Allianz Utasbiztosítások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Allianz Utasbiztosítások"

Átírás

1 Allianz Utasbiztosítások Összefoglaló az Allianz Utasbiztosítások főbb szolgáltatásairól Főbb szolgáltatások Ezüst Arany Egészségügyi segítségnyújtás és sürgősségi esetekre szóló betegségbiztosítás Baleset-biztosítás betegség miatti orvosi ellátás költségei euró euró összeghatár nélkül baleset miatti orvosi ellátás költségei euró euró összeghatár nélkül baleseti eredetű halál Ft Ft Ft légikatasztrófa miatt bekövekező halálra további Ft baleseti (teljes) rokkantság esetén Ft Ft Ft Magyarország területén bekövetkező közlekedési baleseti halál esetén Ft Ft Ft Magyarország területén bekövetkező közlekedési balesetből eredő (teljes) rokkantság esetén Ft Ft Ft poggyászbiztosítás Ft Ft (Téli, Extrém Ft) Ft (Téli, Extrém Ft) Poggyászbiztosítás Jogvédelem Felelősségbiztosítás Utazási segítségnyújtási szolgáltatás a térítés felső határa vagyontárgyanként (Útitárs termékek) Ft Ft Ft a térítés felső határa vagyontárgyanként (Téli, Extrém) úti okmányok pótlása Ft Ft Tényleges költség jogi képviselet és szakértő költsége euró euró óvadék euró euró szállodai károkozás 10%-os önrésszel euró 200 euró harmadik személy sérülése vagy halála euró euró külföldi tartózkodás meghosszabbítása euró/fő/éjszaka (max. fejenként 500 euróig) 250 euró/fő/éjszaka (max. fejenként 1000 euróig) gyermek hazaszállítása - van van tolmácsszolgálat - - van gépkocsi hazajuttatása - - van a biztosított felkutatása - - van Amennyiben biztosított gépjárművet is megadott Autó Assistance szolgáltatások Ezüst Arany Helyszíni javítás és szervizbe szállítás 200 euró 200 euró 200 euró Gépjármű hazaszállítása euró Utasok továbbutazása, hazautazása euró 600 euró Szállásköltség a javítás helyén euró 250 euró Csere autó biztosítása euró/nap (max. 2 nap) Telefon és fax költség - 50 euró 100 euró Tárolás - 10 euró/nap 25 euró/nap

2 1. Egészségügyi segítségnyújtás és sürgősségi esetekre szóló betegségbiztosítás A szolgáltatások a biztosított sürgősségi ellátást igénylő, külföldön történő betegellátására terjednek ki. A költségek megtérítésének feltétele, hogy a biztosított vagy megbízottja a biztosítótól vagy annak partnerétől egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatást kérjen, vagy ha erre nincs lehetősége, akkor a szolgáltatás igénybevételét a biztosítóval vagy segítségnyújtó partnerével egyeztesse. (tehát hívja fel a segítségnyújtó telefonszámot!) Az Útitárs utasbiztosításból ki vannak zárva a veszélyes sportok, de termékszint választása esetén a búvárkodás, a jetski, a vízisi, valamint az egyszemélyes és nyílttengeri vitorlázás során bekövetkezett baleset vagy betegség orvosi ellátási költségeit megtéríti a biztosító. További szolgáltatások: Egyéb költségek megtérítése, melyek a betegséggel, balesettel összefüggésben merültek fel Ezüst, Arany: 200 euró : 300 euró (Ilyen költség például, ha egy kisebb baleset miatt nem kell mentőt hívni, de például taxival kell bemennie az ügyfélnek a kórházba. Ilyen lehet például, ha a kórházba került ügyfél számára valakinek be kell vinni a szükséges iratokat, ruhákat.) Kórházi napi térítés: A kórházi tartózkodás kezdő napjától a befejező napig, de maximum 15 napra. Mértéke: 5000 Ft/nap. Beteg hazaszállítása Földi maradványok hazaszállítása 2. Baleset-biztosítás A teljes (100%-os) rokkantság mellett maradandó, részleges egészségkárosodás esetén is térítünk. A térítés a teljes rokkantságnál megtalálható biztosítási összegnek a rokkantság fokával arányos része. 3. Poggyászbiztosítás Mi minősül poggyásznak? A biztosított által külföldre magával vitt útipoggyász (ideértve a snowboardot, a sílécet, továbbá a hangszert) A biztosított ruházata. A legfőbb dolgok, melyek nem minősülnek poggyásznak: ékszerek, kulcsok, távirányítók készpénz, értékpapír, készpénz helyettesítő eszközök (pl. bankkártyák, hitelkártyák) a munkavégzés céljára használt eszközök a külföldön, a biztosítás tartama alatt vásárolt vagyontárgyak Mire terjed ki a biztosítás? a biztosított vagyontárgy lezárt helyiségből történő ellopására. A lezárt helyiség pontos definícióját a szerződési feltétel 58. pontja tartalmazza. Érdemes kiemelni, hogy bár a betekintés ellen ugyan védett, de a sátor nem minősül lezárt helyiségnek. a téli sporthoz szükséges biztosított vagyontárgy kulccsal lezárható sí tárolóból történő ellopására. a biztosított vagyontárgynak a jármű merev burkolatú csomagteréből, valamint a tetőcsomagtartó dobozából történő 6 óra és 22 óra közötti ellopására, feltéve, hogy ezek le voltak zárva és a beláthatóság ellen védettek voltak. a biztosított vagyontárgynak a gépkocsi kesztyűtartójából történő 6 óra és 22 óra közötti ellopására, feltéve, hogy a jármű le volt zárva. a biztosított vagyontárgy elrablására. a biztosított vagyontárgy elemi csapásból eredő vagy a biztosított balesetével összefüggésben megvalósuló sérülése, megsemmisülése. a balesetet szenvedett biztosított ruházatában keletkezett károkra, illetve a balesetet szenvedett biztosított poggyászában keletkezett károkra, feltéve, ha a biztosított a balesetet követően orvosi kezelésben részesült. az úti okmányok ellopására, elrablására. (Úti okmány: útlevél, személyi igazolvány, jogosítvány, forgalmi engedély) a poggyász ki nem szolgáltatásából eredő károkra.

3 A biztosító szolgáltatása: A biztosító térítésének felső határa vagyontárgyanként Ft Ft A biztosító térítésének felső határa a teljes tartamra Ft Ft Külön összeghatár van a gépjármű lezárt csomagteréből, lezárt kesztyűtartóból, illetve a lezárt sítárolóból történő lopásra Ft Ft 4. Jogvédelem Biztosítási esemény: Ha a biztosított ellen külföldön gondatlanul elkövetett közlekedési szabálysértés vagy közlekedési bűncselekmény miatt szabálysértési vagy büntetőeljárás indul, feltéve, hogy az eljárás alapjául szolgáló cselekmény elkövetése és az eljárás megindulása a kockázatviselés ideje alatt történt. Fontos, hogy jogvédelem szolgáltatás alapján a biztosító által kifizethető összes költség maximuma Arany termékszint esetén euró, termékszint esetén euró. (Tehát, ha a biztosító például kifizet Arany termékszint esetén eurót óvadékként, akkor az ügyvéd és szakértő költsége már nem térül.) 5. Felelősségbiztosítás Teendők a biztosítási esemény bekövetkezése esetén: A biztosítottnak haladéktalanul értesítenie kell a biztosító Életbiztosítási szakkezelési osztályát (1387-Budapest, Pf. 11.). A biztosítottnak igazolni kell, hogy kártérítési igényt támasztottak vele szemben. 6. Utazási segítségnyújtási szolgáltatás (Arany és termékszint esetén) Külföldi tartózkodás meghosszabbítása: Ha a biztosított egészségi állapota megköveteli, hogy a kórházi elbocsátást követően tartózkodását meg kell hosszabbítani (mert az orvosilag indokolt), akkor a biztosító a biztosított és egy, vele együtt utazó személy szállodai ellátásáról gondoskodik. Gyermek hazaszállítása: Ha a biztosított halála, balesete vagy betegsége miatt egy vele együtt utazó 14 év alatti gyermek felügyelet nélkül marad, akkor a biztosító megszervezi egy hozzátartozó (vagy más megnevezett személy) odautazását és gyermekkel történő visszautazását, és viseli ennek költségeit. Tolmácsszolgálat (Csak termékszint esetén): Ha a biztosított szükséghelyzetbe kerül, és tolmácsra van szüksége. A biztosító a következő esetekben nyújtja ezt a szolgáltatást: Orvosi ellátás igénybevételekor Baleset bekövetkezése esetén Gépjárműszerviz igénybevételekor Hatósági ügyintézés esetén Gépkocsi hazajuttatása (Csak termékszint esetén): Ha a biztosított betegség vagy baleset miatt nem tudja gépkocsiját hazavezetni, akkor a biztosító megszervezi egy általa megjelölt személy (vagy ennek hiányában egy hivatásos gépjárművezető) kiutazását és viseli ennek költségét. További szolgáltatások: Telefonköltség megtérítése Beteglátogatás Idő előtti hazautazás haláleset, megbetegedés vagy a szálláshely közelében történt természeti katasztrófa miatt Segítségnyújtás poggyász késedelmes megérkezése esetén (csak repülővel történő utazás esetén) Értesítés Helyettesítés megbetegedéskor hivatalos kiküldetés esetén Készpénz külföldre való átutalásának megszervezése (Csak termékszint esetén) Biztosított felkutatása (Csak termékszint esetén)

4 7. Autó Assistance Mi a biztosítási esemény? Ha a biztosított jármű, a szerződés hatálya alatt a megadott országban, közlekedési baleset vagy műszaki meghibásodás miatt menetképtelenné válik. Biztosított jármű: a biztosítási kötvényben feltüntetett, 10 évnél nem idősebb, érvényes forgalmi rendszámmal és forgalmival rendelkező személy- vagy tehergépkocsi, motorkerékpár vagy ezek vontatmánya (a kötvényen szereplő biztosítottak közül bárki vezetheti a gépjárművet). Biztosított személynek az Autó Assistance szempontjából azok a kötvényen feltüntetett biztosítottak tekinthetők, akiknek az utasbiztosítása az Assistance választott termékszintjével azonos vagy annál magasabb. (Tehát, például ha az Assistance Arany termékszintű, akkor csak az lesz biztosított személy, aki Arany vagy szintű utasbiztosítást kötött) Mi a biztosító szolgáltatása? Helyszíni javítás, szervizbe szállítás A biztosító a biztosítási esemény bekövetkezésekor először szerelőt küld a helyszínre, majd ha a hiba a helyszínen nem javítható, akkor megszervezi a gépjármű szervizbe szállítását. (legfeljebb 100 km-re lévő szervizbe) Fontos! A biztosító téríti a helyszíni javítás költségét, illetve ha szükséges, akkor a szervizbe szállítás költségét, de nem téríti a szervizben elvégzett javítás és az alkatrészek költségét. Ha a gépjármű még (vagy már) Magyarország területén válik üzemképtelenné, akkor a szolgáltatási összeghatár 50%-áig vállalja a biztosító a szolgáltatást. Gépjármű hazaszállítása A szolgáltatás feltétele, hogy a megsérült járművet a biztosító szervezésében szervizbe szállítsák, és a szerviz szakvéleménye arról szóljon, hogy a gépjármű javítása 5 munkanapon belül nem oldható meg. Utasok hazautazása, továbbutazása Itt a biztosító az alábbi két szolgáltatás egyikét nyújtja: Biztosítja az utasok (biztosított személyek) tervezett úticélhoz történő eljutását, majd ha a gépjárművet a szerviz megjavította, akkor egy vezetésre alkalmas személy eljutását az autóért. Biztosítja az utasok hazautazását, majd ha a gépjárművet a szerviz megjavította, akkor egy vezetésre alkalmas személy eljutását az autóért. Szállásköltség a javítás helyén Ha a gépjármű nem javítható, vagy a javítás elhúzódik, és a biztosítottak továbbutazása aznap már nem oldható meg, akkor a biztosító gondoskodik az utasok szállodai elhelyezéséről és a meghatározott összeghatárokon belül vállalja ennek költségét. Feltétel: a biztosítottaknak több mint 100 km távolságban volt lefoglalt szállásuk. Csereautó biztosítása Ha a gépjármű nem javítható, vagy a javítás elhúzódik, a biztosító gondoskodik bérgépjármű szervezéséről és annak költségét a megadott összeghatárig téríti. Telefon- és faxköltség (például szervizzel való kapcsolattartás) Tárolás Ha a gépjármű a biztosítási esemény bekövetkezésének napján nem javítható, akkor a biztosító legfeljebb 5 napra megszervezi a gépjármű tárolását és viseli ennek költségeit. A speciális utasbiztosítások többletszolgáltatásai TÉLI SPORTOK UTASBIZTOSÍTÁS A biztosított vagyontárgyak körének kiterjesztése Biztosított vagyontárgy a téli sport gyakorlásához szükséges sportfelszerelés, védőfelszerelés és sportruházat is. Sőt a fentieken túl a bérelt sportfelszerelések és védőfelszerelések is biztosítottak. Vagyontárgyanként nincs a térítési összeg felső határa meghatározva, így a drágább sportfelszereléseit is biztonságban tudhatja az utazó.

5 Egy igazi vészhelyzetre is megoldást nyújtunk azáltal, hogy a hegyi mentés költségeit összeghatár nélkül térítjük. Dologi károk megtérítése Arany és termékszint választása esetén a biztosító a sportolás közben másnak okozott esetleges dologi károkra is fedezetet nyújt 200 euró összeghatárig. Fel nem használt síbérlet megtérítése Arany és termékszint választása esetén, ha a biztosított balesete vagy betegsége miatt nem tudja felhasználni a síbérletet, akkor azt az egyéb indokolt költségek összeghatárán belül megtérítjük számára. Kiterjesztett jogvédelem biztosítás Kiterjed a biztosítás a téli sportok végzése közben okozott személyi és vagyoni károk miatti jogi eljárásokra (csak termékszint esetén). EXTRÉM SPORTOK UTASBIZTOSÍTÁS Extrém sportnak minősülnek a következők Autó- és motorverseny és edzés, tetsztúra, raliverseny, quad használata, barlangászat, szikla- és hegymászás III.foktól, magashegyi expedíció, búvárkodás, jetski, a motorcsónakkal vontatott sporteszközök használata (ideértve az ejtőernyőt, a paplanernyőt és a vízisít is), vadvízi evezés, rafting, hydrospeed, tengeri kajak, kitesurf, bungee jumping és rocky jumping, canyoning, bázisugrás, ejtőernyőzés, vadászat, valamint a motor nélküli légi jármű, a segédmotoros vitorlázó repülőgép, a sárkányrepülő, a hőlégballon használata, műrepülés,egyszemélyes és nyílt tengeri vitorlázás, falmászás, valamint a harci és küzdő sportok. A biztosított vagyontárgyak körének kiterjesztése Biztosított vagyontárgy az extrém sport gyakorlásához szükséges sportfelszerelés, védőfelszerelés is. Vagyontárgyanként nincs a térítési összeg felső határa meghatározva, így a drágább sportfelszereléseit is biztonságban tudhatja az utazó. Megemelt betegségbiztosítási összeghatárok Arany termékszint esetén az Útitárs termékhez képest megemelt térítési összeghatárokat nyújtunk a következők szerint (ha a betegség vagy baleset az extrém sport űzése miatt következett be): Betegségből eredő költségek: euró Balesetből eredő költségek: euró Megemelt balesetbiztosítási kifizetés Ha a biztosított extrém sportolás közben balesetet szenved, melynek következtében meghal, vagy megrokkan, akkor az Útitársnál alkalmazott összegeknél 25%-kal magasabb szolgáltatást nyújtunk. Kiterjesztett jogvédelem biztosítás termékszint esetén kiterjed a biztosítás az extrém sportok gyakorlása közben okozott személyi és vagyoni károk miatti jogi eljárásokra is. Dologi károk megtérítése Arany és termékszint választása esetén a biztosító a sportolás közben másnak okozott esetleges dologi károkra is fedezetet nyújt 200 euró összeghatárig. A TB által nem fizetett magyarországi gyógykezelés finanszírozása Ha a biztosított extrém sportolás közben balesetet szenved, akkor a biztosító a szükséges magyarországi gyógykezelés minden olyan költségét megtéríti, melyre a TB nem nyújt fedezetet. ÚTITÁRS BÉRLET (gyakori utazás) Legalább 4, legfeljebb 12 hónapra köthető. A biztosító kockázatvállalása kiutazásonként legfeljebb 30 napra áll fenn. Nem köthető, ha a biztosítás kezdeti időpontjában a biztosított betöltötte a 70. életévét. ÚTITÁRS XL (hosszú kinttartózkodás) Nem kell 30 naponta megszakítani a kiutazást, tehát ez a tartósan kint tartózkodók számára ideális megoldás. A 24 órás, magyar nyelvű telefonos segélyvonalak elérhetősége Budapest: (36-1) Fax: (36-1) Bécs: (43-1) Autó Assistance: (43-1)

Allianz utasbiztosítások

Allianz utasbiztosítások www.allianz.hu Allianz utasbiztosítások 2012 Ügyfél-tájékoztató T 1/23 Ügyfél-tájékoztató az Útitárs, a Téli Sportok, az Extrém Sportok, az Útitárs Bérlet, az Útitárs XL, az Útitárs bankkártyás utasbiztosítással

Részletesebben

Allianz utasbiztosítások

Allianz utasbiztosítások www.allianz.hu Allianz utasbiztosítások Ügyfél-tájékoztató 1/23 Ügyfél-tájékoztató az Útitárs, a Téli Sportok, az Extrém Sportok, az Útitárs Bérlet, az Útitárs XL, az Útitárs bankkártyás utasbiztosítással

Részletesebben

Allianz Életprogramokhoz köthetõ Külföldi utazásra szóló kiegészítõ biztosítási fedezet

Allianz Életprogramokhoz köthetõ Külföldi utazásra szóló kiegészítõ biztosítási fedezet Élet- és személybiztosítás www.allianz.hu Allianz Életprogramokhoz köthetõ Külföldi utazásra szóló kiegészítõ biztosítási fedezet Ügyfél-tájékoztató és Különös Szerzõdési Feltételek 1/23 Ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

utasbiztosítások felcím Általános szerzõdési feltételek ALCÍM AHE - 21496/2 1/27

utasbiztosítások felcím Általános szerzõdési feltételek ALCÍM AHE - 21496/2 1/27 Allianz felcím utasbiztosítások Általános szerzõdési feltételek ALCÍM 1/27 Az Útitárs, a Téli Sportok, az Extrém Sportok, az Útitárs Bérlet, az Útitárs XL, az Útitárs bankkártyás utasbiztosítással rendelkezõk

Részletesebben

Allianz utasbiztosítások

Allianz utasbiztosítások www.allianz.hu Allianz utasbiztosítások 2011 Általános Szerzõdési Feltételek 1/33 Általános szerzõdési feltételek az Útitárs, a Téli Sportok, az Extrém Sportok, az Útitárs Bérlet, az Útitárs XL, az Útitárs

Részletesebben

UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ONLINE KÖTÉS ESETÉN

UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ONLINE KÖTÉS ESETÉN Az OTP Csoport partnere UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ONLINE KÖTÉS ESETÉN Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 3078/3NET

Részletesebben

UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ONLINE KÖTÉS ESETÉN

UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ONLINE KÖTÉS ESETÉN Az OTP Csoport partnere UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ONLINE KÖTÉS ESETÉN Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 3078/2NET

Részletesebben

UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A biztosítás terjedelme Az Utazási Garancia Biztosítási kár- és összegbiztosítási

Részletesebben

UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ONLINE KÖTÉS ESETÉN

UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ONLINE KÖTÉS ESETÉN Az OTP Csoport partnere UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ONLINE KÖTÉS ESETÉN Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 3078/K4

Részletesebben

MKB Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyával rendelkezők külföldi utazására szóló csoportos utasbiztosítás

MKB Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyával rendelkezők külföldi utazására szóló csoportos utasbiztosítás www.allianz.hu MKB Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyával rendelkezők külföldi utazására szóló csoportos utasbiztosítás Csoportos utasbiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek 1/25 Ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

HóBarát sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai

HóBarát sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai HóBarát sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai Szolgáltatási kategória KÉK PIROS FEKETE Szolgáltatások Külföldön felmerülõ orvosi költségek megtérítése Külföldön felmerülõ orvosi költségek betegségre

Részletesebben

UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A biztosítás terjedelme Az Utazási Garancia Biztosítási szerzôdés jelen feltételek

Részletesebben

C 5 000 általános utasbiztosítási feltételek

C 5 000 általános utasbiztosítási feltételek C 5 000 általános utasbiztosítási feltételek I. fejezet Általános rendelkezések Az AXA Biztosító Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70 72. (a továbbiakban: Biztosító) a jelen feltételekkel megkötött szerzõdés

Részletesebben

Winterthur Assistance utasbiztosítás szolgáltatásai

Winterthur Assistance utasbiztosítás szolgáltatásai Winterthur Assistance utasbiztosítás szolgáltatásai Biztosítási összegek (Ft) Assistance RR Assistance RRRR Assistance RRRRR+R Külföldön felmerülõ orvosi költségek megtérítése külföldön fellépõ hirtelen

Részletesebben

AXA Világjáró utasbiztosítás szolgáltatásai Biztosítási összegek (Ft) Világjáró Világjáró Világjáró + Külföldön felmerülõ orvosi költségek

AXA Világjáró utasbiztosítás szolgáltatásai Biztosítási összegek (Ft) Világjáró Világjáró Világjáró + Külföldön felmerülõ orvosi költségek AXA Világjáró utasbiztosítás szolgáltatásai Biztosítási összegek (Ft) Világjáró Világjáró Világjáró + Külföldön felmerülõ orvosi költségek megtérítése külföldön fellépõ hirtelen megbetegedés és baleset

Részletesebben

Mennyibe kerül ez Önnek?

Mennyibe kerül ez Önnek? UNIQA Biztosító Zrt 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 7678. Gyöngyhalász utasbiztosítás búvároknak Ügyféltájékoztató Gyöngyhalász Utasbiztosítás Búvároknak ügyféltájékoztató. (Az alábbi termékismertető

Részletesebben

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatás alap csomag emelt csomag ideál csomag sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 50 000 USD 100 000 USD 220 000 USD - betegség

Részletesebben

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe K&H biztostárs hosszú külföldi út utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás alap emelt ideál sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 35 000 USD 75 000 USD 150

Részletesebben

EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT.

EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT. EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT. Cégjegyzékszám: 01-10-043228 Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság UTASBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2008-08U1) TARTALOMJEGYZÉK I. Általános Feltételek.... 2 Szolgáltatás-táblázat...

Részletesebben

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Fax: +36 12386-060 Travel Help utazási biztosítás Feltétel 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen feltételek érvényesek

Részletesebben

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe K&H biztostárs tengeren túli utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás alap emelt ideál sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 75 000 USD 150 000 USD 300 000

Részletesebben

Retúr VIP Utazási Biztosítás (Retúr VIP) Retúr PLUS Utazási Biztosítás (Retúr PLUS) Retúr ECO Utazási Biztosítás (Retúr ECO) együttes feltételei

Retúr VIP Utazási Biztosítás (Retúr VIP) Retúr PLUS Utazási Biztosítás (Retúr PLUS) Retúr ECO Utazási Biztosítás (Retúr ECO) együttes feltételei Retúr VIP Utazási Biztosítás (Retúr VIP) Retúr PLUS Utazási Biztosítás (Retúr PLUS) Retúr ECO Utazási Biztosítás (Retúr ECO) együttes feltételei I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. Az UNION Vienna Insurance Group

Részletesebben

UTAZÁSI GARANCIA SPORTBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

UTAZÁSI GARANCIA SPORTBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere UTAZÁSI GARANCIA SPORTBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Jelen Utazási Garancia Sportbiztosítás Általános Szerződési Feltételek az egyes módozatokra

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató az Allianz Kapcsolatok Bankszámlához igényelt Allianz VISA Classic Bankkártyával, vagy Allianz Extra Hitelkártyával

Ügyfél-tájékoztató az Allianz Kapcsolatok Bankszámlához igényelt Allianz VISA Classic Bankkártyával, vagy Allianz Extra Hitelkártyával Ügyfél-tájékoztató az Allianz Kapcsolatok Bankszámlához igényelt Allianz VISA Classic Bankkártyával, vagy Allianz Extra Hitelkártyával rendelkezők külföldi utazásra szóló, csoportosan köthető biztosításáról

Részletesebben

UNION-Retúr utasbiztosítás Biztosítási Feltételek

UNION-Retúr utasbiztosítás Biztosítási Feltételek UNION-Retúr utasbiztosítás Biztosítási Feltételek Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) az UNION-Retúr utasbiztosítás feltételei alapján arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

AXA Utasbiztosítási feltételek Beépített. Budapest Befektetési-, Budapest Visa Classic- és Budapest Business kártya birtokosai részére

AXA Utasbiztosítási feltételek Beépített. Budapest Befektetési-, Budapest Visa Classic- és Budapest Business kártya birtokosai részére AXA Utasbiztosítási feltételek Beépített Budapest Befektetési-, Budapest Visa Classic- és Budapest Business kártya birtokosai részére AXA Biztosító Zrt. szolgáltatásai a Budapest Bank Nyrt. Budapest Befektetési-,

Részletesebben

UNION-Magyar Telekom Csoportos Utas Biztosítási Feltételek

UNION-Magyar Telekom Csoportos Utas Biztosítási Feltételek UNION-Magyar Telekom Csoportos Utas Biztosítási Feltételek A biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződő által megfizetendő biztosítási díj ellenében a

Részletesebben

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás center praktika sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 10 000 000 Ft 20 000 000 Ft - betegség esetén

Részletesebben

I. Általános Feltételek

I. Általános Feltételek BÁZIS, NÍVÓ, TOP, TOP EXTRA, EURO 30, WORLD 30, AUTÓ EXTRA, EEKPLUSZ, BANKPLUSZ UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB200707U1) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Feltétel. Jeti utasbiztosítás hódeszkásoknak és a téli sportok kedvelôinek

Feltétel. Jeti utasbiztosítás hódeszkásoknak és a téli sportok kedvelôinek UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Fax: +36 12386-060 Jeti utasbiztosítás hódeszkásoknak és a téli sportok kedvelôinek Feltétel 1. ÁL TA LÁ NOS

Részletesebben