OÉT tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács március 3-i üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OÉT tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2003. március 3-i üléséről"

Átírás

1 OÉT tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács március 3-i üléséről 1. Az Országos Érdekegyeztető Tanács munkavállalói, munkaadói és kormányzati oldala az Európai Unióhoz történő csatlakozással kapcsolatban közös nyilatkozatot fogadott el. Az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) munkavállalói, munkáltatói és kormányzati oldal megállapítja, Magyarország történelmi fordulóponthoz érdekezett. A testület az ország jövőjét meghatározó sorskérdésnek tekinti a csatlakozást az Európai Unióhoz, mellyel Magyarország ismételten és végérvényesen kinyilvánítja, hogy magáénak vallja az európai értékeket, és egyenjogú tagja kíván lenni az európai népek családjának. Az Országos Érdekegyeztető Tanács olyan Európa építését tartja fontosnak, amelyben általánosan érvényre jutnak az emberi és szociális jogok, amely a gazdaság teremtette javakat arra fordítja, hogy esélyt teremtsen minden ember számára a tisztességes munkára, a tisztességes bérezésre, az egészségesebb környezetre, a kulturális értékek felkarolására, a közszolgáltatások mindenki számára elérhető biztosítására, egyszóval az emberi élet minőségének javítására. Az Európai Unió a mainál kedvezőbb esélyeket teremt a fenntartható gazdasági növekedésre, a fenti célok elérésére. Az esélyekkel azonban csak akkor tudunk élni, ha felkészülünk a csatlakozásból adódó lehetőségek kihasználására. Az Országos Érdekegyeztető Tanács tagjai - ahogy eddig is - készek segíteni a megváltozott feltételekhez való alkalmazkodást. Ezért az Országos Érdekegyeztető Tanács arra kéri a lakosságot, hogy április 12-én vegyen részt a szavazáson és mondjon»igen«-t a csatlakozásra. 2. Az OÉT konzultációt folytatott az egészségügy korszerűsítésének tervezett kormányzati programjáról. A kormányzati oldal előterjesztésében indokolást adott az egészségügy korszerűsítésének céljáról, feladatairól, ismertette az egészség évtizedének Johan Béla nemzeti programját, javaslatot tett az egészségügyi szolgáltatásokról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló törvény megalkotására, valamint az egészségügyi dolgozók jogállásáról szóló törvényi szabályozás előkészítésére. A szociális partnerek első olvasatban támogatták az egészségügy korszerűsítésére kidolgozott programot, ugyanakkor a reformfolyamat előkészítését szolgáló széles körű társadalmi egyeztetés fontosságát hangsúlyozták. Kérték, hogy a program egyes elemei a parlamenti benyújtás előtt kerüljenek újra az OÉT elé további egyeztetés végett. Alapvetőnek tartották a társadalombiztosítási alapok társadalmi kontrolljának megteremtését a járulékfizetők képviselőinek bevonásával. A munkavállalói oldal alapelvnek tartotta az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés alkotmányos jogát, valamint az egészségügyi dolgozók biztonságos jogállását. Érveltek az egészségügyben a fogyasztóvédelem kialakítása mellett, és fontosnak tartották az alapellátások körének szabályozását. Javasolták a társadalmi egyeztetés menetrendjének kidolgozását. Tájékoztatást kértek az egészségügyi intézmények privatizációjának eddigi tapasztalatairól. Az új típusú működési formák bevezetése, valamint a befektetések ösztönzésével kapcsolatban jelezték a meglévő fenntartásaikat, és a kérdésekkel összefüggésben további egyeztetéseket tartottak indokoltnak. A munkavállalói oldal elkerülendőnek tartja az egészségügyi ellátás egyes elemeinek kiemelését a rendszerből, valamint az ellátási különbségek kialakulását. Igényelték az Európai Szociális Karta társadalombiztosítási fejezetének ratifikálását. A munkáltatói oldal álláspontja szerint szükség van az egészségügy fejlesztési forrásainak növelésére, a magántőke bevonására, a szabályozott piaci viszonyok biztosítására.

2 Hangsúlyozták, hogy minderre a munkáltatók terheinek további növelése nélkül kerüljön sor. A konzultáció eredményeként az OÉT megállapodott arról, hogy részletes feladat- és ütemterv készül az egészségügy programjának további egyeztetéséről, valamint hogy a szakmai egyeztetések kijelölt fóruma az OÉT Szociális Bizottsága. 3. Az OÉT megvitatta a Munka Törvénykönyve módosításához benyújtott országgyűlési képviselői módosító javaslatokat. - A szociális partnerek egyetértettek a vízi közlekedésről szóló évi XVII. törvény olyan értelmű módosításával, amely szerint a tengeri kereskedelmi hajókon a munkarendre, a munkavállalók munkaidő-beosztására, valamint a munkaidejére és a pihenőidőre irányadó szabályok megtartását külön jogszabályban meghatározott hatóság jogosult ellenőrizni, és a hatóság az ellenőrzés során feltárt szabálytalanság megszüntetése érdekében a kikötő elhagyását megtilthatja. - Egyetértettek azzal a módosító javaslattal, amely azt pontosítja, hogy mely kérdésekben írható elő, hogy a Kormány az Országos Érdekegyeztető Tanács egyetértésével hozza meg döntését. Ilyen rendelkezés csak a Kormány hatáskörébe tartozó kérdések tekintetében alkalmazható. - Nem született megállapodás a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvényt módosító rendelkezések közül azon kezdeményezés ügyében, amely szerint a munkaügyi bírság felemelésére vonatkozó rendelkezés a módosító törvény kihirdetésével egyidejűleg lépjen hatályba. - Nem született megállapodás azon módosító javaslat tárgyában, amely arra irányult, hogy a munkaügyi ellenőrzés során a felügyelő ne csak az ellenőrzéskor fennálló jogviszonyok tekintetében élhessen a jogviszony átminősítésének lehetőségével. - Ugyancsak nem született megállapodás azon módosító javaslat tekintetében, amely arra irányult, hogy az ún. utazó munkavállalók esetében kollektív szerződés szélesebb körben térhessen el az egyes munkaidőre és pihenőidőre vonatkozó rendelkezésektől. A munkavállalói oldal elutasította a készenléti idő havi 192 órában történő meghatározására vonatkozó javaslatot. A Kormány és a szociális partnerek megállapodtak abban, hogy a még vitatott kérdésekről a megegyezés érdekében március 20-áig az egyeztetést folytatják. 4. Az OÉT megvitatta a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény módosítására vonatkozó javaslatot. A munkavállalói oldal támogatta a szakképzés feltételeinek fejlesztését. Álláspontja szerint korszerű, konvertálható szakmai ismeretekre van szükség és a gyakorlati képzés további javítására. Ugyanakkor kifogásolta azt a korábbi döntést, amely a regionális fejlesztési és képzési tanácsokban háttérbe szorította a munkavállalói érdekképviseletek részvételét, és a jelenlegi gyakorlat megszüntetését kezdeményezte. A munkaadói oldal újragondolásra javasolta az érdekképviseletek és kamarák együttműködésének szabályozását, és kérték, ahol a törvényben a kamarai jogosítványok szerepelnek, a munkaadói érdekképviseletek is nevesítésre kerüljenek. A munkaadói oldal kezdeményezte, hogy az önálló vizsgabizottsági tagokra jelölési jogot kapjanak. 5. Az OÉT megvitatta és elfogadta a első félévre vonatkozó munkaprogramját (mellékelve). 6. Napirend utáni felszólalásában az OÉT munkaadói oldala kezdeményezte a január 1-jével hatályba lépett módosított áfatörvény lakószövetkezeteket kedvezőtlenül érintő jogi

3 szabályozás megváltoztatását. A kormányzati oldal a felvetésben foglaltak megvizsgálását vállalta. Az Országos Érdekegyeztető Tanács I. félévi programja I. PLENÁRIS ÜLÉS NAPIRENDJE Március Javaslat az Országos Érdekegyeztető Tanács első félévi munkatervére Előterjesztő: OÉT Titkárság Az egészségügy korszerűsítésének programja Előkészítés: Szociális Bizottság A szakképzésről szóló törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat Javaslat az OÉT alapszabályára és működési rendjére Előterjesztő: OÉT munkacsoport Előterjesztés az egységes foglalkoztatási nyilvántartás létrehozására Munkaerő-kölcsönzés és magán munkaközvetítés feltételeiről szóló kormányrendelet módosítása Területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény módosítása A jogalkotásról szóló törvényjavaslat Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló törvényjavaslat Előkészítés: Esélyegyenlőség Bizottság A jogi segítségnyújtásról szóló törvényjavaslat

4 Tájékoztató az átdolgozott és véglegesített Nemzeti Fejlesztési Tervről Előkészítés: NFT Bizottság Április Egész életen át tartó tanulás fejlesztési stratégiája Tájékoztató a kollektív szerződések regisztrációjának helyzetéről Előkészítés: Bér és Kollektív megállapodások Bizottsága Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény módosítása Konzultáció a lakossági gázfogyasztás kompenzációjáról Előkészítés: Gazdasági Bizottság Május Középtávú megállapodás előkészítése a munkaidőalap fokozatos csökkentéséről Előkészítés: Bér és Kollektív megállapodások Bizottsága (FMM) Javaslat a munkaügyi ellenőrzés hatékonyságának növelésére Előterjesztő: OÉT munkacsoport Felnőttképzésről szóló törvény módosítása A munkavédelemről szóló törvény módosítása Előkészítés: Munkavédelmi Bizottság Június Balesetbiztosítási rendszer kialakításának koncepciója Előkészítés: Szociális Bizottság Javaslat a társadalombiztosítási alapok felügyeletére

5 Előkészítés: Szociális Bizottság Javaslatok az Mt.-vel kapcsolatos további módosításokra (a munkavállalói és munkáltatói oldal javaslatainak figyelembevételével) II. OÉT BIZOTTSÁGOKNAK SZAKÉRTŐI ELŐKÉSZÍTÉSRE AJÁNLOTT NAPIRENDEK: Szociális Bizottság részére: A nyugdíjreform tapasztalatainak áttekintése. Nemzeti Fejlesztési Terv Bizottság részére: Szociális partnerek szerepe az NFT végrehajtásában, az EU strukturális alapjainak fogadására való felkészülésben és a monitoring bizottságok partnerségi feladataiban. Gazdasági Bizottság részére: Egyéni vállalkozói törvény felülvizsgálata, beleértve az önfoglalkoztatók definíciójának meghatározását és az egyéni vállalkozók munkanélküli státuszának rendezését. Konzultáció a jövő évi adó- és járuléktörvények módosításáról, valamint az adózás rendjéről szóló törvény módosításáról. Országos Érdekegyeztető Tanács Titkársága

T/3359. számú. törvényjavaslat. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról

T/3359. számú. törvényjavaslat. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3359. számú törvényjavaslat a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. május 2011. évi törvény a Nemzeti

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben

EU szociálpolitika - vizsgakérdések

EU szociálpolitika - vizsgakérdések EU szociálpolitika - vizsgakérdések MA-szociológia 2012. május 1.) Szociális jogok a közösségi jogforrási hierarchiában 2.) II. Világháború és a jóléti állam ideája 3.) Párizsi Szerződés (ESZAK) és a szociális

Részletesebben

Az országos szintű szociális dialógus Magyarországon és bővítésének lehetőségei

Az országos szintű szociális dialógus Magyarországon és bővítésének lehetőségei Az országos szintű szociális dialógus Magyarországon és bővítésének lehetőségei Kisgyörgy Sándor Pásztóy András LIGA Szakszervezetek, Norvég projekt, 2013/14 Budapest, 2014. április 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

"A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA."

A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA. "A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA." A társadalmi párbeszéd helyreállítása Magyarországon Munkaanyag Budapest, 2013. április 03. 1 Tartalom: 1. Bevezető 3. 2. A társadalmi párbeszéd helyreállítása Magyarországon

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről. 2015. március 26.

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről. 2015. március 26. JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről 2015. március 26. 1 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A NEMZETI GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TANÁCS KONZULTÁCIÓS, VÉLEMÉNYEZŐ

Részletesebben

4. Konkrét programok, intézkedések az egyenlő bánásmód biztosítására és az esélyegyenlőség előmozdítására

4. Konkrét programok, intézkedések az egyenlő bánásmód biztosítására és az esélyegyenlőség előmozdítására A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2007. január 1. 2007. december 31. közötti időszakra 1. Általános elvek, célok ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Tartalomjegyzék Az esélyegyenlőségi terv szellemisége:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Bevezető. Néhány gondolat a 2005-ös évről

BESZÁMOLÓ. Bevezető. Néhány gondolat a 2005-ös évről J/19340 Átiktatva: J/46. BESZÁMOLÓ Bevezető Néhány gondolat a 2005-ös évről A beszámoló végén olvasható szokásos statisztika tanulsága szerint legalábbis 2004-hez képest - kissé csökkent a hozzánk érkező

Részletesebben

Bevezetés. a beruházásban

Bevezetés. a beruházásban Bevezetés A MOSZ IV. Kongresszusa óta eltelt időszakban az agrárgazdaságban egymással ellentétes változások zajlottak. Az európai uniós csatlakozás számos folyamatot felerősített, illetve néhány újat is

Részletesebben

ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007

ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007 ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007 Háttértanulmány 2007. augusztus 2. Tartalomjegyzék Bevezető... 4 Fogyatékkal élők... 6 1. Nemzetközi háttér...6 2. Regionális háttér: Európai

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704 Budapest, 2011. augusztus 31. Ára: 4010 Ft 11. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704 4162 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 11. szám I.

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet 8200

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETÉNEK VÁLTOZÁSAI FREY MÁRIA

A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETÉNEK VÁLTOZÁSAI FREY MÁRIA A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETÉNEK VÁLTOZÁSAI FREY MÁRIA frey mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezetének változásai Bevezetés 1. Új munkahelyek létrehozásának és a

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar. Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ. Készítette: Kanyó Edina. Konzulens: Dr. Jakab Nóra.

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar. Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ. Készítette: Kanyó Edina. Konzulens: Dr. Jakab Nóra. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ Készítette: Kanyó Edina Konzulens: Dr. Jakab Nóra 2013 Miskolc University of Miskolc Faculty of Law Agricultural

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER TERVEZET ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény koncepciójáról Budapest, 2007. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló

Részletesebben

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES ACFC/SR/II (2004) 003 SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Hungarian version (Received on 7 May 2004)

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról A helyi önkormányzatok az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése e) pontjában rögzített alapjoga, hogy a helyi önkormányzatok a törvény keretei

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE VIII. KONGRESSZUSA

KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE VIII. KONGRESSZUSA KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE VIII. KONGRESSZUSA A KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK PROGRAMJA 2013-2017. Budapest, 2013. május 10. A haza minden előtt! Kölcsey Ferenc A KSZSZ az 1990.

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) ÉRDEKKÉPVISELETI-ÉRDEKVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEI

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) ÉRDEKKÉPVISELETI-ÉRDEKVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEI MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) ÉRDEKKÉPVISELETI-ÉRDEKVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEI 2012-2016. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA ELFOGADTA AZ MKKSZ X. KONGRESSZUSA Budapest,

Részletesebben

RENDELETEK. A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról

RENDELETEK. A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról 2014.4.17. L 115/3 RENDELETEK A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter XXII-4/153- (2011) Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR Tartalom Módszertani segédlet az önkormányzatok számára... 2 A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás

Részletesebben

A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS KÉRDÉSEI

A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS KÉRDÉSEI ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS KÉRDÉSEI Páll Tibor 2 0 1 4 - 2 - T A R T A L O M J E G

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2011. évi tevékenységéről. 2012. március 31.

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2011. évi tevékenységéről. 2012. március 31. JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2011. évi tevékenységéről 2012. március 31. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ELŐZMÉNYEK III. NEMZETI GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TANÁCS INTÉZMÉNYE 1. A Tanács

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS A FOGLALKOZTATÁSÉRT (TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTOTT ANYAG) 2006. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 2 1. BEVEZETŐ 4 2. KOORDINÁCIÓ, MONITORING,

Részletesebben