Tisztelt Polgármester Asszony, Polgármester Úr!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Polgármester Asszony, Polgármester Úr!"

Átírás

1

2 Tisztelt Polgármester Asszony, Polgármester Úr! Egy olyan egyedülálló kezdeményezés indulása alkalmából köszöntöm Önt, mely az Intelligens Társadalom Szakmai Tudományos Társaság, mint kiemelten közhasznú szervezet koordinálásában valósul meg a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Kar e-government kutatócsoport szakmai és tudományos kompetenciájával az előttünk álló 10 hónap folyamán, és kíván szakmai segítséget nyújtani az elektronikus közigazgatás, vállalkozói és szolgáltató önkormányzat kialakítása területén. Társaságunk, mely az intelligens társadalom építésén való aktív részvételt küldetésének tekinti azért dolgozta ki a Digitális Település Programját, hogy az önkormányzatok -, mint az intelligens vagy információs társadalom alappillérei naprakész és megalapozott szakmai útmutatót kapjanak egy olyan új tudományról, mely napjainkat, munkánkat átszövi. El kell fogadnunk, hogy az informatika beköltözött az életünkbe. Ha már itt van, használjuk úgy, hogy az általa megszerezhető információk könnyebbé tegyék mindennapjainkat, segítségükkel naprakészek legyünk egy-egy döntés meghozatalánál. Mint minden újtól, a számítógépes eszközöktől, és szolgáltatásoktól is idegenkedünk, segítségre, útmutatásra van szükségünk a magabiztos tudás elsajátításához. Ehhez ad lehetőséget Interaktív önkormányzat ON-line (IKON) kiadványunk, melynek ismertetőjét mellékletként megküldöm. A program 2003 júliusában indul az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, a Belügyminisztérium, a MEH Nemzeti Fejlesztési Hivatal, a MEH Nemzeti Területfejlesztési Hivatal támogatásával, akik naprakész szakmai anyagok hozzáadásával is szeretnének hozzájárulni a program sikeréhez. Ebben a beharangozóban a Program részletes ismertetésével szeretnénk megnyerni Önt, és az Ön által képviselt önkormányzat dolgozóit, munkatársait arra, hogy aktívan kapcsolódjanak be a programba, jusson el a lehető legtöbb munkatárshoz a képzési anyag. Kérjük Önt, hogy nevezzen ki egy vagy több olyan munkatársat az Önök szervezetében, aki(k) a Program témagazdájaként felelős(ek) az e-közigazgatásra való áttérés folyamatáért, és a tőlünk kapott anyagot felhasználva gyakorlati módon elősegíthetik az önkormányzatok interaktívvá válását. Bízom abban, hogy a velünk való együtt-tanulást hasznosnak érzik majd, és e program jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzatok számára az EU-csatlakozással, ill. az e- közigazgatásra való áttéréssel kapcsolatos feladatok a lehető legsikeresebben záruljanak. Budapest, július 31. Kerepesiné Béres Beáta Elnök itársadalom Egyesület

3 AJÁNLÁS Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium egyik hangsúlyos célja a települések felkészítése az információs társadalom EUkompatibilis közigazgatási kiszolgálására. Közös érdekünk, hogy olyan önkormányzatok működjenek a jövő Magyarországában, melyek elektronikusan, ügyfélközpontúan, megnyugtató közigazgatásiinformatikai szakmai kompetenciával intézik ügyeiket, ügyeinket. segíti. Ezért ajánlom az itársadalom Egyesület és a BKÁE E- government Kutatócsoportjának Digitális Település Programját. A július 31.-től induló program része egy minden kistérség számára megtartandó előadássorozat, és gyakorlati bemutató, mely a közigazgatászok Információs Társadalomba történő beilleszkedését A program része egy kéthetente minden önkormányzathoz eljutó (lefűzhető) információs anyag, mely az elektronikus önkormányzás nagyobb csomópontjait járja körül, tematikusan. Mindezek csak eszközök egy célért, melynek elérésére versennyel ösztönözzük a településeket. Az Intelligens Település verseny résztvevői az Unió-kompatibilis, ügyfélbarát elektronikus ügyintézés létrehozása mellett nagy értékű fejlesztési támogatásokban is részesülhetnek. A Program szponzorai által felajánlott eszközöket, megoldásokat a program indulásakor mérthez képest legnagyobb fejlődést felmutató települések nyerhetik el. A programhoz csatlakozás önkéntes, és bármikor elindítható, határidő nélkül. A kezdeményezéssel kapcsolatos információk, valamint az információs anyagok elérhetőek a vagy a oldalon, ahol az érdekelt minisztériumok, így az IHM is elhelyezi aktuális közleményeit. A versenyfelhívást és az értékelési szempontokat az IKON küldeményekkel postázzuk minden önkormányzat számára. Az IKON segítségével Önök megismerhetik saját lehetőségeiket, kitörésük lehetséges pontjait. Bízom benne, hogy Önöket is meg tudjuk nyerni közös érdekünknek, a modern közigazgatás ügyének! Az IHM nevében köszöntöm, és sok sikert kívánok ahhoz a nagy úthoz, melynek első lépéseit kézen fogva, közösen tesszük meg, s melynél az IHM végig az Ön útitársa szeretne lenni. Tisztelettel üdvözli: Budapest, július 1. Kovács Kálmán Miniszter Informatikai- és Hírközlési Minisztérium 3

4 AJÁNLÁS Kérem, fogadja ajánlásomat az önkormányzatok vezetőit, köztisztviselőit, képviselőit, és a helyi közigazgatás többi szereplőjét célzó, a Belügyminisztérium és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által támogatott IKON programról. Informatikai szempontból egy önkormányzat összetett feladataiból adódóan magában hordozza a hazai közigazgatás intézményeinek szinte minden sajátosságát és ezzel együtt a problémáit is. Rendkívül szerteágazó feladatkört kell ellátnia nagy ügyfélforgalom mellett, sokszor szűkös anyagi keretek között, túlterhelt apparátussal, egyszerre felelve meg a hatékonyság és a transzparens működés elveinek. A szolgáltató önkormányzat eszméjének megvalósítása és az Európai Unióhoz való csatlakozás követelményeinek való megfelelés jelentős részben múlik azon, hogy a helyi közigazgatás (az államigazgatásnak a lakossággal talán a legszorosabb kapcsolatban lévő szegmense és egyben a helyi lakosság önigazgatásának letéteményese) milyen szinten tud élni az információs társadalom által kínált lehetőségekkel. Az Internetnek és az elektronikus közigazgatást, e-demokráciát lehetővé tevő informatikai megoldásoknak köszönhetően merőben új távlatok nyílhatnak meg az önkormányzatok előtt mind a hivatali munkát mind a lakossággal való kapcsolatot tekintve. Amennyiben a szükséges szemléletváltás megtörténik, az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően egy sokkal magasabb szintű, átlátható önkormányzati működés válik lehetővé, ahol nincs ügyhátralék, nincs elévült követelés, elveszett akta vagy sorban álló ügyfél. A polgármesteri hivatalokra döntően ma is papíralapú működés a jellemző. A számítógépek csak egyes pontokon segítik a munkát - többnyire egymással nem kommunikáló szigetszerű rendszerek formájában. Ezen változtatni, korszerűsíteni az uniós csatlakozással immár nemcsak elodázhatatlan kényszer, hanem az önkormányzatok és az állampolgárok elemi érdeke is. Habár az önkormányzati informatika korszerűsítése nagyon költség- és időigényes folyamat, mégis a legfontosabb befolyásoló tényező az önkormányzati vezetők, jegyzők és köztisztviselők szemléletmódja. Minden központi kormányzati kezdeményezés megakadhat azon, hogy a helyi közigazgatás egyszerűen nem fogadja be az újításokat, nem azonosul ezen programok céljaival - így azok nem tudják kifejteni a kívánt modernizációs multiplikátor hatást. Ha helyi döntéshozók nem látják át az információs társadalom kérdéseit, nem tesznek szert egy alapvető "digitális írástudásra", ez elengedhetetlenül bekövetkezik. A közigazgatás alapvetően csoportmunka; csak úgy modernizálható, ha az államigazgatási szervezetrendszer egésze azonosul a fejlődés céljaival, megérti szükségességét és irányait. Lényeges tehát, hogy az alapvető digitális írástudás mellett széles körben elterjedjen az informatika önkormányzati alkalmazási lehetőségeinek ismerete is. A Belügyminisztériumnak - mint az önkormányzatok működési felügyeletének és támogatásának letéteményese - kiemelt szerepe van ebben a folyamatban. Munkájában a szabályozási kérdések és az informatikai fejlesztésekben történő közvetlen részvétel mellett rendkívüli jelentőséggel bír a szakmai iránymutatás és koordináció. A Belügyminisztérium és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával megvalósuló IKON program ennek jegyében született és a helyi közigazgatás szereplőinek elengedhetetlen szemléletváltását kívánja elősegíteni. Az IKON program a polgármestereket, jegyzőket, köztisztviselőket, képviselőtestületi tagokat és a helyi közigazgatás többi szereplőjét megcélzó kiadványés konferencia sorozatból, az ezt támogató internetes portálból és a motivációt fokozó vetélkedőből áll. A program interaktív és személyre szabott módon lesz képes bemutatni az informatikában rejlő lehetőségeket, a hazai és nemzetközi legjobb gyakorlatot, a vonatkozó szabályozási és igazgatásszervezési kérdéseket elemezve - konkrét, a gyakorlatban alkalmazható iránymutatással szolgálva ezáltal a célközönség számára. Budapest, július Politikai államtitkár

5 IKON INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE Az itársadalom Intelligens Társadalom Szakmai Tudományos Társaság E-kormányzat Szakbizottságának és a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Kar Közigazgatás-Szervezési és Urbanisztikai Tanszékének E-government Kutatócsoport közös programja 2003/1. DIGITÁLIS TELEPÜLÉS PROGRAM A program célja A program célja az, hogy az önkormányzati szektorban jelentősen növekedjen az informatikai eszközök és szolgáltatások használata az itársadalom által megvalósított szemléletformáló oktatás és tájékoztatás hatására. A program küldetése Küldetésünk, hogy összefogva a közigazgatás szereplőivel, a kormányzati szervekkel, a gazdasági szférával és a civil szektor valamint a tudomány képviselőivel olyan programokat valósítsunk meg, mely hozzájárul az információs társadalom kialakulásához, ezáltal mindennapi életünk megkönnyítéséhez és a gazdasági versenyképesség növeléséhez. A program előzménye A jelenlegi helyzet az, hogy az önkormányzatok nagy része nem él a modern infokommunikációs lehetőségekkel annak ellenére, hogy sok létfontosságú információt csak így szerezhet meg (pl.: pályázatokkal kapcsolatos információk). Az előttünk álló, EU-csatlakozáshoz kapcsolódó feladatok megoldása is jelentős terhet rónak a közigazgatás résztvevőire, amelyet jelentősen megkönnyíthet az informatikai eszközök- és szolgáltatások magabiztos használata, illetve megnehezíthet ennek hiánya. A program alapgondolata, hogy egy év (vagy tíz hónap) türelmi idő és a megfelelő oktatás után valószínűleg nagyobb eséllyel számíthatunk a kívánt eredményre, főleg ha már most publikáljuk, hogy ez idő eltelte után nem nagyon kínálkozik más alternatíva. A program leírása A program három fő projektből áll: Az első projekt az IKON (Interaktív önkormányzat ONline) név alatt futó, kéthetente minden önkormányzatnak postai és elektronikus úton is elküldött oktatási/szemléletformáló anyag, melyben az áttéréshez szükséges és más, fontos, az információs társadalom, és elektronikus kormányzás megvalósulásával kapcsolatos, munkájukat megkönnyítő és mindennapi életüket pozitívan befolyásoló információkkal látjuk el a résztvevőket. 5

6 A második projekt ezzel párhuzamosan egy roadshow jellegű prezentáció sorozat, mellyel Magyarország minden kistérségét érintve valósítjuk meg. Minden előadásra meghívjuk az adott kistérségben működő összes önkormányzat, -intézményei, és területfejlesztés vezetőit. Ezek a gyakorlati prezentációk szemléltetik számukra az elektronikusan szolgáltató önkormányzattá válás előnyeit. Harmadikként pedig kialakítunk három mintatérséget, melyeken keresztül bemutatjuk, hogy az önkormányzatok milyen szolgáltatásokat tudnak nyújtani (a szolgáltatások alatt nem csak az e- ügyintézést, hanem az önkormányzatok lakossági információs adatbázisának felállítását és publikálását értjük). A pilot-projekt lényege, hogy összeállítsuk azt a sokféle tartalmat, amit az önkormányzat, mint szolgáltató tud nyújtani a lakosság felé. Ezzel erősítjük az önkormányzatokban és a lakosságban is azt a tudatot, hogy a szolgáltató önkormányzat fontos szerepet játszik mindennapi életminőségünk javításában. Így segítünk abban is, hogy ezeket a szolgáltatásokat az önkormányzatok akár üzleti alapra helyezzék. A mintatérségeket három különböző fejlettségű területről választjuk ki (pl.: egy beregi, egy pest-megyei és egy nyugat-magyarországi kistérség). A program tartama alatt Intelligens Település Verseny -t hirdetünk, mellyel ösztönözni szeretnénk a településeket, az önkormányzatok dolgozóit, és a kistérségeket a programban való interaktív részvételre. A verseny fővédnöke Kovács Kálmán Informatikai és Hírközlési Miniszter. Tartalom A hírlevelek tartalmát a BKÁE Államigazgatási Karán működő dr. Tózsa István tanszékvezető úr vezette E-Government Kutatócsoport és Alapítvány nemzetközi tapasztalatú szakértője, Budai Balázs vezetésével állítjuk össze. A projekt tartama alatt kéthetente kb. 4-4 oldal szakmai anyag kerül kiküldésre, kb. egy oldalnyi lehetőséget szeretnénk a támogatóknak biztosítani, illetve ehhez kerülnek csatolásra a Belügyminisztérium és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium közleményei, valamint támogatja a projektet szakmai anyagok csatolásával a Nemzeti Fejlesztési Hivatal, és a Nemzeti Területfejlesztési Hivatal is. Külön köszönettel tartozunk a Digitális Település Program kiemelt üzleti támogatóinak, akik az első perctől hittek a sikerünkben, és anyagi áldozatvállalással lehetővé tették számunkra, hogy a program elindulhasson, és az Önök számára, hogy térítés nélkül kapják meg a képzési anyagot. Álljon itt az Ő üzenetük arról, miért tartják támogatandónak az itársadalom Egyesület kezdeményezését. Az OTP Bank Rt. az önkormányzatok legfőbb számlavezető bankjaként az elektronikus pénzügyi szolgáltatások fejlesztése terén is élen jár, és ezzel együtt felvállalja azoknak a kezdeményezéseknek a támogatását is, amelyek segítik az önkormányzatok sikeres felkészülését az elektronikus ügyintézéssel járó feladatok kezelésére. Köszönjük a Pannon GSM támogatását, aki ügyfelei elégedettsége mellett nagy hangsúlyt fektet az innovativitásra, a mobilkommunikációnak minél szélesebb körű alkalmazására. Támogatásuk célja a GSMtecnológiának, mobilkommunikációs lehetőségeknek kiaknázása. A Magyar Posta Rt. mindig kiemelt figyelmet fordított a tudomány, ezen belül az informatika támogatására. A Posta egész országot behálózó rendszere következtében is eljut, közvetítve ezzel az információt, a jövő üzenetét. 6

7 SZERKESZTŐI ELŐSZÓ TEMATIKUS ÚTMUTATÓ Tisztelt Kolléga, A támogató cégek, valamint az IHM a BM és a MEH jóvoltából köszöntöm önöket, és örömmel közölhetem, hogy kéthetente - első fázisban 10 hónapig fogjuk önkormányzatukat információs anyagokkal ellátni. Jelentős tudást és tapasztalatot sikerült kutatócsoportunkon és egyesületünkön belül felhalmozni, mely tudás nem önmagáért való. Ezért született az a gondolat, hogy egy program keretén belül először belföldön, majd kellő hazai tapasztalatot szerezve nemzetközi szinten is segítsük az önkormányzatokat. Ez a segítség nemcsak abból áll, hogy ösztönözzük a befektetéseket, variánsokat kínálunk és navigálunk a lehetséges irányvonalak között, hanem abból is, hogy megpróbáljuk megértetni, milyen előnyökkel járhat egyegy alkalmazás bevezetése. Sok stratégia esik abba a hibába, hogy túlságosan elméleti szinten marad: talán elmondja, hogy mit kellene tenni, de arról már nem szól, hogy hogyan. Mi ezen szeretnénk változtatni. Információs anyagaink azért kerülnek el önökhöz nyomtatott (és lehetőség szerint elektronikus) formában, hogy Önök eséllyel vegyék fel a versenyt a lakosság elvárásaival, melyet az EU irányelvei csupán keretbe foglalnak. A lakosságot kiszolgáló önkormányzat pedig olyan struktúra, mely az elektronikus technológiákat közműszerűen használja. Az önkormányzás modernizációját 15 nagy fejezetre osztottuk. Tettük ezt azért, hogy a kapott információkat lehessen mihez kötni, tematikusan elhelyezni abba a I. Kormányzati programok II. III. IV. E-önkormányzat, e-demokrácia Elektronikus ügyvitel E-szakigazgatás V. Szolgáltatói önkormányzat, e-ügyintézés VI. VII. VIII. Best practices a legjobb bevált gyakorlatok Minőségbiztosítás M-government - Mobilkommunikációs lehetőségek IX. Jogi környezet hiteles elektronikus dokumentumelemzés X. Informatikai stratégia XI. XII. XIII. IT-infrastruktúra, IT-biztonság Portalógia Önkormányzati honlapok Nyílt forráskód a közigazgatásban XIV. Kistelepülési kistérségi lehetőségek az informatikában XV. Tudásmenedzsment mappába, melyet az anyagok tárolására használhatnak. A sorszámok nem jelentenek prioritást vagy időrendiséget, csupán kapaszkodók. Tudva, hogy az e-kormányzás területe folyamatosan és dinamikusan fejlődik, így a fejezetek tartalmát fokozatosan töltjük, reményeink szerint a 10 hónapot követően is. Az elkövetkező számok egyikével küldünk egy mappát, mely az eddigi kiadványok lefűzésére szolgálhat. A mappa az idő előrehaladtával fokozatosan kézikönyvvé nőheti ki magát, melyet bármelyik önkormányzat akár napi használati szinten szolgálatba állíthat. Az egyes számok témáját megadó főcímek mellett egy-egy alcímmel is találkozhatunk, mely a fejezetekhez illesztést, és a lefűzés logikai egységességét segíti. Most nézzük az első 20 szám tervezett tartalmát, sorrendben: BEVEZETÉS: AZ IKON PROGRAM BEMUTATÁSA A Program bemutatása, ajánlások, a későbbi számok, rendezvények tartalma. A MIM - RÉSZTVÉTELI FELHÍVÁS PORTALÓGIA - ÖNKORMÁNYZATI HONLAPOK E-ÖNKORMÁNYZAT -E DEMOKRÁCIA A verseny ismertetése, a részvételi feltételek, a MIM, elérhető előnyök. Az Internet szerepe az önkormányzati kommunikációban. Hogyan alakítsa ki egy önkormányzat a honlapját? Milyen technológia megoldást kövessen? Hogyan üzemeltesse az önkormányzat a site-ot: a tartalom előállításának és naprakészen tartásának leghatékonyabb módja? Milyen bevételi lehetőséget teremthet egy honlap? A képviselő-testületi és a bizottsági munka folyamatai, az önkormányzati intézményekkel való kapcsolattartás, az informatika adta lehetőségek az állampolgári részvétel és transzparencia növelésére, lehetőségek a kisebbségi önkormányzatok számára, esélyegyenlőség - a digitális szakadék csökkentése 7

8 JOGI KÖRNYEZET - HITELES ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMKEZELÉS ELEKTRONIKUS ÜGYVITEL KORMÁNYZATI PROGRAMOK IHM E-ÖNKORMÁNYZATI ÁGAZATI RÉSZSTRATÉGIA ÖNKORMÁNYZATI INFORMATIKAI STRATÉGIA + BEST PRACTICES 1- HAZAI ESETTANULMÁNYOK SZOLGÁLTATÓ ÖNKORMÁNYZAT, E- ÜGYINTÉZÉS E-SZAKIGAZGATÁS TUDÁSMENEDZSMENT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS IT-INFRASTRUKTÚRA, IT- BIZTONSÁG NYÍLT FORRÁSKÓD A KÖZIGAZGATÁSBAN KISTELEPÜLÉSI - KISTÉRSÉGI LEHETŐSÉGEK AZ INFORMATIKÁBAN M-GOVERNMENT - MOBILKOMMUNIKÁCIÓS LEHETŐSÉGEK INFORMATIKAI STRATÉGIA + BEST PRACTICES 2. GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK + MIM MIM-ÉRTÉKELÉS Hiteles elektronikus dokumentumkezelés, ismertető a digitális aláírásról, az elektronikus ügyintézés jogi lehetőségeiről, az e-önkormányzat egyéb jogi kérdéseiről, pl. az Üvegzseb tv. önkormányzati vonatkozásai Az önkormányzati ügyvitel, iratkezelésének informatikai támogatása. Lehetőségek, ügymenet, folyamatirányítás, adatbázisok. "Papírmentes iroda" a polgármesteri hivatalokban. A Kormány és az Európai Unió programjai az információs társadalom és az e-közigazgatása helyi szintjének megteremtésére, az IHM programjai, MITS önkormányzati program, a vonatkozó hazai pályázatok bemutatása Az IHM -e Önkormányzati részstratégiájának bemutatása és elemzése, önkormányzati szemszögből. Mi az önkormányzati stratégia? Az önkormányzati stratégia szükségessége. Ihm elvárások az informatikai stratégiával szemben. Sikeres hazai megoldások közérthető bemutatása. E-ügyintézési lehetőségek, javaslatok az ügyintézés elektronikus támogatására, CRM, mobilkommunikációs lehetőségek, stb. A hivatali munkát támogató célszoftverekről, térinformatika, szabálysértés, szociális igazgatás, pénzügy stb. A tudásmenedzsment fogalma. Lehetőségek az önkormányzatok számára. Milyen fejlettségi állapotban van a tudásmenedzsment az önkormányzatnál, hogyan bánnak az alkalmazottak és a vezetők a tudással. Milyen eszközök mire használhatók, hogyan mérhető eredményességük. Milyen tudásrendszerek és infrastruktúrák érhetők el. Hogyan javítható a munka minősége. A minőségbiztosítás szerepe és fontossága az önkormányzati munkában. Az ISO minősítés közigazgatási lehetőségei, folyamata. Várható eredmények. Az alap IT infrastruktúra /hardver, szoftver, hálózat, , fájlszerver, Internet-használat, konfigurációkezelés, policyk, üzemeltetés, stb/ kialakításának elvei, és szempontjai, a továbbfejlesztés elvei. Mennyiben biztonságosak az új technológiák? Valós veszélyek és tévhitek: vírusok, hackerek, adatlopások, echelon stb. Mit kell tenni a biztonság érdekében (vírusvédelem, mentés, titkosítás, jelszókezelés, stb.) A nyílt forráskódú szoftverek bemutatása, alkalmazási lehetőségek a közigazgatásban, külföldi példák, konkrét javaslatok. A nyílt forráskódú szoftverekről általában. Milyen lehetőségek rejlenek a nyílt forráskódú szoftverekben? Nyílt forráskódú szoftverek otthon és közigazgatásban. Mire használhatjuk a nyílt forráskódú szoftvereket, néhány példa, ötlet, tipp.) A kistelepülések informatikai sajátosságai. Milyen lehetőségek kínálkoznak számukra korszerű informatikai környezet megteremtésére? A lehetőségek a kistérségi összefogásban: közösen üzemeltetett szolgáltatások, informatikai outsourcing, stb. A mobilkommunikációs eszközök nyújtotta ügyintézési, véleménynyilvánítási, üzleti lehetőségek Tervrajz nélkül nem célszerű házat építeni az informatikai stratégia. Mi az informatikai stratégia? Mért van rá szükség? Hogyan készüljön az informatikai stratégia? Az informatikai stratégia legfontosabb elvei, követelményei. - Külföldi esettanulmányok. Az Interneten bármely érdeklődő a kiadvány témakörei szerint csoportosítva szakmai kérdéseket tehet fel, amelyre a programban résztvevő szakértők válaszolnak. A leggyakrabban feltett és a legérdekesebb kérdések az írott sajtótermékben is megjelennek. Ebben a számban kerül kiküldésre a második MIM -értékelőlap. A verseny értékelése, eredményhirdetés, a Program tanulságainak összefoglalása. 8

9 Minden szám tartalmaz továbbá: TEMATIKUS LINKGYŰJTEMÉNY FOGALOMMAGYARÁZAT Rövid kommentárokkal: merre induljon el egy önkormányzati köztisztviselő a világhálón? Milyen weboldalakon mit talál? Hasznos segítség kezdőknek és egy-egy szakterület iránt érdeklődőknek egyaránt A leggyakoribb szakkifejezések és fogalmak közérthető, betűrendes magyarázata. (a közönség által felvetett fogalmakkal folyamatosan bővítve. A személet-formálás ösztönzését azzal szeretnénk erősíteni, hogy egy versenyt hirdetünk, melynek kategória-győztesei több millió forint értékű informatikai megoldást nyernek. A verseny objektív mérési szempontjairól a következő számban, a MIM-ről szóló rész nyújt információt. Fontos tudnunk, hogy ebben a programban csak nyerni lehet. Még azok is, akik csak sokadikak lettek a versenyben, biztosan több elégedett ügyfelet tudnak majd maguknak, ezáltal emelve a közigazgatás presztízsét, melynek minőségi szolgáltatása infrastrukturális alapfeltétel mindennapi életünk szempontjából. Természetesen önökben számtalan kérdés merülhet fel, és idővel egyre több fog felmerülni, melyeket véleményükkel együtt a címre várjuk. A kérdések egyúttal tanulságként is szolgálnak mindannyiunk számára. Így ezeknek helyet biztosítunk a Gyakran feltettek kérdések elektronikus, és leginkább közérdeket érintő kérdések esetén, nyomtatott publikációjába is. Bízunk programunk sikeres fogadtatásában, és hasznos alkalmazásában. Versenyre fel! Budai Balázs Benjámin A DERIVE ÉS A MATEMATIKA, EGY ÚJ LEHETŐSÉG A MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ A matematika tanítás-tanulás folyamatát ősidők óta próbálják különböző eszközökkel segíteni. Ezek egy része a számolást segítette, mint például az abakusz, vagy a szorobán, más eszközök pedig a gondolkodásfejlesztésre voltak hivatottak. A harmadik fontos lehetőség az ismeretek elsajátításában a tényanyag-nyújtás, hogy kialakulhasson egy kép az elsajátítandó fogalomról. Kezdetben a mechanikus, elektromechanikus, majd tisztán elektronikus eszközök elsősorban a számolást könnyítették meg. Céljuk nagyon is gyakorlatias volt, minél gyorsabban megjeleníteni egy művelet, vagy műveletsor eredményét. A számítógépek feltűnésével azonban ennél sokkal többet tudó programok jelentek meg. Egyesek az aritmetikában, mások a grafikus ábrázolásban tűntek ki. Bonyolult közgazdasági számításokat végeztek, vagy a kombinatorikában illetve a valószínűség-számításban jeleskedtek. Kifejlesztettek komplex programokat, melyek a matematika szinte valamennyi nagyobb területét összefogták. A nemmatematikusok többségét viszont kevésbé csábították további felfedezésekre. Szükség volt tehát olyan programra, amely a matematikusok számára felkínált szinte korlátlan segítségen túl eleget tesz az első bekezdésben vázolt céloknak. Ilyen programnak ismertem meg több mint 10 évvel ezelőtt a DERIVE-ot. Az akkor még csak DOS rendszer alatt futó, mai léptékkel mérve parányi- alig több, mint egy 1 Mbyte terjedelmű - program szinte minden területen segítette a matematika tanítását. Aritmetikai tudása révén tetszőleges pontossággal számolhatott ki igen összetett műveletsorokat, az alapműveleteken túl a hatványozás, gyök, logaritmus, trigonometria témaköreiben, akár komplex 9

10 számok halmazán is. Függvényeket ábrázolt, számelméleti fogalmakat kezelt, sorozatokat állított elő. Egyik fő erénye volt, hogy az absztrakt algebra elemeit is képes volt kezelni, a kifejezéseket egyszerűbb alakra hozta, ha kellett szorzattá alakított, vagy éppen többtagú összegeket hatványozott. Ezzel együtt a legváltozatosabb egyenleteket, egyenletrendszereket is képes volt megoldani. Legfontosabb sajátossága azonban, amivel megragadott az volt, hogy szinte csábított a felfedezések felé. És ezt nemcsak velem, hanem tanítványaimmal is megtette. Így elérhette a maximumot, amit egy matematikai segédprogram célként kitűzhet, didaktikussága révén kitűntetett szerephez juthatott a matematika órákon. Az elmúlt bő 10 évben rendszeresen alkalmam volt átélni azt az örömöt, amit a legváltozatosabb korú gyermekek átéltek a DERIVE használata során. Tapasztalatom szerint a DERIVE használatát szinte valamennyi korosztály könnyen elsajátíthatja. A legtöbbet tudó szövegszerkesztőhöz hasonlóan hihetetlen lehetőségekkel bír, de alapszinten is szóba áll velünk. Így már a 10 évesek is megkedvelhetik egy-egy meghökkentő teljesítménye láttán, de igazi jelentősége a 6. osztálytól, a számelmélettel való ismerkedés során mutatkozik meg. Későbbi osztályokban az egyenletek algebrai és grafikus megoldásai, a lineáris és nemlineáris függvények végtelen variációi mellett az absztrakt algebra, halmazműveletek és a magasabb szintű analízis, vagy a mátrixok is játszva sajátíthatók el vele. Összegezve, mint közel negyed százada praktizáló matematika tanár azt kívánom kollégáimnak és az érdeklődő tanulóknak, hogy ragadják meg a lehetőséget a program beszerzésére és alkalmazzák azt bátran. Töltsük fel gépeinket ezzel a valóban hasznos programmal, gazdagítva és élményszerűvé téve a matematika órákat. Használata a már kisebb kapacitású gépeken is lehetséges és alkalmazásához nem szükséges az internetes kapcsolat, azaz feladatokon való töprengés ideje nem igényel extra költségráfordításokat. A program évről évre megújuló, immár Windows alatt is futó magyar nyelvű változata könnyen beszerezhető és alkalmazható. Nagyban segítheti a tanítást, ha az informatikai kabinet, vagy matematika szaktanterem valamennyi gépére telepítve a tanulók egyéni munkájának is részévé válik. Reményeim szerint pedig rövidesen tantervek, könyvek, feladatgyűjtemények is születhetnek, melyek segítik a tanulók és tanáraik munkáját, végigkövetve matematika tanulmányaikat a kezdetektől. /Tóth László ELTE TOFK Gyakorló Iskola szakvezető-tanára/ Az oktatási eszközökre fordítható lehetőségeiből segítse iskolái matematika oktatását! Már 100 ezer forintért elérhető, hogy általános-, vagy középiskolája rendelkezzen A Derive 5 használatával. A TANÁROK ÉS DIÁKOK OTTHONI HASZNÁLATRA 5000 FORINTÉRT VÁSÁROLHATJÁK MEG, HA ISKOLÁJUK RENDELKEZIK A HASZNÁLATI JOGOKKAL. Új Calculus Számítógép-alkalmazási Bt. Levélcím: 1875 Budapest Pf.184., Fax: , Mobil: (X) fizetett hirdetés IKON (Interaktív önkormányzat On-line) kiadja az itársadalom Egyesület A kiadásért felel: Kerepesiné Béres Bea egyesületi elnök Felelős szerkesztő: Budai Balázs Benjámin Információs cím: Közreműködők: Kleinheincz Gábor, Soltész Attila, Szakolyi András (e-gov Kft. munkatársai). itársadalom,

IKON 2003/8. INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE AZ IHM E-ÖNKORMÁNYZATI ÁGAZATI RÉSZSTRATÉGIÁJA KORMÁNYZATI PROGRAMOK A STRATÉGIAALKOTÁS INDOKOLTSÁGA

IKON 2003/8. INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE AZ IHM E-ÖNKORMÁNYZATI ÁGAZATI RÉSZSTRATÉGIÁJA KORMÁNYZATI PROGRAMOK A STRATÉGIAALKOTÁS INDOKOLTSÁGA IKON INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE Az itársadalom Intelligens Társadalom Szakmai Tudományos Társaság E-kormányzat Szakbizottságának és a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Kalotay Balázs Írták: Kalotay Balázs (I., V.) Kovács Zoltán (II.) Erdősi Péter Máté

Részletesebben

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére NETEN A HIVATAL Közérthetően az e-közigazgatásról Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére TARTALOMJEGYZÉK I. II. III. IV. V. VI. Bevezetés Az e-közigazgatás helye, szerepe, jelentősége

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére Tanulmány Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

FELBER ZSÓFIA AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN *

FELBER ZSÓFIA AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN * FELBER ZSÓFIA 1. évf. 2. szám: 2011/ 2. Feltöltve: 2011. december 20. AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN * Az új technológia itt van, vagy itt lesz,

Részletesebben

Informatikai Stratégia

Informatikai Stratégia TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008 2016 Módosítva: 2011. április 29. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi informatikai helyzet bemutatása... 4 2.1 Eszközpark... 5 2.2 Informatikai

Részletesebben

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory. Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2004 2006 Verzió: 2.0. Készült: 2004. május TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 4 1.1. A stratégia kidolgozásában alkalmazott módszertan 5 1.1.1. Az alkalmazott tervezési

Részletesebben

E-KÖZIGAZGATÁS MAGYARORSZÁGON

E-KÖZIGAZGATÁS MAGYARORSZÁGON MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK E-KÖZIGAZGATÁS MAGYARORSZÁGON SZERZŐ: KOVÁCS PETRA TAGOZAT: LEVELEZŐ KONZULENS: DR. TURKOVICS ISTVÁN EGYETEMI TANÁRSEGÉD MISKOLC 2013

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 5. (E-KÖZIGAZGATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉSI GYAKORLAT)

Részletesebben

Magyar Információs Társadalom Stratégia

Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Preambulum A Magyar Információs Társadalom Stratéga létrehozásának okai, céljai A Magyar Köztársaság Kormányának határozata

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 123/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban

Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban Információs Társadalom- és Trendkutatásért Alapítvány 2009 A program a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával, az emagyarország

Részletesebben

Budai Balázs Benjámin Tózsa István. E-közigazgatás

Budai Balázs Benjámin Tózsa István. E-közigazgatás Budai Balázs Benjámin Tózsa István E-közigazgatás A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Budai Balázs Benjámin Tózsa István E-KÖZIGAZGATÁS DE AMTC AVK 2007

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA A kistérségi feladatellátás rendszerének e- közigazgatási/e-ügyintézési perspektívái (Modellkísérlet) 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV 2010-2014 AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÁGAZAT CSELEKVÉSI TERVE A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG MEGÚJULÁSÁÉRT TARTALOM ÁLLAMTITKÁRI KÖSZÖNTŐ... 6 1. DIGITÁLIS JÖVŐKÉP ÉS CSELEKVÉSI

Részletesebben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Zemplén Bertalan Lektorálta: Budai Balázs Benjámin Kiadja: E-Government Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért ISSN

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

E-közigazgatás Éves jelentés 2005

E-közigazgatás Éves jelentés 2005 ITTK Csoport E-közigazgatás Éves jelentés 2005 Készítette a BME UNESCO Információs Társadalomés Trendkutató Központ (ITTK) és az INFONIA Alapítvány kutatócsoportja: Molnár Szilárd, kutatásvezetõ Borovitz

Részletesebben

3. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében közép kelet-európai országok 3.1. SZLOVÉNIA

3. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében közép kelet-európai országok 3.1. SZLOVÉNIA 3. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében közép kelet-európai országok 3.1. SZLOVÉNIA Az elektronikus kormányzatra való áttérést az országok többségében a régi, megcsontosodott bürokrácia,

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), Neumann János Számítógép-tudományi

Részletesebben

Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában

Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában MINISZTERELNÖKI HIVATAL Informatikai Helyettes Államtitkárság Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlásai Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában 18. sz. ajánlás Budapest, 2000. A központi

Részletesebben