A művészetterápia lelkigondozói alkalmazásának lehetőségei Az autokeirikus művészetterápia programzenéjének terápiás hatása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A művészetterápia lelkigondozói alkalmazásának lehetőségei Az autokeirikus művészetterápia programzenéjének terápiás hatása"

Átírás

1 Pünkösdi Teológiai Főiskola Budapest A művészetterápia lelkigondozói alkalmazásának lehetőségei Az autokeirikus művészetterápia programzenéjének terápiás hatása Énekeljünk, mint a madarak, kövessük legmélyebb érzéseinket, és éljünk teljes életet a Teremtés igaz szellemében. Joseph J. Moreno Medvegy-Andelic Marija MA-minor Pasztorálpszichológia II. évfolyam, 2014/2015. II. félév Oktató: dr. Hecker Róbert

2 Zeneterápia bemutatása Bevezetésként a zeneterápiára alkalmazott legjellegzetesebb példát, alapgyökeret mutatnám be a Bibliából, amelyet három ószövetségi igehelynél találunk. Az elsőben magát a körülmény, az eset felvázolását látjuk, amikor isteni kiválasztás alapján Dávid felkenetésére került sor. 1 Ennek a felkenetési pillanatnak első hitelesítő mozzanata mondhatni egy terápiás intervenció, méghozzá rendszeres intervallumra utaló gyógykezelési beavatkozás, amely Saul király gyötrött, szellemileg megterhelt állapotának feloldására szolgál. A további két esetben láthatjuk a kívánt hatás eredményét, miszerint a zene hatására a gonosz szellem eltávozik, így Saul biztonsággal fellélegzik az Úr szolgájának hárfajátékán keresztül. 2 Ebben egyszerre láthatjuk Saul engedetlenségéből következő kiszolgáltatottságát, és az abból létrejövő, feszítő erejű stresszhelyzetet. Ez a lelkiállapot egyfajta egyensúlyfelbomlást, összhang hiányt jelenít meg. 3 A bibliai leírásból egyértelműen kiviláglik, hogy a speciális körülményben alkalmazott különleges gyógymód hatása, végeredménye a zene által közvetített nem csupán akusztikai isteni harmónia, amelyben elmaradhatatlan a megenyhülés, megkönnyebbülés, feloldódás. 4 Ha ezt a bibliai történetet a mai lélektan felől értelmezzük, akkor igen sok olyan útmutatással találkozunk, amely a művészetek terápiás hatására fókuszál. A lelki segítségnyújtás folyamatában Paul Welter pszichológus például azt emeli ki, hogy a gyógyulás fázisában egyes személyek leginkább látásukat olvasást, film-, ábranézést használva fejlődnek, s vannak, akik a cselekvés útján tanulnak, míg megint mások a hallásukra támaszkodva érnek el javulást állapotukban. 5 Collins szerint pedig a leggyakrabban alkalmazott keresztény tanácsadás technikái között ott van a zeneterápia, amelyet remek kiegészítő foglalkozásnak tart a személyes tanácsadáson belül. Igazolja, hogy a terápiában résztvevők a zenehallgatás következtében megkönnyebbültek egy nehéz nap után. 6 Ez a terápiás technika továbbá depressziós és szorongásos, mániákus magatartással társuló zavarok, elhagyatottság és magány emocionális helyzete esetén rehabilitációként is alkalmazható. Ilyen specifikus rehabilitációs terület a szociális gerontológiában 7 alkalmazott 1 1Sám16:13 2 1Sám16:14, 1Sám18:10, 1Sám19:9 3 Fed/Kar:47 4 NLT:495 5 Collins:30 6 Collins:31 7 Székács Béla: az öregedés progresszív, univerzális és irreverzibilis folyamatok összessége, amelyben az öregedés olyan változásokat idéz elő, melyek az időskorban előforduló betegsége valószínűségét növelik. A 1

3 zeneterápia, melynek módszertanával egy szakmai továbbképzés keretén beül jómagam is megismerkedhettem. Ebben az esetben, tehát az idős embereknél alkalmazott pszichoterápia célja mindenekelőtt a lelki és szociális egyensúly megtartása, aktivizálódásához és maradandó reintegrációjához való hozzásegítés. 8 A koncepció főként abban áll, hogy a terápiás szakemberek az öregedés kialakulása során végbemenő univerzális és progresszív biológiai és élettani folyamatok tudatosítása révén fenntartható lelki egészséget, életminőséget, veszteségek feldolgozását, szociális biztonságot nyújtsanak az idősek számára. 9 A zeneterápia ebben a módszertanban a megjelenő környezeti és szociális feltételekhez való, célorientált 10 alkalmazkodás elősegítésének szerepét tölti be, ugyanakkor aktív elfoglaltságként mozgásterápiával összehangoltam a lelki gyógyulás, fizikai erőnlét karbantartásának lehetőségét kínálja. Egyik legfőbb jellegzetessége, hogy a foglalkozásterapeuta a valós élethelyzetekben támasztott elvárásokhoz való alkalmazkodást segítő modellt hoz létre a közösségi tevékenységek gyakorlása érdekében, 11 mellyel a kliens belső, személyes félelmeinek, érzelmeinek, élményeinek szabad kifejezésére biztatják. 12 A közösségen alapuló terápia esetében csoportterápiáról beszélünk, melyben hasonló nehézségekkel küzdő személyek között az egyén nyugalmat és támogatást nyerhet. A személy abból is tanul, ha meleg, támogató és bizalomteljes interperszonális helyzetben megfigyeli, mások hogyan viselkednek, valamint hogy saját attitűdjeit és reakcióit másokkal való interakciók alapján is ellenőrizheti. 13 Ezzel pedig megérkeztünk a csoportos kezeléseket, vagy a pszicho- és szociodrámát is magába foglaló pszichoterápia lényegéhez, a mentális betegségek és személyiségproblémák pszichológiai eszközökkel történő kezeléséhez. 14 A zeneterápia a csoportos kezelés részeként a zene alkalmazásán keresztül az egyén kibontakozási lehetőségeinek feltérképezésére, sérült funkcióinak helyreállítására, intrapszichés, interperszonális integrációjának lehetővé tételére, rehabilitációjára, vagyis egy szociális gerontológia az idősödés és időskor tudományán belül megelőző, gyógyító és helyreállító gondozással foglalkozó specializáció. 8 Hun:228 9 KAPOCS: Moreno:15 11 MSD: Atkinson:488: Pszichoterápia: az elmebetegségek és egyéb mentális zavarok pszichológiai alapú gyógyítása. Cél az emocionálisan zavart betegek viselkedésének, gondolatainak, érzelmeinek megváltoztatása, hogy a személyek képesek legyenek a stresszhelyzeteket megfelelő módon kezelni, és emberi kapcsolataikat is harmonikusabban alakítani. 13 Atkinson: Atkinson:488 2

4 jobb életminőség megteremtésére törekszik. 15 De, hogy ez miként lehetséges, ahhoz mindenekelőtt ismertetnem kell a zene pszichoterápiás módszereiben való státuszát, pszichoterápiás, rehabilitációs segítőhatását, majd ebből kiindulva jutunk el az autokeirikus művészetterápia részegységeként alkalmazott programzene terápiás módszeréhez, alkalmazásának hatásvizsgálatához. A ritmus és a harmónia hatol be legmélyebben a lélek bensejébe, és ezek ragadják meg legerősebben Zene a pszichoterápiában Számos kultúra a zenét a lélek beszédének tekinti, amikor a lélek énekel és táncol, a zene hat a lélekre. 17 A zene a harmónia, az ember egészségének, lelki egyensúlyának záloga, mérhetetlen energia, amely képes megváltoztatni az ember, környezetét, helyes irányba terelni a világot. 18 zenélés társadalmi formái, funkciói hasonlóak, a zene társadalmi szinten tagjainak érzelmeit és magatartását szinkronizálja, másfelől az egyén érzelmi-esztétikai szükségleteit elégíti ki. Ebben a formában kommunikációs szerepet is betölt, szakrális-kultikus, vallási, ünnepi funkcióval rendelkezik, közösségi összetartozást fejezhet ki, nevelési vagy játék funkcióval a normák és szerepek kialakítása érdekében, ugyanakkor individuális és pszichikus funkciókkal a limbikus rendszerre is ható. 19 Ezt az összefüggést Arisztotelész 20 úgy foglalta össze, hogy a muzsika, a költészet és a dráma valamiféle tisztító hatással bír, ami derűs örömre vezet, azaz a művészi hatásban katarzis-keltő lehetőségek rejlenek. 21 A művészetek és orvoslás közötti kapcsolatteremtési lehetőséget és gyógyításban permanens szerepét bizonyítják a zenei, éneklési rituálék ókori leletei, vagy az ősközösségek szokásait, kultúráját megörökítő, azok szellemi lényegét őrző kultuszzenélés és éneklés dallamai (például a piaroa indiánok sámánjai tisztára énekelték a húst). 22 A mezopotámiai, egyiptomi, indiai gyógyítást és zenét átszőtte az istenségek és egyéb szimbolikus jelképek rendszere, mint a megtisztítás, megnemesítés, kedélyállapot javítás céljára kiépített szertartások típusai, az ókori Görögországban a zene volt a legmagasabb rendű művészet, 15 Lin: Platón Fed/Kar:25 17 Fed/Kar:25 18 Brooks:7 19 Lin:198, Kr.e Fed/Kar: Brooks:31 3

5 erkölcsformáló képességet társítottak hozzá. 23 A 4. századra Augustinus pedig már a zenéhez megalkotta a matematikai értelemben vett ritmus fogalmát, és annak fogalomrendszerét kibővítette a test és lélek ritmusára, a cselekvés, és az észlelés pulzálására. 24 Az 5-9. században felismerték a zenében megjelenő spontán érzelmi kötődést (Boethius), vallási tartalom átütő erejét (Cassiodorus). M ajd a 10. század második felétől a gyógyászati célok lassan feledésbe merültek, a vallási alkalmazás játszotta a főszerepet. 25 A középkor orvosa is csupán melankólia ellen ajánlotta a zenehallgatást, 26 de sokáig a modernkori pszichológia sem tért vissza a zenében rejlő terápiás hatás kiaknázásához, mivel terápiás módszerei, a terápiás szakember és a kliens közötti kommunikáció révén törekedtek változást elérni a megterhelő élmények gyökeres átértékelése és feldolgozása révén 27 A zene terápiás hatásának alátámasztására a században a zene mágikus hatásának elismerése mellett, már tudományos magyarázatot is kerestek. 28 A 18. század végén például E. T. A. Hoffmann a zenei hatás gyógyító jellegének alátámasztására a színes hallás létező jelenségéről beszélt, amit egy olyan folyamatként határozott meg, mint amikor két érzet keletkezik egyetlen ingerből, a színes hallás esetében a hallási érzethez színérzet társul. 29 Emellett Tiesot francia orvos felismerte, hogy a zene enyhíti a baj okát, Kant pedig vallotta a zene higiénés hatásáról, hogy a zene és a nevetés is a hangulat és kedélyhullámzás következménye. 30 A képzőművészetek terápiás alkalmazásának lehetőségét a 20. század nagy iskolateremtő alakja, az analitikus Carl Gustav Jung ismerte fel újra. Hangsúlyozta a kreativitás orvostudományi jelentőségét, a művészetek orvoslásban való alkalmazását, mégpedig a pszichoanalitikus álomfejtés és népmesék, művészei képek szimbolikus jelentéshordozó összefüggéseit kutatva. Jung munkásságát a mai zeneterápiában az ún. szimbolizációs folyamatban alkalmazzák, ahol is a pszichofizikai tapasztalatok szimbolikus termékekké alakulnak át: képi asszociációkká, fantáziákká, műalkotásokká. 31 A Rudolf Steiner és Ita Wegmann 32 által kifejlesztett antropozófikus és biográfikus terápia célja bizonyítani, hogy a természetben megjelenő ritmikus rend a gyógyítás szempontjából is, döntő 23 Brooks:47 24 Brooks:51 25 Vitálova: Lin: Buda:94 28 Lin: Brooks: Brooks:63 31 Lin:88 32 Fed/Kar:447 4

6 jelentőségű, főként a személyiség fejlődésében. A művészi gyakorlatok közé soroljuk a zene és speciális mozgás kettős koncepcióját, mint megelőző jellegű terápiát, amely gyógyeuritmia 33 néven ismert módszer. A zeneterápia során végbemenő gyógyító effektus kizárólag a szociális alkalmazkodás útján nem is valósulhatna meg. A páciensek csoportban, közösségben, interakcióban zenei előadás során hallgatják meg a hangszerek hangját, melynek során egy speciális kommunikációs légkör, ún. muzikális dialógus alakul ki, fölerősítve a terápiának gyógyító hatását. 34 A muzikális dialógus módszertanát Moreno dolgozta ki az es években USA-beli terápiás programokban. Lényege a zenei előadásra adott válasz, amikor egy zeneileg képzett személy zenei impulzusaira a spontaneitás, és az érzelmek korlátlan kifejezésének jegyében, a zeneileg autodidakta ember ember korlátok nélkül képes a kreatív alkotásra. 35 Moreno reformtörekvéseiben a zene és pszichodráma ötvözésének gyümölcseként érett meg a zenei pszichodráma, mint a zenei improvizáció, imagináció és más zenei terápiás elemek integrációja a tradicionális, cselekvő pszichodrámával, amely megnöveli a megközelítési lehetőségek számát. 36 A megközelítési lehetőség célirányosan a saját mélységeinkbe való beletekintést jelenti, amelyben a felépített védőpáncél, vagyis a mentális korlát lebomlik. 37 Az így létrejövő folyamatban az egyén biofizikai hatáseredményein 38 túl, új módon és új eszközökkel kísérli meg traumatikus károsodását kimondani és feldolgozni, 39 tehát valójában a terápia zenei meditációs célja a zenéhez és az emberhez való új hozzáállás megalapozása. 40 A zeneterápia szó tehát zenével való kezelést, megközelítést jelent, 41 tulajdonképpen a zene építőköveinek alkalmazását, amelyek a zeneszerzők alkotóműhelyében életre hívott, maradandó értékű, érzelmi világunkat 33 Fed/Kar:447: minden hangnak, minden gesztusnak valamilyen speciális mozgásforma, érzés felel meg. 34 Fed/Kar: Moreno: Moreno: Brooks:88 38 Lin:169: befolyásolja a szívműködést, a vérnyomást, a pulzusszámot, a légzés, az agy vérellátását, az izmok feszültségét kiélezi, javítja a valóságérzékelést, a figyelmet és a koncentrációt. Brooks:91: Brooks összefoglalásában a zeneterápia krónikus depresszióban, szorongásos megbetegedésben, agresszív hatásokkal szemben is kifejti nyugtató gyógyhatását. LAM2011/01: A zeneterápia és immunhatását vizsgálta Barlett, Kuhn is, középiskolások között pedig Hirokawa és Ohira végzett kutatást, melynek vizsgálati célja annak megállapítása volt, hogy a hallgatók által erősen energetizálónak, illetve kevésbé energetizálónak ítélt zenedarabok az erős stresszt okozó feladat elvégzése után miként befolyásolják a kísérletben résztvevők immunfunkcióit, neuroendokrin funkcióit, illetve érzelmi állapotát. 39 Lin:83 40 Vitálova:81 41 Brooks:67 5

7 befolyásoló művekből álló műalkotásokat jelentik. 42 E szerint a zeneterápia holisztikus gyógyászat kategóriája, 43 s mint pszichoterápiás módszer a zenei hangok és azok lélekre kifejtett hatása felől közelíti meg az embert, aki belső és külső síkon is aktivizált. Ebben az aktiváltságban a zene olyan eszköz a terapeuta kezében, amely megnyitja a nonverbális terápiától a verbális terápia felé vezető utat és az egyes pszichikai funkciók között katalizátorként hat. 44 Tehát az egyes zenei összeállítások tartalmát tekintve, meghatározott irányban terelt képi asszociációk és gondolatsorok megvalósulását eredményezik a hallgatóságban, az azokhoz társuló írásos ismertetéseken keresztül is. Így ebben az értelemben beszélünk programzenéről, amely valamilyen fogalmilag megragadható téma leírásával vagy annak érzékeltetésével kapcsolatos. Ennek gyökerei visszanyúlnak a századra, melyekben megjelennek a természet átélésének romantikus hangjai, például Beethoven Sinfonia pastoraléjában, és az ősi gyógyító művek között is, például Vivaldi Négy évszakjának Sonetto dimostrativóval 45 ellátott concertóiban vagy Musszorgszkij zenéjében is, mint fájdalmas, szomorú dallamfestésében leírt hangulatok, érzelemek. 46 Ezekből kiindulva a ritmika, a hangnem, a harmónia együttesét befogadva az egyénben egy önálló parányi világ alakul ki, amely gazdagabbá teszi őt, lehetőséget ad neki arra, hogy problémáit jellemezze, nyilvánosságra hozza és a megoldásukat célzó jó tanácsokat elfogadja, 47 élményszerűen átfesse az önmagáról és a világról kialakított képét Vitálova:50 43 Brooks:71 44 Vitálova: Brockhaus: úgynevezett illusztratív szonett, amely olyan szemponttal egészíti ki a művet, amiből kiindulva a hallgató a szerző témáját megragadhatja. 46 Michels: Vitálová:75 48 Lin:129 6

8 A zeneterápia csak abban az esetben fejti ki hatását, ha a beteg problémáit vesszük célba vele Programzene, mint az autokeirikus művészetterápia részegysége, módszertani sajátossága, annak segítőhatása A zenei minták tehát ősi érzéseket szabadítanak fel, 50 amelyek a múltban megtörtént, már elfelejtett élményanyagokat tárnak fel, ezek a jelenben kapcsolódnak egymásba, ösztönözve a hallgatót arra, hogy a jövőre nézve nyerjen útmutatást, így létrehozva egy állandó mozgást, az emberi lélek gondolkodási folyamatát. Ezt a folyamatot a tudományos megállapítások között elsőként bizonyítja például az, hogy az embrió a huszonegyedik héttől már hall. Hallja az anya biológiai folyamatait, külső hatásokat, így a zenét is. Ennek későbbi hatása, hogy ezek között a gyerekek közül némelyek szívesen aludnak zene mellett, vagy hamarabb mutatkozik meg a zenei tehetségük. 51 Ugyanakkor Zuzana Vitálova a zene hatásaként írja le azt, hogy az aktív zenehallgatás pihent és éber állapotban gondolatokat, ítéleteket, képeket, és érzéseket idéz elő, tehát a zene felszabadító módon a múltban megtörtént, jelenben végbemenő folyamatot jelöl. 52 A pszichoterápia alapelvei között szerepel, hogy a betegek kreatív erőit is gerjessze fel, ez pedig egy olyan aktív támogatásban valósul meg, amellyel élményfeldolgozás révén a terapeuta felébreszti a páciensben az önformálás, önismerés és öngyógyítás iránti vágyat, szembesíti az egyensúly felbomlás mögött meghúzódó motívumokkal, valamint új gondolatok, megoldások megfogalmazására készteti. 53 Moreno ezt a késztetést a csoportterápia során megvalósuló új módú stimulálásnak nevezi 54 melyben a zene és a dráma kötődéséből a gyógyításban valósul meg a pszichoterápia modern klinikai gyakorlata. Ebben a stimuláló gyakorlatban nyer értelmet a programzene, mint jelleg, amelyben a zenének köszönhetően a zenei élményen túlmutató, kognitív síkon 49 Zuzana Vitálova 50 Lin: Fed/Kar:32, LAM2009/02 52 Vitálova:53 Lin: : a módszert autista személyeknél, fogyatékkal élő személyek, időskorúak, párkapcsolati nehézségekben szenvedők esetében alkalmazzák, kedvezően hat diszlexia, diszgráfia prevencióban, pszichés flexibilitás irányában is. Brooks:92: Brooks vizsgálta emellett a zene, az egészséges, normális hanglégkör jótékony hatásait a gyermekek fejődésében. A zenére való festés az önkifejezést fejleszti, kreativitás által pedig az egyensúlyvesztés határfeszítés, agresszió és harmónia elérése lehetséges. Vitálova:169: A legjobban az a zene gyógyít, amely kiállta az idő próbáját: ifjúkorunk örökzöld slágerei és a klasszikus zene. A ritmikus zene ösztönzően hat a mozgásra, ám gúzsba köti a gondolatot. Gyógyításra a nyugodt, dallamos, kifejezőeszközökben gazdag zene a legalkalmasabb. 53 Buda: Moreno:10 7

9 megfogalmazható üzenet is érzékelhetővé válik. A művészi előadás ekkor már nem csupán hallásélmények visszaadására, vizuális benyomásokra és asszociációkra, valamint érzések és hangulatok megjelenítésére irányul. 55 Sokkal inkább a hallgatóságban a zeneművésztől átvett szubjektív, én-feltáró gondolat új ötletet fakaszthat jövőre vonatkoztatható átélés formájában, amely további kivizsgálás, illetve párbeszéd tárgyát képezheti, ugyanakkor a képzelőerő, érzelmek és emlékek felkeltése által felszínre kerülnek a stresszt okozó problémák, konfliktusok is. 56 Ezen folyamatokon keresztül a segítségkérő kliens és a zenei művészetterápiás erőteret létrehozó terápiás szakember között kialakul egy érzés- és érzelmi kapcsolat, melyben a segítséget kérő megbékél sorsával és erősödik megküzdő-képessége. 57 A zeneterápiás folyamat tehát a zenei élményen túl egyfajta tapasztalatszerzés, amely egy belső út állomásain vezet végig. Primer prevencióként személyiségfejlesztést és önismeretet nyújt, a másodlagos hatásaként pedig helyreállító hatást fejt ki, hogy aztán a tercier szakaszban a betegség előtti, egészséges állapot visszaállítására törekedjék. 58 Az intenzív zeneterápiás szakasz ebben a folyamatban életre kelt zenei kompozíció közvetlen, mely analóg kapcsolatban áll egy színházi darab előadásával. Az abban személyre szabottan érzékletes rögtönzés hatékony eggyé válást tesz lehetővé, melyen keresztül a résztvevők igazából saját belső zenéjüket játszhatják el. 59 A zeneterápia célorientáltsága, hogy a személy az addig elnyomott érzéseit felvállalja, átélje, érzelmileg és tudatosan integrálja, 60 mellyel újfajta kreatív viszonyulással tekint az élet leghétköznapibb kihívásaira, örömeire is. Ebben az örömteli munkában Pap János 61 a három különböző formátumú zeneterápiát különbözteti meg: pszichoterápia orientáltságú komplex típusú pszichoterápiák részeként, zeneorientált terápiák, melyekben a pszichoterápiai szemléletet szocioterápia váltja fel, 62 valamint azok a terápiák, ahol azonos módon érvényesül a zene hatásának, feldolgozásának, és az emberben zajló pszichológiai folyamatnak hangsúlya. Bagdy Emőke a módszertani felsorolásban a következő zeneterápiás formákat különbözteti meg: a technikai gyógyító felhasználás receptív, kommunikatív, reaktív, induktív, regulatív, 55 Michels: Vitálova:59 57 Fed/Kar:25, Lin: Moreno:9 60 Lin: Lin A magatartás megváltoztatása, a kommunikációs lehetőségek megteremtése. 8

10 aktív formát ölthet, amelyben létrejön az úgynevezett transzperszonális spirituális átélés. 63 Ebből következik a kreatív zenei terápia mélyebb értelme. A test és psziché, hallás és agyi idegrendszer átadása a zene hullámainak, a hallottak pszichofizikai valóssággá alakítása, 64 melyben végül a korképtől függetlenül bármely pszichózisban, lelki válságban szenvedő, 65 és egy átlagos naptól megfáradt személy esetében is bizalmi légkörben, a zenehallgatásra való koncentráció során megvalósul az ellazulás, 66 egyfajta hatékony, panaszenyhítő, zavarcsökkentő válságkezelés. 67 Az eddig tárgyalt zeneterápiás hatások azt bizonyítják, hogy dr. Hecker Róbert által megvalósuló autokeirikus művészetterápia programzenéjének befogadása választ adhat az ember aktuális állapotára, 68 aki így nyitottabbá válhat az inspirációs csoda megélésére, lehetőséget kapva az önmegtalálásra a stabilitását elvesztett, személytelenség pólusa felé haladó világban. 69 Ez a részegység a zenei műalkotásokon keresztül a megszólítás, a párbeszéd folyamatát indítja be, amelyben létrejön a belső szabadságon alapuló döntés, miszerint az egyén hagyja magát Istentől megtalálni, 70 az átélés során megvalósul a transzcendens közegben létrejövő harmonikus kapcsolat helyreállása. Ebben a formában a megzenésített haiku-szövegek 71 integrálják 72 a hallgató érzéseit. Így a terápia során különféle szerepfelvétel, szerepjátszás, szerepalkotás valósul meg, interakciókra fókuszálva, melyekben a zene nem háttérben zajló kísérő jelenség, hanem abban segíti a résztvevőt, hogy élményeit tudatosítsa, az elvonatkoztatás alapján átélt konkrét helyzetekből általános érvényű következtetéseket vonjon le, érzékennyé válva az autokeirikus megközelítésre. Az autokeirikus művészetterápia heterogén összetételű hallgatóság figyelembevételével kreatív módszerként az értékkonfliktusokat feldolgozva, csoport centrikus eseményként 73 hétfázisú rendszeren alapszik, melyben a résztvevők és lelkigondozó elindulnak a személyesség felé, megélve a jelen elszemélytelenedő állapotát. 74 A programzenén alapuló terápiás részegység emlék és élményvilággal összefüggő, nem relaxáló hatást kíván elérni az egyes haiku vers és dráma ciklusok betételőadásaként a posztmodern életérzésben vajúdó ember lelki és szociális 63 Lin: Brooks:83 65 Lin: Vitálova:74 67 Fed/Kar: Hecker: Hecker:231, Hecker: Hecker: Lin: Hecker: Hecker:258, 263 9

11 egyensúlyának helyreállítását kezdi meg. Azt az embert szólítja meg, invitálja átalakításra, átformálásra, 75 aki védőpáncélt 76 hord, aki kiszolgáltatott, akiből hiányzik az áttörésben reménykedő erő. 77 Az autokeirikus terápiás modell a következő előrehaladó lépéseket jelenti: 1) a kiégés fölvállalása, 2) a stabilitás iránti vágyból fakadó keresésben való sodródás, 3) szalmaláng-felbuzdulás, 4) felfedező öröm 5) bensőséges kapcsolat 6) önmagáért, hódításra törő akarat nélkül szeretni, kommunikálni Istennel és a környezettel, 7) belső átlényegülés, melyben az előbbre jutás mindig isteni kezdeményezés, ajándék. 78 Ebben a folyamatban nem csupán egy együttműködés és döntés-előkészítés, hanem az élet fordulatainak megértése, kiértékelése és hasznosítása a cél, 79 méghozzá programzenén keresztül az egyén személyes, kreatív erőinek mozgósításával. 75 Hecker: Brooks:88 77 Hecker: Hecker: Hecker:221 10

12 A zene megértése egyet jelent annak pozitív befogadásával, átélésével Mintavétel középiskolás hallgatóság között Kutatáselemzés Az autokeirikus művészetterápia zeneterápiás részegységének hatásvizsgálatát az MPE fenntartású Békéscsabai Premier Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola kortárs-modern tánc, valamint szórakoztató zenész szakirányos növendékek között végeztem el. A családias iskolában összesen négy évfolyam működik. A 9. osztályban 22 fő, a 10. osztályban 20 fő, a 11. osztályban 13 fő, és a 12. osztályban 13 fő vesz részt az iskola nappali képzésében. Összesen 68 főből 26 fő szórakoztató zenész szakirányos diák. A mintavételt 26 fővel (40%), többségben zenész szakirányos növendékekkel végeztem el. A mintavétel a Találkozások Ünnepe című link levélben való elküldésével és arra privát üzenetben való válaszadásával történt. Alapfelvetésem volt, hogy a növendékek nyitott hozzáállással bánnak a videókkal, 81 amelyek nélkül nem lett volna megvalósult befogadás élményük. Ennek a szűkebb rétegcsoportban végzett hatásvizsgálatnak célja, hogy az elemzés során vett mintákból típusok meghatározásával letapogassuk az emberek reakcióit az autokeirikus művészetterápia programzenéje tekintetében. Természetesen egészen más lett volna a vizsgálat, ha közvetlen személyes közegben megvalósult terápiás gyakorlat során végeztem volna a kutatást, így viszont kizártam a csoportnyomás, véleménybefolyásolás lehetőségét, amely ennek a korosztálynak velejárója. A kutatás során három kérdést tettem fel a fiataloknak: 1) Milyen hatással volt rátok az anyag? 2) Mi tetszett, mi fogott meg a zenében, a drámában, a felolvasott versekben leginkább? 3) Szerintetek ez a nyílt előadást bemutató terápiás munka kinek miben tud segítséget nyújtani? 80 Zuzana Vitálova: Találkozások ünnepe c. videó anyag linkje: 11

13 Így a következő eredmények születtek: 1) Milyen hatással volt rátok az anyag? 2) Mi tetszett, mi fogott meg a zenében, a drámában, a felolvasott versekben leginkább? kérdések tekintetében: Többnyire megértették a videók üzenetét, struktúráját, akik nem értették meg (2fő). Negatív hatást váltott ki, nem érintette meg: Azokat, akikre nem volt nagy hatással (5fő) a videó, többnyire a nehezen érthető zenei stílus vagy szöveghasználat zavarta meg, vagy az elbeszélt és megzenésített versek ismétlődése, ami miatt elvesztette hatását, erejét az előadás. A tetszésüket az előadások végén tartott személyessé tételt szolgáló szerepinterjú (Hecker:266), vagy az alkotói est házigazdájának önfeltáró beszélgetése ragadta meg. Közöttük néhányat a versek mondanivalója, az előadó beleélése, a zenekar egysége és az énekes nő kifinomult hangja nyugtatott meg. Pozitív hatást váltott ki, megérintette legtöbb esetben (21fő): A zenét tekintve: mint műfaj és megszólaltatás, hangszerelés, hanghatás, hangszín kellemessége, ereje, szólamok sokszínűsége ragadta meg őket. A zene az egységes és összetartó csapat által, illetve közösségben megélhető szeretetet árasztotta, amely megnyugtató, békítő hatással volt rájuk. A szöveg és vers ereje: leginkább elgondolkodtató, intenzív és megindító volt számukra, mivel az őket körülvevő a társadalomban hiányzik az egymással való törődés, beszélgetés. A drámai hatás: átütő energiát közvetített a zenés-színjátékos est, amely őszinteséget, nyitottságot, emberi és barátságos légkört teremtettek. A hatást tekintve értékelték a komolyság pillanatai mellett meghúzódó finom örömöt, jókedvet, humort, azt, hogy kikapcsolódást adott az előadás, átszellemülésre hívta őket. Voltak, akik a nyugtató hatás mellett emlékek felidézését, tapasztalták, ugyanakkor az előadók teljes odaadása megragadta őket. A megvalósítás: közönség és fellépők együttes ereje családias közeget teremtett, megszűnt az egyedül érzés, rosszkedv. Megfogalmazták, hogy melegséget, jó indulatot és a közös munkában tapasztalt együttműködést vettek ki a videóból, amelyhez jó hozzákapcsolódni, még a videón keresztül is. Szimpatikusnak tartják ezt az előadás módot, mert így többeket meglehet szólítani Istennel, hittel és szeretettel. 12

14 Gondolatiság a videó megtekintését követő konklúziók: Higgy önmagadban! : a válaszadók között leginkább ez a kifejezés fogalmazódott meg. Többen azt tapasztalták, hogy hatékony segítség lehet azok számára, akik nem találják önmagukat, lelki egyensúlyukat, magányosak és egyedül érzik magukat. Higgy Istenben! : az emberek Istent és az ő szeretetét is megtapasztalják az előadás során, erre a társadalomnak, az időseknek, fiataloknak egyaránt szükségük van. Isten szerelmének előadásban való megfogalmazása komoly, mégis segítő üzenetként szólt hozzájuk. Megoldódhatnak a problémáid/ Megváltozhat az életed : néhányan azt a következtetést vonták le, hogy van remény arra, hogy megváltozzon az életük, egy új, boldogabb életbe való lépés lehetőségét értették meg. Van esély arra, hogy megtalálják a békét, amely elveszi a bizonytalanságot, megszűnteti a társadalomban elterjedt elhidegülést. Ugyanakkor van, aki úgy fogalmazott, hogy az előadás segíthet megtalálni a helyes utat. Felszabadultam! : néhányan a videó megtekintése során öröm és felszabadulás élményét tapasztalták, azt, hogy kiszakadtak a mindennapi élet szürkeségéből A fiatalok a műsort a következő személyeknek ajánlanák: Betegeknek Depresszióban szenvedőknek Bizonytalanságban élőknek Zárkózottabb embereknek Az önmegismerésre vágyóknak Akik nincsenek megelégedve magukkal, a világgal. Egyéb: azoknak lehet megoldás, akik falakba ütköznek, egyedül érzik magukat, nem találják önmagukat, egyedül érzik magukat a világgal szemben, akik reményvesztettek, negatív dolgokra koncentrálnak. Azoknak is segít, akik nem csupán képesek belátni a problémáikat, hanem változtatni is szeretnének. 13

15 Összegzés A kutatás önmagáért beszél, s jó volt a gyakorlati kutatásban megtapasztalni, hogy a mai zenei túlkínálat ellenére az autokeirikus művészetterápia programzenét közvetítő részegysége várakozásomat felülmúlva, pozitív irányban befolyásolta a növendékeket. A gyerekek aktívan fogadták be a programot, és hagyták, hogy ez az élmény gazdagítsa belső világukat. A zeneterápiás programrész többletet közvetít, amellyel együttrezdülés, párhuzamos interakció valósul meg, így a résztvevők akár élőben, akár videóban megtapasztalják a katarzist, 82 nyitottabbá válnak a Mennyei Atyával való találkozásra, abban a kényszerítés nélküli, felszabadult légkörben, ahol gyökeret ereszt az Ige, Istennek élő és ható beszéde. 83 Bebizonyosodott számomra, hogy az autokeirikus programzene kiválóan inspirálja hallgatóságát a változás, a mozgás és a fejlődés felé, s ebben is rejlik ereje, a hallgatókra kifejtett lenyűgöző hatásának titka (Hecker:267), 83 (Zsid4:12). 84 (Vitálova:108) 14

16 Szakirodalom Buda Béla: Pszichoterápia Akadémiai Könyvkiadó, Budapest Melvil Brooks: A gyógyító zene Lárky Bt, Budapest Gary R. Collins: Christian Counselling Great Britain for Word (UK) Ltd, o. Krista Federspiel Ingeborg Lackinger Karger: A lélek egészségkönyve Kossuth Kiadó, Budapest dr. Hecker Róbert: Autokeirikus pasztorálpszichológia 4. Fejezete PTF, Budapest Lindenbergerné Kardos Erzsébet: Zeneterápia szöveggyűjtemény Kulcs a Muzsikához Kiadó, Pécs Joseph J. Moreno: Belső zenéd dallama Zeneterápia és pszichodráma L Harmattan, Zuzana Vitálova: Zeneterápia Méry Ratio Könyvkiadó, MKKI, Pozsony Ulrich Mechels: SH Atlasz ZENE Springer Hungarica Kiadó Kft., Budapest Riemann Brookhaus: Zenei lexikon Zeneműkiadó, Budapest kötet Egyéb felhasznált irodalom: Hun Nándor: Bevezetés a szociális gerontológiába Medicina Könyvkiadó, Budapest o. Kapocskönyvek: Az idős emberek szociális ellátásának mentálhigiénés feladatai Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest 2003 MSD Geriátriai Kézikönyv Melania Kiadói Kft., Budapest Székács Béla: Geriátria Az időskor gyógyászata Semmelweis Kiadó, Budapest Internet hivatkozás: LAM Harmat László: Zeneterápia az alvászavarokban 2009/02. LAM Kollár János: A zeneterápia hatása a stressz- és immunszintre 2011/01. Bibliafordítás: Magyar Bibliatársulat, Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, Budapest, és Károli Gáspár Biblia, Budapest,

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban

Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban Forgács Eszter Zeneterapeuta 2008. szeptember 4-6. A Gézengúz Alapítványról

Részletesebben

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

Workshopok

Workshopok II. SZUPERVÍZIÓS VÁNDORKONFERENCIA ÉRZELMI INTELLIGENCIA ÉS SZUPERVÍZIÓ Workshopok 14 00 17 15 (a felsorolt workshopok közül 1 választható) 1 dr. Nemes Éva Hogyan fejleszthető a reziliencia? Az embert

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ZENETERAPEUTA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése Zeneterapeuta módszer-specifikus szakirányú továbbképzés 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Az alkalmazott sportpszichológia módszerei Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Sportpszichológiai tanácsadás - Professzionális segítő beszélgetés - Központjában a sportoló, vagy

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás Diák Mentálhigiénés Tanácsadás a HUMAN-SERVICE tapasztalatai tükrében Felkészítés a felnőtté válásra, a tanult és hozott értékek kibontása Helyzetkép a human-service tapasztalatai tükrében Az érettségit

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai. Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14.

A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai. Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14. A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14. Máshogy mondom, furcsa módon Te a Földön én a Holdon Mondd

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Alapfogalmak. Bármennyire is fontos a beszéd, a cselekvés megelőzi és le is zárja azt. (Moreno 1939, Előszó) 1 2010.06.20. Pszichdráma-2006.04.26.

Alapfogalmak. Bármennyire is fontos a beszéd, a cselekvés megelőzi és le is zárja azt. (Moreno 1939, Előszó) 1 2010.06.20. Pszichdráma-2006.04.26. Pszichodráma Alapfogalmak Bármennyire is fontos a beszéd, a cselekvés megelőzi és le is zárja azt. (Moreno 1939, Előszó) 1 Mi a pszichodráma? Feltáró és tüneti jellegű csoportpszichoterápiás módszer Az

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Karoline Erika Zeintlinger

Karoline Erika Zeintlinger CSALÁDSEGÍTÉS, MENTÁLHIGIÉNÉ MÓDSZERTANI FÜZETEK IV. Karoline Erika Zeintlinger A PSZICHODRÁMA-TERÁPIA TÉTELEINEK ELEMZÉSE, PONTOSÍTÁSA ÉS,, T GAL laz A, J..J E TARTALOM ELŐSZÓ 9 AJÁNLÁSOK 22 BEVEZETÉS

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS A családsegítő szolgálat általános és speciális segítő szolgáltatást nyújt, ellátásokat közvetít, szervezési és gondozási tevékenységet végez

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Reménysugarak vagy zsákutcák? Krónikus betegek viszonya az alternatív terápiákhoz

Reménysugarak vagy zsákutcák? Krónikus betegek viszonya az alternatív terápiákhoz Reménysugarak vagy zsákutcák? Krónikus betegek viszonya az alternatív terápiákhoz Purebl György Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Alternatív és/vagy kiegészítő terápiák? Egészségügyi rendszeren

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Szolnok, 2016. ápr. 26. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke Személyiség és szerep közötti viszony Magszerepek - foglalkozási

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Dr. Harrach Andor Pszichiáter, pszichoszomatika és pszichoterápia szakorvos D SE Magatartástudomámyi Intézet,

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Aphasia Centrum Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens SÉRÜLÉS FORMÁI A REHABILITÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSI SAJÁTOSSÁGOK:

Részletesebben

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe A koragyermekkori intervenció, mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe Szűcs Sándor gyógytornász A korai fejlesztés és intervenció Születéstől kezdve jogosultak rá azok,

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az esztétikai nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az esztétikai nevelés a személyiség formálásának olyan sajátos útja, amelynek során az esztétikum hatásait tudatosan érvényesítjük a nevelési céljaink

Részletesebben

Kreatív Napok 2015 Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon

Kreatív Napok 2015 Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon Kreatív Napok 2015 Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon Mosoly tevékenység Ingyenes mese- és művészetterápiákkal segítünk a testi betegséggel együtt járó lelki problémák feldolgozásában kiegészítjük

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Tudatos jelenlét. Intenzív Mindfulness tréning. Dr. Szondy Mátéval. a pozitív pszichológia elismert hazai szakértőjével. 2015. szeptember 25-27.

Tudatos jelenlét. Intenzív Mindfulness tréning. Dr. Szondy Mátéval. a pozitív pszichológia elismert hazai szakértőjével. 2015. szeptember 25-27. Tudatos jelenlét Intenzív Mindfulness tréning Dr. Szondy Mátéval a pozitív pszichológia elismert hazai szakértőjével 2015. szeptember 25-27. Fotó: Iswanto Arif Vezetőknek, akiknek számít önmaguk hatékonysága

Részletesebben

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea.

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea. A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása re- kreáció Szűkebb értelmezésben: feltöltődés kalandsport, unikumsport más sportok rekreáció = sport A rekreáció eszmei és gyakorlati válasz, - tevékenységrendszer

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 55 762 03 Mentálhigiénés asszisztens Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A mentálhigiéné, az egészségmegőrzés és a rehabilitáció módszerei A vizsgafeladat

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?!

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK Néhány gondolat a statisztikák kapcsán KUTYAHARAPÁSI STATISZTIKÁK - MAGYARORSZÁG Kevés pontos adat, W54 BNO kód

Részletesebben

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése PK7A Továbbképzés címe: A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése Helyszín: Városi Óvodai Intézmény; Jászberény, Mártírok útja. Időpont..7.,..8.,..9., Oktató(k) Dr. Váry Annamária Résztvevők száma: 6

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc HÁZUNK NÉPE A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai Pálhegyi Ferenc TARTALOMJEGYZÉK Prológus 11 A pszichoterápia tüneteket kezel, Isten Igéje gyógyít 13 Tudomány-e a pszichológia? 13 A

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

Bálint Éva - Urbanics Ildikó

Bálint Éva - Urbanics Ildikó Bálint Éva - Urbanics Ildikó Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Koponya-agysérültek Rehabilitációs Osztálya ORFMMT XXXI. Vándorgyűlése 2012. Szombathely Ha nem tudom, hogy nem tudom, azt hiszem, hogy

Részletesebben

ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor

ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor I. Az életmód-tanácsadás általános kérdésköre 1. Ismertesse az életmód-tanácsadó és terapeuta működési területeit! 2. Ismertesse az életmód-tanácsadó és

Részletesebben

MINTAPROGRAM A MINŐSÉGI IDŐSKORÉRT

MINTAPROGRAM A MINŐSÉGI IDŐSKORÉRT MINTAPROGRAM A MINŐSÉGI IDŐSKORÉRT HU11-0005-A1-2013 4. Hírlevél Őszi Fény Idősek Otthona - épületszárny bővítés látványterve Mintaprogram a minőségi időskorért - HU11-0005-A1-2013 2. Oldal NAPIREND PROGRAM:

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kurucz Orsolya Ágnes Nikitscher Péter A kutatásról

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

Kritikai érzék fejlesztése GORDONKA

Kritikai érzék fejlesztése GORDONKA TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Témahét az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben.

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Élmények Minden ember számára fontosak az élmények, ahogy Önnek is, hiszen egy jó élmény örök

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Előzmények Szakmai fejlesztés

Előzmények Szakmai fejlesztés Előzmények Szakmai fejlesztés 2006 november: Igazgatói körlevélre, 5 éves távlatra készített Osztályos Fejlesztési Program keretében fogalmazódott meg először, egy olyan nappali ellátási forma létrehozása,

Részletesebben