EU 7. Keretprogram szerzõdéskötési útmutató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EU 7. Keretprogram szerzõdéskötési útmutató"

Átírás

1 BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TUDOMÁNYOS IGAZGATÓSÁG EU 7. Keretprogram szerzõdéskötési útmutató Együttmûködési projektek, Kiválósági hálózatok, Koordinációs és támogatási akciók, valamint Egyedi csoportok (különösen KKV-k) javára végzett kutatás támogatási formák esetében Budapest, december 1

2 Kiadja: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1111 Budapest, Mûegyetem rkp Dvorszki László igazgató Tudományos Igazgatóság Füzesi Adrien irodavezetõ Kutatási és Technológiai Iroda A kiadvány az Európai Bizottság szeptember 10-én közzétett Negotiation Guidance Notes címû kiadványának nem hivatalos magyar fordítása, mely az Európai Bizottság által támogatott Hungary for FP6 projekt keretében a magyar pályázók tájékoztatására készült. Disclaimer Jelen tájékoztató, mely a pályázatok értékelését követõen szerzõdés elõkészítõ tárgyalásra meghívott szervezetek számára készült, a szerzõdés elõkészítõ tárgyalás menetét és a kitöltendõ dokumentumokat mutatja be. A kiadvány tájékoztató céllal készült, tartalma nem helyettesíti a jogi szakértõkkel, illetve az egyéb jogi információs forrásokkal való egyeztetést, amennyiben szükséges. Sem az Európai Bizottság, sem a Bizottság nevében eljáró személy nem tehetõ felelõssé az alábbi tájékoztatóban foglaltak hasznosításáért. A füzetet készítették: Füzesi Adrien (6. és 7. fejezet: 1-8 mellékletek) Gyõri-Farkas Anita (3. fejezet) Heilingbrunner Klára (1., 2., 4., 5. fejezetek és 7. fejezet: 9. melléklet) A kiadvány letölthetõ a Hungary for FP6 projekt honlapjáról: 2

3 Tartalomjegyzék Elõszó BEVEZETÉS ÁTTEKINTÉS...7 Meghívás tárgyalásra...7 Milyen dokumentumokra van szükség a tárgyaláskor?...9 A tárgyalási megbeszélés(ek)...10 A koordinátor...10 A Konzorciumi Szerzõdés...10 Támogatás a tárgyalások alatt...11 Szellemi tulajdonnal kapcsolatos helpdesk MIT, MIÉRT ÉS HOGYAN A TÁRGYALÁSOK SORÁN...12 Szakmai tárgyalások...12 Pénzügyi és jogi tárgyalások...12 A tárgyalások lebonyolítása...13 A Támogatási Szerzõdés aláírása...14 A projekt kezdete...14 Elõfinanszírozás...15 A Résztvevõk Garancia Alapja (PGF)...15 A gyakran feltett tárgyalással kapcsolatos kérdések (GyIK)...16 Fontos információk Szerzõdés Elõkészítõ Adatlapok (GPF)...20 Az adatlapok kitöltése...20 Miért van szükség az adatlapokra?...20 Hová kell küldeni az adatlapokat? AZ ELVÉGZENDÕ MUNKA LEIRÁSA A SZERZÕDÉS I. MELLÉKLETE (Annex I.)...21 A Szerzõdés I. mellékletének jegyzetekkel ellátott szerkezete Együttmûködési projektek esetén...21 A Szerzõdés I. mellékletének jegyzetekkel ellátott szerkezete Kiválósági hálózatok esetében...29 A Szerzõdés I. mellékletének jegyzetekkel ellátott szerkezete Koordinációs akciók esetében...30 A Szerzõdés I. mellékletének jegyzetekkel ellátott szerkezete Támogatási akciók esetében A projekt menetének ellenõrzése és követése...32 A projekt adatlapja...32 Kötelezõ kézzelfogható eredmények...32 Szakmai auditok és projektáttekintõ megbeszélések...33 Pénzügyi Jelentés

4 7. Mellékletek melléklet A tárgyalási mandátum szerkezete melléklet Etikai kérdések tárgyalása melléklet Konzorciumi Szerzõdés melléklet Kiegészítõ követelmények bizalmas információkat felhasználó, érzékeny projektek esetében melléklet Tárgyalási ellenõrzõlista nyomtatvány melléklet Minta az Annex I.-hez Melléklet Alvállalkozás a 7. KP-ban melléklet Hogyan vegyük figyelembe a társadalmi nemek szempontjait a projektekben melléklet Szerzõdés Elõkészítõ Adatlapok GPFs

5 Elõszó A Hungary for FP6 projekt legfontosabb célkitûzése, hogy különbözõ eszközök segítségével növelje a magyarországi kutatás-fejlesztési szervezetek és cégek sikeres részvételét az Európai Unió 6. illetve 7. Keretprogramjában. A fenti célkitûzést különbözõ akciók révén éri el a konzorcium, amelyek egyike a kutatói közösségek támogatása személyre szabott információk szolgáltatásával és segítségnyújtással. Ennek a tevékenységnek fontos része, hogy naprakész és a gyakorlatban hasznosítható dokumentumok álljanak a pályázók, a projektgazdák és az õket segítõ adminisztratív szakemberek rendelkezésére. A jelen kiadvány azon szervezetek számára készült, amelyek pályázatot nyújtottak be a 7. Keretprogram valamely pályázati felhívására, és projektjavaslatukat az Európai Bizottság támogatásra választotta ki. A kedvezõ értékelés és a szerzõdéskötés közötti idõszak tennivalóit, a kitöltendõ dokumentumokat és adatlapokat, valamint az igénybe vehetõ információs forrásokat mutatja be a jelen kiadvány, amely a Negotiation Guidance Notes címû EU kiadvány nem hivatalos magyar nyelvû fordítása. Bízunk benne, hogy a kiadvány megkönnyíti mindazok munkáját, akik 7. Keretprogram pályázataira projektjavaslatokat írnak, vagy 7. KP-os projekteket menedzselnek. Dr. Zrínyi Miklós Tudományos és nemzetközi Rektorhelyettes 5

6 6

7 1. BEVEZETÉS Jelen Útmutató azon pályázók számára készült, akik szerzõdés elõkészítõ tárgyalásra kaptak meghívást projektjavaslatuk bírálatát követõen. Az útmutató az Európai Közösség 7. Keretprogramja, 1 valamint az Euratom 2 program alábbi projekttípusai számára készült: Együttmûködési projektek, Kiválósági hálózatok, Koordinációs és támogató akciók, valamint Egyedi csoportok (különösképpen KKV-k) javára végzett kutatások. A dokumentum áttekintést nyújt a tárgyalási folyamatról és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokról. Meghívás tárgyalásra 2. ÁTTEKINTÉS Azt követõen, hogy a pályázat pozitív értékelést kapott és a Bizottság döntött a maximális Közösségi pénzügyi hozzájárulásról, a pályázat koordinátorát levélben felkérik a Bizottsággal való szerzõdést elõkészítõ tárgyalások megkezdésére. A fenti levél tartalmazza az értékelés részletes eredményét és minden olyan szempontot, amelyet a tárgyalások során át kell még tekinteni, valamint a Tárgyalási mandátumot (a tárgyalási mandátum tervezete az 1. számú mellékletben található). A levél melléklete az Értékelési Összefoglaló Jelentés (Evaluation Summary Report ESR), amely a független szakértõk által a Bizottság számára megfogalmazott javaslatokat tartalmazza. Azon pályázatokról, amelyeket etikai szempontból megvizsgáltak, Etikai Áttekintõ Jelentés (Ethical Review Report) is készül. A jelentés ajánlásokat tartalmazhat, amelyeket a szerzõdés elõkészítõ tárgyalás és a munka leírása során figyelembe kell venni (részletes információ az etikai kérdések tárgyalásáról a 2. mellékletben található). Azon pályázatok esetében, amelyek Bizalmas információt eredményezhetnek, további speciális eljárásokról kell egyeztetni a tárgyalás során (a bizalmas információkat tartalmazó, érzékeny témájú projektek tárgyalásáról bõvebben a 4. mellékletben olvashat). A tárgyalási mandátum a tisztázandó kérdéseket és azokat a javasolt változtatásokat tartalmazza, amelyeket a tárgyalás során meg kell beszélni. A dokumentum megadja a rendelkezésre álló maximális Közösségi hozzájárulás mértékét, valamint a projekt javasolt futamidejét is. A Bizottság projektfelelõsének (Project Officer PO) és adminisztratív fe- 1 Az Európai Parlament és a Tanács 1982/2006/EK határozata (2006. december 18.) az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó 7. Keretprogramjáról ( ) HL L 412. szám, p1. 2 A Tanács 2006/970/Euratom sz. határozata (2006. december 18.) az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) nukláris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó 7. Keretprogramjáról ( ). HL L 400.szám p60, amelyet a én megjelent helyesbítés módosított utoljára HL L 54. szám p21. 7

8 lelõsének neve és elérhetõsége ugyancsak a mandátum részét képzi. A PO egy vagy több tárgyalást is kérhet, amelyekre általában Brüsszelben vagy Luxemburgban kerül sor. Amennyiben már rögzítve van a megbeszélések ideje, akkor a tárgyalási mandátum tartalmazza ezek helyét és idejét. A kedvezményezettek jogi státuszának és létezésének ellenõrzése a Támogatási Szerzõdés aláírásának egyik elõfeltétele. Ebbõl a célból a Bizottság létrehozta a Központi Ellenõrzési Csoportot az Egyedi Regisztrációs Rendszer (Unique Registration Facility) részeként. Ez a csoport kapcsolatba lép a potenciális kedvezményezettekkel annak érdekében, hogy megállapítsák azok jogi státuszát és létezését. Azon kedvezményezettek esetében, amelyek akár koordinátorként, akár partnerként több mint euró Közösségi hozzájárulást kérnek a projekt teljes futamideje során, pénzügyi megvalósíthatósági ellenõrzést is végeznek. A meghívólevélnek és /vagy a tárgyalási mandátumnak jeleznie kell: azt a határidõt, ameddig a konzorciumnak el kell készítenie és be kell nyújtania a Támogatási Szerzõdés I. számú mellékletét (Annex I.: Description of Work Elvégzendõ munka leírása) és a Szerzõdés Elõkészítõ Adatlapokat (GPFs), beleértve az összes alátámasztó dokumentumot, azt a határidõt, amíg a tárgyalásokat be kell fejezni. A meghívólevél néhány honlapcímet is megad, ahol hasznos információkat tartalmazó dokumentumok érhetõk el: Szerzõdéskötési útmutató A modell szerzõdés és mellékletei, valamint egyéb, speciális esetekben alkalmazandó feltételek ( A Szerzõdés Elõkészítõ Adatlapok kitöltését és a koordinátor és a PO közötti információcserét segítõ IT eszköz A 7. Keretprogram (7. KP) indirekt akcióival kapcsolatos pénzügyi útmutató (ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf) A résztvevõk jogi státuszának és létezésének, valamint mûködési és pénzügyi kapacitásának konzisztens ellenõrzését biztosító szabályok ( Ellenõrzõlista a 7. KP projektjei kapcsán készülõ Konzorciumi Szerzõdés számára (ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/checklist_en.pdf) Útmutató a 7. KP projektjeivel kapcsolatos szellemi tulajdonjogi szabályozásról (ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ipr_en.pdf) SME Tech Web ( A modell szerzõdés 3 A tárgyalások megkezdése elõtt ajánlott a modell szerzõdés és mellékleteinek alapos áttanulmányozása ( amelyek a projekt támogatási és adminisztratív jogi keretét képezik. 3 A modell szerzõdés ebben a dokumentumban az összes 7. KP-os támogatási formára vonatkozik, kivéve az Európai Kutatási Tanács (ERC) a tudás határterületein folytatott kutatásokra irányuló akcióit, valamint a humán erõforrást és mobilitást támogató akciókat, amelyek számára külön modell szerzõdés áll rendelkezésre. 8

9 A 7. KP indirekt akcióinak pénzügyi útmutatója A tárgyalások megkezdése elõtt ugyancsak ajánlott a 7. KP indirekt akcióinak pénzügyi útmutatóját alaposan áttanulmányozni. E dokumentum célja, hogy a pályázót tájékoztassa az aláírandó modell szerzõdés pénzügyi rendelkezéseirõl (ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf). Milyen dokumentumokra van szükség a tárgyaláskor? A tárgyalások megkezdésekor a pályázótól bekérik a Támogatási Szerzõdés (Grant Agreement) I. mellékletének (Annex I. Description of Work) tervezetét. Ez a dokumentum a pályázat B részének a Bizottság tárgyalási mandátumában megfogalmazott megjegyzéseinek figyelembevételével frissített változata. A Szerzõdés Elõkészítõ Adatlapokat ugyancsak be kell nyújtani. Szerzõdés Elõkészítõ Adatlapok (GPF) A Szerzõdés Elõkészítõ Adatlapok (Grant Agreement Preparation Forms GPF) szabványos adatlapok, amelyek olyan információkat tartalmaznak, amelyekre a Támogatási Szerzõdés elkészítése miatt, továbbá programszintû statisztikai információk gyûjtése érdekében van szüksége a Bizottságnak. Ezek az adatlapok kompatibilisek a pályázat beküldése során alkalmazott adatlapokkal, így a pályázati információk nagy része közvetlenül átmásolható a Szerzõdés Elõkészítõ Adatlapokba. Míg a Szerzõdés Elõkészítõ Adatlapok végsõ változatát minden résztvevõnek alá kell írnia, addig a tervezeteket nem szükséges kézjeggyel ellátni. A Támogatási Szerzõdés I. számú melléklete (Annex I to GA) A Támogatási Szerzõdés I. számú melléklete (továbbiakban: Annex I.) a konzorcium által a projekt során teljesítendõ munka és ahhoz felhasználható erõforrások referencia dokumentuma. A Támogatási Szerzõdés részét képzõ Annex I. célja a projekt megvalósításának és érdemi ellenõrzésének elõsegítése mind a konzorcium, mind a Bizottság számára. A konkrét célokat és az elvárt eredményeket egyértelmûen (mérhetõ módon) kell megfogalmazni, az elvégzendõ kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs feladatokat ugyancsak világosan kell meghatározni, beleértve ebbe a kézzelfogható eredményeket is. Az Annex I. elsõ tervezetét és a Szerzõdés Elõkészítõ Adatlapokat a Bizottság Projektfelelõsének (PO) kell megküldeni a tárgyalási meghívóban meghatározott határidõn belül. A kézhezvételt követõen a PO változtatásokat vagy javításokat kérhet, amelyekre a konzorciumnak reagálnia kell. A PO és a konzorcium közötti iteráció addig folytatódik ameddig megállapodás nem születik az egyes felmerült kérdésekben. Az iterációs folyamatnak be kell fejezõdnie a tárgyalás lezárulására kitûzött határidõn belül. Amennyiben a kedvezményezettek még nincsenek regisztrálva az Egyedi Regisztrációs Rendszerben, akkor különbözõ igazoló dokumentumokat kell megküldeniük a Bizottságnak annak érdekében, hogy a jogi státuszukat és létezésüket ellenõrizni lehessen. 9

10 Ezen túlmenõen, azon koordinátorok és kedvezményezettek esetében, amelyek eurót meghaladó Közösségi támogatást kérnek, pénzügyi dokumentumokat is be kell nyújtani a pénzügyi megvalósíthatóság ellenõrzése érdekében. A tárgyalási megbeszélés(ek) A projekt méretének és természetének függvényében van szükség a konzorcium és a Bizottság közötti személyes megbeszélés(ek)re. Ennek szükségességérõl a tárgyalásért felelõs Bizottsági PO dönt, aki ezen döntésérõl a szerzõdés elõkészítõ tárgyalások meghívójában értesíti a konzorciumot. A koordinátor bizonyos esetekben néhány partnerrel együtt általában minden megbeszélésen részt vesz. A Bizottságot külsõ szakértõk (pl.: a Bizottságot a pályázat értékelésében segítõ szakértõk) segíthetik a tárgyalások során. A konzorciumi tagok (beleértve a koordinátort) utazási- és szállásköltségeit, melyek a szerzõdés elõkészítõ tárgyalások során merülnek fel, a Bizottság nem téríti meg. A koordinátor A koordinátor vezeti és képviseli a pályázókat a Bizottsággal való tárgyalás során. A pályázók közül csak egy intézmény lehet a koordinátor. A koordinátor intézmény kijelöli egyik munkatársát, aki a továbbiakban végrehajtja a koordinátortól elvárt feladatokat. A koordinátor felelõs a konzorcium és a Bizottság közötti mindennemû kapcsolattartásért. Amennyiben személyes megbeszélésre kerül sor, a koordinátor képviselõje minden esetben részt vesz a megbeszélésen. A Támogatási Szerzõdés életbe lépését követõen a koordinátor jogi kötelessége, hogy közvetítõként mûködjön a Bizottság képviselõi és a konzorcium tagjai között. A koordinátornak gondoskodnia kell arról, hogy az összes kedvezményezett a megadott idõkereten belül társuljon a Támogatási Szerzõdéshez. A koordinátor küldi meg a szükséges dokumentumokat a Bizottságnak és biztosítja a konzorcium és a Bizottság közötti kapcsolatot. Ugyancsak a koordinátor felelõs a projekt pénzügyi kimutatásaiért, valamint a koordinátor bankszámlájára átutalt Közösségi hozzájárulás konzorciumi szinten való elosztásáért. A koordinátor intézmény megválasztásakor éppen ezért figyelembe kell venni a szervezet menedzsment kapacitását, valamint a jogi és pénzügyi stabilitását. Átfogó leírás található a koordinátor szerepérõl a Támogatási Szerzõdés II.2.3 cikkében. A Konzorciumi Szerzõdés A Konzorciumi Szerzõdés (lásd 3. melléklet), amely mindig összhangban áll a Támogatási Szerzõdés rendelkezéseivel, biztosítja a kedvezményezettek közötti belsõ kapcsolat és a felelõsségi viszonyok részleteinek jogi alapját. A Konzorciumi Szerzõdés megkötése minden projekt esetében kötelezõ kivéve, ha a pályázati felhívás nem rendelkezik ellentétesen. A benne foglalt megállapodások nem befolyásolják a Bizottság Támogatási Szer- 10

11 zõdésbõl adódó jogait és a kedvezményezettek Bizottsággal szembeni kötelességeit. Erõsen ajánlott, hogy a Konzorciumi Szerzõdés (elsõ változatban, amely késõbb frissíthetõ) készüljön el a Támogatási Szerzõdés megkötése elõtt, és minden kedvezményezett csatlakozzon a Konzorciumi Szerzõdéshez, mielõtt csatlakozna a Támogatási Szerzõdéshez ( Egyedi csoportok számára végzett kutatások akció esetében a Kapacitások programban megfogalmazottaknak megfelelõen a Támogatási Szerzõdés III. Mellékletének speciális rendelkezéseire kell hivatkozni). Ellenõrzõlista a Konzorciumi Szerzõdéshez A pályázóknak célszerû áttanulmányozniuk a Konzorciumi Szerzõdés ellenõrzõ listáját (ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/checklist_en.pdf), amely olyan pontokat tartalmaz, amelyeket a Konzorciumi Szerzõdésben tisztázni kell. Támogatás a tárgyalások alatt A tárgyalásokra felkérõ levél tartalmazza a Bizottság azon tisztviselõjének nevét és kapcsolati adatait, aki a tárgyalásokért felelõs. Ez a személy tud segíteni technikai, jogi és pénzügyi kérdésekben. Amennyiben a pályázóknak általános kérdései vannak a 7. KP modell szerzõdésével kapcsolatban vagy általános jogi és pénzügyi témakörben, akkor ezeket a kérdéseket a linkre célszerû beküldeniük, ahol a Legal/Financial aspects of the Framework Programme menüpontot kell választani. Szellemi tulajdonnal kapcsolatos helpdesk A Közösség által finanszírozott projektekben résztvevõ potenciális és jelenlegi kedvezményezettek szellemi tulajdonjoggal (Intellectual Property Rights IPR) kapcsolatos kérdéseire az IPR-Helpdesk tud válasszal szolgálni. Az ingyenes szolgálat elsõ kézbõl származó információk alapján tanácsadást kínál az IPR-rel kapcsolatos kéréskörben. A szolgálat angol, francia, lengyel, német, olasz és spanyol nyelven mûködik. Tel.: Fax Szellemi tulajdonjogi kérdések Az Útmutató a 7. KP projektjeinek szellemi tulajdonjogi szabályairól címû kiadványban (ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ipr_en.pdf) a pályázók áttekintést kaphatnak a 7. KP szellemi tulajdonjogi rendelkezéseirõl. A dokumentum célja az, hogy útmutatást adjon a résztvevõknek azokban a kérdésekben és buktatókban, amelyekkel szembesülhetnek. 11

12 3. MIT, MIÉRT ÉS HOGYAN A TÁRGYALÁSOK SORÁN A tárgyalások általános célja, hogy a projekt számára jóváhagyott költségvetés keretein belül véglegesítsék a Támogatási Szerzõdésben (továbbiakban Szerzõdés) foglalt elvégzendõ feladatok részleteit, valamint pontosítsák a Szerzõdés megkötéséhez szükséges jogi és pénzügyi információkat. A tárgyalási folyamat két fõ részbõl áll: (i) Szakmai (tudományos) tárgyalások (ii) Pénzügyi és jogi tárgyalások. Szakmai tárgyalások A szakmai tárgyalások célja a Szerzõdés 1. mellékletének (Annex I.) véglegesítése, mely az elvégzendõ munka leírásával foglalkozik. Az egyeztetési folyamat ezen szakasza során elõfordulhat, hogy a projektjavaslatot módosítani kell annak érdekében, hogy a tárgyalási utasításban foglalt ajánlásoknak eleget tegyen, a Bizottság ellenõrzi, hogy a projekt céljai megfelelnek-e a SMART kritériumrendszernek (Sajátos, Mérhetõ, Megvalósítható, Valószerû, Aktuális), a projekt teljes munkatervét megfelelõ részletezettséggel meg kell határozni, megfelelõ részletességgel ki kell dolgozni az egyes kedvezményezettek által elvégzendõ feladatokat és a konzorcium jövõbeli lehetséges kibõvítésének részleteit, megegyezésre kell jutni a kézzel fogható eredmények listáját, azok tartalmát, ütemezését, valamint az eredmények terjesztésének mértékét illetõen, megegyezésre kell jutni a projekt mérföldköveit és azok értékelési kritériumait illetõen, meg kell határozni a projekt ellenõrzésének javasolt idõpontjait (amennyiben nem elõre meghatározottak a Szerzõdés különleges feltételeiben), amelyek ideális esetben a jelentésekhez igazodnak. Pénzügyi és jogi tárgyalások A pénzügyi egyeztetések során fõként költségvetési kérdésekben kell egyezségre jutni, mint például a projekt teljes idõtartamának költségvetése, a költségvetés egyes projektperiódusokra való lebontása, valamint az alvállalkozókat és harmadik feleket érintõ kérdések. Ekkor kerül meghatározásra a kezdeti elõfinanszírozás összege, a projektperiódusok és projekt ellenõrzések ütemezése is. A jogi tárgyalások során minden egyes pályázó jogi státuszát elemzik és megvizsgálják, sor kerül a konzorcium végsõ összetételének véglegesítésére, esetleges speciális kikötések és egyéb szempontok meghatározására, mint például a projekt kezdõ idõpontja. 12

13 Az egyeztetési folyamat ezen szakasza során Meghatározzák a projekt összköltségvetését, az összes elszámolható költséget, valamint a Közösségi hozzájárulás maximumát. A személyi és a közvetett költségek kiszámítási módszerét kiemelt figyelemmel kell kísérni. Táblázat formájában kimutatás készül a költségvetésrõl, valamint a Közösségi pénzügyi hozzájárulás tervezett felosztásáról az egyes kedvezményezettek által elvégzendõ tevékenységekre lebontva. Meghatározzák az elõfinanszírozás összegét. Megállapodás születik a projekt kezdõ idõpontjáról, valamint a projekt idõtartamáról. A különleges kikötéseket belefoglalják a Szerzõdésbe. Megállapodás születik a projekt keretében a jövõben meghirdetésre kerülõ kompetitív felhívások (a konzorciumi partnerek körének bõvítését célozza) ütemezésérõl és a konzorcium bõvítéséhez rendelkezésre álló költségvetésrõl. Meghatározzák a beszámolási periódusok ütemezését (rendszerint 12 havonta). Tisztázzák az alvállalkozói vagy harmadik feleket érintõ kérdéseket. Megvizsgálják az egyes pályázók jogi státuszát. Amennyiben a Közösségi hozzájárulás a koordinátor vagy bármely más pályázó esetén meghaladja az eurót, akkor sor kerül ezen szervezetek pénzügyi alkalmassági vizsgálatára a Résztvevõk létezésének, jogi státuszának és pénzügyi kapacitásának következetes ellenõrzését biztosító szabályok címû dokumentumban foglaltaknak megfelelõen. Ezen a ponton a Bizottság azt is megvizsgálja, hogy a javasolt koordinátor intézmény rendelkezik-e a szükséges menedzsment készségekkel, képességekkel, valamint kellõ tapasztalattal a koordinátori feladatok ellátásához. Elõfordulhat, hogy kiegészítõ pénzügyi információkat/dokumentumokat kell benyújtani, olyan esetekben ahol azt a Bizottság szükségesnek ítéli, és azoknál a projekteknél, ahol bizalmas adatokat használnak, vagy azok jönnek létre, vagy kiviteli engedélyt igényelnek, vagy ahol a téma különleges, nemzeti vagy európai biztonságot érintõ jogi korlátozás alá esik (bõvebb információ a 4. mellékletben található). A fenti pontok részletei megtalálhatóak a következõ webcímen elérhetõ Pénzügyi Útmutatóban: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf. A projekteknek lehetõségük van továbbá, hogy bármely, a projekt számára releváns, társadalmi nemekkel kapcsolatos kérdést külön munkacsomagként, vagy egy munkacsomag specifikus feladataként kezeljenek. A 7. Keretprogram által támogatott projektek során az alkalmazott kutatók esetében nyílt és pártatlan kiválasztási eljárást kell biztosítani. A felvételi eljárások során a Bizottság által március 11-én elfogadott Európai Kutatói Chartát és a Kutatók Felvételi Eljárásának Magatartási Kódexérõl szóló ajánlást kell alapul venni, mint irányadást ( A tárgyalások lebonyolítása A tárgyalások végeztével a Szerzõdést illetõ összes szakmai, pénzügyi és jogi kérdésben egyezségre kell jutni, továbbá a konzorciumnak késznek kell lennie arra, hogy a szükséges dokumentumok végsõ változatát elkészítse és megküldje a PO-nak. A papírformában beadandó dokumentumokat, mint például a Szerzõdés elõkészítõ nyomtatványokat (GPFeket), lefûzetlen formában, fehér papíron, eredeti aláírásokkal ellátva kell benyújtani. Miután az összes szükséges jogi és pénzügyi információ megérkezett a Bizottsághoz, és 13

14 azok jóváhagyása is megtörtént, a Támogatási Szerzõdés tervezetét megküldik aláírásra a koordinátor részére. A tárgyalási folyamat segítését célzó ellenõrzõ lista az 5. mellékletben található. A Támogatási Szerzõdés aláírása A Támogatási Szerzõdés kézhezvételét követõen a koordinátor intézmény erre felhatalmazott képviselõje a Szerzõdés két eredeti példányát aláírja az intézmény nevében, majd azokat a Bizottságnak visszaküldi. Amennyiben minden belsõ folyamat sikeresen lezárult, a Bizottság is aláírja ezeket, majd egy cégszerûen aláírt példányt visszajuttat a koordinátor részére. Ezzel egy idõben a koordinátor köteles eljuttatni a többi kedvezményezettnek a Szerzõdés egy másolati példányát, valamint a Form A adatlapot, amellyel a többi kedvezményezett csatlakozni tud a Támogatási Szerzõdéshez. Minden kedvezményezettnek alá kell írnia egy Form A -t 3 megfelelõen kitöltött eredeti példányban, majd azt visszajuttatnia a koordinátorhoz. Amikor a koordinátor is aláírta a Form A -kat, akkor egy eredeti példányt elküld az érintett kedvezményezettnek, egy eredetit megküld a Bizottságnak, egyet pedig megtart a saját nyilvántartása részére. A Bizottsági Támogatási Szerzõdés a projektet teljes egészében lefedi, és minden egyes, a Szerzõdéshez csatlakozott kedvezményezettre nézve kötelezõ erõvel bír. Ennek számos fontos következménye van: Amennyiben egy potenciális kedvezményezett nem csatlakozik a Támogatási Szerzõdéshez, akkor a Szerzõdéshez már csatlakozott kedvezményezettek feladata, hogy elfogadható megoldást ajánljanak a Bizottság számára, akár a hiányzó kedvezményezett munkájának átszervezésével, átvállalásával, akár egy új kedvezményezett bevonásával. A Bizottság felbonthatja a Szerzõdést, amennyiben úgy ítéli meg, hogy e változás következtében a projekt már nem életképes, vagy alapvetõen megváltozott az egyeztetett pályázathoz képest. Amennyiben az egyik kedvezményezett utólag visszalép a Szerzõdéstõl, a többiek kötelesek teljesíteni a konzorcium által vállalt feladatokat, beleértve a visszalépett kedvezményezett számára kiosztott feladatokat is (kollektív szakmai felelõsség). A projekt kezdete A Támogatási Szerzõdés vonatkozó rendelkezései határozzák meg a projekt kezdõ idõpontját. Ez lehet a Szerzõdés hatályba lépését követõ hónap elsõ napja, vagy egy külön meghatározott idõpont. Amennyiben a Konzorcium egy olyan idõpontban szeretné kezdeni a projektet, amely a Szerzõdés hatályba lépésének idõpontjánál korábbi, a kérés alátámasztását teljes részletességgel írásban kell benyújtani a PO-nak a Szerzõdés 1. mellékletének (Annex I.) és a Szerzõdés elõkészítõ dokumentumok véglegesítését megelõzõen. A Bizottság elutasíthatja a kérelmet, amennyiben az adott indokok nem megfelelõek, vagy nem elfogadhatóak. A költségek a projekt kezdõ idõpontjától kezdve merülhetnek fel. Ahol a projekt kezdõ idõpontja megelõzi a Szerzõdés hatályba lépésének idõpontját, a késõbbi kedvezményezetteknek vállalniuk kell annak kockázatát, hogy a Szerzõdés esetleg nem kerül aláírásra. Ilyen esetben a Bizottság nem téríti vissza a felmerült költségeket. 14

15 Elõfinanszírozás Amint a Szerzõdés hatályba lép, a Bizottság megkezdheti az elõfinanszírozás kifizetését a koordinátor számára. Az összeg a tárgyalások során kerül megállapításra. Az elõfinanszírozás célja, hogy a kedvezményezetteknek megfelelõ pénzügyi erõforrást biztosítson a projekt elsõ részének végrehajtásához. A több mint két jelentési periódussal rendelkezõ projektek esetén az elõfinanszírozás mértéke megközelítõleg a periódusokra esõ támogatások átlagának 160%-a lehet (átlag = összes Közösségi hozzájárulás / periódusok száma). A Szerzõdésben meghatározott elõfinanszírozás összege tartalmazza a kedvezményezettek a Résztvevõk Garancia Alapjához (Participants Guarantee Fund PGF, továbbiakban Alap) való hozzájárulását. Ez a teljes igényelt Közösségi hozzájárulás 5%-át jelenti, melyet a Bizottság közvetlenül az Alapnak utal át. A koordinátor csak abban az esetben oszthatja szét az elõfinanszírozást a kedvezményezettek között, ha a (pályázati felhíváshoz tartozó munkaprogramban meghatározott) minimális számú kedvezményezett már csatlakozott a Támogatási Szerzõdéshez, és akkor is csak azoknak, akik aláírták a Form A -t, és ezáltal csatlakoztak a Szerzõdéshez. A Pénzügyi Útmutatóban (ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf) bõvebb információ található. A Résztvevõk Garancia Alapja (PGF) A Résztvevõk Garancia Alapja (PGF) egy kölcsönösen hasznos eszköz, amely a szolidaritást hivatott erõsíteni a kedvezményezettek között a Keretprogram szintjén megvalósuló közvetett tevékenységekben. Elsõdleges célja a 7. KP közvetett akcióinak végrehajtása során felmerülõ pénzügyi kockázatok lefedése. Az Alap tõkéje és kamatai teljesítmény-biztosítékot képeznek. Az Alap mindenekelõtt lehetõséget biztosít a Közösségnek arra, hogy mentesítse a kedvezményezetteket az ex-ante (elõzetes) pénzügyi életképesség vizsgálatoktól (néhány esetet kivéve), valamint bármilyen pénzügyi biztosíték követelésétõl, beleértve a bankgaranciát vagy az elõfinanszírozás visszatartását. Következésképpen megkönnyíti a 7. KP tevékenységeinek megvalósítását mind a Bizottság, mind a résztvevõk számára azáltal, hogy lerövidíti a Szerzõdés aláírásának, ill. az egyéb papírmunkáknak az idejét, és egyúttal lehetõvé teszi kisebb szereplõk, mint például KKV-k számára is, hogy a nagyobb kutatási szervezetekhez hasonló feltételek mellett jussanak Közösségi támogatáshoz. Minden kedvezményezettnek, amely vissza nem térítendõ összeg formájában kap támogatást a Közösségtõl indirekt tevékenységek végrehajtásához hozzá kell járulnia a PGFhez a tevékenység teljes idõtartama alatt. A kezdeti elõfinanszírozás konzorcium részére történõ átutalásakor a Bizottság levonja a megfelelõ PGF hozzájárulást és átutalja a számlavezetõ bank részére. A levonás összege a Támogatási Szerzõdés 5. cikkében meghatározott összes Közösségi pénzügyi hozzájárulás 5%-val lesz egyenlõ. A végsõ kifizetéskor a kedvezményezettek visszakapják az alaptõkéjüket kivéve, ha a PGF veszteségeket szenvedett. Ilyen esetben a Bizottság a kedvezményezettek felé való tartozásának maximum 1%-át vonja le, kivéve a köztestületeket, azon jogi személyeket, amelyeknek a Szerzõdésben való részvételét egy tagállam vagy csatlakott ország garantálja, illetve a középés felsõoktatási intézményeket. 15

16 A gyakran feltett tárgyalással kapcsolatos kérdések (GyIK) A részvételt és a Támogatási Szerzõdést érintõ GyIK-ek rendszeresen frissített listája az alábbi honlapon érhetõ el: A kedvezményezetteknek ajánlott rendszeresen áttanulmányozni a listát, mivel segítségükre lesz a tárgyalások során. Az egyeztetések során gyakran elõforduló kérdések listája a következõ. A projekt elõkészítéssel és tárgyalással kapcsolatos költségek: A Bizottság nem finanszírozza a projektjavaslat elkészítésével, vagy a tárgyalások lebonyolításával kapcsolatos költségeket, még abban az esetben sem, ha a projekt kezdõ idõpontja megelõzi a Szerzõdés hatályba lépésének dátumát. Ez azt is jelenti, hogy a Bizottság nem téríti meg a konzorcium tagjainak a szerzõdéskötési tárgyalásokkal kapcsolatos utazási költségeket vagy a napidíjat. Bankszámla: A koordinátornak euró alapú bankszámlát kell nyitnia, hogy a Közösségi pénzügyi hozzájárulás és a kapcsolódó kamatok beazonosíthatóak legyenek. Visszalépõ pályázók: Abban az esetben, ha egy vagy több, a projektjavaslatban résztvevõ szervezet még a tárgyalások ideje alatt vissza kíván lépni a részvételtõl, akkor a Bizottság mérlegeli a bírálók véleményének fényében, hogy a visszalépõ pályázó(k) szerepe nem volt-e nélkülözhetetlen a javasolt projekt sikeréhez (ebben az esetben a tárgyalások folytathatók), vagy alapvetõ fontosságú a javasolt projektben (ez a tárgyalások megszakításával és a projektjavaslat elutasításával járhat, vagy annak felfüggesztésével mindaddig, amíg a Konzorcium nem talál egy elfogadható helyettesítõt). Amennyiben a Szerzõdésben szereplõ egyik kedvezményezett nem írja alá a Szerzõdést, a Bizottság felfüggesztheti a tárgyalásokat, vagy késõbb felbonthatja a Szerzõdést, hacsak a Konzorcium többi tagja nem ajánl egy alternatív megoldást, amelyet a Bizottság elfogad. A Konzorciumon belüli konfliktusok: Elvárás, hogy a tárgyalások során két vagy több pályázó között felmerülõ potenciális konfliktusokat a pályázók belsõleg oldják meg. Amennyiben nem születik megegyezés, a Bizottság úgy dönthet, hogy közbelép, és akár a tárgyalásokat is megszüntetheti. A jogi létezés a Szerzõdés elõfeltétele: A Bizottság csak létezõ szervezetekkel tud tárgyalásokat folytatni és Szerzõdéseket felajánlani; a résztvevõnek jogilag hamarabb kell léteznie, mint ahogy megtörténik a Támogatási Szerzõdés aláírása, vagy a Szerzõdéshez való csatlakozás. Ez azt is jelenti, hogy a pályázóknak a Szerzõdés idõpontjában már jogilag létezniük kell. Konzorciumi Szerzõdés: A Konzorciumnak a lehetõ legmagasabb prioritással kell kezelnie a belsõ Konzorciumi Szerzõdés véglegesítését a Támogatási Szerzõdés aláírását megelõzõen, és bizonyos, szellemi tulajdont érintõ rendelkezésekben egyezségre kell jutni a Közösségi Támogatási Szerzõdés aláírását megelõzõen. Változtatások a konzorciumban/munkatervben: A tárgyalás során elõfordulhat, hogy a konzorcium változtatni kíván a munkaterven, vagy a konzorcium összetételén a javaslat elkészítése óta bekövetkezett események következményeként. Változtatásokra az értékelés eredményeként is szükség lehet. A Bizottság ezeket figyelembe veszi, ugyanakkor az értékelési eredményeket tiszteletben tartja. Amennyiben az átdolgozott munkaterv, vagy kon- 16

17 zorcium olyan mértékben tér el az eredetitõl, hogy az értékelés más eredményeket mutatna, akkor a Bizottság visszautasítja a változásokat, vagy végül megszakítja a tárgyalásokat. Koordinátorváltás: A pályázóknak a Konzorciumon belül kell kiválasztaniuk azt a szervezetet (és azon belül is a személyt), aki a továbbiakban betölti a koordinátor szerepét, és ezt javaslatként meg kell küldeniük a Bizottságnak. A pályázók részérõl ez a személy fogja a tárgyalásokat vezetni. Leggyakrabban ez az a szervezet és személy, aki a projektjavaslat írását és a beadást koordinálta, de másik pályázó is magára vállalhatja a szerepet, amennyiben a Konzorcium tagjai ebben állapodnak meg. Bármely esetrõl is legyen szó, a Konzorcium által választott koordinátor személyét illetõen szükség van a Bizottság beleegyezésére. Abban az esetben, ha a Bizottság okkal megkérdõjelezi a kívánt szervezet menedzsment és koordinációs képességeit, vagy pénzügyi stabilitását, a Bizottság kérheti a Konzorciumtól másik koordinátor intézmény kiválasztását a Konzorciumon belül. Emberi erõforrások csökkentése: A projektjavaslat értékelésének eredménye az emberi erõforrások egy bizonyos szintjén alapszik, és a támogatás mértéke alapvetõen ezzel van összefüggésben. Ha a tárgyalások ideje alatt a Konzorcium változtat az emberi erõforrás igényén (vagy bármely más jelentõs költségén), a Bizottsági támogatás összege változhat, de emelkedni nem fog. Költségek becslése: A Szerzõdés Elõkészítõ Adatlapok és a Támogatási Szerzõdés 1. mellékletében (Annex I.) a pályázóknak meg kell becsülniük a költségek részleteit a projekt idõtartamára annak érdekében, hogy a Bizottság meghatározhassa a Közösség pénzügyi hozzájárulásának maximumát és kiszámíthassa az elõfinanszírozás összegét. A köztes és a végsõ kifizetések a ténylegesen felmerült és a Bizottság által elfogadott elszámolható költségek alapján történnek. A személyi kifizetések átlag vagy becslés szerint is történhetnek a Szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen. Alvállalkozói szerzõdések: A kedvezményezetteknek rendelkezniük kell a projekt feladatainak végrehajtásához szükséges kapacitásokkal. Kivételes esetben, néhány behatárolt feladat elvégeztethetõ harmadik felekkel. A kedvezményezettnek biztosítania kell, hogy a munka alvállalkozónak való kiadása nincs hatással a kedvezményezett tulajdonát képezõ ismeretek terjesztésére és használatára, valamint a Konzorcium jogaira. Emellett, a kedvezményezettnek gondoskodnia kell arról, hogy a munka költsége ésszerû maradjon, valamint meg kell indokolnia az alvállalkozó bevonásának szükségességét. A fentiek alapján a Bizottság kérheti, hogy a javasolt alvállalkozó váljék kedvezményezetté. Ezenkívül a Bizottság megkérdõjelezheti egy olyan kedvezményezett folyamatos jelenlétének szükségességét, amely a munka jelentõs részét alvállalkozókkal oldja meg, hiszen az alvállalkozók alkalmazása megkérdõjelezi a kedvezményezett képességét a projekt keretében elvégzendõ feladatok végrehajtására. Az alvállalkozói szerzõdéseket a legjobbat a lehetõ legkedvezõbb áron, átláthatóság és egyenlõ bánásmód elvek alapján kell értékelni. A 7. KP során alkalmazható alvállalkozói szerzõdésekrõl részletesebben a 7. mellékletben és a Pénzügyi Útmutatóban (ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf) olvashat. Alvállalkozói szerzõdések KTF szereplõkkel (KKV-k javára végzett kutatás): A kutatási és technológiafejlesztési (KTF) tevékenységet végzõ szereplõkkel kötött alvállalkozói szerzõdések kiterjednek az KTF szereplõk azon költségeinek díjazására, amelyeket kutatás- és technológiafejlesztési tevékenységekre és/vagy demonstrációs tevékenységekre fordítottak. Az alvállalkozás elszámolható költségként jelenik meg a KKV résztvevõk számára (vala- 17

18 mint a többi vállalkozás és a végfelhasználók számára, amennyiben érinti õket), amelyet a kutatás- és technológiafejlesztési tevékenységek és/vagy demonstrációs tevékenységek szempontjából alkalmazandó támogatási aránynak megfelelõen visszatérítenek. Költség modellek: A korábbi Keretprogramokkal ellentétben nincsenek elõre meghatározott költség elszámolási modellek a 7. KP-ban. Ugyanakkor a különbözõ típusú szervezetek különbözõ térítési rátával rendelkezhetnek elszámolható költségeiket illetõen, és különbözõ lehetõségeik vannak a közvetett költségek kiszámítására és igazolására. A térítés mértékének részletei megtalálhatóak a 7. KP indirekt akcióinak Pénzügyi Útmutatójában, valamint a modell szerzõdésben. Bizalmas információk és kiviteli engedélyek: Azon projektek esetében, ahol a projekt során bizalmas adatokat használnak vagy azok jönnek létre, vagy kiviteli engedélyt igényelnek, vagy ahol a téma különleges, nemzeti vagy európai biztonsággal kapcsolatos jogi korlátozás alá esik, a Szerzõdés részeként el kell készíteni az ún. Biztonsági Aspektusok Levelét (Security Aspect Letter (SAL)) (részletek a 4. mellékletben). Elõfinanszírozás: A Bizottság a Szerzõdés életbe lépését követõ 45 napon belül utalja az elõfinanszírozás összegét, kivéve, ha egy külön kikötés másképp nem rendelkezik. Kiegészítések, módosítások: A Szerzõdés módosítására vonatkozó indokolt kérelmet a Bizottság mérlegeli (külsõ szakértõk lehetséges bevonásával, pl. jelentõs változások esetén), feltéve, hogy azok a projekt alapvetõ jellegén nem változtatnak. Az elvégzendõ munka szakmai tartalmának nagymértékû változtatásához a Bizottság jóváhagyása szükséges. A konzorcium kiegészítésére és módosítására vonatkozó kéréseket a koordinátornak kell írásban benyújtania a konzorcium nevében, a koordinátor szervezet aláírásra jogosult személyének aláírásával. A közvetett költségszámítás módszertani igazolásának és az átlagos személyi költség igazolásának költsége: Az idõszakos pénzügyi elszámolás mellett a 7. KP lehetõvé teszi a több projektben is résztvevõ kedvezményezettek számára, hogy a költségek kiszámításának módszerérõl igazolást nyújtsanak be (mind a személyi, mind a közvetett költségek vonatkozásában). Ez lehetõvé teszi ezen kedvezményezettek számára, hogy benyújtsanak egy igazolást azon módszerrõl, amit alkalmazni fognak a személyi és közvetett költségek megállapításakor (nem az egyéb költségek esetében) a 7. KP teljes idõtartama alatt. Ez az igazolás a módszerrõl elfogadható biztosítékként szolgál a Bizottság számára a kedvezményezettek költségkiszámítási módszereinek megbízhatóságára a jövõbeni személyi és közvetett kiadások költségigényének, valamint a kapcsolódó irányítási rendszerek tekintetében. Ennek következtében ezek a kedvezményezettek felmentést kapnak a pénzügyi elszámolások idõszakos igazolásának megküldése alól. Ezt az igazolást a Bizottságnak elõzetesen el kell fogadnia. A 7. KP modell szerzõdése szerint a módszerigazolás költsége ami az idõszakos pénzügyi elszámolásoktól eltérõen, mint olyan, egyik projekthez sem kapcsolódik elszámolható költség. Annak érdekében, hogy ez a típusú költség ne terhelje aránytalanul az egyes projektek Bizottsági támogatását, fontos hogy a konzorcium tagjai elõre jelezzék abbéli szándékukat, hogy ilyen igazolást kívánnak benyújtani, és már a projektjavaslat készítésekor és a tárgyalások során ismét határozzák meg a becsült költségeket. Ily módon, ez a költség kellõ idõben elõre látható a projekt költségvetésében. 18

19 Az átlagos személyi költségszámítás módszertani igazolásának költsége: Minden olyan kedvezményezettnek, amely átlagos költséget kíván használni a személyi költségek támogatásához, be kell küldenie egy igazolást arra vonatkozóan, hogy hogyan számították ki azt az átlagos költséget, amelyet a 7. KP során a személyi költségek (nem az egyéb költségek) meghatározásához használni fog az adott szervezet. Ez az igazolás elfogadható biztosítékként szolgál a Bizottság számára a kedvezményezettek költségkiszámítási módszereinek megbízhatóságára vonatkozóan a jövõbeni személyi költségek tekintetében. Igy ezek a kedvezményezettek átlagos személyi költséget használhatnak a pénzügyi jelentéseikben. Az igazolás hiányában a kedvezményezettek kizárólag az aktuális személyi költséget számolhatják el. Az igazolást a Bizottságnak elõzetesen el kell fogadnia. A 7. KP modell szerzõdése biztosítja, hogy az átlagos személyi költségszámítás módszertani igazolásának költségei elszámolhatók. Annak érdekében, hogy ez a költség ne terhelje aránytalanul az egyes projektek Bizottsági támogatását, fontos hogy a konzorcium tagjai elõre jelezzék abbéli szándékukat, hogy ilyen igazolást kívánnak benyújtani, és már a projektjavaslat készítése idején és a tárgyalások során ismét határozzák meg a becsült költségeket. Ezáltal ez az összeg elõre betervezhetõ a projekt költségvetésébe. Fontos információk A tárgyalások megkezdésérõl szóló értesítés semmilyen körülmények közt nem garantálja a projekt pénzügyi támogatását vagy a Szerzõdés felajánlását. A Bizottság által a tárgyalási mandátumban kért változtatások konzorcium általi elfogadásától függhet a pályázat pénzügyi támogatása. A projekt pénzügyi támogatásához rendelkezésre álló maximális összeget a tárgyalási mandátum tartalmazza. A támogatás a modell szerzõdés teljesítésétõl függ. Néhány esetben elõfordulhat, hogy a Bizottság nem írhatja alá a Szerzõdést bizonyos jogi entitásokkal pénzügyi bizonytalanság, a Bizottság Pénzügyi Szabályozásának valamilyen korlátozása vagy szabálytalanság, illetve alapvetõ etikai elvek megsértése miatt. Ilyen esetekben a konzorciumnak felajánlható, hogy vagy kevesebb résztvevõvel kezdje meg a projekt végrehajtását, vagy pedig helyettesítse másik résztvevõvel a nem megfelelõ korábbi partnert. Amennyiben a Bizottság nem tud ésszerû bizonyosságot szerezni arra vonatkozóan, hogy a konzorcium rendelkezik a tervezett munka végrehajtásához szükséges pénzügyi és személyi erõforrásokkal, akkor lehetséges, hogy a tárgyalások befejezõdnek, vagy pedig a konzorcium megváltoztatását kéri a Bizottság. A Bizottság igyekszik a támogatásig eltelõ idõt csökkenteni (a pályázat beadási határideje és a Támogatási Szerzõdés aláírása között eltelt idõ). Ennek eredményeként a tárgyalásokra meghívó levél meghatározza azt az idõpontot, ameddig a tárgyalásokat be kell fejezni. Amennyiben a tárgyalások a megadott idõn belül nem fejezõdnek be, a Bizottság megszakíthatja a tárgyalásokat. Azon projektek esetében, ahol a projekt során bizalmas adatokat használnak vagy azok jönnek létre, vagy kiviteli engedélyt igényelnek, vagy ahol a téma különleges, nemzeti vagy európai biztonsággal kapcsolatos jogi korlátozás alá esik, a pályázat támogatása függhet attól, hogy a konzorcium mennyiben képes menedzselni a releváns biztonsági kérdéseket (részletek a 4. mellékletben). 19

20 4. Szerzõdés Elõkészítõ Adatlapok (GPF) Az adatlapok kitöltése A Szerzõdés Elõkészítõ Adatlapokat (Grant Agreement Preparation Forms GPFs, továbbiakban: adatlapok) egy informatikai programmal kell kitölteni. A szerzõdés elõkészítõ tárgyalásra felkérõ levél tartalmazza a programhoz való hozzáférés részleteit. A 9. mellékletben található papír alapú adatlapok (magyarázatokkal kiegészítve) tájékoztató jellegûek. Az informatikai programban a dokumentumok formája eltérõ lesz. Az adatlapokat minden pályázónak ki kell töltenie (még azoknak a partnereknek is, amelyek nem kérnek Közösségi pénzügyi hozzájárulást). Az adatlapok között az egyes pályázókra vonatkozó rész mellett olyan rész is található, amelyet a koordinátor tölt ki az egész projektre vonatkozóan. Az adatlapok kitöltéséhez kötelezõ az informatikai programot használni. A program segítségével a koordinátor létre tudja hozni a projekt összes partnerének adatlapjait, és egyben a program lehetõséget kínál arra is, hogy a Bizottsággal iteratív tárgyalási módon több változatot is leegyeztessen a koordinátor. Miért van szükség az adatlapokra? Az adatlapokat azért dolgozták ki, hogy a projekttárgyalást és a Szerzõdés elkészítését megkönnyítsék. Az adatlapokat a Szerzõdést aláíró kedvezményezettek azonosítására és az elszámolható költségek és a Közösségi hozzájárulás meghatározására használják. Az adatlapokon található egy szabványos nyilatkozat, amelyet minden résztvevõ szervezetnek alá kell írnia. A projekt adatlapja fõként az A1 és A2 adatlapokból származó bizonyos információk alapján készül el (lásd a következõ fejezetet). A költségvetési és a projektet összefoglaló adatlapokat a Szerzõdés 1. mellékletébe (Annex I.) illesztik be. Az adatlapokat referenciaalapként is használhatja a Bizottság a projekt futamideje alatt beérkezett pénzügyi jelentések során. Ennek alapján tehát bár az adatlapok nem képezik a Szerzõdés részét (kivéve a költségvetési és a projektet összefoglaló adatlapokat) nagyon fontos, hogy az azokban található információk pontosak legyenek. Hová kell küldeni az adatlapokat? A kitöltött adatlapok elsõ változatát az elsõ tárgyalási megbeszélést megelõzõen elektronikusan kell megküldeni a PO-nak. Amint megállapodás született az adatlapok végsõ változatáról, egy kötetlen, fehér papírra nyomtatott és eredeti aláírásokkal ellátott változatot kell postai úton és egy GPF-szerkesztõvel elkészített változatot elektronikus úton eljuttatni a PO-nak. Amennyiben a PO másként nem kéri, minden egyéb alátámasztó dokumentumot, amelyet a Bizottság kér, egy példányban kell beküldeni. 20

sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT)

sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT) HETEDIK KERETPROGRAM sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT) egyrészről az [Európai Közösség] [Európai Atomenergia-közösség] (a továbbiakban: a

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ. Erasmus fiatal vállalkozóknak - Partnerségi Keretmegállapodás (FPA)

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ. Erasmus fiatal vállalkozóknak - Partnerségi Keretmegállapodás (FPA) KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

BEVEZETÉS A HORIZON 2020 PÁLYÁZATAINAK PÉNZÜGYI SZABÁLYAIBA DR. HOLLÓSI KRISZTINA EU KAPCSOLATTARTÓ HOLLOSI.KRISZTINA@SZPI.HU

BEVEZETÉS A HORIZON 2020 PÁLYÁZATAINAK PÉNZÜGYI SZABÁLYAIBA DR. HOLLÓSI KRISZTINA EU KAPCSOLATTARTÓ HOLLOSI.KRISZTINA@SZPI.HU BEVEZETÉS A HORIZON 2020 PÁLYÁZATAINAK PÉNZÜGYI SZABÁLYAIBA DR. HOLLÓSI KRISZTINA EU KAPCSOLATTARTÓ HOLLOSI.KRISZTINA@SZPI.HU Dióhéjban 1. Ami minden információs rendezvényen elhangzik 2. Pályázó pénzügyi

Részletesebben

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28.

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. KKV-knak szóló pályázati lehetőségek Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. 1. FP7 - Research for the Benefit of SMEs 2. Konzorcium építő pályázat 3. Bonus pályázat 4. Marie Curie Actions 5. KKV-knak szóló

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) Évközi beszámoló szeminárium Csigi Klaudia Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 17. Beszámoló benyújtása Eredeti példányban,

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

A LIFE PROGRAM

A LIFE PROGRAM Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. A LIFE PROGRAM 2014-2020 Dr. Kocsis-Kupper Zsuzsanna Közép-Európai Koordinátor, Az Európai Bizottság Külső Monitoring

Részletesebben

Előterjesztés. Az EFOP pályázaton való részvételről

Előterjesztés. Az EFOP pályázaton való részvételről Előterjesztés Az EFOP-1.5.2-16 pályázaton való részvételről Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben (EFOP-1.5.2-16) elnevezésű pályázat benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás

Részletesebben

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP-5.2.2-14-2015-00020 Hatályos: 2017.03.24. 1. Az Eljárásrend hatálya kiterjed: 1. A GINOP-5.2.2-14-2015-00020 azonosítószámú, Vállalkozz Itthon Junior Fiatalok vállalkozóvá

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségi Projektek Pénzügyi tudnivalók. Budayné Szentes Dorottya Pénzügyi monitoring csoport október 11.

Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségi Projektek Pénzügyi tudnivalók. Budayné Szentes Dorottya Pénzügyi monitoring csoport október 11. Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségi Projektek Pénzügyi tudnivalók Budayné Szentes Dorottya Pénzügyi monitoring csoport 2016. október 11. Támogatási szerződés 1. Általános tudnivalók: Partnerség, egy pályázó,

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

EU FP7 részvételt támogató hazai intézkedések. 2012. szeptember 17. www.nih.gov.hu

EU FP7 részvételt támogató hazai intézkedések. 2012. szeptember 17. www.nih.gov.hu EU FP7 részvételt támogató hazai intézkedések 1 Az intézkedések célja Magyarország részvétele az EU K+F programjaiban lényegesen elmaradást mutat az EU átlagától, különösen az elnyert támogatási összegek

Részletesebben

Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja

Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja Szeged, 2008.03.30. Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja Támogatónk: Előadó: Nagy Gábor Dániel Email: ngd@dartke.hu Web: www.dartke.hu A 7. keretprogram és háttere A közösségi szintű

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001

Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Projekt -Megtervezett tevékenység-sorozat -Erőforrások -Előre meghatározott célok -Mérhető eredmények, outputok (indikátorok)

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL EBA/GL/2014/09 2014. szeptember 22. Iránymutatások azon tesztek, vizsgálatok vagy eljárások típusairól, amelyek a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv 32. cikke (4) bekezdése (d) pontjának

Részletesebben

Részvételi szabályok és a pénzügyi. változások az EU 7. Keretprogramjában. Gulyás Ágnes Március 27..

Részvételi szabályok és a pénzügyi. változások az EU 7. Keretprogramjában. Gulyás Ágnes Március 27.. Részvételi szabályok és a pénzügyi változások az EU 7. Keretprogramjában Gulyás Ágnes 2007. Március 27.. Minimumfeltételek I. - Általános Legalább három jogalany vehet részt, - akiknek a székhelye - egymástól

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK Dr. Szilágyi Zsolt Miklós Minőségbiztosítási menedzser Tartalom TARTALOM: Alapvetés 6.1-es tábla a projektelemek kategorizálása közbeszerzési szempontból 6.2-es tábla a

Részletesebben

Pénzügyi eljárásrend az EURES-T Pannónia határmenti társulás tevékenységeihez

Pénzügyi eljárásrend az EURES-T Pannónia határmenti társulás tevékenységeihez Pénzügyi eljárásrend az EURES-T Pannónia határmenti társulás tevékenységeihez Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I.Általános szabályok... 4 II. Szereplők és feladataik... 5 III. Eljárási folyamat lépései...

Részletesebben

A Pályázati Formanyomtatvány kitöltése. 4. Pályázati felhívás HURO/1001

A Pályázati Formanyomtatvány kitöltése. 4. Pályázati felhívás HURO/1001 A Pályázati Formanyomtatvány kitöltése 4. Pályázati felhívás HURO/1001 Pályázati formanyomtatvány kitöltése Arial dark teal A nyomtatványt kizárólag angol nyelven kell kitölteni! Pályázat azonosító adatai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

MARIE CURIE NEMZETKÖZI KUTATÁSI MUNKAERŐCSERE Több kedvezményezett

MARIE CURIE NEMZETKÖZI KUTATÁSI MUNKAERŐCSERE Több kedvezményezett III. MELLÉKLET EGYEDI RENDELKEZÉSEK MARIE CURIE NEMZETKÖZI KUTATÁSI MUNKAERŐCSERE Több kedvezményezett III. 1. Fogalommeghatározások A II.1. cikkben szereplőkön túlmenően e támogatási megállapodás alkalmazásában:

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására EUREKA_HU_08 Pályázati felhívás Budapest, 2010. február (Módosítva: 2010. augusztus) 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló

Részletesebben

Beszámolás a Mobility Tool+ felületen tartalmi tudnivalók. Koós-Herold Zsuzsa Tempus Közalapítvány szeptember 24.

Beszámolás a Mobility Tool+ felületen tartalmi tudnivalók. Koós-Herold Zsuzsa Tempus Közalapítvány szeptember 24. Beszámolás a Mobility Tool+ felületen tartalmi tudnivalók Koós-Herold Zsuzsa Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 24. MT+-ban szereplő mobilitási adatok: automatikusan belekerülnek a beszámolóba (ezek

Részletesebben

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP-5.2.2-14-2015-00020 Hatályos: 2017.02.09. 1. Az Eljárásrend hatálya kiterjed: 1. A GINOP-5.2.2-14-2015-00020 azonosítószámú, Vállalkozz Itthon Junior Fiatalok vállalkozóvá

Részletesebben

Gyakorlati tapasztalatok:

Gyakorlati tapasztalatok: Tisztelt Kedvezményezett! A Pályázati e-ügyintézés felületén található új funkciók segítségével internetes úton, on-line kitöltő program alkalmazásával teljesíthetők 2014. június 07-től a jelentéstételi,

Részletesebben

2/2014. (X. 8.) Dékáni Utasítás. az Építészmérnöki Kar Pályázati eljárásrendjéről

2/2014. (X. 8.) Dékáni Utasítás. az Építészmérnöki Kar Pályázati eljárásrendjéről 2/2014. (X. 8.) Dékáni Utasítás az Építészmérnöki Kar Pályázati eljárásrendjéről Hatályba lép: 2014. október 8-án 1 / 8 Építészmérnöki Kar Kari pályázati eljárásrend Preambulum Az Építészmérnöki Kar pályázati

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére Kitöltési Útmutató IKSZT címbirtokos szervezetek részére az IKSZT szolgáltatási és programterv, valamint program-nyilvántartás vezetését segítő űrlap kitöltéséhez Budapest, 2011. november 8. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás KA107 pénzügyi kérdések szeptember 6. Projektindító értekezlet

Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás KA107 pénzügyi kérdések szeptember 6. Projektindító értekezlet Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás KA107 pénzügyi kérdések 2016. szeptember 6. Projektindító értekezlet Költségek elszámolhatóak, amennyiben (Általános feltételek B rész): a végrehajtási időszakban merültek

Részletesebben

LEADER PÁLYÁZAT e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS

LEADER PÁLYÁZAT e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS LEADER PÁLYÁZAT 2011 - e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS 2011-09-19 A LEADER 2011-es pályázati körében pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, ügyfélkapun keresztül. Az

Részletesebben

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5.

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. GYAKORLATI TANÁCSOK A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki:

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki: Lovászpatona Község Önkormányzatának 12/2015. (XII. 8.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-2.1.3-15 1.2. A rendelkezésre álló forrás A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: millió

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Erasmus+ Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika

Részletesebben

A szakmai beszámoló célja, hogy a Kedvezményezett a pályázatban vállalt feladatok megvalósítását bemutassa.

A szakmai beszámoló célja, hogy a Kedvezményezett a pályázatban vállalt feladatok megvalósítását bemutassa. Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott nyílt és meghívásos pályázataihoz Oldal: 1 / 5 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Kedvezményezett

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA Preambulum A Vidékfejlesztési Program 19. intézkedése a vidékfejlesztési tevékenységben jelentős szerepet vállaló,

Részletesebben

NEM támogatható! Film és audiovizuális!

NEM támogatható! Film és audiovizuális! Kultúra Program információs nap 2011 Együttműködési projektek - 1.1 terület - 1.2.1 terület Kultúra Program: célok Kulturális szereplők transznacionális mobilitása Kulturális javak mobilitása Kultúrák

Részletesebben

a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek működési célú támogatása 2013. c. pályázathoz NEA-13-M

a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek működési célú támogatása 2013. c. pályázathoz NEA-13-M SEGÉDLET a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek működési célú támogatása 2013. c. pályázathoz NEA-13-M Alapvető információk Szereplők Pályázó Az ügyfél Alapkezelő: EMET (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27.

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27. SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása Budapest, 2011. január 27. Zárójelentés Kötött zárójelentés formátum. Feltöltésre került a formanyomtatvány a SOLID Együttműködési portálra a dokumentum sablonok

Részletesebben

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében A támogatói szerződés (VKTSZ) megkötését követően kezdődik el a projekt megvalósítása, aminek alapja, az Pályázó jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD 1 Támogatási szerződés tartalma I. ÁSZF 1. Általános rendelkezések 2. Projekt megvalósításához

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 18. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 18. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 18. (OR. en) 8018/16 ADD 1 ENV 229 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. április 15. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához 1. Négyhetes szakmunka-gyakorlatot kell teljesíteni. A munkáltató és a hallgató közösen állapodnak meg a szakmunka gyakorlat konkrét

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

odaítélése során alkalmazandó eljárás dilemmái

odaítélése során alkalmazandó eljárás dilemmái KEOP-2012-4.10.0/A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás dilemmái BRUNDA GUSZTÁV KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. Befektetési, és fejlesztési igazgató E-mail: brundag@krf.hu

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI

INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Korányi Daniella INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT BEMUTATÁSA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra melyet A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság tesz közzé. 1. A pályázati felhívás

Részletesebben

Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás

Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosul a Szé chenyi 2020 keretében megjelent Gyerekesély programok infrastrukturális

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

A projekt előrehaladási jelentések szakmai tartalmának összeállítása

A projekt előrehaladási jelentések szakmai tartalmának összeállítása A projekt előrehaladási jelentések szakmai tartalmának összeállítása Kovács Ildikó, projektfelügyelő IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11. A monitoring célja a megvalósuló projektek

Részletesebben

III. (Közlemények) BIZOTTSÁG

III. (Közlemények) BIZOTTSÁG 2004.6.16. C 159/3 III (Közlemények) BIZOTTSÁG Pályázati felhívás(ok) közvetett KTF-tevékenység(ek)re Az Európai Kutatási Térség integrációja és megerősítése nevezű kutatási, technológiai fejlesztési és

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 6 SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ A részletekben történő finanszírozás

Részletesebben

Felhívás az Észak-Alföldi Innovációs Díj elnyerésére

Felhívás az Észak-Alföldi Innovációs Díj elnyerésére Felhívás az Észak-Alföldi Innovációs Díj elnyerésére 2015 A felhívás háttere Az MTA Debreceni Területi Bizottsága (MTA DAB), a Hajdú Bihar, a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

Horizont 2020 közlekedési információs nap

Horizont 2020 közlekedési információs nap Horizont 2020 közlekedési információs nap Részvételi szabályok a Horizont 2020 Keretprogramban 2015. 03. 30. WWW.NKFIH.GOV.HU 1. lépés: Elhatározás Cél: Horizont 2020 keretprogram rendszerének megismerése

Részletesebben

OEFI. Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához

OEFI. Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához OEFI Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához 2013 Tartalomjegyzék 1. ELŐZMÉNYEK...2 2. AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK, SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS JOGKÖREI...2

Részletesebben

Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka

Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka 1. Cél A Nemzeti Kapcsolattartó, a Program Operátorok és a Projektgazdák valamennyi tájékoztatást

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Nem lehet pályázni: gyógyító tevékenységre, másodlagos és harmadlagos preventív tevékenységre, kizárólag eszköz vagy gyógyszer beszerzésre.

Nem lehet pályázni: gyógyító tevékenységre, másodlagos és harmadlagos preventív tevékenységre, kizárólag eszköz vagy gyógyszer beszerzésre. Vác Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázatot ír ki az egészségügy területére vonatkozó primer prevenciós tevékenységek támogatására. A pályázható keretösszeg 2015. évben 2.500.000.-Ft.

Részletesebben

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban d r N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a Közzététel és kommunikáció A hirdetmények

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése 1 Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése I. Az eljárás megindítása előtti kötelezettségek: (közvetlen támogatási szerződéshez kapcsolódó

Részletesebben

Közvetlen uniós források H2020 pályázatok

Közvetlen uniós források H2020 pályázatok Közvetlen uniós források H2020 pályázatok I. Közvetlen brüsszeli pályázatok közös jellemzői Alapvető követelmény a nemzetközi partnerség, együttműködés: más - nemcsak EU-s - tagországokkal külföldi iparági

Részletesebben

1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT. Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban:

1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT. Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban: 1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT 1. melléklet Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban: a pályázók kiválasztása (a táblázat 1. munkalapja); a projekt kedvezményezettek általi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 2012-ES ÉVES JELENTÉSÉRE 8. FEJEZET KUTATÁS ÉS EGYÉB BELSŐ POLITIKÁK

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 2012-ES ÉVES JELENTÉSÉRE 8. FEJEZET KUTATÁS ÉS EGYÉB BELSŐ POLITIKÁK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.16. COM(2013) 651 final A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 2012-ES ÉVES JELENTÉSÉRE 8. FEJEZET KUTATÁS ÉS EGYÉB BELSŐ POLITIKÁK HU HU A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ

Részletesebben