Ifjúsági közfeladatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ifjúsági közfeladatok"

Átírás

1 Módszertan

2

3 Ifjúságszakmai rendszerek Módszertan E fejezet foglalkozik az ifjúsági közfeladatok definiálásával és működésével, ide tartozik az ifjúságszakmai rendszerek (a pályázati rendszertől a kormányzati fejlesztő tevékenységig) működésének vizsgálata, beleértve a humán erőforrásokat [lásd: Humán (emberi / intézményi szakmai) erőforrások], a finanszírozási rendszereket (lásd: Pénzügyi rendszerek) és az intézményi-államigazgatási rendszereket (lásd: Ifjúsági közfeladatok). Ifjúsági közfeladatok Az állami ifjúsági közfeladatok Az állami ifjúsági feladatok körének horizontális értelemben nincs tételes felsorolása, a hatályos szabályozás szerint közfeladatot törvény, illetve önkormányzati rendelet állapíthat meg. Az Áht. 9. -a alapján az állami feladatok tartalmát és követelményeit külön (ún. ágazati) törvények írják elő. Az állami feladatok ellátása részben vagy egészben költségvetési szervek által történik, vagy azok ellátásának pénzügyi fedezete részben vagy egészben, közvetlenül vagy közvetve kerül biztosításra. Tehát az állami feladat az, amiről ágazati törvény ezt kimondja (ide értve a szabályozási feladatokat/funkciókat is), illetve amelyre a költségvetési törvényben támogatás kerül biztosításra. * A közfeladat tehát olyan feladat, melyet jogszabályi háttér alapján az államnak vagy az önkormányzatnak kell ellátnia. Magyarországon jelenleg bár az elmúlt évek során több kezdeményezés is született mind kormányzati, mind civil részről nincs önálló és átfogó, az ifjúsági közfeladatokat szabályozó törvény. Ez nem jelenti azt azonban, hogy ne lennének olyan jogszabályok, melyek alapjául és háttéréül szolgálnak az állam ifjúsági feladatainak ellátásához. Az ifjúság életkori sajátosságaiból adódóan valamennyi szakpolitikában megjelenik a korosztályi szegmens, ezért gyakorlati- * Államreform Bizottság: A közfeladatok felülvizsgálata módszertani útmutató O1/3

4 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv lag valamennyi ágazatra vonatkozó szabályozás hatással van az ifjúságot is érintő feladatok ellátására. Mégis elmondható, hogy a horizontális a korosztály mint speciális társadalmi célcsoport mindenek felett álló érdekét szolgáló törvényi szabályozás, közfeladat hiányában a mindenkori kormányzat, a helyi önkormányzat, továbbá elkötelezett szakemberek és jól működő civil szervezetek tevékenységén múlik az, hogy jellemzően önként vállalt feladatként van-e ilyen irányú, rendszerszerű feladatellátás. A Nemzeti Ifjúsági Stratégia (NIS) reményeink szerint az első lépcső a feladatok tisztázásában és a szakmai munka megalapozásában. O1/4

5 Ifjúságszakmai rendszerek Módszertan Ifjúsági közfeladatok szakmapolitikai stratégiák Az ifjúsági közfeladatok értelmezéséhez át kell tekinteni a vonatkozó jogszabályokat, szakmai stratégiákat, amelyek közül többet itt csak felsorolás szintjén érintünk, (lásd: Jogi és igazgatási ismeretek, önkormányzatiság című fejezet). A Magyar Köztársaság Alkotmánya Az évi LXIV., a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló törvény Az ENSZ Gyermek jogairól szóló Egyezménye, a évi LXIV. törvény A 2/1999. (IX. 24.) többszörösen módosított ISM rendelet A 2229/2006. (XII.20.) Korm. határozat a közfeladatok felülvizsgálatát célozta meg annak érdekében, hogy az állam a megfelelő tevékenységeket optimális szinten és a leghatékonyabban végezze el, a kulcsfontosságú feladatokra koncentrálva növelje azok elvégzésének hatékonyságát, míg az ebbe a körbe nem tartozó feladatokat, tevékenységeket kiszerződje, privatizálja, decentralizálja vagy adott esetben elhagyja. A folyamat első lépcsőjeként a minisztériumok összegyűjtötték és egységes módszertani elvek alapján ún. feladatkataszterbe rendezték az ágazati feladat- és hatáskörükbe tartozó valamennyi, a közszektort érintő tevékenységet és funkciót. Ezt követően áttekintették azokat a feladatokat, amelyekért az állam és/vagy az önkormányzat valamilyen (szabályozási, ellátási, finanszírozási) felelősséget vállal (ez 10 ezer tevékenység azonosítását, 761 feladatcsoport kialakítását jelentette). * Ennek megfelelően a feladatkataszterben a gyermek- és ifjúsági feladatok a következő módon jelennek meg. * Államreform Bizottság: A közfeladatok felülvizsgálata feladatkataszter O1/5

6 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Ifjúsági közfeladat-kataszter* Generációs feladatok Gyermek- és ifjúsági feladatok Gyermek- és ifjúsági turizmus fejlesztése Ifjúsági turisztikai fejlesztési feladatok Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum működtetése Országos szintű komplex ifjúságpolitikai feladatok Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram működtetése Országos Ifjúsági Szolgálat működtetése (Mobilitás) Képzésekkel kapcsolatos feladatok Partnerségi és párbeszédrendszerek fejlesztése A helyi ifjúsági munka támogatása, fejlesztése A helyi önkormányzatok gyermek- és ifjúsági feladatai ellátásának támogatása A szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges feltételek javítása Ez az államreform-tervezet megközelítését tekintve a mai feladatok számbavételét tartalmazza. A feladatelemzésnél nem szabad figyelmen kívül hagyni az úgynevezett szakfeladatrendet, amely megmutatja az államháztartásból finanszírozott feladatok, tevékenységek teljes körét, amelyekhez hozzárendelhetők a költségek és bevételek, továbbá azok a különféle mutatószámok, amelyek a közforrásból történő feladatellátás szempontjából közvetlenül mérhetővé teszik a feladatokat, a teljesítményeket, valamint azok költségeit, forrásait. A pénzügyminiszter 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztatója az államháztartási szakfeladatok rendjéről és 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztatója az államháztartási szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szól, melyet az elemi költségvetés tervezése során először a évre vonat- * Államreform Bizottság: A közfeladatok felülvizsgálata feladatkataszter O1/6

7 Ifjúságszakmai rendszerek Módszertan kozóan kellett alkalmazni (a szakfeladatrendre a pénzügyi rendszerek kapcsán még kitérünk).* Ifjúsági szakfeladatrend** 8902 Generációs feladatok Gyermek- és ifjúsági ügyek A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, működtetése A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok Ifjúságszakmai fejlesztési feladatok A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk Szakmapolitikai stratégiák Szakmapolitikai szempontból a lehetséges feladatstruktúrát az Országgyűlés 88/2009.(X.29.) határozatával elfogadott Nemzeti Ifjúsági Stratégia (NIS) mentén érdemes áttekinteni. A NIS tizenöt éves időtávban fogalmazza meg az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos társadalmi célokat és az ezekhez kapcsolódó állami koordinációt igénylő feladatokat. * A pénzügyminiszter 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztatója az államháztartási szakfeladatok rendjéről és 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztatója az államháztartási szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról ** A pénzügyminiszter 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztatója az államháztartási szakfeladatok rendjéről és 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztatója az államháztartási szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról O1/7

8 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Átfogó cél Az ifjúságban rejlő erőforrások kibontásának és a korosztályok társadalmi integrációjának elősegítése. Horizontális céljai: az esélyegyenlőség elősegítése; a magyarság és az európaiság megélése; az élhető környezet megteremtése. Maga a szakmapolitikai dokumentum az ifjúsági területre vonatkozó tevékenységtérképet igyekszik áttekinteni, úgymint: gyermekvállalás, család; önálló egzisztencia; esélyegyenlőség, szolidaritás; tanulás és környezete; kulturális értékteremtés, kultúraközvetítés; tudatosság és társadalmi integráció; civil társadalom; erőforrások és feltételek; ifjúságügy: ifjúsági szakma, ifjúsági munka. E kilenc területhez köthető mintegy száz feladatról kell a politikának és a szakmának eldönteni a közfeladatokat, amelyek szabályozási irányait a NIS-hez kötődően kétéves cselekvési programokban lehet rögzíteni. O1/8

9 Ifjúságszakmai rendszerek Módszertan Az ifjúságban rejlő erőforrások kibontásának és a korosztályok társadalmi integrációjának elősegítése Az ifjúsági korosztályok és közösségeik érvényesülésének elősegítése Az ifjúsági korosztályok sikeres társadalmi integrációjához szükséges környezet fejlesztése Az ifjúsági szakma és az ifjúsági civil szervezetek munkájának elősegítése A gyermegvállaláshoz és A fiatalok munkavállalásának és a kirekesztettség és Versenyképes tudás és a kultúrában való társadalmi és egyéni A kirekesztés, Tanulás és környezete. A kulturális fogyasztás Az ifjúsági korosztályok gyermekneveléshez szükséges társadalmi, önálló egzisztenciateremtésének elősegítése nek csökkentése, a társa- Az ifjúsági szolgáltató Átlátható, ellenőrizhető Az ifjúságpolitika jogi, élethez szükséges javítása, a területi küságának (aktív állam- a marginalizáció esélyei- biztosítása és az önálló részvétel színvonalának felelősségének, tudatos- gazdasági, mentális feltételek erősítése, dalmi mobilitás szervezetek feladatellátásban való részvételé- forráselosztási rendszer feltételrendszerének az info-kommunikációs fenntartható fejlődés stb.) és hatékony ifjúsági igazgatási és intézményi kompetenciák fejlesztése lönbségek csökkentése, polgárság, egészség, a családi környezet lehetőségének kialakulásának és bővítése hez szükséges feltételek kialakítása és működtetése a gyermek- és ifjúsági az interkulturális segítése, közösségeik korszerűsítése, ellátottság javítása, fejlesztése, inegrációjuk biztonságának segítése megteremtése, az ifjúsági szervezetek és a korosztály tagjai tapasztalataisének erősítése, az ifjú- helytállás, együtt- jogok állami érvényesíté- környezetben való támogatása nak bevonása, az ifjúság sági szakma képzési portfóliójának és életpályaműködés segítése sajátos szempontrendszerének megjelenítése modelljének kidolgozása az állami döntéshozatalban Az élhető környezet A fenntartható társadalom szempontrendszerének érvényesítése. A magyarság és az európaiság megélése A magyarországi és a határon túl élő magyar ifjak közötti kapcsolat fejlesztése, kulturális hagyományaink átörökítése a jövő nemzedéke, valamint az Európai Unió és az Európa Tanács által deklarált társadalom- és ifjúságpolitikai érték- és célrendszer megjelenítése az ifjúságpolitikai cselekvésekben. Az esélyegyenlőség elősegítése Ifjúsági csoportok és ifjak kirekesztettségének és kisodródásának megakadályozása. * * A Nemzeti Ifjúsági Stratégia célrendszere (A Nemzeti Ifjúsági Stratégia Országgyűlés által elfogadott változata 88/2009.(X.29.) számú határozat) O1/9

10 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Megkerülhetetlenül rögzíteni kell: az állam (önkormányzatok) által közvetlenül ellátandó ifjúsági feladatokat (a nemzetközi integrációs határontúli, illetve országos regionális kistérségi helyi feladatokat) és a nem állami feladatokat (a civil szektor, valamint a gazdasági-üzleti élet lehetséges feladatait). Természetesen a feladatok egy részét a civil szektor úgy, mint eddig feladatellátási szerződéssel átvállalhatja, azonban ekkor a finanszírozási feltételeket biztosítani szükséges. Meggondolandó továbbá, hogy a közhasznú tevékenységeket a közfeladatok rendszerének kidolgozásakor hogyan definiáljuk. Nemzetközi dimenzióként megemlítendő, hogy az EU ifjúsági stratégiája befektetés és az érvényesülés elősegítése című, április 28-án elfogadott dokumentum két víziót, jövőképet fogalmaz meg a fiatalokra vonatkozóan. Ezek: befektetés az ifjúságba: jelentősebb erőforrásokat teremteni azon politikaterületek fejlesztése érdekében, amelyek a fiatalok mindennapi életére hatnak és elősegítik jólétüket; az ifjúság érvényesülésének elősegítése: a fiatalokban rejlő lehetőségek kibontakoztatásának elősegítése a társadalom megújulása és az EU értékeihez és céljaihoz való hozzájárulás érdekében. Az ifjúság helyzetére vonatkozó jelenlegi ismeretek alapján a javaslat új stratégiát indítványoz három átfogó és egymással összekapcsolódó céllal, amelyek a megújított szociális menetrendhez is szorosan kötődnek: esélyteremtés az ifjúság számára az oktatás és a foglalkoztatás terén; a lehetőségekhez való hozzáférés javítása és az összes fiatal teljes társadalmi részvétele; a kölcsönös szolidaritás erősítése a társadalom és a fiatalok között. O1/10

11 Ifjúságszakmai rendszerek Módszertan Több lehetőség teremtése A társadalmi szerepvállalás növelése A kölcsönös szolidaritás elősegítése Oktatás Kreativitás és vállalkozás Egészség és sport Részvétel Társadalmi befogadás Munkavállalás Önkéntesség Fiatalok és a világ Az EU ifjúsági stratégiájának céljai és cselekvési területei ( ) Az ifjúsági közfeladatok ellátásának sike re is a kitűzött célok megvalósulásának milyenségétől függ. Ahhoz, hogy az állam ifjúsági területen végzett munkája mérhető legyen, egységes kritériumrend szerre, meghatározott kulcsterületekre van szükség. Az Európa Tanács sa ját indikátorrendszere alapján 1997 óta végzi 11 mutató alapján az európai államok ifjúságpo litikájának áttekintését, vizsgálatát (értékként fogadva el a multikulturalizmust, az emberi jogokat, az esélyegyenlőséget, a népesség he terogenitását, a lehetőségteremtést és a társadalmi befogadást). Az említett indikátorok: nemformális nevelés ifjúsági képzések ifjúsági törvény ifjúsági költségvetés ifjúsági információ többszintű politika ifjúságkutatás ifjúsági részvétel minisztériumok közötti együttműködés innováció ifjúsági tanácsadó testületek Ezen mutatók áttekintése gyors képet ad egy ország (vagy más szintek) ifjúságpolitikai helyzetéről. O1/11

12

13 Ifjúságszakmai rendszerek Módszertan Önkormányzati ifjúsági feladatok Az állami szint mellett az önkormányzatok sem rendelkeznek egyértelmű ifjúságügyi szabályozással. A többszörösen módosított évi LXV., önkormányzatokról szóló törvény 8. (1) pontja a településekre vonatkozóan említi ugyan a gyermek- és ifjúsági feladatokról való gondoskodást helyi közszolgáltatásként, azonban nem sorolja azt a kötelezően ellátandó feladatok közé, és tartalmi meghatározással sem szolgál. A megyei önkormányzatok esetében a 70. (1) pontban már kötelező feladatként jelenik meg a gyermeki és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatellátás, azonban részben a feladathoz rendelt forrás hiányában ezek tervezett megvalósítása meglehetősen ritka és korlátozott. Érdemes még Budapest főváros önkormányzata esetében megemlíteni, hogy amennyiben a kerületi önkormányzat azt nem vállalja, a fővárosi önkormányzatnak kell gondoskodnia a gyermek- és ifjúsági tevékenység összehangolásáról 63. (1) n). Az ágazati törvények ahogy korábban említettük számos, a korosztályra (is) vonatkozó szabályozást tartalmaznak, azonban ezek általában nem interszektoriális vetületben és rendszerszerűen jelennek meg a helyi önkormányzatok tevékenységében. Nemzetközi dimenzióként megemlítendő, hogy az Európa Tanács szervezete, a Helyi és Regionális Önkormányzatok Európai Kong resszusa (CLRAE Congress of Local and Regional Authorities of Europe) által 128 (2003) számú ajánlásában elfogadott A fiatalok helyi és regionális közéletében való részvételéről szóló módosított Európai Charta* a fiatalok részvételéről a helyi és a regi onális önkormányzatok életében (bővebben lásd az ifjúsági részvételről szóló fejezetben) részletes javaslatokat tesz egy szisztematikus települési ifjúságpolitikai rendszer kialakítására. * O1/13

14 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Ez a dokumentum ajánlás, és egy olyan holisztikus megközelítést kör vonalaz, amelynek elemei: a koncepcióalkotás fontossága, a tervszerűség, rendszeresség és intézményesítés, az ún. szektoriális politikák ifjúsági szempontú összehangolásának fontossága, világos szem léleti keretek meghatározása, az állandó, rendszeres, könnyen elérhető (alacsony küszöbű), a fiatalok igényeihez és szükségleteihez igazodó szolgáltatások megszervezésének fontossága, a fiatalok rájuk vonatkozó döntések folyamatában való részvételének következe tes biztosítása (amelynek összetevői: a felkészítésük képzésük, bátorításuk és képessé tételük, szószólóik meghatározása és a részvétel formáinak, alkalmainak megszervezése, biztosítása, valamint intézményesítése), az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges feltételek együttes megteremtésének fontossága (költségvetés, szervezet, meghatalmazott személy együttes megléte). A fentiekben bemutatott ajánlás már 1992-ben elkészült, azon legutóbb 2003-ban módosítottak az időközben összegyűlt tapasztalatok alapján. * * Wootsch Péter: Otthonosan itthon Települési ifjúsági munka. Budapest, Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat, O1/14

15 Ifjúságszakmai rendszerek Módszertan Humán (emberi / intézményi szakmai) erőforrások A humán rendszerek létszámának tekintetében sokféle becslés van, hiszen az állami ifjúsági intézményrendszerben tevékenykedők mellett az ifjúsági szakértők, kutatók, az önkormányzati ifjúsági referensek, ifjúságsegítők, az információs és tanácsadó irodákban, infópontokban, gyermek- és ifjúsági házakban, közösségi terekben dolgozó munkatársak, a megyei ifjúsági szakmai módszertani központokban tevékenykedő kollégák, az ifjúságsegítő hallgatók és szakmai műhelyek a szakmai erőforrások egyaránt fontos részeit képezik. Hivatalos statisztikák híján nehéz lenne létszámbecslésbe bocsátkozni, így a továbbiakban a téma szempontjából releváns erőforrások összegzésére vállalkozunk. A magyar ifjúságkutatás területei, kutatói, intézményi háttere* Mind állami, mind önkormányzati szinten a legfontosabb, hogy a korosztály élethelyzete, szükségletei ismeretek legyenek. Ehhez információk szükségesek. Legelőször tehát a kutatással összefüggő erőforrások bemutatása szükséges. A magyar ifjúságkutatás hagyományosan különböző intézményekben zajlik, melyek fő profilját általában nem ezek a kutatások adják. A különböző egyetemeken, tudományos intézetekben dolgoznak az ifjúság kérdéskörével (is) foglalkozó kutatók. A Magyar Tudományos Akadémia különböző (politikatudományi, pszichológiai, szociológiai) kutatóintézetei, a Felsőoktatási Kutatóintézet, az Országos Közoktatási Intézet, az Országos Kriminológiai Intézet, az Országos Egészségfejlesztési Intézet, a Munkaügyi Kutatóintézet, illetve az * Az ifjúságkutatásról bővebben lásd a Az ifjúsági korosztályok és rendszerek megértése, megismerése kutatás, felmérés, elemzés című fejezetet. O1/15

16 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv egyetemeken elsősorban a szociológiai, pszichológiai, magatartástudományi tanszékek végeznek ifjúsági témájú kutatásokat. De előfordulnak olyan, különböző állami vagy magánintézmények, cégek által megrendelt/vezetett kutatások is, melyek bár más témára fókuszálnak ifjúsági vonatkozása mindenképpen említést érdemel (ide tartoznak például a fejezet végén részletesebben tárgyalandó ifjúsági turizmus kutatások). A jelenleg a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézetében működő Gyermek- és Ifjúságkutatási Főosztály feladata a közigazgatásban az ifjúságkutatással kapcsolatos feladatok ellátása és összehangolása. A főosztály egyben annak a 2001-ben még az akkori Ifjúsági és Sportminisztérium háttérintézményeként alapított Nemzeti Ifjúságkutató Intézetnek a jogutódja, amely Magyarországon a rendszerváltás óta eltelt időszakban az egyetlen, fő tevékenységében (és egyben nevében) ifjúságkutatással foglalkozó szervezet volt. Ugyancsak ők voltak koordinátorai az országos nagymintás, és a határon túli ifjúsági kutatási projekteknek. Éppen ezek a magyar viszonylatban kivételesen széles körű és nagy költségigényű kutatások mutatták meg, hogy a különböző kutatói iskolák közötti egyeztetésnek nincsenek meg a fórumai. Bár a szociológiai és pszichológiai szakmai társaságoknak is vannak ifjúságszociológiával, ifjúságpszichológiával foglalkozó szekciói, munkájuk elsősorban az ifjúsági témák különböző szakmai konferenciákon való megjelenítésében merül ki. Ezek sem váltak tehát a kutatásokat egyeztető, kutatói műhelyek között közvetítő fórumokká. Piaci közvélemény-kutató intézetek és szellemi műhelyek (think-tank-ek) közül is többen (pl. a Századvég, a Tárki, a Gallup, a Szonda-Ipsos, a GfK Hungária, a Marketing Centrum) végeznek ifjúsággal foglalkozó empirikus közvélemény-kutatásokat, elsősorban állami megrendelésre vagy nemzetközi együttműködések keretében. Az ifjúságkutatások nagymértékben támaszkodnak a Központi Statisztikai Hivatal adataira is. A magyarországi ifjúságkutatások alapjául szolgáló statisztikák megbízhatóak, általában megfelelő bontásban állnak rendelkezésre. Jelentős információs forrás a Központi Statisztikai Hivatal, mely életkori bontásban számos alap- O1/16

17 Ifjúságszakmai rendszerek Módszertan adatot szolgáltat a gyermekekről és a fiatalokról, illetve néhány, a fiatalok életét alapvetően befolyásoló kérdést is vizsgál (pl. családok, mobilitás). Ezeket publikálja is a kutatók és az ifjúsági területen dolgozók számára hozzáférhető kiadványokban. (Az adatfeldolgozási idő kb. 1 éves csúszást eredményez.) A kutatások jelentős részét a különböző kormányzati, tudományos alapítványok finanszírozása teszi lehetővé. Így a kutatási projektek indításakor számottevő szakmai-megrendelői kontroll tapasztalható. Figyelembe véve e források szűkösségét, az erős verseny természetes szelekcióhoz is vezet. Utólagos ellenőrzésre, értékelésre elsősorban pénzügyi értelemben kerül sor. A szakmai projektértékelés nem általános ezen a területen. A kormányzati vagy regionális (önkormányzati) megrendelések esetében a vizsgálatokat a döntéshozók aktuális igényei alakítják, előzetesen irányt szabva a kutatói munkának. Műhelyek Tábla és Penna Társadalomkutató Csoport A Tábla és Penna Társadalomkutató Csoport ifjúságkutatásai elsősorban a politikai szocializáció, a magatartásszociológia, az ifjúságszociológia és az iskolaszociológia tárgykörére koncentrálnak. A csoport részese volt az egyetemközi együttműködésben megvalósuló Iskola és társadalom 2005, 2008 országos kutatási programnak. Vezetésével zajlott az Európa Tanács és az Európai Bizottság által támogatott The Characteristics of Youth Non-formal Learning in Hungary, Romania and Slovenia projekt, valamint a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat megbízása alapján elvégezte az Európai Unió Ifjúság Programja magyarországi megvalósításának félidős és záró értékelését. A korábbi években egy nemzetközi összehasonlító kutatás részeseként kutatták a tanítóképzős főiskolai hallgatók drogokhoz való viszonyát, az utolsó éves magyar és román középiskolások értékvilágát. A műhely szakértői a 90-es években a kisebbségi oktatás helyzetéről, a középiskolások pályaválasztási aspirációiról, az iskolaigazgatók közoktatási koncepcióiról és a tizenévesek állampolgári kultúrájáról szóló kutatásokba kapcsolódtak be. O1/17

18 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Népességtudományi Kutatóintézet Bár demográfiai kutatások sok helyen (egyetemeken, a demográfiával határos tudományterületek kutatóintézeteiben, társadalomtudományi kutatásokkal foglalkozó vállalkozásokban és alapítványokban) folynak Magyarországon, a népességtudomány legfontosabb központja mind a mai napig a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), illetve az annak felügyelete alatt működő Népességtudományi Kutatóintézet (NKI). Az intézet feladatköre a népességtudomány elméleti és gyakorlati művelése, ennek keretében alap- és alkalmazott kutatások végzése, a népesség és a népesedési folyamatok kutatása, a társadalmi-gazdasági fejlődés és a népesedés közötti kölcsönhatások, összefüggések tudományos feltárása és előrejelzése, a népesedéspolitika tudományos megalapozása, a demográfiai kutatás módszereinek fejlesztése. Az intézet tehát amellett, hogy államigazgatási intézmény felügyelete alatt áll, akadémiai kutatóintézeti jelleggel is bír. A Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke A tanszék története a 60-as évekig nyúlik vissza, bár a Szociológiai Csoport csak a 80-as évek elején alakult meg, s a tanszék hivatalosan 1984-től létezik. Hallgatói létszáma a levelező képzéssel együtt nyolcszáz fő körül van, így a Tiszántúl szociális képzésének és továbbképzésének is centruma. A Szociológia és Szociálpolitika Tanszék a többciklusú felsőoktatási képzési szerkezet bevezetésének keretében sikerrel akkreditálta BA szakindítási kérelmét, így a 2006/2007-es tanévtől szociológus alapképzéssel (BA) is foglalkozik. A tanszéken számos témában folyik kutatás, elsősorban regionális- és településszociológiai, szociálpolitikai témakörökben. Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület A Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület 1993-ban alakult. Működésének céljaként megfogalmazott fő feladatait a gyerekek védelme és a családok erősítése, összetartása az érdekeltek és a velük dolgozó szakemberek megerősítésével, képzésével, szolgáltatások nyújtásával végzi. Tevékenységi köre szerteágazó: család- és gyermekvédelem, szociális tevékenység, kutatás, képzés, képességfejlesz- O1/18

19 Ifjúságszakmai rendszerek Módszertan tés. Az egyesület elsősorban hazai programok gazdája, de kiterjedt nemzetközi szakmai kapcsolatokkal is rendelkezik, hiszen egyik fontos feladatának tekinti a külföldön már hatékonyan és sikeresen működő gyermekvédelmi és családi programok magyarországi meghonosítását, a nemzetközi kutatásokban, programokban való részvételt, illetve nemzetközi és hazai konferenciák szervezésével az ismeretek mind szélesebb körű terjesztését. Kutatásai közül a legjelentősebbek a gyermekkorú elkövetők a szakellátásban témájú, az UNICEF számára készült, a kelet-európai intézményi be- és kikerülésről szóló, 5 országra kiterjedő kutatása, illetve egy, 32 európai országban a 3 év alatti, intézményben élő gyerekek körülményeit vizsgáló kutatás. ELTE Oktatás- és Ifjúságkutató Továbbképző Központ A központot az ELTE Szociológiai, Szociálpolitikai Intézete és az Oktatáskutató Intézet hozta létre abban a reményben, hogy a kutatási eredmények minél gyorsabban visszacsatolhatók legyenek a felsőoktatásba és a továbbképzésbe. Fő tevékenységi területei az oktatási és ifjúsági kutatások, részvétel a felsőfokú és posztgraduális képzésben és továbbképzésben különös tekintettel a pedagógusképzésre és továbbképzésre, a tananyagfejlesztés, valamint a publikációs tevékenység a tudományos kutatási eredmények hasznosítása és a felsőoktatási tankönyvellátás javítása érdekében. DIÓDATA A DIÓDATA Szociológiai Kutató és Tanácsadó Iroda 1992-ben alapított szociológiai műhely, mintegy negyven kutatással a háta mögött. Kutatási múltja főbb pontjai: a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat számára, feladataik megfogalmazásához készített problémafeltáró kutatás, az Újpest Önkormányzata számára készült, a Káposztásmegyer2 lakótelepen élő fiatalok társas kapcsolatait, a korosztály helyzetét, kilátásaik szubjektív megítélését vizsgáló kutatás, a Budapesti Népművelők Egyesülete számára összeállított, a fővárosban dolgozó népművelők helyzetét, szakmáját feltérképező munka, illetve ennek országos kiterjesztése, és a Zugló Önkormányzata számára 2001 és 2007 között három O1/19

20 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv alkalommal készített ifjúságkutatások. A DIÓDATA munkáját a szakmai közvélemény számára elérhető publikációk teszik átláthatóvá. Fennállása óta három önálló kötettel és több tucat folyóiratcikkel lépett a nyilvánosság elé. ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológiai Intézet Az intézet legjelentősebb kutatása keretében elméleti munkák és empirikus elemzések készültek az ifjúság életútjáról és a posztadoleszcensek életviszonyairól, a változó iskolarendszerről és munkaviszonyokról, a párkapcsolatoktól és a szülőktől történő leválásról, az életstílusról és bizonytalanságról. Ennek kapcsán készült el az Új ifjúság. Szociológiai tanulmányok a posztadoleszcensekről című tanulmánykötete. Vizsgálódásaik egyes eredményeit több hazai és nemzetközi tudományos konferencián ismertették, legfontosabb ezek közül az Új ifjúság című, 2008-as konferencia volt, amelyen demográfusok, szociológusok és más társadalomkutatók vettek részt, s ahol vitára is sor került a hazai ifjúságkutatásról. Szocio-Gráf Piac- és Közvélemény-kutató Intézet A Szocio-Gráf 1991-ben alakult egyetemi oktatók kezdeményezésére. Elsősorban a marketingkutatásban tevékenykednek, de emellett vannak politikai, média-, szociológiai és társadalomtudományi kutatásaik is óta saját call centerükben bonyolítják le telefonos munkáikat. Piaci megrendelések mellett dolgoznak az egyetemi és kormányzati szektorban is, elsősorban a Dél-dunántúli régióban. Excenter Kutatóközpont Az Excenter Kutatóközpont a tudományok széles körét művelő szellemi műhely. A központ egy kis létszámú szervezőgárdából és hálózatba szerveződő kutatói közösségekből álló intézmény. Együttműködői több száz tudományos cikket, monográfiát, szakmai publikációt jegyeznek. Számos területen végeztek már kutatásokat, pl. az információs társadalom, az informatikaoktatás, az informatikai attitűd, a szakképzésbéli tanulási módszerek, a civil szervezetek és az O1/20

21 Ifjúságszakmai rendszerek Módszertan ifjúságügy témában. A központot létrehozó és alkotó szakértők jegyzik többek közt a Civil Szemle és az Új Ifjúsági Szemle c. szakfolyóiratokat, a Civil éves jelentést és a Civil ifjúsági éves jelentést, az Ifjúságügy című könyvet (e kiadvány elméleti párját), dolgoztak az Európa Tanács számára készített ifjúsági jelentésen. Jelenleg egy e-ifjúsági iroda kifejlesztésén dolgoznak. A központ kutatásokat folytat különböző hazai és nemzetközi projektekben a társadalom-elméleti háttér megalapozása, továbbá a megcélzott célcsoportok jellemzőinek, véleményének, attitűdjeinek megmérése, egyes termékek és eredmények magyarországi tesztelése, illetve a hazai és nemzetközi trendek feltárása, adatokkal való megtámogatása érdekében. A Gyermek- és Ifjúságkutatási Főosztály A magyarországi ifjúságkutatást alapvetően intézményi sokszínűség jellemzi, ami együtt jár a finanszírozási források hullámzásával is: Magyarországon nincs kialakult mechanizmusa, felelőse az ifjúsági célú kutatások összehangolásának. Ahogy korábban említettük, a magyar ifjúságkutatás egyetlen olyan intézménye, amelynek ez a fő tevékenysége, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium háttérintézetében, a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézetben működő Gyermekés Ifjúságkutatási Főosztály. A főosztály nevéhez fűződik a rendszerváltás utáni első, rendszeres, hazai, nagymintás, 8000 fős ifjúságkutatás: az Ifjúság2000, majd az Ifjúság2004 és az Ifjúság2008 kutatások, valamint a határontúli Mozaik 2001 felmérés. Ez a szervezeti egység foglalta össze 1996-tól a Parlament számára a kormányzati szervek által használt adatokból összeállított az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentést. Az SZMI Gyermek- és Ifjúságkutatási Főosztályának fő feladata, hogy koordinálja a gyermek- és ifjúságpolitika elvi, koncepcionális kérdéseit érintő kutatások, elemző tanulmányok, hatásvizsgálatok és egyéb döntés-előkészítő munkák végzését, valamint a statisztikai adatgyűjtéssel, feldolgozással és elemzéssel kapcsolatos feladatokat. Feladata továbbá (elsősorban az ifjúsággal kapcsolatosakat kiemelve), hogy társadalomtudományi módszerekkel tudományosan megala- O1/21

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Nemzetközi jogi kitekintés Az egyes nemzetállamok közötti kapcsolatok rendezését a nemzetközi egyezmények, nemzetközi szerződések szolgálják, melyek az államok

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Iroda. Továbbá az igazgatóság fogadja be és ad helyet szervezetileg a Modernizációs Projektirodáknak.

Esélyegyenlőségi Iroda. Továbbá az igazgatóság fogadja be és ad helyet szervezetileg a Modernizációs Projektirodáknak. Tisztelt Olvasó! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a megújult arculatú Kapocs első számában! Elhatározott szándékunk a Kapocs tartalmi-műfaji megújítása is, hogy a jövőben módszertani orientációjú

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben Apró Antal Zoltán programvezető, mentor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács civil tagja Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 1136

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Változásban az önkormányzati ifjúságügy

Változásban az önkormányzati ifjúságügy Változásban az önkormányzati ifjúságügy Téglásy Kristóf főosztályvezető 2011. október 13. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Ifjúságügyi Főosztály Tartalom Bevezető Jelenlegi szabályozás ifjúságügyi vonatkozásai

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

A KÖZFELADATOK KATASZTERE

A KÖZFELADATOK KATASZTERE A KÖZFELADATOK KATASZTERE A közfeladatok katasztere 2/5 1. A közfeladatok felülvizsgálata és a közfeladatok katasztere A közigazgatás korszerűsítése a világban az elmúlt másfél-két évtizedben vált központi

Részletesebben

Múlt, jelen, jövı.. Mobilitás

Múlt, jelen, jövı.. Mobilitás Múlt, jelen, jövı.. Mobilitás Galambos Adorján Igazgató Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat lat FH-Mobilit Elıbb a gyakorlat, aztán az elmélet. Hogy is van ez? Eu-s ifjúságpolitikai folyamatok Magyar

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Országos Egészségfejlesztési Intézet

Országos Egészségfejlesztési Intézet Országos Egészségfejlesztési Intézet Szervezeti egységek megnevezése Szervezeti egységek feladatai I. Módszertani és Fejlesztési Főosztály Az Országos Egészségfejlesztési Intézet állami feladatként ellátandó

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 7114-12/1 z ifjúságpolitika és a helyi ifjúsági munka keretei,

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Závogyán Magdolna főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította Részt vesz a közművelődési

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Szociális szakmafejlesztés december 10. Szakmai műhely támogató szolgáltatások számára

Szociális szakmafejlesztés december 10. Szakmai műhely támogató szolgáltatások számára Szociális szakmafejlesztés 2015. december 10. Szakmai műhely támogató szolgáltatások számára A szolgáltatások számának megoszlása ellátási formánként (2015.12.01.) Szociális alapellátás; 8143 Gyermekjóléti

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

2007. december 18. Pécs

2007. december 18. Pécs 2007. december 18. Pécs Az LLL program és a Grundtvig lehetőségei Horváth Katalin Tempus Közalapítvány Múlt és jövő Erasmus 1987- LEONARDO DA VINCI 1995-1999, 2000-2006 SOCRATES2007-2013 1996-2000; 2000-2006

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Munkaanyag ( )

Munkaanyag ( ) Munkaanyag (2016.07.02.) Ki a Kutatótanár: A Kutatótanár az a köznevelési intézményben dolgozó pedagógus, aki munkaköri alapfeladatain túl a Kutatótanári besorolásának öt éves időtartama alatt olyan kutatási,

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

A szakadékok áthidalása

A szakadékok áthidalása A szakadékok áthidalása Az életpálya tanácsadás rendszerszintű fejlesztése a TÁMOP 2.2.2. kiemelt projektjében CCBI első nemzeti műhelymegbeszélés 2010. május 12 Borbély-Pecze Tibor Bors, programvezető

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában X. Országos tranzitfoglalkoztatási konferencia A civil szervezetek szerepe a munkaerőpiacon hátrányos

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ 7 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ 2 kutatási területek // társadalomtudományok TARTALOM Kutatási területek a társadalomtudományok terén Kutatási témák napjainkból és az elmúlt évekből

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető Zala Megyei Civil Információs Centrum Horváth Rita - irodavezető Tevékenységek Szakmai tanácsadási rendszer biztosítása: Jogi, közhasznúsági Pénzügyi, könyvviteli és adózási Pályázati Forrásteremtési Számítógép-kezelési

Részletesebben

Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai

Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai Bozóky Tamás, AVIR szakmai vezető Fejérvári Bence, informatikai folyamatmenedzser 2013. szeptember 18. AVIR I. fejlesztése 2008-2011: AVIR fejlesztése

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Digitális Oktatási Stratégia

Digitális Oktatási Stratégia Digitális Oktatási Stratégia Felnőttkori tanulás pillér Várkonyi Zoltán pillér vezető Budapest, 2016. november 23. A Digitális Oktatási Stratégia A DOS pillérszerkezete Köznevelés Szakképzés Felsőoktatás

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben