MAGYAR ARIÓN Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR ARIÓN Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről"

Átírás

1 MAGYAR ARIÓN Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről 1

2 2

3 MAGYAR ARIÓN Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről Szerkesztők CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN HEGEDÜS BÉLA Budapest rec.iti

4 A Magyar Arión Tudományos tanácskozás Pálóczi Horváth Ádám születésének 250. évfordulóján (Budapest, október ) támogatói MTA Irodalomtudományi Intézet Óbudai Társaskör A borítón látható portré Pálóczi Horváth Ádámot harmincéves korában ábrázolja. A színezett metszet alapjául szolgáló, mára elkallódott festményt Erdélyi fi Kóré Zsigmond festette A metszetet Kazinczy Ferenc készíttette el, s a Psychologia címlapelőzékeként jelent meg 1792-ben. A talapzaton olvasható Ovidius-idézet (Fasti II, 93): Nomen Arionum Siculas impleverat urbes, Captaque erat lyricis Ausonis ora sonis. Híre betölti a városokat szikuloknak a földjén, s zengő lantjának rabja Itália is (Gaál László fordítása) A borító a csurgói Református Gimnázium könyvtárának példánya alapján készült, amely az író sógora, Sárközy István névbejegyzését őrzi Forrás: Szerzők, ISBN ISBN (pdf) Kiadja a rec.iti, az MTA Irodalomtudományi Intézetének recenziós portálja Tördelés, képszerkesztés, borítóterv: Szilágyi N. Zsuzsa, Csörsz Rumen István 4

5 Tartalom Előszó... 7 Arión emlékezete... 9 élet, forrás Tóth Barna: Pálóczi Horváth Ádám pályájának első szakasza. A készülő kritikai kiadás bemutatása Lengyel Réka: Egy titkos, de azonban nem alattomban való nyelvművelő társaság. Pálóczi Horváth Ádám kiadatlan levele (1789) és tudóstársaság-tervezete Vámos Hanna: Leleplezett titok. Pálóczi Horváth Ádám titkos, szabadkőműves dokumentuma Orosz Andrea: Egy Pálóczi Horváth Ádám-levél margójára Feldmájer Benjámin: Pálóczi Horváth Ádám és a liberalizmus Németh József: Pálóczi Horváth Ádám petrikeresztúri évtizede ( ) elmélet Szörényi László: Pálóczi Horváth György fiziko-teológiai műve és fiának, Ádámnak költészete Balogh Piroska: Sic itur ad astra. Változatok a csillagászati tanköltemény műfajára Szerdahely György Alajos és Pálóczi Horváth Ádám műveiből Hermann Zoltán: Itt állani, lépni veszedelmes... Kazinczy jegyzései Horváth Ádám A lélek halhatatlansága felől való gondolatairól Hegedüs Béla: Érzékelés, álom, költészet. Pálóczi Horváth Ádám az álomról és a fantáziáról Laczházi Gyula: Pálóczi Horváth Ádám Psychologiája és a XVIII. századi lélektani irodalom Csabai Lucia: Horváth Ádám és ama halhatatlan lélek nyomában, mely Psychologiájának tárgya

6 mű Gyapay László: Poézis a hasznosság jegyében. Pálóczi Horváth Ádám irodalom-szemléletéhez Egyed Emese: Henriás, Hunniás, Hanka, Hol-mi Magyar Voltaire-kedők Hász-Fehér Katalin: Pálóczi Horváth Ádám Hunniásának szerkezeti, műfaji és forrástörténeti kérdései Polgár Anikó Csehy Zoltán: Korinna és a vénasszony. Pálóczi Horváth Ádám és a latin műfordítás Jankovics József: Pálóczi Horváth Ádám verse Ányos Pál haláláról Borbély Szilárd: Idő és örökkévalóság Pálóczi Horváth és Csokonai verseiben Szilágyi Márton: A Fel fedezett titok mint az érzékeny levélregény poétikai változata Labádi Gergely: A könyvbeli ember. A Fel fedezett titok mint érzékeny regény Sirató Ildikó: Pálóczi Horváth Ádám drámaszövegei a régi századforduló hazai színházi kontextusában köz Küllős Imola: Pálóczi Horváth Ádám és a néphagyomány Csörsz Rumen István: ki magam tsinálmányja, ki másé. Közköltészet és írói program Pálóczi Horváth Ádám Ötödfélszáz Énekek (1813) című gyűjteményében Brutovsky Gabriella: A csimbókos poéta és a német átok. Pálóczi Horváth Ádám viszonya a németekhez Voigt Vilmos: Figyelem: RUI 8 47! Tari Lujza: Írok, componálok..., de mindent csak Manuscriptumba. Pálóczi Horváth Ádám örökkévalóságra való dalai Csörsz Rumen István: Közép-európai népzenei variánsok az Ötödfélszáz Énekek (1813) dallamaihoz Török Zsuzsa: Pálóczi Horváth Ádám dalgyűjteményének 1814-es másolata. Kézirattörténet Rövidítésjegyzék

7 Előszó Pálóczi Horváth Ádám ( ) a XVIII. század végi, XIX. század eleji magyar irodalom- és eszmetörténet furcsa figurája. A gyakran polihisztorként említett szerző munkássága valóban meglepően tág területet ölel át. Nehezen lehet elhelyezni munkáit a régi és az új modern magyar irodalom határvonalán innen vagy túl: vizsgálata során, értelmezésekor egyszerre kell és lehet eszme-, tudomány-, illetve irodalomtörténeti megközelítést alkalmazni. A kritikai vizsgálatot nehezíti, hogy még hiányoznak az átmeneti korszakra vonatkozó alapkutatások. Ebből adódik az is, hogy Horváth életművéről régóta hajlamosak vagyunk közhelyeket vagy nem eléggé átgondolt adatokat hangoztatni. Nem vitás, hogy egy színes és ellentmondásos egyéniség esetében minden közelítés csak alkalmi, részleges igazságra vezethet. Szerzőnk kultikus méltatása és a megszokott bíráló - lekezelő megjegyzések helyett mégis inkább olyan szempontokra volna szükség, amelyekkel lehet és érdemes dolgozni a több szakterületet érintő diskurzusban. Változatos színvonalú műveinek zöme ugyanis felfedezésre és főként méltó kutatói figyelemre vár. A kutatási szempontok újragondolására, illetve a nevezetes kortársak (elsősorban Csokonai Vitéz Mihály és Kazinczy Ferenc) árnyékában meghúzódó Pálóczi Horváth Ádám jobb megismerésére kiváló alkalmat jelentett születésének 250. évfordulója, amelyet 2010-ben országszerte megünnepeltek. A református egyház több kisebb emlékülése és ünnepi hangversenye mellett a legnagyobb tudományos rendezvényt október én szervezte az MTA Iro da lom tudományi Intézetének XVIII. századi Osztálya. Az elhangzott előadások és a szerkesztett kötet anyagának ismeretében talán megengedhetjük magunknak azt a kijelentést, miszerint nem véletlen, hogy éppen ez a kutatócsoport vállalta fel a konferencia megrendezését, hiszen Osztályunk az utóbbi időben hiánypótló, további kutatások lehetőségét megalapozó konferenciák sorát rendezte. A Magyar Arión című kétnapos nemzetközi tanácskozásnak eredetileg Balatonfüred, a költő egyik kedves lakóhelye adott volna otthont, de szervezési okokból végül mégis Budapesten, az MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely dísztermében rendeztük meg. Az előadásokat és a vitákat követően az Óbudai Társaskör nagytermében Kobzos Kiss Tamás és a Musica Historica együttes nyilvános hangversenyt adott az Ötödfélszáz Énekek (1813) darabjaiból. 7

8 Ez a kötet a konferencia összes előadását tartalmazza, néhány olyan tanulmány társaságában, amelyek akkor nem hangozhattak el, illetve felkérésre készültek. Nagy öröm volt látni, hogy a téma mennyire lázba hozta az akadémiai intézetek munkatársait, valamint a határon inneni és túli egyetemi tanszékek tanárait és diákjait. Az itt olvasható műhelytanulmányok nem állító jellegű, hanem kérdéseket, sőt hipotéziseket felvető írások, akár egymással vitában, eltérő kutatási tapasztalattal. Az irodalomtudomány nézőpontja mellett láthatólag egyre fontosabb szerepet kap az eszmetörténet, a filozófia, a szabadkőművesség, a tudománytörténet, a történeti folklorisztika és az összehasonlító zenetudomány. Sok újdonságot ígérnek az életrajzi, illetve forrásfeltáró kutatások is. E sokirányú elemzések azonban még most is csak néhány kiemelt művet vesznek górcső alá, mindenekelőtt a Felfedezett titok című, méltatlanul elfeledett (igaz, név nélkül megjelent) regényt; a Hunniást mint a korszak egyik legsikeresebb elbeszélő költeményét; a lélek halhatatlanságáról és a pszichológiáról írt műveit, valamint az Ötödfélszáz Énekeket. Nem vitás, hogy a készülő kritikai életműkiadás (Tóth Barna) sok, most még rejtőzködő Horváth-művet segíthet hozzá a nagyobb nyilvánossághoz. A kötet tanulmányainak közös (a későbbi vizsgálódásokat is meghatározó) szempontja: kontextust, sőt kontextusokat kell keresnünk Pálóczi Horváth Ádám életművének jobb megértéséhez. Ne feledjük: ő is folyton ezt tette. Pályája elején nagy sikerek és kiterjedt kapcsolatháló övezte, kezdeményező és mértékadó szerzőnek számított. Az irodalmi élet integráns szereplőjéből apránként változott nyugat-dunántúli remetévé, különccé mindez nemcsak rajta múlt, hanem az őt körülvevő diskurzuslehetőségeken is. A tanulmányok egy része ilyen vonatkozásban is tanulságos: segíthet megérteni az ógörög Arión sorsával vállalt közösséget, amely Horváth 1789-ben felvett szabadkőműves nevétől saját énekverseinek 1814-es válogatott kézirata címéig, sőt kötetünkig terjed. A szerkesztők köszönetet mondanak a konferencia minden résztvevőjének; az előadókon és szerzőkön túl a szekcióelnököknek: Debreczeni Attilának, Bíró Ferencnek, Szemerkényi Ágnesnek és Margócsy Istvánnak, illetve Tüskés Gábor osztályvezetőnek, aki mindvégig támogatta munkánkat. Megtisztelő, hogy körünkben üdvözölhettük a költő távoli rokonát, Pálóczi Horváth András történészt, aki fontos családtörténeti hozzászólásával is kiegészítette az előadásokat. A tanácskozás és a koncert helyszínéért az Illyés Archívum vezetőjének, Stauder Máriának és munkatársainak, Tüskés Annának és Benda Mihálynak, valamint az Óbudai Társaskör igazgatójának, Harsányi Marinak mondunk köszönetet. A koncert soksávos hangfelvételét Kiss Attila készítette baráti felajánlásként. A tördelés zömét, a képszerkesztést és a korrektúrát Szilágyi N. Zsuzsa vállalta magára, akinek sokrétű segítségét ez úton is köszönjük. Csörsz Rumen István Hegedüs Béla 8

9 Arión emlékezete Hérodotosz, Görög-perzsa háború, I. könyv 23. Periandrosz ( ) Küpszelosz fia és Korinthosz türannosza ( ), miként a korinthosziak s velük egybehangzóan a leszbosziak állítják, rendkívül sok csodát ért meg életében, látta például, amint egy delfin Tainaronnál a partra tette a méthümnai Ariónt, aki kora leghíresebb kitharódosza volt, s az első, aki tudomásunk szerint dithüramboszokat szerzett, és Korinthoszban elő is adta őket. 24. Azt mesélik, hogy ez az Arión hosszabb időt töltött Periandrosznál, majd kedve támadt rá, és elhajózott Italiába, azután pedig Szicíliába, s amikor már sok pénzt összegyűjtött, ismét vissza akart térni Korinthoszba. Taraszból indult útnak, s mivel a korinthosziakon kívül senkiben sem bízott, egy korinthoszi hajót bérelt ki. Csakhogy a hajósok a nyílt tengerre érve elhatározták, hogy Ariónt a hajóról a vízbe dobják, s megkaparintják kincseit. Amikor Arión ezt észrevette, szívre hatóan könyörögni kezdett, hogy odaadja minden értékét, csak az életét hagyják meg. A hajósok azonban felszólították, hogy vagy ölje meg magát, és majd a szárazföldön eltemetik, vagy ugorjon a hajóról máris a vízbe. Arión végső szorultságában arra kérte őket, hogy ha már ragaszkodnak szándékukhoz, engedjék meg, hogy díszruhában az evezőpadokra álljon, és még egy dalt elénekelhessen, s megígéri, hogy az ének után végez magával. Az emberek, örvendve, hogy meghallgathatják a leghíresebb énekest, a hajó tatjáról visszahúzódtak a közepére. Ő pedig felöltötte díszruháját, s kitharáját megragadva odaállt az evezőpadokra, ott harsány hangon elénekelt egy dalt, majd úgy, ahogy volt, talpig díszben belevetette magát a tengerbe. A hajósok folytatták útjukat Korinthosz felé, őt azonban, mint mondják, a hátára vette egy delfin, s Tainaronnál kitette a partra. Amint szárazra lépett, elindult Korinthosz felé, s odaérvén elmesélte, mi történt vele. Periandrosz azonban nem hitt neki, ezért nem engedte szabadon Ariónt, hanem várta, hogy befussanak a hajósok. Amikor megérkeztek, nyomban hívatta s kérdőre vonta őket, mit tudnak Ariónról. Ezek bizonygatták, hogy Arión épségben van Italiában, s a legjobb egészségben hagyták, mikor Taraszban elbúcsúztak tőle. Ekkor Arión, ugyanabban az öltözékben, amelyben a tengerbe ugrott, elébük lépett. A hajósok megrémültek, s minthogy lelepleződtek, nem tagadhattak többé. Így beszélik el ezt a történetet a korinthosziak és a leszbosziak. S Tainaronnál látható is Ariónnak egy kisebb méretű, bronz emlékműve, amely egy delfinen ülő embert ábrázol. (Muraközi Gyula fordítása nyomán) 9

10 Publius Ovidius Naso, Fasti (Római naptár), II, (február 3.) Még az imént csillag-díszében láttad a Delfínt, s harmadikán szem elől hirtelen elmenekül. Boldog, mert titkos szerelemben jó vezető volt, s mert hordozta a lant lesbosi énekesét. Ismeri minden föld és minden tenger Ariont! Gyors folyamok rohanó árja dalára megállt; éneke farkast is lekötött, mikor űzte a bárányt, s ez maga sem menekült, félve, a farkas elől. Gyakran a nyúl s a vadászkutya egy fa alatt heverészett, s állt az oroszlánnal szarvas a sziklatetőn; baglyok, meg fecsegő varjak közt szűnt a civódás, és az ölyűvel együtt csendesen ült a galamb. Cynthia, azt mondják, dalodon, széphangu Arion, sokszor elandalodott, mintha a bátyja dalol. Híre betölti a városokat szikuloknak a földjén, s zengő lantjának rabja Itália is Már hazatérni kivánt s felszállt a hajóra Arion, s mit dallal szerzett, vitte a kincseit is. Tán a szelektől félt a szegény és félt a haboktól. Ám a hajó gonoszabb volt néki, mint a vihar. Mert biz a kormányos vont karddal toppan eléje, s véle együtt sok bősz cinkosa fegyveresen. Kardoddal mit akarsz? Libegő gályádat igazgasd! Vissza! Ne ily fegyvert végy a kezedbe, hajós! Ő nem fél s így szól: Vedd el bár életemet, csak hagyd, hogy e lanton még zengjen utólszor a dal! Ráhagyják s nevetik kérését. Ő koszorút tesz, mely díszíthetné, Phoebus, a fürteidet; Tíruszi bíborból készült ruha hull le a vállán, s ujja alatt tisztán csendül a lanton a dal. Hogyha halántékát éles nyíl verte keresztül, így a fehér hattyú bánatos éneke zeng. S egyszer csak, teljes díszben, beleugrik a vízbe; felcsap a hab, s csupa víz tőle a szürke hajó. S már ez alig hihető: egy delfin úszik elébe, s egyszeriben hátán ül a szokatlan utas. Űl s lantját felemelve dalol. Dallal fizet annak, s száll, simogatva, a hang tengerek árjain át Isteneik látták jó tettét. Iuppiter égbe vitte a delfint, s most csillaga száma kilenc. (Gaál László fordítása) 10

11 [Pálóczi] Horváth Ádám Fantazia. 1 A Virgil Eneisse VIdik Könyve olvasására, s nevezetesen a 638dik versre. Devenere locos latos & amoena vireta, És 645. versre. Nec non Threïcius longa cum veste sacerdos, Oblocvitur numeris septem diserimina vocum Novemb. PAP vólt már ama boldog mezőkön fel-állított Böltsesség Templomában Orfeus; az ártatlanság tiszta ruháji fedezték testét, noha azt a Pásztorok között, szokott világi őltözetével el-takarta. Ismerte már nem tsak a pitvart, s pitvarban fel emelt szent Oszlopokat, hanem a Szent helyet is: mikor egy ízben a Bachus szőlő termő hegyeihez nem mesze tanúlt mesterséggel veregetvén hangos lantját; Arion ki vele által-ellenben közelebb egy kitsínyt a Zefirusok Hazájához egy sűrű tseres Erdőben lakott, ollyan kedvesen felelgetett az Orfeus lantja hangjára, hogy vélekedne a lantos, hogy talám ez az isméretlen Pásztor is a szent hajlék tselédí közül való be érték egymást hangzatokkal, és értelmesen beszéltek. Hallotta Orfeus, és mint-egy le-festve látta, midőn a tengeri veszedelemben, a Delfineket segítségre tsalogatta Arion énekével. A sok ideig tartó öszve beszélgetés, az Ekho szárnyain játó Ének-szózatok, mindjobban erősitették véletlen ismeretségeket: s minek-előtte eszre-vették vólna, már jó Barátok vóltak. Nem képzelhetett Orfeus szentségtelen teremtésben ollyan emberszerető indúlatokat, s bájolva tsalogató kedvességet, mint a millyeneket Arion ban tapasztalt: de nem is hihette, hogy ha az is azoknak az eredeti kiességű ligeteknek lakossa, s a böltsesség hajléka gyermeki közül való volna, ne illetné őtet tsak egyszer is, távolyról egy isméretes tsókkal. Arion pedig fohaszkodott néha, néha ismét örömében tombolt, mikor látta, hogy a Természetnek alkotója tudott más mellyébe is ollyan szívet helyheztetni, mint az övé. Gyakran szívére tapíntott, mikor Barátja lantja meg-tsendűlt, hogy vallyon Prometheus nem lopta-e-ki mellyéböl a szívet, s nem adta e azt más emberi teremtésbe? mert abban is úgy láttattnak verni az élet erek, mint ő benne. Sokszor emlékezett a régi költeményekre, hogy hajdan Kásztor és Polluks együtt bírtak egy halhatatlanságot, de az sem vólt elég a titok magyarázatjára. Kezd vala már megelegedni azzal, hogy tsinált a Teremtő két egy-formát egyik ő, másik Orfeus: de megínt el-nyomta a maga-hittségből származott gondolatot a bámúló tisztelet: 1 Holmi III, 2. rész,

12 s azt kezdte hinni, hogy az ő Lelke Orfeusnak tsak valamelly része, de sokkal kissebb. Orfeus egyszer ki fakasztja, s a Nyári hajnal szárnyain illyen hangzatokat botsát a teli est-hajnal kertje felé, mellyek a tenger széleket őríző magas hegyek tetején fel-találván a Junó Leányát, kettőztetett harsogással hatotak a tseresbe, a hol Arion lakott, közel a déli parthoz: Úgy van e? Kedves Arionom! hogy mind ketten bujdosók vagyunk Sátor alatt szarandokoskodunk; de a mi sátorunk tulajdona annak a Szent Hajléknak, annak a bóldog Hazának, a mellynek Polgárivá lettünk. úgy mulatják szerentsés lépéseink, s nagyon egyező szivünk, hogy mi egy úton járunk; ha úgy vagyon, nyujtsd kezedet, és soha egy-mástól el-ne váljunk; ha pedig Téged tsak az áldott Természet titkos keze vezet azon egy tárgyra, mellyre engemet ollyan el-téveszthetetlen fonalak vonnak, mint Thezeust vonta az Ariadné sinegje, s vezette ki-felé a szabad levegőre a bolygó Házból; jer légy nekem Pirithousom, egyenesebb és bizonyosabb útra foglak vezetni, mert történhelik, hogy a természet el-találja téveszteni, vagy meg-unja Kalaúzságát. El-fogódott szíve Arionnak a hangra. Ah! úgy mond, Te igen szerentsés, Te igen boldog jó Barát! miért a szentségtelen test szemei ollyan született vakok, hogy a gyakorlásból a leg-igazabb virtusra reánem-ismernek hát nem méltó vólt e az én félelmem? hát nem szüléimnek tsalfa tsábitása bennem a jövendő dolgoknak tudása (Virg.), hogy van valoságos boldogság, van tökéletes szépség, de az nekem, így a mint vagyon nem lehet tulajdonom. Vezess engem, vezess! ne gondolj a Szittyiai szirtek közt termett faragatlan nyelvem darabos hangzatival; ne gondolj azzal, hogy ama böltsesség Temploma hasonlatosságára tsinált, de azzal ugyan azon egy valóságu Szent Sátorban Darab ideig néma leszek; vond-le születésémmel kapott hájogomat szememről: vezess-be mert érzem érzem a Teremtőnek erejét de nem értem, tudom hogy van meg-fertéztethetetlen szépseg, de nem képzelhetem előttem áll a bőltsesség és az értelem, de kettőznek szemeim, rövidek kezeim, meg-nem foghatom!! A mennyit örűlt erre a vissza hangzásra Orfeus színt-annyit szomorkodott, hogy még az ő Arionja szentségtelen, nem tulajdonithatta a magában tökéletlen születésnek, hanem a magános ligetek el-ragadó gyönyörüsegeinek s gyakorlott árnyékinak azt, hogy egy Pásztor, hajnal nélkűl, nap nélkűl, siketen, vakon, tsak nem érzéketlenűl, ugyanazon hazába útaz út nélkül, sok göröngyös pusztás ösvényeken, a hova ő a tiszta világosságnál síma uton. Mondjátok-meg úgymond Ti! hajnalnak Leányi a tengeri és Tenger-mellyéki nimfáknak, hogy nem nyugszom, addig míg Arionomnak tseressét a boldog mezők Mirtus erdejének tornátzává nem változtatom; meg-lágyitom, engedelmességre hajtom a kies vidék lsteneit, és a szentségtelenség küszöbeit megreszkettetem: az én Testvérim kiket ő nem ismer, nem sokára meg-kenik az ő szemeit ollyan írral, melly a hályogot róla levonja: az én lantom nem fog többé Arionnak a valóságos szépségről és boldogságról addig szóllani; míg az ö vele született álhatatossága ki álván az éltető állatoknak próbáit, ollyanná lessz az ö szíve, mint a tüzben meg-probáltatott arany; addig ne tudjon rólam egyebet, 12

13 hanem hogy neki barátja s Pásztor tarssa vagyok; akkor lassa mitsoda ő, s mi vagyok én, és melly boldogok vagyunk mind ketten? örűljön akkor jövendölésének, mikor tapasztalja be-telyesedését, hogy testvérek vagyunk, egy szent Városnak Polgári, egy örökké való Atyának fiai, a böltsesség hajlékának egy Szent tárgyra született tselédi. Véghez is ment tsak hamar a tágas folyó viznek partján a Ditsősséges el-változás, meg-nyíltak Arionnak szemei, meg-látta melly ki gázolhatatlan bolygó ház az, a mellybe őtet rekesztette az eredeti származás; látta mennyivel több Orfeus, mint a mennyinek tettzett; látta mivé lett ő is, és mivé lehet. Meszszirül nézte Orfeus a változást, mint a Madár, félre vonván magát az ág-hegyen, lesi fijainak iparkodásokat, s erőtlen szárnyaik billegetésit: és mikor már látta, hogy fel-reppent Arion mint egy Hattyú; fennyen nézi a levegőnek magas oszlopirúl ez maga terhével küszködő főld temerdekségét és ennek vak lakosit, miként botlanak minden szempillantásban egyik a másikba? és azon való tünődése között hogy ő szembe-kötve is tudott lépdegelni, s vakonn is a szépséget ímígy amúgy tapogatni; neki veszi magát, és repűl sebes szárnyakon a boldogság felé, egyenes uton. El mosolyodik Orfeus, s azt kérdi: Hova? hova? Arion! hova sietsz? mi vóltál? s mivé lettél? Tekint Arion, hát látja Orfeust tiszta fényes fejér Papi ruhában, egy tsutsosan fel-emeltetett Oszlop mellett, tsillag vólt előtte, és arczulatja körül nap-súgar. El-ándalodik, szive el-fogódik örömében; s fél-emelvén énekének hangját, így kezd felelni Orfeusnak: III. Arion. 2 Ad Formam: Kortsmárosné kápolnája a pincze. Arionnak, ki született vak vala, Fel támadt már a fényes nap hajnala: Hát Orfee! hova utaz barátod? Miért kérded? mikor magad jól látod. Arion ez bűnnel tőlt alsó égben; Élt ismeretlen szentségtelenségben: Hát Orfee! mi vólt a Te barátod? Miért kérded? mikor magad jól látod. Arion eddig be-kötött szemekkel Botorkázott kétséges lépésekkel: Hát Orfee! miért siet Barátod? Miért kérded? mikor magad jól látod. 2 Holmi III, 2. rész,

14 Arion tsudálatosan szentté lett, Tudja már mi a szépség, virtus, élet: Hát Orfee! mivé lett most Barátod? Miért kérded? mikor magad jól látod. Ariont, hogy a virtust meg-lelhette, A Szent hajlékba, Orfeus vezette; Hát Orfee! mi volt s mi lett Barátod? Miért kérded? mikor magad jól látod. Arion hogy hova utaz? tudja már, De nem látja meddig terjed ez határ? Hát Orfee! boldog a Te Barátod, De ő nem tudja, mi lessz még? Te látod. Arion a böltsesség tornáttzában, Meg állott egyik oszlop árnyékában; Hát Orfee! vezesd bellyebb, Barátod Még nem tudja mi van bellyebb? Te látod. 14

15 élet, forrás A világ színmutatását, a szerencse változását megérzettem; Láttam, tűrtem ezereket, Rosszakat, és amelyeket nem szerettem; Az egy Isten vólt reményem, Atyámfia az erszényem, Megbánta megtörött kényem, Hogy születtem. ( ) Itt is azért ugy készülök, hogy akarmire kerülök, tudjak élni; Mert jobb tudni kettőt-hármat, s igy kicsinnyel a nagy jármat felcserélni; Mentem is, amint mehettem, És amit tudni szerettem, Nem sok bolondnak engedtem Megítélni. ( ) Vetemedjen akarmire, csakugyan észért senkire nem szorúlok; Csak elmém maradjon épen, hogy el ne élhessek szépen, nem busúlok; S noha csonka-bénna legyek, Mindig lesz számba mit tegyek; Kenyeret kérni nem megyek, S nem koldúlok. Pálóczi Horváth Ádám: Bosszús biográfia (részletek) 15

16 16

17 Tóth Barna Pálóczi Horváth Ádám pályájának első szakasza A készülő kritikai kiadás bemutatása A kutató lépten-nyomon tapasztalhatja, hogy Pálóczi Horváth Ádám számtalan területen az élen járt; több dolog elindítása az ő nevéhez fűződik ezek azonban a legtöbb esetben hiányosan, vagy szinte sehogyan sincsenek feltárva. Az elsők között foglalkozott a magyar verstan szabályaival; a női egyenjogúság irányába tett lépéseket; magyar tudós társaság létrehozásán gondolkodott; ő adta ki az első magyar pszichológiai könyvet; ő írt elsőként tanulmányt a magyar dialektusokról; az ő népdalgyűjtése máig az egyik legjelentősebb hogy csak néhány dolgot (talán nem is a legfontosabbakat) említsük. Dalgyűjteményének kiadásával ugyanakkor 1953-ig kellett várni, 1 verstani munkáinak kiadása és feldolgozása is az 1990-es évekig váratott magára. 2 Írásainak csupán elenyésző része hozzáférhető ezen próbál meg némileg segíteni az a készülő kötet, mely Pálóczi Horváth Ádám életművének első szakaszában, 1796-ig megjelent műveit fogja kritikai igénnyel közölni. Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a szövegkorpuszt és annak keletkezését, ezzel egyfajta bevezetést nyújtson az életmű vizsgálatához. Pálóczi Horváth Ádám költői pályáját még debreceni diákként, alkalmi versekkel kezdte: Hatvani István utasítására tisztelgő költeményt kellett írnia a Debrecenbe látogató Pálffy Károlyhoz. 3 Az efféle alkalmi versek életműve első szakaszának jelentős részét képezik. A következő években egyre termékenyebb szerző válik belőle ban távozott a debreceni kollégiumból, hét hónapig Miskolcon gyakornokoskodott, majd ügyvédi és földmérői vizsgát tett. Ezután Pápára költözött, földmérőként dolgozott, és ezzel az akkoriban igen jól jövedelmező munkával alapozta meg anyagi jólétét ben megnősült, felesége birtokain és bérelt földeken gazdálkodott; Szántódon és Balatonfüreden is volt háza; ő maga inkább szántódi remete házában tartózkodott ban elvált első feleségétől, Oroszi Juliannától, és még ebben az évben feleségül vette 1 Sajtó alá rendezte Bartha Dénes és Kiss József; ÖÉ (1953). 2 Kecskés András, A magyar verselméleti gondolkodás története, Bp., Akadémiai, 1991; Hagyományőrzés és hagyományteremtés a versújítás korában, kiad. Kecskés András és Vilcsek Béla, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, Péterffy Ida, Pálóczi Horváth Ádám munkássága a Hunniás előtt. Bp., Akadémiai, 1985,

18 Sárközy Jusztinát ben Nagybajomba költözött. Ezek azok a helységek tehát, ahol a költő a vizsgált időszakban élt, de a kiadott művei túlnyomó többsége Szántódon keletkezett. Legrégebbi (1780 és 1786 közötti) 4 írásai a Hol-mi első kötetében jelentek meg, és bár nem minden szöveg van dátumozva, csak néhány olyat tartalmaz a kötet, amely 1782 előtti. Az életmű vizsgált szakaszában csupán két olyan mű van, amely azután jelent meg, hogy a költő Nagybajomba költözött. Külön csoportba tartozik az a néhány írás, amely az 1790-es budai országgyűléshez kapcsolható, s melyek többségükben ott keletkeztek. Pálóczi Horváth 1786-ban kezdte el publikálni írásait a Magyar Hírmondóban, s a következő év végén megjelent első önálló kötete, a Hunniás. Ez a mű (melynek keletkezéséről nagyon keveset lehet tudni) hozta meg számára az írói elismerést. Írásaival elsősorban hasznára akart válni a nemzetének. 5 A Hunniás Előbeszédében az eposz megírásának okai közt az első helyen áll, hogy más nemzetek körében is elismerést akar szerezni vele a magyarságnak. 6 Az eposznak a korban páratlan népszerűsége valószínűleg főként ennek köszönhető, de nyilván más okai is voltak. A Gyöngyösi-féle irodalom a korabeli olvasóközönség számára még eleven volt, s valószínűleg a Hunniás stílusbeli sajátosságait is másként ítélték meg, mint a későbbi korok olvasói. A szöveg emelkedettségét, majestását Pálóczi Horváth egészen egyénien értelmezte, melynek lényeges eleme volt a soráthajlás. 7 A költő szerint ez már eleve emelkedettséget eredményez s hozzátehetjük, hogy folyamatosságával a verses szöveget a prózához közelíti. Esztétikai nézeteinek másik alappillére volt, hogy az a jó vers, melyet prózai szövegként is lehet olvasni. 8 Mindezekkel összefügg, hogy Pálóczi Horváth azt tartotta jó költőnek, aki jó orátor is egy személyben. 9 Ennek tükrében 4 Uo., Szajbély Mihály, Idzadnak a magyar tollak : Irodalomszemlélet a magyar felvilágosodás korában, a 18. század közepétől Csokonai haláláig, Bp., Akadémiai, 2001 (Irodalomtudomány és kritika), Hazám ditsőssége mellett buzgok: és annak örűlnék, ha minden hajdani nagy emlékezetű Magyar Fő Urnak, egy illyen forma oszlopa vólna a Hazában: hadd tudnák az idegenek a régiekért-is betsülni a mostani Magyarokat, a mostani Hazafiak pedig igyekeznének követni Attyaik nyomdokait. 7 a colonoc, comák, semi-colonok, [ne mindig a sor végére essenek T. B.] hanem, a mint a szók és beszéd hozzák magukkal, a sorok végén felfüggesztessék az elme és az értelem és úgy vitessék át a következendő sornak elejire, közepire a szaggatások vagy pausák szerint. Ez nagyon látszik emelni a stilus majestását. Idézi Vende Ernő, Horváth Ádám Hunnias -a, EPhK, 20(1896), 31; Pálóczi Horváth szavainak pontos forrását nem jelöli. 8 ha elkezdem comára olvasni az Eneis második könyvét, egy dicsőséges oratio telik belőle. ( ) ha a prózához hasonló egyenes folyamatu, és még is vers; ez már az a különös valami, a mi a versben szépség Batsányihoz február 20.-án kelt levelét idézi: Abafi Lajos, Horváth Ádám és a Magyar Museum, Figyelő, 1889, XVIII, a ki magyar verset ír, jó magyar és jó orátor legyen. Pálóczi Horváth Ádám levele Ka- 18

19 nem csoda, hogy a Hunniás szövegének mintegy fele hosszúra nyújtott monológ, szónoklat. Ami tehát a későbbi korok kritikusainak véleménye szerint a szöveg fő hibája, nem más, mint Horváth esztétikai elveinek tudatos prezentációja és programja, 10 mely a korban sokkal nagyobb elismertséget kapott, mint némelyik új törekvés. A korban általánosan elterjedt vélekedés szerint az irodalom eszköz volt, amelynek segítségével kulturális és társadalmi változásokat kívántak elérni. 11 Ez a haszonelvű irodalmi felfogás legerősebben Pálóczi Horváth azon munkáin figyelhető meg, melyek átmenetet képeznek a tudományos és a szépirodalmi írások között. Legjobb példa erre a Leg-rövidebb nyári éjtszaka című, 1789-ben készült írás, mely csillagászati szakszöveg versben. A korban nem volt példa nélkül való a verses formájú tudományos munka; Nagy János például verses formában írt méhészeti szakkönyvet. 12 A száraz tudományt verses formával próbálták vonzóvá tenni minél szélesebb közönség számára. A lélek halhatatlansága című 1788-as munkája szintén verses formában boncolgat filozófiai, teológiai kérdéseket. Munkásságának ezen részét a kortársak többsége is elismerte, s legfeljebb stilisztikailag, terjengőssége miatt bírálták ben kiadott Psychologia című könyve prózában írt tudományos munka a szerző itt azáltal próbálta műve népszerűségét növelni, hogy magyarul, az idegen szakkifejezéseket mellőzve írt. Műveinek előszavaiban szinte kivétel nélkül mindig hangsúlyozza, hogy munkájával a magyar nyelv ügyét kívánja szolgálni. Nézete szerint a magyar nyelv gazdag, és kiválóan alkalmas mind tudományos munkák, mind pedig idegen mintájú versek írására. Pálóczi Horváth Ádám szövegeinek a kiadott kötetek számát tekintve jelentős, de terjedelmileg csekély részét teszik ki a politikai-közéleti írások. Ezeket két csoportra lehet osztani; egyikbe az alkalmi jellegű írások tartoznak (A megkoronázott virtus; Békesség angyala; Két nagy hazafinak emlékezete; Minden szentek napján; A Szala-vármegyei nemes koronaőrző seregnek; A koronázandó felség bejövetelekor; Buzdítás az insurrectiora; Egy rövid tudósító levél), melyeknek elsősorban protokolláris funkciójuk volt; a másik csoportba pedig a konkrét politikai tartalommal bíró munkák (A vallás dolga Zala vármegyében; Boronkai József dietai oratioja a vallás dolgában; Egy nemes biztatás a hív vitéz magyarokhoz), valamint a női egyenjogúság korai megnyilvánulásaként értelmezhető két röpirat (A magyar asszonyok prókátora; A férjfiak felelete az asszonyokhoz). Ezekről az írásairól (a két utóbbitól eltekintve) szinte semmiféle szakirodalom nem tesz említést ennek nyilván egyik oka, hogy nehezen hozzáférhetők. zinczyhoz, december 7. Idézi Vende, i. m., Vázlatosan összegzi: Borzsák István, Pálóczi Horváth Ádám lírája, Monor, Pooper Ernő Könyvnyomdája, 1919, Szajbély, i. m., Uo.,

20 Pálóczi Horváth Ádám munkásságának sok szempontból elkülönülő részei a Hol-mi című gyűjteményes kötetek. Az 1980-as években Péterffy Ida kezdett el alaposabban foglalkozni a költő életművével, de sajnos csupán a Hol-mi kötetek vizsgálatát tudta részletekbe menően elvégezni. 13 Ezek a néha prózát és színdarabot is tartalmazó versgyűjtemények, mint leveleiben a szerző írja, igen népszerűek voltak 14 de az irodalmi élet meghatározó személyiségei támadták őket. Kazinczy ítélete szerint az első kötetet tűzbe kellett volna vetni. Az azonban nem egyértelmű, hogy mely részek miatt. A kötetek verseinek rendszerezése lehetetlen; csak nagy általánosítással jelenthetjük ki, hogy főleg moralizáló költeményekből, alkalmi versekből és (többnyire népdalszerű) énekekből áll a gyűjtemény. 15 Kézenfekvőnek tűnhet, hogy ez utóbbiakat (főleg a tsalfabbatskákat ) kifogásolhatta Kazinczy, de érdemes megjegyeznünk, hogy ekkor még Kazinczy nem úgy vélekedett a népdalokról, mint később; ő maga buzdította barátját paraszt dolgok írására. 16 A Hol-mi-kötetek jelentőségét sem könnyű összegezni, éppen sokféleségük miatt. Fontosak azért, mert Horváth occasionális írásaiban (amelyek a szerzőt szintén a barokk hagyományokhoz kapcsolják) számos kortörténeti adat található. 17 Egyfajta átmenetnek tekinthetők a diákmelodiáriumok és a hivatalosan elfogadott verseskötetek között. Fontosak, mert a szerző munkásságának sokszínűségét egyetlen kötetben láthatjuk. Elsősorban talán mégis azért fontosak, mert a népies költészet kialakulásának dokumentumai. 18 Pálóczi Horváth a Hol-mikból sok verset átvett az Ötödfélszáz Énekek című gyűjteményébe; ezek a népköltészet, és főként a közköltészet mintáit követő versek az 1780-as években keletkeztek, tehát negyven évvel a reformkor előtt, amikor ez irodalmi programmá vált. A Felfedezett titok című regény szintén több szempontból külön álló egység az életművön belül. Keletkezéséről alig maradtak fenn adatok, és a kortársak ítéletei 13 Péterffy Ida, Levelek Szántódról: Válogatás Pálóczi Horváth Ádám írásaiból (levelek, versek, prózai művek) , [Siófok], Siotour, 1984 (Szántódi füzetek, 8); Uő, Pálóczi Horváth Ádám Szántódon, [Siófok], Siotour, 1980 (Szántódi füzetek, 1); Uő, Pálóczi Horváth Ádám munkássága, i. m. 14 munkáimat kivált a Hunniást majd mindennap keresik nálom. KazLev I, Hasonlóan rendszerez: Péterffy, Pálóczi Horváth Ádám munkássága, i. m., Intesz, hogy paraszt dolgokat írjak; de kellene előbb látnom egy két jó formátát, hogy gusztust kapjak. Pálóczi Horváth levele Kazinczyhoz, április 4. Idézi Abafi, i. m., Péterffy Ida írásai gyakran ezekhez kapcsolódnak a kéziratban konkrét személyhez címzett, vagy más módon hozzájuk fűződő írásokból a kiadott Hol-mi kötetekben ugyanis Pálóczi Horváth gyakran törölte a neveket. Péterffy, Levelek, i. m.; Uő, Pálóczi Hárváth Ádám Szántódon, i. m.; Uő, Pálóczi Horváth Ádám munkássága, i. m. 18 Vö. Horváth János, A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig, Bp., Akadémiai, 1927, Horváth itt az Ötödfélszáz énekekről beszél, de annak verseinek jelentős részét a Holmikból vette át Pálóczi Horváth. 20

MAGYAR ARIÓN Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről

MAGYAR ARIÓN Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről MAGYAR ARIÓN Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről Szerkesztők CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN HEGEDÜS BÉLA Budapest rec.iti 2011 3 A Magyar Arión Tudományos tanácskozás Pálóczi Horváth Ádám születésének 250.

Részletesebben

MARGONAUTÁK. Szerkesztők

MARGONAUTÁK. Szerkesztők MARGONAUTÁK Írások Margócsy István 60. születésnapjára Szerkesztők Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Vaderna Gábor (I. rész) Ambrus Judit, Bárány Tibor (II. rész) Munkatárs: Teslár Ákos (II. rész) rec.iti

Részletesebben

Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike

Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike Tóth Mihály Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike A csallóközi Felsőgelléren 225 éve, 1785 szeptemberében született a 19. századi magyar

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM ICHIHARA SHIMPEI A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM Magyarországon a 18. században az igazgatási rendszer nagy változáson ment keresztül a Habsburgok uralkodása alatt.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

Analógiák és eltérések szövevénye

Analógiák és eltérések szövevénye Thomka Beáta Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Analógiák és eltérések szövevénye Sőtér István komparatista módszeréről Az európai önismeret és a közös hagyományát őrző művelődéstörténet megbecsülése

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger A. Molnár Ferenc Ady Endre bibliájáról * Az Irodalomismeretben nemrég recenzió jelent meg a Kazinczy Ferenc Társaság 2001-es évkönyvéről és hírleveléről. i Az írás külön is kitér Szabó Lajos képírók képén

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

MAGYAR ARIÓN Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről

MAGYAR ARIÓN Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről MAGYAR ARIÓN Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről Szerkesztők CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN HEGEDÜS BÉLA Budapest rec.iti 2011 3 A Magyar Arión Tudományos tanácskozás Pálóczi Horváth Ádám születésének 250.

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

MAGYAR ARIÓN Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről

MAGYAR ARIÓN Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről MAGYAR ARIÓN Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről Szerkesztők CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN HEGEDÜS BÉLA Budapest rec.iti 2011 3 A Magyar Arión Tudományos tanácskozás Pálóczi Horváth Ádám születésének 250.

Részletesebben

Kölcsey Berzsenyi fölött tartott emlékbeszéde a Magyar Tudományos Akadémián

Kölcsey Berzsenyi fölött tartott emlékbeszéde a Magyar Tudományos Akadémián Docēre et movēre Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára. pp. 123 128. Kölcsey Berzsenyi fölött tartott emlékbeszéde a Magyar Tudományos

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

KAZINCZY, AZ ALKALMI KÖLTÕ

KAZINCZY, AZ ALKALMI KÖLTÕ KAZINCZY, AZ ALKALMI KÖLTÕ A Kazinczy-szakirodalom tükrében egy ilyen cím sokáig oxymoronnak minõsülhetett volna. Közismertek Kazinczy megjegyzései, amelyekkel a nála jelentkezõ fiatalabb költõket arra

Részletesebben

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége:

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: TÁMOP: Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: Elért pontszám: 1 Ismerd meg a somogyi írókat, költőket! Berzsenyi Dániel 1.forduló Beküldési határidő: 2012. február

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről

0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről 0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről Általánosságban elmondható az a sajnálatos körülmény, hogy a felsőoktatás komoly színvonalcsökkenéssel

Részletesebben

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály)

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) I. A barokk - A barokk mint művelődéstörténeti korszak és stílusirányzat; kialakulása; jellemzői stb. - Zrínyi

Részletesebben

Zrínyi Miklós (1620 1664)

Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós 1620. május 1-jén Csáktornyán született. 6 éves korára árva. Neveltetését a király megbízásából Pázmány Péter irányítja. 1630 36: Grazban és Bécsben tanul (jezsuita

Részletesebben

KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven

KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven Este jó, este jó este mégis jó. Apa mosdik, anya főz, együtt lenni jó. [ ] Nem félek, de azért sírni akarok, szállok én is mint a füst, mert könnyű

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11]

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11] Jókai Gyûjtemény "A kényes úrfi s a rongyos baka" / szerk. Mezei Zsolt (2001) "Baráti emlékül-jókai Mór" / összeállította és az elõszót írta E. Csorba Csilla (1981) "Mester Jókai" / szerk. Hansági Ágnes

Részletesebben

DOROMB. Közköltészeti tanulmányok 1. Szerkesztő CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN

DOROMB. Közköltészeti tanulmányok 1. Szerkesztő CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN DOROMB Közköltészeti tanulmányok 1. Szerkesztő CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN RECITI Budapest 2012 3 Készült az OTKA 104758. sz. pályázat támogatásával az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében Könyvünk a Creative

Részletesebben

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények 2011 május 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Vasárnapi értékelve Újság Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság Mérték Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Folyó

Részletesebben

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról BETHLEN GÁBORRA EMLÉKEZÜNK Nagy Dóra Schrek Katalin Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról Négyszáz éve, hogy erdélyi fejedelemmé választották Bethlen Gábort. A kolozsvári országgyűlés 1613. október

Részletesebben

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja Gondolatok tanítás közben 1 Katona József alkotását nemcsak azért választottam, mert középiskolai tanár vagyok, hanem azért is, mert sokat foglalkoztam az alkotás

Részletesebben

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai 1. feladat TOTÓ 14/ 1. Hogyan ismerkedtek meg Arany János szülei? 1) megyebálon 2) szomszédok voltak x) színházban 2. Hány cm volt Arany János testmagassága?

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Problémafelvetés

1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Problémafelvetés 1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Számlákkal a német sajtóba Problémafelvetés A számla az egyik legkorábban selejtezhető, értéktelen iratfajta. Nem így, ha a számlák 19. századiak. Pl. a reformkori

Részletesebben

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN GHESAURUS Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN rec.iti Budapest 2010 3 A kötet megjelenését támogatta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a szerzők

Részletesebben

A felvilágosodás korának magyar irodalma

A felvilágosodás korának magyar irodalma A felvilágosodás korának magyar irodalma A Besenyei György Társasága c. kötet értelmezése Labádi Gergely SZTE BTK Klasszikus Magyar Irodalom Tsz. labadig@primus.arts.u-szeged.hu Szeged, 2007. március 6.

Részletesebben

EGYHÁZAK ÉRTÉKEI. Könnyebb lenne, sokkal könnyebb a vallások vagy a kereszténység értékeiről beszélni

EGYHÁZAK ÉRTÉKEI. Könnyebb lenne, sokkal könnyebb a vallások vagy a kereszténység értékeiről beszélni Máté-Tóth András EGYHÁZAK ÉRTÉKEI Mottó Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. (Zsolt 127, 2)

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Szakmai lektor: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014

Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014 Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014 Elemezze két oldal erejéig az alábbi szövegrészletet a teljes kisregény kontextusában. Kérjük, építse érvelését a következő szempontok köré: 1.

Részletesebben

Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára

Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára Lengyel András A bibliográfus dicsérete Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára 1 Többféle bibliográfia s bibliográfus létezik. Van, aki könyvel, rendszerez, rendet teremt, aki könyvészeti

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Zrínyi Miklós (1620 1664)

Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós (1620 1664) 1620. május 1-jén Csáktornyán született. 6 éves korára árva. Neveltetését a király megbízásából Pázmány Péter irányítja. 1630 36: Grazban és Bécsben tanul (jezsuita iskolákban).

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15 18. században

Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15 18. században Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15 18. században II. Neolatin Konferencia Szeged, 2015. november 5 7. SZTE BTK Kari konferenciaterem, Szeged Egyetem u. 2. 2015. november 5. (csütörtök)

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &.

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. 1 I, 1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. & 1.. +'/!"# # #0,.. ( : 21. 02. 2005). & 1 - & - (: ) 5 -,

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Dr. Vas Károly. akadémikus. Dr. Kiss István. Dr. Vas Károly 1919 1981

Dr. Vas Károly. akadémikus. Dr. Kiss István. Dr. Vas Károly 1919 1981 M ú l t b a n é z õ Dr. Vas Károly akadémikus Dr. Kiss István Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és mûködésében Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

FEHÉR KATALIN. Magyar nyelvû gyermek- és ifjúsági könyvek a felvilágosodás korában. Magyar Könyvszemle 2000. 1. sz. 89-94.

FEHÉR KATALIN. Magyar nyelvû gyermek- és ifjúsági könyvek a felvilágosodás korában. Magyar Könyvszemle 2000. 1. sz. 89-94. FEHÉR KATALIN Magyar nyelvû gyermek- és ifjúsági könyvek a felvilágosodás korában Magyar Könyvszemle 2000. 1. sz. 89-94. Bertits Ferenc pécsi pap a Mindenes Gyûjtemény címû folyóiratban 1, 1790-ben, egy

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 42. Gazda István Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében Íródott halálának centenáriumán Megjelent 2014-ben

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

"E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos"

E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos "E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos" Meghökkentő ezt itt olvasni, a csendes kertvárosi környezetben. Hisz Kispest talán még nem is létezett, amikor Batthyány Lajost 1849. október

Részletesebben

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Feledy Balázs A szorongás apoteózisa Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Megjelent a Bárka 2013/1. számában Egy kiállítás megnyitására kaptunk meghívót szeptember

Részletesebben

Nyelvművelők vallomásai

Nyelvművelők vallomásai O O Nyelvművelők vallomásai Szerkeszte e: P I Anyanyelvápolók Szövetsége Tinta Könyvkiadó Budapest, A könyv megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma támoga a. A szerkesztő munkatársai:. B M. R

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar Szak Német nyelv és irodalom Német nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv és irodalom Német/román

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

Virágok a nép lelkéből

Virágok a nép lelkéből Virágok a nép lelkéből B.Kiss János Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Elfeledett mesék, népmesék, dalok, népdalok, virágénekek, mondások, közmondások találós kérdések az 1930-as évekből Előszó helyett

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI 8. Dr.SCHNELLER KÁROLY / 1893-1953/ SCHNELLER KAROLY NÉPESSÉGTUDOMÁNYI ÉLETMŰVE Budapest 1990/1 KÖZPONTI

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. FORDULÓ 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd meg, hogy

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p.

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Szemle Kimondható és elbeszélhető tartományok Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Az önéletrajzról szóló elméletek kidolgozása az elmúlt évszázad 70-es

Részletesebben

A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN

A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN TATABÁNYA, 2001 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ. AZ UTÓKOR KULTSÁRRÓL Bausz Teodorik: Kultsár István élete és működése 11 Alapi Gyula: Kultsár István 22

Részletesebben

Itt van a legvégső óltára Pallásnak Erdélyi tudományos intézmények a XVIII. század végén

Itt van a legvégső óltára Pallásnak Erdélyi tudományos intézmények a XVIII. század végén A kutatás előzményei Itt van a legvégső óltára Pallásnak Erdélyi tudományos intézmények a XVIII. század végén Tézisek A XVIII. századi erdélyi tudományos intézményekkel először Jakab Elek foglalkozott

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

DOROMB. Közköltészeti tanulmányok. Szerkesztő CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN. reciti Budapest 2014

DOROMB. Közköltészeti tanulmányok. Szerkesztő CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN. reciti Budapest 2014 DOROMB Közköltészeti tanulmányok 3. Szerkesztő CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN reciti Budapest 2014 3 Készült az OTKA 104758. sz. pályázat támogatásával az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében Könyvünk a Creative

Részletesebben

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA*

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* 1 A KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY szóló zongorára írott ismert változata után, a sikerre való

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN

AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN ÓZER ÁGNES Szűkebb pátriánk több mint egy évszázaddal ezelőtt sem szűkölködött a múlt iránti tudományos érdeklődésben, annak magas szintű

Részletesebben

Gion Nándor. újvidéki és pesti novellái. Gerold László

Gion Nándor. újvidéki és pesti novellái. Gerold László Gerold László Gion Nándor újvidéki és pesti novellái A novella Gion Nándor életművének alapműfaja. Leszámítva a kamaszkori verseket, melyeket megsemmisített, novellákkal kezdi írói pályáját, igaz, előbb

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny iskolai forduló FELADATLAP 2014. április I. feladat Keresztrejtvény 1 2 3 Á S 4 5 6 7 8 R 9 O 10 A 11 12 13 14 15 A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

ItK Irodalomtörténeti Közlemények 2014. CXVIII. évfolyam 4. szám

ItK Irodalomtörténeti Közlemények 2014. CXVIII. évfolyam 4. szám (ItK) 118(2014) Paládi-Kovács Attila Erdélyi János és a Magyar Tudós Társaság / Tudományos Akadémia Az 1825. évi pozsonyi országgyűlést követően hosszú évekbe telt az Akadémia szervezetének, működési rendjének

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete Könyveink világa. Bölöni Domokos Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete A Székely Útkereső levelesládája. 1990 2000 A Székely Útkereső című folyóirat nevénél, tartalmánál, célkitűzéseinél

Részletesebben