Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás"

Átírás

1 Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás Terméktájékoztató Europ Assistance segítségnyújtás éjjel-nappal Tel.: (36 1) Fax: (36 1) Kérjük, hogy a jelen Terméktájékoztatót és az Adatok a 24 órás segítségnyújtó szolgálat igénybevételéhez címû adatlapot mindig vigye magával, ha sportolni indul! Baleset esetén a Europ Assistance munkatársai kérni fogják, hogy az adatlapot faxolja el!

2 Tartalomjegyzék I. A szerzõdés célja I. A szerzõdés célja 3. oldal II. Szerzõdéskötésre vonatkozó lényeges információk, fogalmak 4. oldal III. Termékinformációk, szolgáltatások 6. oldal IV. Mit kell tenni, ha baleset történt? 9. oldal A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 18. (6) bekezdés e) pontja alapján nem az Egészségbiztosítási Alap terhére vehetõk igénybe a különösen veszélyes (extrém) sportolás közben bekövetkezett baleset miatt szükségessé vált ellátások, tehát Önnek ezen ellátások nem járnak térítésmentesen. Az érintett sporttevékenységek a következõk: vízisí, jet-ski, vadvízi evezés, hegy- és sziklamászás a V. foktól, magashegyi expedíció, barlangászat, bázisugrás, mélybe ugrás (bungee jumping), falmászás, roncsautó (auto-crash) sport, rally, hõlégballonozás, félkezes és nyílttengeri vitorlázás, sárkányrepülés, ejtõernyõzés, paplanernyõzés, mûrepülés. A Generali extrém sportolókra vonatkozó balesetbiztosításának keretein belül a biztosító a biztosítási feltételekben leírt eltérésekkel az extrém sporttevékenység közben bekövetkezett baleset miatt szükségessé vált egészségügyi ellátások hatályos egészségügyi jogszabályok szerint történõ megtérítésére vállal kötelezettséget. Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk felhívni a figyelmét a szerzõdésre vonatkozó legfontosabb gyakorlati tudnivalókra. A részletes szabályozást a feltételekben találhatja meg. 2 3

3 II. Szerzõdéskötésre vonatkozó lényeges információk, fogalmak Biztosítási esemény Biztosítási eseménynek minõsül a biztosítottnak a biztosítás tartama alatt bekövetkezõ olyan extrémsport balesete, amelynek következtében a biztosított egészségügyi ellátásra szorul. Biztosított 1) Ki lehet biztosított? Az extrém sportokra vonatkozó balesetbiztosítást kizárólag magyar állampolgárságú, a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, érvényes TAJ-számmal rendelkezõ és a kötelezõ egészségbiztosítás rendszerében biztosított, vagy az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy kötheti meg. A biztosított köteles a TAJ-számát a kötvényen megadni. 2) Mi történik, ha nem teljesülnek az 1) pontban leírt feltételek? Ebben az esetben a biztosítási szerzõdés érvénytelen, és a biztosító a biztosítási díjat a szerzõdõnek visszafizeti. Baleset esetén tehát a biztosító nem nyújt szolgáltatást. A kockázatviselés kezdete A biztosító kockázatviselése legkorábban a biztosítási díj befizetését követõ nap 0. órakor kezdõdhet meg. A kötvényen ennél az idõpontnál késõbbi dátumot is választhat a szerzõdõ, korábbi idõpontot azonban nem. A szerzõdés megszûnése A biztosítási szerzõdés többféleképpen is megszûnhet. A biztosítási szerzõdés megszûnik például, ha a biztosított biztosítási jogviszonya megszûnik a kötelezõ egészségbiztosítási rendszerben. A biztosított köteles a jogviszony megszûnését a biztosítónak bejelenteni. Külföldön végzett extrém sporttevékenység 1) Külföldi baleset esetén is szolgáltat a biztosító? Igen, de csak a Magyar Köztársaság területén mûködõ egészségügyi szolgáltató által nyújtott ellátások költségeit fizeti meg a biztosító a hazaszállítást követõen. 2) Hogyan térülhetnek meg a külföldi orvosi számlák? Ha Ön olyan utasbiztosítást köt, amely fedezetet nyújt az extrém sporttevékenységére is, akkor az esetleg szükséges külföldi sürgõsségi ellátás költségeit az utasbiztosítás fedezi. A legtöbb utasbiztosítás így a Generali utasbiztosításai is fedezetet nyújtanak a hazaszállítás költségeire is. 3) Mely extrémsport tevékenységekre nyújtanak fedezetet a Generali utasbiztosításai? A Generali utasbiztosításaiban az I. fejezetben felsorolt extrémsport tevékenységek közül két sporttevékenység - a vízisí, illetve a félkezes- és nyílttengeri vitorlázás - nincs kizárva, tehát a vízisí, illetve a félkezes- és nyílttengeri vitorlázás közben bekövetkezõ balesetekre utasbiztosításaink fedezetet nyújtanak. A Generali Nívó, Top, Top Extra utasbiztosításai Sport Extra pótdíj ellenében a következõ sportágakra vállalnak fedezetet hobbi szintû sporttevékenység esetén (versenysportra tehát nem!): jet-ski, vadvízi kenuzás, rafting, falmászás, illetve hegy- és sziklamászás. Abiztosító kockázatviselése vadvízi kenuzás, rafting, falmászás, illetve hegy- és sziklamászás esetén kizárólag Európa területére kivéve a Szovjetunió utódállamainak területét vonatkozik. Éves bérlet, csoportos napidíjas termék A kötvényen két termék közül lehet választani: éves bérlet vagy csoportos napidíjas termék. Éves bérlet típusú termékünk határozott idõre, egy évre szól. Éves bérlet választása esetén Ön a biztosítás kezdetétõl számítva egy éven keresztül biztosítási védelemben részesül az extrémsport tevékenység idejére. Csoportos napidíjas termékünk akkor köthetõ meg, ha a csoport létszáma legalább 5 fõ. A biztosítás tartama 1-30 nap lehet. Az extrémsport balesetre vonatkozó biztosítási védelem kizárólag a kötvényen megjelölt idõtartamra (kezdettõl a lejáratig) vonatkozik. Szerzõdött szolgáltató Az extrémsport baleset miatt szükségessé váló egészségügyi ellátásokat bármelyik, a kötelezõ egészségbiztosítás keretében mûködõ egészségügyi szolgáltatónál igénybe veheti. Ajánljuk figyelmébe szerzõdött partnerünket is, ahol az egészségügyi szolgáltatásokat garantált áron kínáljuk. Tájékoztatjuk, hogy a biztosító szerzõdött egészségügyi szolgáltató partnere (továbbiakban: szerzõdött szolgáltató) az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet (1081 Budapest, Fiumei út 17.). Az intézet országosan elismert a baleseti sebészet területén, az itt dolgozó orvosok kiemelkedõ szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Az intézetben kultúrált, kényelmes körülmények között, korszerû eszközökkel gyógyítják a betegeket. Baleset esetén komplex ellátást nyújtanak, mert lehetõség van aktív és krónikus kórházi ellátásra, járóbeteg szakellátásra és rehabilitációra is. A biztosító az országos lefedettség érdekében további kórházakat is megkeresett abból a célból, hogy szerzõdést kössön az extrémsport balesetek ellátásának biztosítására. Ha a tárgyalások sikeresen lezárultak, írásban értesítjük Önt további szerzõdéses partnereinkrõl. 4 5

4 Orvosi költségek térítése III. Termékinformációk, szolgáltatások 1) Milyen szolgáltatásokat tartalmaz az orvosi költségek térítésére vonatkozó biztosítás? Kifizeti a magyarországi kötelezõ egészségbiztosítás keretében történõ járóbeteg-szakellátásról, fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásról, orvosi rehabilitációról, fogsebészeti ellátásról és betegszállításról szóló számla összegét, Alap csomag választása esetén balesetenként összesen legfeljebb Ft, Extra csomag választása esetén balesetenként összesen legfeljebb Ft összeghatárig. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a biztosító szolgáltatása és az egészségügyi szolgáltató által kiállított számla összege eltérhet egymástól, ha az egészségügyi szolgáltatásokat nem a szerzõdött szolgáltatónál veszi igénybe. Társaságunk 24 órás telefonos segítségnyújtó szolgálat biztosításával lehetõvé teszi, hogy az ebbõl eredõ többletköltségeket Ön elkerülhesse. Részletesen a IV. fejezetben olvashat errõl! 2) Milyen ellátásokat nem térít a biztosító? Nem téríti meg a biztosító: a sürgõsségi ellátást és a mentést, mert ezeket térítési díj nélkül veheti igénybe a sportoló, ha extrémsport balesetet szenved, az évi LXXX. törvény ában meghatározott részleges térítési díjakat (például a la carte étkezés, hotelszolgáltatás), a külföldön történõ gyógykezelés költségeit, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP) nem szerzõdött magán egészségügyi szolgáltató, magánorvos költségeit, a háziorvosi ellátás költségeit, mert táppénz (és rokkantsági nyugdíj) jár extrémsport baleset esetén. A baleset miatt szükséges egészségügyi ellátásokat pedig jellemzõen járóbeteg intézményben, illetve kórházban nyújtják az Ön számára. 3) Milyen fogászati költségeket térít a biztosító? A biztosító általában nem téríti meg a fogászati költségekrõl kiállított számla összegét. Ez alól két kivétel van: az extrémsport balesettel ok-okozati összefüggésben történõ fogsebészeti ellátásról a biztosított nevére szóló számla összegét a biztosító megtéríti, a rágóképesség helyreállítása érdekében szükséges fogpótlás esetén foganként legfeljebb Ft-ot fizet a biztosító. Gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz ártámogatásra és utazási költségtérítésre vonatkozó kiegészíto biztosítás 1) Mit jelent az, hogy kiegészítõ biztosítás? A kiegészítõ biztosításra a biztosító akkor nyújt szolgáltatást, ha Ön a kötvényen a kiegészítõ biztosítást megkötötte, és a kiegészítõ biztosításra vonatkozó biztosítási díjat befizette. 2) Mikor nyújt szolgáltatást a kiegészítõ biztosítás? A gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz ártámogatásra és utazási költségtérítésre vonatkozó kiegészítõ biztosítás csak akkor nyújt szolgáltatást, ha a biztosított extrémsport baleset miatt 8 napon túl gyógyuló sérülést szenved, és egészségügyi ellátásra szorul. 3) Mit jelent az, hogy ártámogatás? Biztosan Ön is tudja, hogy a gyógyszerek, különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyászati ellátások árához a társadalombiztosító ártámogatást nyújt. Így ezek ára két részbõl tevõdik össze: térítési díj a recept kiváltásakor ezt fizetjük meg, társadalombiztosítási ártámogatás ettõl a támogatástól esik el az extrémsport tevékenységet végzõ személy sportbaleset esetén. 4) Milyen összegû szolgáltatást fizet a biztosító gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz ártámogatásként? Ha Ön az extrémsport baleset miatt az orvos által rendelt receptköteles gyógyszert teljes áron vásárolta meg, akkor a biztosító a hatályos jogszabályok alapján a társadalombiztosítási ártámogatásnak megfelelõ összeget fizeti ki. A nem receptköteles, illetve az OEP által nem támogatott gyógyszerek árához a biztosító nem nyújt ártámogatást (pl. vitaminok). 5) Milyen utazási költségeket térít a biztosító? A biztosító a kötelezõ egészségbiztosításhoz hasonló feltételekkel, összegben és korlátozásokkal téríti meg az extrémsport baleset miatt szükségessé váló egészségügyi ellátások igénybevétele esetén felmerülõ utazási költségeket. 6) Milyen korlátozások vannak a kiegészítõ biztosításban? A gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz ártámogatásra és utazási költségtérítésre vonatkozó kiegészítõ biztosítás az Alap csomag választása esetén balesetenként legfeljebb Ft-ot, az Extra csomag választása esetén balesetenként legfeljebb Ft-ot szolgáltat. 7) Közgyógyellátásra vagyok jogosult. Hogyan térít a biztosító? A biztosító nem veszi figyelembe a közgyógyellátásra vonatkozó jogosultságot a térítés mértékének megállapításánál. 6 7

5 Balesetbiztosítás kiegészítõ biztosítás 1) Milyen szolgáltatásokat tartalmaz a kiegészítõ balesetbiztosítás? Baleseti halálra és 30%-ot elérõ baleseti eredetû maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítást tartalmaz. A kiegészítõ biztosításra akkor nyújt szolgáltatást a biztosító, ha azt a kötvényen a szerzõdõ kérte, és a kiegészítõ biztosítás biztosítási díját megfizette. 2) Mikor nyújt szolgáltatást a baleseti halálra vonatkozó biztosítás? A baleseti halálra vonatkozó biztosítás akkor nyújt szolgáltatást, ha a biztosítás tartama alatt a biztosított extrémsport balesetet szenved, és annak következtében a balesetet követõ egy éven belül meghal. 3) Mekkora összeget fizet a biztosító a biztosított extrémsport baleset miatt bekövetkezõ halála esetén? A biztosító a biztosított extrémsport baleset miatt bekövetkezõ halála esetén Alap csomag választásakor Ft-ot fizet. Ha a szerzõdõ az Extra csomagot választotta, akkor Ft-ot szolgáltat a biztosító. 4) Mit jelent a maradandó egészségkárosodás? Egészségkárosodásnak tekintendõ az olyan testi és/vagy szellemi mûködõképesség-csökkenés, mely a szokásos életvitelt korlátozza. Maradandó az egészségkárosodás akkor, ha az orvosilag kialakultnak, stabilnak tekinthetõ. A maradandó egészségkárosodás mértékét a biztosító orvosa állapítja meg. A maradandó egészségkárosodás és az Orvosszakértõi Intézet által megállapított munkaképesség-csökkenés mértéke eltér egymástól. 5) Mikor nyújt szolgáltatást a 30%-ot elérõ baleseti eredetû maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás? Olyan extrémsport baleset esetén, melynek következtében a biztosított 30%-ot elérõ maradandó egészségkárosodást szenved. 6) Mekkora összeget fizet a biztosító a biztosított baleseti eredetû maradandó egészségkárosodása esetén? A biztosító kizárólag abban az esetben teljesít szolgáltatást, ha a baleset következtében kialakult maradandó egészségkárosodás mértéke eléri a 30%-ot. A szolgáltatás összege a biztosítási összegnek a maradandó egészségkárosodás mértékével megegyezõ százaléka. Az Alap csomag esetében a biztosítási összeg Ft, az Extra csomag esetében pedig Ft. 30%-nál kisebb maradandó egészségkárosodás esetén a biztosító nem nyújt szolgáltatást. IV. Mit kell tenni, ha baleset történt? 24 órán belüli értesítési kötelezettség, segítségnyújtás éjjel-nappal 1) Mit kell tenni, ha a biztosított az extrémsport tevékenység közben balesetet szenved? Ha a biztosított az extrémsport tevékenység közben balesetet szenved, és emiatt kórházba kerül, akkor a biztosítót a lehetõ legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 24 órán belül telefonon vagy faxon értesíteni kell. 2) Kit és hogyan kell értesíteni? Az értesítést a biztosító 24 órás Segítségnyújtó szolgálata (a továbbiakban: Europ Assistance) felé kell megtenni. A Europ Assistance elérhetõsége: tel.: (36 1) , fax: (36 1) Továbbá faxon el kell juttatni a Europ Assistance-hoz az elõzetes értesítés elõtt a balesettel összefüggésben keletkezett összes dokumentumot (baleseti jegyzõkönyv, orvosi leletek, számlák, stb.). az Adatok a 24 órás segítségnyújtó szolgálat igénybevételéhez elnevezésû nyomtatványt, vagy a kötvényt. 3) Miért kell a Europ Assistance-t értesíteni? Mert a Europ Assistance a biztosító partnereként kapcsolatot tart Önnel, a kórházzal és a biztosítóval a kifizetés minél gyorsabb, zökkenõ mentesebb teljesítése érdekében, egyeztet a kórházzal a szükséges egészségügyi ellátásokról, azok térítésének mértékérõl a biztosítási feltételekben foglaltaknak megfelelõen, a biztosító nevében nyilatkozik a biztosító fedezetvállalásáról és annak mértékérõl, szükség esetén megszervezi az Ön másik kórházba történõ átszállítását. 4) Valamennyi, az extrémsport balesettel összefüggõ kórházi ápolást be kell jelenteni? Igen, a tervezett kórházi ápolást a tudomásszerzést követõen haladéktalanul elõre be kell jelenteni, az egyéb kórházi ápolást pedig a kórházba kerülést követõ lehetõ legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 24 órán belül kell a Europ Assistance felé jelezni. 5) A járóbeteg ellátást is be kell jelenteni? Nem. 8 9

6 6) Mi a következménye annak, ha Ön elmulasztja értesíteni a Europa Assistance-ot? Amennyiben a biztosító elõzetes értesítése nem történik meg vagy a biztosító a szolgáltatások igénybevételét elõzetesen nem engedélyezi, a biztosító a felmerült kórházi költségek megtérítését legfeljebb Ft összeghatárig vállalja (a jogalap fennállása esetén, számla alapján). az elszámolási nyilatkozat másolatát, amely tartalmazza az adott ellátáshoz tartalmazó HBCs kódot is, a kórházi zárójelentés másolatát, az engedményezõ nyilatkozatot és a különös feltételben meghatározott egyéb dokumentumokat. További tudnivalók kórházi ápolás esetén 1) Melyik kórházat lehet igénybe venni? Kérjük, hogy szükség esetén hívjon mentõt, vagy vegye igénybe a területileg illetékes elsõ ellátó kórházat! Az ellátás során a sorrendiséget feltétlenül tartsa be! A magyarországi kötelezõ egészségbiztosítás keretében mûködõ bármelyik kórház felkereshetõ baleset esetén. A biztosítónak jogában áll a sürgõsségi ellátást követõen a már megkezdett kórházi fekvõbeteg-ellátás folytatását a biztosító által megjelölt kórházban megszervezni, amennyiben a biztosított az egészségi állapota alapján szállítható. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a biztosító az elsõ ellátó kórházból a biztosítottat a szerzõdött intézménybe szállíthatja át. 2) Milyen esetekben történik átszállítás? A kórház minden esetben köteles elõzetesen tájékoztatni a beteget az ellátás várható költségeirõl. Az átszállításra akkor kerülhet sor, ha a költségek meghaladják a biztosító adott kórházi ápolásra vonatkozó térítésének felsõ határát. Ebben az esetben az ellátás szerzõdött intézményben történõ folytatása Önnek is érdeke, mert a biztosító - a szerzõdõ által választott csomagra vonatkozó limiten belül a szerzõdött intézmény által kiállított számla teljes összegét kifizeti, és az átszállítás költségei is a biztosítót terhelik. 3) Mi történik, ha Ön nem egyezik bele az átszállításba? A biztosító nem vállalja azoknak a többletköltségeknek a megtérítését, amelyek annak következtében merülnek fel, hogy - bár orvosilag megengedett lett volna az Ön döntése vagy együttmûködésének hiánya miatt a biztosító nem tudja Önt további gyógykezelés céljából a szerzõdött kórházba átszállítani. Ebben az esetben a kórház által kiállított számla összegébõl a biztosító csak az orvosi költségek térítésére vonatkozó biztosítás különös feltételeinek 2.3. pontjában meghatározott összeget fizeti ki. 4) Hogyan történik a kórházi számla kiegyenlítése? A kórházi számla összegét a biztosító közvetlenül a kórháznak utalja át. Ennek feltétele, hogy az Engedményezõ nyilatkozatot a biztosított és a kórház hiánytalanul kitöltse és aláírja, továbbá a Europ Assistance-nak faxon megküldje. Az eredeti aláírt Engedményezõ nyilatkozatot pedig postán kell eljuttatni a biztosítóhoz. 5) Milyen dokumentumokat kell benyújtani a biztosítónak? Be kell nyújtani: a kórház által kiállított számlát, Tudnivalók járóbeteg-ellátás esetén 1) Mi a teendõ, ha járóbeteg-ellátást szeretne igénybe venni? Kérjük, hogy kezelõorvosának mutassa be a jelen terméktájékoztatót a kezelés megkezdése elõtt, abból a célból, hogy orvosa tájékozódhasson a biztosító térítésének korlátairól. 2) Melyik járóbeteg ellátó intézményt veheti Ön igénybe extrémsport baleset esetén? A magyarországi kötelezõ egészségbiztosítás keretében mûködõ bármelyik járóbeteg intézményt felkeresheti baleset esetén. Tájékoztatjuk, hogy szerzõdött partnerünk, az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet (1081 Budapest, Fiumei út 17.) járóbeteg-ellátást is végez, és szívesen fogadja biztosítási szerzõdéssel rendelkezõ biztosítottainkat. Szerzõdött partnerünk garantálja, hogy Ön a 3) és 4) pontban közölt térítési díjak ellenében veheti igénybe a szükséges egészségügyi ellátásokat, amit a biztosító a szerzõdésre vonatkozó limit összegéig teljes mértékben kifizet. 3) Mekkora összeget térít a biztosító az egyes ellátásokra a biztosítottnak? Az extrémsport baleset miatt szükséges ellátásokat a biztosító a járóbeteg ellátó számlája alapján legfeljebb az alábbi táblázatban megadott maximális összeghatárokig téríti. A táblázatban feltüntetett ellátások tartalmazzák a fizikális vizsgálatot, az esetlegesen szükséges sebkötözést, kötéscserét, rögzítést kötéssel, gipszkötés átpólyázását, gipszkötés eltávolítását, kontraktúra nyújtását, rehabilitációs felmérést és az alap laborvizsgálatokat. Az ellátás tartalma Maximális szolgáltatási összeg 1. Egyszerû vizsgálat röntgen és gipszelés nélkül Ft 2. Vizsgálat röntgennel, gipszelés nélkül Ft 3. Vizsgálat gipszeléssel (beleértve az esetleges gipszcserét is), röntgen nélkül Ft 4. Vizsgálat röntgennel és gipszeléssel, beleértve az esetleges gipszcserét is Ft 5. Vizsgálat varratszedéssel Ft 6. Vizsgálat fémeltávolítással, bõrvarrattal, röntgennel Ft 10 11

7 A baleset miatt szükséges fizioterápiát, gyógytornát és balneoterápiát a biztosító az alábbi táblázatban megadott maximális összeghatárokig téríti egy biztosítási eseménybõl adódóan összesen legfeljebb 90 alkalommal, napi legfeljebb 1 alkalommal. Az ellátás tartalma Maximális szolgáltatási összeg 7. Fizioterápia alkalmanként Ft 8. Gyógytorna alkalmanként Ft 9. Balneoterápiás kezelés alkalmanként Ft 4) Mekkora összeget térít a biztosító a biztosítottnak, ha az igénybe vett ellátás nem sorolható be a fenti táblázatokba? A biztosító adott járóbeteg-ellátásra nyújtott szolgáltatása nem haladhatja meg az ugyanerre a járóbeteg-ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által az egészségügyi szolgáltatónak az OENO kódszámok alapján a hatályos jogszabályoknak megfelelõen nyújtott térítés 1,5-szeresét. Ha a számla összege meghaladja ezt a korlátot, akkor a biztosító a számla összegébõl csak a fentiekben meghatározott összeget fizeti ki a biztosítottnak a számla alapján. A különbözet a biztosítottat terheli. 5) Milyen formai megkötések vannak a járóbeteg-ellátást végzõ intézmény által kiállított számlánál? A számlát a biztosított nevére kell kiállítani. A szolgáltatási igény elbírálásához az ambuláns lapot is kérjük mellékelni, ezért kérjük, hogy a számlán kívül az ambuláns lapot is feltétlenül kérje el orvosától! Kérjük továbbá, hogy az elvégzett egészségügyi ellátást kezelõorvosa sorolja be a 3) pontban szereplõ ellátások egyikébe (lásd a táblázatokban szereplõ 1-9. ellátásokat!), és a számlán az elvégzett ellátás sorszámát és megnevezését tüntesse fel. Amennyiben az ellátás nem sorolható be a 3) pontban található táblázatok ellátásainak egyikébe sem, akkor a számlának tartalmaznia kell az elvégzett beavatkozások OENO kódjait és megnevezését is (a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú melléklete szerint). 6) Hogyan kapja meg a biztosított a biztosító szolgáltatását? A számla összegét a biztosítottnak kell kifizetnie a járóbeteg-ellátást végzõ intézményben. Ezt követõen be kell nyújtani a biztosítónak a biztosított nevére szóló számlát, az ambuláns lap másolatát, illetve A biztosító a hozzá bejelentett szolgáltatási igényt az elbíráláshoz szükséges valamennyi okmány beérkezését követõ 15 napon belül teljesíti. Tudnivalók fogászati ellátás esetén A szolgáltatások térítésének feltétele, hogy a biztosított a fogászati kezelés megkezdése elõtt a biztosítónak benyújtsa az extrémsport baleset miatt szükséges fogászati kezelésre vonatkozó kezelési tervet és árajánlatot, továbbá panorámaröntgen- vagy állkapocsröntgen felvételt (nem csak leírást). A biztosító a benyújtott dokumentumokat elbírálja. A biztosító a szolgáltatás teljesítését a kezelési terv módosításához kötheti. A biztosító jogosult a benyújtott kezelési terv elbírálása során a szolgáltatás teljesítésének elutasítására is. A szolgáltatás teljesítéséhez be kell nyújtani a biztosítónak a fogászati intézmény által kiállított, a biztosított nevére szóló számlát, az ambuláns lap másolatát, Tudnivalók betegszállítás esetén Betegszállítás esetén a biztosítónak be kell nyújtani a betegszállító által kiállított, a biztosított nevére szóló számlát, megjelölve a biztosított felvételének és átadásának helyét és idõpontját, és a teljesített kilométerek számát, Tudnivalók otthoni szakápolás esetén A biztosító - a kötelezõ egészségbiztosításban is szereplõ otthoni szakápolási szolgáltatáshoz hasonló feltételek mellett - megtéríti az otthoni szakápolásról kiállított számla összegét az alábbiakban szereplõ korlátozásokkal (a 43/1999. Korm. rendelet 35. -ával összhangban): Az otthoni szakápolás legfeljebb 14 vizitre, otthoni hospice ellátás legfeljebb 50 napra rendelhetõ el, amelyek az ellátás kezdetétõl számított egy éven belül, ismételt orvosi vizsgálat alapján az otthoni szakápolás esetében további három, az otthoni hospice ellátás esetében további két alkalommal megismételhetõk. Szakirányú rehabilitációs tevékenységek - legfeljebb két hónapos idõtartamú kúránként - legfeljebb 28 vizitre rendelhetõk el, amelyek az ellátás kezdetétõl számított egy éven belül egy alkalommal megismételhetõk. A biztosító szolgáltatása nem haladhatja meg a kötelezõ egészségbiztosítás keretében történõ otthoni szakápolás OEP finanszírozásának a kétszeresét, azaz az Egészségügyi Minisztérium vonatkozó közleményében meghatározott mértékû vizitdíj, illetve napidíj legfeljebb kétszeresét fizeti a biztosító, és ezen felül területi pótlékot már nem térít. Ha a számla összege ennél magasabb, akkor a különbözet a biztosítottat terheli. Otthoni szakápolásra vonatkozó szolgáltatási igény esetén a biztosítónak be kell nyújtani az otthoni szakápolást elrendelõ orvosi dokumentum másolatát, 12 13

8 a szakápoló által kiállított, a biztosított nevére szóló számlát, amelynek tartalmaznia kell a vizitek, illetve otthoni hospice ápolási napok számát, a teljesítések idõpontjait, az ellátás típusát, Tudnivalók gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz ártámogatásra vonatkozó szolgáltatási igény esetén Gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz ártámogatást akkor nyújt a biztosító, ha Ön megkötötte az erre vonatkozó kiegészítõ biztosítást. Gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz ártámogatásra vonatkozó szolgáltatási igény esetén a legfontosabb teendõ: le kell fénymásolni a receptet, mielõtt a gyógyszertárba (gyógyászati segédeszköz boltba) fárad! A gyógyszertárban kérjen a biztosított nevére szóló számlát, mert az eredeti számlát és a recept másolatát is be kell nyújtani a biztosítónak. Be kell nyújtani továbbá a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz elrendelését igazoló orvosi dokumentumot (kórházi zárójelentés/ambuláns lap másolata), illetve a különös feltételekben meghatározott egyéb dokumentumokat. Tudnivalók utazási költségtérítésre vonatkozó szolgáltatási igény esetén A biztosító a kötelezõ egészségbiztosításhoz hasonló feltételekkel és összegben megtéríti az utazási költségeket, ha Ön megkötötte az erre vonatkozó kiegészítõ biztosítást. A biztosító utazási költségtérítésre vonatkozó biztosításának szolgáltatása a következõ (összhangban a 217/1997. Korm. rendelet 11. -ával): Az utazási költségtérítés mértéke megegyezik az adott távon menetrend szerint közlekedõ közforgalmú közlekedési eszközök igénybevételére megszabott - a helyközi járatokon érvényes, a biztosított által igénybe vehetõ, a személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló jogszabályban meghatározott kedvezmény összegével csökkentett - viteldíj árával. A közforgalmú közlekedési eszközök igénybevétele során a Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút magyar vonalán, továbbá a BKV-HÉV vonalain Budapest közigazgatási határain kívül történõ utazás esetén jár az utazási támogatás. A biztosító az utazási költségeket akkor téríti meg, ha az arra jogosult orvos az utazás szükségességét igazolja. A jogosultság igazolása az erre a célra rendszeresített szigorú számadású Utazási utalvány elnevezésû nyomtatványon történik, amelyen legfeljebb 4 megjelenés igazolható. Az Utazási utalvány -t a beutalással egyidõben kell kiállítani. Utólagos kiállítására nincs lehetõség. Az utazás szükségességét a 217/1997. Korm. rendeletben meghatározott orvos igazolhatja. Utazási költségtérítés a biztosító elõzetes engedélye alapján akkor is igénybe vehetõ, ha a biztosított a járóbeteg-ellátást a biztosító szerzõdött szolgáltatójánál kívánja igénybe venni, feltéve, hogy a területileg illetékes járóbeteg-ellátó által megállapított térítési díjak lényegesen meghaladják a biztosító feltételek szerinti szolgáltatását. Ebben az esetben a járóbeteg-ellátás elsõ alkalommal történõ igénybevételét az igénybevétel elõtt a Europ Assistance-nál be kell jelenteni. A szolgáltatás igénybevételét a biztosító orvosa engedélyezi. A biztosító orvosa a szolgáltatás teljesítését indoklás nélkül megtagadhatja (például abban az esetben, ha a területileg illetékes járóbeteg-ellátó és a biztosító szolgáltatása közötti különbség lényegesen kevesebb, mint az utazás költsége). Utazási költségtérítésre vonatkozó szolgáltatási igény esetén be kell nyújtani a menetjegyet, a beutalásra jogosult orvos által a biztosított nevére kiállított és az egészségügyi szolgáltatónál történõ megjelenés leigazolásával ellátott utazási igazolványt, az ambuláns lap másolatát, Tudnivalók baleseti halálra vonatkozó szolgáltatási igény esetén Extrémsport baleset miatt bekövetkezõ halál esetén a biztosítónak be kell nyújtani a halottvizsgálati bizonyítvány másolatát, a biztosított halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, külföldön bekövetkezett halál esetén a halál körülményeirõl a külföldi hatóság által kiállított okirat hiteles magyar fordítását, a kedvezményezetti jogosultságot igazoló okirat másolatát (jogerõs hagyatékátadó végzés, öröklési bizonyítvány) feltéve, hogy a kedvezményezettet a szerzõdésben név szerint nem nevezték meg, a halál illetve a baleset közelebbi körülményeinek tisztázásához szükséges egyéb iratokat, A biztosító a hozzá bejelentett szolgáltatási igényt az annak elbírálásához szükséges valamennyi okmány beérkezését követõ 15 napon belül teljesíti. A biztosító a biztosított halála esetén a kötvényen megjelölt kedvezményezettnek nyújtja a szolgáltatását. Ha a kötvényen nem jelöltek meg kedvezményezettet, akkor halál esetén a biztosított törvényes örökösét illeti meg a biztosító szolgáltatása. Tudnivalók baleseti eredetû maradandó egészségkárosodásra vonatkozó szolgáltatási igény esetén Extrémsport baleset miatt bekövetkezõ maradandó egészségkárosodás esetén a biztosítónak be kell nyújtani a biztosítási eseménnyel kapcsolatos, a balesettõl a szolgáltatási igény bejelentéséig született összes orvosi dokumentum fénymásolatát, A biztosító a biztosított maradandó egészségkárosodása esetén az alábbi határidõkön belül teljesít: (a) Az orvosi szempontból egyértelmûen tisztázott károsodások alapján megállapított szolgáltatást a biztosító a szolgáltatási igény elbírálásához szükséges utolsó irat beérkezését követõ 30 napon belül, (b) egyéb esetekben a károsodás véglegessé válását követõen 30 napon belül, illetõleg legkésõbb a balesetet követõ 4 év letelte után 30 napon belül

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére 1) Általános rendelkezések a) Jelen csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés (továbbiakban: biztosítás) a Honvédszakszervezet

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím:

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím: SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Alkotás Point, 1123 Budapest Alkotás u. 50. (Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz.) www.signal.hu

Részletesebben

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125 TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125 Tartalomjegyzék Kockázati életbiztosítás különös feltételei (EEHAT014)..................................

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható élet-, baleset- és egészségbiztosítások, illetve halál esetére szóló díjátvállalás biztosítás különös feltételei Hatályos: 2016. november

Részletesebben

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén NN Biztosító Zrt. Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni. Szerződésszám: Biztosított adatai e: Bejelentő adatai Telefonszáma: e: Igényt bejelentő aláírása: Szerződött partner

Részletesebben

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei Feltételek Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01305/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299 Ajánlat Díjfizetés ütemezése: Területi hatály: Fedezet típusa: Biztosítási időszak: Létszám: negyedéves, féléves, éves egész világ 24 órás 1 év, évente újuló egyéni / csoportos Kockázatvállalás: versenyeken,

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe 1. ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BIZTOSÍTÁS BÁRHOL, BÁRMIKOR BEKÖVETKEZETT BALESETI HALÁL ESETÉRE SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Biztosítási esemény: A biztosított bárhol, bármikor bekövetkezett baleseti

Részletesebben

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Feltételekben

Részletesebben

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2012. november 1-jétől

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2012. november 1-jétől TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei Tartalomjegyzék Kockázati életbiztosítás különös feltételei (EEHAT012) 3 Baleseti halálra vonatkozó biztosítás különös feltételei (EBHAT012)

Részletesebben

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei...

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei... 0 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 4 Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási

Részletesebben

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz. Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 1 458 4260 www.signal.hu,

Részletesebben

DIMENZIÓ KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET

DIMENZIÓ KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület Postacím: 1509 Budapest Pf. 78. Email: info@dimenziobiztosito.hu Zöldszám: 06 80 201 417 DIMENZIÓ KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET Ügyfél

Részletesebben

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén NN Biztosító Zrt. Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén Kérjük, a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki. Szerződésszám Milyen jellegű halálesetre jelent be igényt? betegségből

Részletesebben

Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei

Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Kiegészítő

Részletesebben

Colonnade Insurance S.A.Magyarországi Fióktelepe

Colonnade Insurance S.A.Magyarországi Fióktelepe 1. ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BIZTOSÍTÁS BÁRHOL, BÁRMIKOR BEKÖVETKEZETT BALESETI HALÁL ESETÉRE SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Biztosítási esemény: A biztosított bárhol, bármikor bekövetkezett baleseti

Részletesebben

Általános és különös biztosítási feltételek

Általános és különös biztosítási feltételek BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS Általános és különös biztosítási feltételek EUB2007-12BF Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580

Részletesebben

GB160 Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás Országos Független Tűzoltó Szakszervezet. Csentei Zoltán üzleti vezető Keszthely

GB160 Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás Országos Független Tűzoltó Szakszervezet. Csentei Zoltán üzleti vezető Keszthely GB160 Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás Országos Független Tűzoltó Szakszervezet Csentei Zoltán üzleti vezető Keszthely ELÉRHETŐSÉGEK Csentei Zoltán tel.: 0630/430-9790 e-mail: zoltanferenc.csentei@groupamagarancia.hu

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK a Provident Pénzügyi Zrt. által nyújtott kölcsön mellé igénybe vett otthoni szolgáltatás keretében nyújtott Csoportos balesetbiztosításról 1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAI 1.1.

Részletesebben

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei Az ASTRA S. A. Biztosító Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítás Szerződési Feltételei (érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig) 1 I. Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítási szerződési

Részletesebben

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Dr. Kovács Gábor mb. főigazgató Kiadás dátuma Változás helye 2004. 01. 01. Bevezetés 2008. 01. 31. módosítása 2012. 09. 30. Finanszírozási-Kontrolling-és

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Magyar állampolgár hallgatók egészségbiztosítása Amennyiben az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ROKKANTSÁG ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ ROKKANTSÁG ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ ROKKANTSÁG ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERÉRŐL 2012. január 1-jén hatályba lépett a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény,

Részletesebben

A beutalás nélkül igénybe vehető ellátások és a beutalásra jogosult orvosok

A beutalás nélkül igénybe vehető ellátások és a beutalásra jogosult orvosok közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (9) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény

Részletesebben

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot . 7-ágaywéa Hivatala szám. T`40 3jA~3 Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága trkezctt' 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Életünk egyik vezérlő elve családunkat biztonságban tudni. A Magyar Telekom szolgáltatásai nemcsak otthonosságot és szabadságot jelentenek, hanem biztonságot

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a DIMENZIÓ "műtéti szövődmény" betegségbiztosításhoz

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a DIMENZIÓ műtéti szövődmény betegségbiztosításhoz BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK A DIMENZIÓ Védelem biztosítási feltételek (a továbbiakban: feltételek) alapján a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület (a továbbiakban: biztosító) a biztosított baleseti

Részletesebben

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ... napirendi pont DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16241 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál esetén

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz.

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15252 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe 1. SPORT-TEVÉKENYSÉG, RENDEZVÉNY (ESEMÉNY) SORÁN BEKÖVETKEZETT BALESETI HALÁL ESETÉRE SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Biztosítási esemény: a biztosítottnak a biztosítás tartamán belül végzett sporttevékenység

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

GB119 ÉLETERÔ EMELT SZINTÛ KÓRHÁZI SZOLGÁLTATÁSOKRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

GB119 ÉLETERÔ EMELT SZINTÛ KÓRHÁZI SZOLGÁLTATÁSOKRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK GB119 ÉLETERÔ EMELT SZINTÛ KÓRHÁZI SZOLGÁLTATÁSOKRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések (1) Az Életerô emelt szintû kórházi szolgáltatásokra szóló biztosítás jelen Különös Feltételek,

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató a DRB Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyákhoz kapcsolódó utazási biztosítási feltételekről

Ügyfél-tájékoztató a DRB Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyákhoz kapcsolódó utazási biztosítási feltételekről 5. sz. melléklet Ügyfél-tájékoztató a DRB Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyákhoz kapcsolódó utazási biztosítási feltételekről Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ezen ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

- 70 éves kortól 1 700,-

- 70 éves kortól 1 700,- TISZTELT BETEGEINK! A hatályos jogszabályok alapján az alábbi ellátásokértszolgáltatásokért praxisunkban a következő térítési díjakat kell fizetni (a társadalombiztosítás által teljesen nem finanszírozott,

Részletesebben

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Szerződési Feltételei

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Szerződési Feltételei Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Szerződési Feltételei I. Ügyfél-tájékoztató Nyomtatványszám: F 225501 22 1605 Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük a Magyar Posta Életbiztosító

Részletesebben

BI061 Kárbejelentő egyéni élet-, baleset- és betegbiztosítási károk bejelentésére

BI061 Kárbejelentő egyéni élet-, baleset- és betegbiztosítási károk bejelentésére BI061 / 20150624 IKTATÁSI SZÁM BI061 Kárbejelentő egyéni élet-, baleset- és betegbiztosítási károk bejelentésére Szeretnénk, ha kárigényét gyorsan, korrekt módon rendezhetnénk. Ezért arra kérjük, hogy

Részletesebben

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások együttes feltételei Elektronikus úton kötött biztosítások esetén Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Baross u.

Részletesebben

1 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet

1 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet TISZTELT BETEGEINK! A hatályos jogszabályok alapján az alábbi ellátásokértszolgáltatásokért praxisunkban a következő térítési díjakat kell fizetni (a társadalombiztosítás által teljesen nem finanszírozott,

Részletesebben

Kikötő vízi járművekben utazó személyek kiegészítő balesetbiztosítási feltételei

Kikötő vízi járművekben utazó személyek kiegészítő balesetbiztosítási feltételei Hatályos: 2013. május 2-ától Kikötő vízi járművekben utazó személyek kiegészítő balesetbiztosítási feltételei Nysz.: 15758 Tartalomjegyzék Kikötő vízi járművekben utazó személyek kiegészítő balesetbiztosítási

Részletesebben

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai a társadalombiztosítási finanszírozás tükrében 2010. és 2015. között Dr. Kőrösi László Országos Egészségbiztosítási Pénztár Általános Finanszírozási Főosztály

Részletesebben

GTT-UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GTT1)

GTT-UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GTT1) GTT-UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GTT1) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete XVII. Kongresszusa által módosított Alapszabálya V. fejezet 4.a alpontjának harmadik

Részletesebben

CORIS CSALÁDI VÉDELEM BIZTOSÍTÁS

CORIS CSALÁDI VÉDELEM BIZTOSÍTÁS CORIS CSALÁDI VÉDELEM BIZTOSÍTÁS www.coris.hu E-mail: info@coris.hu CSVTIASZFUT150204 1 Családi Védelem Biztosítás Élet - CASCO Ügyféltájékoztató Amire nem is merünk gondolni: Haláleset a családban? Kivédhetetlen

Részletesebben

Extrém sportokra vonatkozó balesetbiztosítás általános és különös biztosítási feltételei (EXTREM02) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.

Extrém sportokra vonatkozó balesetbiztosítás általános és különös biztosítási feltételei (EXTREM02) Hatályos: 2014. március 15. Nysz. Extrém sportokra vonatkozó balesetbiztosítás általános és különös biztosítási feltételei (EXTREM02) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16505 Tartalomjegyzék Extrém sportokra vonatkozó balesetbiztosítás

Részletesebben

GOLF-EUROPE, GOLF-WORLD UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GOLF)

GOLF-EUROPE, GOLF-WORLD UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GOLF) GOLF-EUROPE, GOLF-WORLD UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GOLF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek

Részletesebben

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szerződési feltételei és ügyfél -tájékoztató A Netrisk által történő értékesítés esetén

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szerződési feltételei és ügyfél -tájékoztató A Netrisk által történő értékesítés esetén K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás alap csomag emelt csomag ideál csomag sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 50 000 USD 100 000 USD

Részletesebben

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. wnonitosito.hu. 8. sz. melléklet. Ügyféltájékoztató

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. wnonitosito.hu. 8. sz. melléklet. Ügyféltájékoztató 8. sz. melléklet Ügyféltájékoztató A Belügyminisztérium fejezet irányítása alá tartozó szervek kiemelt állománycsoportjai részére, valamint az Országgyűlési Őrség, az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes

Részletesebben

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. -ában

Részletesebben

PANNÓNIA CSOPORTOS UTASBIZTOSÍTÁS

PANNÓNIA CSOPORTOS UTASBIZTOSÍTÁS PANNÓNIA CSOPORTOS UTASBIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Ez a biztosítás egy csoportos utasbiztosítás, amely az utasbiztosítási kockázatokon kívül, választható kiegészítésként, tartalmazza az utazások során,

Részletesebben

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01 Feltételek Mozaik (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01302/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás hóeke hóágyú sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 10 000 000 Ft 20 000 000 Ft - betegség esetén

Részletesebben

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkező balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkező balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkező balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei Hatályos: 2007. június 1-jétől Nysz.: 14471 Tartalomjegyzék

Részletesebben

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő Az NN Biztosító Zrt. 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

A K&H VISA ARANY ÉS K&H VISA ÜZLETI ARANY BANKKÁRTYÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁBLÁZATA

A K&H VISA ARANY ÉS K&H VISA ÜZLETI ARANY BANKKÁRTYÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁBLÁZATA K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu szolgáltatás sürgősségi egészségügyi költségek: A K&H VISA ARANY ÉS K&H

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

UTASBIZTOSÍTÁS (EUB2015-14NCU)

UTASBIZTOSÍTÁS (EUB2015-14NCU) NECKERMANN CRUISE KOMPLEX (UTAS ÉS STORNO) ÉS CRUISE STORNO BIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2016 NYÁRI SZEZONTÓL (VISSZAVONÁSIG) Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ

Részletesebben

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás gazdaságos csomag ideális csomag exkluzív csomag sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 10 000 000

Részletesebben

CIB - Generali Hitelkártyához kapcsolódó külföldi utasbiztosításhoz kapcsolódó külföldi utasbiztosítás általános és különös biztosítási feltételei

CIB - Generali Hitelkártyához kapcsolódó külföldi utasbiztosításhoz kapcsolódó külföldi utasbiztosítás általános és különös biztosítási feltételei CIB - Generali Hitelkártyához kapcsolódó külföldi utasbiztosításhoz kapcsolódó külföldi utasbiztosítás általános és különös biztosítási feltételei EUB2006-04CIB Külföldrõl hívható Hungary Direct számok

Részletesebben

a biztosított halála a szerződés hatálybalépését követően, de a járadékfolyósítás kezdetekéntm

a biztosított halála a szerződés hatálybalépését követően, de a járadékfolyósítás kezdetekéntm Borostyán járadékbiztosítás különös feltételei (GLJ15) A jelen biztosítási feltételekben (a továbbiakban: különös feltételek) nem szabályozott kérdésekre a Generali-Providencia Biztosító Zártkörűen Működő

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Konferencia 2013. November 14. Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A 2011/24/EU irányelv fő elvi

Részletesebben

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás hóvarázs sarki fény sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 10 000 000 Ft 20 000 000 Ft - betegség

Részletesebben

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály Az EGT tagállamokban biztosítottak TAJ kártya érvénytelenítéséről Dr. Farkasinszki Ildikó Nyilvántartási Főosztály Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2009. szeptember 12. Balatonfüred Jogszabályi háttér

Részletesebben

Extrém Sportok utasbiztosítás

Extrém Sportok utasbiztosítás 10%-kal magasabb szolgáltatási összeghatár az Allianz és az FHB Bank Ügyfeleinek! Extrém Sportok utasbiztosítás Szolgáltatások megnevezése Szolgáltatások díja Arany Platina Napi díj (Ft/fő) 65 éves korig

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Tartalomjegyzék Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014)... 3 I. A biztosítási

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT Ajánlatszám/ kötvényszám: Kockázatviselés kezdete: (Biztosító tölti ki!) (Biztosító tölti ki!) Szerződő adatai: Születéskori neve: Születési ideje: év hó nap Biztosított

Részletesebben

1 / 26. BI590 Prémium Csoportos Egészségbiztosítás általános és különös feltételei. I. fejezet Általános rendelkezések

1 / 26. BI590 Prémium Csoportos Egészségbiztosítás általános és különös feltételei. I. fejezet Általános rendelkezések BI590 / 20150316 BI590 Prémium Csoportos Egészségbiztosítás általános és különös feltételei Jelen feltételek hatályba lépésének időpontja: 2015. március 16. I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. A Biztosító

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Nagyközség Önkormányzata DFT-Hungária Szolgáltatás Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Szolgáltató Igazgatási és Jogi Osztály Igazgatási

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK Speciális Feltételek Kockázati életbiztosítás 1. Biztosítási esemény A Biztosítottnak a Biztosító által rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

Terméktájékoztató Szimba tanuló balesetbiztosítás (2015/2016-os tanév)

Terméktájékoztató Szimba tanuló balesetbiztosítás (2015/2016-os tanév) 1/5 Terméktájékoztató Szimba tanuló balesetbiztosítás (2015/2016-os tanév) Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888 Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 200 250 generali.hu KEDVES SZÜLŐK!

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható baleset- és egészségbiztosítások különös feltételei

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható baleset- és egészségbiztosítások különös feltételei 2009. április 1-jétõl Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható baleset- és egészségbiztosítások különös feltételei Nysz.: 13597 Tartalomjegyzék Baleseti halálra vonatkozó biztosítás

Részletesebben

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21 www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek 1/21 HozamMax Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek I. Általános rendelkezések 1. A HozamMax egyszeri

Részletesebben

SIGNAL. csoportos éves díjfizetésű kölcsönfedezeti élet- és egészségkárosodás biztosítás feltételek

SIGNAL. csoportos éves díjfizetésű kölcsönfedezeti élet- és egészségkárosodás biztosítás feltételek SIGNAL csoportos éves díjfizetésű kölcsönfedezeti élet- és egészségkárosodás biztosítás feltételek TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztosítási szerződés alanyai...3 2. Biztosítási események...3 3. A maradandó egészségkárosodás

Részletesebben

K&H VÁLASZTHATÓ UTASBIZTOSÍTÁS BANKKÁRTYÁHOZ SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT

K&H VÁLASZTHATÓ UTASBIZTOSÍTÁS BANKKÁRTYÁHOZ SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu szolgáltatás sürgősségi egészségügyi költségek: K&H VÁLASZTHATÓ UTASBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

Baleseti egészségügyi szolgáltatások (gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás térítési díja)

Baleseti egészségügyi szolgáltatások (gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás térítési díja) 2014/02/R Baleseti egészségügyi szolgáltatások (gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás térítési díja) Az egészségbiztosítás baleseti egészségügyi szolgáltatása keretében az általános egészségügyi

Részletesebben

A díjmentesség a helyjegyre, valamint az InterCity pótjegyre nem vonatkozik.

A díjmentesség a helyjegyre, valamint az InterCity pótjegyre nem vonatkozik. Utazási kedvezmények 1./Kedvezmények a közforgalmú vasutak vonalain Díjmentes utazásra jogosult korlátlan számban a 65. életéve betöltésétől a magyar állampolgár a 2. kocsiosztályon, személyi igazolványa

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2016.

VASUTAS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2016. VASUTAS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2016. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 1. ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 2. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK A

Részletesebben

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos XXII. Magyarországi Egészségügyi Napok, Debrecen 2015. október 7-9. Irányadó jogszabályok - Az

Részletesebben

Allianz Utasbiztosítások

Allianz Utasbiztosítások Allianz Utasbiztosítások Összefoglaló az Allianz Utasbiztosítások főbb szolgáltatásairól Főbb szolgáltatások Ezüst Arany Egészségügyi segítségnyújtás és sürgősségi esetekre szóló betegségbiztosítás Baleset-biztosítás

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya Az OTP Csoport partnere BALESETBIZTOSÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ GROUPAMA ÉLETÍV PROGRAM ÉS/VAGY FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ

Részletesebben

limit nélkül egészségügyi segítségnyújtás 24 órás segítségnyújtási (assistance) szolgáltatás egyéb utazási segítségnyújtás és biztosítás:

limit nélkül egészségügyi segítségnyújtás 24 órás segítségnyújtási (assistance) szolgáltatás egyéb utazási segítségnyújtás és biztosítás: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H MASTERCARD ÉNKÁRTYÁHOZ, VALAMINT K&H WORLD MASTERCARD PLUSZ HITELKÁRTYÁHOZ

Részletesebben

Választható Védelem Biztosítás Különös Feltételei

Választható Védelem Biztosítás Különös Feltételei Választható Védelem Biztosítás Különös Feltételei Hatályos: 2016. június 01-től Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon

Részletesebben

Tájékoztató a(z) 1. csoport részére a Generali Biztosító Zrt. kollektív sportolói biztosításáról

Tájékoztató a(z) 1. csoport részére a Generali Biztosító Zrt. kollektív sportolói biztosításáról Tájékoztató a(z) 1. csoport részére a Generali Biztosító Zrt. kollektív sportolói biztosításáról Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888 Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 200 250 generali.hu

Részletesebben

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Horizont (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01307/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei Az union24-közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy

Részletesebben

Hatályos. a 2007. november 1. és a 2008. október 31. között megkötött utasbiztosítási szerzõdésekre

Hatályos. a 2007. november 1. és a 2008. október 31. között megkötött utasbiztosítási szerzõdésekre 361 465 3666 UTASBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Hatályos a 2007. november 1. és a 2008. október 31. között megkötött utasbiztosítási szerzõdésekre Tisztelt Ügyfelünk! Ha segítségre van szüksége, vagy ha a várható

Részletesebben

A biztosítás éves díja 6 000 forint, ez az összeg már kétszer egy hét, vagy gyakori külföldi kint tartózkodás esetén megtérül.

A biztosítás éves díja 6 000 forint, ez az összeg már kétszer egy hét, vagy gyakori külföldi kint tartózkodás esetén megtérül. apró betűk helyett - amit a K&H választható utasbiztosítás bankkártyához szolgáltatásról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató. a bankkártyával rendelkezők külföldi utazásra szóló, csoportosan köthető biztosításáról

Ügyfél-tájékoztató. a bankkártyával rendelkezők külföldi utazásra szóló, csoportosan köthető biztosításáról AHB_21439_3.qxp 2006.09.11. 8:43 Page 1 Ügyfél-tájékoztató a bankkártyával rendelkezők külföldi utazásra szóló, csoportosan köthető biztosításáról Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. ezen ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek Az UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek 19. pontja 2016. január 1. napjával az alábbiak szerint módosul: 19. Adatkezelés,

Részletesebben