J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete május 24. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 9. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester, Dr. Bakos Gáborné, Baranyi Sándor, Bodzsár Erzsébet, Gáspár Sándor, Gilicze János, Guvat László, Hajdu Gábor, Dr. Halmágyi Pál, Kiss Béláné, Kiss Imréné, Kiss Mihály, Marosvári Attila, Martinusz László, Molnár László, Nagy György József, Dr. Nagy Lajos, Nagy Lajos, Oravecz Károly, Dr. Orbán Imre, Dr. Siket István, Szabó Sándor és Szekeres Ferencné települési képviselők. Jelen van továbbá: Dr. Bánfi Margit jegyző, Mátó Erzsébet a Városi Könyvtár vezetője, Pőcze László a Termál- és Gyógyfürdő vezetője, Sarró Ferencné a Belvárosi Óvoda vezetője, Hepp Attiláné az Újvárosi Óvoda vezetője, Halász Ferencné a Kertvárosi Általános Iskola igazgatója, Czibolya Kálmán a Makó Városi Televízió ügyvezetője, Bende Sándor a Kommunális és Közbeszerzési Kht. ügyvezetője Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt hölgyeim és uraim! Őszinte megbecsüléssel köszöntöm képviselő-társaimat és most valamennyi meghívott kedves vendégünket. Első alkalommal nagy szeretettel köszöntöm a Makói Városi Televízión keresztül Makó város lakosságát, illetve a térségbe mindazokat, akik nézik a makói testületi ülést. A Makói Televízió Kht. tavaly több mint 20 millió forintos fejlesztést hajtott végre és ennek a fejlesztésnek köszönhetően elkészült az az adórendszer, melynek eredményeként most már az ünnepi testületi ülésekről, soros testületi ülésekről és más olyan rendezvényekről a városban, ami különböző helyeken, különböző alkalommal megrendezésre kerülnek egyenes adásban tudnak beszámolni. Makó Város Önkormányzatánál Mágoriné képviselő-társam volt az, aki szóba hozta két alkalommal, hogy a helyi testületi ülés jó lenne, hogy ha egyenes adásba menne. A többség ezzel egyet értett, személy szerint nekem is szimpatikus volt és mostantól Makó Város Önkormányzata képviselő-testületének ülését a helyi televízió egyenesbe közvetíti. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 24 települési képviselő közül jelen van 24fő. A megjelenési arány 100 %-os. A megjelenés alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, azt megnyitom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. (1) bekezdés c) pontja alapján felkérem Oravecz Károly és Szabó Sándor települési képviselőket mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem képviselő-társaimat, hogy elvállalják-e? Oravecz Károly és Szabó Sándor a feladatot vállalják. Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Oravecz Károly és Szabó Sándor települési képviselők. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Javaslatot teszek mai ülésünk napirendjére. Az ülés napirendjeként a meghívóban közölteket javaslom megállapítani a következő kiegészítéssel. Javaslom, sürgősséggel vegyük fel az előterjesztések sorába a 10/A. számú

2 2 előterjesztést, amely az ObmB pályázat benyújtását tartalmazza és ehhez kötődően a 11. számú előterjesztés, amely Makó Város Önkormányzatának évi költségvetésének módosításáról szól mellékletei módosulnak. Továbbá a 24/A. számú előterjesztést a Makói Kulturális és Közművelődési Kht. felügyelő bizottsági tag megbízása, valamint a 24/B. számú előterjesztést Támogatási kérelem a decentralizált vis maior keret terhére címmel. Az előterjesztések, valamint a módosított költségvetési rendelettervezetet az ülés előtt kiosztásra kerültek. Javaslom, hogy valamennyit nyílt ülésen, a zárt ülési előterjesztések előtt tárgyaljuk meg. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele? Ha nincs, kérem szavazzuk meg a napirendet! A képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 174/2006. (V.24.) MÖKT h. Tárgy: A Képviselő-testület május 24-i ülésének napirendje. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete május 24-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 2. Tájékoztató a Magyar Posta Rt. helyi szolgáltatási tevékenységéről Előadó: Szűcs János helyi hivatalvezető 3. Tájékoztató az INVITEL, valamint a T-Kábel Szolgáltatók helyi szolgáltatási tevékenységéről Előadó: Dr. Piller Gábor üzleti értékesítési igazgató Kerékgyártó György értékesítési és marketing igazgató 4. Tájékoztató a lakosság egészségromlását kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról Előadó: Dr. Bugyi Györgyi mb. városi tiszti főorvos 5. Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulásban a megalakulása óta végzett tevékenységről Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 6. Előterjesztések, rendelettervezetek 7. Interpellációk, kérdések 7. Zárt ülési előterjesztések 8. Egyebek

3 A képviselő-testület a kiegészítésben elhangzottakat is a napirendjére tűzi. - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője 3 Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt testület! Javaslom, kezdjük meg napirendjeink tárgyalását. 1. napirend Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt hölgyeim és uraim! Polgármesteri tájékoztatómból a következőket szeretném kiemelni. Április 26-án szerdán aláírtam a szerződést a kivitelezővel az önerős járdaprogram kivitelezéséről. Arról van szó és ezt úgy gondolom, nem árt tudni mindenkinek, hogy Makó Város Önkormányzata 94-től 98-ig egy útépítési programot indított útjára és ennek köszönhetően elértük azt, hogy 56 %-ról több mint 90 %-ra, mára 96 %-ra emelkedett Makó városában a szilárd burkolatú utak aránya. 3 évvel ezelőtt indítottuk útjára a járdaprogramot, és ennek köszönhetően először csak 22, később évente több mint 100 millió forintot fordítottunk rá, az idén 56 millió forintot áldozunk járdaépítésre. Így összességében az eddig megépített járdáink együttesen a SAPARD program keretében elkészített járdákkal már több mint 300 millió forint, a város járdáinak 1/7-e megújult. Tovább folytatjuk ezt a programot, az idén 28 utcába fog járda épülni, és ez mint említettem 56 millió forintba fog kerülni. Azt gondolom, hogy itt Makón, ahol igen sok a kerékpár, nagyon fontos az utakat követően az is, hogy a járdák is jó minőségűek legyenek. Ugyancsak ekkor írtam alá a kiviteli szerződését a térségi feladatokat ellátó tanmedencének is. Mint tudjuk ez az előző kormányzati ciklusban megnyert olyan címzett támogatásos beruházás, melynek köszönhetően a fürdőnek a Szent János téri oldalát sikerült leszanálnunk és oda egy nyitott és fedett tanmedence fog megépülni. Ennek kiszolgálására egy termálkút létesül, a termálkút fúrása már folyamatban van, nem sokára elkészül, használatba kerülhet és a mostani második körös közbeszerzés eredményeként a kiviteli szerződés aláírása után mód nyílik arra, hogy a tanmedence kivitelezése is elindulhasson. A következő elem május 13-án Makón volt egy grill parti, melyen részt vettem. Fontosnak gondolom azt, hogy Makón nem csak az önkormányzat, nem csak a Közművelődési Kht. az, aki a közművelődési tevékenységével a város lakókat szolgálja, hanem különböző egyéb rendezvények is vannak. Kétségtelen tény, hogy a rendezvények gerincét és a szakmai színvonalat ez a kht. biztosítja. Azért emellett nagyon fontosnak gondolom azt is, hogy ezt a palettát színesítsék például olyan rendezvények, mint a Váll-Ker Kft-nek a flekken partija, ami mód arra, hogy az emberek összegyűljenek. Van egy flekkensütési verseny, a Knorr főszakácsa a zsűri elnöke és emellett egész nap különböző kulturális műsorok vannak. Úgy gondolom, hogy egy nappal gazdagabb ez a város. Tisztelt hölgyeim és uraim! Befejező gondolatmenetként arról szeretnék tájékoztatást adni, hogy eredménnyel járt a testületnek az az erőfeszítése, hogy azok a szolgáltatók, akik Makóról elvitték a szolgáltató irodát azok minket is emberszámba vegyenek, ne legyenek Makó és térsége lakosai se másodrangú állampolgárok. Ennek köszönhetően valamennyi szolgáltató vagy így, vagy úgy, de megnyitotta a makóiak és a térségiek számára is az ügyfélszolgálati irodáját. Eddig a DÉMÁSZ volt az, aki nem volt partner ebbe az ügybe, korábbi testületi ülésünkön erről napirend keretében adtam egy tájékoztatást. Ma délelőtt 11 órakor volt nálam a DÉMÁSZ Rt. vezérigazgatója, és megegyeztünk abban, hogy június 9-én, a szükséges előkészítő és a Makó és Térsége heti lapban való közzétételt követően, a DÉMÁSZ is

4 4 megnyitja a DÉGÁZ-hoz hasonló terjedelemben, tehát 8 órás időintervallumba Makón az ügyfélszolgálatát abba a helyiségbe, ahol a DÉGÁZ ügyfélszolgálat folyik. Az összes többi feltétel ebben a dologban is hasonló, mint a DÉGÁZ-nál. Mi adjuk a helyiséget, mi fizetjük az internetvonalat, mi adjuk hozzá a bútort, ő hozza azt a szakembert, aki intézi majd az állampolgárok ügyes-bajos dolgait. Én azt gondolom, hogy ez fontos és jó dolog, hogy ezen túl vagyunk. Én a polgármesteri tájékoztató kiegészítéseként ennyit szerettem volna elmondani. Megkérdezem a jelenlévőket, hogy kérdés, észrevétel van-e az általam elmondottakkal kapcsolatban. Bodzsár Erzsébeté a szó, tessék parancsolni! Bodzsár Erzsébet Művelődési Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt képviselőtársaim! Szegeddel kapcsolatban mind gyakrabban merül fel a biopolisz fogalma. Én örömmel olvastam a polgármesteri tájékoztatóban azt, hogy ezzel kapcsolatban esetleg szóba kerülhet Makó és térségének kapcsolódási lehetősége is. Erről valami közelebbit megtudhatunk? Ez volna az én kérdésem. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Van-e még kérdés? Nincsen. Arról van szó, hogy mindegyik olyan regionális központ, mint Szeged, a hajdani megyei nagyvárosok, elsősorban Debrecen, Miskolc, Pécs, Győr, - területfejlesztési, egyéb fejlesztési céllal az NFT II. befogadja - igazán ezek a nagy növekedési pólusok a hagyományos megyei jogú városok környékén, városok központjába kerültek kijelölésre. Mindenki más célt tűzött maga elé, Szeged a biopolisz gondolatmenetet fogalmazta meg. Ez Szegednek a programja, de akként, hogy Szeged a Délalföldi régió természetes központja és hál Istennek Szeged komolyan veszi azokat a törekvéseket, hogy mondjuk Románia EU tagságát követően valamikor előbb-utóbb a szerbek is uniós tagok lesznek. A cél az, hogy a régióközpont szerep ne csússzon át Temesvárra, ne csússzon át Aradra, hanem Szeged legyen ez a régióközpont, ennek próbál megfelelni az a biopolisz program, amit ők megfogalmaztak. Többen szóvá tették, szóvá tettük, hogy ennek nyúlványai a régió, a megye különböző pontjain kevésbé érezhetőek. Több rendezvény volt ez ügybe, minket érintően is kettő az elmúlt időszakba, ahol a biopolisz került valamilyen módon szóba, például itt volt a DATTE a Dél-alföldi Területfejlesztési Társulások Egyesületének egy taggyűlése, amikor erről tárgyaltunk, egy konferencián mutatták be a biopoliszt nekünk. Ismertették azt, hogy mi az a három láb, amin a biopolisz áll, illetve szóba hozták azt, hogy mik azok a pontok, ahova esetleg mi tudunk csatlakozni. Azonban nem csak rajtunk múlik, hogy egy-egy kistérség, egy-egy város csatlakozik ehhez a projekthez, hanem ha tudjuk azt, hogy van egy ilyen biopolisz program ami az NFT II-be 100 milliárdos nagyságrendű fejlesztést tudhat magáénak, akkor egy kicsit nekünk is érdekünk az, hogy keressük azokat a kapcsolódási pontokat, amivel ehhez csatlakozni tudunk. A kollegáim most dolgoznak ezen és amikor ez meglesz akkor egyeztetjük a szegediekkel és hozzuk be testület elé. A szegediek foglalkoznak helyi érdekű vasúthoz hasonlóan villamos telepítéssel a szegedi koncepció elfogadásában benne van Makóra és Vásárhelyre is egy-egy ilyen villamosközlekedésnek a létesítése. Én a biopoliszhoz kötődően elsősorban a kutatásfejlesztést tartom fontosnak. Mi találjuk meg azokat a gazdasági együttműködési formákat, ami a biogazdálkodást is figyelembe véve az ottani irányítással, itt létrehozott TÉSZ-szel hogy tudna integrálódni. Ebbe mindenkinek a jótékony ötletére, kreatív gondolatára én a magam részéről számítok. Amit mi eddig gondoltunk, ez kidolgozás és részben egyeztetés alatt van, az az, hogy az oktatás keretében lenne a mozgástér, az egészségipar keretében egy új klinikai tömb létesítését célozza meg a biopolisz. Én személy szerint el tudnám azt képzelni, hogy Makón a marosi gyógyiszapra építést, a marosi gyógyfürdőnek a gyógyvizére építve azokat a terveket figyelembe véve, amit a Makovecz iroda készített nekünk a gyógyfürdő továbbfejlesztésére. Ez 2-3 milliárdos program, én nagyon el tudom azt képzelni, hogy mi úgy tudnánk ehhez az egészségügy klinikai tömbjéhez csatlakozni,

5 5 hogy az utókezelés, gyógyászati kezelés helyszíne Makó lenne. Körülbelül ilyen ötletekre, gondolatokra van szükség a mezőgazdaság és logisztika területén is, más területeken is. Köszönöm szépen a kérdést, körülbelül ez lenne az a mozgástér, amivel mi a biopoliszra csatlakozni tudunk. Van-e még kérdés? Nincs. Akkor az a kérésem, hogy szavazzuk meg a polgármesteri tájékoztatót. Kérem szavazzunk! A képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 175/2005. (V.24.) MÖKT h. Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és azt az elhangzott kiegészítésesekkel együtt elfogadja. - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője Dr. Siket István alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk! A képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 176/2006. (V.24.) MÖKT h. Tárgy: Dr. Siket István alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Siket István alpolgármester előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról szóló tájékoztatóját elfogadja. - Makó város polgármestere - Makó város alpolgármestere - Makó város jegyzője

6 6 Gilicze János alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk! A képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 177/2006. (V.24.) MÖKT h. Tárgy: Gilicze János alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gilicze János alpolgármester előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról szóló tájékoztatóját elfogadja. - Makó város polgármestere - Makó város alpolgármestere - Makó város jegyzője 2. sz. napirend Tájékoztató a Magyar Posta Rt. helyi szolgáltatási tevékenységéről Dr. Buzás Péter polgármester: Első fő napirendünk előadója Szűcs János a Magyar Posta Zrt. helyi hivatalvezetője. Szóbeli kiegészítésed van-e? Szűcs János helyi hivatalvezető úré a szó egy rövid felvezetésre. Parancsolj! Szűcs János a Magyar Posta Rt. helyi hivatalvezetője: Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestületet, jegyző asszonyt, polgármester urat. Engedjék meg, hogy röviden a beszámolóval, tájékoztatóval kapcsolatosan vázoljam azt, hogy a Magyar Posta Makó területén, Makó városában a év január 1-jétől hatályos évi CI. törvényben foglaltak szerint működik, illetve 79/2004. Korm. r. szerint végzi tevékenységét. Ebben megfogalmazódnak azok a törvényi kötelezettségek, amelyek alapján működtetni kell a postai tevékenységet, mely szerint egy ekkora településen, mint Makó, ahol körüli lélekszámú lakos lakik lakosonként legalább két állandó postai szolgáltató helyet kell működtetni. Így Makó településen a Posta utcában, illetve a Kossuth utcában működtetünk postai szolgáltató helyet. Ugyanebben a törvényi rendelkezésben van szabályozva a hozzáférhetőség, illetve nyitvatartási idő. Ennek alapján az 1. számú postát hétfőtől péntekig 8 és 19 óra között, szombaton 8 és 12 óra között működtetjük, Makó 2. postáját hétfőtől péntekig 8 és 12, valamint és 16 óra között. A személyi feltételek és a tárgyi feltételek rendelkezésre állnak a működésünkhöz szükséges mértékben. A posta igyekszik az épületek állagát megőrizni, a költségek hatékony, ésszerű gazdálkodásával. Ennek alapján történtek olyan jellegű átalakítások, kisebb beruházások,

7 7 amelyekkel ügyfeleink részére egy jobb igényvételi lehetőséget tettek lehetővé. Ilyen volt ban az akadálymentes program keretében a bejárat átalakítása, nyarán a korszerű légkondicionáló berendezés telepítése, melynek köszönhetően a felvételi nagy teremben kellemesebb körülmények között, nyáron is jó időjárási viszonyoknak megfelelően lehet igénybe venni a szolgáltatásokat áprilisában pedig a Tömörkény utca felől szükségessé vált a falfelület teljes felújítása, hiszen olyan állapotba került, hogy majdnem mondható, életveszélyessé vált, az szépen elkészült, fel lett újítva. A szolgáltatásokkal kapcsolatosan szeretném kiemelni olyan új szolgáltatásainkat, amelyek jellemzően a postának az újfajta nyitását mutatja. A postán elérhetőek a posta banki szolgáltatások márkanév alatt értékesített új pénzügyi termékek, posta folyószámla, posta elektronikus számlacsomag, mely online módon értékesíti, biztosítja ügyfeleink részére ezeket a szolgáltatásokat. Ezek hónap óta elérhetőek, illetve óta személyi kölcsön közvetítésével is foglalkozik a hivatalunk, valamint január 27-e óta posta befektetési alapok, befektetési jegy szolgáltatásokat is nyújtunk, valamint ez év március 13-a óta posta elektronikus betétek körében betéti formát tudunk ügyfeleink részére biztosítani olyan pénzügyi szolgáltatások mellett, amelyek már klasszikusan ismertek az ügyfelek, közönség részéről. Ezek mellett a augusztusában Szerencsejáték Rt. biztosított nekünk egy olyan terminált, amely valamennyi Szerencsejáték Rt. igénybevételéhez lehetőséget nyújt. Nagy igény volt ügyfeleink részéről, hiszen hiányzott a postai szolgáltatások köréből és örömmel vettük ezt a lehetőséget is, nyújtott nyitvatartási idő alatt. Szeretném kiemelten megköszönni polgármester úr és a képviselő-testület azon törekvését, amelyben a kis településeknek a postai szolgáltatására odafigyelt. Ezzel együtt támogatta azoknak a településeknek a postai működtetését, ahol az elmúlt évben a lakosság részéről gondok, problémák jelentkeztek, hiszen törvényi kötelezettségnek tettünk eleget akkor amikor a 600 lélekszám alatti településen bezárásra került a posta. Állandó postai szolgáltató hely működik mindezek mellett a kistérségi társulás és a polgármester úr személyének köszönhetően azokon a településeken is, ahol addig postai fenntartású szolgáltatást biztosítottunk. Mindezek mellett az 5 településen Makó posta fenntartásával három mobilposta járat az, amelyik biztosítja ott a településeken a postai szolgáltatás hozzáférhetőségét. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni tisztelt testület! Kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Gáspár Sándor, majd Mágori Józsefné kér szót! Gáspár Sándor Lakásbizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt polgármester úr, kedves képviselő-társaim, tisztelt hivatalvezető úr! A tárgyi feltételekkel kapcsolatosan 89-ben volt belső építészeti átalakítás. Egyik kérdésem az volna, terveznek-e belső átalakítást a nagy felvételi terembe, hiszen amikor csekkfeladás van bizony lehet látni, hogy az a tér ami ott van, igen kicsi és kevés. A másik kérdésem pedig az volna, számítógépen fut minden, tehát számítógépen veszik fel a csekkeket, egyéb dolgokat, mindent számítógépen forgalmaznak, gondolkoztak-e azon, egy olyan program működtetésén, ami lerövidíti a csekkfeladási időt, hogy ne kelljen annyit sorba állni, mert volt olyan eset, velem is előfordult, hogy 40 percig álltam sorba és nem voltak előttem csak öten. Vagy például nekem egy elsőbbségi levél feladásához 19 percig kellett várni. Ezt lehetne-e esetleg rövidebb időre csökkenteni? Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm. Mágori Józsefné, parancsolj! Mágori Józsefné települési képviselő: Tisztelt polgármester úr, igazgató úr, kedves képviselő-társak! Nekem a kispostával van gondom. Az első kérdésem az, hogy szándékoznak-e azt felújítani és átalakítani, mert amikor megépült a dísztér a nagyposta épület előtt akkor elvesztek az autóparkolók, nagyon messze lehet megállni a postától ezért a kispostának őrült

8 8 nagy lett a terhelése. Én nap, mint nap megfordulok ott, mert nekem is az esik útba, és az utcáig állnak az emberek sorba, nincsen levegő, a legfiatalabb gépük ott legalább 10 éves. Postai csomagküldemények feladásával is foglalkoznak. Oda viszik a csomagokat a makóiak, mert meg tudnak állni nagyon közel a postához, de ehhez hely nincs. Ott fel van tornyozva állandóan egy csomó csomag. Azért merek ilyen részletesen beszélni, mert minden nap megfordulok ott és minden nap látom. Az épület kívül, belül elavult. Csúnya színfoltja annak az egyébként tavaly felújított gyönyörű térnek. Tehát ott az önkormányzat már mindent megtett, amit meg lehetett tenni a két templom közt a díszburkolat, az autóparkoló és minden kész. A kisposta épülete kicsi is, 50 m 2 kb., ezen túl van ott egy valamikori telefonfülke, régóta le van zárva, azt is legalább hozzá kellene nyitni, hogy egy kicsit nagyobb hely legyen, meg mindenképpen egy normális átalakítást kellene csinálni. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm. Nagy Lajos bizottsági elnök úré a szó! Nagy Lajos Városüzemeltetés és Fejlesztési Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt polgármester úr, képviselő-társak, hivatalvezető úr! A városüzemelési bizottság ülésén viszonylag részletesen elmondtuk véleményünket a tájékoztatóról. Úgy emlékszem, hogy az előző ciklus végén kaptunk hasonló tájékoztatást a posta tevékenységével kapcsolatban. Nem a postai dolgozók teljesítményét kifogásolva, hanem a posta által Makó részére nyújtott produktumot bizonyos mértékig vegyük egy kicsit górcső alá. Én azt hiszem, hogy kicsit nagyvonalú a tájékoztató utolsó mondata, amely szerint a személyi és tárgyi feltételek adottak a postai szolgáltatások jó színvonalú biztosításához. Azok az emberek, akik rendszeresen igénybe veszik a posta csekkbefizetéssel járó kellemetlenségeit, azoknak nem ez a véleménye. Szóba került a bizottsági ülésen, hogy az elmúlt beszámoló alkalmával ígéretet kaptunk az újvárosi 2. posta felújítására, melyhez az önkormányzat is támogatóan állt. Ugyanabban az épületben viszont a szolgáltatónak kellene a szükséges infrastruktúrát, körülményeket kialakítani. Akkor vizsgálatot ígértek, én azt hiszem, hogy az átszervezés ezt a vizsgálatot, vizsgálódást feledés homályába vette. Tudomásom szerint a feltétel jelenleg is adott ahhoz, hogy a 2. posta tevékenységi területét bővíteni lehessen és megszűnjön az az anomália, amit Mágoriné képviselő-társam felvetett. Hangsúlyozni szeretném, hogy nem a postai dolgozók tevékenységét kívánjuk kritizálni, hanem összességében a posta olyan jellegű tevékenységét, ami a szolgáltatási díjak csekkbefizetését érinti. Feltételezem, hogy ez a postának nem is rossz üzlet. Én azt hiszem a lakosság részéről jogos az elvárás, hogy ebben a tekintetben lépjenek előre. Én nem értek a számítógépes rendszerhez, de láttam már ettől egy kicsivel gyorsabb műszaki berendezést is, feltételezem, hogy ezt valakik ugyanúgy kiválasztották, mint annak idején a keletiből való elköltöztetést a központi levélosztályozásnál, ami azt eredményezte, hogy a 2-3 napos magyarországi levél forgalmazás ma majdnem eléri az egy hetet. És körülbelül ennyit is kell arra fordítani, hogyha az ember levélbe akar ismerőseivel információt cserélni. Szeretném két kérdés köré összefoglalni azt amit elmondtam. Számíthatunk-e arra, hogy igénybe veszik az önkormányzat által felajánlott területet a szolgáltatás bővítésére a 2. posta esetében? Mi a céljuk, illetve mi a lehetőségük arra, hogy a lakosság kiszolgálása gyorsabb legyen? Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm. Kiss Imrénéé a szó! Kiss Imréné a szociális bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt képviselő-társaim, polgármester úr és intézményvezető igazgató úr! Én mint Újváros képviselője nem gondoltam, hogy így szívén viseli minden képviselő-társam az újvárosi 2. posta sorsát. De én fül-, szemtanúja és kezdeményezője voltam, hogy az önkormányzattal együtt valamit kezdjünk a bővítéssel. A szegedi igazgató hölgy, aki akkor felmérte sajnos valami oknál fogva abbahagyta

9 9 ezt a munkát, és valóban elszomorító állapotok uralkodnak ott. Biztos személyfüggő az is, hogy milyen gyorsan halad a kiszolgálás. Az én kérésem a következő lenne. Az önkormányzat akadálymenetesítette a feljárót, valóban adott arra a lehetőség, hogy bővítsék ezt a postai szolgáltatást és az egész területet. Egyáltalán akarja ezt a posta, vagy csak az 1. postahivatalt fejleszti, mert bizony Újvároson ez nagyon nagy kérdés, és az nekünk nem megoldás, hogy esetleg azt tetszenek mondani, hogy nem tudnak megegyezni az önkormányzattal és majd x utcán nyitnak egy postát. Az nem megoldás. Újváros központjába ott van a gyógyszertár, ott van a posta, ott van a bölcsőde, ott van az óvoda, az iskola és ez bizony azt jelenti, hogy ha valaki elindul van zöldséges, elintézi a bevásárlását, mindent egyszerre és nem kerül neki plusz útjába. Nagyon kérem, ha tud segíteni, én tudom, hogy nem önön múlik, hanem Szegeden. Legyen szíves segíteni, mert nagyon jó lenne pontot tenni erre. Körülbelül talán 12 éve volt ott rekonstrukció. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek mondanivalója, kérdése, észrevétele? Nincs. Tessék parancsolni, hivatalvezető úré a szó! Szűcs János a Magyar Posta Rt. helyi hivatalvezetője: A tárgyi és személyi feltételekkel kapcsolatosan szeretném tájékoztatni a kérdésfeltevőket, hogy elindult ebben az évben egy projekt a Magyar Postánál és lecserélésre kerülnek a számítógépek, ezáltal meg fog gyorsulni az ügyfélkiszolgálás. Ezáltal rövidebb lesz az ügyfelek várakozási ideje. A várakozási idővel kapcsolatosan törvény írja elő, hogy folyamatosan figyelemmel kell kísérni és bizonyos időszakonként mérni kell az ügyfél várakozási időt. Ennek elemzése, mérése október 17. és 22. közötti időszakban történt meg. Tudomásom szerint 2006-tól az ilyen nagyobb postákon három alkalommal fogják majd mérni a várakozási időt. A megállapítás az volt, hogy a legforgalmasabb óra átlagában nem haladta meg a törvényi előírás szerinti 15 percet. Egy átlagban számított forgalmat kell figyelembe venni és ott 15 percben kell megfelelnünk. A legutolsó elemzett mérésben megfeleltünk ennek, mindezek ellenére ismert és tudomásunk van olyan forgalomfelfutásokról, amelyekre készülünk. Úgy szervezzük a szolgálati beosztást, úgynevezett forgalom érzékeny beültetéssel törekszünk arra, hogy minél több ablakszámot tudjunk nyitva tartani a lehetőségekhez mérten. Ezeket a jövőben is megpróbáljuk még hatékonyabban, még érzékenyebben kezelni, hogy minél elégedettebbek legyenek ügyfeleink a szolgáltatásaink igénybevétele során. Az épületekkel kapcsolatosan az 1. számú postának a felújítására, átalakítására nincs arról tudomásom, ami ütemezett és előkészített lenne. Személy szerint én kezdeményeztem egyfajta átalakítást és ez természetesen nem rajtam múlik, hanem a posta vezetésén január 1-jétől átalakult a posta szervezete, három regionális igazgatóság irányítja a térséget, Csongrád megye a keleti régióba tartozik Debrecen központjával. Vélelmezhető, hogy az átszervezésnek köszönhetően a Makó 2. postával kapcsolatosan a megkezdett tárgyalás valahol elveszett a szervezet átalakításkor. Én fogom vinni ezt a problémát természetesen a vezetőim felé. Amit konkrétan tudok Makó 2. postával kapcsolatosan az az, hogy erre az évre egy belső felújítás van beütemezve, ami egy festés, mázolás ez várhatóan a nyári hónapok folyamán fog megvalósulni. Az ottani kiszolgálást, sorban állást befolyásolhatja az is, hogy új munkatárs van, elemben nem gyakorlatlan és nem tapasztalatlan vezető, hiszen már régóta postai munkatárs, csak egy új helyzetbe, új körülménybe került, aminek neki is meg kell, hogy találja azt a munkamódszerét, amivel gyorsabban és hatékonyabban ki tudja szolgálni az ügyfeleket. A terület igénybevétel szintén ahhoz kapcsolódik, hogy viszem tovább a regionális igazgatóság részére azt a kérést, és nyilván azt az elindított folyamatot, hogy milyen formában kerülhet bővítésre a Makó 2. számú posta. Ott úgy tudom, hogy bérleményben működik a szolgáltató hely és azért itt másfajta tárgyalásokra, másfajta egyezkedésekre van

10 10 szükség, mint amikor saját ingatlanban lehet nyújtani postai szolgáltatásokat. Nem tudom, hogy választ adtam-e minden kérdésre. Dr. Buzás Péter polgármester: Marosvári Attiláé a szó! Marosvári Attila területfejlesztési tanácsnok, települési képviselő: Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt testület! Hivatalvezető úr jól láthatóan megpróbálta megválaszolni azokat a kérdéseket, amire tudván tudható, hogy ő nem fog tudni jó válaszokat adni. Nem kaptunk megnyugtató választ a pénzforgalmi kiszolgálással kapcsolatban és nem kaptunk jó választ a 2. posta bővítésével kapcsolatban sem. Én azt gondolom, hogy amikor hivatalvezető úr sorolta a pénztárszolgálat új szolgáltatásait, kincstári takarékjegyet, a kamatozó betétkönyvet, a gépkocsi-nyeremény betétkönyvet, posta és személyi kölcsönt, a befektetési alapokat, a megújuló betéteket és így tovább, ez biztos, hogy a posta szempontjából egy jó stratégia azért, hogy a pénzügyi piacon jelen tudjon lenni. Az viszont biztos, szerintem sehol az országban, de Makón egészen biztos, hogy ennek a tárgyi feltételei jelen pillanatban nem adottak. Ha valaki kénytelen, kelletlen áll a postán, már pedig itt több képviselő-társam is beszélt erről, hogy kell, hogy álljunk ott, akkor rendszeresen szembesülünk azzal, hogy valaki ilyen típusú banki szolgáltatási ügyet intéz. Nem csekkfeladásról van szó. Ha valaki a kamatozó betétkönyvével kapcsolatba akar ügyet intézni, akkor az a banki szolgáltatási profi munkatársaknál is perces procedúra, holott én nem akarok mást csinálni, ,-Ft-ról szóló csekket feladni, de ki kell várnom ezt az ügyfél elrendezését. Szolgáltatási szempontból ezeket az ügyfeleket nem terelik. Ameddig a banki szolgáltatást a klasszikus postai szolgáltatástól nem választják szét, addig ez a dolog nem fog működni. Jól látható az is, biztos, hogy minden képviselő-társam, de a nézők is, a polgárok is tudhatják ezt, hogy általában két ablak működik jó esetben a pénzügyi befizetésnél és van egy ablak a másik oldalon, ami a levélforgalmat meg egyebet végzi. Én tudom, hogy ezek kombinált szolgáltatást nyújtanak, de azért meg vannak ennek a trendjei. Azt is tudom, hogy bizonyos idő után, amikor nagyon sok a várakozó akkor kinyílik egy harmadik ablak is, de nem nagyon tudja gyorsítani a folyamatot pontosan azért, mert az emberek kénytelen, kelletlen vagy rászoktatódtak, vagy belekényszerültek abba, hogy ilyen típusú csekkes befizetéseket alkalmazzanak. Én azt szeretném kérni öntől és azt szeretném kérni polgármester úrtól is, hogy egy kicsit markánsabb határozatot fogadjunk el ezzel kapcsolatba. Jól látható, hogy amikor a DÉMÁSZ-szal kapcsolatban a múltkori közgyűlésen egy kicsit markánsabban fogalmaztunk határozatot, akkor történt ebbe a dologba lépés. Nyilván nem hivatalvezető úron kell ezt számon kérni. Amit ön is jelzett, hogy tudja továbbítani a döntéshozókhoz azt gondolom, hogy a városnak a polgárai érdekében azt az anomáliát, ami ebbe a két nagy témába a pénzbefizetésnél a 2. postánál felvetődik, ezt képviselni kell, artikulálni kell, ezt meg kell fogalmaznia. Meg kell próbálnunk közösen, esetleg az ön személyes segítségével is odahatni, hogy ezt a fajta elégedetlenséget, amit itt mi megpróbálunk jelezni az önök számára, de feltételezem, hogy a kollegái az ottani elégedetlen kifejezésekből tudhatnak erről, esetleg egy pozitív irányú döntés irányába el lehessen vinni. Ezt szeretném kérni polgármester úr. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Kiss Mihályé a szó! Kiss Mihály EU integrációs és Munkahely-teremtési tanácsnok, települési képviselő: Polgármester úr, képviselő-társaim, tisztelt igazgató úr! Az előttem szólók több problémát említettek. Egyetlen egy dolgot szeretnék felvetni. A vállalkozók általában minden nap felkeresik a postát egészen más jellegű problémákkal és egy egész nagy postakönyvvel jelennek meg. A probléma ott adódik, én tudom, hogy önöknek létszámgazdálkodásuk van és

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 3. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. március hó 30. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 5. - rendkívüli - ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március hó 20. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 6. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. december hó 6. napján, a városháza 1. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 21. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. szeptember 28. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 20. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 13. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 370/21/2016 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. szeptember 15. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének Határozatok: J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 366/2016.

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 62 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. december hó 17. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 20. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. szeptember 26-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 67/2012. (IX.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 12-én 14.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 12-én 14.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság ülésén. A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. július 11-én (szerdán) 17,30 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 3. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 24. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a Városfejlesztési Osztály hivatali helyiségében, a Gazdasági Bizottság 2011. december

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. augusztus 22. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. május 06-án megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Ikt. szám: /2014. J e g y z ő k ö n y v

Ikt. szám: /2014. J e g y z ő k ö n y v Ikt. szám: 121-12 /2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-án megtartott közös testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének VÁROSSTRATÉGIAI ÉS VÁROSMARKETING BIZOTTSÁGÁNAK, PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK VALAMINT TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net JEGYZŐKÖNYV NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 28/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: 29/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: A belterületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egeralja község képviselő-testületének október 30-án 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egeralja község képviselő-testületének október 30-án 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Község képviselő-testület Egeralja Szám: 231-12/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. október 30-án 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének Iktatószám: 371/12/2016 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatok: 77/2016.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. január 11-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2014. február 11-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 8/2014. (II. 11.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság május 30-án megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság május 30-án megtartott nyílt ülésének. 195-8/2016. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2016. május 30-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 115/2016.(V.30.) számú határozata Jegyzőkönyv hitelesítő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen.

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. 1. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita Kecskeméti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy tanácskozó terme

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy tanácskozó terme Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes város, Tiszagyenda és Tiszaroff Községek Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2006. december 14-én megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről. 32/15/1/2013 Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről. Rendelet: 8/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális tűzifa

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 60/2014./VIII.21./ számú testületi határozat A napirendről 61/2014./VIII.21./

Részletesebben

1. Napirendi pont: Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról.

1. Napirendi pont: Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 82-5/2014. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi március hó 26. napján, szerdán 10

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben