TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM"

Átírás

1 TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK f) NÉPSZERŰSÍTŐ KÖNYVEK g) NÉPSZERŰSÍTŐ CIKKEK h) INTÉZETI JELENTÉSEK AZ ÉRTEKEZÉS TÉMAKÖRÉBŐL i) KONFERENCIÁK, SZEMINÁRIUMOK j) INTENZÍV-, ÉLETÚT-INTERJÚK...33 k) RECENZIÓK * Az 1979 előtt megjelent közlemények kurzívval vannak szedve.

2 a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK A kutatás módszertana Budapest: Nemzeti és fejlesztési program 5/105/2001 terv, p. (Határon túli felsőoktatási és K+F támogatások és hasznosulásuk; 1.) Szórványban. A magyar és a vegyes (magyar-román, román-magyar) családok helyzete Észak- Erdélyben között Budapest: Püski Könyvkiadó, p. Haza csak egy van? Menekülők, bevándorlók, új állampolgárok Magyarországon ( ) Budapest: Püski Kiadó, p. Nemzetközi vándorlás Magyarország Budapest: [Közread. a] KSH Népességtudományi Kutató Int., p. (KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Kutatási Jelentések 49.) Messiások Budapest: Akadémia Kiadó, p. Metszéspontok. A Turultól a Márciusi Frontig Budapest: Akadémia Kiadó, p. Gödri Irén, Bevándorlás és beilleszkedés Budapest: KSH NKI, 2005 (KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Kutatási Jelentések 80.) 213 p. Hablicsek László,, Veres Valér A Kárpát-medencei magyarság demográfiai helyzete és előreszámítása, Budapest: KSH NKI, 2005 (KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Kutatási Jelentések 78.) 158 p., Valkovics Emil Népesedési helyzetünk Budapest: KSH NKI, 2002 (KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Kutatási Jelentések 72.) 108 p. Hablicsek, László, Tóth, Pál Péter The role of international migration in maintaining Hungary's population size between Working papers on population, family and welfare. No p. [Budapest]: CSO Demographic Research Institute, 2002 Az egyetemi ifjúság mozgalmai a két világháború között a Debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetemen ( ). (Kandidátusi disszertáció). Budapest, [5], 211, XXXVIII, 5. (kézirat) 2

3 Az értelmiség fogalmának meghatározása (filozófiai-logikai alapok) Bölcsészdoktori disszertáció Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen (kézirat) Egyetemi Könyvtár b) SZERKESZTETT KÖNYVEK Bevándorlás Magyarországra [szerk., vál. és a bevezető tanulmányt írta ] Budapest: Lucidus Kiadó, Kisebbségkutatás könyvek, p. Vándorlás és népességfogyás [szerk.: ] Budapest: Lucidus Kiadó, Kisebbségkutatás könyvek, p. Rézler Gyula válogatott tanulmányai [szerk., vál. és a bevezető tanulmányt írta ] Budapest: Gondolat Kiadó, p. Külföldiekkel vagy idegenekkel Szerk.: Budapest: KSH Népességtudományi Kutató Intézet, p. (KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Kutatási Jelentések 76.) Döntőbíráskodás Szerk.: Budapest: Püski Könyvkiadó, p. Magyar kutatók külföldön Szerk.: Budapest: Magyar Tudományosság Külföldön MTA Elnöki Bizottsága, p. Agrárszociológiai írások Magyarországon [vál., a bevezető tanulmányt írta és jegyzetekkel ellátta ] [Budapest]: Kossuth, p. Népesedés és népesedéspolitika tanulmányok Szerk.: Cseh-Szombathy László Budapest: Századvég Kiadó, 2001, 534 p. Emberi viszonyok. Cseh-Szombathy László tiszteletére. [Szerk.]: Spéder Zsolt,. Budapest: Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság Századvég K., p. Migráció tanulmánygyűjtemény Szerk.: Illés Sándor, [közread. a] KSH Népességtudományi Kutató Intézet. Budapest: KSH Népességtudományi Kutató Intézet, köt p. 3

4 Migráció tanulmánygyűjtemény Szerk.: Illés Sándor, [közread. a] KSH Népességtudományi Kutató Intézet. Budapest: KSH Népességtudományi Kutató Intézet, köt p. Pártok Válogatás 1956-os pártvezetők visszaemlékezéseiből Szerkesztette: Kozák Gyula, Kőrösi Zsuzsanna, Budapest: 1956-os Intézet, p. A népi mozgalom és a magyar társadalom. Tudományos tanácskozás a szárszói találkozó 50. évfordulója alkalmából [Szerk.]: Sipos Levente, Budapest: Napvilág Kiadó, p. Demography of contemporary Hungarian society Eds.: Tóth, Pál Péter, Valkovics, Emil New York: Columbia University Press, p. Czettler Jenő: Mezőgazdaság és szociális kérdés [szerk., vál. és a bevezetőt írta ] Budapest: Századvég Kiadó ; Akadémiai Kiadó; A Jászságért Alapítvány ; Püski Kiadó, p. Háború és társadalom. Király Béla emlékkönyv = War and society = Guerre et société = Krieg und Gesellschaft [Szerk.] Jónás Pál, Peter Pastor, Budapest: Századvég, p. Etnikumok enciklopédiája World directory of minorities [főszerk. Miranda Bruce-Mitford et al.], [szerk. Sally Baden et al.], [szerk. Minority Rights Group], [kontrollszerk. és szaklektor ] Budapest: Kossuth Kiadó, p. c) KÖNYVFEJEZETEK Tóth, Pál Péter Diasporisation and Population Development In: Perspectives of Diaspora Existence. Hungarian Diasporas in the Carpathian Basin Historical and Current Contexts of a Specific Diaspora Interpretation and Its Aspects of Ethnic Minority Protection Eds. Balázs Balogh Zoltán Ilyés Budapest, Akadémiai Kiadó, p A magyarországi bevándorlás okai és következményei. Vándorlás, globalizáció és beilleszkedés In: Bevándorlás Magyarországra [szerk. ] Budapest: Lucidus Kiadó, Kisebbségkutatás könyvek,

5 A vándormozgalom szerepe a magyar népességfejlődésben In: Bevándorlás Magyarországra [szerk. ] Budapest: Lucidus Kiadó, Kisebbségkutatás könyvek, A XXI. század népesedési kilátásai In: Helyzetek és lehetőségek Szerk.: Ördögh Szilveszter Kossuth Kiadó, p A szociológus Rézler Gyula In: Rézler Gyula válogatott tanulmányai Szerk.: Budapest: Gondolat Kiadó, p Nemzetközi vándorlás és migrációs politika In: Vándorlás és népességfogyás Szerk.: Budapest: Lucidus Kiadó, Kisebbségkutatás könyvek, p A kutatás során alkalmazott módszerek In: Támogatás és hasznosulás. Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról Szerk.: Gábrityné Molnár Irén és Mirnics Zsuzsanna Szabadka, MTT Könyvtár 10. p Az MTA köztestületének tagjai (Kárpát-medence) In: Támogatás és hasznosulás. Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról Szerk.: Gábrityné Molnár Irén és Mirnics Zsuzsanna Szabadka, MTT Könyvtár 10. p A Domus és doktori ösztöndíjak In: A magyarországi felsőoktatási és kutatási támogatások hasznosulása az egyes kisebbségi régiókban Csíkszereda: Lautus Kiadó, p A magyarországi felsőoktatási és K+F támogatások fogadtatása In: A magyarországi felsőoktatási és kutatási támogatások hasznosulása az egyes kisebbségi régiókban Csíkszereda: Lautus Kiadó, p Tóth, Pál Péter Why just Hungary? In: Hungary and the Hungarian minorities Ed.: László Szarka New York: Columbia University Press, p

6 Magyar migrációs-politikai stratégia. Előzetes megfontolások In: Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben Szerk.: Kiss Tamás Kolozsvár, p Külföldiekkel/idegenekkel In: Külföldiekkel vagy idegenekkel Szerk.: Budapest: KSH NKI, 2004 (KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Kutatási Jelentések 76.) p Kőrösy, József In: Encyclopedia of population Edited by Paul Demeny, Geoffrey McNicoll, Thomson Gale New York: London: Macmillan Reference USA/Thomson Gale, p Magyarország népessége In: Társadalom, politika, jogrend. Magyar tudománytár IV. kötet Szerk.: Kulcsár Kálmán Bayer József Budapest: MTA Társadalomkutató Központ; Kossuth Kiadó, p A Magyarországot érintő nemzetközi vándorlás a XX. század utolsó évtizedében In: Család és népesség itthon és Európában. [Szerk.]: Spéder Zsolt Budapest: KSH NKI; Századvég Kiadó, p Népesedési kérdések és társadalmi következményei a jelenben és a közeljövőben In: Mérlegen a XX. századi magyar történelem értelmezések és értékelések Szerk. Püski Levente, Valuch Tibor Budapest: 1956-os Intézet; Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke, p (Jelenkortörténeti Műhely; 3.) A falukutatás szociográfiai irodalma In: A falukutatás fénykora Szerk. Pölöskei Ferenc Budapest: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, p Miért választották Magyarországot? Vonzó tényezők a kisebbségi magyar bevándorlók számára In: Magyarország és a magyar kisebbségek Szerk.: Glatz Ferenc Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, p

7 A hazai lakosság fogadókészsége (Magyarok és külföldiek) In: Népesség értékek vélemények Szerk.: Pongrácz Tiborné és Spéder Zsolt Budapest: KSH NKI, 2002 (KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Kutatási Jelentések 73.) p Magyar migránsok Európában In: Migráció és statisztika Szerk. Illés Sándor Lukács Éva Budapest: KSH NKI, 2002 (KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Kutatási Jelentések 71.) p Előzetes gondolatok egy hosszú távú migrációs-politikai stratégia kialakításához In: Népesedéspolitika Magyarországon Szerk.: Sallai Éva Budapest: Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány Kölcsey Intézete, (Kölcsey füzetek) p Jugoszláviából Magyarországra In: Fészekhagyó vajdaságiak. Tanulmányok, kutatások, statisztikák Szerk.: Gabrityné dr. Molnár Irén, Mirnics Zsuzsanna Szabadka: Magyarságkutató Tudományos Társaság, (MTT Könyvtár 4.) p Hungary s population since 1850 In: Hungary: governments and politics Edited: Mária Ormos Béla K. Király New York: Columbia University Press, p (Atlantic studies on society in change No. 109) A nemzetközi vándorlás szerepe a népességfejlődésben In: Történeti demográfiai évkönyv 2001 Szerk.: Faragó Tamás Őri Péter Budapest: KSH NKI, p Hungarians throughout the world and in the neighbouring countries In: Diasporas and politics Edited: Pál Nyíri Judit Tóth Maryellen Fullerton Budapest: MTA PTI, p A nemzetközi vándormozgalom szerepe a népességfejlődésben In: A KSH Népességtudományi Kutatóintézetének évi évkönyve. Budapest: KSH NKI, p

8 Magyarok a nagyvilágban In: Csíkszereda város évkönyve 2001 Szerk.: Szatmári László Csíkszereda, p Népességmozgások Magyarországon a XIX. és a XX. században In: Migráció és Európai Unió [Szerk.]: Lukács Éva Király Miklós Budapest: Szociális és Családügyi Minisztérium, p The Encyclopedia of Eastern Europe: from the Congress of Vienna to the fall of communism Ed.: Richard Frucht New York: Garland Publ., p. 57., 91., 178. Nemzetközi vándorlás: tények és várakozások az évezred végén In: Törések és kötések a magyar társadalomban Szerk.: Elekes Zsuzsanna és Spéder Zsolt Budapest: Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság Századvég Kiadó, p Tóth, Pál Péter Mother tongue and the language of the home In: Hungary's historical legacies Edited: Dennis P. Hupchick R. William Weisberger Boulder/Colorado: Columbia University Press, p Kováts Zoltán Hargita és Csongrád megye népmozgalmi adatai és arányai Előszó: JGYF Kiadó: Szeged, p A nemzetközi vándorlás és hazánk In: Gazdaság- és jogtudományok osztálya. Az ezredforduló kihívásai: felzárkózás, biztonság és globalizáció [Szerk.]: Glatz Ferenc Budapest: MTA, p Nemzetközi vándorlás és Magyarország In: Emberi viszonyok Szerk.: Spéder Zsolt Budapest: Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság Századvég Kiadó, p A nemzetközi vándormozgalom népességszámot befolyásoló szerepéről In: Schengen. A magyar-magyar kapcsolatok az Uniós vízumkényszer árnyékában Budapest: Lucidus Kiadó, p

9 Magyarok a nagyvilágban és a környező országokban In: Átmenetek Szerk.: Sik Endre Tóth Judit Budapest: MTA PTI, (MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport évkönyve) p Az értelmiségiek nemzetközi vándorlása In: Migráció tanulmánygyűjtemény Szerk. Illés Sándor, Budapest: KSH Népességtudományi Kutató Intézet, köt p Tóth, Pál Péter New citizens in Hungary In: Coming? Leaving? Staying? Eds: Endre Sik and Judit Tóth Budapest: Institute of Political Sciences: (HAS), p Magyar?Állam?Polgárság? In: Idegenek Magyarországon Szerk.: Sik Endre Tóth Judit Budapest: MTA PTI, (MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport évkönyve) p Tóth, Pál Péter What should Hungarian migration politics look like In: From improvisation toward awareness? Contemporary migration politics in Hungary Edited: Maryellen Fullerton, Endre Sik and Judit Tóth Budapest: MTA PTI, p A népi mozgalom és a gazdasági élet In: A népi mozgalom és a magyar társadalom. Tudományos tanácskozás a szárszói találkozó 50. évfordulója alkalmából [Szerk.]: Sipos Levente Budapest: Napvilág Kiadó, p Menedékesek Magyarországon 1996 szeptemberében In: Migráció és politika [Szerk.]: Sik Endre Tóth Judit Budapest: MTA PTI, p Politikai stratégia és migrációs politika In: Migráció és politika Budapest: MTA PTI, p Milyen legyen a magyar migrációs politikai stratégia? In: Migráció és politika Budapest: MTA PTI, p

10 A jövendő állampolgár In: Társadalmi riport 1996 [Szerk.]: Andorka Rudolf Kolosi Tamás Vukovich György Budapest: TÁRKI Századvég K., p Tóth, Pál Péter Changes in the number of the Hungarian population since the conquest to our days In: Demography of contemporary Hungarian society Eds.: Pál Péter Tóth Emil Valkovics New York: Columbia University Press, p (Atlantic studies on society in change No. 85) Tóth, Pál Péter International migration and Hungary In: Demography of contemporary Hungarian society Eds.: Pál Péter Tóth Emil Valkovics New York: Columbia University Press, p (Atlantic studies on society in change No. 85) Tóth, Pál Péter Refugees, immigrants and new citizens in Hungary, In: Refugees and migrants: Hungary at a crossroads Ed: Maryellen Fullerton, Endre Sik, Judit Tóth Budapest: Institute of Political Sciences: (HAS), p Nagy Imre és társai. Kihallgatási jegyzőkönyvek, mint történeti dokumentumok In: Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben [Szerk.]: Valuch Tibor Juhász György Völgyesi Zoltán Budapest: Osiris; 1956-os Intézet, p (utánközlés: Társadalomkutatás p ) Magyarország új állampolgárai ( ) In: Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben [Szerk.]: Valuch Tibor Juhász György Völgyesi Zoltán Budapest: Osiris; 1956-os Intézet, p Magyarország új állampolgárai ( ) In: Jönnek? Mennek? Maradnak? [Szerk.]: Sik Endre Tóth Judit Budapest: MTA Politikai Tud. Int., p Czettler Jenő és utolsó műve, az Agrárpolitika In: Jászsági évkönyv Szerk.: Pethő László Jászberény, p Tóth, Pál Péter 1989 and the National minorities in Central and Eastern Europe In: Small nations and ethnic minorities in an emerging Europe 10

11 München, p A menekültek jogi helyzete. Történeti áttekintés In: Háború és társadalom. Király Béla emlékkönyv [Szerk.]: Jónás Pál Pastor, Peter Budapest: Századvég K., p Tóth, Pál Péter Hungarian minorities in the neighbouring countries In: Sociological Abstracts The World of Ethnic Relations, 86th Annual Meeting of the American Sociological Association Cincinnati (Ohio): American Sociological Association, p. Kovács Imre az emigrációban In: Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Intézet évkönyve [Szerk.]: Kiss Gy. Csaba Budapest: OSZK, p In: Varietas historiae Budapest: Magyarságkut. Int., p Ötven huszár volt akkor a magyarság, annyi volt itt a nemzet, a magyar In: Fél évszázad múltán a Márciusi Frontról Budapest: Reform, p Kovács Imre és a magyar parasztság jövője In: Kiútkeresés 1943 [Szerk.]: Nagy Zsuzsa, L. Burucs Kornélia [Budapest]: Kossuth, p Tóth, Pál Péter Hochschulen und Wissenschaft Südosteuropa-Handbuch Band V: Ungarn Herausgegeben von Klaus Detlev Grothusen Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, p Az egyháztörténeti sztereotípiákról In: Katolikus Egyháztörténeti Konferencia. Keszthely, 1987 Budapest: TIT, [1989]. p Ötven év után In: Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Csoport évkönyve 1987 [Szerk.]: Kiss Gy. Csaba Budapest: ASTRA Print, p

12 Bevezető In: Veres Péter: Az Alföld parasztsága Hasonmás kiadás Budapest: Kossuth, p Bevezető In: Antal János: Hit és tévedés Budapest: Magvető, p Törekvések a nemzeti egységfront megteremtésére Debrecenben és Hajdú vármegyében, In: Tanulmányok a népfrontmozgalom Hajdú-Bihar megyei történetéből, Debrecen: [HN Hajdú-Bihar m. Biz.], p A hazai agrár- és faluszociológiai kutatások között In: Agrárszociológiai írások Magyarországon Budapest: Kossuth, p A debreceni egyetemi hallgatók mozgalmai, ideológiai-politikai nézeteinek alakulása In: A Hajdú-Bihar megyei Levéltár Évkönyve. 8. [Szerk.]: Gazdag István Debrecen: Alföldi Ny., p Janky Béla Magyarok és külföldiek, jövevények vagy idegenek In: Bevándorlás Magyarországra [szerk. ] Budapest: Lucidus Kiadó, Kisebbségkutatás könyvek, , Turai Tünde A magyar lakosság külföldiekhez való viszonyáról szóló szakirodalom összefoglalása In: Külföldiekkel vagy idegenekkel Szerk.: Budapest: KSH NKI, 2004 (KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Kutatási Jelentések 76.) p , Janky Béla Magyarok és külföldiek. A hazai népesség külföldiekkel kapcsolatos attitűdjei In: Külföldiekkel vagy idegenekkel Szerk.: Budapest: KSH NKI, 2004 (KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Kutatási Jelentések 76.) p Gödri, Irén and Tóth, Pál Péter The Social Position of Immigrants In: Social Report 2004 Edited by Tamás Kolosi, István György Tóth, György Vukovich Budapest: TÁRKI, p Gödri Irén, 12

13 Bevándorlók társadalmi helyzete In: Társadalmi riport 2004 Budapest: TÁRKI, p Hablicsek László, Migrációs potenciál a mai Magyarországon továbbszámítások és becslések In: A munkaerő szabad áramlása Magyarországról nézve Budapest: MH ISM, (A Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának kiadványa 80.) p Hablicsek László, A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására között In: Táborlakók, diaszpórák, politikák. A Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migrációs Kutatócsoport évkönyve, [Szerk.]: Sik Endre Tóth Judit Budapest: MTA PTI Sík Kiad., p Tarnoczy, Mariann Tóth, Pal Hungary and its migration of highly qualified Intellectuals In: The migration of scientists and professionals Eds.: Vera LapČeviĆ-PetkoviĆ nand Vladimir GreČiĆ Belgrade, p Valkovics, Emil, Tóth, Pál Péter Preface In: Demography of Contemporary Hungarian Society Eds.: Pál Péter Tóth Emil Valkovics New York: Columbia University Press, p (Atlantic studies on society in change No. 85) d) TUDOMÁNYOS CIKKEK Tóth, Pál Péter Creativity and stress among Hungarians living as national minorities = Minorities Research p A Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagjai Kárpát-medence = Debreceni Szemle, 2006/1. szám. p Népességpótlás bevándorlással? = Új Horizont szám. p Nemzetközi vándorlás és migrációs politika = Kisebbségkutatás p Népességfogyás népességpótlás = Kisebbségkutatás p A kutatás során alkalmazott módszerek = Társadalomkutatás kötet p

14 A Domus és doktori ösztöndíjak, valamint a magyarországi főiskolák és egyetemek határon túli kihelyezett tagozatai a magyar kisebbségi régiókban = Társadalomkutatás kötet p A magyarországi felsőoktatási és K+F támogatások fogadtatása a határokon túli magyar kisebbségi és az érintett többségi társadalmakban, és visszhangja a magyarországi társadalomban = Társadalomkutatás kötet p Tóth, Pál Péter One Decade (International Migration Affecting Hungary between 1990 and 2000) = Minorities Research p Egy évtized után. (A Magyarországot érintő nemzetközi vándorlás 1990 és 2000 között) = Kisebbségkutatás p A környező országokból Magyarországra vándorlók szocio-demográfiai összetétele és szocio-kulturális háttere = Demográfia p Berényi Dénes Hogyan hasznosultak a magyarországi támogatások a környező országok magyar felsőoktatásában és kutatásában? = Magyar Tudomány szám. p Hullámvölgyben Népességváltozások a kárpát-medencei magyarság körében = Új Horizont szám. p , Turai Tünde A magyar lakosság külföldiekhez való viszonyáról szóló szakirodalom összefoglalása = Szociológiai Szemle szám. p Nemzetközi vándorlás magyar sajátosságok = Demográfia p Kerekasztal-beszélgetés a népesedési helyzetről (Kamarás Ferenc, Kapitány Balázs, Kiss Tamás, Spéder Zsolt, ) = Századvég. Új foly sz. p Tóth, Pál Péter International migration major trends in demography: a Hungarian example = Yearbook of Population Research in Finland p Tóth, Pál Péter Hungarians in the world = Minorities Research p Magyarok és külföldiek 14

15 = Demográfia , p Magyarország népessége 1850-től napjainkig = Korunk. 3. f. XII/ február p Magyarország népessége 1850-től napjainkig Különlenyomat Korunk, Rézler Gyula (1911. május október 29.) = Szociológiai Szemle p A népesség nagysága és területi megoszlása = Belügyi Szemle p Magyarok a nagyvilágban = Kisebbségkutatás p Tóth, Pál Péter Deprived of citizenship = Minorities Research p Szórványban... Hozzászólás Vetési László vitaindító írásához = Magyar Kisebbség (21.) p A magyar és a vegyes (magyar-román, román-magyar) családok szociológiai helyzete Észak- Erdélyben között. (Szórványban) = Erdélyi Múzeum szám p A magyar és a vegyes (magyar-román, román-magyar) családok szociológiai-demográfiai helyzete Észak-Erdélyben között. Különlenyomat az Erdélyi Múzeum számából Az állampolgárságtól megfosztva = Kisebbségkutatás évf. 3. sz. p Tóth, Pál Péter Contributions on the forming of Hungarian political strategy concerning the emigrants = Minorities Research p Vihar után a nemzetközi vándorlásról = Korfa p

16 Meddig fogyhatunk? Lehetséges-e a népességcsökkenés megállítása? = Magyar Tudomány p Adalékok a magyar migrációs politikai stratégia kialakításához = Kisebbségkutatás p Az anyanyelv és az otthon használt nyelv = Kisebbségkutatás sz. p (utánközlés: Magyar Tudomány p Magyar és vegyes családok helyzete Észak-Erdélyben 1942 és 1945 között = Kisebbségkutatás p Nemzetközi vándormozgalom = Belügyi Szemle p A népességről... [Válasz a Népességtudományi Intézet körkérdésére] = Demográfia p Az anyanyelv és az otthon használt nyelv = Magyar Tudomány p A demográfia hazai állapotáról = Magyar Tudomány p Következtetések, feladatok a távlati szociálpolitikai koncepció demográfiai megalapozása c. elemzés alapján Budapest: Aktív Társadalom Alapítvány, február. 11 p. Kisebbség és anyanyelvi oktatás [Szerk.]: ; [bev.]: = Magyar Tudomány p ; p Tóth, Pál Péter Hungarian and mixed (Hungarian-Rumanian) families in Northern-Transylvania, = East European Quarterly. 31. No. June, p Új állampolgárok = Statisztikai Szemle p Tóth, Pál Péter Hungarians in the successor states: from World War I to World War II. = Nationalities Papers. Vol. 24, No. 3, p

17 A Magyarországra menekülők, = Statisztikai Szemle p A magyar és a vegyes (magyar-román, román-magyar) családok szociológiai helyzete Észak- Erdélyben között = Erdélyi Múzeum p A népi gondolat ma = Tekintet p Magyarok az utódállamokban ( ) = Dimenziók p A változás lehetetlensége Boér Ferenc élete = Múltunk p Nagy Imre és társai. Tartalmi és módszertani problémák egy sajátosan képzett történelmi dokumentummal kapcsolatban =Társadalomkutatás p Élet-halál kérdések. [Szerk.]: = Magyar Tudomány p Az ország népességének fogyása = Magyar Tudomány p Az emigráció és Kovács Imre = Árgus p Magyarország új állampolgárai között = Dimenziók p A népi mozgalom történelmi hátteréről = Politikatudományi Szemle p A népi mozgalom, mint a magyar társadalom megkésett fejlődésének eredménye = Múltunk p (utánközlés: Tekintet p ) Magyar szociográfia a Vajdaságban ( ) = Forrás p

18 Végrehajtás után megsemmisítendő! = Tekintet p A népi mozgalom, mint a magyar társadalom megkésett fejlődésének eredménye = Tekintet p Kreativitás és a stressz a kisebbségben élő magyarság körében = Regio p A népi mozgalom és a gazdasági élet = Tekintet p Nemzeti értékeink és az első osztályos tankönyvek = Magyarságkutatás. 1990/1991. p Nemzeti értékeink és az első osztályos tankönyvek = Tekintet p (utánközlés: Magyarságkutatás. 1990/1991. p ) A szomszédos országokban élő magyarság iskolaügye = Forrás p [Ezerkilencszázharmincnyolc] 1938 = Társadalomkutatás p Magyarok kisebbségben = INFO-Társtud p Petőfi Kör a reformmozgalom fóruma 1956-ban. Az március 18-i tudományos emlékülés jegyzőkönyve rész Szerk. és jegyz. ell. = Mozgó Világ ; Önvád és remény. Kovács Imre az emigrációban = História p Kovács Imre és a magyar parasztság jövője = Életünk p Dokumentumok a kommunisták Márciusi Front mozgalomban kifejtett tevékenységéhez = Magyar történelmi tanulmányok p Ezerkilencszázharminchét Ezerkilencszáznyolcvanhét 18

19 = Itt-Ott (108.) p A magyarságkutatásról = Magyar Hírlap (jan. 9.) mell. p. 5. A Márciusi Frontról = Confessio p A magyarságkutatásról = Nyelvünk és Kultúránk dec. p , Kiss Sándor, M. A Horthy-rendszer anti-elitjének történetszociológiai vizsgálata = Társadalomkutatás p A harmincas évek értelmiségi ifjúsági mozgalmairól = Ifjúsági Szemle p Politikai elvek alku nélkül. Juhász Nagy Sándor életútjához = Confessio p Dokumentumok a Márciusi Front történetéhez = Debreceni Szemle p Egyetemi hallgatók mozgalmai Debrecenben ( ) = Századok p Az értelmiségi ifjúság mozgalmai (Debrecen ) = Tájékoztató. Filoz., pol.gazd., tud. szoc p A szociológia oktatása a felsőoktatási intézményekben = Felsőoktatási Szemle p tavasza Debrecenben = Alföld p A debreceni baloldali értelmiségi csoport tevékenysége és szerkezetének néhány sajátossága (1937. június május) = Szociológia p A debreceni egyetemi hallgatók baloldali kommunista szervezkedése ( ) = Párttörténeti Közlemények p

20 A debreceni egyetemi hallgatók baloldali kommunista szervezkedése ( ) Különlenyomat a Pártörténeti Közlemények számából Konferencia a nemzetközi vándorlásról = Statisztikai Szemle p László Hablicsek, Isabelle Robert-Bobée, Danusa Jurcova, Ferenc Kamarás, Jan Mészáros, Mária H. Richter, Jean-Paul Sardon, Pál Péter Tóth, Boris Vano Harmonized Demographic Projections between France, Hungary and Slovakia = Demográfia, English Edition p Hablicsek, László, Tóth, Pál Péter The role of international migration in maintaining the population size of Hungary between = Demográfia Special Edition for the 40 th Anniversary of the Demographic Research Institute. p Hablicsek László, A nemzetközi vándorlás szerepe a magyarországi népesség számának megőrzésében között = Demográfia p Csernák Józsefné A demográfiai tudomány helyzete Magyarországon = Magyar Tudomány p Valláskutatás. [Tanulmányok.] Szerk. [és bev.] Tomka Miklós, = Magyar Tudomány p Magyar tudományosság a környező országokban. [Előadások.] [Bev.] Tarnóczy Mariann, = Magyar Tudomány p Molnár Imre, Az egyházak kisebbségben = Regio p Barabás Béla Enyedi Sándor Süle Andrea, R. A magyar nemzeti kisebbség Romániában = Nyelvünk és Kultúránk p Csepeli György A jelképek szerepe a nemzeti tudat működésében = Jel-Kép p Csepeli György, Nemzeti tudat, magyarság = Társadalomkutatás p e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK 20

21 A magyar értelmiség két világháború közötti történetéhez II Budapest: Oktatási Minisztérium Marxista-Leninista Okt. Főoszt., p. (Szociológiai füzetek; 30.) A magyar értelmiség két világháború közötti történetéhez I Budapest: Oktatási Minisztérium Marxista-Leninista Okt. Főoszt., p. (Szociológiai füzetek; 20.) Magyar szociológiatörténeti szöveggyűjtemény [Szerk.]: ; [Összeáll.]: Nagy Endre Némedi Dénes [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Budapest: Tankvk., köt p. Magyar szociológiatörténeti szöveggyűjtemény [Szerk.]: ; [Összeáll.]: Nagy Endre Némedi Dénes [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Budapest: Tankvk., köt p. Szöveggyűjtemény az általános szociológiához. Egységes jegyzet. [Szerk.]: Bánlaky Pál, 2. kiad. Budapest: Tankvk., , [3] p. Szöveggyűjtemény az általános szociológiához. Egységes jegyzet. [Szerk.]: Bánlaky Pál, Budapest: Tankvk., p. f) NÉPSZERŰSÍTŐ KÖNYVEK Emlékképek fejezetek Jászárokszállás történelméből 2. kötet Szerk.: Budapest: Püski Könyvkiadó, p. Emlékképek fejezetek Jászárokszállás történelméből Szerk.: Budapest: Püski Könyvkiadó, p. Litván József: Ítéletidő [a szerző emlékezéseit foglalta írásba] [a bevezetőt Szelényi Iván, az utószót írta] [Budapest]: Tekintet Kv., [1991]. 174 p. (Tekintet Könyvek) 21

Dr. Tóth Pál Péter. Jászárokszálláson (Magyarország) született (1942).

Dr. Tóth Pál Péter. Jászárokszálláson (Magyarország) született (1942). Dr. Tóth Pál Péter Jászárokszálláson (Magyarország) született (1942). Végzettsége: A Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem-földrajz, népművelési szakán végzett (1965) Debrecenben. 1971-ben filozófiából

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás Európai önéletrajz SZOCIOLÓGUS: OKTATÓ, KUTATÓ Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu

Részletesebben

Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben

Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben GÖDRI Irén SOLTÉSZ Béla Migráció, munkapiac és demográfia Magyarországon a SEEMIG projekt főbb eredményei Budapest, 2014.

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

VÁLOGATÁS ANDORKA RUDOLF MŰVEIBŐL

VÁLOGATÁS ANDORKA RUDOLF MŰVEIBŐL 866 SZEMLE mérleg-vizsgálat eredményei több lengyel magyar, finn magyar összehasonlításnak vetették meg az alapjait, melyeket a csehszlovák és az osztrák összehasonlítási munkák követtek. E munkák sikerében

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI

A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI A bibliográfia nem tartalmazza munkatársaink minden 1987-ben megjelent publikációját. Nem vettük fel a napilapokban megjelent kisebb

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben 2011/5 2011/5 A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben Dávid Beáta Magvas Mária: A munkakapcsolat határozza meg a jelzőrendszert. Az észlelő- és jelzőrendszer működése Veszprémben Becze Orsolya

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK TARTALOM. A diaszpórakutatás módszerei és alapfogalmai I. A magyar diaszpóra fejlődéstörténete II. A magyar diaszpóra felé irányuló anyaország-politikák I. A diaszpórakutatás

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Borvendég Zsuzsanna KÖZÉPISKOLA 1989 1993 Bárdos László Gimnázium, Tatabánya EGYETEM 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

STATISZTIKAI SZEMLE 75. ÉVFOLYAM 1997. ÉV TARTALOM ÁLATALÁNOS ELMÉLET A STATISZTIKA TÖRTÉNETE ÉS SZERVEZETE

STATISZTIKAI SZEMLE 75. ÉVFOLYAM 1997. ÉV TARTALOM ÁLATALÁNOS ELMÉLET A STATISZTIKA TÖRTÉNETE ÉS SZERVEZETE STATISZTIKAI SZEMLE 75. ÉVFOLYAM 1997. ÉV TARTALOM ÁLATALÁNOS ELMÉLET A STATISZTIKA TÖRTÉNETE ÉS SZERVEZETE A jogharmonizációs szabályozás gazdasági hatásvizsgálata. Kenneth Binning Futó Péter.. 2/101

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D.

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. Idegen nyelvő publikációk: The relative influence of parents and peers on young people's consumer behaviour. In: Thyne, M. Deans, K. R. Gnoth, J. (eds.): 3Rs

Részletesebben

Migrációs trendek és tervek Magyarországon

Migrációs trendek és tervek Magyarországon Migrációs trendek és tervek Magyarországon Gödri Irén HELYZETKÉP: 5 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 214. január 2., Budapest Előzmények: - 1956 1957: nagyfokú elvándorlás (194 ezer fő) - 1958

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

Kozma Tamás vezetésével megvalósult kutatási projektek (1990-2010) Összefoglalás

Kozma Tamás vezetésével megvalósult kutatási projektek (1990-2010) Összefoglalás Kozma Tamás vezetésével megvalósult kutatási projektek (1990-2010) Összefoglalás 2007-2010 A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban, TERD Projekt azonosító száma: OTKA T- 69160 Nevesített

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása Europass Önéletrajz Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Tőzsér Zoltán Magyarország, 4031, Debrecen. Telefonszám(ok) Mobil: +36-30-461-45-81 E-mail(ek) Állampolgárság tozser.zoltan@arts.unideb.hu Magyar Születési

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2014

Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Busch Irén főosztályvezető, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály Fazekas

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Családnév: Dr MÉSZÁROS 2. Keresztnév: Julia 3. Születési dátum: 15 th of July 1952 4. Állampolgárság: Hungarian 5. Családi állapot: Elvált, egy lánygyermek 6. Iskolai végzettség:

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Szakmai Fórum: Kisebbségek társadalmi

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben

Statisztikai Szemle. 85. évfolyam 2007. év. Tartalom A STATISZTIKA ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA, OKTATÁSA

Statisztikai Szemle. 85. évfolyam 2007. év. Tartalom A STATISZTIKA ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA, OKTATÁSA Statisztikai Szemle 85. évfolyam 2007. év Tartalom A STATISZTIKA ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA, OKTATÁSA A spektrálanalízisről Pintér József... 2/130 A Központi Statisztikai Hivatal szervezetének kompetenciaalapú

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Második Európai Blue Sky Konferencia

Második Európai Blue Sky Konferencia Második Európai Blue Sky Konferencia 1 Globális Átalakulások Következmények és Alternatívák Nemzetközi konferencia az OECD és az UNESCO MOST Program támogatásával 2015. Október 29-31, Budapest - Várnegyed

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

1.osztályos tankönyvek:

1.osztályos tankönyvek: 1.osztályos tankönyvek: Ének-zene /nat 2012/ Nemzedékek Kiadó Az én ABÉCÉM Első olvasókönyvem Első technikakönyvem A képzelet világa Játékház: betűtanítás- írásfűzet Játékház: képes olvasókönyv / Hargitai

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz. Pályázati azonosító: 204110/00605

Szakmai beszámoló. Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz. Pályázati azonosító: 204110/00605 Szakmai beszámoló Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz Pályázati azonosító: 204110/00605 A pályázat elnyerésével sikerült a könyvtári állományunkat bővíteni, ez annál is inkább örvendetes,

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Sik Endre Simonovits Borbála: Migrációs potenciál Magyarországon, 1993 2001

Sik Endre Simonovits Borbála: Migrációs potenciál Magyarországon, 1993 2001 Sik Endre Simonovits Borbála: Migrációs potenciál Magyarországon, 1993 2001 (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Sik Endre Simonovits Borbála (2002) Migrációs

Részletesebben

A magyarországi demográfiai kutatások bázisintézménye. demografia.hu

A magyarországi demográfiai kutatások bázisintézménye. demografia.hu A magyarországi demográfiai kutatások bázisintézménye demografia.hu A KUTATÓINTÉZET A kedvezőtlen népesedési folyamatok az európai államokra, köztük Magyarországra is egyre súlyosabb terheket rónak. Az

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Bódi Ferenc

Tudományos életrajz Dr. Bódi Ferenc Tudományos életrajz Dr. Bódi Ferenc Születési hely és idő: Mezőkövesd, 1963. április 14. Cím: 2120 Dunakeszi Béke u. 3/a Telefon munkahelyi: (1) 375 90 11/307, (30) 476 82 91 Fax: (1) 224 67 25 E-mail:

Részletesebben

a. Kötetek b. Tanulmányok

a. Kötetek b. Tanulmányok A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 5/0151/2001. számú projektjének (A hatvanas évek Magyarországon) keretében született publikációk jegyzéke az 1956-os Intézet munkatársai 2001 a. Kötetek Kőrösi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old.

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor Önálló kötet A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. Szerkesztett könyvek Szolgálhat-e mintaként a francia német

Részletesebben

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English)

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) Publikációs lista - References Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) 1. Szabó, Á., Molnár A., Győrfi J. and Pénzes B. 2009: New Data on the Mite Fauna of Hungary (Acari:

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

Pályázati Felhívás száma: IRM/TKFO/364-2/2010. Pályázati dokumentáció Eredeti + másolati

Pályázati Felhívás száma: IRM/TKFO/364-2/2010. Pályázati dokumentáció Eredeti + másolati 1. Kincses-Kovács Kft. Benyújtó szervezet neve BORÍTÉKBONTÁS 2010-06-07 Európai Integrációs Alap, 2010. évi allokáció, első pályáztatás Projekt címe Ukrán állampolgárok Pályázati Felhívás száma: IRM/TKFO/364-2/2010.

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, 2011. november 24

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

A statisztikai rendszer korszerűsítése

A statisztikai rendszer korszerűsítése Migráció és integráció Magyarországon A statisztikai rendszer korszerűsítése Gárdos Éva Szakmai főtanácsadó 2010. május 17. Transznacionalizmus és integráció Migráció Magyarországon a második évezred első

Részletesebben

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA KURRENS PERIODIKUMOK A HADTUDOMÁNYI SZAKIRODALMI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER (HSZIIR) SZAKKÖNYVTÁRI HÁLÓZATÁBAN LELŐHELYJEGYZÉK 2012 LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA GEOSZ HIM KRLT NKE MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

DR. KABAI IMRE ZOLTÁN, PHD

DR. KABAI IMRE ZOLTÁN, PHD DR. KABAI IMRE ZOLTÁN, PHD FŐISKOLAI TANÁR, KUTATÁSI IGAZGATÓ KUTATÁSI TERÜLETEK: TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS IFJÚSÁG, POSZT-ADOLESZCENCIA ÉLETUTAK ÉS ÉLETESEMÉNYEK RÉTEGZŐDÉSMODELL-KUTATÁSOK MÓDSZERTANA TÖBBDIMENZIÓS

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012 SALGÓTARJÁNI INTÉZET KÖNYVTÁR Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011 SALGÓTARJÁN 2012 Összeállította: Szilágyi Zoltánné 657 B69 Blumné

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben