KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület szeptember 14-i ülésére Tárgy; Javaslat a 490/2011. (VII. 11.) KSB határozat alapján a Csillaggyertyafény Alapítvány tevékenységének támogatására Tisztelt Képviselő-testület! A Csillaggyertyafény Alapítvány kuratóriumi elnöke, Börönte Márta támogatási kérelmet nyújtott be a Kulturális és Sport Bizottsághoz (továbbiakban: Bizottság), melyben az alapítvány által szervezett Országos Szakmai Konferencia című program megrendezéséhez kér ,- Ft támogatást (1. sz. melléklet). A Bizottság a július 11-i ülésén napirendre tűzte a Javaslat a Csillaggyertyafény Alapítvány kérelmének támogatására" tárgyú előterjesztés tárgyalását és a évi költségvetésben biztosított Közművelődés, kerületi sport támogatása keret (6/a. számú melléklet 16. sor) terhére a 490/2011. (VII. 11.) KSB határozatában javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Csillaggyertyafény Alapítvány tevékenységét ,- Ft-tal, azaz egyszázötvenezer forinttal támogassa (2. sz. melléklet). Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az önkormányzat évi köhségvetéséről szóló 6/2011. (III. 8.) rendelete (továbbiakban rendelet) szabályozza a bizottságokhoz rendelt támogatási keretek felhasználásának feltételeit. A rendelet 17. (1) és (2) bekezdése értelmében a 6/a sz. melléklet 16. sorában szereplő Közművelődés, kerületi sport támogatása" keret felhasználásáról a Kulturális és Sport Bizottság dönt. A Képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható feladatokról a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény az alábbiak szerint rendelkezik: 10. (1) A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: d) a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, az éven túli hitelfelvétel, a képviselő-testület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, és átadása;" Javasolom a Kulturális és Sport Bizottság határozatának ismeretében az alapítványi támogatás jóváhagyását. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslattal kapcsolatban alakítsa ki álláspontját. Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csillaggyertyafény Alapítvány tevékenységét a 490/2011. (VII. 11.) KSB határozatban tett javaslat figyelembe vételével ,- Ft-tal támogatja.

2 A támogatás a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának a évi Közművelődés, kerületi sport támogatása keret terhére kerül biztosításra. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az alapítvány vezetőjét értesítse és a támogatási szerződés megkötését követően gondoskodjon a támogatási összeg átutalásáról. Határidő: október 14. Felelős: Kovács Péter polgármester {Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel!) Budapest, augusztus 31. mcsin Láslló jegyző^ Tárgyalta: Kulturális és Sport Bizottság Mellékletek: 1. sz. melléklet: támogatási kérelem 2. sz. melléklet: 490/2011. (VII. 11.) KSB határozat

3 BUDAPEST R Á K O S S Z E N T M I H Á L Y - S A S H A L M I E V A N G É L I K U S E G Y H Á Z K Ö Z S É G Budapest, Hősök tere Telefon/Fax: * http: //ga ertvafenv.luth eran.hu Számla és levelezési címünk: EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Budapest, HősSk tere la-'w.^' í,jl<_ő->.

4 BUDAPEST XVL KERÜLETI FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT BUD.VESXrÖV.UOS % X V I. ^ KERÜLETI Sr, POLGÁRMESTER PÁLYÁZAT TÁMOGATÁSA Tisztelt Csillaggyertyafény Alapítvány! Kedves Börönte Márta Kuratóriumi Elnök! Örömmel hallom, hogy a Csillaggyertyafény Alapítvány részt vesz önismereti tréningek megtartásában, ahová kerületi és fővárosi polgárok szívesen járnak, elsajátítva a konszenzusra törekedő kommunikációt. Pedagógusaink szupervízióra is járhatnak hétről-hétre az alapítványhoz, mivel 17 pedagógust megajándékoztak akkreditált képzéssel. Örömmel voltam fővédnöke az Országos Szakmai Konferenciának, amit szervetek, a harmóniában élő családok növekedéséért. Erről szakmai DVD is készült," Párbeszéd szívtőlszívig" címmel. Munkájukat örömmel támogatom, nagy szükség van rá. Budapest, február 17. Sikeres pályázást kívánva: Kovács Péter polgármester 1163 Budapest, Havashalomu. 43. Tel: Fax: ;

5 .-^^EAL^Hunjary Nemzetközi Interdiszqglinans^Alapjt -^'íí'(1026budapest, Pasaréti ut 1t^/a.-<. wwwemkrhura 1 f Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség3; ;'-.í(ll61 Bp., Hosok tere http-y/gyertyafeny lutheranjiij), ' -'icorvin Művelődési Ház -TrzsébetUgeti^Színhaz^'^ ^ ^ (1165 Budapest, Hunyadvar u 43?b. v/wwcorvin16 hu) v^^i Részletes információ: Varga Katalin l: mobil: Börönte Márta telefon/fax 'Egymás életét gazdagító kommunikáció Szívtől szívig ható párbeszéd Jelentkezés: 2009 február 28 ig Részvételi díj: 2 000,- Ft A részvételi dijat az alábbi címre szíveskedjenek átutalni EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Az átutalásnál kerjuk közleményként feltűntem konferencia dija j m ' Megközelíthető:,^, Autóval a Hunyadvar u 43/a, vagy a Bokényfoldi uf'21..félol, J ^ az Ors vezér terroi HEV vet, 276 E jelu es 45 ös busszal ^ Tan^gató: -.rntkn-rrv '4AcnÍA^CTl\Airi/CTf f. : K i i r 5 D m G i ^ f ^ «r!,

6 ,. Cslllasgyerti'aiéhy Alapítvány 1. Apalyazo adatai:. nei Budapest Hósöktere , Neve; ;.; 1.2. Irányítószám: 1.3. Utca, házszám:.1.4, Felelős vezető neve és beosztása:. BörÖrite-Márta kuratóri '1,5. Telefon:..M^.TMH:. Telefax: ;..k5-.^8.z2.., 1,6. Levelezési cím: Irányító szám: Pf.: 1.1. Útc^ házszém: y.>..i;;...,,.; E-ínaiícím^:...gy?ítyaíenye^.''2. A gazdálkodásra vonatkozó adatok:.2.1. A számlatulajdonos adószáma:..... l.?..-í:.?..?.^.?:...."...-^-.t.íí.?., 2.2: A számlatulajdonosnevei..9^.?:b^^^^^^^^él:^^^.^y^l. 2.3,' Aszánilátulajdónos éz&^xil.^ A számlát vezető périüatézet megnevezése: XVl.ker.OTP ',. Aluh'rott' hyüátkozom, hogy rendezetlen..köztartozásom CTB^ APEH, VPOP, Önkormáiij'zat stb.) nincs.. Tudomásul veszem, hogy a támogatás csalt a évben és csak' a pályázatban megfogalmazott tevékenységre használható fel, továbbá az elnyert támogatással és a vállalt önrésszel a felhasználást követő 15 napon belül köteles Vagyok elszámolni, a tevékenység megvalósulásáról tömör. írásos beszámolót készíteni. Az elszámolási határidő be nem tartása a következő évi önkormányzati támogatás megvonását vonja maga után. Vállalom, hogy a ^nyilvánosság előtt megjelenő eseményeken, valamint annak eredményeképpen létrejövő elektronikus vagy nyoftitatott kiadványokon a támogató megnevezésével a nyiivánosság tudomására hozzuk, hogy a program a támogató támogatásával valósult niegi Vállalom, hog>' á bizottsági támogatással megrendezésre kerülő program pontos időpontjáról és helyszínéről a Kulturális és Sport Bizottságot a program koiakrét megvalósulását megelőző 1 héttel tájékoztatjuk.. Dtom:2oii..9H.^.. - r /4!^A.!Lz.ár..hú. ^ Alzámlatuiajdonos aláírása

7 3. A pályázat, céljai. Országos' szinten m.égmutatni á ' ' Párbeszéd' szívtől szívig " programot - amely a lelki egészségvédelemben segít a családaak/ szülő - gyermek r pedagógus /. Az empátia fontosságára tiivjuk fel a figyelmet, A'gyermekeknek rajzversenyt irupk ki " -Jiémában. / Érdekes visszajelzést várunk knzns éníil PRiinVrp.' 4\ A viegvalósííandó cél érdemben fqlytaioit tevékenység leírása: ^^ ^ ^ _ _ Q ^...^v zott technikáit kellené bevezetni...versengés helyett...' Érzelmi intelligenciát kell becsülniihk, f ejlesztenünk,.. á- itiielyík önmagunk ihegértébéhez és a másik ember megéttéséhez is. elvezethet-. '. ; Cél.: közös párbeszéd, közös célok, 'féladatok megterve^aése, közös lépések.- / Kerületünk gazdagon profitál belőle. / Helyszín': Corvin' Művelődési Ház,. ' A konferencia résztvevői : szakemberek, szülők, A gyermekek ezen'a konferencián kapják meg a kiállított rajzaik után a díjakat ffiátcius 11-ei konferencia folytatása / Meghívó mellékelve 5. A programban résztvevők létszáma és életkoruk: A konferencia résztvevői : 120 fő ' A rajz pályázat.résztvevői aktivitás szerint 6. A pályázat tervezett megvalósítása:. Kezdő időpont: ,..01. Befejező időpont: 201i.^.i.i...3o

8 7.1.' A program megvalósításának teljés költségigénye: Ft. 7.2: Megvalósításh oz hieglévo saját forrás összege: ' 7.3. Meg\'alósííáshoz szükséges támogatási igény: Ft 8. A program költségvetés-tervezete: *. Beyétel:.. Kiadás; A hely bérleti dija ' ii:- Felvétel készítés,utómunka ^ , '65.00Ó 120.fő. szerény étkezés Gyermekek'díjazása Ö -Dologi jellegű: postaköltség,fény Meghívó, másolás' Összesen: * A pályázat tárgyától függő részletességgel töltendő ki! Dátum: 201L ü ifi? r\lj t!f / pályázó aláírása -k. ^

9 490/2011. (VII. 11.) KSB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Csillaggyertyafény Alapítvány kérelmét ,- Ft-tal támogassa a évi költségvetési rendelet 6/a számú melléklet 16. sorában biztosított Közművelődés, kerületi sport támogatása keret terhére. A támogatási összeg felhasználható: 2011-ben, a Csillaggyertyafény Alapítvány által szervezett től ig tartó Országos Szakmai Konferencia megrendezéséhez kapcsolódó köhségekre: bérleti díj, videofelvétel készítés és utómunkálatai, meghívó, postaköltség, fénymásolás költségeire. A támogatási összeg felhasználásának elszámolási határideje: december 15. Az elszámolás tételesen számla szerint történik, melyről összesítő kimutatást kell készíteni, kiegészítve szöveges tájékoztatóval. Minden eredeti számlára kerüljön rávezetésre, mely támogatási keret felhasználására vonatkozik (határozatszám is), továbbá a számla másolatára rá kell vezetni, hogy a bizonylat az eredetível mindenben megegyezik, melyet a támogatott aláírásával/bélyegzőlenyomatával hitelesít". A bizottság felhívja a támogatott figyelmét, hogy a támogatással kapcsolatos módosításokra az elszámolási határidőt követően nincs lehetőség. Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a javaslatot terjessze a Képviselő-testület elé. Határidő: - Képviselő-testületi ülés szeptember az utalásra a támogatási szerződés aláírását követő 8 munkanapon belül. Felelős: Horváth János, a bizottság elnöke Szavazás: 4 igen, egyhangú

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület!

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület! i i s \ u ) t o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2009.(II. 12.) RENDELETÉNEK A 15/2011.(X. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL

Részletesebben

ELTE Rektori Kulturális pályázat ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2014. nyár

ELTE Rektori Kulturális pályázat ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2014. nyár ELTE Rektori Kulturális pályázat ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2014. nyár Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megítélt támogatásra vonatkozóan elfogadta a felhasználási és elszámolási szabályokat, melyért felelősséggel

Részletesebben

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Isaszeg Város Önkormányzatának támogatási szabályzatát az alábbi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Corvin Művelődési Ház alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros főjegyzője 2011. október

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ 1. Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel tartozik!

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (VI...) önkormányzati rendelete államháztartási forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről Vilonya Község Önkormányzatának

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által 2007. évben támogatásban részesítettek elszámolásáról

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Javaslat idegenforgalmi adó bevezetésének átengedéséről Fővárosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által 2008. évben támogatásban részesített szervezetek elszámolásáról

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 25-én tartott üléséről. 3/2014 (III.26.) sz. rendelet Rendelet alkotása

Részletesebben

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2015. évi költségvetési támogatására Pályázati kategória kódja: NEMZ-KUL-15 Meghirdetés dátuma: 2014. december 30. Az Emberi

Részletesebben