KIVONAT. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVONAT. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből:"

Átírás

1 Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. KIVONAT Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 24/2011. (VI. 22.) Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának határozata évi költségvetéséről A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló évi CVII. Tv-ben biztosított jogkörében eljárva az évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban Áht) 65. (5) bekezdése alapján és a Magyar Köztársaság Költségvetéséről szóló évi CLXIX.. Törvény többcélú kistérségi társulásokra vonatkozó fejezetei alapján a évi költségvetésről az alábbi határozatot hozza. A határozat a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulásra, a Társulás Munkaszervezetére és az intézményeire terjed ki A határozat tervezetét és a mellékleteit az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. Rendelet 36. -a alapján készítettük el, figyelembe véve a 39.. Társulásokra vonatkozó szabályait. A határozatban alkalmazott főbb bevételi és kiadási jogcím csoportok a fenti kormányrendeletben foglaltak szerint kerültek meghatározásra. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a költségvetési címrendet évre a következők szerint határozza meg: Címrend: 1. A Társulás és a Munkaszervezet 2. Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 3.Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központ 3. A társulás bevételei A Társulási Tanács a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetésének bevételi főösszegét e Ft-ban állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti forrásonként.

2 4. A társulás kiadásai A Társulási Tanács a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetésének kiadási főösszegét e Ft-ban határozza meg a 3. számú melléklet szerint. - Személyi jellegű kiadások: ezer Ft - Munkaadókat terhelő járulékok: ezer Ft - Dologi kiadások: ezer Ft - Támogatás ért. pénzeszköz átad ezer Ft - Ellátottak pénzbeli juttatásai: 516 ezer Ft - Pm. befiz. kötelezettség: ezer Ft alulfinanszírozás: ezer Ft Működési kiadás összesen: ezer Ft Felhalmozási kiadás: ezer Ft Felújítási kiadások: ezer Ft Tartalékok ezer Ft Kiadási Főösszeg: ezer Ft Ebből: A Munkaszervezet és TOURINFORM kiadásait összesen e Ft összegben - Személyi jellegű kiadások: ezer Ft - Munkaadókat terhelő járulékok: ezer Ft - Dologi kiadások: ezer Ft - Pm. befiz. kötelezettség: ezer Ft alulfinanszírozás: ezer Ft Működési kiadás összesen: ezer Ft Felhalmozási kiadás: ezer Ft Felújítási kiadások: ezer Ft Kiadási Főösszeg: ezer Ft a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiadásait e Ft összegben a (3/b melléklet szerint) - Személyi jellegű kiadások: ezer Ft - Munkaadót terhelő járulékok ezer Ft - Dologi kiadások: ezer Ft - Ellátottak pénzbeli juttatásai: 516 ezer Ft Működési kiadás összesen: ezer Ft Felhalmozási kiadás: ezer Ft Felújítási kiadások: ezer Ft Kiadási Főösszeg: ezer Ft 2

3 a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központ (Abony) kiadásait e Ft összegben a 3/c melléklet szerint - Személyi jellegű kiadások: ezer Ft - Munkaadókat terhelő járulékok: ezer Ft - Dologi kiadások: ezer Ft Működési kiadás összesen: ezer Ft Felhalmozási kiadások: ezer Ft Kiadási Főösszeg: ezer Ft az átadott pénzeszközök kiadásait e Ft összegben a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalékok összegét a 6. számú melléklet szerint e Ft összegben határozza meg. A bevételi és kiadási előirányzatok visszamenőleg január 01-től tartalmazzák a beszedett bevételeket és teljesített kiadások előirányzatát is. 5. A Társulási Tanács a mérlegszerű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6. A Társulási Tanács a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás beruházási és felújítási kiadásait az 5. számú melléklet szerinti feladatokra ezer Ft összegben hagyja jóvá. 7. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás engedélyezi, hogy a Ceglédi Szociális és Gyermekjóléti Központ az alkalmazásában álló dolgozók önkéntes nyugdíjpénztári befizetéseihez hozzájáruljon az alapilletményük 5 %-ának mértékéig és havonta 500 Fttal. A juttatás feltétele, hogy a dolgozó legalább 5 éve közalkalmazott legyen és az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig legfeljebb 10 év legyen hátra. A kiadásokat az intézmény a saját bérmegtakarítása terhére teljesítheti, Cegléd városa ezen kiadásokhoz nem biztosít támogatást. 8. A Társulási Tanács a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás a Munkaszervezet és a Társuláshoz tartozó intézmények évi létszámát a 7. számú melléklet szerint összesen 185 főben határozza meg: A Munkaszervezet létszámkerete 6 fő határozatlan időre kinevezett + három fő határozott időre kinevezett közalkalmazott. A Társulási Tanács engedélyezi, hogy a közcélú foglalkoztatás keretében szerződéssel foglalkoztasson + egy főt. 3

4 A Ceglédi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ létszáma: 134 fő + egy fő határozott időre kinevezett közalkalmazott. Illetve 5 fő megváltozott munkaképességű foglalkoztatott. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központjának létszáma 31 fő + két fő határozott időre kinevezett közalkalmazott. Illetve 3 fő megváltozott munkaképességű foglalkoztatott, összesen 36 fő. A határozott időre kinevezett közalkalmazottak, illetve a megváltozott munkaképességű dolgozók a Munkaügyi Központtal létrejött támogatás keretében alkalmazhatók. 9. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai a Társulás működési kiadásaihoz, a január 01.-i lakosságszám alapján számított 5 Ft/fő/év összeggel járulnak hozzá. A Társulásban részvevő önkormányzatok így kiszámított hozzájárulása támogatás értékű működési célú átadott átvett pénzeszköz. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10. A Társulási Tanács a saját hatáskörű előirányzat módosításáról a 292/2009. (XII.19.) államháztartás működési rendjére vonatkozó szabályoknak megfelelően, de legalább a féléves beszámoló, a háromnegyed éves beszámoló, valamint az éves beszámoló fordulónapjáig bekövetkezett gazdasági eseményekre vonatkozóan dönt. 11. A Társulási Tanács felhatalmazza a munkaszervezet vezetőjét, hogy a költségvetési elszámolási számlán képződő szabad pénzeszközt éven belüli kamatozó betétként elhelyezze, vagy államkötvényben lekösse, az alapvető likviditási szempontok figyelembevételével. 12. A Társulási Tanács felhatalmazza a munkaszervezet vezetőjét, hogy a társult önkormányzatok kötelezettségeit a Társulás felé, a követeléseikkel szemben - számvitelre vonatkozó törvények betartása mellett, - érvényesítse. A megállapodásról jegyzőkönyvet kell felvenni. A társult önkormányzatok a követeléseiket ugyanebben a formában érvényesíthetik. Hatályba lépés 13. A határozat rendelkezéseit január 01-től alkalmazni kell. A tárgyévben a határozat elfogadását megelőző időszakban keletkezett bevételek és teljesített kiadások beépülnek a költségvetésbe. A költségvetés végrehajtásáért a társulás elnöke felelős. Földi László elnök 4

5 Határozat hiteléül: Zsidai Péter Határozatot kapja: 2740 Abony, Kossuth Lajos tér Albertirsa, Irsay Károly u Cegléd, Kossuth tér 1. Helyben 2737 Ceglédbercel, Pesti út Csemő, Petőfi S. u Dánszentmiklós, Dózsa Gy. u Jászkarajenő, Rákóczi u Kocsér, Szent István tér Kőröstetétlen, Kocséri út Mikebuda, Fő u Nagykőrös, Szabadság tér Nyársapát, Béke u Tápiószőlős, Kossuth L. út Törtel, Szent István tér Újszilvás, Szent István út 6. 5

6 Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. KIVONAT Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 25/2011. (VI. 22.) Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának határozata A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsa: 1.) A Budai út (46125 j. út) melletti kerékpársáv és kerékpárút kialakítása tárgyban megkötött vállalkozási szerződés módosítására felhatalmazza elnökét a 2. és 3. pontban leírtaknak megfelelően. 2.) Hozzájárul az 1. pontban említett szerződés határidejének legkésőbb augusztus 31-ig való meghosszabbításához. 3.) Hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontba szereplő szerződésbe harmadik félként a Magyar Közút Zrt. belépjen. 4.) A 1. pontban szereplő beruházás számszaki megosztását a Pro Regió Kht. egyetértéséhez köti. 5.) Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Határozat hiteléül: Zsidai Péter Felelős: Földi László elnök Határozatot kapja: 2740 Abony, Kossuth Lajos tér Albertirsa, Irsay Károly u Cegléd, Kossuth tér 1. Helyben 2737 Ceglédbercel, Pesti út Csemő, Petőfi S. u Dánszentmiklós, Dózsa Gy. u Jászkarajenő, Rákóczi u Kocsér, Szent István tér Kőröstetétlen, Kocséri út Mikebuda, Fő u Nagykőrös, Szabadság tér Nyársapát, Béke u Tápiószőlős, Kossuth L. út Törtel, Szent István tér Újszilvás, Szent István út 6. 6

7 Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. KIVONAT Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 26/2011. (VI. 22.) Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának határozata A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsa: 1.) Utasítja a Munkaszervezet megbízott vezetőjét, hogy készítse elő a logopédia és gyógytestnevelés feladatellátásának átszervezését az érintett települések egyetértésével. 2.) Felhatalmazza a Társulás elnökét a megállapodások módosítására és aláírásra. 3.) Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal, a 2. pont esetében augusztus 31. Felelős: Földi László elnök Határozat hiteléül: Zsidai Péter Határozatot kapja: 2740 Abony, Kossuth Lajos tér Albertirsa, Irsay Károly u Cegléd, Kossuth tér 1. Helyben 2737 Ceglédbercel, Pesti út Csemő, Petőfi S. u Dánszentmiklós, Dózsa Gy. u Jászkarajenő, Rákóczi u Kocsér, Szent István tér Kőröstetétlen, Kocséri út Mikebuda, Fő u Nagykőrös, Szabadság tér Nyársapát, Béke u Tápiószőlős, Kossuth L. út Törtel, Szent István tér Újszilvás, Szent István út 6. 7

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Berente Községi Önkormányzat 19/2014.(XII.1.), 18/2014.(XI.14.), 14/2014.(IX.5.) és 13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 2./2015./III.16./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 2./2015./III.16./ R e n d e l e t e KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: nyílt 2./2015./III.16./ R e n d e l e t e az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Vatta

Részletesebben

1. számú előterjesztés

1. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II..) önkormányzati rendelete

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II..) önkormányzati rendelete Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II..) önkormányzati rendelete Szigliget Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete. Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete. Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Kistolmács Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Kistolmács Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Kistolmács Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetése - 1 - Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (III.4.)

Részletesebben

költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait

költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester, Barna Zoltán,

Részletesebben

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetésről

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetésről BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben