A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság előkészítő dokumentuma és konzultációs kérdései a mobilszolgáltatásokra kijelölt spektrumkészlet hasznosítására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság előkészítő dokumentuma és konzultációs kérdései a mobilszolgáltatásokra kijelölt spektrumkészlet hasznosítására"

Átírás

1 A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság előkészítő dokumentuma és konzultációs kérdései a mobilszolgáltatásokra kijelölt spektrumkészlet hasznosítására vonatkozó rádióspektrum-stratégiai és frekvenciagazdálkodási elvekről, ezen spektrumkészlet, valamint a 3700 MHz-es frekvenciasáv hasznosításáról tartandó nyilvános meghallgatásra

2 Bevezetés Jelen nyilvános konzultációs dokumentumot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a december 12-én 10 órára meghirdetett nyilvános meghallgatására teszi közzé véleménykérés céljából, tájékozódva az érintettek álláspontjáról az EU harmonizált 800, 900, 1800, 2100 és 2600 MHz-es frekvenciasávok és a 3700 MHz-es spektrum használatát illetően, illetve egy potenciális negyedik mobil szolgáltató piacra lépéséhez kapcsolódó kérdésekben. A dokumentum felépítése a következő: az első fejezet áttekintést nyújt a mobil szolgáltatásokra rendelkezésre álló és felszabaduló frekvenciasávokról, a második fejezet ismerteti az NMHH spektrumgazdálkodásának a mobilhang- és mobiladat-szolgáltatáshoz kapcsolódó stratégiai céljait, a harmadik fejezet pedig ismerteti a konzultációs kérdéseket. A dokumentum két függeléket is tartalmaz: az első függelék további kiegészítő információkat közöl a magyarországi mobilpiac helyzetéről, a második függelék pedig kitekintést ad az EU harmonizált mobil frekvenciasávokkal kapcsolatos európai spektrumgazdálkodási trendekre. 2

3 1. fejezet: A frekvenciasávok áttekintése 1. A magyarországi mobil szolgáltatásokra rendelkezésre álló és felszabaduló frekvenciasávok helyzetének áttekintése Mobil magsávok: A lenti ábrán a 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz-es frekvenciasávok és azok jellemző tulajdonságai, valamint az ezekben a sávokban használható technológiák láthatóak. Az 1 GHz alatti sávok a terület lefedésére, az 1 GHz felettiek az adott földrajzi területen a kapacitásnövelésére szolgálnak. Az ábra bemutatja az egyes frekvenciasávokban jelenleg rendelkezésre álló összes spektrumkapacitást is. 3

4 A következő ábra a duplex frekvenciasávok jelenlegi kiosztását mutatja szolgáltatónkénti bontásban. Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Törvényszék ezirányú ítéletének végrehajtását a Kúria felfüggesztette, függő tételként piros színnel jelöltük a korábbi EGSM sáv árverésének eredményeként rendelkezésre álló teljes sávszélességet. Magyarországon a 900, 1800, 2100 MHz-es sávokban a szolgáltatók több eljárás során szerezhettek frekvenciablokkokat, ennek megfelelően azok használati feltételei, illetve használatuk lejárati ideje eltérő ban, majd 1999-ben koncessziós szerződés keretében kaphatták meg a szolgáltatók a 900 MHz-es, valamint az 1800 MHz-es frekvenciasávok használati jogát. A szolgáltatókat az állam koncessziós pályázatok útján választotta ki. A koncessziós szerződések (az elektronikus hírközlési törvényben foglalt átalakítást követően: hatósági szerződések) lényegében a frekvenciahasználati jogra vonatkozó megállapodásokat tartalmazzák, amelyekben a jogosultság időtartamát hagyományosan 15 évben állapították meg, és amely időtartamot az állam diszkrecionális döntése körében 7,5 évvel meghosszabbíthat. Az 1993-ban kiosztott GSM 900-as frekvenciahasználati jogosultságokra vonatkozó szerződések (Telenor [Pannon GSM] és Magyar Telekom [T-Mobile]) 2008-ban lejártak. A jogosultságok meghosszabbítására a meglevő koncessziós szerződések keretei között 2007-ben került sor. Az 1999-ben kiosztott GSM 900-as és DCS 1800-as jogosultságok (Vodafone 900, 1800 MHz; Telenor, Magyar Telekom 1800 MHz) 2014-ben járnak le. A frekvenciadíj-rendszer évi újraszabályozásával párhuzamosan a szerződésekben a sávdíj bevezetése is megtörtént. Ennek megfelelően mindhárom magyarországi mobilszolgáltató koncessziós szerződése, az új frekvenciadíj-fizetési szabályoknak megfelelően módosításra került. A fenti módosításon túl, 2011-ben a Telenor, valamint a Magyar Telekom kezdeményezte a PANNON GSM Zrt. (névváltoztatás után Telenor), a Magyar Telekom Nyrt. és a gazdasági és közlekedési miniszter által a GSM 900 és DCS 1800 rendszerű nyilvános mobilrádiótelefon-szolgáltatás nyújtására irányuló november 8-án aláírt egységes szerkezetbe foglalt koncessziós szerződés módosítását. A módosítási igényt a szolgáltatók a megváltozott jogszabályi környezet alapján lehetővé vált új technológia bevezetésének lehetősége miatt kezdeményezték. A Vodafone Zrt. koncessziós szerződésének módosítására április 6-án került sor, amelynek eredményeként a másik két mobil rádiótelefon szolgáltatóéhoz hasonlóan, a hatályos szabályozáshoz igazított, a frekvenciahasználati jogosultságra szűkített, egységes szerkezetű szerződés jött létre. 4

5 Az alábbi ábra a koncessziós szerződésekben foglalt frekvenciasávok használati jogosultságának lejárati idejét mutatja be: Magyar Telekom (WESTEL) Telenor (Pannon GSM Rt.) Vodafone Rt. (V.R.A.M.) GSM 900 DCS május október 7. (meghosszabbítással) (meghosszabbítás nélkül) május október 7. (meghosszabbítással) (meghosszabbítás nélkül) október október 8. (meghosszabbítás nélkül) (meghosszabbítás nélkül) A Telenor és a Magyar Telekom koncessziós szerződése alapján mindkét szolgáltató 900 MHzes frekvenciasáv tekintetében fennálló jogosultsága május 4-én jár le, amely már nem hosszabbítható, tekintettel a korábbi 7,5 éves hosszabbításra. A Telenor és a Magyar Telekom 1800 MHz-es frekvenciasáv tekintetében fennálló jogosultsága október 7-én jár le. A Vodafone esetén mind a 900 MHz-es, mind pedig az 1800 MHz-es frekvenciahasználati jogosultság október 8-án jár le. A Telenor és Magyar Telekom 1800 MHz-es frekvenciasávja tekintetében, továbbá a Vodafone 900 MHz-es és 1800 MHz-es frekvenciasávja tekintetében az állami fél diszkrecionális jogkörébe tartozik a jogosultságok időtartamának további 7,5 évvel történő meghosszabbítása. A 3G technológia bevezetése érdekében augusztus 31-én indult pályázati eljárás keretében, az inkumbens mobilszolgáltatók egy-egy 2100 MHz-es frekvenciablokk használatára is jogosultságot szereztek a következők szerint. Blokkok időosztásos duplex (TDD) frekvenciaosztásos duplex (FDD) Magyar Telekom A MHz MHz MHz Vodafone B MHz MHz MHz Telenor C MHz MHz MHz MHz K(2012) T V MT Magyar Telekom Vodafone Telenor Konzorcium (2012) TDD FDD MHz Magyar Telekom Vodafone Telenor konzorcium (2012) FDD A frekvenciahasználati jogosultságok időtartama a 2100 MHz-es frekvenciasáv vonatkozásában is 15 év, így ezen frekvenciahasználati jogosultságok 2019-ben járnak le. A frekvenciahasználati jogosultságok ezen esetben is 7,5 évvel hosszabbíthatóak meg az állami fél diszkrecionális jogkörben hozott döntése alapján. Az MHz-es és a MHz-es frekvenciasávnak az Unióban elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló november 5-ei 2012/688/EU bizottsági végrehajtási határozat nemrégiben került elfogadásra. Újdonság a sáv használatának szabályozásában, hogy már nemcsak az UMTS technológia alkalmazása 5

6 megengedett, hanem hasonlóan a többi mobilszolgáltatás nyújtására használható közösségi szinten harmonizált frekvenciasávhoz (800 MHz, 900 Mhz, 1800 MHz, 2600 MHz) a technológia- és a szolgáltatássemlegesség elvének figyelembe vételével olyan harmonizált rendszer kialakítása történt meg, amely lehetővé teszi (UMTS-en kívüli) más technológiák alkalmazását is. A tagállami implementációs határidő június 30., azonban a tagállamok legfeljebb május 24-ig az implementáció tekintetében halasztást kérhetnek. A Telenor 2004-ben, a 2100 MHz-es frekvenciasávban megszerzett blokkja mellé további 14,8 MHz duplex 1800 MHz-es frekvenciablokk használati jogosultságát is megvásárolta. Ezen frekvenciablokk tekintetében a frekvenciahasználati jogosultság lejárati ideje 2014, amely határidő meghosszabbítása a fentebb kifejtettekkel egyezően lehetséges. EGSM-sáv (extended GSM) A 2009-es közösségi szabályozási csomagban a korábbi 900 MHz-es GSM-frekvenciasávot kibővítették egy 10 MHz-es duplex frekvenciablokkal, amely MHz/ MHz-es sávokban helyezkedik el. A GSM-irányelv implementálásának hatására a sáv értéke jelentősen megemelkedett annak köszönhetően, hogy ezen sávban is érvényesülnie kell a technológiasemlegesség követelményének, és így megfelelő blokk-képzéssel biztosítható, hogy a GSM-technológia mellett UMTS- vagy LTEtechnológia is bevezethetővé váljon. Ezáltal lehetőség van a nagycellás mobil szélessávú előfizetői szolgáltatások elérésére is. (A technológiasemlegesség bevezetése előtt, valamint a jelenlegi hálózatok forgalmi viszonyait tekintve erre korábban nem volt lehetőség.) Az E-GSM sáv tekintetében az NMHH 2011 augusztusa és 2012 februárja között árverési eljárást tartott, amely eljárás eredményeképp egy 4. mobilszolgáltató (MPVI Zrt.) 5 MHz, a három inkumbens mobilszolgáltató pedig 2-2-1,8 MHz frekvenciablokkhoz jutott. A Fővárosi Törvényszék azonban a három inkumbens mobilszolgáltató keresete alapján az árverési eljárásban hozott határozatot teljes egészében hatályon kívül helyezte, ugyanakkor a Fővárosi Törvényszék ezirányú ítéletének végrehajtását a Kúria, a felülvizsgálati eljárásának befejezéséig felfüggesztette. 6

7 A 2011-es árverést lezáró hatósági döntésben a 900 MHz-es sávban a következő felhasználás került rögzítésre: 7

8 2. fejezet: Stratégia 1. Az NMHH spektrumgazdálkodáshoz kapcsolódó stratégiai céljai Az NMHH spektrumgazdálkodáshoz kapcsolódó stratégiai céljai a következők: a) Segíteni, ösztönözni, támogatni és szükség esetén a megfelelő intézkedések megtételével felgyorsítani a magyarországi szélessávú mobilinternet lefedettség növelését b) Segíteni, ösztönözni, támogatni és szükség esetén a megfelelő intézkedések megtételével felgyorsítani a magyarországi szélessávú mobilinternet-penetráció növelését annak érdekében, hogy az ország közelebb kerülhessen az európai átlaghoz c) Segíteni, ösztönözni, támogatni és szükség esetén a megfelelő intézkedések megtételével felgyorsítani a nyitott és korlátozások nélküli szélessávú mobilinternet használatot. Az NMHH egy nyilvános konzultációs folyamat keretében az érintett partnerekkel lefolytatott tanácskozást követően tárgyilagos, átlátható, arányos és az indokolatlan hátrányos megkülönböztetéstől mentes eszközökkel igyekszik kialakítani a célok eléréséhez szükséges feltételrendszert. Az NMHH legfőbb célkitűzése, hogy az európai frekvenciafelosztási rendszerrel, illetve az irányelvi szabályokkal összhangban átlátható, tárgyilagos, arányos és az indokolatlan hátrányos megkülönböztetéstől mentes eljárás során hasznosítsa a használati jogosultságokat, és ennek megfelelő engedélyezési feltételeket állapítson meg. 8

9 2. A magyarországi szélessávú mobilinternet szolgáltatás jelenlegi fejlődési iránya A következő szakasz röviden elemzi a magyarországi mobilinternet piac helyzetét és fejlődését az NMHH spektrumgazdálkodásának korábban meghatározott három fő stratégiai célja: a szélessávú mobilinternet lefedettség, a penetráció és a használat növelése tekintetében. 1. mutató: szélessávú mobilinternet lefedettség Az alábbi diagram a beltéri 3G mobilinternet lefedettség fejlődését mutatja be, amely az NMHH mobilinternetről szóló, a saját infrastruktúrával rendelkező három szolgáltató önkéntes adatközlését összegző havi gyorsjelentések adatainak felhasználásával került összeállításra. 1 A diagramból kiolvasható, hogy a 900 MHz-es sávon az új frekvenciablokkok kiosztása a saját infrastruktúrával rendelkező három szolgáltató tekintetében jelentős pozitív hatással járt a 3G szolgáltatások beltéri lefedettsége szempontjából, de legalábbis a keskenysávú mobilinternet hozzáférhetősége, a Kbit/s mobiladat lefedettsége vonatkozásában, amely jelenleg a népesség több mint 90%-a számára elérhető. A következő diagram a 3G/HSPA lakossági lefedettségét mutatja be a szolgáltatók önkéntes adatszolgáltatása alapján. A 3G/HSPA a mobilszolgáltatók saját definíciójától függően 2,0-2,1 Mbit/s letöltési, illetve 800 Kbit/s feltöltési sebességet jelent. (A Telenor nem közölt 3G/HSPA lefedettségi adatokat). 1 9

10 A diagram azt mutatja, hogy a valóban szélessávú HSPA mobilinternet szolgáltatás a magyar lakosság 40%-a számára továbbra sem elérhető, még az új 900 MHz-es frekvenciablokkok 2 kiosztása után sem. 2 A Telenor nem adta meg a 3G/HSPA lefedettséget. Azonban a körülmény, hogy a Telenor 3G lefedettsége jóval a Vodafoné alatt van, arra enged következtetni, hogy a Telenor 3G/HSPA lefedettsége sem éri el a Vodafone 3G/HSPA lefedettségét. 10

11 2. mutató: szélessávú mobilinternet penetráció Az Európai Bizottság alábbi referencia-index diagramja szerint 2012 januárjában az aktív szélessávú mobilinternet felhasználók magyarországi penetrációja a harmadik legalacsonyabb volt az európai országok között. Az érték az európai átlag felét, illetve a legfejlettebb országok penetrációjának egyötödét sem érte el. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 14.1% 14.4% 17.2% Mobil szélessáv penetráció - összes aktív felhasználó, január 19.1% 21.2% 27.5% 29.1% 29.6% 29.7% 31.5% 32.3% 35.0% 36.5% 38.7% 40.1% 41.4% 42.0% 42.7% 43.1% 49.2% 49.5% 60.0% 63.9% 64.8% 65.3% 80.4% 87.3% 97.5% 10% 0% RO BG HU BE MT PT SI LT LV IT SK DE EL FR AT PL EE CY EU NL CZ IE UK LU ES DK FI SE Forrás: Digital agenda for Europe scoreboard 2012 Az alábbi diagram a magyarországi aktív mobilinternet felhasználók számát mutatja, amely az NMHH mobilinternetről szóló, a saját infrastruktúrával rendelkező három szolgáltató önkéntes adatközlését összegző havi gyorsjelentések adatainak felhasználásával került összeállításra. Az ábra emellett a szélessávú mobilinternet Európai Unión belüli átlagos felhasználói penetrációját (43,1% 2012 januárjában) is bemutatja, a magyar népességre vetítetten. 11

12 6,000 Forgalmat bonyolított mobilinternet előfizetések száma 60% Telenor Előfizetőszám, ezer 5,000 4,000 3,000 2,000 EU átlag penetráció növekedés 16pp év-év 1.3pp hó-hó Magyarország pen. növekedés 6.7pp év-év 0.6pp hó-hó 50% 40% 30% 20% Penetráció T-mobile Vodafone Összesen EU átlag magyar népességre vetítve 1,000 10% % Új 900 MHz-es frekvenciasávok liszenszelése A diagramból kiolvasható, hogy az új frekvenciablokkoknak a saját infrastruktúrával rendelkező három szolgáltató között való kiosztása a 900 MHz-es sávon nem járt jelentős pozitív hatással a magyarországi aktív szélessávú mobilinternet-penetráció növekedése tekintetében az új frekvenciák kiosztása óta eltelt hat hónap alatt. A penetráció növekedési sebessége (2012 áprilisa és augusztusa között havonta átlagosan 0,7 százalékpont) szemmel láthatóan továbbra sem közelítette meg az átlagos európai növekedési sebesség mértékét (2010 júliusa és 2012 januárja között átlagosan 1,2 százalékpont), ami azt jelenti, hogy az új EGSM frekvenciák kiosztása ellenére is egyre nő a lemaradásunk. 12

13 3. mutató: szélessávú mobilinternet használat Az alábbi diagram a magyarországi mobilinternet adatforgalom-mennyiségét mutatja be, amely az NMHH mobilinternetről szóló, a saját infrastruktúrával rendelkező három szolgáltató önkéntes adatközlését összegző havi gyorsjelentések adatainak felhasználásával került összeállításra. A diagramból kiolvasható, hogy a mobiladat-forgalom mennyisége a három mobilszolgáltató közül kettő esetében ugyan egyenletes növekedést mutatott, azonban az összesített adatforgalom 2011 és 2012 októbere között mért 44%-os éves növekedési üteme nemzetközi viszonylatban igen alacsonynak mondható. A Digital Agenda for Europe például 100%-os növekedési arányt jelzett a 2012 évi összeurópai mobil adatforgalomra vonatkozólag

14 Az alábbi diagram a mobiladat-használat éves magyarországi növekedési ütemét mutatja (minden hónapban az előző év azonos hónapi adatához viszonyítva). A diagram alapján az elmúlt két évben a mobiladat-használat növekedési üteme Magyarországon még csak a közelébe sem jutott az EU 2012-re jelzett éves 100%-os növekedési ütemének. A 900 MHz-es sávon az új frekvenciablokkoknak a három inkumbens mobilinternet-szolgáltató közötti kiosztása sem járt jelentős pozitív hatással a magyarországi mobiladat forgalmat illetően az új frekvenciák kiosztása óta eltelt hat hónap alatt. 14

15 Az alábbi diagram az aktív mobilinternet felhasználók havi átlagos internethasználatát mutatja be, amely az NMHH mobilinternetről szóló, a saját infrastruktúrával rendelkező három szolgáltató önkéntes adatközlését összegző havi gyorsjelentések adatainak felhasználásával került összeállításra, kiegészítve a Digital Agenda for Europe által jelentett és előre jelzett 2012-es európai adatokkal. Az utóbbi, EU-s előrejelzés lendületes növekedést mutat mindhárom fő mobilinternet-készülék kategóriában (okostelefonok, táblagépek és laptopok), illetve a (legkevesebb adatforgalmat bonyolító) okostelefon kategóriájában is több mint 2,5 Gbyte fogyasztónkénti havi adatforgalmat jósol a 2013-as évre. EU Mobil szélessáv átlag használat Gbyte/hónap készülék kategóriánként Készülék Okostelefon Táblagép Laptop, netbook Forrás: Digital Agenda for Europe Scoreboard 2012 A diagramból könnyen kiolvasható, hogy a mindhárom inkumbens magyar mobilhálózat esetében mutatkozó, felhasználónként egyenletesen csökkenő adatforgalmi trend éles ellentétben áll az Európában előre jelzett lendületes növekedés trendjével. A 900 MHz-es sávon az új frekvenciablokkoknak a három inkumbens mobil internetszolgáltató közötti kiosztása sem járt jelentős pozitív hatással a mobiladat-használat trendjére. A magyarországi szélessávú mobilinternet-használat növekedésének lehetséges ösztönzőit és korlátait tekintve az NMHH fontosnak tartja kiemelni, hogy az inkumbens mobilinternet-szolgáltatók az általános felhasználói feltételeiknek megfelelően esetenként megtiltják, akadályozzák vagy korlátozzák számos internetes alkalmazás használatát, így az internetes hang és video telefonálást, a Skype, a Viber, a WhatsApp és az MSN messenger szolgáltatásokat. 15

16 3. A spektrumgazdálkodás stratégiai fókuszterületei Az NMHH spektrumgazdálkodása tekintetében három fő stratégiai fókuszterületet határozott meg a lefedettség, a lakossági penetráció és a magyarországi szélessávú mobilinternet használat fejlesztése, növelése érdekében: 1) a szélessávú mobilinternet szolgáltatásokra leginkább alkalmas frekvenciasávok használati jogainak engedélyezését a 800, a 2600 MHz-es és amennyiben erre igény mutatkozik a 3700 MHz-es frekvenciasávokban 2) a 900, az 1800 és a 2100 MHz-es sávok lejáró jogainak újrakiosztását olyan feltételrendszer mellett, amely támogatja a jelentős sávszélességet biztosító mobil rádiótechnológiák (UMTS, LTE) hatékony telepítését 3) az infrastruktúra alapú verseny ösztönzését, különös tekintettel a mobil szélessávra. A következő fejezet ismerteti az NMHH kiinduló álláspontját, és felhívja az érdekelt feleket arra, hogy fejtsék ki véleményüket a konzultációs kérdésekkel kapcsolatban, amelyek a fenti három fő stratégiai irány figyelembe vételével kerültek csoportosításra. 16

17 3. fejezet: Kérdések 1. A szélessávú mobilinternet központú sávok engedélyezése a 800, a 2600 MHz-es és amennyiben erre igény mutatkozik a 3700 MHz-es frekvenciasávban A jelenleg vezetékes szélessáv és mobilszélessáv ellátottság tekintetében elmaradottnak számító területek mobil szélessávval történő lefedésére az NMHH a 800 MHz-es frekvenciasávot tekinti a legalkalmasabbnak kérdés: Mekkora sávszélességű 800 MHz-es duplex spektrum (pl. 2x5 MHz vagy 2x10 MHz) tekinthető minimálisan szükségesnek egy spektrálisan hatékony, nagykapacitású, országos lefedettséget biztosító, vezetékes szélessávot is kiváltani képes mobilhálózat kiépítéséhez? 1.2. kérdés: Támogatja-e lefedettségi követelmények megszabását a 800 MHz-es frekvenciasávban? A lefedettségi követelmények hangsúlyosan kezeljék-e az olyan vidéki településeket, amelyeken ma még nem áll rendelkezésre nagysebességű mobil adatátviteli szolgáltatás? 1.3. kérdés: Érdekelt frekvenciahasználati jogok szerzésében a 3700 MHz-es frekvenciasávban? 1.4. kérdés: Érdekelt frekvenciahasználati használati jogok szerzésében a 2600 MHz-es frekvenciasávban 800 MHz-es frekvenciahasználati jogok megszerzése nélkül is? 2. A lejáró 900, 1800 és 2100 MHz-es sávok újrakiosztása A jelenlegi három inkumbens mobil hálózati szolgáltató egyenként 8 MHz (jogilag nem vitatott) duplex spektrummal rendelkezik a 900 MHz-es tartományban. A T-Mobile és a Vodafone 15 MHz duplex spektrummal rendelkezik az 1800 MHz-es tartományban, míg a Telenor az 1800 MHz-es sávban 29,8 MHz duplex spektrum felett rendelkezik. Míg ez a frekvencia-kiosztás megfelelt az inkumbens mobilszolgáltatók GSM igényeinek, a frekvenciablokkok mérete (amelyek nem többszörösei az 5 MHznek) nem optimális az olyan adatcentrikus mobil technológiák spektrális hatékonysága szempontjából, mint az UMTS vagy az LTE. Ezért, a legtöbb európai országban követett gyakorlattal összhangban, illetve az értékes frekvenciakészlet maximálisan hatékony kihasználása érdekében az NMHH egy 5 MHzes duplex spektrumú raszter kiosztását célozná meg a 900 és az 1800 MHz-es tartományban (az inkumbensi jogok 2014 októberi és 2016-os lejáratát követően), a jogilag vitatott évi EGSM tender végső státuszát is figyelembe véve kérdés: Egyetért-e az 5 MHz-es duplex raszter 2016 utáni bevezetésével a 900 és 1800 MHz-es frekvenciasávokban? 2.2. kérdés: A 2014 októberi, illetve 2016 májusi lejáratok utáni újrakiosztások tekintetében melyiket részesíti előnyben: egy különálló, kizárólag a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasávok használati jogait elosztó árverést, vagy az említett sávokat a 800 és 2600 MHz-es új sávokkal egy eljárásban együtt értékesítő többsávos árverést? 17

18 2.3. kérdés: Támogatja-e a 2100 MHz-es sáv 2019-ben lejáró használati jogainak újrakiosztását az előbb említett többsávos árverés keretén belül annak érdekében, hogy a 800, a 900, az 1800, a 2100 és a 2600 MHz-es sávok újonnan kiosztott jogosultságai egy közös, harmonizált lejárati időpontot kapjanak (pl. 2029)? 2.4. kérdés: Mely árveréstípust tekinti legmegfelelőbbnek egy többsávos árverés lebonyolítására? Az SMRA változatot (Simultaneous Multiple Round Ascending), a CCA változatot (Combinatorial Clock Auction) vagy az SBA változatot (Sealed Bid Auction)? 2.5. kérdés: Egyetért-e azzal, hogy a hazai mobil hálózati szolgáltatóknak a széleskörűen elterjedt mobileszközök (GSM-rendszerű mobiltelefonok, 3G-rendszerű okostelefonok, LTE rendszerű mobil eszközök) tömegpiacán rövid távon jelentős versenyhátrányt okozna, közép és hosszú távon pedig gyengítené a versenyerejét, ha nem férhetnének hozzá a 800, a 900, az 1800 és a 2100 MHz-es frekvenciasávokhoz? 2.6. kérdés: Támogatná-e olyan, a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésével kapcsolatos kötelezettségek bevezetését, amelyek valamilyen módon minden hazai mobil hálózati szolgáltató részére biztosítanák a hozzáférését a 800, a 900, az 1800 és a 2100 MHz-es sávokhoz, vagy a már meglévő, illetve újonnan megszerzett frekvenciahasználati jogosultságokon keresztül, vagy pedig nemzeti roamingon keresztül? 2.7. kérdés: Támogatja-e az 1 GHz alatti spektrummaximum megállapítását (pl. mobil hálózati szolgáltatónként 2x25 MHz-es össz sávszélesség a 800 és a 900 MHz-es sávokban)? 2.8. kérdés: Támogatja-e spektrummaximum megállapítását az 1 GHz feletti sávokban (pl MHz, 2100 MHz és 2600 MHz)? 2.9. kérdés: Támogatja-e összesített 1 GHz alatti (pl. 800 MHz és 900 MHz) és 1 GHz feletti (pl MHz, 2100 MHz és 2600 MHz) spektrummaximumok együttes megállapítását? kérdés: Támogatja-e nagykereskedelmi hozzáférés biztosításának a kötelezettségét az újonnan megszerezhető sávok vonatkozásában? kérdés: Jelenleg több hazai mobilszolgáltató korlátozza az olyan, széleskörűen elterjedt internetes alkalmazások használatát, mint a Skype, az MSN, a Viber, vagy a WhatsApp, illetve az interneten keresztüli hang és videohívások indítását. Támogatja-e intenet-semlegességgel kapcsolatos kötelezettségek bevezetését az új frekvenciahasználati jogosultságok vonatkozásában? 3. Az infrastruktúra alapú verseny ösztönzése, különös tekintettel a mobil szélessávra Az NMHH meglátása szerint a magyarországi mobilinternet penetráció és adatmennyiség felhasználás lemaradása a három inkumbens mobil hálózati szolgáltató gyenge infrastruktúrán alapuló versenyére vezethető vissza. A piac jelenlegi helyzete és elmúlt években megfigyelhető fejlődési trendjei nyomán az NMHH arra a következtetésre jutott, hogy a vidéki mobilszélessáv ellátás szempontjából kiemelten fontos 800 MHz-es spektrum egészének az inkumbens mobil hálózati szolgáltatók közötti kiosztása vélhetőleg tovább konzerválná a jelenlegi infrastruktúrán alapuló verseny gyengeségét és ezzel a mobilinternet penetráció és adatmennyiség felhasználás növekedésének lassú ütemét. 18

19 Következésképpen, az infrastruktúra alapú verseny ösztönzésével kapcsolatos stratégiai célkitűzésére alapozva, figyelembe véve a korábbi EGSM értékesítés vitatott kimenetét, az NMHH olyan lépések megtételét tervezi, melyek egy mobilszélessáv központú frekvenciakészlet fenntartásán keresztül elősegíthetik egy új, országos mobil hálózati szolgáltató piacra lépését kérdés: Mekkora volna az a 800 és 2600 MHz-es frekvenciakészlet, amit érdemes lenne fenntartani egy negyedik mobil hálózati szolgáltató számára egy magas spektrumhatékonyságú, nagykapacitású, országos lefedettségű szélessávú mobiladat hálózat kiépítése érdekében? 3.2. kérdés: Egyetért-e azzal, hogy egy negyedik, 800 és 2600 MHz-en saját frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező mobil hálózati szolgáltatónak a széleskörben elterjedt mobileszközök (GSMrendszerű mobiltelefonok, 3G-rendszerű okostelefonok) tömegpiacán rövid távon jelentős versenyhátrányt okozna, közép és hosszú távon pedig gyengítené a versenyerejét, ha nem férhetne hozzá a 900, 1800 és a 2100 MHz-es frekvenciasávokhoz? 3.3. kérdés: Támogatná-e olyan, a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésével kapcsolatos kötelezettségek bevezetését, amelyek valamilyen módon biztosítanák egy negyedik mobil hálózati szolgáltató részére a hozzáférését a 900, az 1800 és a 2100 MHz-es sávokhoz: vagy a már meglévő illetve újonnan szerzett frekvenciahasználati jogosultságokon keresztül, vagy pedig nemzeti roamingon keresztül? 3.4. kérdés: Milyen mértékű hálózati lefedettséget kelljen egy negyedik mobil hálózati szolgáltatónak kiépítenie és mennyi idő alatt? 3.5. kérdés: Kötelezve legyenek-e az inkumbens mobil hálózati szolgáltatók közös eszközhasználat biztosítására egy negyedik mobil hálózati szolgáltató számára minden bázisállomásukon, ahol lehetséges és ahol a gyakorlatban ésszerű a közös eszközhasználat? 3.6. kérdés: Milyen fizetési feltételek vonatkozzanak egy negyedik mobil hálózati szolgáltatóra: előre egy összegben, évenként vagy a kettő kombinációjában fizessen a frekvenciahasználati jogosultságért? 19

20 I. Függelék: Kiegészítő információk a magyar mobilpiacról A hazai mobil rádiótelefon piacon a rendelkezésre bocsátott frekvenciasávokban három saját infrastruktúrával rendelkező szolgáltató (Magyar Telekom, Telenor, Vodafone) nyújt mobil hang- és adatszolgáltatást. Európai összehasonlításban elmondhatjuk, hogy a hazai mobil penetráció alacsonynak számít, a Digital Agenda for Europe scoreboard adatai alapján 2011 októberében hazánkban volt a negyedik legalacsonyabb a mobil penetráció a tagállamok közül. Forrás: Digital agenda for Europe scoreboard 2012 A szolgáltatók piaci részesedését, az aktív SIM kártyák számát tekintve megállapítható, hogy az elmúlt hat évben lényeges változás nem tapasztalható: a Magyar Telekom stabilan őrzi a 45-50%-os piaci részesedését, a Vodafone valamelyest felzárkózott a piaci második Telenor mellé. Kettejük piaci részesedése között azonban még így is 8-10%-os különbség van

21 60% Mobil szolgáltatók piaci részesedései aktív SIM-kártyák alapján 50% 40% 30% 20% 10% 0% T-Mobile Telenor Vodafone Forrás: NMHH mobil hang gyorsjelentés A piaci koncentrációt illetően elmondható, hogy a piacvezető szolgáltató piaci részesedése meghaladja az európai átlagot. Forrás: Digital agenda for Europe scoreboard 2012 A jelenlegi kínálat oldali struktúrát feltételezve a mobilhang-piacon a közeljövőben sem várható jelentős átrendeződés, a piaci részesedés növeléséhez a szolgáltatóknak olyan jelentős árkedvezményeket kellene alkalmazniuk, illetve olyan jelentős ügyfélszerzési költségeik merülnének fel, amelyek felvállalása nem valószínű. Az alábbi EU-s összehasonlítás alapján szembeötlően alacsony a mobil számhordozások intenzitása Magyarországon a Digital Agenda for Europe scoreboard 2012 adatai alapján a legalacsonyabb egész Európában. 21

22 22

23 II. Függelék: Európai kitekintés Az alábbi függelék hasznos információkat tartalmaz a vonatkozó európai spektrumgazdálkodási irányelvek közelmúltbeli fejleményeivel kapcsolatban. Emellett az anyag áttekinti a 800 és a 2600 MHz-es frekvenciasávok kiosztására, valamint a 900, az 1800 és a 2100 MHz-es sávok lejáratára és újraelosztására vonatkozó európai megoldásokat. A harmonizált 800, 900, 1800, 2100 és 2600 MHz-es sávokra vonatkozó európai spektrumgazdálkodási irányelvek A 900 és az 1800 MHz-es sávok liberalizálása Az Európai Unió évi, a 900 és az 1800 MHz sávok tekintetében a technológiák szabad használatára vonatkozó döntése (2009/114/EK irányelv és 2009/766/EK irányelv) jelentős mértékben megemelte az inkumbens mobil hálózati szolgáltatók által már használt 900 és 1800 MHz-as frekvenciahasználati jogok piaci értékét. Egyes esetekben a spektrum kiosztásának erősen aszimmetrikus jellege a liberalizáció után a piaci verseny torzulásához vezethetett volna, ami szükségessé tette a nemzeti szabályozó hatóságok beavatkozását és új spektrumkiosztás érvénybe léptetését annak érdekében, hogy a már piacon lévő és kedvezőtlen spektrum pozícióba kerülő, valamint a liberalizált spektrum előnyeit kihasználva újonnan piacra lépni szándékozó szolgáltatók hozzáférhessenek a létfontosságú 900 MHz-es sávhoz (Dániában például csökkentették és újraosztották a TeliaSonera sávszélességét a 900 MHz-es tartományban: felszabadítottak, majd árverésre bocsátottak egy 5 MHz-es sávot, amit a negyedik szolgáltató, a Three nyert meg, így hozzájutva a 900 MHz-es spektrumhoz). A frekvenciasávok technológiai liberalizálására vonatkozó 2009-es európai döntéseket megelőzően az egyes tagállamok jellemzően rendre kétoldalú tárgyalásokon megállapított áron és feltételekkel hosszabbították meg a lejáró 900 és 1800 MHz-es frekvenciahasználati jogosultságokat. Ez abból a szempontból mindenképpen érthető, hogy az akkor még alapvetően mobil hang és üzenetküldő szolgáltatásokra épülő előfizetői piacok telítődtek, ezért viszonylag ritkán merült fel többlet spektrumigény esetleges új piaci belépést tervező szereplők oldaláról. Továbbá, a hang és üzenetküldő szolgáltatások kiszolgálásához szükséges kapacitás mértéke sem nőtt már jelentősen, ezért jellemzően az inkumbens mobilszolgáltatók oldaláról sem vetődött fel jelentős többlet spektrumkapacitás igény. A túlkereslet hiányában tehát nem lett volna célszerű aukción újraelosztani a lejáró frekvenciahasználati jogosultságokat. A 2009-es liberalizációk és a mobilinternet eszközök piacán bekövetkezett forradalom azonban alapvetően megváltoztatta a helyzetet: egyrészt az új, még születőben lévő mobiladat piac meghódítását tervbe vevő kihívó új belépők motivációja is erőre kapott, másrészt pedig a már piacon lévő mobilszolgáltatók is égbeszökő többlet spektrumkapacitás-igénnyel szembesültek. Ez a két kereslet oldali hatás már jelentős spektrumkapacitás túlkeresletet gerjesztett, aminek a transzparens, objektív, megkülönböztetéstől mentes kezelésére 2009 óta immár jellemzően árveréseket alkalmaznak a tagállamok. 23

PIACI ÉS SZABÁLYOZÁSI TRENDEK ÉS KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓS TÁVKÖZLÉSI PIACOKON *

PIACI ÉS SZABÁLYOZÁSI TRENDEK ÉS KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓS TÁVKÖZLÉSI PIACOKON * Kiss Károly Miklós PIACI ÉS SZABÁLYOZÁSI TRENDEK ÉS KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓS TÁVKÖZLÉSI PIACOKON * A tanulmány az európai távközlési szektor piaci folyamatainak főbb trendjeit és szabályozásának kihívásait

Részletesebben

A 3400-3800 MHz bemutatása, jelenlegi és jövőbeni használatának jellemzői

A 3400-3800 MHz bemutatása, jelenlegi és jövőbeni használatának jellemzői A 3400-3800 MHz bemutatása, jelenlegi és jövőbeni használatának jellemzői 2014.12.04. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Nemzetközi szabályozás... 4 3. Nemzeti szabályozás... 7 a) A sáv RAT szerinti

Részletesebben

Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához

Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához dr. Verebics János: Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához I. Az Internet-szolgáltatások a hatályos hírközlési jogi szabályozása I.1 Az Internet-szolgáltatás, mint hírközlési

Részletesebben

A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK FELÜLVIZSGÁLATA MOHAY ÁKOS *

A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK FELÜLVIZSGÁLATA MOHAY ÁKOS * Állami Támogatások Joga 20 (2013/4) 41 54. A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK FELÜLVIZSGÁLATA MOHAY ÁKOS * Tárgyszavak: digitális menetrend, állami támogatási szabályok a szélessáv

Részletesebben

A TÁVKÖZLÉSI SZEKTOR SZABÁLYOZÁSA

A TÁVKÖZLÉSI SZEKTOR SZABÁLYOZÁSA Kiss Károly Miklós A TÁVKÖZLÉSI SZEKTOR SZABÁLYOZÁSA A tanulmány a távközlési szektor hazai szabályozásának áttekintésére és értékelésére vállalkozik. Első felében az európai uniós és a hazai jogi környezetet

Részletesebben

Beszámoló az Országgyűlés részére

Beszámoló az Országgyűlés részére 2012 Beszámoló az Országgyűlés részére A Gazdasági Versenyhivatal 2012. évi tevékenységéről és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos

Részletesebben

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (14. számú piac)

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (14. számú piac) Ügyiratszám: DH-10903-2 /2007. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (14. számú piac) A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a

Részletesebben

stratégia készítés A vezetékes és a mobilinternet közötti helyettesítés piacelemzés kereslet elemzés modellezés hatáselemzés közgazdasági kutatás

stratégia készítés A vezetékes és a mobilinternet közötti helyettesítés piacelemzés kereslet elemzés modellezés hatáselemzés közgazdasági kutatás kereslet elemzés piacelemzés informatikai piac tanácsadás modellezés stratégia készítés A vezetékes és a mobilinternet közötti helyettesítés hatáselemzés közgazdasági kutatás 2009. október A tanulmány

Részletesebben

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére Tárgy: Döntés a társaság 2007. évi pénzügyi beszámolóinak jóváhagyásáról Budapest,

Részletesebben

A távközlési piacnyitás fő kérdései

A távközlési piacnyitás fő kérdései VERSENYHIVATALI FÜZETEK 1. szám A távközlési piacnyitás fő kérdései GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 1999. július 2 A Gazdasági Versenyhivatal versenypolitikai álláspontja a távközlési piacnyitás fő kérdéseivel

Részletesebben

Dr. Arányi Dániel ügyvéd a Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda szabályozott iparágak csoportjának tagja.

Dr. Arányi Dániel ügyvéd a Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda szabályozott iparágak csoportjának tagja. Állami támogatások joga 7 (2010/3) 27 40. A Szélessávú Iránymutatás Mérlegelési Tesztje a gyakorlatban Arányi Dániel 1 Bevezetés Az Európai Bizottság tíz évre szóló, Európa 2020 2 elnevezésű stratégiájának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 1123 J/5029 2011. november. Domokos László elnök

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 1123 J/5029 2011. november. Domokos László elnök TÁJÉKOZTATÓ az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről 1123 J/5029 2011. november Domokos László elnök Erőforrás Gazdálkodási Főigazgató Számvevői Iroda Iktatószám: VE-004-043/2011

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartási, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási szektorban, 2013.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartási, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási szektorban, 2013. 14. szeptember Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartási, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási szektorban, 13 STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezetés...2 Összefoglalás...2 I. Az IKT-eszközökkel

Részletesebben

2001.1.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 17. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS

2001.1.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 17. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Általános érdekű szolgáltatások Európában (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS Az általános érdekű szolgáltatások az európai társadalommodell kulcsfontosságú elemei. Az EK-Szerződés új 16.

Részletesebben

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére NETEN A HIVATAL Közérthetően az e-közigazgatásról Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére TARTALOMJEGYZÉK I. II. III. IV. V. VI. Bevezetés Az e-közigazgatás helye, szerepe, jelentősége

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI Az új közbeszerzési törvényt az Országgyűlés 2003 decemberében fogadta el, azután, hogy a törvénytervezet több mint

Részletesebben

AZ EURÓPAI POSTAI PIACOK

AZ EURÓPAI POSTAI PIACOK Kiss Károly Miklós Piacnyitás a postai piacokon * A tanulmány a postai piacok új fejleményeit foglalja össze. Mivel az utóbbi évek legfontosabb eseménye a teljes piacnyitás volt, így a vizsgálódás középpontjában

Részletesebben

AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS METAMORFÓZISAI

AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS METAMORFÓZISAI Nagy Csongor István AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS METAMORFÓZISAI A tanulmány az egyetemes szolgáltatás metamorfózisait követi végig a kezdetektől napjainkig mind szektoron belül, mind szektorok között. Egyrészt

Részletesebben

határozatot. A Tanács az érintett piacon jelentős piaci erejűként azonosított szolgáltatóra az alábbi kötelezettségeket rója ki:

határozatot. A Tanács az érintett piacon jelentős piaci erejűként azonosított szolgáltatóra az alábbi kötelezettségeket rója ki: Ügyiratszám: DH-664-174/2005. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban: Tanács)

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben

INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1

INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1 INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1 Bevezető A KÉK NOTESZ elnevezés ezentúl azt a maximum egy szerzői ív terjedelmű helyzetértékelést jelenti majd a magyar nyilvánosságban, amelyet

Részletesebben

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. XIV. évfolyam 2012. szám

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. XIV. évfolyam 2012. szám Posta szakmai folyóirat XIV. évfolyam 2012. 1. szám Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL Tájékoztatók a 2011. november 4-5-i Országos Postás Konferencia második munkanapjáról

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban

Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban című, az ÁROP-1.1.19-2012-2012-0009 azonosító számú projekt keretein belül megvalósult Feketegazdaság elleni fellépés lehetséges

Részletesebben

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS Állami támogatások joga 1 (2009/1) 85 101. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS GALAMB ZSÓFIA KÁNYÁSI

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Elektronikus fizetési megoldások

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Elektronikus fizetési megoldások Gazdasági és Közlekedési Minisztérium - tanulmány - Ez a dokumentum 78 oldalt tartalmaz 1 1. A tanulmány célja... 4 2. Az e-kereskedelem és az e-fizetés gazdaságélénkítő hatása... 5 3. IKT-helyzetkép az

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.27. COM(2011) 15 végleges ZÖLD KÖNYV az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

2014. évi SBA-tájékoztató

2014. évi SBA-tájékoztató HU Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság 2014. évi SBA-tájékoztató MAGYARORSZÁG Összefoglaló Magyarország KKV-szektorának teljesítménye 2013-ig nem volt képes teljes mértékben magához térni a 2008-ban

Részletesebben

RP1-1. RÉSZPROJEKT. Helyzetértékelés a szélessávú elektronikus kommunikációs stratégia megalapozásához. Lakossági szegmens

RP1-1. RÉSZPROJEKT. Helyzetértékelés a szélessávú elektronikus kommunikációs stratégia megalapozásához. Lakossági szegmens RP1-1. RÉSZPROJEKT Helyzetértékelés a szélessávú elektronikus kommunikációs stratégia megalapozásához Lakossági szegmens Kutatási jelentés a kérdőíves vizsgálat eredményeiről A szélessávú elektronikus

Részletesebben