KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS"

Átírás

1 KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS 1. FELADATSOR I. feladat 1. CH 4 + H 2 O = CO + H 2 CO + 2 H 2 = CH OH 2. A szintézisgáz előállítása endoterm folyamat. A reakcióhő számítása (a függvénytáblázat használatával): r H = 111 kj/mol [ 74,9 k/mol + ( 242 kj/mol)] = kj/mol. 2 pont A metán egy részét ennek a hőnek a biztosítása miatt kell elégetni.. Ezzel az eljárással feleslegesen elégetjük a szintézisekhez szükséges szénhidrogénforrás egy részét. 4. A brómozás, a reakció vízzel = szubsztitúció pont Az utolsó lépés redoxireakció. 5. A brómot a reakció végére eredeti (elemi) állapotában visszakapjuk. 1 II. feladat A D E C D D D A E 1 D D B 12 pont III. feladat 1. SO + 2. NH 4. kén-trioxid 4. szulfátion a három együtt: a kettő együtt: tetraéderes 14. trigonális piramis 15. tetraéderes 12 pont IV. feladat 1. Nem. Mindhárom vegyület jól oldódik vízben, a szénhidrogének viszont nem (apolárisak). 2. Formilcsoport. -CH=O. D

2 4. HCOO + H 2 O HCOOH + OH 5. B 6. Hidrolízis. A szacharóz glükózra és fruktózra hidrolizált. 7. C 8. Egyenlet (2 pont a helyes képlettel felírt helyesen rendezett egyenlet, illetve a reakció lényegéért : R COOH + NaHCO = R-COONa + H 2 O + CO 2 ) V. feladat 2 pont 12 pont a kettő együtt:. apoláris 4. dipólus a kettő együtt: 5. sárgászöld, szúrós szagú gáz 6. színtelen, szúrós szagú gáz 7. (enyhén) savas, Cl 2 + H 2 O = HCl + HOCl (vagy ionosan: Cl 2 + H 2 O = H + + Cl + HOCl) 8. savas, HCl + H 2 O = H O + + Cl (vagy: HCl = H + + Cl ) 9. 2 Fe + Cl 2 = 2 FeCl 10. Fe + 2 HCl = FeCl 2 + H barna (sárga, vörösbarna is elfogadható) 12. (halvány)zöld (oldat) 1. Cl KI = 2 KCl + I nem reagál 15. A színtelen oldat megbarnul (vagy megsárgul). 1 pont VI. feladat a) A szén-monoxid- és az eténgáz térfogata azonos. Ha azonos a nyomásuk és a hőmérsékletük, akkor az anyagmennyiségük is azonos. Azonos tömegük csak akkor lehet, ha a moláris tömegük is azonos. b) A térfogatarányok megegyeznek az anyagmennyiség-aránnyal: m m V(CO) : V(CH 4 ) = n(co) : n(ch 4 ) = :, M (CO) M (CH 4 ) vagyis a moláris tömegek reciprokával arányosak. 2 pont 1 V(CO) : V(CH 4 ) = 28 1 : = 16 : 28 = 1,00 : 1,75, 16 vagyis a metános tartály 1,75-szöröse a CO-os térfogatának. 6 pont 2

3 VII. feladat 1. a) Az ammónium-nitrát oldáshője: Q o = E r (NH 4 NO ) ( E h (NH + 4 ) + E h (NO ) ) Q o = = 27 kj/mol. A főzőpohár fala lehűl, mert az oldódás során a rendszer hőt von el a környezetétől (endoterm oldódás). b) 200 cm víz tömege 200 g, az oldat tömege: 200 g + 00 g = 500 g (lenne). A tömegszázalékos sótartalom: 00 g 100% = 60,0 w% 500 g Ez hígabb, mint a telített oldat, tehát feloldódik. A 60,0 tömegszázalékos oldat sűrűsége a táblázat alapján: 1,276 g/cm. m 500 g Az oldat térfogata: V(oldat) = = ρ 1,276 g/cm = 92 cm. c) 0,0 C-on a telített oldat 45,8% vizet tartalmaz, így a 200 g vízből: 200 g : 0,458 = 46,7g oldat készíthető, 2 pont 500 g 46,7 g = 6, g só válik ki. [Más módszerrel, például keverési egyenlettel is elfogadható, pl: 500 0,600 x = (500 x) 0,542, ebből: x = 6,] 10 pont VIII. feladat. 1,75 dm a) Az anyagmennyiségek: n(co 2 ) = 24,5 dm /mol = 0,0714 mol, 1,286 g n(h 2 O) = 18,0 g/mol = 0,0714 mol. n(c) : n(h) = 0,0714 : (2 0,0714) = 1 : 2, vagyis a képlet (CH 2 ) n. b) A klórozás addíció (mivel melléktermék nélküli), így a C n H 2n valamilyen (nyilt láncú) olefin. A reakció: C n H 2n + Cl 2 C n H 2n Cl 2 M(C n H 2n ) = 14n; M(C n H 2n Cl 2 ) = 14n + 71 M (CnH 2nCl2 ) 14n + 71 = = 1,845 M (CnH 2n ) 14n n = 6 A vegyület molekulaképlete: C 6 H 12 (hexénizomer). c) A feltételeknek megfelelő képlet: CH CH C C CH CH A szabályos neve: 2,-dimetilbut-2-én. 1

4 IX. feladat cm oldat a sűrűség alapján 224 g, benne 22,4 g CuSO 4 van (0,14 mol). a) Q = 1, s 4,00 A = C, ebből: n(e C ) = = 0,1492 mol 2 pont C/mol A Cu e 0,1492 = Cu egyenlet szerint ennyi elektron mol Cu leválasztá- 2 0,1492 sához elegendő: m(cu) = mol 6,5 g/mol = 4,7 g. 2 pont 2 Eközben a másik elektródon a 2 H 2 O = O e + 4 H + egyenlet szerint 0,1492 0,1492 mol oxigén fejlődik : V(O 2 ) = mol 24,5 dm /mol = 0,914 dm. 2 pont 4 4 0,1492 b) A réz kiválásával egyidejűleg ugyanannyi, azaz mol kénsav lesz az 2 0,1492 oldatban, melynek tömege: m(kénsav) = mol 98,0 g/mol = 7,1 g pont Az oldat tömege viszont csökken az eltávozó réz és oxigén tömegével: 0,1492 m(oldat) = 224 g 4,7 g mol 2,0 g/mol = 218 g. A keletkező oldat kénsavtartalma: 4 7,1 g 218 g 100% =,5 tömeg%. 1 4

5 2. FELADATSOR I. feladat 1. fosszilis tüzelőanyagokból (fűtés, dízelmotorok stb.) égetéssel (oxidációval) 2. +4: kén-dioxid, kénessav, nátrium-szulfit +6: kén-trioxid, kénsav. A kén-dioxid és víz kölcsönhatásakor kénessav keletkezik. (Ez helyes.) Kénsavvá csak a levegőben lévő valamilyen más anyag redukciója közben oxidálódhat. (Ezzel egyenértékű bármilyen utalás az oxidációra.) 4. A kén égetése és a réz reakciója tömény kénsavval redoxireakció, a nátrium-szulfit és a sósav reakciója sav-bázis reakció. 5. 1,00 dm 1,00 dm gáz: n = 24,5 dm /mol = 0,04082 mol, m = 0,04082 mol 64,1 g/mol = 2,617 g 2,617 g = 2, µg. V(levegő) = 2, µg : 250 µg/m = m, azaz kb m. 1 II. feladat D E D B C E A B A 1 D 10 pont III. feladat 1. formaldehid (metanal) 2. hangyasav (metánsav). propanon 4. dimetil-keton (. és 4. felcserélhető, és bármelyik helyett az aceton is elfogadható) 5. etil-acetát 6. acetamid (ecetsavamid) 7. acetamid hidrogénkötés 8. formaldehid a legkisebb a moláris tömege (és hidrogénkötésre sem képes tiszta halmazban) 9. hangyasav, aceton (2 ½ pont, hibás vegyület ½ pont, de összességében 0-nál nem kevesebb) 10. HCOOH + NaOH HCOONa + H 2 O Nátrium-formiát keletkezik CH COO C 2 H 5 + NaOH CH COONa + CH CH 2 OH Nátrium-acetát és etanol (etil-alkohol) keletkezik. 15 pont 5

6 IV. feladat 1. a) vörös b) negatív pólus (1), katód (1) 2 pont c) redukció 2. oxigén (O 2 ). az anódon (vagy: ahol az oxigén fejlődik) H 2 O = ½ O e + 2 H + ( H 2 O = ½ O e + 2 H O + ) 4. (0,5 mol réz, azaz) 1,8 g (1,75 g) réz (0,25 mol azaz) 6,1 dm (6,125 dm ) gáz 9 pont V. feladat 1. a) Na 2 CO, NaHCO, Na PO 4 (a nevek megadásával is elfogadható) csak együtt: 7-nél nagyobb a ph-juk b) Például: CO 2 + H 2 O HCO + OH. 2. a) nátrium-klorid, fehér csapadék csak együtt: b) Ag + + Cl = AgCl. Na 2 CO (Na 2 CO 10H 2 O), szóda (vagy sziksó) csak együtt: NaCl, kősó csak együtt: NaNO, chilei salétrom csak együtt: 4. a) Na 2 CO, Na PO 4 (a nevek megadásával is elfogadható) pont b) pl. Ca 2+ + CO 2 = CaCO 5. a) Na 2 CO, NaHCO (a nevek megadásával is elfogadható) csak együtt: b) pl. Na 2 CO + 2 CH COOH = 2 CH COONa + H 2 O + CO 2 (ionegyenlet is elfogadható) VI. feladat 1 pont a) A reakcióegyenlet: H 2 + Cl 2 = 2 HCl b) A maradék gáz moláris tömege: 1 M = 16 g/mol = 2,0 g/mol, ez a hidrogén, tehát ez volt feleslegben tf-ból 60 térfogategységnyi gáz alakult át. A reakcióegyenlet szerint 0 0 tf hidrogén és klórgáz reagált. A gázelegyben tf = 70 tf hidrogén volt. 70 tf% hidrogén és 0 tf% klór volt az elegyben. 6 pont VII. feladat Az olefin képlete: C n H 2n. Az addíció: C n H 2n + Cl 2 C n H 2n Cl 2 Moláris tömegek: M(C n H 2n ) = 14n; M(C n H 2n Cl 2 ) = 14n+71 6

7 A feladat adatai alapján: 14n + 71 = 1,845 14n Ebből: n = 6,00. Az olefin a hexén: C 6 H 12. Az égés egyenlete: C 6 H O 2 = 6 CO H 2 O Az elégetett hexén: n = 2,50 g : 84,0 g/mol = 0,02976 mol Az égéshő: r H = 119,7 kj : 0,02976 mol = 4022 kj/mol A reakcióhő kiszámítása Hess-tétele alapján (paraméteres vagy szöveges felírás, illetve annak helyes használata alkalmazásakor.) 6( 94) + 6( 286) r H(hexén) = 4022 Ebből: r H(hexén) = 58,0 kj/mol 1 VIII. feladat a) M(Fe(NO ) ) = 241,8 g/mol, M(Fe(NO ) 9 H 2 O) = 40,8 g/mol 241,8 A kristályos só vas-nitrát-tartalma:. 100% = 59,9 tömeg% 40,8 Ha x gramm só oldható, akkor benne: 0,599x gramm vas-nitrát van. A keletkező oldat tömege: (x + 100) gramm 0 C-on a telített oldat 28,6 tömeg%-os: 0,599x = 0,286 x Ebből: x = 91,4 g. b) Ha 40 C-on még y gramm sót oldhatunk, akkor abban 0,599y gramm vasnitrát van, és 40 C-os oldatban: 0,599 91,4 + 0,599y, azaz 54,7 + 0,599y gramm vas-nitrát lesz. Az új oldat tömege: (191,4 + y) gramm. 50,2 Az új oldat: = 0,42, azaz,42 tömegszázalékos, így: 150,2 54,7 + 0,599y 191,4 + y = 0,42 Ebből: x = 5,0 g. (Bármely más, helyes levezetés max. pontszámot ér.) 10 pont IX. feladat a) A reakció: CH COOH + C 2 H 5 OH CH COOCH 2 CH + H 2 O Az átalakulási viszonyok: kiindulás:,00 mol 2,00 mol átalakulás: 1,57 mol 1,57 mol 1,57 mol 1,57 mol egyensúly: 1,4 mol 0,4 mol 1,57 mol 1,57 mol K = [ észter][ [ sav][ ] víz alkohol] (vagy ennek alkalmazása) pont 7

8 1,57 mol 1,57 mol K = V V = 4,0 (4,01) 1,4 mol 0,4 mol V V b),00 mol ecetsav: 60,0 g = 180 g, ez 180 g : 0,769 = 24 g oldatban van, amelynek víztartalma 24 g 180 g = 54 g. A víz anyagmennyisége: 54 g : 18,0 g/mol =,0 mol Az átalakulási viszonyok: CH COOH + C 2 H 5 OH CH COOCH 2 CH + H 2 O kiindulás:,00 mol 2,00 mol,0 mol átalakulás: x x x x egyensúly: x 2 x x + x x + x K = V V x 2 x V V x( + x) 4,0 = ( x)( 2 x) Az átrendezett egyenlet: 4(6 + x 2 5x) = x + x 2 x 2 2x + 24 = 0 x 1 = 6,42 x 2 = 1,25, tehát 1,57 mol helyett most csak 1,25 mol (1,2 mol) észter képződik. pont 1 pont 8

9 . FELADATSOR I. feladat 2 1. CO 2. karbonátionban: +4, CaC 2 : 1, Al 4 C : 4. csak együtt:. atomrácsban 4. a) Al 4 C + 12 H 2 O = 4 Al(OH) + CH 4 CaC H 2 O = Ca(OH) 2 + C 2 H 2 b) CaO + C = CaC 2 + CO c) A karbidok vízzel való reakciója sav-bázis, a CaC 2 előállítása redoxi pont 5. 2,14 dm gáz anyagmennyisége: n = V/V m = 0,0875 mol. Ennyi metán az egyenlet alapján 0,0875 mol : = 0,02912 mol Al 4 C -ból fejlődött. Ennek tömege: m = nm = 0,02912 mol 144 g/mol = 4,19 g. 4,19 g A karbid tisztasága: = 8,9%. 5,00 g 6. Földgázból, mert jelenleg még van, és olcsóbb, mint a karbidot előállítani. 1 pont II. feladat B A A B E C E A E 1 C E 1 III. feladat 1. CHO 2. HCH=O. CH -CHOH-COOH 4. HCOOH pont CH-OH CH-OH CH-OH CH-OH CH 2 -OH (gyűrűs konstitúció is elfogadható) 5. hangyasav 6. 1 : 2 : 2 7. formaldehid 8. mert gáz-halmazállapotú (a gázok összenyomhatók) 9. tejsav és hangyasav csak együtt: 9

10 10. Pl. HCOOH + H 2 O HCOO + H O + sav 1 bázis 2 bázis 1 sav 2 csak teljesen hibátlanért: 11. tejsav 12. formaldehid 1. fenol 14. Polikondenzáció. 14 pont IV. feladat 1. Molekuláik polaritása azonos (hasonló). 2. A jód és a két folyadék molekulái is apolárisak.. Az apoláris fázisok eltérő sűrűségére. 4. I. benzin II. szén-tetraklorid III. víz (1 jó = ) 2 pont 5. C (vizet és szén-tetrakloridot, a többiben a benzin eleve keverék) 6. Kétfázisút. 7. Alul helyezkedne el. Indoklás: kb. azonos térfogatú benzin és szén-tetraklorid összekeverésekor a V. feladat víztől nagyobb mértékben eltérő sűrűségű szén-tetraklorid miatt nagyobb lesz az elegy sűrűsége, mint 1,0 g/cm. (Konkrét számítás is elfogadható.) 9 pont 1. NH + HNO = NH 4 NO Egyesülés, sav-bázis reakció, exoterm két helyes kategória megadása: 2. Zn + 4 HNO = Zn(NO ) NO H 2 O Vörösbarna.. Cu + 8 HNO = Cu(NO ) NO + 4 H 2 O Kék. 4. C 6 H 6 + HNO C 6 H 5 -NO 2 + H 2 O Szubsztitúció. 5. CaO + 2 HNO = Ca(NO ) 2 + H 2 O 9 pont VI. feladat a) A vegyület képlete P x O y, ahol: x : y = n(p) : n(o) Például 100 g vegyületben 56,4 g P-t és 4,6 g O-t véve: 56,4 g n(p) = 1,0 g/mol = 1,819 mol 4,6 g n(o) = = 2,725 mol 16,0 g/mol x : y = 1,819 mol : 2,725 mol = 1,000 : 1,498 x : y = 2 :, vagyis P 2 O. M b) d = x 44,0 g/mol M x = d 44,0 g/mol = 220 g/mol. 10

11 VII. feladat M(P 2 O ) = 110 g/mol, 220 : 110 = 2, tehát a képlet (P 2 O ) 2 vagyis P 4 O 6. 9 pont a) Az 1,567 g/cm -es sűrűségből a táblázat alapján a tömegszázalék (interpolálás): 1,567 1,565 65,65% + (66,09 65,65)% = 65,8 tömeg%. 1,570 1,565 (Ha csak ránézésre, körülbelül jól adja meg, akkor jár.) 2 pont b) 100 cm tömény kénsavoldat tömege: m(oldat) = ρv = 184 g. Benne a kénsav tömege: m(h 2 SO 4 ) = mw = 184 g 0,980 = 180, g. A keletkezett oldat 65,8 tömeg%-os, így a tömege: m(hígabb oldat) = m(h 2 SO 4 ) : 0,658 = 27,9 g. A hígításhoz használt víz tömege tehát: 27,9 g 184 g = 89,9 g. A hígításhoz 89,9 cm (kb. 90 cm ) vizet használtunk. c) A keletkezett oldat térfogata:. V(hígabb oldat) = m/ρ = 27,9 g : 1,567 g/cm = 174,8 cm. Ha nincs kontrakció, akkor 100 cm + 90 cm = 190 cm (189,9 cm ) lenne A kontrakció: 189,9 174,8 = 15,1 cm A kontrakció százalékos értéke: 15,1 cm 189,9 cm 100% = 7,95% (8,0%). 1 VIII. feladat a) A propán és a bután égése: C H O 2 = CO H 2 O C 4 H ,5 O 2 = 4 CO H 2 O b) Az adatok alapján a keletkezett szén-dioxid térfogata: 112,0 cm 50,0 cm = 62,0 cm Ha pl. 20,0 cm gázelegyben: x cm propán van, akkor abból x cm CO 2 keletkezik, (20 x) cm bután van, akkor abból 4(20 x) cm CO 2 keletkezik. 2 pont A keltkező szén-dioxidra így felírható: x + 4(20 x) = 62 Ebből: x = 18 Az összetétel: % = 90,0 térfogat% propán, 10,0 térfogat% bután. 20 c) A felhasznált oxigén: 18,0 cm propánhoz: 5 18,0 cm = 90,0 cm és 2,0 cm butánhoz: 6,5 2,0 cm = 1,0 cm. Az elegyhez kevert oxigén: 10,0 cm (ez a felhasznált) + 50,0 cm (ez a maradék) = 15,0 cm. 2 pont 10 pont 11

12 IX. feladat ph = 1,00-ból, a lúgoldat 0,1000 mol/dm koncentrációjú. a) A reakció lényege: a kénsav és a NaOH anyagmennyiségének aránya 1 : 2. 12,60 cm lúgoldatban: n(naoh) = 0,01260 dm 0,1000 mol/dm = 1, mol A kénsav: 6, mol. A teljes törzsoldatban, így az erdetei 5,00 cm -ben is ennek tízszerese volt: 6,00 10 mol. 6,00 10 mol c(kénsav) = = 1,26 mol/dm. 0,00500 dm b) 10,00 cm lúgoldatban: n(naoh) = 0,01000dm 0,1000 mol/dm = 1, mol 1, mol NaOH ugyanennyi HCl-dal reagál. ph = 2,00-ből 1, mol/dm a koncentráció, így: n 1, mol V(HCl) = = c 2 1,00 10 mol/dm = 0,100 dm = 100 cm. c) ph = 2,00-ből 1, mol/dm a koncentráció, így: 100 cm oldatban 0,100 dm 1, mol/dm = 1,00 10 mol H + van. A V térfogatú lúgoldat 0,1000V mol hidroxidiont tartalmaz. A keletkező oldat savas, vagyis a hidroxidion fogy el. Marad: (1, ,1000V) mol hidrogénion. A keletkező oldat térfogata (0,100 + V) dm, ph-ja,00 (1,00 10 mol/dm ), 1, ,1000V így: 0,100 + V = 1,00 10 V = 8,91 10 dm = 8,91 cm. (Bármely más, helyes levezetés is maximális pontszámot ér.) 12 pont 12

13 4. FELADATSOR I. feladat 1. A 2. B (szekunder amin). Az aromás gyűrű oldalláncán a CH csoport szénatomja a kiralitáscentrum. Az enantiomerpár két tagja eltérő hatáserősséget mutat. 4. C 9 H 1 N 5. Pl. 2 R-NH 2 + H 2 SO 4 = (R-NH ) 2 SO 4 6. Kis mennyiség esetén vidámság, beszédesség, Nagy mennyiség esetén nem érez fáradtságot, éhséget, szomjúságot. Emeli a vérnyomást. Fokozza a szívfrekvenciát. Tágítja a pupillákat. Mozgósítja a szervezet tartalékait. Ezek közül legalább :, 5 példa: 2 pont 7. A metamfetamin fizikai függőséget is kialakíthat. 8. Nem, gyógyszerként való használata például hasznos vagyis az emberek használják káros dolgokra. (vagy más, hasonló értelmű megállapítás, amelyben az emberi felelősségről van szó). II. feladat 10 pont C E A D D C C D C 1 C 10 pont III. feladat A kettő együtt:. s 2 p s 2 2p 5 5. K, L 6. K A kettő együtt: A kettő együtt: 9. r(al) > r(f) 10. Al F 12. r(al + ) < r(f ) 1. fémes kötés 14. gyenge másodrendű, diszperziós kötések Al + F 2 = 2 AlF 16. síkháromszöges (trigonális planáris) 1 pont 1

14 IV. feladat 1. Klór, hidrogén és ammónia. 1 pont 2. 2 KMnO HCl = 2 MnCl Cl KCl + 8 H 2 O Helyes anyagkiválasztás ½ pont, helyes oxidációs számok ½ pont, rendezés. (Az oxidációs számok kijelölése nem kötelező, de hibás rendezés esetén részpontozható.) 2 pont Zn + 2 HCl = ZnCl 2 + H 2 Helyes anyagkiválasztás ½ pont, egyenlet. 1,5 pont NH 4 Cl + NaOH = NaCl + NH + H 2 O Helyes anyagkiválasztás ½ pont, egyenlet. 1,5 pont. Módszerek: klór B, hidrogén C, ammónia A 1 helyes, mind: 2 pont (Ha a hidrogénhez C helyett A-t ír, az elfogadható ért, de 2 pontot csak hibátlan sorrendre adhatunk.) Indoklások: A klór a levegőnél nagyobb sűrűségű (és vízben oldódik). A hidrogén gyakorlatilag nem oldódik vízben. Az ammónia a levegőnél kisebb sűrűségű (és vízben oldódik). V. feladat 1 pont 1. CH CH 2 CH 2 OH, CH CHOH CH, CH CH 2 O CH 1 pont 2. Etil-metil-éter Az I. kísérlet már kizárja.. Hidrogén (H 2 ). 4. A fekete felületű rézdrót vörös lesz. 5. Ezüst válik ki a kémcső falára. 6. A: propán-2-ol (izopropil-alkohol), B: propán-1-ol (propil-alkohol) pont 7. Pl. CH CH 2 CH 2 OH + Na CH CH 2 CH 2 ONa + ½ H 2 CH CH 2 CH 2 OH + CuO CH CH 2 CH=O + Cu + H 2 O CH CH 2 CH=O + 2 Ag OH CH CH 2 COOH + 2 Ag + H 2 O 1 pont VI. feladat A sztirol: M(C 8 H 8 ) = 104 g/mol. A vinil-klorid: M(C 2 H Cl) = 62,5 g/mol. 11,0 g 100 g kopolimerben 11,0 g klór, ez: 5,5 g/mol = 0,099 mol Ez 0,099 mol 62,5 g/mol = 19,4 g vinil-klorid. A kopolimerben: 100 g 19,4 g = 80,6 g sztirol van. 80,6 g Ez: 104 g/mol = 0,775 mol. A sztirol vinil-klorid arány így: 0,775 : 0,099 = 2,50 : 1,00 (5,00 : 2,00) 6 pont 14

15 VII. feladat a) 100 g oldatban 20,0 g KI és 80,0 g desztillált víz van. 80,0 g desztillált víz az oldhatóság alapján: 0, g = 115,2 g KI-t old. Feloldható még: 115,2 g 20,0 g = 95,2 g KI. b) 144 g KI anyagmennyisége: n = 144 g : 166 g/mol = 0,867 mol. 100 g víz g KI = 244 g oldat, amelynek térfogata: 244 g V = m/ρ = 1,7 g/cm = 141 cm. 2 pont A koncentráció: 0,867 mol c = 0,141 dm = 6,15 mol/dm. c) A telített oldat 0,00 C-on is 80,0 g vizet tartalmaz. Ebben ezen a hőmérsékleten: 0, g = 102,4 g KI oldható 115,2 g 102,4 g = 12,8 g só válik ki. 10 pont VIII. feladat a) CaO + 2 HCl = CaCl 2 + H 2 O ½ pont CaCO + 2 HCl = CaCl 2 + H 2 O + CO 2 NaOH + HCl = NaCl + H 2 O ½ pont b) A fejlődött CO 2 -gázból: n(caco ) = n(co 2 ) = 0,490 dm : 24,5 dm /mol = 0,0200 mol A titrálás adataiból: n(hcl-maradék) = n(naoh) = cv = 0,01970 dm 0,1015 mol/dm n(hcl-maradék) = 2,00 10 mol, a teljes törzsoldatban ennek hússzorosa van: 0,0400 mol. Az oldáshoz használt sósavban: n(hcl) = 0,02500 dm 4,00 mol/dm = 0,100 mol. A keverékmintára fogyott sósav: 0,100 mol 0,0400 mol = 0,0600 mol. A két első egyenlet alapján ennyi sósav 0,000 mol volt a keverékkel reagált Ebből és a korábban kiszámított CaCO -ból: n(cao) = 0,000 mol 0,0200 mol = 0,0100 mol. A keverékminta tömege: 0,0200 mol 100 g/mol + 0,0100 mol 56,0 g/mol = 2,56 g. c) 0,0200 mol CaCO ugyanennyi CaO elkarbonátosodásával keletkezett. Ezért az elkarbonátosodás mértéke: 0,0200 = 0,667, azaz 66,7%. 0, ,

16 IX. feladat a) Az átalakulások: CH 4 (g) + H 2 O(g) CO(g) + H 2 (g) kiindulás: 0,0200 mol/dm 0,100 mol/dm 75% átalakul: 0,0150 mol/dm 0,0150 mol/dm 0,0150 mol/dm 0,0450 mol/dm egyensúly: 0,00500 mol/dm 0,0850 mol/dm 0,0150 mol/dm 0,0450 mol/dm pont K = K = [ CO][ H2 ] [ CH ][ H O] 4 2 0,015 mol/dm (0,0450mol/dm ) 0,00500 mol/dm 0,0850 mol/dm =, b) A metángáz kiindulási koncentrációja: 1 c = 24,5 dm /mol = 0,0408 mol/dm. Az átalakulások: CH 4 (g) + H 2 O(g) CO(g) + H 2 (g) kiindulás: 0,0408 mol/dm x mol/dm 50% átalakul: 0,0204 mol/dm 0,0204 mol/dm 0,0204 mol/dm 0,0612 mol/dm egyensúly: 0,0204 mol/dm (x 0,0204) mol/dm 0,0204 mol/dm 0,0612 mol/dm pont Az egyensúlyi állandó változatlan, így: K = 0,0204 mol/dm (0,0612 mol/dm ) 0,0204 mol/dm ( x 0,0204) mol/dm =, Ebből: x = 0, ,0 dm -es tartályba így: 10,0 dm 0,0916 mol/dm = 0,916 mol vizet fecskendeztünk, amelynek tömege: 0,916 18,0 g = 16,5 g. 12 pont 16

17 5. FELADATSOR I. feladat 1. a) Nehézfém. b) 4s 1 d 5 2. a) Mert a Cr + /Cr rendszer standardpotenciálja negatív! b) Cr + HCl = CrCl + 1,5 H 2 (ionegyenlet is elfogadható) c) zöld ban, faszenes redukcióval. 4. FeCr 2 O 4 és Cr 2 O : +, PbCrO 4 : Cr 2 O + 2 Al = Al 2 O + 2 Cr (vagy: 2 Cr 2 O + Si = 4 Cr + SiO 2 ) 6. Cr 2 O + H 2 SO 4 = Cr 2 (SO 4 ) + H 2 O 7. Aktív, mert megsérülése esetén is védi a vasat. A Cr + /Cr standardpotenciálja kisebb, mint a Fe 2+ /Fe rendszeré. 8. Na 2 CrO 4 (citrom)sárga csak együtt: 12 pont II. feladat C D E C B 5 pont III. feladat A B A C D B C 7 pont IV. feladat 1. * igen 5. nem 6. CH 2 =CH CH + Cl 2 = CH 2 Cl CHCl CH * 7. CH CH + Cl 2 = CH CH 2 Cl + HCl 8. CH 2 =CH CH + HCl = CH CHCl CH * 9. nem reagál 9 : 9 pont * Ha a vizsgázó az 1. kérdésre 4-et ír (és nem buta-1,-diént ír, aminek delokalizáltak a pi-kötései, hanem pl. butint, akkor értelemszerűen a 6. és a 8. válasz is módosul.) V. feladat 1. Jód. 2. Kvarchomok.. Grafit. 4. Konyhasó. (4 helyes válasz: pont, 2 helyes 2 pont, 1 helyes ) pont 5. Szürkés 6. Fehér A kettő együtt: * 17

18 7. Nem oldódik (vagy: alig oldódik, sárga oldat) *½ pont 8. Nem oldódik. *½ pont 9. Nem oldódik. *½ pont 10. Nem oldódik. *½ pont 11. Nem oldódik. *½ pont 12. Lila gőzök keletkeznek. * 1. Nincs látható változás. *½ pont 14. Dszperziós kölcsönhatás. *½ pont 15. Kovalens kötés. *½ pont 16. Kovalens (és a rétegek között másodrendű) kötés. *½ pont 17. Ionkötés (elektrosztatikus kölcsönhatás). *½ pont *Az oszlop fejlécében általa megadott anyaghoz tartozó helyes információ megadása. 10 pont VI. feladat 1. a) NH + H 2 O NH OH b) b 1 s 2 s 1 b 2 2. a) 2 NO 2 + H 2 O = HNO 2 + HNO (vagy: 2 NO 2 + H 2 O + ½ O 2 = 2 HNO ) b) Savas esőt okoz.. a) CaC H 2 O = Ca(OH) 2 + C 2 H 2 b) sav-bázis reakció 4. a) C + H 2 O CO + H 2 b) magas hőmérsékleten (izzó szén és vízgőz reakciója) 5. a) HC CH (CH 2 =CH OH ) CH CH=O b) acetaldehid 6. a) C 17 H 5 -COO + H 2 O C 17 H 5 -COOH + OH VII. feladat b) Lúgos kémhatást okoz (vagy: csökkenti a víz felületi feszültségét, így habzást okoz). A vízi élőlények életét megzavarja. 12 pont a) Az alkáliföldfém (Me) halogenidjének (X) képlete az ionok töltése (Me 2+ és X ) miatt MeX 2, így a fémionok és a halogenidionok aránya 1 : 2. 4, fémion van a mintában. 22 4,01 10 b) A fémionok anyagmennyisége: n = = 0,0666 mol 2 1 6,02 10 mol Ugyanennyi a vegyület anyagmennyisége is, így: 4,15 g M = = 62, g/mol. 2 pont 0,0666 g/mol c) Az MeX 2 képlet alapján 1 mol vegyület 2 mol halogenidiont tartalmaz: 2 mol klór vagy ennél nagyobb rendszámú elem tömege nagyobb, mint az egész moláris tömeg. Ezért biztosan fluoridról van szó. A fém moláris tömege: 62, g/mol 2 (19,0 g/mol) = 24, g/mol. A fém a moláris tömeg alapján a magnézium. 9 pont 18

19 VIII. feladat A glükóz: M(C 6 H 12 O 6 ) = 180 g/mol. A ribóz: M(C 5 H 10 O 5 ) = 150 g/mol. 2,74 g Az ezüst: n(ag) = 108 g/mol = 0,0257 mol Mindkettő adja az ezüsttükörpróbát: R CHO + 2 Ag OH R COOH + 2 Ag + H 2 O (vagy szövegesen: mindkettő 1 : 2 arányban választ le ezüstöt.) Ha a mintából x g a glükóz és így (2,00 x) g a ribóz: x 2x mol glükóz mol ezüstöt választ le, x 2( 2 x) mol ribóz mol ezüstöt választ le. 2 pont A leválasztott ezüstre felírható: 2x 2 + ( 2 x) = 0, Ebből: x = 0,58. 0,58 g A keverékben: 2,00 g 100% = 29,2 w% glükóz és 70,8 w% ribóz van. 9 pont IX. feladat A nátrium-oxalát: (COO) 2 Na 2, M = 14 g/mol. A reakcióegyenlet: (COOH) KMnO 4 + H 2 SO 4 = 10 CO 2 + K 2 SO MnSO H 2 O ( az oxidációsszám-változás szerinti rendezésért, a befejezésért) 2 pont A fogyott permanganát: n(kmno 4 ) = cv = 2, mol. Ebből az egyenlet alapján: n(oxálsav) = 2,5 2, mol = 5, mol A teljes törzsoldatban ennek ötszöröse: 2, mol oxálsav volt. Ugyanennyi nátrium-oxalát volt a 10,00 g telített oldatban. m(na-oxalát) = nm = 0,568 g. Az oldat víztartalma: 10,00 g 0,568 g = 9,64 g. Az oldhatóság meghatározása: 0,568 g x = 9,64 g 100 g Ebből: x =,70, vagyis,70 g Na-oxalát/100 g víz. 1 19

20 X. feladat 1. a) A példa adatai alapján a ciklohexánból x, a hidrogénből 9x az egyensúlyi koncentráció. Ebből a többi adat: C 6 H 12 (g) C 6 H 6 (g) + H 2 (g) kiindulás: 4x 0 0 átalakul: x x 9x egyensúly: x x 9x 2 pont x A disszociációfok: α = 4x = 0,750 (azaz 75,0%-os a disszociáció) b) Az egyensúlyi koncentrációk az összes koncentrációból: x + x + 9x = 2,11 mol/dm, ebből x = 2,11 mol/dm : 1 = 0,162 mol/dm. [C 6 H 12 ] = 0,162 mol/dm, [C 6 H 6 ] = 0,487 mol/dm, [H 2 ] = 1,46 mol/dm 2 pont Az egyensúlyi állandó: K = [ ][ C6H 6 H 2 C H (vagy ennek alkalmazása a számításban) [ ] ] ,487 1,46 K = 0,162 = 9,6 (mol /dm 9 ) 1000 kg c) 1,00 t ciklohexán: n(c 6 H 12 ) = 84,0 kg/kmol = 11,9 kmol. 11,9 kmol ciklohexán 75,0%-a alakul át: 0,750 11,9 kmol = 8,9 kmol 8,9 kmol ciklohexánból 8,9 kmol benzol és 26,78 kmol hidrogéngáz lesz. m(benzol) = 8,9 kmol 78,0 kg/kmol = 697 kg = 0,697 tonna. V(H 2 ) = 26,78 kmol 24,5 m /kmol = 656 m. (Ha az a) részben elrontotta a disszociációfokot, akkor az ott kiszámított hibás adattal jól számolva a c) részre maximális pont adható. 60,0%-os disszociációval számolva: 557 kg benzol és 525 m H 2 adódik.) 14 pont 20

21 6. FELADATSOR I. feladat 1. A kokain királis. 2. A prokain primer (aromás) aminocsoportot és észtercsoportot tartalmaz. Együtt: A lidokain amidcsoportot tartalmaz.. A prokain valamivel erősebb bázis (mert gyengébb sav). 4. a) A metilezett aromás gyűrű bekarikázása. b) Az N-alkilcsoportok bekarikázása (az amidcsoport is belekerülhet). c) A hasonló hasonlót elv említése (ezzel egyenrangú bármilyen helyes válasz). 5. Pl. Q N + HCl = Q NH + + Cl 6. A gyulladásos szövetek testnedvei az átlagosnál kisebb ph-júak, ezért kevesebb (lipofil) semleges bázisforma keletkezik. Ezért kevesebb molekula jut be az idegrostba (ahol kifejthetné a hatását). 7. Zsiroldékonysága (lipofil jellege) nagyobb, a hatás kifejtése után gyorsabban elbomlik (elhidrolizál). 12 pont II. feladat D B B C A B E D D 1 C 10 pont III. feladat 1. H 2 2. Zn + 2 HCl = ZnCl 2 + H 2. Zn + 2 H + = Zn 2+ + H 2 4. redoxireakció ½ pont 5. Cl KMnO HCl = 2 MnCl KCl + 5 Cl H 2 O 2 pont (oxidációsszám-változások:, teljes rendezés: ) 7. redoxireakció ½ pont 8. Pl. FeS 9. FeS + 2 HCl = FeCl 2 + H 2 S 10. FeS + 2 H + = Fe 2+ + H 2 S (vagy: S H + = H 2 S) 11. sav-bázis reakció ½ pont 12. Pl. NaOH 1. NH 4 Cl + NaOH = NH + H 2 O + NaCl 14. NH OH = NH + H 2 O 15. sav-bázis reakció ½ pont 14 pont IV. feladat 1. a) hidrogén (H 2 ) b) híg kénsavoldatot és alumíniumforgácsot csak együtt: 21

22 c) 2 Al + H 2 SO 4 = Al 2 (SO 4 ) + H 2 2. a) SO 2 b) forró, tömény kénsavat és rézforgácsot csak együtt: c) Cu + 2 H 2 SO 4 = CuSO 4 + SO H 2 O 2 pont. a) szén b) vízgőz, szén-monoxid, szén-dioxid, kén-dioxid (ebből legalább három említése) 4. Az első kísérlet a kénsav savasságát (redukálható hidrogénionok létrejöttét), a második kísérlet azt, hogy erős oxidálószer, a harmadik kísérlet az oxidáló hatáson túl a roncsoló (és vízelvonó) hatást. A fentiek közül legalább kettő helyes megállapítás: 2 x 1 2 pont 1 V. feladat 1. a) 2 Al + Br 2 = 2 AlBr b) HCOOH + Br 2 = CO HBr c) 2 KI + Br 2 = 2 KBr + I 2 (ionegyenlet is elfogadható) 2. Oxidálószer.. a) addíció b) CH 2 Br CBr(CH ) CH=CH 2,,4-dibróm--metilbut-1-én 2 ½ CH 2 =C(CH ) CHBr CH 2 Br,,4-dibróm-2-metilbut-1-én 2 ½ CH 2 Br C(CH )=CH CH 2 Br, 1,4-dibróm-2-metilbut-2-én 2 ½ 4. a) C 4 H 4 NH + 4 Br 2 = C 4 Br 4 NH + 4 HBr b) szubsztitúció, közönséges körülmények közt hevesen (hűteni kell) 10 pont VI. feladat a) V m = 24,5 dm /mol. M (elegy) = ρv m = 1,0 g/ dm 24,5 dm /mol = 1,85 g/mol. Pl. 1,00 mol elegyben x mol NH -t és (1,00 x) mol CO 2 -ot feltételezve, a komponensek tömege 17,0x, illetve 44,0(1,00 x) gramm, ebből: 17,0x + 44,0(1,00 x) = 1,85 ebből: x = 0, ,0 x%, azaz ϕ% NH és 55,0 x%, azaz ϕ% CO 2. b) 1,00 kg hidrogéngáz 500 mol. Ha z mol 1,85 g/mol moláris tömegű elegyhez 500 mol H 2 -t adunk, akkor 15,925 g/mol-ra csökken a moláris tömege. Erre felírható: 1,85z z = 15,925 Ebből: z = 47,2. 47,2 mol gázelegy térfogata standardnyomáson és 25 C-on: 47,2 mol 24,5 dm /mol = dm = 10,7 m. 1 22

23 VII. feladat a) A reakcióegyenlet: CaCl AgNO = 2 AgCl + Ca(NO ) 2 (ionegyenlet is elfogadható) b) 26,95 g 26,95 g ezüst-klorid: n(agcl) = 14,4 g/mol = 0,1879 mol 0,1879 mol AgCl-hoz 0,0995 mol kalcium-kloridra van szükség. Ennek tömege: m(cacl 2 ) = 0,0995 mol 111 g/mol = 10,4 g. A CaCl 2 -oldat oldat tömege: 10,4 g : 0,180 = 57,94 g, térfogata: V = m/ρ = 57,94 g : 1,158 g/cm = 50,0 cm. c) 0,1879 mol AgCl-hoz 0,1879 mol ezüst-nitrátra van szükség, ennek tömege: m(agno ) = 0,1879 mol 169,9 g/mol = 1,92 g. A 10,0%-os AgNO -oldat tömege 19,2 g, térfogata: V = m/ρ = 19,2 g : 1,088 g/cm = 29 cm. d) A keletkező oldatban 0,0995 mol kalcium-nitrát van, amelynek tömege: 0,0995 mol 164,0 g/ mol = 15,41 g. A keletkező oldat tömege a tömegmegmaradás törvénye alapján: 57,94 g + 19,2 g 26,95 g = 50,2 g. 15,41 g Az oldat összetétele: = 0,0440, azaz 4,40 w% Ca(NO ) 2. 50,2 g 9 pont VIII. feladat a) A reakció: H 2 O 2F H 2 + ½ O 2 (ehelyett külön a katód- és az anódfolyamat felírása is elfogadható) A felhasznált töltés: Q = 8,00 A 5, s = C A rendszeren áthaladt elektronok: n(e C ) = = 1,492 mol C/mol Az elbontott víz (az elektrolízis egyenlete alapján): n(víz) = 1,492 mol : 2 = 0,7461 mol. A képződött durranógáz (az elektrolízis egyenlete alapján): n(durranógáz) = 0,7461 mol 1,5 = 1,119 mol. A durranógáz térfogata: V(durranógáz) = 1,119 mol 24,5 dm /mol = 27,4 dm. b) Az elbontott víz tömege: m(víz) = 0,7461 mol 18,0 g/mol = 1,4 g. A m* tömegű oldatot kezdtünk elektrolizálni, abban 0,100m* só volt. A folyamat végére az oldat tömege m* 5,97 gramm, a só változatlan: 0,100m * = 0,120 m * 1,4 Ebből m* = 85,58 85,58 g Az elektrolizált oldat térfogata: V = 1,08 g/cm = 74,6 cm. (Bármely más, helyes levezetés max. pontszámot ér.) 1 2

24 IX. feladat a) A ph-ból: [H + ] = 1, mol/dm. A sósav erős sav, így a koncentrációja 1, mol/dm. A hangyasav gyenge sav, így: [H + ] = [HCOO ] = 1, mol/dm, [HCOOH] = c 1, mol/dm, ahol c a hangyasav bemérési koncentrációja. 2 pont Az egyensúlyi állandó: 2 ] 2 1, ,0 10 = 2 c 1,0 10 ebből: c = 0,575, tehát 0,575 mol/dm -es hangyasavoldat ph-ja 2,00. b) 2,0 mol/dm A sósavat 2 1,0 10 mol/dm = 200-szoros térfogatra kell hígítani. 500 cm = 2,50 cm sósavat kell 500 cm térfogatra kell hígítani. 200 A hangyasavoldatot 2,0 mol/dm 0,575 mol/dm =,48-szoros térfogatra kell hígítani 500 cm = 144 cm, azaz az adatok pontossága szerint 1, cm (0,14 dm ),48 hangyasavoldatot kell 500 cm térfogatra kell hígítani. (Bármely más, helyes levezetés max. pontszámot ér.) 10 pont 24

XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint)

XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint) XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint) XXIII. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 E D D A A D B D B 1 D D D C C D C D A D 2 C B D B D D B D C A A XXIII.. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Az etanol és az

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 0803 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének

Részletesebben

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás 1. Mekkora tömegű NaOH-ot kell bemérni 50 cm 3 1,00 mol/dm 3 koncentrációjú NaOH-oldat elkészítéséhez? M r (NaCl) = 40,0. 2. Mekkora tömegű KHCO 3 -ot kell

Részletesebben

Az 2009/2010. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának. feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L

Az 2009/2010. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának. feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L Oktatási Hivatal Az 009/010. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L Az értékelés szempontjai Egy-egy feladat összes pontszáma a részpontokból

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 2001 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 Ha most érettségizik, az 1. feladat kidolgozását karbonlapon végezze el! Figyelem! A kidolgozáskor tömör és lényegretörő megfogalmazásra

Részletesebben

a) 4,9 g kénsavat, b) 48 g nikkel(ii)-szulfátot, c) 0,24 g salétromsavat, d) 65 g vas(iii)-kloridot?

a) 4,9 g kénsavat, b) 48 g nikkel(ii)-szulfátot, c) 0,24 g salétromsavat, d) 65 g vas(iii)-kloridot? 2.2. Anyagmennyiség-koncentráció 1. Hány mol/dm 3 koncentrációjú az az oldat, amelynek 200 cm 3 -ében 0,116 mol az oldott anyag? 2. 2,5 g nátrium-karbonátból 500 cm 3 oldatot készítettünk. Számítsuk ki

Részletesebben

Magyar tannyelvű középiskolák VII Országos Tantárgyversenye Fabinyi Rudolf - Kémiaverseny 2012 XI osztály

Magyar tannyelvű középiskolák VII Országos Tantárgyversenye Fabinyi Rudolf - Kémiaverseny 2012 XI osztály 1. A Freon-12 fantázianéven ismert termék felhasználható illatszerek és más kozmetikai cikkek tartályainak nyomógázaként, mert: a. nagy a párolgási hője b. szobahőmérsékleten cseppfolyós c. szagtalan és

Részletesebben

Tűzijáték. 10. évfolyam 1. ESETTANULMÁNY. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Tűzijáték. 10. évfolyam 1. ESETTANULMÁNY. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre! Beadás határideje 2012. április 30. A megoldásokat a kémia tanárodnak add oda! 1. ESETTANULMÁNY 10. évfolyam Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre! Tűzijáték A tűzijáték

Részletesebben

Az oldatok összetétele

Az oldatok összetétele Az oldatok összetétele Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki. Ezek közül itt a tömegszázalék, vegyes százalék és a mólos oldat fogalmát tárgyaljuk. a.) Tömegszázalék (jele:

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Kémia emelt szint

Részletesebben

KÉMIA PÉLDATÁR (5. javított kiadás)

KÉMIA PÉLDATÁR (5. javított kiadás) MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1118 BUDAPEST RÉTKÖZ U. 39. KÉMIA PÉLDATÁR (5. javított kiadás) Szerkesztette: Kleeberg Zoltánné Budapest 2009 2 AZ ATOM FELÉPÍTÉSE 1.1. Hány db proton, neutron

Részletesebben

Középszintű kémia írásbeli feladatlap CSOMAGOLÓANYAGOK

Középszintű kémia írásbeli feladatlap CSOMAGOLÓANYAGOK I. feladat (elérhető: 16 pont) Esettanulmány Középszintű kémia írásbeli feladatlap CSOMAGOLÓANYAGOK Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd a szöveg alapján és kémiai ismeretei alapján válaszoljon

Részletesebben

4. táblázat. 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály SO 4 Cl NO 3 HCO 3

4. táblázat. 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály SO 4 Cl NO 3 HCO 3 59 2.1.2. Anionok kimutatása Az anionokat közös reagensekkel történı vizsgálatok megfigyelései alapján, a kationokhoz hasonlóan, analitikai osztályokba sorolhatjuk. A fontosabb anionok négy osztályba kerültek.

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI - FELVÉTELI FELADATOK 2004.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI - FELVÉTELI FELADATOK 2004. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI - FELVÉTELI FELADATOK 2004. I. Útmutató! Ha most érettségizik, az I. feladat kidolgozását karbonlapon végezze el! Figyelem! A kidolgozáskor tömör és lényegre törő megfogalmazásra

Részletesebben

6. Monoklór származékok száma, amelyek a propán klórozásával keletkeznek: A. kettő B. három C. négy D. öt E. egy

6. Monoklór származékok száma, amelyek a propán klórozásával keletkeznek: A. kettő B. három C. négy D. öt E. egy 1. Szerves vegyület, amely kovalens és ionos kötéseket is tartalmaz: A. terc-butil-jodid B. nátrium-palmitát C. dioleo-palmitin D. szalicilsav E. benzil-klorid 2. Szénhidrogén elegy, amely nem színteleníti

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 15. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 15. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 15. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Tűzijáték. 9. évfolyam 1. ESETTANULMÁNY. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Tűzijáték. 9. évfolyam 1. ESETTANULMÁNY. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre! Beadás határideje 2012. április 30. A megoldásokat a kémia tanárodnak add oda! 1. ESETTANULMÁNY 9. évfolyam Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre! Tűzijáték A tűzijáték

Részletesebben

Emelt szintű kémia írásbeli feladatlap

Emelt szintű kémia írásbeli feladatlap I. feladat (elérhető: 10 pont) Esettanulmány Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget! KÁBÍÓSZEREK Emelt szintű kémia írásbeli feladatlap Az ópiumot amelyet a mák zöld gubójából nyernek ősidők óta ismeri

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 31. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 31. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

Név:............................ Helység / iskola:............................ Beküldési határidő: Kémia tanár neve:........................... 2014.ápr.1. TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, X.-XII. osztály,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 12. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Kémia

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 12. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Kémia

Részletesebben

Példa tételek az emelt szintű kémia szóbeli vizsgához

Példa tételek az emelt szintű kémia szóbeli vizsgához Példa tételek az emelt szintű kémia szóbeli vizsgához I. tétel 1. A periódusos rendszer felépítése és kapcsolata az atomok elektronszerkezetével. Periódikusan változó tulajdonságok és értelmezésük. 2.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 15. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

Nátrium és Kalcium részösszefoglaló feladatlap

Nátrium és Kalcium részösszefoglaló feladatlap Nátrium és Kalcium részösszefoglaló feladatlap 1. Írd le a következő elemek és vegyületek kémiai nevét: 1.NaOH, 2.Ca, 3.Mg, 4.CaCO 3, 5.NaCl, 6.Na 2 CO 3 7.CaSO 4, 8.Ca(OH) 2, 9.CaO, 10CO 2, 11.HCl, 12.Na,

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 26. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 26. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Versenyfeladatsor. 2. feladat

Versenyfeladatsor. 2. feladat Versenyfeladatsor 1. feladat Egy nyíltláncú alként brómmal reagáltatunk. A reakció során keletkező termék moláris tömege 2,90-szerese a kiindulási vegyület moláris tömegének. Mi a neve ennek az alkénnek,

Részletesebben

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok Atomszerkezet Atommag protonok, neutronok + elektronok izotópok atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok periódusos rendszer csoportjai Periódusos rendszer A kémiai kötés Kémiai

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban?

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban? A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja KÉMIA (I. kategória) I. FELADATSOR 1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? A) Na

Részletesebben

SZERVETLEN PREPARÁTUMOK KÉSZÍTÉSE

SZERVETLEN PREPARÁTUMOK KÉSZÍTÉSE SZERVETLEN PREPARÁTUMOK KÉSZÍTÉSE KAPCSOLÓDÓ SZÁMÍTÁSOK Készítette dr. Golopencza Pálné Tartalomjegyzék Szennyezett K 2 SO 4 tisztítása...2 Szennyezett KCl tisztítása...3 Lecsapott CaCO 3 készítése...4

Részletesebben

Látványos kémiai kísérletek

Látványos kémiai kísérletek Látványos kémiai kísérletek Mottó: Chuwie, add rá a tartalékot! Bemutatja: Kémia BSc, I. évfolyam 2009. 611. Labor Laborvezető: Tarczay György Laboráns: Éva néni Sarka János Italok borból KMnO 4 -oldat

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntı. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntı. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntı Az írásbeli forduló feladatlapja 7. osztály A versenyzı azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások

Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások Oktatási segédanyag Petőcz György Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások A KÉMIAI KÉPLETEK A képletek (a tapasztalati, a molekula- és a szerkezeti képletek) egyszerű és egyértelmű

Részletesebben

EMELT SZINTŰ SZÁMÍTÁSI PÉLDÁK

EMELT SZINTŰ SZÁMÍTÁSI PÉLDÁK EMELT SZINTŰ SZÁMÍTÁSI PÉLDÁK 2004.május 6. A táblázat különböző sorai a következő anyagok vizes oldataira vonatkoznak: HCl,CH3COOH, NaOH, NH3. Azonosítsa, melyik sorban melyik vegyület szerepel, majd

Részletesebben

Félnemes- és nemesfémek

Félnemes- és nemesfémek Félnemes- és nemesfémek 1. Szórjunk kevés rézforgácsot négy kémcsôbe, majd öntsünk a kémcsövekbe sorban híg sósavat, a másodikba híg kénsavat, a harmadikba tömény kénsavat, az utolsóba 1:1 hígítású salétromsavat!

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 3.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 3. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Részletesebben

V. ANYAGSZERKEZET (Középszint)

V. ANYAGSZERKEZET (Középszint) V. ANYAGSZERKEZET (Középszint) V. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 B D D A C B B A B 1 C C A C C D C A C A 2 B B A D B D A V.. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Veyületek összehasonlítása A ekula

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Kémia

Részletesebben

Vegyületek oldékonysága vízben A táblázat a vegyület 100 g vízben oldódó tömegét mutatja grammban!

Vegyületek oldékonysága vízben A táblázat a vegyület 100 g vízben oldódó tömegét mutatja grammban! Vegyületek oldékonysága vízben A táblázat a vegyület 100 g vízben oldódó tömegét mutatja grammban! Vegyület 0 C 10 C 20 C 40 C 60 C 80 C 100 C BaCl 2 31,6 33,3 35,7 40,7 42,1 45,9 51,2 Ba(NO 3 ) 2 5,0

Részletesebben

O 2 R-H 2 C-OH R-H 2 C-O-CH 2 -R R-HC=O

O 2 R-H 2 C-OH R-H 2 C-O-CH 2 -R R-HC=O Funkciós csoportok, reakcióik II C 4 C 3 C 2 C 2 R- 2 C- R- 2 C--C 2 -R C 2 R-C= ALKLK, ÉTEREK Faszesz C 3 Toxikus 30ml vakság LD 50 értékek alkoholokra patkányokban LD 50 = A populáció 50%-ának elhullásához

Részletesebben

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY A megyei (fővárosi) forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:...

Részletesebben

VEGYSZEREK JEGYZÉKE.

VEGYSZEREK JEGYZÉKE. VEGYSZEREK JEGYZÉKE. Elsősorban szükséges vegyszerek. A zárójelben található mennyiség az első beszerzésre ajánlható mennyiséget jelenti. Tömény sósav, HCl. Töménysége 37%, fajsúlya 1,19 gramm/cm 3. Üvegdugós

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 25. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÉMIAI ÉS FIZIKAI KÉMIAI SZAKMAI II/14. ÉVFOLYAM VIZSGAFELADATOK TANULÓI JEGYZET. Felkészítés szakmai vizsgára, vegyipari területre

KÉMIAI ÉS FIZIKAI KÉMIAI SZAKMAI II/14. ÉVFOLYAM VIZSGAFELADATOK TANULÓI JEGYZET. Felkészítés szakmai vizsgára, vegyipari területre Felkészítés szakmai vizsgára, vegyipari területre KÉMIAI ÉS FIZIKAI KÉMIAI SZAKMAI VIZSGAFELADATOK Szerző: Dr. Stankovics Éva Lektor: Dr. Dóbéné Cserjés Edit Fogarasi József II/14. ÉVFOLYAM TANULÓI JEGYZET

Részletesebben

Élelmiszer-kémia MSc. Dr. Csapó János 2009

Élelmiszer-kémia MSc. Dr. Csapó János 2009 Élelmiszer-kémia MSc Dr. Csapó János 2009 A víz és a vizes oldatok A sejtekben az anyagcsere-folyamatok vizes közegben játszódnak le. Nukleinsavak, fehérjék szerkezete vízzel kölcsönhatásban alakul ki.

Részletesebben

Kémia (K kategória) Levelező forduló Beküldési határidő : 2013. November 25.

Kémia (K kategória) Levelező forduló Beküldési határidő : 2013. November 25. Kémia (K kategória) Levelező forduló Beküldési határidő : 2013. November 25. 1. feladat Egy alkáliföldfém ötvözet alkotói a periódusos rendszerben közvetlenül egymás alatt találhatóak. Az ötvözet 12,83

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 15. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új standardokról a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat. ALPHA Az alábbi standard oldatok fémek, fém-sók

Részletesebben

Szerkezet Szisztematikus név Korábbi elnevezés Hétköznapi elnevezés. propán. n-heptán. n-nonán. Elágazó alkánok. 2,2-dimetilpropán neopentán

Szerkezet Szisztematikus név Korábbi elnevezés Hétköznapi elnevezés. propán. n-heptán. n-nonán. Elágazó alkánok. 2,2-dimetilpropán neopentán ormál alkánok n H 2n+2 alkán paraffin 4 metán H 3 3 etán H 3 3 propán 3 H 3 2 n-bután H 3 2 3 n-pentán H 3 3 2 2 n-hexán H 3 2 2 3 n-heptán H 3 3 2 2 2 n-oktán H 3 2 2 2 3 n-nonán 3 H 3 2 2 2 2 n-dekán

Részletesebben

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok Felkészítés szakmai vizsgára vegyipari területre Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok II/14. évfolyam TANulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az eredményes munka szempontjából szükség van arra, hogy a kozmetikus, a gyakorlatban használt alapanyagokat ismerje, felismerje

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS. 9. évfolyam. a. növényhatározás a Kisnövényhatározó segítségével. a. vegyszer fogalma, vegyszerhasználat szabályai

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS. 9. évfolyam. a. növényhatározás a Kisnövényhatározó segítségével. a. vegyszer fogalma, vegyszerhasználat szabályai KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS 9. évfolyam Első félév 1. Ismertesse a terepi munka szabályait. a. növényhatározás a Kisnövényhatározó segítségével 2. A laboratórium rendje, szabályai b. tűz és baleset

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Kémia

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 25. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 27. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 51. ročník, školský rok 2014/2015 Kategória D Krajské kolo TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ÚLOHY TEORETICKÉ ÚLOHY Chemická olympiáda kategória D 51. ročník

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 14. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

ELEKTROKÉMIA. - elektrolitokban: ionok irányított mozgása. Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás

ELEKTROKÉMIA. - elektrolitokban: ionok irányított mozgása. Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás ELEKTROKÉMIA 1 ELEKTROKÉMIA Elektromos áram: - fémekben: elektronok áramlása - elektrolitokban: ionok irányított mozgása Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás Galvánelem: elektromos

Részletesebben

Érdekes gázok- gázok előállítása és tulajdonságaik (feltölthető fejlesztési alapdokumentum) Az innováció célja:

Érdekes gázok- gázok előállítása és tulajdonságaik (feltölthető fejlesztési alapdokumentum) Az innováció célja: Érdekes gázok- gázok előállítása és tulajdonságaik (feltölthető fejlesztési alapdokumentum) Az innováció célja: A tanulók az általános iskolában már megismerkedtek a kémia tantárgyával, de az alacsony

Részletesebben

MUNKAANYAG. Stankovics Éva. Oldatkészítés. A követelménymodul megnevezése: Laboratóriumi technikus és vegyipari technikus alapfeladatok9

MUNKAANYAG. Stankovics Éva. Oldatkészítés. A követelménymodul megnevezése: Laboratóriumi technikus és vegyipari technikus alapfeladatok9 Stankovics Éva Oldatkészítés A követelménymodul megnevezése: Laboratóriumi technikus és vegyipari technikus alapfeladatok9 A követelménymodul száma: 2049-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

Kémiai alapismeretek 3. hét

Kémiai alapismeretek 3. hét Kémiai alapismeretek 3. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék 2013. szeptember 17.-20. 1/15 2013/2014 I. félév, Horváth Attila c : Molekulákon

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Természettudomány középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 26. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. Enzimek, katalizátorok

Részletesebben

Kémia Tanszék KÉMIAII 2003.

Kémia Tanszék KÉMIAII 2003. Budapesti özgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Élelmiszertudományi ar, Alkalmazott émia Tanszék ÉMIAII SZÁMÍTÁSI GYAORLATO Szerkesztette: Novákné dr. Fodor Marietta Alkalmazott émia Tanszék 00.

Részletesebben

TIT - MTT. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály

TIT - MTT. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály TT - MTT Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje: Megye: Elért pontszám: 1. feladat: 2. feladat: 3. feladat: 4. feladat: 5. feladat: 6. feladat: 7. feladat:

Részletesebben

1. táblázat. I. osztály II. osztály III. osztály IV. osztály V. osztály

1. táblázat. I. osztály II. osztály III. osztály IV. osztály V. osztály 40. Minıségi kémiai analízis.1. Kationok és anionok kimutatása kémcsıreakciókkal.1.1. Kationok kimutatása Vizsgálatainkat vizes oldatokban, kémcsıreakciókkal végezzük. A minıségi analízist elıször a kationokra

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 15. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

Magyarázat a feladatgyűjtemény használatához

Magyarázat a feladatgyűjtemény használatához Magyarázat a feladatgyűjtemény használatához A példatár különböző témaköreit fejezetszámok jelzik. A fejezeteken belül alfejezetek találhatók. Ezek közül az 1. számú a témakör főbb alapfogalmait és képleteit

Részletesebben

*, && #+& %-& %)%% & * &% + $ % !" #!$"" #%& $!#!'(!!"$!"%#)!!!*

*, && #+& %-& %)%% & * &% + $ % ! #!$ #%& $!#!'(!!$!%#)!!!* ! "#$% &'(&&)&&) % *'&"#%+#&) *, && #+& %-& %)%% & * &% + "#$%%(%((&,)' %(%(&%, & &% +$%,$. / $ %)%*)* "& 0 0&)(%& $ %!" #!$"" #%& $!#!'(!!"$!"%#)!!!* 1234 5151671345128 51 516 5 " + $, #-!)$. /$#$ #'0$"!

Részletesebben

1. laborgyakorlat. Irodalom: Torkos Kornél, Meszticzky Aranka: Általános kémiai praktikum (ELTE Eötvös Kiadó) Folyadék sűrűségmérés (I.6, I.6.1.

1. laborgyakorlat. Irodalom: Torkos Kornél, Meszticzky Aranka: Általános kémiai praktikum (ELTE Eötvös Kiadó) Folyadék sűrűségmérés (I.6, I.6.1. 1. laborgyakorlat Irodalom: Torkos Kornél, Meszticzky Aranka: Általános kémiai praktikum (ELTE Eötvös Kiadó) Folyadék sűrűségmérés (I.6, I.6.1.) 1.1. Oldatkészítés, oldatok sűrűségének meghatározása Eszközök:

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 3.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 3. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 3. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT 2015 Az írásbeli vizsga időtartama: 240

Részletesebben

Aktívszén - gázleválasztás

Aktívszén - gázleválasztás ATEX -FILTER SCHULZ GMBH Aktívszén - gázleválasztás - vegyi lekötés Aktívszén szûrõ Az aktívszenet szûrõanyagként lap vagy négyzetrács formában, újratölthetõ szûrõpatronban vagy modulban alkalmazzák. A

Részletesebben

Beck Mihály:Változatok egy elemre. Kajtár Márton emlékének. A grafit és a gyémánt

Beck Mihály:Változatok egy elemre. Kajtár Márton emlékének. A grafit és a gyémánt DFT-BUDAPEST KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI AKADÉMIA NYILVÁNOS PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGANAP KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI MEGOLDÓKULCS EMELT SZINT. ÉVFOLYAM. FELADAT ESETTANULMÁNY Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlat kémia OKTV I. kategória Budapest, 2008. április 12.

Laboratóriumi gyakorlat kémia OKTV I. kategória Budapest, 2008. április 12. Oktatási Hivatal OKTV 2007/2008 Kémia I. kategória döntő forduló Feladatlap és megoldások Laboratóriumi gyakorlat kémia OKTV I. kategória Budapest, 2008. április 12. A feladathoz kérdések társulnak, amelyek

Részletesebben

A kovalens kötés és a molekulák

A kovalens kötés és a molekulák A kovalens kötés és a molekulák 1. Egészítsd ki a mondatokat! Az atomok kapcsolódása... történik. Kémiai kötések kialakulásakor az atomok szerkezete gyakran a... lesz hasonló. A molekula... számú atom

Részletesebben

Gázok, oldószerek és reagensek tisztítása

Gázok, oldószerek és reagensek tisztítása Gázok, oldószerek és reagensek tisztítása A fémorganikus vegyületek stabilitása --- termikus stabilitás, oxidálószerrel (levegő) szemben, vízzel szemben --- stabilitás széles határok között változik (pl.):

Részletesebben

1. KARBONILCSOPORTOT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK

1. KARBONILCSOPORTOT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK 1. KARBILSPRTT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK 1.1. A karbonilcsoport szerkezete A szénsav acilcsoportja a karbonilcsoport: vagy 1. ábra: A karbonilcsoport A karbonilcsoport az alábbi vegyületcsaládokban fordul

Részletesebben

Tartalom Az atom szerkezete... 1 9 Atom. Részecske. Molekula... 1 4 Atommodellek... 4 6 A.) J. Thomson féle atommodell...4 B.) A Rutherford-féle vagy

Tartalom Az atom szerkezete... 1 9 Atom. Részecske. Molekula... 1 4 Atommodellek... 4 6 A.) J. Thomson féle atommodell...4 B.) A Rutherford-féle vagy Tartalom Az atom szerkezete... 1 9 Atom. Részecske. Molekula... 1 4 Atommodellek... 4 6 A.) J. Thomson féle atommodell...4 B.) A Rutherford-féle vagy bolygó atommodell... 4 5 C.) A Bohr-féle atommodell...

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 2.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 2. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Részletesebben

A gázok. 1 mol. 1 mol H 2 gáz. 1 mol. 1 mol. O 2 gáz. NH 3 gáz. CH 4 gáz 24,5 dm 3. 52. ábra. Gázok moláris térfogata 25 o C-on és 0,1 MPa nyomáson.

A gázok. 1 mol. 1 mol H 2 gáz. 1 mol. 1 mol. O 2 gáz. NH 3 gáz. CH 4 gáz 24,5 dm 3. 52. ábra. Gázok moláris térfogata 25 o C-on és 0,1 MPa nyomáson. A gázok A halmazok tulajdonságait, állapotát, bizonyos külső tényezők, mint pl. a nyomás, a térfogat és a hőmérséklet is befolyásolják. Ezeket a tényezőket állapothatározóknak nevezzük. Mi jellemzi a gázhalmazállapotot?

Részletesebben

Dürer Kémiaverseny 2014 2015 K kategória, Helyi forduló Megoldókulcs

Dürer Kémiaverseny 2014 2015 K kategória, Helyi forduló Megoldókulcs Dürer Kémiaverseny 2014 2015 K kategória, Helyi forduló Megoldókulcs 1. feladat Egy kristályvíztartalmú vas(iii)-só bomlása során 200 C-ig víztartalmát veszti el, mely során a só tömege 44,84 %-kal csökken.

Részletesebben

Feladatgyőjtemény a 2061-es modul írásbeli vizsgájához. Oldatkészítés

Feladatgyőjtemény a 2061-es modul írásbeli vizsgájához. Oldatkészítés Oldatkészítés 1. 100 g vízbıl és 40 g cukorból oldatot készítünk. Hány gramm lett az oldat tömege? Mennyi lett az oldat tömegszázalékos összetétele? 2. Készítsünk 625 g 33 tömegszázalékos káliumhidroxid-oldatot!

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT 2015 Az írásbeli vizsga időtartama: 240

Részletesebben

10. ÉVFOLYAM. Szerves kémia

10. ÉVFOLYAM. Szerves kémia 10. ÉVFOLYAM Szerves kémia 1. Bevezetés a szerves kémiába értsék meg, hogy nincs elvi különbség a szervetlen és a szerves vegyületek között, tudják, hogy a szén lánc- és gyűrűképző tulajdonságú, és értsék

Részletesebben

Nagy Erika. Kémiából Ötös. 7. osztályosoknak. Részletek a könyvből. www.kemia.info

Nagy Erika. Kémiából Ötös. 7. osztályosoknak. Részletek a könyvből. www.kemia.info Nagy Erika Kémiából Ötös 7. osztályosoknak Részletek a könyvből www.kemia.info 1 Készítette: Nagy Erika 2009 MINDEN JOG FENNTARTVA! Jelen kiadványt vagy annak részeit tilos bármilyen eljárással (elektronikusan,

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

VEGYIPARI ALAPISMERETEK

VEGYIPARI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2009. 2006. május 22. VEGYIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK Élelmiszer-ipari alapismeretek középszint 11 ÉRETTSÉGI VIZSGA 01. május 5. ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

XLVII. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2015. február 11 * Iskolai forduló II.a, II.b és II.c kategória

XLVII. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2015. február 11 * Iskolai forduló II.a, II.b és II.c kategória Tanuló neve és kategóriája Iskolája Osztálya XLVII. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2015. február 11 * Iskolai forduló II.a, II.b és II.c kategória Munkaidő: 120 perc Összesen 100 pont A periódusos

Részletesebben

MUNKAANYAG. Stankovics Éva. Térfogatos elemzés. A követelménymodul megnevezése: Laboratóriumi technikus és vegyipari technikus alapfeladatok9

MUNKAANYAG. Stankovics Éva. Térfogatos elemzés. A követelménymodul megnevezése: Laboratóriumi technikus és vegyipari technikus alapfeladatok9 Stankovics Éva Térfogatos elemzés A követelménymodul megnevezése: Laboratóriumi technikus és vegyipari technikus alapfeladatok9 A követelménymodul száma: 2049-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-1-1537/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FETILEV Felsõ-Tisza-vidéki Levegõanalitikai Kft. (4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond

Részletesebben

20. A Cu + ion (Z = 29) elektronkonfigurációja a következő: A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10. B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 9 4s 0

20. A Cu + ion (Z = 29) elektronkonfigurációja a következő: A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10. B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 9 4s 0 AZ ATOM SZERKEZETE 1. Az atommagra nézve igaz a következő állítás: A. a protonok és a neutronok az atommagban találhatók B. a protonok töltése pozitív, a neutronoké negatív C. a protonok száma megegyezik

Részletesebben

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben