KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS"

Átírás

1 KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS 1. FELADATSOR I. feladat 1. CH 4 + H 2 O = CO + H 2 CO + 2 H 2 = CH OH 2. A szintézisgáz előállítása endoterm folyamat. A reakcióhő számítása (a függvénytáblázat használatával): r H = 111 kj/mol [ 74,9 k/mol + ( 242 kj/mol)] = kj/mol. 2 pont A metán egy részét ennek a hőnek a biztosítása miatt kell elégetni.. Ezzel az eljárással feleslegesen elégetjük a szintézisekhez szükséges szénhidrogénforrás egy részét. 4. A brómozás, a reakció vízzel = szubsztitúció pont Az utolsó lépés redoxireakció. 5. A brómot a reakció végére eredeti (elemi) állapotában visszakapjuk. 1 II. feladat A D E C D D D A E 1 D D B 12 pont III. feladat 1. SO + 2. NH 4. kén-trioxid 4. szulfátion a három együtt: a kettő együtt: tetraéderes 14. trigonális piramis 15. tetraéderes 12 pont IV. feladat 1. Nem. Mindhárom vegyület jól oldódik vízben, a szénhidrogének viszont nem (apolárisak). 2. Formilcsoport. -CH=O. D

2 4. HCOO + H 2 O HCOOH + OH 5. B 6. Hidrolízis. A szacharóz glükózra és fruktózra hidrolizált. 7. C 8. Egyenlet (2 pont a helyes képlettel felírt helyesen rendezett egyenlet, illetve a reakció lényegéért : R COOH + NaHCO = R-COONa + H 2 O + CO 2 ) V. feladat 2 pont 12 pont a kettő együtt:. apoláris 4. dipólus a kettő együtt: 5. sárgászöld, szúrós szagú gáz 6. színtelen, szúrós szagú gáz 7. (enyhén) savas, Cl 2 + H 2 O = HCl + HOCl (vagy ionosan: Cl 2 + H 2 O = H + + Cl + HOCl) 8. savas, HCl + H 2 O = H O + + Cl (vagy: HCl = H + + Cl ) 9. 2 Fe + Cl 2 = 2 FeCl 10. Fe + 2 HCl = FeCl 2 + H barna (sárga, vörösbarna is elfogadható) 12. (halvány)zöld (oldat) 1. Cl KI = 2 KCl + I nem reagál 15. A színtelen oldat megbarnul (vagy megsárgul). 1 pont VI. feladat a) A szén-monoxid- és az eténgáz térfogata azonos. Ha azonos a nyomásuk és a hőmérsékletük, akkor az anyagmennyiségük is azonos. Azonos tömegük csak akkor lehet, ha a moláris tömegük is azonos. b) A térfogatarányok megegyeznek az anyagmennyiség-aránnyal: m m V(CO) : V(CH 4 ) = n(co) : n(ch 4 ) = :, M (CO) M (CH 4 ) vagyis a moláris tömegek reciprokával arányosak. 2 pont 1 V(CO) : V(CH 4 ) = 28 1 : = 16 : 28 = 1,00 : 1,75, 16 vagyis a metános tartály 1,75-szöröse a CO-os térfogatának. 6 pont 2

3 VII. feladat 1. a) Az ammónium-nitrát oldáshője: Q o = E r (NH 4 NO ) ( E h (NH + 4 ) + E h (NO ) ) Q o = = 27 kj/mol. A főzőpohár fala lehűl, mert az oldódás során a rendszer hőt von el a környezetétől (endoterm oldódás). b) 200 cm víz tömege 200 g, az oldat tömege: 200 g + 00 g = 500 g (lenne). A tömegszázalékos sótartalom: 00 g 100% = 60,0 w% 500 g Ez hígabb, mint a telített oldat, tehát feloldódik. A 60,0 tömegszázalékos oldat sűrűsége a táblázat alapján: 1,276 g/cm. m 500 g Az oldat térfogata: V(oldat) = = ρ 1,276 g/cm = 92 cm. c) 0,0 C-on a telített oldat 45,8% vizet tartalmaz, így a 200 g vízből: 200 g : 0,458 = 46,7g oldat készíthető, 2 pont 500 g 46,7 g = 6, g só válik ki. [Más módszerrel, például keverési egyenlettel is elfogadható, pl: 500 0,600 x = (500 x) 0,542, ebből: x = 6,] 10 pont VIII. feladat. 1,75 dm a) Az anyagmennyiségek: n(co 2 ) = 24,5 dm /mol = 0,0714 mol, 1,286 g n(h 2 O) = 18,0 g/mol = 0,0714 mol. n(c) : n(h) = 0,0714 : (2 0,0714) = 1 : 2, vagyis a képlet (CH 2 ) n. b) A klórozás addíció (mivel melléktermék nélküli), így a C n H 2n valamilyen (nyilt láncú) olefin. A reakció: C n H 2n + Cl 2 C n H 2n Cl 2 M(C n H 2n ) = 14n; M(C n H 2n Cl 2 ) = 14n + 71 M (CnH 2nCl2 ) 14n + 71 = = 1,845 M (CnH 2n ) 14n n = 6 A vegyület molekulaképlete: C 6 H 12 (hexénizomer). c) A feltételeknek megfelelő képlet: CH CH C C CH CH A szabályos neve: 2,-dimetilbut-2-én. 1

4 IX. feladat cm oldat a sűrűség alapján 224 g, benne 22,4 g CuSO 4 van (0,14 mol). a) Q = 1, s 4,00 A = C, ebből: n(e C ) = = 0,1492 mol 2 pont C/mol A Cu e 0,1492 = Cu egyenlet szerint ennyi elektron mol Cu leválasztá- 2 0,1492 sához elegendő: m(cu) = mol 6,5 g/mol = 4,7 g. 2 pont 2 Eközben a másik elektródon a 2 H 2 O = O e + 4 H + egyenlet szerint 0,1492 0,1492 mol oxigén fejlődik : V(O 2 ) = mol 24,5 dm /mol = 0,914 dm. 2 pont 4 4 0,1492 b) A réz kiválásával egyidejűleg ugyanannyi, azaz mol kénsav lesz az 2 0,1492 oldatban, melynek tömege: m(kénsav) = mol 98,0 g/mol = 7,1 g pont Az oldat tömege viszont csökken az eltávozó réz és oxigén tömegével: 0,1492 m(oldat) = 224 g 4,7 g mol 2,0 g/mol = 218 g. A keletkező oldat kénsavtartalma: 4 7,1 g 218 g 100% =,5 tömeg%. 1 4

5 2. FELADATSOR I. feladat 1. fosszilis tüzelőanyagokból (fűtés, dízelmotorok stb.) égetéssel (oxidációval) 2. +4: kén-dioxid, kénessav, nátrium-szulfit +6: kén-trioxid, kénsav. A kén-dioxid és víz kölcsönhatásakor kénessav keletkezik. (Ez helyes.) Kénsavvá csak a levegőben lévő valamilyen más anyag redukciója közben oxidálódhat. (Ezzel egyenértékű bármilyen utalás az oxidációra.) 4. A kén égetése és a réz reakciója tömény kénsavval redoxireakció, a nátrium-szulfit és a sósav reakciója sav-bázis reakció. 5. 1,00 dm 1,00 dm gáz: n = 24,5 dm /mol = 0,04082 mol, m = 0,04082 mol 64,1 g/mol = 2,617 g 2,617 g = 2, µg. V(levegő) = 2, µg : 250 µg/m = m, azaz kb m. 1 II. feladat D E D B C E A B A 1 D 10 pont III. feladat 1. formaldehid (metanal) 2. hangyasav (metánsav). propanon 4. dimetil-keton (. és 4. felcserélhető, és bármelyik helyett az aceton is elfogadható) 5. etil-acetát 6. acetamid (ecetsavamid) 7. acetamid hidrogénkötés 8. formaldehid a legkisebb a moláris tömege (és hidrogénkötésre sem képes tiszta halmazban) 9. hangyasav, aceton (2 ½ pont, hibás vegyület ½ pont, de összességében 0-nál nem kevesebb) 10. HCOOH + NaOH HCOONa + H 2 O Nátrium-formiát keletkezik CH COO C 2 H 5 + NaOH CH COONa + CH CH 2 OH Nátrium-acetát és etanol (etil-alkohol) keletkezik. 15 pont 5

6 IV. feladat 1. a) vörös b) negatív pólus (1), katód (1) 2 pont c) redukció 2. oxigén (O 2 ). az anódon (vagy: ahol az oxigén fejlődik) H 2 O = ½ O e + 2 H + ( H 2 O = ½ O e + 2 H O + ) 4. (0,5 mol réz, azaz) 1,8 g (1,75 g) réz (0,25 mol azaz) 6,1 dm (6,125 dm ) gáz 9 pont V. feladat 1. a) Na 2 CO, NaHCO, Na PO 4 (a nevek megadásával is elfogadható) csak együtt: 7-nél nagyobb a ph-juk b) Például: CO 2 + H 2 O HCO + OH. 2. a) nátrium-klorid, fehér csapadék csak együtt: b) Ag + + Cl = AgCl. Na 2 CO (Na 2 CO 10H 2 O), szóda (vagy sziksó) csak együtt: NaCl, kősó csak együtt: NaNO, chilei salétrom csak együtt: 4. a) Na 2 CO, Na PO 4 (a nevek megadásával is elfogadható) pont b) pl. Ca 2+ + CO 2 = CaCO 5. a) Na 2 CO, NaHCO (a nevek megadásával is elfogadható) csak együtt: b) pl. Na 2 CO + 2 CH COOH = 2 CH COONa + H 2 O + CO 2 (ionegyenlet is elfogadható) VI. feladat 1 pont a) A reakcióegyenlet: H 2 + Cl 2 = 2 HCl b) A maradék gáz moláris tömege: 1 M = 16 g/mol = 2,0 g/mol, ez a hidrogén, tehát ez volt feleslegben tf-ból 60 térfogategységnyi gáz alakult át. A reakcióegyenlet szerint 0 0 tf hidrogén és klórgáz reagált. A gázelegyben tf = 70 tf hidrogén volt. 70 tf% hidrogén és 0 tf% klór volt az elegyben. 6 pont VII. feladat Az olefin képlete: C n H 2n. Az addíció: C n H 2n + Cl 2 C n H 2n Cl 2 Moláris tömegek: M(C n H 2n ) = 14n; M(C n H 2n Cl 2 ) = 14n+71 6

7 A feladat adatai alapján: 14n + 71 = 1,845 14n Ebből: n = 6,00. Az olefin a hexén: C 6 H 12. Az égés egyenlete: C 6 H O 2 = 6 CO H 2 O Az elégetett hexén: n = 2,50 g : 84,0 g/mol = 0,02976 mol Az égéshő: r H = 119,7 kj : 0,02976 mol = 4022 kj/mol A reakcióhő kiszámítása Hess-tétele alapján (paraméteres vagy szöveges felírás, illetve annak helyes használata alkalmazásakor.) 6( 94) + 6( 286) r H(hexén) = 4022 Ebből: r H(hexén) = 58,0 kj/mol 1 VIII. feladat a) M(Fe(NO ) ) = 241,8 g/mol, M(Fe(NO ) 9 H 2 O) = 40,8 g/mol 241,8 A kristályos só vas-nitrát-tartalma:. 100% = 59,9 tömeg% 40,8 Ha x gramm só oldható, akkor benne: 0,599x gramm vas-nitrát van. A keletkező oldat tömege: (x + 100) gramm 0 C-on a telített oldat 28,6 tömeg%-os: 0,599x = 0,286 x Ebből: x = 91,4 g. b) Ha 40 C-on még y gramm sót oldhatunk, akkor abban 0,599y gramm vasnitrát van, és 40 C-os oldatban: 0,599 91,4 + 0,599y, azaz 54,7 + 0,599y gramm vas-nitrát lesz. Az új oldat tömege: (191,4 + y) gramm. 50,2 Az új oldat: = 0,42, azaz,42 tömegszázalékos, így: 150,2 54,7 + 0,599y 191,4 + y = 0,42 Ebből: x = 5,0 g. (Bármely más, helyes levezetés max. pontszámot ér.) 10 pont IX. feladat a) A reakció: CH COOH + C 2 H 5 OH CH COOCH 2 CH + H 2 O Az átalakulási viszonyok: kiindulás:,00 mol 2,00 mol átalakulás: 1,57 mol 1,57 mol 1,57 mol 1,57 mol egyensúly: 1,4 mol 0,4 mol 1,57 mol 1,57 mol K = [ észter][ [ sav][ ] víz alkohol] (vagy ennek alkalmazása) pont 7

8 1,57 mol 1,57 mol K = V V = 4,0 (4,01) 1,4 mol 0,4 mol V V b),00 mol ecetsav: 60,0 g = 180 g, ez 180 g : 0,769 = 24 g oldatban van, amelynek víztartalma 24 g 180 g = 54 g. A víz anyagmennyisége: 54 g : 18,0 g/mol =,0 mol Az átalakulási viszonyok: CH COOH + C 2 H 5 OH CH COOCH 2 CH + H 2 O kiindulás:,00 mol 2,00 mol,0 mol átalakulás: x x x x egyensúly: x 2 x x + x x + x K = V V x 2 x V V x( + x) 4,0 = ( x)( 2 x) Az átrendezett egyenlet: 4(6 + x 2 5x) = x + x 2 x 2 2x + 24 = 0 x 1 = 6,42 x 2 = 1,25, tehát 1,57 mol helyett most csak 1,25 mol (1,2 mol) észter képződik. pont 1 pont 8

9 . FELADATSOR I. feladat 2 1. CO 2. karbonátionban: +4, CaC 2 : 1, Al 4 C : 4. csak együtt:. atomrácsban 4. a) Al 4 C + 12 H 2 O = 4 Al(OH) + CH 4 CaC H 2 O = Ca(OH) 2 + C 2 H 2 b) CaO + C = CaC 2 + CO c) A karbidok vízzel való reakciója sav-bázis, a CaC 2 előállítása redoxi pont 5. 2,14 dm gáz anyagmennyisége: n = V/V m = 0,0875 mol. Ennyi metán az egyenlet alapján 0,0875 mol : = 0,02912 mol Al 4 C -ból fejlődött. Ennek tömege: m = nm = 0,02912 mol 144 g/mol = 4,19 g. 4,19 g A karbid tisztasága: = 8,9%. 5,00 g 6. Földgázból, mert jelenleg még van, és olcsóbb, mint a karbidot előállítani. 1 pont II. feladat B A A B E C E A E 1 C E 1 III. feladat 1. CHO 2. HCH=O. CH -CHOH-COOH 4. HCOOH pont CH-OH CH-OH CH-OH CH-OH CH 2 -OH (gyűrűs konstitúció is elfogadható) 5. hangyasav 6. 1 : 2 : 2 7. formaldehid 8. mert gáz-halmazállapotú (a gázok összenyomhatók) 9. tejsav és hangyasav csak együtt: 9

10 10. Pl. HCOOH + H 2 O HCOO + H O + sav 1 bázis 2 bázis 1 sav 2 csak teljesen hibátlanért: 11. tejsav 12. formaldehid 1. fenol 14. Polikondenzáció. 14 pont IV. feladat 1. Molekuláik polaritása azonos (hasonló). 2. A jód és a két folyadék molekulái is apolárisak.. Az apoláris fázisok eltérő sűrűségére. 4. I. benzin II. szén-tetraklorid III. víz (1 jó = ) 2 pont 5. C (vizet és szén-tetrakloridot, a többiben a benzin eleve keverék) 6. Kétfázisút. 7. Alul helyezkedne el. Indoklás: kb. azonos térfogatú benzin és szén-tetraklorid összekeverésekor a V. feladat víztől nagyobb mértékben eltérő sűrűségű szén-tetraklorid miatt nagyobb lesz az elegy sűrűsége, mint 1,0 g/cm. (Konkrét számítás is elfogadható.) 9 pont 1. NH + HNO = NH 4 NO Egyesülés, sav-bázis reakció, exoterm két helyes kategória megadása: 2. Zn + 4 HNO = Zn(NO ) NO H 2 O Vörösbarna.. Cu + 8 HNO = Cu(NO ) NO + 4 H 2 O Kék. 4. C 6 H 6 + HNO C 6 H 5 -NO 2 + H 2 O Szubsztitúció. 5. CaO + 2 HNO = Ca(NO ) 2 + H 2 O 9 pont VI. feladat a) A vegyület képlete P x O y, ahol: x : y = n(p) : n(o) Például 100 g vegyületben 56,4 g P-t és 4,6 g O-t véve: 56,4 g n(p) = 1,0 g/mol = 1,819 mol 4,6 g n(o) = = 2,725 mol 16,0 g/mol x : y = 1,819 mol : 2,725 mol = 1,000 : 1,498 x : y = 2 :, vagyis P 2 O. M b) d = x 44,0 g/mol M x = d 44,0 g/mol = 220 g/mol. 10

11 VII. feladat M(P 2 O ) = 110 g/mol, 220 : 110 = 2, tehát a képlet (P 2 O ) 2 vagyis P 4 O 6. 9 pont a) Az 1,567 g/cm -es sűrűségből a táblázat alapján a tömegszázalék (interpolálás): 1,567 1,565 65,65% + (66,09 65,65)% = 65,8 tömeg%. 1,570 1,565 (Ha csak ránézésre, körülbelül jól adja meg, akkor jár.) 2 pont b) 100 cm tömény kénsavoldat tömege: m(oldat) = ρv = 184 g. Benne a kénsav tömege: m(h 2 SO 4 ) = mw = 184 g 0,980 = 180, g. A keletkezett oldat 65,8 tömeg%-os, így a tömege: m(hígabb oldat) = m(h 2 SO 4 ) : 0,658 = 27,9 g. A hígításhoz használt víz tömege tehát: 27,9 g 184 g = 89,9 g. A hígításhoz 89,9 cm (kb. 90 cm ) vizet használtunk. c) A keletkezett oldat térfogata:. V(hígabb oldat) = m/ρ = 27,9 g : 1,567 g/cm = 174,8 cm. Ha nincs kontrakció, akkor 100 cm + 90 cm = 190 cm (189,9 cm ) lenne A kontrakció: 189,9 174,8 = 15,1 cm A kontrakció százalékos értéke: 15,1 cm 189,9 cm 100% = 7,95% (8,0%). 1 VIII. feladat a) A propán és a bután égése: C H O 2 = CO H 2 O C 4 H ,5 O 2 = 4 CO H 2 O b) Az adatok alapján a keletkezett szén-dioxid térfogata: 112,0 cm 50,0 cm = 62,0 cm Ha pl. 20,0 cm gázelegyben: x cm propán van, akkor abból x cm CO 2 keletkezik, (20 x) cm bután van, akkor abból 4(20 x) cm CO 2 keletkezik. 2 pont A keltkező szén-dioxidra így felírható: x + 4(20 x) = 62 Ebből: x = 18 Az összetétel: % = 90,0 térfogat% propán, 10,0 térfogat% bután. 20 c) A felhasznált oxigén: 18,0 cm propánhoz: 5 18,0 cm = 90,0 cm és 2,0 cm butánhoz: 6,5 2,0 cm = 1,0 cm. Az elegyhez kevert oxigén: 10,0 cm (ez a felhasznált) + 50,0 cm (ez a maradék) = 15,0 cm. 2 pont 10 pont 11

12 IX. feladat ph = 1,00-ból, a lúgoldat 0,1000 mol/dm koncentrációjú. a) A reakció lényege: a kénsav és a NaOH anyagmennyiségének aránya 1 : 2. 12,60 cm lúgoldatban: n(naoh) = 0,01260 dm 0,1000 mol/dm = 1, mol A kénsav: 6, mol. A teljes törzsoldatban, így az erdetei 5,00 cm -ben is ennek tízszerese volt: 6,00 10 mol. 6,00 10 mol c(kénsav) = = 1,26 mol/dm. 0,00500 dm b) 10,00 cm lúgoldatban: n(naoh) = 0,01000dm 0,1000 mol/dm = 1, mol 1, mol NaOH ugyanennyi HCl-dal reagál. ph = 2,00-ből 1, mol/dm a koncentráció, így: n 1, mol V(HCl) = = c 2 1,00 10 mol/dm = 0,100 dm = 100 cm. c) ph = 2,00-ből 1, mol/dm a koncentráció, így: 100 cm oldatban 0,100 dm 1, mol/dm = 1,00 10 mol H + van. A V térfogatú lúgoldat 0,1000V mol hidroxidiont tartalmaz. A keletkező oldat savas, vagyis a hidroxidion fogy el. Marad: (1, ,1000V) mol hidrogénion. A keletkező oldat térfogata (0,100 + V) dm, ph-ja,00 (1,00 10 mol/dm ), 1, ,1000V így: 0,100 + V = 1,00 10 V = 8,91 10 dm = 8,91 cm. (Bármely más, helyes levezetés is maximális pontszámot ér.) 12 pont 12

13 4. FELADATSOR I. feladat 1. A 2. B (szekunder amin). Az aromás gyűrű oldalláncán a CH csoport szénatomja a kiralitáscentrum. Az enantiomerpár két tagja eltérő hatáserősséget mutat. 4. C 9 H 1 N 5. Pl. 2 R-NH 2 + H 2 SO 4 = (R-NH ) 2 SO 4 6. Kis mennyiség esetén vidámság, beszédesség, Nagy mennyiség esetén nem érez fáradtságot, éhséget, szomjúságot. Emeli a vérnyomást. Fokozza a szívfrekvenciát. Tágítja a pupillákat. Mozgósítja a szervezet tartalékait. Ezek közül legalább :, 5 példa: 2 pont 7. A metamfetamin fizikai függőséget is kialakíthat. 8. Nem, gyógyszerként való használata például hasznos vagyis az emberek használják káros dolgokra. (vagy más, hasonló értelmű megállapítás, amelyben az emberi felelősségről van szó). II. feladat 10 pont C E A D D C C D C 1 C 10 pont III. feladat A kettő együtt:. s 2 p s 2 2p 5 5. K, L 6. K A kettő együtt: A kettő együtt: 9. r(al) > r(f) 10. Al F 12. r(al + ) < r(f ) 1. fémes kötés 14. gyenge másodrendű, diszperziós kötések Al + F 2 = 2 AlF 16. síkháromszöges (trigonális planáris) 1 pont 1

14 IV. feladat 1. Klór, hidrogén és ammónia. 1 pont 2. 2 KMnO HCl = 2 MnCl Cl KCl + 8 H 2 O Helyes anyagkiválasztás ½ pont, helyes oxidációs számok ½ pont, rendezés. (Az oxidációs számok kijelölése nem kötelező, de hibás rendezés esetén részpontozható.) 2 pont Zn + 2 HCl = ZnCl 2 + H 2 Helyes anyagkiválasztás ½ pont, egyenlet. 1,5 pont NH 4 Cl + NaOH = NaCl + NH + H 2 O Helyes anyagkiválasztás ½ pont, egyenlet. 1,5 pont. Módszerek: klór B, hidrogén C, ammónia A 1 helyes, mind: 2 pont (Ha a hidrogénhez C helyett A-t ír, az elfogadható ért, de 2 pontot csak hibátlan sorrendre adhatunk.) Indoklások: A klór a levegőnél nagyobb sűrűségű (és vízben oldódik). A hidrogén gyakorlatilag nem oldódik vízben. Az ammónia a levegőnél kisebb sűrűségű (és vízben oldódik). V. feladat 1 pont 1. CH CH 2 CH 2 OH, CH CHOH CH, CH CH 2 O CH 1 pont 2. Etil-metil-éter Az I. kísérlet már kizárja.. Hidrogén (H 2 ). 4. A fekete felületű rézdrót vörös lesz. 5. Ezüst válik ki a kémcső falára. 6. A: propán-2-ol (izopropil-alkohol), B: propán-1-ol (propil-alkohol) pont 7. Pl. CH CH 2 CH 2 OH + Na CH CH 2 CH 2 ONa + ½ H 2 CH CH 2 CH 2 OH + CuO CH CH 2 CH=O + Cu + H 2 O CH CH 2 CH=O + 2 Ag OH CH CH 2 COOH + 2 Ag + H 2 O 1 pont VI. feladat A sztirol: M(C 8 H 8 ) = 104 g/mol. A vinil-klorid: M(C 2 H Cl) = 62,5 g/mol. 11,0 g 100 g kopolimerben 11,0 g klór, ez: 5,5 g/mol = 0,099 mol Ez 0,099 mol 62,5 g/mol = 19,4 g vinil-klorid. A kopolimerben: 100 g 19,4 g = 80,6 g sztirol van. 80,6 g Ez: 104 g/mol = 0,775 mol. A sztirol vinil-klorid arány így: 0,775 : 0,099 = 2,50 : 1,00 (5,00 : 2,00) 6 pont 14

15 VII. feladat a) 100 g oldatban 20,0 g KI és 80,0 g desztillált víz van. 80,0 g desztillált víz az oldhatóság alapján: 0, g = 115,2 g KI-t old. Feloldható még: 115,2 g 20,0 g = 95,2 g KI. b) 144 g KI anyagmennyisége: n = 144 g : 166 g/mol = 0,867 mol. 100 g víz g KI = 244 g oldat, amelynek térfogata: 244 g V = m/ρ = 1,7 g/cm = 141 cm. 2 pont A koncentráció: 0,867 mol c = 0,141 dm = 6,15 mol/dm. c) A telített oldat 0,00 C-on is 80,0 g vizet tartalmaz. Ebben ezen a hőmérsékleten: 0, g = 102,4 g KI oldható 115,2 g 102,4 g = 12,8 g só válik ki. 10 pont VIII. feladat a) CaO + 2 HCl = CaCl 2 + H 2 O ½ pont CaCO + 2 HCl = CaCl 2 + H 2 O + CO 2 NaOH + HCl = NaCl + H 2 O ½ pont b) A fejlődött CO 2 -gázból: n(caco ) = n(co 2 ) = 0,490 dm : 24,5 dm /mol = 0,0200 mol A titrálás adataiból: n(hcl-maradék) = n(naoh) = cv = 0,01970 dm 0,1015 mol/dm n(hcl-maradék) = 2,00 10 mol, a teljes törzsoldatban ennek hússzorosa van: 0,0400 mol. Az oldáshoz használt sósavban: n(hcl) = 0,02500 dm 4,00 mol/dm = 0,100 mol. A keverékmintára fogyott sósav: 0,100 mol 0,0400 mol = 0,0600 mol. A két első egyenlet alapján ennyi sósav 0,000 mol volt a keverékkel reagált Ebből és a korábban kiszámított CaCO -ból: n(cao) = 0,000 mol 0,0200 mol = 0,0100 mol. A keverékminta tömege: 0,0200 mol 100 g/mol + 0,0100 mol 56,0 g/mol = 2,56 g. c) 0,0200 mol CaCO ugyanennyi CaO elkarbonátosodásával keletkezett. Ezért az elkarbonátosodás mértéke: 0,0200 = 0,667, azaz 66,7%. 0, ,

16 IX. feladat a) Az átalakulások: CH 4 (g) + H 2 O(g) CO(g) + H 2 (g) kiindulás: 0,0200 mol/dm 0,100 mol/dm 75% átalakul: 0,0150 mol/dm 0,0150 mol/dm 0,0150 mol/dm 0,0450 mol/dm egyensúly: 0,00500 mol/dm 0,0850 mol/dm 0,0150 mol/dm 0,0450 mol/dm pont K = K = [ CO][ H2 ] [ CH ][ H O] 4 2 0,015 mol/dm (0,0450mol/dm ) 0,00500 mol/dm 0,0850 mol/dm =, b) A metángáz kiindulási koncentrációja: 1 c = 24,5 dm /mol = 0,0408 mol/dm. Az átalakulások: CH 4 (g) + H 2 O(g) CO(g) + H 2 (g) kiindulás: 0,0408 mol/dm x mol/dm 50% átalakul: 0,0204 mol/dm 0,0204 mol/dm 0,0204 mol/dm 0,0612 mol/dm egyensúly: 0,0204 mol/dm (x 0,0204) mol/dm 0,0204 mol/dm 0,0612 mol/dm pont Az egyensúlyi állandó változatlan, így: K = 0,0204 mol/dm (0,0612 mol/dm ) 0,0204 mol/dm ( x 0,0204) mol/dm =, Ebből: x = 0, ,0 dm -es tartályba így: 10,0 dm 0,0916 mol/dm = 0,916 mol vizet fecskendeztünk, amelynek tömege: 0,916 18,0 g = 16,5 g. 12 pont 16

17 5. FELADATSOR I. feladat 1. a) Nehézfém. b) 4s 1 d 5 2. a) Mert a Cr + /Cr rendszer standardpotenciálja negatív! b) Cr + HCl = CrCl + 1,5 H 2 (ionegyenlet is elfogadható) c) zöld ban, faszenes redukcióval. 4. FeCr 2 O 4 és Cr 2 O : +, PbCrO 4 : Cr 2 O + 2 Al = Al 2 O + 2 Cr (vagy: 2 Cr 2 O + Si = 4 Cr + SiO 2 ) 6. Cr 2 O + H 2 SO 4 = Cr 2 (SO 4 ) + H 2 O 7. Aktív, mert megsérülése esetén is védi a vasat. A Cr + /Cr standardpotenciálja kisebb, mint a Fe 2+ /Fe rendszeré. 8. Na 2 CrO 4 (citrom)sárga csak együtt: 12 pont II. feladat C D E C B 5 pont III. feladat A B A C D B C 7 pont IV. feladat 1. * igen 5. nem 6. CH 2 =CH CH + Cl 2 = CH 2 Cl CHCl CH * 7. CH CH + Cl 2 = CH CH 2 Cl + HCl 8. CH 2 =CH CH + HCl = CH CHCl CH * 9. nem reagál 9 : 9 pont * Ha a vizsgázó az 1. kérdésre 4-et ír (és nem buta-1,-diént ír, aminek delokalizáltak a pi-kötései, hanem pl. butint, akkor értelemszerűen a 6. és a 8. válasz is módosul.) V. feladat 1. Jód. 2. Kvarchomok.. Grafit. 4. Konyhasó. (4 helyes válasz: pont, 2 helyes 2 pont, 1 helyes ) pont 5. Szürkés 6. Fehér A kettő együtt: * 17

18 7. Nem oldódik (vagy: alig oldódik, sárga oldat) *½ pont 8. Nem oldódik. *½ pont 9. Nem oldódik. *½ pont 10. Nem oldódik. *½ pont 11. Nem oldódik. *½ pont 12. Lila gőzök keletkeznek. * 1. Nincs látható változás. *½ pont 14. Dszperziós kölcsönhatás. *½ pont 15. Kovalens kötés. *½ pont 16. Kovalens (és a rétegek között másodrendű) kötés. *½ pont 17. Ionkötés (elektrosztatikus kölcsönhatás). *½ pont *Az oszlop fejlécében általa megadott anyaghoz tartozó helyes információ megadása. 10 pont VI. feladat 1. a) NH + H 2 O NH OH b) b 1 s 2 s 1 b 2 2. a) 2 NO 2 + H 2 O = HNO 2 + HNO (vagy: 2 NO 2 + H 2 O + ½ O 2 = 2 HNO ) b) Savas esőt okoz.. a) CaC H 2 O = Ca(OH) 2 + C 2 H 2 b) sav-bázis reakció 4. a) C + H 2 O CO + H 2 b) magas hőmérsékleten (izzó szén és vízgőz reakciója) 5. a) HC CH (CH 2 =CH OH ) CH CH=O b) acetaldehid 6. a) C 17 H 5 -COO + H 2 O C 17 H 5 -COOH + OH VII. feladat b) Lúgos kémhatást okoz (vagy: csökkenti a víz felületi feszültségét, így habzást okoz). A vízi élőlények életét megzavarja. 12 pont a) Az alkáliföldfém (Me) halogenidjének (X) képlete az ionok töltése (Me 2+ és X ) miatt MeX 2, így a fémionok és a halogenidionok aránya 1 : 2. 4, fémion van a mintában. 22 4,01 10 b) A fémionok anyagmennyisége: n = = 0,0666 mol 2 1 6,02 10 mol Ugyanennyi a vegyület anyagmennyisége is, így: 4,15 g M = = 62, g/mol. 2 pont 0,0666 g/mol c) Az MeX 2 képlet alapján 1 mol vegyület 2 mol halogenidiont tartalmaz: 2 mol klór vagy ennél nagyobb rendszámú elem tömege nagyobb, mint az egész moláris tömeg. Ezért biztosan fluoridról van szó. A fém moláris tömege: 62, g/mol 2 (19,0 g/mol) = 24, g/mol. A fém a moláris tömeg alapján a magnézium. 9 pont 18

19 VIII. feladat A glükóz: M(C 6 H 12 O 6 ) = 180 g/mol. A ribóz: M(C 5 H 10 O 5 ) = 150 g/mol. 2,74 g Az ezüst: n(ag) = 108 g/mol = 0,0257 mol Mindkettő adja az ezüsttükörpróbát: R CHO + 2 Ag OH R COOH + 2 Ag + H 2 O (vagy szövegesen: mindkettő 1 : 2 arányban választ le ezüstöt.) Ha a mintából x g a glükóz és így (2,00 x) g a ribóz: x 2x mol glükóz mol ezüstöt választ le, x 2( 2 x) mol ribóz mol ezüstöt választ le. 2 pont A leválasztott ezüstre felírható: 2x 2 + ( 2 x) = 0, Ebből: x = 0,58. 0,58 g A keverékben: 2,00 g 100% = 29,2 w% glükóz és 70,8 w% ribóz van. 9 pont IX. feladat A nátrium-oxalát: (COO) 2 Na 2, M = 14 g/mol. A reakcióegyenlet: (COOH) KMnO 4 + H 2 SO 4 = 10 CO 2 + K 2 SO MnSO H 2 O ( az oxidációsszám-változás szerinti rendezésért, a befejezésért) 2 pont A fogyott permanganát: n(kmno 4 ) = cv = 2, mol. Ebből az egyenlet alapján: n(oxálsav) = 2,5 2, mol = 5, mol A teljes törzsoldatban ennek ötszöröse: 2, mol oxálsav volt. Ugyanennyi nátrium-oxalát volt a 10,00 g telített oldatban. m(na-oxalát) = nm = 0,568 g. Az oldat víztartalma: 10,00 g 0,568 g = 9,64 g. Az oldhatóság meghatározása: 0,568 g x = 9,64 g 100 g Ebből: x =,70, vagyis,70 g Na-oxalát/100 g víz. 1 19

20 X. feladat 1. a) A példa adatai alapján a ciklohexánból x, a hidrogénből 9x az egyensúlyi koncentráció. Ebből a többi adat: C 6 H 12 (g) C 6 H 6 (g) + H 2 (g) kiindulás: 4x 0 0 átalakul: x x 9x egyensúly: x x 9x 2 pont x A disszociációfok: α = 4x = 0,750 (azaz 75,0%-os a disszociáció) b) Az egyensúlyi koncentrációk az összes koncentrációból: x + x + 9x = 2,11 mol/dm, ebből x = 2,11 mol/dm : 1 = 0,162 mol/dm. [C 6 H 12 ] = 0,162 mol/dm, [C 6 H 6 ] = 0,487 mol/dm, [H 2 ] = 1,46 mol/dm 2 pont Az egyensúlyi állandó: K = [ ][ C6H 6 H 2 C H (vagy ennek alkalmazása a számításban) [ ] ] ,487 1,46 K = 0,162 = 9,6 (mol /dm 9 ) 1000 kg c) 1,00 t ciklohexán: n(c 6 H 12 ) = 84,0 kg/kmol = 11,9 kmol. 11,9 kmol ciklohexán 75,0%-a alakul át: 0,750 11,9 kmol = 8,9 kmol 8,9 kmol ciklohexánból 8,9 kmol benzol és 26,78 kmol hidrogéngáz lesz. m(benzol) = 8,9 kmol 78,0 kg/kmol = 697 kg = 0,697 tonna. V(H 2 ) = 26,78 kmol 24,5 m /kmol = 656 m. (Ha az a) részben elrontotta a disszociációfokot, akkor az ott kiszámított hibás adattal jól számolva a c) részre maximális pont adható. 60,0%-os disszociációval számolva: 557 kg benzol és 525 m H 2 adódik.) 14 pont 20

21 6. FELADATSOR I. feladat 1. A kokain királis. 2. A prokain primer (aromás) aminocsoportot és észtercsoportot tartalmaz. Együtt: A lidokain amidcsoportot tartalmaz.. A prokain valamivel erősebb bázis (mert gyengébb sav). 4. a) A metilezett aromás gyűrű bekarikázása. b) Az N-alkilcsoportok bekarikázása (az amidcsoport is belekerülhet). c) A hasonló hasonlót elv említése (ezzel egyenrangú bármilyen helyes válasz). 5. Pl. Q N + HCl = Q NH + + Cl 6. A gyulladásos szövetek testnedvei az átlagosnál kisebb ph-júak, ezért kevesebb (lipofil) semleges bázisforma keletkezik. Ezért kevesebb molekula jut be az idegrostba (ahol kifejthetné a hatását). 7. Zsiroldékonysága (lipofil jellege) nagyobb, a hatás kifejtése után gyorsabban elbomlik (elhidrolizál). 12 pont II. feladat D B B C A B E D D 1 C 10 pont III. feladat 1. H 2 2. Zn + 2 HCl = ZnCl 2 + H 2. Zn + 2 H + = Zn 2+ + H 2 4. redoxireakció ½ pont 5. Cl KMnO HCl = 2 MnCl KCl + 5 Cl H 2 O 2 pont (oxidációsszám-változások:, teljes rendezés: ) 7. redoxireakció ½ pont 8. Pl. FeS 9. FeS + 2 HCl = FeCl 2 + H 2 S 10. FeS + 2 H + = Fe 2+ + H 2 S (vagy: S H + = H 2 S) 11. sav-bázis reakció ½ pont 12. Pl. NaOH 1. NH 4 Cl + NaOH = NH + H 2 O + NaCl 14. NH OH = NH + H 2 O 15. sav-bázis reakció ½ pont 14 pont IV. feladat 1. a) hidrogén (H 2 ) b) híg kénsavoldatot és alumíniumforgácsot csak együtt: 21

22 c) 2 Al + H 2 SO 4 = Al 2 (SO 4 ) + H 2 2. a) SO 2 b) forró, tömény kénsavat és rézforgácsot csak együtt: c) Cu + 2 H 2 SO 4 = CuSO 4 + SO H 2 O 2 pont. a) szén b) vízgőz, szén-monoxid, szén-dioxid, kén-dioxid (ebből legalább három említése) 4. Az első kísérlet a kénsav savasságát (redukálható hidrogénionok létrejöttét), a második kísérlet azt, hogy erős oxidálószer, a harmadik kísérlet az oxidáló hatáson túl a roncsoló (és vízelvonó) hatást. A fentiek közül legalább kettő helyes megállapítás: 2 x 1 2 pont 1 V. feladat 1. a) 2 Al + Br 2 = 2 AlBr b) HCOOH + Br 2 = CO HBr c) 2 KI + Br 2 = 2 KBr + I 2 (ionegyenlet is elfogadható) 2. Oxidálószer.. a) addíció b) CH 2 Br CBr(CH ) CH=CH 2,,4-dibróm--metilbut-1-én 2 ½ CH 2 =C(CH ) CHBr CH 2 Br,,4-dibróm-2-metilbut-1-én 2 ½ CH 2 Br C(CH )=CH CH 2 Br, 1,4-dibróm-2-metilbut-2-én 2 ½ 4. a) C 4 H 4 NH + 4 Br 2 = C 4 Br 4 NH + 4 HBr b) szubsztitúció, közönséges körülmények közt hevesen (hűteni kell) 10 pont VI. feladat a) V m = 24,5 dm /mol. M (elegy) = ρv m = 1,0 g/ dm 24,5 dm /mol = 1,85 g/mol. Pl. 1,00 mol elegyben x mol NH -t és (1,00 x) mol CO 2 -ot feltételezve, a komponensek tömege 17,0x, illetve 44,0(1,00 x) gramm, ebből: 17,0x + 44,0(1,00 x) = 1,85 ebből: x = 0, ,0 x%, azaz ϕ% NH és 55,0 x%, azaz ϕ% CO 2. b) 1,00 kg hidrogéngáz 500 mol. Ha z mol 1,85 g/mol moláris tömegű elegyhez 500 mol H 2 -t adunk, akkor 15,925 g/mol-ra csökken a moláris tömege. Erre felírható: 1,85z z = 15,925 Ebből: z = 47,2. 47,2 mol gázelegy térfogata standardnyomáson és 25 C-on: 47,2 mol 24,5 dm /mol = dm = 10,7 m. 1 22

23 VII. feladat a) A reakcióegyenlet: CaCl AgNO = 2 AgCl + Ca(NO ) 2 (ionegyenlet is elfogadható) b) 26,95 g 26,95 g ezüst-klorid: n(agcl) = 14,4 g/mol = 0,1879 mol 0,1879 mol AgCl-hoz 0,0995 mol kalcium-kloridra van szükség. Ennek tömege: m(cacl 2 ) = 0,0995 mol 111 g/mol = 10,4 g. A CaCl 2 -oldat oldat tömege: 10,4 g : 0,180 = 57,94 g, térfogata: V = m/ρ = 57,94 g : 1,158 g/cm = 50,0 cm. c) 0,1879 mol AgCl-hoz 0,1879 mol ezüst-nitrátra van szükség, ennek tömege: m(agno ) = 0,1879 mol 169,9 g/mol = 1,92 g. A 10,0%-os AgNO -oldat tömege 19,2 g, térfogata: V = m/ρ = 19,2 g : 1,088 g/cm = 29 cm. d) A keletkező oldatban 0,0995 mol kalcium-nitrát van, amelynek tömege: 0,0995 mol 164,0 g/ mol = 15,41 g. A keletkező oldat tömege a tömegmegmaradás törvénye alapján: 57,94 g + 19,2 g 26,95 g = 50,2 g. 15,41 g Az oldat összetétele: = 0,0440, azaz 4,40 w% Ca(NO ) 2. 50,2 g 9 pont VIII. feladat a) A reakció: H 2 O 2F H 2 + ½ O 2 (ehelyett külön a katód- és az anódfolyamat felírása is elfogadható) A felhasznált töltés: Q = 8,00 A 5, s = C A rendszeren áthaladt elektronok: n(e C ) = = 1,492 mol C/mol Az elbontott víz (az elektrolízis egyenlete alapján): n(víz) = 1,492 mol : 2 = 0,7461 mol. A képződött durranógáz (az elektrolízis egyenlete alapján): n(durranógáz) = 0,7461 mol 1,5 = 1,119 mol. A durranógáz térfogata: V(durranógáz) = 1,119 mol 24,5 dm /mol = 27,4 dm. b) Az elbontott víz tömege: m(víz) = 0,7461 mol 18,0 g/mol = 1,4 g. A m* tömegű oldatot kezdtünk elektrolizálni, abban 0,100m* só volt. A folyamat végére az oldat tömege m* 5,97 gramm, a só változatlan: 0,100m * = 0,120 m * 1,4 Ebből m* = 85,58 85,58 g Az elektrolizált oldat térfogata: V = 1,08 g/cm = 74,6 cm. (Bármely más, helyes levezetés max. pontszámot ér.) 1 2

24 IX. feladat a) A ph-ból: [H + ] = 1, mol/dm. A sósav erős sav, így a koncentrációja 1, mol/dm. A hangyasav gyenge sav, így: [H + ] = [HCOO ] = 1, mol/dm, [HCOOH] = c 1, mol/dm, ahol c a hangyasav bemérési koncentrációja. 2 pont Az egyensúlyi állandó: 2 ] 2 1, ,0 10 = 2 c 1,0 10 ebből: c = 0,575, tehát 0,575 mol/dm -es hangyasavoldat ph-ja 2,00. b) 2,0 mol/dm A sósavat 2 1,0 10 mol/dm = 200-szoros térfogatra kell hígítani. 500 cm = 2,50 cm sósavat kell 500 cm térfogatra kell hígítani. 200 A hangyasavoldatot 2,0 mol/dm 0,575 mol/dm =,48-szoros térfogatra kell hígítani 500 cm = 144 cm, azaz az adatok pontossága szerint 1, cm (0,14 dm ),48 hangyasavoldatot kell 500 cm térfogatra kell hígítani. (Bármely más, helyes levezetés max. pontszámot ér.) 10 pont 24

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok Felkészítés szakmai vizsgára vegyipari területre Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok II/14. évfolyam TANulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 0803 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének

Részletesebben

Beck Mihály:Változatok egy elemre. Kajtár Márton emlékének. A grafit és a gyémánt

Beck Mihály:Változatok egy elemre. Kajtár Márton emlékének. A grafit és a gyémánt DFT-BUDAPEST KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI AKADÉMIA NYILVÁNOS PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGANAP KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI MEGOLDÓKULCS EMELT SZINT. ÉVFOLYAM. FELADAT ESETTANULMÁNY Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások

Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások Oktatási segédanyag Petőcz György Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások A KÉMIAI KÉPLETEK A képletek (a tapasztalati, a molekula- és a szerkezeti képletek) egyszerű és egyértelmű

Részletesebben

Középszintű érettségi előkészítő 11-12. évfolyam Kémia. 11-12. évfolyam

Középszintű érettségi előkészítő 11-12. évfolyam Kémia. 11-12. évfolyam 11-12. évfolyam A 9-10. évfolyamon elsajátított ismeretekre támaszkodva a tanulók e két tanév során ukat mélyítik, új ismeretekre tesznek szert az általános-, szerves-, és szervetlen kémia területén. A

Részletesebben

KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK

KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdag Zoltán, Kerepesi Ildikó Kucsera Judit, Manczinger László, Pesti Miklós, Takács Krisztina, Uzsoki Boglárka, Vágvölgyi Csaba KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK

Részletesebben

11. évfolyam. Tematikus áttekintés. Elektrokémia

11. évfolyam. Tematikus áttekintés. Elektrokémia 11 12. évfolyam Súlyos következményekkel járó hiányt pótol a reáltagozat 11. évfolyamán a szervetlen kémia anyagszerkezeti alapokon való tárgyalása. A jelen kerettanterv a kémia érettségi követelményeinek

Részletesebben

Nagyon egyszerű példák fizikai kémiából 2015. február 24.

Nagyon egyszerű példák fizikai kémiából 2015. február 24. Nagyon egyszerű példák fizikai kémiából 015. február 4. Turányi Tamás ELTE Kémiai Intézet 1. feladat Reggel azt mondta be a rádió, hogy a légnyomás 748 Hgmm, lassan emelkedik. Adja meg a reggeli légnyomást

Részletesebben

Az acélok szennyező anyagai

Az acélok szennyező anyagai BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék Anyag- és gyártástechnológia (PhD) féléves házi feladat Az acélok szennyező anyagai Thiele Ádám WTOSJ2 Budapest, 2011 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3

Részletesebben

1. Hatály. 2. Értelmezõ rendelkezések. 3. A légszennyezõ anyagok veszélyességi fokozatai. 4. A levegõterheltségi szint határértékei

1. Hatály. 2. Értelmezõ rendelkezések. 3. A légszennyezõ anyagok veszélyességi fokozatai. 4. A levegõterheltségi szint határértékei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 4. szám 487 A vidékfejlesztési miniszter 4/2011. (I. 14.) VM rendelete a levegõterheltségi szint határértékeirõl és a helyhez kötött légszennyezõ pontforrások kibocsátási

Részletesebben

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc**

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Olajmeghatározási módszerek 2. Rész Mintaelőkészítés és mérési módszerek összehasonlító értékelése Olajszennyezések okozta hosszútávú mérgező képesség (toxicitás) Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Bevezetés

Részletesebben

7. Egyéb fémionok hidroxokomplexei

7. Egyéb fémionok hidroxokomplexei 7. Egyéb fémionok hidroxokomplexei Kutatásainkat az Al(III)-on kívül kiterjesztettük olyan fémionokra is, amelyek lúgos közegben számottevő oldhatóságot mutatnak és/vagy amelyek viselkedéséből az Al(III)-

Részletesebben

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse.

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse. Előszó,,Ha az ember magára tekint, először a testét látja, azaz bizonyos anyagmennyiséget, amelyet a magáénak mondhat. De hogy megérthesse, hogy mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette

Részletesebben

tervezet tervezet4. gyakorlat Terner rendszer vizsgálata 4.1. Bevezetés x B =0, 25 x B

tervezet tervezet4. gyakorlat Terner rendszer vizsgálata 4.1. Bevezetés x B =0, 25 x B Terner rendszer vizsgálata gyakorlat célja a fázisszabály gyakorlati alkalmazása, valamint a háromszögdiagram használata olyan háromkomponensű (terner) rendszer vizsgálatával, amelyben egymással nem tetszőleges

Részletesebben

Nukleáris fizika II. rész

Nukleáris fizika II. rész Fizikai Intézet Dr. Paripás Béla Nukleáris fizika II. rész Miskolc, 015 Tartalomjegyzék 1. Ionizáló sugárzások külső és belső természetes forrásai... 3. Az anyag hullámtermészete... 7 3. A határozatlansági

Részletesebben

EUSO felkészít és el feladatok

EUSO felkészít és el feladatok EUSO felkészít és el feladatok Daru János daru@bolyai.elte.hu 1. Általános tudnivalók Az EUSO válogatón nem sok háttértudással kell rendelkezni, sokkal fontosabb, hogy ügyesen gondolkozz és számolj. Ennek

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Vitaminnal dúsított sörök előállítása és tanulmányozása. Nagymáté Emese

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Vitaminnal dúsított sörök előállítása és tanulmányozása. Nagymáté Emese DOKTORI ÉRTEKEZÉS Vitaminnal dúsított sörök előállítása és tanulmányozása Nagymáté Emese Budapest, 2008 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 2 IRODALMI ÁTTEKINTÉS... 7 2.1 VITAMINOK HALHATATLANSÁGA... 7

Részletesebben

Sörkészítés technológiájának kidolgozása kölesből

Sörkészítés technológiájának kidolgozása kölesből Sörkészítés technológiájának kidolgozása kölesből 1. Bevezetés A gabonafélék és származékaik ősidőktől fogva jelentős részét képzik az emberiség táplálékforrásának. A coeliákiás betegség már az ókorban

Részletesebben

Fehérjék kimutatása litium-dodecil-szulfát poliakrilamid-gélelektroforézissel (LDS-PAGE)

Fehérjék kimutatása litium-dodecil-szulfát poliakrilamid-gélelektroforézissel (LDS-PAGE) Fehérjék kimutatása litium-dodecil-szulfát poliakrilamid-gélelektroforézissel (LDS-PAGE) Elektroforézis vizsgálatok során anyagkeveréket folyadékba vagy gél egyik oldalára helyezünk, az edény két végére

Részletesebben

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken SZAKDOLGOZAT Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken Márkus Bence Gábor Fizika BSc., fizikus szakirány Témavezető: Simon Ferenc egyetemi tanár BME Fizika Tanszék Belső konzulens: Kürti Jenő egyetemi

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Kozák János ÁLLATTENYÉSZTÉS

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Kozák János ÁLLATTENYÉSZTÉS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Kozák János ÁLLATTENYÉSZTÉS DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

K i r stál tályké kém ké i ia

K i r stál tályké kém ké i ia Kitálké Kristálykémia i A periódusos rendszer Az ásványok rendszerezése Az ásványok a domináns ANION alapján összesen 9 osztályba sorolhatók. A kilenc ásványosztály y a következő: I. Terméselemek nincs

Részletesebben

A robbanásbiztonság alapelvei

A robbanásbiztonság alapelvei A robbanásbiztonság alapelvei A brosúra összeállítása az aktuális szabványok és előírások figyelembevételével történt, a hivatkozott szabványok magyar címeit csak a kiadás időpontjáig magyar fordítással

Részletesebben

Növénytermesztés I. 1

Növénytermesztés I. 1 Növénytermesztés I. 1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. 0 NÖVÉNYTERMESZTÉS I. DR. SZABÓ BÉLA DR. VÁGVÖLGYI SÁNDOR

Részletesebben

NÁTRIUMSÓK JELLEMZÉSE 23 NA MAS

NÁTRIUMSÓK JELLEMZÉSE 23 NA MAS SZAKDOLGOZAT FÖLDES TAMÁS NÁTRIUMSÓK JELLEMZÉSE 3 NA MAS ÉS MQMAS MÓDSZEREKKEL TÉMAVEZETŐ: DR. ROHONCZY JÁNOS SZERVETLEN KÉMIAI TANSZÉK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 011 Tartalomjegyzék

Részletesebben

AFöld felszínének mintegy kétharmadát

AFöld felszínének mintegy kétharmadát Miért van víz és levegõ a Földön? Sztromatolit, a fotoszintetizáló kékeszöld moszatok megkövesedett váza AFöld felszínének mintegy kétharmadát víz, óceán borítja, illetve a Naprendszerben különlegesnek

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben