Emberi Erőforrások Minisztériuma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emberi Erőforrások Minisztériuma"

Átírás

1

2 Emberi Erőforrások Minisztériuma Foglalkozásegészségügyi szakápoló Komplex szakmai vizsga szükséges elméleti ismeretek alkalmazás szintű felidézése A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 % A 315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit a számon kiadom GYEMSZI Egészségügyi Emberi Erőforrások Főigazgatóság 1 / 64

3 A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza. A feladatsor első részében találhatóak az 1 30-ig számozott, A és B feladatot tartalmazó vizsgakérdések. Ezek lesznek a húzótételek. A második részben található a tanári példány, mely az értékelést segíti. A tételsor a 37/2013. (V.28.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2 / 64

4 1. A. Ismertesse a foglalkozás-egészségügy hazai és nemzetközi kialakulásának rövid történetét! 1. B. Fogalmazza meg a munkahigiéné lényegét, sorolja fel a munkahigiénés feladatokat! 3 / 64

5 2. A. Ismertesse a foglalkozás-egészségügy jogi szabályozását! 2. B. Határozza meg a foglalkozási rehabilitáció lényegét és célját, vázolja fel az érdekeltség fajtáit! 4 / 64

6 3. A. Foglalja össze a munkavédelem szerkezetét, felépítését! 3. B. Jellemezze a foglalkozási eredetű fertőző megbetegedéseket és a prevenciójukat (a munkahelyen)! 5 / 64

7 4. A. Foglalja össze a munkaadók és a munkavállalók jogait és kötelezettségeit! 4. B. Elemezze a foglalkozással összefüggő betegségek kialakulásában szerepet játszó, a munkavégzésből származó megterheléseket! 6 / 64

8 5. A. Foglalja össze a megterhelés, igénybevétel szintjeit, biológiai jelentőségét (energetikai, információterhelés, szervezeti igénybevétel)! 5. B. Foglalja össze a sérülékeny csoportok foglalkoztatására vonatkozó legfontosabb tudnivalókat! 7 / 64

9 6. A. Sorolja fel és elemezze a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok fajtáit! 6. B. Ismertesse a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatokat! Vázolja fel a járványügyi érdekből kiemelt munkaköröket, tevékenységeket! 8 / 64

10 7. A. Nevezze meg az egészségi alkalmassági vizsgálatokat, ismertesse azok véleményezését! 7. B. Magyarázza el a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatoknál alkalmazott műszeres és eszközös vizsgálatok lényegét és célját! 9 / 64

11 8. A. Fogalmazza meg a járványtan célját, területeit, ismertesse a járványügyi feladatokat! 8. B. Ismertesse a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedéseket! 10 / 64

12 9. A. Magyarázza el a munkahigiéne etikai alapelveit! Ismertesse a munkakörnyezettel kapcsolatos egészségi követelmények szabályozását! 9. B. Osztályozza a munkahelyi biológiai kóroki tényezőket! 11 / 64

13 10. A. Határozza meg a foglalkozási, foglalkozással összefüggő megbetegedések, fokozott expozíciók fogalmát! 10. B. Fejtse ki a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását! 12 / 64

14 11. A. Csoportosítsa a foglalkozási megbetegedéseket kóroki tényezők szerint! Ismertesse a foglalkozással összefüggő megbetegedések jellemzőit és fajtáit! 11. B. Ismertesse a légzésfunkciós vizsgálat célját és módszereit! Foglalja össze a vizsgálathoz kapcsolódó szakápolói feladatokat! 13 / 64

15 12. A. Foglalja össze a foglalkozás-egészségügyi szakápoló feladatait az alkalmasság vizsgálatával kapcsolatban! 12. B. Ismertesse a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok egészségügyi dokumentációit! Ismertesse a dokumentációkezelés előírásait! 14 / 64

16 13. A. Határozza meg az egészség és egészségmegőrzés definícióját! Foglalja össze a foglalkozásegészségügyi szakápoló feladatait a munkahelyi egészségmegőrzésben! 13. B. Ismertesse az egészségnevelés tartalmi összetevőit! Fogalmazza meg az egészségnevelés módszereit, azok alkalmazási lehetőségeit! 15 / 64

17 14. A. Fogalmazza meg a munkahelyi egészségmegőrzés lényegét! Tegyen javaslatot a munkavállalók széles körét érintő egyéb betegségek megelőzésére, hangsúlyozva az egészséges életmód szerepét! 14. B. Foglalja össze az egyéni egészségvédelem eszközeit! 16 / 64

18 15. A. Határozza meg a toxikológia lényegét! Ismertesse a mérgező anyagokat és a mérgező hatást befolyásoló tényezőket! 15. B. Ismertesse a foglalkozás-egészségügyi szakápoló elsősegélynyújtási feladatait mérgezések esetén! 17 / 64

19 16. A. Sorolja fel a fizikai kóroki tényezők által okozott foglalkozási megbetegedéseket! Ismertesse a mechanikai veszélyeket és a műszaki védőintézkedéseket! 16. B. Foglalja össze az EKG vizsgálat elméleti és gyakorlati tudnivalóit! 18 / 64

20 17. A. Ismertesse a kémiai kóroki tényezők által okozott foglalkozási megbetegedéseket! 17. B. Nevezze meg a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatait a munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó rendeletben előírtak figyelembevételével! 19 / 64

21 18. A. Tegyen javaslatot a foglalkozási és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésére! 18. B. Ismertesse a foglalkozási bőrbetegségeket! Sorolja fel az önálló kórkép formájában megjelenő, bejelentendő bőrgyógyászati betegségeket! 20 / 64

22 19. A. Határozza meg a munkapszichológia tárgyát, feladatát! 19. B. Ismertesse a pszichés megterhelés és igénybevétel következményeit! 21 / 64

23 20. A. Ismertesse a biológiai kóroki tényezők által okozott foglalkozási megbetegedéseket! 20. B. Foglalja össze a személyi higiéné legfontosabb kérdéseit! Indokolja meg a higiénés kézfertőtlenítés fontosságát! 22 / 64

24 21. A. Csoportosítsa és ismertesse a környezeti tényezők emberi szervezetre gyakorolt hatását (biológiai, ökológiai, társadalmi)! Ismertesse az általános környezet - egészségügyi feladatokat, környezeti ártalmakat! 21. B. Foglalja össze a szem funkcióinak vizsgálatát és foglalkozás-egészségügyi vonatkozásait! 23 / 64

25 22. A. Ismertesse a foglalkozás-egészségügyi üzemvizsgálat lényegét és célját! Sorolja fel a munkatükör tartalmát! 22. B. Nevezze meg a munkahelyek létesítésének egészségügyi szempontjait! 24 / 64

26 23. A. Fogalmazza meg a munkahelyi kockázatbecslés és kockázatkezelés célját és jelölje meg a kockázatbecslés szakaszait! 23. B. Ismertesse az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók expozíciós idejének korlátozási lehetőségeit! 25 / 64

27 24. A. Ismertesse a veszélyes hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatokat, munkabiztonsági előírásokat! 24. B. Nevezze meg a munkahelyi szociális helyiségek létesítésével kapcsolatos előírásokat! Sorolja fel a fertőzések elleni védelem teendőit! 26 / 64

28 25. A. Foglalja össze a prevenció szintjeit a munkahelyen, illetőleg a foglalkoztatásban! 25. B. Tegyen javaslatot az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles, vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére! 27 / 64

29 26. A. Magyarázza el az ergonómia célját és feladatait! Ismertesse az ergonómiai kóroki tényezők okozta megbetegedéseket! 26. B. Ismertesse a foglalkozás élettan alapelvét, feladatát! Jellemezze a dinamikus és statikus izommunkát! 28 / 64

30 27. A. Határozza meg a mentálhigiéné fogalmát, feladatát! 27. B. Ismertesse az élelmezés-egészségügyi létesítmények működtetésének higiénés szabályait, ellenőrzésének szempontjait! 29 / 64

31 28. A. Ismertesse a megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos eljárási szabályokat! 28. B. Fejtse ki a hőmunka okozta megterhelés és igénybevétel egészségkárosodásait! 30 / 64

32 29. A. Ismertesse a foglalkozási megbetegedések, munkabalesetek ellátásának jogi szabályozását! 29. B. Foglalja össze a munkahelyek klímájának mérési és értékelési tudnivalóit! 31 / 64

33 30. A. Fejtse ki a környezeti és biológiai monitorozás lehetőségeit a munkahelyen! 30. B. Foglalja össze a dohányzás káros hatásait, ismertesse az ezzel kapcsolatos törvényi szabályozókat! 32 / 64

34 AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI Tanári példány 1. A. Ismertesse a foglalkozás-egészségügy hazai és nemzetközi kialakulásának rövid történetét! - a mai foglalkozás - egészségügy gyökerei - munkabiztonság első munkabiztonsági előírás - Hammurapi kódexe - Hippokratész - reneszánsz kora, kiemelkedő orvosai: Villanovanus, Agricola - foglalkozási megbetegedések medicinája, ipari orvostudomány: Bernardiro Ramazzini századi ipari forradalom Chadwick - jogszabályok megjelenése - foglalkozás egészségügy fejlődése, II. világháború - ipari orvostudomány - primer prevenciós tevékenység jelentősége, egészségmegőrzés Magyarország: - magyar munkaegészségügy gyökerei: Ius Regale - bányakórházak, bányatárspénztárak - Tóth Imre munkássága - Friedrich Vilmos: Munkásbiztosító Pénztár orvosi rendszabályzata - Országos Munkásbiztosító Intézet - Országos Társadalombiztosító Intézet - Országos Munkaegészségügyi Intézet Tímár Miklós - üzemi orvosok képzése 1. B. Fogalmazza meg a munkahigiéné lényegét, sorolja fel a munkahigiénés feladatokat! - munkahigiéne, megterhelés-igénybevétel - kockázatkezelés, - előrelátás, felismerés, értékelés, kezelés - munkahigiénikus 33 / 64

35 2. A. Ismertesse a foglalkozás-egészségügy jogi szabályozását! - a munkavédelem törvényi szabályozása - az új munka törvénykönyve, a köztisztviselők és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvények - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló Kormány rendelet évi törvény a munkavédelemről évi CLIV. törvény az egészségügyről - az állam felelőssége és a munkavédelem - munkáltató felelőssége - felügyeleti szervek - egyéb alapelvek 2. B. Határozza meg a foglalkozási rehabilitáció lényegét és célját, vázolja fel az érdekeltség fajtáit! - orvosi rehabilitáció - foglalkozási rehabilitáció - munkavégző képesség, munkára való alkalmasság - foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok feladatai - foglalkozás egészségügyi szakellátó helyek feladatai - rehabilitációs eljárás - munkáltatói érdekeltség (rehabilitációs hozzájárulás, dotáció) - munkavállalói érdekeltség (kereset-kiegészítés) - foglalkoztathatóság (munkaalkalmasság véleményezése, keresőképesség elbírálása, munkaképesség elbírálása) 34 / 64

36 3. A. Foglalja össze a munkavédelem szerkezetét, felépítését! - politikai, törvénykezési szint: - munkavédelmi politika kialakítása - állam kötelessége, felelőssége - politika törvényekbe öntése parlament feladata - intézmények szintje: - kormány - központi államigazgatási szervek - felügyeletek - szolgálatok, szolgáltatások - végrehajtási szint: - munkáltató, munkavállaló felelőssége - munkavédelmi képviselők 3. B. Jellemezze a foglalkozási eredetű fertőző megbetegedéseket és a prevenciójukat (a munkahelyen)! - munkahelyi megterhelések, hatások - foglalkozási megbetegedés - expozíció, expozíció mennyiségi meghatározása (expozíciós koncentráció, expozíciós idő) - fokozott expozíciók, BEM (biológiai expozíciós mutató ) - figyelmeztető szintek, biológiai határértékek - bejelentés, körülmények kivizsgálása - helyi feladat meghatározás - munkavédelmi törvény - műszaki megelőző intézkedések - szervezési intézkedések - védőeszközök 35 / 64

37 4. A. Foglalja össze a munkaadók és a munkavállalók jogait és kötelezettségeit! - munkaadók kötelezettségei munkavédelmi törvény - munkáltató általános felelősségén túlmenően meg kell, hogy győződjön: - munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, előírásoknak - munkavállalók ismerik és betartják-e a rájuk vonatkozó előírásokat - használják-e a számukra biztosított védőeszközöket - munkavállalók kötelezettségei: - biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot - védőeszközök rendeltetésszerű használata - részvétel az előírt orvosi vizsgálatokon - jelentési kötelezettség 4. B. Elemezze a foglalkozással összefüggő betegségek kialakulásában szerepet játszó, a munkavégzésből származó megterheléseket! - megterhelés és igénybevétel fogalma - az ember és a környezet kapcsolata (mikro-, mazo-, makrokörnyezet): - fizikai környezet - társadalmi környezet - lakóhelyi és egyéb környezet - munkahelyi környezet - munkavégzésből eredő megterhelések: - fizikai - fiziológiai - mentális - pszichés - munkakörnyezeti kóroki tényezők okozta megterhelések: - fizikai (zaj, rezgés,sugárzás, klíma ) - kémiai (veszélyes anyagok, készítmények ) - biológiai (vírusok, Rickettsiák, baktériumok, gombák...) - pszichoszociális - ergonómiai - balesetveszély okozta megterhelés - hatás- interakció- cél - optimális megterhelés 36 / 64

38 5. A. Foglalja össze a megterhelés, igénybevétel szintjeit, biológiai jelentőségét (energetikai, információterhelés, szervezeti igénybevétel)! - az ember és környezet kapcsolata - munkaterhelés - munkahelyi megterhelés és igénybevétel értelmezése - megterhelések osztályozása: források, biológiai jelentőség, belső környezetben kifejtett hatás, információáramlás, munkavégzés szempontja szerint - munkakapacitás, - igénybevétel 5. B. Foglalja össze a sérülékeny csoportok foglalkoztatására vonatkozó legfontosabb tudnivalókat! - vulnerábilis csoportok (fiatalkorúak, nők, terhesek, nyugdíj - korhatáron túliak) - tiltott munkakörülmények (munkavégzésből adódó megterhelések közül, munkakörnyezetből adódó megterhelések közül) - megterhelések, kóroki tényezők - munkavégző-képesség - tájékoztatási kötelezettség - munkára való alkalmasság (szakmai, egészségi alkalmasság) 37 / 64

39 6. A. Sorolja fel és elemezze a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok fajtáit! - előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat: - munkakezdést megelőzően - munkakör, munkahely megváltoztatása előtt - két hetet meghaladó külföldi munkavégzés esetén - előzetes szakmai alkalmassági vizsgálat: - beiskolázás előtt - pályaválasztási tanácsadás céljából - Munkaügyi Központ kezdeményezésére munkanélküliek átképzéséhez - időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat: - 18 évet be nem töltött munkavállalóknál - azon munkavállalóknál, akik fizikai, kémiai, kóroki tényezők expozíciójának vannak kitéve - baleseti veszéllyel járó munkakörökben dolgozóknál - fokozott pszichés terhelésnek kitett dolgozóknál - pszichoszociális kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalóknál - korkedvezményes munkakörben foglalkoztatott munkavállalóknál - külföldi munkavégzés esetén, ha a munkavállaló időszakos alkalmassági vizsgálatra kötelezett - soron kívüli munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok: - ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően nem teszi alkalmassá a korábbi munka elvégzésére - záróvizsgálatok - vizsgálatra kötelezettek köre 6. B. Ismertesse a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatokat! Vázolja fel a járványügyi érdekből kiemelt munkaköröket, tevékenységeket! - szakmára (OKJ) szóló alkalmasság - szakma megnevezés - munkajelleg - munkatükör - pszichikai követelmények - egészségre ártalmas tényezők - baleseti lehetőségek - egyéb vizsgálatok - járványügyi érdekből kiemelt munkakörök: - egészségügyi intézmények gyermekekkel foglalkozók 38 / 64

40 - bölcsődék, óvodák, csecsemő- és gyermekotthonok - anyatejgyűjtő állomások - közfogyasztásra szánt élelmiszer előállítása, forgalmazása - állattartó gazdaság - tej kezelése - szarvasmarha tenyésztés és tartás - ivóvíz minőségű vízellátás szolgáltatás - emberei szervezetbe kerülő, azzal érintkezésbe lépő anyagok, készítmények előállítása - gyógyszergyártás és elosztás 39 / 64

41 7. A. Nevezze meg az egészségügyi alkalmassági vizsgálatokat, ismertesse azok véleményezését! - egészségi állapot alkalmasság feladatellátás - közúti járművezetés - lőfegyver megszerzés, - tartás - alkalmassági vélemény - nyilatkozni és meghatározni, hogy a vizsgált személy az adott munkakörre: - alkalmas - nem alkalmas - egészségi alkalmassági vizsgálat és véleményezése - a vizsgálatra jogosult orvos ítéli meg: - az egyént egészségi állapota alkalmassá teszi-e bizonyos feladatok ellátására (nem szakmára vagy munkakörre véleményez) - feladat ellátására való alkalmasságot a rendőrhatóság adja meg 7. B. Magyarázza el a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatoknál alkalmazott műszeres és eszközös vizsgálatok lényegét és célját! - látásélesség és színlátás vizsgálata - szűrőaudiometriás vizsgálat - légzésfunkciós vizsgálat - doppler vizsgálat - EKG vizsgálat - pulzus, RR, testhőmérséklet mérése - testsúly, testmagasság mérése - laboratóriumi vizsgálatok 40 / 64

42 8. A. Fogalmazza meg a járványtan célját, területeit, ismertesse a járványügyi feladatokat! - járványtan feladata, célja - betegség megelőzés, születéskor várható élettartam meghosszabbítása - fontos szakterületei: - általános modellező epidemiológia - humán epidemiológia - állat-egészségügyi epidemiológia - növény-egészségügyi epidemiológia - járványügyi feladatok: - fertőző betegek ellátásának szabályai - ki- és bejelentés - fertőző beteg környezetének ellenőrzése - védőoltások a munkahelyeken 8. B. Ismertesse a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedéseket! - fertőző betegek ellátásának szabályai (elkülönítés, karantén, járványügyi ellenőrzés) - fertőző beteg környezetének ellenőrzése (góckutatás, kontakt, fertőtlenítés, záró fertőtlenítés) - védőoltások a munkahelyeken (védőoltások) 41 / 64

43 9. A. Magyarázza el a munkahigiéne etikai alapelveit! Ismertesse a munkakörnyezettel kapcsolatos egészségi követelmények szabályozását! - munkahigiéne - IOHA (International Occupational Hygiene Association) etikai kódexe - iránymutatás - etikus szakmai viselkedés - munkavállalók, nyilvánosság és környezet iránti kötelezettség és felelősség - érdekvédelmi képviselő - a munkaadók és a munkavállalók érdekvédelmi képviselői iránti kötelezettségek és felelősségek - egészségvédelem, szabványok - munkakörnyezettel kapcsolatos egészségi követelmények szabályozása - hatályos rendeletek tartalma: - munkavégzés tárgyi feltételeinek szabályozása - munkafolyamatra, technológiára vonatkozó követelmények - munkáltató és munkavállaló jogai, kötelezettségei - egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatottak expozíciós idő korlátozása 9. B. Osztályozza a munkahelyi biológiai kóroki tényezőket! - biológiai tényezők: mikroorganizmusok, sejttenyészetek és emberi belső élősdiek, - osztályozás: fertőzés kockázatának szintjétől függően (4 csoport) - biológiai tényezők okozta kockázat-meghatározás, kockázatbecslés - munkáltató kötelezettségei - higiénés és egyéni védelem eszközei - munkavállalók tájékoztatása, képzése - illetékes hatóság tájékoztatása - orvosi felügyelet, ellátás megszervezése - egyéb speciális intézkedések, oltások 42 / 64

44 10. A. Határozza meg a foglalkozási, foglalkozással összefüggő megbetegedések, fokozott expozíciók fogalmát! - foglalkozási megbetegedés definíciója, megoszlása - megterhelések: munkavégzésből (fizikai, szellemi) - hatások: munkakörnyezetben lévő kóroki tényezőkből (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai) - behatás ideje, intenzitása - foglalkozási megbetegedések korai diagnosztizálása - ok - okozati összefüggések - foglalkozási megbetegedések jellemzői, csoportosítása - fokozott expozíció BEM: biológiai expozíciós mutató (21 vegyi anyag) 10. B. Fejtse ki a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását! - bejelentés és kivizsgálás előírásai - rendelet hatálya - bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzéke - a foglalkozási betegség és a fokozott expozíciós eset körülményeinek kivizsgálása - helyi feladatok meghatározása 43 / 64

45 11. A. Csoportosítsa a foglalkozási megbetegedéseket kóroki tényezők szerint! Ismertesse a foglalkozással összefüggő megbetegedések jellemzőit és fajtáit! - foglalkozási megbetegedés diagnózisa (összeilleszthető klinikai és munkahigiénés diagnózis) - munkával kapcsolatos kóroki tényezők hatása, behatási ideje, intenzitása - foglalkozási megbetegedések megoszlása a kóroki tényezők fő csoportjai szerint (fizikai, kémiai, biológiai, egyéb) - foglalkozási megbetegedések korai diagnosztizálásának elve, megelőző surveillance - foglalkozással összefüggő betegségek: - károsító tényezői (munkahelyi, munkahelyen kívüli) - jellemzői - betegségcsoportok: - idült légúti megbetegedések - mozgásszervi megbetegedések - szív-érrendszeri megbetegedések - pszichiátriai megbetegedések 11. B. Ismertesse a légzésfunkciós vizsgálat célját és módszereit! Foglalja össze a vizsgálathoz kapcsolódó szakápolói feladatokat! - spirometria - légzésfunkciós vizsgálat célja: - tüdőtérfogat és/vagy légáramlás mérése - tüdő állapotának becslése - funkcionális státusz megítélése - légzészavar eredetének meghatározása - diagnosis megerősítése, differenciál diagnosis - betegség nyomonkövetése - therápia hatásának megítélése - légúti provokációs vizsgálatok végzése - szűrővizsgálatokban történő alkalmazás - légzésfunkciós vizsgálat módszerei: - statikus vizsgálatok - dinamikus vizsgálatok - provokációs vizsgálatok - legfontosabb mért légzéstérfogatok (VC, RV, ERV, IRV, FRC, FEV1, Tiffeneau- index) - a vizsgálat menete (zárt rendszerű spirométer, nyílt rendszerű spirométer) - szakápolói feladatok: - beteg pszichés, szomatikus előkészítése - kompetenciakörnek megfelelően: tájékoztatás nyújtása - dokumentációs feladatok 44 / 64

46 12. A. Foglalja össze a foglalkozás-egészségügyi szakápoló feladatait az alkalmasság vizsgálatával kapcsolatban! - munkavállalók vizsgálatával összefüggő feladatok - munkahelyekkel kapcsolatos feladatok - egészségmegőrzés, egészségnevelés - orvosi rendelő működésével kapcsolatos önálló feladatok - képzettségi követelmények 12. B. Ismertesse a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok egészségügyi dokumentációit! Ismertesse a dokumentációkezelés előírásait! - Munkavállaló egészségügyi törzslapja - Egészségügyi Nyilatkozat - Egészségügy Nyilatkozat és vizsgálati adatok - Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra - Beutalás másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra - Első fokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény - Másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény - Előzetes munkaalkalmassági, záróvizsgálatok - Időszakos, soron kívüli orvosi vizsgálati lap - foglalkoztathatósági szakvélemények - hatályos törvények 45 / 64

47 13. A. Határozza meg az egészség és egészségmegőrzés definícióját! Foglalja össze a foglalkozásegészségügyi szakápoló feladatait a munkahelyi egészségmegőrzésben! - egészség definíciója - az egészségi állapot komponensei - az ember, mint bioszociális lény (szükségletrendszere, kapcsolatrendszere) - környezeti tényezők hatása az emberi szervezetre - az egészségmegőrzés fogalma, programja, munkahelyi lehetőségei 13. B. Ismertesse az egészségnevelés tartalmi összetevőit! Fogalmazza meg az egészségnevelés módszereit, azok alkalmazási lehetőségeit! - egészségnevelés módszerei, alkalmazási lehetőségei: - nyomtatványok, írásos anyagokat felhasználó - élőszavas - szemléltető, bemutató - gyakoroltató - komplex - az egészséges életmód kérdései - az egészségnevelés tartalmi összetevői - az egészséges életmód - személyi higiéné - mentálhigiéné 46 / 64

48 14. A. Fogalmazza meg a munkahelyi egészségmegőrzés lényegét! Tegyen javaslatot a munkavállalók széles körét érintő egyéb betegségek megelőzésére, hangsúlyozva az egészséges életmód szerepét! - egészség védelme - egészségmegőrzés fogalma - az egészségmegőrzés, mint folyamat - egészségmegőrzés célja (egyén és társadalom oldaláról), célcsoportok - egészséges életmód, betegségek megelőzése - egészségmegőrző feladatok, programok, munkahelyi szűrővizsgálatok 14. B. Foglalja össze az egyéni egészségvédelem eszközeit! - hatályos rendelet előírásai - egészségvédelem és biztonság - egyéni védőeszköz használatának követelményei - egyéni védőeszközök (fej, hallás, szem és arc, légutak, kéz és kar, lábfejés a lábszár, bőr, törzs és has, egész test védelmének eszközei) 47 / 64

49 15. A. Határozza meg a toxikológia lényegét! Ismertesse a mérgező anyagokat és a mérgező hatást befolyásoló tényezőket! - toxikológia fogalma - toxikológiai alapfogalmak: - méreg - xenobiotikum - vegyi anyagok és készítmények osztályozása: - szervezetbe jutó vegyi anyag mennyisége (dózis) - vegyi anyagok kémiai sajátosságai - vegyi anyagok fizikai tulajdonságai - a szervezet reakciója - toxikus anyagok sorsa a szervezetben (felszívódás, eloszlás, átalakítás, kiválasztás) - környezeti és biológiai monitor 15. B. Ismertesse a foglalkozás-egészségügyi szakápoló elsősegélynyújtási feladatait mérgezések esetén! - alapfogalmak: méreg, méregnek minősülő anyagok, lappangási idő - mérgezések osztályozása: - mérgezés mechanizmusa szerint (véletlen/baleset, szándékos) - mérgezés lefolyása szerint (heveny vagy krónikus) - a méreg bejutása szerint / behatolási kapu (külső és belső mérgezések) - a mérgezés hatását befolyásoló tényezők - a szervezet védekező rendszere a mérgekkel szemben (gátol, eltávolít, lebont, kivon) - elsősegélynyújtás: - dekontaminálás - hánytatás csak eszméleténél lévő, együttműködő sérültnél! - bekerült méreg hígítása - ellenanyagok adása - inhalációs mérgezések - bőrön át történő mérgezések - szem sérülései - szájon át történt mérgezések 48 / 64

50 16. A. Sorolja fel a fizikai kóroki tényezők által okozott foglalkozási megbetegedéseket! Ismertesse a mechanikai veszélyeket és a műszaki védőintézkedéseket! - zaj és zaj okozta megbetegedések (akut és krónikus akusztikus trauma, dörejártalom, egyéb szervi hatások) - vibráció és vibráció okozta megbetegedések (kéz- kar vibrációs szindróma, egésztest vibráció okozta ártalom) - ionizáló sugárzások okozta megbetegedések (akut sugárbetegség, a sugárhatás késői következményei) - nem ionizáló sugárzások (ultraibolya-, infravörös-, lézer-, mikrohullámú-, rádiófrekvenciás sugárzások) hatásai - egyéb fizikai kóroki tényezők (magas és alacsony légköri nyomás, barotraumák, keszonbetegség) - törvény a munkavédelemről - fizikai, mechanikai veszélyforrások - munkaeszközök követelményei - biztonsági szabályzatok - egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahelyek kialakítási követelményei - mechanikai kockázatok megelőzésére vonatkozó előírások - műszaki védőintézkedések 16. B. Foglalja össze az EKG vizsgálat elméleti és gyakorlati tudnivalóit! - az elektrokardiogramm biofizikai alapjai, elvezetések - az EKG vizsgálat célja, lényege, formái - a normál EKG görbe szakaszai - az elektródák pozicionálásának módjai - a megfelelő pozícionálás jelentősége - az EKG készítés szabályai - a kapcsolódó szakápolói feladatok - dokumentációs követelmények 49 / 64

51 17. A. Ismertesse a kémiai kóroki tényezők által okozott foglalkozási megbetegedéseket! - munkakörnyezetben előforduló kémiai kóroki tényezők két nagy csoportja: - vegyi anyagok - porok - kemizáció (fogalma, haszna, kockázata) - kémiai biztonság, helyes vegyi anyag kezelés - veszélyesség megállapításának legfontosabb szempontjai: - fizikai-kémiai tulajdonságok, sajátosságok - toxikológiai sajátosságok - környezetkárosító, környezetszennyező sajátosságok - vegyi anyagok által okozott megbetegedések (fémek, gázok, oldószerek, növényvédő szerek, műanyagok, egyéb vegyi anyagok) - porok által okozott megbetegedések (szervetlen és szerves porok) 17. B. Nevezze meg a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatait a munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó rendeletben előírtak figyelembevételével! - munkahelyek kémiai biztonsága - rendelet hatálya - fogalom meghatározások - munkahelyi levegő és biológiai határértékek - veszélyes anyagok meghatározása és a kockázat becslése - különleges megelőző és védő intézkedések - baleset, üzemzavar, veszélyhelyzet leküzdése - munkavállaló tájékoztatása, oktatása és kötelességei - egészségügyi és alkalmassági vizsgálatok 50 / 64

52 18. A. Tegyen javaslatot a foglalkozási és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésére! - elsődleges prevenció: a betegség megelőzése - kollektív védelem: műszaki, szervezési megoldások - egyéni védelem: egyéni védőeszköz megoldás - másodlagos prevenció: a betegség korai felismerése - orvosi szűrővizsgálat - orvosi alkalmassági vizsgálat - megelőző survaillance - biológiai monitorozás - harmadlagos prevenció: a betegség súlyosbodásának megakadályozása - törvény a munkavédelemről 18. B. Ismertesse a foglalkozási bőrbetegségeket! Sorolja fel az önálló kórkép formájában megjelenő, bejelentendő bőrgyógyászati betegségeket! - foglalkozási bőrbetegségek okai (fizikai, kémiai, biológiai kóroki tényezők) - fizikai kóroki tényezők és azok hatásai (ultraibolya, hő, ionizáló sugárzások) - kémiai kóroki tényezők: - irritatív dermatitis - kontakt dermatitis - allergiás dermatitis - biológiai kóroki tényezők: - olaj akne - sertésorbánc - aktinomikózis - trichofitiázis - sarjadzó gombák - tehenészcsomó - bejelentendő bőrgyógyászati betegségek 51 / 64

53 19. A. Határozza meg a munkapszichológia tárgyát, feladatát! - munkalélektan tárgya: az ember lelki jelenségei a munka világában - feladata: feltárni, hogy az ember személyisége, lelki funkciói és folyamatai milyen kockázatoknak vannak kitéve a munka világában - munkapszichológia feladatai: - alkalmassági vizsgálatok (általános elvek, egyéni különbségek, interjú, tesztek, kritériumok, beválás) - szervezeti lélektan (vállalati politika, kommunikáció, a vállalat felépítése) - motiváció, attitűd, morál (megelégedettség, erkölcsi ösztönzés, teljesítmény és motiváció) - képzés, oktatás (fejlesztés, tanulás, vezetők és beosztottak képzése) 19. B. Ismertesse a pszichés megterhelés és igénybevétel következményeit! - pszichés megterhelés és igénybevétel - a munka és a környezet terhelő hatásai - pszichológiai információterhelés - pszichés terheléssel járó tevékenységek - terhelés következménye elfáradás - munkafeladat sajátosságai: - fiziológiai munkaritmus - műszakváltások és az éjszakai munka egészségügyi hatásai - munkatempó, időkényszer - monotónia - telítődés - pszichés megterhelést csökkentő lehetőségek 52 / 64

54 20. A. Ismertesse a biológiai kóroki tényezők által okozott foglalkozási megbetegedéseket! - biológiai kóroki tényezők (definíció, osztályozás, kockázatbecslés) - foglalkozási eredetű fertőző megbetegedések (zoonosisok, anthrax, brucellosis, kullancs -encephalitis, Lyme-kór, ornithosis, rabies-lyssa, tularemia, leptospirosis, Q-láz) - egészségügyi dolgozó foglalkozási betegségei (virális hepatitisek, potenciális fertőző betegségek: HIV/AIDS, cseppfertőzéssel terjedő fertőző betegségek: diphtheria, morbilli, mumps, rubeola, egyéb foglalkozási fertőző betegségek: legionellosis, tetanusz, typhus abdominalis) 20. B. Foglalja össze a személyi higiéné legfontosabb kérdéseit! Indokolja meg a higiénés kézfertőtlenítés fontosságát! - személyi higiéné fogalma - öltözködés higiénéje - tisztálkodás a munkahelyen - a kéz tisztántartása - bőrvédő készítmények - gombás bőrbetegségek megelőzése - kézfertőtlenítés lehetőségei, gyakorlata, fontossága 53 / 64

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata 1 A foglalkozás-egészségügy A foglalkozás-egészségügyi szolgálat A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata Foglalkozási ártalmak

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2379-06 Foglalkozás-egészségügyi felmérés követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2379-06 Foglalkozás-egészségügyi felmérés követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Túlsúlyos munkavállaló időszakos alkalmassági vizsgálata során lehetőség van arra, hogy életmódbeli tanácsokkal lássa el a munkavállalót. A rendelőbe érkező munkavállalót lássa el információkkal!

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 58. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

A Jegyzék 67. sorszáma szerint kiadott foglalkozás-egészségügyi szakápoló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

A Jegyzék 67. sorszáma szerint kiadott foglalkozás-egészségügyi szakápoló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei A Jegyzék 67. sorszáma szerint kiadott foglalkozás-egészségügyi szakápoló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés

Részletesebben

Kis cég, kis kockázat? Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Kis cég, kis kockázat? Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Kis cég, kis kockázat? A munkáltatók és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok együttműködése Előadó: Dr. Madarász Gyula főosztályvezető-helyettes NMH MMI Munkavédelmi Főosztály 1988. évi 13. törvényerejű

Részletesebben

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS FERTŐZÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEK CÉLVIZSGÁLATÁHOZ I. Kockázatértékelés:

Részletesebben

A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye

A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye Dr. Kudász Ferenc Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Fórum, 2011. március 9. Miért éppen karbantartás? A karbantartás előnyei

Részletesebben

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Bármilyen tevékenységet is végzünk, mindenki ki van téve valamilyen

Részletesebben

192. sz. Ajánlás. a mezőgazdaság munkavédelméről

192. sz. Ajánlás. a mezőgazdaság munkavédelméről 192. sz. Ajánlás a mezőgazdaság munkavédelméről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2001. június

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkaegészségügyi feladatai, a munkavédelmi hatósági tapasztalatok, szakmai irányítás problémái,

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkaegészségügyi feladatai, a munkavédelmi hatósági tapasztalatok, szakmai irányítás problémái, A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkaegészségügyi feladatai, a munkavédelmi hatósági tapasztalatok, szakmai irányítás problémái, Dr. Groszmann Mária 2010. szeptember MUNKAVÉDELEM Munkabiztonság

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Á N T S Z Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Dr. Ócsai Lajos Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi

Részletesebben

A vibráció mint kockázati tényező

A vibráció mint kockázati tényező A vibráció mint kockázati tényező Dr. Martin János OMFI Zaj-, Rezgés-, Megvilágítás Technikai Laboratórium 2010.05.12.. REZGÉSEXPOZÍCIÓ FORMÁI EGÉSZTEST LOKÁLIS 2 3 Egésztest rezgés hatása az emberi szervezetre

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A munkahelyi üzembejárás célja, jelentősége, tartalma

A munkahelyi üzembejárás célja, jelentősége, tartalma Dr. Bereczki Edit A munkahelyi üzembejárás célja, jelentősége, tartalma Foglalkozás-egészségügyi Fórum A munkaegészségügy aktuális kérdései Budapest, 2010. szeptember 22. SE ÁOK - OMFI - OMMF 18/2007.

Részletesebben

Egészséges és biztonságos munkavégzés

Egészséges és biztonságos munkavégzés A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek feladatai és tevékenysége az Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában a munkavédelem és a közegészségügy-járványügy keretein

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Depresszió miatt jelenleg, illetve korábban kezeltek munkaköri orvosi alkalmasságának meghatározása,

Részletesebben

Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót?

Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót? Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót? Előadó: Dr. Madarász Gyula főosztályvezető-helyettes Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi Főosztály E-mail cím: madaraszgy@lab.hu Telefonszám: +36 1 299 9090 Megelőzéssel

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Munkavédelem. Munkahigiéne. Foglalkozás-egészségügy

Munkavédelem. Munkahigiéne. Foglalkozás-egészségügy Munkavédelem Munkaegészségügy Munkabiztonság Munkahigiéne Foglalkozás-egészségügy Munkavédelem Szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munka-egészségügyi követelmények, törvénykezési, szervezési,

Részletesebben

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06/1 AZ ÉLELMEZÉSI ÜZEMRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI, VALAMINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Magyarországon a versenyszféra

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az új munkavédelmi törvény 4/3 1 4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az Mvt. új fogalmat vezetett be: Sérülékeny csoport: az a munkavállalói kategória, amelybe tartozó munkavállalókat

Részletesebben

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei 1 A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei A Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal képernyő előtti munkavégzésről szóló szabályzatát a képernyő előtti munkavégzés

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok

5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok 4 5.3 5 Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók és munkáltatók a munkavédelemben 5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok A munkaköri alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon, szervezett munkavégzés

Részletesebben

MEB 00-16 MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG ORVOSI VIZSGÁLAT RENDJE

MEB 00-16 MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG ORVOSI VIZSGÁLAT RENDJE Oldal: 1 of 11 MEB 00-16 JÓVÁHAGYÓ ALÁÍRÁS Ellenőrizte: Hatálybalépés időpontja: AZ ELŐZŐ VERZIÓ ÓTA TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK RÖVID LEÍRÁSA HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA HOZZÁFÉRÉSI

Részletesebben

Kis cég? Kis kockázat? Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Kis cég? Kis kockázat? Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Kis cég? Kis kockázat? Előadó: Dr. Erősné Bereczki Edit NMH TÁMOP 2.4.8-12 Projekt-végrehajtási Osztály Orvos szaktanácsadó A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok közreműködése egyes munkaegészségügyi

Részletesebben

A felkészülés ideje alatt segédeszköz nem használható!

A felkészülés ideje alatt segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a postai üzleti ügyintéző szakmai ismereteinek valamennyi témakörét tartalmazza. A felkészülés ideje alatt

Részletesebben

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály A bekövetkezett balesetek időpontja 25000 20000

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek

A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek a jó munkahely a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu További

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Azokon a munkahelyeken,

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelmény modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D.

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. 1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású:

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású: Jelentés a munkavállalói létszámról Foglalkozás-egészségügyi szolgálat neve: címe: orvosok száma: ápolók száma: alkalmazott egyéb személyek száma: Osztály A B C D főállású: részállású: Jelenleg ellátott

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS Előadó: dr. Kudász Ferenc Szakorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Részletesebben

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe.

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. NYÍREGYHÁZA 2008 OKTÓBER 14. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Buda Országos Rendőr-főkapitányság

Buda Országos Rendőr-főkapitányság Buda Országos Rendőr-főkapitányság Nagy Tamás r. főhadnagy rendőrségi tanácsos a Rendőrség közegészségügyi-járványügyi főfelügyelője munkavédelmi főfelügyelő-helyettes munkahigiénés szakértő Budapest,

Részletesebben

Esélyegyenlőség a callcenterben

Esélyegyenlőség a callcenterben Esélyegyenlőség a callcenterben Munkahelyi stressz kezelés és egészségmegőrzés, a callcenteres munkahelyeken Készítette: Urbánné Biró Brigitta A munkahelyi stressz fogalma A munkahelyi stressz olyan ártalmas

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET Munkavédelem a mindennapokban Komárom-Esztergom megye munkavédelmi helyzetének alakulása 2014. december 1. KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Szervezeti

Részletesebben

Foglalkozás-egészségtan I.

Foglalkozás-egészségtan I. Foglalkozás-egészségtan I. A foglalkozás-egészségügy fogalma, felépítése. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíció fogalma. Munkavédelem. Munkahelyi balesetek. 2015 A magyar munkavédelem története

Részletesebben

Dr.Bíró Barnabás -Dr.Ruzsás Éva- Dr.Deutsch Norbert. Munkahelyi rehabilitáció lehetőségei

Dr.Bíró Barnabás -Dr.Ruzsás Éva- Dr.Deutsch Norbert. Munkahelyi rehabilitáció lehetőségei A Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság XXXI. Kongresszusa 2011.10.06. 08. Dr.Bíró Barnabás -Dr.Ruzsás Éva- Dr.Deutsch Norbert Munkahelyi rehabilitáció lehetőségei Rehabilitációfogalma A WHO szerinti

Részletesebben

Biológiai kóroki tényezők a mezőgazdaságban

Biológiai kóroki tényezők a mezőgazdaságban Biológiai kóroki tényezők a mezőgazdaságban Dr.Kővágó István 1.sz.Üzemegészségügyi Kft Budapest 2014 Mezőgazdaság igen széles terület: Állattenyésztés (nagyüzemi és háztáji) Növénytermesztés (szántóföld,

Részletesebben

Munka,- és tűzvédelmi jogszabályok változásai. Munkavédelem

Munka,- és tűzvédelmi jogszabályok változásai. Munkavédelem Munka,- és tűzvédelmi jogszabályok változásai Munkavédelem Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10. Postacím: 1476 Budapest, Pf. 75. 1993. évi XCIII.

Részletesebben

- Adatkezelési nyilatkozat -

- Adatkezelési nyilatkozat - - Adatkezelési nyilatkozat - Alulírott... (szül. hely:... szül. idő:... szig. szám:... lakcím:...) munkavállaló jelen nyilatkozat aláírásával kifejezve hozzájárulok ahhoz, hogy Kölcsönbeadó munkáltatóm,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: I. 0673-06/1 Tűz, munka- és balesetvédelmi valamint környezetvédelmi előírások alkalmazása

Részletesebben

Készítette: Galla Gyula

Készítette: Galla Gyula I. A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása. II. A munkáltatók kötelezettségei és feladatai az új munkabaleseti jegyzőkönyv. III. A munkavédelmi képviselők jogai és kötelezettségei a munkabalesetek kivizsgálásának

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

Kémiai kóroki tényezők a növénytermesztés ágazatában. Készítette: Dr. Dóczi Ildikó Mende

Kémiai kóroki tényezők a növénytermesztés ágazatában. Készítette: Dr. Dóczi Ildikó Mende Kémiai kóroki tényezők a növénytermesztés ágazatában Készítette: Dr. Dóczi Ildikó Mende Bemutatkozás Pest megyében, Sülysáp és Úri község közötti területen található Sűrűpuszta, ahol két mezőgazdasági

Részletesebben

Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai

Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai Dr. Budavölgyi Attila Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet www.omfi.hu budavolgyi@omfi.hu Magyarország korfája

Részletesebben

A kockázatértékelés jelentősége a munkaegészségügyi gyakorlatban, különös tekintettel az egészségügyi ágazatra. csadó

A kockázatértékelés jelentősége a munkaegészségügyi gyakorlatban, különös tekintettel az egészségügyi ágazatra. csadó A kockázatértékelés jelentősége a munkaegészségügyi gyakorlatban, különös tekintettel az egészségügyi ágazatra Dr. Bereczki Edit - OMMF elnöki tanácsad csadó A munkavédelem célja és feladata A munkahelyi

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok ÉLELEM ÚTJÁN TERJEDŐ MEGBETEGEDÉSEK = elfogyasztott ételben, italban levő mérgező hatású anyag (mikroorganizmus, mérgező növény, vegyi anyag) okoz Jellemzői: rövid lappangási idő heveny, robbanásszerű

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatását, szakképzését támogató jogi környezet a foglalkozásegészségügyi

A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatását, szakképzését támogató jogi környezet a foglalkozásegészségügyi A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatását, szakképzését támogató jogi környezet a foglalkozásegészségügyi jogszabályokban Dr. Grónai Éva főosztályvezető főorvos Fórum, 2010. november

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

A szóbeli tételhez segédeszköz nem használható.

A szóbeli tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei 1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak

Részletesebben

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.01.01-2013.01.02 A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

2326-06 Aszepszis- antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2326-06 Aszepszis- antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Lakóhelyén nagy ellentéteket váltott ki a szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése. A polgármester felkéri mint egészségügyi dolgozót, hogy beszéljen az emberekkel a szelektív hulladékgyűjtésről,

Részletesebben

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8.

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8. Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén Budapest, 2012. május 8. Törvényi szint: Alaptörvény, biztonsággal kapcsolatos egyéb törvények Korm. r. szint: Miniszteri r. szint:

Részletesebben

A munkaegészségügy aktuális kérdései

A munkaegészségügy aktuális kérdései A munkaegészségügy aktuális kérdései Mályi KORK, 2014. 10. 02. Szabó-Filyó Krisztina fhdgy. főtiszt HM: 20-671 E-mail: krisztina.szabo-filyo@hm.gov.hu Előadásom főbb pontjai Helyszíni ellenőrzések, tapasztalatok

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok

Részletesebben

A sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan károsító, tiltást igénylő megterhelésekkel járó munkakörök, illetőleg munkakörülmények

A sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan károsító, tiltást igénylő megterhelésekkel járó munkakörök, illetőleg munkakörülmények PTE Munkavédelmi Szabályzat 10. számú melléklete A sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan károsító, tiltást igénylő megterhelésekkel járó munkakörök, illetőleg munkakörülmények A Pécsi Tudományegyetemen

Részletesebben

VESZÉLYES ANYAGOK ANYAGMÉRNÖK ALAPSZAK LEVELEZŐ

VESZÉLYES ANYAGOK ANYAGMÉRNÖK ALAPSZAK LEVELEZŐ VESZÉLYES ANYAGOK ANYAGMÉRNÖK ALAPSZAK LEVELEZŐ TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyző,

Részletesebben

2007. évi CLXI. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 1

2007. évi CLXI. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 1 2007. évi CLXI. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 1 1. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 8. -a helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Toxikus fémek és szerves vegyületek által okozott egészségkárosodások

Toxikus fémek és szerves vegyületek által okozott egészségkárosodások Előadó: Dr. Lászlóffy Marianna főorvos Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály Az egészségkárosító hatások,amelyek a munkavállalót a munkahelyén érik, valamennyi szervrendszert

Részletesebben

Táplálkozás élettan. 4. Ismertesse és jellemezze a zsírban oldódó vitaminokat! 5. Ismertesse és jellemezze a vízben oldódó vitaminokat!

Táplálkozás élettan. 4. Ismertesse és jellemezze a zsírban oldódó vitaminokat! 5. Ismertesse és jellemezze a vízben oldódó vitaminokat! 2 A képzés tananyaga: Konyhatechnika és vendéglátási ismeretek Háztartási és háztartásgazdasági ismeretek Egészségügy és gondozás Idegenforgalom és idegenvezetés (A tantárgyak elnevezése korábbi tételsorokhoz

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. A tételhez segédeszköz nem használható.

Részletesebben

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGRENDSZERE MUNKÁÉRT PROJEKT 2014. 09.29. VESZPRÉM

A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGRENDSZERE MUNKÁÉRT PROJEKT 2014. 09.29. VESZPRÉM A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGRENDSZERE MUNKÁÉRT PROJEKT 2014. 09.29. VESZPRÉM Vonatkozik rám? Szervezett munkavégzések köre: Munkavállaló: a szervezett munkavégzés keretében munkát végző személy.

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK A MUNKAVÉDELEM AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Előadó: Nesztinger Péter

Részletesebben

A munkahelyi pszichoszociális kockázatok kezelése és a munkahelyi distressz megelőzése

A munkahelyi pszichoszociális kockázatok kezelése és a munkahelyi distressz megelőzése A munkahelyi pszichoszociális kockázatok kezelése és a munkahelyi distressz megelőzése Dr. Erősné dr. Bereczki Edit orvos szaktanácsadó NHH MMI Munkavédelmi Főosztály - TÁMOP 2.4.8./12 Projekt Végrehajtási

Részletesebben