KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS"

Átírás

1 KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS 1. FELADATSOR I. feladat 1. CH 4 + H 2 O = CO + H 2 CO + 2 H 2 = CH OH 2. A szintézisgáz előállítása endoterm folyamat. A reakcióhő számítása (a függvénytáblázat használatával): r H = 111 kj/mol [ 74,9 k/mol + ( 242 kj/mol)] = kj/mol. 2 pont A metán egy részét ennek a hőnek a biztosítása miatt kell elégetni.. Ezzel az eljárással feleslegesen elégetjük a szintézisekhez szükséges szénhidrogénforrás egy részét. 4. A brómozás, a reakció vízzel = szubsztitúció pont Az utolsó lépés redoxireakció. 5. A brómot a reakció végére eredeti (elemi) állapotában visszakapjuk. 1 II. feladat A D E C D D D A E 1 D D B 12 pont III. feladat 1. SO + 2. NH 4. kén-trioxid 4. szulfátion a három együtt: a kettő együtt: tetraéderes 14. trigonális piramis 15. tetraéderes 12 pont IV. feladat 1. Nem. Mindhárom vegyület jól oldódik vízben, a szénhidrogének viszont nem (apolárisak). 2. Formilcsoport. -CH=O. D

2 4. HCOO + H 2 O HCOOH + OH 5. B 6. Hidrolízis. A szacharóz glükózra és fruktózra hidrolizált. 7. C 8. Egyenlet (2 pont a helyes képlettel felírt helyesen rendezett egyenlet, illetve a reakció lényegéért : R COOH + NaHCO = R-COONa + H 2 O + CO 2 ) V. feladat 2 pont 12 pont a kettő együtt:. apoláris 4. dipólus a kettő együtt: 5. sárgászöld, szúrós szagú gáz 6. színtelen, szúrós szagú gáz 7. (enyhén) savas, Cl 2 + H 2 O = HCl + HOCl (vagy ionosan: Cl 2 + H 2 O = H + + Cl + HOCl) 8. savas, HCl + H 2 O = H O + + Cl (vagy: HCl = H + + Cl ) 9. 2 Fe + Cl 2 = 2 FeCl 10. Fe + 2 HCl = FeCl 2 + H barna (sárga, vörösbarna is elfogadható) 12. (halvány)zöld (oldat) 1. Cl KI = 2 KCl + I nem reagál 15. A színtelen oldat megbarnul (vagy megsárgul). 1 pont VI. feladat a) A szén-monoxid- és az eténgáz térfogata azonos. Ha azonos a nyomásuk és a hőmérsékletük, akkor az anyagmennyiségük is azonos. Azonos tömegük csak akkor lehet, ha a moláris tömegük is azonos. b) A térfogatarányok megegyeznek az anyagmennyiség-aránnyal: m m V(CO) : V(CH 4 ) = n(co) : n(ch 4 ) = :, M (CO) M (CH 4 ) vagyis a moláris tömegek reciprokával arányosak. 2 pont 1 V(CO) : V(CH 4 ) = 28 1 : = 16 : 28 = 1,00 : 1,75, 16 vagyis a metános tartály 1,75-szöröse a CO-os térfogatának. 6 pont 2

3 VII. feladat 1. a) Az ammónium-nitrát oldáshője: Q o = E r (NH 4 NO ) ( E h (NH + 4 ) + E h (NO ) ) Q o = = 27 kj/mol. A főzőpohár fala lehűl, mert az oldódás során a rendszer hőt von el a környezetétől (endoterm oldódás). b) 200 cm víz tömege 200 g, az oldat tömege: 200 g + 00 g = 500 g (lenne). A tömegszázalékos sótartalom: 00 g 100% = 60,0 w% 500 g Ez hígabb, mint a telített oldat, tehát feloldódik. A 60,0 tömegszázalékos oldat sűrűsége a táblázat alapján: 1,276 g/cm. m 500 g Az oldat térfogata: V(oldat) = = ρ 1,276 g/cm = 92 cm. c) 0,0 C-on a telített oldat 45,8% vizet tartalmaz, így a 200 g vízből: 200 g : 0,458 = 46,7g oldat készíthető, 2 pont 500 g 46,7 g = 6, g só válik ki. [Más módszerrel, például keverési egyenlettel is elfogadható, pl: 500 0,600 x = (500 x) 0,542, ebből: x = 6,] 10 pont VIII. feladat. 1,75 dm a) Az anyagmennyiségek: n(co 2 ) = 24,5 dm /mol = 0,0714 mol, 1,286 g n(h 2 O) = 18,0 g/mol = 0,0714 mol. n(c) : n(h) = 0,0714 : (2 0,0714) = 1 : 2, vagyis a képlet (CH 2 ) n. b) A klórozás addíció (mivel melléktermék nélküli), így a C n H 2n valamilyen (nyilt láncú) olefin. A reakció: C n H 2n + Cl 2 C n H 2n Cl 2 M(C n H 2n ) = 14n; M(C n H 2n Cl 2 ) = 14n + 71 M (CnH 2nCl2 ) 14n + 71 = = 1,845 M (CnH 2n ) 14n n = 6 A vegyület molekulaképlete: C 6 H 12 (hexénizomer). c) A feltételeknek megfelelő képlet: CH CH C C CH CH A szabályos neve: 2,-dimetilbut-2-én. 1

4 IX. feladat cm oldat a sűrűség alapján 224 g, benne 22,4 g CuSO 4 van (0,14 mol). a) Q = 1, s 4,00 A = C, ebből: n(e C ) = = 0,1492 mol 2 pont C/mol A Cu e 0,1492 = Cu egyenlet szerint ennyi elektron mol Cu leválasztá- 2 0,1492 sához elegendő: m(cu) = mol 6,5 g/mol = 4,7 g. 2 pont 2 Eközben a másik elektródon a 2 H 2 O = O e + 4 H + egyenlet szerint 0,1492 0,1492 mol oxigén fejlődik : V(O 2 ) = mol 24,5 dm /mol = 0,914 dm. 2 pont 4 4 0,1492 b) A réz kiválásával egyidejűleg ugyanannyi, azaz mol kénsav lesz az 2 0,1492 oldatban, melynek tömege: m(kénsav) = mol 98,0 g/mol = 7,1 g pont Az oldat tömege viszont csökken az eltávozó réz és oxigén tömegével: 0,1492 m(oldat) = 224 g 4,7 g mol 2,0 g/mol = 218 g. A keletkező oldat kénsavtartalma: 4 7,1 g 218 g 100% =,5 tömeg%. 1 4

5 2. FELADATSOR I. feladat 1. fosszilis tüzelőanyagokból (fűtés, dízelmotorok stb.) égetéssel (oxidációval) 2. +4: kén-dioxid, kénessav, nátrium-szulfit +6: kén-trioxid, kénsav. A kén-dioxid és víz kölcsönhatásakor kénessav keletkezik. (Ez helyes.) Kénsavvá csak a levegőben lévő valamilyen más anyag redukciója közben oxidálódhat. (Ezzel egyenértékű bármilyen utalás az oxidációra.) 4. A kén égetése és a réz reakciója tömény kénsavval redoxireakció, a nátrium-szulfit és a sósav reakciója sav-bázis reakció. 5. 1,00 dm 1,00 dm gáz: n = 24,5 dm /mol = 0,04082 mol, m = 0,04082 mol 64,1 g/mol = 2,617 g 2,617 g = 2, µg. V(levegő) = 2, µg : 250 µg/m = m, azaz kb m. 1 II. feladat D E D B C E A B A 1 D 10 pont III. feladat 1. formaldehid (metanal) 2. hangyasav (metánsav). propanon 4. dimetil-keton (. és 4. felcserélhető, és bármelyik helyett az aceton is elfogadható) 5. etil-acetát 6. acetamid (ecetsavamid) 7. acetamid hidrogénkötés 8. formaldehid a legkisebb a moláris tömege (és hidrogénkötésre sem képes tiszta halmazban) 9. hangyasav, aceton (2 ½ pont, hibás vegyület ½ pont, de összességében 0-nál nem kevesebb) 10. HCOOH + NaOH HCOONa + H 2 O Nátrium-formiát keletkezik CH COO C 2 H 5 + NaOH CH COONa + CH CH 2 OH Nátrium-acetát és etanol (etil-alkohol) keletkezik. 15 pont 5

6 IV. feladat 1. a) vörös b) negatív pólus (1), katód (1) 2 pont c) redukció 2. oxigén (O 2 ). az anódon (vagy: ahol az oxigén fejlődik) H 2 O = ½ O e + 2 H + ( H 2 O = ½ O e + 2 H O + ) 4. (0,5 mol réz, azaz) 1,8 g (1,75 g) réz (0,25 mol azaz) 6,1 dm (6,125 dm ) gáz 9 pont V. feladat 1. a) Na 2 CO, NaHCO, Na PO 4 (a nevek megadásával is elfogadható) csak együtt: 7-nél nagyobb a ph-juk b) Például: CO 2 + H 2 O HCO + OH. 2. a) nátrium-klorid, fehér csapadék csak együtt: b) Ag + + Cl = AgCl. Na 2 CO (Na 2 CO 10H 2 O), szóda (vagy sziksó) csak együtt: NaCl, kősó csak együtt: NaNO, chilei salétrom csak együtt: 4. a) Na 2 CO, Na PO 4 (a nevek megadásával is elfogadható) pont b) pl. Ca 2+ + CO 2 = CaCO 5. a) Na 2 CO, NaHCO (a nevek megadásával is elfogadható) csak együtt: b) pl. Na 2 CO + 2 CH COOH = 2 CH COONa + H 2 O + CO 2 (ionegyenlet is elfogadható) VI. feladat 1 pont a) A reakcióegyenlet: H 2 + Cl 2 = 2 HCl b) A maradék gáz moláris tömege: 1 M = 16 g/mol = 2,0 g/mol, ez a hidrogén, tehát ez volt feleslegben tf-ból 60 térfogategységnyi gáz alakult át. A reakcióegyenlet szerint 0 0 tf hidrogén és klórgáz reagált. A gázelegyben tf = 70 tf hidrogén volt. 70 tf% hidrogén és 0 tf% klór volt az elegyben. 6 pont VII. feladat Az olefin képlete: C n H 2n. Az addíció: C n H 2n + Cl 2 C n H 2n Cl 2 Moláris tömegek: M(C n H 2n ) = 14n; M(C n H 2n Cl 2 ) = 14n+71 6

7 A feladat adatai alapján: 14n + 71 = 1,845 14n Ebből: n = 6,00. Az olefin a hexén: C 6 H 12. Az égés egyenlete: C 6 H O 2 = 6 CO H 2 O Az elégetett hexén: n = 2,50 g : 84,0 g/mol = 0,02976 mol Az égéshő: r H = 119,7 kj : 0,02976 mol = 4022 kj/mol A reakcióhő kiszámítása Hess-tétele alapján (paraméteres vagy szöveges felírás, illetve annak helyes használata alkalmazásakor.) 6( 94) + 6( 286) r H(hexén) = 4022 Ebből: r H(hexén) = 58,0 kj/mol 1 VIII. feladat a) M(Fe(NO ) ) = 241,8 g/mol, M(Fe(NO ) 9 H 2 O) = 40,8 g/mol 241,8 A kristályos só vas-nitrát-tartalma:. 100% = 59,9 tömeg% 40,8 Ha x gramm só oldható, akkor benne: 0,599x gramm vas-nitrát van. A keletkező oldat tömege: (x + 100) gramm 0 C-on a telített oldat 28,6 tömeg%-os: 0,599x = 0,286 x Ebből: x = 91,4 g. b) Ha 40 C-on még y gramm sót oldhatunk, akkor abban 0,599y gramm vasnitrát van, és 40 C-os oldatban: 0,599 91,4 + 0,599y, azaz 54,7 + 0,599y gramm vas-nitrát lesz. Az új oldat tömege: (191,4 + y) gramm. 50,2 Az új oldat: = 0,42, azaz,42 tömegszázalékos, így: 150,2 54,7 + 0,599y 191,4 + y = 0,42 Ebből: x = 5,0 g. (Bármely más, helyes levezetés max. pontszámot ér.) 10 pont IX. feladat a) A reakció: CH COOH + C 2 H 5 OH CH COOCH 2 CH + H 2 O Az átalakulási viszonyok: kiindulás:,00 mol 2,00 mol átalakulás: 1,57 mol 1,57 mol 1,57 mol 1,57 mol egyensúly: 1,4 mol 0,4 mol 1,57 mol 1,57 mol K = [ észter][ [ sav][ ] víz alkohol] (vagy ennek alkalmazása) pont 7

8 1,57 mol 1,57 mol K = V V = 4,0 (4,01) 1,4 mol 0,4 mol V V b),00 mol ecetsav: 60,0 g = 180 g, ez 180 g : 0,769 = 24 g oldatban van, amelynek víztartalma 24 g 180 g = 54 g. A víz anyagmennyisége: 54 g : 18,0 g/mol =,0 mol Az átalakulási viszonyok: CH COOH + C 2 H 5 OH CH COOCH 2 CH + H 2 O kiindulás:,00 mol 2,00 mol,0 mol átalakulás: x x x x egyensúly: x 2 x x + x x + x K = V V x 2 x V V x( + x) 4,0 = ( x)( 2 x) Az átrendezett egyenlet: 4(6 + x 2 5x) = x + x 2 x 2 2x + 24 = 0 x 1 = 6,42 x 2 = 1,25, tehát 1,57 mol helyett most csak 1,25 mol (1,2 mol) észter képződik. pont 1 pont 8

9 . FELADATSOR I. feladat 2 1. CO 2. karbonátionban: +4, CaC 2 : 1, Al 4 C : 4. csak együtt:. atomrácsban 4. a) Al 4 C + 12 H 2 O = 4 Al(OH) + CH 4 CaC H 2 O = Ca(OH) 2 + C 2 H 2 b) CaO + C = CaC 2 + CO c) A karbidok vízzel való reakciója sav-bázis, a CaC 2 előállítása redoxi pont 5. 2,14 dm gáz anyagmennyisége: n = V/V m = 0,0875 mol. Ennyi metán az egyenlet alapján 0,0875 mol : = 0,02912 mol Al 4 C -ból fejlődött. Ennek tömege: m = nm = 0,02912 mol 144 g/mol = 4,19 g. 4,19 g A karbid tisztasága: = 8,9%. 5,00 g 6. Földgázból, mert jelenleg még van, és olcsóbb, mint a karbidot előállítani. 1 pont II. feladat B A A B E C E A E 1 C E 1 III. feladat 1. CHO 2. HCH=O. CH -CHOH-COOH 4. HCOOH pont CH-OH CH-OH CH-OH CH-OH CH 2 -OH (gyűrűs konstitúció is elfogadható) 5. hangyasav 6. 1 : 2 : 2 7. formaldehid 8. mert gáz-halmazállapotú (a gázok összenyomhatók) 9. tejsav és hangyasav csak együtt: 9

10 10. Pl. HCOOH + H 2 O HCOO + H O + sav 1 bázis 2 bázis 1 sav 2 csak teljesen hibátlanért: 11. tejsav 12. formaldehid 1. fenol 14. Polikondenzáció. 14 pont IV. feladat 1. Molekuláik polaritása azonos (hasonló). 2. A jód és a két folyadék molekulái is apolárisak.. Az apoláris fázisok eltérő sűrűségére. 4. I. benzin II. szén-tetraklorid III. víz (1 jó = ) 2 pont 5. C (vizet és szén-tetrakloridot, a többiben a benzin eleve keverék) 6. Kétfázisút. 7. Alul helyezkedne el. Indoklás: kb. azonos térfogatú benzin és szén-tetraklorid összekeverésekor a V. feladat víztől nagyobb mértékben eltérő sűrűségű szén-tetraklorid miatt nagyobb lesz az elegy sűrűsége, mint 1,0 g/cm. (Konkrét számítás is elfogadható.) 9 pont 1. NH + HNO = NH 4 NO Egyesülés, sav-bázis reakció, exoterm két helyes kategória megadása: 2. Zn + 4 HNO = Zn(NO ) NO H 2 O Vörösbarna.. Cu + 8 HNO = Cu(NO ) NO + 4 H 2 O Kék. 4. C 6 H 6 + HNO C 6 H 5 -NO 2 + H 2 O Szubsztitúció. 5. CaO + 2 HNO = Ca(NO ) 2 + H 2 O 9 pont VI. feladat a) A vegyület képlete P x O y, ahol: x : y = n(p) : n(o) Például 100 g vegyületben 56,4 g P-t és 4,6 g O-t véve: 56,4 g n(p) = 1,0 g/mol = 1,819 mol 4,6 g n(o) = = 2,725 mol 16,0 g/mol x : y = 1,819 mol : 2,725 mol = 1,000 : 1,498 x : y = 2 :, vagyis P 2 O. M b) d = x 44,0 g/mol M x = d 44,0 g/mol = 220 g/mol. 10

11 VII. feladat M(P 2 O ) = 110 g/mol, 220 : 110 = 2, tehát a képlet (P 2 O ) 2 vagyis P 4 O 6. 9 pont a) Az 1,567 g/cm -es sűrűségből a táblázat alapján a tömegszázalék (interpolálás): 1,567 1,565 65,65% + (66,09 65,65)% = 65,8 tömeg%. 1,570 1,565 (Ha csak ránézésre, körülbelül jól adja meg, akkor jár.) 2 pont b) 100 cm tömény kénsavoldat tömege: m(oldat) = ρv = 184 g. Benne a kénsav tömege: m(h 2 SO 4 ) = mw = 184 g 0,980 = 180, g. A keletkezett oldat 65,8 tömeg%-os, így a tömege: m(hígabb oldat) = m(h 2 SO 4 ) : 0,658 = 27,9 g. A hígításhoz használt víz tömege tehát: 27,9 g 184 g = 89,9 g. A hígításhoz 89,9 cm (kb. 90 cm ) vizet használtunk. c) A keletkezett oldat térfogata:. V(hígabb oldat) = m/ρ = 27,9 g : 1,567 g/cm = 174,8 cm. Ha nincs kontrakció, akkor 100 cm + 90 cm = 190 cm (189,9 cm ) lenne A kontrakció: 189,9 174,8 = 15,1 cm A kontrakció százalékos értéke: 15,1 cm 189,9 cm 100% = 7,95% (8,0%). 1 VIII. feladat a) A propán és a bután égése: C H O 2 = CO H 2 O C 4 H ,5 O 2 = 4 CO H 2 O b) Az adatok alapján a keletkezett szén-dioxid térfogata: 112,0 cm 50,0 cm = 62,0 cm Ha pl. 20,0 cm gázelegyben: x cm propán van, akkor abból x cm CO 2 keletkezik, (20 x) cm bután van, akkor abból 4(20 x) cm CO 2 keletkezik. 2 pont A keltkező szén-dioxidra így felírható: x + 4(20 x) = 62 Ebből: x = 18 Az összetétel: % = 90,0 térfogat% propán, 10,0 térfogat% bután. 20 c) A felhasznált oxigén: 18,0 cm propánhoz: 5 18,0 cm = 90,0 cm és 2,0 cm butánhoz: 6,5 2,0 cm = 1,0 cm. Az elegyhez kevert oxigén: 10,0 cm (ez a felhasznált) + 50,0 cm (ez a maradék) = 15,0 cm. 2 pont 10 pont 11

12 IX. feladat ph = 1,00-ból, a lúgoldat 0,1000 mol/dm koncentrációjú. a) A reakció lényege: a kénsav és a NaOH anyagmennyiségének aránya 1 : 2. 12,60 cm lúgoldatban: n(naoh) = 0,01260 dm 0,1000 mol/dm = 1, mol A kénsav: 6, mol. A teljes törzsoldatban, így az erdetei 5,00 cm -ben is ennek tízszerese volt: 6,00 10 mol. 6,00 10 mol c(kénsav) = = 1,26 mol/dm. 0,00500 dm b) 10,00 cm lúgoldatban: n(naoh) = 0,01000dm 0,1000 mol/dm = 1, mol 1, mol NaOH ugyanennyi HCl-dal reagál. ph = 2,00-ből 1, mol/dm a koncentráció, így: n 1, mol V(HCl) = = c 2 1,00 10 mol/dm = 0,100 dm = 100 cm. c) ph = 2,00-ből 1, mol/dm a koncentráció, így: 100 cm oldatban 0,100 dm 1, mol/dm = 1,00 10 mol H + van. A V térfogatú lúgoldat 0,1000V mol hidroxidiont tartalmaz. A keletkező oldat savas, vagyis a hidroxidion fogy el. Marad: (1, ,1000V) mol hidrogénion. A keletkező oldat térfogata (0,100 + V) dm, ph-ja,00 (1,00 10 mol/dm ), 1, ,1000V így: 0,100 + V = 1,00 10 V = 8,91 10 dm = 8,91 cm. (Bármely más, helyes levezetés is maximális pontszámot ér.) 12 pont 12

13 4. FELADATSOR I. feladat 1. A 2. B (szekunder amin). Az aromás gyűrű oldalláncán a CH csoport szénatomja a kiralitáscentrum. Az enantiomerpár két tagja eltérő hatáserősséget mutat. 4. C 9 H 1 N 5. Pl. 2 R-NH 2 + H 2 SO 4 = (R-NH ) 2 SO 4 6. Kis mennyiség esetén vidámság, beszédesség, Nagy mennyiség esetén nem érez fáradtságot, éhséget, szomjúságot. Emeli a vérnyomást. Fokozza a szívfrekvenciát. Tágítja a pupillákat. Mozgósítja a szervezet tartalékait. Ezek közül legalább :, 5 példa: 2 pont 7. A metamfetamin fizikai függőséget is kialakíthat. 8. Nem, gyógyszerként való használata például hasznos vagyis az emberek használják káros dolgokra. (vagy más, hasonló értelmű megállapítás, amelyben az emberi felelősségről van szó). II. feladat 10 pont C E A D D C C D C 1 C 10 pont III. feladat A kettő együtt:. s 2 p s 2 2p 5 5. K, L 6. K A kettő együtt: A kettő együtt: 9. r(al) > r(f) 10. Al F 12. r(al + ) < r(f ) 1. fémes kötés 14. gyenge másodrendű, diszperziós kötések Al + F 2 = 2 AlF 16. síkháromszöges (trigonális planáris) 1 pont 1

14 IV. feladat 1. Klór, hidrogén és ammónia. 1 pont 2. 2 KMnO HCl = 2 MnCl Cl KCl + 8 H 2 O Helyes anyagkiválasztás ½ pont, helyes oxidációs számok ½ pont, rendezés. (Az oxidációs számok kijelölése nem kötelező, de hibás rendezés esetén részpontozható.) 2 pont Zn + 2 HCl = ZnCl 2 + H 2 Helyes anyagkiválasztás ½ pont, egyenlet. 1,5 pont NH 4 Cl + NaOH = NaCl + NH + H 2 O Helyes anyagkiválasztás ½ pont, egyenlet. 1,5 pont. Módszerek: klór B, hidrogén C, ammónia A 1 helyes, mind: 2 pont (Ha a hidrogénhez C helyett A-t ír, az elfogadható ért, de 2 pontot csak hibátlan sorrendre adhatunk.) Indoklások: A klór a levegőnél nagyobb sűrűségű (és vízben oldódik). A hidrogén gyakorlatilag nem oldódik vízben. Az ammónia a levegőnél kisebb sűrűségű (és vízben oldódik). V. feladat 1 pont 1. CH CH 2 CH 2 OH, CH CHOH CH, CH CH 2 O CH 1 pont 2. Etil-metil-éter Az I. kísérlet már kizárja.. Hidrogén (H 2 ). 4. A fekete felületű rézdrót vörös lesz. 5. Ezüst válik ki a kémcső falára. 6. A: propán-2-ol (izopropil-alkohol), B: propán-1-ol (propil-alkohol) pont 7. Pl. CH CH 2 CH 2 OH + Na CH CH 2 CH 2 ONa + ½ H 2 CH CH 2 CH 2 OH + CuO CH CH 2 CH=O + Cu + H 2 O CH CH 2 CH=O + 2 Ag OH CH CH 2 COOH + 2 Ag + H 2 O 1 pont VI. feladat A sztirol: M(C 8 H 8 ) = 104 g/mol. A vinil-klorid: M(C 2 H Cl) = 62,5 g/mol. 11,0 g 100 g kopolimerben 11,0 g klór, ez: 5,5 g/mol = 0,099 mol Ez 0,099 mol 62,5 g/mol = 19,4 g vinil-klorid. A kopolimerben: 100 g 19,4 g = 80,6 g sztirol van. 80,6 g Ez: 104 g/mol = 0,775 mol. A sztirol vinil-klorid arány így: 0,775 : 0,099 = 2,50 : 1,00 (5,00 : 2,00) 6 pont 14

15 VII. feladat a) 100 g oldatban 20,0 g KI és 80,0 g desztillált víz van. 80,0 g desztillált víz az oldhatóság alapján: 0, g = 115,2 g KI-t old. Feloldható még: 115,2 g 20,0 g = 95,2 g KI. b) 144 g KI anyagmennyisége: n = 144 g : 166 g/mol = 0,867 mol. 100 g víz g KI = 244 g oldat, amelynek térfogata: 244 g V = m/ρ = 1,7 g/cm = 141 cm. 2 pont A koncentráció: 0,867 mol c = 0,141 dm = 6,15 mol/dm. c) A telített oldat 0,00 C-on is 80,0 g vizet tartalmaz. Ebben ezen a hőmérsékleten: 0, g = 102,4 g KI oldható 115,2 g 102,4 g = 12,8 g só válik ki. 10 pont VIII. feladat a) CaO + 2 HCl = CaCl 2 + H 2 O ½ pont CaCO + 2 HCl = CaCl 2 + H 2 O + CO 2 NaOH + HCl = NaCl + H 2 O ½ pont b) A fejlődött CO 2 -gázból: n(caco ) = n(co 2 ) = 0,490 dm : 24,5 dm /mol = 0,0200 mol A titrálás adataiból: n(hcl-maradék) = n(naoh) = cv = 0,01970 dm 0,1015 mol/dm n(hcl-maradék) = 2,00 10 mol, a teljes törzsoldatban ennek hússzorosa van: 0,0400 mol. Az oldáshoz használt sósavban: n(hcl) = 0,02500 dm 4,00 mol/dm = 0,100 mol. A keverékmintára fogyott sósav: 0,100 mol 0,0400 mol = 0,0600 mol. A két első egyenlet alapján ennyi sósav 0,000 mol volt a keverékkel reagált Ebből és a korábban kiszámított CaCO -ból: n(cao) = 0,000 mol 0,0200 mol = 0,0100 mol. A keverékminta tömege: 0,0200 mol 100 g/mol + 0,0100 mol 56,0 g/mol = 2,56 g. c) 0,0200 mol CaCO ugyanennyi CaO elkarbonátosodásával keletkezett. Ezért az elkarbonátosodás mértéke: 0,0200 = 0,667, azaz 66,7%. 0, ,

16 IX. feladat a) Az átalakulások: CH 4 (g) + H 2 O(g) CO(g) + H 2 (g) kiindulás: 0,0200 mol/dm 0,100 mol/dm 75% átalakul: 0,0150 mol/dm 0,0150 mol/dm 0,0150 mol/dm 0,0450 mol/dm egyensúly: 0,00500 mol/dm 0,0850 mol/dm 0,0150 mol/dm 0,0450 mol/dm pont K = K = [ CO][ H2 ] [ CH ][ H O] 4 2 0,015 mol/dm (0,0450mol/dm ) 0,00500 mol/dm 0,0850 mol/dm =, b) A metángáz kiindulási koncentrációja: 1 c = 24,5 dm /mol = 0,0408 mol/dm. Az átalakulások: CH 4 (g) + H 2 O(g) CO(g) + H 2 (g) kiindulás: 0,0408 mol/dm x mol/dm 50% átalakul: 0,0204 mol/dm 0,0204 mol/dm 0,0204 mol/dm 0,0612 mol/dm egyensúly: 0,0204 mol/dm (x 0,0204) mol/dm 0,0204 mol/dm 0,0612 mol/dm pont Az egyensúlyi állandó változatlan, így: K = 0,0204 mol/dm (0,0612 mol/dm ) 0,0204 mol/dm ( x 0,0204) mol/dm =, Ebből: x = 0, ,0 dm -es tartályba így: 10,0 dm 0,0916 mol/dm = 0,916 mol vizet fecskendeztünk, amelynek tömege: 0,916 18,0 g = 16,5 g. 12 pont 16

17 5. FELADATSOR I. feladat 1. a) Nehézfém. b) 4s 1 d 5 2. a) Mert a Cr + /Cr rendszer standardpotenciálja negatív! b) Cr + HCl = CrCl + 1,5 H 2 (ionegyenlet is elfogadható) c) zöld ban, faszenes redukcióval. 4. FeCr 2 O 4 és Cr 2 O : +, PbCrO 4 : Cr 2 O + 2 Al = Al 2 O + 2 Cr (vagy: 2 Cr 2 O + Si = 4 Cr + SiO 2 ) 6. Cr 2 O + H 2 SO 4 = Cr 2 (SO 4 ) + H 2 O 7. Aktív, mert megsérülése esetén is védi a vasat. A Cr + /Cr standardpotenciálja kisebb, mint a Fe 2+ /Fe rendszeré. 8. Na 2 CrO 4 (citrom)sárga csak együtt: 12 pont II. feladat C D E C B 5 pont III. feladat A B A C D B C 7 pont IV. feladat 1. * igen 5. nem 6. CH 2 =CH CH + Cl 2 = CH 2 Cl CHCl CH * 7. CH CH + Cl 2 = CH CH 2 Cl + HCl 8. CH 2 =CH CH + HCl = CH CHCl CH * 9. nem reagál 9 : 9 pont * Ha a vizsgázó az 1. kérdésre 4-et ír (és nem buta-1,-diént ír, aminek delokalizáltak a pi-kötései, hanem pl. butint, akkor értelemszerűen a 6. és a 8. válasz is módosul.) V. feladat 1. Jód. 2. Kvarchomok.. Grafit. 4. Konyhasó. (4 helyes válasz: pont, 2 helyes 2 pont, 1 helyes ) pont 5. Szürkés 6. Fehér A kettő együtt: * 17

18 7. Nem oldódik (vagy: alig oldódik, sárga oldat) *½ pont 8. Nem oldódik. *½ pont 9. Nem oldódik. *½ pont 10. Nem oldódik. *½ pont 11. Nem oldódik. *½ pont 12. Lila gőzök keletkeznek. * 1. Nincs látható változás. *½ pont 14. Dszperziós kölcsönhatás. *½ pont 15. Kovalens kötés. *½ pont 16. Kovalens (és a rétegek között másodrendű) kötés. *½ pont 17. Ionkötés (elektrosztatikus kölcsönhatás). *½ pont *Az oszlop fejlécében általa megadott anyaghoz tartozó helyes információ megadása. 10 pont VI. feladat 1. a) NH + H 2 O NH OH b) b 1 s 2 s 1 b 2 2. a) 2 NO 2 + H 2 O = HNO 2 + HNO (vagy: 2 NO 2 + H 2 O + ½ O 2 = 2 HNO ) b) Savas esőt okoz.. a) CaC H 2 O = Ca(OH) 2 + C 2 H 2 b) sav-bázis reakció 4. a) C + H 2 O CO + H 2 b) magas hőmérsékleten (izzó szén és vízgőz reakciója) 5. a) HC CH (CH 2 =CH OH ) CH CH=O b) acetaldehid 6. a) C 17 H 5 -COO + H 2 O C 17 H 5 -COOH + OH VII. feladat b) Lúgos kémhatást okoz (vagy: csökkenti a víz felületi feszültségét, így habzást okoz). A vízi élőlények életét megzavarja. 12 pont a) Az alkáliföldfém (Me) halogenidjének (X) képlete az ionok töltése (Me 2+ és X ) miatt MeX 2, így a fémionok és a halogenidionok aránya 1 : 2. 4, fémion van a mintában. 22 4,01 10 b) A fémionok anyagmennyisége: n = = 0,0666 mol 2 1 6,02 10 mol Ugyanennyi a vegyület anyagmennyisége is, így: 4,15 g M = = 62, g/mol. 2 pont 0,0666 g/mol c) Az MeX 2 képlet alapján 1 mol vegyület 2 mol halogenidiont tartalmaz: 2 mol klór vagy ennél nagyobb rendszámú elem tömege nagyobb, mint az egész moláris tömeg. Ezért biztosan fluoridról van szó. A fém moláris tömege: 62, g/mol 2 (19,0 g/mol) = 24, g/mol. A fém a moláris tömeg alapján a magnézium. 9 pont 18

19 VIII. feladat A glükóz: M(C 6 H 12 O 6 ) = 180 g/mol. A ribóz: M(C 5 H 10 O 5 ) = 150 g/mol. 2,74 g Az ezüst: n(ag) = 108 g/mol = 0,0257 mol Mindkettő adja az ezüsttükörpróbát: R CHO + 2 Ag OH R COOH + 2 Ag + H 2 O (vagy szövegesen: mindkettő 1 : 2 arányban választ le ezüstöt.) Ha a mintából x g a glükóz és így (2,00 x) g a ribóz: x 2x mol glükóz mol ezüstöt választ le, x 2( 2 x) mol ribóz mol ezüstöt választ le. 2 pont A leválasztott ezüstre felírható: 2x 2 + ( 2 x) = 0, Ebből: x = 0,58. 0,58 g A keverékben: 2,00 g 100% = 29,2 w% glükóz és 70,8 w% ribóz van. 9 pont IX. feladat A nátrium-oxalát: (COO) 2 Na 2, M = 14 g/mol. A reakcióegyenlet: (COOH) KMnO 4 + H 2 SO 4 = 10 CO 2 + K 2 SO MnSO H 2 O ( az oxidációsszám-változás szerinti rendezésért, a befejezésért) 2 pont A fogyott permanganát: n(kmno 4 ) = cv = 2, mol. Ebből az egyenlet alapján: n(oxálsav) = 2,5 2, mol = 5, mol A teljes törzsoldatban ennek ötszöröse: 2, mol oxálsav volt. Ugyanennyi nátrium-oxalát volt a 10,00 g telített oldatban. m(na-oxalát) = nm = 0,568 g. Az oldat víztartalma: 10,00 g 0,568 g = 9,64 g. Az oldhatóság meghatározása: 0,568 g x = 9,64 g 100 g Ebből: x =,70, vagyis,70 g Na-oxalát/100 g víz. 1 19

20 X. feladat 1. a) A példa adatai alapján a ciklohexánból x, a hidrogénből 9x az egyensúlyi koncentráció. Ebből a többi adat: C 6 H 12 (g) C 6 H 6 (g) + H 2 (g) kiindulás: 4x 0 0 átalakul: x x 9x egyensúly: x x 9x 2 pont x A disszociációfok: α = 4x = 0,750 (azaz 75,0%-os a disszociáció) b) Az egyensúlyi koncentrációk az összes koncentrációból: x + x + 9x = 2,11 mol/dm, ebből x = 2,11 mol/dm : 1 = 0,162 mol/dm. [C 6 H 12 ] = 0,162 mol/dm, [C 6 H 6 ] = 0,487 mol/dm, [H 2 ] = 1,46 mol/dm 2 pont Az egyensúlyi állandó: K = [ ][ C6H 6 H 2 C H (vagy ennek alkalmazása a számításban) [ ] ] ,487 1,46 K = 0,162 = 9,6 (mol /dm 9 ) 1000 kg c) 1,00 t ciklohexán: n(c 6 H 12 ) = 84,0 kg/kmol = 11,9 kmol. 11,9 kmol ciklohexán 75,0%-a alakul át: 0,750 11,9 kmol = 8,9 kmol 8,9 kmol ciklohexánból 8,9 kmol benzol és 26,78 kmol hidrogéngáz lesz. m(benzol) = 8,9 kmol 78,0 kg/kmol = 697 kg = 0,697 tonna. V(H 2 ) = 26,78 kmol 24,5 m /kmol = 656 m. (Ha az a) részben elrontotta a disszociációfokot, akkor az ott kiszámított hibás adattal jól számolva a c) részre maximális pont adható. 60,0%-os disszociációval számolva: 557 kg benzol és 525 m H 2 adódik.) 14 pont 20

21 6. FELADATSOR I. feladat 1. A kokain királis. 2. A prokain primer (aromás) aminocsoportot és észtercsoportot tartalmaz. Együtt: A lidokain amidcsoportot tartalmaz.. A prokain valamivel erősebb bázis (mert gyengébb sav). 4. a) A metilezett aromás gyűrű bekarikázása. b) Az N-alkilcsoportok bekarikázása (az amidcsoport is belekerülhet). c) A hasonló hasonlót elv említése (ezzel egyenrangú bármilyen helyes válasz). 5. Pl. Q N + HCl = Q NH + + Cl 6. A gyulladásos szövetek testnedvei az átlagosnál kisebb ph-júak, ezért kevesebb (lipofil) semleges bázisforma keletkezik. Ezért kevesebb molekula jut be az idegrostba (ahol kifejthetné a hatását). 7. Zsiroldékonysága (lipofil jellege) nagyobb, a hatás kifejtése után gyorsabban elbomlik (elhidrolizál). 12 pont II. feladat D B B C A B E D D 1 C 10 pont III. feladat 1. H 2 2. Zn + 2 HCl = ZnCl 2 + H 2. Zn + 2 H + = Zn 2+ + H 2 4. redoxireakció ½ pont 5. Cl KMnO HCl = 2 MnCl KCl + 5 Cl H 2 O 2 pont (oxidációsszám-változások:, teljes rendezés: ) 7. redoxireakció ½ pont 8. Pl. FeS 9. FeS + 2 HCl = FeCl 2 + H 2 S 10. FeS + 2 H + = Fe 2+ + H 2 S (vagy: S H + = H 2 S) 11. sav-bázis reakció ½ pont 12. Pl. NaOH 1. NH 4 Cl + NaOH = NH + H 2 O + NaCl 14. NH OH = NH + H 2 O 15. sav-bázis reakció ½ pont 14 pont IV. feladat 1. a) hidrogén (H 2 ) b) híg kénsavoldatot és alumíniumforgácsot csak együtt: 21

22 c) 2 Al + H 2 SO 4 = Al 2 (SO 4 ) + H 2 2. a) SO 2 b) forró, tömény kénsavat és rézforgácsot csak együtt: c) Cu + 2 H 2 SO 4 = CuSO 4 + SO H 2 O 2 pont. a) szén b) vízgőz, szén-monoxid, szén-dioxid, kén-dioxid (ebből legalább három említése) 4. Az első kísérlet a kénsav savasságát (redukálható hidrogénionok létrejöttét), a második kísérlet azt, hogy erős oxidálószer, a harmadik kísérlet az oxidáló hatáson túl a roncsoló (és vízelvonó) hatást. A fentiek közül legalább kettő helyes megállapítás: 2 x 1 2 pont 1 V. feladat 1. a) 2 Al + Br 2 = 2 AlBr b) HCOOH + Br 2 = CO HBr c) 2 KI + Br 2 = 2 KBr + I 2 (ionegyenlet is elfogadható) 2. Oxidálószer.. a) addíció b) CH 2 Br CBr(CH ) CH=CH 2,,4-dibróm--metilbut-1-én 2 ½ CH 2 =C(CH ) CHBr CH 2 Br,,4-dibróm-2-metilbut-1-én 2 ½ CH 2 Br C(CH )=CH CH 2 Br, 1,4-dibróm-2-metilbut-2-én 2 ½ 4. a) C 4 H 4 NH + 4 Br 2 = C 4 Br 4 NH + 4 HBr b) szubsztitúció, közönséges körülmények közt hevesen (hűteni kell) 10 pont VI. feladat a) V m = 24,5 dm /mol. M (elegy) = ρv m = 1,0 g/ dm 24,5 dm /mol = 1,85 g/mol. Pl. 1,00 mol elegyben x mol NH -t és (1,00 x) mol CO 2 -ot feltételezve, a komponensek tömege 17,0x, illetve 44,0(1,00 x) gramm, ebből: 17,0x + 44,0(1,00 x) = 1,85 ebből: x = 0, ,0 x%, azaz ϕ% NH és 55,0 x%, azaz ϕ% CO 2. b) 1,00 kg hidrogéngáz 500 mol. Ha z mol 1,85 g/mol moláris tömegű elegyhez 500 mol H 2 -t adunk, akkor 15,925 g/mol-ra csökken a moláris tömege. Erre felírható: 1,85z z = 15,925 Ebből: z = 47,2. 47,2 mol gázelegy térfogata standardnyomáson és 25 C-on: 47,2 mol 24,5 dm /mol = dm = 10,7 m. 1 22

23 VII. feladat a) A reakcióegyenlet: CaCl AgNO = 2 AgCl + Ca(NO ) 2 (ionegyenlet is elfogadható) b) 26,95 g 26,95 g ezüst-klorid: n(agcl) = 14,4 g/mol = 0,1879 mol 0,1879 mol AgCl-hoz 0,0995 mol kalcium-kloridra van szükség. Ennek tömege: m(cacl 2 ) = 0,0995 mol 111 g/mol = 10,4 g. A CaCl 2 -oldat oldat tömege: 10,4 g : 0,180 = 57,94 g, térfogata: V = m/ρ = 57,94 g : 1,158 g/cm = 50,0 cm. c) 0,1879 mol AgCl-hoz 0,1879 mol ezüst-nitrátra van szükség, ennek tömege: m(agno ) = 0,1879 mol 169,9 g/mol = 1,92 g. A 10,0%-os AgNO -oldat tömege 19,2 g, térfogata: V = m/ρ = 19,2 g : 1,088 g/cm = 29 cm. d) A keletkező oldatban 0,0995 mol kalcium-nitrát van, amelynek tömege: 0,0995 mol 164,0 g/ mol = 15,41 g. A keletkező oldat tömege a tömegmegmaradás törvénye alapján: 57,94 g + 19,2 g 26,95 g = 50,2 g. 15,41 g Az oldat összetétele: = 0,0440, azaz 4,40 w% Ca(NO ) 2. 50,2 g 9 pont VIII. feladat a) A reakció: H 2 O 2F H 2 + ½ O 2 (ehelyett külön a katód- és az anódfolyamat felírása is elfogadható) A felhasznált töltés: Q = 8,00 A 5, s = C A rendszeren áthaladt elektronok: n(e C ) = = 1,492 mol C/mol Az elbontott víz (az elektrolízis egyenlete alapján): n(víz) = 1,492 mol : 2 = 0,7461 mol. A képződött durranógáz (az elektrolízis egyenlete alapján): n(durranógáz) = 0,7461 mol 1,5 = 1,119 mol. A durranógáz térfogata: V(durranógáz) = 1,119 mol 24,5 dm /mol = 27,4 dm. b) Az elbontott víz tömege: m(víz) = 0,7461 mol 18,0 g/mol = 1,4 g. A m* tömegű oldatot kezdtünk elektrolizálni, abban 0,100m* só volt. A folyamat végére az oldat tömege m* 5,97 gramm, a só változatlan: 0,100m * = 0,120 m * 1,4 Ebből m* = 85,58 85,58 g Az elektrolizált oldat térfogata: V = 1,08 g/cm = 74,6 cm. (Bármely más, helyes levezetés max. pontszámot ér.) 1 2

24 IX. feladat a) A ph-ból: [H + ] = 1, mol/dm. A sósav erős sav, így a koncentrációja 1, mol/dm. A hangyasav gyenge sav, így: [H + ] = [HCOO ] = 1, mol/dm, [HCOOH] = c 1, mol/dm, ahol c a hangyasav bemérési koncentrációja. 2 pont Az egyensúlyi állandó: 2 ] 2 1, ,0 10 = 2 c 1,0 10 ebből: c = 0,575, tehát 0,575 mol/dm -es hangyasavoldat ph-ja 2,00. b) 2,0 mol/dm A sósavat 2 1,0 10 mol/dm = 200-szoros térfogatra kell hígítani. 500 cm = 2,50 cm sósavat kell 500 cm térfogatra kell hígítani. 200 A hangyasavoldatot 2,0 mol/dm 0,575 mol/dm =,48-szoros térfogatra kell hígítani 500 cm = 144 cm, azaz az adatok pontossága szerint 1, cm (0,14 dm ),48 hangyasavoldatot kell 500 cm térfogatra kell hígítani. (Bármely más, helyes levezetés max. pontszámot ér.) 10 pont 24

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. C 2. B. fenolos hidroxilcsoport, éter, tercier amin db. ; 2 db. 4. észter 5. E 6. A tercier amino-nitrogén. 7. Pl. a trimetil-amin reakciója HCl-dal.

Részletesebben

XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint)

XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint) XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint) XXIII. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 E D D A A D B D B 1 D D D C C D C D A D 2 C B D B D D B D C A A XXIII.. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Az etanol és az

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2004.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2004. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2004. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden megítélt

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATK 2003. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden megítélt

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten

Részletesebben

XVII. SZERVETLEN KÉMIA (Középszint)

XVII. SZERVETLEN KÉMIA (Középszint) XVII. SZERVETLEN KÉMIA (Középszint) XVII. 1. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 C A D C D C D A C 1 B D B C A D D D D E 2 D C C C A A A D D C B C C B D D XVII. 4. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Nemfémes

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1 oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I A VÍZ - A víz molekulája V-alakú, kötésszöge 109,5 fok, poláris kovalens kötések; - a jég molekularácsos, tetraéderes elrendeződés,

Részletesebben

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve Foszfátion Szulfátion

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 (pótfeladatsor)

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 (pótfeladatsor) 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 (pótfeladatsor) JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEI - 3. periódus, V. oszlop, 3s 2 3p 3 ; Fehér vagy sárga foszfor és vörös foszfor.

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden megítélt

Részletesebben

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 Megoldás 000. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 000 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A NITROGÉN ÉS SZERVES VEGYÜLETEI s s p 3 molekulák között gyenge kölcsönhatás van, ezért alacsony olvadás- és

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 E C D C E B B A E 1 A C D B B D D A A D 2 C E D A B C B C C E 3 C C B B E

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 E C D C E B B A E 1 A C D B B D D A A D 2 C E D A B C B C C E 3 C C B B E XII. FÉMEK XII. 1. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 E C D C E B B A E 1 A C D B B D D A A D 2 C E D A B C B C C E C C B B E XII. 2. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Fémek összehasonlítása Kalcium Vas

Részletesebben

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont 1. feladat Összesen: 18 pont Különböző anyagok vízzel való kölcsönhatását vizsgáljuk. Töltse ki a táblázatot! második oszlopba írja, hogy oldódik-e vagy nem oldódik vízben az anyag, illetve ha reagál,

Részletesebben

VII. A KÉMIAI REAKCIÓK JELLEMZŐI ÉS CSOPORTOSÍTÁSUK

VII. A KÉMIAI REAKCIÓK JELLEMZŐI ÉS CSOPORTOSÍTÁSUK VII. A KÉMIAI REAKCIÓK JELLEMZŐI ÉS CSOPORTOSÍTÁSUK VII. 1. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 4 5 6 7 8 9 0 C C C E D C C B D 1 B A C D B E E C A D E B C E A B D D C C D D A D C D VII.. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS

Részletesebben

XVIII. SZERVETLEN KÉMIA (Emelt szint)

XVIII. SZERVETLEN KÉMIA (Emelt szint) XVIII. SZERVETLEN KÉMIA (Emelt szint) XVIII. 1. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 B E C C D D E E A 1 D E B D E* C A C A A D 2 C A B C D B A B D C C C C B C A C E C C 4 C B C B D C A C C A

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont) KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (12 pont) Az ion neve Kloridion Az ion képlete Cl - (1 pont) Hidroxidion (1 pont) OH - Nitrátion NO

Részletesebben

KÉMIA. PRÓBAÉRETTSÉGI május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA. PRÓBAÉRETTSÉGI május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május KÉMIA EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 1. Esettanulmány (14 pont) 1. a) m(au) : m(ag) = 197 : 108 = 15,5 : 8,5 (24 egységre vonatkoztatva) Az elkészített zöld arany 15,5

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Egészítse ki a két elemre vonatkozó táblázatot! A elem B elem Alapállapotú atomjának vegyértékelektron-szerkezete: 5s 2 5p 5 5s 2 4d 5 Párosítatlan elektronjainak száma: Lezárt

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 15. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének

Részletesebben

SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK Budapesti Reáltanoda Fontos! Sok reakcióegyenlet több témakörhöz is hozzátartozik. Szögletes zárójel jelzi a reakciót, ami más témakörnél található meg. Alkánok, cikloalkánok

Részletesebben

XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK

XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK XX. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 B D A * C A B C C 1 B B B A B D A B C A 2 C B E C E C A D D A C B D B C A B A A A 4 D B C C C C * javítandó

Részletesebben

VIII. SAV-BÁZIS- ÉS REDOXIREAKCIÓK

VIII. SAV-BÁZIS- ÉS REDOXIREAKCIÓK VIII. SAV-BÁZIS- ÉS REDOXIREAKCIÓK VIII. 1. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 5 6 7 8 9 0 C D E C E D D C C 1 A B C C B E A D B C C C D C C D B D E D E B A A B C A C C A C B D A A B A D D A 5 B A C A C D

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 1611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 3.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 3. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatáskutató

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1999

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1999 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1999 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. HALOGÉNTARTALMÚ SZÉNVEGYÜLETEK A szénhidrogén és a halogén nevének összekapcsolásával Pl. CH 3 Cl metil-klorid, klór-metán

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 1213 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal k t a t á si Hivatal I. FELADATSR 2013/2014. tanévi rszágos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA I. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató A következő kérdésekre az egyetlen helyes választ

Részletesebben

XIX. SZÉNHIDROGÉNEK ÉS HALOGÉNEZETT SZÁRMAZÉKAIK

XIX. SZÉNHIDROGÉNEK ÉS HALOGÉNEZETT SZÁRMAZÉKAIK XIX. SZÉNHIDROGÉNEK ÉS HALOGÉNEZETT SZÁRMAZÉKAIK XIX. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 C C C E C E B C B 1 E B B B D E B D D A 2 A D A E B D B C E D C D A E A B B D B A 4 A B D D XIX..

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 0803 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének

Részletesebben

SZERVETLEN KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

SZERVETLEN KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK SZERVETLEN KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK Budapesti Reáltanoda Fontos! Sok reakcióegyenlet több témakörhöz is hozzátartozik. Zárójel jelzi a reakciót, ami más témakörnél található meg. REAKCIÓK FÉMEKKEL fém

Részletesebben

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás 1. Mekkora tömegű NaOH-ot kell bemérni 50 cm 3 1,00 mol/dm 3 koncentrációjú NaOH-oldat elkészítéséhez? M r (NaCl) = 40,0. 2. Mekkora tömegű KHCO 3 -ot kell

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 15 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 15 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Határozza meg, hogy hány gramm levegő kerül egy átlagos testtömegű felnőtt tüdejébe, ha tudjuk, hogy a tüdő kapacitása,8, a test hőmérséklete 7,0 º, a légnyomás értéke pedig

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 061 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 31. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 0821 É RETTSÉGI VIZSGA 2009. október 28. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor)

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor) 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor) JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1. Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése

Részletesebben

Kémia OKTV II. forduló. A feladatok megoldása

Kémia OKTV II. forduló. A feladatok megoldása Oktatási Hivatal Kémia OKTV 2007-2008. II. forduló A feladatok megoldása I. FELADATSOR (közös) 1. C 6. D 11. D 16. B 2. E 7. C 12. B 17. B 3. E 8. A 13. E 18. E 4. A 9. B 14. C 19. A 5. D 10. A 15. D 20.

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 14. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI középszint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS

KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI középszint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI középszint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS 1. FELADATSOR I. feladat 1. A mezőgazdasági termelés során újra és újra rendelkezésre állnak. Energiatermelésben való alkalmazásukkor takarékoskodhatunk

Részletesebben

M/15/I-II. Az 2005/2006. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának. feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L

M/15/I-II. Az 2005/2006. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának. feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L Kémia OKTV 2005/2006. I. forduló 1 M/15 I-II. M/15/I-II Az 2005/2006. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának Az értékelés szempontjai feladatmegoldásai K É M I Á B

Részletesebben

Az 2009/2010. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának. feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L

Az 2009/2010. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának. feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L Oktatási Hivatal Az 009/010. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L Az értékelés szempontjai Egy-egy feladat összes pontszáma a részpontokból

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1. B 6. C 11. E 16. B 2. E 7. C 12. C 17. D 3. D 8. E 13. E 18. D 4. B 9. D 14. A 19. C 5. C 10. E 15. A 20. C Összesen: 20 pont

1. B 6. C 11. E 16. B 2. E 7. C 12. C 17. D 3. D 8. E 13. E 18. D 4. B 9. D 14. A 19. C 5. C 10. E 15. A 20. C Összesen: 20 pont A 2004/2005. tanévi rszágos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai KÉMIÁBÓL I-II. kategória I. FELADATSR 1. B 6. C 11. E 16. B 2. E 7. C 12. C 17. D 3. D 8. E 13.

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal I. FELADATSOR 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA II. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató A következő kérdésekre az egyetlen helyes

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Minden feladatnál a betűjel bekarikázásával jelölje meg az egyetlen helyes, vagy az egyetlen helytelen választ! I. Melyik sorban szerepelnek olyan vegyületek, amelyek mindegyike

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK (1997)

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK (1997) KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK (1997) MEGOLDÁSOK I. 1. A hidrogén, a hidridek 1s 1 EN=2,1 izotópok: 1 1 H, 2 1 H deutérium 1 H trícium, sajátosságai eltérőek A trícium,- atommagja nagy neutrontartalma

Részletesebben

Az 2008/2009. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának. feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L

Az 2008/2009. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának. feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L ktatási Hivatal Az 2008/2009. tanévi RSZÁGS KÖZÉPISKLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L Az értékelés szempontjai Egy-egy feladat összes pontszáma a részpontokból

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. A katalizátorok a kémiai reakciót gyorsítják azáltal, hogy az aktiválási energiát csökkentik, a reakció végén változatlanul megmaradnak. 2. Biológiai

Részletesebben

XVI. A SZÉNCSOPORT ELEMEI ÉS VEGYÜLETEIK

XVI. A SZÉNCSOPORT ELEMEI ÉS VEGYÜLETEIK XVI. A SZÉNCSOPORT ELEMEI ÉS VEGYÜLETEIK XVI. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 B E C A D C C B C 1 A A C D C E A C B A 2 B A D B A XVI.. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS A szén oxidjai Szigma- és

Részletesebben

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2013. február 20. 8. évfolyam A feladatlap megoldásához kizárólag periódusos rendszert és elektronikus adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológép

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható! 1 MŰVELTSÉGI VERSENY KÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KATEGÓRIA Kedves Versenyző! A versenyen szereplő kérdések egy része általad már tanult tananyaghoz kapcsolódik, ugyanakkor a kérdések másik része olyan ismereteket

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 25. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 22. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002. I. Útmutató! Figyelem! Ha most érettségizik, az I. feladat kidolgozását karbonlapon végezze el! A kidolgozáskor tömör és lényegre törő megfogalmazásra

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása Oktatási Hivatal I. FELADATSOR Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása 1. B 6. E 11. A 16. E 2. A 7. D 12. A 17. C 3. B 8. A 13. A 18. C

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 0512 É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 31. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének

Részletesebben

Számítások ph-val kombinálva

Számítások ph-val kombinálva Bemelegítő, gondolkodtató kérdések Igaz-e? Indoklással válaszolj! A A semleges oldat ph-ja mindig éppen 7. B A tömény kénsav ph-ja 0 vagy annál is kisebb. C A 0,1 mol/dm 3 koncentrációjú sósav ph-ja azonos

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei Az írásbeli

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 15. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

XI. ÁLTALÁNOS KÉMIA (Emelt szint)

XI. ÁLTALÁNOS KÉMIA (Emelt szint) XI. ÁLTALÁNOS KÉMIA (Emelt szint) XI. 1. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 4 5 6 7 8 9 0 D C E E C B C E D 1 A E E A E D B D D E B B A B C A C B C C A D A C B A A E A C 4 D C E XI. 4. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 1612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 0522 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 26. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei Az

Részletesebben

Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium

Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium 2. Mi az alábbi elemek neve: Ra, Rn, Hf, Zr, Tc, Pt, Ag, Au, Ga, Bi

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben

1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben 1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben t/ 0 C 0 20 30 60 O 2 0,006945 0,004339 0,003588 0,002274 H 2S 0,7066 0,3846 0,2983 0,148 HCl 82,3 72 67,3 56,1 CO 2 0,3346 0,1688 0,1257

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 0803 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 29. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. KARBONÁTOK, HIDROGÉN-KARBONÁTOK a σ-kötések egy síkban, kötésszög 120 o, delokalizált elektronok (1 Szóda, Na 2 CO 3 (vagy

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden

Részletesebben

Minta vizsgalap I. Karikázza be az egyetlen megfelelő válasz betűjelét! (10x1 pont) 1. Melyik sorban szerepel csak só?

Minta vizsgalap I. Karikázza be az egyetlen megfelelő válasz betűjelét! (10x1 pont) 1. Melyik sorban szerepel csak só? Minta vizsgalap I. Karikázza be az egyetlen megfelelő válasz betűjelét! (10x) 1. Melyik sorban szerepel csak só? A) CH 3 COONa, K 2 SO 4, Na 3 PO 4, NH 4 Cl B) H 2 SO 4, Na 3 PO 4, NH 4 Cl, NaCl C) Fe(NO

Részletesebben

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk?

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk? Számítások ph-val kombinálva 1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk? Mekkora az eredeti oldatok anyagmennyiség-koncentrációja?

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 0912 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 26. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Az AsH 3 hevítés hatására arzénre és hidrogénre bomlik. Hány dm 3 18 ºC hőmérsékletű és 1,01 10 5 Pa nyomású AsH 3 -ből nyerhetünk 10 dm 3 40 ºC hőmérsékletű és 2,02 10 5 Pa

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 2001 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 Ha most érettségizik, az 1. feladat kidolgozását karbonlapon végezze el! Figyelem! A kidolgozáskor tömör és lényegretörő megfogalmazásra

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFRRÁS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam 1. feladat (12 pont) Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2012. február 14. 8. évfolyam 212 éve született a dinamó és a szódavíz feltalálója. Töltsd ki a rejtvény sorait és megfejtésül

Részletesebben

29. Sztöchiometriai feladatok

29. Sztöchiometriai feladatok 29. Sztöchiometriai feladatok 1 mól gáz térfogata normál állapotban (0 0 C, légköri nyomáson) 22,41 dm 3 1 mól gáz térfogata szobahőmérsékleten (20 0 C, légköri nyomáson) 24,0 dm 3 1 mól gáz térfogata

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Oldódás, mint egyensúly

Oldódás, mint egyensúly Oldódás, mint egyensúly Szilárd (A) anyag oldódása: K = [A] oldott [A] szilárd állandó K [A] szilárd = [A] oldott S = telített oldat conc. Folyadék oldódása: analóg módon Gázok oldódása: [gáz] oldott K

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1999

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1999 1999 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1999 Figyelem! A kidolgozáskor tömör és lényegre törő megfogalmazásra törekedjék. A megadott tematikus sorrendet szigorúan tartsa be! Csak a

Részletesebben

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont 1. feladat Összesen: 8 pont Az autók légzsákját ütközéskor a nátrium-azid bomlásakor keletkező nitrogéngáz tölti fel. A folyamat a következő reakcióegyenlet szerint játszódik le: 2 NaN 3(s) 2 Na (s) +

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 1313 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 22. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

Sztöchiometriai feladatok. 4./ Nagy mennyiségű sósav oldathoz 60 g 3 %-os kálcium-hidroxidot adunk. Mennyi kálciumklorid keletkezik?

Sztöchiometriai feladatok. 4./ Nagy mennyiségű sósav oldathoz 60 g 3 %-os kálcium-hidroxidot adunk. Mennyi kálciumklorid keletkezik? 1./ 12 g Na-hidroxid hány g HCl-dal lép reakcióba? Sztöchiometriai feladatok 2./ 80 g 3 %-os salétromsav hány g Na-hidroxidot semlegesít? 3./ 55 g 8%-os kénsav oldat hány g kálium-hidroxiddal semlegesíthető?

Részletesebben

Oldódás, mint egyensúly

Oldódás, mint egyensúly Oldódás, mint egyensúly Szilárd (A) anyag oldódása: K = [A] oldott [A] szilárd állandó K [A] szilárd = [A] oldott S = telített oldat conc. Folyadék oldódása: analóg módon Gázok oldódása: [gáz] oldott =

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 25. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 1512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 20. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 0912 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 26. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 25. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

Javítóvizsga feladatok 9.osztály

Javítóvizsga feladatok 9.osztály Javítóvizsga feladatok 9.osztály 1. Hány darab elemi részecske van 1 db 13 C atomban db p + db n 0 db e - 2. 10 23 db 13 C atomban db p + db n 0 db e - 0,5 mol 13 C atomban db p + db n 0 db e - 3,25 g

Részletesebben