TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM"

Átírás

1 TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK f) NÉPSZERŰSÍTŐ KÖNYVEK g) NÉPSZERŰSÍTŐ CIKKEK h) INTÉZETI JELENTÉSEK AZ ÉRTEKEZÉS TÉMAKÖRÉBŐL i) KONFERENCIÁK, SZEMINÁRIUMOK j) INTENZÍV-, ÉLETÚT-INTERJÚK...33 k) RECENZIÓK * Az 1979 előtt megjelent közlemények kurzívval vannak szedve.

2 a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK A kutatás módszertana Budapest: Nemzeti és fejlesztési program 5/105/2001 terv, p. (Határon túli felsőoktatási és K+F támogatások és hasznosulásuk; 1.) Szórványban. A magyar és a vegyes (magyar-román, román-magyar) családok helyzete Észak- Erdélyben között Budapest: Püski Könyvkiadó, p. Haza csak egy van? Menekülők, bevándorlók, új állampolgárok Magyarországon ( ) Budapest: Püski Kiadó, p. Nemzetközi vándorlás Magyarország Budapest: [Közread. a] KSH Népességtudományi Kutató Int., p. (KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Kutatási Jelentések 49.) Messiások Budapest: Akadémia Kiadó, p. Metszéspontok. A Turultól a Márciusi Frontig Budapest: Akadémia Kiadó, p. Gödri Irén, Bevándorlás és beilleszkedés Budapest: KSH NKI, 2005 (KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Kutatási Jelentések 80.) 213 p. Hablicsek László,, Veres Valér A Kárpát-medencei magyarság demográfiai helyzete és előreszámítása, Budapest: KSH NKI, 2005 (KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Kutatási Jelentések 78.) 158 p., Valkovics Emil Népesedési helyzetünk Budapest: KSH NKI, 2002 (KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Kutatási Jelentések 72.) 108 p. Hablicsek, László, Tóth, Pál Péter The role of international migration in maintaining Hungary's population size between Working papers on population, family and welfare. No p. [Budapest]: CSO Demographic Research Institute, 2002 Az egyetemi ifjúság mozgalmai a két világháború között a Debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetemen ( ). (Kandidátusi disszertáció). Budapest, [5], 211, XXXVIII, 5. (kézirat) 2

3 Az értelmiség fogalmának meghatározása (filozófiai-logikai alapok) Bölcsészdoktori disszertáció Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen (kézirat) Egyetemi Könyvtár b) SZERKESZTETT KÖNYVEK Bevándorlás Magyarországra [szerk., vál. és a bevezető tanulmányt írta ] Budapest: Lucidus Kiadó, Kisebbségkutatás könyvek, p. Vándorlás és népességfogyás [szerk.: ] Budapest: Lucidus Kiadó, Kisebbségkutatás könyvek, p. Rézler Gyula válogatott tanulmányai [szerk., vál. és a bevezető tanulmányt írta ] Budapest: Gondolat Kiadó, p. Külföldiekkel vagy idegenekkel Szerk.: Budapest: KSH Népességtudományi Kutató Intézet, p. (KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Kutatási Jelentések 76.) Döntőbíráskodás Szerk.: Budapest: Püski Könyvkiadó, p. Magyar kutatók külföldön Szerk.: Budapest: Magyar Tudományosság Külföldön MTA Elnöki Bizottsága, p. Agrárszociológiai írások Magyarországon [vál., a bevezető tanulmányt írta és jegyzetekkel ellátta ] [Budapest]: Kossuth, p. Népesedés és népesedéspolitika tanulmányok Szerk.: Cseh-Szombathy László Budapest: Századvég Kiadó, 2001, 534 p. Emberi viszonyok. Cseh-Szombathy László tiszteletére. [Szerk.]: Spéder Zsolt,. Budapest: Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság Századvég K., p. Migráció tanulmánygyűjtemény Szerk.: Illés Sándor, [közread. a] KSH Népességtudományi Kutató Intézet. Budapest: KSH Népességtudományi Kutató Intézet, köt p. 3

4 Migráció tanulmánygyűjtemény Szerk.: Illés Sándor, [közread. a] KSH Népességtudományi Kutató Intézet. Budapest: KSH Népességtudományi Kutató Intézet, köt p. Pártok Válogatás 1956-os pártvezetők visszaemlékezéseiből Szerkesztette: Kozák Gyula, Kőrösi Zsuzsanna, Budapest: 1956-os Intézet, p. A népi mozgalom és a magyar társadalom. Tudományos tanácskozás a szárszói találkozó 50. évfordulója alkalmából [Szerk.]: Sipos Levente, Budapest: Napvilág Kiadó, p. Demography of contemporary Hungarian society Eds.: Tóth, Pál Péter, Valkovics, Emil New York: Columbia University Press, p. Czettler Jenő: Mezőgazdaság és szociális kérdés [szerk., vál. és a bevezetőt írta ] Budapest: Századvég Kiadó ; Akadémiai Kiadó; A Jászságért Alapítvány ; Püski Kiadó, p. Háború és társadalom. Király Béla emlékkönyv = War and society = Guerre et société = Krieg und Gesellschaft [Szerk.] Jónás Pál, Peter Pastor, Budapest: Századvég, p. Etnikumok enciklopédiája World directory of minorities [főszerk. Miranda Bruce-Mitford et al.], [szerk. Sally Baden et al.], [szerk. Minority Rights Group], [kontrollszerk. és szaklektor ] Budapest: Kossuth Kiadó, p. c) KÖNYVFEJEZETEK Tóth, Pál Péter Diasporisation and Population Development In: Perspectives of Diaspora Existence. Hungarian Diasporas in the Carpathian Basin Historical and Current Contexts of a Specific Diaspora Interpretation and Its Aspects of Ethnic Minority Protection Eds. Balázs Balogh Zoltán Ilyés Budapest, Akadémiai Kiadó, p A magyarországi bevándorlás okai és következményei. Vándorlás, globalizáció és beilleszkedés In: Bevándorlás Magyarországra [szerk. ] Budapest: Lucidus Kiadó, Kisebbségkutatás könyvek,

5 A vándormozgalom szerepe a magyar népességfejlődésben In: Bevándorlás Magyarországra [szerk. ] Budapest: Lucidus Kiadó, Kisebbségkutatás könyvek, A XXI. század népesedési kilátásai In: Helyzetek és lehetőségek Szerk.: Ördögh Szilveszter Kossuth Kiadó, p A szociológus Rézler Gyula In: Rézler Gyula válogatott tanulmányai Szerk.: Budapest: Gondolat Kiadó, p Nemzetközi vándorlás és migrációs politika In: Vándorlás és népességfogyás Szerk.: Budapest: Lucidus Kiadó, Kisebbségkutatás könyvek, p A kutatás során alkalmazott módszerek In: Támogatás és hasznosulás. Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról Szerk.: Gábrityné Molnár Irén és Mirnics Zsuzsanna Szabadka, MTT Könyvtár 10. p Az MTA köztestületének tagjai (Kárpát-medence) In: Támogatás és hasznosulás. Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról Szerk.: Gábrityné Molnár Irén és Mirnics Zsuzsanna Szabadka, MTT Könyvtár 10. p A Domus és doktori ösztöndíjak In: A magyarországi felsőoktatási és kutatási támogatások hasznosulása az egyes kisebbségi régiókban Csíkszereda: Lautus Kiadó, p A magyarországi felsőoktatási és K+F támogatások fogadtatása In: A magyarországi felsőoktatási és kutatási támogatások hasznosulása az egyes kisebbségi régiókban Csíkszereda: Lautus Kiadó, p Tóth, Pál Péter Why just Hungary? In: Hungary and the Hungarian minorities Ed.: László Szarka New York: Columbia University Press, p

6 Magyar migrációs-politikai stratégia. Előzetes megfontolások In: Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben Szerk.: Kiss Tamás Kolozsvár, p Külföldiekkel/idegenekkel In: Külföldiekkel vagy idegenekkel Szerk.: Budapest: KSH NKI, 2004 (KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Kutatási Jelentések 76.) p Kőrösy, József In: Encyclopedia of population Edited by Paul Demeny, Geoffrey McNicoll, Thomson Gale New York: London: Macmillan Reference USA/Thomson Gale, p Magyarország népessége In: Társadalom, politika, jogrend. Magyar tudománytár IV. kötet Szerk.: Kulcsár Kálmán Bayer József Budapest: MTA Társadalomkutató Központ; Kossuth Kiadó, p A Magyarországot érintő nemzetközi vándorlás a XX. század utolsó évtizedében In: Család és népesség itthon és Európában. [Szerk.]: Spéder Zsolt Budapest: KSH NKI; Századvég Kiadó, p Népesedési kérdések és társadalmi következményei a jelenben és a közeljövőben In: Mérlegen a XX. századi magyar történelem értelmezések és értékelések Szerk. Püski Levente, Valuch Tibor Budapest: 1956-os Intézet; Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke, p (Jelenkortörténeti Műhely; 3.) A falukutatás szociográfiai irodalma In: A falukutatás fénykora Szerk. Pölöskei Ferenc Budapest: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, p Miért választották Magyarországot? Vonzó tényezők a kisebbségi magyar bevándorlók számára In: Magyarország és a magyar kisebbségek Szerk.: Glatz Ferenc Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, p

7 A hazai lakosság fogadókészsége (Magyarok és külföldiek) In: Népesség értékek vélemények Szerk.: Pongrácz Tiborné és Spéder Zsolt Budapest: KSH NKI, 2002 (KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Kutatási Jelentések 73.) p Magyar migránsok Európában In: Migráció és statisztika Szerk. Illés Sándor Lukács Éva Budapest: KSH NKI, 2002 (KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Kutatási Jelentések 71.) p Előzetes gondolatok egy hosszú távú migrációs-politikai stratégia kialakításához In: Népesedéspolitika Magyarországon Szerk.: Sallai Éva Budapest: Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány Kölcsey Intézete, (Kölcsey füzetek) p Jugoszláviából Magyarországra In: Fészekhagyó vajdaságiak. Tanulmányok, kutatások, statisztikák Szerk.: Gabrityné dr. Molnár Irén, Mirnics Zsuzsanna Szabadka: Magyarságkutató Tudományos Társaság, (MTT Könyvtár 4.) p Hungary s population since 1850 In: Hungary: governments and politics Edited: Mária Ormos Béla K. Király New York: Columbia University Press, p (Atlantic studies on society in change No. 109) A nemzetközi vándorlás szerepe a népességfejlődésben In: Történeti demográfiai évkönyv 2001 Szerk.: Faragó Tamás Őri Péter Budapest: KSH NKI, p Hungarians throughout the world and in the neighbouring countries In: Diasporas and politics Edited: Pál Nyíri Judit Tóth Maryellen Fullerton Budapest: MTA PTI, p A nemzetközi vándormozgalom szerepe a népességfejlődésben In: A KSH Népességtudományi Kutatóintézetének évi évkönyve. Budapest: KSH NKI, p

8 Magyarok a nagyvilágban In: Csíkszereda város évkönyve 2001 Szerk.: Szatmári László Csíkszereda, p Népességmozgások Magyarországon a XIX. és a XX. században In: Migráció és Európai Unió [Szerk.]: Lukács Éva Király Miklós Budapest: Szociális és Családügyi Minisztérium, p The Encyclopedia of Eastern Europe: from the Congress of Vienna to the fall of communism Ed.: Richard Frucht New York: Garland Publ., p. 57., 91., 178. Nemzetközi vándorlás: tények és várakozások az évezred végén In: Törések és kötések a magyar társadalomban Szerk.: Elekes Zsuzsanna és Spéder Zsolt Budapest: Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság Századvég Kiadó, p Tóth, Pál Péter Mother tongue and the language of the home In: Hungary's historical legacies Edited: Dennis P. Hupchick R. William Weisberger Boulder/Colorado: Columbia University Press, p Kováts Zoltán Hargita és Csongrád megye népmozgalmi adatai és arányai Előszó: JGYF Kiadó: Szeged, p A nemzetközi vándorlás és hazánk In: Gazdaság- és jogtudományok osztálya. Az ezredforduló kihívásai: felzárkózás, biztonság és globalizáció [Szerk.]: Glatz Ferenc Budapest: MTA, p Nemzetközi vándorlás és Magyarország In: Emberi viszonyok Szerk.: Spéder Zsolt Budapest: Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság Századvég Kiadó, p A nemzetközi vándormozgalom népességszámot befolyásoló szerepéről In: Schengen. A magyar-magyar kapcsolatok az Uniós vízumkényszer árnyékában Budapest: Lucidus Kiadó, p

9 Magyarok a nagyvilágban és a környező országokban In: Átmenetek Szerk.: Sik Endre Tóth Judit Budapest: MTA PTI, (MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport évkönyve) p Az értelmiségiek nemzetközi vándorlása In: Migráció tanulmánygyűjtemény Szerk. Illés Sándor, Budapest: KSH Népességtudományi Kutató Intézet, köt p Tóth, Pál Péter New citizens in Hungary In: Coming? Leaving? Staying? Eds: Endre Sik and Judit Tóth Budapest: Institute of Political Sciences: (HAS), p Magyar?Állam?Polgárság? In: Idegenek Magyarországon Szerk.: Sik Endre Tóth Judit Budapest: MTA PTI, (MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport évkönyve) p Tóth, Pál Péter What should Hungarian migration politics look like In: From improvisation toward awareness? Contemporary migration politics in Hungary Edited: Maryellen Fullerton, Endre Sik and Judit Tóth Budapest: MTA PTI, p A népi mozgalom és a gazdasági élet In: A népi mozgalom és a magyar társadalom. Tudományos tanácskozás a szárszói találkozó 50. évfordulója alkalmából [Szerk.]: Sipos Levente Budapest: Napvilág Kiadó, p Menedékesek Magyarországon 1996 szeptemberében In: Migráció és politika [Szerk.]: Sik Endre Tóth Judit Budapest: MTA PTI, p Politikai stratégia és migrációs politika In: Migráció és politika Budapest: MTA PTI, p Milyen legyen a magyar migrációs politikai stratégia? In: Migráció és politika Budapest: MTA PTI, p

10 A jövendő állampolgár In: Társadalmi riport 1996 [Szerk.]: Andorka Rudolf Kolosi Tamás Vukovich György Budapest: TÁRKI Századvég K., p Tóth, Pál Péter Changes in the number of the Hungarian population since the conquest to our days In: Demography of contemporary Hungarian society Eds.: Pál Péter Tóth Emil Valkovics New York: Columbia University Press, p (Atlantic studies on society in change No. 85) Tóth, Pál Péter International migration and Hungary In: Demography of contemporary Hungarian society Eds.: Pál Péter Tóth Emil Valkovics New York: Columbia University Press, p (Atlantic studies on society in change No. 85) Tóth, Pál Péter Refugees, immigrants and new citizens in Hungary, In: Refugees and migrants: Hungary at a crossroads Ed: Maryellen Fullerton, Endre Sik, Judit Tóth Budapest: Institute of Political Sciences: (HAS), p Nagy Imre és társai. Kihallgatási jegyzőkönyvek, mint történeti dokumentumok In: Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben [Szerk.]: Valuch Tibor Juhász György Völgyesi Zoltán Budapest: Osiris; 1956-os Intézet, p (utánközlés: Társadalomkutatás p ) Magyarország új állampolgárai ( ) In: Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben [Szerk.]: Valuch Tibor Juhász György Völgyesi Zoltán Budapest: Osiris; 1956-os Intézet, p Magyarország új állampolgárai ( ) In: Jönnek? Mennek? Maradnak? [Szerk.]: Sik Endre Tóth Judit Budapest: MTA Politikai Tud. Int., p Czettler Jenő és utolsó műve, az Agrárpolitika In: Jászsági évkönyv Szerk.: Pethő László Jászberény, p Tóth, Pál Péter 1989 and the National minorities in Central and Eastern Europe In: Small nations and ethnic minorities in an emerging Europe 10

11 München, p A menekültek jogi helyzete. Történeti áttekintés In: Háború és társadalom. Király Béla emlékkönyv [Szerk.]: Jónás Pál Pastor, Peter Budapest: Századvég K., p Tóth, Pál Péter Hungarian minorities in the neighbouring countries In: Sociological Abstracts The World of Ethnic Relations, 86th Annual Meeting of the American Sociological Association Cincinnati (Ohio): American Sociological Association, p. Kovács Imre az emigrációban In: Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Intézet évkönyve [Szerk.]: Kiss Gy. Csaba Budapest: OSZK, p In: Varietas historiae Budapest: Magyarságkut. Int., p Ötven huszár volt akkor a magyarság, annyi volt itt a nemzet, a magyar In: Fél évszázad múltán a Márciusi Frontról Budapest: Reform, p Kovács Imre és a magyar parasztság jövője In: Kiútkeresés 1943 [Szerk.]: Nagy Zsuzsa, L. Burucs Kornélia [Budapest]: Kossuth, p Tóth, Pál Péter Hochschulen und Wissenschaft Südosteuropa-Handbuch Band V: Ungarn Herausgegeben von Klaus Detlev Grothusen Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, p Az egyháztörténeti sztereotípiákról In: Katolikus Egyháztörténeti Konferencia. Keszthely, 1987 Budapest: TIT, [1989]. p Ötven év után In: Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Csoport évkönyve 1987 [Szerk.]: Kiss Gy. Csaba Budapest: ASTRA Print, p

12 Bevezető In: Veres Péter: Az Alföld parasztsága Hasonmás kiadás Budapest: Kossuth, p Bevezető In: Antal János: Hit és tévedés Budapest: Magvető, p Törekvések a nemzeti egységfront megteremtésére Debrecenben és Hajdú vármegyében, In: Tanulmányok a népfrontmozgalom Hajdú-Bihar megyei történetéből, Debrecen: [HN Hajdú-Bihar m. Biz.], p A hazai agrár- és faluszociológiai kutatások között In: Agrárszociológiai írások Magyarországon Budapest: Kossuth, p A debreceni egyetemi hallgatók mozgalmai, ideológiai-politikai nézeteinek alakulása In: A Hajdú-Bihar megyei Levéltár Évkönyve. 8. [Szerk.]: Gazdag István Debrecen: Alföldi Ny., p Janky Béla Magyarok és külföldiek, jövevények vagy idegenek In: Bevándorlás Magyarországra [szerk. ] Budapest: Lucidus Kiadó, Kisebbségkutatás könyvek, , Turai Tünde A magyar lakosság külföldiekhez való viszonyáról szóló szakirodalom összefoglalása In: Külföldiekkel vagy idegenekkel Szerk.: Budapest: KSH NKI, 2004 (KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Kutatási Jelentések 76.) p , Janky Béla Magyarok és külföldiek. A hazai népesség külföldiekkel kapcsolatos attitűdjei In: Külföldiekkel vagy idegenekkel Szerk.: Budapest: KSH NKI, 2004 (KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Kutatási Jelentések 76.) p Gödri, Irén and Tóth, Pál Péter The Social Position of Immigrants In: Social Report 2004 Edited by Tamás Kolosi, István György Tóth, György Vukovich Budapest: TÁRKI, p Gödri Irén, 12

13 Bevándorlók társadalmi helyzete In: Társadalmi riport 2004 Budapest: TÁRKI, p Hablicsek László, Migrációs potenciál a mai Magyarországon továbbszámítások és becslések In: A munkaerő szabad áramlása Magyarországról nézve Budapest: MH ISM, (A Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának kiadványa 80.) p Hablicsek László, A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására között In: Táborlakók, diaszpórák, politikák. A Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migrációs Kutatócsoport évkönyve, [Szerk.]: Sik Endre Tóth Judit Budapest: MTA PTI Sík Kiad., p Tarnoczy, Mariann Tóth, Pal Hungary and its migration of highly qualified Intellectuals In: The migration of scientists and professionals Eds.: Vera LapČeviĆ-PetkoviĆ nand Vladimir GreČiĆ Belgrade, p Valkovics, Emil, Tóth, Pál Péter Preface In: Demography of Contemporary Hungarian Society Eds.: Pál Péter Tóth Emil Valkovics New York: Columbia University Press, p (Atlantic studies on society in change No. 85) d) TUDOMÁNYOS CIKKEK Tóth, Pál Péter Creativity and stress among Hungarians living as national minorities = Minorities Research p A Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagjai Kárpát-medence = Debreceni Szemle, 2006/1. szám. p Népességpótlás bevándorlással? = Új Horizont szám. p Nemzetközi vándorlás és migrációs politika = Kisebbségkutatás p Népességfogyás népességpótlás = Kisebbségkutatás p A kutatás során alkalmazott módszerek = Társadalomkutatás kötet p

14 A Domus és doktori ösztöndíjak, valamint a magyarországi főiskolák és egyetemek határon túli kihelyezett tagozatai a magyar kisebbségi régiókban = Társadalomkutatás kötet p A magyarországi felsőoktatási és K+F támogatások fogadtatása a határokon túli magyar kisebbségi és az érintett többségi társadalmakban, és visszhangja a magyarországi társadalomban = Társadalomkutatás kötet p Tóth, Pál Péter One Decade (International Migration Affecting Hungary between 1990 and 2000) = Minorities Research p Egy évtized után. (A Magyarországot érintő nemzetközi vándorlás 1990 és 2000 között) = Kisebbségkutatás p A környező országokból Magyarországra vándorlók szocio-demográfiai összetétele és szocio-kulturális háttere = Demográfia p Berényi Dénes Hogyan hasznosultak a magyarországi támogatások a környező országok magyar felsőoktatásában és kutatásában? = Magyar Tudomány szám. p Hullámvölgyben Népességváltozások a kárpát-medencei magyarság körében = Új Horizont szám. p , Turai Tünde A magyar lakosság külföldiekhez való viszonyáról szóló szakirodalom összefoglalása = Szociológiai Szemle szám. p Nemzetközi vándorlás magyar sajátosságok = Demográfia p Kerekasztal-beszélgetés a népesedési helyzetről (Kamarás Ferenc, Kapitány Balázs, Kiss Tamás, Spéder Zsolt, ) = Századvég. Új foly sz. p Tóth, Pál Péter International migration major trends in demography: a Hungarian example = Yearbook of Population Research in Finland p Tóth, Pál Péter Hungarians in the world = Minorities Research p Magyarok és külföldiek 14

15 = Demográfia , p Magyarország népessége 1850-től napjainkig = Korunk. 3. f. XII/ február p Magyarország népessége 1850-től napjainkig Különlenyomat Korunk, Rézler Gyula (1911. május október 29.) = Szociológiai Szemle p A népesség nagysága és területi megoszlása = Belügyi Szemle p Magyarok a nagyvilágban = Kisebbségkutatás p Tóth, Pál Péter Deprived of citizenship = Minorities Research p Szórványban... Hozzászólás Vetési László vitaindító írásához = Magyar Kisebbség (21.) p A magyar és a vegyes (magyar-román, román-magyar) családok szociológiai helyzete Észak- Erdélyben között. (Szórványban) = Erdélyi Múzeum szám p A magyar és a vegyes (magyar-román, román-magyar) családok szociológiai-demográfiai helyzete Észak-Erdélyben között. Különlenyomat az Erdélyi Múzeum számából Az állampolgárságtól megfosztva = Kisebbségkutatás évf. 3. sz. p Tóth, Pál Péter Contributions on the forming of Hungarian political strategy concerning the emigrants = Minorities Research p Vihar után a nemzetközi vándorlásról = Korfa p

16 Meddig fogyhatunk? Lehetséges-e a népességcsökkenés megállítása? = Magyar Tudomány p Adalékok a magyar migrációs politikai stratégia kialakításához = Kisebbségkutatás p Az anyanyelv és az otthon használt nyelv = Kisebbségkutatás sz. p (utánközlés: Magyar Tudomány p Magyar és vegyes családok helyzete Észak-Erdélyben 1942 és 1945 között = Kisebbségkutatás p Nemzetközi vándormozgalom = Belügyi Szemle p A népességről... [Válasz a Népességtudományi Intézet körkérdésére] = Demográfia p Az anyanyelv és az otthon használt nyelv = Magyar Tudomány p A demográfia hazai állapotáról = Magyar Tudomány p Következtetések, feladatok a távlati szociálpolitikai koncepció demográfiai megalapozása c. elemzés alapján Budapest: Aktív Társadalom Alapítvány, február. 11 p. Kisebbség és anyanyelvi oktatás [Szerk.]: ; [bev.]: = Magyar Tudomány p ; p Tóth, Pál Péter Hungarian and mixed (Hungarian-Rumanian) families in Northern-Transylvania, = East European Quarterly. 31. No. June, p Új állampolgárok = Statisztikai Szemle p Tóth, Pál Péter Hungarians in the successor states: from World War I to World War II. = Nationalities Papers. Vol. 24, No. 3, p

17 A Magyarországra menekülők, = Statisztikai Szemle p A magyar és a vegyes (magyar-román, román-magyar) családok szociológiai helyzete Észak- Erdélyben között = Erdélyi Múzeum p A népi gondolat ma = Tekintet p Magyarok az utódállamokban ( ) = Dimenziók p A változás lehetetlensége Boér Ferenc élete = Múltunk p Nagy Imre és társai. Tartalmi és módszertani problémák egy sajátosan képzett történelmi dokumentummal kapcsolatban =Társadalomkutatás p Élet-halál kérdések. [Szerk.]: = Magyar Tudomány p Az ország népességének fogyása = Magyar Tudomány p Az emigráció és Kovács Imre = Árgus p Magyarország új állampolgárai között = Dimenziók p A népi mozgalom történelmi hátteréről = Politikatudományi Szemle p A népi mozgalom, mint a magyar társadalom megkésett fejlődésének eredménye = Múltunk p (utánközlés: Tekintet p ) Magyar szociográfia a Vajdaságban ( ) = Forrás p

18 Végrehajtás után megsemmisítendő! = Tekintet p A népi mozgalom, mint a magyar társadalom megkésett fejlődésének eredménye = Tekintet p Kreativitás és a stressz a kisebbségben élő magyarság körében = Regio p A népi mozgalom és a gazdasági élet = Tekintet p Nemzeti értékeink és az első osztályos tankönyvek = Magyarságkutatás. 1990/1991. p Nemzeti értékeink és az első osztályos tankönyvek = Tekintet p (utánközlés: Magyarságkutatás. 1990/1991. p ) A szomszédos országokban élő magyarság iskolaügye = Forrás p [Ezerkilencszázharmincnyolc] 1938 = Társadalomkutatás p Magyarok kisebbségben = INFO-Társtud p Petőfi Kör a reformmozgalom fóruma 1956-ban. Az március 18-i tudományos emlékülés jegyzőkönyve rész Szerk. és jegyz. ell. = Mozgó Világ ; Önvád és remény. Kovács Imre az emigrációban = História p Kovács Imre és a magyar parasztság jövője = Életünk p Dokumentumok a kommunisták Márciusi Front mozgalomban kifejtett tevékenységéhez = Magyar történelmi tanulmányok p Ezerkilencszázharminchét Ezerkilencszáznyolcvanhét 18

19 = Itt-Ott (108.) p A magyarságkutatásról = Magyar Hírlap (jan. 9.) mell. p. 5. A Márciusi Frontról = Confessio p A magyarságkutatásról = Nyelvünk és Kultúránk dec. p , Kiss Sándor, M. A Horthy-rendszer anti-elitjének történetszociológiai vizsgálata = Társadalomkutatás p A harmincas évek értelmiségi ifjúsági mozgalmairól = Ifjúsági Szemle p Politikai elvek alku nélkül. Juhász Nagy Sándor életútjához = Confessio p Dokumentumok a Márciusi Front történetéhez = Debreceni Szemle p Egyetemi hallgatók mozgalmai Debrecenben ( ) = Századok p Az értelmiségi ifjúság mozgalmai (Debrecen ) = Tájékoztató. Filoz., pol.gazd., tud. szoc p A szociológia oktatása a felsőoktatási intézményekben = Felsőoktatási Szemle p tavasza Debrecenben = Alföld p A debreceni baloldali értelmiségi csoport tevékenysége és szerkezetének néhány sajátossága (1937. június május) = Szociológia p A debreceni egyetemi hallgatók baloldali kommunista szervezkedése ( ) = Párttörténeti Közlemények p

20 A debreceni egyetemi hallgatók baloldali kommunista szervezkedése ( ) Különlenyomat a Pártörténeti Közlemények számából Konferencia a nemzetközi vándorlásról = Statisztikai Szemle p László Hablicsek, Isabelle Robert-Bobée, Danusa Jurcova, Ferenc Kamarás, Jan Mészáros, Mária H. Richter, Jean-Paul Sardon, Pál Péter Tóth, Boris Vano Harmonized Demographic Projections between France, Hungary and Slovakia = Demográfia, English Edition p Hablicsek, László, Tóth, Pál Péter The role of international migration in maintaining the population size of Hungary between = Demográfia Special Edition for the 40 th Anniversary of the Demographic Research Institute. p Hablicsek László, A nemzetközi vándorlás szerepe a magyarországi népesség számának megőrzésében között = Demográfia p Csernák Józsefné A demográfiai tudomány helyzete Magyarországon = Magyar Tudomány p Valláskutatás. [Tanulmányok.] Szerk. [és bev.] Tomka Miklós, = Magyar Tudomány p Magyar tudományosság a környező országokban. [Előadások.] [Bev.] Tarnóczy Mariann, = Magyar Tudomány p Molnár Imre, Az egyházak kisebbségben = Regio p Barabás Béla Enyedi Sándor Süle Andrea, R. A magyar nemzeti kisebbség Romániában = Nyelvünk és Kultúránk p Csepeli György A jelképek szerepe a nemzeti tudat működésében = Jel-Kép p Csepeli György, Nemzeti tudat, magyarság = Társadalomkutatás p e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK 20

21 A magyar értelmiség két világháború közötti történetéhez II Budapest: Oktatási Minisztérium Marxista-Leninista Okt. Főoszt., p. (Szociológiai füzetek; 30.) A magyar értelmiség két világháború közötti történetéhez I Budapest: Oktatási Minisztérium Marxista-Leninista Okt. Főoszt., p. (Szociológiai füzetek; 20.) Magyar szociológiatörténeti szöveggyűjtemény [Szerk.]: ; [Összeáll.]: Nagy Endre Némedi Dénes [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Budapest: Tankvk., köt p. Magyar szociológiatörténeti szöveggyűjtemény [Szerk.]: ; [Összeáll.]: Nagy Endre Némedi Dénes [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Budapest: Tankvk., köt p. Szöveggyűjtemény az általános szociológiához. Egységes jegyzet. [Szerk.]: Bánlaky Pál, 2. kiad. Budapest: Tankvk., , [3] p. Szöveggyűjtemény az általános szociológiához. Egységes jegyzet. [Szerk.]: Bánlaky Pál, Budapest: Tankvk., p. f) NÉPSZERŰSÍTŐ KÖNYVEK Emlékképek fejezetek Jászárokszállás történelméből 2. kötet Szerk.: Budapest: Püski Könyvkiadó, p. Emlékképek fejezetek Jászárokszállás történelméből Szerk.: Budapest: Püski Könyvkiadó, p. Litván József: Ítéletidő [a szerző emlékezéseit foglalta írásba] [a bevezetőt Szelényi Iván, az utószót írta] [Budapest]: Tekintet Kv., [1991]. 174 p. (Tekintet Könyvek) 21