TÁJÉKOZTATÁS A SARMA PROJEKT HELYZETÉRŐL. Hámor Tamás. MBSZ Adalékanyag Tagozat, Budapest, október 4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÁS A SARMA PROJEKT HELYZETÉRŐL. Hámor Tamás. MBSZ Adalékanyag Tagozat, Budapest, 2011. október 4."

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÁS A SARMA PROJEKT HELYZETÉRŐL Hámor Tamás MBSZ Adalékanyag Tagozat, Budapest, október 4.

2 Sustainable Aggregate Resources Managament: Fenntartható Aggregátum Gazdálkodás Európai Regionális Fejlesztési Alap, Délkelet Európa Program 800 pályázatból a 15. a rangsorban futamidő: május december költségvetés: (ERDF 85 %) MBFH: (ebből a 15 % önrészt az NFÜ állja előfinanszírozással!) tagok: Hámor T., Ó Kovács L., Kovács G. Gombárné Forgács G., Bihari Gy., Horeczky Veronika

3 1. Geological survey of Slovenia, SI 2. University of Leoben, AT 3. Prefectural Authority of Pella, GR 4. Institute of Geology and Mineral Exploration, GR 5. Technical University of Crete, GR 6. Hungarian Office for Mining and Geology, HU 7. Emilia-Romagna Region - Environment, Soil and Coast Defense Department, IT 8. Parma Province - Territorial Planning Service, IT 9. National Institute for Research-Development in domain of Geology, Geophysics, Geochemistry and Remote Sensing, RO 10. University of Bucharest, Faculty of Geology and Geophysics, RO 11. Herzeg Bosnia Canton Government Ministry of Economy, BiH 12. University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, SRB 13. Ministry of Economy, Trade and Energy, AL (Albanian Geological Survey) 14. MINGORP Ministry of Economy, Labor and Entrepreneurship, Energy and Mining Directorate, HR (Croatian Geological Survey) Projekt partnerek (14)

4 A projekt célja az aggregátum forrásokkal való gazdálkodás közös módszertanának kimunkálása (SARM) az aggregátum ellátási mix biztosítása (sustainable supply mix (SSM)) elsősorban a tervezés eszközeivel három szinten, hogy biztosítsák az anyag- és energiahatékony primer és szekunder nyersanyag ellátást a Délkelet Európa régióban, hogy csökkenjen az ipari eredetű hulladékok lerakása, hosszabbodjon a természeti erőforrások rendelkezésre állása, segítse az anyaghatékony gazdaságok kifejlődését.

5 Helyi szinten: - ásványi nyersanyag kitermelés optimalizálása, környezeti hatások csökkentése - illegális és szürke bányászkodás csökkentése - nem-veszélyes hulladékok újrahasznosításának növelése Regionális és országos szinten: - nemzeti és regionális stratégiákban és fejlesztési tervekben való megjelenítés, tematikus politikák harmonizálása régiók között - az aggregátum ellátási mix (SSM) metodika elterjesztése Transznacionális szinten: - módszertani ajánlás a határon átnyúló és nemzetközi SARM és SSM tekintetében - egy Aggregátum Intelligencia Rendszer (AIS) kifejlesztése, metaadatbázis minta és know-how transzfer (inkl. hatósági eljárások)

6 THE FINANCIAL SCHEME: Supporting infrastructure development of regions lagging behind - SEE

7

8 A SARM modell

9 aggregátumok: építőipari nyersanyagok, adalékanyagok elsődleges (természetes) aggregátumok (ásványi nyersanyagok): kavics, homok, zúzott kő, (agyag?) másodlagos aggregátumok (újrafeldolgozott hulladékok, melléktermékek): nem-veszélyes bányászati hulladékok, építési-bontási hulladékok, erőműi pernyék, kohósalakok, (vörösiszap ha kémhatása semleges), stb.

10 baseline (case) study reports...

11 workshops, conferences, articles...

12

13

14

15

16

17

18

19

20 újrahasználat (re-use): a nem hulladéknak számító termékeket vagy alkatrészeket újra felhasználják arra a célra, amelyre eredetileg szolgáltak újrafeldogozás (recycling): hasznosítási művelet, amely során a hulladékot termékké vagy anyaggá alakítják azok eredeti használati céljára vagy más célra (inkl. szerves anyagok de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet üzemanyagként vagy feltöltési műveletek során használnak fel) hasznosítás (recovery): hulladék oly anyagot helyettesít, amelyet valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót betölthesse

21 5. cikk Melléktermékek HULLADÉK KERETIRÁNYELV (2008/98/EC) (1) Valamely anyagot vagy tárgyat amely olyan előállítási folyamat során keletkezik, amelynek elsődleges célja nem ezen termék előállítása csak akkor lehet nem hulladéknak, hanem mellékterméknek tekinteni, ha az alábbi feltételek teljesülnek: a) az anyag vagy a tárgy további felhasználása biztosított; b) a szokásos ipari gyakorlattól eltérő feldolgozás nélkül, közvetlenül felhasználható; c) valamely előállítási folyamat szerves részeként állítják elő; valamint d) a további használat jogszerű, azaz a konkrét használat tekintetében megfelel a termék adott használatára, valamint a környezet- és az egészségvédelemre vonatkozó összes követelménynek.. (2). intézkedéseket lehet elfogadni a feltételek meghatározására, amelyeknek teljesülni kell, hogy egy adott anyag vagy tárgy mellékterméknek és ne hulladéknak minősüljön.

22 HULLADÉK KERETIRÁNYELV (2008/98/EC) 6. cikk (1) A hulladék megszűnik hulladék lenni, ha hasznosítási műveleten (inkl. újrafeldogozás) esett át, és megfelel az alábbiakkal összhangban kidolgozandó konkrét kritériumoknak: a) az anyagot vagy tárgyat általánosan használják adott rendeltetéssel; b) van piaca, kereslete; c) megfelel a rendeltetés műszaki követelményeinek és jogszabályoknak; és d) felhasználása nem okoz káros környezeti, egészségügyi hatásokat. (2) A hulladékstátusz megszűnésére kritériumok kidolgozását kell megfontolni, legalább az adalékanyagokra, papírra, üvegre, fémre, gumiabroncsokra, textilanyagokra. (4) Ha közösségi szinten nem határoztak meg kritériumokat, a tagállamok eseti alapon határozhatnak arról, hogy egy konkrét hulladék megszűnt-e hulladéknak. 11. cikk (2) A nagy forráshatékonyságú európai újrafeldolgozó társadalom érdekében a tagállamok megteszik a következő célokhoz szükséges intézkedéseket: b) 2020-ig a nem veszélyes építési és bontási hulladékok újrahasználatra történő előkészítését, újrafeldolgozását és az egyéb, anyagában történő hasznosítását, ideértve a feltöltési műveleteknél más anyagok helyettesítésére történő használatot. tömegében minimum 70 %-ra kell növelni.

23 01 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 01 01ásványok bányászatból származó hulladékok fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladék nemfémes ásványok bányászatából származó hulladék fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladékok * szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképző meddő *veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő meddő, amely különbözik a től és a től *fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok hulladék porok, amelyek különböznek a től timföld termeléséből származó vörösiszap, amely különbözik a től közelebbről nem meghatározott hulladékok 01 04nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladékok *nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok kő törmelék és hulladék kavics, amely különbözik a től hulladék homok és hulladék agyag hulladék porok, amelyek különböznek a től kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladékok, amelyek különböznek a től ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladékok, amelyek különböznek a től és a től kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a től közelebbről nem meghatározott hulladékok 01 05fúróiszapok és egyéb fúrási hulladékok édesvíz diszperziós közegű fúrási iszapok és hulladékok *olajtartalmú fúróiszapok és hulladékok * veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszapok és egyéb hulladékok baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszapok és hulladékok, melyek különböznek a től és a tól klorid-tartalmú fúróiszapok és hulladékok, amelyek különböznek a től és a tól közelebbről nem meghatározott hulladékok 10 INORGANIC WASTES FROM THERMAL PROCESSES 1001 Wastes from power stations and other combustion plants (except Bottom ash Coal fly ash Peat and (untreated) wood fly ash Calcium-based reaction waste from flue gas desulphurisation i form Other solid waste from gas treatment Calcium-based reaction waste from flue gas desulphurisation i sludge form 1002 Wastes from the iron and steel industry Waste from the processing of slag Unprocessed slag 1008 Wastes from other non-ferrous thermal metallurgy Slags (first and second smelting) 1009 Wastes from casting of ferrous pieces Furnace slag Furnace dust 1011 Wastes from manufacture of glass and glass products Waste preparation mixture before thermal processing 1012 Wastes from manufacture of ceramic goods, bricks, tiles and construction products Waste preparation mixture before thermal processing 1013 Wastes from manufacture of cement, lime and plaster and articles products made from them 17 CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTES (INCL. ROAD CONSTRUCTION) 1701 Concrete, bricks, tiles, ceramics, and gypsum-based materials Concrete Bricks Tiles and ceramics Gypsum-based construction materials 1702 Wood, glass and plastic 1705 Soil and dredging spoil Soil and stones other than those in Dredging spoil other than those in Insulation materials 1707 Mixed construction and demolition waste

24 BÁNYÁSZATI HULLADÉK IRÁNYELV 2006/21/EC KÖZÖSSÉGI (ÁSVÁNYI) NYERSANYAGPOLITIKA

25

26 DIRECTIVE ON CONSTRUCTION PRODUCTS (89/106 (93/68)) COM(2008) 311 final 2008/0098 (COD) Proposal for a Regulation laying down harmonised conditions for the marketing of the construction products Comm. Dec. 2006/799/EC establishing revised ecological criteria and related assessment and verification requirements for the award of the Community eco-label to soil improvers Bizottsági Határozat (2002/272/EK) a kemény padlóburkolatokra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról

27

28

29

30 A SARM akadályozó tényezői: Közösségi területfejlesztési politika és szabályozás teljes hiánya Közösségi (és esetenként nemzeti) ásványvagyon-gazdálkodási szabályozás hiánya NATURA 2000?

31 TOVÁBBI KÖVETKEZTETÉSEK az aggregátumok a XXI. századig kívül estek a közösségi szabályozás hatókörén a közösségi hulladékjog igen fejlett és haladó, és tárgyalja a kérdéskört több specifikáció indokolt egyes melléktermékekhez és hulladékvége státuszhoz a fenntarthatósági kritérium (ti. életciklus szemlélet, indikátorok alkalmazása, termék-specifikus komplex követelmények) csak ritkán alkalmazott, de van üdítő kivétel is

32 KÖSZÖNÖM A SEGÍTSÉGET ÉS A FIGYELMET! (folyt. köv.?)

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 26904 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 160. szám 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* Az Országgyûlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erõforrásokkal

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 / 44 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2013.07.01 2013.12.31 5 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése,

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2012. évi CLXXXV. törvény 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 A 2013.1.1. és 2013.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. A törvény

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Bevezetômet ezúttal nagy örömmel azzal kezdhetem, hogy tovább erôsödik a Biohulladék Magazin csapata, hiszen ettôl a számtól kezdve a lapnak

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

A HULLADÉK FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE AZ UNIÓS ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLAT ALAPJÁN CSÁK CSILLA

A HULLADÉK FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE AZ UNIÓS ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLAT ALAPJÁN CSÁK CSILLA Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIX/2. (2011), pp. 423 434 A HULLADÉK FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE AZ UNIÓS ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLAT ALAPJÁN CSÁK CSILLA A környezetjogban számos fogalmi meghatározással

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Egy rövid szünet után bővített kiadással jelentkezik a Biohulladék Magazin legújabb száma, amelyet szeretettel ajánlok szíves figyelmükbe.

Részletesebben

2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1

2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1 2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek

Részletesebben

Az integráció elvének érvényesítése a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában

Az integráció elvének érvényesítése a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában Az integráció elvének érvényesítése a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában dr. Szilágyi Szilvia EMLA Egyesület Budapest, 2013. Február A tanulmány a Humusz Szövetség megbízásából, a Vidékfejlesztési

Részletesebben

CENTRAL EUROPE REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS. A projekt a CENTRAL EUROPE Program keretében az ERFA támogatásával kerül kidolgozásra.

CENTRAL EUROPE REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS. A projekt a CENTRAL EUROPE Program keretében az ERFA támogatásával kerül kidolgozásra. CENTRAL EUROPE REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS A projekt a CENTRAL EUROPE Program keretében az ERFA támogatásával kerül kidolgozásra. Az eddigi csekély számú gyakorlati példa alapján végzett becslések

Részletesebben

142. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. október 27., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

142. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. október 27., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. október 27., csütörtök 142. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK Személyi rész... 7788 240/2005. (X. 27.) Korm. r. A veszélyes hulladékok országhatárokat

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Tartalom 1. Bevezetés... 1 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai, jövőképe... 1 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi

Részletesebben

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció SZIE Konzorcium Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció 2014.

Részletesebben

2010. évi törvény. a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról

2010. évi törvény. a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról 2010. évi törvény a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés - a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése

Részletesebben

Élelmiszer-ipari hulladékok statisztikája

Élelmiszer-ipari hulladékok statisztikája Élelmiszer-ipari hulladékok statisztikája Dr. Hegóczki József, a Központi Élelmiszertudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa E-mail: j.hegoczky@cfri.hu Dr. Pándi Ferenc, a Központi Élelmiszertudományi

Részletesebben

A CERREC PROJEKT PROJEKT AZ ÚJRAHASZNÁLATÉRT

A CERREC PROJEKT PROJEKT AZ ÚJRAHASZNÁLATÉRT A CERREC PROJEKT PROJEKT AZ ÚJRAHASZNÁLATÉRT Újrahasználat: új fogalom a hulladékgazdálkodásban Az erőforrás-gazdálkodás egyrészt kiemelkedően fontos kérdés Európában, melynek célja a fenntartható fejlődés

Részletesebben

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer dr. Csepregi István zoldjogkft@gmail.com Hgt. Hulladékgazdálkodás Hulladék kezelés Hulladékkezelési közszolgáltatás Közszolgáltató Települési

Részletesebben

Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok -- természeti erőforrások mutatói

Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok -- természeti erőforrások mutatói Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok -- természeti erőforrások mutatói Csete Mária*, Czira Tamás* * és Pálvölgyi Tamás* * * (Szerk.) * Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ** Envigraph Bt.

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020 c. dokumentum STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2013.

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020 c. dokumentum STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2013. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020 c. dokumentum STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2013. IMPRESSZUM Környezeti értékelés az Országos Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1163. Budapest, Tekla u. 2/c.

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1163. Budapest, Tekla u. 2/c. 2009 Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:1/50 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően meghatározza az intézményben keletkező

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

A SZENNYEZÕ FIZET ELVE A KÖRNYEZET VÉDELMÉBEN. SZILÁGYI SZILVIA doktorandusz

A SZENNYEZÕ FIZET ELVE A KÖRNYEZET VÉDELMÉBEN. SZILÁGYI SZILVIA doktorandusz Iustum Aequum Salutare III. 2007/3. 215 224. Jog és felelõsség szimpózium a PPKE JÁK Jog- és Államtudományi Doktori Iskolájában (2006. november) A SZENNYEZÕ FIZET ELVE A KÖRNYEZET VÉDELMÉBEN doktorandusz

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL

16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL 16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI,

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék 1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, KÖRNYEZETVÉDELMI JOG FELOSZTÁSA...7

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszék Dr. Nagy Géza, Dr. Bulla Miklós Dr. Hornyák Margit, Vagdalt László HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet szerkesztette: DR. NAGY GÉZA Győr, 2002. 2 Széchenyi

Részletesebben

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás tagozat Logisztika-szállítmányozás szakirány A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben

Közbeszerzés zöldebben Közbeszerzés zöldebben Baumgartner Ida Hivatalos közbeszerzési tanácsadó idab@t-online.hu HAB-749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Zöld közbeszerzés Közbeszerzés: Kötelező az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek

Részletesebben

Felmérés egy bizottsági kezdeményezésről a nem-energetikai nyersanyagokkal kapcsolatban

Felmérés egy bizottsági kezdeményezésről a nem-energetikai nyersanyagokkal kapcsolatban Kérdőív gyorsfordítása angolról, Tóth Péter, 2008. 01. 29 02. 22. Felmérés egy bizottsági kezdeményezésről a nem-energetikai nyersanyagokkal kapcsolatban Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2. Profil 3. Általános

Részletesebben