MAGYAR FOTÓMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR FOTÓMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 MAGYAR FOTÓMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Budapest, május 25. Szamódy Zsolt elnök

2 A Magyar Fotóművészek Szövetsége 1956-ban alakult án 13.Pk /1999/10 sz. bírósági végzés alapján bejegyzett közhasznú társaságként működik. Elnöke: Szamódy Zsolt Elnökségének tagjai: Albertini Béla dr. Baki Péter Haris László Markovics Ferenc Sopronyi Gyula Vékás Magdolna Tevékenysége: A művészeti alkotó tevékenység kibontakoztatása és támogatása, a magyar művészet eszmei és művészi színvonalának őrzése, a fotóművészek magasrendű alkotásainak megismertetése minél szélesebb körben a hazai és külföldi érdeklődőkkel. Jelenleg 319 magánszemély tagunk van. A Magyar Fotóművészek Szövetsége tevékenysége Megkezdtük a Fotóhónap 2012 fesztivál előkészítését A Fotóhónap 2012 a Magyar Fotóművészek Szövetsége kétévente megrendezésre kerülő következő fesztiválja, amelyet az elmúlt évtizedben már ismert rendezvénnyé fejlesztettünk. Programunk fő célja a fotográfia kiemelkedő alkotóinak és műveiknek a bemutatása a szakma mellett a nagyközönség részére is. Rendezvényünkkel 2005-ben alapítóként csatlakoztunk a Photofestival Union-hoz, amely közel harminc tagot számláló nemzetközi szervezetként összefogja és koordinálja a hasonló célú fotófesztiválokat Európában. Fotóporta címmel nemzetközi portfolióbemutatót rendeztünk novemberben. A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója folytatta szerdánkénti előadás-sorozatát az ArtBázisban. A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója több kiállítást mutatott be.

3 A Senior Alkotócsoport új kiállítását Budapesten és több vidéki helyszínen mutatta be. Továbbfejlesztettük nemzetközi kapcsolatainkat: részt vettünk a Photofestival Union rendezvényein Párizsban, Bécsben, Hamburgban, Lodzban, Pozsonyban és más helyeken, ahol szövetségi tagok portfolióit is bemutatjuk. Bekapcsolódtunk az európai fotófesztiválok munkájába, prezentációt mutattunk be Bécsben, februárban. A tagságot hírlevelek útján rendszeresen tájékoztattuk. Szorosan együttműködtünk a fotós társszervezetekkel (Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, MÚOSZ Fotóriporteri szakosztály) és fotográfiai intézményekkel, galériákkal, kiállítóhelyekkel, a Magyar Fotográfusok Házával, a Magyar Fotográfia Múzeummal és a Magyar Fotográfia Alapítvánnyal. Pályázatokat bonyolítottunk le teljes körűen szaktanácsadással a Szövetség tagjainak és külső jelentkezőknek (Nemzetközi Visegrádi Alap, Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága, a NKA-nál cca pályázat). Segítséget biztosítottunk különböző fotópályázatok kiírásához és lebonyolításához.

4 Számviteli beszámoló Mérleg eszközök és forrásainak változása A Magyar Fotóművészek Szövetsége eszközei / forrásai összesen 6836 eft-tal növekedtek a évhez képest. Eszközök: A befektetett eszközök állománya 3025 e. Ft.-tal csökkent az előző évhez képest. A tárgyi eszközök csökkenése az évben elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás következménye (terven felüli és rendkívüli értékcsökkenést nem számoltunk el). A szűkösen rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségeink évben tárgyi eszköz beszerzését csekély mértékben tették csak lehetővé, az elromlott nyomtató helyett egy újat kellett beszerezni. Az immateriális javak, tárgyi eszközök a bekerülési érték alapján kerülnek a mérlegben kimutatásra. Az ,- Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszköz, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek értékcsökkenését a használatbavételkor egy összegben számoljuk el. A maradványérték meghatározása a számviteli politika mellékletében eszközcsoportonként az egyedi értékelés elvét szem előtt tartva kerül meghatározásra, azon kivétellel, hogy a ,- Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöknél, a szellemi termékeknél, ügyvitel-technikai gépeknél, számítástechnikai berendezéseknél értékhatár nélkül maradványértékkel nem számolunk. A leírási kulcsok a számviteli politika mellékletében eszközcsoportonként kerültek meghatározásra. A pénzeszközök év végi állományának nagy arányú növekedése a Nemzeti Kulturális Alapprogram által nyújtott céltámogatások lebonyolítói feladataiból adódik. Az Alapprogram céltámogatásai és alkotói támogatásai a megvalósulásig (alkotói támogatás esetén a havi rendszeres részletekben történő kifizetésig) szervezetünk elkülönített számláján állnak rendelkezésre, a társaság pénzeszközeit növelik. Az átfutó pénzeszközöket rendszeres havi kifizetés formájában kerülnek a pályázók számlájára. Számlavezető bankunk, a Budapest Bank Rt. A Magyar fotóművészek Szövetségének készletei nincsenek. A Követelésként nyilvántartott e. Ft az év végén áthúzódó pályázati célok megvalósítására kiadott összegek évben történő elszámolásának eredménye. Pénzeszközeink között szervezetünk saját eszközein felül az átfutó december 31-ei állapotnak megfelelően szervezetünknél lévő (lebonyolítói tevékenységünkből adódó) pénzeszközöket is nyilvántartjuk (elkülönített számlánkon).

5 Források: Az induló tőke összetétele és összege nem változott az előző évekhez képest. A tulajdonosi arányok és tulajdonosi szerkezet is változatlan. A évben a Magyar Fotóművészek Szövetsége közhasznú tevékenység keretében az Alapszabályban meghatározott módon (önköltségi áron) különböző célú és szintű felnőttképzési kurzusok indítását tervezte, sajnos jelentkezők hiányában nem sikerült megvalósítani. A Magyar Fotóművészek Szövetségének hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek. Rövid lejáratú kötelezettségek között a különböző céltámogatásra ideiglenesen (lebonyolítóként) társaságunknál lévő pénzeszközöket tartjuk nyilván, ahol a kifizetés határideje évben válik esedékessé. A Magyar Fotóművészek Szövetségének lejárt köztartozásai és egyéb lejárt tartozásai nincsenek. A Magyar Fotóművészek Szövetsége elnöke, elnökségi tagjai és más tisztviselői részére prémiumot, jutalmat és egyéb juttatást nem fizetett. Részükre kölcsönt, előleget nem folyósított, nevükben garanciát nem vállalt.

6 EREDMÉNYKIMUTATÁS A Magyar Fotóművészek Szövetsége évi árbevétele a tagok tagdíjbefizetéseiből (1641. eft), a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásából (157.eFt), Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától pályázati úton nyert működési támogatásból (2900.eFt), a Szövetség cél szerinti bevételéből eft), a Nemzeti Kulturális Alapprogramtól pályázati úton történő céltámogatások (33154 eft) és egyéni pályázatok lebonyolításából származó bevételek. A Szövetség célja a művészeti alkotó tevékenység kibontakoztatása és támogatása, ezért szerveztünk önköltségi áron tanfolyam-jellegű fotószemléleti oktatásokat és nyomtattunk hozzá tankönyveket. A könyvek értékesítéséből származó bevételeket is itt szereltettük. A cél szerinti kiadások az oktatással kapcsolatban felmerülő költségeket tartalmazzák. A évben más jellegű cél szerinti juttatás nem került kifizetésre. A Magyar Fotóművészek Szövetsége évi működési költségeit 31,09 %-ban a pályázati úton nyert támogatások teszik ki, a saját forrás 66,53 %, egyéb támogatások 2,38 % volt. A pályázatokon nyert támogatások összegével minden esetben határidőre, a támogatási szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően számoltunk el. A Magyar Fotóművészek Szövetségének évben 2 főállású alkalmazottja volt és 1 esetben fizetett ki megbízási díjat évi bérköltség 2829 eft évi megbízási díjak 60 eft évi befizetett bérjárulék 764 eft Anyagjellegű ráfordítások eft. Az iroda működéséhez szükséges nyomtatvány, irodaszer, szakkönyv, folyóirat, eszköz karbantartási költségek, kommunikációs költségek, ügyvédi, közjegyzői és más tanácsadói szolgáltatások igénybevételére kifizetett összegek kerültek kimutatásra, valamint a megrendezett Fotóhónappal kapcsolatos költségeket tartalmazza évi értékcsökkenési leírás nincs, minden eszközünk elértéktelenedett évi egyéb ráfordítások: 980 eft. A fizetett nem anyagjellegű szolgáltatásokat, oktatási és továbbképzési költségeket, fizetett pályázati díjakat, illetéket és bankköltségeket tartalmazza.

7 Budapest, május 25.. A Magyar Fotóművészek Szövetsége évben működési költségek fedezésére pályázatai alapján a NEFMI-től 2900.e.Ft. támogatást kapott. A támogatások részben fedezték a Szövetség 2 alkalmazottjának munkabérét, a kommunikációs és egyéb fenntartási költségeket. A cél szerinti juttatások nagyrészt a NKA pályázatain nyert művészeti céltámogatásokból állnak, társaságunk lebonyolítóként elkülönített számlán kezeli és (ütemezett formában, az elszámolási határidő figyelembe vételével) fizeti ki a pályázó részére évben az alábbi céltámogatások érkeztek számlánkra: Iktatószám Küldve Azonosító Pályázó Kapott_összeg 020/2011 NKA 1806/1743 Németh Andrea /2011 NKA 1802/0782 Farkas Zsuzsanna /2011 NKA 1802/0820 Normantas Paulius /2011 NKA 1802/0846 Urbán Tamás /2011 NKA 1806/1657 Féner Tamás /2011 NKA 1802/0842 Tengölics László /2011 NKA 1806/1799 Zsila Sándor /2011 NKA 1802/0832 Spilák Zsuzsanna /2011 NKA 1802/0806 Kovalovszky Dániel /2011 NKA 1802/0805 Konczné Bege Nóra /2011 NKA 1802/0826 Shapir-Schiller Noa Yael /2011 NKA 1802/0789 Hegedűs 2 László /2011 NKA 1812/0812 Sipos Zoltán /2011 NKA 1802/0783 Fazekas István /2011 NKA 1802/0821 Rosta József /2011 NKA 1802/0845 Tóth Barnabás /2011 NKA 1806/1777 Szél Ágnes /2011 NKA 1802/0767 Barta Zsolt Péter /2011 NKA 1802/0839 Szombat Éva /2011 NKA 1806/1649 Cseh Gabriella /2011 NKA 1802/0765 Baki Péter /2011 NKA 1802/0810 Kunkovács László /2011 NKA 1812/0799 Molnár Zoltán /2011 NKA 1802/0780 Eperjesi Ágnes /2011 NKA 1602/3254 Eperjesi Ágnes /2011 NKA 1802/0786 Gőbölyös Luca /2011 NKA 1802/0834 Szabó Dezső

8 Iktatószám Küldve Azonosító Pályázó Kapott_összeg 147/2011 NKA 1802/0775 Díner Tamás /2011 NKA 1802/0794 Hossala Tamás /2011 NKA 1808/0254 FFS /2011 NKA 1806/1713 FFS /2011 NKA 1806/1653 Drégely Imre /2011 NKA 1802/0811 Kovács Szilárd /2011 NKA 1802/0825 Schild Tamás /2011 NKA 1806/1767 Szamódy Zsolt /2011 NKA 1802/0808 Kovács Bence /2011 NKA 1802/0791 Hermann Ildikó /2011 NKA 1802/0788 Gulyás Miklós /2011 NKA 1812/0789 Hamarits Zsolt /2011 NKA 1821/0140 Németh Andrea /2011 NKA 1808/0263 MFSZ /2011 NKA 1802/0785 Fekete Zsolt /2011 NKA 1802/0776 Dobos Tamás /2011 NKA 1802/0784 Fátyol Viola /2011 NKA 1802/0840 Tamási Miklós /2011 NKA 1812/0831 Horváth Dávid /2011 NKA 1813/0161 Korniss Péter Összesen: Egyéb szerezettől kapott céltámogatások: Dátum Támogató Hiv.szám Támogatott Összeg 373/2011 Hungart MFSZ /2011 Hungart MFSZ Senior összesen: Az elkülönített számlánkra befolyt céltámogatások összegével elszámoltunk a szerződésekben előírt határidők figyelembe vételével.

A NATURART Magyar Természetfotósok Szövetsége Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es évről

A NATURART Magyar Természetfotósok Szövetsége Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es évről A NATURART Magyar Természetfotósok Szövetsége Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es évről A Magyar Természetfotósok Szövetség 1990-ben alakult. 1990. március 5.-én Pk.60.006/1990/3.sz.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) Sorszám MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2009.december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2009.január 01-től 2009.december.31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság neve:

Részletesebben

Frank Ignác Alapítvány

Frank Ignác Alapítvány Frank Ignác Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2010. év Kelt: Budapest, 2011. március 21. A FB által elfogadott beszámoló 1 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Költségvetési támogatások

Részletesebben

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. beszámolójának mérlegét, illetve eredmény-levezetését a Számviteli törvény, illetve

Részletesebben

Egyszerűsített Éves Beszámoló

Egyszerűsített Éves Beszámoló 1 8 1 3 8 9 7 3 8 4 1 2 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Az alapítvány megnevezése: Trefort-kert Alapítvány Az alapítvány címe: 1088 Budapest, Rákóczi út 5. 2011 Egyszerűsített Éves Beszámoló Időszak: 2011.01.01-2011.12.31.

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Készítette: Halász Sarolta gazdasági vezető A Magyar Úszó Szövetség gazdálkodása Látta, egyetért: Dr. Szabó Tünde főtitkár Magyar

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. 2012. év. Kelet-Közép-Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány. 1014 Budapest, Úri utca 49

Közhasznúsági jelentés. 2012. év. Kelet-Közép-Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány. 1014 Budapest, Úri utca 49 Közhasznúsági jelentés 2012. év Kelet-Közép-Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány 1014 Budapest, Úri utca 49 Budapest, 2013.05.31 Társadalmi szervezet vezetője Közhasznúsági jelentés részei 1. Számviteli

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2011.

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A KÖTHÁLÓ

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Vincellér Alapítvány 19185552-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Érd, 2014. május 20. Készítette: Forró Erika Jóváhagyta:

Részletesebben

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2007. Budapest, 2008. május

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET I. Általános kiegészítések 1. A Pénztár bemutatása a.) A Pénztár elnevezése: VITAMIN Egészségpénztár Rövidített neve: VIT 97 b.) Alapítója: A Magyar Villamos

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

1. AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA

1. AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA 1. AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA 1.1. Az Egyesület adatai A/ Az Egyesület: neve: Zalai Falvakért Egyesület címe: 8900 Zalaegerszeg Kosztolányi u. 10. telefonszáma: 92/511-260 adószáma: 19269830-1-20 KSH száma:

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben