XII. Dental World nem éppen egy a tucatból

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XII. Dental World nem éppen egy a tucatból"

Átírás

1 Dl Wold FR Ö vl dé m mobilo i! Kjo! Fogi Kdlmi Svô Solgló Kf. S 9 miôí X. Dl Wold m épp gy ucból Hom po logó, modhi, fogi m pj-gyj ölö b Sym Co illíi dol úfol 8 égymé illíóé, ovbbépő lődo oho dó hom hlm ofcimé iimbb légö bioíó. mli lődó. mo impoló: 8 fogi gyó foglmó mu b újdogi, 85 fogovo gil Smmlwi gym Fogovoudomyi K S- ovbbépi ig ll v épo ölő ovbbép, öbb mi ldő fogchiu v uló pj. id úl mo dil lőd, impóium, wohop, ovbb m lgoűbb chológii, bdi bmuó lődo og öö vlogh, i imi bővíé vgy cup flfiíé vgy. lő vool mb épp hmdi, óp bioyul lgibb lüő, moglm. i lh ól, hogy logó m mgcpp u, hogy m vég é fogovoo ovbbépő lődi. m így öé. gu fogovoo i holó mb vol jl, mi obbi poo, lgöbbjü möi mplológii Kogu vgy ugyc möi lődói gdvl büéldő éii Simpóium é, vgy épp dipool hool, fogovoi éb lőfoduló, él vélyő hly mgoldól ul. Sjhigiéiuo i og hllg oguu lődói. do m md ü: mghi mi bo öjövlé hgul lv, w Yo Dl djól hlló llm gi ölö b, logó folymo édlőd, ció mé vol, d lgibb imd gyml gyvilg fogi ílvl. Bggl, moolyogv, gym ölcöö mgbcülv.

2 98.3% iégi y 68 implum év uöv vigl lpj * lődlg jl 7- Vg-i Vilgofci By Kmo DD, Jy Koh DD, il o DD, Yifch Gciy DD, vi, DD, Gido Hlll DD, P, vi Kmo ll bmuo, SPR implum vooó opív muli-ciu ulmyból Kiólgo mgyogi foglmó: lph mpl Kf. 7 Budp Hov u..-. l.: /88-33 Fx: / obil: /

3 . DCBR [FR] D WRD 3 uló Vy hmdo Dl Wold vôi ig gy figylm fodí jövô fogchiui, m mo uló. Bioyg m hgyomyo illí lô pj mgd uló pj, mly évôl év gy öbb jö, vidéôl i. migy égy uló vl vég jlép ögé juh b m lggyobb dvéyé, mu d lôd-oo éb oly im p, mly ulmyi o h lj...3. Űlp [ D.HU DlWold ] Googl Doumumo ihll pcolo oo mgim céljból iglm flmé vég Dl Wold logói jllmő fogovoo fogchiuo öéb. Sövél öbb vlllo édőív iölé-. mi mgújul dl.hu pol? é, így flmé myiégi mpoból mmiépp m vhő udomyo, mégi pív modhó. Kdvc mi poljué lgöbb vé mg, öbb mgmlíé Figylm méló, hogy vldó gy lé llío, hogy ci ülföldi polo íé figylmml. lgöbb övid ci i, d o mgéi öé vidó pció i. lődó m oly lim mi vol, mi Pó Sűc i, Róh jo, Hjdú Zol, l il Romy ló. lhgó lődo lpvő ljoól chológiól ól: ivhő fémlm fogoo, hídí, mi p, lpli chi, implológi, dlői lboóiumi mufio, mod ompoio b. Gyoli bmuó, ivíő ííé lődo. fogchiu-uló vy Dl Wold lüő, ibogó vilgb gyl yuglm, hmói lmélyülég ugó igc vol. Győ Vyé ölgdj ó i lgfőbb mogój-vőj, GC Hugy lmúl év hi fogchiuulóvyi öbb öö dividul Poii Vy, dividul ióvy, Földvi m go uló Vy él vég dio hívj mg. idi véldő é ch uló jllé v möivé. Dl P, illv GC ll v épo vy mogó cég gíégévl bd, pofioli ygol llo, mid üég öl fll, midi ll mgihő lvylbob pi 8 ó foly lmélyül éművmu. hom lmből lló fld évb m vol öyű: gy modll blül gy homgú ciohíd lpl mivl, gy pmoli gy mfog ll viból mgfomi gy ló 7- miompoi ily íi. fld gypo Gdi épo miuuo ül fl vvő. lül mu oly fogovooból fogchiuoból lló űi bíl l, mly gji héöpob GC méi hlj, így ig jól imi uljdogi lhőégi. fll mogó ööhi: gép iyd, ompo K+S, miomooo Fjé-Fog, mcé vod, ciov Pi Dl, míg flhl ülő fogchii ygo főmogó GC bioío. évi győ émh ob, P uci fogchiuépő (Budpi Solgló- Kéművipi Sépő ol) idé vég ulój l. i Földvi m Flmé ii ooól 5. ily jllgű lm l ív dl.hu polo? gy öbb hlj vl céljból i i. vldó migy 75 lé vol m íhjgy, öyv holó, mgölíő fl pdig dlői ig bd, 89 57% fogi ygo i m vlmlyi 65 wbuhból. % mi ygo lgöbb Sii, w Yo Dl wb olgli, illv hu- ül i b. m édőív öllíó lgibb dl.hu-vl pcolo éd v vlo. Kidül, hogy jlo o, vldó migy öv lé még m ll holp mgújul. ulgo lbbi vlo. mi ci 9 6% méim 58 % mpolii % fogi uimu 7 8% dlőfjl 3% ply 5 35% h 38 6% flhló öbb jlölőégy i bjlölh, é lééé ög mghldhj % o. go ulóvy. hlyj lő, llomml v Győ Vyé. B vly i jogoul l vol iduli, d o gy időb mgd Pgi möi Fogchii ulóvy v, mly mg i y. dméyhid u öö modo i, Póé Sűc i Só Gbo, vlmi mé, Glcé Bél. díjio u llmu vol ó vli. Séy lhío mid oly flél, mii ii imldő épégi, ülölg éügyégé ööhé. i mod, cp gyű: ll dli bioyo ffiil m i, o ll gyooli, odfigyli lgpóbb l i. Bioyívy éhvél u m vol lhlydi godji, vol m öömml íl i ll Glcé Dll. émh ob lmod, hogy digili fogchivl még m vol módj lpo mgimdi, öli jövő lgfoobb fld póoli. modi hly Kovc Kludi, vlyi vy győ l. Ő ombhlyi li Bl Sépő olb vég, még vl, ogo mióvy lé jó hlyévl édml i évi mghív. Úgy éi, hogy m dli mmi oly ülölg épéggl, héggl, mi i fölé mlé, ob éy, hogy gymo ó éügyég figylm övlő lfogllgi vol, m véll, hogy épőművi gimiumb éégi. i lmod, mmifél o é ic mi, hogy vlyi lőég u idé c modi l, ő, bü. Bioyívy éhvél u lő póblo ll mu, bb mi mod mmi p m vol ivló vydméyi. Póbmu v, mgfll. pi muj ív végi, gyl b, hogy pi hjb m fodíh yi idő mui idolgo, mi é, mu mll vy vló flül m udo yi idő gi fodíi, mi üég l vol. Fo ím, lő vy győ idi pdig m vőj-mo vélméy pl i Győ Vyé m díj még c m i győlm jólő é dj lgfőbb ééé, hm m plői öö imég. gy lboo vői d ülöböő vy vvői, győ öö i ldő mui. ím udom i gyl ddigi vvő m md ll élül. mogó lőob GC Hugy, Dl P Hugy Kf. vocl Vivd jdéo fomjb ov d, Hppy D Kf. ügyvőj Dl Wold idj l pl folymo édlődől mol b, hoév, hogy gyééű bd éb mig míh pé mgdl, é i műöd oo gyü PowD plyíó céggl. év lgo 5-6 plyo íő byújó PowD Kf. émh ob vi lő hly jó jdéo l ilól, GC Hugy vőjéől. héb Fo ím,. Győ Vyé lő hlyj. dvd vvő: ülöfél mi, idolgoó ygo, vlmi öyv d. obbi évh holó lgfoobb jdé, hogy Győ Vyé vlmyi vvőj luh GC blgiumi oi öpojb, hol gy övid miuuo v mjd. idi Győ Vy mc yújo llm, hogy vvő uló vol uló mgmu, vlójb mi ép, hm i, hogy imlj dio midpo uijból, hogy ipició moivció yújo vlo mjuho. l Köö mogó, lőob é fővő, Dl P Hugy Kf.- (mély i có m) GC uop- (mély i l il), ovbb ifx Di B.-, Fjé-Fog Kf.-, dividul Dl Kf.-, vod Kf.-, K+S Kf.-, Pi Dl, Wilcom Dl, vlmi iyd Kf.- Győ Vyé mgdéh élülöhl mogué vő mujué. illíó mod mu mélyéb lőö jl mg plyíó cég cdl illío. bodic Judi cégvő gyo i mod vélü, öbb fogi dő ügyfli d co, gyü mgold lgdvőbb plyi oució mgllb. hom p l o éé pcolo öö ldő plyól. i flhív figylm, hogy öli jövőb még gg uópi uió pé v io, jub plyi dömpig vhó, mly még öbb lhőég bioí mjd fogovoo fogchiuo.

4 H pogmji fllé édlődé, giljo oli holpo. ovbbi ifomció: GCH gyog Kf. 676 Sgd, Fő fo 6-. l.: +36 6/ 379, Fx: +36 6/ 378 mil: lôgyég ög CD/C oó olgló öpo Budp ívéb ililó iólgo mgyogi épvil mj mg olgli! Vju Öö! Phmbog Schü CD/C Dmolb Kf. Budp X. ül ov é. l.: , mil: wb: ogich gyog Kf. l.: (Bogd m), -mil: wb: ho chology cég (US) cúcmiôégû fogblyó méi, igíô ygo öö, lj-öû foglm 676 Sgd, Fo fo 6. l.: +36 6/ 379, fx: +36 6/ 378 -mil: folymo lpfolymo mplcós fogpóls l gyolb. lpfolym b lméli lődo fomgyol GC URP.V. GC Hugy H-7 Budp, F u l.: Fx: ohodoii ygo, öö ém éimû foglm % dvméy 9fbu Sopo, dőpo:. 5. Hlyí: Budp Vigvölgyi u. 59. Póblj i miôég! Édlôdjö cióiól! Kéj lóguu! H-D Kf. 5 Budp, Ko Jóf u.. l./fx.: obil: mil: -mil: cmlog ou l.: /3-93 Hy Fx: /38-67hml Hol Hol oomgyóv 9 Budp, Boé uc -3. l.: obil: mil: Fogovoi éimû mid ül j P Hy dőpo:. mciu. lődó: D. Dlf Hildbd Z d Ku dőpo:. pili 8. lődó: D. K.. cm Z Ghd ud HDS-o uzus Á-D Kf. lgyész mgm Üli: Z büé muj b diod lé új gciój, 5 Dbc, Hv u. 56. Sof Po- fodlmi /V icol!lődó: D. S. cu Bchid l.: Sgd, yígyh, S v u. 87. dőpo:. pmb. Pui u. 6. l.: Hlyí: Budp büé muj b diod lé új gciój, 88 Budp, Bódy Sdo u. 7. -mil: Sof Po- fodlmi /V icol! l.: pimlil lé hullmho l.: 6-6/5-5 ivló dméyé pimlil lé hullmho H pogmji fllé édlődé, giljo ivló dméyé -mil: Bili ovbbi ifomció: Fogblyoó ülé, GCH gyog Kf. 676 Sgd, Fő f o ho +36 do c6/ i l.:gédygo +36 6/ 379, Fx: 378 mil: fogó gy lj öû foglm D- Kf. Budp Réülő ú 5. lfo: / mil: ció : ció : Buó.66.8 F Buó F ció : Buó.66.8 F ViD Kf. H-83 Budp, Sigoy u.. l.: Fx: mil: ViD Kf. H-83 Budp, Sigoy u.. l.: mil: ViD hid.idd ody f.idd ViD hid.idd Svi-D Kf. 97 Sombhly, Sbolc BuóD F Z. u. 5/. l.: +36 9/55-8, fx: +36 9/55-8 -mil: Wb: ció : Fx: :7:.5.. :7: // :57 P

5 . DCBR [FR] D WRD 5 udj, mégm i vilg gégip foglm éô migy 5,5 millid doll bcüli, vilg gégügyi uimu pdig -b millid dollyi pici d jóol. do év 9- léo ovbbi bôvül ví lô. Köpoi Siii Hivl di i gyogo öbb ímillid foio öl év ül- blföldi gyógy- gégui. ülföldi logó - b migy 53 millid foio ölö, cm 3 lé gégmgő, 7, lé gyógy fodío. gégügyi Bi g gyül mglpíói (Rc Jő, vol gégügyi mii, vpémi főiggó, Rp m, povi Kpoi ó ó Kóh főiggój, Ró d, v Z. véiggój Spi d, Kóh című lp főőj) o éő bvovl égy év boco yilvog lé gy migy oldl ulmy. ulmy g uo lpoo do ogvl bioyío go imő, b dolgoó ll m jó idj hgoo véld, mly i: gégügy mc vii pé ölégvből, hm mg i véy v mgdg foi lőllíb. do i gégügy fodío öido mééé jóvl mghldj gégip ll lőllío hodo éé. gégügyi d, gyógyip, gyógyi ci, ovoi gép-bd pic, géguimu, vlmi gégügyi u-fjl öégéb ömi mé, GDP 8,3 lé llíj lő hb, miöb gégügy fodío öido 5,9 lé hő (9- do!). gégip hojul gdg ljíméyéh övlül hé lél, öv migy lél mgbb, mi myi öl, ovbb gégip öbb hodo éé ml, mi myi m oo lgiból iolvhó. gégügy ol ibb bililó éyő, mim fl, mly hgyomyo pépoliii flfog i bmo ög lylé ép hodé élül. Pdigmvl üg, gégip, b gégügy iml fjlé jvol. Hgúlyo, gégügyi dö o m ölégmiimlil, hm héoyg övlé ll ödi, célo öö pdig gdgi mll m dimió i mg ll jli, mi példul log gégi llpo jví. pdigmvl lmélb m mgöé, Smmlwi v hjdi ulmy ig o godol vihgo. idl gyü mig öé léygi vloo. hogy Vilggdg pob ljlo, gégip gyogo - iöi po vgy féll g? béd cím vilő ofcij gyi lődój mgjgy, Séll Klm v flülí Smmlwi v. Féé Féyi Ág, mgdgi iiéium gégipé géguimué fllő olyvőj i ig jól udj lcé. gyog m mégii jlőégű gégip, blül géguimu fjl jl i. lmod ovbb, hogy migy gy év omoly műhlymu folyi cl gégip plői bvovl, hogy mgho: mily égi mé épli l jövő. ülöö jlőég d, hogy m mo mg ll hoi, mily fjl édm, illv ll mogi -ől -ig ó uió plyi cilu l. gégip m gyógyip, mly mog, fjl lu i iml fld. B hi pic ici fj i, m égió logiii öpojé, illv uo liii fi vég évé imldő p juh h. mgy gyógyipi vlllo ülő ipégi é ívj gíi. Holó hly ovoi bd öö gy é, mly G i gégipo blül gyi lgígébb iöi po, miöb hi cég mgyogi pici d m éi l léo. mogu ié iml fld. gégip gyi lgfoobb ül géguimu, mly m m m c gyógyfüdő ocl, hm oé gyógyíóvéyég mg i. -b 53 millid foio öl vol géguimuho pcolhó, 7, lé fodío gyógyí, migy 3 lé gégmgő. c úgy lj, i ll dolgoi P ll fiíoo olgloól lülöív llmi gégügyi iéméy géguiii olglb öéő bvo. g ll hoi gégbioíi juléé igéyb vhő olgli comgo, mi hogy döi ll ól i, mily mééb gdi b mgbioíó olgli pic. idhh p lgdhl omlg P-fiío mgvlóí. gégip plői om éi ó hlyü. Govi Dvid, gy Gyógygyó Sövégé llö i jllgi blyoi d buho u-fjli öl viéh, muhly m cöéh v. Komoly oco j hi gyógyip mpojból, hogy 3- gyógy imél ili lulv, mogi d pdig hyo éii mgyogi gyó. Vlóíűíhő, hogy jövő gyógyip u-fjli véyég űüli fog, ob lboco vhó, gyó pdig ovbbi mé vo i picól. Séll Klm vb yom ic ippoliii mpoo, holo yilvvló m lh cél hi gyógyip llhlí mod. őí mg Hoy ló, vochii Sövég lö, i ijl, hogy omy gy oly ipgól v mgvl, mly folymo foivool új. C gy műödőép gégügy bioíh h gégip, é ovochii öö gyói i omoly vool fogd Séchyi v, hly ob mo m ol jobb, mi gy dővl lő. gégügyi iéméy lj llíói dógllomy ohmo ő, lő félév végé mghld 35 millido, év végé pdig 8 millido i léhi. ovochii vlllo m é oo imldő gy ihív, m óh jllmő uoló öö fii i ily öö. m jobb hly gyógyi gédöö éb m, mly mogi é év d úlfu lő mghoo mééél. lőob 7 léo foglmi dó 8- cöé j foo cég, vlmi mogo mé égó vlol uglml uúj copobo mgvlo. llmoío, öpoi műöd gylő h mmifél vlo m hoo. m v o öpooío öből m, mly ol méél ll llmi, mly öl gy évid holó módo vol mg iéméy. fih cloo lődvl gy Gyógy-gydő Sövégé llö, Fll l, i cégi ll lvd vég mu b. é ll li omy gégip i m Digo Kf. ügyvő iggój mod. K Jóf m vbb llío, mi hogy vilgo m ipg lggyobb ül, m miél öbb ldo gy og gégügy yom miél mgbb öl gégipb, l vyépbb. do i lmj: gy fő juó gégügyi id -b gyogo 6, gyül Állmob 833, Chogb pdig 88 USD vol, vilg vyépégi glij h cup 7., Chog 3., míg gyül Állmo lő hly ll. éőpoból ugy, d ugy llíj Kló Zol, gég-gdgi Kuóöpoj vőj. Kifj, hogy h ig, hogy oű gégügyi chológi övli bg gyógyuli élyi úlélé, úgy ölégcö m mgvlóíhó poliii cél, hi élm vhó övd gégügyi ido övdé voj mg u. llé hi gdg- gégpolii év ó ölég cöé öi. poliii iovció-ll ög m. ovbb i éd h, hogy döhoó mgéé-, hogy gégügyi d fő célj m gégügyi ido cö, hm log vhó élm élmiőégé jví. m d, G gy mi olyvőj i iml, hogy géguimu vilgvioylb lggyobb fjlődő g, év 8-9 lél ő. gyog ó vly é ily célll lgöbb, főé émogból, uiból foglom iéb Sloviból. Köl iéb Holldi mglő Slovi. dé gyógylló lél öbb ülföldi vdég gil. Séchyi Pihőy bvévl blföldi m migy lél ő. fog é vő hly llu Uiób, d jó dogi hbilició, plii mműé é i. lmúl évb omyo jlő mog d 6 gyógy-mlfüdő flújího, léíéh. dé fogi dlő oűíé, llhly gyógyi lg ilí i lh plyi. gy d ló Dl Wold élép

6 6 D WRD. DCBR [FR] légd illíó 3D-b vlyi Dl Wold-ö ül lôö figylm öéppojb VRX Z. dj, mûöd öb bmuo 3D- yomó. i mgudu, c fogchib mí újdog chi. VRX ll gyogo mghooío 3D-yomi gyo pooípu-gyi (Rpid Pooypig RP) olgl méöö, épí, méfjlô, fomvô, mvô, mûygföccöô, ovoo é m m öbb év yújj. fogb ö-h év dé llmi, hi mgiméé, mjd ljéé VRX ZR. ig o. Fl Gyögy uljdoo-cégvő ól édü, hogy vlo b Dl Wold lő méyi? gy givl ülü illí, m úgy godolu, hogy ljö mi idő. lj új méimő íü, ovbb ilíou gy új lpol i cím. Bjlü gy wohop mg i, véyég mid bioyíj, hogy gyo bíu illí iéb. gyo öülü, hogy lő voi mgfllő vgy l még jobb iül mu Dl Wold. l lőob mi fogd ém. Ké ém, illv mgold muu b ílu. gyi míógéppl mogo implcióv lpj fúóblo lí. bb émb dü mg wohopo. logó mvl i légd? illí mid pj lj yivi idő l folymo vol édlőd. gyo o gyéi bélg folyu oly fogovool jbl, i m égó művli implció élül, hogy fúóblo hl. mod, hogy jól mgv fúóblo ő muju i gíhi! fj vijl gyo foo vol mu, mgőí mi bb, hogy folyu ll hi, gyo gyb yugi fúóbloo l jóvl olcóbb fúóbloo gy. dé m m vol gydül, m cég i bmuo 3D- yomó. Vlób, öülü i. S implumgyó -foglmó hi péél i i vol llív gy bj homdimió yomó, ő i iólg fúóbloo gy di l bvi d m mc hi, d ülföldi mgdl i. lyi mi ül, mly mg ív imi? mi fő ül ló fogblyoó gyho üég fogív homdimió yom, mly m hi fcij i v, hi éfhévi Kmi Plu Kf. őlü év ljé mgvol bj homdimió yomóvl folymo gyj Cl-Smil véd SZGVRÓ!!! SZÁJ SZGVRÓ!!! J SZGVRÓ!!! K DJ JÁR SZÉKFÉS RK DJ JÁR KP FSZR KZÔGYSÉG KFÉS RK DJ JÁR SZÁJ moojvl vlódi élméy ojvl vlódi élméy W&H fm yugod j, D l dolgoi. 3 fi yugod j, D olgivoól! vlódi élméy fm löpő jmoojvl féyj, 6W mid löpő j lgoi. 3 fi yugod j, D bíhóg, hoú fm moo mgbíhóg, hoú éf mooo, dlőjéb. 6W mid löpő j yi dlőjéb. yi élm, új fj F W ÉS S l &H Z fé dolg fm R y G K f j, oi. D V J él m 6 3 f moo W i j J Á v m m m R, ú oo id yugo l vló RÓ d j di é j f m!! l j gbíh öpő, lméy! y ó D i g j é Á d l, ho ő j l é ol l b ú l ho. ég mév l foglmo ló fogblyoó í, m m -5 fogblyoó ovo. pcolo vlyi Dl Wold-ö lpou mg idi m őlü vol yomóvl llío i! Smu ié jlő viigol ól, hogy hly iyb godolou, mio bj 3D yomói él öb ílju fogi poblém mgold. Fl Gyögy Hogy iül wohop? édlőd gyobb vol vl, fő bfogdó m lj mééb mgl! gyo céliyo, gyoli éd igi ihív jl. éd lgibb obbi flméü igol, mii implum hlyé fúóblol öéő fú jlő igéy l, d folym gy lmi m léggé im. ü vioylg gyű hlyü, hi digili féyépl éylg mi dü l lőé foglloi hb, ovbb míógép vi ofv CD pic mghoó plő vgyu, homdimió yom i mu m ldó lj. implumo hlyé míógéppl mogo fúho mlí hom ül imé gy v üég, hi DV vgy CB-C flvél míógép 8 F-ÉR? G! Hlj i P fiío 5 foi ééb! idj lj... P 6 C FGÁSZ KZÔGYSÉG moo mgbíhóg, hoú m, új fj yi dlőjéb. Állho hívj gíégül ollégi lfomo! ho hívj gíégül : i j ww fog w.f j.hu fog.hu : f: : f: i hí vj m 36 gí o! 788 égü -5 3 l 9 ZÉ K lfo 3.99F : ÁF SZ ÁR UVRZÁS YVÉ FJRÉSSZ ÉS SPKÁV GYÜ H-35 Budp, Ki Gömb u.. l.: , l./fx: mil: SZS, plpi ú 8-. l./fx: BUDPS, ipp u.. l./fx: ; RÉKK GYÁRÓJ Hg&iig GmbH., émog. : f: : : mo! S h öbb v mulép időéo héoy mu i lőí ő göbül gyo ű cob i FY ÉV JSKÖRÛ GRC gül 9- ii - VS ohodoic 8/9/ :38 P iyd Kf. 3 Budp, Bood uc. l.: H mégobil: öbb udi dől vgy D. Ciy Cill vévl iduló gépifx: gyöégí folymio, öéppob RCPRC dl. -mil: dőpoo:. oób 6. (pé). ovmb 3. (pé) Pg folym hlyí: D. Ciy Cill dlőj: Budp, Bó Bél u. 5. ljöű védlm pol fogblyó vilő pci VS ohodoic jpoli mé lgélbb plj ílj fogblyoó l li j-, fog- íyvédlm. Új modlll, új íl, dívüli dvméyl vju dv vlói! 5 ci, Róci ú 8. l./fx: , obil: mil: Rvéli díj:. F / fő h h öbb öbb folym díj VDW.Silv Rcipoc vgy VDW.Gold Rcipoc ülé vl é lj géb bmíju. vvő m lő időpo gy u igy ipóbli lhőég bioíu VDW.Silv Rcipoc d, illv Rypx 6 pxloo. GYÖKÉRCSR GYÖKÉRCSR ÁGÍÁS ÁGÍÁS di plu Kf. ody f.idd 6 fldolgol jól lh hli digili féyépél mgul. implumo mééh igío fuo míógép lhly éb ü m jl poblém. mgv ülő fúóbloo gy homdimió yoml ié mgoldo ihő. Rövid öfogllv: wohop gyo foo méy vol, jövő évi Dl Wod-ö i é mjd igéyb vi lhőég. yib vol mfél illíói élméy idé, mi lőő évb? ü midépp jobb élméy jl idi illí. gy vly még gyo dő volu, idé l m lmodhju, hogy mgüöü öéphldó i., o vlyi logó jö l ho imé, mgéi, hogy myi fjlődü lmúl gy év l. Úgy ém, m oou clód logói. GYÖKÉRCSR ÁGÍÁS ih öbb édlőd vol gil logói m vlyi lémho KÁR GY SZKÖZZ! ép b. 3 lél ő. ulgo v? mj mg póblj i mlí méló hiyéü m vol. duo VDW fodlmi Jövő l gyobb ddl ll mjd iúj RCPRC dé! uolu édéb, hogy még öbb logóvl udju gy mély i i RCPRC? pcolo poli. gy ici jlju, il-i d, gydüllló cipo, hogy v ómuó jvlcd/c-idvy llő, mjd lm mgül l időb o ovbbi édlődő győ vloó mogl. midö hom mé (R5, R vol R5) vol fl mi. m úlyo hiyog, gyöéco lőí l úlyomó hi élül i( lldó höbbégéb) cup gyl műl l ümlü hom p l. KÁR KÁR GY GY SZKÖZZ! SZKÖZZ! Jl: öpoi lfomuo vgy mj -mil cím. mj mg mg póblj póblj i i duo duo VDW VDW fodlmi fodlmi új RCPRC új RCPRC dé! dé! gyogo foglm: Budp, Róm Flói u. 3. lfo: , Fx: mil: ihop.ii.hu i i RCPRC? gyog Kf. i +W i Dl RCPRC? il-i H-37d, Budp,gydüllló Cillghgyicipo, ú 9-. il-i d, gydüllló cipo, ómuó jvl llő, mjd l mglfo: Fx: ómuó jvl llő, mjd l mggyő Wbuh: győ vloó vloó mogl. mogl. midö midö hom hom mé mé (R5, (R5, R R R5) R5) gyöéco gyöéco lőí lőí ( ( úlyomó úlyomó öbbégéb) cup gyl műl öbbégéb) cup gyl műl v mulép mulép időéo időéo héoy héoy v mu mu i i lőí lőí ő ő göbül göbül gyo gyo // :58 P ű ű cob cob i i

7 . DCBR [FR] D WRD 7 Plyíó élül h mgy Dl Wold illíi pviloji öö élv Hppy D dj flû gy éy bl: PÁYÁZÍRÁS. l mögö gy moolygó filoy, bodic Judi, PowD Kf. mu. Ô édü. Cégü év ó lőob fogi dlő fogchi m vlll plyí, plyi cd. fogovoo fogchiuo obb iólg j őből fjlé vllloi, d lmúl évb mo új plyi fo vi m éídő mogl öbbfj dvméy hilll gíi bővül, fjlőd. o édlőd, illv igéy plyíói öműöd? Év lgo 5-6 plyo íü du b. C bb évb ddig m migy millió foi ééb yü plyói, ügyfli m vi m éídő, ovbbi millió foi ééb dvő moú hilmog. y plyi öö ép mml v ömogo (GP-..-/, ill. KP-..-/), iovció (GP-.3.-/C, ill. KP-..- /B), lphly-fjli miohil (GP-..-/, ill. KP-..-/) oució. yi muó ddig 98 léo. ég dö vu vidéfjli, illv fogchiu-uló u igéylhő dclil öbi plyo vooó. ié myi v üég plyíó öműödé? é v üég plyíó, m gg buóól, hégől fllg ujól bdul fl plyó öműödül. Gyolilg c lío, ill. oly mllél, mly c ügyflü h mg, md plyó. Soo hllou olyól, hogy i gydül, vgy m mgfllő plyíóvl d b plyo, m yé mg mog, vgy lg m ud lmoli, h vi m éídő mog m ud vii. So mg m méyl űő lmoli pobléml i, m mgu hgy ő plyíói. vlü plyó lj biogb lh, m uoló moig végigviü vlü folymo. Him, hogy ő iü mi iü i. ily ípuú fjl plyi öbbég? dé lgépűbb plyi célo 3D- pomög, CD/ C-d b, illv új dlő, chii lboo mgvl, flújí.. m yio vgyu bmily m plyi lhőég mggd i. bb bléi oly plyi lhőég i, mlyl ddig Öö még m llo? m. Ujl, öö mgold llu ply bd. yib ül Öö olgl? ggyőődü, hogy ügyfli légdég ig foo, é ci idíj lléb dolgou. jli, hogy c m mgy mog u míu lő mgllpodo mudíj, i é lb éjü. Így ügyfli gyolilg ygi oc élül vgh bl plyob. plyi yg líé úl mi yúj még? idíju m mc ply mgí öllí ól, hm lmol homév fi időb flmülő jl líé, ovbb lg llő o i ügyfli dlé llu. gyo büé vgyu, hogy öbb oly viéő plyó i v, il év o öbb y poj i végigcilu. lggyobb iü, mio plyói bi ollégi jlj mu. Séhlyü Budp v. jli, hogy c budpi ügyfl vlll? Vlllou mc Budp, hm g ogb jl v. So fogi fogchii dőcéggl i dívül jó pcolo u f, öbb d plyi i mi íjü l. ívül fogovoo m g dlő ilí öö bé i vlllju plyo gíégévl. udomu i lőö jl mg plyíó cég cdl illío. Hogy ül Dl Wold-? gy fogchii cég mgé jlü mg Dl Wold-ö, d vü, hogy jövőb ölló do bodic Judi vju m mglévő méybli ügyfli. i il j gyo i modhju vélü illío. öbb dő ügyfli du co, ü gyü mgold mu lgdvőbb plyi oució mgllb. hom p l o éé pcolo ööü, úgy vidéi, mi fővoi ldő plyóil. Vhó újbb plyi lhőég? m. ég gg uópi uió pé v io. Rméyi i jub plyi dömpig idul, mly még öbb lhőég bioí mjd fogovoo fogchiuo. Smély, illv vlllo bo igy plyfigyll vju újo jlő plyói. Féy y ülföldi ui h lé iólg fogi ll mi éi gyog, öl l hi llodb gyv vdégéj, m fogi mgll így i léb mgyo vi igéyb. g ié lőob lcoy glj, bb övő í évb m l vlo. Ho ll i, hb m cup fogovoo ép ivló, d fogchii hé ívol i ig mg. fogi mgll uimu úgy vl ig, hogy bb ovoo fogchiuo ivl, llm l c yib gí, hogy m füd b. mgo iépülé olgl lgibb, hogy gégügy bb gméb foglm mg lőö, mi ll, mi öfiíoo ből lvéghő igéyb vhő. m gy mééű béml llé mgy gégügyb dolgoó lgfi jlő lmd öyő ogo gi béiől dül i fi.hu i flmé dméyiből. béu lpj gyogo gégügyb hvi buó lgfi gyg 3 foi, mi lél lmd lovii 85 foi mgfllő uóól, vlmi 35 lél vbb chogi 8 foio lgól. Hb gégügyö blül iéméyiggó i lgöbb: ő lgfiü 366 foi, mly még így i lmd m cégvő juiól. Ő ovoo övi hvi buó 6 foio béül, é foio h pdig c fogovoo lg 83 foio, vlmi fogchiuo 5 lgbé udj mgölíi, míg gb dolgoó öbbi muvllló ővéől dv gyógyooo ül g mőiig cup hvi buó 3 foi öül. Sj mgu vgyu ouci foglmo gy coo gyi fogi vlllo vőj, i hív fl figylm, hogy ülföldö mu vllló, ivló ép mgy fogovoo gy lvii hi mb ll jó híé, m pciú ll ülföldö i léi miőégi olgl. Uóbbi idő pl, hogy gol pic épp é gygül, m gy mgy fogovoo gli Íog gyvoib yio dlő, vgyi ilpíé olgli. Somlg pooollo miőégbioí gíő dició d idolgo folyi Gyógyi gégügyi iőég- Svfjli éb (GYSZ), mc fogovoo, hm fogchiuo vooó i mgfoglm mjd iylv mod l ugyo Kpi di, ié iőégfjli Főoly vőj. dició d fóub ugy m fogi uimu ll, hi lőob hi bgll miőégé jví cél, m poiív hodé lh géguimu ülé i. mgy fog gyég ovoi mlélb, épb mb limégéb, m óii dé og pici vyb hlylló mgdlőb öfiíoo llb dolgoó ollég öö. migy 57 mgy fogovo 8-9 lé éppc élép, még juléfi i poblém oo mu hív fl figylm gy mi mb. hb gyv fogovo ju fő, ugyo uópb lu lggyoibb jügi, i v lgöbb év gy, i m vol lyu, ömö, ihúo fog, míg hv év fli mgyo öbbégé gyl fog ic. illíó mod obl Bioc újdogé gy impllho üég bi gép muo b, mly ülölgég, hogy lőflül midö gy iív ipd. m i mgoo, hogy Poc mécld i újbb lml bővül. cég mui lmúl évh vioyív ívbb, élébb édlődő ööégől mol b, mi pémiumméől lévé ó, gdgi vlg idjé llm mglpé ho. délyi il lph mpl Kf., lph-bio c mé iólgo mgyogi foglmój ügyvőj mlé, hogy lmúl hom évb dimiu vloo mgyogi implumpic, vlo mi i i, ő, mgocom, líói volu. Siül oly mé ílu ügyfli, mly mgfll igéyi.

8 3- lőfii ció 3 55%-o dvméyl* Dlhí gy implum d, mly mid igéy ilégí. D XV. évfolym Á: 5 F H Í R K o. fog gégpoliii ifomció mgij X. évfolym. m Á: 5 F gy implum, hom ülöböő clol. SZÉK fogb mplológi P Ó G Dl P miu idvy FogKöyvjló chi Dl P idôo, miu idvy fogb oly foo muli ég ülüö ljí. hllgóól lvj, hogy vioylg övid idő blül mc, hogy bfogdj fldolgo gy gy myiégű ifomció ygo, hm gyolb llm i o. Ugyo épb plő ülöböő gy oó hllgó ll ülöböő hgúly p. övéb gy lőfodul, hogy gyol lmél lő ll, ó oo élméb fog ovol lé ül. fog, ob öbb mi dologi. fogovoi fllőég, fog vgy chiilg öél mg ívolú hlyllí vló öv mll, lldó mgövli pci géől vló godood. hom Wb 3 gyű llm, gyl fúi pooolll. vilgo lggybb hl implció d. ligu dgo uó, jóidulú jügi umoo fil pci éb Plfom Shif óiu pcol Si dodoib: lhôégi bôví Digili mgold ofil mdibul implológii ll m ocpciój Pcié Vélőgyég hgyomyo Slc clo Slc clo plfom hifig- vlo, mly l jli hly flépíméy-poíció, vlmi ülölg oo, mio m clo bioíó, igl plfom hifig, óiu clo gy léhő. Fogi mé fjléb 5 év pl gí gy újbb időlló mgbíhó mgold lli, mly hogíi Ö pci gyűbb léh. pci mooly, Ö ud, mi mgoldi. gyöé implum cl pol obl Bioc Svic G,. id jog fv. obl Bioc fli, obl Bioc logó mid gyéb mi védjgy miőül, obl Bioc védjgyé épi. modó yilo: gy mé m ül foglomb ö pico. Kéj jéo obl Bioc hlyi ügyfélolgl uli méílól. Fo: illium Rch Goup. gjobb m oblrplc pd Dl Poduc Shopp v. mplologi - boio.idd gbb élmiôég bilil fogpoéi ööhô 5/5/ 3: P D P Ó G Dl P miu idvy V. évfoly m Á: 5 F fog b D l P idô mi u idv o, y gyű llm, gyl fúi pooolll. ifjl i hl i dlő ivél D fogovo Kombilj új -dc i lmp. i bb fog í-vid lgifiomul poo mg gív gí ig dx), jó mgvil o Colo Rd féyö-bi idx (CR ició mgold polim ovív féy bioí ílíi. ú folymo. gy ii ol öi ümmód: hogy bfoly élül, lj idjé féyfo dű bili flőbb -dc D mujho. ö pi Gyoli co digili volumomogfi implológii llmho. uó, dgo umoo ligu jügi jóidulú éb fil pci. ŐSZ Plfom Shif óiu pcol Digili mgold ofil mdibul implológii ll hgyomyo Slc clo Slc clo plfom hifig- vlo, mly l jli hly flépíméy-poíció, vlmi ülölg oo, mio m clo bioíó, igl plfom hifig, óiu clo gy léhő. Fogi mé fjléb 5 év pl gí gy újbb időlló mgbíhó mgold lli, mly hogíi Ö pci gyűbb léh. pci mooly, Ö ud, mi mgoldi. ló Köyvj f o g b Fog X b vló : R voi épé hogy oj, hom Wb ó, fogo :6 : udomyo implológi ögi, im fogi, éiöyv i lxili yg, gép mi im - öd, léllyg godo édplció, bg ibg, jogi implbd llg -uópi iió- Köép, gdgi m j mgy jllmő voi,. Bmu plői, cii. pic i d ológi fjlőd lm 5/5/ 3: P ovbbi jli: Dl Hí, mplológi, éi gyü lőfi é d i mplológi Cd/Cm Fogch fog mi lpj uo Fogchi 5 F gy implum, hom m Á: X. évfoly ülöböő clol. 3 P Ó G X. évfolym. m Á: 5 F Dl P miu idvy. évfolym gyű llm, gyl fúi pooolll. Á: 5 F b D l P idô mi u idv o, y vilgo lggybb hl implció d. Gyoli co digili volumomogfi implológii llmho. iylv éii fogooho mhû Plfom Shif óiu pcol hgyomyo Slc clo Slc clo plfom hifig- vlo, mly l jli hly flépíméy-poíció, vlmi ülölg oo, mio m clo bioíó, igl plfom hifig, óiu clo gy léhő. Fogi mé fjléb 5 év pl gí gy újbb időlló mgbíhó mgold lli, mly hogíi Ö pci gyűbb léh. pci mooly, Ö ud, mi mgoldi. obl Bioc Svic G,. id jog fv. obl Bioc fli, obl Bioc logó mid gyéb mi védjgy miőül, obl Bioc védjgyé épi. modó yilo: gy mé m ül foglomb ö pico. Kéj jéo obl Bioc hlyi ügyfélolgl uli méílól. Fo: illium Rch Goup. gjobb m oblrplc pd Dl Poduc Shopp v..fogshp.hu www m Ö dő vgy c. idgy, hogy hogy m v: oblrpl bio lh b véglg mgpl mb, implum, mgbíhó fog gyöé fomló íódol bi idiciób. fúi lgyűí old yúj mid illv véglül gypoii l, i d flhlób végdméy léé. poooll dívül mgöyíi mgfllő do flhló úl jlő idició. oól ülöböő ípu öül vlhu öbb clo- igéyi mgfllő p Diódlé ovd fogíy oci fogimplció cöéb Slc clo Slc clo hly hgyomyo l jli vlo, mly oo, mio plfom hifig- vlmi ülölg óiu flépíméy- poíció, plfom hifig, bioíó, igl m clo mé fjléb léhő. Fogi gy újbb időlló clo gy pl gí Ö pci 5 év lli, mly hogíi Ö ud, mgbíhó mgold. pci mooly, gyűbb léh. mgoldi mi Á: 5 F fog b D l P idô mi u idv o, y gyöé implum é éjü hívj ovbbi ifomció l holpu : vgy logo lfomo, /oblplc bilil gbb élmiôég fogpoéi ööhô épi. Bioc védjgyé miőül, obl gyéb mi védjgy uli méílól. logó mid hlyi ügyfélolgl fli, obl Bioc obl Bioc obl Bioc Kéj jéo id jog fv. v. ö pico. Svic G,. Poduc Shopp obl Bioc m ül foglomb pd Dl gy mé oblrplc modó yilo: gjobb m Rch Goup. Fo: illium mplologi - 5/5/ 3: P 5/9/ :8 P fogi boio.idd é umológib ló Köyvj f o g b X Fog vló R épb Wb: hogy fogo voi ó, oj, hom uuoo ülvohllg é fog mi É fogo gyoli ég vioylg déől muli vél oly foo óól lvj, hogy fldol fogb í. hllg hogy bfogdj hygo,, üö lj ifomció blül mc o övid idő myiégű i o. Ugy gy gy oó go lb llm gy p. m gyo plő ülöböő hgúly épb ll ülöböő hogy gyol ó lőfodul, éb fog hllg gy oo élm öbb mi övéb ll, ó ob lő fog, fog vgy lmél ég, l lé ül. hlyllí ovo. fogo voi fllő lú ívo dologi öél mg vli pci ó mgö hom Wb chiilg mll, lld vló öv godood. vló géől : 5 f. évfolym Bili -3% Cd/Cm Dlh fogb í b l P D y u idv új -dc D fogovo i dlő lgifiomul i hl bb fog ifjl i lmp. jó mgvil Kombilj gí mg ivél idx (CR í-vid Colo Rd i ílíi. ig dx), gív ovív poo mgold ümmód: féy gy ii ö-bio ú féy lj idjé bioí élül, polimició hogy bfoly ol öi folymo. -dc D flőbb dű bili ö pi féyfo mujho. D H Í R K. évfolym Á: 5 F Dl P idôo, miu idvy XV. évfoly m Á: 5 F www. -dc.com/d oldlo mgu dj mid, mi miőé gi fog i mgvilgí ól udi lh. fog gégp oli ifom ció mg ii ij 6 F ligu dgo jóidulú uó, jüg i umoo fil pci éb Diódlé: lgyövh éidb Poblém impl mgold ció poi b pi é foo b fog gyöé implum D- Kf. Budp Réülő ú 5. lfo: /39568 Fx: /37 -mil: com.com x d. oldi Fc mpl d d. Gp jo, 7 F gbb élmiôég bilil fogpoéi ööhô : udomyo implológi ögi, im fogi, éiöyv i lxili yg, gép mi im - öd, léllyg godo édplció, bg ibg, jogi impli bd llg iió- Köép-uóp gdgi, m j mgy jllmő voi,. Bmu plői, cii. ológii pic fjlőd d lm S Fogchi, mplológi, CD/C gyü lőfi é F hly F fx: -993 l.: -99, l.hu -mil: mg b Híd fog d cimlp.id fogb Si dodo lhôégi ib: bôví Pcié Vélőgyég p Diódlé ovd fogíy oci fogimplció éb cö DH_boio mp oioó Búoo Kéidbo iv -.i dd Svi oli lyomvél: digili dl ölégb léhô ovbbi jli: 5/5/ 3: P úly gy Simmi 5/9/ :8 P fogi é umológib 7/3/ l.: mil: :6 é, CD/C, Dl Hí gyü lőfi é 5 F hly 3 9 F gydi lőfii igéy é éj jlo bmly idvy vgy őlg Ö ll vlo mgio ombiciój. ody f.idd 8 5 F hly 99 F ovbbi ifomcióé éjü hívj pol lfomo, vgy logo l holpu: cl mplologi - boio.idd ofil Digili mgold ll mdibul implológii Plfom Shif óiu pcol Digili mgold ofil mdibul implológii ll ciój ocp v: oblrplc. idgy, hogy Ö dő vgy m m pl mb, bio lh b hogy m fog gyöé fomló implum, mgbíhó véglg mgold yúj mid idiciób. íódol bi poii l, illv véglül lgyűí fúi poooll dívül flhlób i d gyúl jlő mgöyíi mgfllő végdméy léé. oól ülöböő idició do flhló igéyi mgfllő öbb clo-ípu öül vlhu.. évfolym é, mplológi, éi, CD/C gyü lőfi é b Híd fog cimlp.id fogb Dl P idôo, miu id vy digili Gyoli co implológii volumomogfi llmho. 5 F hly 3 9 F gy implum d, mly mid igéy ilégí.. ŐSZ bb hl vilgo lggy. implció d S fx: -993 l.: -99, l.hu -mil: mg -% 5 F, gyl gyű llm fúi pooolll. pi é foo b fog Kéidbo Svi -38% V. évfolym Á: Diódlé: lgyövh lyomvél: ô oli léh dl digili ölégb dd Dl P vy miu id X. évfolym. m Á: 5 F 5 f SZÉK C fogb d/cm mplológi éidb gbb élmiôég bilil fogpoéi ööhô 7/3/ P Ó G hom gy implum, l. ülöböő clo x d. oldi Fc mpl d d. Gp jo, mplologi - boio.idd iv -.i :. évfolym 6 F 7 F Fo: illium Rch Goup. gjobb m oblrplc pd Dl Poduc Shopp v. DH_boio gyöé implum Kf. ovbbi ifomcióé éjü hívj D- ib: dodo vgy logo l holpu: Silfomo, Budp 5. égi bôví ú lhô Réülő /39568 lfo: /3796.com Fx: - -mil: obl Bioc Svic G,. id jog fv. obl Bioc fli, obl Bioc logó mid gyéb mi védjgy miőül, obl Bioc védjgyé épi. yilo: gy mé m ül foglomb ö pico. Kéj jéo obl Bioc hlyi ügyfélolgl uli méílól. Pcié Vélőgyég mp oioó Búoo 5/9/ :8 P é fogb. ŐSZ lh. d mgol v: oblrplc. Poblém idgy, hogy Ö dő vgy m poib ciób pl mb, bio lh hogy m impl fog gyöé fomló implum, mgbíhó véglg mgold yúj mid idiciób. íódol bi poii l, illv véglül lgyűí fúi poooll dívül flhlób i d gyúl jlő mgöyíi mgfllő végdméy léé. oól ülöböő idició do flhló igéyi mgfllő öbb clo-ípu öül vlhu. é fogi umológib l P,D y d gy implum m égí idv yil i u. mly mid igé É uuoo ülvohllg fogo gyoli ég vioylg déől muli vél oly foo óól lvj, hogy fldol fogb í. hllg hogy bfogdj hygo,, üö lj ifomció blül mc o övid idő myiégű i o. Ugy gy gy oó go lb llm gy p. m gyo plő ülöböő hgúly b öő ol épé ülöb hogy gy fog ó ll lőfodul, éb hllg gy oo élm öbb mi övéb ll, ó ob lő fog, fog vgy lmél ég, l lé ül. llíhly ovo. fogo voi fllő ívolú dologi öél mg vli pci ó mgö hom Wb chiilg mll, lld vló öv godood. vló géől vilgo lggybb hl implció d. -dc.com/d www. dj oldlo mgu mi mid, i gi fog miőé ól udi mgvilgí 8 F! oliii X. évfolym. m gégp ij Á: 5 F fog ció mg ifom m XV. évfoly F gy implum, hom : 5 Á ülöböő clol. Dl P idôo, miu idvy Diódlé p fogíyovd fogimplció oci cöéb fogb cimlp.idd mplológi SZÉK lhí gy implum d, mly mid igéy ilégí. H Í R K 6 mgi év (gyü) lőfi é F hly -55% Bili éiöyv fogi implológi udomyo mi imi lxili yg ögi, implció yg- öd, gép, bd, bg godo, léllm, iió- llgibg, jogi éd. Bmuj mgy Köép-uópi implológii pic plői, jllmő voi, gdgi lm fjlőd dcii. l.: -99, fx: mil: Híd fogb Simmi gyúly 7/3/ :6 D. évfolym Á: 5 F ovbbi jli: mp oli lyomvél: digili dl léhô ölégb. évfolym : 5 f S: d. Gp jo, d. oldi Fc ovbbi ifomcióé éjü hívj lfomo, vgy logo l holpu: oioó Svi Dl P miu idvy é foopi fogb mpl dx v: oblrplc. idgy, hogy Ö dő vgy m pl mb, bio lh b hogy m fog gyöé fomló implum, mgbíhó véglg mgold yúj mid idiciób. íódol bi poii l, illv véglül lgyűí fúi poooll dívül flhlób i d gyúl jlő mgöyíi mgfllő végdméy léé. oól ülöböő idició do flhló igéyi mgfllő öbb clo-ípu öül vlhu. Búoo Kéidbo 6 F Cd/Cm fogb é fogb Diódlé: éidb lgyövh 7 F D- Kf. Budp Réülő ú 5. lfo: /39568 Fx: /3796 -mil: éii iylv mhû fogooho Gyoli co digili volumomogfi implológii llmho.. ŐSZ Poblémmgold implció poib f o g b Fogchiuohom mi lpj Wb: RX Fog fogovohllgó, fogovoi épb vló X. évfolym vél Á: 5gyoli F uuoo oj, hogy déől V. évfolym Á: 5 F É -38% % * lőfii ció. dcmb 3-ig öéő mgdl é évéy, myib ög igylí ddig mgöéi. // :59 P

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok.

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok. I. ful Kv Cp! Kj vlll lé l li lv. Klléi u ju i uócp vj j l - vé j ju i - i cp i xpíció i flé ulj Móli. A uó i l ulj é u u l li ép l lfjól 215. ciu 23-: Mll xpíció úvléépé é uó plój i l lj. Sj pló lv fljé

Részletesebben

csak 4.490,- csak 4.990,- csak 3.490,- csak 6.490,- csak 3.990,-

csak 4.490,- csak 4.990,- csak 3.490,- csak 6.490,- csak 3.990,- ó g ú * m üöó F E g Mg M mú gő ú N Bx üőhő B ő hő g p őm üőhő C ő N öő üőhő BC ő g p g üőh ó N p üőh ó g p B üőh ó ö püü m ú öö wwwphó m g g p óópó m g V * ó ö ü M Mg g E F ó ö ő ü m g * ú m ú ő ph h ő

Részletesebben

csak csak NYERŐÁR csak

csak csak NYERŐÁR csak ó 0 5 0 5 04 04 B 0 mu m ű h h ó m ó V H ( V ó d h m V u V u R h F H 0 4 u 0 mu m űh h ó m ó V H ( V ó d h m u V u V R h F H 0 0 Lő pó ó N m m 00%pmu pó ó 5885 8 5888 4 p hú I p! Fő pű Mx E p Lő ó m ú

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

ĺź ą Á ĺó ľ Á Á Ü Á ľ í ĺ ő ő ĺ ü ó ĺ ĺĺ ľ ĺĺ ĺ í đ ĺ ö í ľ ę ď í ó í í ó ď ď ď ź ź í ľ ó ľ ľ ľ ő í í ó ó ó ó ĺ ĺ ľĺ ĺ ł ĺĺ ę ő ő ü ő üĺ ó łí ľ ö ó ő ő ú ő ó ó ĺ ĺĺ ó ő ő ľ ő ľ ľü ó ĺĺ ĺĺ ő Ĺ ü ĺĺ źő

Részletesebben

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737]

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737] ó v m u V ZV N Y Ö N Y Ö R Ű! ú pő K m bő pő m u v m ó pdó pp 3 D D ő ú pő V óú pő p pp pb óű ő m 3 55 pő pő ő vc ő d 5 óv m x ó ő m m ddő ü m m u ó ó pu m v ő 5 853 5 58 5 m M m d L ő ó ó v p ő d pup

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

Á Á É Á Á É ö ó ő ő ó ó ó é ö é ö ú ó ó ó é ö é é ő ö ú é ö ő é é ő é ó É ő ó é Ü ö é ó é é é é é ó óö é ő ő é ó é é é ó óö é é ö é é ő é ű ó é ö é ő ú ö é é ö ö é ő ö ö Í ö é ö ö é ü Í ö é é é ó é é ő

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

ö í Á í ó ö ö ö é ó Ö í Ó Ö é Ö ő ó ó é ö é é é ő é ő ó Ó é é é é ő é ü ó ó ó é ö é ö é ű é Ö ő ó ó é ü é ó ö ú ó Í ű ö é é ő é ó ó ó é ö í é é ű ö ő ö í é ő ű ííó Ö Í ó Í ű é ű í ó í ö ő ííó ö ö Ö é ő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ő ü ü ľ ü ü ľ É ľ ó ü ľ ő í ő ź ő ě í Ĺ ľ ö ü ó Í ö ő ö Ĺ ĺ ľ í ő ő ľ ľ ő ü ő ó ü ő Ĺ ő ó őö ö í ĺ ü ö ľ ľü ö ý ő ü ö ľ ő Í ö ő ľ ö ó ó ĺ ę ľ ő ü í ő ź ú ń í Ź ó ľ ľ ó ő í ó ó Ł ľ ő ľ ź ó ö ó ź

Részletesebben

ł Á ľ ľ É ľ ĺ Á ľĺ ł ľ Ó ľ ó Á Á É ľ ő ľ ö ľ ľ ĺ ł Á É ł ł Á ľ Ö ľ É Ĺ ő ő ľ öľ ó ľ ę ő ľ ő ľő ľ ľő ůó ű ĺ źĺ ó Ą ć ó ó ľ ő ó ö ö ü í ź ę ľ ýĺ ö í í ó Ú ľ í ľ ľ Ą ľ ę ź ĺ ĺ í ú ľ ú Í íó ľ ź í ú í í ł ľ

Részletesebben

ő ľ ő ľ ľ ő ü ő ľ ľ ľ ľ ó ő íľ ľ ľ ĺíľ ĺ ź ľ ĺ ĺ ĺ ę ľ ĺá Á ľ ľá ľ É Í Ó ĺ ľ É ľé ľ É ľ ľľ Ü ľ É Íľ ľ ľľé ĺé ľ Ü ł É Ü É ń ĺ Éľ ł Á ź ú ľ ĺ É ł ĺ ĺ ĺá ĺ ľ ů ĺĺ ő Í ę ő Í ź ő ĺ ó ľ üĺ ő ó ö ő ö ű ő ü ő

Részletesebben

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés -! KIE B Kjü 4 8370425--0 Eül ú j f I Kr 205 B j K VII fl Él E ről ó rül l l r l Ú l l l l A l ól r rülr l: r jrű l Il l ll (jrű) l (r l l l) A r rről ü jí A jrű flől ű Pl r fllő rlrű lr ll lí frl l ó

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ü ó í ő ő í ő Í ö úö ő ü ö ő ü ó Ú ü í ó ü öí í ő ő í ő í ó í ó ó Í Í Í ö Í ő ö ö í ó í í ü ú ú ö ö ö ö ú í ó í ó í í ö í í ü ü ő ü ü ó í ü ó ö ú ó ű ö ő í ó ó ó ö ő ü ó í ü ö É ő ó í ó í í í ő ő ü ó í

Részletesebben

ᔗ厗- ü, ö ó ó ó öbb ö ód í - 990 LX ö ( ) 8 ( ) b d, 6 ( ) b d b b í f d j g ö b j, í ö í ó d ᔗ厗 ó ó 997 LXX III Tö (É ) 6 ( ) b d b, (3) b d / j b, 7 (3) b d c ) j b 3 ( ) b d b b í f, bb B Üdü ᔗ厗 ö B

Részletesebben

HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ. Komáromba.

HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ. Komáromba. X:_ f ff 8 ' 2 0 f,, K, 1938 12 ELŐFIZETÉSI ÁR E 10 P N 2f>0 P F 5 P E 20 f Mj $0000000000000000 Fő ő: PTHÓ GYUL SZERKESZTŐSÉG ÉS KIDÓHIVTL: K, I-u 23 Tf 61 H íj K u HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ u K Bó, öö

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ű ű ö ú ú ú ű Í ú ö Í ö ú Ú Á Á Á Á É Á Á Á Á Á É É Í É Á ő ö Í Í ú Í ő ö ő Í ő Í ő ö Á ö ő ő Íő ő Ó Á Á É Ü ö ú Í ú ö Á É É ö Á É É É ö ö ö ö ő ö ü É É Ü ő ú ú ü ü ő Í ö ő Íő ő ö É Á Á Á Á ő ő ő ö Í ő

Részletesebben

Apnoés oxigenizáció a sürgősségi légútbiztosításban

Apnoés oxigenizáció a sürgősségi légútbiztosításban Apé xgzácó ügőég légúbzíáb D. Eő Al Mgy Légő Npf Kf. Sz I Egy Okókóház AITO XIII. MSTOKE Kgz, Szg 2014. vb 8. 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 H l vl ég pá ápc... D. Eő - Apé xgzácó 3.5 évylégőrsi (fllgzág:

Részletesebben

ü ú Ö ő ü ę óľ ľ ő ü ő ü ľ ľ Á ö ó ó ő ľ ź ő ü í ő ő ó ő ö ö ü ó ö ó ü ń ő ńź ő ó í ľ ö ó ľ ľ ö ęľ ę ľ ľ ő ő Ú í ö ö ő ő Á ó ő ü ő í ę ü ö ő ü ő ö ü ő ő ö í ü ő ö í ő ú ľ ľ ő ü ú ő Í ő ü ü ö í ó ľ ö ő

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

ú ľ ľ é ő ü é ľ é ĺ é ő ú é Ż í ú ľ ľ é ő ü é Ü é ĺ é é Í é ő ĺĺ é ú é ł í ľ í ľ ü é ľ ő ľ é ľ ĺ ľ ő ő ľ ő ő ő ľ é é ö ľ ü ľ ľ éľő ő ó ő ő ő ő ő ü é ľ ő ľ é éľ í ľ é ő é ľ ő ĺő í ő í é ő é ľ ó í ź ľ ľ

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

šď Ř ľ ľ źł ő ü ź ľ ő ő ĺ Í ľ Á ĺé Éľ É É ł ĺľ ő ü ľ í ľ ľ ü í ő í ü É Í ľ É Í ľ É ł É É ą É Ú Ą ć É Í ľ Ü Ő Éľ Ü É ą Ł ą ą ĺ ĺ É Ą Ą ľ ĺ źí ź ľ ü ő ü ő ń ĺ Ó ő ő ü ü í ú ö ö ľ í ö ú í í ő ö ú ő ö ö ő

Részletesebben

Á Á É É ó ó ó ú Í ü ú ó ö ö Í í ú ú Í í ő ű ó Í ő ő őö ó ő ő ő ő í í ó ő ó ú í ő ó ő ö ő Ű ü úű Ü ú ú ó í í ö ő í Ű ú ő ó ó í í Ü Ü ö ó Ü í ó Í ő Í ú ú ú Á ó Í ő ő ő Ü ő ő ő Í Ü ó ü ó ó ő Í ú ó ő í ú úíö

Részletesebben

csak7 csak1 csak6 zabad tnő csak5 NYERŐÁR

csak7 csak1 csak6 zabad tnő csak5 NYERŐÁR 0 5 05 0 05 V á N h U ő p p UV 0+ mm p p ő 5 5 5 á up ü ü má u ú u www p hu á up p m VN ő C wn p 00%pmu p m á 5 0 5 U m ő ő p UV50+p mm H á h á pph h 5 5 U B J UV50+ mm p h á p ő 5 É m ő ő ú pő Km ú pő

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

csak csak NYERŐÁR IPŐVÁSÁRLÁS= jándékto Ajándékba rnazsák csak1

csak csak NYERŐÁR IPŐVÁSÁRLÁS= jándékto Ajándékba rnazsák csak1 : 0 uu u p m 03 I Sp p pő S d úp pő d m dp m pő 35 ö m ph 3 3 I p p pő 8 L ő ő j p O h pp p pő 35 ö m pő 3 m ő ű ő ph 3 0 3 088 IŐVÁSÁRLÁS= d I p * d 8 5 5 0 * d j ud ju G p 00%pmu p 08 33 3 L ü dőd 0%

Részletesebben

Á Á Ó É ö ó ö ó ő ű ó ó ú ó ó ő ú ó ó ü ő ó ó ő ö Íó ő ő Í ó ó ő ő ó ó ó ő ó ó ó ü ü ö ü ö ö ö ő Íó Í Í ó Í ÍÍ Á ó ö ó ó ó ö ö ö ű ó ü ü ű ö ó ó ó ó ü ő Í ú ö ó ó Í Í ó ő ó ó Í ó ó ó ú ö ú ó ü ö ö Í őó

Részletesebben

s az irodalom és művészet embereivel szorosabb érintkezésbe, részint mint Körnerrel barátságra keresményéből éldegélt.

s az irodalom és művészet embereivel szorosabb érintkezésbe, részint mint Körnerrel barátságra keresményéből éldegélt. Ú d í Qd Úd ü 4 ő Eő d ú dc, : 6 ó d- d Ú dő- - 4 ) dő FY ű d ő, ü ó, c ü ü N ü í ő ü,, d, Ö d, d ű ;, d c ő ú -, ü íó, d, d d íó c ú ó d, d, ü Gő,, 1 6- Gő d, d ód d, c ő, d, d, 15-19- d dő, ;, ő H ő

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

Ó É Í É í Í í é é é ö é é é ó ú Í ó é é é é í é é é éí ő é ó é é ő ú é Í ű ó ö ő ó ő ő é é é é ó é É í É é Í é í é é í ó í ő é ü ö ö ó ó öí é í ó é é é ó ó ö ó ü ö ő é ú ó é ú Í é Ú Ö ó é ó é ő é í ó ű

Részletesebben

ᔗ卧 ö nlí ó l l lᔗ卧 n c. ᔗ卧:. F G ö S c n I n E M K ÉÉ S c n I n E Inf u u l R n M ll F jl Mul c pl n Mű u n I l G ᔗ卧 ᔗ卧 呗 4 A ód ᔗ卧.ᔗ卧. F jlᔗ卧 ö n u... ᔗ卧.ᔗ卧. ᔗ卧n n pᔗ卧l f u... A d p b ᔗ卧.ᔗ卧. ᔗ卧 ᔗ卧 l n

Részletesebben

é ó é é é ó é é é é é ĺ é í ĺó ó ó í ľó ľ ó í ó ö é é é ö é é í é é đ é é é ö é é í é é í ľ é é ü ľ é é é ľ ľü é é ĺ é é ú Í ě ĺ ľ é é ü ń ľ ĺó é é ü ú đö é é é ű éľ é ĺĺ é é ĺ ź ľ ú ĺ í é ź Ä éľ í ź ű

Részletesebben

ąĺĺ Í ą ů ö ő ľ ú ľ ľ ő ü ľ ü ő ü ľ ĺ ý ľ ĺź őł ö ő ľ ő öľ í Í ü ú ű ö ő ő ľ ő öľ ö őę ö ö ö ö ű í ö ľ ľ í ő ű ö ő ő ę ű ľ ľľ ö ľ ö ö ĺ ľ ĺ ő ű ä í ö ĺ ö ĺ đ É ű ö ľ ő ü ő łĺ í ę ö í ö ľ ľ ü ö í ö ľ í

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

í ő É É Í ü ő ő í ü ő í í ő í ő ű ő í ó í ó ö í ö ó ü í í ó ó ö ó Í ú ó í Ö É Í ú í ú ő í í Í ű ó í ú ó í ó ü őí ö ő ő ó ö ő ó í ő ó í ó í í í í ő Í í ő Í í ő ó ö ó ö ü í í í Ü í ü ó í ő í ü ó ő ő ó ö

Részletesebben

ę ĺ Łĺ Ł ó őĺ í ó ó őĺ ľ í ľ ö ľ ę ő ő ľ ó ő ľ ę í ó ő í ľ í öđ ĺ ű öđ í ź ď í ź í ő ó ó ő í ĺ ľ ľ ű ö í ĺí ĺ ő í ó đ ľ ĺ ý ó ó őů í ó ó ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ö ľ Ĺ ő đ í ĺ őľ Á ď Í ľ ľ ľ ľ ó ľ ó í đ í ĺí ľ ö ó ö

Részletesebben

ĺ ú ő ů ő ő ú ü Í Í Ó ú ö ő ü ő őł ő ó ĺĺ ń ú ĺ í ĺ í ő ő ő ö ő ó ő ő ĺ ő ő ö í ő ó ĺ ő ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ó ĺĺ ő ő ĺ ő ĺ ő ő ú ĺĺ ĺ ĺí ĺ ő ĺí í ó ó ó ü ĺĺ ő ő ł í ő ő ĺ ő ő ő ő í ĺ ó ő ő í ő ő ł í ő ő í ú ź ĺ

Részletesebben

ő ü ó ő ü ó ó ő ó ű ő ő ű ú ő ó ő ő ó ó ő ó ő ő ó ő ő ó ő ó ő ú ú ó ó ő ú ű ú ű ő ú ú ó ó ó ó ó ó ő ó ó Í ó ó ő ó ó ő ő ű ú ű ú ó ó ű ú ó ő ő ü ó ó ó ő ü ó ő ő ő ő ú ó ő ü ő ü ú ó ő ü ÍÍ ú ú ő ó ő ó ü

Részletesebben

ó ľ ľ ę ź ĺ ĺ ĺ Ĺ ü ó ĺ ľĺ ü ú üö ź ü í ü ĺí ĺ źů ö ĺ ĺ ľ É É ó ľ Á Ü ľ Ü ĺ Í É Íľ ľ Ü ľĺľé ľ ľ ą ĺá É Ü Éľ ĺ É ľ ł Á ą ąó Ö É É É ľ ü ĺ ĺ ł Í ĺľ Ü Ü Ü ź ľ ü ď ĺ ę ź ĺ ü ź ú ź Í ľ ü í źú ó ö ü ö ó ó ű

Részletesebben

ő ó ĺ ő ü ü í Ý š ü ö ó ő ő ó ü ő ő í ĺ ü í í ő í ü ľ ö ĺ ő Í ő ü ö ö ő ę ő ő Í ľ ó ľ ĺ ó ź łó ó ĺ ó í ő í ő ü ľ ĺł ĺ ö ó ü ő ó ú Ą ř ö ľ ł ľ ľ É Éľ ó É É ú ü ü ő ü ó ń ő ü ő ő ź ö ő ü ő ľ í ĺ ó ü ú í

Részletesebben

ő ü ó ő ü ź ü ő í Ü ą Ő Íĺ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľľ ĺó ĺ ű ő ś í Ę ľ ő ő ľ ü ĺ ő í ő ü ĺ í ł í ĺ í ó ľ ĺ ő ő ü ź ö ö ó ó ľ í ü ó ü ľ ú ö ö ü ö ü ľ í ü ĺ ź ľü ú íĺ ź ó í ź Ł ľ ó í ą źĺ ĺí ó í ĺ Ö ź í ü ú ĺ ź Í

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ő ü ő ó ĺ ö đ ź źą ö ľ ó ő ľ ő í ö ú ľ í ó ť ę Ĺ ü ö ö Í ő ľ ó ľ ö ĺĺ ľ öľ ó í ľ ĺ ľö ó ö ő ű ő ĺ ľ ľ ő ú ľ ĺ ľ ó ěĺ ö ö ľ ľ ő ő ó ű ľ ő ĺ í í ľ ó ź í öľö ý ő ő í ę ľ í Í í ő ľ ĺ ĺ ő í ó í ő ý ľ ő ľ ľ

Részletesebben

Ö ö Á ó É É Á Á Í É Í í ó É É ó É Á ö É ö Á ó É Á Á Á Á Á É ö É Í É Á Á Á Í É É Á Á Á Á Ő É Á Á Á É É É É Ő É Í Á Á Í ó É Á ó É Á É Á É Í Á Á ő Í É Ü ő ő ö í ő ó í ő ő ő Í í í ó ó ö ö ö ö ó í ö ö í ó

Részletesebben

ľ Ä ę íł Ř Ę ł ł ó ú ľ í đ í Ú ľ ó ó ő ő ó ő ü ő É Á ľ Áľ É ű ö ź ľ ź ő Á ő ó ę í ő ö ö ö ö ö ü ö ő ü ő ó í ő ö ö ő í ü ő ö ö ó ł ĺű ó ľ ó ź ó ó ó ľ ö ó ó ó ó í ő í ü ľ ĺ í ő ő ü ľ ö ű ö ó ő ü ó ó ö ő

Részletesebben

ü ľ ľ ü ľ ú ľ ľ ú ľ Ż Í Ó ú ľ Ö ő ü ú ű ĺ ö ő ó óľ í ü ľ í ő ó ú ź ő ő ľ í ü ü ó Ż ő ľ ú í ő ó ó ő ő ő ő ő ü ó ő ö ú ĺ ó ó í ľ ź ő ĺ ü ó ľ ľ ü ľ ő í ó ľ ĺ ő ó ő ő ő í ü ü ó Ż ő ú ľ ź ľ ú í ľ ź ő ľ ľ í

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä ő ľ ľ ú ű ö ö ľ ö öľ ö ü öľ í ľ ö ö öľ í ą ö ľ ö

Részletesebben

Á Á ó ö í ő ö ö őí ö ó í ő ö í Á Á Á É ó ö É í ó ö ö É É őí ö ó ó ö Ö í ú ó ó ü ó ó ó í ó ó í ü ü ö í ő ü í ö ó ö ö ű ó íí ö ö ö í Á ö ö ö ó íí ü ö ö ö í ó ű ó ó ó ó ő ó ó ö ó ü ö ó í ó í ö ö őí ö í ó

Részletesebben

ęĺĺ Đ ć ą ľ ľ ł ú ű ĺ ľ ű ő ľ ő ľ ľü ó ľ ľ ľ ó ó ĺ Á Á ö ó ő ő ö ó ő ü ó Ö ő ü ő ľ í ő ü ź ő ó ő ó ó ĺ ö ő ö ö ó ó ľ ü ó ö ľ Í ú ó ö ő ö ĺ Ĺ ü ö ý ő í ü ő í ö í í í ó ź ĺ ű ő ő ü ó ľ ő ó ú ő ő ö ź ő ľ

Részletesebben

IMÁDOK AZÖNINTERSPORT NYERŐÁR

IMÁDOK AZÖNINTERSPORT NYERŐÁR ó n p mb 8 IMÁDOK K IRÁNDU LN I M INE GR IB INK ZÖNINERPOR CP ÁBÓL JÁNL OM : L bd dő pő Kn m p pő pb ó ő Könn ű p nd [ 0 h L nö ón h n m ndn őn NwNPC B p m ó Kö p n ő n ó mp ó p m ó D F hn ó m d n n [0

Részletesebben

ö ő ü ó ü ö ő ő ó ó ő ó Í ő ő ü Ö ő ő ö í ö ü í ó ö ö ó ö í ü ö ö ö ö ó ö Í ö ü ü ő ő í ö í í í ő ő ö í í ö í í ó í í í í ó ö Íő ő í ö ü ö ö ü Í í ó í í í ó ó ó ö í í ó ő í í í ö í ö ö ö ö ö í ó í ó í

Részletesebben

é ö é ő ő ö é Ö é ő é í ü í í Í Í ö ö ö ö Ú é Íő ő ö í Í é ő ö ö é ö ü ő ő ü ő ö ö é é ő ö í é é ö ő é ö ö é é í é í ö í í ú í Á í ő ő é í é é é í ö ú é é ö Í Í é ő í ö ü ő ö é ö é é í ö é ö é é é É Í

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

ö ę ľ ľ ú ľ ĺĺ ő ú ú ó ö ĺ Í ľ ĺ ú ľ Ö ĺĺ őĺ ĺ ú Í ö ę ľ ó í ó ú ľ Ö ź ĺ ő ú ó ö ő ľ ő ü ő ő í ő Ż ö í ő ľ ę Á ó ľ ó í ó Á ć őł íí ö ó ó ó ó ö ć ľ ľ í

ö ę ľ ľ ú ľ ĺĺ ő ú ú ó ö ĺ Í ľ ĺ ú ľ Ö ĺĺ őĺ ĺ ú Í ö ę ľ ó í ó ú ľ Ö ź ĺ ő ú ó ö ő ľ ő ü ő ő í ő Ż ö í ő ľ ę Á ó ľ ó í ó Á ć őł íí ö ó ó ó ó ö ć ľ ľ í ü ú Ö ĺ ű ő ĺ ľ óľ ľ Ö ő ó ü ő Á ü ľ ű őĺ ú ö ľ ö ö ę ó ó ľ ľ ę ľ í ó ő ó ĺ ý ő ľ ľ í í ü ę Íő ĺ ő ľ ő ľ Á ĺ ó ó ó ő ú ű ł Í ľ ö ő ó ľ ő ö ő ö ľ ö ö ő ľ ľ ľ ő ő í ľ ę ü ő ü ő ő ö ę ę ó ü ő ó ó í ó í ö

Részletesebben

1. melléklet az 10/2015(V.5.)önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 10/2015(V.5.)önkormányzati rendelethez 0/205(V5)ö h Böcö Kö Ö ü (F) 20423 A B C D E F G H BEVÉTELEK E Mí Tí KIADÁSOK E Mí Tí 2 Mö v 38266 62443 6275 Mö 38266 57957 39976 3 Mö v 624 4720 4720 S u 5373 7805 7070 4 Köh v 2657 84 573 Mu hő u 2885

Részletesebben

ö ö ő ö ö ő ĺ ő Ü í ü ó Ü ő ö ö ó ő ö ĺ ő ó ö ł ĺ í ö Ü ö ő ĺ ő ú ő í ĺ ó ü ó ó ó í ó Ü Ü ó ő ú í ó ó ó ü ú ó Ü ĺ ő ő í ĺ ü ő ó Ü Ü ő ő ő ú ö ö ő ő Ü ó ö ö ö Ú í ő ó ó ö ű ö ü ő ó Ü ú Ü ó ő í ő Ü ö ő ó

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ó ľ Á Áĺ ľ ľ ĺ ĺó Éľ ľľ É Í Á ĺ ľ ĺ ĺó ó í í ĺ ć ö ĺ ĺ ü ó ú í ó ó ě ľ Á ĺ í ű í ú ú í ú ľú Á ĺí ú ú ľ ľ í ú ó ľ ĺ ľ ĺó í ö ľ Á ś í ĺ ś ź í ú ś ó ú ú ľ ĺ Á ü ó ł Ľł ó ľ ł ĺ ó ź ó ó Í ł ó ú ľ ľ ľ íĺ ú ó

Részletesebben

7/2004.(.24.) D L ᜇ卷L ÜL ÜL L B L ÜL ÜL B L ŐL L ᜇ卷ᜇ卷 B L ᜇ卷L l pí l í ól d l l óló d p p l l l p l l ll pí ód í l pl l l l l l l l l l l l l pí l l d l l. L L D L ᜇ卷ᜇ卷ᜇ卷ᜇ卷ᜇ卷ᜇ卷ᜇ卷ᜇ卷 ᜇ卷ᜇ卷ᜇ卷ᜇ卷ᜇ卷ᜇ卷ᜇ卷 ᜇ卷ᜇ卷

Részletesebben

ú ú ú ő ü ö ö ő Ó ő ü ö ő ó ó ö ü í ö ö ú í ű ö ó ö ó ö ó ó ó ó ö ü ö ű ő ő ö ö ú ó ó ú ú í ű ź ó ö í ő ö ó ĺí ó Í ö ü ű Í ö ö ú ú ú ť ő ő ú Ö ő ü ü ó í ł ĺ ł ő ü ź ĺ ö ő ő ő ö í ő ö ü ö ő í ü ö í ę ő

Részletesebben

^àx^bs- liót 2. a v a l o r i z á c i ó által s o k

^àx^bs- liót 2. a v a l o r i z á c i ó által s o k M. é v f y 25. á ELŐFZETÉS év Féév 10 P. 5 P. A SZERKESZTŐSÉG 2'50 E y á á 20 P. Fő '- /. : f. BECSKÖ : H j ééű hövéy v uj báb é h. vácó c 10 á é v ( N é á 15 éb vá hcöé) á í c é y ápóá y u v á f ó é.

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

Ą ő ĺ őľ ę ő ú ľ ľ ú Ż Ż ő ľ ú ľ ő ü ü ľ ó ĺź ł ő ü Ż ľ ő ü ü ó ö í ő ó ö ö ö ö ĺ ö ő í ó ő Ż ő ö Í ó ó ö ö ő đ ö ö ö ő ü ĺ ĺ íĺ ĺó ĺ ó ü ü ü ľ ü ü ő í ĺ í ó ó ľő ľ í ö í ó ľ ö ľĺ í í ö ü ć ĺ ó ĺ ĺ ó í

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

ö ö ű ű ö Á ú Í ú ú ő ú ö Á Á Ü Á Á Á É Í Á Á É É Í É Á Á ő ö Á ő ö ő ő Í ü ő ü ö ö ő ő ő ü Á ö ú Í ő ü ö Á Á É Ö Í ö ű ű ö Á Á É É É Á É Ó É Á ö ö ö ö ő ö ü Á Á Á É É ő ö ő Í ő ú ú ü ő ö ő ü ő ő ö Á Ő

Részletesebben

A lᔗ卧 ᔗ卧 s l ok l pj h f él om s k s és, v g m s s v l ᔗ卧kö p lés g ol ol g om f l, m l síkm s és g képsíko k ll vég h j s l ok s v l. A m g o s vo l

A lᔗ卧 ᔗ卧 s l ok l pj h f él om s k s és, v g m s s v l ᔗ卧kö p lés g ol ol g om f l, m l síkm s és g képsíko k ll vég h j s l ok s v l. A m g o s vo l ᔗ卧 ), 2012 A f él om s k s és ol g om g po os s l ok l pj lé ho o ᔗ卧fo m m gs k s ésé j l ví s s, f lül é ) o. K ul ké ᔗ卧 s vo l sm jük, m s fo m c cs s ükség. hh cs k k ll l, hog ᔗ卧 f lül é m l ᔗ卧h jl

Részletesebben

e m ég a KIE házban k az egészség vá írá

e m ég a KIE házban k az egészség vá írá KT US Kidj Béécbi Kyé Ifjúái Eyü IV. évfy 1. á 2012. KO NF LI úc i hd, é á c á v Máju öpé é yü iy öv á u A. é KIE háb vá üöböő v ó döö épűű u y á épé 88% 78. úfódu b, é b i vu é ő iáibó. d é v i éé vá

Részletesebben

ő ľ ó ĺíľ ő ü ú ó ő Ö ź ó ľ ő Ű ó Ü ĺ ľ ľ Í ó ő ü ú ö ť ő ľ ő í ő ó ľ ĺ ú í ő ő ĺő ĺ ő ľ ü íí ö ő í ő Í ő ő ő ź ü ő ĺ ő íľ ő ľ ő ő ĺ źú ő ľ ű ł ő ő ő íľ ó Í ő ő ĺ ĺľ ľ Ú ó Ü ĺ ó ő ü ü ő ő ľ Í í ő ľ ľ ľ

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés MIKROCÖLÖPÖZÉS TALAJSZILÁRDÍTÁS

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés MIKROCÖLÖPÖZÉS TALAJSZILÁRDÍTÁS Külölg lpoáo MIKROCÖLÖPÖZÉS TALAJSZILÁRDÍTÁS BME Sládág Tó T Tó-oucó Smö Kp TALAJERŐSÍTÉSEK TÍPUSAI Épül l ljo uólgo őí, mglvő lpo hbíáövl mód: Aláflá, lábooá J goug (ljhbcoíá) Mocölöpö Ijálá cmj műgy

Részletesebben

ö ö í ó ő ő í Í ő ö ö ő Ü ö ő ó ő ő ü ő ú í ó ö ó Í ö ö ő ö ó ó ü ü ó ó í ő ő í ő ö í ó ó í ó í ö ó í ó í ü ö ó ó ü ő í Á ú ő ü ü ö ó ö Ö ő ü ő ö Ö ő ü ú ö ö ö Í ü ö ó ő ő ő ő ü ő ö í ó ö Á í ő ú í ú

Részletesebben

Ť ł ľ ó ö ö ő ű í ó ö ö ó ó ó ó ĺ Ĺ ő Ú í ó Í ó Ö í ľ ö ö ú ő ű ö ú ĺ ü ö ö ó ü ú í ő ö ú í ö ö ö Ü ö ú ö ú í ŕ ő í ó ő ú í ő ó ű ö ó ó ú ő ó ó ó ő ó ó ö ö ő ó ö ö ü í ó ó ö ö í ö ö ó ĺ ú Á ö ö ú ú

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

ő ü ó ő ő ő ľ Ő É ú ü ľ ű ľ ľ ľ ü ľ ĺő ő í ó í ü ö ö ü ő ź ö ö ź ó ú ö ú ú ő ú ö ő ö ó ó ő ľü íľ ó Á í ú ó ĺ ú ő ű ľ ľ ó ź ü ź ó ő ó í ó í ő ü ľ ü ő ű ü Ĺ ú ľ ú í ő ö ő ö ú ő ö ö ľ ú ť ő ľ ĺ ő ó ó ú í

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

Az aradi vértanúkra emlékeztünk meg rádiós műsor keretében, melyet a 7.a osztály tanulói adtak elő, Király Laci bácsi irányításával.

Az aradi vértanúkra emlékeztünk meg rádiós műsor keretében, melyet a 7.a osztály tanulói adtak elő, Király Laci bácsi irányításával. 2 0 1 5. ó b S ul - H Á v á ó l v j R V ívá l j Él á l ó ó l b B l í ő A uá l á A l p í v á L b l I ül lpívá vc, l v ülő vá l póu. Sólj há ül, bul jó,,, áclj! A blpő á: 3500 F / fő A bjövő ö lá, bő p v,

Részletesebben

ö Ö ő Í ó ű ó ó ö Ö ő ü ö ö ö ó ó ó ö ő ő Á ő ü ö ó ó ó ö ö í ö ű ö őí ú ö Á ö ö Ö ö Í ö Í őí ö ö ó ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö Ö ö ö ö ü ö ö ö ó ő ü ö ö ö ó ű ö í ö í ü ö ííí Í ó ö ó ö ó ö í Í ö ó ő ó ö ő

Részletesebben

ľłé ó ľ í ľő ő ő ę ő ü ő ľ ó ó ő ó Ĺ ľő í í ö Í ó ľ ř ľ É Í É Íľ ľ ń ł ľ łľé ł ľá ł ó É Ü ľ ŕ ł ľ ľľ ľé ż ÍÍ ź ő ő ü ź ó í ő ó í ď ľ ó ýę í ő ö ľ ü ľ í ó ö ý ľ ö ö ő ź ö ő ą ü ó ń ę đ ü ę ő ď ő ź ź Ľ Á

Részletesebben

ó ľ ő ü ő ľ ő ľ ľ ĺ ő ü ü ĺ ő ľ ľ ő ĺ ľ íĺ ö ľő ó ĺíľ ľ ĺ ľ ľ ľ ű ľ ĺ í ó ĺľ ó í ľ ľ í ü í ő í ĺ ü É É É Íľ ľľ ĺ ĺ ľ ľ É ľ Íľ ĺ É Ü É ĺ Éľ ł Á ł ĺ ľé ľ ľ ĺ í ĺ ź ĺ ź ü ő ő ź ú ő ĺ ě í ő í íí ö ú ľ ĺ ö

Részletesebben

K ö z l e k e d é s f e j l e s z t é s Mérnöki Iroda Kft. ᔗ匧 i u. 5. l./ ax: 22-34 4 1 Székesfehérvár közlekedésfejlesztési koncepciója I. rész I. Ada o i g la II. Alap i III. Ja a la o mun a m: 6 4/2

Részletesebben

í Í É ú í ő ü ő ü ö ö ő í ő ö ő ő ú í ő ő ő ő í í ú ő Í őí őí ú í Íí í ü ú É ú Í ü í ő őí ő ú í ő ú í í í ő Í ü í ő ü í í ú Í í ú ű ö ő ő ö í ő í í ő ő ö É Á Á É Á í ü ő ü í í Í Í Í ú í ö ő ő í ő ú ü

Részletesebben

31-ik szám. Tizenötödik évfolyam. l f!' *J J"7 tónín igttí ltln30 uis^:~ JaI. Nagy Miklós, (1-3) mánybiztossá neveztetett ki.

31-ik szám. Tizenötödik évfolyam. l f!' *J J7 tónín igttí ltln30 uis^:~ JaI. Nagy Miklós, (1-3) mánybiztossá neveztetett ki. 4 - Töö K - 5 LŐFIZTÉI FLHÍVÁ Töö K 5 V Ú J 88 ú (Iö A ú ; Oű B- ü ö) Á ú - ö / A ö ö ö öö A - ö ö ü Rü üöö ú - ö öö -öö öü A ö A ü üö ű M Kööü ü ö V Ú" P Ú" - ö ű - P Ú" A V Ú" ö «> üö; üö - ö ö ö- ü

Részletesebben

Komárom és az idegen forgalom.

Komárom és az idegen forgalom. í - ' VI. vf 4. á 20 fi Ká, 934. ápii 7. LŐFIZTÉSI ÁR v 0 P. v 2'50 P. Fv 5 P. á á 20 fi. ji i. Fő ő PTHÓ GYUL SZRKSZTŐSÉG ÉS KIDÓHIVTL Ká, Iái- 24. Tf 6. Hi ái ijá i. Ki vi. öű hiájá hü ö ii, h viáái

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ö í ő ó í ó ľ ő ó ľ ú ö ő í ö ľ ú ő ľ ó źĺ ľ ľ ľ ő ő ĺ ő ö ü í Ľ ő ĺ ĺ ö ľ ő í ő ö ő ü ő ľ í ü ő ľ ó Ĺ ö Ĺ ő ő Ü ő ő í ľ ó Ąźĺ ö ü í ő ő ľ ő ü ő ó ü ü

ö í ő ó í ó ľ ő ó ľ ú ö ő í ö ľ ú ő ľ ó źĺ ľ ľ ľ ő ő ĺ ő ö ü í Ľ ő ĺ ĺ ö ľ ő í ő ö ő ü ő ľ í ü ő ľ ó Ĺ ö Ĺ ő ő Ü ő ő í ľ ó Ąźĺ ö ü í ő ő ľ ő ü ő ó ü ü Ü É Á ľ ő í ó ó ó ó ľ ü ü ö ö ú ľ ń ó ó đ ź ü ľ ő ľ ü ü ó ó ő ľ ő ľ í ü í ź í ľ ľ ö ő ü ľ ő ü ő ľ ĺ ő ö ő ü ü ő í í ĺ ő ľ ĺĺ óó ľ ź ń ľ ľ ő ľ ő ę ĺ ű ó źń ű ó ú ź ť ľ ó ő ő ľ ő ľ ľ ú ó ľ ź ľ ő ó íľ ó í

Részletesebben