Emberi Erőforrások Minisztériuma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emberi Erőforrások Minisztériuma"

Átírás

1

2 Emberi Erőforrások Minisztériuma Foglalkozásegészségügyi szakápoló Komplex szakmai vizsga szükséges elméleti ismeretek alkalmazás szintű felidézése A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 % A 315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit a számon kiadom GYEMSZI Egészségügyi Emberi Erőforrások Főigazgatóság 1 / 64

3 A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza. A feladatsor első részében találhatóak az 1 30-ig számozott, A és B feladatot tartalmazó vizsgakérdések. Ezek lesznek a húzótételek. A második részben található a tanári példány, mely az értékelést segíti. A tételsor a 37/2013. (V.28.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2 / 64

4 1. A. Ismertesse a foglalkozás-egészségügy hazai és nemzetközi kialakulásának rövid történetét! 1. B. Fogalmazza meg a munkahigiéné lényegét, sorolja fel a munkahigiénés feladatokat! 3 / 64

5 2. A. Ismertesse a foglalkozás-egészségügy jogi szabályozását! 2. B. Határozza meg a foglalkozási rehabilitáció lényegét és célját, vázolja fel az érdekeltség fajtáit! 4 / 64

6 3. A. Foglalja össze a munkavédelem szerkezetét, felépítését! 3. B. Jellemezze a foglalkozási eredetű fertőző megbetegedéseket és a prevenciójukat (a munkahelyen)! 5 / 64

7 4. A. Foglalja össze a munkaadók és a munkavállalók jogait és kötelezettségeit! 4. B. Elemezze a foglalkozással összefüggő betegségek kialakulásában szerepet játszó, a munkavégzésből származó megterheléseket! 6 / 64

8 5. A. Foglalja össze a megterhelés, igénybevétel szintjeit, biológiai jelentőségét (energetikai, információterhelés, szervezeti igénybevétel)! 5. B. Foglalja össze a sérülékeny csoportok foglalkoztatására vonatkozó legfontosabb tudnivalókat! 7 / 64

9 6. A. Sorolja fel és elemezze a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok fajtáit! 6. B. Ismertesse a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatokat! Vázolja fel a járványügyi érdekből kiemelt munkaköröket, tevékenységeket! 8 / 64

10 7. A. Nevezze meg az egészségi alkalmassági vizsgálatokat, ismertesse azok véleményezését! 7. B. Magyarázza el a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatoknál alkalmazott műszeres és eszközös vizsgálatok lényegét és célját! 9 / 64

11 8. A. Fogalmazza meg a járványtan célját, területeit, ismertesse a járványügyi feladatokat! 8. B. Ismertesse a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedéseket! 10 / 64

12 9. A. Magyarázza el a munkahigiéne etikai alapelveit! Ismertesse a munkakörnyezettel kapcsolatos egészségi követelmények szabályozását! 9. B. Osztályozza a munkahelyi biológiai kóroki tényezőket! 11 / 64

13 10. A. Határozza meg a foglalkozási, foglalkozással összefüggő megbetegedések, fokozott expozíciók fogalmát! 10. B. Fejtse ki a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását! 12 / 64

14 11. A. Csoportosítsa a foglalkozási megbetegedéseket kóroki tényezők szerint! Ismertesse a foglalkozással összefüggő megbetegedések jellemzőit és fajtáit! 11. B. Ismertesse a légzésfunkciós vizsgálat célját és módszereit! Foglalja össze a vizsgálathoz kapcsolódó szakápolói feladatokat! 13 / 64

15 12. A. Foglalja össze a foglalkozás-egészségügyi szakápoló feladatait az alkalmasság vizsgálatával kapcsolatban! 12. B. Ismertesse a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok egészségügyi dokumentációit! Ismertesse a dokumentációkezelés előírásait! 14 / 64

16 13. A. Határozza meg az egészség és egészségmegőrzés definícióját! Foglalja össze a foglalkozásegészségügyi szakápoló feladatait a munkahelyi egészségmegőrzésben! 13. B. Ismertesse az egészségnevelés tartalmi összetevőit! Fogalmazza meg az egészségnevelés módszereit, azok alkalmazási lehetőségeit! 15 / 64

17 14. A. Fogalmazza meg a munkahelyi egészségmegőrzés lényegét! Tegyen javaslatot a munkavállalók széles körét érintő egyéb betegségek megelőzésére, hangsúlyozva az egészséges életmód szerepét! 14. B. Foglalja össze az egyéni egészségvédelem eszközeit! 16 / 64

18 15. A. Határozza meg a toxikológia lényegét! Ismertesse a mérgező anyagokat és a mérgező hatást befolyásoló tényezőket! 15. B. Ismertesse a foglalkozás-egészségügyi szakápoló elsősegélynyújtási feladatait mérgezések esetén! 17 / 64

19 16. A. Sorolja fel a fizikai kóroki tényezők által okozott foglalkozási megbetegedéseket! Ismertesse a mechanikai veszélyeket és a műszaki védőintézkedéseket! 16. B. Foglalja össze az EKG vizsgálat elméleti és gyakorlati tudnivalóit! 18 / 64

20 17. A. Ismertesse a kémiai kóroki tényezők által okozott foglalkozási megbetegedéseket! 17. B. Nevezze meg a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatait a munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó rendeletben előírtak figyelembevételével! 19 / 64

21 18. A. Tegyen javaslatot a foglalkozási és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésére! 18. B. Ismertesse a foglalkozási bőrbetegségeket! Sorolja fel az önálló kórkép formájában megjelenő, bejelentendő bőrgyógyászati betegségeket! 20 / 64

22 19. A. Határozza meg a munkapszichológia tárgyát, feladatát! 19. B. Ismertesse a pszichés megterhelés és igénybevétel következményeit! 21 / 64

23 20. A. Ismertesse a biológiai kóroki tényezők által okozott foglalkozási megbetegedéseket! 20. B. Foglalja össze a személyi higiéné legfontosabb kérdéseit! Indokolja meg a higiénés kézfertőtlenítés fontosságát! 22 / 64

24 21. A. Csoportosítsa és ismertesse a környezeti tényezők emberi szervezetre gyakorolt hatását (biológiai, ökológiai, társadalmi)! Ismertesse az általános környezet - egészségügyi feladatokat, környezeti ártalmakat! 21. B. Foglalja össze a szem funkcióinak vizsgálatát és foglalkozás-egészségügyi vonatkozásait! 23 / 64

25 22. A. Ismertesse a foglalkozás-egészségügyi üzemvizsgálat lényegét és célját! Sorolja fel a munkatükör tartalmát! 22. B. Nevezze meg a munkahelyek létesítésének egészségügyi szempontjait! 24 / 64

26 23. A. Fogalmazza meg a munkahelyi kockázatbecslés és kockázatkezelés célját és jelölje meg a kockázatbecslés szakaszait! 23. B. Ismertesse az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók expozíciós idejének korlátozási lehetőségeit! 25 / 64

27 24. A. Ismertesse a veszélyes hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatokat, munkabiztonsági előírásokat! 24. B. Nevezze meg a munkahelyi szociális helyiségek létesítésével kapcsolatos előírásokat! Sorolja fel a fertőzések elleni védelem teendőit! 26 / 64

28 25. A. Foglalja össze a prevenció szintjeit a munkahelyen, illetőleg a foglalkoztatásban! 25. B. Tegyen javaslatot az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles, vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére! 27 / 64

29 26. A. Magyarázza el az ergonómia célját és feladatait! Ismertesse az ergonómiai kóroki tényezők okozta megbetegedéseket! 26. B. Ismertesse a foglalkozás élettan alapelvét, feladatát! Jellemezze a dinamikus és statikus izommunkát! 28 / 64

30 27. A. Határozza meg a mentálhigiéné fogalmát, feladatát! 27. B. Ismertesse az élelmezés-egészségügyi létesítmények működtetésének higiénés szabályait, ellenőrzésének szempontjait! 29 / 64

31 28. A. Ismertesse a megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos eljárási szabályokat! 28. B. Fejtse ki a hőmunka okozta megterhelés és igénybevétel egészségkárosodásait! 30 / 64

32 29. A. Ismertesse a foglalkozási megbetegedések, munkabalesetek ellátásának jogi szabályozását! 29. B. Foglalja össze a munkahelyek klímájának mérési és értékelési tudnivalóit! 31 / 64

33 30. A. Fejtse ki a környezeti és biológiai monitorozás lehetőségeit a munkahelyen! 30. B. Foglalja össze a dohányzás káros hatásait, ismertesse az ezzel kapcsolatos törvényi szabályozókat! 32 / 64

34 AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI Tanári példány 1. A. Ismertesse a foglalkozás-egészségügy hazai és nemzetközi kialakulásának rövid történetét! - a mai foglalkozás - egészségügy gyökerei - munkabiztonság első munkabiztonsági előírás - Hammurapi kódexe - Hippokratész - reneszánsz kora, kiemelkedő orvosai: Villanovanus, Agricola - foglalkozási megbetegedések medicinája, ipari orvostudomány: Bernardiro Ramazzini századi ipari forradalom Chadwick - jogszabályok megjelenése - foglalkozás egészségügy fejlődése, II. világháború - ipari orvostudomány - primer prevenciós tevékenység jelentősége, egészségmegőrzés Magyarország: - magyar munkaegészségügy gyökerei: Ius Regale - bányakórházak, bányatárspénztárak - Tóth Imre munkássága - Friedrich Vilmos: Munkásbiztosító Pénztár orvosi rendszabályzata - Országos Munkásbiztosító Intézet - Országos Társadalombiztosító Intézet - Országos Munkaegészségügyi Intézet Tímár Miklós - üzemi orvosok képzése 1. B. Fogalmazza meg a munkahigiéné lényegét, sorolja fel a munkahigiénés feladatokat! - munkahigiéne, megterhelés-igénybevétel - kockázatkezelés, - előrelátás, felismerés, értékelés, kezelés - munkahigiénikus 33 / 64

35 2. A. Ismertesse a foglalkozás-egészségügy jogi szabályozását! - a munkavédelem törvényi szabályozása - az új munka törvénykönyve, a köztisztviselők és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvények - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló Kormány rendelet évi törvény a munkavédelemről évi CLIV. törvény az egészségügyről - az állam felelőssége és a munkavédelem - munkáltató felelőssége - felügyeleti szervek - egyéb alapelvek 2. B. Határozza meg a foglalkozási rehabilitáció lényegét és célját, vázolja fel az érdekeltség fajtáit! - orvosi rehabilitáció - foglalkozási rehabilitáció - munkavégző képesség, munkára való alkalmasság - foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok feladatai - foglalkozás egészségügyi szakellátó helyek feladatai - rehabilitációs eljárás - munkáltatói érdekeltség (rehabilitációs hozzájárulás, dotáció) - munkavállalói érdekeltség (kereset-kiegészítés) - foglalkoztathatóság (munkaalkalmasság véleményezése, keresőképesség elbírálása, munkaképesség elbírálása) 34 / 64

36 3. A. Foglalja össze a munkavédelem szerkezetét, felépítését! - politikai, törvénykezési szint: - munkavédelmi politika kialakítása - állam kötelessége, felelőssége - politika törvényekbe öntése parlament feladata - intézmények szintje: - kormány - központi államigazgatási szervek - felügyeletek - szolgálatok, szolgáltatások - végrehajtási szint: - munkáltató, munkavállaló felelőssége - munkavédelmi képviselők 3. B. Jellemezze a foglalkozási eredetű fertőző megbetegedéseket és a prevenciójukat (a munkahelyen)! - munkahelyi megterhelések, hatások - foglalkozási megbetegedés - expozíció, expozíció mennyiségi meghatározása (expozíciós koncentráció, expozíciós idő) - fokozott expozíciók, BEM (biológiai expozíciós mutató ) - figyelmeztető szintek, biológiai határértékek - bejelentés, körülmények kivizsgálása - helyi feladat meghatározás - munkavédelmi törvény - műszaki megelőző intézkedések - szervezési intézkedések - védőeszközök 35 / 64

37 4. A. Foglalja össze a munkaadók és a munkavállalók jogait és kötelezettségeit! - munkaadók kötelezettségei munkavédelmi törvény - munkáltató általános felelősségén túlmenően meg kell, hogy győződjön: - munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, előírásoknak - munkavállalók ismerik és betartják-e a rájuk vonatkozó előírásokat - használják-e a számukra biztosított védőeszközöket - munkavállalók kötelezettségei: - biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot - védőeszközök rendeltetésszerű használata - részvétel az előírt orvosi vizsgálatokon - jelentési kötelezettség 4. B. Elemezze a foglalkozással összefüggő betegségek kialakulásában szerepet játszó, a munkavégzésből származó megterheléseket! - megterhelés és igénybevétel fogalma - az ember és a környezet kapcsolata (mikro-, mazo-, makrokörnyezet): - fizikai környezet - társadalmi környezet - lakóhelyi és egyéb környezet - munkahelyi környezet - munkavégzésből eredő megterhelések: - fizikai - fiziológiai - mentális - pszichés - munkakörnyezeti kóroki tényezők okozta megterhelések: - fizikai (zaj, rezgés,sugárzás, klíma ) - kémiai (veszélyes anyagok, készítmények ) - biológiai (vírusok, Rickettsiák, baktériumok, gombák...) - pszichoszociális - ergonómiai - balesetveszély okozta megterhelés - hatás- interakció- cél - optimális megterhelés 36 / 64

38 5. A. Foglalja össze a megterhelés, igénybevétel szintjeit, biológiai jelentőségét (energetikai, információterhelés, szervezeti igénybevétel)! - az ember és környezet kapcsolata - munkaterhelés - munkahelyi megterhelés és igénybevétel értelmezése - megterhelések osztályozása: források, biológiai jelentőség, belső környezetben kifejtett hatás, információáramlás, munkavégzés szempontja szerint - munkakapacitás, - igénybevétel 5. B. Foglalja össze a sérülékeny csoportok foglalkoztatására vonatkozó legfontosabb tudnivalókat! - vulnerábilis csoportok (fiatalkorúak, nők, terhesek, nyugdíj - korhatáron túliak) - tiltott munkakörülmények (munkavégzésből adódó megterhelések közül, munkakörnyezetből adódó megterhelések közül) - megterhelések, kóroki tényezők - munkavégző-képesség - tájékoztatási kötelezettség - munkára való alkalmasság (szakmai, egészségi alkalmasság) 37 / 64

39 6. A. Sorolja fel és elemezze a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok fajtáit! - előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat: - munkakezdést megelőzően - munkakör, munkahely megváltoztatása előtt - két hetet meghaladó külföldi munkavégzés esetén - előzetes szakmai alkalmassági vizsgálat: - beiskolázás előtt - pályaválasztási tanácsadás céljából - Munkaügyi Központ kezdeményezésére munkanélküliek átképzéséhez - időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat: - 18 évet be nem töltött munkavállalóknál - azon munkavállalóknál, akik fizikai, kémiai, kóroki tényezők expozíciójának vannak kitéve - baleseti veszéllyel járó munkakörökben dolgozóknál - fokozott pszichés terhelésnek kitett dolgozóknál - pszichoszociális kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalóknál - korkedvezményes munkakörben foglalkoztatott munkavállalóknál - külföldi munkavégzés esetén, ha a munkavállaló időszakos alkalmassági vizsgálatra kötelezett - soron kívüli munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok: - ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően nem teszi alkalmassá a korábbi munka elvégzésére - záróvizsgálatok - vizsgálatra kötelezettek köre 6. B. Ismertesse a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatokat! Vázolja fel a járványügyi érdekből kiemelt munkaköröket, tevékenységeket! - szakmára (OKJ) szóló alkalmasság - szakma megnevezés - munkajelleg - munkatükör - pszichikai követelmények - egészségre ártalmas tényezők - baleseti lehetőségek - egyéb vizsgálatok - járványügyi érdekből kiemelt munkakörök: - egészségügyi intézmények gyermekekkel foglalkozók 38 / 64

40 - bölcsődék, óvodák, csecsemő- és gyermekotthonok - anyatejgyűjtő állomások - közfogyasztásra szánt élelmiszer előállítása, forgalmazása - állattartó gazdaság - tej kezelése - szarvasmarha tenyésztés és tartás - ivóvíz minőségű vízellátás szolgáltatás - emberei szervezetbe kerülő, azzal érintkezésbe lépő anyagok, készítmények előállítása - gyógyszergyártás és elosztás 39 / 64

41 7. A. Nevezze meg az egészségügyi alkalmassági vizsgálatokat, ismertesse azok véleményezését! - egészségi állapot alkalmasság feladatellátás - közúti járművezetés - lőfegyver megszerzés, - tartás - alkalmassági vélemény - nyilatkozni és meghatározni, hogy a vizsgált személy az adott munkakörre: - alkalmas - nem alkalmas - egészségi alkalmassági vizsgálat és véleményezése - a vizsgálatra jogosult orvos ítéli meg: - az egyént egészségi állapota alkalmassá teszi-e bizonyos feladatok ellátására (nem szakmára vagy munkakörre véleményez) - feladat ellátására való alkalmasságot a rendőrhatóság adja meg 7. B. Magyarázza el a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatoknál alkalmazott műszeres és eszközös vizsgálatok lényegét és célját! - látásélesség és színlátás vizsgálata - szűrőaudiometriás vizsgálat - légzésfunkciós vizsgálat - doppler vizsgálat - EKG vizsgálat - pulzus, RR, testhőmérséklet mérése - testsúly, testmagasság mérése - laboratóriumi vizsgálatok 40 / 64

42 8. A. Fogalmazza meg a járványtan célját, területeit, ismertesse a járványügyi feladatokat! - járványtan feladata, célja - betegség megelőzés, születéskor várható élettartam meghosszabbítása - fontos szakterületei: - általános modellező epidemiológia - humán epidemiológia - állat-egészségügyi epidemiológia - növény-egészségügyi epidemiológia - járványügyi feladatok: - fertőző betegek ellátásának szabályai - ki- és bejelentés - fertőző beteg környezetének ellenőrzése - védőoltások a munkahelyeken 8. B. Ismertesse a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedéseket! - fertőző betegek ellátásának szabályai (elkülönítés, karantén, járványügyi ellenőrzés) - fertőző beteg környezetének ellenőrzése (góckutatás, kontakt, fertőtlenítés, záró fertőtlenítés) - védőoltások a munkahelyeken (védőoltások) 41 / 64

43 9. A. Magyarázza el a munkahigiéne etikai alapelveit! Ismertesse a munkakörnyezettel kapcsolatos egészségi követelmények szabályozását! - munkahigiéne - IOHA (International Occupational Hygiene Association) etikai kódexe - iránymutatás - etikus szakmai viselkedés - munkavállalók, nyilvánosság és környezet iránti kötelezettség és felelősség - érdekvédelmi képviselő - a munkaadók és a munkavállalók érdekvédelmi képviselői iránti kötelezettségek és felelősségek - egészségvédelem, szabványok - munkakörnyezettel kapcsolatos egészségi követelmények szabályozása - hatályos rendeletek tartalma: - munkavégzés tárgyi feltételeinek szabályozása - munkafolyamatra, technológiára vonatkozó követelmények - munkáltató és munkavállaló jogai, kötelezettségei - egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatottak expozíciós idő korlátozása 9. B. Osztályozza a munkahelyi biológiai kóroki tényezőket! - biológiai tényezők: mikroorganizmusok, sejttenyészetek és emberi belső élősdiek, - osztályozás: fertőzés kockázatának szintjétől függően (4 csoport) - biológiai tényezők okozta kockázat-meghatározás, kockázatbecslés - munkáltató kötelezettségei - higiénés és egyéni védelem eszközei - munkavállalók tájékoztatása, képzése - illetékes hatóság tájékoztatása - orvosi felügyelet, ellátás megszervezése - egyéb speciális intézkedések, oltások 42 / 64

44 10. A. Határozza meg a foglalkozási, foglalkozással összefüggő megbetegedések, fokozott expozíciók fogalmát! - foglalkozási megbetegedés definíciója, megoszlása - megterhelések: munkavégzésből (fizikai, szellemi) - hatások: munkakörnyezetben lévő kóroki tényezőkből (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai) - behatás ideje, intenzitása - foglalkozási megbetegedések korai diagnosztizálása - ok - okozati összefüggések - foglalkozási megbetegedések jellemzői, csoportosítása - fokozott expozíció BEM: biológiai expozíciós mutató (21 vegyi anyag) 10. B. Fejtse ki a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását! - bejelentés és kivizsgálás előírásai - rendelet hatálya - bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzéke - a foglalkozási betegség és a fokozott expozíciós eset körülményeinek kivizsgálása - helyi feladatok meghatározása 43 / 64

45 11. A. Csoportosítsa a foglalkozási megbetegedéseket kóroki tényezők szerint! Ismertesse a foglalkozással összefüggő megbetegedések jellemzőit és fajtáit! - foglalkozási megbetegedés diagnózisa (összeilleszthető klinikai és munkahigiénés diagnózis) - munkával kapcsolatos kóroki tényezők hatása, behatási ideje, intenzitása - foglalkozási megbetegedések megoszlása a kóroki tényezők fő csoportjai szerint (fizikai, kémiai, biológiai, egyéb) - foglalkozási megbetegedések korai diagnosztizálásának elve, megelőző surveillance - foglalkozással összefüggő betegségek: - károsító tényezői (munkahelyi, munkahelyen kívüli) - jellemzői - betegségcsoportok: - idült légúti megbetegedések - mozgásszervi megbetegedések - szív-érrendszeri megbetegedések - pszichiátriai megbetegedések 11. B. Ismertesse a légzésfunkciós vizsgálat célját és módszereit! Foglalja össze a vizsgálathoz kapcsolódó szakápolói feladatokat! - spirometria - légzésfunkciós vizsgálat célja: - tüdőtérfogat és/vagy légáramlás mérése - tüdő állapotának becslése - funkcionális státusz megítélése - légzészavar eredetének meghatározása - diagnosis megerősítése, differenciál diagnosis - betegség nyomonkövetése - therápia hatásának megítélése - légúti provokációs vizsgálatok végzése - szűrővizsgálatokban történő alkalmazás - légzésfunkciós vizsgálat módszerei: - statikus vizsgálatok - dinamikus vizsgálatok - provokációs vizsgálatok - legfontosabb mért légzéstérfogatok (VC, RV, ERV, IRV, FRC, FEV1, Tiffeneau- index) - a vizsgálat menete (zárt rendszerű spirométer, nyílt rendszerű spirométer) - szakápolói feladatok: - beteg pszichés, szomatikus előkészítése - kompetenciakörnek megfelelően: tájékoztatás nyújtása - dokumentációs feladatok 44 / 64

46 12. A. Foglalja össze a foglalkozás-egészségügyi szakápoló feladatait az alkalmasság vizsgálatával kapcsolatban! - munkavállalók vizsgálatával összefüggő feladatok - munkahelyekkel kapcsolatos feladatok - egészségmegőrzés, egészségnevelés - orvosi rendelő működésével kapcsolatos önálló feladatok - képzettségi követelmények 12. B. Ismertesse a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok egészségügyi dokumentációit! Ismertesse a dokumentációkezelés előírásait! - Munkavállaló egészségügyi törzslapja - Egészségügyi Nyilatkozat - Egészségügy Nyilatkozat és vizsgálati adatok - Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra - Beutalás másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra - Első fokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény - Másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény - Előzetes munkaalkalmassági, záróvizsgálatok - Időszakos, soron kívüli orvosi vizsgálati lap - foglalkoztathatósági szakvélemények - hatályos törvények 45 / 64

47 13. A. Határozza meg az egészség és egészségmegőrzés definícióját! Foglalja össze a foglalkozásegészségügyi szakápoló feladatait a munkahelyi egészségmegőrzésben! - egészség definíciója - az egészségi állapot komponensei - az ember, mint bioszociális lény (szükségletrendszere, kapcsolatrendszere) - környezeti tényezők hatása az emberi szervezetre - az egészségmegőrzés fogalma, programja, munkahelyi lehetőségei 13. B. Ismertesse az egészségnevelés tartalmi összetevőit! Fogalmazza meg az egészségnevelés módszereit, azok alkalmazási lehetőségeit! - egészségnevelés módszerei, alkalmazási lehetőségei: - nyomtatványok, írásos anyagokat felhasználó - élőszavas - szemléltető, bemutató - gyakoroltató - komplex - az egészséges életmód kérdései - az egészségnevelés tartalmi összetevői - az egészséges életmód - személyi higiéné - mentálhigiéné 46 / 64

48 14. A. Fogalmazza meg a munkahelyi egészségmegőrzés lényegét! Tegyen javaslatot a munkavállalók széles körét érintő egyéb betegségek megelőzésére, hangsúlyozva az egészséges életmód szerepét! - egészség védelme - egészségmegőrzés fogalma - az egészségmegőrzés, mint folyamat - egészségmegőrzés célja (egyén és társadalom oldaláról), célcsoportok - egészséges életmód, betegségek megelőzése - egészségmegőrző feladatok, programok, munkahelyi szűrővizsgálatok 14. B. Foglalja össze az egyéni egészségvédelem eszközeit! - hatályos rendelet előírásai - egészségvédelem és biztonság - egyéni védőeszköz használatának követelményei - egyéni védőeszközök (fej, hallás, szem és arc, légutak, kéz és kar, lábfejés a lábszár, bőr, törzs és has, egész test védelmének eszközei) 47 / 64

49 15. A. Határozza meg a toxikológia lényegét! Ismertesse a mérgező anyagokat és a mérgező hatást befolyásoló tényezőket! - toxikológia fogalma - toxikológiai alapfogalmak: - méreg - xenobiotikum - vegyi anyagok és készítmények osztályozása: - szervezetbe jutó vegyi anyag mennyisége (dózis) - vegyi anyagok kémiai sajátosságai - vegyi anyagok fizikai tulajdonságai - a szervezet reakciója - toxikus anyagok sorsa a szervezetben (felszívódás, eloszlás, átalakítás, kiválasztás) - környezeti és biológiai monitor 15. B. Ismertesse a foglalkozás-egészségügyi szakápoló elsősegélynyújtási feladatait mérgezések esetén! - alapfogalmak: méreg, méregnek minősülő anyagok, lappangási idő - mérgezések osztályozása: - mérgezés mechanizmusa szerint (véletlen/baleset, szándékos) - mérgezés lefolyása szerint (heveny vagy krónikus) - a méreg bejutása szerint / behatolási kapu (külső és belső mérgezések) - a mérgezés hatását befolyásoló tényezők - a szervezet védekező rendszere a mérgekkel szemben (gátol, eltávolít, lebont, kivon) - elsősegélynyújtás: - dekontaminálás - hánytatás csak eszméleténél lévő, együttműködő sérültnél! - bekerült méreg hígítása - ellenanyagok adása - inhalációs mérgezések - bőrön át történő mérgezések - szem sérülései - szájon át történt mérgezések 48 / 64

50 16. A. Sorolja fel a fizikai kóroki tényezők által okozott foglalkozási megbetegedéseket! Ismertesse a mechanikai veszélyeket és a műszaki védőintézkedéseket! - zaj és zaj okozta megbetegedések (akut és krónikus akusztikus trauma, dörejártalom, egyéb szervi hatások) - vibráció és vibráció okozta megbetegedések (kéz- kar vibrációs szindróma, egésztest vibráció okozta ártalom) - ionizáló sugárzások okozta megbetegedések (akut sugárbetegség, a sugárhatás késői következményei) - nem ionizáló sugárzások (ultraibolya-, infravörös-, lézer-, mikrohullámú-, rádiófrekvenciás sugárzások) hatásai - egyéb fizikai kóroki tényezők (magas és alacsony légköri nyomás, barotraumák, keszonbetegség) - törvény a munkavédelemről - fizikai, mechanikai veszélyforrások - munkaeszközök követelményei - biztonsági szabályzatok - egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahelyek kialakítási követelményei - mechanikai kockázatok megelőzésére vonatkozó előírások - műszaki védőintézkedések 16. B. Foglalja össze az EKG vizsgálat elméleti és gyakorlati tudnivalóit! - az elektrokardiogramm biofizikai alapjai, elvezetések - az EKG vizsgálat célja, lényege, formái - a normál EKG görbe szakaszai - az elektródák pozicionálásának módjai - a megfelelő pozícionálás jelentősége - az EKG készítés szabályai - a kapcsolódó szakápolói feladatok - dokumentációs követelmények 49 / 64

51 17. A. Ismertesse a kémiai kóroki tényezők által okozott foglalkozási megbetegedéseket! - munkakörnyezetben előforduló kémiai kóroki tényezők két nagy csoportja: - vegyi anyagok - porok - kemizáció (fogalma, haszna, kockázata) - kémiai biztonság, helyes vegyi anyag kezelés - veszélyesség megállapításának legfontosabb szempontjai: - fizikai-kémiai tulajdonságok, sajátosságok - toxikológiai sajátosságok - környezetkárosító, környezetszennyező sajátosságok - vegyi anyagok által okozott megbetegedések (fémek, gázok, oldószerek, növényvédő szerek, műanyagok, egyéb vegyi anyagok) - porok által okozott megbetegedések (szervetlen és szerves porok) 17. B. Nevezze meg a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatait a munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó rendeletben előírtak figyelembevételével! - munkahelyek kémiai biztonsága - rendelet hatálya - fogalom meghatározások - munkahelyi levegő és biológiai határértékek - veszélyes anyagok meghatározása és a kockázat becslése - különleges megelőző és védő intézkedések - baleset, üzemzavar, veszélyhelyzet leküzdése - munkavállaló tájékoztatása, oktatása és kötelességei - egészségügyi és alkalmassági vizsgálatok 50 / 64

52 18. A. Tegyen javaslatot a foglalkozási és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésére! - elsődleges prevenció: a betegség megelőzése - kollektív védelem: műszaki, szervezési megoldások - egyéni védelem: egyéni védőeszköz megoldás - másodlagos prevenció: a betegség korai felismerése - orvosi szűrővizsgálat - orvosi alkalmassági vizsgálat - megelőző survaillance - biológiai monitorozás - harmadlagos prevenció: a betegség súlyosbodásának megakadályozása - törvény a munkavédelemről 18. B. Ismertesse a foglalkozási bőrbetegségeket! Sorolja fel az önálló kórkép formájában megjelenő, bejelentendő bőrgyógyászati betegségeket! - foglalkozási bőrbetegségek okai (fizikai, kémiai, biológiai kóroki tényezők) - fizikai kóroki tényezők és azok hatásai (ultraibolya, hő, ionizáló sugárzások) - kémiai kóroki tényezők: - irritatív dermatitis - kontakt dermatitis - allergiás dermatitis - biológiai kóroki tényezők: - olaj akne - sertésorbánc - aktinomikózis - trichofitiázis - sarjadzó gombák - tehenészcsomó - bejelentendő bőrgyógyászati betegségek 51 / 64

53 19. A. Határozza meg a munkapszichológia tárgyát, feladatát! - munkalélektan tárgya: az ember lelki jelenségei a munka világában - feladata: feltárni, hogy az ember személyisége, lelki funkciói és folyamatai milyen kockázatoknak vannak kitéve a munka világában - munkapszichológia feladatai: - alkalmassági vizsgálatok (általános elvek, egyéni különbségek, interjú, tesztek, kritériumok, beválás) - szervezeti lélektan (vállalati politika, kommunikáció, a vállalat felépítése) - motiváció, attitűd, morál (megelégedettség, erkölcsi ösztönzés, teljesítmény és motiváció) - képzés, oktatás (fejlesztés, tanulás, vezetők és beosztottak képzése) 19. B. Ismertesse a pszichés megterhelés és igénybevétel következményeit! - pszichés megterhelés és igénybevétel - a munka és a környezet terhelő hatásai - pszichológiai információterhelés - pszichés terheléssel járó tevékenységek - terhelés következménye elfáradás - munkafeladat sajátosságai: - fiziológiai munkaritmus - műszakváltások és az éjszakai munka egészségügyi hatásai - munkatempó, időkényszer - monotónia - telítődés - pszichés megterhelést csökkentő lehetőségek 52 / 64

54 20. A. Ismertesse a biológiai kóroki tényezők által okozott foglalkozási megbetegedéseket! - biológiai kóroki tényezők (definíció, osztályozás, kockázatbecslés) - foglalkozási eredetű fertőző megbetegedések (zoonosisok, anthrax, brucellosis, kullancs -encephalitis, Lyme-kór, ornithosis, rabies-lyssa, tularemia, leptospirosis, Q-láz) - egészségügyi dolgozó foglalkozási betegségei (virális hepatitisek, potenciális fertőző betegségek: HIV/AIDS, cseppfertőzéssel terjedő fertőző betegségek: diphtheria, morbilli, mumps, rubeola, egyéb foglalkozási fertőző betegségek: legionellosis, tetanusz, typhus abdominalis) 20. B. Foglalja össze a személyi higiéné legfontosabb kérdéseit! Indokolja meg a higiénés kézfertőtlenítés fontosságát! - személyi higiéné fogalma - öltözködés higiénéje - tisztálkodás a munkahelyen - a kéz tisztántartása - bőrvédő készítmények - gombás bőrbetegségek megelőzése - kézfertőtlenítés lehetőségei, gyakorlata, fontossága 53 / 64

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok témakörét tartalmazzák A tételhez segédeszköz nem használható.

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások kérdései

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások kérdései A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások kérdései Tartalom Foglalkozás-egészségügyi szolgálat A munkaköri alkalmasság vizsgálata, valamint véleményezése Munkaköri alkalmassági vizsgálatok Előzetes munkaköri

Részletesebben

Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM. c. tantárgyakhoz. szerkesztette: Berecz Tibor. BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék

Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM. c. tantárgyakhoz. szerkesztette: Berecz Tibor. BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM c. tantárgyakhoz szerkesztette: Berecz Tibor BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék TARTALOMJEGYZÉK 1 A munkavédelem... 7 1.1 A munkavédelem területei...

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi. Értelmező rendelkezések

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi. Értelmező rendelkezések 1 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 50., 60. -aiban, és

Részletesebben

Módszertani útmutató

Módszertani útmutató Az egészség nagy kincs, az egyetlen, amely arra érdemes, hogy ne csak verejtéket, fáradtságot, vagyont vesztegessük reá hiszen nélküle az élet csak szánalmas botrány. (Montaigne) Módszertani útmutató A

Részletesebben

Foglalkozás orvostan kötelező szintentartó tanfolyam összefoglaló. 2012. április 17-20.

Foglalkozás orvostan kötelező szintentartó tanfolyam összefoglaló. 2012. április 17-20. Foglalkozás orvostan kötelező szintentartó tanfolyam összefoglaló 2012. április 17-20. Foglalkozás-orvostan fejlődése a 21. században Dr. Cseh Károly SE. ÁOK. Népegészségtani Intézet Az Európai Munkabiztonsági

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat ) BUDAPEST, 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 5 VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS... 6

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA 1.1. Területi hatálya 1.2. Személyi hatálya 1.3.

Részletesebben

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 50., 60. -aiban, és

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth József. Munka-, tűz-, környezet- és egészségvédelem. A követelménymodul megnevezése: Korszerű munkaszervezés

MUNKAANYAG. Horváth József. Munka-, tűz-, környezet- és egészségvédelem. A követelménymodul megnevezése: Korszerű munkaszervezés Horváth József Munka-, tűz-, környezet- és egészségvédelem A követelménymodul megnevezése: Korszerű munkaszervezés A követelménymodul száma: 1180-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-010-55

Részletesebben

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 50., 60. -aiban, és

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth Éva Andrea. Termékgyártás során figyelembe veendő tűz,- munka-egészség- és környezetvédelmi előírások

MUNKAANYAG. Horváth Éva Andrea. Termékgyártás során figyelembe veendő tűz,- munka-egészség- és környezetvédelmi előírások Horváth Éva Andrea Termékgyártás során figyelembe veendő tűz,- munka-egészség- és környezetvédelmi előírások A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma:

Részletesebben

2/2.3.2 Minta a kockázatértékelés elvégzésére

2/2.3.2 Minta a kockázatértékelés elvégzésére Az új munkavédelmi törvény 2/2 37 2/2.3.2 Minta a kockázatértékelés elvégzésére Az alábbiakban bemutatunk egy mintát egy építési munkahely kockázatértékelésének elvégzésére. Természetesen mivel nincs egy

Részletesebben

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 50., 60. -aiban, és

Részletesebben

KFKI Üzemeltető Kft. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (TMvSz) 2008.

KFKI Üzemeltető Kft. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (TMvSz) 2008. KFKI Üzemeltető Kft. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (TMvSz) 2008. 2 BEVEZETŐ... 4 0. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI ÜGYREND... 4 0.1 KFKI Üzemeltető Kft... 5 0.2 A méregfelelősök... 5 0.3 A veszélyes

Részletesebben

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 50., 60. -aiban, és

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 2.13. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben

Részletesebben

MUNKAHELYI KOCKÁZATELEMZÉS

MUNKAHELYI KOCKÁZATELEMZÉS Cég neve Címe MUNKAHELYI KOCKÁZATELEMZÉS 2010. Készítette: munkavédelmi tanácsadó Telefon: E-mail: Web: Tartalomjegyzék A gazdálkodó szervezetre vonatkozó adatok 5 A kockázatértékelés célja és jogszabályi

Részletesebben

A. Veszélyes anyaggal/keverékkel végzett tevékenység

A. Veszélyes anyaggal/keverékkel végzett tevékenység 1. számú melléklet: Az egyes munkahelyi kóroki tényezőkkel kapcsolatos legfontosabb speciális jogszabályi rendelkezések (külön jogszabályokban meghatározott szempontok) a kockázatbecsléssel/kockázatértékeléssel

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 20/2001. (III. 30.) OGY határozat

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 015. (015. június 3. napjától hatályos 1. verziószámú változat) 1 Bevezetés...

Részletesebben

Környezet,- tűz- és munkavédelem

Környezet,- tűz- és munkavédelem Környezet,- tűz- és munkavédelem 1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. 2 KÖRNYEZET-, TŰZ- ÉS MUNKAVÉDELEM TISZA LÁSZLÓ

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 015.

Részletesebben

2.40. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 720 03 GYAKORLÓ GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ

2.40. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 720 03 GYAKORLÓ GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ 2.40. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 720 03 GYAKORLÓ GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos

Részletesebben