EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. Betegek és beteggondozók napja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. Betegek és beteggondozók napja"

Átírás

1 Új évfolyam 82. szám 2006 február - böjtelő hava S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Betegek és beteggondozók napja Kedves testvéreim! február 11-én, a Boldogságos Szűzanya Lourdes-i jelenésének liturgikus ünnepén tartjuk a Betegek XIV. Világnapját. Az elmúlt évben Yaoundéban (Kamerun), a Mvolyéi Mária-kegyhelyen tartották a világnapot, amikor a hívek és főpásztoraik az egész afrikai kontinens nevében újból kifejezték lelkipásztori elkötelezettségüket a betegek iránt. Az idei világnap helyszíne az ausztráliai Adelaide, ahol az események csúcs pontjaként az Eucharisztiát a Xavéri Szent Ferenc tiszteletére szentelt katedrálisban ünnepelték, aki a keleti népek fáradhatatlan misszionáriusa volt. Az Egyház ilyen módon kívánja kifejezésre juttatni, hogy különös gondoskodással fordul a szenvedők felé, és ezúttal hívja fel a közvélemény figyelmét a mentális betegségekkel kapcsolatos problémákra, amelyek immáron az emberiség egyötödét érintik, valós és sajátos veszélyt jelentve a társadalomra és az egészségre. Ezekkel a szavakkal kezdi XVI. Benedek pápa üdvözlő levelét, melyet a betegek világnapja alkalmával küldött a keresztény világba: Ebben az évben, különösen azokra a betegekre figyeltünk, akik mentális problémákkal küzdenek, s akik egyre inkább a társadalom peremére szorulnak, abból a meggondolásból, hogy velük egyre nehezebb foglalkozni, s egyre kevesebb az esélyük a gyógyulásra, a rehabilitációra, a társadalomba való teljes visszailleszkedésre. A fogyasztásra berendezkedett társadalmunk egyénenként és közösségként is abban az illúzióban ringatja magát, hogy körülötte mindenki beteg lehet és lesz, csak egyedül őt kerüli el a betegség, egyedül neki nem kell szembe néznie a betegséggel, egyedül ő nem szorul majd embertársai gondozására, megértésére, bátorítására, segítségére és szeretetére. Ez a hamis illúzió érleli meg azt a magatartást, azt a szemléletmódot, hogy a beteg ember teher a társadalomnak, hogy a beteg embert ki kell taszítani, mellékvágányra kell helyezni, mint olyant, aki már nem termel, aki már teher a családnak, a társadalomnak, az egészségbiztosítónak. Egyre több ország veszi be jogrendjébe a kegyes halál intézményét és lehetőségét, törvényesítve az eutanáziát, nem egy alkalommal kaput nyitva a visszaéléseknek és alkalmat adva a szabályos, de törvényesnek mondott gyilkosságnak. (folytatása a második oldalon)

2 Minden emberben mélységes vágy él, hogy egészséges és boldog legyen, hogy betöltse helyét az életben, testi-lelki erőinek teljes birtokában és használatával. Irtózik attól az úttól, amelynek jelzőtáblái: szenvedés, betegség, rokkantság, mentális problémák, mindenféle nelkülözés. Pedig milyen hamar, pillanatok alatt lehetünk és leszünk betegek. A betegség pedig teljes mértékben meg tudja változtatni az ember életét. Három nagy felfedezést tettem abban az időszakban, amikor beteg lettem: 1. Egy betegségből sohasem kerülünk ki úgy, ahogyan belekerültünk. Nyomait és jegyeit egész életünkre hátrahagyja. 2. Egyre világosabban belátom, hogy nem vagyok pótolhatatlan, hogy eddigi működési területemen kicserélhetnek mással, hogy mindennek nélkülem is mennie kell és megy is. Ez a gondolat fáj és megrémiszt. S a lelki fájdalom mellett ott van az elviselhetetlennek tűnő, szűnni nem akaró fizikai fájdalom. Amikor minden mozdulat kín, amikor minden mozdulatnál rászorulsz a segítségre. 3. A első napok, hetek harmadik nagy fölfedezése: Isten életemnek ezen a pályáján is jelen van! Nem vagyok magamban, életemnek továbbra is van értelme és célja, szenvedésem nem hiábavaló szenvedés, mert Isten szeretettel és bátorítással jelen van az életemben, jelen van a szenvedésemben, és nem valahol az egek felett, hanem azon a helyen, ahol élek, jelen van itt és most, éppen itt a betegágyamon, a betegszobámban. Jelen volt eddig is. Jelen volt a balesetnél, jelen volt a műtéteknél, jelen van gyógyulásomnál, jelen van életem minden pillanatában. 2 (folytatás az első oldalról) Szeretett jó testvérek! Minden évben, február 11-én, a Szűz Anya Lourdes -i jelenésének napján a keresztény világ azokra a testvérekre gondol, azokkal a testvérekkel vállal sorsközösséget, és azokért imádkozik, akik a betegség nehéz, kétségbeejtő és hitet próbáló keresztjét hordozzák. Nagyon sokszor nem értjük meg és nem fogjuk fel igazi értelmét az emberi szolidaritásnak addig, amíg magunk is nem esünk át a szenvedés, betegség, tehetetlenség, kiszolgáltatottság és rászorultság nehéz percein. Amikor szenvedő és beteg emberekre gondolunk, és értük imádkozunk, akkor elmélkedjünk arról is, hogy milyennek is kell lennie az érdemszerző szenvedésnek? Íme, néhány szempont a teljesség igénye nélkül: 1. Szenvedésem legyen Krisztusért vállalt szenvedés. Aki utánam akar jönni, az vegye fel mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem. Jézus nem ígért egyetlen egy kereszténynek sem könnyű, gondtalan és szenvedés mentes életet. 2. Szenvedésem legyen érdem - szerző. Fogadjam el zúgolódás nélkül, ne lázadjak, hogy miért éppen én, miért éppen engem próbál meg az Isten. 3. Viseljem megadással, türelemmel és lehetőleg derűsen, abban a tudatban, hogy Jézus velem szenved, velem van a megpróbáltatás idején. 4. Ajánljam fel szenvedésem Istennek. Így nem vesz kárba. Nagyon sokszor a szenvedés felajánlása hozza meg a békét, a bűnös megtérését, a haragosok kibékülését, a gyűlölködés megszűnését. 5. Erősítsen meg hitemben. A szenvedés és betegség megtisztít. Kilúgozza belőlem az önzést, a magabiztosságot, a beképzeltséget. Rádöbbent arra, hogy nem

3 tudok csak egyedül megállni az életben, hogy rá vagyok utalva embertársamra, az ő segítségére, megértésére, imájára, szerete - tére és nem utolsó sorban sajnálatára. Ismerős mindannyiunk előtt a getszemáni kerti jelenet. Jézus haláltusáját vívja. Előre látja a rá váró szenvedéseket. Félelmében vért izzad, a legmélyebb lelki gyötrelmeken megy keresztül. Kéri az Atyát: ha lehetséges kerülje el a szenvedések kelyhét, ne kelljen kiinnia, ne keljen végig szenvednie a rá váró kereszthalált, de zárszóként kimondja: mind azonáltal legyen meg a te akaratod. Isten akarata érvényesüljön életében, Isten akarata érvényesüljön életemben. Jézus szenve dését fokozza az egyedüllét, a magárahagyottság. Szerencsére hála Istennek a betegek jó része sokkal jobb helyzetben van, mint Jézus volt. Ott vannak az orvosok, ott vannak az ápolók, a gondozók, akik igyekeznek mindent megtenni, hogy a szenvedés könnyebb legyen, hogy a betegség elviselhetőbbé váljék. Kedves orvosok és ápolók! Nem akarok innen a szószékről tanácsokat és irányelveket adni. Hypokráteszi esküjük mélyen a lelkiismeretükbe van írva, minden tettük, döntésük ennek van alávetve, ha azonban ez eskü mellé társul a keresztény hit, ha a betegben nem csak pácienst, hanem magát Jézust látják, Jézust gondozzák és gyógyítják, akkor betegeink valóban megértik és megérzik Isten jelenlétét a szenvedés és megpróbáltatás nehéz perceiben. Azért imádkozunk ma, hogy Isten adjon önöknek nagyon sok türelmet, nagyon sok szeretetet a beteg iránt, hogy áldozatos munkájuk valóban hivatás és ne foglalkozás legyen, hogy soha ne az egyéni érdek, hanem a beteg érdeke legyen az első helyen. Szomorúan tapasztaltam nem egy alkalommal, hogy a kórházból távozó beteg egy mosoly, hálás kézfogás, vagy éppen egy köszönöm nélkül hagyja el orvosait, betegápolóit. Szomorú és kiábrándító. Engedjék meg, hogy most ezen feledékeny betegek helyett is elmondjam: Isten fizesse fáradozásukat, áldozatkészségüket és gyógyító munkájukat. XVI. Benedek pápa levelével kezdtem elmélkedésemet. Az ő szavaival is szeretném befejezni: Evezz a mélyre! Krisztusnak ezen szavaival, amelyeket Péterhez és az apostolokhoz intézett, hívom én is a világ minden közösségét és különösképpen azokat, akik a betegek szolgálatában munkálkodnak, hogy Máriának, a Betegek Gyógyítójának segítségével tegyenek tanúságot Isten jóságáról és atyai gondoskodásáról. A Szent Szűz vigasztalja mindazokat, akiket a betegség megpróbál és őrizze meg azokat, akik a jó szamaritánus módjára, testi és lelki sebeiket enyhítve gondjukat viselik. Imáimban mindannyiukról megemlékezem és mindannyiukra küldöm áldásomat. Ámen. Hajdú János, plébános Elhangzott február 12-én, a betegek és beteggondozók napján Istenem segíts, hogy felismerjelek téged embertársaimban. A teremtett világ csodáinak láttán a te szépségeddel találkoztam mindig; ez adott erőt mindenhez, amit tettem, és mindenhez, amit elviseltem. De most azt kérem: hadd lássalak meg téged még közelebbről, még világosabban, még tökéletesebben embertársaim lelkében. Teilhard de Chardin 3

4 Ősi ír ima Ne haljunk meg kenet és bűnbánatok nélkül. Szólítson bennünket Isten nevünkön, és segítsen, hogy lelkünk egyenesen az égbe mehessen! Te és a tieid ne jussanak soha rossz végre, ne engedjen Isten elkárhozni minket. Ne találjon Isten szólítása felkészületlenül minket, és engedje, hogy az örök élet királyságának részesei legyünk, segítsen, hogy azonosuljunk az úttal és a feladattal, amelyet nekünk gondolt el. Ha bűnösek vagyunk, legyen hozzánk türelemmel az Úr és ne szólítson színe elé akkor. Isten szentjeinek dicsőséges serege, a Boldogasszony és Szent József őrködjenek életünk felett. Isten világossága vessen fényt lábunk elé az úton. Krisztus szentségeinek ereje és pecsétje jelöljön meg minket, hogy amikor az ég ajtaján kopogtatunk, ránk lehessen majd ismerni. Halálunk óráján várjon ránk elkészített fekvőhely az égben. Éljünk száz esztendőt és még egy bűnbánati évet hozzá, hogy késedelem nélkül jussunk a mennyországba. Imádság az orvosért Orvost is engedj magadhoz, hisz az Úr rendelte őt; el ne távozzék mellőled, mert szükség van fáradozására. Mivel van idő, mikor kezükre kell magad bíz - nod, hisz ők is könyörögnek az Úrhoz, hogy enyhülést és egészséget adjon az ő működésük által (Sir 38,11-14). Mindenható, örök Isten, aki szent Fiadat azért küldted a földre, hogy a világ orvosaként a bűnből eredő testi és lelki fogyatkozásokra gyógyulást hozzon, adj részt orvosainknak az ő gyógyító erejéből, hogy a tudomány és a bölcsesség lelke által megvilágosítva, betegségünket biztosan felismerjék, hatékonyan gyógyítsák; és így a te akaratod szerint ép testben készülhessen lelkünk az örök üdvösségre. Ámen. 4

5 Farsang Vízkereszttől Hamvazószerdáig (január 6-tól március 1-ig) tart az úgynevezett farsangi idő. Már a középkorban is a vidámság, a mulatság időszakának számított. Ilyenkor tartották a legtöbb esküvőt, lakodalmat. A házasságkötés napja a hétfő vagy a szerda volt, hogy a mulatság ne zavarja a vasárnap megszentelését - a hívők el tudjanak menni vasárnap szentmisére. A katolikus egyház liturgiájában ez a rövidebb évközi idő, ilyen kor a remény színében, zöldben misézik a pap. A farsang csúcspontját a farsangot lezáró háromnapokon éri el (farsang vasárnapján, farsanghétfőn és húshagyókedden). Ilyenkor szinte tobzódássá fajulnak a mulatságok, a felszabadult életörömöt hirdető dramatizált játékok, utcai felvonulások. A háromnapok egyik leglátványosabb része a húshagyókedd esti bált követő bőgő - temetés volt, hogy éjfél után elcsituljanak a zajos mulatságok, kezdetét vegye a nagyböjt. A farsangi ünnepkör legfeltünőbb mozzanata a jelmezes-álarcos alakoskodás. A XV. század óta szólnak az adatok a férfinői ruhacseréről, álarcviselésről, az állatalakoskodások különböző formáiról. A királyi udvartól a kis falvakig mindenütt farsangoltak hazánkban. A XVI. századtól említik Cibere és Konc, vagyis a Böjti Ételek és a Húsételek tréfás küzdelmét is. Napjaink leglátványosabb farsangi alakoskodása a Mohácson lakó délszlávok csoportos busójárása. A busók fában faragott álarcokban jelennek meg, mozgásuk, viselkedésük rituálisan meg van szabva. A busóálarcot eredetileg csak a felnőtt sokác férfiaknak volt szabad felölteniük, a legények másfajta álarcot viseltek. A farsangi alakoskodók általában kis párbeszédes jeleneteket is előadnak. A farsangi lakodalmas játékok közül leglátványosabb a Nyugatdunántúli rönkhúzással összekötött móka - házasság. A kidöntött fát húzták végig az úton a leányokból, legényekből álló párok. A rönkhúzást olyankor rendezték meg, mikor a községben abban az évben nem volt lakodalom. Szokásos volt a farsang idején a lányok, asszonyok külön farsangolása is. A magyar farsang kifejezés a húshagyókedd, farsang éjszakája jelentésű német Fastnacht szóból, pontosabban annak bajor-osztrák változatából, a Faschung vagy Fasching kifejezésből származik. Ennek az időszaknak másik el - nevezése a karnevál. A hús elhagyása jelentésű, középkori latin carnelevare szóból alakult ki, de cartrus navalis-nak nevezték azt a kereken guruló, hajó formájú szekeret, amelyet minden évben, tél végén vidám, álarcos tömeg húzott végig az ókori Róma utcáin. A természet újjászületését köszöntő tavaszünnpeségeket tartották ilyenkor. A régi görögök Dionüszosznak áldoztak, míg az ókori Rómában a február 15-én rendezett Lupercalia-ünnepeken kecskét szenteltek az isteneknek. Ezeket a régi, pogány ünnepeket később az egyház keresztény tartalommal töltötte meg. A középkorban is tovább éltek ezek az álarcos, állatjelmezes felvonulások. A reneszánsz Firenzében az álarcosbálok védnöke maga a városállam Mediciuralkodója, Lorenzo il Magnifico volt. A mai napig őrzi ezt a hagyományt a Velencei karnevál, amely külföldről is nagyon sok látogatót vonz, ez talán Európa leghíresebb karneválja. Brazíliában Rio de Janeiro a karnevál idejére a világ fővárosává válik. A világ legnagyobb ünnepére a brazilok szerint minden évben 300 ezer turista érkezik Rióba. 5

6 Tánc Volt egyszer egy mutatványos, aki városról városra járt táncolva és ugrálva, míg csak bele nem fáradt ebbe a nyughatatlan életbe. Akkor felhagyva a vándorlással, belépett egy kolostorba. De miután az addigi életét légtornászként ugrálással, tánccal, cigánykerekezéssel töltötte, a szezetesi élet idegen volt a számára. Egy imát sem tudott elmondani, sem egy zsoltárt elénekelni. Némán járt-kelt, és amikor látta, hogy mindenki imádkozik, és kórusban énekelnek a szerzetesek a szentmisén, nagyon elszégyellte magát. - Egyedül én nem értek semmihez... Mit keresek én itt? Imádkozni sem tudok, teljesen hasznavehetetlen vagyok, nem érdemlem meg még a szerzetesi ruhát sem, amit rám adtak. Egy napon, mikor a társai közösen imádkoztak a templomban, bánatában az egyik oldalkápolnába menekült. - Ha már nem tudok imádkozni, mint a társaim, legalább azt meg akarom tenni, ami tőlem telik - gondolta, és gyorsan levetette a szerzetesi ruháját. Ott állt tarka köntösében, amelyben mutatványosként vándorolt. Miközben a templomból beszűrődött társai éneke, elkezdett testévellelkével táncolni: előre-hátra, jobbra-balra, körbe-körbe. Néha a levegőbe vetette magát, és a legnehezebb táncot járta, hogy Istent dicsőítse vele. Amíg társai énekeltek, ő megállás nélkül táncolt, míg végül összesett a fáradtságtól. De az egyik szerzetestársa követte őt, és egy ablakon át figyelte táncát, majd titokban odahívta az apátot is. Az másnap hívatta a táncoló testvért. Szegény rettenetesen megijedt, hogy büntetést fog kapni az elmulasztott közös ima miatt, ezért leborult az apát előtt és így szólt: - Tudom, atyám, hogy nem maradhatok itt, ezért önként elmegyek, és türelemmel elviselem majd a magányt, a nélkülözést. Az apát azonban felemelte, megölelte és így válaszolt: - Kérlek, járj közben mindnyájunkért Istennél, hiszen te a táncod közben őt dicsőítetted egész testeddel, lelkeddel. Bárcsak Isten megbocsátaná nekünk olcsó szavainkat, melyeket szánk kimond anélkül, hogy szívünk küldené azokat. (Francia legenda nyomán) 6 Lehet-e a szenvedést szeretni? A keresztet csak akkor lehet megszeretni, ha az ember Isten kezéből veszi át. A szenvedést szeretni nem lehet, a szenvedést csak gyűlölni lehet, mert a szenvedés a mi ellenségünk; semmiféle élet nem szereti a szenvedést; a tűz nem szereti a vizet, az öröm nem szereti a szomorúságot, az ember nem szeretheti a bút, a bajt, a kínt, a halált. Ha valaki szereti a rosszat, azt csak mint jót szeretheti. Krisztus Urunk is így szerette, mint Szent Pál mondja: az eléje tett örömért, a kilátásba helyezett dicsőségért viselte el a keresztet; ebben van logika, van ésszerűség, van kegyelem, van természetfelettiség is. Nem lehet szeretni a rosszat másként, csak úgy, hogy jó kerül ki belőle. Krisztus azért szerette a keresztet, mert látta, hogy az dicsőségének s a világ legyőzésének a fája. Így már mindenki megbékül a kereszttel: a diák, a tudós szereti a tanulást a haszonért, élvezetért, dicsőségért; a beteg szereti a keserű orvosságot, mert az egészségére gondol; a szántó-vető verítékkel öntözi barázdáit az aratás reményében; Krisztus is szereti a keresztet Istenért s emberért. Prohászka Ottokár

7 Betegek reggeli imája Uram, ma ismét új napra virradtam, és én még mindig itt fekszem betegen, e falak közé zárva. Amikor egészséges voltam, nem tudtam örülni annak, hogy fájdalom nélkül járhatok-kelhetek, elhúzhatom a függönyt, hogy a Nap sugarai fénnyel árasszák el a szobát. Nem tudtam, micsoda boldogság reggel az ágy előtt térdelve egészséges testemet neked fölajánlani, és napi munkámhoz látni. A betegségre volt szükség ahhoz, hogy megtanuljam meg - érteni: az egészség a te ajándékod, amelyért sohasem lehetek elég hálás. Szeretném közömbösségemet jóvá - tenni. Ezért felkínálom neked elgyengült testemet, lázas homlokomat, elernyedt karjaimat, álmatlan óráimat, ezt az egész hosszú-hosszú napot. Fájdalmaimat össze - kötöm a te szenvedéseddel, és különösen azt kérem tőled... Felajánlom neked a látogatás örömeit... Köszönetet mondok neked minden figyelmességért, amelyet oly sok más betegnek nélkülöznie kell. Felajánlom azokat a pillanatokat, amikor azt hiszem, hogy teljesen elhagyatott vagyok; hogy az élet tovább folyik majd a maga megszokott medrében de már nélkülem... Adj ilyenkor derűs lelkületet, és engedd, hogy a magányban megtaláljalak téged! Adj ennek a hosszú napnak minden percéhez erőt, hogy a szenvedés próbáját kiálljam zúgolódás nélkül! Engedd, hogy türelmes beteg legyek! Tudjak jó példát adni azzal, hogy jó kedélyű, segítőkész vagyok akkor, ha magam is rá vagyok szorulva mások segítségére! Engedd, hogy kimutathassam mások iránti köszönetemet és hálámat! És add, Uram, Jézus Krisztus, hogy a betegség idején is hű tanítványod maradhassak! Ámen. Betegek esti imája Jóságos mennyei Atyám, hálás szívvel köszönöm meg egész napi jóságodat. Köszönöm, hogy velem voltál a betegségben, velem az elhagyatottságban, velem a megpróbáltatásban, és minden testilelki szenvedésben. Neked tartozom hálával, ha gyógyultam, de megnyugszom, ha nem javult állapotom, és az az akaratod, hogy tovább viseljem keresztemet. Alázattal kérlek, bocsáss meg mind azért, amivel téged, vagy betegtársaimat, gondozóimat a mai nap folyamán megbántottam. Nézd el, Uram, amit türelmetlenségemmel, kifakadásommal, elégedetlenségemmel vagy bármi mással vétkeztem. Bocsáss meg, ha panaszkodtam és kislelkű voltam, bocsáss meg, ha meguntam keresztem viselését és azt nem benned megnyugodva hordoztam. Teljes szívemből töredelmesen bánom ezeket és minden más bűnömet, s erősen fogadom, hogy többé nem bántalak meg. Adj, Uram, betegtársaimmal együtt mindnyájunknak nyugodt pihenést. Áldd meg az otthonlévőimet, áldd meg azokat, akik minket gyógykezelnek és ápolnak. Boldogságos Szűz Mária, égi édes - anyám! Imádkozzál érettem, hogy nyugodt legyen az éjszakám. Jó őrző angyalom, állj betegágyam mellett, hogy testem-lelkem pihenhessen, s majd reggel fölvirradva gyógyultabb lehessek és Istennek szolgálhassak. Ámen. 7

8 A szent keresztségben részesült: MAGUNKRÓL MAGUNKNAK SZENT BALÁZS püspök és vértanú február 3 - Karácsony Gellért, Boér Csongor, Tánczos Márton Richárd, Szakács Norbert Tibor. 8 Szentségi házasságot kötöttek: - Kovács László - Páll Viola Mónika Az Úr hazahívta: - Rusz Magdolna, Péter Sándor, Kupán Magdolna, Venczel Ferenc, Kocsis András, Kovács Erzsébet, Szávuly Rozália. Irgalmas Jézus, adj nekik örök nyugodalmat! A PRO POPULO egyesület célja: 1. Az egyház épületeinek, műemlékeinek fenntartása. 2. Öregek otthonának támogatása. 3. Árvaház létesítése, támogatása. 4. Ifjúságunk lelki szellemi nevelése. 5. Kultúránk megőrzése. 6. Lelki-nevelői táboroztatások meg - szervezése. 7. Tehetséges gyerekek taníttatása. 8. Fiatal házasok segítése. 9. Nagycsaládosok segítése. 10. Egyedülálló betegek, öregek segítése. 11. Lelki könyvek, folyóiratok kiadása. BANCA TRANSILVANIA Cont 84BTRL XX Cod fiscal Várjuk a hívek segítségét! Segítsenek, hogy segíthessünk! Közkedvelt orvos volt az Örményországbeli Szebasztéban, a harmadik század végén. A nép követelésére püspökké választották, ő ezt Isten rendelésének tekintette. A milánói rendelet után már úgy tűnt, hogy békében élhetnek a keresz - tények. Licíniusz azonban (Konstantin császár társuralkodója) a tartományaiban hosszú ideig nem fogadta el a rendeletet. A keleti tartományokban újra üldözni kezdték a keresz tényeket, főleg vezetőiket. Ekkor Balázs egy környékbeli barlangban rejtőzött el. Itt keresték fel őt titokban a bizalmasai, élelemmel látták el. Véletlenül akadtak rejtekhelyére. Katonaság vitte Balázst a városba. A város lakói kitódultak az utcákra, s ekkor egy gyermek életét megmentette, akinek a torkán egy szálka megakadt. Nem volt hajlandó a római isteneket tisztelni, sem áldozatot bemutatni, ezért 316 körül vértanúságot szenve dett. Az Egyház minden torokbaj ellen közbenjáróként tiszteli. A középkor óta tisztelői a Balázs-áldás szentelményével kérik közbenjárását. Példája: Mindig azt tedd, ami akkor az állapotbeli kötelességed! (TESSZALONIKI) SZENT CIRILL szerzetes febr ben született Tesszalonikában császári tiszt - viselő gyermekeként. Eredetileg Konstantin volt a neve, csak szerzetesként vette fel a Kürillosz = Cirill nevet. Testvére volt Metód. Cirill Konstantinápolyban nevelkedett, művelt filozófus volt a császári udvarban. Mindketten szerzetbe léptek, és 860 körül téríteni kezdtek Morvaországban. A görög írásból megalkotta a szláv nyelvre alkal - mas, őróla elnevezett cirill betűket és Metóddal szláv nyelven liturgikus szövegeket szerkesztett. Pannóniában is jártak, találkoztak Árpád feje de - lemmel is, aki a maga és népe számára imát kért a két szenttől. Mindkettőjüket Rómába hívták, ahol Cirill 869. február 14-én meghalt. Sírja a római Szent Kelemen bazilika kriptájában van. Példája: Állapotbeli kötelességedet a legjobb tehetséged szerint végezd!

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként.

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. IMAFÜZET BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT BRENNER JÁNOS 1931-1957 Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. Később mindhárom fiúból pap

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám Budavári Boldogasszony kegyszobor Jöjj és vedd el koronád! Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság, kit körülvesz

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XVI. évfolyam 2. szám 2015. február 8. A betegek világnapja az Istennel való találkozás ünnepe A világegyház II. János Pál

Részletesebben

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről PPEK 430 Diós István: Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről Diós István Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám - 167-2015. március

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám - 167-2015. március CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám - 167-2015. március NAGYBÖJT-2015 A MEGSZENTELT ÉLET ÉVÉBEN március 1. Nagyböjt 2. vasárnapja JTer 22,1-2.9a.10-13.15-18; Róm 8,31b-34;

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Ferenc pápa nagyböjti üzenete Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XVI. évfolyam 3. szám 2015. március 8. Ferenc pápa nagyböjti üzenete A február 18-án, hamvazószerdával induló nagyböjti

Részletesebben

2003. jan. febr. VIII/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 175,- Ft. keresztény folyóirat. Turbék kegykép

2003. jan. febr. VIII/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 175,- Ft. keresztény folyóirat. Turbék kegykép Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2003. jan. febr. VIII/1. szám Ára: 175,- Ft Turbék kegykép Magasztald a te Istenedet! Áldjátok az Urat, mert jó neki énekelni, Istenünknek kedves a dicsõítés! Az

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - 2011. KARÁCSONY Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu Minden kedves testvérünknek áldott ünnepeket kíván a Jézus Neve Plébánia plébánosa,

Részletesebben

Zarándoklat. Kedves Zarándokok! A FerIZa kulisszái. Kpoverello 2010. 07. 25. 2

Zarándoklat. Kedves Zarándokok! A FerIZa kulisszái. Kpoverello 2010. 07. 25. 2 1 2 Kedves Zarándokok! Úgy gondoltuk, hogy a zarándoklat alkalmából egy zarándoklatos számmal készülünk, amelyben arról írunk, hogy milyen is az igazi zarándok, az igazi zarándoklat, sőt egyáltalán mit

Részletesebben

L É P C S Ő K. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA

L É P C S Ő K. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA L É P C S Ő K XII. évfolyam 1. 2. szám 2012. január 1. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA A lélek sugárzása széppé varázsolja az embert. Az ember szépsége összhangot teremt

Részletesebben

2011 NAGYBÖJTI ÚJSÁG. A böjt A böjtöt sokan hajlamosak arra korlátozni, esznek, vagy nem tévéznek. Ez is fontos,

2011 NAGYBÖJTI ÚJSÁG. A böjt A böjtöt sokan hajlamosak arra korlátozni, esznek, vagy nem tévéznek. Ez is fontos, 2011 NAGYBÖJTI ÚJSÁG CSALÁD ÉVE Az idei évet a Magyar Katolikus Egyház a családnak szenteli. Nagyböjti készületünkben, önmegtagadásainkban, imádságainkban és újrakezdéseinkben is legyen ez előttünk. Nagyböjti

Részletesebben

Szentségkitétel. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

H Í R L E V É L A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E

H Í R L E V É L A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E H Í R L E V É L XVIII. évfolyam 3. szám 2014. március Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én

Részletesebben

OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2

OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2 OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2 TARTALOM VI/2. Borián Elréd OSB Elôszó 3 AZ OBLÁTUSSÁGRÓL Kraß Maurus OSB A bencés oblátusok 5 Sárosi Attila Pál OSB obl Bencés obláció 7 Kálmán Gabriella Ágota OSB

Részletesebben

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT!

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MARISTA TESTVÉREK 2008 1. SEGÍTSÉGÜL-HÍVÁSOK Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk. Szent József,

Részletesebben

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 6. szám 2014. június 4. 15.

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 6. szám 2014. június 4. 15. Bérmálás Marthe Robin Egyházközségi bál CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 6. szám 2014. június 2. 4. 15. Bérmálás 2014. május 25. Helytörténet Marics József (Berzence) Nagybajom

Részletesebben

Soós István: Hóvirágok a Kis Jézuskának

Soós István: Hóvirágok a Kis Jézuskának PPEK 571 Soós István: Hóvirágok a Kis Jézuskának Soós István Hóvirágok a Kis Jézuskának mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I

S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I Új évfolyam 150. szám 2011 október S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ www.katolikussepsi.ro Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya Szent István király felajánlása óta nagyaszszonyunknak tiszteljük

Részletesebben

Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra.

Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. (Jn 16,12-13) Szent XXIII. János pápa: Ó Vigasztaló Szentlélek,

Részletesebben

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára PPEK 790 Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság Donna-Marie Cooper O Boyle Imádságos várandósság Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK)

Részletesebben

2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2013. július 4. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben