A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság magyar számviteli szabályok szerint készült egyedi évi éves beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság magyar számviteli szabályok szerint készült egyedi 2008. évi éves beszámolója"

Átírás

1 1 A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság magyar számviteli szabályok szerint készült egyedi évi éves beszámolója (a közgyűlés által elfogadva)

2 2

3 3

4 4 DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, március 10. Dr.Deák Imre Vezérigazgató Tóbiás János ált. vezérig.h.

5 5 Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. MÉRLEG "A" változat -Eszközök (aktívák) adatok EFt-ban Sorszám módosításai Előző év(ek A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kisérleti fejlesztés aktívált értéke 05. Vagyoni értékű jogok 06. Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló váll-.ban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

6 6 Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. MÉRLEG "A" változat -Eszközök (aktívák) adatok EFt-ban Sorszám módosításai Előző év(ek A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 26. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok 29. Befejezetlen termelés és félkész termékek 30. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 31. Késztermékek 32. Áruk Készletekre adott előlegek 34. II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben 38. Váltókövetelések 7 Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállakozásban 42. Egyéb részesedés 43. Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) 46. Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

7 7 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2008.december 31. MÉRLEG "A" változat -Források(passzívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek módosításai adatok EFt-ban Tárgyév a b c d e 53. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (- ) 57. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható veszteségekre Céltartalék a várható kötelezettségekre 65. Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállakozással szemben 69. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozással szemben 70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

8 8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. MÉRLEG "A" változat -Források(passzívák) adatok EFt Sorszám módosításai Előző év(ek A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 79. Egyéb hosszú lejáratő kötelezettségek 80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és sorok) 81. Rövid lejáratú kölcsönök sorból: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 87. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása 92. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 93. Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

9 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja:2008. december 31. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok EFT-ban Tételszám év módosítással) Előző Előző év(ek A tétel megnevezése Tárgyév a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) 03. Saját termeléső készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktívált saját teljesítmény értéke (+/ ) III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. VII. Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+/-III.-IV.-V.-VI.-VII..)

10 10 Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok EFT-ban Tételszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások sorból: kapcsolt vállkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek, értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( / ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK REREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.) XII: Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F )

11 11 A Társaság bemutatása A Társaság neve: Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt A társaság székhelye: 1051 Budapest, Szent István tér 11. Az alapítás ideje: április 1. Részvénytársasággá történő átalakulás ideje: július 31. Tőzsdei bevezetés ideje: december 23. Jegyzett tőke: Részvények : eft db Ft névértékű névre szóló dematerializált Befektetők Részvények száma Tulajdonosi hányad 1000 Ft/db % Külföldi befektetők ,74 CP Holding ,51 Hazai cégek ,22 Belföldi magánszemélyek ,81 Danubius dolgozók ,19 Saját részvények ,52 Igazgatóság Bernard Schreier elnök Betegh Sándor Dr.Deák Imre John Smith Robert Levy Iris Gibbor Alexei Schreier Tóbiás János Dr.Fluck István László József Leo Novobilsky Felügyelő Bizottság Antalpéter Tibor Polgár László Dr.Boér Gábor Dr.Gálszécsy András A Társaság könyvvizsgálója : KPMG Hungária Kft Szabó Péter bejegyzett könyvvizsgáló (SZ:005301) A beszámoló aláírására jogosult személy: Dr.Deák Imre vezérigazgató (7635.Pécs Erdész u.53.) Tóbiás János ált. vezérigazgatóh. (1136. Budapest, Tátra u.4.) Könyvviteli szolgáltatásért felelős: Zemenné Nagy Irén, PM ny.sz. (1033.Budapest, Szérűskert u.25.)

12 12 A Danubius Hotels éves beszámolója részét képezi az anyavállalat mint legkisebb konszolidált egység az Investor Holding ZRt. (1051. Budapest, Szent István tér 11.) konszolidált éves beszámolójának. A Danubius Hotels éves beszámolója részét képezi az anyavállalat mint legnagyobb konszolidált egység a CP Holdings Limited,(Watford, CP House, Otterspool Way, Herts WD25 8JP Anglia) konszolidált éves beszámolójának. Számviteli Politika A Társaság gazdasági eseményeinek, eszközeinek és forrásainak nyilvántartására a Számviteli Politika előírásait alkalmazza, melynek hatálya kiterjed magyarországi leányvállalataira is, ahol a többségi tulajdonlás feltételei fennállnak. A évi C. tv. 8.. alapján a Társaság a kettős könyvvezetésre vonatkozó szabályokat alkalmazza. A mérleget a tulajdonában lévő eszközökről és forrásokról az számlaosztályok felhasználásával, a SZT 1.sz.melléklet A változat szerinti mérlegformában készíti el. Az összköltség eljárás módszerével készített eredménykimutatást az számlaosztályok alkalmazásával a SZT 2.sz. melléklet A változat szerint állítja össze. A könyvek zárását havonta el kell végezni. Az éves beszámoló fordulónapja december 31. a mérlegkészítés napja a tárgyévet követő év január 12. Az értékelési eljárások és módszerek: a bekerülési érték az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése, raktárba történő beszállítása érdekében az eszközökhöz egyedileg közvetlenül hozzákapcsolható, a törvényben részletezett beszerzési értékbe tartozó tételek körét foglalja magába. az eszközök értékcsökkenésénél a lineáris leírás módszerét alkalmazzuk. Maradványértéket csak a gépkocsik elszámolásánál határoztunk meg 20 %-os mértékben. A bérbeadott ingatlanok értékcsökkenését a 2000 évben alkalmazott egységes 6 %-ról - azok műszaki állaga szerint 3, %-os kulcs szerint kell elszámolni. A 30 eft alatti egyedi beszerzésű eszközöket használatba vételkor értékcsökkenésként egy összegben számoljuk el. A befektetett eszközök értékelése bekerülési értéken történik. Vásárolt készletek bekerülési ára tartalmazza az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat és a raktárba történő beszállításig a készletekhez egyedileg hozzákapcsolható költségeket. Deviza eszközök és deviza források értékelése a számlavezető bank (KHB Rt) devizavételi árfolyamán történik. Mérlegbe csak az adós által elismert követelés állítható be. Lejárat szerint megkülönböztetünk fizetési határidőn belüli, határidőn túli követelést. A behajthatatlan követelést a tárgyév eredményének terhére le kell írni. A mérleg fordulónapjával értékvesztést kell képezni a határidőn túli kinnlevőségekre az adótörvényben meghatározott mértékben, ha azok tartósnak (360 napon túli) és jelentősnek (az össz vevőállomány 2%-át meghaladó) mutatkoznak. A 360 napon túli kinnlevőségekre 100 %-os mértékig képezhető értékvesztés. A minősítés elvei és szabályai Beruházások, felújítások beszerzési rendjét éves előirányzat és jóváhagyott gazdálkodási terv szabályozza. A beruházás, felújítás rekonstrukció, fenntartás fogalmi elhatárolás kérdéseit a szabályzatokban rögzítjük. Követelések minősítése lejárat szerint határidőn belüli és túli követelések. A határidőn túli követelések minősítése 31-től 360 nap felett 5 kategória szerint kerül - a fizetés napjától számítottan- korosításra. A követelések minősítésének másik kategóriája a behajthatóság szerinti megkülönböztetés. Ha a fordulónapi deviza eszközök és források összevont árfolyam egyenlege nyereség, vagy veszteség, akkor azt a mérleg fordulónapjával el kell számolni, mérlegelve annak eredményre

13 13 gyakorolt jelentős hatását. Jelentős hatásnak a mérleg főösszeg 0,5 %-át tekintjük. Az ennél alacsonyabb összevont árfolyamegyenleg tárgyévi eredményben kimutatott hatásától el lehet tekinteni, mert nem gyakorolt számottevő befolyást a gazdálkodásra. A Számviteli politika mellékletét képezik a SZTv ben előirt mellékletek. A év főbb eseményei 1. A Társaságunk 2008-ban Euró hitel ( eft) törlesztést teljesített. 2. A tárgyévben új hitel felvételére került sor 8 millió Euró összegben (2,010 milliárd Ft), melyet kölcsönként az Egészségsziget Kft leányvállalatunknak adtunk át. A hitel felvételére kölcsönbe adására azért került sor, mert a Kft pályázati úton megnyerte a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt által kiirt Budapest XI. Kemenes utca ingatlan tulajdonjogát. Az ingatlan megvásárlása stratégiailag fontos volt a Gellért szálloda közelsége miatt, ugyanis a pályázati kiírás a nyertest 150 szobaegységes szálloda építésére kötelezte. 3. A év második felét elérő pénzügyi válság, valamint az Euró jelentős évi ingadozása és gyengülése az eredményekben leányvállalatokat is beleértve jelentős romlást okozott. Ezért a Magyar Külkereskedelmi Banknál fennálló hiteltartozásunk átütemezésére került sor. 4. Társaságunk értékesítette a londoni székhelyű Regent Park Two Ltd-ben lévő 25 %-os tulajdonát, melyet az anyavállalat CP Holding Ltd vásárolt vissza. A tulajdonrész értékesítése a hitel átvállalásával rendeződött. 5. Az év folyamán megtörtént a társaság szervezeti átvilágítása, melyet független külső cég végzett. A szervezeti átalakításra mely a Danubius Zrt leányvállaltunkat is érinti - a következő év elejétől kerül sor. M É R L E G A Danubius Hotels Nyrt évi mérlegének eszköz-forrás egyező főösszege eft, mely összeg közel 2,5 milliárd Ft-tal kisebb a bázisévhez viszonyítva. A változás összességében igen jelentős csökkenést mutat szinte minden eszköz-soron, melynek okait az alábbiakban részletezzük. E S Z K Ö Z Ö K Megnevezés Változás Index eft eft eft % Immateriális javak ,78 Tárgyi eszközök ,95 Befektetett pénzügyi eszközök ,57 Készletek ,78 Követelések ,42 Értékpapírok ,00 Pénzeszközök ,78 Aktív időbeli elhatárolás ,22 Összesen ,61 Az eszközök megoszlása a bázisévhez viszonyítva az alábbiak szerinti:

14 Megnevezés % % Immateriális javak 0,38 0,26 Tárgyi eszközök 11,43 12,43 Befektetett pénzügyi eszközök 81,65 83,33 Készletek 0,01 0,00 Követelések 3,65 1,54 Értékpapírok 2,05 2,14 Pénzeszközök 0,77 0,29 Aktív időbeli elhatárolás 0,06 0,02 Összesen 100, ,00 I. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1. Immateriális javak Az immateriális javak értékében 2,3 MFt beszerzés és 78,3 MFt értékcsökkenés összesen 76,1 MFt csökkenést okozott. Jelentős új szellemi termék beszerzése nem történt, a meglévő szoftvereken történtek kisebb módosítások. Az immateriális javak értékcsökkenése közel 25 %-kal alacsonyabb a bázis év értékcsökkenésénél, melynek oka, hogy több, mint 171 MFt összegű szoftver vált 0 értékűvé. Az immateriális javak éves változását a mellékletben táblázat mutatja be. 2. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök értéke 615,3 millió Ft bruttó összeggel növekedett, melyből az ingatlanok bruttó értékének emelkedése 603 millió Ft, a gépek és berendezéseké 9,5 millió Ft ennek jelentős része számítástechnikai berendezés, míg az egyéb berendezéseké 2,8 millió Ft. Az ingatlanokban bekövetkezett jelentős mértékű növekedést a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt-vel közösen nyert pályázatban vállalt beruházás volt, mely során elkészült a Gellért szálloda fürdő felöli homlokzatának felújítása, mely a szállodai szobák nyílászáró cseréit is magába foglalta. Tárgyévben a tárgyi eszközök értékcsökkenése 357,2 millió Ft, melyből az ingatlanokon elszámolt amortizáció 312,8 millió Ft. Tárgyi eszközök Megoszlás % Index % eft eft Bázis Tény Ingatlan és kapcs.vagyoni ért. jog ,54 88,61 88,27 Telek ,00 9,14 8,80 Műszaki gép,berendezés ,81 0,90 0,41 Egyéb gép berendezés ,28 0,19 0,15 Befejezetlen beruházás ,91 1,13 2,37 Beruházási előleg ,02 0,00 Összesen ,95 100,00 100,00 A tárgyi eszközökben bekövetkezett éves változásokról készített táblázat a mellékletben található 3. Befejezetlen beruházás

15 15 A befejezetlen beruházások értékének jelentős növekedését a Gellért szálloda rekonstrukciós felújításához kapcsolódó tervezési munkák jelentik. A befejezetlen beruházások éves változásának adatait a mellékletben található táblázatban foglaltuk össze. 4. Befektetett pénzügyi eszközök Befektetéseinkben, 2008-ban a eft változás okai az alábbiak: Regents Park Two Ltd 25% tulajdon értékesítés: ezer Ft Marcali Szálloda Kft 56,7 % tulajdon értékesítése ezer Ft Pénzügyi befektetések Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban % EFt % EFt Hullám Szálloda KV. 99, , Danubius Szállodaüzemeltető és Szolg.Rt 100, , Gama 45 Kft (Cseh) 100, , Slovenske Liecebne Kúpele Piestany (Szlovák) 18, , Lecebne Lázne Marianské Lázne (Cseh) 66, , Salina Invest Rt (Románia) 99, , U.H.GmbH Stuttgart 100, , Gundel Kft 66, , Regents Park Two Ltd 25, Marcali Szálloda Kft 56, HungarHotels R. Hannover 100, , Egészségsziget Szolgáltató Kft Danubius Szakképző Iskola és Kollégium Alapítv. 50, , Összesen 100, , Egyéb részesedésű vállalkozások Danubius Hajós Egylet KKHT Sármellék Airport Kft Hajógyári Sziget 24, , Összesen EGYÜTT Leányvállalataink évi tevékenységéről az alábbiakban számolunk be. Danubius Szálloda Üzemeltető és Szolgáltató Zrt. (Budapest) A Danubius Hotels RT 100 %-os tulajdonú leányvállalata, a szállodák üzemeltetésének feladatával, a Hélia RT. átnevezésével, EFt törzstőkével jött létre január 1-ével. A Társaság szervezeti átalakítása január 1-ével történt meg, mely az 1-3 szállodás önálló egységek működését Területi Igazgatóság szintjén szabályozták. A szervezeti átalakítás a hatékonyabb gazdálkodást és a létszámcsökkentést célozta. A szervezeti átalakítás központi szinten is megtörtént szeptember 23-ával a Hungária Szálloda Ingatlankezelő Rt könyvszerinti értéken beolvadt az üzemeltető társaságba, melynek értelmében az üzemeltetett szállodák bérleti jogviszonya Gellért és margitszigeti szállodák kivételéve megszűnt. A beolvadással a társaság törzstőkéje 7,5 milliárd Ft-ra emelkedett. A befektetés értéke az ingatlankezelő társaság saját tőkéjével jelentősen megemelkedett. Tovább emelte a befektetés értékét a október 10-i bejegyzésű Béta Hotels Kft beolvadása ban újabb átszervezés során a Területi Igazgatóságok mint pénzügyi központok könyv szerinti összevonása megtörtént félévtől, ill. fizikailag január 1-től Szolgáltató Központ néven a Best Western Hungária Szállodában kialakított irodákban folyik a budapesti szállodák összevont pénzügyi számviteli tevékenysége.

16 16 A Társaság árbevétele milliárd Ft, mely 5,3 %-kal alacsonyabb a bázisév árbevételénél. Adózott eredménye eft. Az Zrt eredményét jelentősen befolyásolta, hogy a városi szállodák foglaltsága elmaradt a bázisévtől, a gyógyszállodák viszont stagnáló forgalmat könyveltek el. Nem kedvezett a bevételeknek az Euró egész évi hullámzó árfolyama, mely jelentős árbevétel kiesést jelentett. A szállodákért fizetett bérleti díj éves összege a bázisévhez képest jelentősen nem változott. A Társaság 2008-ban, a bázisévhez hasonlóan, szerződés alapján árbevételének 3 %-át névhasználati díjként teljesítette az anyavállalat felé, és jelentős összeggel járult hozzá az anyavállalat költségeihez. Igazgatósági döntés alapján a Társaság évi eredménye osztalék kifizetését nem indokolja. Hullám KV.(Keszthely) A társaságban a Danubius Nyrt tulajdoni része 99,92 % eft, társtulajdonosa a Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zrt március 1-től a KV tulajdonát képező Hullám Szálloda bérbeadásra került, így annak üzemeltetéséről a bérbe vevő gondoskodik. A bérbeadás októberétől szünetel, a szálloda lezárásra került, értékesítésére intézkedések történtek. A KV ez évi adózott eredménye 8,8 millió Ft veszteség, mely a Társaságnak a szokásos működési költségeiből tevődik össze. Gama 45. Kft (Marien Bad Mariánské Lázné, Csehország) A Gama 45. Kft a Danubius Hotels RT. első külföldi, 100 %-os tulajdonú szálloda befektetése, melynek beszerzési értéke eft. A 69 szobás szálloda, francia kivitelezésben készült január 1-től a szállodát a szintén Marienbad-i Lécebné Lázne Marienské Lázne a.s. (Rt) bérbe vette a Gama 45 Kfttől. Bérleti díjból 162,6 millió Ft bevétel jelentette a Kft évi árbevételét, melyből eft éves adózott eredményt realizált. Az éves pozitív eredmény lehetővé tette, hogy a Kft a Társaság felé fennálló kölcsöntartozását 2008-ban jelentősen csökkentette. Lecebné Lázné (Mariánské Lázné Csehország) áprilisában kötött szerződés alapján vásárolta meg a Danubius Hotels Rt a Marienské Lázneban (Marien Bad) lévő Lécebné Lázné Rt részvényeinek 64, 98 %át A megvásárolt üzletrész mintegy 30 ingatlant jelentett mely üzemelő, ill. felújítás előtt álló szállodákat, fürdőházakat, egyéb idegenforgalmi és egészségügyi ingatlanokat, továbbá a városi gyógyforrások használati jogát foglalta magában. A cseh törvények értelmében Társaságunk vételi ajánlatot tett a kisebbségi tulajdon megvásárlására, aminek következtében év végére 90,06-%-ra növekedett részesedésünk a Lécebné Lázne Rt-ben ben további részvények megvásárlásával 5,3 %- kal növeltük részesedésünket. A Lécebné Lázne RT 2007-ben is jelentős összegű beruházásokat valósított meg, mely főleg szobafelújításokat, étterem és konyha rekonstrukciót jelentett. Az Rt évi árbevétele 7,360 milliárd Ft, adózott eredménye 675 millió Ft, melyből a Társaságra jutó eredmény csoportszinten 644 millió Ft. Slovenske Liecebne Kúpele Piestany (Pöstyén, Szlovák Köztársaság) Társaság 88,21 %-os tulajdonában lévő cseh Lécebné Lázne Rt privatizációs pályázaton májusában megnyerte a Slovenské Liecebné Kúpele Piestany a.s gyógyfürdőkomplexum 67 % tulajdon eladására kiirt privatizációs pályázatot. Az év második felében ismét privatizációs pályázat útján 17,82 % tulajdon került megvásárlásra. A privatizációs pályázaton csak a cseh leányvállalat vásárolhatott tulajdont, ezért Társaságunk a felvett hitelt kölcsönképpen biztosította az akvizíció finanszírozására, majd tulajdon átruházás révén került a könyveibe. Közvetlen befektetéssel kisrészvényesektől 2,84 % tulajdont vásároltunk, 2004-ben további 0,55% SLKP saját részvényvásárlással-, 2005-ben 1,75% önkormányzati részvény megvételével, összességében 89,96 % a tulajdon a Danubius csoport kezében 2005.december 31-én. Az anyavállalati hitel-refinanszírozás következtében cseh adótörvényi változások miatt az Rt 43 % tulajdona májusban magyar

17 17 leányvállalat, a Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Rt, tulajdonába került a tulajdoni arányoknak megfelelő hitelátvállalással együtt ben további 0,5 %kal növekedett részedésünk. A társaság júniustól került konszolidálásra. Az adásvételi szerződésben a vevők vállalták, hogy 700 millió SKK összeget beruházásként fognak befektetetni, 2007-re teljesült a teljes 700 millió Skk-s vállalás. A beruházás során felújításra került a Thermia Palace, mely Szlovákia első 5*-os szállodája, valamint befejeződött az Irma fürdő teljes rekonstrukciója is. A szlovák leányvállalat évi árbevétele 9,044 millárd Ft, adózott eredménye 241 millió Ft. CP Regents Park Two Limited (London) A társaság kapcsolt vállalkozásainak köre 2005 augusztusában bővült a CP Regents Park Two Limiteddel, melyben 25%-os részesedést vásárolt a Danubius, s egy együttműködési megállapodás csomagot írt alá fő tulajdonosával, a CP Holdings Ltd.-vel a londoni Danubius Hotel Regents Park szállodára vonatkozóan. A részesedés megvásárláshoz a Társaság 5,1 millió font hitelt vállalt át az anyavállalattól, melynek költségeit fizeti. A Regents Park Hotel üzemeltetésére megkötött szerződés alapján Társaságunk üzemeltetési díj bevételt realizált, mely 2008-ban 141 millió Ft összeget tett ki. A befektetést beszerzési áron december 31-én az anyavállalat CP Holding Ltd visszavásárolta, melynek vételára a szerzéskori hitel átvállalásával rendeződött, jelentős árfolyamveszteség mellett. Salina Invest Rt (Sovata, Románia) A romániai bejegyzésű Salina Invest Rt amelyben a Társaság 20 %-os részesedést vásárolt privatizációs pályázaton elnyerte a romániai Sovatafürdőn található mintegy 1000 szállodai férőhely és egyéb ingatlan, valamint egészségügyi létesítmény (fürdőház, Medve-tó 20 évre szóló használati joga) tulajdonjogának 82,17 %-át. A tulajdonosok a szerződésben vállalták, hogy 2 éven belül 5 millió USD befektetésével jelentős színvonaljavítást biztosítanak. A tulajdoni arányok 2003-ban a részben tőkeemeléssel, részben korábbi kisebbségi tulajdonosoktól vásárolt üzletrészekkel jelentősen megváltoztak, melyben a Társaságunk 56,43 % tulajdont tudhat év végére magáénak. A befektetés értéke millió Ft. A Társaság a Salina Invest s.a társtulajdonosával a Corvinus Zrt-vel opciós szerződést kötött tulajdonának kivásárlására, melyre 2007.júniásban került sor. A kivásárolt tulajdon 43,4%, mely a befektetés értékét 1,599 millárd Ft-tal növelte. A társaság 2003-ban teljes rekonstrukció keretében felújította Hotel Sovata szállodáját, melyhez 2 millió Euró összegű hitelt vett fel. Az Rt 2006-tól egyre javuló teljesítménnyel 2008-ban 1,778 milliárd Ft nettó árbevételt ért el, és 417,3 millió Ft nyereséggel zárta az üzleti évét. Beruházásai révén a Sovata Hotelen kívül a Hotel Bradet felújítását is megkezdte, valamint a Hotels Faget is szépítésre került. Egészségsziget Szolgáltató Kft (Budapest) A Kft 5 millió Ft-tal alapítottuk február 15-én, március 19.-i bejegyzéssel, 100 %-os tulajdonjoggal. A Kft részt vett a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt által kiirt pályázaton, melyben megnyerte a Budapest, XI. Kemenes utcai, több mint 10 ezer négyzetméteres ingatlan tulajdonjogát. A pályázati feltétel szerint az ingatlanra az érvényes építési engedély megszerzésétől számított 48 hónapon belül 150 szobaegységes szálloda építését vállalta. Az ingatlan finanszírozásához mind az anyavállalat, mind a Danubius Zrt kölcsönnel járult hozzá. Az anyavállalat decemberében értékesítette tulajdonjogának 50 %-át és szerződésben állapodott meg az új tulajdonossal jelentős tőkeemelés tekintetében. A Kft 2008-ban eft adózott eredményt ért el a jelentős kamatterhek miatt. U.Hotelreservierung GmbH (Stuttgart) A Társaság 100 %_os tulajdonát képező HungarHotels und Reisen GmbH.(Hannover, Németország) 2007-ben a társaság összevonásra kerül a stuttgarti székhelyű társasággal, melyek végelszámolása 2007-ben megkezdődött és még 2008-ban sem fejeződött be. A német jogszabályok miatt a végleges felszámolás hosszadalmas lesz. Zalavár-Sármellék Airport KFT. (Sármellék) A KFT vásárolt üzletrész értéke 10 millió Ft, mely 24 %-os tulajdon. A repülőteret üzemeltető társaságban való részvételt még veszteséges működés estén is az indokolja, hogy jelentős üzleti forgalomtól esne el a Danubius a Svájcból, Ukrajnából szervezett charter-ek elmaradásával.

18 18 Gundel Kft (Budapest ) 2004.július 7-én megvásároltuk a Gundel Kft (volt Lángastronómia Kft ) 49 %-os tulajdonjogát, majd szeptemberben- Versenyhivatali jóváhagyást követően - további részesdést szereztünk a társaságban, melynek révén tulajdonunk 66,67 %-ra növekedett. A Kft tulajdonában van a Gundel Étterem, a Bagolyvár Étterem, Borvendéglő, valamint borpincészet Mádon és Egerben, továbbá forgalmaz különféle Gundel márkanévvel fémjelzett termékeket. A Kft éves évi árbevétele millió Ft, adózott eredménye ezer Ft, melyből Társaságunkat a tulajdoni rész arányában eft illeti meg. A Gundel Kft további tulajdonának megszerzése 2009-ben várható. Adott kölcsönök A Marien Bad-i Hotel Villa Butterfly megvásárlásakor a Társaság 896 millió Ft (3.570 E$ ) összeget fizetett a Kft (Gama 45) bankkal fennálló kötelezettségének kivásárlására, melynek könyv szerinti összege 226 millió korona volt. Ennek az összegnek a megfizetésére Társaságunk kölcsönszerződést kötött a Gama 45 Kft-vel. A törlesztések az elmúlt 3 évben rendszeresen kifizetésre kerültek, a Gama 45 Kft 2008-ban előtörlesztéssel jelentősen csökkentette tartozását. Az év végé fennálló hiteltartozása 159 millió Ft. A Társaság mind a magyar (Hungária Szálloda Ingatlankezelő Rt), mind a külföldi (Lecebné Lázné Mariánské Lázné a. s.) K&H Rt-vel fennálló hiteltartozását az OTP Rt-től felvett hosszúlejáratú hitellel refinanszírozta. A leányvállalati hitelek hosszúlejáratú kölcsönökre módosultak. A Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zrt-nek nyújtott (Hungária Szálloda Ingatlankezelő Rt. beolvadását követően) kölcsön összege ezer Euró (felvételkori árfolyamon 5.163,7 millió Ft), a cseh leányvállalat kölcsönösszege ezer Euró (felvételkori árfolyamon 1.872,3 millió Ft). A kölcsön visszafizetési határidők azonosak az OTP felé vállalt hitel visszafizetési határidőkkel ben LLML hitelének refinanszírozásával kiegyenlítette teljes kölcsöntartozását. A hitelek után felszámított kamatok tényleges összege arányosan kiszámlázásra került a leányvállalatok felé. A társaság tárgyév január 17-én felvett 8 millió Euró összegű hitelét és 50 millió Ft összeget, összesen 2,060 milliárd Ft-ot kölcsönképpen átadott az Egészségsziget Kft-nek ingatlan vásárlás céljából. A hitel kamatait a Kft a mindenkori banki kamatok mértékével köteles megfizetni, negyedévenként számla ellenében. II. FORGÓESZKÖZÖK Megnevezés Index Megoszlás % eft eft % Bázis Tény Készletek ,78% 0,12 0,00 Vevők ,20% 0,06 0,27 Kapcs.váll.szembeni követelés ,69% 56,12 37,10 Egyéb r.váll.szembeni követelés 0,00 0,00 Egyéb követelések ,84% 0,25 1,60 Értékpapírok ,00% 31,60 53,99 Pénzeszközök ,78% 11,85 7,04 Forgóeszközök összesen ,53% 100,00 100,00

19 19 1. Készletek A Társaságban a készletek értékét az alvállalkozó teljesítményekben kimutatott 33 ezer Ft jelenti, mely továbbszámlázással kapcsolatos elszámolásokkal függ össze. 2. Követelések Vevőkövetelésünk értéke megduplázódott, vevőkörünk azonban nem változott 2008-ban, a kiegyenlítések az év végi hosszú ünnepek miatt csúsztak. Leányvállalatokkal szemben fennálló követeléseink jelentősen csökkentek bázisévhez viszonyítva, melynek oka, hogy a Társaság Danubius Zrt leányvállalatának jelentős éves mérleg szerinti vesztesége nem ad lehetőséget osztalék kifizetésre, ellentétében a bázisévi közel 1 milliárd Ft osztalékkal szemben. Az egyéb követelések leányvállalatokkal szemben értékét a decemberi kiszámlázások (Trade Mark Licenc, névhasználati és költségmegosztás) összegei tartalmazzák. Az egyéb követelések több mint 25 millió Ft-os növekedését csak az adóbefizetések egyenlege növeli. Az egyéb követelések tételes kimutatását a mellékletben mutatjuk be. 3. Értékpapírok Az értékpapírok összegében a db visszavásárolt saját részvény eft értéken szerepel. A GT új előírása szerint a saját részvényt átforgatása nem kötelező 2006-tól, ezért annak értéke bázishoz képest nem változott. A saját részvények birtoklása miatt a tulajdonosok szavazati jog aránya magasabb, mint a tulajdoni arányuk. 4. Pénzeszközök A pénzeszközökben történt mintegy 65%-os csökkenés oka részben a Gellért szállodával kapcsolatos jelentős kiadások, másrészt a folyószámlahitel teljes összegű kiegyenlítése. III. Aktív időbeli elhatárolás Az aktív időbeli elhatárolások között a bevétel elhatárolás csak bankkamatot tartalmaz. A költségek között a biztosítási díj, folyóiratok, újságok előfizetési díjai, stb. szerepelnek. Az aktív időbeli elhatárolásokat a mellékletben részletezett táblázat tartalmazza.

20 20 F O R R Á S O K I. Saját tőke Megnevezés Változás Megoszlás% eft eft eft Bázis Tény Jegyzett tőke ,00 21,09 Tőketartalék ,09 18,17 Eredménytartalék ,77 58,21 Lekötött tartalék ,94 2,96 Mérleg szerinti eredmény ,19-0,42 Saját tőke ,00 100,00 Az eredménytartalék 2008-ban csak a évi eredménnyel változott. A lekötött tartalékként mutatjuk ki a saját részvények összegét eft összegben, mely a bázisévhez viszonyítva nem változott ban fejlesztési tartalékot nem képeztünk. A mérleg szerinti eredmény jelentős csökkenésének az oka bázisévhez viszonyítva, hogy a Társaságnak 2008-ban nem volt osztalék bevétele. II. Céltartalék 2008-ban nem képeztünk céltartalékot, a mérlegben szereplő tétel a 2008-ban fel nem használt összeget mutatja, melyet várható nyugdíjazások miatti felmondási bérekre és azok járulékaira használunk fel 2009-ben. III. Kötelezettségek Megnevezés Változás Változás eft eft eft % Hosszúlejáratú kötelezettségek Egyéb hosszúlejáratúhitelek ,28 Rövidlejáratú kötelezettségek Rövidlejáratú kölcsönök ,00 Rövidlejáratú hitelek ,66 Vevőtől kapott előleg ,00 Szállítók ,42 Rövidlej.köt.kapcsolt váll.-sal ,65 Rövidlej.köt.egyéb rész. váll.-sal ,00 Egyéb rövidlej.kötelezettség ,55 Összesen ,92

DANUBIUS HOTELS NYRT. 2006. ÉVI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE

DANUBIUS HOTELS NYRT. 2006. ÉVI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE DANUBIUS HOTELS NYRT. 2006. ÉVI NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS) SZERINT KÉSZÜLT KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE TARTALOM A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE 1. Alapadatok, cégcsoport

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS RT. 2005. ÉVI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE

DANUBIUS HOTELS RT. 2005. ÉVI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE DANUBIUS HOTELS RT. 2005. ÉVI NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS) SZERINT KÉSZÜLT KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE TARTALOM A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE 1. Alapadatok, cégcsoport struktúra

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves Beszámoló 2003. év jele TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT MÉRLEG 2003. DECEMBER 31-ÉN (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Mérlegtételek

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 2. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2011. április 19.-én tartandó éves rendes közgyűlésre 2011. március 29. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató ÉVES BESZÁMOLÓ a FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

TELJESSÉGI NYILATKOZAT Deloitte Kft. Budapest 1068 Dózsa György út 84/C TELJESSÉGI NYILATKOZAT Tisztelt Uraim! Önök megvizsgálták a Navigator Informatika Zrt. (a Társaság ) 2005. december 31-i mérlegét, amelyben a mérlegfőösszeg

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója Statisztikai számjel 12853812-6611-114-01 Cégjegyzék száma 01-10-044764 adatok e Ft-ban sorszám

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G zrt.

K O P I N T - D A T O R G zrt. K O P I N T - D A T O R G zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. XII. 31. Budapest, 2010. április 15. Tartalom 1. Általános rész... 3 1.1. A Számviteli Politika... 4 1.2. A számviteli alapelvek... 4 1.3. A KOPINT-DATORG

Részletesebben