TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG AZ ÚJ ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK, TECHNOLÓGIAI ÉS INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ALJOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG AZ 1.1.3 ÚJ ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK, TECHNOLÓGIAI ÉS INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ALJOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ!"

Átírás

1 Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében október A 14/2004. (VIII. 13.) TNM GKM FMM FVM PM együttes rendelete a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól pontjában kapott felhatalmazás alapján az AVOP Irányító Hatósága az alábbi pályázati felhívást teszi közzé: Mezőgazdasági beruházások támogatása (Kódszám: 1.1) TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG AZ ÚJ ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK, TECHNOLÓGIAI ÉS INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ALJOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ! I. A támogatás általános célja 1) Az Európai Unió Tanácsa 1260/1999/EK és a 1257/1999/EK rendeletével összhangban a magyar agrárgazdaság és a vidék fenntartható fejlesztése szempontjából a támogatás céljai: a termelési költségek csökkentése, a termelés hatékonyságának növelése, a mezőgazdaság termelési szerkezetének korszerűsítése, a technológiai színvonal fokozása az állatjólét (állat-elhelyezési feltételek javítása) és a környezet védelme érdekében, a termékek minőségének javítása, a hozzáadott érték növelése. 2) A támogatással megvalósuló beruházások esetében a fenti célok közül legalább egynek teljesülnie kell. II. A támogatásban részesíthető fejlesztések A pályázónak dokumentáltan rendelkeznie kell (a vállalkozói igazolványban, cégbejegyzésben, stb.) a megpályázott fejlesztéshez kapcsolódó TEÁOR számmal, melyet a 9003/2002 (SK.6) KSH közlemény tartalmaz. 1) Állattenyésztést szolgáló építési beruházások támogatása (Kódszám: 1.1.1) (TEÁOR 01.2, 01.3) a) Támogatás igényelhető ezen alintézkedés keretében az 1. számú mellékletben meghatározott, a szarvasmarha-, sertés-, baromfitartást, juhászatot, és egyéb állattartást (házinyúl, méh, kecske) szolgáló új beruházások megvalósításához, melynek célja új állatférőhelyek létrehozása, amelyek megfelelnek a környezetvédelemi, állatjóléti és állathigiéniai előírásoknak (KÁÁE).

2 b) Támogatás igényelhető ezen alintézkedés keretében az 1. számú mellékletben meghatározott, már meglévő állattartó létesítmények felújításához, átalakításához. Épület felújítás és átalakítás részeként vagy önálló beruházásként támogatott: A környezetvédelmi előírásoknak (gazdaságon belüli trágya mozgatása, gondozása és szivárgásmentes tároló építése) való megfeleléshez szükséges beruházások megvalósítása: - amennyiben a beruházás nem nitrát érzékeny területen történik, minden esetben; - amennyiben a beruházás nitrát érzékeny területen történik, az állattartó telep állatférőhelyeinek alábbiakban felsorolt mérethatárai fölött: Marha: 160 Állategység Sertés: 200 Állategység Tojótyúk: 134 Állategység Juh: 100 Állategység Broiler csirke: 140 Állategység Egyéb baromfi (gyöngytyúk, liba, pulyka, kacsa): minden esetben Számításának módját lásd a 10. számú mellékletben részletezve. Az állatjóléti és állathigiéniai előírásoknak való megfelelés miatt szükséges beruházások megvalósítása, az állattartó telep állatférőhelyeinek alábbiakban felsorolt mérethatárai fölött: Marha: 160 Állategység Sertés: 200 Állategység Tojótyúk: 134 Állategység Juh: 100 Állategység Broiler csirke: 140 Állategység Egyéb baromfi (gyöngytyúk, liba, pulyka, kacsa): minden esetben Számításának módját lásd a 10. számú mellékletben részletezve. Az Egyéb állattartás alintézkedés (kódszám: ) keretében megvalósuló beruházások - minden esetben. 2) Növénytermelést és kertészetet szolgáló építési beruházások támogatása (Kódszám: 1.1.2) (TEÁOR 01.1, 01.3, 63.12) Ezen alintézkedésen belül támogatás igényelhető a 2. számú mellékletben meghatározott beruházásokhoz. 3) Új erő- és munkagépek, technológiai és informatikai berendezések beszerzésének támogatása (Kódszám: 1.1.3) (TEÁOR 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 02.01, 02.02, 63.12) a) Új, első üzembe helyezésű erő- és munkagépek, valamint technológiai berendezések - beleértve az önálló építéssel nem járó komplett öntözőberendezéseket - beszerzése támogatható, amelyek a gazdaságok eszközellátásának növelését, a technológiai színvonal 2

3 emelését szolgálják. Támogathatók a beruházás megvalósításához kapcsolódó, termelésirányítást és gazdálkodást szolgáló informatikai berendezések és szoftverek (liecencek csak egyéb költség, ráfordítás címén számolhatók el, lásd X. fejezet) beszerzése. Támogathatók a mezőgazdasági gépek üzemeltetéséhez szükséges tárgyi eszközök, az építéssel nem járó mosó-, fertőtlenítő és tisztító berendezések, és a dupla falú üzemanyag-tároló tartályok beszerzése is. b) A támogatható gépek és berendezések BTO szerinti felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza. c) Nem támogathatók a személy- és áruszállítás eszközei, kivéve a mezőgazdasági hasznosítású pótkocsit. 4) Ültetvénytelepítési beruházások támogatása (Kódszám: 1.1.4) (TEÁOR 01.1, 01.3) Ültetvények pótlásjellegű telepítése, Ültetvények fajtaszerkezet-változtatását, korszerűsítését eredményező újratelepítése, beleértve ezen fajok törzsültetvényeit is, Igazoltan meglévő felvevőpiacokat kiszolgáló, már meglévő ültetvény bővítő jellegű telepítése, Igazoltan meglévő felvevőpiacokat kiszolgáló, új ültetvény telepítése. Az ültetvénytelepítések támogatásának szakmai feltételeit, valamint a támogatásban részesíthető fajtákat a 4. és 5. számú mellékletek tartalmazzák. 5) Öntözési beruházások támogatása (Kódszám: 1.1.5) (TEÁOR 01.1, 01.3, 01.4) Gazdaságon belüli víztakarékos öntözési rendszerek kiépítése és fejlesztése. A gazdaságon belüli víztakarékos öntözési rendszerek támogatásban részesíthető építményeit a 6. számú melléklet tartalmazza. 6) Meliorációs beruházások támogatása (Kódszám: 1.1.6) (TEÁOR 01.1, 01.3, 01.4) Gazdaságon belüli meliorációs beavatkozások támogatása. A gazdaságon belüli meliorációs beavatkozások támogatásban részesíthető építményeit a 7. számú melléklet tartalmazza. III. A pályázattal elnyerhető támogatás 1) A támogatás formája: vissza nem térítendő fejlesztési támogatás európai uniós és nemzeti forrásból. 2) A között rendelkezésre álló keretösszeg összesen: millió Ft. A támogatásban részesíthető pályázatok várható száma: db. 3) A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható költségének 45%-a. 3

4 4) A támogatás legnagyobb összege pályázatonként, illetve beruházásonként: 90 millió Ft. 5) A támogatás legkisebb összege pályázatonként, illetve beruházásonként: 1 millió Ft. 6) Ha a pályázó az általános forgalmi adóról szóló, többször módosított évi LXXIV. törvény értelmében áfa visszatérítésre nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt áfát tartalmazó bruttó összköltsége. 7) Ha a pályázó az általános forgalmi adóról szóló, többször módosított évi LXXIV. törvény 38. (1), (4) pontja értelmében a projekttel kapcsolatban részleges ÁFA visszatérítésre jogosult, akkor a támogatási hányadra eső, a Pénzügyminisztérium arányosítási útmutatója szerint meghatározott, vissza nem igényelhető ÁFA összegével megnő a projekt elszámolható költsége, és az így megnövelt elszámolható költségre adható a támogatás. (Lásd a pályázati csomag kitöltési útmutatóját.) 8) Ha a pályázó nem alanya az általános forgalmi adóról szóló, többször módosított évi LXXIV. törvénynek, de alanya az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvénynek, akkor a támogatás számításának alapja a projekt áfát tartalmazó, bruttó összköltsége. 9) A beadható pályázatok száma gazdálkodónként nem korlátozott. IV. A támogatás igénylésére jogosultak Támogatásra jogosult: Az a Magyarországon bejegyzett természetes személy (őstermelő, egyéni vállalkozó), jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, akinek/amelynek éves nettó árbevételében a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevételi arány eléri, vagy meghaladja az 50%-ot, és azt a támogatási jogviszony időtartama alatt is megtartja. Továbbá Helyes Gazdálkodási Gyakorlat -ot (lásd pályázati csomag) folytat. A családi gazdálkodóként nyilvántartásba vett pályázók az alap vállalkozási forma (egyéni vállalkozó, őstermelő) szerint adhatják be pályázatukat (lásd a pályázati felhívás V/19. pontját és a kitöltési útmutatót). Vis maior esetén az igazoltan kiesett árbevétel összege hozzászámítható a károsult tevékenység árbevételéhez , illetve TEÁOR számú tevékenységet folytató, Magyarországon bejegyzett természetes személy (őstermelő, egyéni vállalkozó), jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, akinek/amelynek éves nettó árbevételében az ilyen TEÁOR számú tevékenységből származó árbevételi arány eléri, vagy meghaladja a 70%-ot, és azt a támogatási jogviszony időtartama alatt is megtartja. Esetükben az életképességnek való megfelelést a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) nem az SFH (lásd 8. sz. melléklet), hanem a gazdálkodás adatai alapján bírálja el. A gomba szaporítóanyag előállítók, amennyiben a TEÁOR számú tevékenységükből származó árbevételi arány eléri, vagy meghaladja az 50%-ot, és azt a támogatási jogviszony időtartama alatt is megtartja. Esetükben az életképességnek való megfelelést az MVH nem az SFH (lásd 8. sz. melléklet), hanem a gazdálkodás adatai alapján bírálja el. 4

5 Az elismert, vagy előzetesen elismert termelői csoport, zöldség-, gyümölcstermelői, -értékesítő szervezet (továbbiakban: TÉSZ), integrátor, egyes termékek beszerzését, értékesítését, szolgáltatást nyújtó szövetkezés és egyéb gazdálkodó szervezet (továbbiakban: BÉSZ). Esetükben nem követelmény az 50%-os mezőgazdasági tevékenységből származó árbevételi arány és a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat teljesítése, továbbá az életképességi kritérium (SFH), amennyiben pályázatuk a tagjaik által megtermelt mezőgazdasági termékek piacra vitelét elősegítő tároláshoz, manipuláláshoz (mosás, válogatás, osztályozás, csomagolás, stb.), vagy tagjaik által a mezőgazdasági termeléshez felhasznált alapanyagok (vetőmagvak, szaporítóanyagok, műtrágya, növényvédő szer, stb.) tárolásához logisztikai célú allokálásához szükséges beruházás támogatására, illetve az alapító okiratban meghatározott tevékenységek folytatásához szükséges gépek beszerzésére irányul. A II. fejezetben megjelölt TEÁOR szerinti tevékenységet végző termelők. Egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozás esetén a pályázatot a tervezett adatok alapján bíráljuk el. A pályázati felhívás előírt követelményeinek jövőbeni teljesítéséről a pályázónak nyilatkoznia kell (lásd pályázati csomag) Általános feltételek: V. A támogatás igénylésének és igénybevételének feltételei 1) A pályázó vállalkozásának meg kell felelni a pályázati felhívásban felsorolt jogosultsági kritériumoknak. 2) Támogatást a 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet alapján nyilvántartásba vett és ügyfélregisztrációs számmal rendelkező pályázó igényelhet. 3) A pályázó AVOP ( ) forrásból ugyanarra a beruházásra támogatást csak egy alkalommal vehet igénybe. 4) Egy pályázat csak egy támogatási jogcímet (egy alintézkedésen belül egy tevékenységet) tartalmazhat. 5) A pályázónak rendelkeznie kell saját forrással, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be. Ennek meglétéről, hitel vagy kölcsön esetén a rendelkezésre állásáról és összetételéről a pályázónak nyilatkoznia kell a pályázat beadásakor. A saját forrás teljes mértékben hitelből és kölcsönből is biztosítható, melyet szerződéskötéskor a pályázónak érvényes, a rendelkezésre tartás idejét tartalmazó és az AVOP beruházáshoz kapcsolódó hitelígérvénnyel, hitel- vagy kölcsönszerződéssel bizonyítania kell. A hitelhez kamattámogatás nem vehető igénybe. 6) A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a támogatási szerződésből (továbbiakban: szerződés) eredő kötelezettségeinek nem teljesítése esetére a támogatási szerződéstől való elállás miatt visszakövetelt támogatási összeg és annak járulékai erejéig a támogatási szerződésben meghatározott vagyontárgyra jelzálogjogot jegyeztet be. A zálogtárgy terhek figyelembe vételével számított fedezeti értéke biztosítékot kell, hogy nyújtson a támogatási összeg 120%-ának erejéig. A jelzálogjog alapítását, annak kötelező tartama alatt egészben vagy részben bankgarancia vagy biztosító által vállalt készfizető kezességvállalás (kezesi kötelezvény) is helyettesítheti. 5

6 Zálogtárgyként elfogadható bármely, a pályázó vagy harmadik személy tulajdonában álló vagyontárgy. Zálogtárgyként történő felajánlás vonatkozhat olyan ingó vagyontárgyra is, amelyet ingó vagyontárgyat érintő beruházás esetén ajánlanak fel. A felajánlás a vagyontárgy tulajdonosától kell, hogy származzék, közös tulajdonban álló vagyontárgy esetén valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása szükséges a megterheléséhez. A zálogtárgytól függetlenül, a beruházással érintett vagyontárgy kizárólag a támogató előzetes hozzájárulásával idegeníthető el, terhelhető meg, adható bérbe, vagy apportálható. A zálogtárgy forgalmi értékére vonatkozó adatot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ingóság esetén értékbecslés, ingatlan esetén értékbecslés vagy adó- és értékbizonyítvány alapján fogad el. (Kizárólag bejegyzett értékbecslő által készített értékbecslés fogadható el.) A beruházással érintett új ingó vagyontárgy esetén az ajánlati ár is elfogadható. A zálogtárgy terheltségénél az ingatlan-nyilvántartásba, illetve a közjegyzők által vezetett nyilvántartásba ténylegesen bevezetett terheket kell figyelembe venni. Zálogteher esetén a keretbiztosítéki, egyetemleges zálogjog egy tekintet alá esik más zálogjogokkal. A vagyontárgyon fennálló terhek mértékére nézve az MVH bármikor további iratokat kérhet be. Ingatlan esetén a jelzálogjog alapítására vonatkozó szerződést a támogatási szerződéssel egyidejűleg kell megkötni, az ingóság esetén a jelzálogjog alapítására az eszköz megvételét követően kerül sor az MVH illetékes regionális hatáskörrel rendelkező megyei kirendeltségének (továbbiakban: Kirendeltség) közreműködésével, közjegyző előtt. Rendkívüli értékcsökkenés, elértéktelenedés, illetve káresemény esetén, amennyiben az a vagyontárgy beszerzési árának 25%-át meghaladja, pótlólagos biztosítéknyújtási kötelezettség áll fenn. 7) Támogatás csak a pályázat befogadásának időpontja után megkezdett beruházásokhoz nyújtható. A pályázó a beruházást saját felelősségére ettől az időponttól megkezdheti a támogatási szerződés megkötése előtt. A beruházás megkezdésének időpontja építési beruházás esetén a kivitelezési szerződés megkötésének napja, ennek hiányában az építési naplóba történő első bejegyzés időpontja. Gépbeszerzés esetén a megrendelés (vételi szándék) írásban történő bejelentése, vagy a számla szerinti teljesítés dátuma. Az ültetvénytelepítési beruházás megkezdésének időpontja a telepítési napló első bejegyzése. Legkésőbb a támogatási szerződés megkötésétől számított: napon meg kell kezdeni a beruházást, amennyiben a beszerzéshez nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, vagy napon meg kell kezdeni a közbeszerzési eljárást, és annak befejezésétől számított 30 napon belül a beruházást, napon kell megkezdeni a beruházást ültetvénytelepítési, öntözési és meliorációs fejlesztések esetében. 8) A beruházást be kell fejezni, illetve a gépet, létesítményt üzembe kell helyezni a támogatási szerződés megkötésének időpontjától számítva: építési beruházás, öntözés és meliorációs beruházások esetén 24 hónapon belül, minden egyéb beruházás esetén 12 hónapon belül. A közbeszerzésre kötelezett pályázók esetén 30 hónapon belül. (Lásd a pályázati felhívás IX/3. és XIII. fejezetét.) 6

7 Az ültetvénytelepítési beruházást a telepítési tervben szereplő, szakmailag indokolt termőre-fordulás időpontjáig kell befejezni (lásd a pályázati felhívás IX/3. pontját). 9) Szolgáltatás, árubeszerzés és építési beruházás megvalósítása esetén, amennyiben a pályázó: közbeszerzésre kötelezett: építési beruházás esetén részletes és tételes tervezői költségvetést; szolgáltatás, árubeszerzés esetén részletes és tételes költségvetést; közbeszerzésre kötelezett: amennyiben a közbeszerzési eljárást a jogszabályokban leírtak szerint lefolytatta a teljes közbeszerzési dokumentációt; közbeszerzésre nem kötelezett: egy részletes és tételes költségvetést, amelynek minden tételére vagy tételcsoportjára két szállítói árajánlatot; saját kivitelezésben valósítja meg a fejlesztést: részletes és tételes anyag-díjas költségvetést kell csatolni a pályázat benyújtásakor. Az építési beruházások részletes, tételes költségvetéseit, illetve saját kivitelezés esetén a részletes, tételes anyag-díjas költségvetést a pályázat benyújtásakor érvényes építési normagyűjtemény (ÉN-ÉNK) alapján kell elkészíteni. 10) Csak az új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható. 11) Beruházási támogatás csak olyan fejlesztéshez nyújtható, amely: a) Megfelel a gazdaságilag életképes üzem kritériumának. A gazdaságilag életképes üzem kritériuma a tesztüzemi rendszerben gyűjtött adatokkal kidolgozott Standard Fedezeti Hozzájárulás (SFH) és az Európai Méret Egység (EUME) alapján került meghatározásra. Életképesnek minősül a pályázó üzeme, ha a beruházás befejezését követő első évben a számított üzemi SFH meghaladja az Ft-ot, azaz 5 EUME-t. (A kiszámítás módját a 8. számú melléklet tartalmazza.) b) Követi a Helyes Gazdálkodási Gyakorlatot. Az AVOP támogatások igénylésének feltétele a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat követelményrendszerének teljesítése (4/2004. (I. 13.) FVM rendelet). c) Megfelel a minimális környezetvédelmi előírásoknak. Csak olyan telep kaphat támogatást, mely már megfelel a minimális környezetvédelmi, állatjóléti és állathigiéniai követelményeknek, vagy a fejlesztés eredményeként fog megfelelni az előírásoknak. Az állattartó létesítmények fejlesztése csak akkor támogatható, ha a beruházás megfelel az Európai Unió szabályozásával azonos hazai környezetvédelmi előírásoknak, ezen belül is különösen a nitrát direktívára vonatkozó 91/676/EGK irányelvnek, amelynek alkalmazását a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet biztosítja. 12) A pályázó magánszemélynek, illetve gazdasági társaság, szövetkezet esetében a gazdaság egyik vezetőjének mezőgazdasági szakirányú képzettséggel (legalább szakmunkás szintű, aranykalászos gazda) {37/2003.(XII. 27.) OM rendelet}, vagy legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. (Vállalkozói, őstermelői igazolvánnyal, cégkivonattal, illetve munkáltató, vagy más, erre hivatott személy, esetleg falugazdász által kiadott igazolással igazolható.) 7

8 13) Magyarország Csatlakozási Szerződésében meghatározott előírások szerint a fejlesztés nem eredményezhet kapacitástöbbletet, kvótán felüli mennyiséget, melyet az EU előírásai nem engedélyeznek. (A kvótás termékek listáját a pályázati felhívás 9. számú melléklete tartalmazza.) A pályázónak a kvótaigazolás hitelesített másolatát a pályázathoz csatolnia kell, vagy nyilatkoznia kell a kvóta meglétéről. Nyilatkozat esetén a pályázónak szerződéskötéskor kell rendelkeznie kvótaigazolással. (A kvótaigazolások beszerezhetőségét lásd a 9. számú mellékletben.) 14) a) Amennyiben a pályázó az életképességi követelményként előírt 5 EUME értéket a pályázat benyújtásakor eléri vagy meghaladja, az 5 EUME mértékéig igazolt földterület nagyságára vonatkozó, az üzemeltetési idő végéig érvényes és hatályos földhasználati lapszemle, vagy földhivatal által érkeztetett földhasználati bérleti szerződés csatolása szükséges. A pályázatban hivatkozott további földterületek tulajdonjogáról, vagy érvényes bérleti vagy használati jog alapításáról szóló szerződés vagy földhasználati lapszemle meglétéről az üzemeltetési kötelezettség fennállásáig terjedő időszakra vonatkozó nyilatkozat szükséges. b) Amennyiben a pályázó az életképességi követelményként előírt 5 EUME értéket a pályázat benyújtásakor még nem éri el, a pályázatban hivatkozott földterületekre vonatkozó érvényes és hatályos földhasználati lapszemle, vagy földhivatal által érkeztetett földhasználati bérleti szerződés csatolása szükséges. Az életképesség elérésének időpontjától, az 5 EUME mértékéig igazolt földterület nagyságára vonatkozó, az üzemeltetési idő végéig érvényes és hatályos földhasználati lapszemle, vagy földhivatal által érkeztetett földhasználati bérleti szerződés csatolása szükséges. A pályázatban tervezett 5 EUME feletti földterületek tulajdonjogáról, vagy érvényes bérleti vagy használati jog alapításáról szóló szerződés vagy földhasználati lapszemle meglétéről az üzemeltetési kötelezettség fennállásáig terjedő időszakra vonatkozó nyilatkozat szükséges. c) Építési beruházás esetén követelmény a beruházás ingatlanára vonatkozó, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal igazolt tulajdonjog, vagy legalább az üzemeltetési kötelezettség (ültetvénytelepítés esetén a termőre fordulástól számított 5 év) végéig szóló bérleti, vagy használati jog alapításáról szóló szerződés, mely tartalmazza a tulajdonos nyilatkozatát arról, hogy a fejlesztést ismeri, ingatlanán annak megvalósításához hozzájárul, és kizárólagos joggal biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény működési lehetőségét. 15) Épületfejlesztési, technológiai beruházások esetén a gazdálkodó tulajdonát képező vagy tartós bérleményben lévő belföldi ingatlanon műszakilag, pénzügyileg elhatárolható, önállóan üzembe helyezhető és rendeltetésszerű használatra alkalmas beruházás támogatható. 16) Építési beruházások esetén a pályázatban benyújtandó: építési engedély-köteles beruházás esetén a jogerős és végrehajtható építési engedély, és az ahhoz tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentáció, nem építési engedély-köteles beruházás esetén az építésügyi hatóság igazolása, hogy a beruházás nem építési engedélyköteles, továbbá a megvalósításhoz szükséges (engedélyezési szintű) tervdokumentáció, amelyen szerepel az engedélyező hatóság rájegyzése, hogy ezen tervek alapján állította ki igazolását, 8

9 környezetvédelmi igazolás. Öntözési és meliorációs beruházások esetén benyújtandó: engedélyköteles beruházás esetén jogerős létesítési vízjogi engedély vagy a talajvédelmi hatóság jogerős engedélye, nem engedélyköteles beruházás esetén az elsőfokú vízügyi/talajvédelmi hatóság nyilatkozata, hogy a fejlesztési célt ismeri, és az nem engedélyköteles, környezetvédelmi igazolás. Ültetvénytelepítés esetén benyújtandó: a vonatkozó jogszabályok előírása szerinti érvényes ültetvénytelepítési engedély, törzsültetvények és szaporítóanyag esetén az OMMI igazolása, a termőhely ökológiai alkalmasságának igazolása. 17) A támogatásban részesített pályázó a támogatással megszerzett eszközt, illetve megvalósított, felújított, korszerűsített létesítményt a beruházás befejezésétől számított legalább 5 évig rendeltetésének megfelelően köteles üzemeltetni. Az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt amortizálódott tárgyi eszközt azonos rendeltetésű, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező tárgyi eszközzel a támogatásban részesülő pályázó saját forrás felhasználásával az MVH előzetes engedélyével lecserélheti. 18) Családi gazdálkodóként nyilvántartásba vett pályázók kötelesek benyújtani az FM Hivatal családi gazdálkodóként való nyilvántartásba vételről szóló igazolását és az együttműködő családtagokkal kötött szerződést. A pályázati csomag tartalomjegyzékében beadandó dokumentumokat úgy kell benyújtani, hogy abból a teljes gazdaság adatai megítélhetők legyenek. Speciális feltételek: 19) Állattartó létesítmények (telepek) esetén a következő feltételek: csak abban az esetben létesíthetők, illetve bővíthetők, ha a beruházás eredményeként országos szinten kapacitásbővülés nem jön létre (állatférőhely bővülésre vonatkozó igazolások beszerezhetők az illetékes megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomásokon), a létesítmények építésénél, illetve rekonstrukciójánál vállalni kell a környezetvédelemmel, állatjóléttel és állathigiéniával kapcsolatos hazai és közösségi jogszabályok betartását (lásd a pályázati felhívás XVI. fejezete), trágyatárolási beruházás csak abban az esetben támogatható, ha az összhangban van a 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendeletben és a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat -ban foglaltakkal (lásd a pályázati csomagban). (Növény- és Talajvédelmi Szolgálatok igazolásának csatolása szükséges.) 20) Nyilatkozni kell arról, hogy a gazdaságban évente keletkezett szerves trágya a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő tárolótérben kerül elhelyezésre, vagy a pályázat tartalmazza az ilyen tárolótér megépítését is. Ha a pályázó nem rendelkezik a trágya kijuttatásához szükséges földterülettel, akkor csatolnia kell egy másik termelő írásos nyilatkozatát arról, hogy elszállítja, vagy megveszi a keletkezett szerves trágya azon részét, amelyet a pályázó a fenti előírásoknak megfelelően nem tud elhelyezni, és rendelkezik az előírásoknak megfelelő trágyatároló kapacitással, illetve a kijuttatáshoz szükséges földterülettel. 9

10 Hígtrágyás technológiával rendelkező állattartó telep esetében a pályázónak csatolnia kell a talajvédelmi hatóság hígtrágya kijuttatásáról szóló engedélyét, illetve az igazolást, mely szerint az engedély megszerzése folyamatban van. 21) A fejlesztés esetében a megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás igazolása szükséges arról, hogy az állattenyésztő telep megfelel az évi XXVIII. törvény, továbbá a 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet előírásainak, mely a mezőgazdasági haszonállatok tartásának szabályairól szól. 22) Az állatállomány első beszerzése során csak olyan állatfajok egyedeinek vásárlása támogatható, amelyek szerepelnek az állattenyésztésről szóló évi CXIV. törvény (Átv.) 2. a) pontjában. Ezen fajokon belül csak azok a fajták beszerzése támogatható, amelyek állami elismeréssel rendelkeznek (Átv ), melyet az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (OMMI) állít ki és az FVM illetékese ír alá. 23) A pályázónak - öntözési és meliorációs beruházás kivételével - értékesítési szerződésekkel, szándéknyilatkozatokkal kell igazolnia, hogy a beruházást követően az értékesítés hosszú távon biztosított. 24) Az 500 ha-t meghaladó öntözési- és meliorációs beruházás esetén a pályázathoz környezetvédelmi hatóság által elfogadott környezetvédelmi hatástanulmányt is csatolni kell. Nem támogatható a pályázat: 25) Ha a fejlesztés helye szerinti ingatlan nem per- és igénymentes. 26) Valótlan adatszolgáltatás esetén. 27) Ha a pályázó csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás alatt áll, illetve őstermelő és egyéni vállalkozó esetében, ha ellene bírósági végrehajtási eljárás van folyamatban. 28) Ha a pályázó az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet, valamint a pályázati felhívás alapján jogosulatlanul vett igénybe támogatást. 29) Ha a pályázat egyéb hazai, illetve európai uniós költségvetési támogatásban részesül. 30) Amennyiben a pályázónak az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény alapján 60 napot meghaladó, esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) engedélyezett. 31) Ha a fejlesztés eredménye hátrányosan érinti az új TÉSZ-ek megalakulását, a meglévő TÉSZ-ekhez való csatlakozás lehetőségét, valamint tagi és tevékenységi körük bővülését. Amennyiben az egyéni és kollektív fejlesztés ellentétes a TÉSZ működési programjával, illetve annak végrehajtását nem segíti elő. Alma, körte és őszibarack ültetvényterületeinek bővítése, vagy új ültetvény telepítése esetén, ha a pályázó nem igazolja, hogy meglévő felvevőpiacokkal rendelkezik. 10

11 VI. A pályázatok tartalmi és formai követelményei 1) A pályázati adatlapot magyar nyelven kitöltve (CD R lemezen is, de nem szkennelve) hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden oldalon aláírva és a mellékletek csatolásával kell benyújtani. A pályázati adatlap szerkezete, fejezet címei, formája nem változtatható. Amennyiben a pályázati adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik a pályázatra, a megfelelő helyen a pályázatomra nem vonatkozik megjegyzést szükséges bevezetni. 2) A pályázatokat a jogszabályokban foglaltaknak, a pályázati felhívásnak, valamint az ahhoz tartozó pályázati csomagnak megfelelő, a támogatási cél sajátosságaihoz, követelményeihez igazodó tartalommal kell elkészíteni. 3) A pályázat előírt részei: pályázati adatlap, mellékletek (a pályázati csomag tartalomjegyzékében felsorolva). 4) A jelen pályázati felhíváshoz kapcsolódóan a pályázónak pályázati (eljárási) díjat nem kell fizetni. 5) Az összeállított pályázatnak ki kell térnie a pályázó vállalkozásának rövid bemutatására, a fejlesztés szükségességének rövid leírására, megvalósíthatóságára, költséghatékonyságára, valamint a fejlesztés eredményeként az üzleti és értékesítési tevékenység várható fejlődésére, a tervezett beruházás hatékonyságának és megtérülésének bemutatására. A pályázati csomag tartalmazza mindazokat a kérdéseket, amelyek lehetőséget nyújtanak a pályázó számára fejlesztési tervének bemutatására. 6) A pályázat összeállításánál be kell mutatni, hogy a tervezett beruházás összhangban van a támogatási intézkedésben megfogalmazott célkitűzéssel. A pályázat tartalmi elemeinek megfogalmazásában a pályázati csomag kitöltési útmutatója nyújt iránymutatást. 7) A pályázatot egy eredeti és egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban kell benyújtani. A pályázati adatlapot további egy példányban, CD R lemezen is be kell nyújtani. A pályázati csomag letölthető a és a címekről, valamint tájékoztató jelleggel beszerezhető az MVH Kirendeltségein és a megyei földművelésügyi hivataloknál. A pályázat eredeti példányához hatóságok és bíróságok által kiállított okiratokat (lásd pályázati csomag tartalomjegyzéke), eredeti, vagy közjegyző, illetve a kiállító által hitelesített másolatokat kell csatolni. 8) A pályázat eredeti és másolati példányát külön dossziéba lefűzve (eredeti és másolati példány megjelöléssel), a dokumentumokat a pályázati egységcsomagban található tartalomjegyzéknek megfelelően sorba rendezve kell beadni. 9) A CD-R lemez borítóján jól láthatóan tüntesse fel a pályázati felhívás címét (AVOP, Mezőgazdasági beruházások támogatása), a tevékenység megnevezését, a pályázó nevét és címét. 10) Az Adatlap a támogatási döntésről című dokumentumot a pályázati csomag mindkét példányában, külön borítékban kell beküldeni. 11

12 11) Kézírással elkészített pályázatok, illetve hiánypótlás nem nyújtható be. 12) A pályázó a pályázatkezelési folyamat során bármikor visszavonhatja támogatási igényét. A visszalépés a Visszalépési nyilatkozat című dokumentum segítségével történik, mely beszerezhető a Kirendeltségeken, illetve letölthető a és a címekről. A nyilatkozatot teljes körűen kitöltve az illetékes Kirendeltséghez kell benyújtani. VII. A pályázat benyújtásának módja 1) A pályázatokat: postai úton, tértivevénnyel, minden példányt és a CD R lemezt egy csomagban, AVOP pályázat felirattal, a pályázó nevének, címének feltüntetésével, Mezőgazdasági beruházások támogatása intézkedési cím feltüntetésével, folyamatosan, a beruházás megvalósítási helye szerint illetékes (regionális) Kirendeltségre lehet benyújtani. 2) A nem postai úton érkezett pályázatot, illetve hiánypótlást az MVH nem veszi át. 3) A pályázat benyújtásának és hiánypótlásának időpontja az igazolt postára adás dátuma. Ha ez nem állapítható meg egyértelműen, akkor a benyújtás és a hiánypótlás napja az MVH általi érkeztetés dátuma. 4) A pályázatkezelés időtartamát az MVH a dokumentumok tértivevényen igazolt beérkezésének - egyéb információkérés esetén az igazolt átadás vagy a fax érkezésének - dátumától számítja. A bírálati eljárás legfontosabb szakaszai: 1) A befogadásra való jogosultság vizsgálata: VIII. A pályázat elbírálása a) A pályázatnak benyújtásakor a következő feltételeknek kell megfelelnie, különben a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül: a pályázatot a pályázati felhívás IV. fejezetében megjelölt pályázó nyújtja be, a fejlesztés helye Magyarország, a pályázat egy eredeti és egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban lett benyújtva, a pályázati adatlap CD R lemezen is, a pályázat a beruházás megvalósításának helye szerint (regionális) Kirendeltségre került benyújtásra, a pályázó a benyújtáskor rendelkezik a jogosultságot biztosító TEÁOR - számmal, TÉSZ-ek, integrátorok, termelői csoportok esetében az elismerésükről, vagy előzetes elismerésükről szóló, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiadott igazolással, ültetvénytelepítési (alma és körte) beruházás esetén a tűzelhalásra fogékony fajták 12

13 aránya az 50%-ot nem haladja meg, a pályázó vállalkozása teljesíti az életképességi követelményt, a pályázat a megfelelő kódszámú tevékenységre került benyújtásra. b) A teljesség vizsgálata a benyújtott pályázati adatlap megfelelő kitöltésének és a szükséges dokumentumok meglétének ellenőrzése alapján történik. Amennyiben a pályázó hiányos, formailag, tartalmilag nem megfelelő pályázatot nyújt be, az MVH illetékes Kirendeltsége egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel, aminek teljesítésére a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetőség. A hiánypótlás teljesítésének időpontja az igazolt postára adás dátuma. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást késedelmesen, vagy nem megfelelően nyújtja be, a pályázatot az MVH elutasítja. c) A pályázat befogadása Befogadásra kerül a pályázó által hiánytalanul benyújtott, illetve a megfelelően hiánypótolt, formailag és tartalmilag megfelelő pályázat. Ezek megállapításának dátuma a befogadás dátuma, amelyet a befogadásról szóló értesítő levél tartalmaz. A pályázat befogadása a pályázat érdemi bírálatának kezdetét, nem pedig a támogatási összegre való jogosultság megszerzését jelenti. Szükség esetén a hiánypótlást követően az MVH illetékes Kirendeltsége saját állásfoglalása megalapozása érdekében további információt kérhet be a pályázótól, melynek benyújtási határidejét - amely biztosítja a teljesíthetőséget - az információkérés fogja tartalmazni. Amennyiben ezen határidőn belül nem érkezik faxban/levélben, vagy személyesen válasz, az MVH többletinformáció nélkül bírálja el a pályázatot. Az MVH a pályázókat a pályázat befogadásától számított 35 napon belül értesíti a támogatási döntésről. 2) A befogadott pályázatok szakmailag és pénzügyileg a következő szempontok alapján kerülnek értékelésre: a pályázó hosszú távú, gazdasági élet- és versenyképessége, a beruházáshoz szükséges pénzügyi források megléte, költséghatékonyság vizsgálata, a beruházás finanszírozhatósága, különös tekintettel arra, hogy a pályázónak szüksége van-e a támogatásra a beruházás megvalósításához, a vállalkozás személyi feltételei, munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés, a gazdaság tevékenységi körének bővítése, termelői csoport, TÉSZ-, BÉSZ-tagság (alintézkedéstől függően), esélyegyenlőség érvényesülésének biztosítása (nők, hátrányos helyzetű csoportok tagjai) Amennyiben a pályázat nem éri el az alábbiakban meghatározott minimálisan elérendő pontszámokat, a pályázat az Irányító Hatóság vezetője (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium EU tagállami és nemzetközi helyettes-államtitkára) által elutasításra kerül. Őstermelő esetén: 45 pont. Vállalkozás esetén: 50 pont. A maximálisan elérhető pontszámot a pályázati csomag kitöltési útmutatója tartalmazza. 13

14 3) Rangsorolás, előterjesztés döntésre: a pályázatok pontozása és ennek megfelelő rangsorolása, a rangsor szerint a pályázatok előterjesztése támogatási döntésre. a) Az MVH az elbírált pályázatokról országos rangsort készít az AVOP Döntés-előkészítő Bizottság (lásd pályázati csomag kitöltési útmutatója) részére, amely szükséges gyakorisággal ülésezik. A bizottság a rendelkezésre álló források erejéig javaslatot tesz az AVOP Irányító Hatóság vezetőjének a támogatási döntés meghozatalára. A Bizottságnak támogatási döntésre irányuló javaslattétele során jogában áll az elé terjesztett pályázatokra vonatkozó minimum pontszámnál magasabb ponthatárt megállapítani. b) Alma ültetvény beruházás - a pályázó által igazolt értékesítési lehetőségek esetén is - csak az AVOP Irányító Hatóság vezetőjének eseti jóváhagyó döntése alapján támogatható. c) Forráshiány esetén a már nem finanszírozható pályázatok elutasításra kerülnek az Irányító Hatóság vezetője által, amely ellen kifogásnak helye nincs. d) Az igényelt támogatási összeg részben nem, csak teljes egészében ítélhető meg. e) A támogatásban részesülő pályázók számára a szerződés megkötésére a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésre, amely időtartam alatt a támogatási döntésre az ajánlati kötöttség szabályait kell alkalmazni. Amennyiben a pályázó hibájából ezen időtartam alatt nem köttetik meg a szerződés, a támogatási döntés hatályát veszti. f) A nem nyertes pályázatok másolati példányát az MVH legfeljebb két évig őrzi, ezt követően azokat megsemmisíti. A két éves őrzési időszak alatt a pályázó a nem nyertes pályázatának másolati példányát személyesen vagy megbízott által elviheti. g) Kizárólag szerződésmódosítás keretén belül történhet, indokolt esetben: - a beruházás támogatási szerződésben rögzített műszaki tartalmának, - a beruházás kezdési, illetve befejezési határidejének (lásd V/8. pont), - a mérföldkő dátumának, - az éves keretnek, - a költségkategóriáknak, - a maradványösszeg éven túli átütemezésének változtatása, továbbá a szerződésben szereplő bármilyen adatváltozás. Ezen változtatások azonban a támogatási szerződésben szereplő teljes támogatási összeget nem módosíthatják. IX. A támogatás felhasználása és elszámolása 1) A kedvezményezett a támogatást a pályázatban kidolgozott, pénzügyi és fizikai megvalósítás időbeli ütemezéséhez (mérföldkövekhez) igazodó költségekről szóló, pénzügyileg rendezett számlák, analitikus nyilvántartások, számviteli bizonylatok bemutatása után - teljesítésarányosan - veheti igénybe, a szerződésben meghatározott célok elérésére. 2) A műszaki - pénzügyi - időbeli ütemezés kidolgozása során meg kell állapítani azokat a mérföldköveket, melyek teljesítése után igényelhető a támogatási hányad. 14

15 3) A mérföldkövek megállapításának és a teljesítés ütemezésének feltételei a pályázati felhívás V. fejezetében felsoroltakon kívül: a mérföldkő dátuma mindig munkanap legyen, egy beruházásnak maximum négy mérföldköve lehet, a mérföldkövek között legalább 30 napnak kell eltelnie, a mérföldkövek tervezése során figyelemmel kell lenni arra, hogy az utolsó mérföldkőnél a kifizetést kizárólag a szükséges szakhatósági engedélyek, hozzájárulások benyújtása esetén teljesíti az MVH, a mérföldkövek tervezése során arra is figyelemmel kell lenni - különös tekintettel az ültetvénytelepítésre -, hogy az AVOP támogatások kifizetése december 31-ig történhet, ezért az utolsó támogatásigénylési csomag benyújtásának határideje szeptember 30., az utolsó támogatásigénylési csomagot a beruházás befejezését követő 30 napon belül kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, üzembe helyezési jegyzőkönyvet, használatbavételi engedélyt, a kifizetés a támogatásigénylési csomag befogadása után 60 napon belül történik, a támogatásigénylési csomag befogadása minden mérföldkőnél a számlák és egyéb dokumentumok ellenőrzése után történik, és a számlák és egyéb dokumentumok valóságtartalmát, a megvalósítás folyamatát, valamint a tervvel való egyezőséget helyszíni ellenőrzés során is vizsgálhatják, a pályázat benyújtása előtt, a pályázattal összefüggő, azt megelőzően felmerült egyéb költségeket, ráfordításokat (az egyéb költségeket, ráfordításokat lásd a pályázati felhívás X. fejezetében részletezve) az első mérföldkőnél kell elszámolni; a január 1. után, de a pályázat benyújtása előtt maximum 180 nappal keletkezett számla számolható el a felmerült egyéb költségekről, ráfordításokról, a támogatásigénylési csomag egy eredeti és két, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban, személyesen vagy meghatalmazott útján adható be a Kirendeltségre, a támogatásigénylési csomag hiánypótlása személyesen, meghatalmazott útján, vagy tértivevényes küldeményként postai úton adható be, a postai úton megküldött hiánypótlás benyújtásának időpontja az igazolt postára adás dátuma; a számlakezelés időtartamát az MVH a támogatásigénylési csomag tértivevényen igazolt beérkezésének dátumától számítja, a postai úton megküldött hiánypótlás esetén a kedvezményezett elfogadja a hiánypótlás MVH által érkeztetett tartalmát, az első támogatásigénylési csomag a jelzálog bejegyzés és/vagy a bankgarancia, kezesi kötelezvény csatolása, de minden esetben a kedvezményezett valamennyi bankszámlájára szóló azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás rendelkezésre állása esetén fogadható be. 4) Az építési beruházások ÉN-ÉNK alapján elkészített részletes, tételes költségvetések árajánlatai, illetve a részletes, tételes költségvetés a pályázat benyújtásakor érvényes építési normagyűjtemény (ÉN-ÉNK) figyelembevételével kerül elbírálásra. Ez vonatkozik a benyújtandó számla mellékletét képező számlarészletezőre is. A támogatási szerződés mellékletét képezi a műszaki tartalom (részletes géplista, létesítményjegyzék). 5) A kedvezményezett kivitelezője az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól, valamint az építési naplóról szóló 15

16 51/2000. (VIII. 9.) FVM GM KöViM együttes rendelet szerint köteles eljárni. Az építési műszaki ellenőri tevékenységről szóló 158/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet értelmében csak szakvizsgát tett, bejegyzett műszaki ellenőr alkalmazható. A gazdaságon belüli meliorációs beavatkozások esetén a talajtani szakvélemény készítésére kötelezett beavatkozások kivitelezésénél a mező- és erdőgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari tevékenységhez kapcsolódó szakértői engedélyezéssel kapcsolatos eljárásról szóló 61/1994. (XI. 8.) FM rendelet szerinti névjegyzékben szereplő szakértő járhat el, mint műszaki ellenőr. Az előírt dokumentációt a helyszíni ellenőrzés alkalmával be kell mutatni. 6) Az MVH minden mérföldkőnél helyszíni ellenőrzést tarthat, az utolsó mérföldkőnél azonban kötelezően helyszíni ellenőrzést tart, mely során vizsgálja a beruházás terv szerinti megvalósítását és a számlák meglétét és valóságtartalmát. 7) Csak az eredeti, kiegyenlített, támogatásigénylési csomagban benyújtott és az MVH munkatársai által ellenőrzött, kifogástalannak minősített számlákkal és egyéb dokumentumokkal, saját kivitelezés esetén analitikus nyilvántartásokkal, számviteli bizonylatokkal alátámasztott támogatási hányad kerül kifizetésre. 8) Támogatás folyósítása céljából az MVH csak olyan papíralapú számlákat, bizonylatokat fogad el, amelyeken a számla kibocsátó és az MVH bejegyzésein, valamint a számvitelről szóló évi C. törvény ában meghatározottakon kívül más rájegyzés nem szerepel. 9) A kifizetés engedélyezése során az MVH a támogatási szerződésben szereplő éves keretet és költségkategóriákat figyeli. Az éves keret és költségkategóriák változtatása kizárólag szerződésmódosítás keretén belül történhet. Ezen változtatások azonban a támogatási szerződésben szereplő teljes támogatási összeget nem módosíthatják. 10) A támogatott számára történő kifizetéseket a Magyar Államkincstár forintban a kedvezményezett bankszámlájára teljesíti. 11) Az forint támogatási értékhatárt meghaladó beruházás esetén a záró elszámolás kivételével minimum forintonként van lehetőség elszámolásra mérföldkövenként. X. Elszámolható költségek Állattenyésztést és növénytermelést szolgáló építési beruházások költségei. Új, (első üzembe helyezésű) gépek és berendezések beszerzése és üzembeállítása, beleértve a beruházás megvalósításához kapcsolódó szoftvert is. Tenyészállat első beszerzése, magas genetikai értékű tenyészállatok vásárlása az állomány minőségének fejlesztése céljából. Ültetvénytelepítések esetében: terület-előkészítés, tápanyagfeltöltés, szaporítóanyag-beszerzés, telepítés, termőre fordulásig az éves ápolás, támberendezés létesítése, kerítés, térburkolat kialakítása. Gazdaságon belüli víztakarékos öntözési rendszerek, valamint meliorációs beavatkozások esetén az ingatlan építés, felújítás és gépek, technológiai berendezések vételára támogatható. A fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó egyéb költségek, ráfordítások: az építészek, mérnökök, tanácsadók (sikerdíj nem elszámolható), Megyei Közigazgatási 16

17 Hivatalokban és a Vízügyi Felügyeleteknél regisztrált műszaki ellenőrök, valamint e felhívás szerint műszaki ellenőri tevékenységre jogosult szakértők díjai, közjegyzői, közbeszerzési eljárás díja, illetékek, megvalósíthatósági tanulmányok, talajtani szakvélemények, engedélyezési eljárások, szabadalmak és licencek vásárlása költségeinek összege, amely nem lehet több mint a beruházás ezen egyéb költségekkel csökkentett összes elszámolható költségének 12%-a. XI. Beszámolási kötelezettség 1) Az MVH ellenőrzi a támogatott projektek előrehaladását, illetve eredményességét. 2) A kedvezményezettnek beruházás előrehaladási jelentést kell benyújtani az illetékes Kirendeltségre a beruházás megvalósításáról a kifizetésekre vonatkozó igénylések alátámasztására. Adatszolgáltatási kötelezettségének az előrehaladási jelentés formanyomtatvány postai úton történő benyújtásával tesz eleget. 3) A beruházás előrehaladási jelentésnek tartalmaznia kell: A pályázati adatlapban feltüntetett mutatók alakulását Főbb eredményeket, beleértve az időbeli ütemezést A céloktól való mindennemű eltérést, megfelelő indoklással együtt A fejlesztés végrehajtása során felmerülő problémákat, és a megoldásuk érdekében tett lépéseket 4) A beruházás előrehaladási jelentéseket negyedévente, az első jelentést a támogatási szerződés aláírásától számított harmadik hónap végén kell benyújtani. Az 5 millió Ft-ot nem meghaladó mértékben támogatott, és a 6 hónapot nem meghaladó időtartamú beruházások esetében csak egy előrehaladási jelentést kell benyújtani a beruházás befejezését követő 15 napon belül. 5) A projekt előrehaladási jelentést akkor is negyedévente kell benyújtani, ha az adott negyedévben nem kérelmezi támogatás kifizetését. A projekt előrehaladási jelentés jóváhagyása a további kifizetések előfeltétele. 6) A kedvezményezettnek a végső kifizetés teljesítését követően az üzemeltetési/üzemben tartási kötelezettség ideje alatt minden évben éves fenntartási jelentést kell benyújtania (a formanyomtatvány szerződéskötéskor kerül átadásra). Az első fenntartási jelentést a végső kifizetéstől számított első év végén kell benyújtani. 7) Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása a támogatási szerződésben foglalt kötelezettség megszegésének minősül. XII. Ellenőrzés és a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei 1) A támogatottnak a támogatási szerződésben a fejlesztési cél megvalósításával, hasznosításával, illetve a támogatás jogtalan igénybevételével kapcsolatban a támogatás visszafizetésére is kötelezettséget kell vállalnia. 2) Helyszíni ellenőrzést csak megbízólevéllel rendelkező ellenőrök végezhetnek. 17

18 3) A helyszíni ellenőrzés lehet: előzetes helyszíni szemle, a megvalósítás időszakában (mérföldkövenként), a működtetés ideje alatt, a beruházás befejezésekor (minden esetben). 4) A helyszíni ellenőrzésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelynek tudomásul vételét és átvételét a támogatott aláírásával igazolja, s egyben a jegyzőkönyvre rávezetve jelezheti az ellenőrzéssel kapcsolatos észrevételeit. 5) Az ellenőrzések zavartalan lebonyolítása érdekében a beruházás végrehajtása során keletkező dokumentumokat a támogatott köteles olyan módon tárolni és nyilvántartani, hogy hozzáférhetők és teljes körűen ellenőrizhetők legyenek. 6) A 1260/1999/EK Rendelet 38. cikkének 6. bekezdése értelmében a projekt megvalósítására, ellenőrzésére és finanszírozására vonatkozó dokumentumokat a pályázó december 31-ig köteles megőrizni. 7) Támogatások ellenőrzése esetén az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény a alapján az arra feljogosított szervezetek a folyamat bármely szakaszában ellenőrzést végezhetnek, az ellenőrzési programjukban foglaltak szerint. A pályázattal és a támogatással összefüggő dokumentumot, objektumot vizsgálhatnak, információt kérhetnek. 8) A költségvetési és európai uniós forrásokból származó támogatások kedvezményezettje köteles az ellenőrzés érdekében a(z): Európai Számvevőszék, Európai Bizottság illetékes szervei, Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Magyar Államkincstár, Kifizető Hatóság (PM), Irányító Hatóság (FVM), Közreműködő Szervezet (MVH) képviselőivel együttműködni ellenőrzési munkájukban, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani, a megfelelő dokumentumok (számlák, engedélyek, tanúsítványok, építési naplók, szerződések, kiviteli tervek, géplisták, stb.), a projekt megvalósítását igazoló okmányok (tulajdoni lap, bérleti szerződés, stb.), bizonylatok (pénzügyi, minőségi, szállítási, stb.) rendelkezésre bocsátásával. 9) Jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül: a támogatás rendeltetésétől, valamint a támogatási szerződésben meghatározottaktól eltérő felhasználása, valótlan adatszolgáltatás és adatok eltitkolása, együttműködési kötelezettség megszegése, ha a beruházás a pályázatban elfogadott céltól eltérő rendeltetéssel valósul meg, 18

19 ha a beruházás megvalósulását követően a létesítményt nem a szerződésben vállalt ideig és módon üzemeltetik, illetve ültetvénytelepítés esetén, ha a támogatott az évenként szükséges ápolási munkálatokat nem végzi el, ha a támogatással létrehozott vagy felújított, korszerűsített létesítményt, tárgyi eszközt a támogatási jogviszonyból származó kötelezettség fennállásának ideje alatt engedély nélkül elidegeníti, gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként beviszi (apportálja), vagy nem eredeti funkciója szerint működteti. Az MVH elnökének a visszafizetésről szóló döntése alapján, a támogatást a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal növelten kell az MVH számlájára visszafizetni. A jogosulatlanul felhasznált támogatás adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. 10) Amennyiben a támogatási szerződés megkötése után, a megvalósítás és a működtetés során pénzügyi, vagy egyéb rendellenesség fedezhető fel, a támogatási szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására kerül sor az MVH részéről. Ez lehet a kedvezményezettnek már kifizetett támogatás visszafizetésére kötelezés, valamint a további támogatástól való eltiltás, illetve egyéb polgári és büntetőjogi eljárások kezdeményezése. XIII. Közbeszerzés 1) Figyelembe véve, hogy az elnyert támogatás folyósításakor költségvetési források kerülnek felhasználásra, a közbeszerzésről szóló évi CXXIX. törvény és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni (ld. a pályázati csomag közbeszerzési tájékoztatóját). 2) A közbeszerzési eljárás a törvényben meghatározott esetben a támogatási döntés előtt megkezdhető, erről a pályázó köteles nyilatkozni a pályázat benyújtásakor az MVH-nak. XIV. Jogorvoslat 1) Az MVH elutasító döntésével szemben a pályázó írásban az MVH elnökéhez címzett, de a Kirendeltséghez benyújtott kifogást terjeszthet elő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az MVH elnöke a kifogást a benyújtástól számított 30 napon belül bírálja el. A döntés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 2) Az Irányító Hatóság vezetőjének döntésével szemben a pályázó a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterhez címzett, és az AVOP Irányító Hatósághoz (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatósági Főosztálya) benyújtott kifogást terjeszthet elő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A miniszter a kifogást a benyújtástól számított 30 napon belül bírálja el. A döntés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. XV. Egyéb rendelkezések 1) A pályázatok benyújtásának határideje: december 31. 2) Az MVH az AVOP-ra benyújtott pályázatokra vonatkozó szerződéskötéseket október 1- től kezdheti meg. 19

20 3) Tekintettel arra, hogy ezen felhívás a Program-kiegészítő Dokumentum jelenlegi változata alapján lett kiírva, a pályázati felhívás egyes feltételei a kapcsolódó Program-kiegészítő Dokumentum hivatalos elfogadását követően, annak végleges szövege értelmében módosulhatnak. 4) Jelen pályázati felhívás az MVH internetes honlapján történő megjelenéstől számított 11. napon lép hatályba. A hatályba lépés előtt benyújtott pályázatokra a július 30-án megjelent AVOP pályázati felhívás rendelkezései, a hatályba lépés napjától benyújtott pályázatokra jelen pályázati felhívás rendelkezései érvényesek. 20

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG A JOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ!

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG A JOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ! Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2005. május A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG AZ 1.1.1., AZ 1.1.2., AZ 1.1.3. ÉS AZ 1.1.4. ALJOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ!

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG AZ 1.1.1., AZ 1.1.2., AZ 1.1.3. ÉS AZ 1.1.4. ALJOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ! Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/007. ( ) FVM rendelete Tervezet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

PROGRAMZÁRÁS Összefoglaló a kifizetési kérelmekről. EMVA III. IV. tengely

PROGRAMZÁRÁS Összefoglaló a kifizetési kérelmekről. EMVA III. IV. tengely PROGRAMZÁRÁS Összefoglaló a kifizetési kérelmekről EMVA III. IV. tengely 1 Kérelmek benyújtásának lehetséges időszakai Falufejlesztés, vidéki örökség megőrzése, mikrovállalkozás, turisztika, leader jogcímek,

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA A sportszakmai program tárgyi eszköz beruházása jogcímen igényelt

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatáshoz A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26)

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 178/2013. (X.28) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 178/2013. (X.28) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 178/2013. (X.28) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez nyújtandó

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 A cél, pályázók köre, forrás elsődlegesen a klímavédelem CO2 kibocsátás csökkentése hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz

Részletesebben

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai Szakképzés 2015. január 8. A 139/2008. (X.22.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország

Részletesebben

2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20.

2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20. 2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20. Kedves Ügyfelünk! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum)

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum) Önellenőrzési Lista (nem benyújtandó dokumentum) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól

Részletesebben

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 / 2015. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 A cél, pályázók köre, forrás - Támogatás nyújtása az energiatakarékosság fokozását üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését Pályázók köre: magánszemélyek,

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó)

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó) Szükséges dokumentumok UniCredit Lakáscélú jelzáloghitelek I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Hatályos: 2014.12.15-től Házastárs/ (bejegyezett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke A vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elõlegfizetésrõl A mezõgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2008. május A strukturális

Részletesebben

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP2-4.1.1.3-16 számú pályázatról A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése. célú GINOP kódszámú Hitelprogramról

Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése. célú GINOP kódszámú Hitelprogramról Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú GINOP-8.3.1-16 kódszámú Hitelprogramról Hitelprogram célja A Hitelprogram célja a Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Tájékoztató az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. VP5-4.1.1.6-15 kódszámú pályázatról

Tájékoztató az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. VP5-4.1.1.6-15 kódszámú pályázatról Tájékoztató az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése VP5-4.1.1.6-15 kódszámú pályázatról A felhívás keretében az alábbi állatfajok tartása esetén igényelhető támogatás: szarvasmarha,

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa Támogatás tárgya, az elszámolható kiadások: Támogatás vehető igénybe: Helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén: az építmény, építményrész külső felújítására, bővítésére, restaurálására,

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege HÍRLEVÉL 2007/9. Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó pályázatok végleges változatának rövid leírásán kívül figyelmükbe ajánlunk egy tervezetet a beruházások kedvezményes finanszírozására

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

A halászati ágazat strukturális támogatása (Kódszám: 1.3) I. A támogatás célja

A halászati ágazat strukturális támogatása (Kódszám: 1.3) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása

Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása Pályázat kódja VP2-4.1.3.5-16 Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás 40 70% Pályázók köre Területi szűkítés 18,08 milliárd Ft Egyéni beruházás

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei. Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős

Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei. Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A röplabda látvány-csapatsport támogatási rendszerébe benyújtandó sportfejlesztési programokhoz VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

TÁJÉKOZTATÓ. A röplabda látvány-csapatsport támogatási rendszerébe benyújtandó sportfejlesztési programokhoz VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK TÁJÉKOZTATÓ A röplabda látvány-csapatsport támogatási rendszerébe benyújtandó sportfejlesztési programokhoz VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK - A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról /2014. ( ) FM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2005. május A 14/2004 (VIII.

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Megjelent a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

Fiatal Gazda Pályázat 2015.

Fiatal Gazda Pályázat 2015. Műszerteszt Kft. www.muszerteszt.hu A 2014-2020-as mezőgazdasági pályázati rendszer nagy nyertesei kétség kívül a fiatal mezőgazdasági termelők lesznek. Ilyen jellegű pályázat eddig 2008-ban, 2009-ben,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:... Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága PÁLYÁZATI ADATLAP a helyi foglalkoztatottság növekedésének elősegítését, valamint a meglévő foglalkoztatotti létszám megtartását, ezáltal

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet 1. A pályázat célja üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2008. (III. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2008. (III. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2008. (III. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe TANYAFEJLESZTÉS 2015 -kivonat- Támogatás vehető igénybe 1. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület), 2. a tanyák

Részletesebben