Dr. Tóth Pál Péter. Jászárokszálláson (Magyarország) született (1942).

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Tóth Pál Péter. Jászárokszálláson (Magyarország) született (1942)."

Átírás

1 Dr. Tóth Pál Péter Jászárokszálláson (Magyarország) született (1942). Végzettsége: A Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem-földrajz, népművelési szakán végzett (1965) Debrecenben ben filozófiából bölcsészdoktorrá avatták ben a szociológia tudományok kandidátusa lett. Munka életút: között az ELTE Szociológiai Tanszékének tudományos munkatársa, majd docense (Budapest) között a Magyarságkutató Csoport, majd a Magyarságkutató Intézet tudományos főmunkatársa től a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa től a Magyar Tudományos Akadémia Demográfiai Bizottságának elnöke. Kutatásairól számos magyarországi és nemzetközi konferencián számolt be. Ösztöndíjas volt Columbia University-n (New York), az Újvidéki Egyetemen és az Illinois State University-n (Normal, Illinois). Tudományos munkássága Eddig Magyarországon és külföldön összesen 9 önálló és 8 szerkesztett könyve, 24 könyvrészlete, több mint száz, hosszabb-rövidebb írása jelent meg. Könyvek, önálló kiadványok: Gödri Irén, Tóth Pál Péter: Bevándorlás és beilleszkedés, Budapest: KSH NKI, 2005 (KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Kutatási Jelentések 80.) 213 p. Hablicsek László, Tóth Pál Péter, Veres Valér: A Kárpát-medencei magyarság demográfiai helyzete és előreszámítása, , Budapest: KSH NKI, (KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Kutatási Jelentések 78.) 158 p. Hablicsek László, Tóth Pál Péter: The role of international migration in maintaining Hungary's population size between = Working papers on population, family and welfare. No p.[budapest]: CSO Demographic Research Institute, Tóth Pál Péter, Valkovics Emil: Népesedési helyzetünk, Budapest: KSH NKI, (KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Kutatási Jelentések 72.) 108 p. Tóth Pál Péter: Szórványban. A magyar és a vegyes (magyar-román, román-magyar) családok helyzete Észak-Erdélyben között Budapest: Püski Könyvkiadó, p. Tóth Pál Péter: Haza csak egy van? Menekülők, bevándorlók, új állampolgárok Magyarországon ( ) Budapest: Püski Kiadó, p. Tóth Pál Péter. Nemzetközi vándorlás Magyarország, Budapest: [Közread. a] KSH Népességtudományi Kutató Int., p. (KSH Népességtudományi Kutatóintézet Kutatási Jelentések 49.) Szerkesztett könyvek 1

2 Vándorlás és népességfogyás [szerk., vál. és a bevezető tanulmányt írta Tóth Pál Péter] Budapest: Lucidus Kiadó, Kisebbségkutatás könyvek, p. Külföldiekkel vagy idegenekkel Tóth Pál Péter, Budapest: KSH Népességtudományi Kutató Intézet, p. (KSH Népességtudományi Kutatóintézet Kutatási Jelentések 76.) Népesedés és népesedéspolitika tanulmányok Szerk.: Cseh-Szombathy László Tóth Pál Péter Budapest: Századvég Kiadó, 2001, 534 p. Emberi viszonyok. Cseh-Szombathy László tiszteletére.[szerk.]: Spéder Zsolt, Tóth Pál Péter. Budapest: Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság Századvég K., p. Migráció tanulmánygyűjtemény Szerk.: Illés Sándor, Tóth Pál Péter [közread. a] KSH Népességtudományi Kutató Intézet. Budapest: KSH Népességtudományi Kutatóintézet, köt p.2. köt p. Demography of contemporary Hungarian society Eds.: Pál Péter Tóth, Emil Valkovics New York: Columbia University Press, p. Könyvrészletek Tóth Pál Péter. A magyarországi bevándorlás okai és következményei. Vándorlás, globalizáció és beilleszkedés In: Bevándorlás Magyarországra [szerk. Tóth Pál Péter] Budapest: Lucidus Kiadó, Kisebbségkutatás könyvek, Tóth Pál Péter A vándormozgalom szerepe a magyar népességfejlődésben In: Bevándorlás Magyarországra [szerk. Tóth Pál Péter] Budapest: Lucidus Kiadó, Kisebbségkutatás könyvek, Tóth Pál Péter Janky Béla Magyarok és külföldiek, jövevények vagy idegenek, In: Bevándorlás Magyarországra [szerk. Tóth Pál Péter] Budapest: Lucidus Kiadó, Kisebbségkutatás könyvek, Tóth Pál Péter A XXI. század népesedési kilátásai In: Helyzetek és lehetőségek Szerk.: Ördögh Szilveszter Kossuth Kiadó, p Tóth Pál Péter Nemzetközi vándorlás és migrációspolitika In: Vándorlás és népességfogyás, Szerk.: Tóth Pál Péter Budapest: Lucidus Kiadó, Kisebbségkutatás könyvek, p Pál Péter Tóth Why just Hungary? In: Hungary and the Hungarian minorities Ed.: László Szarka, New York: Columbia University Press, p Tóth Pál Péter Magyar migrációs-politikai stratégia. Előzetes megfontolások, In: Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben, Szerk.: Kiss Tamás, Kolozsvár, p Irén Gödri and Pál Péter Tóth The Social Position of Immigrants In: Social Report 2004 Edited by Tamás Kolosi, István György Tóth, György Vukovich Budapest: TÁRKI, p Gödri Irén, Tóth Pál Péter Bevándorlók társadalmi helyzete In: Társadalmi riport 2004 Budapest: TÁRKI, p

3 Tóth Pál Péter Külföldiekkel/idegenekkel In: Külföldiekkel vagy idegenekkel Szerk.: Tóth Pál Péter Budapest: KSH NKI, 2004 (KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Kutatási Jelentések 76.) p Tóth Pál Péter, Turai Tünde A magyar lakosság külföldiekhez való viszonyáról szóló szakirodalom összefoglalása In: Külföldiekkel vagy idegenekkel Szerk.: Tóth Pál Péter Budapest: KSH NKI, 2004 (KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Kutatási Jelentések 76.) p Tóth Pál Péter, Janky Béla Magyarok és külföldiek. A hazai népesség külföldiekkel kapcsolatos attitűdjei In: Külföldiekkel vagy idegenekkel Szerk.: Tóth Pál Péter Budapest: KSH NKI, 2004, (KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Kutatási Jelentések 76.) p Tóth Pál Péter Magyarország népessége In: Társadalom, politika, jogrend. Magyar tudománytár IV. kötet Szerk.: Kulcsár Kálmán Bayer József Budapest: MTA Társadalomkutató Központ; Kossuth Kiadó, p Tóth Pál Péter A Magyarországot érintő nemzetközi vándorlás a XX. század utolsó évtizedében In: Család és népesség itthon és Európában. [Szerk.]: Spéder Zsolt Budapest: KSH NKI; Századvég Kiadó, p Tóth Pál Péter Népesedési kérdések és társadalmi következményei a jelenben és a közeljövőben In: Mérlegen a XX. századi magyar történelem értelmezések és értékelések, Szerk. Püski Levente, Valuch Tibor Budapest: 1956-os Intézet; Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke, p (Jelenkortörténeti Műhely; 3.) Tóth Pál Péter Minden érték forrása a gyermek, In: Molnár Pál: Európai ezredkezdet. Politikai tabuk a globalizációban Budapest: Kairosz Kiadó, p Tóth Pál Péter Miért választották Magyarországot? Vonzó tényezők a kisebbségi magyar bevándorlók számára, In: Magyarország és a magyar kisebbségek, Szerk.: Glatz Ferenc, Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, p Tóth Pál Péter A hazai lakosság fogadókészsége (Magyarok és külföldiek) In: Népesség értékek vélemények, Szerk.: Pongrácz Tiborné és Spéder Zsolt Budapest: KSH NKI, 2002 (KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Kutatási Jelentések 73.) p Tóth Pál Péter Magyar migránsok Európában In: Migráció és statisztika Szerk. Illés Sándor Lukács Éva Budapest: KSH NKI, (KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Kutatási Jelentések 71.) p Tóth Pál Péter Előzetes gondolatok egy hosszú távú migrációs-politikai stratégia kialakításához In: Népesedéspolitika Magyarországon Szerk.: Sallai Éva Budapest: Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány Kölcsey Intézete, (Kölcsey füzetek) p Tóth Pál Péter Jugoszláviából Magyarországra In: Fészekhagyó vajdaságiak. Tanulmányok, kutatások, statisztikák, Szerk.: Gabrityné dr. Molnár Irén, Mirnics Zsuzsa, Szabadka: Magyarságkutató Tudományos Társaság, (MTT Könyvtár 4.) p

4 Hablicsek László, Tóth Pál Péter A nemzetközi vándorlás szerepe a magyarországi népesség számának megőrzésében között, In: Népesedés és népesedéspolitika, Szerk.: Cseh- Szombathy László, Tóth Pál Péter, Budapest: Századvég Kiadó, p Tóth Pál Péter Hungary s population since 1850 In: Hungary: governments and politics Edited: Mária Ormos Béla K. Király New York: Columbia University Press, p (Atlantic studies on society in change No. 109) Tóth Pál Péter A nemzetközi vándorlás szerepe a népességfejlődésben In: Történeti demográfiai évkönyv 2001 Szerk.: Faragó Tamás Őri Péter Budapest: KSH NKI, p Tóth Pál Péter Hungarians throughout the world and in the neighbouring countries In: Diasporas and politics Edited: Pál Nyíri Judit Tóth Maryellen Fullerton Budapest: MTA PTI, p Hablicsek László, Tóth Pál Péter Migrációs potenciál a mai Magyarországon továbbszámítások és becslések In: A munkaerő szabad áramlása Magyarországról nézve, Budapest: MH ISM, (A Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának kiadványa 80.) p Tóth Pál Péter A nemzetközi vándormozgalom szerepe a népességfejlődésben In: A KSH Népességtudományi Kutatóintézetének évi évkönyve. Budapest: KSH NKI, p Tóth Pál Péter Népességmozgások Magyarországon a XIX. és a XX. században In: Migráció és Európai Unió [Szerk.]: Lukács Éva Király Miklós Budapest: Szociális és Családügyi Minisztérium, p Tóth Pál Péter Nemzetközi vándorlás és Magyarország In: Emberi viszonyok, Szerk.: Spéder Zsolt Tóth Pál Péter Budapest: Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság Századvég Kiadó, p Tóth Pál Péter Nemzetközi vándorlás: tények és várakozások az évezred végén, In: Törések és kötések a magyar társadalomban, Szerk.: Elekes Zsuzsanna és Spéder Zsolt, Budapest: Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság Századvég Kiadó, p Tóth Pál Péter Mother tongue and the language of the home In: Hungary's historical legacies Edited: Dennis P. Hupchick R. William Weisberger Boulder/Colorado: Columbia University Press, p Tóth Pál Péter A nemzetközi vándorlás és hazánk, In: Gazdaság- és jogtudományok osztálya. Az ezredforduló kihívásai: felzárkózás, biztonság és globalizáció, [Szerk.]: Glatz Ferenc Budapest: MTA, p Tóth Pál Péter A nemzetközi vándormozgalom népességszámot befolyásoló szerepéről In: Schengen. A magyar-magyar kapcsolatok az Uniós vízumkényszer árnyékában Budapest: Lucidus Kiadó, p

5 Tóth Pál Péter Népesedési kórképünk az ezredfordulón In: Tál Gizella: Jászkunságban születtem... Szolnok: MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Testülete, (Jászkunsági füzetek 14.) p Tóth Pál Péter Magyarok a nagyvilágban és a környező országokban In: Átmenetek, Szerk.: Sik Endre Tóth Judit Budapest: MTA PTI, (MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport évkönyve) p Tóth Pál Péter: Az értelmiségiek nemzetközi vándorlása, In: Migráció tanulmánygyűjtemény Szerk.: Illés Sándor, Tóth Pál Péter. Budapest: KSH Népességtudományi Kutatóintézet, köt p Tóth Pál Péter Magyar?Állam?Polgárság? In: Idegenek Magyarországon Szerk.: Sik Endre Tóth Judit, Budapest: MTA PTI, (MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport évkönyve) p Tóth Pál Péter What should Hungarian migration politics look like, In: From improvisation toward awareness? Contemporary migration politics in Hungary Edited: Maryellen Fullerton, Endre Sik and Judit Tóth Budapest: MTA PTI, p [Tóth Pál Péter et al.] Plurimi pertransibunt? Nemzeti migráció vándorlási politika, A beszélgetés elhangzott: május 16-án, In: Galgóczy Zsuzsa: A tudományos kutatástól a politikai döntésig Budapest: (Konrad-Adenauer-Stiftung), p Tóth Pál Péter Menedékesek Magyarországon 1996 szeptemberében In: Migráció és politika [Szerk.]: Sik Endre Tóth Judit Budapest: MTA PTI, p Tóth Pál Péter Politikai stratégia és migrációs politika In: Migráció és politika Budapest: MTA PTI, p Tóth Pál Péter Milyen legyen a magyar migrációs politikai stratégia? In: Migráció és politika Budapest: MTA PTI, p Tóth Pál Péter A jövendő állampolgár In: Társadalmi riport 1996 [Szerk.]: Andorka Rudolf Kolosi Tamás Vukovich György Budapest: TÁRKI Századvég K., p Hablicsek László, Tóth Pál Péter A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására között In: Táborlakók, diaszpórák, politikák. A Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migrációs Kutatócsoport évkönyve, [Szerk.]: Sik Endre Tóth Judit Budapest: MTA PTI Sík Kiad., p Tarnoczy, Mariann Tóth, Pal Hungary and its migration of highly qualified Intellectuals In: The migration of scientists and professionals Eds.: Vera Lapčević-Petković and Vladimir Grečić Belgrade, p Valkovics Emil, Tóth Pál Péter Preface, In: Demography of Contemporary Hungarian Society Eds.: Pál Péter Tóth Emil Valkovics New York: Columbia University Press, p (Atlantic studies on society in change No. 85) 5

6 Tóth Pál Péter Changes in the number of the Hungarian population since the conquest to our days In: Demography of contemporary Hungarian society, Eds.: Pál Péter Tóth Emil Valkovics New York: Columbia University Press, p (Atlantic studies on society in change No. 85) Tóth Pál Péter International migration and Hungary, In: Demography of contemporary Hungarian society, Eds.: Pál Péter Tóth Emil Valkovics. New York: Columbia University Press, p (Atlantic studies on society in change No. 85) Tóth Pál Péter Refugees, immigrants and new citizens in Hungary, In: Refugees and migrants: Hungary at a crossroads Ed: Maryellen Fullerton, Endre Sik, Judit Tóth Budapest: Institute of Political Sciences: (HAS), p Tóth Pál Péter Magyarország új állampolgárai ( ) In: Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben [Szerk.]: Valuch Tibor Juhász György Völgyesi Zoltán Budapest: Osiris; 1956-os Intézet, p Tóth Pál Péter 1989 and the National minorities in Central and Eastern Europe In: Small nations and ethnic minorities in an emerging Europe München, p Tóth Pál Péter [hozzászólás] In: Magyar kisebbségek a Kárpát-medencében A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság május 4 5-i keszthelyi tanácskozásának anyaga. Pomogáts Béla (szerk.) Kaposvár: Somogy megyei Könyvtár, p Tóth Pál Péter A menekültek jogi helyzete. Történeti áttekintés, In: Háború és társadalom. Király Béla emlékkönyv [Szerk.]: Jónás Pál Pastor, Peter Tóth Pál Péter Budapest: Századvég K., p Tóth Pál Péter Kovács Imre az emigrációban In: Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Intézet évkönyve [Szerk.]: Kiss Gy. Csaba Budapest: OSZK, p Tóth, Pál Péter New citizens in Hungary In: Coming? Leaving? Staying? Eds: Endre Sik and Judit Tóth Budapest: Institute of Political Sciences: (HAS), p Tanulmányok Tóth Pál Péter: Creativity and stress among Hungarians living as national minorities = Minorities Research p Tóth Pál Péter Népességpótlás bevándorlással? = Új Horizont szám. p Tóth Pál Péter A szomszédos országokból bevándorlók lakhelyi és kulturális jellemzői= KorFa, Népesedési Hírlevél, 2005/2 3. p László Hablicsek, Isabelle Robert-Bobée, Danusa Jurcova, Ferenc Kamarás, Jan Mészszáros, Mária H. Richter, Jean-Paul Sardon, Pál Péter Tóth, Boris Vano Harmonized Demographic Projections Between France, Hungary and Slovakia, = Demográfia, English Edition p Tóth Pál Péter Nemzetközi vándorlás és migrációs politika= Kisebbségkutatás p

7 Tóth Pál Péter Népességfogyás népességpótlás= Kisebbségkutatás p Tóth Pál Péter One Decade (International Migration Affecting Hungary between 1990 and 2000)= Minorities Research p Tóth Pál Péter Egy évtized után. (A Magyarországot érintő nemzetközi vándorlás 1990 és 2000 között) = Kisebbségkutatás p Tóth Pál Péter A környező országokból Magyarországra vándorlók szocio-demográfiai összetétele és szocio-kulturális háttere = Demográfia p Tóth Pál Péter Hullámvölgyben Népességváltozások a Kárpát-medencei magyarság körében = Új Horizont szám. p Tóth Pál Péter, Turai Tünde A magyar lakosság külföldiekhez való viszonyáról szóló szakirodalom összefoglalása = Szociológiai Szemle szám. p Hablicsek László, Tóth Pál Péter The role of international migration in maintaining the population size of Hungary between = Demográfia 46. Special Edition for the 40 th Anniversary of the Demog-raphic Research Institute. p Tóth Pál Péter Nemzetközi vándorlás magyar sajátosságok = Demográfia p Kerekasztal-beszélgetés a népesedési helyzetről (Kamarás Ferenc, Kapitány Balázs, Kiss Tamás, Spéder Zsolt, Tóth Pál Péter) = Századvég. Új foly sz. p Tóth Pál Péter International migration major trends in demography: a Hungarian example = Yearbook of Population Research in Finland p Tóth Pál Péter Hungarians in the world = Minorities Research p Tóth Pál Péter Magyarok és külföldiek = Demográfia , p Tóth Pál Péter Magyarország népessége 1850-től napjainkig = Korunk. 3. f. XII/ február p Tóth Pál Péter A népesség nagysága és területi megoszlása = Belügyi Szemle p Tóth Pál Péter Magyarok a nagyvilágban = Kisebbségkutatás p Tóth Pál Péter Deprived of citizenship= Minorities Research p Tóth Pál Péter Szórványban Hozzászólás Vetési László vitaindító írásához = Magyar Kisebbség (21.) p Tóth Pál Péter A magyar és a vegyes (magyar-román, román-magyar) családok szociológiai helyzete Észak-Erdélyben között. (Szórványban) = Erdélyi Múzeum szám p

8 Tóth Pál Péter Az állampolgárságtól megfosztva= Kisebbségkutatás évf. 3. sz. p Tóth Pál Péter Contributions on the forming of Hungarian political strategy concerning the emigrants = Minorities Research p Hablicsek László, Tóth Pál Péter A nemzetközi vándorlás szerepe a magyarországi népesség számának megőrzésében között = Demográfia p Tóth Pál Péter Vihar után a nemzetközi vándorlásról = Korfa p Tóth Pál Péter Meddig fogyhatunk? Lehetséges-e a népességcsökkenés megállítása?= Magyar Tudomány p Tóth Pál Péter Adalékok a magyar migrációs politikai stratégia kialakításához= Kisebbségkutatás p Tóth Pál Péter Az anyanyelv és az otthon használt nyelv= Kisebbségkutatás sz. p Tóth Pál Péter Magyar és vegyes családok helyzete Észak-Erdélyben 1942 és 1945 között = Kisebbségkutatás p Tóth Pál Péter A népességről... [Válasz a Népességtudományi Intézet körkérdésére] = Demográfia p Tóth Pál Péter Nemzetközi vándormozgalom = Belügyi Szemle p Tóth Pál Péter Az anyanyelv és az otthon használt nyelv = Magyar Tudomány p Tóth Pál Péter Következtetések, feladatok a távlati szociálpolitikai koncepció demográfiai megalapozása c. elemzés alapján Budapest: Aktív Társadalom Alapítvány, február. 11 p. Tóth Pál Péter Nemzetközi vándorlás és Magyarország = Hírlevél (KSH Népességtudományi Kutatóintézet) p Kisebbség és anyanyelvi oktatás [Szerk.]: Tóth Pál Péter; [bev.]: Tóth Pál Péter = Magyar Tudomány p ; p Tóth Pál Péter Hungarian and mixed (Hungarian-Rumanian) families in Northern-Transylvania, = East European Quarterly. 31. No. June, p Tóth Pál Péter Új állampolgárok = Statisztikai Szemle p Tóth Pál Péter Hungarians in the successor states: from World War I to World War II. = Nationalities Papers. Vol. 24, No. 3, p Tóth Pál Péter A Magyarországra menekülők, = Statisztikai Szemle p

9 Tóth Pál Péter Konferencia a nemzetközi vándorlásról = Statisztikai Szemle p Tóth Pál Péter A magyar és a vegyes (magyar-román, román-magyar) családok szociológiai helyzete Észak-Erdélyben között= Erdélyi Múzeum szám p Tóth Pál Péter A Magyarországra menekülők = Statisztikai Szemle p Tóth Pál Péter Magyarok az utódállamokban ( ) = Dimenziók p Élet-halál kérdések. [Szerk.]: Tóth Pál Péter = Magyar Tudomány p Tóth Pál Péter Az ország népességének fogyása = Magyar Tudomány p Tóth Pál Péter Magyar szociográfia a Vajdaságban ( )= Forrás p Tóth Pál Péter Hungarian minorities in the neighbouring countries In: Sociological Abstracts The World of Ethnic Relations, 86th Annual Meeting of the American Sociological Association Cincinnati (Ohio): American Sociological Association, p. Tóth Pál Péter Kreativitás és a stressz a kisebbségben élő magyarság körében = Regio p Tóth Pál Péter Magyarok kisebbségben = INFO Társtud p Barabás Béla Enyedi Sándor Süle Andrea, R. Tóth Pál Péter A magyar nemzeti kisebbség Romániában 9