EU 7. Keretprogram szerzõdéskötési útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EU 7. Keretprogram szerzõdéskötési útmutató"

Átírás

1 BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TUDOMÁNYOS IGAZGATÓSÁG EU 7. Keretprogram szerzõdéskötési útmutató Együttmûködési projektek, Kiválósági hálózatok, Koordinációs és támogatási akciók, valamint Egyedi csoportok (különösen KKV-k) javára végzett kutatás támogatási formák esetében Budapest, december 1

2 Kiadja: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1111 Budapest, Mûegyetem rkp Dvorszki László igazgató Tudományos Igazgatóság Füzesi Adrien irodavezetõ Kutatási és Technológiai Iroda A kiadvány az Európai Bizottság szeptember 10-én közzétett Negotiation Guidance Notes címû kiadványának nem hivatalos magyar fordítása, mely az Európai Bizottság által támogatott Hungary for FP6 projekt keretében a magyar pályázók tájékoztatására készült. Disclaimer Jelen tájékoztató, mely a pályázatok értékelését követõen szerzõdés elõkészítõ tárgyalásra meghívott szervezetek számára készült, a szerzõdés elõkészítõ tárgyalás menetét és a kitöltendõ dokumentumokat mutatja be. A kiadvány tájékoztató céllal készült, tartalma nem helyettesíti a jogi szakértõkkel, illetve az egyéb jogi információs forrásokkal való egyeztetést, amennyiben szükséges. Sem az Európai Bizottság, sem a Bizottság nevében eljáró személy nem tehetõ felelõssé az alábbi tájékoztatóban foglaltak hasznosításáért. A füzetet készítették: Füzesi Adrien (6. és 7. fejezet: 1-8 mellékletek) Gyõri-Farkas Anita (3. fejezet) Heilingbrunner Klára (1., 2., 4., 5. fejezetek és 7. fejezet: 9. melléklet) A kiadvány letölthetõ a Hungary for FP6 projekt honlapjáról: 2

3 Tartalomjegyzék Elõszó BEVEZETÉS ÁTTEKINTÉS...7 Meghívás tárgyalásra...7 Milyen dokumentumokra van szükség a tárgyaláskor?...9 A tárgyalási megbeszélés(ek)...10 A koordinátor...10 A Konzorciumi Szerzõdés...10 Támogatás a tárgyalások alatt...11 Szellemi tulajdonnal kapcsolatos helpdesk MIT, MIÉRT ÉS HOGYAN A TÁRGYALÁSOK SORÁN...12 Szakmai tárgyalások...12 Pénzügyi és jogi tárgyalások...12 A tárgyalások lebonyolítása...13 A Támogatási Szerzõdés aláírása...14 A projekt kezdete...14 Elõfinanszírozás...15 A Résztvevõk Garancia Alapja (PGF)...15 A gyakran feltett tárgyalással kapcsolatos kérdések (GyIK)...16 Fontos információk Szerzõdés Elõkészítõ Adatlapok (GPF)...20 Az adatlapok kitöltése...20 Miért van szükség az adatlapokra?...20 Hová kell küldeni az adatlapokat? AZ ELVÉGZENDÕ MUNKA LEIRÁSA A SZERZÕDÉS I. MELLÉKLETE (Annex I.)...21 A Szerzõdés I. mellékletének jegyzetekkel ellátott szerkezete Együttmûködési projektek esetén...21 A Szerzõdés I. mellékletének jegyzetekkel ellátott szerkezete Kiválósági hálózatok esetében...29 A Szerzõdés I. mellékletének jegyzetekkel ellátott szerkezete Koordinációs akciók esetében...30 A Szerzõdés I. mellékletének jegyzetekkel ellátott szerkezete Támogatási akciók esetében A projekt menetének ellenõrzése és követése...32 A projekt adatlapja...32 Kötelezõ kézzelfogható eredmények...32 Szakmai auditok és projektáttekintõ megbeszélések...33 Pénzügyi Jelentés

4 7. Mellékletek melléklet A tárgyalási mandátum szerkezete melléklet Etikai kérdések tárgyalása melléklet Konzorciumi Szerzõdés melléklet Kiegészítõ követelmények bizalmas információkat felhasználó, érzékeny projektek esetében melléklet Tárgyalási ellenõrzõlista nyomtatvány melléklet Minta az Annex I.-hez Melléklet Alvállalkozás a 7. KP-ban melléklet Hogyan vegyük figyelembe a társadalmi nemek szempontjait a projektekben melléklet Szerzõdés Elõkészítõ Adatlapok GPFs

5 Elõszó A Hungary for FP6 projekt legfontosabb célkitûzése, hogy különbözõ eszközök segítségével növelje a magyarországi kutatás-fejlesztési szervezetek és cégek sikeres részvételét az Európai Unió 6. illetve 7. Keretprogramjában. A fenti célkitûzést különbözõ akciók révén éri el a konzorcium, amelyek egyike a kutatói közösségek támogatása személyre szabott információk szolgáltatásával és segítségnyújtással. Ennek a tevékenységnek fontos része, hogy naprakész és a gyakorlatban hasznosítható dokumentumok álljanak a pályázók, a projektgazdák és az õket segítõ adminisztratív szakemberek rendelkezésére. A jelen kiadvány azon szervezetek számára készült, amelyek pályázatot nyújtottak be a 7. Keretprogram valamely pályázati felhívására, és projektjavaslatukat az Európai Bizottság támogatásra választotta ki. A kedvezõ értékelés és a szerzõdéskötés közötti idõszak tennivalóit, a kitöltendõ dokumentumokat és adatlapokat, valamint az igénybe vehetõ információs forrásokat mutatja be a jelen kiadvány, amely a Negotiation Guidance Notes címû EU kiadvány nem hivatalos magyar nyelvû fordítása. Bízunk benne, hogy a kiadvány megkönnyíti mindazok munkáját, akik 7. Keretprogram pályázataira projektjavaslatokat írnak, vagy 7. KP-os projekteket menedzselnek. Dr. Zrínyi Miklós Tudományos és nemzetközi Rektorhelyettes 5

6 6

7 1. BEVEZETÉS Jelen Útmutató azon pályázók számára készült, akik szerzõdés elõkészítõ tárgyalásra kaptak meghívást projektjavaslatuk bírálatát követõen. Az útmutató az Európai Közösség 7. Keretprogramja, 1 valamint az Euratom 2 program alábbi projekttípusai számára készült: Együttmûködési projektek, Kiválósági hálózatok, Koordinációs és támogató akciók, valamint Egyedi csoportok (különösképpen KKV-k) javára végzett kutatások. A dokumentum áttekintést nyújt a tárgyalási folyamatról és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokról. Meghívás tárgyalásra 2. ÁTTEKINTÉS Azt követõen, hogy a pályázat pozitív értékelést kapott és a Bizottság döntött a maximális Közösségi pénzügyi hozzájárulásról, a pályázat koordinátorát levélben felkérik a Bizottsággal való szerzõdést elõkészítõ tárgyalások megkezdésére. A fenti levél tartalmazza az értékelés részletes eredményét és minden olyan szempontot, amelyet a tárgyalások során át kell még tekinteni, valamint a Tárgyalási mandátumot (a tárgyalási mandátum tervezete az 1. számú mellékletben található). A levél melléklete az Értékelési Összefoglaló Jelentés (Evaluation Summary Report ESR), amely a független szakértõk által a Bizottság számára megfogalmazott javaslatokat tartalmazza. Azon pályázatokról, amelyeket etikai szempontból megvizsgáltak, Etikai Áttekintõ Jelentés (Ethical Review Report) is készül. A jelentés ajánlásokat tartalmazhat, amelyeket a szerzõdés elõkészítõ tárgyalás és a munka leírása során figyelembe kell venni (részletes információ az etikai kérdések tárgyalásáról a 2. mellékletben található). Azon pályázatok esetében, amelyek Bizalmas információt eredményezhetnek, további speciális eljárásokról kell egyeztetni a tárgyalás során (a bizalmas információkat tartalmazó, érzékeny témájú projektek tárgyalásáról bõvebben a 4. mellékletben olvashat). A tárgyalási mandátum a tisztázandó kérdéseket és azokat a javasolt változtatásokat tartalmazza, amelyeket a tárgyalás során meg kell beszélni. A dokumentum megadja a rendelkezésre álló maximális Közösségi hozzájárulás mértékét, valamint a projekt javasolt futamidejét is. A Bizottság projektfelelõsének (Project Officer PO) és adminisztratív fe- 1 Az Európai Parlament és a Tanács 1982/2006/EK határozata (2006. december 18.) az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó 7. Keretprogramjáról ( ) HL L 412. szám, p1. 2 A Tanács 2006/970/Euratom sz. határozata (2006. december 18.) az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) nukláris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó 7. Keretprogramjáról ( ). HL L 400.szám p60, amelyet a én megjelent helyesbítés módosított utoljára HL L 54. szám p21. 7

8 lelõsének neve és elérhetõsége ugyancsak a mandátum részét képzi. A PO egy vagy több tárgyalást is kérhet, amelyekre általában Brüsszelben vagy Luxemburgban kerül sor. Amennyiben már rögzítve van a megbeszélések ideje, akkor a tárgyalási mandátum tartalmazza ezek helyét és idejét. A kedvezményezettek jogi státuszának és létezésének ellenõrzése a Támogatási Szerzõdés aláírásának egyik elõfeltétele. Ebbõl a célból a Bizottság létrehozta a Központi Ellenõrzési Csoportot az Egyedi Regisztrációs Rendszer (Unique Registration Facility) részeként. Ez a csoport kapcsolatba lép a potenciális kedvezményezettekkel annak érdekében, hogy megállapítsák azok jogi státuszát és létezését. Azon kedvezményezettek esetében, amelyek akár koordinátorként, akár partnerként több mint euró Közösségi hozzájárulást kérnek a projekt teljes futamideje során, pénzügyi megvalósíthatósági ellenõrzést is végeznek. A meghívólevélnek és /vagy a tárgyalási mandátumnak jeleznie kell: azt a határidõt, ameddig a konzorciumnak el kell készítenie és be kell nyújtania a Támogatási Szerzõdés I. számú mellékletét (Annex I.: Description of Work Elvégzendõ munka leírása) és a Szerzõdés Elõkészítõ Adatlapokat (GPFs), beleértve az összes alátámasztó dokumentumot, azt a határidõt, amíg a tárgyalásokat be kell fejezni. A meghívólevél néhány honlapcímet is megad, ahol hasznos információkat tartalmazó dokumentumok érhetõk el: Szerzõdéskötési útmutató A modell szerzõdés és mellékletei, valamint egyéb, speciális esetekben alkalmazandó feltételek (http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html#standard_ga) A Szerzõdés Elõkészítõ Adatlapok kitöltését és a koordinátor és a PO közötti információcserét segítõ IT eszköz A 7. Keretprogram (7. KP) indirekt akcióival kapcsolatos pénzügyi útmutató (ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf) A résztvevõk jogi státuszának és létezésének, valamint mûködési és pénzügyi kapacitásának konzisztens ellenõrzését biztosító szabályok (http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html) Ellenõrzõlista a 7. KP projektjei kapcsán készülõ Konzorciumi Szerzõdés számára (ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/checklist_en.pdf) Útmutató a 7. KP projektjeivel kapcsolatos szellemi tulajdonjogi szabályozásról (ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ipr_en.pdf) SME Tech Web (http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm) A modell szerzõdés 3 A tárgyalások megkezdése elõtt ajánlott a modell szerzõdés és mellékleteinek alapos áttanulmányozása (http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html#standard_ga), amelyek a projekt támogatási és adminisztratív jogi keretét képezik. 3 A modell szerzõdés ebben a dokumentumban az összes 7. KP-os támogatási formára vonatkozik, kivéve az Európai Kutatási Tanács (ERC) a tudás határterületein folytatott kutatásokra irányuló akcióit, valamint a humán erõforrást és mobilitást támogató akciókat, amelyek számára külön modell szerzõdés áll rendelkezésre. 8

9 A 7. KP indirekt akcióinak pénzügyi útmutatója A tárgyalások megkezdése elõtt ugyancsak ajánlott a 7. KP indirekt akcióinak pénzügyi útmutatóját alaposan áttanulmányozni. E dokumentum célja, hogy a pályázót tájékoztassa az aláírandó modell szerzõdés pénzügyi rendelkezéseirõl (ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf). Milyen dokumentumokra van szükség a tárgyaláskor? A tárgyalások megkezdésekor a pályázótól bekérik a Támogatási Szerzõdés (Grant Agreement) I. mellékletének (Annex I. Description of Work) tervezetét. Ez a dokumentum a pályázat B részének a Bizottság tárgyalási mandátumában megfogalmazott megjegyzéseinek figyelembevételével frissített változata. A Szerzõdés Elõkészítõ Adatlapokat ugyancsak be kell nyújtani. Szerzõdés Elõkészítõ Adatlapok (GPF) A Szerzõdés Elõkészítõ Adatlapok (Grant Agreement Preparation Forms GPF) szabványos adatlapok, amelyek olyan információkat tartalmaznak, amelyekre a Támogatási Szerzõdés elkészítése miatt, továbbá programszintû statisztikai információk gyûjtése érdekében van szüksége a Bizottságnak. Ezek az adatlapok kompatibilisek a pályázat beküldése során alkalmazott adatlapokkal, így a pályázati információk nagy része közvetlenül átmásolható a Szerzõdés Elõkészítõ Adatlapokba. Míg a Szerzõdés Elõkészítõ Adatlapok végsõ változatát minden résztvevõnek alá kell írnia, addig a tervezeteket nem szükséges kézjeggyel ellátni. A Támogatási Szerzõdés I. számú melléklete (Annex I to GA) A Támogatási Szerzõdés I. számú melléklete (továbbiakban: Annex I.) a konzorcium által a projekt során teljesítendõ munka és ahhoz felhasználható erõforrások referencia dokumentuma. A Támogatási Szerzõdés részét képzõ Annex I. célja a projekt megvalósításának és érdemi ellenõrzésének elõsegítése mind a konzorcium, mind a Bizottság számára. A konkrét célokat és az elvárt eredményeket egyértelmûen (mérhetõ módon) kell megfogalmazni, az elvégzendõ kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs feladatokat ugyancsak világosan kell meghatározni, beleértve ebbe a kézzelfogható eredményeket is. Az Annex I. elsõ tervezetét és a Szerzõdés Elõkészítõ Adatlapokat a Bizottság Projektfelelõsének (PO) kell megküldeni a tárgyalási meghívóban meghatározott határidõn belül. A kézhezvételt követõen a PO változtatásokat vagy javításokat kérhet, amelyekre a konzorciumnak reagálnia kell. A PO és a konzorcium közötti iteráció addig folytatódik ameddig megállapodás nem születik az egyes felmerült kérdésekben. Az iterációs folyamatnak be kell fejezõdnie a tárgyalás lezárulására kitûzött határidõn belül. Amennyiben a kedvezményezettek még nincsenek regisztrálva az Egyedi Regisztrációs Rendszerben, akkor különbözõ igazoló dokumentumokat kell megküldeniük a Bizottságnak annak érdekében, hogy a jogi státuszukat és létezésüket ellenõrizni lehessen. 9

10 Ezen túlmenõen, azon koordinátorok és kedvezményezettek esetében, amelyek eurót meghaladó Közösségi támogatást kérnek, pénzügyi dokumentumokat is be kell nyújtani a pénzügyi megvalósíthatóság ellenõrzése érdekében. A tárgyalási megbeszélés(ek) A projekt méretének és természetének függvényében van szükség a konzorcium és a Bizottság közötti személyes megbeszélés(ek)re. Ennek szükségességérõl a tárgyalásért felelõs Bizottsági PO dönt, aki ezen döntésérõl a szerzõdés elõkészítõ tárgyalások meghívójában értesíti a konzorciumot. A koordinátor bizonyos esetekben néhány partnerrel együtt általában minden megbeszélésen részt vesz. A Bizottságot külsõ szakértõk (pl.: a Bizottságot a pályázat értékelésében segítõ szakértõk) segíthetik a tárgyalások során. A konzorciumi tagok (beleértve a koordinátort) utazási- és szállásköltségeit, melyek a szerzõdés elõkészítõ tárgyalások során merülnek fel, a Bizottság nem téríti meg. A koordinátor A koordinátor vezeti és képviseli a pályázókat a Bizottsággal való tárgyalás során. A pályázók közül csak egy intézmény lehet a koordinátor. A koordinátor intézmény kijelöli egyik munkatársát, aki a továbbiakban végrehajtja a koordinátortól elvárt feladatokat. A koordinátor felelõs a konzorcium és a Bizottság közötti mindennemû kapcsolattartásért. Amennyiben személyes megbeszélésre kerül sor, a koordinátor képviselõje minden esetben részt vesz a megbeszélésen. A Támogatási Szerzõdés életbe lépését követõen a koordinátor jogi kötelessége, hogy közvetítõként mûködjön a Bizottság képviselõi és a konzorcium tagjai között. A koordinátornak gondoskodnia kell arról, hogy az összes kedvezményezett a megadott idõkereten belül társuljon a Támogatási Szerzõdéshez. A koordinátor küldi meg a szükséges dokumentumokat a Bizottságnak és biztosítja a konzorcium és a Bizottság közötti kapcsolatot. Ugyancsak a koordinátor felelõs a projekt pénzügyi kimutatásaiért, valamint a koordinátor bankszámlájára átutalt Közösségi hozzájárulás konzorciumi szinten való elosztásáért. A koordinátor intézmény megválasztásakor éppen ezért figyelembe kell venni a szervezet menedzsment kapacitását, valamint a jogi és pénzügyi stabilitását. Átfogó leírás található a koordinátor szerepérõl a Támogatási Szerzõdés II.2.3 cikkében. A Konzorciumi Szerzõdés A Konzorciumi Szerzõdés (lásd 3. melléklet), amely mindig összhangban áll a Támogatási Szerzõdés rendelkezéseivel, biztosítja a kedvezményezettek közötti belsõ kapcsolat és a felelõsségi viszonyok részleteinek jogi alapját. A Konzorciumi Szerzõdés megkötése minden projekt esetében kötelezõ kivéve, ha a pályázati felhívás nem rendelkezik ellentétesen. A benne foglalt megállapodások nem befolyásolják a Bizottság Támogatási Szer- 10

11 zõdésbõl adódó jogait és a kedvezményezettek Bizottsággal szembeni kötelességeit. Erõsen ajánlott, hogy a Konzorciumi Szerzõdés (elsõ változatban, amely késõbb frissíthetõ) készüljön el a Támogatási Szerzõdés megkötése elõtt, és minden kedvezményezett csatlakozzon a Konzorciumi Szerzõdéshez, mielõtt csatlakozna a Támogatási Szerzõdéshez ( Egyedi csoportok számára végzett kutatások akció esetében a Kapacitások programban megfogalmazottaknak megfelelõen a Támogatási Szerzõdés III. Mellékletének speciális rendelkezéseire kell hivatkozni). Ellenõrzõlista a Konzorciumi Szerzõdéshez A pályázóknak célszerû áttanulmányozniuk a Konzorciumi Szerzõdés ellenõrzõ listáját (ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/checklist_en.pdf), amely olyan pontokat tartalmaz, amelyeket a Konzorciumi Szerzõdésben tisztázni kell. Támogatás a tárgyalások alatt A tárgyalásokra felkérõ levél tartalmazza a Bizottság azon tisztviselõjének nevét és kapcsolati adatait, aki a tárgyalásokért felelõs. Ez a személy tud segíteni technikai, jogi és pénzügyi kérdésekben. Amennyiben a pályázóknak általános kérdései vannak a 7. KP modell szerzõdésével kapcsolatban vagy általános jogi és pénzügyi témakörben, akkor ezeket a kérdéseket a linkre célszerû beküldeniük, ahol a Legal/Financial aspects of the Framework Programme menüpontot kell választani. Szellemi tulajdonnal kapcsolatos helpdesk A Közösség által finanszírozott projektekben résztvevõ potenciális és jelenlegi kedvezményezettek szellemi tulajdonjoggal (Intellectual Property Rights IPR) kapcsolatos kérdéseire az IPR-Helpdesk tud válasszal szolgálni. Az ingyenes szolgálat elsõ kézbõl származó információk alapján tanácsadást kínál az IPR-rel kapcsolatos kéréskörben. A szolgálat angol, francia, lengyel, német, olasz és spanyol nyelven mûködik. Tel.: Fax Szellemi tulajdonjogi kérdések Az Útmutató a 7. KP projektjeinek szellemi tulajdonjogi szabályairól címû kiadványban (ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ipr_en.pdf) a pályázók áttekintést kaphatnak a 7. KP szellemi tulajdonjogi rendelkezéseirõl. A dokumentum célja az, hogy útmutatást adjon a résztvevõknek azokban a kérdésekben és buktatókban, amelyekkel szembesülhetnek. 11

12 3. MIT, MIÉRT ÉS HOGYAN A TÁRGYALÁSOK SORÁN A tárgyalások általános célja, hogy a projekt számára jóváhagyott költségvetés keretein belül véglegesítsék a Támogatási Szerzõdésben (továbbiakban Szerzõdés) foglalt elvégzendõ feladatok részleteit, valamint pontosítsák a Szerzõdés megkötéséhez szükséges jogi és pénzügyi információkat. A tárgyalási folyamat két fõ részbõl áll: (i) Szakmai (tudományos) tárgyalások (ii) Pénzügyi és jogi tárgyalások. Szakmai tárgyalások A szakmai tárgyalások célja a Szerzõdés 1. mellékletének (Annex I.) véglegesítése, mely az elvégzendõ munka leírásával foglalkozik. Az egyeztetési folyamat ezen szakasza során elõfordulhat, hogy a projektjavaslatot módosítani kell annak érdekében, hogy a tárgyalási utasításban foglalt ajánlásoknak eleget tegyen, a Bizottság ellenõrzi, hogy a projekt céljai megfelelnek-e a SMART kritériumrendszernek (Sajátos, Mérhetõ, Megvalósítható, Valószerû, Aktuális), a projekt teljes munkatervét megfelelõ részletezettséggel meg kell határozni, megfelelõ részletességgel ki kell dolgozni az egyes kedvezményezettek által elvégzendõ feladatokat és a konzorcium jövõbeli lehetséges kibõvítésének részleteit, megegyezésre kell jutni a kézzel fogható eredmények listáját, azok tartalmát, ütemezését, valamint az eredmények terjesztésének mértékét illetõen, megegyezésre kell jutni a projekt mérföldköveit és azok értékelési kritériumait illetõen, meg kell határozni a projekt ellenõrzésének javasolt idõpontjait (amennyiben nem elõre meghatározottak a Szerzõdés különleges feltételeiben), amelyek ideális esetben a jelentésekhez igazodnak. Pénzügyi és jogi tárgyalások A pénzügyi egyeztetések során fõként költségvetési kérdésekben kell egyezségre jutni, mint például a projekt teljes idõtartamának költségvetése, a költségvetés egyes projektperiódusokra való lebontása, valamint az alvállalkozókat és harmadik feleket érintõ kérdések. Ekkor kerül meghatározásra a kezdeti elõfinanszírozás összege, a projektperiódusok és projekt ellenõrzések ütemezése is. A jogi tárgyalások során minden egyes pályázó jogi státuszát elemzik és megvizsgálják, sor kerül a konzorcium végsõ összetételének véglegesítésére, esetleges speciális kikötések és egyéb szempontok meghatározására, mint például a projekt kezdõ idõpontja. 12

13 Az egyeztetési folyamat ezen szakasza során Meghatározzák a projekt összköltségvetését, az összes elszámolható költséget, valamint a Közösségi hozzájárulás maximumát. A személyi és a közvetett költségek kiszámítási módszerét kiemelt figyelemmel kell kísérni. Táblázat formájában kimutatás készül a költségvetésrõl, valamint a Közösségi pénzügyi hozzájárulás tervezett felosztásáról az egyes kedvezményezettek által elvégzendõ tevékenységekre lebontva. Meghatározzák az elõfinanszírozás összegét. Megállapodás születik a projekt kezdõ idõpontjáról, valamint a projekt idõtartamáról. A különleges kikötéseket belefoglalják a Szerzõdésbe. Megállapodás születik a projekt keretében a jövõben meghirdetésre kerülõ kompetitív felhívások (a konzorciumi partnerek körének bõvítését célozza) ütemezésérõl és a konzorcium bõvítéséhez rendelkezésre álló költségvetésrõl. Meghatározzák a beszámolási periódusok ütemezését (rendszerint 12 havonta). Tisztázzák az alvállalkozói vagy harmadik feleket érintõ kérdéseket. Megvizsgálják az egyes pályázók jogi státuszát. Amennyiben a Közösségi hozzájárulás a koordinátor vagy bármely más pályázó esetén meghaladja az eurót, akkor sor kerül ezen szervezetek pénzügyi alkalmassági vizsgálatára a Résztvevõk létezésének, jogi státuszának és pénzügyi kapacitásának következetes ellenõrzését biztosító szabályok címû dokumentumban foglaltaknak megfelelõen. Ezen a ponton a Bizottság azt is megvizsgálja, hogy a javasolt koordinátor intézmény rendelkezik-e a szükséges menedzsment készségekkel, képességekkel, valamint kellõ tapasztalattal a koordinátori feladatok ellátásához. Elõfordulhat, hogy kiegészítõ pénzügyi információkat/dokumentumokat kell benyújtani, olyan esetekben ahol azt a Bizottság szükségesnek ítéli, és azoknál a projekteknél, ahol bizalmas adatokat használnak, vagy azok jönnek létre, vagy kiviteli engedélyt igényelnek, vagy ahol a téma különleges, nemzeti vagy európai biztonságot érintõ jogi korlátozás alá esik (bõvebb információ a 4. mellékletben található). A fenti pontok részletei megtalálhatóak a következõ webcímen elérhetõ Pénzügyi Útmutatóban: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf. A projekteknek lehetõségük van továbbá, hogy bármely, a projekt számára releváns, társadalmi nemekkel kapcsolatos kérdést külön munkacsomagként, vagy egy munkacsomag specifikus feladataként kezeljenek. A 7. Keretprogram által támogatott projektek során az alkalmazott kutatók esetében nyílt és pártatlan kiválasztási eljárást kell biztosítani. A felvételi eljárások során a Bizottság által március 11-én elfogadott Európai Kutatói Chartát és a Kutatók Felvételi Eljárásának Magatartási Kódexérõl szóló ajánlást kell alapul venni, mint irányadást (http://ec.europa.eu/eracareers/index_en.cfm). A tárgyalások lebonyolítása A tárgyalások végeztével a Szerzõdést illetõ összes szakmai, pénzügyi és jogi kérdésben egyezségre kell jutni, továbbá a konzorciumnak késznek kell lennie arra, hogy a szükséges dokumentumok végsõ változatát elkészítse és megküldje a PO-nak. A papírformában beadandó dokumentumokat, mint például a Szerzõdés elõkészítõ nyomtatványokat (GPFeket), lefûzetlen formában, fehér papíron, eredeti aláírásokkal ellátva kell benyújtani. Miután az összes szükséges jogi és pénzügyi információ megérkezett a Bizottsághoz, és 13

14 azok jóváhagyása is megtörtént, a Támogatási Szerzõdés tervezetét megküldik aláírásra a koordinátor részére. A tárgyalási folyamat segítését célzó ellenõrzõ lista az 5. mellékletben található. A Támogatási Szerzõdés aláírása A Támogatási Szerzõdés kézhezvételét követõen a koordinátor intézmény erre felhatalmazott képviselõje a Szerzõdés két eredeti példányát aláírja az intézmény nevében, majd azokat a Bizottságnak visszaküldi. Amennyiben minden belsõ folyamat sikeresen lezárult, a Bizottság is aláírja ezeket, majd egy cégszerûen aláírt példányt visszajuttat a koordinátor részére. Ezzel egy idõben a koordinátor köteles eljuttatni a többi kedvezményezettnek a Szerzõdés egy másolati példányát, valamint a Form A adatlapot, amellyel a többi kedvezményezett csatlakozni tud a Támogatási Szerzõdéshez. Minden kedvezményezettnek alá kell írnia egy Form A -t 3 megfelelõen kitöltött eredeti példányban, majd azt visszajuttatnia a koordinátorhoz. Amikor a koordinátor is aláírta a Form A -kat, akkor egy eredeti példányt elküld az érintett kedvezményezettnek, egy eredetit megküld a Bizottságnak, egyet pedig megtart a saját nyilvántartása részére. A Bizottsági Támogatási Szerzõdés a projektet teljes egészében lefedi, és minden egyes, a Szerzõdéshez csatlakozott kedvezményezettre nézve kötelezõ erõvel bír. Ennek számos fontos következménye van: Amennyiben egy potenciális kedvezményezett nem csatlakozik a Támogatási Szerzõdéshez, akkor a Szerzõdéshez már csatlakozott kedvezményezettek feladata, hogy elfogadható megoldást ajánljanak a Bizottság számára, akár a hiányzó kedvezményezett munkájának átszervezésével, átvállalásával, akár egy új kedvezményezett bevonásával. A Bizottság felbonthatja a Szerzõdést, amennyiben úgy ítéli meg, hogy e változás következtében a projekt már nem életképes, vagy alapvetõen megváltozott az egyeztetett pályázathoz képest. Amennyiben az egyik kedvezményezett utólag visszalép a Szerzõdéstõl, a többiek kötelesek teljesíteni a konzorcium által vállalt feladatokat, beleértve a visszalépett kedvezményezett számára kiosztott feladatokat is (kollektív szakmai felelõsség). A projekt kezdete A Támogatási Szerzõdés vonatkozó rendelkezései határozzák meg a projekt kezdõ idõpontját. Ez lehet a Szerzõdés hatályba lépését követõ hónap elsõ napja, vagy egy külön meghatározott idõpont. Amennyiben a Konzorcium egy olyan idõpontban szeretné kezdeni a projektet, amely a Szerzõdés hatályba lépésének idõpontjánál korábbi, a kérés alátámasztását teljes részletességgel írásban kell benyújtani a PO-nak a Szerzõdés 1. mellékletének (Annex I.) és a Szerzõdés elõkészítõ dokumentumok véglegesítését megelõzõen. A Bizottság elutasíthatja a kérelmet, amennyiben az adott indokok nem megfelelõek, vagy nem elfogadhatóak. A költségek a projekt kezdõ idõpontjától kezdve merülhetnek fel. Ahol a projekt kezdõ idõpontja megelõzi a Szerzõdés hatályba lépésének idõpontját, a késõbbi kedvezményezetteknek vállalniuk kell annak kockázatát, hogy a Szerzõdés esetleg nem kerül aláírásra. Ilyen esetben a Bizottság nem téríti vissza a felmerült költségeket. 14

15 Elõfinanszírozás Amint a Szerzõdés hatályba lép, a Bizottság megkezdheti az elõfinanszírozás kifizetését a koordinátor számára. Az összeg a tárgyalások során kerül megállapításra. Az elõfinanszírozás célja, hogy a kedvezményezetteknek megfelelõ pénzügyi erõforrást biztosítson a projekt elsõ részének végrehajtásához. A több mint két jelentési periódussal rendelkezõ projektek esetén az elõfinanszírozás mértéke megközelítõleg a periódusokra esõ támogatások átlagának 160%-a lehet (átlag = összes Közösségi hozzájárulás / periódusok száma). A Szerzõdésben meghatározott elõfinanszírozás összege tartalmazza a kedvezményezettek a Résztvevõk Garancia Alapjához (Participants Guarantee Fund PGF, továbbiakban Alap) való hozzájárulását. Ez a teljes igényelt Közösségi hozzájárulás 5%-át jelenti, melyet a Bizottság közvetlenül az Alapnak utal át. A koordinátor csak abban az esetben oszthatja szét az elõfinanszírozást a kedvezményezettek között, ha a (pályázati felhíváshoz tartozó munkaprogramban meghatározott) minimális számú kedvezményezett már csatlakozott a Támogatási Szerzõdéshez, és akkor is csak azoknak, akik aláírták a Form A -t, és ezáltal csatlakoztak a Szerzõdéshez. A Pénzügyi Útmutatóban (ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf) bõvebb információ található. A Résztvevõk Garancia Alapja (PGF) A Résztvevõk Garancia Alapja (PGF) egy kölcsönösen hasznos eszköz, amely a szolidaritást hivatott erõsíteni a kedvezményezettek között a Keretprogram szintjén megvalósuló közvetett tevékenységekben. Elsõdleges célja a 7. KP közvetett akcióinak végrehajtása során felmerülõ pénzügyi kockázatok lefedése. Az Alap tõkéje és kamatai teljesítmény-biztosítékot képeznek. Az Alap mindenekelõtt lehetõséget biztosít a Közösségnek arra, hogy mentesítse a kedvezményezetteket az ex-ante (elõzetes) pénzügyi életképesség vizsgálatoktól (néhány esetet kivéve), valamint bármilyen pénzügyi biztosíték követelésétõl, beleértve a bankgaranciát vagy az elõfinanszírozás visszatartását. Következésképpen megkönnyíti a 7. KP tevékenységeinek megvalósítását mind a Bizottság, mind a résztvevõk számára azáltal, hogy lerövidíti a Szerzõdés aláírásának, ill. az egyéb papírmunkáknak az idejét, és egyúttal lehetõvé teszi kisebb szereplõk, mint például KKV-k számára is, hogy a nagyobb kutatási szervezetekhez hasonló feltételek mellett jussanak Közösségi támogatáshoz. Minden kedvezményezettnek, amely vissza nem térítendõ összeg formájában kap támogatást a Közösségtõl indirekt tevékenységek végrehajtásához hozzá kell járulnia a PGFhez a tevékenység teljes idõtartama alatt. A kezdeti elõfinanszírozás konzorcium részére történõ átutalásakor a Bizottság levonja a megfelelõ PGF hozzájárulást és átutalja a számlavezetõ bank részére. A levonás összege a Támogatási Szerzõdés 5. cikkében meghatározott összes Közösségi pénzügyi hozzájárulás 5%-val lesz egyenlõ. A végsõ kifizetéskor a kedvezményezettek visszakapják az alaptõkéjüket kivéve, ha a PGF veszteségeket szenvedett. Ilyen esetben a Bizottság a kedvezményezettek felé való tartozásának maximum 1%-át vonja le, kivéve a köztestületeket, azon jogi személyeket, amelyeknek a Szerzõdésben való részvételét egy tagállam vagy csatlakott ország garantálja, illetve a középés felsõoktatási intézményeket. 15

16 A gyakran feltett tárgyalással kapcsolatos kérdések (GyIK) A részvételt és a Támogatási Szerzõdést érintõ GyIK-ek rendszeresen frissített listája az alábbi honlapon érhetõ el: A kedvezményezetteknek ajánlott rendszeresen áttanulmányozni a listát, mivel segítségükre lesz a tárgyalások során. Az egyeztetések során gyakran elõforduló kérdések listája a következõ. A projekt elõkészítéssel és tárgyalással kapcsolatos költségek: A Bizottság nem finanszírozza a projektjavaslat elkészítésével, vagy a tárgyalások lebonyolításával kapcsolatos költségeket, még abban az esetben sem, ha a projekt kezdõ idõpontja megelõzi a Szerzõdés hatályba lépésének dátumát. Ez azt is jelenti, hogy a Bizottság nem téríti meg a konzorcium tagjainak a szerzõdéskötési tárgyalásokkal kapcsolatos utazási költségeket vagy a napidíjat. Bankszámla: A koordinátornak euró alapú bankszámlát kell nyitnia, hogy a Közösségi pénzügyi hozzájárulás és a kapcsolódó kamatok beazonosíthatóak legyenek. Visszalépõ pályázók: Abban az esetben, ha egy vagy több, a projektjavaslatban résztvevõ szervezet még a tárgyalások ideje alatt vissza kíván lépni a részvételtõl, akkor a Bizottság mérlegeli a bírálók véleményének fényében, hogy a visszalépõ pályázó(k) szerepe nem volt-e nélkülözhetetlen a javasolt projekt sikeréhez (ebben az esetben a tárgyalások folytathatók), vagy alapvetõ fontosságú a javasolt projektben (ez a tárgyalások megszakításával és a projektjavaslat elutasításával járhat, vagy annak felfüggesztésével mindaddig, amíg a Konzorcium nem talál egy elfogadható helyettesítõt). Amennyiben a Szerzõdésben szereplõ egyik kedvezményezett nem írja alá a Szerzõdést, a Bizottság felfüggesztheti a tárgyalásokat, vagy késõbb felbonthatja a Szerzõdést, hacsak a Konzorcium többi tagja nem ajánl egy alternatív megoldást, amelyet a Bizottság elfogad. A Konzorciumon belüli konfliktusok: Elvárás, hogy a tárgyalások során két vagy több pályázó között felmerülõ potenciális konfliktusokat a pályázók belsõleg oldják meg. Amennyiben nem születik megegyezés, a Bizottság úgy dönthet, hogy közbelép, és akár a tárgyalásokat is megszüntetheti. A jogi létezés a Szerzõdés elõfeltétele: A Bizottság csak létezõ szervezetekkel tud tárgyalásokat folytatni és Szerzõdéseket felajánlani; a résztvevõnek jogilag hamarabb kell léteznie, mint ahogy megtörténik a Támogatási Szerzõdés aláírása, vagy a Szerzõdéshez való csatlakozás. Ez azt is jelenti, hogy a pályázóknak a Szerzõdés idõpontjában már jogilag létezniük kell. Konzorciumi Szerzõdés: A Konzorciumnak a lehetõ legmagasabb prioritással kell kezelnie a belsõ Konzorciumi Szerzõdés véglegesítését a Támogatási Szerzõdés aláírását megelõzõen, és bizonyos, szellemi tulajdont érintõ rendelkezésekben egyezségre kell jutni a Közösségi Támogatási Szerzõdés aláírását megelõzõen. Változtatások a konzorciumban/munkatervben: A tárgyalás során elõfordulhat, hogy a konzorcium változtatni kíván a munkaterven, vagy a konzorcium összetételén a javaslat elkészítése óta bekövetkezett események következményeként. Változtatásokra az értékelés eredményeként is szükség lehet. A Bizottság ezeket figyelembe veszi, ugyanakkor az értékelési eredményeket tiszteletben tartja. Amennyiben az átdolgozott munkaterv, vagy kon- 16

17 zorcium olyan mértékben tér el az eredetitõl, hogy az értékelés más eredményeket mutatna, akkor a Bizottság visszautasítja a változásokat, vagy végül megszakítja a tárgyalásokat. Koordinátorváltás: A pályázóknak a Konzorciumon belül kell kiválasztaniuk azt a szervezetet (és azon belül is a személyt), aki a továbbiakban betölti a koordinátor szerepét, és ezt javaslatként meg kell küldeniük a Bizottságnak. A pályázók részérõl ez a személy fogja a tárgyalásokat vezetni. Leggyakrabban ez az a szervezet és személy, aki a projektjavaslat írását és a beadást koordinálta, de másik pályázó is magára vállalhatja a szerepet, amennyiben a Konzorcium tagjai ebben állapodnak meg. Bármely esetrõl is legyen szó, a Konzorcium által választott koordinátor személyét illetõen szükség van a Bizottság beleegyezésére. Abban az esetben, ha a Bizottság okkal megkérdõjelezi a kívánt szervezet menedzsment és koordinációs képességeit, vagy pénzügyi stabilitását, a Bizottság kérheti a Konzorciumtól másik koordinátor intézmény kiválasztását a Konzorciumon belül. Emberi erõforrások csökkentése: A projektjavaslat értékelésének eredménye az emberi erõforrások egy bizonyos szintjén alapszik, és a támogatás mértéke alapvetõen ezzel van összefüggésben. Ha a tárgyalások ideje alatt a Konzorcium változtat az emberi erõforrás igényén (vagy bármely más jelentõs költségén), a Bizottsági támogatás összege változhat, de emelkedni nem fog. Költségek becslése: A Szerzõdés Elõkészítõ Adatlapok és a Támogatási Szerzõdés 1. mellékletében (Annex I.) a pályázóknak meg kell becsülniük a költségek részleteit a projekt idõtartamára annak érdekében, hogy a Bizottság meghatározhassa a Közösség pénzügyi hozzájárulásának maximumát és kiszámíthassa az elõfinanszírozás összegét. A köztes és a végsõ kifizetések a ténylegesen felmerült és a Bizottság által elfogadott elszámolható költségek alapján történnek. A személyi kifizetések átlag vagy becslés szerint is történhetnek a Szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen. Alvállalkozói szerzõdések: A kedvezményezetteknek rendelkezniük kell a projekt feladatainak végrehajtásához szükséges kapacitásokkal. Kivételes esetben, néhány behatárolt feladat elvégeztethetõ harmadik felekkel. A kedvezményezettnek biztosítania kell, hogy a munka alvállalkozónak való kiadása nincs hatással a kedvezményezett tulajdonát képezõ ismeretek terjesztésére és használatára, valamint a Konzorcium jogaira. Emellett, a kedvezményezettnek gondoskodnia kell arról, hogy a munka költsége ésszerû maradjon, valamint meg kell indokolnia az alvállalkozó bevonásának szükségességét. A fentiek alapján a Bizottság kérheti, hogy a javasolt alvállalkozó váljék kedvezményezetté. Ezenkívül a Bizottság megkérdõjelezheti egy olyan kedvezményezett folyamatos jelenlétének szükségességét, amely a munka jelentõs részét alvállalkozókkal oldja meg, hiszen az alvállalkozók alkalmazása megkérdõjelezi a kedvezményezett képességét a projekt keretében elvégzendõ feladatok végrehajtására. Az alvállalkozói szerzõdéseket a legjobbat a lehetõ legkedvezõbb áron, átláthatóság és egyenlõ bánásmód elvek alapján kell értékelni. A 7. KP során alkalmazható alvállalkozói szerzõdésekrõl részletesebben a 7. mellékletben és a Pénzügyi Útmutatóban (ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf) olvashat. Alvállalkozói szerzõdések KTF szereplõkkel (KKV-k javára végzett kutatás): A kutatási és technológiafejlesztési (KTF) tevékenységet végzõ szereplõkkel kötött alvállalkozói szerzõdések kiterjednek az KTF szereplõk azon költségeinek díjazására, amelyeket kutatás- és technológiafejlesztési tevékenységekre és/vagy demonstrációs tevékenységekre fordítottak. Az alvállalkozás elszámolható költségként jelenik meg a KKV résztvevõk számára (vala- 17

18 mint a többi vállalkozás és a végfelhasználók számára, amennyiben érinti õket), amelyet a kutatás- és technológiafejlesztési tevékenységek és/vagy demonstrációs tevékenységek szempontjából alkalmazandó támogatási aránynak megfelelõen visszatérítenek. Költség modellek: A korábbi Keretprogramokkal ellentétben nincsenek elõre meghatározott költség elszámolási modellek a 7. KP-ban. Ugyanakkor a különbözõ típusú szervezetek különbözõ térítési rátával rendelkezhetnek elszámolható költségeiket illetõen, és különbözõ lehetõségeik vannak a közvetett költségek kiszámítására és igazolására. A térítés mértékének részletei megtalálhatóak a 7. KP indirekt akcióinak Pénzügyi Útmutatójában, valamint a modell szerzõdésben. Bizalmas információk és kiviteli engedélyek: Azon projektek esetében, ahol a projekt során bizalmas adatokat használnak vagy azok jönnek létre, vagy kiviteli engedélyt igényelnek, vagy ahol a téma különleges, nemzeti vagy európai biztonsággal kapcsolatos jogi korlátozás alá esik, a Szerzõdés részeként el kell készíteni az ún. Biztonsági Aspektusok Levelét (Security Aspect Letter (SAL)) (részletek a 4. mellékletben). Elõfinanszírozás: A Bizottság a Szerzõdés életbe lépését követõ 45 napon belül utalja az elõfinanszírozás összegét, kivéve, ha egy külön kikötés másképp nem rendelkezik. Kiegészítések, módosítások: A Szerzõdés módosítására vonatkozó indokolt kérelmet a Bizottság mérlegeli (külsõ szakértõk lehetséges bevonásával, pl. jelentõs változások esetén), feltéve, hogy azok a projekt alapvetõ jellegén nem változtatnak. Az elvégzendõ munka szakmai tartalmának nagymértékû változtatásához a Bizottság jóváhagyása szükséges. A konzorcium kiegészítésére és módosítására vonatkozó kéréseket a koordinátornak kell írásban benyújtania a konzorcium nevében, a koordinátor szervezet aláírásra jogosult személyének aláírásával. A közvetett költségszámítás módszertani igazolásának és az átlagos személyi költség igazolásának költsége: Az idõszakos pénzügyi elszámolás mellett a 7. KP lehetõvé teszi a több projektben is résztvevõ kedvezményezettek számára, hogy a költségek kiszámításának módszerérõl igazolást nyújtsanak be (mind a személyi, mind a közvetett költségek vonatkozásában). Ez lehetõvé teszi ezen kedvezményezettek számára, hogy benyújtsanak egy igazolást azon módszerrõl, amit alkalmazni fognak a személyi és közvetett költségek megállapításakor (nem az egyéb költségek esetében) a 7. KP teljes idõtartama alatt. Ez az igazolás a módszerrõl elfogadható biztosítékként szolgál a Bizottság számára a kedvezményezettek költségkiszámítási módszereinek megbízhatóságára a jövõbeni személyi és közvetett kiadások költségigényének, valamint a kapcsolódó irányítási rendszerek tekintetében. Ennek következtében ezek a kedvezményezettek felmentést kapnak a pénzügyi elszámolások idõszakos igazolásának megküldése alól. Ezt az igazolást a Bizottságnak elõzetesen el kell fogadnia. A 7. KP modell szerzõdése szerint a módszerigazolás költsége ami az idõszakos pénzügyi elszámolásoktól eltérõen, mint olyan, egyik projekthez sem kapcsolódik elszámolható költség. Annak érdekében, hogy ez a típusú költség ne terhelje aránytalanul az egyes projektek Bizottsági támogatását, fontos hogy a konzorcium tagjai elõre jelezzék abbéli szándékukat, hogy ilyen igazolást kívánnak benyújtani, és már a projektjavaslat készítésekor és a tárgyalások során ismét határozzák meg a becsült költségeket. Ily módon, ez a költség kellõ idõben elõre látható a projekt költségvetésében. 18

19 Az átlagos személyi költségszámítás módszertani igazolásának költsége: Minden olyan kedvezményezettnek, amely átlagos költséget kíván használni a személyi költségek támogatásához, be kell küldenie egy igazolást arra vonatkozóan, hogy hogyan számították ki azt az átlagos költséget, amelyet a 7. KP során a személyi költségek (nem az egyéb költségek) meghatározásához használni fog az adott szervezet. Ez az igazolás elfogadható biztosítékként szolgál a Bizottság számára a kedvezményezettek költségkiszámítási módszereinek megbízhatóságára vonatkozóan a jövõbeni személyi költségek tekintetében. Igy ezek a kedvezményezettek átlagos személyi költséget használhatnak a pénzügyi jelentéseikben. Az igazolás hiányában a kedvezményezettek kizárólag az aktuális személyi költséget számolhatják el. Az igazolást a Bizottságnak elõzetesen el kell fogadnia. A 7. KP modell szerzõdése biztosítja, hogy az átlagos személyi költségszámítás módszertani igazolásának költségei elszámolhatók. Annak érdekében, hogy ez a költség ne terhelje aránytalanul az egyes projektek Bizottsági támogatását, fontos hogy a konzorcium tagjai elõre jelezzék abbéli szándékukat, hogy ilyen igazolást kívánnak benyújtani, és már a projektjavaslat készítése idején és a tárgyalások során ismét határozzák meg a becsült költségeket. Ezáltal ez az összeg elõre betervezhetõ a projekt költségvetésébe. Fontos információk A tárgyalások megkezdésérõl szóló értesítés semmilyen körülmények közt nem garantálja a projekt pénzügyi támogatását vagy a Szerzõdés felajánlását. A Bizottság által a tárgyalási mandátumban kért változtatások konzorcium általi elfogadásától függhet a pályázat pénzügyi támogatása. A projekt pénzügyi támogatásához rendelkezésre álló maximális összeget a tárgyalási mandátum tartalmazza. A támogatás a modell szerzõdés teljesítésétõl függ. Néhány esetben elõfordulhat, hogy a Bizottság nem írhatja alá a Szerzõdést bizonyos jogi entitásokkal pénzügyi bizonytalanság, a Bizottság Pénzügyi Szabályozásának valamilyen korlátozása vagy szabálytalanság, illetve alapvetõ etikai elvek megsértése miatt. Ilyen esetekben a konzorciumnak felajánlható, hogy vagy kevesebb résztvevõvel kezdje meg a projekt végrehajtását, vagy pedig helyettesítse másik résztvevõvel a nem megfelelõ korábbi partnert. Amennyiben a Bizottság nem tud ésszerû bizonyosságot szerezni arra vonatkozóan, hogy a konzorcium rendelkezik a tervezett munka végrehajtásához szükséges pénzügyi és személyi erõforrásokkal, akkor lehetséges, hogy a tárgyalások befejezõdnek, vagy pedig a konzorcium megváltoztatását kéri a Bizottság. A Bizottság igyekszik a támogatásig eltelõ idõt csökkenteni (a pályázat beadási határideje és a Támogatási Szerzõdés aláírása között eltelt idõ). Ennek eredményeként a tárgyalásokra meghívó levél meghatározza azt az idõpontot, ameddig a tárgyalásokat be kell fejezni. Amennyiben a tárgyalások a megadott idõn belül nem fejezõdnek be, a Bizottság megszakíthatja a tárgyalásokat. Azon projektek esetében, ahol a projekt során bizalmas adatokat használnak vagy azok jönnek létre, vagy kiviteli engedélyt igényelnek, vagy ahol a téma különleges, nemzeti vagy európai biztonsággal kapcsolatos jogi korlátozás alá esik, a pályázat támogatása függhet attól, hogy a konzorcium mennyiben képes menedzselni a releváns biztonsági kérdéseket (részletek a 4. mellékletben). 19

20 4. Szerzõdés Elõkészítõ Adatlapok (GPF) Az adatlapok kitöltése A Szerzõdés Elõkészítõ Adatlapokat (Grant Agreement Preparation Forms GPFs, továbbiakban: adatlapok) egy informatikai programmal kell kitölteni. A szerzõdés elõkészítõ tárgyalásra felkérõ levél tartalmazza a programhoz való hozzáférés részleteit. A 9. mellékletben található papír alapú adatlapok (magyarázatokkal kiegészítve) tájékoztató jellegûek. Az informatikai programban a dokumentumok formája eltérõ lesz. Az adatlapokat minden pályázónak ki kell töltenie (még azoknak a partnereknek is, amelyek nem kérnek Közösségi pénzügyi hozzájárulást). Az adatlapok között az egyes pályázókra vonatkozó rész mellett olyan rész is található, amelyet a koordinátor tölt ki az egész projektre vonatkozóan. Az adatlapok kitöltéséhez kötelezõ az informatikai programot használni. A program segítségével a koordinátor létre tudja hozni a projekt összes partnerének adatlapjait, és egyben a program lehetõséget kínál arra is, hogy a Bizottsággal iteratív tárgyalási módon több változatot is leegyeztessen a koordinátor. Miért van szükség az adatlapokra? Az adatlapokat azért dolgozták ki, hogy a projekttárgyalást és a Szerzõdés elkészítését megkönnyítsék. Az adatlapokat a Szerzõdést aláíró kedvezményezettek azonosítására és az elszámolható költségek és a Közösségi hozzájárulás meghatározására használják. Az adatlapokon található egy szabványos nyilatkozat, amelyet minden résztvevõ szervezetnek alá kell írnia. A projekt adatlapja fõként az A1 és A2 adatlapokból származó bizonyos információk alapján készül el (lásd a következõ fejezetet). A költségvetési és a projektet összefoglaló adatlapokat a Szerzõdés 1. mellékletébe (Annex I.) illesztik be. Az adatlapokat referenciaalapként is használhatja a Bizottság a projekt futamideje alatt beérkezett pénzügyi jelentések során. Ennek alapján tehát bár az adatlapok nem képezik a Szerzõdés részét (kivéve a költségvetési és a projektet összefoglaló adatlapokat) nagyon fontos, hogy az azokban található információk pontosak legyenek. Hová kell küldeni az adatlapokat? A kitöltött adatlapok elsõ változatát az elsõ tárgyalási megbeszélést megelõzõen elektronikusan kell megküldeni a PO-nak. Amint megállapodás született az adatlapok végsõ változatáról, egy kötetlen, fehér papírra nyomtatott és eredeti aláírásokkal ellátott változatot kell postai úton és egy GPF-szerkesztõvel elkészített változatot elektronikus úton eljuttatni a PO-nak. Amennyiben a PO másként nem kéri, minden egyéb alátámasztó dokumentumot, amelyet a Bizottság kér, egy példányban kell beküldeni. 20

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV ERASMUS+ PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK A KÖZNEVELÉS TERÜLETÉN 2014. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Oldal 1 / 61 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 6

Részletesebben

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4)

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Ké zikö nyv az EGT Alap Ö sztö ndí j prögram inté zmé nyi mégvalö sí ta sa höz Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Tempus Közalapítvány 2015. 1. kiadás Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV ERASMUS+ PROGRAM 2014-2020 SZAKKÉPZÉSI MOBILITÁSI PROJEKTEK 2014. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1 Fogalommagyarázat... 5 1.2 Kiegészítő

Részletesebben

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június Oktatási Minisztérium PÁLYÁZATOK AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ EREDMÉNYES MAGYAR RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSÁRA ÉS A MŰSZAKI FEJLESZTÉS TÁRSADALMI FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSÁRA Tájékoztató füzet Budapest, 2003. június

Részletesebben

PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013)

PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) KULTÚRA PROGRAM Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség EURÓPAI BIZOTTSÁG PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) Oktatási és Kulturális Főigazgatóság http://ec.europa.eu/culture/index

Részletesebben

2009. november PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013)

2009. november PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) KULTÚRA PROGRAM Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség EURÓPAI BIZOTTSÁG PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) 2009. november Oktatási és Kulturális Főigazgatóság http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Részletesebben

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató Szerződő Hatóság: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Magyarországon működtetett Közös Irányító Hatóság Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Pályázati

Részletesebben

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Stratégiai partnerségek /Köznevelési projektek 2015 Tartalomjegyzék I. Általános tudnivalók...

Részletesebben

Regionális Környezetvédelmi Központ Alapkezelő EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Pályázati Felhívás

Regionális Környezetvédelmi Központ Alapkezelő EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Pályázati Felhívás Regionális Környezetvédelmi Központ Alapkezelő EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Pályázati Felhívás Az Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz programhoz Kiírás: Minta projektek HU04 C3 2013 kiírás

Részletesebben

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 Pályázati útmutató A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 HU08 Ösztöndíj program Tempus Közalapítvány Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ. Alapkezelő. EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Pályázati Felhívás

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ. Alapkezelő. EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Pályázati Felhívás Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ Alapkezelő EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Pályázati Felhívás ALKALMAZKODÁS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ HU04 C3 2013 program Ellenálló képesség

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez 1 Szerzők: Fortvingler Judit (1. fejezet) Pappné dr. Nagy Ilona (2. fejezet) (1.sz. melléklet esettanulmány) Dr. Serényi Iván (3.

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület A civil szervezetek ügyviteli feladatainak és az elektronikus ügykezelés kapcsolatának áttekintése Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése A program a Nemzeti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Hazai és EU-s pályázatok előkészítése, írása, elszámolásával kapcsolatos ismeretek Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése A program a Nemzeti Civil Alapprogram

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet

2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet Oktatási Minisztérium 2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet Budapest, 2002 Tartalom Tartalom I. Általános tudnivalók...7 I.1. A Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogram...7

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP 2013. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/3651-1/2013. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP 2013. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/3651-1/2013. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP 2013. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/3651-1/2013. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ 1 T A RT ALOMJ E GYZÉK I. AZ EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP... 3 I.1. Általános információk...

Részletesebben

Európai Integrációs Alap 2011. évi allokáció nyílt eljárás Pályázati felhívás: BM/9674-2/2011. Kérdések és válaszok

Európai Integrációs Alap 2011. évi allokáció nyílt eljárás Pályázati felhívás: BM/9674-2/2011. Kérdések és válaszok Európai Integrációs Alap 2011. évi allokáció nyílt eljárás Pályázati felhívás: BM/9674-2/2011. Kérdések és válaszok 1. A bérre vonatkozó 15%-os korlát meghatározásakor a pénzügyi Excel a bruttó bér (járulékok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Kirner Attila (CISA) és Pichler Attila (CISA) INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV avagy GYAKORLATI TANÁCSOK AZ INFORMATIKAI KONTROLLOK MŰKÖDTETÉSÉHEZ 2007 Szerzők: Kirner Attila, Pichler Attila, Lektor:

Részletesebben