RUFFY PÉTER NAGYVÁRAD SZÜLÖTTE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RUFFY PÉTER NAGYVÁRAD SZÜLÖTTE"

Átírás

1 RUFFY PÉTER NAGYVÁRAD SZÜLÖTTE (Nagyvárad, július 28. Budapest, december 28.) Ha szakmáját nézzük riporter és közíró volt. Valójában az irodalmi rangú újságírás művelőjeként ismerhette meg a magyar olvasótábor! Ha teljesítményét vizsgáljuk, akkor tevékenységéről, már igen sokan nyilatkoztak, halála előtt, után. Díjait nem véletlenül kapta, de erről a későbbiekben. Ő a nagy-nagybátyám. Azon a napon született számtalanszor kihangsúlyozta amikor az első világháború kitört Ezen a napon véget értek a valójában hamis, aranyfüsttől csillogó ferencjózsefi idők Az operett világ! Amikor még a szimpla ember is Brassónál fölszállhatott a vonatra, s a német határig a kutya se kérdezte hova utazol, pusztán a vasúti jegye felől érdeklődtek. A monarchia, vegyes, békében élő lakói, kábulatukból az első pergőtűz hangjaira riadtak fel. Rikkancsok futva kiabálták a történteket Salzburgtól Prágán, Bécsen, Budapesten át Nagyváradig. Ekkor kezdett megjelenni először Közép Európa vonaglása, s megindult az újkor legnehezebb évtizedei felé Ezen a történelmi napon született a Holnaposok Városában Ruffy Péter - ahogy édesanyám unokatestvérét becézte Petár Iskoláiról Érdekesen alakultak. Betűvetésre, ugyanaz a szigorú tanító néni oktatta, aki édesanyámat, majd később engem is. Szenor Rozália. Érte aggódó, egyben szigorú dédapám, aki valójában nevelte, a premontreiekhez adja továbbtanulni. Évente magántanulóként Gödöllőn vizsgázik, ugyanott tesz érettségit, mint írta: ( ) magyar irodalomból megbuktam. ( ) 1

2 Később Nagyváradon - több tanára lett felekezeti magánoktatóm. Egykori diákjukról nagyon szépen nyilatkoztak Még a kommunizmusban történt, sokszor érdeklődtek nagy-nagybátyám felől, újságírói munkásságáról, mint neveltjükről Hisz jól tudták, kenyere az újságírás. A nagyváradi katolikus lapnál a Magyar Lapoknál kezdte. Legfőbb jellemzője: forrt a hírek körül Végül, ki is az a Ruffy nagybátyám? Feleljen kutakodása. Mert mindent akart tudni a felmenőiről, családjáról, és nem csak. De nem felületesen! Apai ágát, úgyszintén az anyait. Hatalmas elszántsággal szerette kutatni a múltat, valósággal levéltári molyként élt. Őseiről, egy általa összeírt családfából ismerkedhetünk Az anyai ág, az már az enyém is, tehát ott közösek a kikutatott ősök Érdekes, a családfa. Különösen tagjainak nemzetek szerinti felemlítése. Szülők: magyarok, nagyszülők: 2magyar, 1 tót, 1 morva. Dédszülők: 3 magyar, 1 bécsi, 1 tót, 1 német, 1 morva 1 szerb. Ükszülők: 2 magyar, 2 román, 1 német, 2 morva, 2 szerb, 1 rutén. (így írta: tót) Szépszülők (között) 1 német, 1 angol, 1 román, 1 morva. (Idegen elemnek vette vérében a: tót, morva osztrák, román, szerb, angol, német, rutén) Legrégebbi Ruffy, anyai ágán Ruffy János, körül élt, aki a Perényi grófoktól két adományt kapott Királyházán. Apai ágon: kisbajcsi és bácsai Ficzek család. Tehát, itt Nagyváradon 1914 július 28-án született, mint Ficzek Péter. Hivatalosan, harmincöt évesen 1949-ben változtatja nevét Ruffyra, bár korábbi írásait Ruffyként szignálja. Édesanyja - írói vénával - Ruffy Paula, édesapja Ficzek Emil ügyvéd. Szülei, korán elváltak. Mindössze egy éves. Apja ügyvéd, az árvaháznál ülnök. Ott anyagi botrányba keveredett, felesége ezen a címen válási keresetet indított. Több éven keresztül folyt a válóper. A pazarul berendezett Szaniszló utca 12 számú szülői házat eladják. Ettől kezdve nagyapámék, valamint déd apámék segítik. Mind erkölcsileg, anyagilag... Apja, elmegyógyintézetbe kerül, 1924-ben meghal. Pedig fiát, feleségét nagyon szerette. Édesapja nagymamámhoz írt levelei őrzik ezt a szomorú tényt. Szerintem, Péter nagy- 2

3 nagybátyámnak mindez, egy igazi fájó seb, örökké hamu alatt égő parázsként maradhatott benne. Nem más ez, valódi családi dráma. Vagyis, apjával szemben édesanyja, nagyanyja, nagyapja részéről állandósult kettősmérce, valamint a mellébeszélések, túlzások, koktélja. Persze - számtalan rezdülésével - amiről rokonaim, mélyen hallgattak Végül, vénségemre derült ki a fájdalmas valóság. Nagyapám, a gróf Széchényitől nászajándékba kapott csodálatosan faragott íróasztalából, az ott rejtőzködő levelekből Péter nagynagybátyám igazi őszinte fájdalmát hagyatékából, valószínű édesanyja állandósult családi panaszaira - csupán pár hónapja olvashattam. Abban a levélben fogalmazta meg édesanyjának, amit sokkal korábban, még huszonhat évesen 1940 nov. 13-án írt. Valójában sohasem küldött el. Okát nem ismerem, hogy miért nem postázta. Feltételezem, anyjával szembeni erősebb hangneme volt a kiváltó, visszatartó ok. Később történhetett - más színű tintával a borítékra - azt a sokatmondó mondatot írta Egy fiú panasza., majd aláhúzta. Nem véletlen. Itt olvasom fájó sorait, ( ) A szomorú családi körülmények engem legalább annyira szerencsétlenné tettek, mint édesanyámat. És mivel áldozta fel édesanyám értem az életét? teszi fel fia a jogos kérdést, majd így folytatja: ( )De akkor mit mondjak én, aki apa nélkül nőttem fel, s aki egy egész életen át sínyleni fogom a hiányát? ( ) A szomorú családi körülmények engem legalább annyira szerencsétlenné tettek, mint Édesanyámat( ) Apja, nagymamámhoz, az édesanyja testvéréhez, írt leveléből (1916. aug.10.) ismerhettem meg a valóságot. Kiderül, mennyire szerette fiát, feleségét, tisztelte anyósát, apósát, annak ellenére, utóbbival ellenfélként a Kúria döntésére vártak. ( ) Hiszen ő az én gyermekem nagyapja s hűtlen (?) feleségemnek édesapja eljön majd egyszer még az idő, hogy be fogják látni mindnyájan, hogy kit gyaláztak és tagadtak meg magok énbennem. ( ) Ennyit a teljes rejtélyről, ami R.P.-t élete végéig kísért, mint magányát az árva Az 1950-s években írt életrajzában R.P. emígyen fogalmaz: ( )Elég keserves volt a fiatalságom. Apai szeretet nélkül, nagyapámék, anyám gyűlölték általam nem ismert apámat, általam ma sem ismert okok miatt. De én apámat nem tudtam meggyűlölni, ma is szeretem, bár sohasem láttam ben halt meg Bp.- n., de azt sem tudom, hova temették, nem is tudtam megtalálni a sírját 3

4 A kezdet Szárnyait - nagy elszántsággal -, a harmincas évek elején bontogatta. Az akkori Szent László alapította Oradeán megjelenő Magyar Lapok című katolikus újságban, egyszerre a későbbi költőnk Horváth Imrével kezdte. Így ír erről a korszakáról: Tizennyolc éves korom óta az újságírás a hivatásom. Fiedler rk. püspök, látva korai írásából tehetségét, ösztöndíjasként Lillebe küldi. Ott, nem tetszik neki Így, Párizsba a Sorbone mellett működő egy éves újságíró iskolába iratkozik ( ) 1932-ben a püspök - mint Trianonban sebzett, sújtott, kisebbségi, a hozzá írott levelében ezeket írja: ( ) Ha fiatalságunk, férfiúink igazán férfias öntudatossággal és céltudatossággal, használtassanak, remélhetjük, hogy népünk új életre, erőre, tevékenységre fogékony lesz. ( ) Az isteni Gondviselés nekünk ezt a hivatást rendelte, hogy ezt a letarolt virágoskertet gondozzuk! Ez a gondozás verejtékes munka, sok hálátlanság, csalódás vár ránk saját táborunkból, irtózatos támadások mások, sokan elveszítik kedvüket csak kedvtöltést keresnek sokan hűtlenek lesznek ( ). Annál több lesz érdemünk, minél több áldozatot hozunk.( ) Kedves fiam! Ne légy fél hős, fél férfi, fél jellem, fél szent. Mindenben egész!( ) Ezeket a püspöki intelmeket egész életében hagyatékában föllelhetjük - mert végig kísérték. Írásaiban, rejtett bizonyítékként jelen vannak. Úgy, mint hűséges gondozónak szorgos munkája a letarolt és meggyalázott egykori virágoskertben, amit államalkotó királyunk Szent István örökségül ránk hagyott! Visszatérte után, két nagyváradi napilapnál inaskodott ( ) (Magyar Szó, Erdélyi Lapok). A RIPORTER VISSZANÉZ ben így emlékezik erről a periódusról: ( )Nem az élet volt érdekes, hanem minden, ami az élettől, a természetes egyszerűségtől elrugaszkodik. Nem az emberek homloka, az emberek tarkója. Nem a közélet, hanem a magánélet. Szívtuk a mérget, tanultunk ( ). A kezdet után, 1935-ben a fénykorát élő Brassói Lapok fogadta munkatársul. A két háború közti erdélyi közéletnek - egy kezdő újságíró számára - ez a legdemokratikusabb, legnyitottabb szellemiségű lapja. Állandó publikációs lehetőséget biztosított, s egyszersmind politikai s erkölcsi előiskolául szolgált. Ruffy Péter maga majd félszázadnyi idő távolából "legértékesebb újságírói műhelyének" tartja, mert az egykori szerkesztőség légkörében sajátította el a hírlapírás mesterségbeli fogásait. Hozzám került 4

5 személyes archívuma számos Brassói Lapok számát őrzi. Hasábjain megjelent tudósításai, riportjai, interjúi hiteles pillanatfelvételek a kisebbségi magyarság akkori léthelyzetéről, sorsáról. Kordokumentum-értékük vitathatatlan, újraolvasásuk mai szemmel nézve sem tanulságok nélküli Arra a hős időszakra emlékezve írja: "Riportot írtam és publicisztikát, gyakran foglalkoztam erdélyi kérdésekkel is. S azt írtam meg, amiben hittem, amíg csak lehetett." A második bécsi döntést követően a lap megszűnni kényszerült, nyomdáját szétrombolta a dicső hungarofob Vasgárda, munkatársi közössége szétszóródott. Ekkor 1940-ben Budapestre költözik, ott folytatja pályáját. A pesti Újság -hoz szerződik. Haditudósítónak küldik, mint karpaszományos őrmestert Hadműveletekben nem vett részt. Csupán két hét Kievben, ahonnan, mint írja hazaebrudaltak. Lebetegszik, tanúsítja egy Pesthidegkúton 1945 február 5.én kiállított orvosi bizonyítvány A háború után a Hírlap, a Magyar Nemzet, a Kis Újság, a Béke és Szabadság, az Érdekes Újság lett szerkesztőségi állomása, majd végül, hosszú éveken át, egészen haláláig a Magyar Nemzet volt munkahelye. Utolsó beosztása az újságnál, mint a Szerkesztőbizottság tagja. Hogy (1992-ben) belülről mennyire értékelték tudását, a kinevezési okmánya tanúskodik. ( )A Szerkesztőbizottság tagjai havonta két cikkel segítik a lap munkáját. Ezért Önnek kiemelt honoráriumot, Ft-ot fizetünk cikkenként ( ). Közvetlen a háború után 1945-ben Ruffy Péter az ország újjáépítésének talán legfürgébb tollú tudósítója. Szinte mindenütt ott van, ahol "történik valami". Olykor, valóban kivételes történelmi pillanatok tanúja, például 1947-ben Oroszváron, a párizsi békeszerződést követő területátadásnál (Oroszvár, 1947), vagy 1954-ben, a baranyai Szabadszentkirályon. Ez utóbbi helységről írt riportja nemcsak azért figyelmet érdemlő, mert benne szociográfiai hitelességgel bizonyítja az ötvenes évek beszolgáltatási (padlás leseprés) rendszerének tarthatatlanságát, hanem azért is, mert megfogalmazza a riporter-közíró ars poeticáját: "Az írás nem arra való, hogy játsszunk vele; ez arra való eszköz, hogy kimondjuk általa az igazat." Valóban, Ruffy Péter egész munkásságát áthatja az "igazat kimondani" szenvedélyes vágya. Tette mindezt úgy, ahogy annakidején püspöke levelében tanította figyelmeztette. 5

6 A sok díj közül kettőt emelnék ki, ami a legmutatósabb, legrangosabb, a harmadikat poszthumuszként felesége kapta: - a Magyar Újságírók Országos Szövetségének aranytolla, - a Pulitzer- emlékdíj. Ez utóbbit,77 évesen kapta, elsőként mint életműdíj, a rendszerváltás után 1991-ben - Petőfi Sándor - díj (poszthumusz) 1994 Mintha készült volna a halálra. Még 1989 november 12-én megszerkesztette Repertóriumát Adattárát, vagy, ahogy aláhúzva nevezte: A búcsúzás könyve t. Dolgozószobájában, katonás rendben felleltározva - mindent helyre rakott. Irodalmi, olvasói, családi levelek, üdvözletek dobozolva Kitüntetései is Brassói Lapok példányai és nemcsak, kéziratok, források, jegyzetek kritikák szerződések, színdarabok, filmforgatókönyvek, újságírói emlékek, mások megőrzött írásai Megjelent könyvei Egyszerű családból származik 1944 Göcsejtől Hegyaljáig (1955) Harminchárom élet, karcolatok (1957) Romlás. Riportok a rumról (1957) Varsói hajnal. Lengyelországi úti-élmények (1961) Arcképek és történetek (1962) Csavargások (1963) Szegedi képeskönyv (1964) Egy napom (1966) 6

7 A riporter visszanéz (1967) Hazánk szíve, Budapest (1968) Hazai történetek 1970 / Baróti G. Kristóf A./ Zala megye képes könyve (1973) Úttalan utakon (1974) Bujdosó nyelvemlékeink (1977, 1983) Világaim (1979) Varázslatos Magyarország (1980) magyar német angol francia nyelveken Koronánk könyve (1981) A türelem ösvényén (1985) A későn született ember (1987) Magyar ereklyék, magyar jelvények, (1988) Zárójel Ha már a díjakról beszélünk, önző leszek. Kihalt családja után, megmaradt szellemi értékei - nem teljes egészben - hozzám kerültek Pusztán a véletlen folytán. Érdekes, mintha valaki súgott volna! Ugyanis közvetlen, szeretett lánya temetése után, egy vendéglőben beszéltük meg, távoli, oldalági rokonom, járjon közbe, adják nekem - mint hozzátartozónak - az írásait. Megőrzés céljából. Végtére ez, a családot illetné. Persze ingatlanára, ingóságaikra nem tarthattunk igényt. Hisz, általunk ismeretlen idegenek, tudtunkon kívül, lepapírozták az agytumorban szenvedő beteg leányával, Edittel az örökséget. Hogy milyen stádiumban írt alá ( Edit-Füsti lánya), örök rejtély! De a megmentett irományhalmaz számomra több szempontból - mégis egy hatalmas nagydíjjá vált. (Sajnos nem az egész anyag, sok 7

8 minden ott maradt, mert rövid időt adtak a kiürítésre, egyben a cipekedésre, mindössze két alkalommal 1½ órát,) Először is nagydíj, már abból kifolyólag, hogy azok a családtól teljesen idegen örökösök akiket nem is ismerek - az írásokat nem dobták egyenesen a szemétre. Hiszen, ha nem lépek, megőrzött művének ez lett volna sorsa. Ehhez még, egy több éves emlék, az özvegye által megfogalmazott kérés is serkentett. Az író, újságíró közvetlen halála után, felesége Bogi néném, kondoleálás közben sírós szemekkel, benn, a nagybátyám dolgozó szobájában kinyitogatta a szekrények ajtaját, kihúzgálta a fiókokat, megmutogatva a temérdek anyagot. Azt mondta nekem: Istvánkám, ez mind rád vár feldolgozás céljából Kissé megrettentem a kijelentéstől, valamint a tömérdek anyag látványától. Évekig, még a lányuk Füsti élt, sokszor gondoltam édesanyja mondatára. Férfiasan bevallom, valahogy, hessegettem ezt a gondolatot, reméltem, nem nekem kell mindezt egyedül feldolgoznom. Teltek az évek, Füsti lányuk megbetegedett. Agyát operálták. A korházból való hazatérte után, az édesanyja váratlanul meghalt. De az előzőkben, azaz Bogi néni által kijelentett mondat - Péter bátyám halála után annyi évvel serkentett, bátorított arra, hogy mégis kíséreljem meg, akár közvetítőkön keresztül is: hátha megkapom az írások tömkelegét A sors, volt olyan kegyes, a lepapírozott, anyagilag érdekelt örökösöket a szellemi hagyaték nem érdekelte, csupán a lakás ingó és- ingatlan mielőbbi értéke. Így ami családi vonatkozású volt, írás, levél - ideadták. Különös ajándék ez az élettől. Édesanyám, édesapám mindig szerette őt és családját. Így ez a szeretet belém, húgomba itatódott. Mindég alig vártuk, Nagyváradra történő látogatásukat. Nálunk szálltak meg, nem az édesanyjánál. De erről később Végezetül nagy örömömre, megmentett hagyatékát, az írásait, két személyautóval hoztam szülővárosába Nagyváradra. Nálam lévő szellemi hagyatéka óriási. Különféle vastag és vékony dosszié, dobozolt levelek tömkelege. Egyszerű ismeretlen emberektől a hírességekig. Irodalmunk nagyjai, művészei a XX- ik századból. Régi félretett újságok a Brassói Lapoktól a Kortárson át a Magyar Nemzetig szeptember 15-én kezdte naplóját írni. Haláláig, szinte naponta írta. Különösen a magyarországi változó eseményeket követte, nagy szenvedéllyel. Mint emlékezetes, volt bőven történés A nyugatiak, agyba-főbe dicsérték az országot, csak azért, hogy 8

9 levegyék a feltörő politikumot a lábáról. Gazdaságát könnyedén privatizálják, majd kiszivattyúzzák a megkaparintott pénzeket, értékeket, miközben ők, valahol a nagyvilágban lazítva -, lógatják a lábukat Ahhoz, hogy Ruffy Péter helyét objektíven jellemezhessem, két megnyilatkozást kell önök elé tárnom. Első Közismert a liberális csúcs magasságában az amerikai magyar(?) lobby vezére Charls Gati. Ő, meghatározott szintig sok jót, ugyanakkor rosszat is tehet véleményével. Érdekei egybefonódnak a láthatatlan pénzügyi háttérhatalom irányával, annak elérésében Gati, 1993-ban Ruffynak írt levelében elbeszéli idézet: ( ) két éve tartozom ezzel a levéllel. Akkoriban a Nagy Imre per anyagát kutattam Pesten, s a belügyi levéltárban rábukkantam a Te 1957-es vallomásodra is. Nincs most előttem, de úgy emlékszem Fazekas Gyuriról s talán Gimesről faggattak. Azt akarták elmondatni Veled, hogy Fazekasék régi, megátalkodott konspirátorok s hogy ezt a MNnél kezdték. Te pedig valami olyasmit vallottál, hogy hát nem is nagyon láttad őket egymással beszélgetni Azaz megdöbbentő elszántsággal és bátorsággal válaszoltál a kérdésekre. (Ha történetesen ezt nem tartod vajmi nagy tettnek, akkor olvasd el Komor, Révész és Bertalan Imre vallomását, amely alighanem ugyanabban a dossziéban van. Nekik bizony lenne szégyellnivalójuk.) Ha soraimmal néhány jó percet szerzek, hát ez a szándékom. Őszinte tisztelettel: Karcsi Ez a pár sora Gatinak, visszaigazolja, az 56-os Forradalom és szabadságharc leverése után, Ruffy Péter a kádár-biszkui megtorló időkben nem lett besúgó, egyenes maradt Második Közismert portál a Kuruc info. A másik csúcs radikális véglet. Kíváncsiságból beírtam Ruffy Péter nevét a keresőbe Hogy miért? Valahol naplójában egy viccesnek szánt szélsőséges szöveget olvastam tőle. Saját magáról: zsidó bérencnek neveztek - írta. Igaz, csupán idézőjelben. Meg akartam győződni a zsidó bérencről, nagybátyámról, milyen elmarasztalót is írhat a Kuruc portál. Egyébként, mindenki, saját maga meggyőződhet a kereső segítségével. 9

10 Az eredmény, a Szilveszteri körkép a lezüllött magyar újságírás celebjeiről című kritikus írásban.: ( )Rossz rágondolni, mi lenne, ha feltámadna és megjelenne egy elnökségi ülésen három olyan igazi újságíró, mint amilyen Ruffy Péter, Baróti Géza és Antalffy Gyula volt, hogy csak az egykori Magyar Nemzetre emlékezzünk( ) További részletek a Kuruc portálon: Mindezt, csupán azért írtam le, legyen legalább a két végletből vélemény, úgy ahogy az etikus Tehát, kijelenthetem, nagybátyám példásan igyekezett azon a járható szűk mezsgyén caplatni, ne sározódjon, ha bármi is bekövetkezik a politikum viharos fröcsögésében. Újságírói magatartása, példakép lehet minden magyar újságíró számára, azokból a gerinctörő évekből, és főleg ma, amikor pénzért sokan eladják magukat. Vissza a múltba Ötödikes lehettem, amikor nagymamám testvére Péter nagynagybátyám édesanyja Paja néném megkért, segítenék-e a pincéből fát hozni első emeleti lakásába? Boldogan, válaszoltam. Letettem az életét biztosító ételhordót, máris igyekeztem felfedezni a pincéjét, ahol még sohasem jártam. Kettősével vettem a lépcsőket, kezemben vesszőkosár. A macskaillatú tárolóban hamar körülnéztem, megraktam a kosarat, fel az emeletre Ilyenkor, szebbnél szebb élményeiről mesélt. Sokat családunkról Téli időszakban, aztán nem csak az ebédet vittem, fát vágtam neki, felcipeltem, ládájába rendben bepakoltam, esetleg befűtöttem, de ezért, minden alkalommal járt egy élménybeszámoló - egykori régmúltjából. Persze az anyagi juttatáson kívül, ami két villamosjegy ára volt 50 bani Sokat mesélt arról, akárcsak fia, ő is írt cikkeket, színdarabokat. Már a felvidéki Nyitra vármegye című politikai újságban, a Felvidékben, később a Nagyváradon megjelenő Szabadságban, Nagyváradi Naplóban, Színházi Újságban Egyik színdarabját városunk kaszinójában egy újévi bál alkalmával mutatták be / Még a boldog Osztrák Magyar Monarchiában / Sokat mesélt fiáról, annak előmeneteléről, családjáról. De beszélt 1956 eseményeiről, mert akkor épp fiánál tartózkodott Bp.-n Közel a Széna-térhez. Emlékszem mondataira, mennyire riadtan nézte a szovjet atrocitásokat lövöldözéseket. Féltette fiát, annak családját, nehogy megöljék a támadó szovjetek 10

11 Egy felhőtlen nyaralást kínálva Édesanyjának segítségem, éveken át tartott Halála után (1967) nagy-nagybátyám, viszonozva szolgálatomat, meghívott magához Budapestre Nagy szeretettel fogadtak, kiszolgáltak, mindenben kedvembe jártak. Ott tölthettem három csodálatos hetet. Ismerkedhettem fővárosunkkal, annak minden kulturális létesítményével. Emlékszem, átadta újságírói belépőjét, amivel mindenhova bejutottam. És ingyen! Főleg a múzeumokat látogattam, de voltam operában, moziban, szórakozó helyen egyaránt Ekkor szerettem meg igazán Budapestet. Nekem, Nagyváradot, Temesvárt, Kolozsvárt hozta egy képbe. Megszeretve a fővárost, csodáltam épületeit, azoknak homlokzatát, egyszóval mindent, ami ott található. Elvittek a Balatonra is, egy másik alkalommal Esztergomba, Visegrádra. Egyik délelőtt eljutottam a M.N. szerkesztőségébe is, a munkahelyére. Mégis a legnagyobb szenzációm, otthon volt náluk a Fény utcában. Ugyanis bővíthettem irodalmunk iránti szeretetemet Mert kissé túlzással: lakásuk minden négyzetcentiméterén az irodalom volt jelen. Levelek, pezsgő beszámolókkal Íróasztala mellett, emlékszem, volt egy kényelmes bőrkanapé, amin éjjelente aludtam. De nem tudtam elszundítani, mert annyi olvasnivaló volt a kínált menüben, hogy sohasem voltam képes befejezni, abbahagyni, letenni Így került kezembe új szerzeménye a Csinszka napló Gondosan elővette, megmutatta Ady nejének naplóját, amit, mint mondta, különös útonmódon kapott meg. Kárpáti Aurél szerkesztette /1937-ben/, Csinszka kézirata alapján. Éjjelenként ezt olvastam, milyen is volt ennek a különös teremtésnek, asszonynak, az élete Ezek az éjszakák égették belém e különös, kalandos krónikának a tartalmát. Annyi elmúlt év alatt, hány és hány alkalommal gondoltam vissza a nála olvasottakra Sosem álmodtam, szeretett rokonaim eltávozása után, egykor, a kiszámíthatatlan sors úgy, csak úgy ömleszti kezembe ezeket a régen általam is forgatott ereklyéket,.. S most, boldog vagyok, mert ez az írás újra a kezembe kerülhetett. Egy kb. nyolc centi vastagságú dosszié. Nagybátyám Magyar Nemzetben feldolgozott sorozatával, ami Csinszkáról szól. 22 folytatásban dolgozta fel a kiadatlan memoárt (Csinszka és Ady. Magyar Nemzet, Bp jan. 30. márc. 20.). E sorozatra reakcióként a dosszié, sok hozzá írt levelet is tartalmaz. Van több Nyugatostól is Vannak olyan eredeti levelek is, amelyek Csinszka egykori svájci szobatársnőjétől származnak 11

12 Egy ilyen megemlékezés időben nem elegendő annak a hatalmas munkának a teljes bemutatására, amit nagy-nagybátyám ez irányban kifejtett, s a dosszié tartalmaz 1.- Csinszka hagyatéka. 2.-Tizenegy pepita füzet Csinszka önéletrajzának keletkezése és története. 3.- Csinszka gyermekszerelme / Tabéry G. irodalmi hagyatékából 4.- Csinszka és Ady régi lakásán 5.- Csinszka és Babits Könyveiben is visszatér Csinszkához. A Riporter visszanéz -ben, valamint Világaim című kötetében. Zárójelben említem Csinszkáról - mint ismeretes -, az irodalmi elemzők, sok féle ábrázolást írtak már le. Nem is csodálkozom ezen R.P. a Király-tanulmányról: ( ) meglelte a valódi, az igazi Csinszka-portrét, Csinszka-titkot, Csinszka személyiséget.( ) Most, amikor műveit, hagyatékát olvasgatom, rendezgetem, képtelenség a sok ezer írásából idézni. Lehetetlen! Mégis egynél megállok, pár percre - időzni.! Meg! A későn született ember -nél. Hogy miért ennél? Mert családunk barátja Pongrácz gróf volt. A későn született ember Ha filmes lennék és pénzem is adódna, ezt a könyvet filmre vinném. Persze kis túlzással, szubjektíven írom: egy világsikert látok benne Be kell vallanom, a nagy-nagybátyám által írottakhoz, annak teljességéhez, némi háttér, adalék is csatolandó. Talán az ő szemérmességéből adódik ennek pótlása Vaktyúk is szemet talál bölcs objektív közmondás Elsüllyedt árulkodó levél alapján most, felfedve anyja iránti szemérmességét teljessé lehetne tenni a le írottakat Mert a téma szorosan kapcsolódik Közép-Kelet-Európa történelméhez, a középkor minden szokásával, a Pongrácok felvidéki hatalmasságával, legalább olyan stílusban, mint a Hunyadiaké, csupán az ország más történelmi vidékén. Azaz Felvidéken, és szűkebb pátriánkban, Biharban Az érdekes történetben adalékként, még létezik a családunk számára álcázott szerelem is A hagyatékban található még egy tizenegy nagyméretű füzetből álló kiadatlan napló is. Különösen a magyarországiak számára érdekes, értékes. De nemcsak. 12

13 A rendszerváltás előtt, cirka fél évvel kezdte írni a történéseket. Sok minden kápráztatja a kíváncsi olvasót. Különösen azokat, akik ismerik stílusát, felkészült voltát, hazaszeretetét, nemzetünket ápoló gondolatait Igen, Trianon Idézet A későn született ember -ből: Öt éves volt: ( ) Nagymamám a Ritoók Zsigmond utca elején álló Széchényi tér parkjában sétáltatott, mikor egy pillanatban hirtelen megváltozott megszokott, kedves, lágy hangjának fekvése, színe és ismerős leejtése. ( ) Nagyanyám a Széchényi téri séta során bal kezemet szorosan tartva, a sétáló embersokaság között hirtelen a Széchényi söröző meg a Fő utca irányába nézett, mások megjegyzéseit hallgatta, megállt, olyan hangon, amelyet sem azelőtt, sem azóta nem hallottam tőle, nem gyengéden és melegen, lágyan és kedveskedve, tekintetét a Fő utcán vonuló katonákra, szekerekre és lovakra vetve, mintha mély szakadékból szállt volna föl a szava, azt mondotta: - Bejöttek a románok. Nem oláhokat mondott, nagymamám, aki minden embert tisztelt és szeretett, ezt a népnevet nem használta sem azelőtt, sem azután soha. ( ) Viselte minden következményét, akkor is, mikor hajnalok hajnalán ágyában forgolódott, ha Párizsban járt, vagy amikor a vasgárda szétverte a Brassói Lapok szerkesztőségét, nyomdagépeit tönkretette. Ha családja egy részére gondolt, azokra, akik Nagyváradon megfigyelten éltek, s mégis maradtak. Imaként, mint a papnak az Isten, neki Trianon volt eszében, mikor a háborúk borzalmait végigélte, vagy ha lazításként éppenséggel cigarettára gyújtott. Merengéseiben is Kérdezte - nem egy alkalommal - magától, mi lett volna ha? Ha nem jön ez a kegyetlen békediktátum. Ha nemzetünket felosztva, nem alázzák porig. Ha szabad választásokat biztosítanak a Trianonban lefaragandó területeken, úgy, ahogy azt a demokrácia megköveteli. Ő is gyerekkorától fertőzött volt evvel a Trianon szindrómával. Közös fájdalmunkon, sokat kesergett. Jól ismertem panaszát. Minden oldaláról. Láttam a két világháború között kicenzúrázott írásának hűlt helyét Hallottam, 1985-ben a győzők haragra gerjedt hörgését is (România literară XVIII, 49), stb. Naplójában, találtam egy részt, amely nyomdafesték alá még sosem került. Halála előtt, bő fél évvel, ezeket írta: 13

14 ( )1993 július 2 péntek: Mikor megírtam a 70-es években A nemzetiségi kérdés világkérdés c. cikkemet, itthon semmiféle visszhangja nem volt. Igaz, Nagy Károlyék Amerikában sokszorosították, egy példányt Csoóri Sándor hozott haza. Most Oplatka megírja: Párizs viseli a történelmi felelősséget, a kelet-európai határokért, a kisebbségi szenvedésekért. Széthullt Csehszlovákia, Jugoszlávia, a Szovjetunió, a Nyugat mossa kezeit, hallgat. Miért néma a cinkosok közt a Nyugat? Mert Franciaország, Spanyolország, Anglia, ugyanúgy letagadja a nemzetiségi kérdést (írek, katalánok, baszkok, bretonok, elzásziak, walesiek, skótok stb.), mint Románia, vagy Szlovákia. A nagy bűn (ezt már én teszem hozzá R.P.) eredete Versailles. Ott kezdődött Hitler pályája, a magyar jobbratolódás ( a Monarchia Magyarországa Európa legdemokratikusabb állama volt), a fenekedés, a nemzetiségi gyűlölködés, az önrendelkezés megtagadása miatt minden magyar tragédia a végzetbe torkolló nem, nem, soha, végül a II. világháború, Teherán, Jalta, oroszok Berlinig, rémuralom Európa félfelén. Európában csak nemzeti államok fognak tudni egyesülni, vagy az etnikai tisztogatások végül lángba borítják az egész földrészt. Egyetlen néptöredék sem tűri ad infinitum a gyarmatosítást, végül a végső összeomlás jelét a gyarmatosítók kikerülhetetlen bukása rajzolja fel. E kérdések megoldására a mai hatalmi viszonyok alkalmatlanok, mert a legnagyobb hatalmak (USA - indiánok, négerek ) - ( volt Szovjetunió tetemes más nép) (Kína például Tibet) (Anglia skótok, walesiek, írek) - (Franciaország bretonok, provanszálok, flamandok, flamandok, németek, korzikaiak) kezei véresek és piszkosak akkor is, ha áldozataikra már alig emlékszik a világ. A síri mélyből azért felüzennek néha az elnémult harangok, a provanszál harangok, csontjai a bretagnei keltáknak, a franciákká gyúrt olaszoknak, a szlovakizált csallóközi magyaroknak, hamvai azoknak, akiknek nyelvét kitépték Szibériában, Erdélyben, Baszkföldön, vagy a walesiek torkából. Versailles végzetes tévedése: JOGOT OSZTANI JOGTALANSÁG ÁRÁN. Megváltoztatni az etnikai határokat új etnikai igazságtalanságokat teremtve. Clemanceau, Loyd George, Orlando, Wilson soha nem mondta ki: a bűnös én vagyok. Az Európára tört tatárok sokkal becsületesebbek voltak: a krakkói Piactér (Rynek) harangszava emlékeztet arra, hogy a 13. században a tatárjárás harcosai felvésték nevüket a gyilkos nyilakra: mindenki tudja meg, kiölte meg őket. ( ) Hodákot és Libánfalvát is említhetném. A libáni pálinkások is a trianoni kárpitozott falak közül indultak el. Azok is, akik horvátokat, szerbeket, bosnyákokat öldösnek, és holnap 14

15 talán albánokat Koszovóban és holnapután partra szállt arabokat talán valahol Dél- Európában. Ezt lehet lázálomnak nevezni, egy tudathasadásos földrész végóráinak akár. Csak egyet nem lehet: letagadni a forrás nevét. A bűnösök bűne a században: az erős elnyomja a gyengét, a nagy a kicsit, s a legsötétebb állapot: az egyik ember hatalma a másik felett. A mai rendszerek is el fognak tűnni egyszer. Ha a világ még élni akar. ( ) Trianonban és az azt megerősítő Párizsban nemzetünket kollektíven büntették! Tagadhatatlan, ma is, a Kárpát- medencében a magyarság kollektív büntetés alatt töredezetten él! Ezt elnézi Európa és a civilizált világ - amely nem ismeri el egyetlen nép kollektív büntetését sem. Akkor mégis, miként van ez? A vég órái Sokszor van az eszemben, miután elolvastam. Az elmúlás árnya, egyre jobban borította fel egyensúlyát De ő még akkor is igyekezett írni. Mert minden porcikájából adódóan igyekezett tollat forgatni, betűt rajzolni. És utolsó óráiban, még milyen szépen tette azt! Naplójának utolsó füzete, a tizenegyedik, 1993 nov. 21.-l kezdődik. Az első lap felső jobb szögletébe írja: Isten nevében! Vasárnap november 21. Új könyv. Talán az utolsó. - írja. Majd így folytatja: Zűrzavar, áttekinthetetlen helyzet, depresszió. Mi áll előttem?( ) Érezte, közel a vég. Ezt taglalja az elkövetkezendő napokon december 7.-ig. Fájlalja a médiát, Lapháborúról ír, a politika kilátástalanságát látja Magyarország ellehetetlenüléséről elmélkedik Betegsége egyre súlyosbodik. Reménykedik még a karácsonyban, hogy szeretteivel töltheti, mert láztalan. Az orvos lebeszéli, pár nap után 1993dec.28. meghal. Januári temetésére fájdalmas vesekrízisem miatt nem utazhatok. Sose felejtem, temetése napján, a vasútállomásra néző ablakunkból, üveges szemmel néztem, követtem a 15

16 Budapestre elhaladó reggeli vonatot, gondolva arra a sok szépre, amit az olvasóknak, implicite nekem nyújtott. Végezetül befejezésként, Dr. Gál Istvántól idéznék, aki 1945 után az Országos Könyvtári Központ megszervezője, és vezetője, a külügyminisztérium béke-előkészítő osztályán tudományos előadó, a pesti bölcsészkari egyetemen tanársegéd, Magyar - Amerikai, Magyar Angol, Magyar Balkán társaság titkára 1949-ig, több könyv tanulmány szerzője Bartóktól-Radnótiig (1973), Babits és Bartók stb. Ezt írta (1974 március 5) : ( )Többszöri próbálkozás után otthoni és szerkesztőségi telefonodon nem tudtalak elérni, hogy kifejezzem hálás köszönetemet túl szép vasárnapi cikkedért ennek tőled jól ismert szép stílusáért, formás tördeléséért és az egész impozáns elhelyezéséért. Mondanom sem kell, ilyenkor derül ki, milyen sokan olvassák a Magyar Nemzetet és különösen a Te cikkeidet. Legjobb élő íróink, irodalomtörténészeink és művészeink telefonözöne árasztott el, azóta is. A Petőfi Irodalmi Múzeum pedig egyenesen külön ülést tartott tegnap délelőtt, hogy megbeszéljék a cikkedben fölvetett problémákat.( ) Rém fájdalmas, még ma is Magyarország szerte olyan utcanevek léteznek, mint Kun Béla, Szamuely, Jászi Oszkár, Lukács György, stb. Ez utóbbi köztudott hétszeres gyilkos, terrorista, majd filozófus lett! Kell ehhez valamit hozzáfűzni? Viszont nagybátyámra semmi sem emlékeztet Ránk, magyarokra lassan jellemzővé vált az a kínai bölcs mondás: A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott. Márton István/ Nagyvárad

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger A. Molnár Ferenc Ady Endre bibliájáról * Az Irodalomismeretben nemrég recenzió jelent meg a Kazinczy Ferenc Társaság 2001-es évkönyvéről és hírleveléről. i Az írás külön is kitér Szabó Lajos képírók képén

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Az ember gyakran teszi fel magának a kérdést: mit gondolnak rólam az emberek? Ez a kérdés

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

Miért alaptalan a magyar demokrácia

Miért alaptalan a magyar demokrácia KÖNYVBEMUTATÓ Csizmadia Ervin legújabb kötetének (Miért alaptalan a magyar demokrácia) könyvbemutatójára az Alexandra pódiumon, március 20-án került sor. A bemutató keretében tartott kerekasztal-beszélgetés

Részletesebben

"Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni"

Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni "Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni" (Hírszerző, 2008 december 9.) Az Út a munkához program biztosan kielégíti majd a tömegigényt, hogy az ingyenélőket most jól megregulázzuk, az

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

- Hétévesen kezdtél hegedülni. Volt aki zenei múlttal rendelkezett a családban és ennek hatására kezdtél el tanulni vagy teljesen önszántadból?

- Hétévesen kezdtél hegedülni. Volt aki zenei múlttal rendelkezett a családban és ennek hatására kezdtél el tanulni vagy teljesen önszántadból? Balczó Péter operaénekessel, a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház oszlopos tagjával, a nagykörúti Szamos Cukrászdában találkoztam. Észnél kell lenni, hiszen interjúalanyaimnak általában fogalmuk

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA

MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA UTASI CSABA A nyolcvanas évek derekán, amikor már csaknem negyven éve a naplófeljegyzések pótolják számára a publicisztikát, a kapcsolatot a mindennapi valósággal, a századunkkal

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

A HECSEDLI MEG A POSTÁS

A HECSEDLI MEG A POSTÁS SZEMLE 13 T. Ágoston László A HECSEDLI MEG A POSTÁS Hecsedli. Várjuk a postást mondta Bányai, az író, és letette a kagylót. Régi, jól bevált, mondhatni egyezményes szövegük volt ez Zsengellérrel, a költővel

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

Kézipatika. az ország tetején. Beszélgetés Zorkóczy Ferenc háziorvossal, a mátraszentimrei kézigyógyszertár kezelôjével.

Kézipatika. az ország tetején. Beszélgetés Zorkóczy Ferenc háziorvossal, a mátraszentimrei kézigyógyszertár kezelôjével. Kézipatika az ország tetején Mátraszentimre Magyarország legmagasabban átlagosan 800 méteren fekvô önálló települése. Hivatalosan még öt települést foglal magában: Mátraszentistvánt és Mátraszentlászlót,

Részletesebben

A gyermek, aki sosem voltam

A gyermek, aki sosem voltam A gyermek, aki sosem voltam Emlékezések Annette Kuhn Ez a történet egy fényképrõl szól; vagy inkább sok történet egy témára, melyeket sok fényképrõl el lehetne mondani. A képen látható hatéves kislány

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Emlékezzünk TÓTH ILONA KONCEPCIÓS PER KONFERENCIA

Emlékezzünk TÓTH ILONA KONCEPCIÓS PER KONFERENCIA Emlékezzünk Én még ismertem Tóth Ilonkát. Szelíd hangján, de határozott számonkéréssel oktatta 75 fős elsőéves ápolónői hallgatóinak az anatómiát, mint szigorló orvos 1955-ben. Nem igaz, hogy Ő gyilkolt!.

Részletesebben

Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó)

Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó) Item: 2461 Kiad sor: 07/17/1989 17:33:45 Om Fejléc: kiad rvk1002 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra! Rövid Cím: Interjú Mark Palmerrel Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó)

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Tinta Nász Keszi Bálint 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Barcsi Lilla Szilviának, egyetlen igaz szerelmemnek. Epilógus

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

A teljes 180: Andy Esche, személyes bizonyságtétele MissingPets.com alapítója 1. A nevem Andy Esche, missingpets.com alapítója. 2.

A teljes 180: Andy Esche, személyes bizonyságtétele MissingPets.com alapítója 1. A nevem Andy Esche, missingpets.com alapítója. 2. A teljes 180: Andy Esche, személyes bizonyságtétele MissingPets.com alapítója 1. A nevem Andy Esche, missingpets.com alapítója. 2. Az én-m élet folyamán Isten adta nekem két látomás, hogy segítsen az embereknek.

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Projektfeladat Földrajzi ismeretszerzés rajzolás segítségével

Projektfeladat Földrajzi ismeretszerzés rajzolás segítségével Projektfeladat Földrajzi ismeretszerzés rajzolás segítségével Készítette: Kedves Júlia - Toró Norbert - Tóth Enikő 2010. február 18. Megbeszéltük az előadás előtt, hogy mi leszünk majd egy csoportban.

Részletesebben

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL RÓZSÁSSY BARBARA 59 gondolok, kell, méghozzá az írás, a vers létjogosultsága mellett. Miként valamiképp a szerzõ is ezt teszi könyvében mindvégig. Hogy a társadalomnak mára nemhogy perifériájára került,

Részletesebben

VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA

VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA Csonka András tudta, hogy az ő családja Békésb ől származik. Azt is tudta az édesanyjától, hogy Pósa Jánosék anyai ágon rokonaik. De nem volt biztos benne, hogy Dankóék

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a Magyar nemzetismeret/haza a magasban c. könyvhöz Magyar nemzeti ünnepek I. Az ünnep http://www.nemzetismeret.hu/index.php?id=1.6 1.

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Pesti krimi a védői oldalról

Pesti krimi a védői oldalról Fazekas Tamás Pesti krimi a védői oldalról 1999. nyarán egy fiatalember érkezett a Társaság a Szabadságjogokért drogjogsegélyszolgálatára. Akkoriban szigorítottak a büntető törvénykönyv kábítószerrel való

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar Orwell, a testvér 59 rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, mint az értékrend megteremtése és kifejezése, tudatosítása és örökítése. Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét,

Részletesebben

APÁK, FIÚK. Vajdovics Zsuzsanna

APÁK, FIÚK. Vajdovics Zsuzsanna APÁK, FIÚK Vajdovics Zsuzsanna Lénárd Sándor író, költő, fordító és orvos (1910 1972) élete az örökös újrakezdés jegyében telt el: háromszor cserélt hazát és nyelvet, amikor az első világháború után szülővárosából,

Részletesebben

Kontra, rekontra, Fedák Sári

Kontra, rekontra, Fedák Sári 2010. január 6. 22:12 Ungvári Tamás írása 168 Óra Molnár Ferenc volt az első természetes celebek egyike Kontra, rekontra, Fedák Sári Békeidőkben, háborúk előtt nem volt rosszabb igazgatója a Nemzeti Színháznak,

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24.

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Nem lenne tanár, és azt is elmondja, miért nem. - Kipróbálná magát külföldön, de imád magyarul énekelni. - Interjú Molnár Ferenc Caramellel cigányságról, kirekesztésrõl,

Részletesebben

Váci püspök: Együtt kell élni a gazdasági bevándorlókkal is 2015. January 21.

Váci püspök: Együtt kell élni a gazdasági bevándorlókkal is 2015. January 21. Váci püspök: Együtt kell élni a gazdasági bevándorlókkal is 2015. January 21. A katolikus egyházban nagyobb figyelmet kap a templomok tatarozása, mint a hit gyakorlása és a szolgálat. Az egyháznak, ahogy

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv)

Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv) SZIGETI CSABA Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv) Füzi Lászlónak ez a második kötete, amely az énszigetről íródott és énkönyv. Különlegességét és értékét nem annyira

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Református hittan Évfolyam: 5. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV Magyar mint idegen nyelv középszint É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Általános útmutató

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

Z G I A T K Ö E R É E T T N

Z G I A T K Ö E R É E T T N Z G I A K Ö E R É E N B. D. Dezső (szül. 1930-) (B.D.-el nem sikerült kapcsolatba lépnünk, ezért az ő történetét, amelyet a Holokauszt Dokumentációs Központ irattárában őriznek, álnéven tudjuk csak közzétenni.)

Részletesebben

Szép az ici-pici nõi cipõ, nõi cipõ. Benne óvatosan lépked a nõ, a nõ. EGY CIPÕÁLMODÓ ÉLETMÛVÉSZ PETÕ LAJOS CIPÉSZ

Szép az ici-pici nõi cipõ, nõi cipõ. Benne óvatosan lépked a nõ, a nõ. EGY CIPÕÁLMODÓ ÉLETMÛVÉSZ PETÕ LAJOS CIPÉSZ Szép az ici-pici nõi cipõ, nõi cipõ. Benne óvatosan lépked a nõ, a nõ. EGY CIPÕÁLMODÓ ÉLETMÛVÉSZ PETÕ LAJOS CIPÉSZ A MÚLÓ IDÕ NYOMÁBAN A CIPÉSZ A cipészekkel valahogy mindig jóba voltam. Nem tudom, miért,

Részletesebben

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk.

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk. Konferálók - a HIT Rádió délutáni műsora HIT Rádió, www.hitradio.hu (KE Körtvélyfáy Eszter riporter, LE - Loványi Eszter és KZS - Kovács Zsuzsanna KE - A kutya az ember legjobb barátja. tarja a mondás,

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A TABUTÓL AZ UNDORON ÁT

A TABUTÓL AZ UNDORON ÁT A TABUTÓL AZ UNDORON ÁT Amikor 1976-ban meghalt Benjamin Britten, az akkor élő legnagyobb angol zeneszerző, a királynő hosszas mérlegelés után részvéttáviratot küldött Peter Pearsnek. Ezt az egyetemen

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti periódust szoktuk rejtett életnek nevezni. Bevezetésként meg kell jegyeznünk, hogy a rejtett

Részletesebben

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről.

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről. GYORSVONATON Budapest A vonat öt perc múlva indul. Ma alig van utazó: az idő borongós. Lehet, hogy esik is. Az én kocsimban egy fiatal házaspár ül. A szomszéd fülkében foglaltak helyet. Ahogy bepillantottam,

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL Szerb Köztársaság OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET VAJDASÁGI PEDAGÓGIAI INTÉZET FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

Michael Ben-Menachem. Miki

Michael Ben-Menachem. Miki Michael Ben-Menachem Miki Michael Ben-Menachem Miki Orosházától az Északi-tengerig Regényélet Háttér Kiadó Budapest Alapítva 1987-ben Michael Ben-Menachem, 2010 Háttér Kiadó, 2010 Szerkesztette Benedek

Részletesebben

A kultúra menedzselése

A kultúra menedzselése A kultúra menedzselése Beszélgetés Pius Knüsellel Svájcban tavasztól őszig nagy rendezvénysorozaton mutatkozik be a négy visegrádi ország kultúrája. A programot, amely a Centrelyuropdriims összefoglaló

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Dunán innen, Dunán túl

Dunán innen, Dunán túl Dunán innen, Dunán túl Egy világváros két arculat Filozófia és művészet 2010/I. féléves feladat Készítette: TAKÁCS GYULA (RQREDM) Az ember mindig egyedül van, és soha sincs egyedül. Jönnek az emlékek.

Részletesebben

"Ezt nem lehet leírni" - Könyv született Kern Andrásról

Ezt nem lehet leírni - Könyv született Kern Andrásról "Ezt nem lehet leírni" - Könyv született Kern Andrásról Bárdos András portrét írt 2012. november 12. hétfő, 07:00 November végén könyv jelenik meg Kern Andrásról. A szerzője Bárdos András, újságíró, a

Részletesebben

Rovarirtásból élt a novícius

Rovarirtásból élt a novícius Rovarirtásból élt a novícius P. Hagyó József Jézus Kistestvére Szerzetesként egyedül, de nem közösség nélkül Az előjelek aggasztják az embereket, az e világ hatalmasai több alkalommal konferenciára gyűlnek

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HOGYAN LÁTJUK EGYMÁST - LÁTJUK-E EGYMÁST (KOZEP-) EURÓPÁBAN?" KÖZÉP-EURÓPA KISEBBSÉGI NÉZ ŐPONTBÓL BÁNYAI JÁNOS A nyolcvanas évek közepén, akkor úgry t űnt fel, váratlanul, Európa

Részletesebben

Európai integráció - európai kérdések

Európai integráció - európai kérdések 28 KÜMZSÉG Csák László: Európai integráció - európai kérdések 1998. Szeged "Ön Európát rabolja éppen. - búgja az asszony. Ugyan már, kedvesem, mit nem mond! - kacsint az úr. Hát hol van itt Európa? Nézzen

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben