BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység"

Átírás

1 Beszámoló a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ július 1-jétől július 31-ig terjedő időszak munkájáról Készítette: Tányér József igazgató augusztus

2 Tartalom Bevezető Helyzetelemzés Személyi feltételek Tárgyi feltételek Könyvtári részleg szakmai munkája - Felnőtt részleg - Gyermekkönyvtár - Fiókkönyvtár - Helyismereti munka Közművelődési egység szakmai munkája Kulturális menedzser szakmai tevékenysége Pályázati munka Gazdálkodás Marketing Intézményi tevékenységrendszer fejlesztése Összegzés, a továbblépés lehetősége 2

3 A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai, a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség egészének elválaszthatatlan összetevői, szellemi birtokbavételük minden ember alapvető joga. Az e fogalomkörbe tartozó értékek különös védelme, megőrzése és fenntartása, valamint a nyilvánosság számára történő széleskörű és egyenlő hozzáférhetővé tétele a mindenkori társadalom kötelezettsége évi CXL. Tv. BEVEZETŐ április 1-jétől a Püspökladányi Városi Könyvtár, majd július 1-jétől az összevont intézmény Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ - igazgatójaként látom el a vezetői feladatokat. Jelen beszámolóm az azóta eltelt időszak tevékenységét mutatja be. HELYZETELEMZÉS Intézményünk július 1. óta Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ néven működik. A jogelődök, az elnevezésben jelzett két intézmény összeolvadásával jött létre. A könyvtári ellátáson túl alapfeladataink közművelődési tevékenységgel bővültek. Ennek megfelelően az intézmény alaptevékenységei : a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, a könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme, a könyvtári szolgáltatások, közművelődési tevékenységek és támogatásuk óta a jelenlegi helyen a település központi részén, felújított épületben jól megközelíthető helyen található. Hálózati központunk a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ. Fenntartása pedig a helyi önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló évi XC. törvény 66. (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvényt (továbbiakban: Kt.). A Kt. hatályon kívül helyezésével - módosult az alapító okiratunk, mivel - a költségvetési szervek típus szerinti besorolása megszűnt, továbbá megszűnt a kiegészítő és kisegítő tevékenység szerinti besorolás is. 3/IV./2011.(I.27.) önkorm. testületi határozat Intézményünk Alapító Okirata tartalmazza a jogszabályban meghatározott közfeladatunkat a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. Törvény értelmében-, hogy nyilvános közkönyvtárként a település valamennyi lakójának rendelkezésére bocsássa mindazokat a könyveket és egyéb dokumentumokat, amelyek az önművelést, a köz-és szakmai ügyekben való tájékozódást, valamint a szabadidő hasznos eltöltését szolgálják. Alapfeladatunk kiegészül a közművelődési tevékenységgel /a helyi önkormányzatokról szóló évi XLV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 8. (1) értelmében, valamint Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 11/1999. (V. 28.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről, 12/2010. (VIII. 27.) módosult/ A könyvtári egység általános gyűjtőkörű nyilvános közkönyvtár, amely a társadalom, különböző korosztályai igényeinek kielégítésére célszerűen kialakított övezeteket tart fenn. 3

4 Ilyenek a felnőtt részleg, a gyermekrészleg, a helyismereti gyűjtemény, az internet szolgáltatás, és az olvasóterem. A fiókkönyvtár révén biztosítjuk a Petri-telep városrész lakói számára a könyvellátását és tájékoztatását. Intézményünk könyvtári részlegének nyitvatartása összesen heti 35 órában történik. Szerdán zárva tartunk, ezt az időt statisztikai munkákra, könyvrendelésre, irodalomkutatásra fordítjuk, valamint használói képzésekkel várjuk az előzetesen jelentkezőket. /vasárnap szünnap/ Rendelkezünk még egy külső szolgáltató ponttal Hungarocontrol Zrt, /300 db könyv letéti állománnyal/ A közművelődési egység a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ intézmény keretein belül folytatta működését. Az egység tartalmilag is igyekezett megújulni, megfelelni a kor kihívásainak úgy, hogy megtartotta a hagyományokat és új szokásokat teremtett. A kulturális élet központja, ahová visszatérnek a régi látogatók és új rétegeket is meg tud szólítani. Mindez köszönhető annak, hogy az egység a közművelődési vezetőjének irányításával sikeresen pályázott az Építő közösségek az élethosszig tartó tanulás jegyében Püspökladányban TÁMOP / azonosító számú projektre. Az új projekttel bővült a közművelődés tevékenységeinek köre. Minden korosztály részére tartalmas szórakozást és kikapcsolódást biztosít. Segíti azon közösségek kialakulását, amelyek képesek kötődést létrehozni mind gyerekek, mind felnőttek és a közművelődési egység között. Bővült a rendezvények száma, a programok folyamatosan látogatottak voltak. Sokan veszik igénybe az egység szolgáltatásait is. Rendszeresen bérelnek termet vásárok, illetve áru- és termékbemutatók, valamint tanfolyamok céljából. A színházteremben működő mozi helyi vállalkozó üzemeltetésével szeptembertől május hónapig heti két alkalommal vetít filmeket. SZEMÉLYI FELTÉTELEK Könyvtári részleg 2010-ben az önkormányzat 18/2010 (II. 25.) testületi határozatával elfogadta a prémiumévek programban való részvétel miatti létszámcsökkentést, így intézményünknél 1 álláshely megszüntetésre került. Ennek alapján április 26-tól az olvasószolgálatban dolgozó kolléganőnknek határozottá módosult a kinevezése, s belépett a prémiumévek programba. A szakalkalmazotti és nem szakalkalmazotti létszám jelenlegi állapota Intézményvezető: 1 fő Könyvtári feladatra alkalmazottak: 3,75 fő A szakalkalmazott kollégák többsége főiskolai végzettséggel rendelkezik, 1 fő pedig egyetemet végzett. Munkánkat a könyvtári egységben jelenleg: 4 fő közfoglalkoztatott munkavállaló segíti, akik részt vesznek a feldolgozói munkában, rendezvényszervezésben, informatikai tevékenységekben ben a közfoglalkoztatási programkeretében /a kilépő és érkezők/ száma: 12 fő. Technikai alkalmazottként 1 fő részmunkaidős takarító nő dolgozik 7 órában (0,87 fő) Munkáját júliustól 1 fő munkaügyi központ által támogatott munkavállaló segíti. A gyermekrészlegben két kolléganő dolgozik. A felnőtt részlegben 1 fő olvasószolgálati könyvtáros látja el a tájékoztatási feladatokat. Munkáját a részmunkaidős fiókkönyvtáros kolléganő és a közcélú foglalkoztatottak segítik. 4

5 A közművelődési egységben az összevonást követően nem történt változás továbbra is 5 fő közalkalmazott végzi el a feladatokat. 1 fő közművelődési vezető közművelődési előadó 2 fő közművelődési előadó 1 fő technikus 1 fő takarító A hétköznapi feladatok zökkenőmentes végrehajtását közmunkaprogram keretében kiközvetített munkatársak segítik /jelenleg 12 fő/ ben a rövidtávú közfoglalkoztatás keretében /a kilépő és érkezők/ száma: 26 fő. A nyári időszakban a munka sokrétűsége, valamint a programok változatossága megkívánja, hogy segítők, önkéntesek, gyakornokok tevékenykedjenek. A rájuk bízott feladatokat önként, díjazás nélkül végzik. Intézményünkben egy új a kulturális menedzseri munkakör is létrejött júl. 1-jétől. A kulturális menedzser feladata: a forrásteremtés, a külső források felkutatása és bevonása az intézmény tevékenységeihez, az önkormányzat, civil szervezetek segítése adminisztrációs, pályázati ügyeikben, esetleg rendezvényeik megvalósításában, a marketing: sajtómegjelenés, hirdetések előkészítése, reprezentációs anyag összeállítása Összességében kellő empátiával, emberismerettel és a szakma iránti elhivatottsággal rendelkező kollégákból áll az intézmény közössége. Szakmai ismereteiket folyamatosan gyarapítva szolgálják településünk könyvtárba járó, szolgáltatásainkat ismerő és igénybe vevő lakóit. TÁRGYI FELTÉTELEK Lényegesnek tartom az intézmény e feltételeinek a lehető legoptimálisabb megteremtését, mert az visszahat a szolgáltatások féleségére, minőségére, a munkavégzésre. Legnagyobb problémánkat évek óta a helyhiány jelenti a könyvek gyarapodása miatt a kiválasztótér, a kézikönyvtár nagyon zsúfolt. A gyermekkönyvtári részlegben szintén ugyanez a helyzet. A raktárunkban sincs több hely a duplumpéldányok elhelyezésére. Ráadásul a külső raktárunk /pincehelyiség/ az esőzések miatt beázott, így alkalmatlan a könyvek illteve bekötött folyóiratok tárolására. Megoldás egy tervszerű selejtezés lehetne. Ebben történt előrelépés a használt, de jobb minőségű könyveket kiárusítottuk, vagy felajánlottuk. Minden gond azonban ezzel sem szűnt meg, hiszen ebben a raktárból kialakított térben az unós forrásból nyert használói számítógépeket helyeztük el. A szociális helyiség /kézmosó, öltöző/ kialakítása az olvasóterem mögötti térben történt, ahol a többek között bekötött folyóiratokat tárolunk. Hiányzik a helyismereti részleg számára egy olyan terem, ahol ezt a védett állományt kutatni lehetne. A könyvtár informatikai eszközei a pályázati beszerzésből korszerűsödtek: a számítógépek wifivel csatlakoznak routeren keresztül az internetre. Szükség van még a belső hálózat átalakítására a gépek összekapcsolása miatt, valamint a feldolgozói munkakörhöz további számítógépekre. A saját könyvtári honlap /www.plkonyvtar.hu/ létrejött, jelenleg az információval való feltöltés folyik. A jelenleg működő eszközparkunk: Irodai számítógép Processzor: Pentium III, Memória: 128 MB Operációs rendszer: Microsoft Windows 2000 SP4 Felnőttkönyvtár munkaállomás Processzor: Celeron 569 MHz Memória: 64 MB 5

6 Operációs rendszer: Microsoft Windows XP Professional SP1 1 db gyermekkönyvtári munkaállomás és 1 db használói gép Processzor: Pentium II, Memória: 63 MB és Microsoft Windows 98 operációs rendszerekkel. A szélessávú internet elérése mindegyik eszközön megoldott, így a böngészés, könyvtári rendszerek használhatóak. A TIOP /1 uniós pályázaton elnyert 5 db számítógép + 1 db szerver gép a XXI. század igényeinek megfelelőek. Általános jellemzők: Intel processzor (kétmagos) 2 GB memória, Microsoft Windows 7 Professional operációs rendszer, Samsung LCD monitorok A szerver /Intel processzor (négymagos), 4GB RAM) tartalmazza a könyvtári katalógust, melyet közvetlenül innen érnek el a kölcsönzői gépek. A számítógépeken és monitorokon kívül a pályázat tartalmaz még egy HP Laserjet M1522 típusú multifunkciós nyomtatót, egy szünetmentes tápegységet a szerverhez, két vonalkódolvasót, két vezeték nélküli routert valamint egy 1000GB kapacitású külső tárolóeszközt. /a hardver eszközlistát lásd Mellékletek 1. sz. táblázat/ A közművelődési egység technikai felszereltségét alkotja a hangtechnika, a projektor vászonnal, valamint a szabadtéri szállítható színpad, mely eszközöket ingyenesen biztosítja technikai személyzettel a város és a térség intézményei, szervezetei számára február 24-én került sor a TÁMOP / 09-2 pályázat eszközbeszerzésére. A TÁMOP pályázat költségvetésének részeként az eszközbeszerzésre közel ,- Ft ált rendelkezésünkre. Ebből az összegből 2 db komplett asztali számítógép, 2 db laptop, 1 db televízió, 1 db digitális videokamera, 1 db digitális fényképezőgép, 1 db multifunkciós nyomtató, 4 db vezeték nélküli mikrofon szett, 2 db számítógépasztal, 2 db forgószék, 1 db HIFI torony könnyíti meg a munkavégzést. Ezzel együtt mindösszesen 4 db asztali számítógép, 2 db laptop, 3 db nyomtató alkotja az irodai informatikai eszközöket. Ennek ellenére szükség lenne még székekre, asztalokra az intézményben. Idén tavasszal a közfoglalkoztatott dolgozók karbantartási feladatokat végeztek A beázás miatt a tetőszigetelés javítását, lámpatestek, izzók cseréjét. Felújították, kifestették a klubhelyiséget, irodákat, közlekedőt. Az önkormányzat tulajdonában, s helyileg az intézményünkben van egy új hangtechnika, melyet városi és egyéb szervezetek rendezvényeihez biztosítunk. Megoldandó feladat az épület körüli területrendezés, szabadtéri színpad és ehhez a fény-és hangtechnika biztosítása, valamint a színházterem szellőzése. Az önkormányzat gazdasági programjában is szerepel, hogy az épület körüli környezetet alkalmassá kell tenni szabadtéri rendezvények tartására, meg kell találni egy szabadtéri színpad kialakításának anyagi forrását. 6

7 A KÖNYVTÁRI RÉSZLEG SZAKMAI MUNKÁJA FELNŐTT KÖNYVTÁR SZAKMAI MUNKÁJA, PROGRAMJAI Az olvasószolgálati munka sokoldalú speciális ismeretet igénylő tevékenységet jelent. Teendőnk a jövőt illetően a hagyományos szolgáltatások biztosítása mellett, új szemlélettel, közösségi szolgáltatások beindításával új kapcsolatrendszert alakítsunk ki a jövő olvasóival ben a felnőtt könyvtárba beiratkozott olvasóink létszáma: 761 olvasó + regisztrált látogató július 31-ig : 469 beiratkozott olvasó + regisztrált 132 fő. Az olvasószolgálat egy része az olvasók tájékoztatása /kapcsolatfelvétel, eligazítás, tájékoztatás/, illetve annak adminisztrációja /beíratás, kölcsönzési nyilvántartások, statisztika, előjegyzések, olvasói kérések, könyvtárközi kérés vezetése, hosszabbítás, felszólítás, folyóiratfigyelés, a dokumentumok visszaosztása/. Az olvasószolgálatos kolléganő fogadja a könyvtárhasználati órákra érkezőket s tart foglalkozásokat /katalógushasználat, információkeresés/. Mindez - kiemelten a tájékoztatói, feldolgozói munkakör - könyvtári szaktudást és tapasztalatot igényel. A könyvtári szakalkalmazottak létszáma a prémiuméves kolléganő távollétével egy főre csökkent ebben a részlegben. Az olvasószolgálatos kolléganő munkáját segítette két könyvtáros végzettségű kolléga, akik munkatapasztalat szerző ill. közfoglalkoztatási program keretén belül dolgoztak nálunk. Szerződésük lejártával az összetett könyvtári tevékenységek egy részét /statisztika, felszólítások írása, cikkfeldolgozás, szkennelés, informatikai munka/ a rövidtávú foglalkoztatási program keretén belül kiközvetítettek végzik. A kellő szakképzettség meglétén kívül, problémát jelenthet a rövid betanulási idő. A nyári időszakban a fiókkönyvtárban dolgozó kolléganővel oldottuk meg a helyettesítést, szabadságolás illetve továbbképzés miatti távollét idejére. Az olvasószolgálati munka fontos eleme a minél tartalmasabb rendezvények szervezése, hiszen ezzel elérhetjük, hogy az azon résztvevő látogatók potenciális olvasókká, rendszeres könyvtárhasználóvá váljanak. Az olvasásnépszerűsítő, információkereső rendezvények egy része pályázati támogatásból /TÁMOP 3.2.4/ valósult meg. Csatlakoztunk az országos könyvtári rendezvényekhez: Országos Könyvtári Hetek, Internet Fiesta. Író-olvasó találkozókat szerveztünk. S áprilisától rendszeressé vált minden hónapban az irodalmi kávéház, melyet külső helyszínen is tartottunk már (helyi múzeum, kávéház). Olvasótermünkben helyet adunk, és segítjük a külső szervezetek rendezvényeit pl. ERTI, KEKSZ, Széchenyi Kör, Bagoly Esték. Könyvtárhasználati órákat tartunk a középiskolás korosztálynak /érettségi szünet alkalmával ezek rendszeresebbek/, valamint nyár elejétől internethasználati tanfolyamokkal várjuk az előzetesen jelentkező olvasókat. Ehhez adottak az infrastrukturális feltételek, melyek a feldolgozói munkánkat is segítik. Fontosnak tartjuk, hogy a könyvtárhasználókkal együtt alakítsuk intézményünk szolgáltatásait. Kollégáimmal együtt mindannyian arra törekszünk, hogy megfeleljünk ezeknek az elvárásoknak. Ennek érdekében továbbképzéseken /angol szaknyelvi tanfolyam/, akkreditált képzésen, szakmai megyei hálózati értekezleteken, valamint a Magyar Könyvtárosok egyesülete által szervezett előadásokon veszünk részt. 7

8 A felnőtt részleg pártoló programjával elsősorban állománygyarapítási vonatkozásban kérte a támogatók segítségét- hangoskönyvek, elektronikus adathordozók, öregbetűs könyvek (gyengén látó, és idős olvasóinknak), ily módon szolgáltatásaink körét is bővíteni tudnánk, s javulnának az információhoz való hozzáférés feltételei. A programhoz kapcsolódott április hónapban Zenés könyvtári esték rendezvénysorozatunk, így köszönve meg a pártolók támogatását. A jótékonysági est bevételét Ft -értékben hangoskönyvek beszerzésére fordítottuk Pályáztunk a Megyei Önkormányzathoz egy a könyvtári szakjelzetek /ETO/ alapján felépített előadássorozatra, mely forráshiány miatt elutasításra került. Szolgáltatásaink A szélessávú ADSL Internet kapcsolattal lehetőségünk nyílt az internetes könyváruházak kedvezményes kínálatából /Könyvellátó, Bookline stb./ rendelni. A Cobra felolvasó és nagyító szoftver segítségével a vakok és gyengénlátók számára is tartottunk számítógép-használati oktatást. A részükre létrehozott különgyűjteményünkkel pedig célunk, hogy a könyvtár a fogyatékkal élőknek is lehetőséget teremtsen a közösségi színterek eléréséhez, a kapcsolattartáshoz nyarától internet használati képzést indítottunk felnőtt olvasóink számára, melyen segítséget kívánunk nyújtani a megfelelő internet -használatra. A WLAN hálózat elérésével olvasóinak /regisztráció és a Wep kulcs megadása után/ lehetőség nyílt Wifi-n keresztül saját laptoppal való internetezésre is. Az órákon szó esett alapvető hardver és szoftver használatról, a számítógép alap beállításainak kezeléséről és azok funkcióiról. A szövegszerkesztői programon túl megismertettük az olvasókkal az elektronikus levelezés alapvető funkcióit, az internetes kereső felületeket, valamint a fontosabb számukra is hasznosítható rendszer információkat. A honlapunkon olvasóink - a Hajdú-Bihar megyei könyvtárak közös keresőfelületére katalógus kattintva - könyvtárunk adatbázisának kiválasztásával kereshetnek állományunkban /szerző, cím, példányadatok/. könyvtárközi kölcsönzés A 73/2003. (V. 28.) Kormányrendelet lehetővé tette a nyilvános könyvtári ellátás érdekében egy országos dokumentum-ellátási rendszer kialakítását, amely többek között magában foglalja a könyvtárközi dokumentum-ellátást. A könyvtárközi kölcsönzés az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer lelőhely adatbázisán keresztül történik. Az elektronikus kérőlapokról az elküldés után egy kinyomtatható, a kérés elküldését visszaigazoló űrlapot kapunk, melyet adminisztratív céllal lefűzünk. ÁLLOMÁNYALAKÍTÁS Az előző évtizedek gyakorlatától eltérően, a dokumentumbeszerzési keretünknek csak bizonyos hányadát /2010-ben Ft/ kötöttük le a Könyvtárellátónál. Igaz, szerelve és bibliográfiai leírással kapjuk a megrendelt köteteket, de a korábbi kedvezmények csökkentek (jelenleg 12 %). Ezért regisztráltunk és szerződést kötöttünk az internetes könyváruházakkal /Alexandra, Bookline, Könyvellátó/, ahol nagy kedvezménnyel (30-35%) kapjuk a szakkönyvek zömét is. Ily módon kívánjuk lehetőségeink szerint növelni a dokumentumkínálatot. Az internetes kapcsolattartással felgyorsult a könyvrendelés folyamata, 8

9 valamint az olvasószolgálat munkatársaival egyeztetve naprakész az információnk a különböző akciókról. Minket is mint minden önkormányzati intézményt újból érintett a fenntartói hiány visszaosztása. Ennek nagy része a beszerzési keretünket érinti. A könyvbeszerzés visszalépéssel csökkentett összege 2010-ben Ft. Szolgáltatásaink színvonalának megtartására a kiadók kedvezményes kínálatának figyelemmel kísérésén túl, igyekszünk kihasználni a pályázati lehetőségeket. Az érdekeltségnövelő pályázaton nyert támogatásból a tavalyi évben Ft-t költöttünk könyvvásárlásra /2011-ben Ft nyertünk ebben a formában/. Az idén a Máraiprogramban való részvétellel sikerült Ft értékben könyveket rendelni a Kello honlapján található internetes listáról. Sajnos ez a támogatás és a szűkös finanszírozási keretösszeg nem fedezi az olvasói kívánalmakat. A könyvtárhasználóktól felénk érkező igényeket lehetőséghez képest így is teljesítjük (könyvtárközi kérés útján, internetes adatbázisból, E-book, olvasói felajánlás) Igyekszünk a meglévő könyveket felújíttatni, megőrizni a Megyei Könyvtárban történő köttetés útján, 127 db-t adtunk át). A gyarapodásra vonatkozó adatok: A KELLO-nál évben vásárolt könyvek, folyóiratok együttes értéke: Ft A 2010 dec. 31-ig beszerzett állományegység /könyv/ darabszáma 710 kötet, melynek együttes leltári értéke Ft. A tavalyi évben állománygyarapításra költött összeg a kifizetett számlák alapján: Ft. Ezen érték alapján adtuk be a helyi önkormányzat által 2011 évre is az érdekeltségnövelő pályázatot, s nyertünk Ft-t. Állományunk alakításánál fontos szempont volt az egyes állományrészek aránya. A 2010-es évben is sikerült a kívánt arányt megtartanunk. A dokumentumállomány tartalmi megoszlása Szakdokumentum szépirodalom ifjúsági irodalom összesen db XII..31-én ,40 Ft érték /adatok: mellékletek 2. sz. táblázat/ Folyóiratokat /99 féle/ a KELLO-n kívül a Magyar Postáról negyedéves előfizetéssel-, valamint a Médialog Zrt-től és az Inform Média Kft-től rendelünk, valamint ingyenes lapszámok (46 db) érkeznek a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Folyóiratolvasónkban megtalálhatóak az irodalmi /Alföld, Bárka, Holmi, Jelenkor /, társadalmi, pedagógiai szak- és módszertani lapok, határon túli lapok /Székelyföld, Moldvai Magyarság/, gyermek- és ifjúsági lapok /Kincskereső, Szivárvány/. Sajnos a beszerzési gondjaink miatt néhány folyóirat előfizetéséről le kellett mondanunk. 9

10 FELDOLGOZÁS, FELTÁRÁS A tájékoztatás legfontosabb eszköze könyvtárunkban az olvasók számára épített olvasói katalógus. Formai szempontból betűrendes szerzői és címkatalógus, míg a tartalmi feltárás eszközeként a szakkatalógus segít a tájékozódásban. Ez utóbbit csak gyakorlott könyvtárhasználók és könyvtárosok használják. Ugyancsak formai jegyekre szorítkozva készült az analitikus irodalomtudományi és a könyvtári cikk-katalógus is. Katalógusaink dokumentumtípusonként könyvek - szerző - cím - szakkatalógus - irodalomtudományi analitikus különgyűjtemény /helyismereti/ - szerző - cím - kivágatok Állományunkat az Slib program segítségével vittük számítógépre, mely adatállományt tömörített formában 2011-ben a Monguz Kft. Informatikai munkatársaihoz továbbítottunk. A TIOP uniós pályázattal lehetőség nyílt a korszerűbb Huntéka rendszerre való átállásra /a szoftver és a kliens telepítő elérése interneten keresztül a server gép beállításával történt/ Az eddig felvitt adatok konvertálva július végével érkeztek meg, és a webes felületen elérhetővé vált a saját adatbázisunk. Jelenleg az adatok egyeztetése, tesztelése történik, az éles átállásra szeptemberben kerül sor. A huntéka rendszer moduljai lehetővé teszik az adatállományunkban való keresésen túl, a gépi leltározást, kölcsönzést, olvasói nyilvántartások, könyvtárközi kérések regisztrálását statisztikák, felszólítások vezetését. A pontosabb kimutatások mellet felgyorsul, könnyebbé válik ezáltal a feldolgozás, tájékoztatás munkafolyamata. RENDEZVÉNYEINK A felnőtt részleg programjai év június 18. Tájékoztattuk az önkormányzatot mint fenntartónkat, vállalkozókat, civilszervezeteket induló könyvtárpártolói programunkról. szeptember 27-én részt vettünk a megye közkönyvtáraiban dolgozók őszi szakmai továbbképzésén a hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Könyvtár és Művelődési Központban. A hálózati értekezleten korreferátumokat és előadást halhattunk Olvasásfejlesztés gyermekkorban címmel. október első hetében csatlakozva az Országos Családi Könyvtári Napok programsorozathoz olyan rendezvényeket tartottunk, amelyek felhívják a figyelmet arra, milyen alapvető szerepe 10

11 van a könyvtáraknak az olvasóvá nevelés folyamatában. A programsorozatunkat a Nemzeti Kulturális Alap és az Informatikai és Könyvtári Szövetség támogatta. október 5. Olvas a család irodalmi felolvasó est október 7. Egészséges a család Dr. Lente Péter előadása. Az előadás során vérnyomás és vércukorszint mérésre is lehetőség nyílt. Résztvevők: 21 fő október 8. Elődeink játékai Ferenczyné Csáki Annamária muzeológus előadása és a Karacs Ferenc múzeumból érkezett kiállítási tárgyak bemutatása. Résztvevők: 28 fő október 9. /Könyves Vasárnap/ A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központban megrendezett Irodalombarát családok megyei vetélkedőjén vett részt, és ért el 3. helyezést városunk csapata. Ugyanekkor intézményünkben kiállítást nézhettek meg, és könyvet vásárolhattak az érdeklődők. december 01. Reményik Sándor szellemében, Erdélyi Márta és Péntek Mátyás előadóestje. Moderátor: Erdei Sándor Résztvevők: 23 fő december 17-én Deres karácsony címmel műsort rendeztünk nyugdíjas olvasóinknak. Fellépő: a Kossuth-olvasókör Résztvevők: 35 fő év január 1. Magyar Kultúra Napja alkalmából Duláné Zsíros Zsanett író-olvasó találkozó Résztvevők: 18 fő február 21. Könyvtárhasználati óra /kézikönyvhasználat/ Résztvevők: 14 fő március 24. Internet Fiesta- a Facebook közösségi oldal bemutatása Résztvevők: 12 fő április 08. Zenés könyvtári esték /jótékonysági est a színházteremben/ Nézőközönség: 110 fő 2011 Az erdők éve. Ebből az alkalomból az Erdészeti Tudományos Intézet több programját hozta el a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központba. Közös célunk az, hogy a lakosságot egy kicsit közelebb hozzuk az erdőhöz, illetve többféle témában is értékes és érdekes információkat nyújtsunk az adott tárgykör szakértőinek segítségével. Április 14-én dr. Koltay András az ERTI Erdővédelmi Osztályának főmunkatársa tartott előadást A klímaváltozás hatása az erdők egészségi állapotára címmel. Résztvevők: 14 fő május 12. Az erdők rovarvilága- egy elfogult madarász szemével dr. Csóka György előadása Résztvevők: 20 fő június 21-én, Megmaradásunk jelképe a magyar szürke címmel Gencsi Zoltán, az Országos Erdészeti Egyesület Debreceni Csoportjának helyi elnöke tartott előadást. május 12, 13, 20, 30. Könyvtárhasználati órákat tartottunk -az érettségi idején -a helyi középiskola tanulóinak évf. Résztvevők összes alkalom: 165 fő május 18. információkereső foglalkozás vakok-és gyengénlátók számára. Versmondó verseny a helyi általános iskolásoknak a Széchenyi-Körrel közös szervezésében. 11

12 A GYERMEKKÖNYVTÁR SZAKMAI MUNKÁJA, PROGRAMJAI Tapasztalhatjuk hogy, a hagyományos könyvtári, könyvtárosi szerepek és feladatkörök kiszélesedtek. Az alapszolgáltatásokon /könyvkölcsönzés, tájékoztatás, irodalomkutatás stb/ túl, olvasásnépszerűsítő programokkal, olvasónapló pályázatok, versenyfelkészítés a helyi, regionális, megyei, országos pályázatokra, nyári táborokkal, rendhagyó irodalmi órák tartásával várjuk olvasóinkat. Az olvasótáborok, nyári táborok /Szorgos kezek, Örökség tábor/ célja az olvasóvá nevelés, irodalom és más művészeti ágak összekapcsolása, önmegerősítés, önismeret fejlesztése az irodalom segítségével. Törekvésünk, hogy a közösségi összetartozást erősítve, az élményszerűséget hangsúlyozva, más műveltségi területek bevonásával és a helyi jellegzetességek, adottságok kihasználásával felkeltsük az igényt az olvasás iránt. A résztvevő tanulók játékos formában, kirándulásokkal egybekapcsolva megismerkedhettek településünk épített örökségeivel, kulturális és természeti értékeivel. Szolgáltatásaink bővülésével növekedett a beiratkozott olvasóink létszáma is. A gyermekkönyvtári részlegben: 2010-ben 732 olvasó, ebből 167 újonnan regisztrált VII. 31-ig 514, ebből 93 az újonnan beiratkozó. Új olvasói réteg jelent meg a baba olvasók, számukra képeskönyveket, lapozókat, okos könyveket /beszéd és szókincsfejlesztő/ szereztünk be. Cél a bababarát könyvtár kialakítása azaz, hogy minél fiatalabb korban jussanak a gyermekek könyves, könyvtári élményhez. Ezek az élmények a későbbiekben meghatározóak az olvasási és a könyvtárhasználati szokások kialakításában. Fontos még az is, hogy egyszerre két korosztályt tudunk megszólítani, hiszen a babák mellett ott vannak az anyukák. Tartottunk baba-mama délelőttöt, ahol védőnő, gyermekorvos válaszolt a szülőket foglalkoztató aktuális kérdésekre júniusában indítottuk el Pártoló tagsági programunkat. Ebben a felhívásban olvasóink erkölcsi és anyagi támogatását kértük, mivel pénzbeli forrást szűkös, alkalomszerű pályázati lehetőségeink jelentenek számunkra. Pártoló tag lehet az a természetes vagy jogi személy, aki 18. életévét betöltötte, s egyetért törekvéseinkkel. Támogatóink pártoló tagsági kártyát kapnak, mely különböző kedvezményekre jogosít /belépő díjas rendezvényeknél, beiratkozási díjból/. Új kezdeményezésként létrejött Könyvtári mecénás pártoló programunk egyik megjelenési formája volt az októberben megrendezésre kerülő Zenés könyvtári esték. A jótékonysági est bevételét a gyermekkönyvtár javára fordítottuk, ily módon is megköszönve olvasóink segítségét. Olvasásnépszerűsítő feladatlapok, különböző foglalkozások információs-tárgyi eszközszükségleteinek előteremtésére, illetve olvasási versenyeken résztvevők utaztatásának biztosítására használtuk fel a jótékony célú támogatást. Továbbra is meghatározó a könyvkölcsönzés, a gyermekek olvasóvá nevelése, de lépést kell tartanunk a technika kínálta vívmányokkal. S felismernünk azt, hogy az internet társunk, segítségünk és eszközünk lehet abban is, hogy a gyerekekben de akár a felnőttekben újra felébresszük a kedvet a minőségi olvasás iránt. Az olvasásnépszerűsítő rendezvényeken túl, kézműves foglalkozásokkal részt vettünk a városi rendezvényeken: gyermeknap, augusztus 20-ai ünnepség. 12

13 Közös szervezésben megvalósuló rendezvényeken együttműködtünk a Széchenyi Körrel /Hazafias versmondó verseny/, Segítő kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal, a helyi oktatási és nevelési intézményekkel. Továbbképzéseken /angol nyelvtanfolyam/, szakmai megyei hálózati értekezleteken veszünk részt. Felkérést kapunk iskolákba, óvodákba szakmai zsűrizésre /mesemondó-versmondó verseny/ RENDEZVÉNYEK év.olvasótábor Tábor ideje: június 21- július 2-ig. ( ). Téma: Mikszáth Kálmán: A beszélő köntös Minden évben megrendezésre kerül gyermekkönyvtárunkban a nyári olvasótábor. Az olvasótábor több mint 10 éves múltra tekint vissza és a tanév végét követően kerül megrendezésre. Ebben az évben: június 21- július 2-a között várjuk az érdeklődőket. A tábor ideje alatt egy-egy művet dolgozunk fel Mikszáth éve, éppen ezért idén Mikszáth Kálmán: A beszélő köntös című művére esett a választásunk. Naponta rejtvényekkel, szó- és képkirakókkal, különböző ügyességi, logikai, zenei és kreativitást igénylő vetélkedők segítségével dolgozzuk fel a regény fejezeteit. Az előző évekhez hasonlóan sokan jelentkeztek, az idén 32 gyermek volt táborunk tagja. ÖRÖKSÉG TÁBOR (2010. július 5- július 9.) Az idén indítottuk el a nyári szünidő hasznos eltöltését célzó új kezdeményezésünket Örökség tábor elnevezéssel, mely egy honismereti foglalkozássorozat. Témája: a településünk épített kulturális örökségének (szobrok, köztéri épületek) megismertetése játékos formában, személyes, helyszíni kirándulásokkal egybekötve. Résztvevők száma 12 fő. SZORGOS KEZEK TÁBOR (2010. július 12- július 16.) Ennek a tábornak az ötlete szintén egy új kezdeményezésünk, ami egy aktív elfoglaltságot kínál a gyerekek számára. Akik szívesen barkácsolnak a nyári szabadidőben is, naponta változatos, új technikák alkalmazásával különböző játszó- és dísztárgyakat készíthettek velünk. Naponta résztvevő kis barkácsolónk érkezett. Az alapanyagokat a könyvtár ellátmányából vásároltuk. Az ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK keretében (október 7.) Foglalkozást szerveztünk, melynek témája és célja: a népi játékok megismertetése volt. Az érdeklődő kisdiákok az előadást követően barkácsolhattak is népies, hagyományos anyagok felhasználásával. NYÁRI OLVASÁSI KALANDOK címmel a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ pályázatot írt ki felsős diákok számára. (október 8.) A felkészülést 5 ifjúsági regény elolvasása jelentette. A nyári szünidőben is lelkesen készültek a csapattagok: Makai Fatime, Baráth Zsófia és Horváth Petra a megmérettetésre. A regények alapos feldolgozása, és ismerete meghozta a várt eredményt. A vetélkedőn megjelent 11 csapat közül a gyermekkönyvtárunkat képviselő lányok a II. helyezést hozták el a zömében debreceni vetélytársakkal szemben. Felkészítőjük: Andrási Istvánné 13

14 TÜNDÉROLVASÓK helyi olvasópályázat Tizenkettedik éve hirdettük meg pályázatunkat, mely két fordulóból áll, és ezalatt 4 regényt ajánlunk olvasásra, melyekhez feladatlapot állítunk össze. Témája: Sohonyai Edit: Macskaköröm Aubry, C.: Belle és Sébastien Nemere István : A várúr fia Móra Ferenc: Rab ember fiai Fordulónként felsős diák vett részt.és szerepelt eredményesen. ZENÉS KÖNYVTÁRI ESTÉK (2010. október 16.) címmel egy új kezdeményezésünk indult útjára. Elsősorban helyi előadóművészeket nyertünk meg arra, hogy előadásukkal színesítsék programunkat. A fellépők között prózai, zenés, hangszeres, énekes, táncos produkciók is szerepeltek. Nézőközönségünk 139 fő volt. A sikeres est a gyermekkönyvtár bevételét gyarapította Szülőtréning - Baba-mama délelőtt (2010. okóber 28.) melyen egy helyi gyermekorvos előadását hallgathatták meg az érdeklődők. Ezt követőn a szülők kérdéseiket feltehették az aktuális témával kapcsolatban, miközben a csöppségek ismerkedhettek a könyvtár légkörével. Résztvevők száma: 22 fő Író-olvasó találkozó (november 17.) A Segítő kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal közös szervezésben, a XI. Csenki Sándor Roma Mesemondó verseny kiegészítő rendezvényeként Rostás Farkas György tartott író-olvasó találkozót. Az író beszélt népéről a cigányság hagyomány- és hiedelemvilágáról, mese és mondakincséről, a szeretet, az összetartozás, egymás elfogadásának fontosságáról. Résztvevők: 75 fő. Tündérek és Angyalok ADVENTI JÁTSZÓHÁZ és BARKÁCSDÉLUTÁN Karácsonyra készülődve két szombat délelőtt és egy nap délután kisebb ajándékokat, üdvözlőkártyákat, díszdobozokat készítettünk a barkácsolni vágyó gyerekekkel, karácsonyi dallamok hallgatása és süteménykészítés közben.. Résztvevők: 36 fő. KÖNYVES KARÁCSONY /december 21./ Ünnepi műsor keretében könyvadomány-gyűjtést szerveztünk a hátrányos helyzetű gyerekek számára, együttműködve a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal. Résztvevők: 20 fő év LADÁNYI TÜKÖRCSEREPEK címmel Rajzpályázat (2011. január 26.) Püspökladány nevezetes épületeit, építményeit, tereit, köztéri alkotásokat, az arborétumot láthattuk az alsó tagozatos kisdiákok beküldött rajzain. Hegedüs Tibor rajzszakos tanár segítségével kiválasztottuk a kiemelkedőbb alkotásokat, és díjkiosztó keretében könyvjutalommal értékeltük azokat. Résztvevők: 36 fő. FARSANGOLÓ DÉLUTÁN óvodások számára (február ) Több óvodából érkeztek könyvtárunkba a gyerekek, és együttesen sok-sok ötletes álarcot készítettünk különböző technikák alkalmazásával. Résztvevők: 93 fő 14

15 KAZINCZY-VERSENY városi-városkörnyéki forduló (2011. február 11.) A hagyományok szerint ebben az évben is otthont adtunk a Kazinczy-verseny városivároskörnyéki fordulójának, amely a szép beszédre és az értő olvasásra helyezi a hangsúlyt. Idén tizenkilenc részt vevő gyermek olvasta fel a választott és a kötelező szöveget. A legjobbnak ítélt előadásokat a háromtagú zsűri könyvekkel jutalmazta. I. helyezett lett, és továbbjutott a regionális döntőbe Bali Villő kabai tanuló a 7-8. osztályosok korcsoportjából Az 5-6. osztályosok közül Kiss Hegvig Zsófia sárréti tanulót emelte ki a zsűri. BIRODALOM KAPUJA (2011. április és május 5.) Az olvasási készségfejlesztő foglalkozásokon a Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény első osztályos gyermekei vettek részt. A kis csoportban hátrányos helyzetű, magatartási, viselkedési és tanulási nehézségekkel küzdő gyermek éppúgy részt vett, mint csupán érdeklődő, kíváncsi nebuló. Ez egy kiváló lehetőség a gyermekkönyvtárban, ahol a gyermekek az iskolától kissé elszakadva, izgalmas, kellemes környezetben szívesen barangolhatnak a betűk varázslatos birodalmában. Programszervező: Mészáros Eszter Lebonyolító pedagógus: Balázsné Nagy Éva Résztvevők: 21 fő OLVASS VELÜNK! országos, levelezős verseny május 2.) A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet a 2010/2011-es tanévre is meghirdette versenyét. Témája: James Fenimore Cooper: Az utolsó mohikán Janikovszky Éva: Aranyeső E kétfordulós versenyre a 7-8. osztályosok közül az ország minden pontjáról 145 három fős csapat nevezett (435 tanuló). Gyermekkönyvtárunk két csapatot indított: Csak csajok : Baráth Zsófia, Horváth Petra, Makai Fatime; Telbisz tanítványai : Katona Lili, Kóródi Katinka, Faur Nikolett Budapesten, a Pesterzsébeti Csili Művelődési Központba várták a döntőbe jutott csapatokat. Itt csapatunk az V. helyezést érte el. Felkészítőjük: Andrási Istvánné BABAUJJAK TÁNCA címmel zenés előadás (2011. június 9.) Gyermekkönyvtárunkban immáron hagyománnyá vált, hogy gyermeknap alkalmából zenés műsorra hívjuk kis olvasóinkat. Ez alkalommal óvodás és első osztályos kis nebulókat vártunk egy zenés délelőttre, melynek sikerét Kocsis Csaba garantálta, gitárja segítségével. Előadásában megzenésített versekkel kápráztatta el közönség. Résztvevők: 118 fő TE IS OLVASS VELÜNK! országos, levelezős verseny (2011. május 23. ) A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet a 2010/2011-es tanévben első alkalommal hirdette meg e versenyét, mely az 5-6. osztályos tanulóknak szól. Témája: Padisák Mihály: Éljen a száműzetés Erich Kastner: Május 35 Budapesten, a Pesterzsébeti Csili Művelődési Központba várták a döntőbe jutott csapatokat. Itt csapatunk a II.. helyezést érte el, 120 csapatot maguk mögé kényszerítve. Felkészítőjük: Mészáros Eszter BARÁTUNK A KÖNYV megyei olvasónapló-pályázat (2011. május 28.) Az előző évekhez hasonlóan több csapatot indítottunk ezen a pályázaton, melynek keretében több könyv elolvasása, búvárkodás, információkeresés volt a feladat. Öt alsó tagozatos és öt felsős csapat szerepelt ügyesen, így Debrecenben, a díjkiosztón szép könyveket vehettek át jutalomként. 15

16 Résztvevők: 27 fő TÜNDÉR-OLVASÓ-TÁBOR (2011. június. 20 július 01.) Az idén is meghirdettük olvasótáborunkat, melyet minden évben a tanév végét követően indítunk el. Mivel ez évben, ebben az időpontban velünk egyszerre 3-4 más tábor is indult, kevesebb résztvevővel kezdtük az első napot. Az Önkéntesség Éve -re tekintettel Johanna Spyri: Heidi című ifjúsági regényére esett a választásunk. A művet felosztottuk, és minden nap megismerhettünk egy-egy újabb fejezetet, melyhez kapcsolódóan, azt feldolgozva játékos vetélkedés keretében mérhették össze tudásukat, erejüket a kialakított csapatok. Résztvevők száma: 12 fő ÖRÖKSÉG-tábor (2011. július ) Ladány ízei címen folytattuk a 2010-ben indult örökség táborunkat. Minden nap új helyszínre vártak minket, ahol - a gyerekeket is bevonva az étel készítésébe-, sok újdonságot, fortélyt tanulhattunk meg. Programunkban csigatészta,-lángos készítés, sulyomtészta sütése, betyáros bográcsban való elkészítése is szerepelt. Idén tehát a tájegységre jellemző ízek, a gasztronómiai értékek megismertetése került előtérbe. Résztvevők: 17 fő SZORGOS KEZEK tábor (2011. július ) Második éve hirdetjük meg táborunkat, melyre szívesen jelentkeznek a barkácsolni szerető gyerekek. Többféle, változatos technikák alkalmazásával vártuk az érdeklődőket. Résztvevők: 25 fő Petritelepi fiókkönyvtár A Petritelepi fiókkönyvtár funkcióját tekintve iskolai és közművelődési feladatokat egyaránt ellát ben új helyen az iskola rajztermében /Karcagi u. 28/ kapott helyet. A fiókkönyvtár egyre népszerűbb a Petri-telep városrész tanulói között, állománya jelenleg 4000 kötet. Az állomány bővítését, gyarapítást a szűkös anyagi keretek ellenére a településrész lakosságának száma /kb / is fő indokolttá teszi. A fiókkönyvtár a Petritelepi Általános Iskola épületében üzemel, az iskolai feladatokon kívül közművelődési feladatokat is ellát. Az elmúlt évben sikerült nagyobb számban gyarapítani könyvállományunkat. Ennek eredményeként új programsorozatot tudtunk indítani. Könyvvarázs című foglalkozásunkon a gyermekek rendszeres időközönként megismerkedhetnek az újonnan beszerzett dokumentumokkal. A 2011-es évben indult a Mesekuckó olvasásnépszerűsítő rendezvénysorozat, melynek keretében a meghívott íróvendégek beszélgetnek a gyerekekkel olvasmányélményeikről. A fiókkönyvtár kis olvasói látványos eredményeket értek el a várossá válás 25. évfordulójára hirdetett Ladányi tükörcserepek című a gyermekkönyvtári részleg által meghirdetett rajzversenyen. Rendszeres könyvtárhasználati órára jártak a tanévben a Petritelepi Általános Iskolai Tagintézmény 4. osztályos tanulói. Az órákon könyv-, könyvtárhasználati ismereteket sajátítottak el, szövegértési gyakorlatokkal összekapcsolva. Az év jeles napjairól tartottunk foglalkozásokat a 2. osztályosok számára. Látványosan növekedett a helyben használók száma az iskolában való működés következtében. 16

17 A Magyar Madártani Egyesület a 2011-es évet a Széncinege évének nyilvánította. Ebből az alkalomból tartott író-olvasó találkozón Szász Ilona mutatta be Cinkekönyv, avagy egy széncinke meséje c. művét. Hagyományosan a fiókkönyvtárban rendezzük meg a Sárréti mesemondó és a Kazinczyverseny iskolai fordulóit. Irodalom ajánlásával segítjük a Népmese napjára illetve versmondó versenyekre készülő tanulókat. A foglalkozások, rendezvények előkészítésében, szervezésében /meghívók, plakátok, könyvajánlók készítése/ segítségre voltak az önkormányzattól a közfoglakoztatási program keretében érkezett kolléganők. A személyi feltételeken túl azonban a technikai feltételek biztosítására is szükség lenne az állomány gépi feldolgozásához, a majdani számítógépes kölcsönzéshez.. Keressük az újabb pályázati lehetőségeket számítógép, nyomtató stb. beszerzésére a fiókkönyvtári részlegbe is. Folyamatosan részt veszünk a gyermekkönyvtárral közösen szervezett programokban. A Barátunk a könyv olvasónapló pályázaton a Petritelepi iskola csapatai az idén is indultak. Részlegünk feladata még a szaktanári órák, a tanulók iskolai munkájának segítése irodalomkutatással, könyvajánlással. Segíti az anyakönyvtár marketing tevékenységét meghívók, plakátok közvetítésével. A részmunkaidős /6 órás/ fiókkönyvtáros kolléganő munkaidejének 1/5-ét (6 óra) a központi könyvtárban hasznosítja. HELYISMERETI MUNKA Törekszünk arra, hogy a használóinkat minél sokoldalúbban tájékoztassuk a város és a kistérség múltjáról, jelenéről. A gyűjteményünk anyagát igénybevevő olvasók elkészült munkái gyarapítják az állományunkat, mintát adva a később ugyanabban a témában kutatóknak. A gyarapítás forrásai: tervszerű beszerzés /internetes antikvár könyváruházaktól/ és az ajándékozás. Helyismereti gyűjteményünk- mely őrzi a város és környéke emlékeit, a településhez kötődő írók, művészek alkotásait- gyarapodik az előadóként szereplő vendégeink, illetve alkotóművészek, magánszemélyek ajándékozása útján is. A TÁMOP konzorciumi pályázattal könyvtárunk kapcsolódhat ahhoz a közös megyei helyismereti adatbázishoz, amely biztosítja majd a kulturális és közhasznú tartalmakat, valamint a helytörténeti és helyismereti információkat. Ezen pályázati forrásból megvalósuló rendezvényeink pedig hozzájárultak városunk és a Sárrét kulturális értékeinek megőrzéséhez. Rendszeres a helyismereti sajtófigyelés, a cikk-kivágatok gyűjtése. Folyamatban van a helyismereti cikkanyag szkennelése, valamint adatbázis formájában tárgyszavak alapján kereshetővé tétele /az adott cikkről készült leírást hozzárendeljük hivatkozásként a beszkennelt dokumentumhoz./ Ugyancsak az idén kezdtük el a helyismereti képanyagok digitalizálását. Magánszemélyektől is érkezetek fotóanyagok, melyeket szintén szkenneléssel feliratozva archiváltunk. Kiemelt helyet foglal el tehát a helyismereti állomány digitalizálása, melynek eredményeként megvalósulhat az állomány védelme és az olvasóink magasabb szintű kiszolgálása. Ennek alapja az infrastruktúra folyamatos fejlesztése. Ugyanakkor a helyismereti információk szolgáltatásával segítséget adunk az önkormányzat és különböző intézmények /múzeum, iskolák/ rendezvényeinek, kiállításainak lebonyolításához. 17

18 Az idén júliusban, a 37. Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótábor által szervezett Néprajzi Nap keretében Balogh Jánosné dr. Horváth Terézia előadást tartott a Dorogi Márton születésének 100. évfordulójára szerkesztett kiadványból. A kötet "Hasznos minden porcikája" címmel szeptember 10-ére az évforduló alkalmából jelenik meg. A szerző és a társszerző dr. Oláh Józsefné Szász Ilona kutató munkáját helyismereti részlegünk is segítette állományának rendelkezésre bocsátásával. Viszonzásképpen könyvtárunk is gyarapodott a szerzőktől kapott néprajzi kiadványokkal, Dorogi Mártonról szóló előzetes kutatási anyagokkal /CD formátumban is/. Az évi CXL. tv. 65. (2)(c)-ben foglaltak szerint a nyilvános könyvtárak egyik alapfeladata a helyismereti információk és dokumentumok gyűjtése. A 2006-os szakfelügyeleti vizsgálat szerint a könyvtár Helyismereti tevékenysége megyei szinten is elismerésre méltó. A KÖZMŰVELŐDÉSI EGYSÉG SZAKMAI MUNKÁJA TÁMOP /2 pályázat A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának TÁMOP /09/2 tárgyú pályázati felhívására Építőközösségek az élethosszig tartó tanulás jegyében Püspökladányban címen sikeresen pályázott. A pályázat projektmenedzsere Rácz Józsefné, a közművelődési egység vezetője. A jelen TÁMOP konstrukció elsődleges célja a gyermek-és ifjúsági korosztály bevonása a formális oktatást támogató és kiegészítő új tanulási formákba, nem formális, informális tanulási programokba, szolgáltatásokba, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok bekapcsolása az egész életen át tartó tanulás folyamatába. A projekt a B és E komponensekből tevődik össze, amelyeknek célja az oktatást kiegészítő, iskolarendszeren kívüli programok, valamint megtartó képességet segítő közösségi programok támogatása. Az egyes komponensek összetevői: B komponens: táborok (mozgáskultúra fejlesztő, rajz), szakkörök (média, természetjáró-védő, kézműves hagyományőrző, kreatív hobbi, mozgáskultúra fejlesztő, drámapedagógia) E komponens: táborok (kézműves, sárréti természetvédő és járó), szakkörök (kosárfonó, népi játékok tánc és zene, egészséges táplálkozás főzés, életvezetési tréning). A projekt kiemelt célja a közösségépítés, a tehetség és kompetencia fejlesztés a közművelődés eszközeivel. A szakkörökkel az egyéni és csoportos kompetenciák fejlődnek. A nyári táborok csökkentik a lemorzsolódást, erősítik a kompetenciákat. Az érintett gyerekek olyan tapasztalatot szereznek, amelyek segítik őket mindennapjaikban. A tevékenységek a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ falai között valósulnak meg. A projekt megvalósulási ideje: december 01. és június 30. között. A pályázaton elnyert összeg: ,-Ft, 100%-os támogatás. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 18

19 A TÁMOP pályázattal bővült a közművelődési egység oktatást kiegészítő nem formális és informális közművelődési eszközei. A konstrukcióval sikeres volt a gyermek- és ifjúsági korosztály, a hátrányos helyzetűek bevonása a közművelődési programokba. Egyéb pályázatok Munkánk során folyamatosan keressük a pályázati forrásokat. A megyei és országos kiírások lehetővé teszik, hogy egy-egy rendezvényre pályázva állami forráshoz is jusson az egység. A évben a pályázati eredmények közül a HBMO Ft-os elnyert támogatás segíti a közművelődési feladatellátást. Rendezvények Szakmai tevékenységünkben meghatározó a rendezvények, programok szervezése, lebonyolítása és dokumentálása. Az intézmény látogatói nagy érdeklődéssel fogadják az olyan színházi programokat, valamint előadóesteket, ahol híres színészekkel, előadókkal, zenészekkel találkozhatnak. Bánfalvy Ágnes Horváth Csaba színész-rendező házaspár közös munkája a Micimackó. A zenés mesejátékot a Bánfalvy Ágnes National International Stúdió bemutatásában tekinthette meg az érdeklődő gyermeksereg. Az országosan is rendkívül népszerű gyermekelőadás, városunkban szintén nagy érdeklődésnek örvendett, így december 03-án a színházterem ragyogó arcú gyereksereggel telt meg, akik számára hatalmas élményt jelentett a társulat zenés mesejátéka. Szűnni nem akaró tapssal és hosszú percekig tartó vissza kiáltásokkal jutalmazták a gyerekek a produkciót, melyet belépődíjmentesen tudtunk biztosítani az érdeklődőknek a színházzal kötött megállapodás eredményeképpen. Aznap este került bemutatásra a felnőtt közönséget megszólítani hivatott vígjáték. Minden jelenetet taps és nevetés kísért a Vidám Kísértet című két felvonásos darabban. A Jövőre Veled Ugyanitt című vígjáték második része került bemutatásra februárjában. A Valentin nap alkalmából színpadra vitt történet, szerelmi sztori, amelyben a főszereplők kapcsolatát öröm és bánat, születés és halál, egészség és betegség egyaránt szegélyezte. Az előadás mind hangulatában, mind történetileg illeszkedett a püspökladányi közönség érzelemvilágához október 02-án a PG Csoport lemezbemutató koncertje került megrendezésre. A zenekar az új lemez bemutatása mellett a korábbi lemezek dalaiból válogatva adta elő a PG legszebb dalait december 06-án valósult meg a Csenki Imre Művészeti Iskola modern táncszakának és a Sárrétért Táncművészeti Alapítvány ovis táncelőkészítő csoportja tagjainak közreműködésével Csajkovszkij: Diótörő mesebalett előadása. A Diótörő közvetlen a karácsonyhoz kapcsolódott, így az előadás a családok számára is értékes és szórakoztató kikapcsolódást nyújtott. A Nemzeti Romantika nagy magyar zeneszerzője, Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából a Debreceni Filharmonikus Zenekar muzsikusainak csodálatos játékában gyönyörködhetett a közönség Erkel és a Nemzet Romantika címmel november 18-án, amelyre a belépés díjtalan volt január 31-én a Magyar Kultúra Napja tiszteletére irodalmi estet szervezetünk. Ady Endre verseiből Galánfi András előadóművész adott elő. A közönség számára díjtalan belépés volt biztosítva. Az igazán sikeres rendezvény visszhangjaként az előadáson is jelenlévő Schäffer Erzsébet Pulitzer-díjas újságíró cikket jelentetett meg a Nők Lapja című magazinban, amelyben dicsérő szavakkal illette a várost, a szervezőket, és természetesen a művész urat. 19

20 2011. április 11-én egész napos rendezvény keretén belül 10:00 órától a Szépkorúak Vers és Prózamondó versenye állított méltó emléket József Attila számára. 18:00 órától irodalmi összeállítást tekinthettek meg az emlékezni vágyók, mely összeállítás Tódor Györgyné rendezésében került színpadra. Ezt követően lépett fel a KBP-Band, akik e jeles nap alkalmából készített összeállításukat mutatták be május 16-án Balla Ede Zsolt székelyudvarhelyi kutató- író tartott előadást és könyvbemutatót Szent Földünk Rajza a Kárpát- medence szakrális működése, a tájak kozmikus rendje címmel. A közművelődési egység minden jeles napra játszóházi foglalkozásokkal készül, amelyek segítségével megismertetik a gyermekeket az ünnepkörök hagyományaival, erősítik identitástudatukat, s fejlesztik alkotókészségüket. A játszóházi programok célja, hogy a gyermekek részére tartalmas, tevékeny programot nyújtson a kreativitás jegyében. Minden játszóházi foglalkozást díjmentesen biztosítunk. A játszóházak nemcsak az intézmény falain belül, hanem a szabadtéri helyszíneken is megrendezésre kerültek. Ilyen játszóházak voltak: Kreatív játszóház július 23-án a Petritelepi játszótéren, majd augusztus 13-án, ami az Újtelepen valósult meg, ahol nemcsak díjmentes játszóházat, hanem a közművelődési egység dolgozói által összegyűjtött adományok, használati eszközök, jó állapotú ruhák, játékok kerültek átnyújtásra a résztvevők számára augusztus 20-án hagyományőrző kézműves játszóház várta az érdeklődőket szeptember 10-én a Petri Napok alkalmából a Petritelepi Általános Iskolai Tagintézmény udvarán tartottunk játszóházi foglalkozást október 02-án, szombaton és óra között ismét a gyermekeké volt a főszerep, a művelődési központ aulájában megrendezett Őszi játszóházon. A játszóházon tartalmas és változatos programok várták az idelátogató családokat. Az ősz sok termést ad, amelyek által a gyerekek felfedezték az ősz szépségeit. A foglalkozáson különféle termésekből (gesztenye, dió, makk, stb.) termésbábok és termésképek; préselt falevelekből olló és ragasztó segítségével változatos mintájú képek készültek. Az Eu-s színezőkkel a gyerekek meg tudták tanulni az országok jelképeit, s nagy szeretettel fogadták az ingyenes, hasznos kiadványokat is. A kicsiket és nagyokat illetve a kísérő szülőket kézműves foglalkozásokon kívül arcfestéssel, lufi-hajtogatással várták a szervezők. A hozzánk ellátogatók egy kellemes délutánt töltöttek el és maradandó élményekkel tértek haza. A Hajdú-Bihar Megyei Europe Direct Információs Központ támogatásával és hozzájárulásával felejthetetlen élményben volt részük az ellátogató érdeklődőknek a Püspökladányi EU Alpont játszóházában december 22-én volt a Karácsonyi játszóház, ahol természetes anyagokból kézműves technikával készíthettek a gyermekek apró karácsonyi tárgyakat, ünnepi dekorációkat, adventi naptárt és koszorút, karácsonyi ajtódíszeket, és süthettek karácsonyi mézest. Ezt a Farsangi játszóház követte február 12-én. Ez a rendezvény vidám, családi programot biztosított a farsang jegyében. Márciusban gyermekek és családok részére a Nemzeti Ünnep alkalmából készültek az egység dolgozói nemzeti színű szalagból kokárda, papírból csákó és zászlófestési lehetőséggel. Áprilisban Húsvétváró játszóház követte a foglalkozások sorát. December hónapban Házhoz megy a Mikulás szolgáltatással állunk a helyi lakosság rendelkezésére. A Mikulás rendelhető gyermekek, családok, iskola, óvodai csoportok részére. 20

/Márai Sándor: Az igazi/

/Márai Sándor: Az igazi/ Beszámoló a Püspökladányi Városi Könyvtár 2008. november 3-tól - 2010. május 31-ig terjedő időszak munkájáról Készítette: Tányér József igazgató 2010. június Sokat olvastam. De az olvasással is úgy van

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN! ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK RENDEZVÉNYEI NÓGRÁD MEGYÉBEN címmel benyújtott nyertes pályázatra Pályázati azonosító: 3508-01184 A 2014-es évben is az Nemzeti

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati felhívás címe, kódszáma Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum. Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.hu Szakmai beszámoló A Karacs Ferenc Múzeum csillagos éjszakája-

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

Éves Munkaterv 2014. HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA PUSZTAVACSI TAGINTÉZMÉNYE. Iskolai és Községi könyvtár. User

Éves Munkaterv 2014. HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA PUSZTAVACSI TAGINTÉZMÉNYE. Iskolai és Községi könyvtár. User HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA PUSZTAVACSI TAGINTÉZMÉNYE Éves Munkaterv Iskolai és Községi könyvtár User 2014. 2378 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 5. Pusztavacs községi könyvtárának éves munkaterve

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6.

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6. AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE Készítették: Radics Zoltánné intézményvezető Ferenczné Fajta Mária

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról MINDIG KÖZEL VAGYUNK! Gráz kulturális hivatalának városi könyvtára változatos és magas szintű állománnyal rendelkezik.

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Ladányi Mihály Könyvtár stratégiai terve

Ladányi Mihály Könyvtár stratégiai terve Ladányi Mihály Könyvtár stratégiai terve 2013-2015 A könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor figyelembe vettük az 1997. évi CXL. törvényt, illetve a mindenkori országos stratégiai tervet, a könyvtár

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2002. ( VI. 17.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 Módosította: 11/2008. (XII.08.) ÖK rendelet. Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

Beszámoló a Városi Könyvtár 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló a Városi Könyvtár 2013. évi tevékenységéről Beszámoló a Városi Könyvtár 2013. évi tevékenységéről 1 A könyvtár működési körülményei sokat javultak az utóbbi években, megfelelnek a törvényi előírásoknak, ami a fenntartó önkormányzat pozitív hozzáállásának

Részletesebben

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÖNYVTÁR- PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. A könyvtár főbb adatai: Az oktatási intézmény neve:szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Találkozzunk a könyvtárban!

Találkozzunk a könyvtárban! Találkozzunk a könyvtárban! Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-19. A Berzsenyi Dániel Könyvtár megvalósult programjai Életkortól és lakóhelytől függetlenül, minden korcsoport számára állítottunk

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG

CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG 2014-ben a Berzsenyi Dániel Könyvtár által NKA-hoz benyújtott támogatásból ismét részesült könyvtárunk. A kapott támogatást jutalmazásra, meghívó plakátkészítésre

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához.

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához. Polgármesteri Hivatal Művelődés Irodája 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.szám: P-29838-2/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: TÁMOP-3.2.4-08/1 kódszámú pályázat benyújtása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben