Tisztelt Polgármester Asszony, Polgármester Úr!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Polgármester Asszony, Polgármester Úr!"

Átírás

1

2 Tisztelt Polgármester Asszony, Polgármester Úr! Egy olyan egyedülálló kezdeményezés indulása alkalmából köszöntöm Önt, mely az Intelligens Társadalom Szakmai Tudományos Társaság, mint kiemelten közhasznú szervezet koordinálásában valósul meg a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Kar e-government kutatócsoport szakmai és tudományos kompetenciájával az előttünk álló 10 hónap folyamán, és kíván szakmai segítséget nyújtani az elektronikus közigazgatás, vállalkozói és szolgáltató önkormányzat kialakítása területén. Társaságunk, mely az intelligens társadalom építésén való aktív részvételt küldetésének tekinti azért dolgozta ki a Digitális Település Programját, hogy az önkormányzatok -, mint az intelligens vagy információs társadalom alappillérei naprakész és megalapozott szakmai útmutatót kapjanak egy olyan új tudományról, mely napjainkat, munkánkat átszövi. El kell fogadnunk, hogy az informatika beköltözött az életünkbe. Ha már itt van, használjuk úgy, hogy az általa megszerezhető információk könnyebbé tegyék mindennapjainkat, segítségükkel naprakészek legyünk egy-egy döntés meghozatalánál. Mint minden újtól, a számítógépes eszközöktől, és szolgáltatásoktól is idegenkedünk, segítségre, útmutatásra van szükségünk a magabiztos tudás elsajátításához. Ehhez ad lehetőséget Interaktív önkormányzat ON-line (IKON) kiadványunk, melynek ismertetőjét mellékletként megküldöm. A program 2003 júliusában indul az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, a Belügyminisztérium, a MEH Nemzeti Fejlesztési Hivatal, a MEH Nemzeti Területfejlesztési Hivatal támogatásával, akik naprakész szakmai anyagok hozzáadásával is szeretnének hozzájárulni a program sikeréhez. Ebben a beharangozóban a Program részletes ismertetésével szeretnénk megnyerni Önt, és az Ön által képviselt önkormányzat dolgozóit, munkatársait arra, hogy aktívan kapcsolódjanak be a programba, jusson el a lehető legtöbb munkatárshoz a képzési anyag. Kérjük Önt, hogy nevezzen ki egy vagy több olyan munkatársat az Önök szervezetében, aki(k) a Program témagazdájaként felelős(ek) az e-közigazgatásra való áttérés folyamatáért, és a tőlünk kapott anyagot felhasználva gyakorlati módon elősegíthetik az önkormányzatok interaktívvá válását. Bízom abban, hogy a velünk való együtt-tanulást hasznosnak érzik majd, és e program jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzatok számára az EU-csatlakozással, ill. az e- közigazgatásra való áttéréssel kapcsolatos feladatok a lehető legsikeresebben záruljanak. Budapest, július 31. Kerepesiné Béres Beáta Elnök itársadalom Egyesület

3 AJÁNLÁS Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium egyik hangsúlyos célja a települések felkészítése az információs társadalom EUkompatibilis közigazgatási kiszolgálására. Közös érdekünk, hogy olyan önkormányzatok működjenek a jövő Magyarországában, melyek elektronikusan, ügyfélközpontúan, megnyugtató közigazgatásiinformatikai szakmai kompetenciával intézik ügyeiket, ügyeinket. segíti. Ezért ajánlom az itársadalom Egyesület és a BKÁE E- government Kutatócsoportjának Digitális Település Programját. A július 31.-től induló program része egy minden kistérség számára megtartandó előadássorozat, és gyakorlati bemutató, mely a közigazgatászok Információs Társadalomba történő beilleszkedését A program része egy kéthetente minden önkormányzathoz eljutó (lefűzhető) információs anyag, mely az elektronikus önkormányzás nagyobb csomópontjait járja körül, tematikusan. Mindezek csak eszközök egy célért, melynek elérésére versennyel ösztönözzük a településeket. Az Intelligens Település verseny résztvevői az Unió-kompatibilis, ügyfélbarát elektronikus ügyintézés létrehozása mellett nagy értékű fejlesztési támogatásokban is részesülhetnek. A Program szponzorai által felajánlott eszközöket, megoldásokat a program indulásakor mérthez képest legnagyobb fejlődést felmutató települések nyerhetik el. A programhoz csatlakozás önkéntes, és bármikor elindítható, határidő nélkül. A kezdeményezéssel kapcsolatos információk, valamint az információs anyagok elérhetőek a vagy a oldalon, ahol az érdekelt minisztériumok, így az IHM is elhelyezi aktuális közleményeit. A versenyfelhívást és az értékelési szempontokat az IKON küldeményekkel postázzuk minden önkormányzat számára. Az IKON segítségével Önök megismerhetik saját lehetőségeiket, kitörésük lehetséges pontjait. Bízom benne, hogy Önöket is meg tudjuk nyerni közös érdekünknek, a modern közigazgatás ügyének! Az IHM nevében köszöntöm, és sok sikert kívánok ahhoz a nagy úthoz, melynek első lépéseit kézen fogva, közösen tesszük meg, s melynél az IHM végig az Ön útitársa szeretne lenni. Tisztelettel üdvözli: Budapest, július 1. Kovács Kálmán Miniszter Informatikai- és Hírközlési Minisztérium 3

4 AJÁNLÁS Kérem, fogadja ajánlásomat az önkormányzatok vezetőit, köztisztviselőit, képviselőit, és a helyi közigazgatás többi szereplőjét célzó, a Belügyminisztérium és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által támogatott IKON programról. Informatikai szempontból egy önkormányzat összetett feladataiból adódóan magában hordozza a hazai közigazgatás intézményeinek szinte minden sajátosságát és ezzel együtt a problémáit is. Rendkívül szerteágazó feladatkört kell ellátnia nagy ügyfélforgalom mellett, sokszor szűkös anyagi keretek között, túlterhelt apparátussal, egyszerre felelve meg a hatékonyság és a transzparens működés elveinek. A szolgáltató önkormányzat eszméjének megvalósítása és az Európai Unióhoz való csatlakozás követelményeinek való megfelelés jelentős részben múlik azon, hogy a helyi közigazgatás (az államigazgatásnak a lakossággal talán a legszorosabb kapcsolatban lévő szegmense és egyben a helyi lakosság önigazgatásának letéteményese) milyen szinten tud élni az információs társadalom által kínált lehetőségekkel. Az Internetnek és az elektronikus közigazgatást, e-demokráciát lehetővé tevő informatikai megoldásoknak köszönhetően merőben új távlatok nyílhatnak meg az önkormányzatok előtt mind a hivatali munkát mind a lakossággal való kapcsolatot tekintve. Amennyiben a szükséges szemléletváltás megtörténik, az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően egy sokkal magasabb szintű, átlátható önkormányzati működés válik lehetővé, ahol nincs ügyhátralék, nincs elévült követelés, elveszett akta vagy sorban álló ügyfél. A polgármesteri hivatalokra döntően ma is papíralapú működés a jellemző. A számítógépek csak egyes pontokon segítik a munkát - többnyire egymással nem kommunikáló szigetszerű rendszerek formájában. Ezen változtatni, korszerűsíteni az uniós csatlakozással immár nemcsak elodázhatatlan kényszer, hanem az önkormányzatok és az állampolgárok elemi érdeke is. Habár az önkormányzati informatika korszerűsítése nagyon költség- és időigényes folyamat, mégis a legfontosabb befolyásoló tényező az önkormányzati vezetők, jegyzők és köztisztviselők szemléletmódja. Minden központi kormányzati kezdeményezés megakadhat azon, hogy a helyi közigazgatás egyszerűen nem fogadja be az újításokat, nem azonosul ezen programok céljaival - így azok nem tudják kifejteni a kívánt modernizációs multiplikátor hatást. Ha helyi döntéshozók nem látják át az információs társadalom kérdéseit, nem tesznek szert egy alapvető "digitális írástudásra", ez elengedhetetlenül bekövetkezik. A közigazgatás alapvetően csoportmunka; csak úgy modernizálható, ha az államigazgatási szervezetrendszer egésze azonosul a fejlődés céljaival, megérti szükségességét és irányait. Lényeges tehát, hogy az alapvető digitális írástudás mellett széles körben elterjedjen az informatika önkormányzati alkalmazási lehetőségeinek ismerete is. A Belügyminisztériumnak - mint az önkormányzatok működési felügyeletének és támogatásának letéteményese - kiemelt szerepe van ebben a folyamatban. Munkájában a szabályozási kérdések és az informatikai fejlesztésekben történő közvetlen részvétel mellett rendkívüli jelentőséggel bír a szakmai iránymutatás és koordináció. A Belügyminisztérium és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával megvalósuló IKON program ennek jegyében született és a helyi közigazgatás szereplőinek elengedhetetlen szemléletváltását kívánja elősegíteni. Az IKON program a polgármestereket, jegyzőket, köztisztviselőket, képviselőtestületi tagokat és a helyi közigazgatás többi szereplőjét megcélzó kiadványés konferencia sorozatból, az ezt támogató internetes portálból és a motivációt fokozó vetélkedőből áll. A program interaktív és személyre szabott módon lesz képes bemutatni az informatikában rejlő lehetőségeket, a hazai és nemzetközi legjobb gyakorlatot, a vonatkozó szabályozási és igazgatásszervezési kérdéseket elemezve - konkrét, a gyakorlatban alkalmazható iránymutatással szolgálva ezáltal a célközönség számára. Budapest, július Politikai államtitkár

5 IKON INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE Az itársadalom Intelligens Társadalom Szakmai Tudományos Társaság E-kormányzat Szakbizottságának és a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Kar Közigazgatás-Szervezési és Urbanisztikai Tanszékének E-government Kutatócsoport közös programja 2003/1. DIGITÁLIS TELEPÜLÉS PROGRAM A program célja A program célja az, hogy az önkormányzati szektorban jelentősen növekedjen az informatikai eszközök és szolgáltatások használata az itársadalom által megvalósított szemléletformáló oktatás és tájékoztatás hatására. A program küldetése Küldetésünk, hogy összefogva a közigazgatás szereplőivel, a kormányzati szervekkel, a gazdasági szférával és a civil szektor valamint a tudomány képviselőivel olyan programokat valósítsunk meg, mely hozzájárul az információs társadalom kialakulásához, ezáltal mindennapi életünk megkönnyítéséhez és a gazdasági versenyképesség növeléséhez. A program előzménye A jelenlegi helyzet az, hogy az önkormányzatok nagy része nem él a modern infokommunikációs lehetőségekkel annak ellenére, hogy sok létfontosságú információt csak így szerezhet meg (pl.: pályázatokkal kapcsolatos információk). Az előttünk álló, EU-csatlakozáshoz kapcsolódó feladatok megoldása is jelentős terhet rónak a közigazgatás résztvevőire, amelyet jelentősen megkönnyíthet az informatikai eszközök- és szolgáltatások magabiztos használata, illetve megnehezíthet ennek hiánya. A program alapgondolata, hogy egy év (vagy tíz hónap) türelmi idő és a megfelelő oktatás után valószínűleg nagyobb eséllyel számíthatunk a kívánt eredményre, főleg ha már most publikáljuk, hogy ez idő eltelte után nem nagyon kínálkozik más alternatíva. A program leírása A program három fő projektből áll: Az első projekt az IKON (Interaktív önkormányzat ONline) név alatt futó, kéthetente minden önkormányzatnak postai és elektronikus úton is elküldött oktatási/szemléletformáló anyag, melyben az áttéréshez szükséges és más, fontos, az információs társadalom, és elektronikus kormányzás megvalósulásával kapcsolatos, munkájukat megkönnyítő és mindennapi életüket pozitívan befolyásoló információkkal látjuk el a résztvevőket. 5

6 A második projekt ezzel párhuzamosan egy roadshow jellegű prezentáció sorozat, mellyel Magyarország minden kistérségét érintve valósítjuk meg. Minden előadásra meghívjuk az adott kistérségben működő összes önkormányzat, -intézményei, és területfejlesztés vezetőit. Ezek a gyakorlati prezentációk szemléltetik számukra az elektronikusan szolgáltató önkormányzattá válás előnyeit. Harmadikként pedig kialakítunk három mintatérséget, melyeken keresztül bemutatjuk, hogy az önkormányzatok milyen szolgáltatásokat tudnak nyújtani (a szolgáltatások alatt nem csak az e- ügyintézést, hanem az önkormányzatok lakossági információs adatbázisának felállítását és publikálását értjük). A pilot-projekt lényege, hogy összeállítsuk azt a sokféle tartalmat, amit az önkormányzat, mint szolgáltató tud nyújtani a lakosság felé. Ezzel erősítjük az önkormányzatokban és a lakosságban is azt a tudatot, hogy a szolgáltató önkormányzat fontos szerepet játszik mindennapi életminőségünk javításában. Így segítünk abban is, hogy ezeket a szolgáltatásokat az önkormányzatok akár üzleti alapra helyezzék. A mintatérségeket három különböző fejlettségű területről választjuk ki (pl.: egy beregi, egy pest-megyei és egy nyugat-magyarországi kistérség). A program tartama alatt Intelligens Település Verseny -t hirdetünk, mellyel ösztönözni szeretnénk a településeket, az önkormányzatok dolgozóit, és a kistérségeket a programban való interaktív részvételre. A verseny fővédnöke Kovács Kálmán Informatikai és Hírközlési Miniszter. Tartalom A hírlevelek tartalmát a BKÁE Államigazgatási Karán működő dr. Tózsa István tanszékvezető úr vezette E-Government Kutatócsoport és Alapítvány nemzetközi tapasztalatú szakértője, Budai Balázs vezetésével állítjuk össze. A projekt tartama alatt kéthetente kb. 4-4 oldal szakmai anyag kerül kiküldésre, kb. egy oldalnyi lehetőséget szeretnénk a támogatóknak biztosítani, illetve ehhez kerülnek csatolásra a Belügyminisztérium és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium közleményei, valamint támogatja a projektet szakmai anyagok csatolásával a Nemzeti Fejlesztési Hivatal, és a Nemzeti Területfejlesztési Hivatal is. Külön köszönettel tartozunk a Digitális Település Program kiemelt üzleti támogatóinak, akik az első perctől hittek a sikerünkben, és anyagi áldozatvállalással lehetővé tették számunkra, hogy a program elindulhasson, és az Önök számára, hogy térítés nélkül kapják meg a képzési anyagot. Álljon itt az Ő üzenetük arról, miért tartják támogatandónak az itársadalom Egyesület kezdeményezését. Az OTP Bank Rt. az önkormányzatok legfőbb számlavezető bankjaként az elektronikus pénzügyi szolgáltatások fejlesztése terén is élen jár, és ezzel együtt felvállalja azoknak a kezdeményezéseknek a támogatását is, amelyek segítik az önkormányzatok sikeres felkészülését az elektronikus ügyintézéssel járó feladatok kezelésére. Köszönjük a Pannon GSM támogatását, aki ügyfelei elégedettsége mellett nagy hangsúlyt fektet az innovativitásra, a mobilkommunikációnak minél szélesebb körű alkalmazására. Támogatásuk célja a GSMtecnológiának, mobilkommunikációs lehetőségeknek kiaknázása. A Magyar Posta Rt. mindig kiemelt figyelmet fordított a tudomány, ezen belül az informatika támogatására. A Posta egész országot behálózó rendszere következtében is eljut, közvetítve ezzel az információt, a jövő üzenetét. 6

7 SZERKESZTŐI ELŐSZÓ TEMATIKUS ÚTMUTATÓ Tisztelt Kolléga, A támogató cégek, valamint az IHM a BM és a MEH jóvoltából köszöntöm önöket, és örömmel közölhetem, hogy kéthetente - első fázisban 10 hónapig fogjuk önkormányzatukat információs anyagokkal ellátni. Jelentős tudást és tapasztalatot sikerült kutatócsoportunkon és egyesületünkön belül felhalmozni, mely tudás nem önmagáért való. Ezért született az a gondolat, hogy egy program keretén belül először belföldön, majd kellő hazai tapasztalatot szerezve nemzetközi szinten is segítsük az önkormányzatokat. Ez a segítség nemcsak abból áll, hogy ösztönözzük a befektetéseket, variánsokat kínálunk és navigálunk a lehetséges irányvonalak között, hanem abból is, hogy megpróbáljuk megértetni, milyen előnyökkel járhat egyegy alkalmazás bevezetése. Sok stratégia esik abba a hibába, hogy túlságosan elméleti szinten marad: talán elmondja, hogy mit kellene tenni, de arról már nem szól, hogy hogyan. Mi ezen szeretnénk változtatni. Információs anyagaink azért kerülnek el önökhöz nyomtatott (és lehetőség szerint elektronikus) formában, hogy Önök eséllyel vegyék fel a versenyt a lakosság elvárásaival, melyet az EU irányelvei csupán keretbe foglalnak. A lakosságot kiszolgáló önkormányzat pedig olyan struktúra, mely az elektronikus technológiákat közműszerűen használja. Az önkormányzás modernizációját 15 nagy fejezetre osztottuk. Tettük ezt azért, hogy a kapott információkat lehessen mihez kötni, tematikusan elhelyezni abba a I. Kormányzati programok II. III. IV. E-önkormányzat, e-demokrácia Elektronikus ügyvitel E-szakigazgatás V. Szolgáltatói önkormányzat, e-ügyintézés VI. VII. VIII. Best practices a legjobb bevált gyakorlatok Minőségbiztosítás M-government - Mobilkommunikációs lehetőségek IX. Jogi környezet hiteles elektronikus dokumentumelemzés X. Informatikai stratégia XI. XII. XIII. IT-infrastruktúra, IT-biztonság Portalógia Önkormányzati honlapok Nyílt forráskód a közigazgatásban XIV. Kistelepülési kistérségi lehetőségek az informatikában XV. Tudásmenedzsment mappába, melyet az anyagok tárolására használhatnak. A sorszámok nem jelentenek prioritást vagy időrendiséget, csupán kapaszkodók. Tudva, hogy az e-kormányzás területe folyamatosan és dinamikusan fejlődik, így a fejezetek tartalmát fokozatosan töltjük, reményeink szerint a 10 hónapot követően is. Az elkövetkező számok egyikével küldünk egy mappát, mely az eddigi kiadványok lefűzésére szolgálhat. A mappa az idő előrehaladtával fokozatosan kézikönyvvé nőheti ki magát, melyet bármelyik önkormányzat akár napi használati szinten szolgálatba állíthat. Az egyes számok témáját megadó főcímek mellett egy-egy alcímmel is találkozhatunk, mely a fejezetekhez illesztést, és a lefűzés logikai egységességét segíti. Most nézzük az első 20 szám tervezett tartalmát, sorrendben: BEVEZETÉS: AZ IKON PROGRAM BEMUTATÁSA A Program bemutatása, ajánlások, a későbbi számok, rendezvények tartalma. A MIM - RÉSZTVÉTELI FELHÍVÁS PORTALÓGIA - ÖNKORMÁNYZATI HONLAPOK E-ÖNKORMÁNYZAT -E DEMOKRÁCIA A verseny ismertetése, a részvételi feltételek, a MIM, elérhető előnyök. Az Internet szerepe az önkormányzati kommunikációban. Hogyan alakítsa ki egy önkormányzat a honlapját? Milyen technológia megoldást kövessen? Hogyan üzemeltesse az önkormányzat a site-ot: a tartalom előállításának és naprakészen tartásának leghatékonyabb módja? Milyen bevételi lehetőséget teremthet egy honlap? A képviselő-testületi és a bizottsági munka folyamatai, az önkormányzati intézményekkel való kapcsolattartás, az informatika adta lehetőségek az állampolgári részvétel és transzparencia növelésére, lehetőségek a kisebbségi önkormányzatok számára, esélyegyenlőség - a digitális szakadék csökkentése 7

8 JOGI KÖRNYEZET - HITELES ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMKEZELÉS ELEKTRONIKUS ÜGYVITEL KORMÁNYZATI PROGRAMOK IHM E-ÖNKORMÁNYZATI ÁGAZATI RÉSZSTRATÉGIA ÖNKORMÁNYZATI INFORMATIKAI STRATÉGIA + BEST PRACTICES 1- HAZAI ESETTANULMÁNYOK SZOLGÁLTATÓ ÖNKORMÁNYZAT, E- ÜGYINTÉZÉS E-SZAKIGAZGATÁS TUDÁSMENEDZSMENT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS IT-INFRASTRUKTÚRA, IT- BIZTONSÁG NYÍLT FORRÁSKÓD A KÖZIGAZGATÁSBAN KISTELEPÜLÉSI - KISTÉRSÉGI LEHETŐSÉGEK AZ INFORMATIKÁBAN M-GOVERNMENT - MOBILKOMMUNIKÁCIÓS LEHETŐSÉGEK INFORMATIKAI STRATÉGIA + BEST PRACTICES 2. GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK + MIM MIM-ÉRTÉKELÉS Hiteles elektronikus dokumentumkezelés, ismertető a digitális aláírásról, az elektronikus ügyintézés jogi lehetőségeiről, az e-önkormányzat egyéb jogi kérdéseiről, pl. az Üvegzseb tv. önkormányzati vonatkozásai Az önkormányzati ügyvitel, iratkezelésének informatikai támogatása. Lehetőségek, ügymenet, folyamatirányítás, adatbázisok. "Papírmentes iroda" a polgármesteri hivatalokban. A Kormány és az Európai Unió programjai az információs társadalom és az e-közigazgatása helyi szintjének megteremtésére, az IHM programjai, MITS önkormányzati program, a vonatkozó hazai pályázatok bemutatása Az IHM -e Önkormányzati részstratégiájának bemutatása és elemzése, önkormányzati szemszögből. Mi az önkormányzati stratégia? Az önkormányzati stratégia szükségessége. Ihm elvárások az informatikai stratégiával szemben. Sikeres hazai megoldások közérthető bemutatása. E-ügyintézési lehetőségek, javaslatok az ügyintézés elektronikus támogatására, CRM, mobilkommunikációs lehetőségek, stb. A hivatali munkát támogató célszoftverekről, térinformatika, szabálysértés, szociális igazgatás, pénzügy stb. A tudásmenedzsment fogalma. Lehetőségek az önkormányzatok számára. Milyen fejlettségi állapotban van a tudásmenedzsment az önkormányzatnál, hogyan bánnak az alkalmazottak és a vezetők a tudással. Milyen eszközök mire használhatók, hogyan mérhető eredményességük. Milyen tudásrendszerek és infrastruktúrák érhetők el. Hogyan javítható a munka minősége. A minőségbiztosítás szerepe és fontossága az önkormányzati munkában. Az ISO minősítés közigazgatási lehetőségei, folyamata. Várható eredmények. Az alap IT infrastruktúra /hardver, szoftver, hálózat, , fájlszerver, Internet-használat, konfigurációkezelés, policyk, üzemeltetés, stb/ kialakításának elvei, és szempontjai, a továbbfejlesztés elvei. Mennyiben biztonságosak az új technológiák? Valós veszélyek és tévhitek: vírusok, hackerek, adatlopások, echelon stb. Mit kell tenni a biztonság érdekében (vírusvédelem, mentés, titkosítás, jelszókezelés, stb.) A nyílt forráskódú szoftverek bemutatása, alkalmazási lehetőségek a közigazgatásban, külföldi példák, konkrét javaslatok. A nyílt forráskódú szoftverekről általában. Milyen lehetőségek rejlenek a nyílt forráskódú szoftverekben? Nyílt forráskódú szoftverek otthon és közigazgatásban. Mire használhatjuk a nyílt forráskódú szoftvereket, néhány példa, ötlet, tipp.) A kistelepülések informatikai sajátosságai. Milyen lehetőségek kínálkoznak számukra korszerű informatikai környezet megteremtésére? A lehetőségek a kistérségi összefogásban: közösen üzemeltetett szolgáltatások, informatikai outsourcing, stb. A mobilkommunikációs eszközök nyújtotta ügyintézési, véleménynyilvánítási, üzleti lehetőségek Tervrajz nélkül nem célszerű házat építeni az informatikai stratégia. Mi az informatikai stratégia? Mért van rá szükség? Hogyan készüljön az informatikai stratégia? Az informatikai stratégia legfontosabb elvei, követelményei. - Külföldi esettanulmányok. Az Interneten bármely érdeklődő a kiadvány témakörei szerint csoportosítva szakmai kérdéseket tehet fel, amelyre a programban résztvevő szakértők válaszolnak. A leggyakrabban feltett és a legérdekesebb kérdések az írott sajtótermékben is megjelennek. Ebben a számban kerül kiküldésre a második MIM -értékelőlap. A verseny értékelése, eredményhirdetés, a Program tanulságainak összefoglalása. 8

9 Minden szám tartalmaz továbbá: TEMATIKUS LINKGYŰJTEMÉNY FOGALOMMAGYARÁZAT Rövid kommentárokkal: merre induljon el egy önkormányzati köztisztviselő a világhálón? Milyen weboldalakon mit talál? Hasznos segítség kezdőknek és egy-egy szakterület iránt érdeklődőknek egyaránt A leggyakoribb szakkifejezések és fogalmak közérthető, betűrendes magyarázata. (a közönség által felvetett fogalmakkal folyamatosan bővítve. A személet-formálás ösztönzését azzal szeretnénk erősíteni, hogy egy versenyt hirdetünk, melynek kategória-győztesei több millió forint értékű informatikai megoldást nyernek. A verseny objektív mérési szempontjairól a következő számban, a MIM-ről szóló rész nyújt információt. Fontos tudnunk, hogy ebben a programban csak nyerni lehet. Még azok is, akik csak sokadikak lettek a versenyben, biztosan több elégedett ügyfelet tudnak majd maguknak, ezáltal emelve a közigazgatás presztízsét, melynek minőségi szolgáltatása infrastrukturális alapfeltétel mindennapi életünk szempontjából. Természetesen önökben számtalan kérdés merülhet fel, és idővel egyre több fog felmerülni, melyeket véleményükkel együtt a címre várjuk. A kérdések egyúttal tanulságként is szolgálnak mindannyiunk számára. Így ezeknek helyet biztosítunk a Gyakran feltettek kérdések elektronikus, és leginkább közérdeket érintő kérdések esetén, nyomtatott publikációjába is. Bízunk programunk sikeres fogadtatásában, és hasznos alkalmazásában. Versenyre fel! Budai Balázs Benjámin A DERIVE ÉS A MATEMATIKA, EGY ÚJ LEHETŐSÉG A MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ A matematika tanítás-tanulás folyamatát ősidők óta próbálják különböző eszközökkel segíteni. Ezek egy része a számolást segítette, mint például az abakusz, vagy a szorobán, más eszközök pedig a gondolkodásfejlesztésre voltak hivatottak. A harmadik fontos lehetőség az ismeretek elsajátításában a tényanyag-nyújtás, hogy kialakulhasson egy kép az elsajátítandó fogalomról. Kezdetben a mechanikus, elektromechanikus, majd tisztán elektronikus eszközök elsősorban a számolást könnyítették meg. Céljuk nagyon is gyakorlatias volt, minél gyorsabban megjeleníteni egy művelet, vagy műveletsor eredményét. A számítógépek feltűnésével azonban ennél sokkal többet tudó programok jelentek meg. Egyesek az aritmetikában, mások a grafikus ábrázolásban tűntek ki. Bonyolult közgazdasági számításokat végeztek, vagy a kombinatorikában illetve a valószínűség-számításban jeleskedtek. Kifejlesztettek komplex programokat, melyek a matematika szinte valamennyi nagyobb területét összefogták. A nemmatematikusok többségét viszont kevésbé csábították további felfedezésekre. Szükség volt tehát olyan programra, amely a matematikusok számára felkínált szinte korlátlan segítségen túl eleget tesz az első bekezdésben vázolt céloknak. Ilyen programnak ismertem meg több mint 10 évvel ezelőtt a DERIVE-ot. Az akkor még csak DOS rendszer alatt futó, mai léptékkel mérve parányi- alig több, mint egy 1 Mbyte terjedelmű - program szinte minden területen segítette a matematika tanítását. Aritmetikai tudása révén tetszőleges pontossággal számolhatott ki igen összetett műveletsorokat, az alapműveleteken túl a hatványozás, gyök, logaritmus, trigonometria témaköreiben, akár komplex 9

10 számok halmazán is. Függvényeket ábrázolt, számelméleti fogalmakat kezelt, sorozatokat állított elő. Egyik fő erénye volt, hogy az absztrakt algebra elemeit is képes volt kezelni, a kifejezéseket egyszerűbb alakra hozta, ha kellett szorzattá alakított, vagy éppen többtagú összegeket hatványozott. Ezzel együtt a legváltozatosabb egyenleteket, egyenletrendszereket is képes volt megoldani. Legfontosabb sajátossága azonban, amivel megragadott az volt, hogy szinte csábított a felfedezések felé. És ezt nemcsak velem, hanem tanítványaimmal is megtette. Így elérhette a maximumot, amit egy matematikai segédprogram célként kitűzhet, didaktikussága révén kitűntetett szerephez juthatott a matematika órákon. Az elmúlt bő 10 évben rendszeresen alkalmam volt átélni azt az örömöt, amit a legváltozatosabb korú gyermekek átéltek a DERIVE használata során. Tapasztalatom szerint a DERIVE használatát szinte valamennyi korosztály könnyen elsajátíthatja. A legtöbbet tudó szövegszerkesztőhöz hasonlóan hihetetlen lehetőségekkel bír, de alapszinten is szóba áll velünk. Így már a 10 évesek is megkedvelhetik egy-egy meghökkentő teljesítménye láttán, de igazi jelentősége a 6. osztálytól, a számelmélettel való ismerkedés során mutatkozik meg. Későbbi osztályokban az egyenletek algebrai és grafikus megoldásai, a lineáris és nemlineáris függvények végtelen variációi mellett az absztrakt algebra, halmazműveletek és a magasabb szintű analízis, vagy a mátrixok is játszva sajátíthatók el vele. Összegezve, mint közel negyed százada praktizáló matematika tanár azt kívánom kollégáimnak és az érdeklődő tanulóknak, hogy ragadják meg a lehetőséget a program beszerzésére és alkalmazzák azt bátran. Töltsük fel gépeinket ezzel a valóban hasznos programmal, gazdagítva és élményszerűvé téve a matematika órákat. Használata a már kisebb kapacitású gépeken is lehetséges és alkalmazásához nem szükséges az internetes kapcsolat, azaz feladatokon való töprengés ideje nem igényel extra költségráfordításokat. A program évről évre megújuló, immár Windows alatt is futó magyar nyelvű változata könnyen beszerezhető és alkalmazható. Nagyban segítheti a tanítást, ha az informatikai kabinet, vagy matematika szaktanterem valamennyi gépére telepítve a tanulók egyéni munkájának is részévé válik. Reményeim szerint pedig rövidesen tantervek, könyvek, feladatgyűjtemények is születhetnek, melyek segítik a tanulók és tanáraik munkáját, végigkövetve matematika tanulmányaikat a kezdetektől. /Tóth László ELTE TOFK Gyakorló Iskola szakvezető-tanára/ Az oktatási eszközökre fordítható lehetőségeiből segítse iskolái matematika oktatását! Már 100 ezer forintért elérhető, hogy általános-, vagy középiskolája rendelkezzen A Derive 5 használatával. A TANÁROK ÉS DIÁKOK OTTHONI HASZNÁLATRA 5000 FORINTÉRT VÁSÁROLHATJÁK MEG, HA ISKOLÁJUK RENDELKEZIK A HASZNÁLATI JOGOKKAL. Új Calculus Számítógép-alkalmazási Bt. Levélcím: 1875 Budapest Pf.184., Fax: , Mobil: (X) fizetett hirdetés IKON (Interaktív önkormányzat On-line) kiadja az itársadalom Egyesület A kiadásért felel: Kerepesiné Béres Bea egyesületi elnök Felelős szerkesztő: Budai Balázs Benjámin Információs cím: Közreműködők: Kleinheincz Gábor, Soltész Attila, Szakolyi András (e-gov Kft. munkatársai). itársadalom,

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra dr. Kópiás Bence főosztályvezető-helyettes E-közigazgatási Főosztály 2009. március 20. Az elmúlt évek fejlesztései a jogi

Részletesebben

Infokommunikációs fejlesztések. Dr. Kelemen Csaba február 22.

Infokommunikációs fejlesztések. Dr. Kelemen Csaba február 22. 2014-2020 Infokommunikációs fejlesztések Dr. Kelemen Csaba 2014. február 22. EX-ANTE FELTÉTELEK TELJESÍTÉSE Az Európai Bizottság Ex-ante feltételekhez köti a támogatások odaítélését Digitális növekedésre

Részletesebben

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP Microsoft Magyarország 2004. szeptember 21. kedd Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

Önkormányzati kihívások

Önkormányzati kihívások Önkormányzati kihívások Speciális piac, m ködése kihat a teljes társadalomra és a gazdasági szférára Változó elvek, változó közigazgatási, változó telepítésirányítási koncepciók. Új stratégiák, ügyfélközelség,

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 1 MATEMATIKA (4+4+4+4) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft. EUGA EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.com/hun/euga EUGA projekt háttere Lisszaboni program Az EU 2010-re a világ

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Önkormányzati döntéshozók az e-önkormányzatban Konferencia Miskolc - 2004. február 25. Laky Csaba Ügyvezetõ www.municipium.hu

Részletesebben

MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA DIGITÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS U N I Ó S F O R R Á S B Ó L

MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA DIGITÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS U N I Ó S F O R R Á S B Ó L MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA DIGITÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS U N I Ó S F O R R Á S B Ó L A MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA ÉS AZ ARRA ÉPÜLŐ INFOKOMMUNIKÁCIÓS PÁLYÁZATOK Készült: Modern Vállalkozások Programja

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő. 11. évfolyam

Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő. 11. évfolyam Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység címe órakeret 1. Gondolkodási és megismerési módszerek 10 óra 2. Geometria 30 óra 3. Számtan, algebra 32 óra Az

Részletesebben

49. Közgazdász-vándorgyűlés 2011.09.30.

49. Közgazdász-vándorgyűlés 2011.09.30. 49. Közgazdász-vándorgyűlés 2011.09.30. A T-City története, az együttműködés kezdete 2007. vége Az Európai intelligens városok mintájára, 2007 végén a Magyar Telekom is tervbe vette a T-City koncepció

Részletesebben

Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései

Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései Dr. Solymár Károly Balázs helyettes államtitkár HTE MediaNet 2013 konferencia 2013. Október 3. Velence Bevezetés Miért volt

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

A Századvég Gazdaságkutató Zrt. gyakornokokat keres

A Századvég Gazdaságkutató Zrt. gyakornokokat keres A Századvég Gazdaságkutató Zrt. Egészségügy Üzletága olyan, a tanácsadói munka iránt érdeklődő fiatalokat keres, akik érdekelődnek az egészségpolitikai és az egészség-gazdaságtani kérdések iránt; jó elemző

Részletesebben

Az agrár-informatikai fejlesztések ágazati kihívásai az EU finanszírozás tükrében. Előadók: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid és Kaszás Zoltán

Az agrár-informatikai fejlesztések ágazati kihívásai az EU finanszírozás tükrében. Előadók: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid és Kaszás Zoltán + Az agrár-informatikai fejlesztések ágazati kihívásai az EU finanszírozás tükrében Előadók: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid és Kaszás Zoltán + Hazai környezet - stratégiák 1 Széll Kálmán Terv Nemzeti Reform

Részletesebben

CSAHÓCZI ERZSÉBET CSATÁR KATALIN KOVÁCS CSONGORNÉ MORVAI ÉVA SZÉPLAKI GYÖRGYNÉ SZEREDI ÉVA: MATEMATIKA 7.

CSAHÓCZI ERZSÉBET CSATÁR KATALIN KOVÁCS CSONGORNÉ MORVAI ÉVA SZÉPLAKI GYÖRGYNÉ SZEREDI ÉVA: MATEMATIKA 7. Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 CSAHÓCZI ERZSÉBET CSATÁR KATALIN KOVÁCS CSONGORNÉ MORVAI ÉVA SZÉPLAKI GYÖRGYNÉ SZEREDI ÉVA: MATEMATIKA 7. TANKÖNYVISMERTETŐ TÓTFALUSI MIKLÓS Csahóczi

Részletesebben

Tanulmány az önkormányzat ügyfélközpontúvá történő átalakítására

Tanulmány az önkormányzat ügyfélközpontúvá történő átalakítására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 Tanulmány az önkormányzat ügyfélközpontúvá történő átalakítására Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16.

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. 1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. Tel.: 06-1-461 461-33-00 Az IT Információs Társadalom Kht. segítõ tevékenysége a pályázatok elõkészítésében Farsang Attila regionális irodavezetõ Miskolc, 2004. február

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom Információs társadalom Általános tudnivalók Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár 2011.01.24. Bemutatkozás BME villamosmérnök (1965) Kandidátus (1974) c. docens

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

A fejlődés záloga - a digitális írástudás

A fejlődés záloga - a digitális írástudás A fejlődés záloga - a digitális írástudás 2012. november 22. Vályi-Nagy Vilmos AZ ÁLLAMTITKÁRSÁG INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM VONATKOZÁSÚ TEVÉKENYSÉGE 3 1 Legyen teljes szélessávú lefedettség az ország minden

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. Szekeres Balázs Műszaki igazgató PTA CERT-Hungary Központ Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ

Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. Szekeres Balázs Műszaki igazgató PTA CERT-Hungary Központ Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ Szekeres Balázs Műszaki igazgató PTA CERT-Hungary Központ Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ 1 PTA CERT-Hungary Központ 2005. január 1-től látja el a Kormányzati CERT szerepet

Részletesebben

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés dr. Pócza András főosztályvezető Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság Európai Uniós

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Elektronikus aláírás és alkalmazási területei

Elektronikus aláírás és alkalmazási területei Elektronikus aláírás és alkalmazási területei Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Egyesülete Informatikai Ellenőrzési Szakosztályának és a Pest Megyei Szervezetének közös szakmai rendezvénye Gaál Barna

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS A jövő üzleti telefon rendszere 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés és jelenlét Összhang az IT-vel Olvassa el! Ajánlatkérő

Részletesebben

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára 5.26 Óraterv Évfolyam 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 Bevezetés A helyi tanterv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2.

Részletesebben

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével Jó gyakorlatunk célja módszertani képzés, szakmai konzultáció illetve bemutató órák keretében megmutatni

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 INFOKOMMUNIKÁCI CIÓS STRATÉGI GIÁK Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 Miről l szól l a stratégia gia 1. A térség gazdasági erősítése 2. A lakosság közérzetének

Részletesebben

CIVIL HÍRVIVŐ. 5. szám

CIVIL HÍRVIVŐ. 5. szám Hálózat az Integrációért Alapítvány 8792 Zalavég, Petőfi S. u. 32. CIVIL HÍRVIVŐ 5. szám Kedves Barátunk! A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma támogatásával

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU16UPO001 Az Európai Bizottság 2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3791 számú határozatával elfogadva EGYSÉGES SZERKEZETBE

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

A kkv-k helyzete az IKT használat szempontjából

A kkv-k helyzete az IKT használat szempontjából A kkv-k helyzete az IKT használat szempontjából Az infokommunikációs technológiák és szolgáltatások alkalmazása és megfelelő igénybevétele ma már kulcstényező a gazdaság minden ágazatában, működési hatékonyság,

Részletesebben

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről

Részletesebben

Új struktúrák, új kihívások

Új struktúrák, új kihívások Információs Társadalom Parlamentje Új struktúrák, új kihívások Marekné dr. Pintér Aranka 2013. június 13. Az átalakítás célja: A köznevelési rendszer minőségi oktatás és fenntarthatóság az emberi erőforrások

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Matematika Készítette: a gimnázium reál szakmai munkaközössége 2015. Tartalom Emelt szintű matematika képzés... 3 Matematika alapóraszámú képzés... 47 Matematika

Részletesebben

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében Területfejlesztési konferencia Dr. Simonyi Sándor - ügyv. ig. (TRIGON, SIK) Kókai Szabina - ügyv. ig. (UNIVERSIS Kft.) Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében 2012.11.29. Lehetséges gazdasági

Részletesebben

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Számítástechnikai megoldások a közlekedés támogatására. Mártonyi Tibor

Számítástechnikai megoldások a közlekedés támogatására. Mártonyi Tibor Számítástechnikai megoldások a közlekedés támogatására Mártonyi Tibor Amiről szó lesz A Down Alapítvány számítógépes képzése- MAK projekt Felkészülés a Mentálisan Akadálymentes Közlekedésre: - Előzetes

Részletesebben

0405 INFORMATIKA ÁGAZAT

0405 INFORMATIKA ÁGAZAT 0405 INFORMATIKA ÁGAZAT A képzés négy + egy éves A négy éves képzés keretében az informatika ágazat szakgimnáziumi kerettanterve szerint tanulhatsz és a 4. év végén érettségi és szakmai érettségi vizsgát

Részletesebben

Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései

Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései Szabó Zoltán Ph.D Budapesti Corvinus Egyetem Információrendszerek Tanszék Az IT szervezet, mint szolgáltató Milyen az IT hazai elismertsége? Az IT Innovációs

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. alapján 5-8. évfolyam 2 5-8. évfolyam Az informatika tantárgy ismeretkörei,

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1 A jövő iskolája Dr. Magyar Bálint Oktatási miniszter 2004. április 16. www.om.hu 1 Gyorsuló idő 5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik Az infokommunikációs technológiai ismeretek nélkül űzhető szakmák

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ ELŐADÁS BETEKINTÉST AD A HATÓSÁG SZÉLESSÁV-MÉRŐ PROGRAMJÁBA. 2012.10.16. 2

BEVEZETÉS AZ ELŐADÁS BETEKINTÉST AD A HATÓSÁG SZÉLESSÁV-MÉRŐ PROGRAMJÁBA. 2012.10.16. 2 2 BEVEZETÉS AZ NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ELKÖTELEZETT A SZÉLESSÁVÚ SZOLGÁLTATÁSOK ELTERJEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉBEN, A FOGYASZTÓI TUDATOSSÁG NÖVELÉSÉBEN. A FOGYASZTÓ ÁLTALÁBAN GYAKRAN AZ ISMERETEK

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATI MÓDSZEREI. pv. alezredes

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATI MÓDSZEREI. pv. alezredes MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATI MÓDSZEREI Előad adó: : Leskó György pv. alezredes Nincs teljes biztonság, csak optimális, még elfogadható biztonsági szint. Az információs

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

I formá m ció i s s t ársa s da d lo l m Ált l a t lá l nos s t u t dniva v ló l k B F D. B a B kon o yi P é P t é er c Fıi ı sk s ol o a l i tanár

I formá m ció i s s t ársa s da d lo l m Ált l a t lá l nos s t u t dniva v ló l k B F D. B a B kon o yi P é P t é er c Fıi ı sk s ol o a l i tanár Általános tudnivalók BMF Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2009.10.15. BME villamosmérnök (1965) Kandidátus (1974) c. docens BME c. fıiskolai tanár BMF igazgató helyettes MTA SZTAKI Bemutatkozás EU

Részletesebben

Tanulási trendek, kormányzati informatikai válaszok április 11. Vályi-Nagy Vilmos

Tanulási trendek, kormányzati informatikai válaszok április 11. Vályi-Nagy Vilmos Tanulási trendek, kormányzati informatikai válaszok 2012. április 11. Vályi-Nagy Vilmos A közeljövő tanulási trendje b bárhol rmikor tanulhass #1 anulhass on-off #2 ibrid módszerekkel line Információkat

Részletesebben

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 2014. november 06. Közpolitikai cél: közigazgatás hatékonyságának növelése E-közigazgatási szolgáltatások körének

Részletesebben

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatalának. Szervezetfejlesztési Stratégiája

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatalának. Szervezetfejlesztési Stratégiája Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztési Stratégiája Kozármisleny, 2008. május. Záradék: Jelen Szervezeti Stratégiát Kozármisleny Város Képviselő-testülete a 62/2008.(VI.16.) számú

Részletesebben

A köznevelés digitális megújítása. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés digitális megújítása. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés digitális megújítása Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár 1 Az eredményes oktatási rendszer pillérei 1. 2. 3. Jó képességű tanárok Tanárok módszertani felkészültsége Egyenlőség/méltányosság

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell

EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell e-savaria: elektronikus önkormányzat Szombathelyen és kistérségében Pilot-rendszer bemutató Keringer Zsolt projektvezető Szombathely Megyei

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében Kovács Ibolya - Vincze Viktória Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Az információ

Részletesebben

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára Kedves Érdeklődő! Tudod hogyan kell helyesen kezet mosni? Megfelelően használod az antibiotikumokat? Mit tudsz a mikróbákról? Ismered meg a szexuális úton terjedő betegségeket és tudod hogy lehet megelőzni

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által ajánlott IKT 0-1 kompetencia lista 1

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által ajánlott IKT 0-1 kompetencia lista 1 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által ajánlott IKT 0-1 kompetencia lista 1 Alapszintű digitális kompetencia fejlesztéséhez Általános alapelvek 1. A képzéseket a képző intézménynek a vonatkozó hatályos

Részletesebben

Tanári Kisokos. Legyen részese Ön is a feltörekvő generáció oktatásának és inspirálásának!

Tanári Kisokos. Legyen részese Ön is a feltörekvő generáció oktatásának és inspirálásának! Tanári Kisokos A Világ Legnagyobb Tanórája az első globális oktatóprojekt, melyen keresztül a gyermekek világszerte, egy időben megismerhetik az ENSZ által kihirdetett, fenntartható fejlődést szolgáló

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

IQvíz Tanácsadó Kft. Magyarország ügyfélbarát víziközmű szolgáltatói program

IQvíz Tanácsadó Kft. Magyarország ügyfélbarát víziközmű szolgáltatói program Magyarország ügyfélbarát víziközmű szolgáltatói program Tartalomjegyzék MIRŐL SZÓL AZ IQVÍZ ÜGYFÉLBARÁT SZOLGÁLTATÓK PROGRAM? MIÉRT ÉRDEMES RÉSZT VENNI A PROGRAMBAN? AZ IQVÍZ ÜGYFÉLBARÁT SZOLGÁLTATÓK PROGRAM

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben