A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság előkészítő dokumentuma és konzultációs kérdései a mobilszolgáltatásokra kijelölt spektrumkészlet hasznosítására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság előkészítő dokumentuma és konzultációs kérdései a mobilszolgáltatásokra kijelölt spektrumkészlet hasznosítására"

Átírás

1 A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság előkészítő dokumentuma és konzultációs kérdései a mobilszolgáltatásokra kijelölt spektrumkészlet hasznosítására vonatkozó rádióspektrum-stratégiai és frekvenciagazdálkodási elvekről, ezen spektrumkészlet, valamint a 3700 MHz-es frekvenciasáv hasznosításáról tartandó nyilvános meghallgatásra

2 Bevezetés Jelen nyilvános konzultációs dokumentumot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a december 12-én 10 órára meghirdetett nyilvános meghallgatására teszi közzé véleménykérés céljából, tájékozódva az érintettek álláspontjáról az EU harmonizált 800, 900, 1800, 2100 és 2600 MHz-es frekvenciasávok és a 3700 MHz-es spektrum használatát illetően, illetve egy potenciális negyedik mobil szolgáltató piacra lépéséhez kapcsolódó kérdésekben. A dokumentum felépítése a következő: az első fejezet áttekintést nyújt a mobil szolgáltatásokra rendelkezésre álló és felszabaduló frekvenciasávokról, a második fejezet ismerteti az NMHH spektrumgazdálkodásának a mobilhang- és mobiladat-szolgáltatáshoz kapcsolódó stratégiai céljait, a harmadik fejezet pedig ismerteti a konzultációs kérdéseket. A dokumentum két függeléket is tartalmaz: az első függelék további kiegészítő információkat közöl a magyarországi mobilpiac helyzetéről, a második függelék pedig kitekintést ad az EU harmonizált mobil frekvenciasávokkal kapcsolatos európai spektrumgazdálkodási trendekre. 2

3 1. fejezet: A frekvenciasávok áttekintése 1. A magyarországi mobil szolgáltatásokra rendelkezésre álló és felszabaduló frekvenciasávok helyzetének áttekintése Mobil magsávok: A lenti ábrán a 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz-es frekvenciasávok és azok jellemző tulajdonságai, valamint az ezekben a sávokban használható technológiák láthatóak. Az 1 GHz alatti sávok a terület lefedésére, az 1 GHz felettiek az adott földrajzi területen a kapacitásnövelésére szolgálnak. Az ábra bemutatja az egyes frekvenciasávokban jelenleg rendelkezésre álló összes spektrumkapacitást is. 3

4 A következő ábra a duplex frekvenciasávok jelenlegi kiosztását mutatja szolgáltatónkénti bontásban. Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Törvényszék ezirányú ítéletének végrehajtását a Kúria felfüggesztette, függő tételként piros színnel jelöltük a korábbi EGSM sáv árverésének eredményeként rendelkezésre álló teljes sávszélességet. Magyarországon a 900, 1800, 2100 MHz-es sávokban a szolgáltatók több eljárás során szerezhettek frekvenciablokkokat, ennek megfelelően azok használati feltételei, illetve használatuk lejárati ideje eltérő ban, majd 1999-ben koncessziós szerződés keretében kaphatták meg a szolgáltatók a 900 MHz-es, valamint az 1800 MHz-es frekvenciasávok használati jogát. A szolgáltatókat az állam koncessziós pályázatok útján választotta ki. A koncessziós szerződések (az elektronikus hírközlési törvényben foglalt átalakítást követően: hatósági szerződések) lényegében a frekvenciahasználati jogra vonatkozó megállapodásokat tartalmazzák, amelyekben a jogosultság időtartamát hagyományosan 15 évben állapították meg, és amely időtartamot az állam diszkrecionális döntése körében 7,5 évvel meghosszabbíthat. Az 1993-ban kiosztott GSM 900-as frekvenciahasználati jogosultságokra vonatkozó szerződések (Telenor [Pannon GSM] és Magyar Telekom [T-Mobile]) 2008-ban lejártak. A jogosultságok meghosszabbítására a meglevő koncessziós szerződések keretei között 2007-ben került sor. Az 1999-ben kiosztott GSM 900-as és DCS 1800-as jogosultságok (Vodafone 900, 1800 MHz; Telenor, Magyar Telekom 1800 MHz) 2014-ben járnak le. A frekvenciadíj-rendszer évi újraszabályozásával párhuzamosan a szerződésekben a sávdíj bevezetése is megtörtént. Ennek megfelelően mindhárom magyarországi mobilszolgáltató koncessziós szerződése, az új frekvenciadíj-fizetési szabályoknak megfelelően módosításra került. A fenti módosításon túl, 2011-ben a Telenor, valamint a Magyar Telekom kezdeményezte a PANNON GSM Zrt. (névváltoztatás után Telenor), a Magyar Telekom Nyrt. és a gazdasági és közlekedési miniszter által a GSM 900 és DCS 1800 rendszerű nyilvános mobilrádiótelefon-szolgáltatás nyújtására irányuló november 8-án aláírt egységes szerkezetbe foglalt koncessziós szerződés módosítását. A módosítási igényt a szolgáltatók a megváltozott jogszabályi környezet alapján lehetővé vált új technológia bevezetésének lehetősége miatt kezdeményezték. A Vodafone Zrt. koncessziós szerződésének módosítására április 6-án került sor, amelynek eredményeként a másik két mobil rádiótelefon szolgáltatóéhoz hasonlóan, a hatályos szabályozáshoz igazított, a frekvenciahasználati jogosultságra szűkített, egységes szerkezetű szerződés jött létre. 4

5 Az alábbi ábra a koncessziós szerződésekben foglalt frekvenciasávok használati jogosultságának lejárati idejét mutatja be: Magyar Telekom (WESTEL) Telenor (Pannon GSM Rt.) Vodafone Rt. (V.R.A.M.) GSM 900 DCS május október 7. (meghosszabbítással) (meghosszabbítás nélkül) május október 7. (meghosszabbítással) (meghosszabbítás nélkül) október október 8. (meghosszabbítás nélkül) (meghosszabbítás nélkül) A Telenor és a Magyar Telekom koncessziós szerződése alapján mindkét szolgáltató 900 MHzes frekvenciasáv tekintetében fennálló jogosultsága május 4-én jár le, amely már nem hosszabbítható, tekintettel a korábbi 7,5 éves hosszabbításra. A Telenor és a Magyar Telekom 1800 MHz-es frekvenciasáv tekintetében fennálló jogosultsága október 7-én jár le. A Vodafone esetén mind a 900 MHz-es, mind pedig az 1800 MHz-es frekvenciahasználati jogosultság október 8-án jár le. A Telenor és Magyar Telekom 1800 MHz-es frekvenciasávja tekintetében, továbbá a Vodafone 900 MHz-es és 1800 MHz-es frekvenciasávja tekintetében az állami fél diszkrecionális jogkörébe tartozik a jogosultságok időtartamának további 7,5 évvel történő meghosszabbítása. A 3G technológia bevezetése érdekében augusztus 31-én indult pályázati eljárás keretében, az inkumbens mobilszolgáltatók egy-egy 2100 MHz-es frekvenciablokk használatára is jogosultságot szereztek a következők szerint. Blokkok időosztásos duplex (TDD) frekvenciaosztásos duplex (FDD) Magyar Telekom A MHz MHz MHz Vodafone B MHz MHz MHz Telenor C MHz MHz MHz MHz K(2012) T V MT Magyar Telekom Vodafone Telenor Konzorcium (2012) TDD FDD MHz Magyar Telekom Vodafone Telenor konzorcium (2012) FDD A frekvenciahasználati jogosultságok időtartama a 2100 MHz-es frekvenciasáv vonatkozásában is 15 év, így ezen frekvenciahasználati jogosultságok 2019-ben járnak le. A frekvenciahasználati jogosultságok ezen esetben is 7,5 évvel hosszabbíthatóak meg az állami fél diszkrecionális jogkörben hozott döntése alapján. Az MHz-es és a MHz-es frekvenciasávnak az Unióban elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló november 5-ei 2012/688/EU bizottsági végrehajtási határozat nemrégiben került elfogadásra. Újdonság a sáv használatának szabályozásában, hogy már nemcsak az UMTS technológia alkalmazása 5

6 megengedett, hanem hasonlóan a többi mobilszolgáltatás nyújtására használható közösségi szinten harmonizált frekvenciasávhoz (800 MHz, 900 Mhz, 1800 MHz, 2600 MHz) a technológia- és a szolgáltatássemlegesség elvének figyelembe vételével olyan harmonizált rendszer kialakítása történt meg, amely lehetővé teszi (UMTS-en kívüli) más technológiák alkalmazását is. A tagállami implementációs határidő június 30., azonban a tagállamok legfeljebb május 24-ig az implementáció tekintetében halasztást kérhetnek. A Telenor 2004-ben, a 2100 MHz-es frekvenciasávban megszerzett blokkja mellé további 14,8 MHz duplex 1800 MHz-es frekvenciablokk használati jogosultságát is megvásárolta. Ezen frekvenciablokk tekintetében a frekvenciahasználati jogosultság lejárati ideje 2014, amely határidő meghosszabbítása a fentebb kifejtettekkel egyezően lehetséges. EGSM-sáv (extended GSM) A 2009-es közösségi szabályozási csomagban a korábbi 900 MHz-es GSM-frekvenciasávot kibővítették egy 10 MHz-es duplex frekvenciablokkal, amely MHz/ MHz-es sávokban helyezkedik el. A GSM-irányelv implementálásának hatására a sáv értéke jelentősen megemelkedett annak köszönhetően, hogy ezen sávban is érvényesülnie kell a technológiasemlegesség követelményének, és így megfelelő blokk-képzéssel biztosítható, hogy a GSM-technológia mellett UMTS- vagy LTEtechnológia is bevezethetővé váljon. Ezáltal lehetőség van a nagycellás mobil szélessávú előfizetői szolgáltatások elérésére is. (A technológiasemlegesség bevezetése előtt, valamint a jelenlegi hálózatok forgalmi viszonyait tekintve erre korábban nem volt lehetőség.) Az E-GSM sáv tekintetében az NMHH 2011 augusztusa és 2012 februárja között árverési eljárást tartott, amely eljárás eredményeképp egy 4. mobilszolgáltató (MPVI Zrt.) 5 MHz, a három inkumbens mobilszolgáltató pedig 2-2-1,8 MHz frekvenciablokkhoz jutott. A Fővárosi Törvényszék azonban a három inkumbens mobilszolgáltató keresete alapján az árverési eljárásban hozott határozatot teljes egészében hatályon kívül helyezte, ugyanakkor a Fővárosi Törvényszék ezirányú ítéletének végrehajtását a Kúria, a felülvizsgálati eljárásának befejezéséig felfüggesztette. 6

7 A 2011-es árverést lezáró hatósági döntésben a 900 MHz-es sávban a következő felhasználás került rögzítésre: 7

8 2. fejezet: Stratégia 1. Az NMHH spektrumgazdálkodáshoz kapcsolódó stratégiai céljai Az NMHH spektrumgazdálkodáshoz kapcsolódó stratégiai céljai a következők: a) Segíteni, ösztönözni, támogatni és szükség esetén a megfelelő intézkedések megtételével felgyorsítani a magyarországi szélessávú mobilinternet lefedettség növelését b) Segíteni, ösztönözni, támogatni és szükség esetén a megfelelő intézkedések megtételével felgyorsítani a magyarországi szélessávú mobilinternet-penetráció növelését annak érdekében, hogy az ország közelebb kerülhessen az európai átlaghoz c) Segíteni, ösztönözni, támogatni és szükség esetén a megfelelő intézkedések megtételével felgyorsítani a nyitott és korlátozások nélküli szélessávú mobilinternet használatot. Az NMHH egy nyilvános konzultációs folyamat keretében az érintett partnerekkel lefolytatott tanácskozást követően tárgyilagos, átlátható, arányos és az indokolatlan hátrányos megkülönböztetéstől mentes eszközökkel igyekszik kialakítani a célok eléréséhez szükséges feltételrendszert. Az NMHH legfőbb célkitűzése, hogy az európai frekvenciafelosztási rendszerrel, illetve az irányelvi szabályokkal összhangban átlátható, tárgyilagos, arányos és az indokolatlan hátrányos megkülönböztetéstől mentes eljárás során hasznosítsa a használati jogosultságokat, és ennek megfelelő engedélyezési feltételeket állapítson meg. 8

9 2. A magyarországi szélessávú mobilinternet szolgáltatás jelenlegi fejlődési iránya A következő szakasz röviden elemzi a magyarországi mobilinternet piac helyzetét és fejlődését az NMHH spektrumgazdálkodásának korábban meghatározott három fő stratégiai célja: a szélessávú mobilinternet lefedettség, a penetráció és a használat növelése tekintetében. 1. mutató: szélessávú mobilinternet lefedettség Az alábbi diagram a beltéri 3G mobilinternet lefedettség fejlődését mutatja be, amely az NMHH mobilinternetről szóló, a saját infrastruktúrával rendelkező három szolgáltató önkéntes adatközlését összegző havi gyorsjelentések adatainak felhasználásával került összeállításra. 1 A diagramból kiolvasható, hogy a 900 MHz-es sávon az új frekvenciablokkok kiosztása a saját infrastruktúrával rendelkező három szolgáltató tekintetében jelentős pozitív hatással járt a 3G szolgáltatások beltéri lefedettsége szempontjából, de legalábbis a keskenysávú mobilinternet hozzáférhetősége, a Kbit/s mobiladat lefedettsége vonatkozásában, amely jelenleg a népesség több mint 90%-a számára elérhető. A következő diagram a 3G/HSPA lakossági lefedettségét mutatja be a szolgáltatók önkéntes adatszolgáltatása alapján. A 3G/HSPA a mobilszolgáltatók saját definíciójától függően 2,0-2,1 Mbit/s letöltési, illetve 800 Kbit/s feltöltési sebességet jelent. (A Telenor nem közölt 3G/HSPA lefedettségi adatokat)

10 A diagram azt mutatja, hogy a valóban szélessávú HSPA mobilinternet szolgáltatás a magyar lakosság 40%-a számára továbbra sem elérhető, még az új 900 MHz-es frekvenciablokkok 2 kiosztása után sem. 2 A Telenor nem adta meg a 3G/HSPA lefedettséget. Azonban a körülmény, hogy a Telenor 3G lefedettsége jóval a Vodafoné alatt van, arra enged következtetni, hogy a Telenor 3G/HSPA lefedettsége sem éri el a Vodafone 3G/HSPA lefedettségét. 10

11 2. mutató: szélessávú mobilinternet penetráció Az Európai Bizottság alábbi referencia-index diagramja szerint 2012 januárjában az aktív szélessávú mobilinternet felhasználók magyarországi penetrációja a harmadik legalacsonyabb volt az európai országok között. Az érték az európai átlag felét, illetve a legfejlettebb országok penetrációjának egyötödét sem érte el. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 14.1% 14.4% 17.2% Mobil szélessáv penetráció - összes aktív felhasználó, január 19.1% 21.2% 27.5% 29.1% 29.6% 29.7% 31.5% 32.3% 35.0% 36.5% 38.7% 40.1% 41.4% 42.0% 42.7% 43.1% 49.2% 49.5% 60.0% 63.9% 64.8% 65.3% 80.4% 87.3% 97.5% 10% 0% RO BG HU BE MT PT SI LT LV IT SK DE EL FR AT PL EE CY EU NL CZ IE UK LU ES DK FI SE Forrás: Digital agenda for Europe scoreboard 2012 Az alábbi diagram a magyarországi aktív mobilinternet felhasználók számát mutatja, amely az NMHH mobilinternetről szóló, a saját infrastruktúrával rendelkező három szolgáltató önkéntes adatközlését összegző havi gyorsjelentések adatainak felhasználásával került összeállításra. Az ábra emellett a szélessávú mobilinternet Európai Unión belüli átlagos felhasználói penetrációját (43,1% 2012 januárjában) is bemutatja, a magyar népességre vetítetten. 11

12 6,000 Forgalmat bonyolított mobilinternet előfizetések száma 60% Telenor Előfizetőszám, ezer 5,000 4,000 3,000 2,000 EU átlag penetráció növekedés 16pp év-év 1.3pp hó-hó Magyarország pen. növekedés 6.7pp év-év 0.6pp hó-hó 50% 40% 30% 20% Penetráció T-mobile Vodafone Összesen EU átlag magyar népességre vetítve 1,000 10% % Új 900 MHz-es frekvenciasávok liszenszelése A diagramból kiolvasható, hogy az új frekvenciablokkoknak a saját infrastruktúrával rendelkező három szolgáltató között való kiosztása a 900 MHz-es sávon nem járt jelentős pozitív hatással a magyarországi aktív szélessávú mobilinternet-penetráció növekedése tekintetében az új frekvenciák kiosztása óta eltelt hat hónap alatt. A penetráció növekedési sebessége (2012 áprilisa és augusztusa között havonta átlagosan 0,7 százalékpont) szemmel láthatóan továbbra sem közelítette meg az átlagos európai növekedési sebesség mértékét (2010 júliusa és 2012 januárja között átlagosan 1,2 százalékpont), ami azt jelenti, hogy az új EGSM frekvenciák kiosztása ellenére is egyre nő a lemaradásunk. 12

13 3. mutató: szélessávú mobilinternet használat Az alábbi diagram a magyarországi mobilinternet adatforgalom-mennyiségét mutatja be, amely az NMHH mobilinternetről szóló, a saját infrastruktúrával rendelkező három szolgáltató önkéntes adatközlését összegző havi gyorsjelentések adatainak felhasználásával került összeállításra. A diagramból kiolvasható, hogy a mobiladat-forgalom mennyisége a három mobilszolgáltató közül kettő esetében ugyan egyenletes növekedést mutatott, azonban az összesített adatforgalom 2011 és 2012 októbere között mért 44%-os éves növekedési üteme nemzetközi viszonylatban igen alacsonynak mondható. A Digital Agenda for Europe például 100%-os növekedési arányt jelzett a 2012 évi összeurópai mobil adatforgalomra vonatkozólag

14 Az alábbi diagram a mobiladat-használat éves magyarországi növekedési ütemét mutatja (minden hónapban az előző év azonos hónapi adatához viszonyítva). A diagram alapján az elmúlt két évben a mobiladat-használat növekedési üteme Magyarországon még csak a közelébe sem jutott az EU 2012-re jelzett éves 100%-os növekedési ütemének. A 900 MHz-es sávon az új frekvenciablokkoknak a három inkumbens mobilinternet-szolgáltató közötti kiosztása sem járt jelentős pozitív hatással a magyarországi mobiladat forgalmat illetően az új frekvenciák kiosztása óta eltelt hat hónap alatt. 14

15 Az alábbi diagram az aktív mobilinternet felhasználók havi átlagos internethasználatát mutatja be, amely az NMHH mobilinternetről szóló, a saját infrastruktúrával rendelkező három szolgáltató önkéntes adatközlését összegző havi gyorsjelentések adatainak felhasználásával került összeállításra, kiegészítve a Digital Agenda for Europe által jelentett és előre jelzett 2012-es európai adatokkal. Az utóbbi, EU-s előrejelzés lendületes növekedést mutat mindhárom fő mobilinternet-készülék kategóriában (okostelefonok, táblagépek és laptopok), illetve a (legkevesebb adatforgalmat bonyolító) okostelefon kategóriájában is több mint 2,5 Gbyte fogyasztónkénti havi adatforgalmat jósol a 2013-as évre. EU Mobil szélessáv átlag használat Gbyte/hónap készülék kategóriánként Készülék Okostelefon Táblagép Laptop, netbook Forrás: Digital Agenda for Europe Scoreboard 2012 A diagramból könnyen kiolvasható, hogy a mindhárom inkumbens magyar mobilhálózat esetében mutatkozó, felhasználónként egyenletesen csökkenő adatforgalmi trend éles ellentétben áll az Európában előre jelzett lendületes növekedés trendjével. A 900 MHz-es sávon az új frekvenciablokkoknak a három inkumbens mobil internetszolgáltató közötti kiosztása sem járt jelentős pozitív hatással a mobiladat-használat trendjére. A magyarországi szélessávú mobilinternet-használat növekedésének lehetséges ösztönzőit és korlátait tekintve az NMHH fontosnak tartja kiemelni, hogy az inkumbens mobilinternet-szolgáltatók az általános felhasználói feltételeiknek megfelelően esetenként megtiltják, akadályozzák vagy korlátozzák számos internetes alkalmazás használatát, így az internetes hang és video telefonálást, a Skype, a Viber, a WhatsApp és az MSN messenger szolgáltatásokat. 15

16 3. A spektrumgazdálkodás stratégiai fókuszterületei Az NMHH spektrumgazdálkodása tekintetében három fő stratégiai fókuszterületet határozott meg a lefedettség, a lakossági penetráció és a magyarországi szélessávú mobilinternet használat fejlesztése, növelése érdekében: 1) a szélessávú mobilinternet szolgáltatásokra leginkább alkalmas frekvenciasávok használati jogainak engedélyezését a 800, a 2600 MHz-es és amennyiben erre igény mutatkozik a 3700 MHz-es frekvenciasávokban 2) a 900, az 1800 és a 2100 MHz-es sávok lejáró jogainak újrakiosztását olyan feltételrendszer mellett, amely támogatja a jelentős sávszélességet biztosító mobil rádiótechnológiák (UMTS, LTE) hatékony telepítését 3) az infrastruktúra alapú verseny ösztönzését, különös tekintettel a mobil szélessávra. A következő fejezet ismerteti az NMHH kiinduló álláspontját, és felhívja az érdekelt feleket arra, hogy fejtsék ki véleményüket a konzultációs kérdésekkel kapcsolatban, amelyek a fenti három fő stratégiai irány figyelembe vételével kerültek csoportosításra. 16

17 3. fejezet: Kérdések 1. A szélessávú mobilinternet központú sávok engedélyezése a 800, a 2600 MHz-es és amennyiben erre igény mutatkozik a 3700 MHz-es frekvenciasávban A jelenleg vezetékes szélessáv és mobilszélessáv ellátottság tekintetében elmaradottnak számító területek mobil szélessávval történő lefedésére az NMHH a 800 MHz-es frekvenciasávot tekinti a legalkalmasabbnak kérdés: Mekkora sávszélességű 800 MHz-es duplex spektrum (pl. 2x5 MHz vagy 2x10 MHz) tekinthető minimálisan szükségesnek egy spektrálisan hatékony, nagykapacitású, országos lefedettséget biztosító, vezetékes szélessávot is kiváltani képes mobilhálózat kiépítéséhez? 1.2. kérdés: Támogatja-e lefedettségi követelmények megszabását a 800 MHz-es frekvenciasávban? A lefedettségi követelmények hangsúlyosan kezeljék-e az olyan vidéki településeket, amelyeken ma még nem áll rendelkezésre nagysebességű mobil adatátviteli szolgáltatás? 1.3. kérdés: Érdekelt frekvenciahasználati jogok szerzésében a 3700 MHz-es frekvenciasávban? 1.4. kérdés: Érdekelt frekvenciahasználati használati jogok szerzésében a 2600 MHz-es frekvenciasávban 800 MHz-es frekvenciahasználati jogok megszerzése nélkül is? 2. A lejáró 900, 1800 és 2100 MHz-es sávok újrakiosztása A jelenlegi három inkumbens mobil hálózati szolgáltató egyenként 8 MHz (jogilag nem vitatott) duplex spektrummal rendelkezik a 900 MHz-es tartományban. A T-Mobile és a Vodafone 15 MHz duplex spektrummal rendelkezik az 1800 MHz-es tartományban, míg a Telenor az 1800 MHz-es sávban 29,8 MHz duplex spektrum felett rendelkezik. Míg ez a frekvencia-kiosztás megfelelt az inkumbens mobilszolgáltatók GSM igényeinek, a frekvenciablokkok mérete (amelyek nem többszörösei az 5 MHznek) nem optimális az olyan adatcentrikus mobil technológiák spektrális hatékonysága szempontjából, mint az UMTS vagy az LTE. Ezért, a legtöbb európai országban követett gyakorlattal összhangban, illetve az értékes frekvenciakészlet maximálisan hatékony kihasználása érdekében az NMHH egy 5 MHzes duplex spektrumú raszter kiosztását célozná meg a 900 és az 1800 MHz-es tartományban (az inkumbensi jogok 2014 októberi és 2016-os lejáratát követően), a jogilag vitatott évi EGSM tender végső státuszát is figyelembe véve kérdés: Egyetért-e az 5 MHz-es duplex raszter 2016 utáni bevezetésével a 900 és 1800 MHz-es frekvenciasávokban? 2.2. kérdés: A 2014 októberi, illetve 2016 májusi lejáratok utáni újrakiosztások tekintetében melyiket részesíti előnyben: egy különálló, kizárólag a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasávok használati jogait elosztó árverést, vagy az említett sávokat a 800 és 2600 MHz-es új sávokkal egy eljárásban együtt értékesítő többsávos árverést? 17

18 2.3. kérdés: Támogatja-e a 2100 MHz-es sáv 2019-ben lejáró használati jogainak újrakiosztását az előbb említett többsávos árverés keretén belül annak érdekében, hogy a 800, a 900, az 1800, a 2100 és a 2600 MHz-es sávok újonnan kiosztott jogosultságai egy közös, harmonizált lejárati időpontot kapjanak (pl. 2029)? 2.4. kérdés: Mely árveréstípust tekinti legmegfelelőbbnek egy többsávos árverés lebonyolítására? Az SMRA változatot (Simultaneous Multiple Round Ascending), a CCA változatot (Combinatorial Clock Auction) vagy az SBA változatot (Sealed Bid Auction)? 2.5. kérdés: Egyetért-e azzal, hogy a hazai mobil hálózati szolgáltatóknak a széleskörűen elterjedt mobileszközök (GSM-rendszerű mobiltelefonok, 3G-rendszerű okostelefonok, LTE rendszerű mobil eszközök) tömegpiacán rövid távon jelentős versenyhátrányt okozna, közép és hosszú távon pedig gyengítené a versenyerejét, ha nem férhetnének hozzá a 800, a 900, az 1800 és a 2100 MHz-es frekvenciasávokhoz? 2.6. kérdés: Támogatná-e olyan, a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésével kapcsolatos kötelezettségek bevezetését, amelyek valamilyen módon minden hazai mobil hálózati szolgáltató részére biztosítanák a hozzáférését a 800, a 900, az 1800 és a 2100 MHz-es sávokhoz, vagy a már meglévő, illetve újonnan megszerzett frekvenciahasználati jogosultságokon keresztül, vagy pedig nemzeti roamingon keresztül? 2.7. kérdés: Támogatja-e az 1 GHz alatti spektrummaximum megállapítását (pl. mobil hálózati szolgáltatónként 2x25 MHz-es össz sávszélesség a 800 és a 900 MHz-es sávokban)? 2.8. kérdés: Támogatja-e spektrummaximum megállapítását az 1 GHz feletti sávokban (pl MHz, 2100 MHz és 2600 MHz)? 2.9. kérdés: Támogatja-e összesített 1 GHz alatti (pl. 800 MHz és 900 MHz) és 1 GHz feletti (pl MHz, 2100 MHz és 2600 MHz) spektrummaximumok együttes megállapítását? kérdés: Támogatja-e nagykereskedelmi hozzáférés biztosításának a kötelezettségét az újonnan megszerezhető sávok vonatkozásában? kérdés: Jelenleg több hazai mobilszolgáltató korlátozza az olyan, széleskörűen elterjedt internetes alkalmazások használatát, mint a Skype, az MSN, a Viber, vagy a WhatsApp, illetve az interneten keresztüli hang és videohívások indítását. Támogatja-e intenet-semlegességgel kapcsolatos kötelezettségek bevezetését az új frekvenciahasználati jogosultságok vonatkozásában? 3. Az infrastruktúra alapú verseny ösztönzése, különös tekintettel a mobil szélessávra Az NMHH meglátása szerint a magyarországi mobilinternet penetráció és adatmennyiség felhasználás lemaradása a három inkumbens mobil hálózati szolgáltató gyenge infrastruktúrán alapuló versenyére vezethető vissza. A piac jelenlegi helyzete és elmúlt években megfigyelhető fejlődési trendjei nyomán az NMHH arra a következtetésre jutott, hogy a vidéki mobilszélessáv ellátás szempontjából kiemelten fontos 800 MHz-es spektrum egészének az inkumbens mobil hálózati szolgáltatók közötti kiosztása vélhetőleg tovább konzerválná a jelenlegi infrastruktúrán alapuló verseny gyengeségét és ezzel a mobilinternet penetráció és adatmennyiség felhasználás növekedésének lassú ütemét. 18

19 Következésképpen, az infrastruktúra alapú verseny ösztönzésével kapcsolatos stratégiai célkitűzésére alapozva, figyelembe véve a korábbi EGSM értékesítés vitatott kimenetét, az NMHH olyan lépések megtételét tervezi, melyek egy mobilszélessáv központú frekvenciakészlet fenntartásán keresztül elősegíthetik egy új, országos mobil hálózati szolgáltató piacra lépését kérdés: Mekkora volna az a 800 és 2600 MHz-es frekvenciakészlet, amit érdemes lenne fenntartani egy negyedik mobil hálózati szolgáltató számára egy magas spektrumhatékonyságú, nagykapacitású, országos lefedettségű szélessávú mobiladat hálózat kiépítése érdekében? 3.2. kérdés: Egyetért-e azzal, hogy egy negyedik, 800 és 2600 MHz-en saját frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező mobil hálózati szolgáltatónak a széleskörben elterjedt mobileszközök (GSMrendszerű mobiltelefonok, 3G-rendszerű okostelefonok) tömegpiacán rövid távon jelentős versenyhátrányt okozna, közép és hosszú távon pedig gyengítené a versenyerejét, ha nem férhetne hozzá a 900, 1800 és a 2100 MHz-es frekvenciasávokhoz? 3.3. kérdés: Támogatná-e olyan, a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésével kapcsolatos kötelezettségek bevezetését, amelyek valamilyen módon biztosítanák egy negyedik mobil hálózati szolgáltató részére a hozzáférését a 900, az 1800 és a 2100 MHz-es sávokhoz: vagy a már meglévő illetve újonnan szerzett frekvenciahasználati jogosultságokon keresztül, vagy pedig nemzeti roamingon keresztül? 3.4. kérdés: Milyen mértékű hálózati lefedettséget kelljen egy negyedik mobil hálózati szolgáltatónak kiépítenie és mennyi idő alatt? 3.5. kérdés: Kötelezve legyenek-e az inkumbens mobil hálózati szolgáltatók közös eszközhasználat biztosítására egy negyedik mobil hálózati szolgáltató számára minden bázisállomásukon, ahol lehetséges és ahol a gyakorlatban ésszerű a közös eszközhasználat? 3.6. kérdés: Milyen fizetési feltételek vonatkozzanak egy negyedik mobil hálózati szolgáltatóra: előre egy összegben, évenként vagy a kettő kombinációjában fizessen a frekvenciahasználati jogosultságért? 19

20 I. Függelék: Kiegészítő információk a magyar mobilpiacról A hazai mobil rádiótelefon piacon a rendelkezésre bocsátott frekvenciasávokban három saját infrastruktúrával rendelkező szolgáltató (Magyar Telekom, Telenor, Vodafone) nyújt mobil hang- és adatszolgáltatást. Európai összehasonlításban elmondhatjuk, hogy a hazai mobil penetráció alacsonynak számít, a Digital Agenda for Europe scoreboard adatai alapján 2011 októberében hazánkban volt a negyedik legalacsonyabb a mobil penetráció a tagállamok közül. Forrás: Digital agenda for Europe scoreboard 2012 A szolgáltatók piaci részesedését, az aktív SIM kártyák számát tekintve megállapítható, hogy az elmúlt hat évben lényeges változás nem tapasztalható: a Magyar Telekom stabilan őrzi a 45-50%-os piaci részesedését, a Vodafone valamelyest felzárkózott a piaci második Telenor mellé. Kettejük piaci részesedése között azonban még így is 8-10%-os különbség van

21 60% Mobil szolgáltatók piaci részesedései aktív SIM-kártyák alapján 50% 40% 30% 20% 10% 0% T-Mobile Telenor Vodafone Forrás: NMHH mobil hang gyorsjelentés A piaci koncentrációt illetően elmondható, hogy a piacvezető szolgáltató piaci részesedése meghaladja az európai átlagot. Forrás: Digital agenda for Europe scoreboard 2012 A jelenlegi kínálat oldali struktúrát feltételezve a mobilhang-piacon a közeljövőben sem várható jelentős átrendeződés, a piaci részesedés növeléséhez a szolgáltatóknak olyan jelentős árkedvezményeket kellene alkalmazniuk, illetve olyan jelentős ügyfélszerzési költségeik merülnének fel, amelyek felvállalása nem valószínű. Az alábbi EU-s összehasonlítás alapján szembeötlően alacsony a mobil számhordozások intenzitása Magyarországon a Digital Agenda for Europe scoreboard 2012 adatai alapján a legalacsonyabb egész Európában. 21

22 22

23 II. Függelék: Európai kitekintés Az alábbi függelék hasznos információkat tartalmaz a vonatkozó európai spektrumgazdálkodási irányelvek közelmúltbeli fejleményeivel kapcsolatban. Emellett az anyag áttekinti a 800 és a 2600 MHz-es frekvenciasávok kiosztására, valamint a 900, az 1800 és a 2100 MHz-es sávok lejáratára és újraelosztására vonatkozó európai megoldásokat. A harmonizált 800, 900, 1800, 2100 és 2600 MHz-es sávokra vonatkozó európai spektrumgazdálkodási irányelvek A 900 és az 1800 MHz-es sávok liberalizálása Az Európai Unió évi, a 900 és az 1800 MHz sávok tekintetében a technológiák szabad használatára vonatkozó döntése (2009/114/EK irányelv és 2009/766/EK irányelv) jelentős mértékben megemelte az inkumbens mobil hálózati szolgáltatók által már használt 900 és 1800 MHz-as frekvenciahasználati jogok piaci értékét. Egyes esetekben a spektrum kiosztásának erősen aszimmetrikus jellege a liberalizáció után a piaci verseny torzulásához vezethetett volna, ami szükségessé tette a nemzeti szabályozó hatóságok beavatkozását és új spektrumkiosztás érvénybe léptetését annak érdekében, hogy a már piacon lévő és kedvezőtlen spektrum pozícióba kerülő, valamint a liberalizált spektrum előnyeit kihasználva újonnan piacra lépni szándékozó szolgáltatók hozzáférhessenek a létfontosságú 900 MHz-es sávhoz (Dániában például csökkentették és újraosztották a TeliaSonera sávszélességét a 900 MHz-es tartományban: felszabadítottak, majd árverésre bocsátottak egy 5 MHz-es sávot, amit a negyedik szolgáltató, a Three nyert meg, így hozzájutva a 900 MHz-es spektrumhoz). A frekvenciasávok technológiai liberalizálására vonatkozó 2009-es európai döntéseket megelőzően az egyes tagállamok jellemzően rendre kétoldalú tárgyalásokon megállapított áron és feltételekkel hosszabbították meg a lejáró 900 és 1800 MHz-es frekvenciahasználati jogosultságokat. Ez abból a szempontból mindenképpen érthető, hogy az akkor még alapvetően mobil hang és üzenetküldő szolgáltatásokra épülő előfizetői piacok telítődtek, ezért viszonylag ritkán merült fel többlet spektrumigény esetleges új piaci belépést tervező szereplők oldaláról. Továbbá, a hang és üzenetküldő szolgáltatások kiszolgálásához szükséges kapacitás mértéke sem nőtt már jelentősen, ezért jellemzően az inkumbens mobilszolgáltatók oldaláról sem vetődött fel jelentős többlet spektrumkapacitás igény. A túlkereslet hiányában tehát nem lett volna célszerű aukción újraelosztani a lejáró frekvenciahasználati jogosultságokat. A 2009-es liberalizációk és a mobilinternet eszközök piacán bekövetkezett forradalom azonban alapvetően megváltoztatta a helyzetet: egyrészt az új, még születőben lévő mobiladat piac meghódítását tervbe vevő kihívó új belépők motivációja is erőre kapott, másrészt pedig a már piacon lévő mobilszolgáltatók is égbeszökő többlet spektrumkapacitás-igénnyel szembesültek. Ez a két kereslet oldali hatás már jelentős spektrumkapacitás túlkeresletet gerjesztett, aminek a transzparens, objektív, megkülönböztetéstől mentes kezelésére 2009 óta immár jellemzően árveréseket alkalmaznak a tagállamok. 23

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság előkészítő dokumentuma és konzultációs kérdései a mobilszolgáltatásokra kijelölt spektrumkészlet hasznosítására

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság előkészítő dokumentuma és konzultációs kérdései a mobilszolgáltatásokra kijelölt spektrumkészlet hasznosítására A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság előkészítő dokumentuma és konzultációs kérdései a mobilszolgáltatásokra kijelölt spektrumkészlet hasznosítására vonatkozó rádióspektrum-stratégiai és frekvenciagazdálkodási

Részletesebben

1. Konzultációs kérdések

1. Konzultációs kérdések ÖSSZEFOGLALÓ a 900 MHz-es és 1800 MHz-es frekvenciasávban fennálló frekvenciahasználati jogosultságok meghosszabbítása, valamint a jogosultságok lejáratának harmonizálása tárgyában tartott konzultációról

Részletesebben

Értékesítésre kerülő frekvenciasávok bemutatása. Pályázat. műszaki leírás 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, 26 GHz. főigazgató-helyettes

Értékesítésre kerülő frekvenciasávok bemutatása. Pályázat. műszaki leírás 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, 26 GHz. főigazgató-helyettes Értékesítésre kerülő frekvenciasávok bemutatása műszaki leírás 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, 26 GHz Pályázat Vári Péter főigazgató-helyettes 2014. április 29. 1 Mobil sávok 2014. 06.30 1993.11.04

Részletesebben

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között IP/08/1831 Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án. Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között A szélessávú szolgáltatások elterjedtsége továbbra

Részletesebben

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH Szélessávú piacok hatósági szabályozása Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH 2 Tartalom I. Szélessávú piacok helyzete, fejlődési irányai II. Szélessávú piacok fejlődését

Részletesebben

Mobilinternet-gyorsjelentés. 2011. december

Mobilinternet-gyorsjelentés. 2011. december Mobilinternet-gyorsjelentés 2011. december ezer Mobilinternet-gyorsjelentés, 2011. december Összefoglaló előfizetői adatok a hónap végén Mobilinternet előfizetések száma Forgalmat bonyolított előfizetések

Részletesebben

Mobilinternet-gyorsjelentés. 2012. június

Mobilinternet-gyorsjelentés. 2012. június Mobilinternet-gyorsjelentés 2012. június ezer Mobilinternet-gyorsjelentés, 2012. június Összefoglaló előfizetői adatok a hónap végén Mobilinternet előfizetések száma Forgalmat bonyolított előfizetések

Részletesebben

Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései

Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései Dr. Solymár Károly Balázs helyettes államtitkár HTE MediaNet 2013 konferencia 2013. Október 3. Velence Bevezetés Miért volt

Részletesebben

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22 Az adókijátszás és adócsalás elleni stratégiája keretében az Európai Bizottság a mai napon tett közzé egy külső tanácsadó cég által készített, 25 tagállamra kiterjedő tanulmányt a fizetendő és ténylegesen

Részletesebben

NÉHÁNY GONDOLAT A 900 MHzes SÁVÁTRENDEZÉSRŐL ( RESHUFFLING )

NÉHÁNY GONDOLAT A 900 MHzes SÁVÁTRENDEZÉSRŐL ( RESHUFFLING ) NÉHÁNY GONDOLAT A 900 MHzes SÁVÁTRENDEZÉSRŐL ( RESHUFFLING ) dr.fiala Károly Spectrum Advise ec. ügyvezető HTE Rádiótávközlési Szakosztály rendezvény 2016.04.04. 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.(BM OKF

Részletesebben

Mobilinternet-gyorsjelentés január

Mobilinternet-gyorsjelentés január Mobilinternet-gyorsjelentés 2012. január ezer Mobilinternet-gyorsjelentés, 2012. január Összefoglaló előfizetői adatok a hónap végén Mobilinternet előfizetések száma Forgalmat bonyolított előfizetések

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

n"tn Tárgy: a Nemzeti Hírközlési Hatóság BP-14418-15/2004. számú határozata jogosultságának meghosszabbítása

ntn Tárgy: a Nemzeti Hírközlési Hatóság BP-14418-15/2004. számú határozata jogosultságának meghosszabbítása n"tn NEMZETI MÉDIA- ÉS HfRKÖZLÉSI HATÓSAG 1133 Budapest, Visegrádi utca 106, Levélcim: 1376 Budapest, Pf. 997 Telefon: (+361) 468 OSOO Fax: (+361) '!68 OS09 Email: info@nmhh.hu Web: www.nmhh.hu Tárgy:

Részletesebben

A vezeték nélküli mikrofonok (PMSE) felhasználásának feltételei

A vezeték nélküli mikrofonok (PMSE) felhasználásának feltételei A vezeték nélküli mikrofonok (PMSE) felhasználásának feltételei A nemzetközi szabályozási környezet jellemzői, megoldási irányok Előadó: Berecz László Diasor: Bálint Irén Berecz László 2013. április 16.

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

NHH sajtótájékoztató Mobilvégzıdtetési-díjak és Versenyélénkítés a mobil-piacon

NHH sajtótájékoztató Mobilvégzıdtetési-díjak és Versenyélénkítés a mobil-piacon Pataki Dániel, elnök Ludányi Edgár, közgazdasági fıigazgató-helyettes NHH sajtótájékoztató Mobilvégzıdtetési-díjak és Versenyélénkítés a mobil-piacon 2008.10.22 2 Tartalom Mobilvégzıdtetési-díjak Versenyélénkítés

Részletesebben

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 2 tagországában Eredményeket tartalmazó csomag az EU2 és Magyarország

Részletesebben

Szélessávú szolgáltatásokhoz. frekvenciahasználati jogosultságok

Szélessávú szolgáltatásokhoz. frekvenciahasználati jogosultságok Szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok tárgyában kiírt pályázat dokumentációja Budapest, 2014. május 22. 1 Tartalomjegyzék I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK...9 1.1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK...9

Részletesebben

A Bizottság konzultációt indított arról, hogyan kerülhetne Európa a Web 3.0-ra való átállás élvonalába

A Bizottság konzultációt indított arról, hogyan kerülhetne Európa a Web 3.0-ra való átállás élvonalába IP/08/1422 Brüsszel, 2008. szeptember 29. A Bizottság konzultációt indított arról, hogyan kerülhetne Európa a Web 3.0-ra való átállás élvonalába Európa vezető szerepet tölthetne be az internet következő

Részletesebben

Gazdaságra telepedő állam

Gazdaságra telepedő állam Gazdaságra telepedő állam A magyar államháztartás mérete jóval nagyobb a versenytársakénál Az állami kiadások jelenlegi szerkezete nem ösztönzi a gazdasági növekedést Fókusz A magyar államháztartás mérete

Részletesebben

A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében

A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében Szélenergia a tények szélenergia integrációja Magyarországon, EWEA Budapest, 2009 június 12. EUROPEAN COMMISSION

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Start Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 10,00 Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 2,00 Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 0,195 módokra vonatkozó Egyéb 4G/LTE hálózat nem elérhető

Részletesebben

Spektrum kitekintés. Vári Péter. HTE Infokom 2012

Spektrum kitekintés. Vári Péter. HTE Infokom 2012 1 Spektrum kitekintés Vári Péter HTE Infokom 2012 A spektrum 2 A spektrumgazdálkodást meghatározó tényezők 2015-ig 3 A spektrum korlátosságából fakadó kényszerfeltételek enyhítése: - A rendelkezésre álló,

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

Az elektronikus hírközlés jogszabályi hátterének átfogó felülvizsgálata 2010

Az elektronikus hírközlés jogszabályi hátterének átfogó felülvizsgálata 2010 Az elektronikus hírközlés jogszabályi hátterének átfogó felülvizsgálata 2010 2. Konzultáció Hatékonyan működő versenypiac és a szolgáltatók közti kapcsolatok Konzultáció A konzultációk szerepe Az érintettek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE DÖNTÉS A TáRSASáG SZáMVITELI TÖRVÉNY által ELŐíRT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZáMOLáSI STANDARDOK (IFRS) SZERINTI 2013. ÉVI KONSZOLIDáLT ÉVES BESZáMOLóJáNAK

Részletesebben

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények 4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága 4.1. Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről

Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 214. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról,

Részletesebben

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) I. csomag 15 2 3 1 Chat alkalmazások igénybe vehető -

Részletesebben

Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai. 2015. április 22. Budapest, MTA

Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai. 2015. április 22. Budapest, MTA Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai 2015. április 22. Budapest, MTA Vázlat Foglalkoztatottság Jövedelmek Szegénység Roma statisztikák Munkanélküliségi ráta 12,0 Munkanélküliségi

Részletesebben

Frekvencia értékesítés Magyarországon

Frekvencia értékesítés Magyarországon Frekvencia értékesítés Magyarországon Ilyés Márton Budapest, 2014. április 1 Miért avatkoznak be a közgazdászok és az állam? Közgazdaságtan: döntések szűkösség mellett szűkös lehet a frekvencia nem mindig,

Részletesebben

Atipikus munkaformák és a részmunkaidős foglalkoztatás társadalmi hatásai

Atipikus munkaformák és a részmunkaidős foglalkoztatás társadalmi hatásai Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Friedrich Ebert Stiftung és a Jól-Lét Alapítvány konferenciája Budapest, 2012. május 14., Benczúr Szálló Atipikus munkaformák és a részmunkaidős foglalkoztatás társadalmi

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat. Díjcsomag neve Smarttarifa Extra 1

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat. Díjcsomag neve Smarttarifa Extra 1 Díjcsomag neve Smarttarifa Extra 1 Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 5,00 Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 1,00 Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 0,488 VoIP nem vehető igénybe

Részletesebben

A VHF III. SÁV ( MHZ) ÉS AZ UHF SÁV ( MHZ) HASZNOSÍTÁSA

A VHF III. SÁV ( MHZ) ÉS AZ UHF SÁV ( MHZ) HASZNOSÍTÁSA A VHF III. SÁV (174-230 MHZ) ÉS AZ UHF SÁV (470-790 MHZ) HASZNOSÍTÁSA A DIGITÁLIS MŰSORSZÓRÁS JÖVŐJE ÉS A MOBIL SZÉLESSÁVÚ FREKVENCIAHASZNÁLATI LEHETŐSÉGEK Dr. Vári Péter főigazgató-helyettes 2017. Július

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Mobil Online Start Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 0,001 A napi elérési díjban foglalt 1 MB adatforgalmi kereten felüli adatforgalom díja megkezdett 0,1 MB-onként 4,9 Ft módokra

Részletesebben

OTT tartalomszolgáltatások

OTT tartalomszolgáltatások OTT tartalomszolgáltatások dr. Bartóki-Gönczy Balázs Az NMHH témában tartott nyilvános konzultációjának tapasztalatai Média Hungary 2015.05.12. Az OTT szolgáltatás fogalma, fajtái 2 Azokat a szolgáltatásokat

Részletesebben

Közös közlemény az IP Translator végrehajtásáról v1.2, február 20.

Közös közlemény az IP Translator végrehajtásáról v1.2, február 20. Közös közlemény az IP Translator végrehajtásáról v1.2, 2014. február 20. A Bíróság a C-307/10. sz. IP Translator ügyben 2012. június 19-én hozta meg ítéletét, amelyben a következő válaszokat adta a vonatkozó

Részletesebben

0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s

0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s Okos Ráadás 1500 Okos Ráadás 3000 Okos Ráadás 4500 Okos Ráadás 7500 Okos Ráadás Irodai Okos Ráadás Red Díjcsomag neve Kínált letöltési sebesség - 3G 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42

Részletesebben

Tomka Péter NMHH, Mérésügyi főosztályvezető tomka@nmhh.hu 2015.05.20. 1

Tomka Péter NMHH, Mérésügyi főosztályvezető tomka@nmhh.hu 2015.05.20. 1 Tomka Péter NMHH, Mérésügyi főosztályvezető tomka@nmhh.hu 2015.05.20. 1 64 kbit/s 1 Mbit/s 30 Mbit/s? Mbit/s 2015.05.20. 2 64 kbit/s 1 Mbit/s 30 Mbit/s? Mbit/s 2015.05.20. 3 4 VEVŐ (FELHASZNÁLÓ) KÍNÁLAT,

Részletesebben

Egységes internet-hozzáférés szolgáltatás leíró táblázat

Egységes internet-hozzáférés szolgáltatás leíró táblázat Kínált letöltési sebesség Kínált feltöltési sebesség 0,5 Garantált letöltési sebesség 0,03 Internet4U Mikro 0,03 0,03 Garantált feltöltési sebesség 0,008 Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége

Részletesebben

Az EU 2020-as szélessávú fejlesztési célkitűzéseiből fakadó

Az EU 2020-as szélessávú fejlesztési célkitűzéseiből fakadó Az EU 2020-as szélessávú fejlesztési célkitűzéseiből fakadó szabályozási, tervezési és megvalósítási kihívások Elnök, EQnet Zrt. Ügyvezető, CONTEL Kft. Az EU 2020 fejlesztési kihívásai HTE Infokom 2014

Részletesebben

MHz frekvenciahasználati jogosultságok árverése Konzultáció a dokumentáció tervezetéről az eljárás menete

MHz frekvenciahasználati jogosultságok árverése Konzultáció a dokumentáció tervezetéről az eljárás menete 3400-3800 MHz frekvenciahasználati jogosultságok árverése Konzultáció a dokumentáció tervezetéről az eljárás menete Dr. Karl Károly főosztályvezető Budapest, 2016. március 22. Az árverési eljárás a Hivatal

Részletesebben

Az OTT szolgáltatások hatása a távközlési piacokra

Az OTT szolgáltatások hatása a távközlési piacokra Az OTT szolgáltatások hatása a távközlési piacokra dr. Bartóki-Gönczy Balázs Szabályozói szemszögből Távközlési Világnap Győr 2015.05.13. Tartalomjegyzék 2 1) Mit értünk OTT szolgáltatás alatt? 2) Mobil

Részletesebben

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Biztos alapok az innovációhoz DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár EU Innovációs Eredménytábla (2013) Az innováció dimenziói Potenciálok Piaci tevékenység Eredmények Humánerőforrás

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Mobil Online 50 MB Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 0,049 forgalmi keret túllépése esetén 33Ft/0,01 Mb módokra vonatkozó VoIP nem vehető igénybe - Mobil Online 100 MB Csomagban foglalt

Részletesebben

Smarttarifa Ft. Havidíjban foglaltak 50 MB. 39 Ft. 49 Ft. Havidíjban nem foglaltak. 43 Ft. 43 Ft 2,5 Ft

Smarttarifa Ft. Havidíjban foglaltak 50 MB. 39 Ft. 49 Ft. Havidíjban nem foglaltak. 43 Ft. 43 Ft 2,5 Ft Smarttarifa 1 1 890 Ft korlátlan Facebook 50 MB 39 Ft 49 Ft 43 Ft 43 Ft Smarttarifa 2 3 190 Ft korlátlan Facebook 250 MB 32 Ft 36 Ft 39 Ft 39 Ft Smarttarifa 3 5 290 Ft korlátlan Facebook, email, böngészés

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Díjcsomag neve Smarttarifa 1 Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 5,00 Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 1,00 Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 0,049 módokra vonatkozó - VoIP nem vehető

Részletesebben

A jövő szabályozási kihívásai

A jövő szabályozási kihívásai 1 A jövő szabályozási kihívásai Aranyosné dr. Börcs Janka NMHH Főigazgató HTE Médianet 2015 2015.10.09. Egységes Európai Digitális Piac Stratégia 2 Digitális termékek elérhetővé tétele Digitális hálózatok

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.7.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 189/19 A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. július 19.) a 2004/49/EK irányelv 7. cikkében említett közös biztonsági célokról (az értesítés a C(2010) 4889. számú dokumentummal

Részletesebben

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók A TESCO MBL Zrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi

Részletesebben

A világ legkisebb bankfiókja

A világ legkisebb bankfiókja A világ legkisebb bankfiókja 1. Mobilbank - a folyamatos fejlődés története 2. Mit hoz a holnap? 3. A mobilfizetésről röviden 4. Együttműködési modellek Tartalom 5. Egy működő hazai példa és tanulságai

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra 2. sz. melléklet 2.4. Választható szolgáltatáscsomagok

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Hipernet Light Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 5,00 Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 1,00 Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 3 módokra vonatkozó VoIP - Chat alkalmazások - Fájlcserélő

Részletesebben

M-Commerce Magyarországon

M-Commerce Magyarországon Magyarországon CEBC Konferencia 2004. május 12. Tartalom 1. A mobilpiac mérete, jellemz"i általános összefoglaló 2. Felhasználók mobil tartalmakkal kapcsolatos költései 3. Jelenleg sikeres fizet"s tartalmak

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja:

Részletesebben

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás Áttekintés OECD Kommunikációs Szemle 2003. évi kiadás Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Hungarian translation Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Az Európai Unió KKV politikája. Small Business Act

Az Európai Unió KKV politikája. Small Business Act Az Európai Unió KKV politikája Small Business Act Európai KKV hét Magyarországon Székesfehérvár, 2011. október 7. Németh István, Európai Bizottság Miért fontosak a KKV-k? Tőzsdén jegyzett Nagy Közepes

Részletesebben

A 2014. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÉVRE

A 2014. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÉVRE MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Konszolidált Éves Beszámolója És üzleti jelentése A 2014. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÉVRE 1 TARTALOMJEGYZÉK A KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés. 2014. január

Vezetékes gyorsjelentés. 2014. január Vezetékes gyorsjelentés 214. január ezer Vezetékes gyorsjelentés, 214. Január Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt,

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április ezer Vezetékes gyorsjelentés, 213. április Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt, Tarr Kft, ViDaNet Zrt, PARISAT Kft.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

A Magyar Telekom közelítése a változó telekom piachoz

A Magyar Telekom közelítése a változó telekom piachoz A Magyar Telekom közelítése a változó telekom piachoz vezérigazgató-helyettes 2006.02.22. page 1 A Magyar Telekom stratégiája Megragadjuk a változásokat és proaktívan állunk a konvergenciához A technológiai

Részletesebben

BLUE MOBILE EGYSÉGES INTERNET-HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ TÁBLÁZAT

BLUE MOBILE EGYSÉGES INTERNET-HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ TÁBLÁZAT BLUE MOBILE EGYSÉGES INTERNET-HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ TÁBLÁZAT Díjcsomag neve a nemzetközi adatkicserélő központok és és a nemzetközi adatkicserélő központok blue net 0.09766 GB (100 MB) VoIP nem

Részletesebben

Öregedés és nyugdíjba vonulás

Öregedés és nyugdíjba vonulás 7. fejezet Öregedés és nyugdíjba vonulás Monostori Judit Főbb megállapítások» A demográfiai öregedés, vagyis az idősebb korosztályok arányának növekedése az egyik meghatározó társadalmi-demográfiai jelenség

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, augusztus

Vezetékes gyorsjelentés, augusztus ezer 1 45 1 26 97 937 937 924 94 863 832 785 747 72 661 Vezetékes gyorsjelentés, 216. augusztus Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., Invitech Megoldások Zrt., UPC Magyarország Kft., DIGI

Részletesebben

A megtakarítások jelentősége makrogazdasági szempontból, aktuális pénzügyi stabilitási vonatkozások. Király Júlia, alelnök

A megtakarítások jelentősége makrogazdasági szempontból, aktuális pénzügyi stabilitási vonatkozások. Király Júlia, alelnök A megtakarítások jelentősége makrogazdasági szempontból, aktuális pénzügyi stabilitási vonatkozások Király Júlia, alelnök Mindennapi Pénzügyeink konferencia 212. ius 14. Stabilitás és növekedés: lehet-e

Részletesebben

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások KIFÜ színpad Infotér Konferencia 2016. november 9. Lázár János Távközlési Üzletágvezető Antenna Hungária vezeték nélküli stratégia és célkitűzések ANTENNA

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás. Főbb megállapítások

Nemzetközi vándorlás. Főbb megállapítások 11. fejezet Nemzetközi vándorlás Gödri Irén Főbb megállapítások» Napjaink magyarországi bevándorlását a 24-es EU-csatlakozás és a 211-től bevezetett új állampolgársági törvény hatásai alakítják. A külföldi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.3.9. COM(2012) 99 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2014. november

Televíziós gyorsjelentés. 2014. november Televíziós gyorsjelentés 2014. november ezer Televízió gyorsjelentés, 2014. november Adatszolgáltatók: Magyar Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 24.5.2005 COM(2005) 203 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 354 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

Részletesebben

Hatékony műszaki megoldások lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások esetén Ajánlástervezet ismertetése

Hatékony műszaki megoldások lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások esetén Ajánlástervezet ismertetése Hatékony műszaki megoldások lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások esetén Ajánlástervezet ismertetése Tarcsai Zoltán Szabályozási szakértő Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Infomédia szabályozási

Részletesebben

A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon. Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály

A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon. Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály Költségvetési fenntarthatóság és átláthatóság Válság államadósság

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében 2009

Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében 2009 Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében 2009 Prezentáció a Nemzeti Hírközlési Hatóság [NHH] részére 2010. március A projekt és a prezi címe 2005.12.34. Távközlési szolgáltatások

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május Televíziós gyorsjelentés 2012. május ezer Televízió gyorsjelentés, 2012. május Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben

A hazai szállítmányozók és logisztikai szolgáltatók szerepe a gazdaságban

A hazai szállítmányozók és logisztikai szolgáltatók szerepe a gazdaságban Karmazin György Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) regionalitásért és rendezvényekért felelős alelnök BI-KA Logisztika Kft. tulajdonos A hazai szállítmányozók és logisztikai

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Konszolidált Éves Jelentés

Konszolidált Éves Jelentés Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Konszolidált Éves Jelentés A 2011. DECEMBER 31-ÉN VÉGZİDÖTT ÉVRE Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Konszolidált

Részletesebben

Munkahelyi sokszínűség és üzleti teljesítmény

Munkahelyi sokszínűség és üzleti teljesítmény Munkahelyi sokszínűség és üzleti teljesítmény 31/03/2008-28/04/2008 A beállított feltételeknek 371 felel meg a(z) 371 válaszból 0. A válaszadó adatai Ország DE - Németország 58 (15.6%) PL - Lengyelország

Részletesebben

Hálózati architektúrák és rendszerek. Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész

Hálózati architektúrák és rendszerek. Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész Hálózati architektúrák és rendszerek Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész 1 A mobil rendszerek generációi 2G Digitális beszédtovábbítás Jó minőség Új szolgáltatások és alkalmazások,

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények. a. Mobil rádiótelefon szolgáltatás

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények. a. Mobil rádiótelefon szolgáltatás 4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága 4. 1 Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, január

Vezetékes gyorsjelentés, január ezer 1 338 1 312 1 283 1 221 1 175 1 118 1 82 1 45 1 26 97 937 937 924 Vezetékes gyorsjelentés, 216. január Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR-TELEKOM

Részletesebben

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei Pónya Gábor TQM menedzser (000) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 124 225 Westel: A piacvezető Előfizetők számának alakulása 363 547

Részletesebben

Az Európai Unió támogatási alapjai

Az Európai Unió támogatási alapjai Az Európai Unió támogatási alapjai Kazatsay Zoltán főigazgató-helyettes Európai Bizottság Foglalkoztatás, Társadalmi Ügyek, Szociális Befogadás Főigazgatóság kohéziós politika Az Európai Unió Intézményei

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA

SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA Tóth László stratégiai igazgató SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA Fórum Budapest 2005.10.17 A SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA MIND AZ NHH, MIND A PIAC DÖNTÉSHOZATALAIT TÁMOGATNI KÍVÁNJA Stratégiaalkotás három

Részletesebben

AMIT A SÁVSZÉLESSÉGRŐL TUDNI KELL

AMIT A SÁVSZÉLESSÉGRŐL TUDNI KELL AMIT A SÁVSZÉLESSÉGRŐL TUDNI KELL Az RKSZ Kft. az eltérő felhasználói igényekhez igazodva különböző gyorsaságú adatforgalmat, le- és feltöltési sebességeket biztosító szolgáltatási csomagokat alakított

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2015.12.01/tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás,

Részletesebben

Broadband Barométer - Magyarország

Broadband Barométer - Magyarország Tom Schwieters VP & Regional Director, Central Region IDC CEMA Broadband Barométer - Magyarország Sajtótájékoztató, 2007. február 7. www.idc.com A szélessávú Internet jellemzıi A gyors, megfizethetı és

Részletesebben

A BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCS KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉSÉNEK TERVEZETE

A BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCS KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉSÉNEK TERVEZETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.26. COM(2015) 700 final A BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCS KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉSÉNEK TERVEZETE amely a következőt kíséri: a Bizottság közleménye a 2016. évi éves növekedési

Részletesebben

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július Változások a 2013-as HomeZone kérdőívhez képest: A korábban külön dokumentumként szereplő Nyilatkozat rész külön

Részletesebben

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: -

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: - Ügyiratszám: KS/2794-5/2015. Tárgy: az országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatás ának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával (UPC RM20) Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi mutatók...

Részletesebben

A harmadik pillérbe tartozó nyugdíjtermékek fogyasztóvédelmi kérdései

A harmadik pillérbe tartozó nyugdíjtermékek fogyasztóvédelmi kérdései EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel, 2013. április 11. BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A harmadik pillérbe tartozó nyugdíjtermékek fogyasztóvédelmi kérdései KONZULTÁCIÓS

Részletesebben

Köszöntjük a Napenergia hasznosítás aktuális helyzete és fejlődési irányai szakmai konferencia résztvevőit

Köszöntjük a Napenergia hasznosítás aktuális helyzete és fejlődési irányai szakmai konferencia résztvevőit Köszöntjük a Napenergia hasznosítás aktuális helyzete és fejlődési irányai szakmai konferencia résztvevőit Napenergia hasznosítás aktuális helyzete és fejlődési irányai 14:30 14:45 Napelemes piaci körkép

Részletesebben

A Bíróság a C-307/10. számú IP Translator ügyben június 19-én hozta meg ítéletét, amelyben a következő válaszokat adta a vonatkozó kérdésekre: 1

A Bíróság a C-307/10. számú IP Translator ügyben június 19-én hozta meg ítéletét, amelyben a következő válaszokat adta a vonatkozó kérdésekre: 1 Közös közlemény a nizzai osztályozás szerinti fejezetcímek általános kifejezéseire vonatkozó közös gyakorlatról v1.2, 2015. október 28. A Bíróság a C-307/10. számú IP Translator ügyben 2012. június 19-én

Részletesebben