J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 5-i rendkívüli üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. május 5-i rendkívüli üléséről"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 5-i rendkívüli üléséről 44/2010. ( ) ÖK. sz. határozat 1

2 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 5-i rendkívüli üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint Török József polgármester köszöntötte a rendkívüli testületi ülésen megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket, az óvodai és az iskolai pedagógusokat, Rimai Éva szakértőt és Angeli Éva tankönyvszerzőt. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 fővel ülésezik, a testület határozatképes. A kiküldött meghívóban a jelenlévők tájékoztatva lettek a napirendi pontokról, melyek tárgyalásában változtatást nem javasolt. Kérte a képviselőket egyetértésük esetén szavazzanak. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a napirendi pontok tárgyalását elfogadta. 1. napirendi pont A német nemzetiségi nevelés-oktatás helyzetével kapcsolatos szakmai ellenőrzés megtárgyalása Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző Előterjesztő: Török József polgármester Török József: Az írásos előterjesztést, valamint a szakmai ellenőrzés anyagát a jelenlévők megkapták. A Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság április 29-i ülésén megtárgyalta a napirendet és határozati javaslatot tett a szakmai ellenőrzésről szóló jelentés Képviselő-testületi tárgyalására. Megkérem Rimai Éva szakértőt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. Rimai Éva: A jelenlegi vizsgálatot megelőzte a probléma feltáró vizsgálat, amely azt állapította meg, hogy szerencsés lenne a német nemzetiségi oktatás szakmai helyzetét felmérni. A felmérés két nagy részből állt. Elsősorban a 8. osztályos tanulók német nyelvi tudását mérte fel (szövegértés, nyelvi teszt), ehhez kiegészítésként kértük a Tisztelt Pedagógus kollégák véleményét a nemzetiségi oktatás gondolatairól. Utóbbiról úgy gondoljuk, nagyon sajnálatos, hogy nem kaptunk továbbmutató, értékelhető, és komolyabban felhasználható pedagógusi véleményeket. Hogy ez miért nem történt meg, azt nem tudom megmondani, de szerencsés lett volna, ha a pedagógusok a kérdéseket a súlyuknak megfelelően kezelik, és előre tudunk menni a nemzetiségi oktatás fejlesztésében. A tanulók nyelvi tudását egy megadott szempont szerint mérték a kollégáim. Szempontrendszert az iskolától kaptuk, újítást nem végeztünk. Nagyon sajnálatos a 8. évfolyam félévi szövegértési kompetenciája. Nem a múltat kell nézni, hanem a jövőt, a németes pedagógusoknak át kell gondolni, hogyan haladjunk tovább. A községnek nem érdeke, hogy éves német nevelés és oktatás után ilyen eredmények szülessenek. Szakértő kollégáim javaslatokat fogalmaztak meg. Finanszírozásra való tekintettel is elvárható egy eredmény. A nemzetiségi oktatás jó dolog, nagy jövő előtt áll, különösen szerencsés a német, mert ez egy piacképes világnyelv. Cél az legyen, hogy a ceglédberceli tanulók minél nagyobb százalékban tudjanak ezzel a lehetőséggel élni, piacképes tudást kapjanak a kezükbe. Ezek a gyerekek, igen magas százalékban biztosan nem képesek 4-5 mondatot írni és beszélni németül. Ebbe nem szabad belenyugodni. 2

3 Angeli Éva: 17 éve Vaskúton tanítok. A vaskúti iskola jelenleg is nemzetiségi iskola. Szerencsésnek mondhatom magamat, mert az iskolánkban 1-8. évfolyamon taníthatok nemzetiségi nyelvet. A B1 alapfokú nyelvi szintet a teszt nem közelítette meg, nagyon gyengén sikerült. Hogyan oldották meg a gyerekek, erről hosszas vitát lehetne nyitni. Eredmények tekintetében el kell gondolkodni azon, hogy minden tanulónak érdemes- e nemzetiségi nyelvet oktatni. Tudom, hogy ezen a heti 5 német órát kell érteni. Saját tapasztalatból mondom, hogy vannak olyan gyerekek, akik akár heti 10 órában tanulhatják a nyelvet, akkor sem lesznek képesek idegen nyelven kommunikálni. Javaslatot tettünk arra, hogyan tudnánk emelt szinten elképzelni a nemzetiségi nyelvoktatást. Török József: Köszönjük a szóbeli kiegészítést. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat. Koglerné Hernádi Ágnes: A szakbizottság hosszasan tárgyalta az anyagot. Javasoltuk, hogy meg kell oldani az óvodai német nemzetiségi nevelés és az iskola német nemzetiségi oktatás összehangolását, és tájékoztatni kell a szülőket és a gyerekeket a német nemzetiségi oktatás osztályonkénti követelményszintjéről. Dr. Nagy Gáborné: Tavalyi évben kezdődött a szakmai vizsgálat. Egy év után érzem úgy, hogy rájöttem arra mi az alapvető probléma a nemzetiségi oktatás területén. Alapvetően az lehet a gond, hogy a nemzetiségi oktatás a faluban hosszú évekig nem tagozatként működött, hanem érzelmi alapokon. Ceglédbercel sváb gyökerű falu, fontos a német identitástudat, ezért az volt a cél, hogy a nemzetiségi oktatásban minél több gyerek vegyen részt. Hosszú évekig az iskola valamennyi tanulója részt vett a nemzetiségi nyelvoktatásban. Ez pár éve változott meg. Ha az a célunk, hogy képességeitől függetlenül minden tanuló részesüljön az oktatásban, azzal nem lehet tagozatos eredményt produkálni. Van, aki alkalmas rá, mert jó a nyelvérzéke és bírja a terhelést, van aki viszont nem alkalmas. A fenntartónak és a nyelvoktatásban részt vevőknek kell dönteni arról, hogy mi a cél. Az iskolai követelményrendszer meghatározza, hogy hova kell eljutni. Szakértői anyag is tartalmazza, hogy a gyengébb képességű gyerekek visszafogják azokat, akik többet tudnának teljesíteni. A szakbizottság javasolta, hogy az intézmény vezetése, a német pedagógusokkal és külső szakértő igénybevételével rövid távú intézkedési tervet dolgozzon ki, a német nemzetiségi nyelvoktatás színvonalának emelése érdekében. Megyeri István: Hosszú tanári és vezetői gyakorlat áll mögöttem. A probléma feltáró tanulmányt és a szakértői vizsgálatot többször elolvastam. Erős érzelmi kitörések voltak bennem. Elképzeltem magam egy olyan intézmény vezetőjének, aki megkapja ezt az anyagot. Először úgy reagáltam, hogy túlzás, amit leírtak biztos, hogy a mérési módszer hiányossága miatt van. Többszöri elolvasás után viszont rádöbbentem, hogy több szempontú a mérés, a szakma szabályai szerint történt és nagy valóságtartalma van. Tennünk kell valamint, ha ezt a helyzetet fel akarjuk oldani. Akikre lehetne mutogatni azok a kollégák, akik ezt a munkát végzik. Lehetne azt is mondani, hogy valószínű, hogy Ők mulasztanak, nem veszik komolyan. Ismerve a kollégák személyiségét, szakmai múltját elsősorban az iskolai pedagógusokról beszélek- ez nincs így. Megfelelő munkamorállal, képességgel, szorgalommal rendelkeznek. És mégis itt van a totál csőd. Dolgok lényegét máshol kell keresni. A közel múltban iskolámban végeztünk egy érdekes kísérletet. Megkérdeztük a tanulókat és a kollégákat, hogy véleményük szerint mitől jó egy iskola, de csak három dolgot lehetett meghatározni. Ezt értékeltük, nagyon tanulságos volt mindenki számára. Én az adaptivitást, hatékonyságot és kellő puritánságot határoztam meg. Úgy gondolom, hogy jelen esetben mindenféle szempontból az adaptivitással van a legnagyobb baj. 3

4 Az adaptivitás helyzethez illeszkedő kellő cselekvés, a környezethez való alkalmazkodás. Nem az adott értelmes célokhoz történik erőforrás hozzárendelése, nem a megfelelő eszközök jönnek. Mindenki jót akar, de mégse lesz jó, mert az egész rossz. A struktúrával, az alapvető célokkal, és az ehhez rendelt eszközökkel van a baj. Ez nem feltétlen a fenntartói, vezetői oldalon jelentkezik. Hosszú évek óta történtek erőszakos, a dolgok lényegéhez nem illeszkedő eljárások. Ezeket meg kell szüntetni, a gyerek, a tanár és az oktatási rendszer szempontjából. Nem közvetítjük a megfelelő követelményrendszert. Ceglédbercelen a sajátos nevelési igényű gyerekek arányszáma többszöröse az országos átlagnak. Miért van ez nálunk? Ebbe bele lehet nyugodni, de a saját gyerekeinket tesszük tönkre. Közoktatási törvény 4. (7) bekezdése alapján a közoktatás szervezésében, irányításában, működtetésében, feladatainak végrehajtásában közreműködők döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe. A közoktatásban a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy - az e törvényben meghatározott szolgáltatásokat megfelelő színvonalon biztosítsák részére oly módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan terhet, - az e törvényben meghatározottak szerint minden segítséget megkapjon képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos korszerűsítéséhez ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényező figyelembevételével, a többi gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetőségek közül számára legkedvezőbbet választva döntsenek. Úgy hiszem, hogy ezt az alaptételt az elmúlt időszakban sokszor figyelmen kívül hagyták. A rendszer nem adaptív, mert ezeket a feltételeket nem tudja teljesíteni. Nagyon sajnálatos és nem kívánatos dolog az arogancia, amivel az óvodában a szakmai felmérést kezelték. Én is munkavállaló vagyok, van főnököm és kötelezettségeim, valamint munkaköri leírásom is. Ilyen viselkedést nem lehet tolerálni és eltűrni. Nagy tisztelettel kérem a kollégákat, hogy az ügy érdekében kellően értékeljék és gondolják át, kulturáltabb, intelligensebb munkavállalói magatartást tanúsítsanak. Rábenspeckné Lőrincz Anna: A szakmai ellenőrzés anyagát elsősorban pedagógusként olvastam el. Köszönet az iskolában németet oktató kollégáknak, hogy a fenntartó rendelkezésére álltak az előkészítésben, a lebonyolításban és véleményükkel segítették a szakmai ellenőrzést. Szakértőket kérdezem, nem lett volna jó, ha első osztályban is végeztek volna egy mérést? Értem a nemzetiségi nyelvoktatás követelményszintjét, de úgy gondolom, hogy mi más százalékos aránnyal dolgozunk. Nem a kollégák határozzák meg, hogy kinek ajánlják a nemzetiségi nyelvoktatást, ezt a szülők kérésére az iskola teljesíti. Lehet, hogy időnként méréseket kellene beiktatnunk, mert így tájékoztatni tudnánk a szülőket, hogy a gyermeke megfelelő képességekkel rendelkezik, vagy tanácsoljuk, hogy a gyerek érdekében válasszon egy másik formát. Rimai Éva: Teljesen igaza van, a szülő választja a gyerekének, nem a pedagógus Szülőnek lehetősége van megfontolni, az iskolának azonban kötelessége a 35% betartása. A diák akkor is lehet nemzetiségi tanuló, ha nem teljesíti a 35%-ot, de az idő végezetéig lehet, hogy 5. osztályos lesz. Dönthet a szülő úgy is, hogy feláldozza a gyerekét, és azt mondja, hogy ilyen feltételekkel is legyen nemzetiségi tanuló. De akkor ez az eredmény. Álláspontom szerint azt sem lehet megtenni, hogy a 35 %-ot teljesíteni kell, de a pedagógus jó szándéka miatt nem bukik meg a gyerek. Pedagógus hozott anyagból dolgozik, a gyengébb képességű gyerek ennyit tud. Szülőnek is tudnia kell, hogy gyermeke nem fogja teljesíteni a szintet. Nemzetiségi nyelvoktatás emelt szintű, tagozatos nyelvoktatási forma, és a 35 % szerény szint. Követelményigény a B1 szintű C típusú alapfokú nyelvvizsga. Ez nagy követelmény, de el is várható, hiszen évig biztosítva van a normatíva a nemzetiségi oktatásra, vannak német nemzetiségi pedagógusok. Nem nyugodhatunk bele, hogy évi tanulás után ennyit 4

5 tudnak a gyerekek. Nagyon sok az SNI-s gyermek, és nem azért nem tudjuk megcsinálni, mert rossz pedagógus vagyok, hanem azért, mert nem lehet. SNI-s gyerek sokszor a magyar szöveget sem érti, nemhogy a németet. De arra van esélye, hogy normál tagozatban heti három órában eredményt elérjen. Szülők tájékoztatása fontos, és a követelményszintet meg kell határozni. Megoldásra intézkedési tervet kell készíteni, jó lett volna, ha a pedagógusok válaszolnak a kérdésekre. Minden intézményben létezik az IMIP, ami tartalmazza az önértékelést is. Ebben komoly kérdőívek vannak. Vezetői ciklusonként komplex értékelést kell tenni. Nem tudjuk, hogy mi volt a probléma az, hogy megkérdeztük a pedagógusok véleményét a tesztről, vagy az, hogy a kérdéseket németül tettük fel. Nemzetiségi intézményekről beszélünk. Fel kell vállalnunk azt is, hogy netalán az a problémánk, hogy kiestünk az írásbeli gyakorlatból. Megoldás lehet a továbbképzés. Úgy gondolom, hogy munkaügyi problémákat is felvett, ha a pedagógus megtagadja a fenntartója és intézményvezetője utasításának a végrehajtását. Voight-Varga Ildikó: Nem vettem részt a vélemény nyilvánításban? Ez véleménykérés volt, vagy szakmai ellenőrzés? Rimai Éva: Nem értem a kérdést? Voight-Varga Ildikó: Az óvodában a gyerekekkel német szóban foglalkozunk. Szerencsésebb lett volna, ha bejönnek a csoportba és megnézik az óvónők munkáját. Rimai Éva: Szakmai ellenőrzésnek része a véleménykérés. Említettem már, hogy vezetői ciklusonként önértékelést kell végezni, amelynek része lehet egy szakmai ellenőrzés. Szakmai ellenőrzés keretében végeztük a kimenő évfolyam mérését. Szerettük volna azt is megtudni, hogy mit szól az eredményhez az érintett pedagógus. Mi a véleményük a tesztről, esetleg eszközállomány hiány van, stb.? Ez kiegészítette az ellenőrzést, a kérdésekre válaszolni kellett volna. Óvodapedagógusok észrevételezték, hogy a nevelés oktatásnak lett fordítva. Nyilvánvaló, hogy az óvodában nevelésről beszélünk. Dr. Nagy Gáborné: Úgy gondolom, hogy Voight-Varga Ildikó azt kérdezte, hogy az óvónőket ellenőrizték a teszttel? Rimai Éva: Nem volt feladatunk az óvoda szakmai ellenőrzése. Az óvó néniket azért kérdeztük meg, mert a 8. osztályos gyerekek tudásában az Ő munkájuk is benne van. Pedagógus értékeléséről nem volt szó, ezért nem értettük ezt a hozzáállást. Az iskolában egy pedagógus tisztelt meg bennünket és a fenntartót azzal, hogy komolyabban vette a tesztet és minden kérdésre válaszolt. Magam részéről javasolnám az óvoda szakmai ellenőrzését is. Angeli Éva: Mérés akkor lett volna tökéletes, ha minden évfolyam végén elvégezzük. Lehet, hogy jobban látszott volna, hogy melyik ponttól nem működik a nemzetiségi nyelvoktatás. Magyarországon színes a nyelvtanulás lehetőségének palettája. Ceglédbercelen lehetőség van nemzetiségi nyelvoktatásra heti 6 órában 6. évfolyamig, ezt követően még mindig kiléphet a rendszerből és folytathatja heti három órában idegen nyelvként a tanulást. Lehet negyedik évfolyam után heti három órában is tanulni a nyelvet. SNI-s gyerekeket is fel lehet mentetni a nyelvtanulás, illetve az értékelés alól. Ezt bármikor meg lehet tenni, a pedagógusokon múlik, hogy észrevegyék ezeket a problémákat. Fontos, hogy a gyereknek sikerélménye legyen a nyelvtanulás területén. 5

6 Megyeri József. Minden évben magyarból és matematikából országos kompetenciamérést végeznek, melyet az állam finanszíroz. Ceglédbercelen nemzetiségi intézmények vannak, fenntartói finanszírozása az intézményeknek nem kevés, ezért jogosan szeretnénk látni, hogy mi a nemzetiségi nyelvoktatás hozadéka. Ezt az állam nem támogatja. A fenntartó az iskola német nemzetiségi oktatásának szakmai ellenőrzésére tudott forrást biztosítani. Jogosságát senki nem vitatja, távol állt attól, hogy a pedagógus szakmai felelősségét kérdőjelezzük meg. Annak idején Ceglédbercelen a nemzetiségi oktatás mellett voksoltunk, mert emelt óraszámban idegen nyelvet tanulhatott a gyerek, és az állam is finanszírozta. Nagyon elszomorít, hogy a kisebbségi önkormányzat nem vesz részt az ülésen, holott a német nemzetiségi oktatás fontosságát hangsúlyozzák. Amorf politikai irányvonal mentén haladunk, minden gyereknek német nemzetiségi nyelvet kell tanulnia. Helyi politikai manőverezésnek a gyerekek lettek az áldozatai. Az iskola pedagógiai programjában 35 % szerepel. Az anyag tartalmazza, hogy a német nemzetiségi oktatás vonatkozásában a 35 %-os minimumszint a gyakorlatban értelmezhetetlen, hiszen egy ilyen teljesítménnyel egészen biztosan nem lehet C típusú alapfokú nyelvvizsgát tenni. Mindhiába kap az 55 %.os teljesítményére a tanuló közepes érdemjegyet, ha az 55%-os német nyelvi tudása a valóságban nem közepes, hanem elégtelen. Ezt az ellentétet fel kell oldani. Tantervi követelményeket a gyerekekkel ismertetni kell. A tanulmány szerint a 8. osztályos tanulók közel felét elégtelenre kellene osztályozni. Azt hangoztatjuk, hogy a ceglédberceli intézményeknek a versenyképessége a német nemzetiségi nyelvoktatásban rejlik, és ezt a szolgáltatást tudjuk nyújtani. Versenyképesség megbukott. Nyílván az illúziót nem szabad lerombolni, nem azt választom, hogy holnaptól mást keresek. Középiskolában tanítok, és már többször jeleztem, hogy a ceglédberceli gyerekek középiskolai eredményei nem tükrözik azt a teljesítményt, ami ennyi nemzetiségi nyelvtanulás mellett elvárhattunk volna. Szülő korrekt tájékoztatást kapjon. Óvodai pedagógusok az alsó osztályos német pedagógusokkal együtt dolgozzanak ki szakmai szempontok alapján összeállított felvételi rendszert. Ez alapján javasoljuk a gyereknek és a szülőnek, hogy milyen oktatási formában vegyen részt. Továbbiakban is biztosítsuk az átjárhatóságot, és évente legyen meg az esélye a gyereknek, hogy választhasson. Javaslom a Pedagógiai programnak a módosítását, valamint a követelményrendszerhez történő igazítását. Úgy gondolom, hogy a német nemzetiségi oktatási forma elsősorban azoknak szól, akik ehhez a nemzetiséghez tartoznak. Elsősorban oktatáspolitikai, és identitásbeli kérdés is, melyet vállalni kell. Legyen tisztában a szülő azzal, hogy az anyanyelve a német. A szakmai ellenőrzés anyagában is szerepel, hogy mivel kisebbségi nemzetiségi oktatásról van szó, a követelmény részletezése anyanyelven (német) történik. Aki német, annak az anyanyelve német. Miért nem szabad ezt felvállalni? Az anyagban a következőket olvashatjuk: Nem szabad viszont elfelejteni azt, hogy a német nemzetiségi nyelvoktatás most is többletpénzébe kerül a fenntartónak: csak éppen ez a pénzkiáramlás nem hoz kellő eredményt. Az eredménytelen pénzkiáramlást, fölösleges pénzpocsékolásnak nevezzük. A fenntartó egyben az önkormányzat, aki közpénzeket használ a nemzetiségi oktatás céljára. A szülőket is megtéveszti az intézmény, ha nemzetiségi, azaz emelt szintű nyelvoktatásnak nevez olyasvalamit, amit a tanulók viszonylag jelentősebb részénél nyilvánvalóan nem az. A teszt megkérdezte a pedagógusoktól, hogy megfelelőnek ítélik- e az anyanyelvi német oktatás intézményi színvonalát? Remélem, hogy a válasz a tanulmány értékelésekor és megismerésekor átértékelődik. Óvónők egyetlen egy kérdésre válaszoltak mindannyian, mégpedig arra, hogy milyen előképzettséggel kezdik meg a gyerekek az óvodai nevelést. Azt írták, hogy semmilyennel. Akkor az alapító okirat szerint miért kétnyelvű az óvoda? Szabade valótlan dolgot felvállalnunk, amikor a pedagógusok kimondják, hogy nincs meg ennek az alapja. Nem szabadna politikai vitáknak kitenni a szülőt, pedagógust és a gyerekeket. Szakértők lelkiismeretesen, kritikusan és őszintén végezték az ellenőrzést. Remélem, hogy a kritikákat megfogadjuk, és úgy döntünk, hogy legyenek a ceglédberceli intézmények 6

7 versenyképesek, csak valahogy másképp. Fenntartó elsődleges célja, hogy a ceglédberceli gyerek itt járjon óvodába és iskolába. Közösen kell gondolkodni, mely a gyerekek, valamint a szülők elégedettségét szolgálja. Kérem a kollégák kérdéseit és észrevételeit. Rimai Éva: Az óvoda azért kétnyelvű, mert nem lehet másképp nevezni. Az óvodában csak német anyanyelvi nevelés folyna, akkor lenne másképp. A legalacsonyabb igényszintű nemzetiségi óvodát nevezzük kétnyelvűnek. Emelt szintű német oktatás során idegen nyelvet oktatnak, de ettől függetlenül anyanyelvnek nevezzük. Valaki úgy is lehet sváb, hogy nem is tud németül. Sok mindenki elvesztette a nyelvét, de nem vesztette el az identitástudatát, a lelkét. Német nemzetiségi nyelvoktatásra történő jelentkezésnél nem feltétel, hogy németül beszéljenek a családban, sváb az, aki annak vallja magát. Az a gyerek, aki 8. osztályban kettes kapott, az a papír alapján nemzetiségi nyelvoktatásban részesült, de a gyakorlatban nem tud németül. Nincs esélye arra, hogy kétnyelvű intenzív tagozatos középiskolába jelentkezzen, vagy szakmunkás vizsgája után Németországban helyezkedjen el. Szülőnek joga van tudni, hogy mi a követelményszint és ennek nem teljesítése esetén mi a helyzet. Megyeri József: Szülőnek a pedagógus őszintén mondja meg, hogy milyen oktatási formát javasolna a gyereknek. Ez a pedagógus kötelessége. Dr. Nagy Gáborné: Mi van azokkal a gyerekekkel, akik német identitásúak és gyenge képességűek? Törvény lehetőséget ad arra, hogy válasszák a nemzetiségi nyelvoktatást. Követelményszintet meghatározzuk, akkor ezek a gyerekek nem tudnak részt venni ebben az oktatási formában. Intézményvezetőként javaslom, hogy azok a gyerekek, akik nem bírják a nemzetiségi tagozatot a német identitástudatukat fejlesszék, mélyítsék és érvényesítsék. A községben jelentős hagyományápolás folyik, de lehet, hogy még ennél is több lehetőséget kell biztosítanunk. A Pedagógiai programunkban nincs külön meghatározva a német nemzetiségi oktatás százaléka. Azzal nem értek teljesen egyet, hogy ez az oktatási forma megbukott. Szakértő asszony is elmondta, hogy voltak olyan gyerekek, akik a teszt során jó teljesítményt nyújtottak. Minden évben a német versenyeken a gyerekek jól szerepelnek. A német pedagógusok ösztönözték a szülőket és a gyerekeket, hogy próbálják meg a német Junior nyelvvizsgát. Ezt 9 gyerek kiváló eredménnyel végezte el. Megállapítható, hogy van olyan gyerek, aki alkalmas az oktatási formára és jogosan igényli. Előző vezetői ciklusomban tettünk javaslatot arra, hogy az óvoda-iskola átmenetet megkönnyítése érdekében az 1-2. osztályban a német tagozaton az oktatás játékosabb legyen. Szeretném kérni a pedagógusokat, hogy az ellenőrzéssel kapcsolatosan mondják el véleményüket. Megyeri József: Óvónők már ismerik a követelményszintet. Óvónőknek felelőssége van abban, hogy az iskolai beiratkozásnál a szülő milyen oktatási formát választ. Szülő a pedagógusra hagyatkozik. Török József: Az óvónői véleménynyilvánítás, az anyag 61. oldalán található, mindenki által ismert, és elnézést kérek érte. Számomra megdöbbentő és példátlan. A két anyagot összehasonlítjuk, világossá válik a fenntartói és a pedagógusi felelősség. Nem kell egymásra mutogatni. Probléma van a rendszerben, mert a forrás és a szakember gárda biztosított. Meg kell találni, de nem így. Akkor, és ott mondjam el a véleményemet, ahol lehetőségem van rá és úgy, ahogy azt a szakemberek kérik. Elvárom az elhivatottságot a gyerek iránt, és bizonyos szempontból hűséget a fenntartóhoz. Az óvodai nevelés tárgyi és személyi feltételei biztosítottak. Köszönöm a szakértők és azoknak a munkáját, akik az anyag elkészítéséhez a tudásukat hozzátették. 7

8 Molnár Lászlóné: Angeli Éva egy jól működő nemzetiségi intézmény vezetője. Ne próbáljuk meg mi kitalálni a megoldást, hanem intézményvezetőként tájékoztassa a jelenlévőket arról, hogy Vaskúton hogyan működik a beiratkozás, óvónők felvállalják, hogy a szülőket tájékoztassák arról, hogy milyen oktatási formát válasszanak a gyereknek, 8. osztályos kimenetet mérik-e, más nemzetiségi iskolákban végeztek- e felmérést és ha igen, akkor ott milyen %-os arányok születtek? Úgy gondoljuk, hogy felkészültek a pedagógusok, szakmai egyeztetések folyamatosak. Angeli Éva: Nem a pedagógusok szakmai felkészültségével van a probléma. Valami a rendszerben nem úgy működik, hogy a 8. év végi kimenetel a követelményeknek megfelelő, vagy a követelményhez közeli legyen. Saját tapasztalatból tudom, hogy az alapfokú komplex nyelvvizsgához szükséges 60 %-ot a 8. osztály végére viszonylag kevés gyerek tudja teljesíteni. Ez lenne a cél, de más a realitás. A tanulmány is tartalmazza, hogy nem a pedagógusok szakmaiságot vonjuk kétségbe, hanem valamit kellene csinálni a nemzetiségi oktatással, hogy az jól működjön és a kimenetelen is látszódjon. Vaskúton az óvoda kétnyelvű. A gyerekek nálunk automatikusan első osztályban nemzetiségi nyelvként kezdik el tanulni a németet. Nyílván van kivétel, amikor a szülő nem így gondolja, ezt elfogadjuk. Negyedik osztálytól belép az idegen nyelv oktatása heti három órában. Azoknak a gyerekeknek, akik nem bírják teljesíteni a nemzetiségi nyelvoktatás szintjét felajánljuk, hogy a továbbiakban heti három órában tanulják a nyelvet. Innentől kezdve kiléptek a nemzetiségi nyelvoktatásból. Ötödik osztálytól kezdődően csoportbontásban tanulják a nemzetiségi nyelvet a gyerekek. Alapszintű és emeltszintű csoport van. Természetesen mind a két csoport végkimeneteli teljesítménye azonos. Emeltszintű csoportban lévő gyerekek nyelvvizsgát tesznek, kéttannyelvű iskolában tanulnak tovább. Felső tagozaton megvan a lehetőség, hogy bármikor kiléphetnek a gyerekek a nemzetiségi oktatásból. Nálunk is vannak SNI-s gyerekek, nem ilyen nagy számban, mint Ceglédbercelen. Ezeknek a gyerekeknek kérik az idegen nyelv tanulása alóli felmentést, vagy az idegen nyelv értékelés-minősítés alóli felmentést. Pedagógiai programunk tartalmazza, hogy negyedik és hatodik év végén, valamint 8. félévkor tartunk belső vizsgát magyarból, matematikából és német nyelvből. Idegen iskolában eddig még nem mértem. Iskolámban is megírattuk ezt a tesztet, több gyerek volt, aki 60 % felett teljesített. Rimai Éva: Lehetetlent nem lehet megoldani, nem a pedagógus kollégák szakmai felkészültségével van probléma. Az SNI-s gyerekek nem alkalmasak a nemzetiségi nyelvoktatásra, nem tudják ilyen szinten a nyelvet tanulni. Az alapkészségek és a magyar nyelv elsajátításával küzdenek, a nemzetiségi nyelv heti öt órában történő tanulása csak további terheket ró rájuk. Biztosítani kell az átjárhatóságot is. Akik kevésbé alkalmasak a nyelvtanulásra, azok negyedik évfolyamon kezdjék el a normál tanterv szerint a németet idegen nyelvként heti három órában tanulni. A pedagógus kolléga nem tud mit tenni, hiszen hozott anyagból dolgozik. Ceglédbercel nem német anyanyelvű falu, létezhetetlen, hogy a gyerekek 100 %-a német nemzetiségi nyelvoktatásban részesüljön. A tanulóknak az anyanyelve a magyar, nem pedig a német. Idegen nyelvként tanulja, akkor emelt szintű nyelvoktatást kér. A népismereti órát nem kötelező külön órában megtartani. Lehetőség van a népismereti tananyag beépítésére a heti 5 német órába. Jogszabály értelmében, ha külön órában tanítom a népismeretet, akkor nem magyarul, hanem németül kell tanítani. Ezt Vaskúton sem csinálják. 8

9 Molnár Lászlóné: A Képviselő-testület figyelmébe ajánlom a tanulmány 39. oldalán lévő szövegértési feladat jó eredményeit. Jó néhány gyermekünk van, akik jól teljesítettek. A német Junior nyelvvizsgát kilenc gyerek kiváló eredménnyel végezte el. Angeli Éva: A %-os táblázatokból is kiderül, hogy vannak 60 % felett teljesítő gyerekek. Rimai Éva: Kompetenciamérések elemzése is azt mutatta, hogy az iskolában vannak kimagasló képességű gyerekek. SNI-s gyerekek száma 15%, de biztos, hogy ennél sokkal magasabb százalékban vannak a kimagasló képességű gyerekek. Nekik az ország legjobb középiskoláiban van a helyük. Megyeri István. Kiemeltük a nemzetiségi német nyelvoktatás problémáit, e mentén gondolkodunk. Az iskola egy komplex rendszer. Nyilván, hogy a problémáknak másutt is vannak gyökerei. Meg kell vizsgálni a többi lehetőséget is. A kerettantervi rendelet nagyon sokféle lehetőséget, és szabadon választható tantárgyat biztosít. Itt nem jelentkezik ez. Gyerekeink sokféle iskolába szeretnének tovább tanulni, ahhoz adaptálni kell. Az óvodában a vegyes életkorú csoportok is problémát jelentenek, főleg az iskola előkészítés időszakában. Változtatást tervezünk, akkor azt komplexen az iskola egészére tegyük meg. Jól működő középiskolákban a 11. évfolyamtól legalább 10 de nem ritka, hogy 15 féle specializáció jelenik meg a fakultációs oktatásban. Az iskolának szolgáltatni kell, erre lehetőséget ad a tanterv. Oktatási struktúrát ilyen szempontból kell megvizsgálni. A dolog csak akkor működik, ha teljességében vizsgálódunk, és az oda-vissza hatásokat és a kapcsolódásokat is elemezzük. Megyeri József: Vaskút hány lelkes település? Angeli Éva: Négyezer fős település Vaskút. Megyeri József: Vaskúton is egy iskola van? Angeli Éva: Általános Művelődési Központként működünk a szomszéd község óvodájával és iskolájával társulásban vagyunk. Megyeri József: Elmondható, hogy ugyanezek a problémák jelentkeznek ott is? Angeli Éva: Hasonló jellegű problémák vannak nálunk is, de úgy gondolom, hogy az óvoda és az iskola között a kommunikáció jobban működik. A szülőknek nem okoz problémát, hogy első osztálytól kezdve nemzetiségi nyelvet tanul heti 5 órában a gyerek. Negyedik osztálytól váltanak idegen nyelvre, és utána átjárható a rendszer. Előbbi hozzászólásomban sokféle lehetőséget soroltam fel. Az intézménynek magának kell a saját lehetőségeire, adottságaira kitalálni olyan rendszert, ami remélhetőleg működni fog. Vaskúton a jelenlegi rendszer jól működik. Megyeri József: Ceglédbercelen az osztályok átlaglétszáma 18 fő, ezért a fenntartónak az oktatás finanszírozásához szükséges bepótlása igen magas. A nemzetiségi német, az idegen nyelvi és a normál tagozat sokba kerül. A fenntartó az országos átlagnál jóval több bepótlást vállal erre a feladatra. Fenntartó szándéka és viselkedése nem kérdőjelezhető meg. 9

10 Török József: Megyeri József alpolgármester úr javasolta, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslat a következő meghatározással egészüljön ki: az intézmény dolgozza át Pedagógia programját a nemzetiségi nyelvoktatás követelményrendszerének megfelelőn. Kérem a képviselőket, ha az indítvánnyal egyetértenek, szavazzanak. A Képviselőt-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással módosító javaslatot elfogadta. Török József: Megyeri István képviselő úr hozzászólása alapján a határozati javaslat 1. pontjában a következő módosítást javaslom: 1. A tanulói felmérés alapján készítsen az iskolai oktatás komplexitását figyelembe vevő intézkedési tervet a német nemzetiségi nyelvoktatás színvonalának emelése érdekében. A Képviselőt-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással módosító javaslatot elfogadta. Török József: Kérem a képviselőket, ha a módosításokkal együtt a határozati javaslatot elfogadják, szavazzanak. A Képviselőt-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 44/2010. ( ) ÖK. sz. határozata Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8.. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ában foglaltakra a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ német nemzetiségi nevelés-oktatás helyzetével kapcsolatos szakmai ellenőrzéséről szóló jelentést megismerte. A jelentésben foglaltak alapján utasítja az intézményt, hogy 1. A tanulói felmérés alapján készítsen az iskolai oktatás komplexitását figyelembe vevő intézkedési tervet a német nemzetiségi nyelvoktatás színvonalának emelése érdekében. 2. Keressen megoldást az óvodai német nemzetiségi nevelés és az iskolai német nemzetiségi oktatás összehangolására. 3. Tegye közzé a német nemzetiségi oktatás osztályonkénti követelményszintjét az intézmény honlapján. 4. Az intézmény dolgozza át Pedagógia programját a nemzetiségi nyelvoktatás követelményrendszerének megfelelőn. Határidő: május 31. Felelős: Török József polgármester Pető Zsolt jegyző Dr. Nagy Gáborné megbízott igazgató Török József polgármester a következő napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendelt el. Ceglédbercel, május 19. Török József polgármester Pető Zsolt jegyző 10

11 11

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. április 16-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. április 16-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-i rendkívüli üléséről 34-37/2009. (04. 16.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 28-i üléséről 113-117/2009. (09. 28.) ÖK. sz. határozat 17/2009. (X. 15.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. július 16-i rendkívüli üléséről Készült: Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. július 16-i rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. május 19-i üléséről 19-27/2014. (05. 19.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. május 28-i üléséről Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat 2009. május 28-i üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i üléséről 27-29/2009. (10. 19.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-án megtartott együttes ülésén Jelen vannak: Buzsák Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzősége

Részletesebben

A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás

A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F: 87/350-587 Szám: 291-58/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülés valamennyi résztvevőjét.

Jegyzőkönyv. Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülés valamennyi résztvevőjét. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 5. napján 15,30 órai kezdettel a városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 29-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 29-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 29-i rendkívüli üléséről 74-77/2008. (09. 29.) ÖK. sz. határozat Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 52/2011. (V. 30.) 53/2011. (V. 30.) 54/2011. (V. 30.) 55/2011. (V. 30.) 56/2011. (V.

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. főosztályvezető. Illésné Majláti Eleonóra

JEGYZŐKÖNYV. főosztályvezető. Illésné Majláti Eleonóra JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Oktatási Bizottsága 2008. április 16-án (szerdán) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Szervezési Főosztályán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek képviselő-testületeinek 2014. december 18-án 17 óra 30 perckor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-30/2013. iktatószám 30. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 14/2015. ESZB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen voltak: Távol voltak: Meghívottak: Az Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 18-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 11-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2013. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 28/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. szeptember 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. június 25-én 11.00 órai kezdettel a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nyelvoktató Általános Iskola igazgatói irodája hivatalos helyiségében

Részletesebben

Nagy Lajos és Sipos Istvánné balatonedericsi képviselők Kovács Lajos nemesvitai képviselő

Nagy Lajos és Sipos Istvánné balatonedericsi képviselők Kovács Lajos nemesvitai képviselő Balatonederics Települési Önkormányzat Nemesvita Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. 8311 Nemesvita, Dózsa u. 4. Telefon: 87 466 133, Telefon:

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. május 06-án megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Döntés a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Előadó: Kláricz János elnök

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Döntés a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Előadó: Kláricz János elnök Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 443-3/2015. iktatószám 3. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa és

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V. Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete március 2-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő KÖ N Y V. Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete március 2-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 2-i rendkívüli üléséről Jelen vannak:, Dr. Fülöp Enikő alpolgármester, Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző,

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály Szövegértés, matematika SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 1 Fit jelentés 2011-es tanév, 6-8. osztály (matematika, szövegértés) A 2011-es mérés

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Öcsöd Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének április 7. napján megtartott ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének április 7. napján megtartott ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7. napján megtartott ülésének J e g y z ő k ö n y v e 9/2011./IV. 7./ számú kisebbségi határozat Öcsöd Nagyközség Cigány

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. június 25-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 6-8. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szám: 279-4/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 279-4/2012. N A G Y T E V E L Szám: 279-4/2012. N A G Y T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 8. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Nagytevel Német

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 85-86 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Nyírparasznya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én megtartott rendkívüli üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása 5. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. november 04.-én, 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak: Egyházas Gyula, Jakus Árpádné, Zsiga Tamás képviselők, Dukáné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17 napján, - 14 órakor kezdődött -, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében (Martfű, Szent István tér 1.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás Az előterjesztést készítette: Verosztáné Csorba Mónika Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szám: 4/2015 Határozatok száma: 47-48/2015.(02.26.) Rendeletek száma: 3/2015. (II.26.) JEGYZŐKÖNYV Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: a szigetbecsei Petőfi Sándor Művelődési Házban a 2012. december 11-én tartott Lórév Község Képviselő-testülete, Makád Község Képviselő-testülete és Szigetbecse Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben