A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság magyar számviteli szabályok szerint készült egyedi évi éves beszámolója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság magyar számviteli szabályok szerint készült egyedi 2008. évi éves beszámolója"

Átírás

1 1 A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság magyar számviteli szabályok szerint készült egyedi évi éves beszámolója (a közgyűlés által elfogadva)

2 2

3 3

4 4 DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, március 10. Dr.Deák Imre Vezérigazgató Tóbiás János ált. vezérig.h.

5 5 Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. MÉRLEG "A" változat -Eszközök (aktívák) adatok EFt-ban Sorszám módosításai Előző év(ek A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kisérleti fejlesztés aktívált értéke 05. Vagyoni értékű jogok 06. Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló váll-.ban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

6 6 Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. MÉRLEG "A" változat -Eszközök (aktívák) adatok EFt-ban Sorszám módosításai Előző év(ek A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 26. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok 29. Befejezetlen termelés és félkész termékek 30. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 31. Késztermékek 32. Áruk Készletekre adott előlegek 34. II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben 38. Váltókövetelések 7 Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállakozásban 42. Egyéb részesedés 43. Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) 46. Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

7 7 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2008.december 31. MÉRLEG "A" változat -Források(passzívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek módosításai adatok EFt-ban Tárgyév a b c d e 53. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (- ) 57. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható veszteségekre Céltartalék a várható kötelezettségekre 65. Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállakozással szemben 69. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozással szemben 70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

8 8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. MÉRLEG "A" változat -Források(passzívák) adatok EFt Sorszám módosításai Előző év(ek A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 79. Egyéb hosszú lejáratő kötelezettségek 80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és sorok) 81. Rövid lejáratú kölcsönök sorból: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 87. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása 92. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 93. Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

9 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja:2008. december 31. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok EFT-ban Tételszám év módosítással) Előző Előző év(ek A tétel megnevezése Tárgyév a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) 03. Saját termeléső készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktívált saját teljesítmény értéke (+/ ) III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. VII. Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+/-III.-IV.-V.-VI.-VII..)

10 10 Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok EFT-ban Tételszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások sorból: kapcsolt vállkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek, értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( / ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK REREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.) XII: Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F )

11 11 A Társaság bemutatása A Társaság neve: Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt A társaság székhelye: 1051 Budapest, Szent István tér 11. Az alapítás ideje: április 1. Részvénytársasággá történő átalakulás ideje: július 31. Tőzsdei bevezetés ideje: december 23. Jegyzett tőke: Részvények : eft db Ft névértékű névre szóló dematerializált Befektetők Részvények száma Tulajdonosi hányad 1000 Ft/db % Külföldi befektetők ,74 CP Holding ,51 Hazai cégek ,22 Belföldi magánszemélyek ,81 Danubius dolgozók ,19 Saját részvények ,52 Igazgatóság Bernard Schreier elnök Betegh Sándor Dr.Deák Imre John Smith Robert Levy Iris Gibbor Alexei Schreier Tóbiás János Dr.Fluck István László József Leo Novobilsky Felügyelő Bizottság Antalpéter Tibor Polgár László Dr.Boér Gábor Dr.Gálszécsy András A Társaság könyvvizsgálója : KPMG Hungária Kft Szabó Péter bejegyzett könyvvizsgáló (SZ:005301) A beszámoló aláírására jogosult személy: Dr.Deák Imre vezérigazgató (7635.Pécs Erdész u.53.) Tóbiás János ált. vezérigazgatóh. (1136. Budapest, Tátra u.4.) Könyvviteli szolgáltatásért felelős: Zemenné Nagy Irén, PM ny.sz. (1033.Budapest, Szérűskert u.25.)

12 12 A Danubius Hotels éves beszámolója részét képezi az anyavállalat mint legkisebb konszolidált egység az Investor Holding ZRt. (1051. Budapest, Szent István tér 11.) konszolidált éves beszámolójának. A Danubius Hotels éves beszámolója részét képezi az anyavállalat mint legnagyobb konszolidált egység a CP Holdings Limited,(Watford, CP House, Otterspool Way, Herts WD25 8JP Anglia) konszolidált éves beszámolójának. Számviteli Politika A Társaság gazdasági eseményeinek, eszközeinek és forrásainak nyilvántartására a Számviteli Politika előírásait alkalmazza, melynek hatálya kiterjed magyarországi leányvállalataira is, ahol a többségi tulajdonlás feltételei fennállnak. A évi C. tv. 8.. alapján a Társaság a kettős könyvvezetésre vonatkozó szabályokat alkalmazza. A mérleget a tulajdonában lévő eszközökről és forrásokról az számlaosztályok felhasználásával, a SZT 1.sz.melléklet A változat szerinti mérlegformában készíti el. Az összköltség eljárás módszerével készített eredménykimutatást az számlaosztályok alkalmazásával a SZT 2.sz. melléklet A változat szerint állítja össze. A könyvek zárását havonta el kell végezni. Az éves beszámoló fordulónapja december 31. a mérlegkészítés napja a tárgyévet követő év január 12. Az értékelési eljárások és módszerek: a bekerülési érték az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése, raktárba történő beszállítása érdekében az eszközökhöz egyedileg közvetlenül hozzákapcsolható, a törvényben részletezett beszerzési értékbe tartozó tételek körét foglalja magába. az eszközök értékcsökkenésénél a lineáris leírás módszerét alkalmazzuk. Maradványértéket csak a gépkocsik elszámolásánál határoztunk meg 20 %-os mértékben. A bérbeadott ingatlanok értékcsökkenését a 2000 évben alkalmazott egységes 6 %-ról - azok műszaki állaga szerint 3, %-os kulcs szerint kell elszámolni. A 30 eft alatti egyedi beszerzésű eszközöket használatba vételkor értékcsökkenésként egy összegben számoljuk el. A befektetett eszközök értékelése bekerülési értéken történik. Vásárolt készletek bekerülési ára tartalmazza az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat és a raktárba történő beszállításig a készletekhez egyedileg hozzákapcsolható költségeket. Deviza eszközök és deviza források értékelése a számlavezető bank (KHB Rt) devizavételi árfolyamán történik. Mérlegbe csak az adós által elismert követelés állítható be. Lejárat szerint megkülönböztetünk fizetési határidőn belüli, határidőn túli követelést. A behajthatatlan követelést a tárgyév eredményének terhére le kell írni. A mérleg fordulónapjával értékvesztést kell képezni a határidőn túli kinnlevőségekre az adótörvényben meghatározott mértékben, ha azok tartósnak (360 napon túli) és jelentősnek (az össz vevőállomány 2%-át meghaladó) mutatkoznak. A 360 napon túli kinnlevőségekre 100 %-os mértékig képezhető értékvesztés. A minősítés elvei és szabályai Beruházások, felújítások beszerzési rendjét éves előirányzat és jóváhagyott gazdálkodási terv szabályozza. A beruházás, felújítás rekonstrukció, fenntartás fogalmi elhatárolás kérdéseit a szabályzatokban rögzítjük. Követelések minősítése lejárat szerint határidőn belüli és túli követelések. A határidőn túli követelések minősítése 31-től 360 nap felett 5 kategória szerint kerül - a fizetés napjától számítottan- korosításra. A követelések minősítésének másik kategóriája a behajthatóság szerinti megkülönböztetés. Ha a fordulónapi deviza eszközök és források összevont árfolyam egyenlege nyereség, vagy veszteség, akkor azt a mérleg fordulónapjával el kell számolni, mérlegelve annak eredményre

13 13 gyakorolt jelentős hatását. Jelentős hatásnak a mérleg főösszeg 0,5 %-át tekintjük. Az ennél alacsonyabb összevont árfolyamegyenleg tárgyévi eredményben kimutatott hatásától el lehet tekinteni, mert nem gyakorolt számottevő befolyást a gazdálkodásra. A Számviteli politika mellékletét képezik a SZTv ben előirt mellékletek. A év főbb eseményei 1. A Társaságunk 2008-ban Euró hitel ( eft) törlesztést teljesített. 2. A tárgyévben új hitel felvételére került sor 8 millió Euró összegben (2,010 milliárd Ft), melyet kölcsönként az Egészségsziget Kft leányvállalatunknak adtunk át. A hitel felvételére kölcsönbe adására azért került sor, mert a Kft pályázati úton megnyerte a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt által kiirt Budapest XI. Kemenes utca ingatlan tulajdonjogát. Az ingatlan megvásárlása stratégiailag fontos volt a Gellért szálloda közelsége miatt, ugyanis a pályázati kiírás a nyertest 150 szobaegységes szálloda építésére kötelezte. 3. A év második felét elérő pénzügyi válság, valamint az Euró jelentős évi ingadozása és gyengülése az eredményekben leányvállalatokat is beleértve jelentős romlást okozott. Ezért a Magyar Külkereskedelmi Banknál fennálló hiteltartozásunk átütemezésére került sor. 4. Társaságunk értékesítette a londoni székhelyű Regent Park Two Ltd-ben lévő 25 %-os tulajdonát, melyet az anyavállalat CP Holding Ltd vásárolt vissza. A tulajdonrész értékesítése a hitel átvállalásával rendeződött. 5. Az év folyamán megtörtént a társaság szervezeti átvilágítása, melyet független külső cég végzett. A szervezeti átalakításra mely a Danubius Zrt leányvállaltunkat is érinti - a következő év elejétől kerül sor. M É R L E G A Danubius Hotels Nyrt évi mérlegének eszköz-forrás egyező főösszege eft, mely összeg közel 2,5 milliárd Ft-tal kisebb a bázisévhez viszonyítva. A változás összességében igen jelentős csökkenést mutat szinte minden eszköz-soron, melynek okait az alábbiakban részletezzük. E S Z K Ö Z Ö K Megnevezés Változás Index eft eft eft % Immateriális javak ,78 Tárgyi eszközök ,95 Befektetett pénzügyi eszközök ,57 Készletek ,78 Követelések ,42 Értékpapírok ,00 Pénzeszközök ,78 Aktív időbeli elhatárolás ,22 Összesen ,61 Az eszközök megoszlása a bázisévhez viszonyítva az alábbiak szerinti:

14 Megnevezés % % Immateriális javak 0,38 0,26 Tárgyi eszközök 11,43 12,43 Befektetett pénzügyi eszközök 81,65 83,33 Készletek 0,01 0,00 Követelések 3,65 1,54 Értékpapírok 2,05 2,14 Pénzeszközök 0,77 0,29 Aktív időbeli elhatárolás 0,06 0,02 Összesen 100, ,00 I. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1. Immateriális javak Az immateriális javak értékében 2,3 MFt beszerzés és 78,3 MFt értékcsökkenés összesen 76,1 MFt csökkenést okozott. Jelentős új szellemi termék beszerzése nem történt, a meglévő szoftvereken történtek kisebb módosítások. Az immateriális javak értékcsökkenése közel 25 %-kal alacsonyabb a bázis év értékcsökkenésénél, melynek oka, hogy több, mint 171 MFt összegű szoftver vált 0 értékűvé. Az immateriális javak éves változását a mellékletben táblázat mutatja be. 2. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök értéke 615,3 millió Ft bruttó összeggel növekedett, melyből az ingatlanok bruttó értékének emelkedése 603 millió Ft, a gépek és berendezéseké 9,5 millió Ft ennek jelentős része számítástechnikai berendezés, míg az egyéb berendezéseké 2,8 millió Ft. Az ingatlanokban bekövetkezett jelentős mértékű növekedést a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt-vel közösen nyert pályázatban vállalt beruházás volt, mely során elkészült a Gellért szálloda fürdő felöli homlokzatának felújítása, mely a szállodai szobák nyílászáró cseréit is magába foglalta. Tárgyévben a tárgyi eszközök értékcsökkenése 357,2 millió Ft, melyből az ingatlanokon elszámolt amortizáció 312,8 millió Ft. Tárgyi eszközök Megoszlás % Index % eft eft Bázis Tény Ingatlan és kapcs.vagyoni ért. jog ,54 88,61 88,27 Telek ,00 9,14 8,80 Műszaki gép,berendezés ,81 0,90 0,41 Egyéb gép berendezés ,28 0,19 0,15 Befejezetlen beruházás ,91 1,13 2,37 Beruházási előleg ,02 0,00 Összesen ,95 100,00 100,00 A tárgyi eszközökben bekövetkezett éves változásokról készített táblázat a mellékletben található 3. Befejezetlen beruházás

15 15 A befejezetlen beruházások értékének jelentős növekedését a Gellért szálloda rekonstrukciós felújításához kapcsolódó tervezési munkák jelentik. A befejezetlen beruházások éves változásának adatait a mellékletben található táblázatban foglaltuk össze. 4. Befektetett pénzügyi eszközök Befektetéseinkben, 2008-ban a eft változás okai az alábbiak: Regents Park Two Ltd 25% tulajdon értékesítés: ezer Ft Marcali Szálloda Kft 56,7 % tulajdon értékesítése ezer Ft Pénzügyi befektetések Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban % EFt % EFt Hullám Szálloda KV. 99, , Danubius Szállodaüzemeltető és Szolg.Rt 100, , Gama 45 Kft (Cseh) 100, , Slovenske Liecebne Kúpele Piestany (Szlovák) 18, , Lecebne Lázne Marianské Lázne (Cseh) 66, , Salina Invest Rt (Románia) 99, , U.H.GmbH Stuttgart 100, , Gundel Kft 66, , Regents Park Two Ltd 25, Marcali Szálloda Kft 56, HungarHotels R. Hannover 100, , Egészségsziget Szolgáltató Kft Danubius Szakképző Iskola és Kollégium Alapítv. 50, , Összesen 100, , Egyéb részesedésű vállalkozások Danubius Hajós Egylet KKHT Sármellék Airport Kft Hajógyári Sziget 24, , Összesen EGYÜTT Leányvállalataink évi tevékenységéről az alábbiakban számolunk be. Danubius Szálloda Üzemeltető és Szolgáltató Zrt. (Budapest) A Danubius Hotels RT 100 %-os tulajdonú leányvállalata, a szállodák üzemeltetésének feladatával, a Hélia RT. átnevezésével, EFt törzstőkével jött létre január 1-ével. A Társaság szervezeti átalakítása január 1-ével történt meg, mely az 1-3 szállodás önálló egységek működését Területi Igazgatóság szintjén szabályozták. A szervezeti átalakítás a hatékonyabb gazdálkodást és a létszámcsökkentést célozta. A szervezeti átalakítás központi szinten is megtörtént szeptember 23-ával a Hungária Szálloda Ingatlankezelő Rt könyvszerinti értéken beolvadt az üzemeltető társaságba, melynek értelmében az üzemeltetett szállodák bérleti jogviszonya Gellért és margitszigeti szállodák kivételéve megszűnt. A beolvadással a társaság törzstőkéje 7,5 milliárd Ft-ra emelkedett. A befektetés értéke az ingatlankezelő társaság saját tőkéjével jelentősen megemelkedett. Tovább emelte a befektetés értékét a október 10-i bejegyzésű Béta Hotels Kft beolvadása ban újabb átszervezés során a Területi Igazgatóságok mint pénzügyi központok könyv szerinti összevonása megtörtént félévtől, ill. fizikailag január 1-től Szolgáltató Központ néven a Best Western Hungária Szállodában kialakított irodákban folyik a budapesti szállodák összevont pénzügyi számviteli tevékenysége.

16 16 A Társaság árbevétele milliárd Ft, mely 5,3 %-kal alacsonyabb a bázisév árbevételénél. Adózott eredménye eft. Az Zrt eredményét jelentősen befolyásolta, hogy a városi szállodák foglaltsága elmaradt a bázisévtől, a gyógyszállodák viszont stagnáló forgalmat könyveltek el. Nem kedvezett a bevételeknek az Euró egész évi hullámzó árfolyama, mely jelentős árbevétel kiesést jelentett. A szállodákért fizetett bérleti díj éves összege a bázisévhez képest jelentősen nem változott. A Társaság 2008-ban, a bázisévhez hasonlóan, szerződés alapján árbevételének 3 %-át névhasználati díjként teljesítette az anyavállalat felé, és jelentős összeggel járult hozzá az anyavállalat költségeihez. Igazgatósági döntés alapján a Társaság évi eredménye osztalék kifizetését nem indokolja. Hullám KV.(Keszthely) A társaságban a Danubius Nyrt tulajdoni része 99,92 % eft, társtulajdonosa a Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zrt március 1-től a KV tulajdonát képező Hullám Szálloda bérbeadásra került, így annak üzemeltetéséről a bérbe vevő gondoskodik. A bérbeadás októberétől szünetel, a szálloda lezárásra került, értékesítésére intézkedések történtek. A KV ez évi adózott eredménye 8,8 millió Ft veszteség, mely a Társaságnak a szokásos működési költségeiből tevődik össze. Gama 45. Kft (Marien Bad Mariánské Lázné, Csehország) A Gama 45. Kft a Danubius Hotels RT. első külföldi, 100 %-os tulajdonú szálloda befektetése, melynek beszerzési értéke eft. A 69 szobás szálloda, francia kivitelezésben készült január 1-től a szállodát a szintén Marienbad-i Lécebné Lázne Marienské Lázne a.s. (Rt) bérbe vette a Gama 45 Kfttől. Bérleti díjból 162,6 millió Ft bevétel jelentette a Kft évi árbevételét, melyből eft éves adózott eredményt realizált. Az éves pozitív eredmény lehetővé tette, hogy a Kft a Társaság felé fennálló kölcsöntartozását 2008-ban jelentősen csökkentette. Lecebné Lázné (Mariánské Lázné Csehország) áprilisában kötött szerződés alapján vásárolta meg a Danubius Hotels Rt a Marienské Lázneban (Marien Bad) lévő Lécebné Lázné Rt részvényeinek 64, 98 %át A megvásárolt üzletrész mintegy 30 ingatlant jelentett mely üzemelő, ill. felújítás előtt álló szállodákat, fürdőházakat, egyéb idegenforgalmi és egészségügyi ingatlanokat, továbbá a városi gyógyforrások használati jogát foglalta magában. A cseh törvények értelmében Társaságunk vételi ajánlatot tett a kisebbségi tulajdon megvásárlására, aminek következtében év végére 90,06-%-ra növekedett részesedésünk a Lécebné Lázne Rt-ben ben további részvények megvásárlásával 5,3 %- kal növeltük részesedésünket. A Lécebné Lázne RT 2007-ben is jelentős összegű beruházásokat valósított meg, mely főleg szobafelújításokat, étterem és konyha rekonstrukciót jelentett. Az Rt évi árbevétele 7,360 milliárd Ft, adózott eredménye 675 millió Ft, melyből a Társaságra jutó eredmény csoportszinten 644 millió Ft. Slovenske Liecebne Kúpele Piestany (Pöstyén, Szlovák Köztársaság) Társaság 88,21 %-os tulajdonában lévő cseh Lécebné Lázne Rt privatizációs pályázaton májusában megnyerte a Slovenské Liecebné Kúpele Piestany a.s gyógyfürdőkomplexum 67 % tulajdon eladására kiirt privatizációs pályázatot. Az év második felében ismét privatizációs pályázat útján 17,82 % tulajdon került megvásárlásra. A privatizációs pályázaton csak a cseh leányvállalat vásárolhatott tulajdont, ezért Társaságunk a felvett hitelt kölcsönképpen biztosította az akvizíció finanszírozására, majd tulajdon átruházás révén került a könyveibe. Közvetlen befektetéssel kisrészvényesektől 2,84 % tulajdont vásároltunk, 2004-ben további 0,55% SLKP saját részvényvásárlással-, 2005-ben 1,75% önkormányzati részvény megvételével, összességében 89,96 % a tulajdon a Danubius csoport kezében 2005.december 31-én. Az anyavállalati hitel-refinanszírozás következtében cseh adótörvényi változások miatt az Rt 43 % tulajdona májusban magyar

17 17 leányvállalat, a Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Rt, tulajdonába került a tulajdoni arányoknak megfelelő hitelátvállalással együtt ben további 0,5 %kal növekedett részedésünk. A társaság júniustól került konszolidálásra. Az adásvételi szerződésben a vevők vállalták, hogy 700 millió SKK összeget beruházásként fognak befektetetni, 2007-re teljesült a teljes 700 millió Skk-s vállalás. A beruházás során felújításra került a Thermia Palace, mely Szlovákia első 5*-os szállodája, valamint befejeződött az Irma fürdő teljes rekonstrukciója is. A szlovák leányvállalat évi árbevétele 9,044 millárd Ft, adózott eredménye 241 millió Ft. CP Regents Park Two Limited (London) A társaság kapcsolt vállalkozásainak köre 2005 augusztusában bővült a CP Regents Park Two Limiteddel, melyben 25%-os részesedést vásárolt a Danubius, s egy együttműködési megállapodás csomagot írt alá fő tulajdonosával, a CP Holdings Ltd.-vel a londoni Danubius Hotel Regents Park szállodára vonatkozóan. A részesedés megvásárláshoz a Társaság 5,1 millió font hitelt vállalt át az anyavállalattól, melynek költségeit fizeti. A Regents Park Hotel üzemeltetésére megkötött szerződés alapján Társaságunk üzemeltetési díj bevételt realizált, mely 2008-ban 141 millió Ft összeget tett ki. A befektetést beszerzési áron december 31-én az anyavállalat CP Holding Ltd visszavásárolta, melynek vételára a szerzéskori hitel átvállalásával rendeződött, jelentős árfolyamveszteség mellett. Salina Invest Rt (Sovata, Románia) A romániai bejegyzésű Salina Invest Rt amelyben a Társaság 20 %-os részesedést vásárolt privatizációs pályázaton elnyerte a romániai Sovatafürdőn található mintegy 1000 szállodai férőhely és egyéb ingatlan, valamint egészségügyi létesítmény (fürdőház, Medve-tó 20 évre szóló használati joga) tulajdonjogának 82,17 %-át. A tulajdonosok a szerződésben vállalták, hogy 2 éven belül 5 millió USD befektetésével jelentős színvonaljavítást biztosítanak. A tulajdoni arányok 2003-ban a részben tőkeemeléssel, részben korábbi kisebbségi tulajdonosoktól vásárolt üzletrészekkel jelentősen megváltoztak, melyben a Társaságunk 56,43 % tulajdont tudhat év végére magáénak. A befektetés értéke millió Ft. A Társaság a Salina Invest s.a társtulajdonosával a Corvinus Zrt-vel opciós szerződést kötött tulajdonának kivásárlására, melyre 2007.júniásban került sor. A kivásárolt tulajdon 43,4%, mely a befektetés értékét 1,599 millárd Ft-tal növelte. A társaság 2003-ban teljes rekonstrukció keretében felújította Hotel Sovata szállodáját, melyhez 2 millió Euró összegű hitelt vett fel. Az Rt 2006-tól egyre javuló teljesítménnyel 2008-ban 1,778 milliárd Ft nettó árbevételt ért el, és 417,3 millió Ft nyereséggel zárta az üzleti évét. Beruházásai révén a Sovata Hotelen kívül a Hotel Bradet felújítását is megkezdte, valamint a Hotels Faget is szépítésre került. Egészségsziget Szolgáltató Kft (Budapest) A Kft 5 millió Ft-tal alapítottuk február 15-én, március 19.-i bejegyzéssel, 100 %-os tulajdonjoggal. A Kft részt vett a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt által kiirt pályázaton, melyben megnyerte a Budapest, XI. Kemenes utcai, több mint 10 ezer négyzetméteres ingatlan tulajdonjogát. A pályázati feltétel szerint az ingatlanra az érvényes építési engedély megszerzésétől számított 48 hónapon belül 150 szobaegységes szálloda építését vállalta. Az ingatlan finanszírozásához mind az anyavállalat, mind a Danubius Zrt kölcsönnel járult hozzá. Az anyavállalat decemberében értékesítette tulajdonjogának 50 %-át és szerződésben állapodott meg az új tulajdonossal jelentős tőkeemelés tekintetében. A Kft 2008-ban eft adózott eredményt ért el a jelentős kamatterhek miatt. U.Hotelreservierung GmbH (Stuttgart) A Társaság 100 %_os tulajdonát képező HungarHotels und Reisen GmbH.(Hannover, Németország) 2007-ben a társaság összevonásra kerül a stuttgarti székhelyű társasággal, melyek végelszámolása 2007-ben megkezdődött és még 2008-ban sem fejeződött be. A német jogszabályok miatt a végleges felszámolás hosszadalmas lesz. Zalavár-Sármellék Airport KFT. (Sármellék) A KFT vásárolt üzletrész értéke 10 millió Ft, mely 24 %-os tulajdon. A repülőteret üzemeltető társaságban való részvételt még veszteséges működés estén is az indokolja, hogy jelentős üzleti forgalomtól esne el a Danubius a Svájcból, Ukrajnából szervezett charter-ek elmaradásával.

18 18 Gundel Kft (Budapest ) 2004.július 7-én megvásároltuk a Gundel Kft (volt Lángastronómia Kft ) 49 %-os tulajdonjogát, majd szeptemberben- Versenyhivatali jóváhagyást követően - további részesdést szereztünk a társaságban, melynek révén tulajdonunk 66,67 %-ra növekedett. A Kft tulajdonában van a Gundel Étterem, a Bagolyvár Étterem, Borvendéglő, valamint borpincészet Mádon és Egerben, továbbá forgalmaz különféle Gundel márkanévvel fémjelzett termékeket. A Kft éves évi árbevétele millió Ft, adózott eredménye ezer Ft, melyből Társaságunkat a tulajdoni rész arányában eft illeti meg. A Gundel Kft további tulajdonának megszerzése 2009-ben várható. Adott kölcsönök A Marien Bad-i Hotel Villa Butterfly megvásárlásakor a Társaság 896 millió Ft (3.570 E$ ) összeget fizetett a Kft (Gama 45) bankkal fennálló kötelezettségének kivásárlására, melynek könyv szerinti összege 226 millió korona volt. Ennek az összegnek a megfizetésére Társaságunk kölcsönszerződést kötött a Gama 45 Kft-vel. A törlesztések az elmúlt 3 évben rendszeresen kifizetésre kerültek, a Gama 45 Kft 2008-ban előtörlesztéssel jelentősen csökkentette tartozását. Az év végé fennálló hiteltartozása 159 millió Ft. A Társaság mind a magyar (Hungária Szálloda Ingatlankezelő Rt), mind a külföldi (Lecebné Lázné Mariánské Lázné a. s.) K&H Rt-vel fennálló hiteltartozását az OTP Rt-től felvett hosszúlejáratú hitellel refinanszírozta. A leányvállalati hitelek hosszúlejáratú kölcsönökre módosultak. A Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zrt-nek nyújtott (Hungária Szálloda Ingatlankezelő Rt. beolvadását követően) kölcsön összege ezer Euró (felvételkori árfolyamon 5.163,7 millió Ft), a cseh leányvállalat kölcsönösszege ezer Euró (felvételkori árfolyamon 1.872,3 millió Ft). A kölcsön visszafizetési határidők azonosak az OTP felé vállalt hitel visszafizetési határidőkkel ben LLML hitelének refinanszírozásával kiegyenlítette teljes kölcsöntartozását. A hitelek után felszámított kamatok tényleges összege arányosan kiszámlázásra került a leányvállalatok felé. A társaság tárgyév január 17-én felvett 8 millió Euró összegű hitelét és 50 millió Ft összeget, összesen 2,060 milliárd Ft-ot kölcsönképpen átadott az Egészségsziget Kft-nek ingatlan vásárlás céljából. A hitel kamatait a Kft a mindenkori banki kamatok mértékével köteles megfizetni, negyedévenként számla ellenében. II. FORGÓESZKÖZÖK Megnevezés Index Megoszlás % eft eft % Bázis Tény Készletek ,78% 0,12 0,00 Vevők ,20% 0,06 0,27 Kapcs.váll.szembeni követelés ,69% 56,12 37,10 Egyéb r.váll.szembeni követelés 0,00 0,00 Egyéb követelések ,84% 0,25 1,60 Értékpapírok ,00% 31,60 53,99 Pénzeszközök ,78% 11,85 7,04 Forgóeszközök összesen ,53% 100,00 100,00

19 19 1. Készletek A Társaságban a készletek értékét az alvállalkozó teljesítményekben kimutatott 33 ezer Ft jelenti, mely továbbszámlázással kapcsolatos elszámolásokkal függ össze. 2. Követelések Vevőkövetelésünk értéke megduplázódott, vevőkörünk azonban nem változott 2008-ban, a kiegyenlítések az év végi hosszú ünnepek miatt csúsztak. Leányvállalatokkal szemben fennálló követeléseink jelentősen csökkentek bázisévhez viszonyítva, melynek oka, hogy a Társaság Danubius Zrt leányvállalatának jelentős éves mérleg szerinti vesztesége nem ad lehetőséget osztalék kifizetésre, ellentétében a bázisévi közel 1 milliárd Ft osztalékkal szemben. Az egyéb követelések leányvállalatokkal szemben értékét a decemberi kiszámlázások (Trade Mark Licenc, névhasználati és költségmegosztás) összegei tartalmazzák. Az egyéb követelések több mint 25 millió Ft-os növekedését csak az adóbefizetések egyenlege növeli. Az egyéb követelések tételes kimutatását a mellékletben mutatjuk be. 3. Értékpapírok Az értékpapírok összegében a db visszavásárolt saját részvény eft értéken szerepel. A GT új előírása szerint a saját részvényt átforgatása nem kötelező 2006-tól, ezért annak értéke bázishoz képest nem változott. A saját részvények birtoklása miatt a tulajdonosok szavazati jog aránya magasabb, mint a tulajdoni arányuk. 4. Pénzeszközök A pénzeszközökben történt mintegy 65%-os csökkenés oka részben a Gellért szállodával kapcsolatos jelentős kiadások, másrészt a folyószámlahitel teljes összegű kiegyenlítése. III. Aktív időbeli elhatárolás Az aktív időbeli elhatárolások között a bevétel elhatárolás csak bankkamatot tartalmaz. A költségek között a biztosítási díj, folyóiratok, újságok előfizetési díjai, stb. szerepelnek. Az aktív időbeli elhatárolásokat a mellékletben részletezett táblázat tartalmazza.

20 20 F O R R Á S O K I. Saját tőke Megnevezés Változás Megoszlás% eft eft eft Bázis Tény Jegyzett tőke ,00 21,09 Tőketartalék ,09 18,17 Eredménytartalék ,77 58,21 Lekötött tartalék ,94 2,96 Mérleg szerinti eredmény ,19-0,42 Saját tőke ,00 100,00 Az eredménytartalék 2008-ban csak a évi eredménnyel változott. A lekötött tartalékként mutatjuk ki a saját részvények összegét eft összegben, mely a bázisévhez viszonyítva nem változott ban fejlesztési tartalékot nem képeztünk. A mérleg szerinti eredmény jelentős csökkenésének az oka bázisévhez viszonyítva, hogy a Társaságnak 2008-ban nem volt osztalék bevétele. II. Céltartalék 2008-ban nem képeztünk céltartalékot, a mérlegben szereplő tétel a 2008-ban fel nem használt összeget mutatja, melyet várható nyugdíjazások miatti felmondási bérekre és azok járulékaira használunk fel 2009-ben. III. Kötelezettségek Megnevezés Változás Változás eft eft eft % Hosszúlejáratú kötelezettségek Egyéb hosszúlejáratúhitelek ,28 Rövidlejáratú kötelezettségek Rövidlejáratú kölcsönök ,00 Rövidlejáratú hitelek ,66 Vevőtől kapott előleg ,00 Szállítók ,42 Rövidlej.köt.kapcsolt váll.-sal ,65 Rövidlej.köt.egyéb rész. váll.-sal ,00 Egyéb rövidlej.kötelezettség ,55 Összesen ,92

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

S Z Á M L A T Ü K Ö R

S Z Á M L A T Ü K Ö R S Z Á M L A T Ü K Ö R 1 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2.

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. III. évfolyam PSZ szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. LEADÁSI HATÁRIDŐ: NOV. 27. 2015/2016. I. félév PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Számvitel alapjai II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Dr. Pál Tibor 2015.09.20. A vállalkozás vagyona Kettős vetület 1. Az újratermelési folyamat mely szakaszában van a vagyon? 2. Honnan származik

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. Számvitel 2" c. tárgyból

MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. Számvitel 2 c. tárgyból MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. " c. tárgyból -2- Tesztkérdések (Több helyes válasz is lehetséges!) 20 pont 1. A konkrét termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz nem kapcsolódóan adott nagyvevői engedmény

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben