Emberi Erőforrások Minisztériuma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emberi Erőforrások Minisztériuma"

Átírás

1

2 Emberi Erőforrások Minisztériuma Foglalkozásegészségügyi szakápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A foglalkozás-egészségügyi szakápoláshoz szükséges elméleti A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40% A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák. A feladatsor első részében találhatóak az 1-30-ig számozott, A. és B. feladatot tartalmazó vizsgakérdések. Ezek lesznek a húzótételek. A második részben található a tanári példány, mely az értékelést segíti. A tételsor az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendeletben foglalt szakképesítés 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

3 1. A. Ismertesse a foglalkozás-egészségügy hazai és nemzetközi kialakulásának rövid történetét! - a foglalkozás-egészségügy gyökerei az ókorban - ipari orvostudomány és a munkahelyi orvoslás fejlődése - magyar munkaegészségügy gyökerei - üzemegészségügy fejlődése - foglalkozás-egészségügyi szolgálatok 1. B. Fogalmazza meg a munkahigiéné lényegét, sorolja fel a munkahigiénés feladatokat! - munkahigiéné előrelátás, felismerés, értékelés, kezelés - munkakörnyezetben lévő kóroki tényezők - munkahigiénés feladatok Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

4 2. A. Ismertesse a foglalkozás-egészségügy jogi szabályozását! - ILO 161-es Egyezmény - munkavédelmi törvény - egészségügyi törvény - foglalkozás-egészségügyi szolgálatok működésére vonatkozó rendeletek 2. B. Határozza meg a foglalkozási rehabilitáció lényegét és célját, vázolja fel az érdekeltség fajtáit! - orvosi rehabilitáció - foglalkozási rehabilitáció - megváltozott munkaképességű munkavállaló - foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladata - foglalkoztathatóság - foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek feladata - munkáltató feladata Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

5 3. A. Foglalja össze a munkavédelem szerkezetét, felépítését! - politikai, törvénykezési szint - intézmények szintje - végrehajtási szint 3. B. Jellemezze a foglalkozási eredetű fertőző megbetegedéseket és prevenciójukat (a munkahelyen)! - biológiai kóroki tényezők - foglalkozási eredetű fertőző betegségek - expozíció jellege - járványügyi érdekből végzett alkalmassági vizsgálat - munkáltató feladata a megelőzésben Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

6 4. A. Foglalja össze a munkaadók és a munkavállalók jogait és kötelezettségeit! - munkavédelmi törvény munkaadók kötelezettsége - egészséges és biztonságos munkavégzés feltétele - kockázatbecslés, kockázatkezelés - munkahelyi belső szabályzatok - munkavállalók kötelezettségei - biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot 4. B. Elemezze a foglalkozási megbetegedések kialakulásában szerepet játszó, a munkavégzésből származó megterheléseket! - megterhelés, igénybevétel - munkavégzésből eredő megterhelések - munkakörnyezeti kóroki tényezők - balesetveszély okozta megterhelés Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

7 5. A. Foglalja össze a megterhelés, igénybevétel szintjeit, biológiai jelentőségét (energetikai, információterhelés, szervezeti igénybevétel)! - megterhelés és igénybevétel értelmezése - megterhelés osztályozása - igénybevétel- a szervezet válaszreakciója - munkakapacitás 5.B. Foglalja össze a sérülékeny csoportok foglalkoztatására vonatkozó legfontosabb tudnivalókat! - vulnerábilis csoportok - tiltott munkakörülmények (munkavégzésből, munkakörnyezetből adódó megterhelések) - jogi szabályozás - munkáltató feladata - foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

8 6. A. Elemezze a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok fajtáit! - munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok fajtái - jogi szabályozás - vizsgálatra kötelezettek köre 6.B. Ismertesse a járványügyi érdekből kiemelt munkakörökben foglalkoztatni kívánt munkavállalókra vonatkozó előírásokat, tevékenységeket! - járványügyi érdekből kiemelt munkakörök - jogi szabályozás - foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

9 7. A. Nevezze meg az egészségi alkalmassági vizsgálatokat, ismertesse azok véleményezését! - egészségi alkalmassági vizsgálatra kötelezett munkakörök, munkavállalók - jogi szabályozás - egészségi alkalmassági vizsgálatot végző és véleményező szervek - foglalkozás- egészségügyi szolgálat feladata 7. B. Magyarázza el a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatoknál alkalmazott műszeres és eszközös vizsgálatok lényegét és célját! - látásélesség és színlátás vizsgálata - szűrőaudiometriás vizsgálat - légzésfunkciós vizsgálat - Doppler-vizsgálat - EKG-vizsgálat - pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet mérése - testsúly, testmagasság mérése - laboratóriumi vizsgálatok Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

10 8. A. Fogalmazza meg a járványtan célját, területeit, ismertesse a foglalkozási eredetű fertőző megbetegedés esetén a járványügyi feladatokat! - járványtan feladata, célja - betegségmegelőzés - járványtan területei - foglalkozási eredetű fertőző megbetegedések megelőzése - higiénés, járványügyi feladatok - munkáltató feladata - foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata 8. B. Ismertesse a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedéseket! - fertőző beteg ellátásának szabályai - munkáltató feladata, kötelezettsége - foglalkozás eredetű fertőző megbetegedések megelőzése - foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

11 9. A. Magyarázza el a munkahigiéné etikai alapelveit! Ismertesse a munkakörnyezettel kapcsolatos egészségi követelmények szabályozását! - munkahigiéné fogalma, tárgya, területei - munkavédelmi törvény - munkakörnyezetben lévő kóroki tényezők feltárása - munkahigiénés vizsgálatok - etikus szakmai viselkedés - munkáltató feladata - foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata 9. B. Osztályozza a munkahelyi biológiai kóroki tényezőket! - biológiai kóroki tényezők osztályozása - jogi szabályozása - kockázatbecslés, kockázatértékelés - munkáltató feladata - biológiai kóroki tényezők okozta megbetegedés megelőzése - foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

12 10. A. Határozza meg a foglalkozási, foglalkozással összefüggő megbetegedések, fokozott expozíciók fogalmát! - foglalkozási megbetegedés fogalma - foglalkozással összefüggő megbetegedés fogalma - fokozott expozíció fogalma - munkavégzésből, munkakörnyezetből eredő kockázatok 10. B. Fejtse ki a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását! - bejelentés, kivizsgálás jogi szabályozása - bejelentést végzők köre - bejelentés dokumentumai - kivizsgálásban résztvevő szervek - a munkáltató feladata Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

13 11. A. Csoportosítsa a foglalkozási megbetegedéseket kóroki tényezők szerint! Ismertesse a foglalkozással összefüggő megbetegedések jellemzőit és fajtáit! - kóroki tényezők, melyek foglalkozási megbetegedéseket okozhatnak - foglalkozási megbetegedések megelőzésének lehetőségei - foglalkozással összefüggő megbetegedések jellemzői - betegségcsoportok 11. B. Ismertesse a légzésfunkciós vizsgálat célját és módszereit! Foglalja össze a vizsgálathoz kapcsolódó szakápolói feladatokat! - a vizsgálat célja, módszerei - a vizsgálat menete - foglalkozás-egészségügyi szakápolói feladat - dokumentáció Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

14 12. A. Foglalja össze a foglalkozás-egészségügyi szakápoló feladatait az alkalmasság vizsgálatával kapcsolatban! - klinikai feladatok - higiénés-munkaegészségügyi feladatok - egészségmegőrzési/egészségfejlesztési feladatok - orvosi rendelő működésével kapcsolatos feladatok - adminisztrációs, dokumentáció 12. B. Ismertesse a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok egészségügyi dokumentációit és a dokumentációkezelés előírásait! - hatályos jogszabály által kötelezően használt dokumentumok - dokumentumok tartalma - egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelése, tárolása - adatok védelme - dokumentumok megőrzésének ideje Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

15 13. A. Fogalmazzon meg tanácsot az iroda-típusú munkahelyen jelenlévő kockázatoknak kitett munkavállalóknak a megterhelés okozta igénybevétel megelőzésére! - kockázatok iroda-típusú munkahelyeken - munkahigiénés követelmények - munkáltató feladata a megelőzésben - foglalkozás-egészségügyi szolgálat 13. B. Ismertesse az egészségnevelés tartalmi összetevőit! Fogalmazza meg az egészségnevelés módszereit, azok alkalmazási lehetőségeit! - egészségnevelés módszerei - egészségnevelés tartalmi összetevői - tájékoztatás, tanácsadás - egészséges életmód Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

16 14. A. Fogalmazza meg a munkahelyi egészségmegőrzés/egészségfejlesztés lényegét! Tegyen javaslatot a munkavállalók széles körét érintő egyéb betegségek megelőzésére, hangsúlyozva az egészséges életmód szerepét! - egészség fogalma - környezeti tényezők hatása az emberi szervezetre - az egészségmegőrzés/egészségfejlesztés fogalma, programja, munkahelyi lehetőségei - munkavégzéssel, munkakörülményekkel kapcsolatos felvilágosítás, tanácsadás - egészséges életmód - egészségmegőrző/egészségfejlesztő programok 14. B. Foglalja össze az egyéni egészségvédelem eszközeit! - egyéni védőeszköz kategóriái - EK típusvizsgálat és tanúsítás - egyéni védőeszköz használatának követelményei - munkáltató feladata Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

17 15. A. Határozza meg a toxikológia lényegét! Ismertesse a mérgező anyagokat és a mérgező hatást befolyásoló tényezőket! - toxikológia fogalma - méreg - xenobiotikum - kémiai biztonság, REAC, CLP rendelet o vegyi anyagok és készítmények osztályozása - a szervezet reakciója - toxikus anyagok sorsa a szervezetben - környezeti és biológiai monitor 15. B. Ismertesse a foglalkozás-egészségügyi szakápoló elsősegélynyújtási feladatait mérgezések esetén! - méreg fogalma - mérgek osztályozása - méreg bejutása a szervezetben - méreg hatását befolyásoló tényezők - kompetencia szerinti elsősegélynyújtási feladatok Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

18 16. A. Sorolja fel a fizikai kóroki tényezők által okozott foglalkozási megbetegedéseket! Ismertesse a hőmunka és a hidegben végzett munka ártalmait! - fizikai kóroki tényezők - egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkahelyek kialakítási követelménye - bejelentendő foglalkozási megbetegedések - hőmunka okozta megterhelés - hidegben végzett munka okozta megterhelés - védőfelszerelések - munkáltató feladata a megelőzésben 16. B. Foglalja össze az EKG-vizsgálat elméleti és gyakorlati tudnivalóit! - az elektrokardiogramm biofizikai alapjai, elvezetések - EKG-vizsgálat célja - normál EKG-görbe szakaszai - elektródák pozicionálásának módja - EKG készítésének szabályai - szakápoló feladata Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

19 17. A. Ismertesse a kémiai kóroki tényezők által okozott foglalkozási megbetegedéseket! Jellemezze az ólomexpozíció okozta megbetegedést! - kémiai kóroki tényezők - vegyi anyagok bejutása a szervezetbe - vegyi anyagok által okozott megbetegedések - ólomexpozícióval járó tevékenységek - ólom bejutása a szervezetbe - klinikai kép - megelőzés - BEM-vizsgálat 17. B. Nevezze meg a munkáltató és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatait a munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó rendeletben előírtak figyelembevételével! - munkahelyek kémiai biztonsága - veszélyes anyagok meghatározása, kockázatbecslés - foglalkozás eredetű rákkeltő anyagok által okozott egészségkárosodások megelőzése - munkáltató feladata a megelőzésben - foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata a megelőzésben Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

20 18. A. Tegyen javaslatot a foglalkozási és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésére! - munkavédelmi törvény - kockázatbecslés - biológiai monitorozás - kollektív védelem, műszaki, szervezési intézkedések - egyéni védelem - alkalmassági vizsgálatok - védőoltások 18. B. Ismertesse a foglalkozási bőrbetegségeket! Foglalja össze az önálló kórkép formájában megjelenő, bejelentendő bőrgyógyászati betegségeket! - foglalkozási bőrbetegségek okai - fizikai, kémiai, biológiai kóroki tényezők - foglalkozási bőrbetegségek prevenciója - higiénés, munkavédelmi szabályok - bejelentendő bőrgyógyászati betegségek Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

21 19. A. Határozza meg a munkapszichológia tárgyát, feladatát! - az ember lelki jelenségei a munka világában - munkavégzésből, munkakörnyezetből származó kockázatok - munkapszichológia célja, feladata - munkahelyi stressz - fokozott pszichés megterheléssel járó tevékenységek - alkalmassági vizsgálatok 19. B. Ismertesse a pszichés megterhelés és igénybevétel következményeit! - pszichés megterhelés és igénybevétel - pszichés megterhelés következménye - munkahelyi kockázatok - a szervezet védekező mechanizmusa - pszichés megterhelést csökkentő lehetőségek Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

22 20. A. Ismertesse a biológiai kóroki tényezők által okozott foglalkozási megbetegedéseket! - biológiai kóroki tényezők osztályozása - kockázatbecslés - expozíciós forrás - exponáltak köre - foglalkozási eredetű fertőző betegségek - megelőzés lehetősége - munkáltató feladata - jelentési kötelezettség 20. B. Foglalja össze a személyi higiéné legfontosabb kérdéseit! Indokolja meg a higiénés kézfertőtlenítés fontosságát! - személyi higiéné fogalma - a kéz tisztán tartása, kézfertőtlenítés - bőrvédelem - leggyakoribb bőrbetegségek megelőzése - munkáltató feladata - foglalkozás-egészségügyi tanácsadás, felvilágosítás Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

23 21. A. Foglalja össze a környezeti tényezők emberi szervezetre gyakorolt hatását (biológiai, ökológiai, társadalmi)! Ismertesse az általános környezetegészségügyi feladatokat, környezeti ártalmakat! - természetes, mesterséges környezeti tényezők - rizikófaktorok, kóroki tényezők - környezet és az egészség kapcsolata - környezeti ártalmak megelőzése - munkakörülmények egészségkárosító hatásának vizsgálata - primer, szekunder, tercier prevenció 21. B. Foglalja össze a szem funkcióinak vizsgálatát és foglalkozás-egészségügyi vonatkozásait! - a szem funkcióinak vizsgálata - a vizsgálat célja, formái - munkahelyi kóroki tényezők - anamnézis felvétel - foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata - munkavédelmi szabályok - egyéni védőeszköz Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

24 22. A. Ismertesse a foglalkozás-egészségügyi üzemvizsgálat lényegét és célját! Sorolja fel a munkatükör tartalmát! - munkavégzés egészségkárosító hatásának vizsgálata - az üzemvizsgálat módszere - az üzemvizsgálat célja - üzemvizsgálat metodikája - munkatükör tartalma - javasolt higiénés intézkedések 22. B. Ismertesse a munkahelyek létesítésének egészségügyi szempontjait! - munkahelyek kialakításának, létesítésének egészségügyi szempontjai - egészségkárosító kockázatok jellege, mértéke - kockázatnak kitettek köre - megelőzés leghatékonyabb módszere - műszaki, szervezési és egyéni védelem Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

25 23. A. Fogalmazza meg a munkahelyi kockázatbecslés és kockázatkezelés célját, kiemelve a kockázatbecslés szakaszait! - kockázatbecslés célja - kockázatbecslés szakaszai - munkaadó feladata - kockázatkezelés irányelve, lényege 23.B. Ismertesse az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók expozíciós idejének korlátozási lehetőségeit! - expozíció, fokozott expozíció - kockázatbecslés munkakörnyezeti kóroki tényezők - expozíciós határértékek (BEM) - expozíciós idő csökkentése - munkahigiénés körülmények felülvizsgálata Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

26 24. A. Ismertesse a veszélyes hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatokat, munkabiztonsági előírásokat! - veszélyes hulladékok kezelésének általános szabályai - gyűjtés, begyűjtés, tárolás, szállítás - hasznosítás - ártalmatlanítás - technológiaminősítés - a munkáltatók és a munkavállalók kötelességei és jogai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításában 24.B. Ismertesse a munkahelyi szociális helyiségek létesítésével kapcsolatos előírásokat! Emelje ki a fertőzések elleni védelem teendőit! - szociális helyiségek létesítésével kapcsolatos előírások - általános előírások - tisztasági fokozatok szerinti követelmények - fertőzések elleni védelem a szociális helyiségekben Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

27 25. A. Foglalja össze a prevenció szintjeit a munkahelyen, illetőleg a foglalkoztatásban! - a prevenció szintjei - prevenciós megoldások, prioritási sorrend - biológiai monitorozás - munkaköri alkalmassági vizsgálatok - munkáltató feladata prevenciós megoldások - foglalkozás-egészségügyi gondozás 25.B. Tegyen javaslatot az egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles, vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére! - kockázatértékelés - alkalmazott technológia ismerete - expozíció meghatározása, jellege, mértéke - megelőző és védelmi intézkedés - éles, vagy hegyes eszközök használatára és ártalmatlanítására vonatkozó biztonságos eljárások végrehajtása - egyéni védőeszközök használata - védőoltások - munkáltató feladata Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

28 26. A. Magyarázza el az ergonómia célját és feladatait! Ismertesse az ergonómiai kóroki tényezők okozta megbetegedéseket! - ember-gép-környezet emberközpontúvá alakítása - az emberi szervezet működési sajátosságának kutatása - munkakörnyezet kialakítása - biztonsági és környezetvédelmi szempontok - ergonómiai kóroki tényezők okozta megbetegedés 26.B. Ismertesse a foglalkozás-élettan alapelvét, feladatát! Jellemezze a statikus és dinamikus izommunkát! - foglalkozás-élettan feladata - szervezeti igénybevétel alapvető összefüggései, tartós terhelési határérték - statikus izommunka - dinamikus izommunka - egyoldalú dinamikus izommunka Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

29 27. A. Határozza meg a mentálhigiéné fogalmát, feladatát! - mentálhigiéné fogalma - mentálhigiéné feladata - lelki egészség megőrzése, egészségfejlesztése - stressz megelőzése - foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata a megelőzésben 27.B. Ismertesse az élelmezés-egészségügyi létesítmények működtetésének higiénés szabályait, ellenőrzésének szempontjait! - élelmiszerbiztonság HACCP - élelmezés egészségügyi létesítmények működésének higiénés szabályai - élelmezési üzemek részei - mosogatás fázisai - élelmiszerszállításra vonatkozó rendszabályok - munkáltató, foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

30 28. A. Ismertesse a megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos eljárási szabályokat! - megváltozott munkaképességű személyek fogalma - megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos eljárások - munkavégzésből származó egészségkárosító kockázatok - foglalkoztathatóság véleményezése - alkalmassági vizsgálatokat végző szervek - foglalkozási rehabilitáció - dokumentáció 28.B. Fejtse ki a hőmunka okozta megterhelés és igénybevétel egészségkárosító hatásait! - hőmunka okozta megterhelés és igénybevétel - hő hatása a szervezetre - tünetek - exponáltak köre - hőtermelési határértékek - aklimatizáció - védelem Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

31 29. A. Ismertesse a foglalkozási megbetegedések, munkabalesetek ellátásának jogi szabályozását! - foglalkozási megbetegedések, munkabalesetek fogalma - a munkáltatók és munkavállalók kötelességei és jogai - foglalkozási megbetegedések bejelentése, jogi szabályozása - munkabalesetek kivizsgálása, kivizsgálásban részt vevő szervek - foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata - baleset, munkabaleset fogalma - munkabalesetek gyakorisága - baleseti gyakoriságot befolyásoló tényezők 29.B. Foglalja össze a munkahelyek klímájának mérési és értékelési tudnivalóit! - alapvető klímaparaméterek - száraz és nedves hőmérséklet mérése - sugárzó hő mérése - légáramlás mérése munkahelyi klíma értékelése Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

32 30. A. Fejtse ki a környezeti és biológiai monitorozás lehetőségeit a munkahelyen! - a környezeti és biológiai monitorozás viszonya - környezeti monitorozás - vegyi anyagok környezeti monitorozása - mintavételi lehetőségek - átlagkoncentráció, csúcskoncentráció, eltűrt maximális koncentráció - biológiai monitorozás és feltételei - BEM - biológiai minta - etikai szempontok - mintavételi stratégia - értékelés 30.B. Foglalja össze a dohányzás káros hatásait, ismertesse az ezzel kapcsolatos törvényi szabályozókat! - dohányzás káros hatásai - dohánytermékek fogyasztásának szabályai - dohánytermékek forgalomba hozatalának korlátai - tilalmak, kötelezettségek Vizsgázó neve: Vizsga dátuma: Vizsgaszervező intézmény:

33 AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI Tanári példány 1. A. Ismertesse a foglalkozás-egészségügy hazai és nemzetközi kialakulásának rövid történetét! - a foglalkozás-egészségügy gyökerei az ókorban - ipari orvostudomány és a munkahelyi orvoslás fejlődése - magyar munkaegészségügy gyökerei - üzemegészségügy fejlődése - foglalkozás-egészségügyi szolgálatok - munkabiztonság első munkabiztonsági előírás - Hammurapi kódexe - Hippokratész - foglalkozási megbetegedések medicinája, ipari orvostudomány: Bernardino Ramazzini századi ipari forradalom Chadwick - jogszabályok megjelenése - foglalkozás-egészségügy fejlődése, II. világháború - ipari orvostudomány - primer prevenciós tevékenység jelentősége, egészségmegőrzés Magyarország: - magyar munkaegészségügy gyökerei: Ius Regale - bányakórházak, bányatárspénztárak - Tóth Imre munkássága - Friedrich Vilmos: Munkásbiztosító Pénztár orvosi rendszabályzata - Országos Munkásbiztosító Intézet - ILO 161-es Egyezmény - Országos Társadalombiztosító Intézet - Országos Munkaegészségügyi Intézet Tímár Miklós - üzemi orvosok képzése - jogszabályok a munkavédelemről, az egészségügyről, a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról, a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról 1.B. Fogalmazza meg a munkahigiéné lényegét, sorolja fel a munkahigiénés feladatokat! - munkahigiéné előrelátás, felismerés, értékelés, kezelés - munkakörnyezetben lévő kóroki tényezők - munkahigiénés feladatok

34 - munkahigiéné, megterhelés-igénybevétel - kockázatbecslés, kockázatkezelés - munkakörnyezetben lévő kóroki tényezők - előrelátás, felismerés, értékelés, kezelés - munkahigiénikus

35 2. A. Ismertesse a foglalkozás-egészségügy jogi szabályozását! - ILO 161-es Egyezmény - munkavédelmi törvény - egészségügyi törvény - foglalkozás-egészségügyi szolgálatok működésére vonatkozó rendeletek - ILO 161-es Egyezmény jelentősége - a munkavédelem törvényi szabályozása - az új munka törvénykönyve, a köztisztviselők és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvények - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló Kormányrendelet - hatályos jogszabályok a munkavédelemről, az egészségügyről, a foglalkozásegészségügyi szolgálatról, a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról - az állam felelőssége és a munkavédelem - munkáltató felelőssége - felügyeleti szervek 2.B. Határozza meg a foglalkozási rehabilitáció lényegét és célját, vázolja fel az érdekeltség fajtáit! - orvosi rehabilitáció - foglalkozási rehabilitáció - megváltozott munkaképességű munkavállaló - foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladata - foglalkoztathatóság - foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek feladata - munkáltató feladata - orvosi rehabilitáció - foglalkozási rehabilitáció - munkavégző képesség, munkára való alkalmasság - a munka adaptálása a munkavállaló képességéhez - foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok feladatai - foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek feladatai - megváltozott munkaképességű munkavállalók, sérülékeny (vulnerábilis) munkavállalók - rehabilitációs eljárás

36 - munkáltatói érdekeltség (rehabilitációs hozzájárulás, dotáció) - munkavállalói érdekeltség (kereset-kiegészítés) - foglalkoztathatóság (munkaalkalmasság véleményezése, munkaképesség elbírálása)

37 3. A. Foglalja össze a munkavédelem szerkezetét, felépítését! - politikai, törvénykezési szint - intézmények szintje - végrehajtási szint - politikai, törvénykezési szint: - munkavédelmi politika kialakítása - állam kötelessége, felelőssége - politika törvényekbe öntése parlament feladata - hatályos törvény a munkavédelemről - munkavédelem területei (munkabiztonság, munkaegészségügy) - intézmények szintje: - kormány - központi államigazgatási szervek - felügyeletek - szolgálatok, szolgáltatások - végrehajtási szint: - munkáltató, munkavállaló felelőssége - munkavédelmi képviselők 3.B. Jellemezze a foglalkozási eredetű fertőző megbetegedéseket és prevenciójukat (a munkahelyen)! - biológiai kóroki tényezők - foglalkozási eredetű fertőző betegségek - expozíció jellege - járványügyi érdekből végzett alkalmassági vizsgálat - munkáltató feladata a megelőzésben - biológiai kóroki tényezők csoportjai (vírusok, baktériumok, gombák) - állatról-emberre terjedő fertőző megbetegedés, expozícióforrás - emberről-emberre terjedő fertőző megbetegedés, expozícióforrás - foglalkozási fertőző megbetegedések - járványügyi érdekből végzett alkalmassági vizsgálat - higiénés rendszabályok - biológiai kockázatot jelző figyelmeztető jelek - fertőzött hulladékok kezelése - védőeszközök - védőoltás - munkavállalók tájékoztatása, képzése

38 4. A. Foglalja össze a munkaadók és a munkavállalók jogait és kötelezettségeit! - munkavédelmi törvény munkaadók kötelezettsége - egészséges és biztonságos munkavégzés feltétele - kockázatbecslés, kockázatkezelés - munkahelyi belső szabályzatok - munkavállalók kötelezettségei - biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot - munkaadók kötelezettségei munkavédelmi törvény - foglalkozás-egészségügyi ellátás biztosítása - kockázatbecslés, kockázatértékelés - munkáltató általános felelősségén túlmenően meg kell, hogy győződjön: o munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, előírásoknak o munkavállalók ismerik és betartják-e a rájuk vonatkozó előírásokat o használják-e a számukra biztosított védőeszközöket o egyéni védőeszközök juttatásának rendje - munkavállalók kötelezettségei: o biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot o munkavédelmi oktatáson részvétel, az elsajátított ismereteket alkalmazása o védőeszközök rendeltetésszerű használata o o részvétel az előírt orvosi alkalmassági vizsgálatokon jelentési kötelezettség (pl. üzemzavar, veszélyt jelentő rendellenesség, baleset, rosszullét) 4.B. Elemezze a foglalkozási megbetegedések kialakulásában szerepet játszó, a munkavégzésből származó megterheléseket! - megterhelés, igénybevétel - munkavégzésből eredő megterhelések - munkakörnyezeti kóroki tényezők - balesetveszély okozta megterhelés - megterhelés és igénybevétel fogalma - az ember és a környezet kapcsolata: o munkahelyi környezet - munkavégzésből eredő megterhelések: o fizikai o fiziológiai o mentális o pszichés - munkakörnyezeti kóroki tényezők okozta megterhelések:

39 o fizikai (zaj, rezgés, sugárzás, klíma stb.) o kémiai (veszélyes anyagok, készítmények ) o biológiai (vírusok, Rickettsiák, baktériumok, gombák stb.) o pszichoszociális o ergonómiai - balesetveszély okozta megterhelés - hatás- interakció- cél - optimális megterhelés

40 5. A. Foglalja össze a megterhelés, igénybevétel szintjeit, biológiai jelentőségét (energetikai, információterhelés, szervezeti igénybevétel)! - megterhelés és igénybevétel értelmezése - megterhelés osztályozása - igénybevétel- a szervezet válaszreakciója - munkakapacitás - az ember és környezet kapcsolata - munkaterhelés - munkahelyi megterhelés és igénybevétel értelmezése - megterhelések osztályozása: - jellegük szerint anyag-, energia-, vagy információáramlással járók - forrásuk szerint külső, vagy belső környezetből származók - hatásuk alapján fiziológiás, vagy patológiás változásokat előidéző - munkavégzés szempontja szerint - munkakapacitás - igénybevétel 5.B. Foglalja össze a sérülékeny csoportok foglalkoztatására vonatkozó legfontosabb tudnivalókat! - vulnerábilis csoportok - tiltott munkakörülmények (munkavégzésből, munkakörnyezetből adódó megterhelések) - jogi szabályozás - munkáltató feladata - foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata - vulnerábilis csoportok (fiatalkorúak, nők, terhesek, idősödő munkavállalók) - tiltott munkakörülmények (munkavégzésből adódó megterhelések közül, munkakörnyezetből adódó megterhelések közül) - megterhelések, kóroki tényezők - munkavégző-képesség - munkáltató feladata - kockázatbecslés - tájékoztatási kötelezettség - foglalkozás-egészségügy feladata - munkaköri, szakmai alkalmasság vizsgálata

41 6. A. Elemezze a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok fajtáit! - munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok fajtái - jogi szabályozás - vizsgálatra kötelezettek köre - előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat: o munkakezdést megelőzően o munkakör, munkahely megváltoztatása előtt o két hetet meghaladó külföldi munkavégzés esetén kirendelés esetén - előzetes szakmai alkalmassági vizsgálat: o beiskolázás előtt o pályaválasztási tanácsadás céljából o álláskeresők esetén fővárosi és megyei kormányhivatal és a fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatala kezdeményezésére - időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat: o 18 évet be nem töltött munkavállalóknál o azon munkavállalóknál, akik fizikai, kémiai, kóroki tényezők expozíciójának vannak kitéve o idősödő munkavállalóknál o fokozott baleseti veszéllyel járó munkakörökben dolgozóknál o fokozott pszichés terhelésnek kitett dolgozóknál o pszichoszociális kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalóknál o korkedvezményes munkakörben foglalkoztatott munkavállalóknál o külföldi munkavégzés esetén, ha a munkavállaló időszakos alkalmassági vizsgálatra kötelezett és a vizsgálat külföldön nem biztosított o tanulói jogviszony esetén, szakmai alkalmasság újbóli véleményezése céljából o idült vagy késői hatású veszélyes anyagok esetében biztonsági adatlapon szereplő információk alapján - soron kívüli munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok: o ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően nem teszi alkalmassá az adott munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátására, a szakma elsajátítására, illetve gyakorlására, a munka elvégzésére - záróvizsgálatok - vizsgálatra kötelezettek köre 6.B. Ismertesse a járványügyi érdekből kiemelt munkakörökben foglalkoztatni kívánt munkavállalókra vonatkozó előírásokat, tevékenységeket! - járványügyi érdekből kiemelt munkakörök - jogi szabályozás - foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata

42 - hatályos jogszabályok - járványügyi érdekből kiemelt munkakörök: o egészségügyi intézmények gyermekekkel foglalkozók o bölcsődék, óvodák, csecsemő- és gyermekotthonok o anyatejgyűjtő állomások o közfogyasztásra szánt élelmiszer előállítása, forgalmazása o állattartó gazdaság - tej kezelése o szarvasmarha tenyésztés és tartás o ivóvíz minőségű vízellátás szolgáltatás o emberei szervezetbe kerülő, azzal érintkezésbe lépő anyagok, készítmények előállítása o gyógyszergyártás és elosztás o foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata

43 7. A. Nevezze meg az egészségi alkalmassági vizsgálatokat, ismertesse azok véleményezését! - egészségi alkalmassági vizsgálatra kötelezett munkakörök, munkavállalók - jogi szabályozás - egészségi alkalmassági vizsgálatot végző és véleményező szervek - foglalkozás- egészségügyi szolgálat feladata - egészségi állapot alkalmasság feladatellátás - közúti járművezetés fokai, formái - első-, másodfokon vizsgálatot végző szervek - lőfegyver megszerzése, tartása, pszichológiai vizsgálat - vizsgálatot végző szervek - alkalmassági vélemény, időszakos alkalmassági vizsgálat - kizáró okok - egészségi alkalmassági vizsgálat és véleményezése - a vizsgálatra jogosult orvos ítéli meg - egyéni és társas egészségügyi vállalkozók egészségügyi tevékenységre való alkalmasság vizsgálata az alkalmasság igazolható, korlátozással igazolható vagy nem igazolható - első, másodfokot vizsgáló szervek - közterület-felügyelők alkalmassági vizsgálata 7.B. Magyarázza el a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatoknál alkalmazott műszeres és eszközös vizsgálatok lényegét és célját! - látásélesség és színlátás vizsgálata - szűrőaudiometriás vizsgálat - légzésfunkciós vizsgálat - Doppler-vizsgálat - EKG-vizsgálat - pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet mérése - testsúly, testmagasság mérése - laboratóriumi vizsgálatok - látásélesség és színlátás vizsgálatának lényege, célja - szűrőaudiometriás vizsgálat célja - légzésfunkciós vizsgálat lényege, célja - Doppler-vizsgálat lényege, célja - EKG-vizsgálat lényege, célja

44 - pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet mérésének jelentősége, célja - testsúly, testmagasság mérésének jelentősége, célja - laboratóriumi vizsgálatok lényege, célja

45 8. A. Fogalmazza meg a járványtan célját, területeit, ismertesse a foglalkozási eredetű fertőző megbetegedés esetén a járványügyi feladatokat! - járványtan feladata, célja - betegségmegelőzés - járványtan területei - foglalkozási eredetű fertőző megbetegedések megelőzése - higiénés, járványügyi feladatok - munkáltató feladata - foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata - járványtan feladata, célja - betegségmegelőzés, születéskor várható élettartam meghosszabbítása - fontos szakterületei: o általános modellező epidemiológia o humán epidemiológia o állat-egészségügyi epidemiológia o növény-egészségügyi epidemiológia o foglalkozási eredetű fertőző megbetegedések o biológiai kóroki tényezők o járványügyi érdekből végzett alkalmassági vizsgálat o járványügyi feladatok o higiénés rendszabályok o fertőző megbetegedés ki- és bejelentése o védőoltások a munkahelyeken 8.B. Ismertesse a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedéseket! - fertőző beteg ellátásának szabályai - munkáltató feladata, kötelezettsége - foglalkozás eredetű fertőző megbetegedések megelőzése - foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata - fertőző betegek ellátásának szabályai (elkülönítés, karantén, járványügyi ellenőrzés) - fertőző beteg környezetének ellenőrzése (góckutatás, kontakt, elkülönítés, fertőző beteg szállítása, fertőtlenítés, záró fertőtlenítés) - védőoltások a munkahelyeken (védőoltások)

46 9. A. Magyarázza el a munkahigiéné etikai alapelveit! Ismertesse a munkakörnyezettel kapcsolatos egészségi követelmények szabályozását! - munkahigiéné fogalma, tárgya, területei - munkavédelmi törvény - munkakörnyezetben lévő kóroki tényezők feltárása - munkahigiénés vizsgálatok - etikus szakmai viselkedés - munkáltató feladata - foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata - munkahigiéné (fogalma, tárgya) - IOHA (International Occupational Hygiene Association) etikai kódexe iránymutatás - munkahigiéné területei előrelátás, felismerés, értékelés, kezelés - munkavédelmi törvény munkahigiénés vizsgálatok - munkakörnyezetben lévő kóroki tényezők feltárása - etikus szakmai viselkedés - munkavállalók, nyilvánosság és környezet iránti kötelezettség és felelősség - érdekvédelmi képviselő - a munkaadók és a munkavállalók érdekvédelmi képviselői iránti kötelezettségek és felelősségek - egészségvédelem, szabványok - munkakörnyezettel kapcsolatos egészségi követelmények szabályozása - hatályos rendeletek tartalma: o munkavégzés tárgyi feltételeinek szabályozása o munkafolyamatra, technológiára vonatkozó követelmények o munkáltató és munkavállaló jogai, kötelezettségei o egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatottak expozíciós idő korlátozása 9.B. Osztályozza a munkahelyi biológiai kóroki tényezőket! - biológiai kóroki tényezők osztályozása - jogi szabályozása - kockázatbecslés, kockázatértékelés - munkáltató feladata - biológiai kóroki tényezők okozta megbetegedés megelőzése - foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata - biológiai kóroki tényezők: mikroorganizmusok, sejttenyészetek és emberi belső élősdiek (vírusok, baktériumok, gombák, paraziták)

47 - állatról-emberre terjedő megbetegedések - emberről-emberre terjedő megbetegedések - osztályozás: fertőzés kockázatának szintjétől függően (4 csoport) - biológiai tényezők okozta kockázat-meghatározás, kockázatbecslés - munkáltató kötelezettségei - biológiai kockázatot jelző figyelmeztető jelek - intézkedési terv - veszélyes hulladék kezelése - higiénés és egyéni védelem eszközei - munkavállalók tájékoztatása, képzése - illetékes hatóság tájékoztatása - foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata - egyéb speciális intézkedések, védőoltások

48 10. A. Határozza meg a foglalkozási, foglalkozással összefüggő megbetegedések, fokozott expozíciók fogalmát! - foglalkozási megbetegedés fogalma - foglalkozással összefüggő megbetegedés fogalma - fokozott expozíció fogalma - munkavégzésből, munkakörnyezetből eredő kockázatok - foglalkozási megbetegedés, foglalkozással összefüggő megbetegedés definíciója, megoszlása - megterhelések: munkavégzésből (fizikai, szellemi) - hatások: munkakörnyezetben lévő kóroki tényezőkből (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai) - munkahelyi megterhelés szintje, intenzitása, igénybevétel - foglalkozási megbetegedések korai diagnosztizálása - ok - okozati összefüggések - foglalkozási megbetegedések jellemzői, csoportosítása - foglalkozással összefüggő megbetegedések - fokozott expozíció BEM: biológiai expozíciós mutató (22 vegyi anyag) 10.B. Fejtse ki a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását! - bejelentés, kivizsgálás jogi szabályozása - bejelentést végzők köre - bejelentés dokumentumai - kivizsgálásban résztvevő szervek - a munkáltató feladata - bejelentés és kivizsgálás előírásai - rendelet hatálya - bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzéke - a foglalkozási betegség és a fokozott expozíciós eset körülményeinek kivizsgálása - a kivizsgálásban résztvevő szervek - halálos, tömeges foglalkozási megbetegedés - a munkáltató kötelezettsége - helyi feladatok meghatározása - a bejelentés dokumentumai

49 11. A. Csoportosítsa a foglalkozási megbetegedéseket kóroki tényezők szerint! Ismertesse a foglalkozással összefüggő megbetegedések jellemzőit és fajtáit! - kóroki tényezők, melyek foglalkozási megbetegedéseket okozhatnak - foglalkozási megbetegedések megelőzésének lehetőségei - foglalkozással összefüggő megbetegedések jellemzői - betegségcsoportok - foglalkozási megbetegedés diagnózisa (összeilleszthető klinikai és munkahigiénés diagnózis) - munkával kapcsolatos kóroki tényezők hatása, behatási ideje, intenzitása - foglalkozási megbetegedések megoszlása a kóroki tényezők fő csoportjai szerint (fizikai, kémiai, biológiai, nem optimális igénybevétel, pszichoszociális, ergonómiai tényezők) - foglalkozási megbetegedések korai diagnosztizálásának elve, megelőző surveillance - foglalkozással összefüggő betegségek: o károsító tényezői (munkahelyi, munkahelyen kívüli) o jellemzői - betegségcsoportok: o idült légúti megbetegedések o mozgásszervi megbetegedések o szív- és érrendszeri megbetegedések o pszichiátriai megbetegedések o gyomor, bélrendszeri megbetegedések 11.B. Ismertesse a légzésfunkciós vizsgálat célját és módszereit! Foglalja össze a vizsgálathoz kapcsolódó szakápolói feladatokat! - a vizsgálat célja, módszerei - a vizsgálat menete - foglalkozás-egészségügyi szakápolói feladat - dokumentáció - spirometria - légzésfunkciós vizsgálat célja: o tüdőtérfogat és/vagy légáramlás mérése o tüdő állapotának becslése o funkcionális státusz megítélése o légzészavar eredetének meghatározása o diagnózis megerősítése, differenciál diagnózis

50 o betegség nyomon követése o terápia hatásának megítélése o légúti provokációs vizsgálatok végzése o szűrővizsgálatokban történő alkalmazás - légzésfunkciós vizsgálat módszerei: o statikus vizsgálatok o dinamikus vizsgálatok o provokációs vizsgálatok - legfontosabb mért légzéstérfogatok (VC, RV, ERV, IRV, FRC, FEV1, Tiffeneauindex) - a vizsgálat menete (zárt rendszerű spirométer, nyílt rendszerű spirométer) - szakápolói feladatok: o beteg pszichés, szomatikus előkészítése o kompetenciakörnek megfelelően: tájékoztatás nyújtása o dokumentációs feladatok

51 12. A. Foglalja össze a foglalkozás-egészségügyi szakápoló feladatait az alkalmasság vizsgálatával kapcsolatban! - klinikai feladatok - higiénés-munkaegészségügyi feladatok - egészségmegőrzési/egészségfejlesztési feladatok - orvosi rendelő működésével kapcsolatos feladatok - adminisztrációs, dokumentáció - munkavállalók vizsgálatával összefüggő feladatok - vizsgálatok megszervezése - közreműködés a vizsgálatokban - munkahelyekkel kapcsolatos feladatok, megterhelés, igénybevétel ismerete - higiénés, munkaegészségügyi feladatok - műszeres vizsgálatok végzése - egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, egészségnevelés - orvosi rendelő működésével kapcsolatos önálló feladatok - dokumentáció - képzettségi követelmények 12.B. Ismertesse a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok egészségügyi dokumentációit és a dokumentációkezelés előírásait! - hatályos jogszabály által kötelezően használt dokumentumok - dokumentumok tartalma - egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelése, tárolása - adatok védelme - dokumentumok megőrzésének ideje - Forgalmi Napló - Munkavállaló egészségügyi törzslapja - Időszakos, soron kívüli vizsgálati lap - Egészségügyi Nyilatkozat - Egészségügy Nyilatkozat és vizsgálati adatok - Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra - Beutalás másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra - Első fokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény - Másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény - Beutalás képernyő előtti munkavégzéshez kapcsolódó szemészeti szakvizsgálatra - Munkaköri/szakmai alkalmasság orvosi vélemény

52 Egészségügyi Törzslapkivonat - Pályaválasztási tanácsadás célú orvosi alkalmassági vélemény - záróvizsgálatok - Védőoltási könyv 14 éven felüliek részére - Foglalkozás-egészségügyi szakvélemény a foglalkoztathatóságról - hatályos törvények, jogszabályok

53 13. A. Fogalmazzon meg tanácsot az iroda-típusú munkahelyen jelenlévő kockázatoknak kitett munkavállalóknak a megterhelés okozta igénybevétel megelőzésére! - kockázatok iroda-típusú munkahelyeken - munkahigiénés követelmények - munkáltató feladata a megelőzésben - foglalkozás-egészségügyi szolgálat - iroda-típusú munkahelyen jelenlévő kockázatok - a Betegház tünetegyüttes értelmezése - az iroda-típusú munkahelyen minimálisan kötelező munkahigiénés követelmények - a munkáltató feladata a megelőzésben - a foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata 13.B. Ismertesse az egészségnevelés tartalmi összetevőit! Fogalmazza meg az egészségnevelés módszereit, azok alkalmazási lehetőségeit! - egészségnevelés módszerei - egészségnevelés tartalmi összetevői - tájékoztatás, tanácsadás - egészséges életmód - egészségnevelés módszerei, alkalmazási lehetőségei: o nyomtatványokat, írásos anyagokat felhasználó o élőszavas o szemléltető, bemutató o gyakoroltató o komplex - az egészségnevelés tartalmi összetevői - az egészséges életmód - személyi higiéné - mentálhigiéné

54 14. A. Fogalmazza meg a munkahelyi egészségmegőrzés/egészségfejlesztés lényegét! Tegyen javaslatot a munkavállalók széles körét érintő egyéb betegségek megelőzésére, hangsúlyozva az egészséges életmód szerepét! - egészség fogalma - környezeti tényezők hatása az emberi szervezetre - az egészségmegőrzés/egészségfejlesztés fogalma, programja, munkahelyi lehetőségei - munkavégzéssel, munkakörülményekkel kapcsolatos felvilágosítás, tanácsadás - egészséges életmód - egészségmegőrző/egészségfejlesztő programok - egészség védelme - egészségmegőrzés/egészségfejlesztés fogalma - az egészségmegőrzés mint folyamat - egészségmegőrzés/egészségfejlesztés célja (egyén és társadalom oldaláról), célcsoportok - egészséges életmód, betegségek megelőzése - egészségmegőrző feladatok, programok, munkahelyi szűrővizsgálatok 14.B. Foglalja össze az egyéni egészségvédelem eszközeit! - egyéni védőeszköz kategóriái - EK típusvizsgálat és tanúsítás - egyéni védőeszköz használatának követelményei - munkáltató feladata - hatályos rendelet előírásai - védőeszköz kategóriái - EK típusvizsgálat és tanúsítás - egészségvédelem és biztonság - egyéni védőeszköz használatának követelményei - egyéni védőeszközök (fej, hallás, szem és arc, légutak, kéz és kar, lábfejés a lábszár, bőr, törzs és has, egész test védelmének eszközei)

55 15. A. Határozza meg a toxikológia lényegét! Ismertesse a mérgező anyagokat és a mérgező hatást befolyásoló tényezőket! - toxikológia fogalma o méreg o xenobiotikum - kémiai biztonság, REAC, CLP rendelet o vegyi anyagok és készítmények osztályozása - a szervezet reakciója - toxikus anyagok sorsa a szervezetben - környezeti és biológiai monitor - toxikológia fogalma - toxikológiai alapfogalmak: o méreg o xenobiotikum - kémiai biztonság, REAC, CLP rendelet - vegyi anyagok és készítmények osztályozása (eredet, szerkezet szerint) o szervezetbe jutó vegyi anyag mennyisége (dózis, küszöbdózis) o vegyi anyagok kémiai sajátosságai o vegyi anyagok fizikai tulajdonságai - a szervezet reakciója (akut, krónikus, késői hatás) - toxikus anyagok sorsa a szervezetben (felszívódás, eloszlás, átalakítás, kiválasztás) - környezeti és biológiai monitor 15.B. Ismertesse a foglalkozás-egészségügyi szakápoló elsősegélynyújtási feladatait mérgezések esetén! - méreg fogalma - mérgek osztályozása - méreg bejutása a szervezetben - méreg hatását befolyásoló tényezők - kompetencia szerinti elsősegélynyújtási feladatok - alapfogalmak: méreg, méregnek minősülő anyagok, lappangási idő - mérgezések osztályozása: o mérgezés mechanizmusa szerint (véletlen/baleset, szándékos) o mérgezés lefolyása szerint (heveny vagy krónikus) o a méreg bejutása szerint / behatolási kapu (külső és belső mérgezések) - fizikai, egészségi, környezet veszélyek - a mérgezés hatását befolyásoló tényezők - a szervezet védekező rendszere a mérgekkel szemben (gátol, eltávolít, lebont,

56 kivon) - elsősegélynyújtás: o tájékozódás helyszín, méreg bejutása a szervezetbe o tudatállapot ellenőrzése, szabad légút biztosítása o milyen tevékenységet folytatott, használt-e védőfelszerelést o van-e szándékosságra utaló jel o dekontaminálás o hánytatás csak eszméleténél lévő, együttműködő sérültnél! marószer mérgezés esetén tilos! o bekerült méreg hígítása o ellenanyagok adása - inhalációs mérgezések - bőrön át történő mérgezések - szem sérülései - szájon át történt mérgezések - orvos, mentők értesítése

57 16. A. Sorolja fel a fizikai kóroki tényezők által okozott foglalkozási megbetegedéseket! Ismertesse a hőmunka és a hidegben végzett munka ártalmait! - fizikai kóroki tényezők - egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkahelyek kialakítási követelménye - bejelentendő foglalkozási megbetegedések - hőmunka okozta megterhelés - hidegben végzett munka okozta megterhelés - védőfelszerelések - munkáltató feladata a megelőzésben - zaj és zaj okozta megbetegedések (akut és krónikus akusztikus trauma, dörejártalom, egyéb szervi hatások) - vibráció és vibráció okozta megbetegedések (kéz- kar vibrációs szindróma, egésztest vibráció okozta ártalom) - ionizáló sugárzások okozta megbetegedések (akut sugárbetegség, a sugárhatás késői következményei) - nem ionizáló sugárzások (ultraibolya-, infravörös-, lézer-, mikrohullámú-, rádiófrekvenciás sugárzások) hatásai - egyéb fizikai kóroki tényezők (hőmunka és hidegben végzett munka, barotraumák, keszonbetegség) - törvény a munkavédelemről - hőmunka okozta megterhelés és igénybevétel - exponáltak köre - munkáltató feladata a megelőzésben - foglalkozás-egészségügy szerepe a megelőzésben - munka és pihenési rend szabályozása 16.B. Foglalja össze az EKG-vizsgálat elméleti és gyakorlati tudnivalóit! - az elektrokardiogramm biofizikai alapjai, elvezetések - EKG-vizsgálat célja - normál EKG-görbe szakaszai - elektródák pozicionálásának módja - EKG készítésének szabályai - szakápoló feladata - az elektrokardiogramm biofizikai alapjai, elvezetések - az EKG-vizsgálat célja, lényege, formái - a normál EKG-görbe szakaszai, hullámok - az elektródák pozicionálásának módjai

58 - a megfelelő pozícionálás jelentősége - az EKG készítésének szabályai - a kapcsolódó szakápolói feladatok - dokumentációs követelmények

59 17. A. Ismertesse a kémiai kóroki tényezők által okozott foglalkozási megbetegedéseket! Jellemezze az ólomexpozíció okozta megbetegedést! - kémiai kóroki tényezők - vegyi anyagok bejutása a szervezetbe - vegyi anyagok által okozott megbetegedések - ólomexpozícióval járó tevékenységek - ólom bejutása a szervezetbe - klinikai kép - megelőzés - BEM-vizsgálat - munkakörnyezetben előforduló kémiai kóroki tényezők két nagy csoportja: o vegyi anyagok o porok - veszélyesség megállapításának legfontosabb szempontjai: o fizikai-kémiai tulajdonságok, sajátosságok o toxikológiai sajátosságok o környezetkárosító, környezetszennyező sajátosságok - vegyi anyagok által okozott megbetegedések (fémek, gázok, oldószerek, növényvédő szerek, műanyagok, egyéb vegyi anyagok) - porok által okozott megbetegedések (szervetlen és szerves porok) o ólomexpozícióval járó tevékenységek o ólom bejutása a szervezetbe o BEM-vizsgálat - megelőzés 17.B. Nevezze meg a munkáltató és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatait a munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó rendeletben előírtak figyelembevételével! - munkahelyek kémiai biztonsága - veszélyes anyagok meghatározása, kockázatbecslés - foglalkozás eredetű rákkeltő anyagok által okozott egészségkárosodások megelőzése - munkáltató feladata a megelőzésben - foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata a megelőzésben - munkahelyek kémiai biztonsága - rendelet hatálya

Foglalkozás-egészségügyi Alapellátás

Foglalkozás-egészségügyi Alapellátás Foglalkozás-egészségügyi Alapellátás Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmakód: 2501 Tevékenységek progresszivitási szint szerinti besorolása Foglalkozás-egészségügy Progresszivitási szint I. alapellátás

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma 55 723 06 Foglalkozásegészségügyi szakápoló Komplex szakmai vizsga szükséges elméleti ismeretek alkalmazás szintű felidézése A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata 1 A foglalkozás-egészségügy A foglalkozás-egészségügyi szolgálat A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata Foglalkozási ártalmak

Részletesebben

Osztályozó és javító vizsga formája és követelményei Munkahelyi egészség és biztonságtantárgyból

Osztályozó és javító vizsga formája és követelményei Munkahelyi egészség és biztonságtantárgyból Osztályozó és javító vizsga formája és követelményei Munkahelyi egészség és biztonságtantárgyból A vizsga formája: Írásbeli vizsga. A vizsga időtartama: 60 perc A vizsga leírása: A vizsgázó feladatlapot

Részletesebben

A biológiai tényezők expozíciójával járótevékenységek munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi feltételei a munkavédelmi célvizsgálatok alapján

A biológiai tényezők expozíciójával járótevékenységek munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi feltételei a munkavédelmi célvizsgálatok alapján A biológiai tényezők expozíciójával járótevékenységek munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi feltételei a munkavédelmi célvizsgálatok alapján Nédó Ferenc munkafelügyeleti referens NGM Munkavédelmi Főosztály

Részletesebben

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik.

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik. Milyen esetekben kötelező munkaviszony létesítése előtt az alkalmassági vizsgálat, az időszakos és a soron kívüli vizsgálat? Mit tehetnek a felek, ha nem értenek egyet a vizsgálat eredményével? Összefoglaltuk.

Részletesebben

FOGLALKOZÁS-ORVOSTAN (ÜZEMORVOSTAN)

FOGLALKOZÁS-ORVOSTAN (ÜZEMORVOSTAN) FOGLALKOZÁS-ORVOSTAN (ÜZEMORVOSTAN) I. KÉRDÉSCSOPORT A foglalkozás-egészségügyi szolgálat felépítése, működési területe 1. A munka világának szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon. 2. Foglalkozás-egészségügy

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL 2008. év Adatszolgáltatók: Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatók Küldendő:

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Fürdőüzemi ügyfélkapcsolati tevékenység, a Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem és a Szuggesztív kommunikáció

Részletesebben

A munkavédelem fogalma, célja

A munkavédelem fogalma, célja 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, célját, alapkérdéseit! A munkavédelem célja, feladatai és területei A munkavédelem szabályozási rendszere A munkavédelmi hatósági felügyeleti szervek (felsorolás)

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 4.2.4. Táblázat / 1. Érintett vegyi 1. 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről 2. 199. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Törvények 2007. évi a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. CLXI. módosításáról 2007. évi CXXVI. egyes adóek módosításáról 2007. évi LXXXIV. a rehabilitációs járadékról 2006. évi XCVII. az egészségügyben

Részletesebben

A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi. szempontjai. Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ

A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi. szempontjai. Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi ellenőrzésének kiemelt szempontjai Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény értelmében

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Kis cég, kis kockázat? Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Kis cég, kis kockázat? Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Kis cég, kis kockázat? A munkáltatók és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok együttműködése Előadó: Dr. Madarász Gyula főosztályvezető-helyettes NMH MMI Munkavédelmi Főosztály 1988. évi 13. törvényerejű

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2379-06 Foglalkozás-egészségügyi felmérés követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2379-06 Foglalkozás-egészségügyi felmérés követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Túlsúlyos munkavállaló időszakos alkalmassági vizsgálata során lehetőség van arra, hogy életmódbeli tanácsokkal lássa el a munkavállalót. A rendelőbe érkező munkavállalót lássa el információkkal!

Részletesebben

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása.

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása. Jelen utasítás elkészítéséért és aktualizálásáért a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság vezetője, a szabályozási dokumentumban foglaltak működtetéséért a főigazgató a felelős. A szabályozási dokumentum

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 58. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem

Részletesebben

Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót?

Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót? Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót? Előadó: Dr. Madarász Gyula főosztályvezető-helyettes Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi Főosztály E-mail cím: madaraszgy@lab.hu Telefonszám: +36 1 299 9090 Megelőzéssel

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Dunaújvárosi Egyetem hallgatóinak oktatása 1 Munkavédelem szabályozása Munkavédelmi Törvény Végrehajtó rendeletek Munkabiztonsági Munkaegészségügyi Biztonsági Szabályzatok Munkáltató

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

A vibráció mint kockázati tényező

A vibráció mint kockázati tényező A vibráció mint kockázati tényező Dr. Martin János OMFI Zaj-, Rezgés-, Megvilágítás Technikai Laboratórium 2010.05.12.. REZGÉSEXPOZÍCIÓ FORMÁI EGÉSZTEST LOKÁLIS 2 3 Egésztest rezgés hatása az emberi szervezetre

Részletesebben

A hazai járványügyi helyzet tükröződése a munkahelyeken

A hazai járványügyi helyzet tükröződése a munkahelyeken A hazai járványügyi helyzet tükröződése a munkahelyeken Dr.Krisztalovics Katalin EMMI Országos TisztifőorvosiFeladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság Kórházhigiénés és Járványügyi Felügyeleti Főosztály

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Jogszabályok alkalmazása Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok

5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok 4 5.3 5 Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók és munkáltatók a munkavédelemben 5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok A munkaköri alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon, szervezett munkavégzés

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkaegészségügyi feladatai, a munkavédelmi hatósági tapasztalatok, szakmai irányítás problémái,

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkaegészségügyi feladatai, a munkavédelmi hatósági tapasztalatok, szakmai irányítás problémái, A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkaegészségügyi feladatai, a munkavédelmi hatósági tapasztalatok, szakmai irányítás problémái, Dr. Groszmann Mária 2010. szeptember MUNKAVÉDELEM Munkabiztonság

Részletesebben

Általános munkahigiene

Általános munkahigiene Általános munkahigiene 1. A munka világának szabályozása az Európai Unióban A Tanács 89/391/EGK irányelve. Európai Charta. Római Szerződés. Nemzetközi ajánlások, aktuális munkavédelmi programok. 2. A munka

Részletesebben

A munkahelyi üzembejárás célja, jelentősége, tartalma

A munkahelyi üzembejárás célja, jelentősége, tartalma Dr. Bereczki Edit A munkahelyi üzembejárás célja, jelentősége, tartalma Foglalkozás-egészségügyi Fórum A munkaegészségügy aktuális kérdései Budapest, 2010. szeptember 22. SE ÁOK - OMFI - OMMF 18/2007.

Részletesebben

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Bármilyen tevékenységet is végzünk, mindenki ki van téve valamilyen

Részletesebben

Egészséges és biztonságos munkavégzés

Egészséges és biztonságos munkavégzés A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek feladatai és tevékenysége az Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában a munkavédelem és a közegészségügy-járványügy keretein

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az új munkavédelmi törvény 4/3 1 4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az Mvt. új fogalmat vezetett be: Sérülékeny csoport: az a munkavállalói kategória, amelybe tartozó munkavállalókat

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET Munkavédelem a mindennapokban Komárom-Esztergom megye munkavédelmi helyzetének alakulása 2014. december 1. KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Szervezeti

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Depresszió miatt jelenleg, illetve korábban kezeltek munkaköri orvosi alkalmasságának meghatározása,

Részletesebben

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2012. ( ) NGM rendelete. egyes foglalkozás-egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2012. ( ) NGM rendelete. egyes foglalkozás-egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról A nemzetgazdasági miniszter /2012. ( ) NGM rendelete egyes foglalkozás-egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés d) pontjának dq)

Részletesebben

Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében

Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens, Fogtechnikus, Mentőápoló, Betegkísérő szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens, Fogtechnikus, Mentőápoló, Betegkísérő szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

A Jegyzék 67. sorszáma szerint kiadott foglalkozás-egészségügyi szakápoló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

A Jegyzék 67. sorszáma szerint kiadott foglalkozás-egészségügyi szakápoló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei A Jegyzék 67. sorszáma szerint kiadott foglalkozás-egészségügyi szakápoló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 50-06/1 Vegyipari munkavédelem, környezetvédelem, tűzvédelem és biztonságtechnika Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS A MUNKAHELYEKEN. FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI KÖTELEZŐ SZINTENTARTÓ TANFOLYAM Szeptember

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS A MUNKAHELYEKEN. FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI KÖTELEZŐ SZINTENTARTÓ TANFOLYAM Szeptember KOCKÁZATÉRTÉKELÉS A MUNKAHELYEKEN FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI KÖTELEZŐ SZINTENTARTÓ TANFOLYAM 2017. Szeptember 28-30. MI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS? Folyamat, mely során megvizsgáljuk, hogy: mi károsíthatja, veszélyeztetheti

Részletesebben

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály A bekövetkezett balesetek időpontja 25000 20000

Részletesebben

A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye

A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye Dr. Kudász Ferenc Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Fórum, 2011. március 9. Miért éppen karbantartás? A karbantartás előnyei

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS FERTŐZÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEK CÉLVIZSGÁLATÁHOZ I. Kockázatértékelés:

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

MEB 00-16 MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG ORVOSI VIZSGÁLAT RENDJE

MEB 00-16 MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG ORVOSI VIZSGÁLAT RENDJE Oldal: 1 of 11 MEB 00-16 JÓVÁHAGYÓ ALÁÍRÁS Ellenőrizte: Hatálybalépés időpontja: AZ ELŐZŐ VERZIÓ ÓTA TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK RÖVID LEÍRÁSA HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA HOZZÁFÉRÉSI

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás, Mentőápoló szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás, Mentőápoló szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja.

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

Kis cég? Kis kockázat? Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Kis cég? Kis kockázat? Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Kis cég? Kis kockázat? Előadó: Dr. Erősné Bereczki Edit NMH TÁMOP 2.4.8-12 Projekt-végrehajtási Osztály Orvos szaktanácsadó A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok közreműködése egyes munkaegészségügyi

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

MEGELŐZŐ ORVOSTAN ÉS NÉPEGÉSZSÉGTAN

MEGELŐZŐ ORVOSTAN ÉS NÉPEGÉSZSÉGTAN MEGELŐZŐ ORVOSTAN ÉS NÉPEGÉSZSÉGTAN A. 1. A népegészségügyi ciklus 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder és tercier prevenció

Részletesebben

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei 1 A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei A Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal képernyő előtti munkavégzésről szóló szabályzatát a képernyő előtti munkavégzés

Részletesebben

192. sz. Ajánlás. a mezőgazdaság munkavédelméről

192. sz. Ajánlás. a mezőgazdaság munkavédelméről 192. sz. Ajánlás a mezőgazdaság munkavédelméről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2001. június

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató-helyettes

Részletesebben

- Adatkezelési nyilatkozat -

- Adatkezelési nyilatkozat - - Adatkezelési nyilatkozat - Alulírott... (szül. hely:... szül. idő:... szig. szám:... lakcím:...) munkavállaló jelen nyilatkozat aláírásával kifejezve hozzájárulok ahhoz, hogy Kölcsönbeadó munkáltatóm,

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatai az Európai Unióban. Dr. Kudász Ferenc NMH Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatai az Európai Unióban. Dr. Kudász Ferenc NMH Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatai az Európai Unióban Dr. Kudász Ferenc NMH Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi Főosztály ILO - C161 1985 Occupational Health Services Convention Convention

Részletesebben

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ 54-140-02 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A pedagógiai és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 55 762 03 Mentálhigiénés asszisztens Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A mentálhigiéné, az egészségmegőrzés és a rehabilitáció módszerei A vizsgafeladat

Részletesebben

9/9 A foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíció bejelentése, vizsgálata

9/9 A foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíció bejelentése, vizsgálata Munkavédelem és munkabiztonság CD 9/9 1 9/9 A foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíció bejelentése, vizsgálata 9/9.1 Fogalmak Foglalkozási megbetegedés a foglalkozás gyakorlása során bekövetkezett

Részletesebben

Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal

Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály Zalaegerszeg Iparkamara 2017. február 27. Munkavédelmi

Részletesebben

Építőipari Fórum

Építőipari Fórum Építőipar; Feldolgozóipar (leginkább fa- és fémfeldolgozás); Mezőgazdaság (benne fakitermelés is); Egészségügyi, szociális ellátás; Bányászat (csak munkaegészségügy); 2 Munkavédelmi oktatások; Porképződéssel

Részletesebben

Munkavédelem. Munkahigiéne. Foglalkozás-egészségügy

Munkavédelem. Munkahigiéne. Foglalkozás-egészségügy Munkavédelem Munkaegészségügy Munkabiztonság Munkahigiéne Foglalkozás-egészségügy Munkavédelem Szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munka-egészségügyi követelmények, törvénykezési, szervezési,

Részletesebben

Készítette: Galla Gyula

Készítette: Galla Gyula I. A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása. II. A munkáltatók kötelezettségei és feladatai az új munkabaleseti jegyzőkönyv. III. A munkavédelmi képviselők jogai és kötelezettségei a munkabalesetek kivizsgálásának

Részletesebben

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású:

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású: Jelentés a munkavállalói létszámról Foglalkozás-egészségügyi szolgálat neve: címe: orvosok száma: ápolók száma: alkalmazott egyéb személyek száma: Osztály A B C D főállású: részállású: Jelenleg ellátott

Részletesebben

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Munka,- és tűzvédelmi jogszabályok változásai. Munkavédelem

Munka,- és tűzvédelmi jogszabályok változásai. Munkavédelem Munka,- és tűzvédelmi jogszabályok változásai Munkavédelem Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10. Postacím: 1476 Budapest, Pf. 75. 1993. évi XCIII.

Részletesebben

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Á N T S Z Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Dr. Ócsai Lajos Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi

Részletesebben

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről NM r. a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről. 2009. 03. hónapban hatályos szöveg (Kivonatos közlés. A mellékleteket lásd: www.magyarorszag.hu) 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a

Részletesebben

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe.

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. NYÍREGYHÁZA 2008 OKTÓBER 14. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Tudnivalók a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

Tudnivalók a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról Tudnivalók a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról A tartalomból: a szolgálat feladatai a munkáltató feladatai foglalkozásegészségi osztályba sorolás szolgáltatói díjak munkaköri alkalmassági vizsgálat

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK A MUNKAVÉDELEM AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Előadó: Nesztinger Péter

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Magyarországon a versenyszféra

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek

A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek a jó munkahely a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu További

Részletesebben

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D.

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. 1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság

Részletesebben