KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS"

Átírás

1 KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS 1. FELADATSOR I. feladat 1. CH 4 + H 2 O = CO + H 2 CO + 2 H 2 = CH OH 2. A szintézisgáz előállítása endoterm folyamat. A reakcióhő számítása (a függvénytáblázat használatával): r H = 111 kj/mol [ 74,9 k/mol + ( 242 kj/mol)] = kj/mol. 2 pont A metán egy részét ennek a hőnek a biztosítása miatt kell elégetni.. Ezzel az eljárással feleslegesen elégetjük a szintézisekhez szükséges szénhidrogénforrás egy részét. 4. A brómozás, a reakció vízzel = szubsztitúció pont Az utolsó lépés redoxireakció. 5. A brómot a reakció végére eredeti (elemi) állapotában visszakapjuk. 1 II. feladat A D E C D D D A E 1 D D B 12 pont III. feladat 1. SO + 2. NH 4. kén-trioxid 4. szulfátion a három együtt: a kettő együtt: tetraéderes 14. trigonális piramis 15. tetraéderes 12 pont IV. feladat 1. Nem. Mindhárom vegyület jól oldódik vízben, a szénhidrogének viszont nem (apolárisak). 2. Formilcsoport. -CH=O. D

2 4. HCOO + H 2 O HCOOH + OH 5. B 6. Hidrolízis. A szacharóz glükózra és fruktózra hidrolizált. 7. C 8. Egyenlet (2 pont a helyes képlettel felírt helyesen rendezett egyenlet, illetve a reakció lényegéért : R COOH + NaHCO = R-COONa + H 2 O + CO 2 ) V. feladat 2 pont 12 pont a kettő együtt:. apoláris 4. dipólus a kettő együtt: 5. sárgászöld, szúrós szagú gáz 6. színtelen, szúrós szagú gáz 7. (enyhén) savas, Cl 2 + H 2 O = HCl + HOCl (vagy ionosan: Cl 2 + H 2 O = H + + Cl + HOCl) 8. savas, HCl + H 2 O = H O + + Cl (vagy: HCl = H + + Cl ) 9. 2 Fe + Cl 2 = 2 FeCl 10. Fe + 2 HCl = FeCl 2 + H barna (sárga, vörösbarna is elfogadható) 12. (halvány)zöld (oldat) 1. Cl KI = 2 KCl + I nem reagál 15. A színtelen oldat megbarnul (vagy megsárgul). 1 pont VI. feladat a) A szén-monoxid- és az eténgáz térfogata azonos. Ha azonos a nyomásuk és a hőmérsékletük, akkor az anyagmennyiségük is azonos. Azonos tömegük csak akkor lehet, ha a moláris tömegük is azonos. b) A térfogatarányok megegyeznek az anyagmennyiség-aránnyal: m m V(CO) : V(CH 4 ) = n(co) : n(ch 4 ) = :, M (CO) M (CH 4 ) vagyis a moláris tömegek reciprokával arányosak. 2 pont 1 V(CO) : V(CH 4 ) = 28 1 : = 16 : 28 = 1,00 : 1,75, 16 vagyis a metános tartály 1,75-szöröse a CO-os térfogatának. 6 pont 2

3 VII. feladat 1. a) Az ammónium-nitrát oldáshője: Q o = E r (NH 4 NO ) ( E h (NH + 4 ) + E h (NO ) ) Q o = = 27 kj/mol. A főzőpohár fala lehűl, mert az oldódás során a rendszer hőt von el a környezetétől (endoterm oldódás). b) 200 cm víz tömege 200 g, az oldat tömege: 200 g + 00 g = 500 g (lenne). A tömegszázalékos sótartalom: 00 g 100% = 60,0 w% 500 g Ez hígabb, mint a telített oldat, tehát feloldódik. A 60,0 tömegszázalékos oldat sűrűsége a táblázat alapján: 1,276 g/cm. m 500 g Az oldat térfogata: V(oldat) = = ρ 1,276 g/cm = 92 cm. c) 0,0 C-on a telített oldat 45,8% vizet tartalmaz, így a 200 g vízből: 200 g : 0,458 = 46,7g oldat készíthető, 2 pont 500 g 46,7 g = 6, g só válik ki. [Más módszerrel, például keverési egyenlettel is elfogadható, pl: 500 0,600 x = (500 x) 0,542, ebből: x = 6,] 10 pont VIII. feladat. 1,75 dm a) Az anyagmennyiségek: n(co 2 ) = 24,5 dm /mol = 0,0714 mol, 1,286 g n(h 2 O) = 18,0 g/mol = 0,0714 mol. n(c) : n(h) = 0,0714 : (2 0,0714) = 1 : 2, vagyis a képlet (CH 2 ) n. b) A klórozás addíció (mivel melléktermék nélküli), így a C n H 2n valamilyen (nyilt láncú) olefin. A reakció: C n H 2n + Cl 2 C n H 2n Cl 2 M(C n H 2n ) = 14n; M(C n H 2n Cl 2 ) = 14n + 71 M (CnH 2nCl2 ) 14n + 71 = = 1,845 M (CnH 2n ) 14n n = 6 A vegyület molekulaképlete: C 6 H 12 (hexénizomer). c) A feltételeknek megfelelő képlet: CH CH C C CH CH A szabályos neve: 2,-dimetilbut-2-én. 1

4 IX. feladat cm oldat a sűrűség alapján 224 g, benne 22,4 g CuSO 4 van (0,14 mol). a) Q = 1, s 4,00 A = C, ebből: n(e C ) = = 0,1492 mol 2 pont C/mol A Cu e 0,1492 = Cu egyenlet szerint ennyi elektron mol Cu leválasztá- 2 0,1492 sához elegendő: m(cu) = mol 6,5 g/mol = 4,7 g. 2 pont 2 Eközben a másik elektródon a 2 H 2 O = O e + 4 H + egyenlet szerint 0,1492 0,1492 mol oxigén fejlődik : V(O 2 ) = mol 24,5 dm /mol = 0,914 dm. 2 pont 4 4 0,1492 b) A réz kiválásával egyidejűleg ugyanannyi, azaz mol kénsav lesz az 2 0,1492 oldatban, melynek tömege: m(kénsav) = mol 98,0 g/mol = 7,1 g pont Az oldat tömege viszont csökken az eltávozó réz és oxigén tömegével: 0,1492 m(oldat) = 224 g 4,7 g mol 2,0 g/mol = 218 g. A keletkező oldat kénsavtartalma: 4 7,1 g 218 g 100% =,5 tömeg%. 1 4

5 2. FELADATSOR I. feladat 1. fosszilis tüzelőanyagokból (fűtés, dízelmotorok stb.) égetéssel (oxidációval) 2. +4: kén-dioxid, kénessav, nátrium-szulfit +6: kén-trioxid, kénsav. A kén-dioxid és víz kölcsönhatásakor kénessav keletkezik. (Ez helyes.) Kénsavvá csak a levegőben lévő valamilyen más anyag redukciója közben oxidálódhat. (Ezzel egyenértékű bármilyen utalás az oxidációra.) 4. A kén égetése és a réz reakciója tömény kénsavval redoxireakció, a nátrium-szulfit és a sósav reakciója sav-bázis reakció. 5. 1,00 dm 1,00 dm gáz: n = 24,5 dm /mol = 0,04082 mol, m = 0,04082 mol 64,1 g/mol = 2,617 g 2,617 g = 2, µg. V(levegő) = 2, µg : 250 µg/m = m, azaz kb m. 1 II. feladat D E D B C E A B A 1 D 10 pont III. feladat 1. formaldehid (metanal) 2. hangyasav (metánsav). propanon 4. dimetil-keton (. és 4. felcserélhető, és bármelyik helyett az aceton is elfogadható) 5. etil-acetát 6. acetamid (ecetsavamid) 7. acetamid hidrogénkötés 8. formaldehid a legkisebb a moláris tömege (és hidrogénkötésre sem képes tiszta halmazban) 9. hangyasav, aceton (2 ½ pont, hibás vegyület ½ pont, de összességében 0-nál nem kevesebb) 10. HCOOH + NaOH HCOONa + H 2 O Nátrium-formiát keletkezik CH COO C 2 H 5 + NaOH CH COONa + CH CH 2 OH Nátrium-acetát és etanol (etil-alkohol) keletkezik. 15 pont 5

6 IV. feladat 1. a) vörös b) negatív pólus (1), katód (1) 2 pont c) redukció 2. oxigén (O 2 ). az anódon (vagy: ahol az oxigén fejlődik) H 2 O = ½ O e + 2 H + ( H 2 O = ½ O e + 2 H O + ) 4. (0,5 mol réz, azaz) 1,8 g (1,75 g) réz (0,25 mol azaz) 6,1 dm (6,125 dm ) gáz 9 pont V. feladat 1. a) Na 2 CO, NaHCO, Na PO 4 (a nevek megadásával is elfogadható) csak együtt: 7-nél nagyobb a ph-juk b) Például: CO 2 + H 2 O HCO + OH. 2. a) nátrium-klorid, fehér csapadék csak együtt: b) Ag + + Cl = AgCl. Na 2 CO (Na 2 CO 10H 2 O), szóda (vagy sziksó) csak együtt: NaCl, kősó csak együtt: NaNO, chilei salétrom csak együtt: 4. a) Na 2 CO, Na PO 4 (a nevek megadásával is elfogadható) pont b) pl. Ca 2+ + CO 2 = CaCO 5. a) Na 2 CO, NaHCO (a nevek megadásával is elfogadható) csak együtt: b) pl. Na 2 CO + 2 CH COOH = 2 CH COONa + H 2 O + CO 2 (ionegyenlet is elfogadható) VI. feladat 1 pont a) A reakcióegyenlet: H 2 + Cl 2 = 2 HCl b) A maradék gáz moláris tömege: 1 M = 16 g/mol = 2,0 g/mol, ez a hidrogén, tehát ez volt feleslegben tf-ból 60 térfogategységnyi gáz alakult át. A reakcióegyenlet szerint 0 0 tf hidrogén és klórgáz reagált. A gázelegyben tf = 70 tf hidrogén volt. 70 tf% hidrogén és 0 tf% klór volt az elegyben. 6 pont VII. feladat Az olefin képlete: C n H 2n. Az addíció: C n H 2n + Cl 2 C n H 2n Cl 2 Moláris tömegek: M(C n H 2n ) = 14n; M(C n H 2n Cl 2 ) = 14n+71 6

7 A feladat adatai alapján: 14n + 71 = 1,845 14n Ebből: n = 6,00. Az olefin a hexén: C 6 H 12. Az égés egyenlete: C 6 H O 2 = 6 CO H 2 O Az elégetett hexén: n = 2,50 g : 84,0 g/mol = 0,02976 mol Az égéshő: r H = 119,7 kj : 0,02976 mol = 4022 kj/mol A reakcióhő kiszámítása Hess-tétele alapján (paraméteres vagy szöveges felírás, illetve annak helyes használata alkalmazásakor.) 6( 94) + 6( 286) r H(hexén) = 4022 Ebből: r H(hexén) = 58,0 kj/mol 1 VIII. feladat a) M(Fe(NO ) ) = 241,8 g/mol, M(Fe(NO ) 9 H 2 O) = 40,8 g/mol 241,8 A kristályos só vas-nitrát-tartalma:. 100% = 59,9 tömeg% 40,8 Ha x gramm só oldható, akkor benne: 0,599x gramm vas-nitrát van. A keletkező oldat tömege: (x + 100) gramm 0 C-on a telített oldat 28,6 tömeg%-os: 0,599x = 0,286 x Ebből: x = 91,4 g. b) Ha 40 C-on még y gramm sót oldhatunk, akkor abban 0,599y gramm vasnitrát van, és 40 C-os oldatban: 0,599 91,4 + 0,599y, azaz 54,7 + 0,599y gramm vas-nitrát lesz. Az új oldat tömege: (191,4 + y) gramm. 50,2 Az új oldat: = 0,42, azaz,42 tömegszázalékos, így: 150,2 54,7 + 0,599y 191,4 + y = 0,42 Ebből: x = 5,0 g. (Bármely más, helyes levezetés max. pontszámot ér.) 10 pont IX. feladat a) A reakció: CH COOH + C 2 H 5 OH CH COOCH 2 CH + H 2 O Az átalakulási viszonyok: kiindulás:,00 mol 2,00 mol átalakulás: 1,57 mol 1,57 mol 1,57 mol 1,57 mol egyensúly: 1,4 mol 0,4 mol 1,57 mol 1,57 mol K = [ észter][ [ sav][ ] víz alkohol] (vagy ennek alkalmazása) pont 7

8 1,57 mol 1,57 mol K = V V = 4,0 (4,01) 1,4 mol 0,4 mol V V b),00 mol ecetsav: 60,0 g = 180 g, ez 180 g : 0,769 = 24 g oldatban van, amelynek víztartalma 24 g 180 g = 54 g. A víz anyagmennyisége: 54 g : 18,0 g/mol =,0 mol Az átalakulási viszonyok: CH COOH + C 2 H 5 OH CH COOCH 2 CH + H 2 O kiindulás:,00 mol 2,00 mol,0 mol átalakulás: x x x x egyensúly: x 2 x x + x x + x K = V V x 2 x V V x( + x) 4,0 = ( x)( 2 x) Az átrendezett egyenlet: 4(6 + x 2 5x) = x + x 2 x 2 2x + 24 = 0 x 1 = 6,42 x 2 = 1,25, tehát 1,57 mol helyett most csak 1,25 mol (1,2 mol) észter képződik. pont 1 pont 8

9 . FELADATSOR I. feladat 2 1. CO 2. karbonátionban: +4, CaC 2 : 1, Al 4 C : 4. csak együtt:. atomrácsban 4. a) Al 4 C + 12 H 2 O = 4 Al(OH) + CH 4 CaC H 2 O = Ca(OH) 2 + C 2 H 2 b) CaO + C = CaC 2 + CO c) A karbidok vízzel való reakciója sav-bázis, a CaC 2 előállítása redoxi pont 5. 2,14 dm gáz anyagmennyisége: n = V/V m = 0,0875 mol. Ennyi metán az egyenlet alapján 0,0875 mol : = 0,02912 mol Al 4 C -ból fejlődött. Ennek tömege: m = nm = 0,02912 mol 144 g/mol = 4,19 g. 4,19 g A karbid tisztasága: = 8,9%. 5,00 g 6. Földgázból, mert jelenleg még van, és olcsóbb, mint a karbidot előállítani. 1 pont II. feladat B A A B E C E A E 1 C E 1 III. feladat 1. CHO 2. HCH=O. CH -CHOH-COOH 4. HCOOH pont CH-OH CH-OH CH-OH CH-OH CH 2 -OH (gyűrűs konstitúció is elfogadható) 5. hangyasav 6. 1 : 2 : 2 7. formaldehid 8. mert gáz-halmazállapotú (a gázok összenyomhatók) 9. tejsav és hangyasav csak együtt: 9

10 10. Pl. HCOOH + H 2 O HCOO + H O + sav 1 bázis 2 bázis 1 sav 2 csak teljesen hibátlanért: 11. tejsav 12. formaldehid 1. fenol 14. Polikondenzáció. 14 pont IV. feladat 1. Molekuláik polaritása azonos (hasonló). 2. A jód és a két folyadék molekulái is apolárisak.. Az apoláris fázisok eltérő sűrűségére. 4. I. benzin II. szén-tetraklorid III. víz (1 jó = ) 2 pont 5. C (vizet és szén-tetrakloridot, a többiben a benzin eleve keverék) 6. Kétfázisút. 7. Alul helyezkedne el. Indoklás: kb. azonos térfogatú benzin és szén-tetraklorid összekeverésekor a V. feladat víztől nagyobb mértékben eltérő sűrűségű szén-tetraklorid miatt nagyobb lesz az elegy sűrűsége, mint 1,0 g/cm. (Konkrét számítás is elfogadható.) 9 pont 1. NH + HNO = NH 4 NO Egyesülés, sav-bázis reakció, exoterm két helyes kategória megadása: 2. Zn + 4 HNO = Zn(NO ) NO H 2 O Vörösbarna.. Cu + 8 HNO = Cu(NO ) NO + 4 H 2 O Kék. 4. C 6 H 6 + HNO C 6 H 5 -NO 2 + H 2 O Szubsztitúció. 5. CaO + 2 HNO = Ca(NO ) 2 + H 2 O 9 pont VI. feladat a) A vegyület képlete P x O y, ahol: x : y = n(p) : n(o) Például 100 g vegyületben 56,4 g P-t és 4,6 g O-t véve: 56,4 g n(p) = 1,0 g/mol = 1,819 mol 4,6 g n(o) = = 2,725 mol 16,0 g/mol x : y = 1,819 mol : 2,725 mol = 1,000 : 1,498 x : y = 2 :, vagyis P 2 O. M b) d = x 44,0 g/mol M x = d 44,0 g/mol = 220 g/mol. 10

11 VII. feladat M(P 2 O ) = 110 g/mol, 220 : 110 = 2, tehát a képlet (P 2 O ) 2 vagyis P 4 O 6. 9 pont a) Az 1,567 g/cm -es sűrűségből a táblázat alapján a tömegszázalék (interpolálás): 1,567 1,565 65,65% + (66,09 65,65)% = 65,8 tömeg%. 1,570 1,565 (Ha csak ránézésre, körülbelül jól adja meg, akkor jár.) 2 pont b) 100 cm tömény kénsavoldat tömege: m(oldat) = ρv = 184 g. Benne a kénsav tömege: m(h 2 SO 4 ) = mw = 184 g 0,980 = 180, g. A keletkezett oldat 65,8 tömeg%-os, így a tömege: m(hígabb oldat) = m(h 2 SO 4 ) : 0,658 = 27,9 g. A hígításhoz használt víz tömege tehát: 27,9 g 184 g = 89,9 g. A hígításhoz 89,9 cm (kb. 90 cm ) vizet használtunk. c) A keletkezett oldat térfogata:. V(hígabb oldat) = m/ρ = 27,9 g : 1,567 g/cm = 174,8 cm. Ha nincs kontrakció, akkor 100 cm + 90 cm = 190 cm (189,9 cm ) lenne A kontrakció: 189,9 174,8 = 15,1 cm A kontrakció százalékos értéke: 15,1 cm 189,9 cm 100% = 7,95% (8,0%). 1 VIII. feladat a) A propán és a bután égése: C H O 2 = CO H 2 O C 4 H ,5 O 2 = 4 CO H 2 O b) Az adatok alapján a keletkezett szén-dioxid térfogata: 112,0 cm 50,0 cm = 62,0 cm Ha pl. 20,0 cm gázelegyben: x cm propán van, akkor abból x cm CO 2 keletkezik, (20 x) cm bután van, akkor abból 4(20 x) cm CO 2 keletkezik. 2 pont A keltkező szén-dioxidra így felírható: x + 4(20 x) = 62 Ebből: x = 18 Az összetétel: % = 90,0 térfogat% propán, 10,0 térfogat% bután. 20 c) A felhasznált oxigén: 18,0 cm propánhoz: 5 18,0 cm = 90,0 cm és 2,0 cm butánhoz: 6,5 2,0 cm = 1,0 cm. Az elegyhez kevert oxigén: 10,0 cm (ez a felhasznált) + 50,0 cm (ez a maradék) = 15,0 cm. 2 pont 10 pont 11

12 IX. feladat ph = 1,00-ból, a lúgoldat 0,1000 mol/dm koncentrációjú. a) A reakció lényege: a kénsav és a NaOH anyagmennyiségének aránya 1 : 2. 12,60 cm lúgoldatban: n(naoh) = 0,01260 dm 0,1000 mol/dm = 1, mol A kénsav: 6, mol. A teljes törzsoldatban, így az erdetei 5,00 cm -ben is ennek tízszerese volt: 6,00 10 mol. 6,00 10 mol c(kénsav) = = 1,26 mol/dm. 0,00500 dm b) 10,00 cm lúgoldatban: n(naoh) = 0,01000dm 0,1000 mol/dm = 1, mol 1, mol NaOH ugyanennyi HCl-dal reagál. ph = 2,00-ből 1, mol/dm a koncentráció, így: n 1, mol V(HCl) = = c 2 1,00 10 mol/dm = 0,100 dm = 100 cm. c) ph = 2,00-ből 1, mol/dm a koncentráció, így: 100 cm oldatban 0,100 dm 1, mol/dm = 1,00 10 mol H + van. A V térfogatú lúgoldat 0,1000V mol hidroxidiont tartalmaz. A keletkező oldat savas, vagyis a hidroxidion fogy el. Marad: (1, ,1000V) mol hidrogénion. A keletkező oldat térfogata (0,100 + V) dm, ph-ja,00 (1,00 10 mol/dm ), 1, ,1000V így: 0,100 + V = 1,00 10 V = 8,91 10 dm = 8,91 cm. (Bármely más, helyes levezetés is maximális pontszámot ér.) 12 pont 12

13 4. FELADATSOR I. feladat 1. A 2. B (szekunder amin). Az aromás gyűrű oldalláncán a CH csoport szénatomja a kiralitáscentrum. Az enantiomerpár két tagja eltérő hatáserősséget mutat. 4. C 9 H 1 N 5. Pl. 2 R-NH 2 + H 2 SO 4 = (R-NH ) 2 SO 4 6. Kis mennyiség esetén vidámság, beszédesség, Nagy mennyiség esetén nem érez fáradtságot, éhséget, szomjúságot. Emeli a vérnyomást. Fokozza a szívfrekvenciát. Tágítja a pupillákat. Mozgósítja a szervezet tartalékait. Ezek közül legalább :, 5 példa: 2 pont 7. A metamfetamin fizikai függőséget is kialakíthat. 8. Nem, gyógyszerként való használata például hasznos vagyis az emberek használják káros dolgokra. (vagy más, hasonló értelmű megállapítás, amelyben az emberi felelősségről van szó). II. feladat 10 pont C E A D D C C D C 1 C 10 pont III. feladat A kettő együtt:. s 2 p s 2 2p 5 5. K, L 6. K A kettő együtt: A kettő együtt: 9. r(al) > r(f) 10. Al F 12. r(al + ) < r(f ) 1. fémes kötés 14. gyenge másodrendű, diszperziós kötések Al + F 2 = 2 AlF 16. síkháromszöges (trigonális planáris) 1 pont 1

14 IV. feladat 1. Klór, hidrogén és ammónia. 1 pont 2. 2 KMnO HCl = 2 MnCl Cl KCl + 8 H 2 O Helyes anyagkiválasztás ½ pont, helyes oxidációs számok ½ pont, rendezés. (Az oxidációs számok kijelölése nem kötelező, de hibás rendezés esetén részpontozható.) 2 pont Zn + 2 HCl = ZnCl 2 + H 2 Helyes anyagkiválasztás ½ pont, egyenlet. 1,5 pont NH 4 Cl + NaOH = NaCl + NH + H 2 O Helyes anyagkiválasztás ½ pont, egyenlet. 1,5 pont. Módszerek: klór B, hidrogén C, ammónia A 1 helyes, mind: 2 pont (Ha a hidrogénhez C helyett A-t ír, az elfogadható ért, de 2 pontot csak hibátlan sorrendre adhatunk.) Indoklások: A klór a levegőnél nagyobb sűrűségű (és vízben oldódik). A hidrogén gyakorlatilag nem oldódik vízben. Az ammónia a levegőnél kisebb sűrűségű (és vízben oldódik). V. feladat 1 pont 1. CH CH 2 CH 2 OH, CH CHOH CH, CH CH 2 O CH 1 pont 2. Etil-metil-éter Az I. kísérlet már kizárja.. Hidrogén (H 2 ). 4. A fekete felületű rézdrót vörös lesz. 5. Ezüst válik ki a kémcső falára. 6. A: propán-2-ol (izopropil-alkohol), B: propán-1-ol (propil-alkohol) pont 7. Pl. CH CH 2 CH 2 OH + Na CH CH 2 CH 2 ONa + ½ H 2 CH CH 2 CH 2 OH + CuO CH CH 2 CH=O + Cu + H 2 O CH CH 2 CH=O + 2 Ag OH CH CH 2 COOH + 2 Ag + H 2 O 1 pont VI. feladat A sztirol: M(C 8 H 8 ) = 104 g/mol. A vinil-klorid: M(C 2 H Cl) = 62,5 g/mol. 11,0 g 100 g kopolimerben 11,0 g klór, ez: 5,5 g/mol = 0,099 mol Ez 0,099 mol 62,5 g/mol = 19,4 g vinil-klorid. A kopolimerben: 100 g 19,4 g = 80,6 g sztirol van. 80,6 g Ez: 104 g/mol = 0,775 mol. A sztirol vinil-klorid arány így: 0,775 : 0,099 = 2,50 : 1,00 (5,00 : 2,00) 6 pont 14

15 VII. feladat a) 100 g oldatban 20,0 g KI és 80,0 g desztillált víz van. 80,0 g desztillált víz az oldhatóság alapján: 0, g = 115,2 g KI-t old. Feloldható még: 115,2 g 20,0 g = 95,2 g KI. b) 144 g KI anyagmennyisége: n = 144 g : 166 g/mol = 0,867 mol. 100 g víz g KI = 244 g oldat, amelynek térfogata: 244 g V = m/ρ = 1,7 g/cm = 141 cm. 2 pont A koncentráció: 0,867 mol c = 0,141 dm = 6,15 mol/dm. c) A telített oldat 0,00 C-on is 80,0 g vizet tartalmaz. Ebben ezen a hőmérsékleten: 0, g = 102,4 g KI oldható 115,2 g 102,4 g = 12,8 g só válik ki. 10 pont VIII. feladat a) CaO + 2 HCl = CaCl 2 + H 2 O ½ pont CaCO + 2 HCl = CaCl 2 + H 2 O + CO 2 NaOH + HCl = NaCl + H 2 O ½ pont b) A fejlődött CO 2 -gázból: n(caco ) = n(co 2 ) = 0,490 dm : 24,5 dm /mol = 0,0200 mol A titrálás adataiból: n(hcl-maradék) = n(naoh) = cv = 0,01970 dm 0,1015 mol/dm n(hcl-maradék) = 2,00 10 mol, a teljes törzsoldatban ennek hússzorosa van: 0,0400 mol. Az oldáshoz használt sósavban: n(hcl) = 0,02500 dm 4,00 mol/dm = 0,100 mol. A keverékmintára fogyott sósav: 0,100 mol 0,0400 mol = 0,0600 mol. A két első egyenlet alapján ennyi sósav 0,000 mol volt a keverékkel reagált Ebből és a korábban kiszámított CaCO -ból: n(cao) = 0,000 mol 0,0200 mol = 0,0100 mol. A keverékminta tömege: 0,0200 mol 100 g/mol + 0,0100 mol 56,0 g/mol = 2,56 g. c) 0,0200 mol CaCO ugyanennyi CaO elkarbonátosodásával keletkezett. Ezért az elkarbonátosodás mértéke: 0,0200 = 0,667, azaz 66,7%. 0, ,

16 IX. feladat a) Az átalakulások: CH 4 (g) + H 2 O(g) CO(g) + H 2 (g) kiindulás: 0,0200 mol/dm 0,100 mol/dm 75% átalakul: 0,0150 mol/dm 0,0150 mol/dm 0,0150 mol/dm 0,0450 mol/dm egyensúly: 0,00500 mol/dm 0,0850 mol/dm 0,0150 mol/dm 0,0450 mol/dm pont K = K = [ CO][ H2 ] [ CH ][ H O] 4 2 0,015 mol/dm (0,0450mol/dm ) 0,00500 mol/dm 0,0850 mol/dm =, b) A metángáz kiindulási koncentrációja: 1 c = 24,5 dm /mol = 0,0408 mol/dm. Az átalakulások: CH 4 (g) + H 2 O(g) CO(g) + H 2 (g) kiindulás: 0,0408 mol/dm x mol/dm 50% átalakul: 0,0204 mol/dm 0,0204 mol/dm 0,0204 mol/dm 0,0612 mol/dm egyensúly: 0,0204 mol/dm (x 0,0204) mol/dm 0,0204 mol/dm 0,0612 mol/dm pont Az egyensúlyi állandó változatlan, így: K = 0,0204 mol/dm (0,0612 mol/dm ) 0,0204 mol/dm ( x 0,0204) mol/dm =, Ebből: x = 0, ,0 dm -es tartályba így: 10,0 dm 0,0916 mol/dm = 0,916 mol vizet fecskendeztünk, amelynek tömege: 0,916 18,0 g = 16,5 g. 12 pont 16

17 5. FELADATSOR I. feladat 1. a) Nehézfém. b) 4s 1 d 5 2. a) Mert a Cr + /Cr rendszer standardpotenciálja negatív! b) Cr + HCl = CrCl + 1,5 H 2 (ionegyenlet is elfogadható) c) zöld ban, faszenes redukcióval. 4. FeCr 2 O 4 és Cr 2 O : +, PbCrO 4 : Cr 2 O + 2 Al = Al 2 O + 2 Cr (vagy: 2 Cr 2 O + Si = 4 Cr + SiO 2 ) 6. Cr 2 O + H 2 SO 4 = Cr 2 (SO 4 ) + H 2 O 7. Aktív, mert megsérülése esetén is védi a vasat. A Cr + /Cr standardpotenciálja kisebb, mint a Fe 2+ /Fe rendszeré. 8. Na 2 CrO 4 (citrom)sárga csak együtt: 12 pont II. feladat C D E C B 5 pont III. feladat A B A C D B C 7 pont IV. feladat 1. * igen 5. nem 6. CH 2 =CH CH + Cl 2 = CH 2 Cl CHCl CH * 7. CH CH + Cl 2 = CH CH 2 Cl + HCl 8. CH 2 =CH CH + HCl = CH CHCl CH * 9. nem reagál 9 : 9 pont * Ha a vizsgázó az 1. kérdésre 4-et ír (és nem buta-1,-diént ír, aminek delokalizáltak a pi-kötései, hanem pl. butint, akkor értelemszerűen a 6. és a 8. válasz is módosul.) V. feladat 1. Jód. 2. Kvarchomok.. Grafit. 4. Konyhasó. (4 helyes válasz: pont, 2 helyes 2 pont, 1 helyes ) pont 5. Szürkés 6. Fehér A kettő együtt: * 17

18 7. Nem oldódik (vagy: alig oldódik, sárga oldat) *½ pont 8. Nem oldódik. *½ pont 9. Nem oldódik. *½ pont 10. Nem oldódik. *½ pont 11. Nem oldódik. *½ pont 12. Lila gőzök keletkeznek. * 1. Nincs látható változás. *½ pont 14. Dszperziós kölcsönhatás. *½ pont 15. Kovalens kötés. *½ pont 16. Kovalens (és a rétegek között másodrendű) kötés. *½ pont 17. Ionkötés (elektrosztatikus kölcsönhatás). *½ pont *Az oszlop fejlécében általa megadott anyaghoz tartozó helyes információ megadása. 10 pont VI. feladat 1. a) NH + H 2 O NH OH b) b 1 s 2 s 1 b 2 2. a) 2 NO 2 + H 2 O = HNO 2 + HNO (vagy: 2 NO 2 + H 2 O + ½ O 2 = 2 HNO ) b) Savas esőt okoz.. a) CaC H 2 O = Ca(OH) 2 + C 2 H 2 b) sav-bázis reakció 4. a) C + H 2 O CO + H 2 b) magas hőmérsékleten (izzó szén és vízgőz reakciója) 5. a) HC CH (CH 2 =CH OH ) CH CH=O b) acetaldehid 6. a) C 17 H 5 -COO + H 2 O C 17 H 5 -COOH + OH VII. feladat b) Lúgos kémhatást okoz (vagy: csökkenti a víz felületi feszültségét, így habzást okoz). A vízi élőlények életét megzavarja. 12 pont a) Az alkáliföldfém (Me) halogenidjének (X) képlete az ionok töltése (Me 2+ és X ) miatt MeX 2, így a fémionok és a halogenidionok aránya 1 : 2. 4, fémion van a mintában. 22 4,01 10 b) A fémionok anyagmennyisége: n = = 0,0666 mol 2 1 6,02 10 mol Ugyanennyi a vegyület anyagmennyisége is, így: 4,15 g M = = 62, g/mol. 2 pont 0,0666 g/mol c) Az MeX 2 képlet alapján 1 mol vegyület 2 mol halogenidiont tartalmaz: 2 mol klór vagy ennél nagyobb rendszámú elem tömege nagyobb, mint az egész moláris tömeg. Ezért biztosan fluoridról van szó. A fém moláris tömege: 62, g/mol 2 (19,0 g/mol) = 24, g/mol. A fém a moláris tömeg alapján a magnézium. 9 pont 18

19 VIII. feladat A glükóz: M(C 6 H 12 O 6 ) = 180 g/mol. A ribóz: M(C 5 H 10 O 5 ) = 150 g/mol. 2,74 g Az ezüst: n(ag) = 108 g/mol = 0,0257 mol Mindkettő adja az ezüsttükörpróbát: R CHO + 2 Ag OH R COOH + 2 Ag + H 2 O (vagy szövegesen: mindkettő 1 : 2 arányban választ le ezüstöt.) Ha a mintából x g a glükóz és így (2,00 x) g a ribóz: x 2x mol glükóz mol ezüstöt választ le, x 2( 2 x) mol ribóz mol ezüstöt választ le. 2 pont A leválasztott ezüstre felírható: 2x 2 + ( 2 x) = 0, Ebből: x = 0,58. 0,58 g A keverékben: 2,00 g 100% = 29,2 w% glükóz és 70,8 w% ribóz van. 9 pont IX. feladat A nátrium-oxalát: (COO) 2 Na 2, M = 14 g/mol. A reakcióegyenlet: (COOH) KMnO 4 + H 2 SO 4 = 10 CO 2 + K 2 SO MnSO H 2 O ( az oxidációsszám-változás szerinti rendezésért, a befejezésért) 2 pont A fogyott permanganát: n(kmno 4 ) = cv = 2, mol. Ebből az egyenlet alapján: n(oxálsav) = 2,5 2, mol = 5, mol A teljes törzsoldatban ennek ötszöröse: 2, mol oxálsav volt. Ugyanennyi nátrium-oxalát volt a 10,00 g telített oldatban. m(na-oxalát) = nm = 0,568 g. Az oldat víztartalma: 10,00 g 0,568 g = 9,64 g. Az oldhatóság meghatározása: 0,568 g x = 9,64 g 100 g Ebből: x =,70, vagyis,70 g Na-oxalát/100 g víz. 1 19

20 X. feladat 1. a) A példa adatai alapján a ciklohexánból x, a hidrogénből 9x az egyensúlyi koncentráció. Ebből a többi adat: C 6 H 12 (g) C 6 H 6 (g) + H 2 (g) kiindulás: 4x 0 0 átalakul: x x 9x egyensúly: x x 9x 2 pont x A disszociációfok: α = 4x = 0,750 (azaz 75,0%-os a disszociáció) b) Az egyensúlyi koncentrációk az összes koncentrációból: x + x + 9x = 2,11 mol/dm, ebből x = 2,11 mol/dm : 1 = 0,162 mol/dm. [C 6 H 12 ] = 0,162 mol/dm, [C 6 H 6 ] = 0,487 mol/dm, [H 2 ] = 1,46 mol/dm 2 pont Az egyensúlyi állandó: K = [ ][ C6H 6 H 2 C H (vagy ennek alkalmazása a számításban) [ ] ] ,487 1,46 K = 0,162 = 9,6 (mol /dm 9 ) 1000 kg c) 1,00 t ciklohexán: n(c 6 H 12 ) = 84,0 kg/kmol = 11,9 kmol. 11,9 kmol ciklohexán 75,0%-a alakul át: 0,750 11,9 kmol = 8,9 kmol 8,9 kmol ciklohexánból 8,9 kmol benzol és 26,78 kmol hidrogéngáz lesz. m(benzol) = 8,9 kmol 78,0 kg/kmol = 697 kg = 0,697 tonna. V(H 2 ) = 26,78 kmol 24,5 m /kmol = 656 m. (Ha az a) részben elrontotta a disszociációfokot, akkor az ott kiszámított hibás adattal jól számolva a c) részre maximális pont adható. 60,0%-os disszociációval számolva: 557 kg benzol és 525 m H 2 adódik.) 14 pont 20

21 6. FELADATSOR I. feladat 1. A kokain királis. 2. A prokain primer (aromás) aminocsoportot és észtercsoportot tartalmaz. Együtt: A lidokain amidcsoportot tartalmaz.. A prokain valamivel erősebb bázis (mert gyengébb sav). 4. a) A metilezett aromás gyűrű bekarikázása. b) Az N-alkilcsoportok bekarikázása (az amidcsoport is belekerülhet). c) A hasonló hasonlót elv említése (ezzel egyenrangú bármilyen helyes válasz). 5. Pl. Q N + HCl = Q NH + + Cl 6. A gyulladásos szövetek testnedvei az átlagosnál kisebb ph-júak, ezért kevesebb (lipofil) semleges bázisforma keletkezik. Ezért kevesebb molekula jut be az idegrostba (ahol kifejthetné a hatását). 7. Zsiroldékonysága (lipofil jellege) nagyobb, a hatás kifejtése után gyorsabban elbomlik (elhidrolizál). 12 pont II. feladat D B B C A B E D D 1 C 10 pont III. feladat 1. H 2 2. Zn + 2 HCl = ZnCl 2 + H 2. Zn + 2 H + = Zn 2+ + H 2 4. redoxireakció ½ pont 5. Cl KMnO HCl = 2 MnCl KCl + 5 Cl H 2 O 2 pont (oxidációsszám-változások:, teljes rendezés: ) 7. redoxireakció ½ pont 8. Pl. FeS 9. FeS + 2 HCl = FeCl 2 + H 2 S 10. FeS + 2 H + = Fe 2+ + H 2 S (vagy: S H + = H 2 S) 11. sav-bázis reakció ½ pont 12. Pl. NaOH 1. NH 4 Cl + NaOH = NH + H 2 O + NaCl 14. NH OH = NH + H 2 O 15. sav-bázis reakció ½ pont 14 pont IV. feladat 1. a) hidrogén (H 2 ) b) híg kénsavoldatot és alumíniumforgácsot csak együtt: 21

22 c) 2 Al + H 2 SO 4 = Al 2 (SO 4 ) + H 2 2. a) SO 2 b) forró, tömény kénsavat és rézforgácsot csak együtt: c) Cu + 2 H 2 SO 4 = CuSO 4 + SO H 2 O 2 pont. a) szén b) vízgőz, szén-monoxid, szén-dioxid, kén-dioxid (ebből legalább három említése) 4. Az első kísérlet a kénsav savasságát (redukálható hidrogénionok létrejöttét), a második kísérlet azt, hogy erős oxidálószer, a harmadik kísérlet az oxidáló hatáson túl a roncsoló (és vízelvonó) hatást. A fentiek közül legalább kettő helyes megállapítás: 2 x 1 2 pont 1 V. feladat 1. a) 2 Al + Br 2 = 2 AlBr b) HCOOH + Br 2 = CO HBr c) 2 KI + Br 2 = 2 KBr + I 2 (ionegyenlet is elfogadható) 2. Oxidálószer.. a) addíció b) CH 2 Br CBr(CH ) CH=CH 2,,4-dibróm--metilbut-1-én 2 ½ CH 2 =C(CH ) CHBr CH 2 Br,,4-dibróm-2-metilbut-1-én 2 ½ CH 2 Br C(CH )=CH CH 2 Br, 1,4-dibróm-2-metilbut-2-én 2 ½ 4. a) C 4 H 4 NH + 4 Br 2 = C 4 Br 4 NH + 4 HBr b) szubsztitúció, közönséges körülmények közt hevesen (hűteni kell) 10 pont VI. feladat a) V m = 24,5 dm /mol. M (elegy) = ρv m = 1,0 g/ dm 24,5 dm /mol = 1,85 g/mol. Pl. 1,00 mol elegyben x mol NH -t és (1,00 x) mol CO 2 -ot feltételezve, a komponensek tömege 17,0x, illetve 44,0(1,00 x) gramm, ebből: 17,0x + 44,0(1,00 x) = 1,85 ebből: x = 0, ,0 x%, azaz ϕ% NH és 55,0 x%, azaz ϕ% CO 2. b) 1,00 kg hidrogéngáz 500 mol. Ha z mol 1,85 g/mol moláris tömegű elegyhez 500 mol H 2 -t adunk, akkor 15,925 g/mol-ra csökken a moláris tömege. Erre felírható: 1,85z z = 15,925 Ebből: z = 47,2. 47,2 mol gázelegy térfogata standardnyomáson és 25 C-on: 47,2 mol 24,5 dm /mol = dm = 10,7 m. 1 22

23 VII. feladat a) A reakcióegyenlet: CaCl AgNO = 2 AgCl + Ca(NO ) 2 (ionegyenlet is elfogadható) b) 26,95 g 26,95 g ezüst-klorid: n(agcl) = 14,4 g/mol = 0,1879 mol 0,1879 mol AgCl-hoz 0,0995 mol kalcium-kloridra van szükség. Ennek tömege: m(cacl 2 ) = 0,0995 mol 111 g/mol = 10,4 g. A CaCl 2 -oldat oldat tömege: 10,4 g : 0,180 = 57,94 g, térfogata: V = m/ρ = 57,94 g : 1,158 g/cm = 50,0 cm. c) 0,1879 mol AgCl-hoz 0,1879 mol ezüst-nitrátra van szükség, ennek tömege: m(agno ) = 0,1879 mol 169,9 g/mol = 1,92 g. A 10,0%-os AgNO -oldat tömege 19,2 g, térfogata: V = m/ρ = 19,2 g : 1,088 g/cm = 29 cm. d) A keletkező oldatban 0,0995 mol kalcium-nitrát van, amelynek tömege: 0,0995 mol 164,0 g/ mol = 15,41 g. A keletkező oldat tömege a tömegmegmaradás törvénye alapján: 57,94 g + 19,2 g 26,95 g = 50,2 g. 15,41 g Az oldat összetétele: = 0,0440, azaz 4,40 w% Ca(NO ) 2. 50,2 g 9 pont VIII. feladat a) A reakció: H 2 O 2F H 2 + ½ O 2 (ehelyett külön a katód- és az anódfolyamat felírása is elfogadható) A felhasznált töltés: Q = 8,00 A 5, s = C A rendszeren áthaladt elektronok: n(e C ) = = 1,492 mol C/mol Az elbontott víz (az elektrolízis egyenlete alapján): n(víz) = 1,492 mol : 2 = 0,7461 mol. A képződött durranógáz (az elektrolízis egyenlete alapján): n(durranógáz) = 0,7461 mol 1,5 = 1,119 mol. A durranógáz térfogata: V(durranógáz) = 1,119 mol 24,5 dm /mol = 27,4 dm. b) Az elbontott víz tömege: m(víz) = 0,7461 mol 18,0 g/mol = 1,4 g. A m* tömegű oldatot kezdtünk elektrolizálni, abban 0,100m* só volt. A folyamat végére az oldat tömege m* 5,97 gramm, a só változatlan: 0,100m * = 0,120 m * 1,4 Ebből m* = 85,58 85,58 g Az elektrolizált oldat térfogata: V = 1,08 g/cm = 74,6 cm. (Bármely más, helyes levezetés max. pontszámot ér.) 1 2

24 IX. feladat a) A ph-ból: [H + ] = 1, mol/dm. A sósav erős sav, így a koncentrációja 1, mol/dm. A hangyasav gyenge sav, így: [H + ] = [HCOO ] = 1, mol/dm, [HCOOH] = c 1, mol/dm, ahol c a hangyasav bemérési koncentrációja. 2 pont Az egyensúlyi állandó: 2 ] 2 1, ,0 10 = 2 c 1,0 10 ebből: c = 0,575, tehát 0,575 mol/dm -es hangyasavoldat ph-ja 2,00. b) 2,0 mol/dm A sósavat 2 1,0 10 mol/dm = 200-szoros térfogatra kell hígítani. 500 cm = 2,50 cm sósavat kell 500 cm térfogatra kell hígítani. 200 A hangyasavoldatot 2,0 mol/dm 0,575 mol/dm =,48-szoros térfogatra kell hígítani 500 cm = 144 cm, azaz az adatok pontossága szerint 1, cm (0,14 dm ),48 hangyasavoldatot kell 500 cm térfogatra kell hígítani. (Bármely más, helyes levezetés max. pontszámot ér.) 10 pont 24

XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint)

XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint) XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint) XXIII. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 E D D A A D B D B 1 D D D C C D C D A D 2 C B D B D D B D C A A XXIII.. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Az etanol és az

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. C 2. B. fenolos hidroxilcsoport, éter, tercier amin db. ; 2 db. 4. észter 5. E 6. A tercier amino-nitrogén. 7. Pl. a trimetil-amin reakciója HCl-dal.

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2004.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2004. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2004. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden megítélt

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATK 2003. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden megítélt

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten

Részletesebben

XVII. SZERVETLEN KÉMIA (Középszint)

XVII. SZERVETLEN KÉMIA (Középszint) XVII. SZERVETLEN KÉMIA (Középszint) XVII. 1. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 C A D C D C D A C 1 B D B C A D D D D E 2 D C C C A A A D D C B C C B D D XVII. 4. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Nemfémes

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1 oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I A VÍZ - A víz molekulája V-alakú, kötésszöge 109,5 fok, poláris kovalens kötések; - a jég molekularácsos, tetraéderes elrendeződés,

Részletesebben

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve Foszfátion Szulfátion

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 (pótfeladatsor)

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 (pótfeladatsor) 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 (pótfeladatsor) JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEI - 3. periódus, V. oszlop, 3s 2 3p 3 ; Fehér vagy sárga foszfor és vörös foszfor.

Részletesebben

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 E C D C E B B A E 1 A C D B B D D A A D 2 C E D A B C B C C E 3 C C B B E

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 E C D C E B B A E 1 A C D B B D D A A D 2 C E D A B C B C C E 3 C C B B E XII. FÉMEK XII. 1. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 E C D C E B B A E 1 A C D B B D D A A D 2 C E D A B C B C C E C C B B E XII. 2. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Fémek összehasonlítása Kalcium Vas

Részletesebben

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont 1. feladat Összesen: 18 pont Különböző anyagok vízzel való kölcsönhatását vizsgáljuk. Töltse ki a táblázatot! második oszlopba írja, hogy oldódik-e vagy nem oldódik vízben az anyag, illetve ha reagál,

Részletesebben

XVIII. SZERVETLEN KÉMIA (Emelt szint)

XVIII. SZERVETLEN KÉMIA (Emelt szint) XVIII. SZERVETLEN KÉMIA (Emelt szint) XVIII. 1. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 B E C C D D E E A 1 D E B D E* C A C A A D 2 C A B C D B A B D C C C C B C A C E C C 4 C B C B D C A C C A

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden

Részletesebben

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont) KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (12 pont) Az ion neve Kloridion Az ion képlete Cl - (1 pont) Hidroxidion (1 pont) OH - Nitrátion NO

Részletesebben

XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK

XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK XX. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 B D A * C A B C C 1 B B B A B D A B C A 2 C B E C E C A D D A C B D B C A B A A A 4 D B C C C C * javítandó

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 1213 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 0803 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének

Részletesebben

XIX. SZÉNHIDROGÉNEK ÉS HALOGÉNEZETT SZÁRMAZÉKAIK

XIX. SZÉNHIDROGÉNEK ÉS HALOGÉNEZETT SZÁRMAZÉKAIK XIX. SZÉNHIDROGÉNEK ÉS HALOGÉNEZETT SZÁRMAZÉKAIK XIX. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 C C C E C E B C B 1 E B B B D E B D D A 2 A D A E B D B C E D C D A E A B B D B A 4 A B D D XIX..

Részletesebben

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás 1. Mekkora tömegű NaOH-ot kell bemérni 50 cm 3 1,00 mol/dm 3 koncentrációjú NaOH-oldat elkészítéséhez? M r (NaCl) = 40,0. 2. Mekkora tömegű KHCO 3 -ot kell

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 0821 É RETTSÉGI VIZSGA 2009. október 28. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének

Részletesebben

KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI középszint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS

KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI középszint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI középszint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS 1. FELADATSOR I. feladat 1. A mezőgazdasági termelés során újra és újra rendelkezésre állnak. Energiatermelésben való alkalmazásukkor takarékoskodhatunk

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Minden feladatnál a betűjel bekarikázásával jelölje meg az egyetlen helyes, vagy az egyetlen helytelen választ! I. Melyik sorban szerepelnek olyan vegyületek, amelyek mindegyike

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az 2008/2009. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának. feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L

Az 2008/2009. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának. feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L ktatási Hivatal Az 2008/2009. tanévi RSZÁGS KÖZÉPISKLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L Az értékelés szempontjai Egy-egy feladat összes pontszáma a részpontokból

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. A katalizátorok a kémiai reakciót gyorsítják azáltal, hogy az aktiválási energiát csökkentik, a reakció végén változatlanul megmaradnak. 2. Biológiai

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 22. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének

Részletesebben

Az 2009/2010. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának. feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L

Az 2009/2010. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának. feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L Oktatási Hivatal Az 009/010. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L Az értékelés szempontjai Egy-egy feladat összes pontszáma a részpontokból

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 25. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002. I. Útmutató! Figyelem! Ha most érettségizik, az I. feladat kidolgozását karbonlapon végezze el! A kidolgozáskor tömör és lényegre törő megfogalmazásra

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden

Részletesebben

1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben

1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben 1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben t/ 0 C 0 20 30 60 O 2 0,006945 0,004339 0,003588 0,002274 H 2S 0,7066 0,3846 0,2983 0,148 HCl 82,3 72 67,3 56,1 CO 2 0,3346 0,1688 0,1257

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Az AsH 3 hevítés hatására arzénre és hidrogénre bomlik. Hány dm 3 18 ºC hőmérsékletű és 1,01 10 5 Pa nyomású AsH 3 -ből nyerhetünk 10 dm 3 40 ºC hőmérsékletű és 2,02 10 5 Pa

Részletesebben

Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium

Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium 2. Mi az alábbi elemek neve: Ra, Rn, Hf, Zr, Tc, Pt, Ag, Au, Ga, Bi

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFRRÁS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. KARBONÁTOK, HIDROGÉN-KARBONÁTOK a σ-kötések egy síkban, kötésszög 120 o, delokalizált elektronok (1 Szóda, Na 2 CO 3 (vagy

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 2001 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 Ha most érettségizik, az 1. feladat kidolgozását karbonlapon végezze el! Figyelem! A kidolgozáskor tömör és lényegretörő megfogalmazásra

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 0912 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 26. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

29. Sztöchiometriai feladatok

29. Sztöchiometriai feladatok 29. Sztöchiometriai feladatok 1 mól gáz térfogata normál állapotban (0 0 C, légköri nyomáson) 22,41 dm 3 1 mól gáz térfogata szobahőmérsékleten (20 0 C, légköri nyomáson) 24,0 dm 3 1 mól gáz térfogata

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 25. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

Javítóvizsga feladatok 9.osztály

Javítóvizsga feladatok 9.osztály Javítóvizsga feladatok 9.osztály 1. Hány darab elemi részecske van 1 db 13 C atomban db p + db n 0 db e - 2. 10 23 db 13 C atomban db p + db n 0 db e - 0,5 mol 13 C atomban db p + db n 0 db e - 3,25 g

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 1512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 20. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Etil-acetátot állítunk elő 1 mol ecetsav és 1 mol etil-alkohol felhasználásával. Az egyensúlyi helyzet beálltakor a reakciót leállítjuk, és az elegyet 1 dm 3 -re töltjük fel.

Részletesebben

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4. 1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 0912 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 26. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei Az

Részletesebben

XV. A NITROGÉN, A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEIK

XV. A NITROGÉN, A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEIK XV. A NITROGÉN, A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEIK XV. 1. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 4 5 6 7 8 9 0 D C C D D A B D D 1 D B E B D D D A A A A B C A D A (C) A C A B XV.. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Az ammónia és a salétromsav

Részletesebben

a) 4,9 g kénsavat, b) 48 g nikkel(ii)-szulfátot, c) 0,24 g salétromsavat, d) 65 g vas(iii)-kloridot?

a) 4,9 g kénsavat, b) 48 g nikkel(ii)-szulfátot, c) 0,24 g salétromsavat, d) 65 g vas(iii)-kloridot? 2.2. Anyagmennyiség-koncentráció 1. Hány mol/dm 3 koncentrációjú az az oldat, amelynek 200 cm 3 -ében 0,116 mol az oldott anyag? 2. 2,5 g nátrium-karbonátból 500 cm 3 oldatot készítettünk. Számítsuk ki

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

1. feladat Maximális pontszám: 5. 2. feladat Maximális pontszám: 8. 3. feladat Maximális pontszám: 7. 4. feladat Maximális pontszám: 9

1. feladat Maximális pontszám: 5. 2. feladat Maximális pontszám: 8. 3. feladat Maximális pontszám: 7. 4. feladat Maximális pontszám: 9 1. feladat Maximális pontszám: 5 Mennyi az egyes komponensek parciális nyomása a földből feltörő 202 000 Pa össznyomású földgázban, ha annak térfogatszázalékos összetétele a következő: φ(ch 4 ) = 94,7;

Részletesebben

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia A tételek: Elméleti témakörök Általános kémia 1. Az atomok szerkezete az atom alkotórészei, az elemi részecskék és jellemzésük a rendszám és a tömegszám, az izotópok, példával az elektronszerkezet kiépülésének

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

Első alkalomra ajánlott gyakorlópéldák. Második alkalomra ajánlott gyakorlópéldák. Harmadik alkalomra ajánlott gyakorlópéldák

Első alkalomra ajánlott gyakorlópéldák. Második alkalomra ajánlott gyakorlópéldák. Harmadik alkalomra ajánlott gyakorlópéldák Első alkalomra ajánlott gyakorlópéldák 1. Rajzolja fel az alábbi elemek alapállapotú atomjainak elektronkonfigurációját, és szaggatott vonallal jelölje az atomtörzs és a vegyértékhéj határát! Készítsen

Részletesebben

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más,

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más, 3. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg az egyszerű anyagok számát

Részletesebben

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (1998)

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (1998) KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (1998) Figyelem! A kidolgozáskor tömör és lényegre törő megfogalmazásra törekedjék! A megadott tematikus sorrendet szigorúan tartsa be! Csak a vázlatpontokban

Részletesebben

1. feladat Összesen 14 pont Töltse ki a táblázatot!

1. feladat Összesen 14 pont Töltse ki a táblázatot! 1. feladat Összesen 14 pont Töltse ki a táblázatot! Szerkezeti képlet: A funkciós csoporton tüntesse fel a kötő és nemkötő elektronpárokat is! etanol etanal aminoetán A funkciós csoport neve: Szilárd halmazát

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-.1.1-11/1-01-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatáskutató

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002. I. Útmutató! Ha most érettségizik, az I. feladat kidolgozását karbonlapon végezze el! Figyelem! A kidolgozáskor tömör és lényegre törő megfogalmazásra

Részletesebben

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ 1) A rejtvény egy híres ember nevét és halálának évszámát rejti. Nevét megtudod, ha a részmegoldások betűit a számozott négyzetekbe írod, halálának évszámát pedig pici számolással.

Részletesebben

Csermák Mihály: Kémia 8. Panoráma sorozat

Csermák Mihály: Kémia 8. Panoráma sorozat Csermák Mihály: Kémia 8. Panoráma sorozat Kedves Kollégák! A Panoráma sorozat kiadványainak megalkotása során két fő szempontot tartottunk szem előtt. Egyrészt olyan tankönyvet szerettünk volna létrehozni,

Részletesebben

A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni!

A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni! Megoldások A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni! **********************************************

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

VEGYIPARI ALAPISMERETEK

VEGYIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. VEGYIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

a réz(ii)-ion klorokomplexének előállítása...

a réz(ii)-ion klorokomplexének előállítása... Általános és szervetlen kémia Laborelőkészítő előadás IX-X. (2008. október 18.) A réz(i)-oxid és a lecsapott kén előállítása Metallurgia, a fém mangán előállítása Megfordítható redoxreakciók Szervetlen

Részletesebben

TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 1. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT

TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 1. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 1. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT 2015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatáskutató

Részletesebben

2000/2001. KÉMIA II. forduló II. kategória

2000/2001. KÉMIA II. forduló II. kategória 2000/2001. KÉMIA II. forduló II. kategória 1. Mely részecskék kibocsátásával nőhet meg egy izotóp magjában a neutron/proton arány? A) elektron, alfa-részecske B) neutron, pozitron C) pozitron, alfa-részecske

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor)

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor) 2001 pótfeladatsor 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor) Útmutató! Ha most érettségizik, az I. feladat kidolgozását karbonlapon végezze el! Figyelem! A kidolgozáskor

Részletesebben

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben?

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben? 1. Az atommag. a./ Az atommag és az atom méretének, tömegének és töltésének összehasonlítása, a nukleonok jellemzése, rendszám, tömegszám, izotópok, nuklidok, jelölések. b./ Jelöld a Ca atom 20 neutront

Részletesebben

Az oldatok összetétele

Az oldatok összetétele Az oldatok összetétele Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki. Ezek közül itt a tömegszázalék, vegyes százalék és a mólos oldat fogalmát tárgyaljuk. a.) Tömegszázalék (jele:

Részletesebben

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ Oktatási ivatal A versenyző kódszáma: A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont KÉMIÁBÓL I. kategóriában

Részletesebben

Tűzijáték. 10. évfolyam 1. ESETTANULMÁNY. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Tűzijáték. 10. évfolyam 1. ESETTANULMÁNY. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre! Beadás határideje 2012. április 30. A megoldásokat a kémia tanárodnak add oda! 1. ESETTANULMÁNY 10. évfolyam Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre! Tűzijáték A tűzijáték

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Magyar tannyelvű középiskolák VII Országos Tantárgyversenye Fabinyi Rudolf - Kémiaverseny 2012 XI osztály

Magyar tannyelvű középiskolák VII Országos Tantárgyversenye Fabinyi Rudolf - Kémiaverseny 2012 XI osztály 1. A Freon-12 fantázianéven ismert termék felhasználható illatszerek és más kozmetikai cikkek tartályainak nyomógázaként, mert: a. nagy a párolgási hője b. szobahőmérsékleten cseppfolyós c. szagtalan és

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai É 049-06/1/3 A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Tömény oldatok és oldószerek sűrűsége. Szervetlen vízmentes sók oldhatósága (g/100g víz egységben) Gyenge savak és bázisok állandói (K s, K b )

Tömény oldatok és oldószerek sűrűsége. Szervetlen vízmentes sók oldhatósága (g/100g víz egységben) Gyenge savak és bázisok állandói (K s, K b ) Tömény oldatok és oldószerek sűrűsége oldószer g/cm 3 tömény oldat g/cm 3 víz 1.000 98% kénsav 1.84 benzol 0.879 65% salétromsav 1.40 etanol (100%) 0.789 37% sósav 1.19 etanol (96%) 0.810 25% ammónia 0.91

Részletesebben

Középszintű kémia írásbeli feladatlap

Középszintű kémia írásbeli feladatlap Középszintű kémia írásbeli feladatlap I. feladat (14 pont) Esettanulmány Olvassa el az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre! A görögök és a rómaiak nagyobb mennyiségben mésszel készült maltert használtak

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás IX-X.

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás IX-X. Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás IX-X. A réz(i)-oxid és a lecsapott kén előállítása Metallurgia, a fém mangán előállítása Megfordítható redoxreakciók Szervetlen vegyületek hőbomlása

Részletesebben

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló KÉMIA I-II. KATEGÓRIA FELADATLAP

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló KÉMIA I-II. KATEGÓRIA FELADATLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló A VERSENYZŐ ADATAI KÉMIA I-II. KATEGÓRIA FELADATLAP A

Részletesebben

2. változat. 6. Jelöld meg, hány párosítatlan elektronja van alapállapotban a 17-es rendszámú elemnek! A 1; Б 3; В 5; Г 7.

2. változat. 6. Jelöld meg, hány párosítatlan elektronja van alapállapotban a 17-es rendszámú elemnek! A 1; Б 3; В 5; Г 7. 2. változat 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 22. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÉMIA PÉLDATÁR (5. javított kiadás)

KÉMIA PÉLDATÁR (5. javított kiadás) MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1118 BUDAPEST RÉTKÖZ U. 39. KÉMIA PÉLDATÁR (5. javított kiadás) Szerkesztette: Kleeberg Zoltánné Budapest 2009 2 AZ ATOM FELÉPÍTÉSE 1.1. Hány db proton, neutron

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (1998)

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (1998) KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (1998) MEGOLDÁS I. Az alábbiakban megadott vázlatpontok alapján írjon 1-1 oldalas dolgozatot! Címe: HALOGÉNTARTALMÚ SZÉNVEGYÜLETEK Elnevezésük (kétféleképpen)

Részletesebben

Kémiai alapismeretek 6. hét

Kémiai alapismeretek 6. hét Kémiai alapismeretek 6. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék biner 2013. október 7-11. 1/15 2013/2014 I. félév, Horváth Attila c Egyensúly:

Részletesebben

A feladatokat írta: Kódszám: Harkai Jánosné, Szeged Kálnay Istvánné, Nyíregyháza Lektorálta: .. Kozma Lászlóné, Sajószenpéter

A feladatokat írta: Kódszám: Harkai Jánosné, Szeged Kálnay Istvánné, Nyíregyháza Lektorálta: .. Kozma Lászlóné, Sajószenpéter A feladatokat írta: Harkai Jánosné, Szeged Kálnay Istvánné, Nyíregyháza Lektorálta: Kódszám:.. Kozma Lászlóné, Sajószenpéter 2011. május 14. Curie Kémia Emlékverseny 8. évfolyam Országos döntő 2010/2011.

Részletesebben

Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló. Az I. kategória feladatlapja

Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló. Az I. kategória feladatlapja Kémia OKTV 2005/2006 II. forduló Az I. kategória feladatlapja Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló 2 T/15/A I. FELADATSOR Az I. feladatsorban húsz kérdés szerepel. Minden kérdés után 5 választ tüntettünk

Részletesebben

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály C változat

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály C változat KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK 9. osztály C változat Beregszász 2005 A munkafüzet megjelenését a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma támogatta A kiadásért felel: Orosz Ildikó Felelıs szerkesztı:

Részletesebben

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : H 2 O H + + OH -, (2 H 2 O H 3 O + + 2 OH - ). Semleges oldatban a hidrogén-ion

Részletesebben

4. táblázat. 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály SO 4 Cl NO 3 HCO 3

4. táblázat. 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály SO 4 Cl NO 3 HCO 3 59 2.1.2. Anionok kimutatása Az anionokat közös reagensekkel történı vizsgálatok megfigyelései alapján, a kationokhoz hasonlóan, analitikai osztályokba sorolhatjuk. A fontosabb anionok négy osztályba kerültek.

Részletesebben

(3) (3) (3) (3) (2) (2) (2) (2) (4) (2) (2) (3) (4) (3) (4) (2) (3) (2) (2) (2)

(3) (3) (3) (3) (2) (2) (2) (2) (4) (2) (2) (3) (4) (3) (4) (2) (3) (2) (2) (2) TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, IX. osztály, II. forduló - megoldás 2009 / 2010 es tanév, XV. évfolyam 1. a) Albertus, Magnus; német polihisztor (1250-ben) (0,5 p) b) Brandt, Georg; svéd kémikus (1735-ben)

Részletesebben