A művészetterápia lelkigondozói alkalmazásának lehetőségei Az autokeirikus művészetterápia programzenéjének terápiás hatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A művészetterápia lelkigondozói alkalmazásának lehetőségei Az autokeirikus művészetterápia programzenéjének terápiás hatása"

Átírás

1 Pünkösdi Teológiai Főiskola Budapest A művészetterápia lelkigondozói alkalmazásának lehetőségei Az autokeirikus művészetterápia programzenéjének terápiás hatása Énekeljünk, mint a madarak, kövessük legmélyebb érzéseinket, és éljünk teljes életet a Teremtés igaz szellemében. Joseph J. Moreno Medvegy-Andelic Marija MA-minor Pasztorálpszichológia II. évfolyam, 2014/2015. II. félév Oktató: dr. Hecker Róbert

2 Zeneterápia bemutatása Bevezetésként a zeneterápiára alkalmazott legjellegzetesebb példát, alapgyökeret mutatnám be a Bibliából, amelyet három ószövetségi igehelynél találunk. Az elsőben magát a körülmény, az eset felvázolását látjuk, amikor isteni kiválasztás alapján Dávid felkenetésére került sor. 1 Ennek a felkenetési pillanatnak első hitelesítő mozzanata mondhatni egy terápiás intervenció, méghozzá rendszeres intervallumra utaló gyógykezelési beavatkozás, amely Saul király gyötrött, szellemileg megterhelt állapotának feloldására szolgál. A további két esetben láthatjuk a kívánt hatás eredményét, miszerint a zene hatására a gonosz szellem eltávozik, így Saul biztonsággal fellélegzik az Úr szolgájának hárfajátékán keresztül. 2 Ebben egyszerre láthatjuk Saul engedetlenségéből következő kiszolgáltatottságát, és az abból létrejövő, feszítő erejű stresszhelyzetet. Ez a lelkiállapot egyfajta egyensúlyfelbomlást, összhang hiányt jelenít meg. 3 A bibliai leírásból egyértelműen kiviláglik, hogy a speciális körülményben alkalmazott különleges gyógymód hatása, végeredménye a zene által közvetített nem csupán akusztikai isteni harmónia, amelyben elmaradhatatlan a megenyhülés, megkönnyebbülés, feloldódás. 4 Ha ezt a bibliai történetet a mai lélektan felől értelmezzük, akkor igen sok olyan útmutatással találkozunk, amely a művészetek terápiás hatására fókuszál. A lelki segítségnyújtás folyamatában Paul Welter pszichológus például azt emeli ki, hogy a gyógyulás fázisában egyes személyek leginkább látásukat olvasást, film-, ábranézést használva fejlődnek, s vannak, akik a cselekvés útján tanulnak, míg megint mások a hallásukra támaszkodva érnek el javulást állapotukban. 5 Collins szerint pedig a leggyakrabban alkalmazott keresztény tanácsadás technikái között ott van a zeneterápia, amelyet remek kiegészítő foglalkozásnak tart a személyes tanácsadáson belül. Igazolja, hogy a terápiában résztvevők a zenehallgatás következtében megkönnyebbültek egy nehéz nap után. 6 Ez a terápiás technika továbbá depressziós és szorongásos, mániákus magatartással társuló zavarok, elhagyatottság és magány emocionális helyzete esetén rehabilitációként is alkalmazható. Ilyen specifikus rehabilitációs terület a szociális gerontológiában 7 alkalmazott 1 1Sám16:13 2 1Sám16:14, 1Sám18:10, 1Sám19:9 3 Fed/Kar:47 4 NLT:495 5 Collins:30 6 Collins:31 7 Székács Béla: az öregedés progresszív, univerzális és irreverzibilis folyamatok összessége, amelyben az öregedés olyan változásokat idéz elő, melyek az időskorban előforduló betegsége valószínűségét növelik. A 1

3 zeneterápia, melynek módszertanával egy szakmai továbbképzés keretén beül jómagam is megismerkedhettem. Ebben az esetben, tehát az idős embereknél alkalmazott pszichoterápia célja mindenekelőtt a lelki és szociális egyensúly megtartása, aktivizálódásához és maradandó reintegrációjához való hozzásegítés. 8 A koncepció főként abban áll, hogy a terápiás szakemberek az öregedés kialakulása során végbemenő univerzális és progresszív biológiai és élettani folyamatok tudatosítása révén fenntartható lelki egészséget, életminőséget, veszteségek feldolgozását, szociális biztonságot nyújtsanak az idősek számára. 9 A zeneterápia ebben a módszertanban a megjelenő környezeti és szociális feltételekhez való, célorientált 10 alkalmazkodás elősegítésének szerepét tölti be, ugyanakkor aktív elfoglaltságként mozgásterápiával összehangoltam a lelki gyógyulás, fizikai erőnlét karbantartásának lehetőségét kínálja. Egyik legfőbb jellegzetessége, hogy a foglalkozásterapeuta a valós élethelyzetekben támasztott elvárásokhoz való alkalmazkodást segítő modellt hoz létre a közösségi tevékenységek gyakorlása érdekében, 11 mellyel a kliens belső, személyes félelmeinek, érzelmeinek, élményeinek szabad kifejezésére biztatják. 12 A közösségen alapuló terápia esetében csoportterápiáról beszélünk, melyben hasonló nehézségekkel küzdő személyek között az egyén nyugalmat és támogatást nyerhet. A személy abból is tanul, ha meleg, támogató és bizalomteljes interperszonális helyzetben megfigyeli, mások hogyan viselkednek, valamint hogy saját attitűdjeit és reakcióit másokkal való interakciók alapján is ellenőrizheti. 13 Ezzel pedig megérkeztünk a csoportos kezeléseket, vagy a pszicho- és szociodrámát is magába foglaló pszichoterápia lényegéhez, a mentális betegségek és személyiségproblémák pszichológiai eszközökkel történő kezeléséhez. 14 A zeneterápia a csoportos kezelés részeként a zene alkalmazásán keresztül az egyén kibontakozási lehetőségeinek feltérképezésére, sérült funkcióinak helyreállítására, intrapszichés, interperszonális integrációjának lehetővé tételére, rehabilitációjára, vagyis egy szociális gerontológia az idősödés és időskor tudományán belül megelőző, gyógyító és helyreállító gondozással foglalkozó specializáció. 8 Hun:228 9 KAPOCS: Moreno:15 11 MSD: Atkinson:488: Pszichoterápia: az elmebetegségek és egyéb mentális zavarok pszichológiai alapú gyógyítása. Cél az emocionálisan zavart betegek viselkedésének, gondolatainak, érzelmeinek megváltoztatása, hogy a személyek képesek legyenek a stresszhelyzeteket megfelelő módon kezelni, és emberi kapcsolataikat is harmonikusabban alakítani. 13 Atkinson: Atkinson:488 2

4 jobb életminőség megteremtésére törekszik. 15 De, hogy ez miként lehetséges, ahhoz mindenekelőtt ismertetnem kell a zene pszichoterápiás módszereiben való státuszát, pszichoterápiás, rehabilitációs segítőhatását, majd ebből kiindulva jutunk el az autokeirikus művészetterápia részegységeként alkalmazott programzene terápiás módszeréhez, alkalmazásának hatásvizsgálatához. A ritmus és a harmónia hatol be legmélyebben a lélek bensejébe, és ezek ragadják meg legerősebben Zene a pszichoterápiában Számos kultúra a zenét a lélek beszédének tekinti, amikor a lélek énekel és táncol, a zene hat a lélekre. 17 A zene a harmónia, az ember egészségének, lelki egyensúlyának záloga, mérhetetlen energia, amely képes megváltoztatni az ember, környezetét, helyes irányba terelni a világot. 18 zenélés társadalmi formái, funkciói hasonlóak, a zene társadalmi szinten tagjainak érzelmeit és magatartását szinkronizálja, másfelől az egyén érzelmi-esztétikai szükségleteit elégíti ki. Ebben a formában kommunikációs szerepet is betölt, szakrális-kultikus, vallási, ünnepi funkcióval rendelkezik, közösségi összetartozást fejezhet ki, nevelési vagy játék funkcióval a normák és szerepek kialakítása érdekében, ugyanakkor individuális és pszichikus funkciókkal a limbikus rendszerre is ható. 19 Ezt az összefüggést Arisztotelész 20 úgy foglalta össze, hogy a muzsika, a költészet és a dráma valamiféle tisztító hatással bír, ami derűs örömre vezet, azaz a művészi hatásban katarzis-keltő lehetőségek rejlenek. 21 A művészetek és orvoslás közötti kapcsolatteremtési lehetőséget és gyógyításban permanens szerepét bizonyítják a zenei, éneklési rituálék ókori leletei, vagy az ősközösségek szokásait, kultúráját megörökítő, azok szellemi lényegét őrző kultuszzenélés és éneklés dallamai (például a piaroa indiánok sámánjai tisztára énekelték a húst). 22 A mezopotámiai, egyiptomi, indiai gyógyítást és zenét átszőtte az istenségek és egyéb szimbolikus jelképek rendszere, mint a megtisztítás, megnemesítés, kedélyállapot javítás céljára kiépített szertartások típusai, az ókori Görögországban a zene volt a legmagasabb rendű művészet, 15 Lin: Platón Fed/Kar:25 17 Fed/Kar:25 18 Brooks:7 19 Lin:198, Kr.e Fed/Kar: Brooks:31 3

5 erkölcsformáló képességet társítottak hozzá. 23 A 4. századra Augustinus pedig már a zenéhez megalkotta a matematikai értelemben vett ritmus fogalmát, és annak fogalomrendszerét kibővítette a test és lélek ritmusára, a cselekvés, és az észlelés pulzálására. 24 Az 5-9. században felismerték a zenében megjelenő spontán érzelmi kötődést (Boethius), vallási tartalom átütő erejét (Cassiodorus). M ajd a 10. század második felétől a gyógyászati célok lassan feledésbe merültek, a vallási alkalmazás játszotta a főszerepet. 25 A középkor orvosa is csupán melankólia ellen ajánlotta a zenehallgatást, 26 de sokáig a modernkori pszichológia sem tért vissza a zenében rejlő terápiás hatás kiaknázásához, mivel terápiás módszerei, a terápiás szakember és a kliens közötti kommunikáció révén törekedtek változást elérni a megterhelő élmények gyökeres átértékelése és feldolgozása révén 27 A zene terápiás hatásának alátámasztására a században a zene mágikus hatásának elismerése mellett, már tudományos magyarázatot is kerestek. 28 A 18. század végén például E. T. A. Hoffmann a zenei hatás gyógyító jellegének alátámasztására a színes hallás létező jelenségéről beszélt, amit egy olyan folyamatként határozott meg, mint amikor két érzet keletkezik egyetlen ingerből, a színes hallás esetében a hallási érzethez színérzet társul. 29 Emellett Tiesot francia orvos felismerte, hogy a zene enyhíti a baj okát, Kant pedig vallotta a zene higiénés hatásáról, hogy a zene és a nevetés is a hangulat és kedélyhullámzás következménye. 30 A képzőművészetek terápiás alkalmazásának lehetőségét a 20. század nagy iskolateremtő alakja, az analitikus Carl Gustav Jung ismerte fel újra. Hangsúlyozta a kreativitás orvostudományi jelentőségét, a művészetek orvoslásban való alkalmazását, mégpedig a pszichoanalitikus álomfejtés és népmesék, művészei képek szimbolikus jelentéshordozó összefüggéseit kutatva. Jung munkásságát a mai zeneterápiában az ún. szimbolizációs folyamatban alkalmazzák, ahol is a pszichofizikai tapasztalatok szimbolikus termékekké alakulnak át: képi asszociációkká, fantáziákká, műalkotásokká. 31 A Rudolf Steiner és Ita Wegmann 32 által kifejlesztett antropozófikus és biográfikus terápia célja bizonyítani, hogy a természetben megjelenő ritmikus rend a gyógyítás szempontjából is, döntő 23 Brooks:47 24 Brooks:51 25 Vitálova: Lin: Buda:94 28 Lin: Brooks: Brooks:63 31 Lin:88 32 Fed/Kar:447 4

6 jelentőségű, főként a személyiség fejlődésében. A művészi gyakorlatok közé soroljuk a zene és speciális mozgás kettős koncepcióját, mint megelőző jellegű terápiát, amely gyógyeuritmia 33 néven ismert módszer. A zeneterápia során végbemenő gyógyító effektus kizárólag a szociális alkalmazkodás útján nem is valósulhatna meg. A páciensek csoportban, közösségben, interakcióban zenei előadás során hallgatják meg a hangszerek hangját, melynek során egy speciális kommunikációs légkör, ún. muzikális dialógus alakul ki, fölerősítve a terápiának gyógyító hatását. 34 A muzikális dialógus módszertanát Moreno dolgozta ki az es években USA-beli terápiás programokban. Lényege a zenei előadásra adott válasz, amikor egy zeneileg képzett személy zenei impulzusaira a spontaneitás, és az érzelmek korlátlan kifejezésének jegyében, a zeneileg autodidakta ember ember korlátok nélkül képes a kreatív alkotásra. 35 Moreno reformtörekvéseiben a zene és pszichodráma ötvözésének gyümölcseként érett meg a zenei pszichodráma, mint a zenei improvizáció, imagináció és más zenei terápiás elemek integrációja a tradicionális, cselekvő pszichodrámával, amely megnöveli a megközelítési lehetőségek számát. 36 A megközelítési lehetőség célirányosan a saját mélységeinkbe való beletekintést jelenti, amelyben a felépített védőpáncél, vagyis a mentális korlát lebomlik. 37 Az így létrejövő folyamatban az egyén biofizikai hatáseredményein 38 túl, új módon és új eszközökkel kísérli meg traumatikus károsodását kimondani és feldolgozni, 39 tehát valójában a terápia zenei meditációs célja a zenéhez és az emberhez való új hozzáállás megalapozása. 40 A zeneterápia szó tehát zenével való kezelést, megközelítést jelent, 41 tulajdonképpen a zene építőköveinek alkalmazását, amelyek a zeneszerzők alkotóműhelyében életre hívott, maradandó értékű, érzelmi világunkat 33 Fed/Kar:447: minden hangnak, minden gesztusnak valamilyen speciális mozgásforma, érzés felel meg. 34 Fed/Kar: Moreno: Moreno: Brooks:88 38 Lin:169: befolyásolja a szívműködést, a vérnyomást, a pulzusszámot, a légzés, az agy vérellátását, az izmok feszültségét kiélezi, javítja a valóságérzékelést, a figyelmet és a koncentrációt. Brooks:91: Brooks összefoglalásában a zeneterápia krónikus depresszióban, szorongásos megbetegedésben, agresszív hatásokkal szemben is kifejti nyugtató gyógyhatását. LAM2011/01: A zeneterápia és immunhatását vizsgálta Barlett, Kuhn is, középiskolások között pedig Hirokawa és Ohira végzett kutatást, melynek vizsgálati célja annak megállapítása volt, hogy a hallgatók által erősen energetizálónak, illetve kevésbé energetizálónak ítélt zenedarabok az erős stresszt okozó feladat elvégzése után miként befolyásolják a kísérletben résztvevők immunfunkcióit, neuroendokrin funkcióit, illetve érzelmi állapotát. 39 Lin:83 40 Vitálova:81 41 Brooks:67 5

7 befolyásoló művekből álló műalkotásokat jelentik. 42 E szerint a zeneterápia holisztikus gyógyászat kategóriája, 43 s mint pszichoterápiás módszer a zenei hangok és azok lélekre kifejtett hatása felől közelíti meg az embert, aki belső és külső síkon is aktivizált. Ebben az aktiváltságban a zene olyan eszköz a terapeuta kezében, amely megnyitja a nonverbális terápiától a verbális terápia felé vezető utat és az egyes pszichikai funkciók között katalizátorként hat. 44 Tehát az egyes zenei összeállítások tartalmát tekintve, meghatározott irányban terelt képi asszociációk és gondolatsorok megvalósulását eredményezik a hallgatóságban, az azokhoz társuló írásos ismertetéseken keresztül is. Így ebben az értelemben beszélünk programzenéről, amely valamilyen fogalmilag megragadható téma leírásával vagy annak érzékeltetésével kapcsolatos. Ennek gyökerei visszanyúlnak a századra, melyekben megjelennek a természet átélésének romantikus hangjai, például Beethoven Sinfonia pastoraléjában, és az ősi gyógyító művek között is, például Vivaldi Négy évszakjának Sonetto dimostrativóval 45 ellátott concertóiban vagy Musszorgszkij zenéjében is, mint fájdalmas, szomorú dallamfestésében leírt hangulatok, érzelemek. 46 Ezekből kiindulva a ritmika, a hangnem, a harmónia együttesét befogadva az egyénben egy önálló parányi világ alakul ki, amely gazdagabbá teszi őt, lehetőséget ad neki arra, hogy problémáit jellemezze, nyilvánosságra hozza és a megoldásukat célzó jó tanácsokat elfogadja, 47 élményszerűen átfesse az önmagáról és a világról kialakított képét Vitálova:50 43 Brooks:71 44 Vitálova: Brockhaus: úgynevezett illusztratív szonett, amely olyan szemponttal egészíti ki a művet, amiből kiindulva a hallgató a szerző témáját megragadhatja. 46 Michels: Vitálová:75 48 Lin:129 6

8 A zeneterápia csak abban az esetben fejti ki hatását, ha a beteg problémáit vesszük célba vele Programzene, mint az autokeirikus művészetterápia részegysége, módszertani sajátossága, annak segítőhatása A zenei minták tehát ősi érzéseket szabadítanak fel, 50 amelyek a múltban megtörtént, már elfelejtett élményanyagokat tárnak fel, ezek a jelenben kapcsolódnak egymásba, ösztönözve a hallgatót arra, hogy a jövőre nézve nyerjen útmutatást, így létrehozva egy állandó mozgást, az emberi lélek gondolkodási folyamatát. Ezt a folyamatot a tudományos megállapítások között elsőként bizonyítja például az, hogy az embrió a huszonegyedik héttől már hall. Hallja az anya biológiai folyamatait, külső hatásokat, így a zenét is. Ennek későbbi hatása, hogy ezek között a gyerekek közül némelyek szívesen aludnak zene mellett, vagy hamarabb mutatkozik meg a zenei tehetségük. 51 Ugyanakkor Zuzana Vitálova a zene hatásaként írja le azt, hogy az aktív zenehallgatás pihent és éber állapotban gondolatokat, ítéleteket, képeket, és érzéseket idéz elő, tehát a zene felszabadító módon a múltban megtörtént, jelenben végbemenő folyamatot jelöl. 52 A pszichoterápia alapelvei között szerepel, hogy a betegek kreatív erőit is gerjessze fel, ez pedig egy olyan aktív támogatásban valósul meg, amellyel élményfeldolgozás révén a terapeuta felébreszti a páciensben az önformálás, önismerés és öngyógyítás iránti vágyat, szembesíti az egyensúly felbomlás mögött meghúzódó motívumokkal, valamint új gondolatok, megoldások megfogalmazására készteti. 53 Moreno ezt a késztetést a csoportterápia során megvalósuló új módú stimulálásnak nevezi 54 melyben a zene és a dráma kötődéséből a gyógyításban valósul meg a pszichoterápia modern klinikai gyakorlata. Ebben a stimuláló gyakorlatban nyer értelmet a programzene, mint jelleg, amelyben a zenének köszönhetően a zenei élményen túlmutató, kognitív síkon 49 Zuzana Vitálova 50 Lin: Fed/Kar:32, LAM2009/02 52 Vitálova:53 Lin: : a módszert autista személyeknél, fogyatékkal élő személyek, időskorúak, párkapcsolati nehézségekben szenvedők esetében alkalmazzák, kedvezően hat diszlexia, diszgráfia prevencióban, pszichés flexibilitás irányában is. Brooks:92: Brooks vizsgálta emellett a zene, az egészséges, normális hanglégkör jótékony hatásait a gyermekek fejődésében. A zenére való festés az önkifejezést fejleszti, kreativitás által pedig az egyensúlyvesztés határfeszítés, agresszió és harmónia elérése lehetséges. Vitálova:169: A legjobban az a zene gyógyít, amely kiállta az idő próbáját: ifjúkorunk örökzöld slágerei és a klasszikus zene. A ritmikus zene ösztönzően hat a mozgásra, ám gúzsba köti a gondolatot. Gyógyításra a nyugodt, dallamos, kifejezőeszközökben gazdag zene a legalkalmasabb. 53 Buda: Moreno:10 7

9 megfogalmazható üzenet is érzékelhetővé válik. A művészi előadás ekkor már nem csupán hallásélmények visszaadására, vizuális benyomásokra és asszociációkra, valamint érzések és hangulatok megjelenítésére irányul. 55 Sokkal inkább a hallgatóságban a zeneművésztől átvett szubjektív, én-feltáró gondolat új ötletet fakaszthat jövőre vonatkoztatható átélés formájában, amely további kivizsgálás, illetve párbeszéd tárgyát képezheti, ugyanakkor a képzelőerő, érzelmek és emlékek felkeltése által felszínre kerülnek a stresszt okozó problémák, konfliktusok is. 56 Ezen folyamatokon keresztül a segítségkérő kliens és a zenei művészetterápiás erőteret létrehozó terápiás szakember között kialakul egy érzés- és érzelmi kapcsolat, melyben a segítséget kérő megbékél sorsával és erősödik megküzdő-képessége. 57 A zeneterápiás folyamat tehát a zenei élményen túl egyfajta tapasztalatszerzés, amely egy belső út állomásain vezet végig. Primer prevencióként személyiségfejlesztést és önismeretet nyújt, a másodlagos hatásaként pedig helyreállító hatást fejt ki, hogy aztán a tercier szakaszban a betegség előtti, egészséges állapot visszaállítására törekedjék. 58 Az intenzív zeneterápiás szakasz ebben a folyamatban életre kelt zenei kompozíció közvetlen, mely analóg kapcsolatban áll egy színházi darab előadásával. Az abban személyre szabottan érzékletes rögtönzés hatékony eggyé válást tesz lehetővé, melyen keresztül a résztvevők igazából saját belső zenéjüket játszhatják el. 59 A zeneterápia célorientáltsága, hogy a személy az addig elnyomott érzéseit felvállalja, átélje, érzelmileg és tudatosan integrálja, 60 mellyel újfajta kreatív viszonyulással tekint az élet leghétköznapibb kihívásaira, örömeire is. Ebben az örömteli munkában Pap János 61 a három különböző formátumú zeneterápiát különbözteti meg: pszichoterápia orientáltságú komplex típusú pszichoterápiák részeként, zeneorientált terápiák, melyekben a pszichoterápiai szemléletet szocioterápia váltja fel, 62 valamint azok a terápiák, ahol azonos módon érvényesül a zene hatásának, feldolgozásának, és az emberben zajló pszichológiai folyamatnak hangsúlya. Bagdy Emőke a módszertani felsorolásban a következő zeneterápiás formákat különbözteti meg: a technikai gyógyító felhasználás receptív, kommunikatív, reaktív, induktív, regulatív, 55 Michels: Vitálova:59 57 Fed/Kar:25, Lin: Moreno:9 60 Lin: Lin A magatartás megváltoztatása, a kommunikációs lehetőségek megteremtése. 8

10 aktív formát ölthet, amelyben létrejön az úgynevezett transzperszonális spirituális átélés. 63 Ebből következik a kreatív zenei terápia mélyebb értelme. A test és psziché, hallás és agyi idegrendszer átadása a zene hullámainak, a hallottak pszichofizikai valóssággá alakítása, 64 melyben végül a korképtől függetlenül bármely pszichózisban, lelki válságban szenvedő, 65 és egy átlagos naptól megfáradt személy esetében is bizalmi légkörben, a zenehallgatásra való koncentráció során megvalósul az ellazulás, 66 egyfajta hatékony, panaszenyhítő, zavarcsökkentő válságkezelés. 67 Az eddig tárgyalt zeneterápiás hatások azt bizonyítják, hogy dr. Hecker Róbert által megvalósuló autokeirikus művészetterápia programzenéjének befogadása választ adhat az ember aktuális állapotára, 68 aki így nyitottabbá válhat az inspirációs csoda megélésére, lehetőséget kapva az önmegtalálásra a stabilitását elvesztett, személytelenség pólusa felé haladó világban. 69 Ez a részegység a zenei műalkotásokon keresztül a megszólítás, a párbeszéd folyamatát indítja be, amelyben létrejön a belső szabadságon alapuló döntés, miszerint az egyén hagyja magát Istentől megtalálni, 70 az átélés során megvalósul a transzcendens közegben létrejövő harmonikus kapcsolat helyreállása. Ebben a formában a megzenésített haiku-szövegek 71 integrálják 72 a hallgató érzéseit. Így a terápia során különféle szerepfelvétel, szerepjátszás, szerepalkotás valósul meg, interakciókra fókuszálva, melyekben a zene nem háttérben zajló kísérő jelenség, hanem abban segíti a résztvevőt, hogy élményeit tudatosítsa, az elvonatkoztatás alapján átélt konkrét helyzetekből általános érvényű következtetéseket vonjon le, érzékennyé válva az autokeirikus megközelítésre. Az autokeirikus művészetterápia heterogén összetételű hallgatóság figyelembevételével kreatív módszerként az értékkonfliktusokat feldolgozva, csoport centrikus eseményként 73 hétfázisú rendszeren alapszik, melyben a résztvevők és lelkigondozó elindulnak a személyesség felé, megélve a jelen elszemélytelenedő állapotát. 74 A programzenén alapuló terápiás részegység emlék és élményvilággal összefüggő, nem relaxáló hatást kíván elérni az egyes haiku vers és dráma ciklusok betételőadásaként a posztmodern életérzésben vajúdó ember lelki és szociális 63 Lin: Brooks:83 65 Lin: Vitálova:74 67 Fed/Kar: Hecker: Hecker:231, Hecker: Hecker: Lin: Hecker: Hecker:258, 263 9

11 egyensúlyának helyreállítását kezdi meg. Azt az embert szólítja meg, invitálja átalakításra, átformálásra, 75 aki védőpáncélt 76 hord, aki kiszolgáltatott, akiből hiányzik az áttörésben reménykedő erő. 77 Az autokeirikus terápiás modell a következő előrehaladó lépéseket jelenti: 1) a kiégés fölvállalása, 2) a stabilitás iránti vágyból fakadó keresésben való sodródás, 3) szalmaláng-felbuzdulás, 4) felfedező öröm 5) bensőséges kapcsolat 6) önmagáért, hódításra törő akarat nélkül szeretni, kommunikálni Istennel és a környezettel, 7) belső átlényegülés, melyben az előbbre jutás mindig isteni kezdeményezés, ajándék. 78 Ebben a folyamatban nem csupán egy együttműködés és döntés-előkészítés, hanem az élet fordulatainak megértése, kiértékelése és hasznosítása a cél, 79 méghozzá programzenén keresztül az egyén személyes, kreatív erőinek mozgósításával. 75 Hecker: Brooks:88 77 Hecker: Hecker: Hecker:221 10

12 A zene megértése egyet jelent annak pozitív befogadásával, átélésével Mintavétel középiskolás hallgatóság között Kutatáselemzés Az autokeirikus művészetterápia zeneterápiás részegységének hatásvizsgálatát az MPE fenntartású Békéscsabai Premier Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola kortárs-modern tánc, valamint szórakoztató zenész szakirányos növendékek között végeztem el. A családias iskolában összesen négy évfolyam működik. A 9. osztályban 22 fő, a 10. osztályban 20 fő, a 11. osztályban 13 fő, és a 12. osztályban 13 fő vesz részt az iskola nappali képzésében. Összesen 68 főből 26 fő szórakoztató zenész szakirányos diák. A mintavételt 26 fővel (40%), többségben zenész szakirányos növendékekkel végeztem el. A mintavétel a Találkozások Ünnepe című link levélben való elküldésével és arra privát üzenetben való válaszadásával történt. Alapfelvetésem volt, hogy a növendékek nyitott hozzáállással bánnak a videókkal, 81 amelyek nélkül nem lett volna megvalósult befogadás élményük. Ennek a szűkebb rétegcsoportban végzett hatásvizsgálatnak célja, hogy az elemzés során vett mintákból típusok meghatározásával letapogassuk az emberek reakcióit az autokeirikus művészetterápia programzenéje tekintetében. Természetesen egészen más lett volna a vizsgálat, ha közvetlen személyes közegben megvalósult terápiás gyakorlat során végeztem volna a kutatást, így viszont kizártam a csoportnyomás, véleménybefolyásolás lehetőségét, amely ennek a korosztálynak velejárója. A kutatás során három kérdést tettem fel a fiataloknak: 1) Milyen hatással volt rátok az anyag? 2) Mi tetszett, mi fogott meg a zenében, a drámában, a felolvasott versekben leginkább? 3) Szerintetek ez a nyílt előadást bemutató terápiás munka kinek miben tud segítséget nyújtani? 80 Zuzana Vitálova: Találkozások ünnepe c. videó anyag linkje: 11

13 Így a következő eredmények születtek: 1) Milyen hatással volt rátok az anyag? 2) Mi tetszett, mi fogott meg a zenében, a drámában, a felolvasott versekben leginkább? kérdések tekintetében: Többnyire megértették a videók üzenetét, struktúráját, akik nem értették meg (2fő). Negatív hatást váltott ki, nem érintette meg: Azokat, akikre nem volt nagy hatással (5fő) a videó, többnyire a nehezen érthető zenei stílus vagy szöveghasználat zavarta meg, vagy az elbeszélt és megzenésített versek ismétlődése, ami miatt elvesztette hatását, erejét az előadás. A tetszésüket az előadások végén tartott személyessé tételt szolgáló szerepinterjú (Hecker:266), vagy az alkotói est házigazdájának önfeltáró beszélgetése ragadta meg. Közöttük néhányat a versek mondanivalója, az előadó beleélése, a zenekar egysége és az énekes nő kifinomult hangja nyugtatott meg. Pozitív hatást váltott ki, megérintette legtöbb esetben (21fő): A zenét tekintve: mint műfaj és megszólaltatás, hangszerelés, hanghatás, hangszín kellemessége, ereje, szólamok sokszínűsége ragadta meg őket. A zene az egységes és összetartó csapat által, illetve közösségben megélhető szeretetet árasztotta, amely megnyugtató, békítő hatással volt rájuk. A szöveg és vers ereje: leginkább elgondolkodtató, intenzív és megindító volt számukra, mivel az őket körülvevő a társadalomban hiányzik az egymással való törődés, beszélgetés. A drámai hatás: átütő energiát közvetített a zenés-színjátékos est, amely őszinteséget, nyitottságot, emberi és barátságos légkört teremtettek. A hatást tekintve értékelték a komolyság pillanatai mellett meghúzódó finom örömöt, jókedvet, humort, azt, hogy kikapcsolódást adott az előadás, átszellemülésre hívta őket. Voltak, akik a nyugtató hatás mellett emlékek felidézését, tapasztalták, ugyanakkor az előadók teljes odaadása megragadta őket. A megvalósítás: közönség és fellépők együttes ereje családias közeget teremtett, megszűnt az egyedül érzés, rosszkedv. Megfogalmazták, hogy melegséget, jó indulatot és a közös munkában tapasztalt együttműködést vettek ki a videóból, amelyhez jó hozzákapcsolódni, még a videón keresztül is. Szimpatikusnak tartják ezt az előadás módot, mert így többeket meglehet szólítani Istennel, hittel és szeretettel. 12

14 Gondolatiság a videó megtekintését követő konklúziók: Higgy önmagadban! : a válaszadók között leginkább ez a kifejezés fogalmazódott meg. Többen azt tapasztalták, hogy hatékony segítség lehet azok számára, akik nem találják önmagukat, lelki egyensúlyukat, magányosak és egyedül érzik magukat. Higgy Istenben! : az emberek Istent és az ő szeretetét is megtapasztalják az előadás során, erre a társadalomnak, az időseknek, fiataloknak egyaránt szükségük van. Isten szerelmének előadásban való megfogalmazása komoly, mégis segítő üzenetként szólt hozzájuk. Megoldódhatnak a problémáid/ Megváltozhat az életed : néhányan azt a következtetést vonták le, hogy van remény arra, hogy megváltozzon az életük, egy új, boldogabb életbe való lépés lehetőségét értették meg. Van esély arra, hogy megtalálják a békét, amely elveszi a bizonytalanságot, megszűnteti a társadalomban elterjedt elhidegülést. Ugyanakkor van, aki úgy fogalmazott, hogy az előadás segíthet megtalálni a helyes utat. Felszabadultam! : néhányan a videó megtekintése során öröm és felszabadulás élményét tapasztalták, azt, hogy kiszakadtak a mindennapi élet szürkeségéből A fiatalok a műsort a következő személyeknek ajánlanák: Betegeknek Depresszióban szenvedőknek Bizonytalanságban élőknek Zárkózottabb embereknek Az önmegismerésre vágyóknak Akik nincsenek megelégedve magukkal, a világgal. Egyéb: azoknak lehet megoldás, akik falakba ütköznek, egyedül érzik magukat, nem találják önmagukat, egyedül érzik magukat a világgal szemben, akik reményvesztettek, negatív dolgokra koncentrálnak. Azoknak is segít, akik nem csupán képesek belátni a problémáikat, hanem változtatni is szeretnének. 13

15 Összegzés A kutatás önmagáért beszél, s jó volt a gyakorlati kutatásban megtapasztalni, hogy a mai zenei túlkínálat ellenére az autokeirikus művészetterápia programzenét közvetítő részegysége várakozásomat felülmúlva, pozitív irányban befolyásolta a növendékeket. A gyerekek aktívan fogadták be a programot, és hagyták, hogy ez az élmény gazdagítsa belső világukat. A zeneterápiás programrész többletet közvetít, amellyel együttrezdülés, párhuzamos interakció valósul meg, így a résztvevők akár élőben, akár videóban megtapasztalják a katarzist, 82 nyitottabbá válnak a Mennyei Atyával való találkozásra, abban a kényszerítés nélküli, felszabadult légkörben, ahol gyökeret ereszt az Ige, Istennek élő és ható beszéde. 83 Bebizonyosodott számomra, hogy az autokeirikus programzene kiválóan inspirálja hallgatóságát a változás, a mozgás és a fejlődés felé, s ebben is rejlik ereje, a hallgatókra kifejtett lenyűgöző hatásának titka (Hecker:267), 83 (Zsid4:12). 84 (Vitálova:108) 14

16 Szakirodalom Buda Béla: Pszichoterápia Akadémiai Könyvkiadó, Budapest Melvil Brooks: A gyógyító zene Lárky Bt, Budapest Gary R. Collins: Christian Counselling Great Britain for Word (UK) Ltd, o. Krista Federspiel Ingeborg Lackinger Karger: A lélek egészségkönyve Kossuth Kiadó, Budapest dr. Hecker Róbert: Autokeirikus pasztorálpszichológia 4. Fejezete PTF, Budapest Lindenbergerné Kardos Erzsébet: Zeneterápia szöveggyűjtemény Kulcs a Muzsikához Kiadó, Pécs Joseph J. Moreno: Belső zenéd dallama Zeneterápia és pszichodráma L Harmattan, Zuzana Vitálova: Zeneterápia Méry Ratio Könyvkiadó, MKKI, Pozsony Ulrich Mechels: SH Atlasz ZENE Springer Hungarica Kiadó Kft., Budapest Riemann Brookhaus: Zenei lexikon Zeneműkiadó, Budapest kötet Egyéb felhasznált irodalom: Hun Nándor: Bevezetés a szociális gerontológiába Medicina Könyvkiadó, Budapest o. Kapocskönyvek: Az idős emberek szociális ellátásának mentálhigiénés feladatai Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest 2003 MSD Geriátriai Kézikönyv Melania Kiadói Kft., Budapest Székács Béla: Geriátria Az időskor gyógyászata Semmelweis Kiadó, Budapest Internet hivatkozás: LAM Harmat László: Zeneterápia az alvászavarokban 2009/02. LAM Kollár János: A zeneterápia hatása a stressz- és immunszintre 2011/01. Bibliafordítás: Magyar Bibliatársulat, Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, Budapest, és Károli Gáspár Biblia, Budapest,

Zeneterápiás foglalkozások a Pécsi Gyermekklinika Neuro-pszichiátriai osztályán

Zeneterápiás foglalkozások a Pécsi Gyermekklinika Neuro-pszichiátriai osztályán Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, Általános Orvostudományi Kar Művészetterápia szak Zeneterápia specializáció Zeneterápiás foglalkozások a Pécsi Gyermekklinika Neuro-pszichiátriai osztályán Készítette:

Részletesebben

JANI GABRIELLA RECEPTÍV ÉS AKTÍV ZENETERÁPIA IDŐSEK OTTHONÁBAN

JANI GABRIELLA RECEPTÍV ÉS AKTÍV ZENETERÁPIA IDŐSEK OTTHONÁBAN Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, Általános Orvostudományi Kar Művészetterápia szak Zenei specializáció JANI GABRIELLA RECEPTÍV ÉS AKTÍV ZENETERÁPIA IDŐSEK OTTHONÁBAN Vértes László főorvos, főtitkár

Részletesebben

Állat-asszisztált terápiák a büntetés-végrehajtási intézetekben 1

Állat-asszisztált terápiák a büntetés-végrehajtási intézetekben 1 Guzi Zsuzsanna Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar A XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának helyezett pályamunkája. Állat-asszisztált terápiák a büntetés-végrehajtási intézetekben 1 I.

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI ZAVAROK KEZELÉSE NONVERBÁLIS TERÁPIÁVAL. A Táncterápia elmélete és gyakorlata SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: ANTOS JÚLIA PSZICHOLÓGIA SZAK

TÁPLÁLKOZÁSI ZAVAROK KEZELÉSE NONVERBÁLIS TERÁPIÁVAL. A Táncterápia elmélete és gyakorlata SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: ANTOS JÚLIA PSZICHOLÓGIA SZAK Szabaddá táncolom a lelkemet (W.Gürtler anorexiás/bulímiás betege) TÁPLÁLKOZÁSI ZAVAROK KEZELÉSE NONVERBÁLIS TERÁPIÁVAL A Táncterápia elmélete és gyakorlata SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: ANTOS JÚLIA PSZICHOLÓGIA

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Erkölcstan 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az erkölcstan tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás Dávid, T.(2012): Az egészségmegőrzés pszichológiája. In: Darvay, S. (szerk.): Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témaköréből. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 106-124.p. ISBN:978963284268

Részletesebben

FALAKON TÚL - A TERÁPIÁS KÖZEG ÉS AZ INTERPERSZONÁLIS KAPCSOALTOK HATÁSMECHANIZMUSA A PSZICHIÁTRIAI PÁCIENSEK MŰVÉSZETTERÁPIÁJÁBAN

FALAKON TÚL - A TERÁPIÁS KÖZEG ÉS AZ INTERPERSZONÁLIS KAPCSOALTOK HATÁSMECHANIZMUSA A PSZICHIÁTRIAI PÁCIENSEK MŰVÉSZETTERÁPIÁJÁBAN Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, Általános Orvostudományi Kar Művészetterápia szak (Képzőművészetterápiás specializáció) LORENCSICS KRISZTINA FALAKON TÚL - A TERÁPIÁS KÖZEG ÉS AZ INTERPERSZONÁLIS KAPCSOALTOK

Részletesebben

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária Publication date ESZTERGOM, 2012 Tartalom BEVEZETÉS... 1 A TANÁCSADÁS

Részletesebben

Katarzis-élményre épülő tematikus művészet-pszichoterápia

Katarzis-élményre épülő tematikus művészet-pszichoterápia In: Személyiséglélektantól az egészségpszichológiáig. Tanulmányok Kulcsár Zsuzsanna tiszteletére. Szerk.: Demetrovics Zsolt, Kökönyei Gyöngyi és Oláh Attila. Trefort Kiadó Budapest, 2007. 356-383 o. Katarzis-élményre

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tasnádi Ágnes. A pszichés fejlődés zavaraival küzdők. nevelésében, oktatásában, fejlesztésében. alkalmazott eljárások

MUNKAANYAG. Tasnádi Ágnes. A pszichés fejlődés zavaraival küzdők. nevelésében, oktatásában, fejlesztésében. alkalmazott eljárások Tasnádi Ágnes A pszichés fejlődés zavaraival küzdők nevelésében, oktatásában, fejlesztésében alkalmazott eljárások A követelménymodul megnevezése: Általános gyógypedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Pszichológia tételek. Kidolgozta Csink Sára 2015

Pszichológia tételek. Kidolgozta Csink Sára 2015 Pszichológia tételek Kidolgozta Csink Sára 2015 A pszichológia tudománya A pszichológia vagy lélektan az ógörög lélek (psziché) és a tudomány (logosz) szavakból ered. A pszichológia az emberi gondolkodással

Részletesebben

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja Budapest 2006. Oktatási segédanyag a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja számára Készítette: Biró

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN

PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN Írták: Irinyi Tamás Ács Andrea Herceg Attila Ivánka Tibor Rácz Szilvia Szabó Zsuzsanna Szerkesztette: Irinyi Tamás Tartalom A pszichiátriai ápolás történeti áttekintése -------------------------------------------------

Részletesebben

Jézus, a szakma és a drog

Jézus, a szakma és a drog FARKAS TAMÁS Jézus, a szakma és a drog Segítõi módszerek és keresztény spiritualitás a szenvedélybeteg-segítésben 2010-ben kerültem kapcsolatba az egyik RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálattal, mely alkalmanként

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KIFEJEZÉS- ÉS TÁNCTERÁPIA ELMÉLETI HÁTTERE Elméleti és módszertani segédanyag a 3. évhez, 2011

AZ INTEGRÁLT KIFEJEZÉS- ÉS TÁNCTERÁPIA ELMÉLETI HÁTTERE Elméleti és módszertani segédanyag a 3. évhez, 2011 Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Központ Cím: 1084 Budapest, Vásár u. 2., Tel: +36/20/3176964 Honlap: www.tancterapia.com, E-mail: info@tancterapia.com (Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0647-04)

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI. Dr. Révész György, egyetemi docens

SZAKDOLGOZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI. Dr. Révész György, egyetemi docens PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. Révész György, egyetemi docens PTE BTK Pszichológia Intézet Intézetigazgató

Részletesebben

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE NEVELÉSI TANÁCSADÓK EGYESÜLETE 2012 1 A DOKUMENTUM A MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Urbánné Varga Katalin. A muzsikának oly nagy ereje vagyon...(1)

Urbánné Varga Katalin. A muzsikának oly nagy ereje vagyon...(1) 1 Urbánné Varga Katalin A muzsikának oly nagy ereje vagyon...(1) Zene és terápia Mottó: Mihelyt a lélek szabadon, akadályok nélkül közölheti magát, előáll a hiánytalan művészi hatás. Kodály: Visszatekintés

Részletesebben

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1.1 TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA...4 1.2 HIPOTÉZIS...4 2. MENTÁLHIGIÉNÉ TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...5 2.1 A MENTÁLHIGIÉNÉ FOGALMA...6 2.2 LELKI EGÉSZSÉGPROMÓCIÓ...6 2.3 POZITÍV MENTÁLHIGIÉNÉ...7

Részletesebben

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Szociális szolgáltatások szakmacsoport Szociális asszisztens Moduláris szám: 1361-06 Dr Nagyné Schiffer Rita Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Tanulói jegyzet bűnözés bántalmazás szegénység

Részletesebben

12. A kerettanterv neve: A magyarországi Waldorf-iskolák kerettanterve A kerettanterv benyújtója: Magyar Waldorf Szövetség

12. A kerettanterv neve: A magyarországi Waldorf-iskolák kerettanterve A kerettanterv benyújtója: Magyar Waldorf Szövetség 2. számú melléklet a 17/2004. (V.20.) OM rendelethez 12. A kerettanterv neve: A magyarországi Waldorf-iskolák kerettanterve A kerettanterv benyújtója: Magyar Waldorf Szövetség A magyarországi Waldorf-iskolák

Részletesebben

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt Vállalati szolgáltatások alprojekt 5.3.1. Vállalkozási szolgáltatási igények és követelményjegyzék,

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hadnagy József

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hadnagy József Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Hadnagy József A CSOPORTMUNKA OKTATÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI A HAZAI SZOCIÁLPEDAGÓGUS-KÉPZÉSBEN Neveléstudományi Doktori Iskola

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Célok és feladatok ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

IDŐSEK A MÁBAN Geriátriai szocio-pszichológiai vizsgálat, az életminőség javításának lehetőségei

IDŐSEK A MÁBAN Geriátriai szocio-pszichológiai vizsgálat, az életminőség javításának lehetőségei PH. D. ÉRTEKEZÉS IDŐSEK A MÁBAN Geriátriai szocio-pszichológiai vizsgálat, az életminőség javításának lehetőségei Dr. Majercsik Eszter Semmelweis Egyetem 4. sz. Interdiszciplináris Tudományos Doktori Iskola

Részletesebben