ÁSZÁRI HÍREK M Á R C I U S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁSZÁRI HÍREK 2 0 1 0. M Á R C I U S"

Átírás

1 , ÁSZÁRI HÍREK M Á R C I U S POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI A képvisel-testület i ülésérl A Polgármester jelentésébl megtudták a képviselk, hogy hosszú id után ismét van választott elnöke a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulásnak Pölöskei József rédei polgármester személyében. dr. Lunkné Nyuli Márta tájékoztatta a testület tagjait a évi beiskolázás várható helyzetérl, a csoport- és osztálybontás lehetségérl, utóbbihoz a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának engedélye szükséges. Ezt követen a évi országgylési választások lebonyolításához szükséges Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztására került sor. Az új orvosi rendel biztonsága, értékeinek megóvása érdekében a terület bekerítésérl és kapurendszer kiépítésérl döntött a képvisel-testület. A testület megvitatta, majd ezt követen úgy döntött, hogy ebben a választási ciklusban nem támogatja Kisbér Város Jegyzjének azon felvetését, hogy Ászár, Kisbér valamint más kistérségi községek Kisbér központú körjegyzségre lépjenek egymással Ft-tal támogatta a testület a Komárom-Esztergom Megye Közoktatásért Közalapítvány kérelmét, majd hozzájárult a közfoglalkoztatottak részére, munkájuk elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges kistraktor és utánfutó beszerzéséhez. A testület az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan megrendelte a Kalász utca útfelújítását. Továbbra sincs pályázati lehetség aszfaltos út kialakítására. A Polgármester tájékoztatta a testületet a Polgármesteri Hivatal felújításának terveirl. A terv elkészítése a Kistérség pályázatának keretében kialakítandó szociális iroda, valamint az akadálymentesítés megvalósítása miatt vált szükségessé. Közérdek hírek Emléktábla állítás Geczingerné Mészáros Henrietta Kedves Ászáriak! Mint már arról egy korábbi Hírmondóban tájékoztattuk Önöket, a múlt század végén élt a településen egy Hérics Márton nev plébános, akinek tevékenysége révén a község soha nem látott fejldésnek indult gazdasági és kulturális téren egyaránt. Hérics Márton 1887-tl 1907-ig volt a község plébánosa. egy olyan nagy mveltség, széles látókörrel rendelkez világi gondolkodású egyéniség volt, aki a maga korában messze meghaladta a kor átlagemberét, meghatározó szereplje volt a 1

2 település életének és fejldésének. Tevékenységének egyik legnagyobb eredménye 1892-ben az új iskola felépítése, majd ezt követen a népkönyvtár megszervezése volt. Neki köszönheten számos civil szervezet és egyesület jött létre a településen. (tzoltó egylet, társadalmi kör, Mária lányok társulata, takarék magtár) A századfordulón saját téglagyárat is épített, mely sok ászári családnak adott munkát és megélhetést Több nyelven beszélt, egyházi, vallási, kulturális és botanikai témákból publikált. De e mellett kiváló szónok is volt, 1891-ben Szent István király ünnepén Bécsben prédikált a kapucinusok templomában, mely prédikáción a császár is jelen volt. A plébános munkájának eredményeit nemcsak a katolikus hívek élvezhették, hanem az egész község lakossága. Mint utóbb kiderült Hérics Márton déd nagybátyja volt Dr. Nemeskürty István neves történész professzornak. Hogy személye és munkássága ne vesszen a feledés homályába, ezért felmerült az a gondolat, hogy méltó emléket kellene állítani számára. Az elmúlt év májusában alakult is egy emlékbizottság, aki célul tzte ki, hogy szobrot állíttat a volt plébánosnak. Sajnos az anyagiak hiánya miatt a bizottságnak módosítania kellett az eredeti elképzelésén és a szobor állítás helyett az emlékm állítását tzte ki megvalósítandó célul ezt is közadakozásból. A bizottság tagjai és a külss adakozók eddig már több mint 350 E Ft-t ajánlottak fel az emlékmállításra, ami viszont még nem elegend. Ráadásul tervet is kell készíteni az emlékmállításhoz, mivel az memléki környezetbe kerül felállításra, ami szintén a költségek növekedését eredményezi. A bizottság nevében tisztelettel kérem Önöket, hogy aki egyetért a célkitzésünkkel és anyagilag is támogatni szeretné ezt a nemes elképzelést, az Ászár Községért Közalapítványon keresztül járuljon hozzá az emlékm állítás költségeihez. Támogatását vagy az közalapítvány számlájára történ átutalással ( , OTP Kisbér), vagy pedig a hivatalban történ befizetéssel teheti meg. Kedves Kalász utcai lakók! dr Árvai Lajos polgármester én az egyik lakótársuk t küldött a polgármester és a jegyz számára a hozzácsatolt négy fotóval együtt, azzal a szándékkal, hogy az út katasztrofális helyzetére felhívja a figyelmünket. Megköszönve a lakótárs értesítését, válaszomban tájékoztattam a közeljövben és a késbbiekben teend intézkedéseinkrl, melyekrl most Önöket is szeretném tájékoztatni. Sajnos a téglatörmelékes utak többsége a csapadékos idjárás (es, hó, fagyás, hótolások, stb.) következtében a tél végére így néz ki. Ezt még tetézi az tény, hogy néhány utcabeli lakótársuk rodeózva közlekedik, ami szintén a kigödrösödést fokozza. Az elmúlt évhez hasonlóan az önkormányzat a tavasz elején idén is meg fogja csináltatni az utat a KIFE Kft -vel (újra fellazítják, elsimítják, tömörítik), mely munkákat már meg is rendeltünk. Többen kifogásolták, hogy miért nem pályázunk, mikor ott a sok pályázati kiírás és lehetség? Sajnos ez nem olyan egyszer dolog, mint azt néhányan gondolják. A pályázati kiírások eleve a szilárd alapú utak felújításáról szólnak. Az utóbbi két évben önkormányzatunk kétszer próbált pályázni útfelújításra, de sajnos mind a két esetben sikertelenül. A pályázati kritériumok úgy kerültek kiírásra, hogy annak csak a megyei városok, vagy a budapesti kerületek tudtak megfelelni. 2

3 A kritériumok között szerepeltek pl., hogy gyjt út legyen, fútvonalra csatlakozzon, a napi áthaladó jármforgalom 500 db/d legyen, a rendezési terv elírása feleljen meg a kiírásnak, stb. és mindezeken túlmenen szilárd alappal is rendelkezzen. Itt a környéken senki sem felelt meg a kiírásoknak, pedig nekünk még érvényes engedélyezési tervünk is van az utca felújítására. Pályázat nélkül kb. 40 M Ft-ból lehetne kialakítani aszfaltos utat és vízelvezetést az utcában. Erre pedig jelenleg nincs szabad forrása az önkormányzatnak. Sajnálatos módon a 100 M Ft-os iskolai kötbérpernek még mindig nincs vége! Ugyan els fokon az önkormányzat nyert, de a kivitelez másodfokra vitte az ügyet, így a per végs lezárásáig a szabad pénzeszközeinket kénytelenek vagyunk lekötni. A képvisel-testületben már felvetdött az a gondolat, hogy nyertes per esetén akár pályázat nélkül is kialakítanánk az utcában az aszfaltos utat és a vízelvezetést. Addig viszont be kell érnünk a folyamatos javítással és állagmegóvással, amiért a türelmüket és megértésüket kérjük. Kérem fenti tájékoztatásom szíves tudomásul vételét. dr. Árvai Lajos polgármester A rozsdás htnek nem az árokparton a helye Az Elektro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. és Ászár község Önkormányzata a környezettudatos gondolkodásra ösztönözve, a lakosság körében feleslegessé vált elektronikai hulladék (e-hulladék) szervezett begyjtését kívánja megvalósítani községünkben. Az Elektro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. az elhasznált elektronikai és elektromos berendezéseket az országos begyjt hálózata segítségével juttatja el a feldolgozókhoz, ahol az Európai Unió elírásainak megfelelen feldolgozzák és a kinyert másodnyersanyagokat minél nagyobb részben visszaforgatják az ipari termelés körforgásába. Lakosaink az akció napján, 2010.április 16-án, pénteken óráig térítésmentesen adhatják le az otthonaikban keletkezett épségben lév háztartási e-hulladékot, Ászáron a Jászai téri parkolóban kijelölt gyjtponton. Mi tartozik az elektromos hulladék körébe? - kis háztartási gépek (pl. hajszárító, vasaló, kenyérpirító) - nagy háztartási gépek (pl. htgép, mosógép, bojler, villanytzhely) - barkács gépek (pl. fúrógép, hegeszt, trafó, fnyíró gép) - szórakoztató elektronika (pl. TV, video-, DVD lejátszó, hi-fi) - számítógép, monitor - fénycsövek, kompakt izzók, lámpatestek Szelektív gyjtésük fontos, mert feldolgozás eltt el kell távolítani számos, a környezetre különösen veszélyes, rákkelt és csak speciálisan kezelhet anyagokat (pl. higany, azbeszt, brómtartalmú manyagok) A mi felelsségünk is, hogy ne növeljük tovább az egyre nagyobb méreteket ölt hulladékhegyeket. 3

4 Kérjük, tegyen Ön is településünk tiszta környezetéért! Legyünk tudatos vásárlók! Minden magyar állampolgárnak joga van tudni, hogy milyen mérgez és más potenciális veszélyes anyagokat tartalmazó áruk érkeznek hazánkba és Európába. Ismeretük hiánya sérti az egészséges élethez való alkotmányos alapjogunkat, valamint jelents gazdasági károkat okoz. A tájékoztatás kiemelt állami feladat lehetne, amely jelenleg még Internetes platformon sem mködik, vagy körülményes. Van azonban egy alapítványi támogatású honlap, mely elvállalta ezt a közérdek munkát, és szinte közli a veszélyes termékek listáját, mely EU-s adatbázisokra támaszkodik, beazonosíthatók és nem rémhírek! 4

5 Jelen felhívással szeretnénk a lakosságot arra ösztönözni, hogy tájékozódjanak a boltok polcaira kerül áruk minségérl és váljanak tudatos vásárlóvá. A fent említett termékek, élelmiszerek listáját az alábbi internetes címen érhetik el: ANYAKÖNYVI HÍREK Búcsúzunk elhunytainktól: Menyhárt Lajosné (78) Köszöntjük községünk újszülöttjeit: Sulyok Tamás és Polgár Ivett fiát, Marcellt Szabó Roland és Kusicza Georgina lányát, Lillát Szécsényi István és Áment Szilvia lányát, Tímeát Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk az apróságoknak és szüleiknek! Információk Idseknek Nyugdíjas személyek egyszeri segélye Egyszeri segély engedélyezhet a nyugellátásban részesül személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és havi jövedelme - ha a kérelmez közeli hozzátartozójával közös háztartásban él a forintot (korábban ez ), - ha a kérelmez egyedül él, a forintot nem haladja meg. A kérelmeznek nyilatkoznia kell a havi jövedelmérl is. Egyszeri segély évente csak egy alkalommal állapítható meg. Minimálisan engedélyezhet összege forintról forintra emelkedett. Nem haladhatja azonban meg az öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének másfélszeresét ( forint), rendkívül indokolt esetben a fent említett összeg háromszorosát. (Utóbbi összeget az ONYF figazgatója engedélyezheti.) Az egyszeri segélyt az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet kérelmezni. A kérelem elbírálásához mellékelni kell a rendkívüli körülményeket alátámasztó igazolásokat (pl.: a kérelmez nevére kiállított temetési számla, egészségi állapotra, gyógyszerköltségre vonatkozó dokumentumok, stb.) A kérelmet mellékleteivel együtt a lakóhely szerint illetékes Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz kell benyújtani. Formanyomtatvány igényelhet a Polgármesteri Hivatalban, illetve a Családsegít Központ ászári munkatársainál, akik a nyomtatvány kitöltésében is segítenek.(szerdai napokon 13 és 15 óra között a hivatalban megtalálhatók) 5

6 Kivételes nyugdíjemelés A méltányossági nyugdíjemelés engedélyezhet a nyugellátásban részesül, az öregségi nyugdíjkorhatárt elér vagy rokkant személy, illetve árva, továbbá a fogyatékkal él, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegy esetében, ha nyugellátása és rendszeres pénzellátásának együttes havi összege nem haladja meg a forintot. Rendkívül indokolt esetben az ONYF figazgatója engedélyezheti a nyugellátás méltányosságból történ emelését, ha a nyugellátás és a rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a forintot. A méltányossági nyugdíjemelés és az egyszeri segély iránti kérelem megalapozásához csatolni kell a megfelel igazoló dokumentumokat.(temetkezési számla, rendkívüli kiadást igazoló irat, háziorvosi, szakorvosi, kórházi igazolás, illetve orvosi szakvélemény stb.) Formanyomtatvány igényelhet a Polgármesteri Hivatalban, illetve a Családsegít Központ ászári munkatársainál, akik a nyomtatvány kitöltésében is segítenek.( szerdai napokon 13 és 15 óra között a hivatalban megtalálhatók) Róthné Kertész Mónika szociális ügyintéz HÍREK A JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL Farsang a Jászai Mari Általános Iskolában február 5-én tartottuk iskolánkban a farsangi bált. Immár hagyománnyá vált, hogy az alsó- és fels tagozatos tanulók együtt ünneplik a farsangot. 16 órakor kezddött a jelmezes felvonulás, ahol nagyon sok ötletes maskarát láthattunk. Az alsósok egyéni jelmezekben vonultak fel, a felssök inkább csoportos produkciókkal készültek. Ezúton is szeretnénk megköszönni azon szülk munkáját, akik saját kezleg készített jelmezbe öltöztették gyermeküket, ezzel is emelve bálunk színvonalát. A sok vidám felvonuló közül a zsri csak hosszas tanakodás tudott dönteni a helyezésekrl. A jelmezes felvonulás után a zsákbamacska és a tombola árusítása következett. Ezekhez az ajándékokat a szülk ajánlották fel. Itt szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítséget és támogatást. A bál ideje alatt mköd büfénkben lelkes anyukák árulták a szendvicseket és üdítt. A zenét 6. osztályos diákunk, Horváth Bence szolgáltatta. A farsangi bál bevétele a Diákönkormányzat kasszájába került és diákjaink döntése alapján lesz felhasználva. (táborozás támogatása, tanulók jutalmazása, diáknap finanszírozása, mozi- és színházlátogatás támogatása, stb.). A farsangi mulatsághoz ideálisak voltak iskolánk körülményei, ezt a gyerekek ki is használták. Sinigláné Gurumlai Piroska Diákönkormányzatot segít pedagógus 6

7 Jászai Mari Mese- és Prózamondó Verseny 2010 Ez évben, mint az utóbbi évek során is, tisztelegve községünk szülötte, Jászai Mari nagysága eltt, megrendeztük színésznnk születésének 160. évfordulója /1850. febr. 24./ emlékére a róla elnevezett prózamondó versenyünket. E nevezetes eseményre február 26-én délután került sor iskolánkban. A versenyre a kisbéri kistérség általános iskoláit, nagycsoportos óvodásait is meghívtuk, összesen 10 kistérségi iskola és óvoda mutatkozott be 64 tanulóval, ill. óvodással. Alsó és fels tagozatban többnyire 1-1,5 oldal hosszúságú mesével vagy elbeszélésrészlettel nevezhettek be kis prózamondóink, amelyeket a helyi, szervez iskola pedagógusai választottak ki számukra. A kis óvodások természetesen rövidebbel. Vidám, humoros itt-ott cinikus történeteket adtak el versenyzink, melyek által bizonyíthatták szereplésre való alkalmasságukat, szép kiejtésben megmutatkozó tehetségüket és eladói képességeiket is. Többek között Fehér Klára, Krúdy Gyula, Szép Ern elbeszélés-részletei és más népmesék, ill. népmondák elevenedtek meg eladásukban Öt kategóriában adtunk ki helyezéseket: óvodás, osztályokban, illetve az 5-6. és a 7-8.-os korosztályoknál, ahol az 1-3. helyezettet jutalmaztuk egy-egy szép mesekönyvvel, verseskötettel, vagy éppen egy regénnyel. Senki sem távozott üres kézzel, hiszen minden résztvev egy-egy kis emléklapot tudhatott magáénak, nem beszélve egy közös élmény és tapasztalatszerzés gazdagító hatásáról. És az eredmény: Óvodások: 3-4.o I.hely: Gálos Lukács, Ászár, II.hely: Szimler Patrícia Bakonysárkány III. hely: Végh Laura Ászár, (felkészít: Róthné Kiss Tünde, Komendáné V. Melinda) 1-2. o.: I. hely: Vas Dominik, Bársonyos II.hely: Czefrenek Dorka, Bábolna III.hely: Nagy Viktória, Ete I. hely:kiss Zoltán, Bakonysárkány II. Malomsoki Virág, Nagyigmánd III. hely: Skrihár Anna, Kisbér 5-6.o.: I. hely: Grigoriu Eszter, Súr II.hely: Varga Eszter, Bakonysárkány III. hely: Kiss Anna, Bakonysárkány 7-8.o.: I. hely: Krausz Berta, Bakonysárkány II. hely: Link Eszter, Súr III. hel: Fábián Alíz, Nagyigmánd Öröm volt látni az elz években is, mennyi kísér szül, nagyszül érkezett a pedagógusokon kívül, hogy együtt drukkoljanak, örüljenek a résztvevk sikereinek. Reméljük, jövre ugyanilyen lelkesedéssel készülnek azok is, akik még nem vettek részt ilyen megmérettetésen, hogy ráérezzenek a versenyzés örömére, ill. akik nem nyertek, de a gyzelem reménye által hajtva k sem adják fel. 7

8 Jászai Napok ÁSZÁR A már hagyományosnak számító Jászai Napok rendezvénysorozata múlt héten vette kezdetét. Nagy színésznnk születésének 160. évfordulója alkalmából /szül febr. 24./ nem véletlenül épp azon a napon, febr. 24-én iskolánk tanulói és tantestülete koszorúzással emlékezett meg a Jászai téri parkban található mellszobránál. Tiszteletadásunk jeleként pénteken, 26-án rendeztük meg az immár szintén hagyományosan megrendezett prózamondó versenyünket, melyen kistérségünk iskoláinak kiemelked kis eladómvészei adhattak számot szép kiejtésben megmutatkozó tehetségükrl és eladói képességeikrl. Vidám, humoros, történeteket adtak el versenyzink. A rendezvénysorozat fénypontja a 27-ei, szombat délutáni msor volt, amely dr. Lunkné Nyuli Márta igazgatón ünnepélyes megnyitójával vette kezdetét. Méltatta a nehéz, sokszor emberfeletti ervel és kitartással rendelkez nemzet színésznjének a sötétségbl a fénybe ível pályafutását. Majd megkezddtek a jókedvre hangoló msorszámok. Láthattuk a helyi Kuckó Óvoda apróságainak eladásában pünkösdi lakodalmas bemutatóját, valamint népi játékokat és táncokat Balaskó Lászlóné és Molnár Gábor néptánc oktató közremködésével. A lelkes tagok közül néhányan már öreg táncosoknak mondhatók, de folyamatosan kapcsolódnak be hozzájuk új érdekldk is. Most felvidéki gyermekjátékok, és táncok szerepeltek a csoport palettáján. Jászai Mariról elnevezett Nyugdíjasklubunk ismét aktív részese volt a msornak. Tagjaik, mint mindig, valami aktuális, saját írású produkcióval állnak színpadra. Jelenleg a hazánkat sújtó nehéz, válságos idszak embert próbáló eseményeinek a nép lelkére nehezed nyomása ihlette dalaikat és verseiket. Iskolánk Diákszínjátszó Szakkört is mködtet. Közremködésükkel két jelenetnek lehettünk tanúi: a kisebbek eladásának a címe A buták versenye volt, felsseink pedig Illyés Gyula Tvé tevk c. darabját adták el. A színdarabokat Deák Anna és Pintér Zsuzsanna magyartanár tanította be, a színpadkép Greinerné Ábrahám Erzsébet, a zenei háttér Mészárosné Fehér Gabriella és Zimonyi Gábor munkáját dicséri. A színdarabok között lazító, pihentet, kikapcsoló volt a zenemvészeti szakköröseink bemutatkozását hallgatni, akik furulya és zongoratudásukat bizonyíthatták Bach, Beethoven, Haydn zongoradarabjainak tolmácsolásával, ill. Bartók népdal-feldolgozásainak eladásával. Emellett ízelítt kaphattunk még a híres amerikai romantikus dráma, a Love story híres filmzenéjébl. A prózamondó verseny ügyes eladói közül egy alsós és egy felss diákunk is eladhatta saját kis msorát. Iskolánk énekkara szintén üde színfoltot jelent évrl-évre a programban, igyekeznek mindig valami újdonsággal elállni. Idén Halász Judit dalaiból válogattak. A msor zárásaként a felntt Cantabile kórussal együtt nagy sikert arató zeneszámokat adtak el. Március 15-ei megemlékezés apropóján a megzenésített Nemzeti dallal és a Ghymes együttes Kézfogás cím számával örvendeztették meg a nézket él zenekari kíséret mellett. Mondani sem kell, mekkora sikerrel! Dr Lunkné Nyuli Márta 8

Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang

Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang NNAPI KÖSZÖNT Lábatlan Város Önkormányzata és a magam nevében sok szeretettel köszöntöm városunk minden lányát és asszonyát a közeled Nnap alkalmából! Török István polgármester Véget ért a farsang Polgármesteri

Részletesebben

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. D E C E M B E R, 2 0 1 0. J A N U Á R

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. D E C E M B E R, 2 0 1 0. J A N U Á R ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. D E C E M B E R, 2 0 1 0. J A N U Á R POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI A képvisel-testület 2009.12.14-i ülésérl A képvisel-testület jóváhagyta a 2010. évi munkatervet, mely többek között

Részletesebben

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi

Részletesebben

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el Ahogyan a múlt évben, úgy az idén is 4 csapat részvételével rendezték meg Torinóban a "Népek békéje" labdarúgó utánpótlástornát. Az elzetes tervek szerint a francia Nizza, valamint a Juventus is részt

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

Ú J R E N D E Z V É N Y T É R M Á J U S I P R O G R A M J A

Ú J R E N D E Z V É N Y T É R M Á J U S I P R O G R A M J A XXX. évfolyam 5. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2014. május Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése tárgyú projekt (azon. szám: KMOP. 5.2.1//B-09-2F-2010-0009)

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI

POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI ÁSZÁRI HÍREK 2 0 1 5. J A N U Á R - F E B R U Á R Évszázadot hord már a hátán. Kicsi szobáit bejárván Oly áldott ihletés ölel meg, Örök derűje szent egednek, Te művészet, te halhatatlan Csodálat csordul

Részletesebben

Március 8. Nemzetközi Nőnap

Március 8. Nemzetközi Nőnap Március 8. Nemzetközi Nőnap Ezen a napon figyelmünk a gyengébb nem, a szebbik nem, a Nők irányába terelődik. Jelentőségét talán nem is kell külön méltatnunk, mint inkább tisztelettel, szeretettel köszöntenünk

Részletesebben

MÁRCIUS 15-i A fánk sütő verseny díjazottjai Varga Krisztina

MÁRCIUS 15-i A fánk sütő verseny díjazottjai Varga Krisztina Deszk Község Önkormányzatának Lapja www.deszk.hu I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. MÁRCIUS MÁRCIUS 15-i ÜNNEPI MŰSOR A megemlékezésről a 6. oldalon olvashatnak. Szakmai díj a Deszki Faluháznak Nagy örömünkre intézményünk

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Köszöntjük 300 éves testvériskolánkat!

Köszöntjük 300 éves testvériskolánkat! XXV. évfolyam 5. szám Meghívó Örömmel tájékoztatjuk, hogy iskolánk a 2008/2009-es tanévben megkezdte a 300. tanévét, melyre rendezvénysorozattal készülünk. A jubileumi ünnepség minden eseményére szeretettel

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA 2011. XIII. évfolyam, 3. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA Az Intelligens iskola modell infrastrukturális hátterének kialakítása a Bocskai István Általános Iskola

Részletesebben

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja XII. évfolyam 4. szám Húsvét kiszézéssel és vill zéssel Húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a

Részletesebben

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2007. január A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN A nemzet nyelvében él. Ha nem akarjuk, hogy els öngyilkossági kísérlete után még

Részletesebben

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget.

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget. XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR INGYENES Kedves Boldogiak! Kívánok mindenkinek eredményes, boldog, sikeres új esztendõt! Megoldásra vár: Falugyûlésen, illetve a Boldogi Élet utolsó számában szóltam

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

* * * * Tartalom: Anyák napja alkalmával, szívünk egész melegével köszöntjük az édesanyákat a Kéki Református Egyházközség

* * * * Tartalom: Anyák napja alkalmával, szívünk egész melegével köszöntjük az édesanyákat a Kéki Református Egyházközség Tartalom: * * * * * 2-3. oldal: Önkormányzati hírek 4. oldal: Katolikus bál 5. oldal: Felvételiztek a nyolcadikosok 6. oldal: Május hó 7. oldal: Sport 8-9. oldal: Jubileumi néptáncgála 10. oldal: Hírdetések

Részletesebben

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell XVIII. évfolyam, 2010. május 8. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Választás 2010. eredményes volt a második forduló (6. oldal) Zárszámadás a 2009-es

Részletesebben

2010. évi útépítések. A kis Sóderos jelene és jövõje! DHRV hírek. Dunaharaszti választókörzetei 14 15. oldal. Képviselõ-testületi ülés

2010. évi útépítések. A kis Sóderos jelene és jövõje! DHRV hírek. Dunaharaszti választókörzetei 14 15. oldal. Képviselõ-testületi ülés XIX. évfolyam 2010. augusztus * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja 4. oldal 12. oldal 2010. évi útépítések A kis Sóderos jelene és jövõje! DHRV hírek Dunaharaszti választókörzetei 14 15. oldal Képviselõ-testületi

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. 1 8 4 8. m á r c i u s 1 5 - r e e m l é k e z ü n k

Jánoshidai Híradó. 1 8 4 8. m á r c i u s 1 5 - r e e m l é k e z ü n k Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XIII. évfolyam 1. szám 2010. március 1 8 4 8. m á r c i u s 1 5 - r e e m l é k e

Részletesebben

VÁMOSSZABADI Mi újság?!

VÁMOSSZABADI Mi újság?! VÁMOSSZBDI Mi újság?! 2015. március XI. évfolyam 1. szám Polgármesteri köszöntő Kedves Vámosszabadiak! Sok szeretettel köszöntöm a megújult első számának olvasóit. Mint látható, a faluújság modern külsővel

Részletesebben

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ Meghosszabbították a díjmentességet KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS (2. oldal) Ára: 99Ft A DZSUNGEL ELEVENEDETT MEG A FARSANGON (4.OLDAL) RÖVIDESEN

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXXI. évfolyam 6. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. június 2 VISEGRÁDI HÍREK 2015. június VÁROSHÁZI HÍREK Tájékoztató a testületi üléseken történtekrl Áprilisban munkaterv szerinti ülését

Részletesebben

BOLDOG N NAPOT! TARTALOMBÓL: A N NAP TÖRTÉNETE EGÉSZSÉGNAP. (5. oldal) XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. FEBRUÁR

BOLDOG N NAPOT! TARTALOMBÓL: A N NAP TÖRTÉNETE EGÉSZSÉGNAP. (5. oldal) XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. FEBRUÁR BOLDOG N NAPOT! XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. FEBRUÁR A N NAP TÖRTÉNETE Mindenki számára ismer s dátum a március 8., ezen a napon ugyanis sok országban a f szerep a hölgyeké, lányoké, édesanyáké és nagymamáké.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIX. évfolyam 2. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2013. február A farsang a vígság azon idszakát jelzi, mely a húsvéti nagyböjtöt megelzi. A farsangot rendesen január 6-tól hamvazó szerdáig

Részletesebben

Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. évfolyam 6. szám 2008. június 2 VISEGRÁDI HÍREK 2008. június VÁROSHÁZI HÍREK Beszámoló a képvisel-testület május 29-i ülésérl A testület májusi

Részletesebben

Tartalomjegyzék: Tótkomlós Város Önkormányzata az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére

Tartalomjegyzék: Tótkomlós Város Önkormányzata az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére Tartalomjegyzék: Beszámoló a testületi ülésről... 2 Tótkomlós szennyvízelvezetési és tisztítási projektje... 2 Pályázati felhívás - A Mozi épületének hasznosítására... 3 84 főnek teremtettek munkahelyet

Részletesebben