Programme co-funded by the EUROPEAN UNION PRODUCTION OF ÚJRAFELDOLGOZOTT RECYCLED AGGREGATES. The SARMa manuals POLITECNICO DI TORINO

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Programme co-funded by the EUROPEAN UNION PRODUCTION OF ÚJRAFELDOLGOZOTT RECYCLED AGGREGATES. The SARMa manuals POLITECNICO DI TORINO"

Átírás

1 Programme co-funded by the EUROPEAN UNION THE PRODUCTION OF ÚJRAFELDOLGOZOTT RECYCLED AGGREGATES AGGREGÁTUMOK ELŐÁLLÍTÁSA F RINERT O M HULLADÉKOKBÓL I N E R T WA S T E The SARMa manuals POLITECNICO DI TORINO

2

3 ÚJRAFELDOLGOZOTT AGGREGÁTUMOK ELŐÁLLÍTÁSA INERT HULLADÉKBÓL Szerkesztő: Tecnitalia Consultants, MILANO Szerzők: Bressi Giorgio, Volpe Gianpaolo, Pavesi Elisabetta ANPAR - Associazione Nazionale Produttori Aggregati Riciclati Tanácsadó Testület Blengini Gian Andrea Garbarino Elena Pelosio Andrea Ratta Manuela, Rizzati Anna Rita, Romagnoli Massimo, Segadelli Stefano Sarma koordináció Projektkoordinátor Solar Slavko Olasz koordinátorok Cibin Ubaldo Peri Sergio Belső lektorok Solar Slavko Chalkiopoulou Fotini Agioutantis Zacharias Marinescu Mihai Simic Vladimir Külső lektorok Brown Teresa Hejny Horst O Brien Jim Politecnico di Torino, Italy Sustainable Development and Environmental Department, Environmental Impact Assessment Service, Torino Province, Italy Territorial Planning Service, Parma Province, Italy Emilia Romagna Region, Environment, Soil and Coast Defence Department, Italy Geological Survey of Slovenia, Slovenia Emilia Romagna Region, Environment, Soil and Coast Defence Department, Italy Territorial Planning Service, Parma Province, Italy Geological Survey of Slovenia, Slovenia Institute of Geology & Mineral Exploration (IGME), Greece Technical University of Crete (TUC), Greece University of Bucharest, Faculty of Geology and Geophysics, Romania University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Serbia British Geological Survey (BGS), United Kingdom Külső szakértő (szaktanácsadó), Germany A European Aggregates Association (UEPG) Board elnöke, United Kingdom

4 Szerkesztési információ Szerkesztő: Scappini Simonetta - Emilia Romagna Region, Environment, Soil and Coast Defence Department, Italy Címlapterv és fotó: Scappini Simonetta - Emilia Romagna Region, Environment, Soil and Coast Defence Department, Italy ANPAR - Associazione Nazionale Produttori Aggregati Riciclati Politecnico di Torino (Polito), Italy Szerkesztés éve: szeptember Copyright Ez a kiadvány csak a szerzők véleményét tükrözi, a South East Europe Programme Managing Authority nem vállal semmilyen felelősséget az itt közölt információk bármilyen felhasználásáért.

5 A természetes aggregátumok (kavics, homok és zúzottkő) alapvető nem-megújuló erőforrások, amelyek jól hasznosíthatók az utak, épületek és közművek építése során. A becslések szerint az építőipar teljesítménye 4,2%-kal fog növekedni az Európai Unió új tagállamaiban, valamint Délkelet-Európában az elkövetkező években. Ilyen mértékű növekedés valószínűleg megnehezítené az aggregátumkínálat átfogó szabályozását és így magát a kőbányászatot is, amely jelenleg rendkívül egyenetlen, és továbbra is helyi illegális tevékenységekkel és/vagy súlyos környezeti hatásokkal társul. Ezen túlmenően az aggregátumiparhoz kapcsolódó további fontos kérdés a lehetséges erőforrások kiaknázatlansága a főleg építési és bontási tevékenységből származó inert hulladékok (időnként illegális) lerakása következtében, holott ezeket a hulladékokat újra lehetne hasznosítani a műszakilag kivitelezhető, gazdaságosan üzemeltethető, társadalmilag támogatott újrafeldolgozó üzemekben, és kiegészítő forrásokká válhatnának az aggregátumkínálatban. Ez volt a kiváltó oka a SARMa (Sustainable Aggregates Resource Management; Fenntartható Aggregátum Gazdálkodás) projekt elindításának, amelynek az Európai Unió a társfinanszírozója a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Programon keresztül. A projekt célja nagy lépést tenni a Fenntartható Aggregátum Gazdálkodás irányába az aggregátumok tervezésében, kínálatában, használatában és újrafeldolgozásában részt vevő folyamatok és szereplők jobb koordinálása révén

6 egész Délkelet-Európában. A különböző tevékenységek közül a SARMa kiemelt figyelmet fordít az aggregátumok újrafeldolgozására. Ennek érdekében célirányos, mélyreható elemzéseket folytat az inert hulladékok újrafeldolgozásának fejlődéséről, különös tekintettel az építési és bontási hulladékokra (Construction and Demolition Waste; C&DW), amelyek alighanem a nem hagyományos aggregátumok legfontosabb forrásai lesznek a közeljövőben. Ezen túlmenően a SARMa egyik legfőbb szándéka a Fenntartható Kínálati Mix (Sustainable Supply Mix; SSM amely a természetes aggregátumok, az újrafeldolgozott aggregátumok, a kőbányászati melléktermékek, valamint a kitermelt föld és kőzetek összességének tekinthető) alapelvének következetes érvényesítése a különböző, akár nem hagyományos forrásokból származó aggregátumok hasznosításából adódó előnyök maximalizálása érdekében. A SARMa projekt keretén belül a jelen kézikönyv felvázolja az inert hulladékok újrafeldolgozásának korszerű vonatkozásait, miközben hangsúlyt helyez az építési és bontási tevékenységekből származó hulladékokra, és a középpontba helyezi az újrahasznosított aggregátumok előállítását. A kézikönyv röviden szemlélteti az inert hulladékok újrafeldolgozásához kapcsolódó tevékenységek széles skáláját: elemzi a hulladékok kibocsátását, áttekinti az inert hulladékok kezelésének technológiáit és az újrafeldolgozott aggregátumok főbb jellegzetességeit, gyors leírást ad a piacról, és végül ajánlásokat fogalmaz meg.

7 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Az inert hulladékok kibocsátása Európában A C&D hulladékok kezelése újrafeldolgozott aggregátumok előállításához Újrafeldolgozott aggregátumok Az aggregátumok piaca Ajánlások Források. 45

8 1. BEVEZETÉS Az utóbbi időkben az építőipari ágazat olyan mértékben vette igénybe a természeti erőforrásokat és folytatta a hulladékkibocsátást, amely már meghaladta a környezet felvevőképességét. Egyfelől az aggregátumok iránti szükségszerű kereslet durva hatást gyakorolt a területre a kőbányászati műveletek következtében, amelyeket az elmúlt évtizedekben egyre nehezebb volt tervezni és szabályozni. Másfelől az építőiparból származó jelentős mennyiségű hulladék igényt teremtett részint lerakóhelyekre, részint újrahasznosító üzemekre, amelyet nehéz kielégíteni. Ez a gyakori illegális hulladékelhelyezéshez vezet a külvárosi területeken. A nem-megújuló természeti erőforrások használatának csökkentése és egyidejűleg az építőipari ágazat által kibocsátott hulladék negatív hatásainak minimalizálása iránti szükséglet egyre nagyobb érdeklődést teremt az újrafeldolgozással kapcsolatban, különösen, ami az Európai Bizottságot illeti. Így kihívásnak tűnik annak a lehetősége, hogy a hulladék egy részét újrahasznosítsuk, és visszahelyezzük a termelési ciklusokba termék vagy nyersanyag formájában. A SARMa projekt egyik fő célkitűzése a hulladék-újrahasznosítási és -feldolgozási irányelvek támogatása a Fenntartható Kínálati Mix (SSM) gyakorlat ösztönzésével a délkelet-európai országokban. Definíciója szerint az SSM aggregátumok kínálata a gazdasági, környezeti és társadalmi ismérvek alapján választott sokféle forrásból. Az aggregátumok lényeges forrásai egy ország gazdasági és társadalmi fejlődésének. Előállításuk és használatuk során azonban ügyelni kell a fenntartható fejlődés elveire. Annak a ténynek az ellenére, hogy az újrafeldolgozott aggregátumok hozzájárulása az építőipari ágazat szükségleteinek kis százalékát elégíti csak ki, fontos kiemelni, hogy minden aggregátumtípus hasznos hozzájárulást tehet a saját jellegzetességei alapján. Nem létezhet tehát verseny a különböző eredetű aggregátumok között júniusában a hulladékokról szóló 2006/12/EK irányelvet felváltó új 2008/98/EK keretirányelv (Waste Framework Directive; WFD) kibocsátásával pont került egy hosszú folyamat végére, amelyet még 2003 májusában indított el az 7

9 Európai Bizottság A hulladékkeletkezés megelőzésére és a hulladékok újrafeldolgozására irányuló tematikus stratégia felé című 2003-as közleményével. Az akkori európai környezetvédelmi biztos, Stavros Dimas görög közgazdász kijelentette, hogy az új irányelvnek nem kívánt teherről értékes erőforrásra kell változtatnia a hulladék megítélését, és hozzá kell járulnia, hogy Európa újrafeldolgozási társadalommá váljon. Az ásványi nyersanyagok felkutatásából, kitermeléséből, kezeléséből és tárolásából, illetve a kőbányák üzemeltetéséből származó hulladékra nem terjed ki az új WFD, mert azzal az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről szóló 2006/21/EK irányelv foglalkozik. Dióhéjban az új FWD: 2020-ra 50%-os újrafeldolgozási arányt tűz ki célul a kommunális hulladékok és 70%-osat az építési és bontási hulladékok esetében; megköveteli a tagállamoktól, hogy hulladékmegelőzési programokat dolgozzanak ki a kulcsfontosságú környezeti hatások középpontba állításával és a termékek és anyagok teljes életciklusának figyelembe vételével; ötlépcsős hierarchiát határoz meg prioritásként a tagállamok hulladékmegelőzési és -gazdálkodási jogszabályaiban és irányelveiben: a) megelőzés, b) újrahasználatra való előkészítés, c) újrafeldolgozás, d) egyéb hasznosítás, például energetikai hasznosítás, valamint e) utolsó eszközként lerakóhelyeken való elhelyezés; különbséget tesz a hulladék és a melléktermék között; o a hulladék olyan anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles; o valamely anyagot vagy tárgyat amely olyan előállítási folyamat során keletkezik, amelynek elsődleges célja nem e termék előállítása csak akkor lehet nem hulladéknak, hanem mellékterméknek tekinteni, ha bizonyos feltételek teljesülnek; egyértelmű különbséget tesz a hasznosítás és az ártalmatlanítás fogalma között azon az alapon, hogy a két eljárás a gazdaságban felhasznált természeti erőforrások helyettesítése által környezeti hatásában rendkívül eltérő, és annak elismerésével, hogy a hulladék erőforrásként történő felhasználása a környezet és az emberi egészség számára potenciális előnyökkel szolgál; ebben az értelemben az újrafeldolgozás újrahasznosítási műveletnek számít; meghatározza a hulladékstátusz megszűnésének feltételeit a következők szerint: egy adott hulladék megszűnik a WFD értelmében hulladék lenni, amennyiben hasznosítási műveleten, beleértve az újrafeldolgozást, esett át, és megfelel a WFD 6. cikkébe foglalt feltételekkel összhangban kidolgozandó konkrét kritériumoknak. A WFD-ben vázolt újrahasznosítási célhoz vezető út óhatatlanul a fenntartható hulladékgazdálkodásnál kezdődik, amelynek célja a hulladékelőállítással kapcsolatos 8

10 környezeti és társadalmi hatások csökkentése az újrahasznosítási és újrafeldolgozási műveleteken keresztül, figyelembe véve azt a tényt, hogy csak az építési és bontási hulladékok az Európában termelt összes hulladék több mint 30%-át tették ki ban (forrás: Eurostat 2008). Ebből következően a nyersanyagok iránti keresletet, amely a kőbányászati műveletek eredményeképpen komoly igénybevételt jelent a területnek, a természeti erőforrások fenntartható kiaknázásának elve szerint kell tervezni és szabályozni. 1. sz. ajánlás Az építési és bontási hulladékok (C&DW) újrafeldolgozása fontos lehetőségeket kínál: a) a hulladékelhelyezési kötelezettségek csökkenése; b) a nem-megújuló természetes aggregátumforrások kiapadásának megelőzése az alternatív és kiegészítő anyagok megjelenésével az aggregátumok piacán; c) új üzleti lehetőségek teremtése a hulladék-újrafeldolgozásban. 1.1 ábra: Építési és bontási hulladék termelése egy bontási területen Milánóban (forrás: ANPAR, 2006). 9

11 10

12 2. AZ INERT HULLADÉKOK KIBOCSÁTÁSA EURÓPÁBAN Évről-évre különböző hulladékok keletkeznek Európában. Ezek mindegyike más és más hatást gyakorol a környezetre és az emberi egészségre a saját jellegzetességei alapján. A hulladékkibocsátás gazdasági ágazatonkénti elemzése során kézenfekvőnek tűnik a hulladékokat származásuk alapján három főbb típusra osztani: az építési, a bányászati/kőbányászati, valamint az ipari/gyártási hulladékokra. Ezek teszik ki az Európai Unió 27 tagállamában keletkező összes hulladék 74%-át. Építési és bontási hulladékok Építési hulladék Bontási hulladék Utak építéséből és bontásából származó hulladék Kitermelt talaj és kőzetek C&D HULLADÉKOK Származási terület Az épületek és a közművek karbantartási és/vagy építési munkálataiból származó hulladék Az épületek és a közművek karbantartási és/vagy részleges vagy teljes bontási munkálataiból származó hulladék Az utak karbantartási és építési munkálataiból származó hulladék 2.1 táblázat: C&DW fajták származás és összetevők alapján. Összetevők beton (előregyártott, helyben öntött) cement és különböző habarcsok törmelék és kevert bitumen tégla, tetőcserép, egyéb építőanyag kitermelt talaj fa papír, cellulóz, hungarocell fém műanyag mész kerámiaáru üveg azbeszt törmelék és kevert bitumen kitermelt talaj beton fa fém műanyag Az épületek és a közművek építésének földmunkáiból és kitermelt talaj a kitermelésből származó fa hulladék 11

13 2.1 ábra: Az egyes gazdasági ágazatok által termelt hulladék az EU 27 tagállamában 2008-ban (a teljes hulladékmennyiség %-ában) Forrás: Eurostat, Bár a jelen dokumentum főképp az építőipari ágazat által kibocsátott hulladékokkal (a továbbiakban összefoglaló néven építési és bontási hulladékok; C&DW) foglalkozik, szükséges hangsúlyozni a más ágazatok által végzett kibocsátások fontosságát is; nem pusztán a teljes hulladéktermelésből kivett részük, hanem a bennük rejlő hatalmas aggregátum-újrafeldolgozási lehetőségek miatt is. A fent említett hulladékokat főleg inert hulladékok alkotják, amelyek többnyire újrafeldolgozhatók. A hulladékkezelés a bányászati/kőbányászati és az ipari/gyártási ágazatban valójában gyártásból származó aggregátumok előállítását jelenti, amelyek hasonlók a természetes aggregátumokhoz, akárcsak az újrafeldolgozott aggregátumok ban az EU 27 tagállamában nagyjából 860 millió tonna hulladékot állított elő az építőipar. Ez a teljes európai hulladéktermelés 33%-át (2.1 ábra) alkotja (forrás: Eurostat, 2008). A 2.2 táblázat az építési és bontási hulladékok (C&DW) termelését mutatja az EU 27 tagállamában. A számok az Eurostat adatbázisából származnak megfelelő szűrés után (Építőipar gazdasági terület, Nem veszélyes hulladékok, Ásványi és megszilárdított hulladékok). Azoknak az országoknak az esetében, ahol nemzeti adatok rendelkezésre állnak, a 2.2 ábra az újrahasznosított építési és bontási hulladékok százalékos arányát mutatja az ANPAR becslése alapján, amely magában foglalja az Eurostat adatait a 2008-as C&DW termelésről, illetve az UEPG adatait ugyanerről az évről az újrafeldolgozott aggregátumok előállításáról (UEPG, ). 12

14 A számokból láthatjuk, hogy olyan lelkiismeretes országokkal együtt, mint Hollandia (100%) és az Egyesült Királyság (79%), a Cseh Köztársaság (44%) és Németország (37%) is 35%-nál több hulladékot dolgoz fel újra. Jóval mögöttük jár Ausztria, Spanyolország, Olaszország és Franciaország 16, 14, 9, illetve 7%-kal. Ország /- Európai Unió (27 ország) ,56% Belgium ,74% Bulgária ,99% Cseh Köztársaság ,54% Dánia ,74% Németország (és a volt NDK 1991-től) ,19% Észtország ,45% Írország Görögország = Spanyolország ,06% Franciaország ,31% Olaszország ,56% Ciprus ,72% Lettország ,60% Litvánia ,34% Luxemburg ,24% Magyarország ,11% Málta ,16% Hollandia ,92% Ausztria ,00% Lengyelország ,30% Portugália ,80% Románia ,72% Szlovénia ,72% Szlovákia ,68% Finnország ,51% Svédország ,74% Egyesült Királyság ,18% Horvátország Norvégia ,31% 2.2 táblázat: C&DW termelése az EU 27 tagállamában. Az éves adatok tonnában értendők. 13

15 2.2 ábra: Újrahasznosított C&D hulladékok százalékos aránya 2008-ban. (Forrás: ANPAR a UEPG, és az Eurostat, 2008 adatai nyomán). Az aggregátumok előállításának további lehetséges forrása a feldolgozóipari és a bányászati/kőbányászati ágazat. A bányászati/kőbányászati és feldolgozóipari ágazat hulladékai Bányászat/ kőbányászat A BÁNYÁSZATI/KŐBÁNYÁSZATI ÉS FELDOLGOZÓIPARI ÁGAZAT HULLADÉKAI Feldolgozóipar Származási terület A nemfémes ásványok kémiai és fizikai kezeléséből származó hulladék Összetevők kő feldolgozási melléktermékek üledékes anyagok vas és acél előállítási A vas- és acéliparból származó hulladék hulladéka kerámiaáru A kerámiaáruk, téglák, tetőcserepek és tégla egyéb építőanyagok előállításából tetőcserép származó hulladék építőanyagok 2.3 táblázat: A bányászati/kőbányászati és feldolgozóipari hulladékfajták származás és összetevők alapján. 14

16 2.3 ábra: A fő ipari területek által termelt hulladék az EU 27 tagállamában 2008-ban (a teljes hulladékmennyiség %-ában) ban a bányászat/kőbányászat volt a második legfontosabb ágazat az EU 27 tagállamában előállított hulladék mennyisége szempontjából (28%, illetve 727 millió tonna; 2.3 ábra). Ugyanebben az évben a feldolgozóipar 13%-kal (343 millió tonna) járult hozzá a végösszeghez, így a harmadik legfontosabb ágazat lett ezen a téren. Ezek a területek azon kívül, hogy rendkívül fontosak a mennyiség szempontjából (2008-ban az Európában előállított összes hulladék 40%-át adták), egyaránt fontosak a minőség oldaláról is: az általuk előállított hulladék gyakorlatilag elsősorban inert hulladékból áll. A két ipari ágazat hulladéktermelésének százalékarányában megfigyelhető eltérések az Európai Unió tagállamaiban (2.4 ábra) a bányászati ipar jelenlétének és az ipari folyamatok technológiai szintjének függvényében váltakoznak. Az előállított mennyiségek elemzéséből világosan kitűnik, hogy a valamennyi ország előtt álló kihívás része a környezeti fenntarthatóságon alapuló hulladékgazdálkodási irányelvek támogatása, főképpen azokban az ágazatokban, amelyek nagyobb hatást fejtenek ki, mint például az építőiparhoz kapcsolódó ágazatok. Ezeknek az irányelveknek azon kívül, hogy célul tűzik ki a gazdasági növekedés és a fogyasztásból és a források felhasználásából eredő környezeti hatások elkülönítését, szükségszerűen a hulladékkezelés/-hasznosítás fokozásának irányába kell fordulniuk annak érdekében, hogy csökkentsék egyrészt a természeti erőforrások felhasználását, másrészt a lerakóhelyeken elhelyezett hulladék mennyiségét. 15

17 2.4 ábra: Az egyes gazdasági ágazatok által termelt hulladék az EU 27 tagállamában 2008-ban (a teljes hulladékmennyiség %-ában). Ezzel összhangban a hulladékokról szóló 2008/98/EK keretirányelv (WFD) megerősíti az Európai Parlamentnek azt a szándékát, hogy kijelölje a szabályok fő irányvonalát, amely szilárd alapot nyújt hulladékkezelési normák szélesítéséhez az újrahasznosított termékek gyártása érdekében. Elsősorban a 4. cikk szabályozza az újrafeldolgozás elsőbbségét a lerakóhelyeken való elhelyezéssel szemben, amikor kimondja, hogy a hulladékhierarchiát elsőbbségi sorrendként kell alkalmazni a hulladékmegelőzésre és -gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és politika terén. A 6. cikk írja elő a feltételeket, amelyekkel összhangban konkrét kritériumokat kell kidolgozni, hogy egy adott hulladék megszűnjön hulladék lenni, ha hasznosítási műveleten, beleértve az újrafeldolgozást, esett át. Ezek a feltételek a következők: az anyagot vagy tárgyat általánosan használják, adott rendeltetéssel; az anyagnak vagy tárgynak van piaca, vagy van rá kereslet; az anyag vagy tárgy megfelel az adott rendeltetések műszaki követelményeinek és a termékekre vonatkozó hatályos jogszabályoknak és előírásoknak; és az anyag vagy tárgy felhasználása nem idéz elő általános káros környezeti vagy egészségügyi hatásokat. A kritériumok szükség esetén a szennyező anyagok határértékeit is tartalmazzák, és figyelembe veszik az anyag vagy a tárgy lehetséges káros környezeti hatásait. 16

18 A fenti feltételekből adódó kritériumok abból a felfogásból indulnak ki, hogy egy anyag vagy tárgy abban a pillanatban megszűnik hulladék lenni, amikor megvannak a hatékony újrahasznosításához szükséges feltételek. Következésképpen egy ilyen anyagnak vagy tárgynak ugyanazon műszaki értékelési kritériumoknak kell megfelelnie, mint a hasonló célból gyártott nyersanyagoknak. A környezeti követelmények meghatározásának célja olyan kritériumok azonosítása is, amelyek szavatolják az emberi egészség és a környezet megfelelő szintű védelmét. Összefoglalásképpen, valamely hulladéknak minősített anyag megszűnik hulladék lenni, ha hasznosítási műveleten esik át, és megfelel a hulladékokról szóló irányelv négy feltételének alapeszméje szerint kidolgozott konkrét kritériumoknak. Figyelembe véve az érintett hulladékok különböző jellegét és a hozzájuk kapcsolódó környezeti hatásokat, a kialakítandó kritériumoknak ki kell terjedniük a hulladékok minden típusára, illetve minden melléktermékre és azok alkalmazására. A megközelítésnek egységesnek kell lennie, és figyelembe kell vennie a hasznosítási folyamatlánc valamennyi elemét. Jelenleg ezek a kritériumok kidolgozás alatt állnak. Végezetül a WFD 11. cikke 2020-ig EU-szinten 70%-os újrafeldolgozási célt tűz ki a nem veszélyes C&D hulladékok esetében. 2. sz. ajánlás A 2008/98/EK irányelv 2020-ig EU-szinten 70%-os újrafeldolgozási célt tűz ki a nem veszélyes C&D hulladékok esetében. Szükséges, hogy a tagállamok köztes célokat határozzanak meg a végső cél és a WFD-ben foglalt újrafeldolgozási célkitűzések megvalósulásának nyomon követésére és elősegítésére. 3. sz. ajánlás A C&D hulladékgazdálkodás kérdése nem annyira a minőségről, mint inkább a mennyiségről szól. A teljes C&D hulladéktermelés 850 millió tonnát tesz ki Európában. Ennek jelentős százalékát számos országban még lerakóhelyeken helyezik el. Ezt az arányt csökkenteni kell a következő években. 17

19 A 2008/98/EK keretirányelv a hulladékokról 4. cikk Hulladékhierarchia (1) Az alábbi hulladékhierarchiát elsőbbségi sorrendként kell alkalmazni a hulladékmegelőzésre és - gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és politika terén: a) megelőzés; b) újrahasználatra való előkészítés; c) újrafeldolgozás; d) egyéb hasznosítás, például energetikai hasznosítás; valamint e) ártalmatlanítás. (2) Az (1) bekezdésben említett hulladékhierarchia alkalmazásakor a tagállamok intézkedéseket tesznek azon lehetőségek ösztönzésére, amelyek a legjobb általános környezeti eredményt hozzák. Ez az egyes hulladékáramok esetében megkövetelheti a hierarchiától való eltérést, amennyiben ezt indokolja az ilyen hulladék keletkezése és az azzal való gazdálkodás által gyakorolt általános hatásokra vonatkozó életciklus-szemlélet. A tagállamok biztosítják, hogy a hulladékra vonatkozó jogszabályok és politika létrehozása teljes egészében átlátható folyamat legyen, amelynek során betartják a polgárokkal és érdekeltekkel folytatott konzultációra és részvételükre vonatkozó meglévő nemzeti szabályokat. A tagállamok figyelembe veszik az elővigyázatosságra és a fenntarthatóságra, a műszaki megvalósíthatóságra és a gazdasági életképességére, az erőforrások védelmére vonatkozó általános környezetvédelmi elveket, valamint az általános környezeti, emberi egészségügyi, gazdasági és társadalmi hatásokat az 1. és 13. cikkel összhangban. 6. cikk A hulladékstátusz megszűnése (1) Egy adott hulladék megszűnik a 3. cikk 1. pontja értelmében hulladék lenni, amennyiben hasznosítási műveleten, beleértve az újrafeldolgozást, esett át, és megfelel az alábbi feltételekkel összhangban kidolgozandó konkrét kritériumoknak: a) az anyagot vagy tárgyat általánosan használják, adott rendeltetéssel; b) az anyagnak vagy tárgynak van piaca, vagy van rá kereslet; c) az anyag vagy tárgy megfelel az adott rendeltetések műszaki követelményeinek és a termékekre vonatkozó létező jogszabályoknak és előírásoknak; és d) az anyag vagy tárgy felhasználása nem idéz elő általános káros környezeti vagy egészségügyi hatásokat. A kritériumok szükség esetén a szennyező anyagok határértékeit is tartalmazzák, és figyelembe veszik az anyag vagy a tárgy lehetséges káros környezeti hatásait. (2) Az ilyen kritériumok elfogadására és a hulladék meghatározására vonatkozó intézkedéseket melyek ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak a 39. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. 18

20 A hulladékstátusz megszűnése tekintetében konkrét kritériumok kidolgozását kell fontolóra venni, legalábbis az adalékanyagok, a papír, az üveg, a fém, a gumiabroncsok, a textilanyagok vonatkozásában. (3) Az a hulladék, amely az (1) és (2) bekezdéssel összhangban megszűnik hulladéknak lenni, a 94/62/EK, a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és a 2006/66/EK irányelvekben, valamint az egyéb vonatkozó közösségi jogszabályokban meghatározott hasznosítási és újrafeldolgozási célok alkalmazásában is megszűnik hulladéknak lenni, amikor az említett jogszabály újrafeldolgozásra vagy hasznosításra vonatkozó követelményeinek eleget tettek. (4) Ha közösségi szinten nem határoztak meg kritériumokat az (1) és (2) bekezdésben foglalt eljárás szerint, a tagállamok eseti alapon határozhatnak arról, hogy egy konkrét hulladék megszűnt-e hulladéknak lenni az alkalmazandó esetjog figyelembevételével. Az ilyen határozatokról értesítik a Bizottságot a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban, ha ezt az az irányelv megköveteli. (1) kihagyva 11. cikk Újrafelhasználás és újrafeldolgozás (2) Az ezen irányelv célkitűzéseinek való megfelelés, valamint a magas forráshatékonysági szinttel működő, európai újrahasznosító társadalom irányába való elmozdulás érdekében a tagállamok megteszik a következő célok eléréséhez szükséges intézkedéseket: a) 2020-ig legalább a háztartásokból származó papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék, illetve lehetőség szerint a háztartásokból származó hulladékáramokhoz hasonló hulladék estében az újrahasznosításra történő előkészítést és az újrafeldolgozást súlyban minimum 50%-kal növelni kell. b) 2020-ig az újrafelhasználást, az újrafeldolgozást, illetve az egyéb anyaghasznosítást, ideértve a más anyagok helyettesítésére nem veszélyes építési és bontási hulladékot, de nem a természetesen keletkező, az Európai Hulladékkatalógus es kategóriájában maghatározott hulladékot használó telítéses eljárásokat is, súlyban minimum 70%-kal növelni kell. 19

21 20

22 3. A C&D HULLADÉKOK KEZELÉSE ÚJRAFELDOLGOZOTT AGGREGÁTUMOK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ Napjainkban különböző C&D hulladékkezelési technológiák léteznek jó minőségű újrafeldolgozott aggregátumok előállításához, amelyeket aztán a természetes aggregátumokéhoz hasonló műszaki adottságokkal rendelkező újrafeldolgozott termékekként vagy nyersanyagokként lehet felhasználni az építőiparban. Ezeket a technológiákat jelenleg egyaránt alkalmazzák állandó (3.1 ábra) és mobil (3.2 ábra) üzemekben a különböző igények kielégítésére. Az alkalmazott technológiától függetlenül azonban minden hatékony üzemnek alapvetően három csoportra kell tudnia osztani a beérkező anyagot: újra felhasználható kő, könnyű frakció (papír, műanyag, fa, szennyező anyagok stb.) és fém frakció. 3.1 ábra: Állandó üzem látképe Montecatini(Olaszország) mellett(forrás: ANPAR, 2008). 21

23 3.2 ábra: Mobil üzem látképe (forrás: ANPAR, 2006). Az építési és bontási hulladékok kezelésének jellegzetes folyamata az alábbi fő szakaszokra bontható: Aprítás: célja a méret csökkentése a végső felhasználásra alkalmas részecskék létrehozása érdekében ( ábra); 3.3 ábra: Törési mechanizmus pofás törőgéppel végzett aprítás során (forrás: Garbarino & Cardu, 2008). 3.4 ábra: Törési mechanizmus rotoros törőgéppel végzett aprítás során (forrás: Garbarino & Cardu, 2008) 22

24 Rostálás: célja az összetört anyag szemcseméret szerinti osztályozása homogén részecskeméretű halmazok kialakítása érdekében (3.5 ábra); 3.5 ábra: Kétsíkú vibrációs osztályozógép (forrás: Garbarino, 2005.) Dúsítás: célja a nem kívánatos anyagok eltávolítása. Két alapvető típusát alkalmazzák általánosan: o dúsítás mágneses tulajdonságok alapján, azaz mágneses szeparálás ( ábra); o dúsítás súlybeli különbségek alapján, azaz gravitációs szeparálás (3.8 ábra). 3.6 ábra: Mágneses vaskiválasztó szalag (forrás: Mancini et al., 2005). 23

25 3.7 ábra: Mágneses vaskiválasztó gép egy állandó újrafeldolgozó üzemben Pisa mellett. A kiválasztott darabok fémhulladékként kerülnek újrahasznosításra (forrás: ANPAR, 2003) ábra: Gravitációs szeparálás a Pisa melletti üzemben. A nem kívánatos könnyű frakciót (műanyag, papír, fa stb.) eltávolítják (forrás: ANPAR, 2003).

26 Fontos kiemelni, különösen a C&D inert hulladékok esetében, hogy a kezelésüknél használt technológia mellett a bontásnál alkalmazott folyamat is központi szerepet játszik. Valójában egy adott hulladékot minél homogénebb halmazokra osztályoznak a termelési szakasz (azaz a bontás) során, annál egyszerűbb és hatékonyabb lesz majd a későbbi újrafeldolgozási folyamat. A hagyományos bontás során termelt hulladék különböző anyagokat tartalmaz, amelyek közt nem kívánatos frakciók (pl. papír, műanyag és fa, gipsz) is előfordulnak. Ez negatív irányban befolyásolhatja a kezelés révén nyert újrafeldolgozott aggregátum minőségét. A hulladék előre osztályozása a keletkezés helyén jobb minőségű újrafeldolgozott anyagot nyújt a természetes anyagok helyettesítéséhez, és az ártalmatlanítási vagy kezelési költségek csökkentését eredményezi, amelyek jelentősen megnövekednek, ha a halmaz nem homogén, és szennyezőanyagokat tartalmaz. Ezen kívül a különböző hulladéktípusok helyszínen való osztályozása nemcsak a tipikus építési anyagok (pl. tégla és beton), hanem a fa, műanyag, üveg és fém kezelését is lehetővé teszi saját újrahasznosítási területükön. Ehhez a bontási tevékenységet a teljes építmény elbontásáig meg kell tervezni és szervezni. Ezt a szelektív bontásnak nevezett stratégiát jelenleg még nem alkalmazzák széles körben, mert komoly költségekkel jár a jelentős munkaerőigény és a hosszú kivitelezési idő miatt. Ezen kívül egy jól szervezett hálózat értjük itt az egyes anyagok kiaknázására képes elterjedt létesítmények és/vagy szolgáltatások hálózatát és a termékek és/vagy előállított anyagok hatékony piacának hiánya ez idáig eltántorította a bontási cégeket. A valóságban a bontási technikák kiválasztása során a gazdasági tényezőket és a kivitelezési gyorsaságot tekintik elsődleges szempontnak, és nem veszik figyelembe a különböző hulladékok és összetevők helyettesítésének szükségességét az előállítási folyamat során. A bontási munkálatokra vonatkozó előírások ritkán követelik meg szelektív eljárások alkalmazását, amelyek lehetővé teszik a bontási hulladék újrahasznosítását és minél jobb kiaknázását, ezért a bontási helyszíneken főleg hagyományos módon bontanak. Az így keletkező C&D hulladékot elhelyezni vagy újrahasznosítani lehet. Az utóbbi esetben azonban olyan üzemet kell választani, amely speciális felszerelésével képes szavatolni a nem-inert és a biológiailag lebontható anyag, a vas és a könnyű frakció kiszűrését. Csak ebben az esetben beszélhetünk igazi újrafeldolgozásról, vagyis más szavakkal olyan kezelésről, amelynek célja a hulladék jó minőségű és jól használható termékké alakítása. Általában ez az eredmény olyan állandó üzemekben érhető el, amelyek összetett és kifinomult technológiákat alkalmaznak. 25

27 Összegzésként azt mondhatjuk, hogy nagyon szoros kapcsolat van az alkalmazott technológia és a választott bontási eljárás, illetve az újrafeldolgozott aggregátumok minősége között. Tulajdonképpen az alkalmazott bontási technikák döntő mértékben befolyásolják a bontási hulladékok homogenitását, a választható kezelési technológiák körét és ebből következően az újrafeldolgozott anyagok minőségét. A homogén hulladékokból nyert újrahasznosított termékek jobb minőségűek, mint a heterogén keverékből származó társaik. Ha a cél támogatni a bontási hulladékok újrafeldolgozását, akkor azokat a bontási folyamatokat kell általánossá tenni, amelyek képesek a hulladékot homogén halmazokra osztályozni. 4. sz. ajánlás A bontásnál alkalmazott módszer jelentősen befolyásolja a későbbi újrafeldolgozási folyamat hatékonyságát és az így kapott termékek műszaki sajátosságait. A C&DW homogén halmazokra történő előre osztályozása a keletkezés helyén csökkenti az újrafeldolgozási vagy ártalmatlanítási (ha van) költségeket, és jobb minőségű terméket ad. 5. sz. ajánlás Napjainkban számos korszerű technológia létezik a C&DW kezelésre műszaki szempontból a bányatermékekkel vetekedő, jó minőségű újrafeldolgozott aggregátumok előállításáért. Ezek a technológiák a helyszínre telepíthető mobil feldolgozó üzemek és speciális állandó újrafeldolgozó üzemek formájában is elérhetők. 26

28 3.9 ábra: A bontásihulladék-gazdálkodás folyamatábrája.

29 28

30 4. ÚJRAFELDOLGOZOTT AGGREGÁTUMOK 4.1 ábra: Újrafeldolgozott aggregátumok előállítása: végső készletfelhalmozás (forrás: ANPAR, 2003) 29

31 Az aggregátumok felhasználási területét nagyjából két fő csoportra lehet osztani: kötőanyag nélküli alkalmazások (útépítés, vasútikavicságy-építés stb.), amelyek során durva anyagokat használnak; kötőanyagos alkalmazások, amikor a keverék tartalmaz valamilyen kötőanyagot, például betont, bitument, vagy vízzel érintkezve jó kötési tulajdonságot mutató anyagot, például cementet (beton, habarcs stb.). Ami a lehetséges felhasználást illeti, az újrafeldolgozott aggregátumok jellegzetesen az alábbi területeken kerülnek rendeltetési helyükre: épületek és közművek építésének földmunkái; út- és vasútépítési munkálatok. Épület- és közműépítés földmunkái Épület- és közműépítési földmunkák végzése Környezeti rekultiváció végrehajtása (régi kőbányák betemetése, művelésre alkalmassá tétel) Kis nyomószilárdságú beton (Rck 15 MPa) előállítása Út- és vasútépítési munkálatok Út, vasút, repülőtér és épületek, valamint lakossági és ipari létesítmények alapozása Közlekedési infrastruktúra ágyazati rétegeinek építése Kiegészítő (antikapilláris, fagyvédő, vízelvezető stb.) rétegek építése 4.1 táblázat: Az újrafeldolgozott aggregátumok fő felhasználási területei. Az útépítés kifejezetten olyan terület, ahol az újrafeldolgozott aggregátumokat nagy mennyiségben lehet használni az elsődleges aggregátumok helyettesítésére. A 4.2 ábrán a rugalmas útburkolat szerkezetét alkotó rétegeket láthatjuk. Egy ilyen útfelépítmény elkészítése során különböző kevert rétegeket helyeznek egymásra. A rétegek némelyike kötőanyag nélküli, a többi kötőanyagos. Az utóbbiak esetében a kötőanyag csaknem mindig bitumen. Az újrafeldolgozott aggregátumok felhasználhatók ágyazati rétegek, útágyazat vagy töltés építéséhez granulometriai szempontból stabilizált, kötőanyag nélküli keverékek formájában. 30

32 4.2 ábra: Rugalmas útburkolat vázlatos metszete (forrás: A. Marradi, 1999). 6. sz. ajánlás Újrafeldolgozott aggregátumokat tömegesen használnak kötőanyag nélkül infrastruktúraépítéshez (út és vasút alapozása) és környezeti rekultivációhoz. Ugyancsak jól használhatók kis nyomószilárdságú betonkeverékek előállításánál. Az újrafeldolgozott aggregátumokat, akárcsak természetes társaikat, eltérő vonások jellemzik, így saját adottságaik alapján jobban vagy kevésbé alkalmasak egy bizonyos felhasználási célra. Ezért nagyon fontos tudni, hogy milyen tulajdonságaik vannak, és hogyan reagálnak különböző hatásokra (például mechanikai feszültségre, fagyás és felengedés váltakozására, vízzel való érintkezésre). Ezzel szemben a származásuk nem lényeges. 7. sz. ajánlás Valamely aggregátum kiválasztása egy bizonyos felhasználási célra csak az anyag tulajdonságain és nem a származásán múlhat. 31

33 4.3 ábra: Újrafeldolgozott aggregátumok felhasználása környezeti rekultivációhoz (forrás: ANPAR, 2005). 32

34 Az építőanyagok CE jelölésének bevezetése, valamint az aggregátumok harmonizált szabványainak közzététele hivatalosan megszüntette az aggregátumok hagyományos megkülönböztetését természetük alapján, és megteremtette az alapot ahhoz, hogy az anyagokat csak teljesítményi mutatóik alapján értékeljék. Ily módon a CE jelölés lehetővé teszi az újrafeldolgozott aggregátumok összevetését a természetes aggregátumokkal és a helyettesítésüket egymással megkülönböztetés nélkül (a tervező által meghatározott kereteken belül). A CE jelölést viselő újrafeldolgozott aggregátumok minden tekintetben teljes értékű építőanyagnak számítanak. Fig.4.4: CE jel a harmonizált európai szabványnak megfelelően. SZABVÁNY EN EN13139 EN EN EN EN MEGNEVEZÉS Könnyű kőanyaghalmazok. 1. rész: Könnyű kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) habarcshoz Vízépítési terméskő. 1. rész: Műszaki előírás Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt kötőanyag nélküli és hidraulikus kötésű anyagokhoz Kőanyaghalmazok vasúti ágyazathoz 4.2 táblázat: Harmonizált szabványok a természetes, újrafeldolgozott és gyártott aggregátumok CE jelölésére. 33

35 Mint már említettük, a hulladékhasznosítás a hulladékstátusz megszűnésének kritériumán alapul, amely meghatározza, hogy egy adott hulladék milyen feltételek mellett szűnik meg hulladék lenni, és válik új anyaggá vagy tárggyá. A végtermék minőségellenőrzése sarkalatos folyamattá válik, hogy meg lehessen teremteni az összhangot a hulladékstátusz megszűnésének kritériumával. Az új termék létrejötte egyértelműen megállapítható abban a pillanatban, amikor az anyag megfelel bizonyos (a tervező vagy a vonatkozó szabványok által előírt) minőségi követelményeknek az előre látható felhasználás függvényében. A minőségi követelményeknek való megfelelést az egész újrahasznosítási folyamat ellenőrzésével lehet szavatolni a beérkező hulladék kezelésétől kezdve az előállítási folyamaton és az alkalmazott technológiákon át a végtermék előállításáig. Olyan minőségellenőrzési eljárásra gondolunk itt, amely műszaki és környezeti szempontból egyaránt elemzi a végterméket. Mint a 4.5 ábrán látható, az ellenőrzési eljárás során a terméknek meg kell felelnie a harmonizált európai szabvány szerinti CE jelölés, valamint a kioldási próbának kitett újrafeldolgozott anyagok viselkedése tekintetében egyaránt. 8. sz. ajánlás Az európai műszaki szabványok az aggregátumokat tulajdonságaik és nem származásuk alapján különböztetik meg. Az újrafeldolgozott aggregátumok ezért minden tekintetben felvehetik a versenyt a természetes aggregátumokkal. 9. sz. ajánlás Csak az érvényes európai szabványoknak és előírásoknak megfelelő, CE jelölésű újrafeldolgozott aggregátumtermékek versenyezhetnek a hagyományos aggregátumokkal. Az újrafeldolgozott aggregátumok ökokompatibilitását szintén ellenőrizni kell kioldási próbák és más megfelelő tesztek révén az érvényes eljárásrendekkel összhangban. 34

36 4.5: A végtermékkel szembeni minőségi kritériumok folyamatábrája. 35

Hogyan gazdálkodjanak hatékonyan aggregátum készleteikkel a helyi közösségek. Kézikönyv

Hogyan gazdálkodjanak hatékonyan aggregátum készleteikkel a helyi közösségek. Kézikönyv Hogyan gazdálkodjanak hatékonyan aggregátum készleteikkel a helyi közösségek Kézikönyv A bányászat elfogadtatása a lakossággal A legjobb gyakorlat alkalmazása a bányászatban A környezet fokozott megóvása

Részletesebben

2008.11.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312/3 IRÁNYELVEK

2008.11.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312/3 IRÁNYELVEK 2008.11.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312/3 IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/98/EK IRÁNYELVE (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről

Részletesebben

Hivatalos Lap L 312, 22/11/2008 o. 0003-0030

Hivatalos Lap L 312, 22/11/2008 o. 0003-0030 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve ( 2008. november 19. ) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről EGT-vonatkozású szöveg Hivatalos Lap L 312, 22/11/2008 o. 0003-0030

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.2. COM(2014) 397 final 2014/0201 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv, a csomagolásról és a csomagolási

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Tartalom 1. Bevezetés... 1 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai, jövőképe... 1 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

A KINCS AMI NINCS. 3. Hulladékpolitika az Európai Unióban. (készült: az EEB anyagai alapján, fordította Gadó György Pál)

A KINCS AMI NINCS. 3. Hulladékpolitika az Európai Unióban. (készült: az EEB anyagai alapján, fordította Gadó György Pál) AZ A KINCS AMI NINCS 3. Hulladékpolitika az Európai Unióban (készült: az EEB anyagai alapján, fordította Gadó György Pál) 3.1 Tények a hulladékokról Az Európai Unióban képződő hulladékok mennyiségéről

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az Európai Unió környezetpolitikája... 4 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás... 8 3.1 Hulladékgazdálkodási terv... 11 4. A hulladék újrahasznosítása... 12 4.1 Az

Részletesebben

A HULLADÉKOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI SZÉKELYFÖLDÖN

A HULLADÉKOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI SZÉKELYFÖLDÖN DOMOKOS ERNŐ A HULLADÉKOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI SZÉKELYFÖLDÖN PALLAS AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ Csíkszereda, 2002 A könyv az Arany János Közalapítvány (Budapest) támogatásával készült A borítótervet

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV. az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról {SEC(2008) 2936}

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV. az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról {SEC(2008) 2936} AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 3.12.2008 COM(2008) 811 végleges ZÖLD KÖNYV az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról {SEC(2008) 2936} HU HU ZÖLD KÖNYV az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT:: A CSONGRÁDII KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZZÁSÁBÓLL

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei Köztisztasági Egyesülés Nem iskolai rendszerben történő hulladékgazdálkodási ismeretek terjesztését célzó szakmai tájékoztató füzetek A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei 1. sz. füzet 1

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Hulladékgazdálkodási kérdések az építőiparban. Holcsek Péter

SZAKDOLGOZAT. Hulladékgazdálkodási kérdések az építőiparban. Holcsek Péter SZAKDOLGOZAT Hulladékgazdálkodási kérdések az építőiparban Holcsek Péter 2005 Tartalomjegyzék Nyilatkozat az önálló munkáról Tartalomjegyzék i ii 1. Tartalmi összefoglaló 1 2. Előzmények 2 2.1. A hulladékgazdálkodás

Részletesebben

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK. 20. sz. különjelentés

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK. 20. sz. különjelentés ISSN 1831-0893 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 20. sz. különjelentés 2012 A TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEKET FINANSZÍROZÓ STRUKTURÁLIS INTÉZKEDÉSEK EREDMÉNYESEN SEGÍTIK-E A TAGÁLLAMOKAT

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás tagozat Logisztika-szállítmányozás szakirány A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS

Részletesebben

A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata

A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata A vizsgálatok módszerének értékelése, új módszerek fejlesztése Vityi Andrea Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Kitaibel Pál Környezettudományi

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszék Dr. Nagy Géza, Dr. Bulla Miklós Dr. Hornyák Margit, Vagdalt László HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet szerkesztette: DR. NAGY GÉZA Győr, 2002. 2 Széchenyi

Részletesebben

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

KOMPLEX ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK GAZDÁLKODÁSI RENDSZER KAPOSVÁR ÉS TÉRSÉGE RÉSZÉRE

KOMPLEX ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK GAZDÁLKODÁSI RENDSZER KAPOSVÁR ÉS TÉRSÉGE RÉSZÉRE Egészségügyi és építési bontási hulladék kezelése intézkedés (Kódszám: KIOP 2004 1.3.0.) KOMPLEX ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK GAZDÁLKODÁSI RENDSZER KAPOSVÁR ÉS TÉRSÉGE RÉSZÉRE MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

Részletesebben

19. célterület. I.em.

19. célterület. I.em. I Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 19. célterület A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamatleírás Készítette: SKC Consulting Kft. H 1031 Budapest Monostori

Részletesebben

C 287 E/168 Az Európai Unió Hivatalos Lapja. IV. melléklet

C 287 E/168 Az Európai Unió Hivatalos Lapja. IV. melléklet C 287 E/168 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 8. cikk (2) bekezdése a) pont - 8. cikk (2) bekezdése b) pont - 8. cikk (3) bekezdés 9. cikk - 10. cikk (1) bekezdés 20. cikk 10. cikk (2) bekezdés 10. cikk

Részletesebben

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies 1094 Budapest, Angyal u. 15/b. fszt. 4. Tel: (1) 455-8055, Fax: (1) 216-0911 e-mail: mail@ktk-ces.hu, http:// www.ktk-ces.hu A ZÖLD KÖZBESZERZÉS

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció SZIE Konzorcium Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció 2014.

Részletesebben

IRÁNYELV Documentum: POLITIKA AJÁNLÁSOK ÉS IRÁNYELVEK 2014 DECEMBER

IRÁNYELV Documentum: POLITIKA AJÁNLÁSOK ÉS IRÁNYELVEK 2014 DECEMBER IRÁNYELV Documentum: POLITIKA AJÁNLÁSOK ÉS IRÁNYELVEK 2014 DECEMBER Tartalomjegyzék Fogalomtár... 3 1. Bevezetés... 4 2. Politikai ajánlások és irányelvek... 4 2.1. Ajánlás, No1... 4 2.2. Ajánlás, No 2...

Részletesebben