Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás"

Átírás

1 Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás Terméktájékoztató Europ Assistance segítségnyújtás éjjel-nappal Tel.: (36 1) Fax: (36 1) Kérjük, hogy a jelen Terméktájékoztatót és az Adatok a 24 órás segítségnyújtó szolgálat igénybevételéhez címû adatlapot mindig vigye magával, ha sportolni indul! Baleset esetén a Europ Assistance munkatársai kérni fogják, hogy az adatlapot faxolja el!

2 Tartalomjegyzék I. A szerzõdés célja I. A szerzõdés célja 3. oldal II. Szerzõdéskötésre vonatkozó lényeges információk, fogalmak 4. oldal III. Termékinformációk, szolgáltatások 6. oldal IV. Mit kell tenni, ha baleset történt? 9. oldal A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 18. (6) bekezdés e) pontja alapján nem az Egészségbiztosítási Alap terhére vehetõk igénybe a különösen veszélyes (extrém) sportolás közben bekövetkezett baleset miatt szükségessé vált ellátások, tehát Önnek ezen ellátások nem járnak térítésmentesen. Az érintett sporttevékenységek a következõk: vízisí, jet-ski, vadvízi evezés, hegy- és sziklamászás a V. foktól, magashegyi expedíció, barlangászat, bázisugrás, mélybe ugrás (bungee jumping), falmászás, roncsautó (auto-crash) sport, rally, hõlégballonozás, félkezes és nyílttengeri vitorlázás, sárkányrepülés, ejtõernyõzés, paplanernyõzés, mûrepülés. A Generali extrém sportolókra vonatkozó balesetbiztosításának keretein belül a biztosító a biztosítási feltételekben leírt eltérésekkel az extrém sporttevékenység közben bekövetkezett baleset miatt szükségessé vált egészségügyi ellátások hatályos egészségügyi jogszabályok szerint történõ megtérítésére vállal kötelezettséget. Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk felhívni a figyelmét a szerzõdésre vonatkozó legfontosabb gyakorlati tudnivalókra. A részletes szabályozást a feltételekben találhatja meg. 2 3

3 II. Szerzõdéskötésre vonatkozó lényeges információk, fogalmak Biztosítási esemény Biztosítási eseménynek minõsül a biztosítottnak a biztosítás tartama alatt bekövetkezõ olyan extrémsport balesete, amelynek következtében a biztosított egészségügyi ellátásra szorul. Biztosított 1) Ki lehet biztosított? Az extrém sportokra vonatkozó balesetbiztosítást kizárólag magyar állampolgárságú, a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, érvényes TAJ-számmal rendelkezõ és a kötelezõ egészségbiztosítás rendszerében biztosított, vagy az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy kötheti meg. A biztosított köteles a TAJ-számát a kötvényen megadni. 2) Mi történik, ha nem teljesülnek az 1) pontban leírt feltételek? Ebben az esetben a biztosítási szerzõdés érvénytelen, és a biztosító a biztosítási díjat a szerzõdõnek visszafizeti. Baleset esetén tehát a biztosító nem nyújt szolgáltatást. A kockázatviselés kezdete A biztosító kockázatviselése legkorábban a biztosítási díj befizetését követõ nap 0. órakor kezdõdhet meg. A kötvényen ennél az idõpontnál késõbbi dátumot is választhat a szerzõdõ, korábbi idõpontot azonban nem. A szerzõdés megszûnése A biztosítási szerzõdés többféleképpen is megszûnhet. A biztosítási szerzõdés megszûnik például, ha a biztosított biztosítási jogviszonya megszûnik a kötelezõ egészségbiztosítási rendszerben. A biztosított köteles a jogviszony megszûnését a biztosítónak bejelenteni. Külföldön végzett extrém sporttevékenység 1) Külföldi baleset esetén is szolgáltat a biztosító? Igen, de csak a Magyar Köztársaság területén mûködõ egészségügyi szolgáltató által nyújtott ellátások költségeit fizeti meg a biztosító a hazaszállítást követõen. 2) Hogyan térülhetnek meg a külföldi orvosi számlák? Ha Ön olyan utasbiztosítást köt, amely fedezetet nyújt az extrém sporttevékenységére is, akkor az esetleg szükséges külföldi sürgõsségi ellátás költségeit az utasbiztosítás fedezi. A legtöbb utasbiztosítás így a Generali utasbiztosításai is fedezetet nyújtanak a hazaszállítás költségeire is. 3) Mely extrémsport tevékenységekre nyújtanak fedezetet a Generali utasbiztosításai? A Generali utasbiztosításaiban az I. fejezetben felsorolt extrémsport tevékenységek közül két sporttevékenység - a vízisí, illetve a félkezes- és nyílttengeri vitorlázás - nincs kizárva, tehát a vízisí, illetve a félkezes- és nyílttengeri vitorlázás közben bekövetkezõ balesetekre utasbiztosításaink fedezetet nyújtanak. A Generali Nívó, Top, Top Extra utasbiztosításai Sport Extra pótdíj ellenében a következõ sportágakra vállalnak fedezetet hobbi szintû sporttevékenység esetén (versenysportra tehát nem!): jet-ski, vadvízi kenuzás, rafting, falmászás, illetve hegy- és sziklamászás. Abiztosító kockázatviselése vadvízi kenuzás, rafting, falmászás, illetve hegy- és sziklamászás esetén kizárólag Európa területére kivéve a Szovjetunió utódállamainak területét vonatkozik. Éves bérlet, csoportos napidíjas termék A kötvényen két termék közül lehet választani: éves bérlet vagy csoportos napidíjas termék. Éves bérlet típusú termékünk határozott idõre, egy évre szól. Éves bérlet választása esetén Ön a biztosítás kezdetétõl számítva egy éven keresztül biztosítási védelemben részesül az extrémsport tevékenység idejére. Csoportos napidíjas termékünk akkor köthetõ meg, ha a csoport létszáma legalább 5 fõ. A biztosítás tartama 1-30 nap lehet. Az extrémsport balesetre vonatkozó biztosítási védelem kizárólag a kötvényen megjelölt idõtartamra (kezdettõl a lejáratig) vonatkozik. Szerzõdött szolgáltató Az extrémsport baleset miatt szükségessé váló egészségügyi ellátásokat bármelyik, a kötelezõ egészségbiztosítás keretében mûködõ egészségügyi szolgáltatónál igénybe veheti. Ajánljuk figyelmébe szerzõdött partnerünket is, ahol az egészségügyi szolgáltatásokat garantált áron kínáljuk. Tájékoztatjuk, hogy a biztosító szerzõdött egészségügyi szolgáltató partnere (továbbiakban: szerzõdött szolgáltató) az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet (1081 Budapest, Fiumei út 17.). Az intézet országosan elismert a baleseti sebészet területén, az itt dolgozó orvosok kiemelkedõ szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Az intézetben kultúrált, kényelmes körülmények között, korszerû eszközökkel gyógyítják a betegeket. Baleset esetén komplex ellátást nyújtanak, mert lehetõség van aktív és krónikus kórházi ellátásra, járóbeteg szakellátásra és rehabilitációra is. A biztosító az országos lefedettség érdekében további kórházakat is megkeresett abból a célból, hogy szerzõdést kössön az extrémsport balesetek ellátásának biztosítására. Ha a tárgyalások sikeresen lezárultak, írásban értesítjük Önt további szerzõdéses partnereinkrõl. 4 5

4 Orvosi költségek térítése III. Termékinformációk, szolgáltatások 1) Milyen szolgáltatásokat tartalmaz az orvosi költségek térítésére vonatkozó biztosítás? Kifizeti a magyarországi kötelezõ egészségbiztosítás keretében történõ járóbeteg-szakellátásról, fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásról, orvosi rehabilitációról, fogsebészeti ellátásról és betegszállításról szóló számla összegét, Alap csomag választása esetén balesetenként összesen legfeljebb Ft, Extra csomag választása esetén balesetenként összesen legfeljebb Ft összeghatárig. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a biztosító szolgáltatása és az egészségügyi szolgáltató által kiállított számla összege eltérhet egymástól, ha az egészségügyi szolgáltatásokat nem a szerzõdött szolgáltatónál veszi igénybe. Társaságunk 24 órás telefonos segítségnyújtó szolgálat biztosításával lehetõvé teszi, hogy az ebbõl eredõ többletköltségeket Ön elkerülhesse. Részletesen a IV. fejezetben olvashat errõl! 2) Milyen ellátásokat nem térít a biztosító? Nem téríti meg a biztosító: a sürgõsségi ellátást és a mentést, mert ezeket térítési díj nélkül veheti igénybe a sportoló, ha extrémsport balesetet szenved, az évi LXXX. törvény ában meghatározott részleges térítési díjakat (például a la carte étkezés, hotelszolgáltatás), a külföldön történõ gyógykezelés költségeit, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP) nem szerzõdött magán egészségügyi szolgáltató, magánorvos költségeit, a háziorvosi ellátás költségeit, mert táppénz (és rokkantsági nyugdíj) jár extrémsport baleset esetén. A baleset miatt szükséges egészségügyi ellátásokat pedig jellemzõen járóbeteg intézményben, illetve kórházban nyújtják az Ön számára. 3) Milyen fogászati költségeket térít a biztosító? A biztosító általában nem téríti meg a fogászati költségekrõl kiállított számla összegét. Ez alól két kivétel van: az extrémsport balesettel ok-okozati összefüggésben történõ fogsebészeti ellátásról a biztosított nevére szóló számla összegét a biztosító megtéríti, a rágóképesség helyreállítása érdekében szükséges fogpótlás esetén foganként legfeljebb Ft-ot fizet a biztosító. Gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz ártámogatásra és utazási költségtérítésre vonatkozó kiegészíto biztosítás 1) Mit jelent az, hogy kiegészítõ biztosítás? A kiegészítõ biztosításra a biztosító akkor nyújt szolgáltatást, ha Ön a kötvényen a kiegészítõ biztosítást megkötötte, és a kiegészítõ biztosításra vonatkozó biztosítási díjat befizette. 2) Mikor nyújt szolgáltatást a kiegészítõ biztosítás? A gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz ártámogatásra és utazási költségtérítésre vonatkozó kiegészítõ biztosítás csak akkor nyújt szolgáltatást, ha a biztosított extrémsport baleset miatt 8 napon túl gyógyuló sérülést szenved, és egészségügyi ellátásra szorul. 3) Mit jelent az, hogy ártámogatás? Biztosan Ön is tudja, hogy a gyógyszerek, különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyászati ellátások árához a társadalombiztosító ártámogatást nyújt. Így ezek ára két részbõl tevõdik össze: térítési díj a recept kiváltásakor ezt fizetjük meg, társadalombiztosítási ártámogatás ettõl a támogatástól esik el az extrémsport tevékenységet végzõ személy sportbaleset esetén. 4) Milyen összegû szolgáltatást fizet a biztosító gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz ártámogatásként? Ha Ön az extrémsport baleset miatt az orvos által rendelt receptköteles gyógyszert teljes áron vásárolta meg, akkor a biztosító a hatályos jogszabályok alapján a társadalombiztosítási ártámogatásnak megfelelõ összeget fizeti ki. A nem receptköteles, illetve az OEP által nem támogatott gyógyszerek árához a biztosító nem nyújt ártámogatást (pl. vitaminok). 5) Milyen utazási költségeket térít a biztosító? A biztosító a kötelezõ egészségbiztosításhoz hasonló feltételekkel, összegben és korlátozásokkal téríti meg az extrémsport baleset miatt szükségessé váló egészségügyi ellátások igénybevétele esetén felmerülõ utazási költségeket. 6) Milyen korlátozások vannak a kiegészítõ biztosításban? A gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz ártámogatásra és utazási költségtérítésre vonatkozó kiegészítõ biztosítás az Alap csomag választása esetén balesetenként legfeljebb Ft-ot, az Extra csomag választása esetén balesetenként legfeljebb Ft-ot szolgáltat. 7) Közgyógyellátásra vagyok jogosult. Hogyan térít a biztosító? A biztosító nem veszi figyelembe a közgyógyellátásra vonatkozó jogosultságot a térítés mértékének megállapításánál. 6 7

5 Balesetbiztosítás kiegészítõ biztosítás 1) Milyen szolgáltatásokat tartalmaz a kiegészítõ balesetbiztosítás? Baleseti halálra és 30%-ot elérõ baleseti eredetû maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítást tartalmaz. A kiegészítõ biztosításra akkor nyújt szolgáltatást a biztosító, ha azt a kötvényen a szerzõdõ kérte, és a kiegészítõ biztosítás biztosítási díját megfizette. 2) Mikor nyújt szolgáltatást a baleseti halálra vonatkozó biztosítás? A baleseti halálra vonatkozó biztosítás akkor nyújt szolgáltatást, ha a biztosítás tartama alatt a biztosított extrémsport balesetet szenved, és annak következtében a balesetet követõ egy éven belül meghal. 3) Mekkora összeget fizet a biztosító a biztosított extrémsport baleset miatt bekövetkezõ halála esetén? A biztosító a biztosított extrémsport baleset miatt bekövetkezõ halála esetén Alap csomag választásakor Ft-ot fizet. Ha a szerzõdõ az Extra csomagot választotta, akkor Ft-ot szolgáltat a biztosító. 4) Mit jelent a maradandó egészségkárosodás? Egészségkárosodásnak tekintendõ az olyan testi és/vagy szellemi mûködõképesség-csökkenés, mely a szokásos életvitelt korlátozza. Maradandó az egészségkárosodás akkor, ha az orvosilag kialakultnak, stabilnak tekinthetõ. A maradandó egészségkárosodás mértékét a biztosító orvosa állapítja meg. A maradandó egészségkárosodás és az Orvosszakértõi Intézet által megállapított munkaképesség-csökkenés mértéke eltér egymástól. 5) Mikor nyújt szolgáltatást a 30%-ot elérõ baleseti eredetû maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás? Olyan extrémsport baleset esetén, melynek következtében a biztosított 30%-ot elérõ maradandó egészségkárosodást szenved. 6) Mekkora összeget fizet a biztosító a biztosított baleseti eredetû maradandó egészségkárosodása esetén? A biztosító kizárólag abban az esetben teljesít szolgáltatást, ha a baleset következtében kialakult maradandó egészségkárosodás mértéke eléri a 30%-ot. A szolgáltatás összege a biztosítási összegnek a maradandó egészségkárosodás mértékével megegyezõ százaléka. Az Alap csomag esetében a biztosítási összeg Ft, az Extra csomag esetében pedig Ft. 30%-nál kisebb maradandó egészségkárosodás esetén a biztosító nem nyújt szolgáltatást. IV. Mit kell tenni, ha baleset történt? 24 órán belüli értesítési kötelezettség, segítségnyújtás éjjel-nappal 1) Mit kell tenni, ha a biztosított az extrémsport tevékenység közben balesetet szenved? Ha a biztosított az extrémsport tevékenység közben balesetet szenved, és emiatt kórházba kerül, akkor a biztosítót a lehetõ legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 24 órán belül telefonon vagy faxon értesíteni kell. 2) Kit és hogyan kell értesíteni? Az értesítést a biztosító 24 órás Segítségnyújtó szolgálata (a továbbiakban: Europ Assistance) felé kell megtenni. A Europ Assistance elérhetõsége: tel.: (36 1) , fax: (36 1) Továbbá faxon el kell juttatni a Europ Assistance-hoz az elõzetes értesítés elõtt a balesettel összefüggésben keletkezett összes dokumentumot (baleseti jegyzõkönyv, orvosi leletek, számlák, stb.). az Adatok a 24 órás segítségnyújtó szolgálat igénybevételéhez elnevezésû nyomtatványt, vagy a kötvényt. 3) Miért kell a Europ Assistance-t értesíteni? Mert a Europ Assistance a biztosító partnereként kapcsolatot tart Önnel, a kórházzal és a biztosítóval a kifizetés minél gyorsabb, zökkenõ mentesebb teljesítése érdekében, egyeztet a kórházzal a szükséges egészségügyi ellátásokról, azok térítésének mértékérõl a biztosítási feltételekben foglaltaknak megfelelõen, a biztosító nevében nyilatkozik a biztosító fedezetvállalásáról és annak mértékérõl, szükség esetén megszervezi az Ön másik kórházba történõ átszállítását. 4) Valamennyi, az extrémsport balesettel összefüggõ kórházi ápolást be kell jelenteni? Igen, a tervezett kórházi ápolást a tudomásszerzést követõen haladéktalanul elõre be kell jelenteni, az egyéb kórházi ápolást pedig a kórházba kerülést követõ lehetõ legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 24 órán belül kell a Europ Assistance felé jelezni. 5) A járóbeteg ellátást is be kell jelenteni? Nem. 8 9

6 6) Mi a következménye annak, ha Ön elmulasztja értesíteni a Europa Assistance-ot? Amennyiben a biztosító elõzetes értesítése nem történik meg vagy a biztosító a szolgáltatások igénybevételét elõzetesen nem engedélyezi, a biztosító a felmerült kórházi költségek megtérítését legfeljebb Ft összeghatárig vállalja (a jogalap fennállása esetén, számla alapján). az elszámolási nyilatkozat másolatát, amely tartalmazza az adott ellátáshoz tartalmazó HBCs kódot is, a kórházi zárójelentés másolatát, az engedményezõ nyilatkozatot és a különös feltételben meghatározott egyéb dokumentumokat. További tudnivalók kórházi ápolás esetén 1) Melyik kórházat lehet igénybe venni? Kérjük, hogy szükség esetén hívjon mentõt, vagy vegye igénybe a területileg illetékes elsõ ellátó kórházat! Az ellátás során a sorrendiséget feltétlenül tartsa be! A magyarországi kötelezõ egészségbiztosítás keretében mûködõ bármelyik kórház felkereshetõ baleset esetén. A biztosítónak jogában áll a sürgõsségi ellátást követõen a már megkezdett kórházi fekvõbeteg-ellátás folytatását a biztosító által megjelölt kórházban megszervezni, amennyiben a biztosított az egészségi állapota alapján szállítható. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a biztosító az elsõ ellátó kórházból a biztosítottat a szerzõdött intézménybe szállíthatja át. 2) Milyen esetekben történik átszállítás? A kórház minden esetben köteles elõzetesen tájékoztatni a beteget az ellátás várható költségeirõl. Az átszállításra akkor kerülhet sor, ha a költségek meghaladják a biztosító adott kórházi ápolásra vonatkozó térítésének felsõ határát. Ebben az esetben az ellátás szerzõdött intézményben történõ folytatása Önnek is érdeke, mert a biztosító - a szerzõdõ által választott csomagra vonatkozó limiten belül a szerzõdött intézmény által kiállított számla teljes összegét kifizeti, és az átszállítás költségei is a biztosítót terhelik. 3) Mi történik, ha Ön nem egyezik bele az átszállításba? A biztosító nem vállalja azoknak a többletköltségeknek a megtérítését, amelyek annak következtében merülnek fel, hogy - bár orvosilag megengedett lett volna az Ön döntése vagy együttmûködésének hiánya miatt a biztosító nem tudja Önt további gyógykezelés céljából a szerzõdött kórházba átszállítani. Ebben az esetben a kórház által kiállított számla összegébõl a biztosító csak az orvosi költségek térítésére vonatkozó biztosítás különös feltételeinek 2.3. pontjában meghatározott összeget fizeti ki. 4) Hogyan történik a kórházi számla kiegyenlítése? A kórházi számla összegét a biztosító közvetlenül a kórháznak utalja át. Ennek feltétele, hogy az Engedményezõ nyilatkozatot a biztosított és a kórház hiánytalanul kitöltse és aláírja, továbbá a Europ Assistance-nak faxon megküldje. Az eredeti aláírt Engedményezõ nyilatkozatot pedig postán kell eljuttatni a biztosítóhoz. 5) Milyen dokumentumokat kell benyújtani a biztosítónak? Be kell nyújtani: a kórház által kiállított számlát, Tudnivalók járóbeteg-ellátás esetén 1) Mi a teendõ, ha járóbeteg-ellátást szeretne igénybe venni? Kérjük, hogy kezelõorvosának mutassa be a jelen terméktájékoztatót a kezelés megkezdése elõtt, abból a célból, hogy orvosa tájékozódhasson a biztosító térítésének korlátairól. 2) Melyik járóbeteg ellátó intézményt veheti Ön igénybe extrémsport baleset esetén? A magyarországi kötelezõ egészségbiztosítás keretében mûködõ bármelyik járóbeteg intézményt felkeresheti baleset esetén. Tájékoztatjuk, hogy szerzõdött partnerünk, az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet (1081 Budapest, Fiumei út 17.) járóbeteg-ellátást is végez, és szívesen fogadja biztosítási szerzõdéssel rendelkezõ biztosítottainkat. Szerzõdött partnerünk garantálja, hogy Ön a 3) és 4) pontban közölt térítési díjak ellenében veheti igénybe a szükséges egészségügyi ellátásokat, amit a biztosító a szerzõdésre vonatkozó limit összegéig teljes mértékben kifizet. 3) Mekkora összeget térít a biztosító az egyes ellátásokra a biztosítottnak? Az extrémsport baleset miatt szükséges ellátásokat a biztosító a járóbeteg ellátó számlája alapján legfeljebb az alábbi táblázatban megadott maximális összeghatárokig téríti. A táblázatban feltüntetett ellátások tartalmazzák a fizikális vizsgálatot, az esetlegesen szükséges sebkötözést, kötéscserét, rögzítést kötéssel, gipszkötés átpólyázását, gipszkötés eltávolítását, kontraktúra nyújtását, rehabilitációs felmérést és az alap laborvizsgálatokat. Az ellátás tartalma Maximális szolgáltatási összeg 1. Egyszerû vizsgálat röntgen és gipszelés nélkül Ft 2. Vizsgálat röntgennel, gipszelés nélkül Ft 3. Vizsgálat gipszeléssel (beleértve az esetleges gipszcserét is), röntgen nélkül Ft 4. Vizsgálat röntgennel és gipszeléssel, beleértve az esetleges gipszcserét is Ft 5. Vizsgálat varratszedéssel Ft 6. Vizsgálat fémeltávolítással, bõrvarrattal, röntgennel Ft 10 11

7 A baleset miatt szükséges fizioterápiát, gyógytornát és balneoterápiát a biztosító az alábbi táblázatban megadott maximális összeghatárokig téríti egy biztosítási eseménybõl adódóan összesen legfeljebb 90 alkalommal, napi legfeljebb 1 alkalommal. Az ellátás tartalma Maximális szolgáltatási összeg 7. Fizioterápia alkalmanként Ft 8. Gyógytorna alkalmanként Ft 9. Balneoterápiás kezelés alkalmanként Ft 4) Mekkora összeget térít a biztosító a biztosítottnak, ha az igénybe vett ellátás nem sorolható be a fenti táblázatokba? A biztosító adott járóbeteg-ellátásra nyújtott szolgáltatása nem haladhatja meg az ugyanerre a járóbeteg-ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által az egészségügyi szolgáltatónak az OENO kódszámok alapján a hatályos jogszabályoknak megfelelõen nyújtott térítés 1,5-szeresét. Ha a számla összege meghaladja ezt a korlátot, akkor a biztosító a számla összegébõl csak a fentiekben meghatározott összeget fizeti ki a biztosítottnak a számla alapján. A különbözet a biztosítottat terheli. 5) Milyen formai megkötések vannak a járóbeteg-ellátást végzõ intézmény által kiállított számlánál? A számlát a biztosított nevére kell kiállítani. A szolgáltatási igény elbírálásához az ambuláns lapot is kérjük mellékelni, ezért kérjük, hogy a számlán kívül az ambuláns lapot is feltétlenül kérje el orvosától! Kérjük továbbá, hogy az elvégzett egészségügyi ellátást kezelõorvosa sorolja be a 3) pontban szereplõ ellátások egyikébe (lásd a táblázatokban szereplõ 1-9. ellátásokat!), és a számlán az elvégzett ellátás sorszámát és megnevezését tüntesse fel. Amennyiben az ellátás nem sorolható be a 3) pontban található táblázatok ellátásainak egyikébe sem, akkor a számlának tartalmaznia kell az elvégzett beavatkozások OENO kódjait és megnevezését is (a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú melléklete szerint). 6) Hogyan kapja meg a biztosított a biztosító szolgáltatását? A számla összegét a biztosítottnak kell kifizetnie a járóbeteg-ellátást végzõ intézményben. Ezt követõen be kell nyújtani a biztosítónak a biztosított nevére szóló számlát, az ambuláns lap másolatát, illetve A biztosító a hozzá bejelentett szolgáltatási igényt az elbíráláshoz szükséges valamennyi okmány beérkezését követõ 15 napon belül teljesíti. Tudnivalók fogászati ellátás esetén A szolgáltatások térítésének feltétele, hogy a biztosított a fogászati kezelés megkezdése elõtt a biztosítónak benyújtsa az extrémsport baleset miatt szükséges fogászati kezelésre vonatkozó kezelési tervet és árajánlatot, továbbá panorámaröntgen- vagy állkapocsröntgen felvételt (nem csak leírást). A biztosító a benyújtott dokumentumokat elbírálja. A biztosító a szolgáltatás teljesítését a kezelési terv módosításához kötheti. A biztosító jogosult a benyújtott kezelési terv elbírálása során a szolgáltatás teljesítésének elutasítására is. A szolgáltatás teljesítéséhez be kell nyújtani a biztosítónak a fogászati intézmény által kiállított, a biztosított nevére szóló számlát, az ambuláns lap másolatát, Tudnivalók betegszállítás esetén Betegszállítás esetén a biztosítónak be kell nyújtani a betegszállító által kiállított, a biztosított nevére szóló számlát, megjelölve a biztosított felvételének és átadásának helyét és idõpontját, és a teljesített kilométerek számát, Tudnivalók otthoni szakápolás esetén A biztosító - a kötelezõ egészségbiztosításban is szereplõ otthoni szakápolási szolgáltatáshoz hasonló feltételek mellett - megtéríti az otthoni szakápolásról kiállított számla összegét az alábbiakban szereplõ korlátozásokkal (a 43/1999. Korm. rendelet 35. -ával összhangban): Az otthoni szakápolás legfeljebb 14 vizitre, otthoni hospice ellátás legfeljebb 50 napra rendelhetõ el, amelyek az ellátás kezdetétõl számított egy éven belül, ismételt orvosi vizsgálat alapján az otthoni szakápolás esetében további három, az otthoni hospice ellátás esetében további két alkalommal megismételhetõk. Szakirányú rehabilitációs tevékenységek - legfeljebb két hónapos idõtartamú kúránként - legfeljebb 28 vizitre rendelhetõk el, amelyek az ellátás kezdetétõl számított egy éven belül egy alkalommal megismételhetõk. A biztosító szolgáltatása nem haladhatja meg a kötelezõ egészségbiztosítás keretében történõ otthoni szakápolás OEP finanszírozásának a kétszeresét, azaz az Egészségügyi Minisztérium vonatkozó közleményében meghatározott mértékû vizitdíj, illetve napidíj legfeljebb kétszeresét fizeti a biztosító, és ezen felül területi pótlékot már nem térít. Ha a számla összege ennél magasabb, akkor a különbözet a biztosítottat terheli. Otthoni szakápolásra vonatkozó szolgáltatási igény esetén a biztosítónak be kell nyújtani az otthoni szakápolást elrendelõ orvosi dokumentum másolatát, 12 13

8 a szakápoló által kiállított, a biztosított nevére szóló számlát, amelynek tartalmaznia kell a vizitek, illetve otthoni hospice ápolási napok számát, a teljesítések idõpontjait, az ellátás típusát, Tudnivalók gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz ártámogatásra vonatkozó szolgáltatási igény esetén Gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz ártámogatást akkor nyújt a biztosító, ha Ön megkötötte az erre vonatkozó kiegészítõ biztosítást. Gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz ártámogatásra vonatkozó szolgáltatási igény esetén a legfontosabb teendõ: le kell fénymásolni a receptet, mielõtt a gyógyszertárba (gyógyászati segédeszköz boltba) fárad! A gyógyszertárban kérjen a biztosított nevére szóló számlát, mert az eredeti számlát és a recept másolatát is be kell nyújtani a biztosítónak. Be kell nyújtani továbbá a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz elrendelését igazoló orvosi dokumentumot (kórházi zárójelentés/ambuláns lap másolata), illetve a különös feltételekben meghatározott egyéb dokumentumokat. Tudnivalók utazási költségtérítésre vonatkozó szolgáltatási igény esetén A biztosító a kötelezõ egészségbiztosításhoz hasonló feltételekkel és összegben megtéríti az utazási költségeket, ha Ön megkötötte az erre vonatkozó kiegészítõ biztosítást. A biztosító utazási költségtérítésre vonatkozó biztosításának szolgáltatása a következõ (összhangban a 217/1997. Korm. rendelet 11. -ával): Az utazási költségtérítés mértéke megegyezik az adott távon menetrend szerint közlekedõ közforgalmú közlekedési eszközök igénybevételére megszabott - a helyközi járatokon érvényes, a biztosított által igénybe vehetõ, a személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló jogszabályban meghatározott kedvezmény összegével csökkentett - viteldíj árával. A közforgalmú közlekedési eszközök igénybevétele során a Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút magyar vonalán, továbbá a BKV-HÉV vonalain Budapest közigazgatási határain kívül történõ utazás esetén jár az utazási támogatás. A biztosító az utazási költségeket akkor téríti meg, ha az arra jogosult orvos az utazás szükségességét igazolja. A jogosultság igazolása az erre a célra rendszeresített szigorú számadású Utazási utalvány elnevezésû nyomtatványon történik, amelyen legfeljebb 4 megjelenés igazolható. Az Utazási utalvány -t a beutalással egyidõben kell kiállítani. Utólagos kiállítására nincs lehetõség. Az utazás szükségességét a 217/1997. Korm. rendeletben meghatározott orvos igazolhatja. Utazási költségtérítés a biztosító elõzetes engedélye alapján akkor is igénybe vehetõ, ha a biztosított a járóbeteg-ellátást a biztosító szerzõdött szolgáltatójánál kívánja igénybe venni, feltéve, hogy a területileg illetékes járóbeteg-ellátó által megállapított térítési díjak lényegesen meghaladják a biztosító feltételek szerinti szolgáltatását. Ebben az esetben a járóbeteg-ellátás elsõ alkalommal történõ igénybevételét az igénybevétel elõtt a Europ Assistance-nál be kell jelenteni. A szolgáltatás igénybevételét a biztosító orvosa engedélyezi. A biztosító orvosa a szolgáltatás teljesítését indoklás nélkül megtagadhatja (például abban az esetben, ha a területileg illetékes járóbeteg-ellátó és a biztosító szolgáltatása közötti különbség lényegesen kevesebb, mint az utazás költsége). Utazási költségtérítésre vonatkozó szolgáltatási igény esetén be kell nyújtani a menetjegyet, a beutalásra jogosult orvos által a biztosított nevére kiállított és az egészségügyi szolgáltatónál történõ megjelenés leigazolásával ellátott utazási igazolványt, az ambuláns lap másolatát, Tudnivalók baleseti halálra vonatkozó szolgáltatási igény esetén Extrémsport baleset miatt bekövetkezõ halál esetén a biztosítónak be kell nyújtani a halottvizsgálati bizonyítvány másolatát, a biztosított halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, külföldön bekövetkezett halál esetén a halál körülményeirõl a külföldi hatóság által kiállított okirat hiteles magyar fordítását, a kedvezményezetti jogosultságot igazoló okirat másolatát (jogerõs hagyatékátadó végzés, öröklési bizonyítvány) feltéve, hogy a kedvezményezettet a szerzõdésben név szerint nem nevezték meg, a halál illetve a baleset közelebbi körülményeinek tisztázásához szükséges egyéb iratokat, A biztosító a hozzá bejelentett szolgáltatási igényt az annak elbírálásához szükséges valamennyi okmány beérkezését követõ 15 napon belül teljesíti. A biztosító a biztosított halála esetén a kötvényen megjelölt kedvezményezettnek nyújtja a szolgáltatását. Ha a kötvényen nem jelöltek meg kedvezményezettet, akkor halál esetén a biztosított törvényes örökösét illeti meg a biztosító szolgáltatása. Tudnivalók baleseti eredetû maradandó egészségkárosodásra vonatkozó szolgáltatási igény esetén Extrémsport baleset miatt bekövetkezõ maradandó egészségkárosodás esetén a biztosítónak be kell nyújtani a biztosítási eseménnyel kapcsolatos, a balesettõl a szolgáltatási igény bejelentéséig született összes orvosi dokumentum fénymásolatát, A biztosító a biztosított maradandó egészségkárosodása esetén az alábbi határidõkön belül teljesít: (a) Az orvosi szempontból egyértelmûen tisztázott károsodások alapján megállapított szolgáltatást a biztosító a szolgáltatási igény elbírálásához szükséges utolsó irat beérkezését követõ 30 napon belül, (b) egyéb esetekben a károsodás véglegessé válását követõen 30 napon belül, illetõleg legkésõbb a balesetet követõ 4 év letelte után 30 napon belül

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299 Ajánlat Díjfizetés ütemezése: Területi hatály: Fedezet típusa: Biztosítási időszak: Létszám: negyedéves, féléves, éves egész világ 24 órás 1 év, évente újuló egyéni / csoportos Kockázatvállalás: versenyeken,

Részletesebben

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125 TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125 Tartalomjegyzék Kockázati életbiztosítás különös feltételei (EEHAT014)..................................

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei...

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei... 0 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 4 Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási

Részletesebben

DIMENZIÓ KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET

DIMENZIÓ KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület Postacím: 1509 Budapest Pf. 78. Email: info@dimenziobiztosito.hu Zöldszám: 06 80 201 417 DIMENZIÓ KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET Ügyfél

Részletesebben

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2012. november 1-jétől

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2012. november 1-jétől TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei Tartalomjegyzék Kockázati életbiztosítás különös feltételei (EEHAT012) 3 Baleseti halálra vonatkozó biztosítás különös feltételei (EBHAT012)

Részletesebben

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím:

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím: SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Alkotás Point, 1123 Budapest Alkotás u. 50. (Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz.) www.signal.hu

Részletesebben

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Életünk egyik vezérlő elve családunkat biztonságban tudni. A Magyar Telekom szolgáltatásai nemcsak otthonosságot és szabadságot jelentenek, hanem biztonságot

Részletesebben

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén NN Biztosító Zrt. Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni. Szerződésszám: Biztosított adatai e: Bejelentő adatai Telefonszáma: e: Igényt bejelentő aláírása: Szerződött partner

Részletesebben

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei Az ASTRA S. A. Biztosító Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítás Szerződési Feltételei (érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig) 1 I. Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítási szerződési

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató a DRB Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyákhoz kapcsolódó utazási biztosítási feltételekről

Ügyfél-tájékoztató a DRB Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyákhoz kapcsolódó utazási biztosítási feltételekről 5. sz. melléklet Ügyfél-tájékoztató a DRB Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyákhoz kapcsolódó utazási biztosítási feltételekről Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ezen ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz. Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 1 458 4260 www.signal.hu,

Részletesebben

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Dr. Kovács Gábor mb. főigazgató Kiadás dátuma Változás helye 2004. 01. 01. Bevezetés 2008. 01. 31. módosítása 2012. 09. 30. Finanszírozási-Kontrolling-és

Részletesebben

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkező balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkező balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkező balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei Hatályos: 2007. június 1-jétől Nysz.: 14471 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ROKKANTSÁG ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ ROKKANTSÁG ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ ROKKANTSÁG ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERÉRŐL 2012. január 1-jén hatályba lépett a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény,

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK Speciális Feltételek Kockázati életbiztosítás 1. Biztosítási esemény A Biztosítottnak a Biztosító által rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező

Részletesebben

START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 1. Kapcsolódó fogalmak: START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az életkezdési támogatás: A gyermeket a 18. életévének betöltése napján a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében megillető összeg. Start-számla:

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete XVII. Kongresszusa által módosított Alapszabálya V. fejezet 4.a alpontjának harmadik

Részletesebben

Terméktájékoztató Szimba tanuló balesetbiztosítás (2015/2016-os tanév)

Terméktájékoztató Szimba tanuló balesetbiztosítás (2015/2016-os tanév) 1/5 Terméktájékoztató Szimba tanuló balesetbiztosítás (2015/2016-os tanév) Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888 Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 200 250 generali.hu KEDVES SZÜLŐK!

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

STÚDIUM költségtérítéses baleset- és egészségbiztosítás szerződési feltételei

STÚDIUM költségtérítéses baleset- és egészségbiztosítás szerződési feltételei STÚDIUM költségtérítéses baleset- és egészségbiztosítás szerződési feltételei Jelen feltételek - ellenkező megállapodás hiányában - a Generali-Providencia Biztosító Zrt. költségtérítéses egészségbiztosításaira

Részletesebben

1 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet

1 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet TISZTELT BETEGEINK! A hatályos jogszabályok alapján az alábbi ellátásokértszolgáltatásokért praxisunkban a következő térítési díjakat kell fizetni (a társadalombiztosítás által teljesen nem finanszírozott,

Részletesebben

Közgyógyellátás 1993. évi III. törvény 49. 50.

Közgyógyellátás 1993. évi III. törvény 49. 50. Közgyógyellátás 1993. évi III. törvény 49. (1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében

Részletesebben

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A biztosítás éves díja 6 000 forint, ez az összeg már kétszer egy hét, vagy gyakori külföldi kint tartózkodás esetén megtérül.

A biztosítás éves díja 6 000 forint, ez az összeg már kétszer egy hét, vagy gyakori külföldi kint tartózkodás esetén megtérül. apró betűk helyett - amit a K&H választható utasbiztosítás bankkártyához szolgáltatásról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

Allianz Utasbiztosítások

Allianz Utasbiztosítások Allianz Utasbiztosítások Összefoglaló az Allianz Utasbiztosítások főbb szolgáltatásairól Főbb szolgáltatások Ezüst Arany Egészségügyi segítségnyújtás és sürgősségi esetekre szóló betegségbiztosítás Baleset-biztosítás

Részletesebben

M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z

M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z 3 5 2 9 Miskolc, Csabai kapu 9-11. Tel.: (46) 555-666, Fax: (46) 555-601 E-mail: igazgato@misek.hu BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS "BETEKINTÉSI JOG" GYAKORLÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS BETEKINTÉSI JOG GYAKORLÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS "BETEKINTÉSI JOG" GYAKORLÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Az érintett személy Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában személyesen betekinthet az eljárás

Részletesebben

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály Az EGT tagállamokban biztosítottak TAJ kártya érvénytelenítéséről Dr. Farkasinszki Ildikó Nyilvántartási Főosztály Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2009. szeptember 12. Balatonfüred Jogszabályi háttér

Részletesebben

genertel e-l@kás Felhőtlen Nyár szolgáltatás különös feltételei

genertel e-l@kás Felhőtlen Nyár szolgáltatás különös feltételei genertel e-l@kás Felhőtlen Nyár szolgáltatás különös feltételei A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon keresztül gyakorol

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:...

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:... Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:... TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap)... Anyja neve:...

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP . ú melléklet a 005. évi... törvényhez 006. évi előirányzat LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek Munkáltatói egészségbiztosítási járulék Biztosítotti

Részletesebben

Orvosi asszisztencia szolgáltatások különös feltételei

Orvosi asszisztencia szolgáltatások különös feltételei Orvosi asszisztencia szolgáltatások különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. a 935 jelű 32 súlyos betegségre fedezetet nyújtó, a 936 jelű Rosszindulatú daganatos megbetegedésekre szóló és a 937 jelű Mellrákra

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS Dr. Türk Bernadett Észak-alföldi Területi Hivatal Nyíregyháza 2013. május 16. 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 14. (3.)

Részletesebben

TEENDÔK VÍZDÍJFIZETÔ- VÁLTOZÁS ESETÉN

TEENDÔK VÍZDÍJFIZETÔ- VÁLTOZÁS ESETÉN TEENDÔK VÍZDÍJFIZETÔ- VÁLTOZÁS ESETÉN INFORMÁCIÓ CSEPPEK Egy új otthonba költözés mindig izgalmakkal és várakozásokkal teli idôszak, a kellemes élmények mellett azonban számtalan teendôje is akad ilyenkor

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok Biztosító Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok TREND BASIC II-Z-140217 AEGON TREND Basic II. Vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok V-1. sz. Záradék

Részletesebben

119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet. az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról

119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet. az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról 1. Minden, a Magyar Köztársaság területén állandó lakóhellyel rendelkezı magyar állampolgár 3. életéve betöltésének

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Alanyi jogcímen jogosult közgyógyellátásra (A jogosultságot a járási hivatal állapítja meg, a jogosultság megállapítása esetén 2 évre [Szt. 50.

Alanyi jogcímen jogosult közgyógyellátásra (A jogosultságot a járási hivatal állapítja meg, a jogosultság megállapítása esetén 2 évre [Szt. 50. Alanyi jogcímen jogosult közgyógyellátásra (A jogosultságot a járási hivatal állapítja meg, a jogosultság megállapítása esetén 2 évre [Szt. 50. (4)])" A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy

Részletesebben

belföldi UTASbiztosítás

belföldi UTASbiztosítás belföldi UTASbiztosítás általános ÉS KÜLÖNÖS biztosítási feltételek (EUB2007-12BF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

BI568 Helló biztosítás képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó csopor tos egészségbiztosítás különös feltételek

BI568 Helló biztosítás képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó csopor tos egészségbiztosítás különös feltételek BI568 / 20141103 BI568 Helló biztosítás képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó csopor tos egészségbiztosítás különös feltételek Jelen különös feltételek hatályba lépésének időpontja: 2014.

Részletesebben

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéhez Érvényes: 2013. január 1-től 1. Bevezető Az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

Munkanélküliségi biztosítás különös feltételei (MN01/2009)

Munkanélküliségi biztosítás különös feltételei (MN01/2009) Munkanélküliségi biztosítás különös feltételei (MN01/2009) Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42 44. TeleCenter: (06-40) 200-250 Jelen különös biztosítási feltételek a Generali-Providencia

Részletesebben

STÚDIUM szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás szerződési feltételei

STÚDIUM szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás szerződési feltételei STÚDIUM szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás szerződési feltételei Jelen feltételek - ellenkező megállapodás hiányában - a Generali-Providencia Biztosító Zrt. által nyújtott szolgáltatásfinanszírozó

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Dr. Hódi Sándor Főosztályvezető-helyettes Nemzetközi és Európai Uniós Főosztály Tematika 1. Egészségügyi ellátások

Részletesebben

2013/14 TÉL - BIZTOSÍTÁSOK

2013/14 TÉL - BIZTOSÍTÁSOK 2013/14 TÉL - BIZTOSÍTÁSOK 2013/14-es téli szezonban is, minden termékünk esetében egységesen, azaz a Repülős utazások repülővel, az egyéni katalógusból a Szállodák, Panziók és Apartmanok foglalása esetén

Részletesebben

EUB Szolgáltatások és díjak 2011. május 16-tól visszavonásig

EUB Szolgáltatások és díjak 2011. május 16-tól visszavonásig EUB Szolgáltatások és díjak 2011. május 16-tól visszavonásig TOP EXTRA, TOP, NÍVÓ, BÁZIS TOP EXTRA TOP NÍVÓ EGYÉNI 70 éves korig összesen 1 napra: 1.350 830 660 EGYÉNI-70 éves korig 2-365 napra az elsı

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

AZ ÜZEMANYAGKÁRTYÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI, KÖTELEZETTSÉGEK ÉS JOGOSULTSÁGOK

AZ ÜZEMANYAGKÁRTYÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI, KÖTELEZETTSÉGEK ÉS JOGOSULTSÁGOK AZ ÜZEMANYAGKÁRTYÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI, KÖTELEZETTSÉGEK ÉS JOGOSULTSÁGOK I. Általános Feltételek 1. A MOL Nyrt. az általa kibocsátott üzemanyagkártyákhoz

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

A díjmentesség a helyjegyre, valamint az InterCity pótjegyre nem vonatkozik.

A díjmentesség a helyjegyre, valamint az InterCity pótjegyre nem vonatkozik. Utazási kedvezmények 1./Kedvezmények a közforgalmú vasutak vonalain Díjmentes utazásra jogosult korlátlan számban a 65. életéve betöltésétől a magyar állampolgár a 2. kocsiosztályon, személyi igazolványa

Részletesebben

COMPANY WORLD TRAVEL ÉS COMPANY AUTÓ-EXTRA EUROPE UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2006-01CT)

COMPANY WORLD TRAVEL ÉS COMPANY AUTÓ-EXTRA EUROPE UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2006-01CT) COMPANY WORLD COMPANY WORLD TRAVEL ÉS COMPANY AUTÓ-EXTRA EUROPE UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2006-01CT) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános

Részletesebben

IGAZOLÁSOK LISTÁJA. a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz

IGAZOLÁSOK LISTÁJA. a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz IGAZOLÁSOK LISTÁJA a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz A pályázat érvénytelen, ha a pályázó nem adja be (1) a pályázóval egy lakcímre bejelentett személyekről szóló önkormányzati

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

A magánbetegbiztosítás

A magánbetegbiztosítás A magánbetegbiztosítás A jogi keretfeltételek korlátozott felmondási lehetőségek a betegbiztosítási szerződések csak élethosszig köthetőek a biztosítottra, kivéve a rövid távú biztosításokat, amelyek futamideje

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Aegon Csoportos Biztosításról

TÁJÉKOZTATÓ az Aegon Csoportos Biztosításról TÁJÉKOZTATÓ az Aegon Csoportos Biztosításról A Csoportos Biztosítások azt a lehetőséget kínálják a vállalatok számára, hogy alkalmazottaiknak az anyagi megbecsülésen túl a váratlan események (balesetek,

Részletesebben

Egészségbiztosítás, finanszírozás Gyakorlati előadás Bártfayné Felsővályi Kinga 2013-as előadása alapján 2014.11.17. 1

Egészségbiztosítás, finanszírozás Gyakorlati előadás Bártfayné Felsővályi Kinga 2013-as előadása alapján 2014.11.17. 1 Egészségbiztosítás, finanszírozás Gyakorlati előadás Bártfayné Felsővályi Kinga 2013-as előadása alapján 2014.11.17. 1 Államilag működtetett, kötelező egészségbiztosítási rendszer felépítése Ellátások

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyben dolgozókat érintő szabályozások gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban Az elmúlt hónapokban több olyan új szabályozás jelent meg, amely nagymértékben megváltoztatja az egészségügyben

Részletesebben

Az egészség nem várhat!

Az egészség nem várhat! Az egészség nem várhat! UNIQA Európai értékek Európa szívéből Az UNIQA Ausztria vezető betegségbiztosítója 8,2 millió osztrák negyedének van betegségbiztosítása Minden 2. biztosított így több mint 1 millió

Részletesebben

Név: Alapnyilvántartási szám:

Név: Alapnyilvántartási szám: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Működési nyilvántartás Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok Kérelem Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a hiánytalanul

Részletesebben

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról TÁJÉKOZTATÓ Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról Érvényes: 2010. május 10-től Az MKB Értékmegőrző

Részletesebben

6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet

6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet Online - 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet - a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező 1. oldal kárfedezeti 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet a vasúti társaságok nem

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB11 számú nyomtatványhoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB11 számú nyomtatványhoz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB11 számú nyomtatványhoz. I. fejezet Általános rendelkezések A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012. július 1-jétől az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleset üzemiségének

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

Védelem a kritikus élethelyzetekben! ERGO Számlabiztosítás

Védelem a kritikus élethelyzetekben! ERGO Számlabiztosítás Azonnali kockázatvállalással! Védelem a kritikus élethelyzetekben! ERGO Számlabiztosítás Védelem és biztonság Önnek és számlájának Sokan tartunk a szívinfarktustól, a daganatos megbetegedések kialakulásától

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB14.számú nyomtatványhoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB14.számú nyomtatványhoz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB14.számú nyomtatványhoz. I. fejezet Általános rendelkezések A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával a Magyar Köztársaság Kormányának 100 lépés Programja keretében ÖNÁLLÓ

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

TERVEZET. A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekszületési támogatásról 1

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekszületési támogatásról 1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekszületési támogatásról 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete - abból a célból, hogy Pétfürdő

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB15.számú nyomtatványhoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB15.számú nyomtatványhoz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB15.számú nyomtatványhoz. I. fejezet Általános rendelkezések A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Az egészségbiztosítás

Az egészségbiztosítás Népegészségügyi háttér Az egészségbiztosítás Előadó: dr. Kártyás Gábor kartyas.gabor@gmail.com - A születéskor várható élettartam a gazdasági fejlődéssel növekszik - Az orvostudomány fejlődik - A népesség

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM. Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt

KÉRELEM. Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt KÉRELEM Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt Kérelmező család és utóneve: Születéskori család és utóneve: Neme: Állampolgársága: Születési helye, ideje: Anyja neve: Lakcíme: Tartózkodási

Részletesebben

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata)

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) Biztosítási esemény Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a vagyonbiztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben