Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA"

Átírás

1 Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében május A 14/2004 (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelete a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló pontjában kapott felhatalmazás alapján az AVOP Irányító Hatósága az alábbi pályázati felhívást teszi közzé: Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése (Kódszám: 2.1) I. A támogatás célja Az Európai Unió Tanácsa 1257/1999/EK rendeletének VII. fejezet cikk, valamint a 445/2002/EK rendelet 7. szakasz cikk alapján összeállított AVOP támogatási prioritásaival összhangban a támogatás céljai: 1) A versenyképesség javítására irányuló célok területén: a) szerkezetátalakítást szolgáló fejlesztések, b) a korszerűsítést és a termelési költségek csökkentését szolgáló fejlesztések, c) új, magasabb feldolgozottságú, innovatív termékek előállítására irányuló fejlesztések, d) a különböző értékesítési csatornákhoz való alkalmazkodást elősegítő fejlesztések. 2) Az ember és környezete biztonságának javítására irányuló célok területén: a) az élelmiszer-biztonsággal és minőséggel összefüggő fejlesztések, b) a környezetterhelést csökkentő, valamint a hulladékok/veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtését és kezelését szolgáló, a feldolgozóüzem területén belüli fejlesztések, korszerűsítések, c) a munka feltételeit javító fejlesztések. II. A támogatásban részesíthető fejlesztések A versenyképesség javítására és az ember és környezete biztonságának javítására irányuló alább felsorolt fejlesztések közül egy pályázaton belül az összes fejlesztési lehetőség bármelyikére, bármilyen kombinációban pályázhatnak, amennyiben a jogosult pályázók körébe tartoznak. 1) A versenyképesség javítására irányuló fejlesztések a) Szerkezetátalakítás hatékony termelési üzemméretek kialakítása a termelőkapacitások növelésével és a felesleges kapacitások párhuzamos leépítésével szakosodást elősegítő fejlesztések

2 b) Korszerűsítés és a termelési költségek csökkentése elavult technológiák korszerűsítése, gépek, technológiai berendezések cseréje új, hatékony technológiák bevezetése (jobb anyag-, hely-, energia,- víz- és élőmunka-felhasználással) kapacitásösszhang megteremtését szolgáló hűtők, fagyasztók, szabályozott hőmérsékletű tároló- és raktárkapacitások kialakítása technológiához kapcsolódó elsődleges melléktermék-kezelő, -feldolgozó kapacitások korszerűsítése, létrehozása biztonságos és gazdaságos üzemvitelhez szükséges mérő-, ellenőrző- és regisztráló rendszerek kiépítése integrált vállalatirányítási rendszerek bevezetése (licenc, know-how, szoftver, hardver vásárlása, a rendszerek kiépítése, üzembe helyezése) c) Új, nagyobb hozzáadott értékű termékek előállítása új termékek előállítását szolgáló környezet kímélő technológiák bevezetése, korszerű gépek, berendezések üzembeállítása az egészséges táplálkozást elősegítő termékek előállításához szükséges technológiák fejlesztése új, korszerű csomagolási rendszerek alkalmazására irányuló fejlesztések a vállalati innovációs tevékenységet segítő fejlesztések d) Különböző értékesítési csatornákhoz való alkalmazkodás rugalmas gyártási rendszerek korszerű készáruraktár és expediáló rendszerek kínálategyesítő társaságok, gyártási közösségek, regionális logisztikai egyesülések működéséhez szükséges technikai feltételek megteremtése 2) Az ember és környezete biztonságát javító fejlesztések a) Az élelmiszer-biztonsággal és -minőséggel összefüggő fejlesztések az élelmiszerek biztonságos előállítási körülményeit szolgáló beruházások (nem technológiai berendezések és eszközök beszerzése, tér-, fal- és egyéb burkolatok, üzem átalakítások, különös tekintettel a jó higiéniai gyakorlati útmutatónak való megfelelésre) a termékek (egyes összetevők) azonosítását, nyomon követését, visszahívhatóságát biztosító rendszerek bevezetése, a minőségtanúsítás technikai feltételeinek megteremtése organikus termékek és egyéb önkéntes minőségtanúsítású termékek tanúsítási rendszereihez szükséges technikai feltételeik megteremtése nyersanyag-minősítés technikai feltételeinek megteremtése, javítása minőségi és élelmiszer-biztonsági vizsgálatok elvégzését szolgáló üzemi laboratóriumok kialakítása, fejlesztése, mérő- és ellenőrző készülékek, idegenanyag-érzékelők beszerzése b) Környezetterhelést csökkentő, valamint a hulladékok/veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtését és kezelését szolgáló, a feldolgozóüzem területén belüli fejlesztések, korszerűsítések a levegőbe, vízbe, talajba kibocsátott szennyezés és a zajterhelés megelőzését, 2

3 csökkentését a hulladékok keletkezésének megelőzését, minimalizálását a hulladékok kezelését, feldolgozását, hasznosítását szolgáló beruházások c) A munka feltételeinek javítása a munkavégzés biztonságát, a dolgozók egészségének és testi épségének védelmét, a munkakörülmények javítását szolgáló beruházások a munkaerő vállalaton belüli szakmai képzését/továbbképzését szolgáló fejlesztések III. A pályázattal elnyerhető támogatás 1) A támogatás formája: vissza nem térítendő fejlesztési támogatás európai uniós és nemzeti forrásból. 2) A között rendelkezésre álló keretösszeg összesen: millió Ft. A támogatásban részesíthető pályázatok várható száma: db 3) A támogatás mértéke: a) A versenyképesség javítására irányuló fejlesztések esetében a beruházás összes elszámolható költségének 40 %-a. b) A kizárólag az ember és környezete biztonságát növelő fejlesztések esetében a beruházás összes elszámolható költségének 45 %-a. c) Az a) és b) pontban megfogalmazott célok együttes megjelölése esetén a beruházás összes elszámolható költségének 40%-a. 4) A támogatás maximális összege projektenként: 500 millió Ft 5) Az összes elszámolható költség legalacsonyabb összege: 30 millió Ft 6) Ha a pályázó az általános forgalmi adóról szóló, többször módosított évi LXXIV. törvény értelmében ÁFA visszatérítésre nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-t tartalmazó, bruttó összköltsége. 7) Ha a pályázó az általános forgalmi adóról szóló, többször módosított évi LXXIV. törvény 38. (1), (4). bekezdése értelmében a projekttel kapcsolatban részleges ÁFA visszatérítésre jogosult, akkor a támogatási hányadra eső, a PM arányosítási útmutatója szerint meghatározott, vissza nem igényelhető ÁFA összegével megnő a projekt elszámolható költsége, és az így megnövelt elszámolható költségre adható a támogatás. (Lásd a pályázati csomag kitöltési útmutatóját.) 8) Ha a pályázó nem alanya az általános forgalmi adóról szóló, többször módosított évi LXXIV. törvénynek, de alanya az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvénynek, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-t tartalmazó, bruttó összköltsége. 3

4 IV. A támogatás igénylésére jogosultak 1) A Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése című intézkedés keretében azok a Magyarországon bejegyzett: a) jogi személyek és b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, c) illetve társulásaik (a továbbiakban: pályázók) támogathatók, amelyek a beruházást Magyarország területén valósítják meg, és az alábbi TEÁOR (Gazdasági tevékenységek ágazati osztályozási rendszere, 2003/2002 (SK.6) KSH Közlemény) számú tevékenységek végzésére jogosultak: TEÁOR Tevékenység Húsfeldolgozás, -tartósítás* Baromfihús feldolgozása, tartósítása** Hús-, baromfihús-készítmény gyártása Gyümölcs-, zöldséglé gyártása Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás Nyers olaj gyártása Finomított olaj gyártása Tejtermék gyártása Malomipari termék gyártása *** Haszonállat-eledel gyártása **** Fűszer, ételízesítő gyártásán belül: biológiai ecet, fűszerkeverék, fűszerpaprika gyártása Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártásán belül: tojás és méz feldolgozása Bortermelés * kivéve nyersbőr, irha, nyírt gyapjú és tímáripari bőrgyapjú feldolgozása ** kivéve vágóhídi baromfivágás során toll és pehely termelése *** kivéve a gabonából készült reggeli étel és a gabona-magvak pörkölésével, puffasztásával, extrudálásával előállított élelmiszerek gyártása. **** kivéve a takarmányt pótló készítményt 2) A támogatással megvalósítani tervezett fejlesztésnek a jogosult TEÁOR tevékenységre kell irányulnia. 3) A pályázó fejlesztés által érintett üzemének a pályázat benyújtásakor meg kell felelnie a vonatkozó hatósági előírásoknak. 4) A pályázó vállalkozásának adózás előtti eredménye a pályázat benyújtását megelőző két lezárt üzleti évből legalább egy évben nem lehet negatív. Amennyiben ezen adatokkal nem rendelkezik, úgy az életképességet az üzleti terv alapján vizsgálják. Szőlőfeldolgozásra irányuló pályázat esetén az eredményt a minőségi borkészlet figyelembevételével korrigálni lehet a 4. mellékletben leírt eljárásnak megfelelően. A pályázathoz benyújtáskor csatolni kell a melléklet szerinti jegyzőkönyvet. 5) A pályázónak nincs az intézkedés keretében támogatott befejezetlen projektje. A támogatás kedvezményezettjével nem köthető új támogatási szerződés, amíg az intézkedés 4

5 keretében támogatott előző projektje fizikailag nem zárult le (egy projekt fizikai lezárása az utolsó támogatásigénylési csomag befogadásának dátuma). Ez alól kivétel, ha egy támogatható fejlesztést közös vállalkozásban valósítanak meg. Ebben az esetben elfogadható, ha egy társult tagnak, amelynek részesedése a társulatban nem lehet magasabb 25%-nál, van az AVOP keretében még le nem zárt, támogatott projektje. Fenti megállapítás nem vonatkozik a SAPARD program keretében elnyert, le nem zárult projektekre. Az AVOP keretében nem támogatható a SAPARD, valamint más hazai vagy EU program által már támogatott fejlesztés. 6) Egy pályázó az intézkedés keretében a szerződéskötéstől számított egy éven belül összesen 500 millió forintnál nagyobb támogatási összeget szerződéssel vagy szerződésekkel nem köthet le. 7) Egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozás esetén a pályázatot a tervezett adatok alapján bíráljuk el. A pályázati felhívás előírt követelményeinek jövőbeni teljesítéséről a pályázónak nyilatkoznia kell (lásd pályázati csomag). Általános feltételek: V. A támogatás igénylésének és igénybevételének feltételei 1) A pályázatnak és a pályázónak meg kell felelnie a pályázati felhívásban felsorolt jogosultsági kritériumoknak. 2) Támogatást a 141/2003 (IX. 9.) Kormányrendelet alapján nyilvántartásba vett és ügyfél regisztrációs számmal rendelkező pályázó igényelhet. 3) A pályázó AVOP ( ) forrásból ugyanarra a projektre támogatást csak egy alkalommal vehet igénybe. 4) A pályázónak rendelkeznie kell saját forrással, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be. Ennek meglétéről, hitel vagy kölcsön esetén a rendelkezésre állásáról és összetételéről a pályázónak nyilatkoznia kell a pályázat beadásakor. A saját forrás teljes mértékben hitelből és kölcsönből is biztosítható, melyet szerződéskötéskor a pályázónak érvényes, a rendelkezésre tartás idejét tartalmazó és az AVOP beruházáshoz kapcsolódó hitelígérvénnyel, hitel- vagy kölcsönszerződéssel bizonyítania kell. A hitelhez kamattámogatás nem vehető igénybe. 5) A támogatási szerződés megkötésének feltétele az alábbi nyilatkozat benyújtása: A helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, önkormányzatok társulásai és ezek költségvetési szervei, továbbá egyházak és intézményeik, nonprofit alapon működő alapítványok, közalapítványok, társadalmi szervezetek esetében a pályázati egységcsomag (vagy: a támogatási döntésről szóló értesítő levél) mellékletét képező Nyilatkozat a projekt meghiúsulása, illetve a támogatás szabálytalan felhasználásának következményiről. Bármely kedvezményezett esetében a pályázati egységcsomag (vagy: a támogatási döntésről szóló értesítő levél) mellékletét képező Nyilatkozat a támogatási rendszerből történő kizárás hatályának fennállásáról. 5

6 6) Támogatás csak a pályázat befogadásának időpontja után megkezdett beruházásokhoz nyújtható. A pályázó a beruházást ettől az időponttól a támogatási szerződés megkötése előtt saját felelősségére megkezdheti. A beruházás megkezdésének időpontja építési beruházás esetén a kivitelezési szerződés megkötésének napja, ennek hiányában az építési naplóba történő első bejegyzés időpontja. Gépbeszerzés esetén a vételi szándék (megrendelés) írásban történő bejelentése, vagy a számla szerinti teljesítés dátuma. 7) A beruházást be kell fejezni, illetve a gépet, létesítményt üzembe kell helyezni a támogatási szerződés megkötésének időpontjától számítva: a) építési beruházás esetén 24 hónapon belül, b) minden egyéb beruházás esetén 12 hónapon belül, c) a közbeszerzésre kötelezett pályázók esetén 30 hónapon belül. (Lásd még a pályázati felhívás IX. 4. pont és XIII. fejezetét.) 8) Szolgáltatás, árubeszerzés és építési beruházás megvalósítása esetén, amennyiben a pályázó: a) közbeszerzésre kötelezett: építési beruházás esetén részletes és tételes tervezői költségvetést; szolgáltatás, árubeszerzés esetén részletes és tételes költségvetést, b) közbeszerzésre kötelezett: amennyiben a közbeszerzési eljárást a jogszabályokban leírtak szerint lefolytatta a teljes közbeszerzési dokumentációt; c) közbeszerzésre nem kötelezett: egy részletes és tételes költségvetést, a költségvetés minden tételére vagy tételcsoportjára két szállítói árajánlatot, d) saját kivitelezésben valósítja meg a fejlesztést: részletes és tételes anyag-díjas költségvetést kell csatolni a pályázat benyújtásakor. Az építési beruházások részletes, tételes költségvetéseit, illetve saját kivitelezés esetén a részletes, tételes anyag-díjas költségvetést a pályázat benyújtásakor érvényes építési normagyűjtemény (ÉN-ÉNK) alapján kell elkészíteni. 9) Csak az új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható. 10) A támogatás feltétele a fejlesztés helyének tulajdoni, illetve kizárólagos használati (minimum az üzemeltetési kötelezettség idejének lejártáig szóló érvényes bérleti/használati jog alapításáról szóló szerződés) viszonyainak igazolása. 11) Támogatás csak olyan beruházáshoz nyújtható, amely a megvalósítást követően megfelel a vonatkozó hatósági előírásoknak. 12) Építési beruházások esetén a pályázatban benyújtandó: a) építési engedély-köteles beruházás esetén a jogerős és végrehajtható építési engedély, és az ahhoz tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentáció, b) nem építési engedély-köteles beruházás esetén az építésügyi hatóság igazolása, hogy a beruházás nem építési engedélyköteles, továbbá a megvalósításhoz szükséges (engedélyezési szintű) tervdokumentáció, amelyen szerepel az engedélyező hatóság rájegyzése, hogy ezen tervek alapján állította ki igazolását, c) környezetvédelmi igazolás. 6

7 13) A támogatásban részesített pályázó a támogatással megszerzett eszközt, illetve megvalósított, felújított, korszerűsített létesítményt a beruházás befejezésétől számított legalább öt évig rendeltetésének megfelelően köteles üzemeltetni. Az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt amortizálódott tárgyi eszközt azonos rendeltetésű, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező tárgyi eszközzel a támogatásban részesülő pályázó saját forrás felhasználásával a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) előzetes engedélyével lecserélheti. Speciális feltételek: 14) Ezen intézkedés keretén belül megvalósuló beruházások feleljenek meg legalább egy, a II. pontban felsorolt fejlesztési célnak. 15) A fejlesztés járuljon hozzá az adott mezőgazdasági termelési alapágazat helyzetének javításához. Biztosítsa az alaptermékek termelői számára a gazdasági haszonból való részesedést. Ez a következőkkel igazolható: szerződéses megállapodások, előszerződések, szándéknyilatkozatok az alapanyag szállítására vonatkozóan. 16) A pályázónak a felhasznált alapanyag legalább 20%-át más, elsődleges termelőtől kell beszereznie (kivéve: termelői értékesítő szervezetek, termelői csoportok vagy szövetkezetek) Elsődleges termelőtől való beszerzésnek minősül, ha a pályázó az alapanyagot termelői értékesítő szervezetektől, termelői csoportoktól, szövetkezetektől szerzi be. 17) Szőlő és méz feldolgozására ill. haszonállat-eledel gyártására irányuló pályázat esetében a pályázónak a pályázat benyújtását megelőző két év éves nettó árbevételében a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel aránya nem haladhatja meg az 50%- ot, és ezt a feltételt a beruházás működtetésének időszakában (5 év) is fent kell tartania. A mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel arányának kiszámítási módját a pályázati csomagban lévő Pályázati adatlap elnevezésű formanyomtatvány kitöltési útmutatója tartalmazza. 18) A pályázó szolgáltasson kielégítő bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a fejlesztés által érintett termékek számára megfelelő értékesítési lehetőségek kínálkoznak a működtetési időszak alatt. Ez a következőkkel igazolható: szerződések, előszerződések, szándéknyilatkozatok a forgalmazókkal, kvóták, új termékek esetében hivatalos vagy szakmai szervezetek által készített piaci elemzések, előrejelzések, független szakértő által készített piaci elemzés. 19) A fejlesztés feleljen meg a vonatkozó közös piaci rendtartásokból, valamint az egyes szakágazatok strukturális és piaci helyzetéből eredő kapacitás-korlátozásoknak. Ezek felsorolását a Támogatásból kizárt beruházások című 2. melléklet tartalmazza. A pályázathoz mellékelni kell az Agrárgazdasági Kutató- és Informatikai Intézet (AKII) kapacitás igazolását. 20) A pályázathoz mellékelni kell az illetékes állat-egészségügyi és környezetvédelmi hatóságnak a beruházásra vonatkozó szakvéleményét. 7

8 21) Az átmeneti mentességgel bíró vállalkozásnak a beruházás befejezésének időpontjára meg kell felelnie az Európai Közösség vonatkozó élelmiszer-biztonsági, higiéniai, környezetvédelmi és állatjóléti előírásainak. 22) Csak az Európai Unióból származó termékek feldolgozása támogatható (lásd 5.melléklet). 23) Indokolt esetben lehetséges a feldolgozó üzem területén kívül megvalósítani a fejlesztést, amennyiben a fejlesztés tárgya a pályázó tulajdonában van és a vállalkozás területén folyó tevékenységhez szorosan kapcsolódik. 24) Csak az Európai Közösséget létrehozó (módosított) szerződés (Treaty establishing the European Community Consolidated version, 1997.) I. mellékletében felsorolt (Annex I) termékek feldolgozására irányuló fejlesztések részesülnek támogatásban (lásd 1. és 5. melléklet). Felhatalmazó levelek 25) A Kedvezményezett a központi költségvetési szerveket, ideértve a Magyar Tudományos Akadémiát, mint köztestületet kivéve valamennyi bankszámlájára vonatkozó számlavezető hitelintézet által visszaigazolt, az MVH-t inkasszóra felhatalmazó leveleit köteles a támogatási szerződés megkötését megelőzően a Hivatal részére átadni. Bármelyik bankszámlaszáma megszűnéséről vagy új bankszámla megnyitásáról köteles a Hivatalt nyolc napon belül írásban tájékoztatni és az új bankszámlára vonatkozó, a számlavezető hitelintézet által visszaigazolt inkasszóra felhatalmazó levelet a Hivatalnak átadni. Biztosítékok 26) A Kedvezményezett a támogatási szerződés megszegéséből, illetve a támogatás jogtalan felhasználásából eredő visszafizetési kötelezettsége biztosítására, valamint az előleg igénybevételéhez az alább részletezett kivételektől eltekintve biztosítékot köteles adni. A biztosítékot beruházási projektek esetében a megvalósítási és a megvalósítást követő (fenntartási) időszak tartama alatt, a nem beruházási jellegű projektek esetében a megvalósítási időszak tartama alatt kell fenntartani. A biztosíték cseréjére a Kedvezményezettnek lehetősége van, feltéve, hogy az új biztosíték végrehajthatósága és az általa fedezett érték megfelel a biztosítékokra vonatkozó feltételeknek. Az előlegre vonatkozó biztosíték jelzálogjogra cserélésére az előleggel történt elszámolás megtörténte után van lehetőség. 27) Nem kötelesek biztosítékot felajánlani: a) a központi költségvetési szervek, b) az egyházak és intézményeik, ha a támogatás az egyház (egyházi intézmény) olyan közfeladat ellátásával kapcsolatos, amelyre tekintettel normatív költségvetési támogatásra jogosult, c) a nonprofit alapon működő alapítványok, közalapítványok, társadalmi szervezetek, d) a helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, önkormányzatok társulásai és ezek költségvetési szervei, amennyiben a támogatást teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldására vagy kötelező feladataik ellátására használják 8

9 fel. Nem kötelesek továbbá biztosítékot szolgáltatni, amennyiben a fejlesztés tárgya, vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy törzsvagyon, vagy törzsvagyonná válik, 28) A 27) pontban felsorolt Kedvezményezettek kivételével a támogatási szerződésnek tartalmaznia kell az alábbi kötelező biztosítékok közül a kedvezményezett által választható legalább egyet, amely(ek) fedezetet nyújt(anak) a támogatás (előleg és utófinanszírozás együtt) 120%-nak erejéig a szerződés teljes időtartamára: a) jelzálog ingatlanra (ha a 217/1998. (XII. 30.) többször módosított Korm. rendelet, a továbbiakban Ámr. szerint, egyébként nem kötelező), b) jelzálogjog ingóságra, c) bankgarancia, d) biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, e) garanciaszervezet által vállalt kezesség, f) garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény. g) az egyházi intézmény részére az intézményt fenntartó egyház vagy annak illetékes szervezeti egysége által biztosított készfizető kezességvállalás. 29) A zálogtárgy terhek figyelembe vételével számított fedezeti értéke biztosítékot kell, hogy nyújtson a támogatási összeg 120%-ának erejéig. Zálogtárgyként elfogadható bármely, a pályázó, vagy harmadik személy az állam kivételével tulajdonában álló vagyontárgy. Ingó zálogtárgy felajánlása csak a kizárólag ingó vagyontárgy létrehozására irányuló projekt esetén fogadható el.. A vagyontárgyat zálogként kizárólag annak tulajdonosa ajánlhat fel. Közös tulajdonban álló vagyontárgy esetén valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása szükséges a megterheléshez. A zálogtárgytól függetlenül, a beruházással érintett vagyontárgy kizárólag a támogató előzetes hozzájárulásával idegeníthető el, terhelhető meg, adható bérbe, vagy apportálható. A zálogtárgy forgalmi értékére vonatkozó adatot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ingóság esetén értékbecslés, ingatlan esetén értékbecslés vagy adó- és értékbizonyítvány alapján fogad el. (Kizárólag bejegyzett értékbecslő által készített értékbecslés fogadható el.) A beruházással érintett új ingó vagyontárgy esetén az ajánlati ár is elfogadható. Zálogjog alkalmazásánál első ranghelyű jelzálogjog szükséges. Második vagy további ranghelyre történő bejegyzés elfogadására akkor van lehetőség, ha a korábbi ranghelyű jelzálogjog érvényesítése esetén a vagyontárgy értéke fedezetet nyújt a támogatási összeg és járulékai erejéig. A zálogtárgy terheltségénél az ingatlan-nyilvántartásba, illetve a közjegyzők által vezetett nyilvántartásba ténylegesen bevezetett terheket kell figyelembe venni. Zálogteher esetén a keretbiztosítéki, egyetemleges zálogjog egy tekintet alá esik más zálogjogokkal. A vagyontárgyon fennálló terhek mértékére nézve az MVH bármikor további iratokat kérhet be. Ingatlan esetén a jelzálogjog alapítására vonatkozó szerződést a támogatási szerződéssel egyidejűleg kell megkötni, ingó vagyontárgy esetén a jelzálogjog alapítására az eszköz 9

10 megvételét követően kerül sor az MVH illetékes regionális hatáskörrel rendelkező megyei kirendeltség (továbbiakban: Kirendeltség) közreműködésével, közjegyző előtt. Rendkívüli értékcsökkenés, elértéktelenedés, illetve káresemény esetén, amennyiben az a vagyontárgy beszerzési árának 25%-át meghaladja, pótlólagos biztosítéknyújtási kötelezettség áll fenn. 30) Előleg igénybevétele esetén a biztosítékállítási kötelezettség alól az 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 3. (2)-(3) bekezdések által mentesített Kedvezményezetteket kivéve - a támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a Kedvezményezettnek az előleg erejéig legalább egy kötelezően válaszható biztosítékot kell nyújtania a következő biztosítéktípusok közül: a) bankgarancia, b) biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, c) garanciaszervezet által vállalt kezesség, d) garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény. Amennyiben e rendelet hatálybalépése előtt meghirdetett pályázatokban meghatározott jogszerű biztosítéknyújtási feltételek kedvezőbbek a pályázók számára, az irányító hatóság a meghirdetett feltételek szerint köteles a szerződések megkötésére. 31) Nem vehető igénybe előleg, ha a) a támogatás kedvezményezettje az előlegről lemond, b) a támogatás kedvezményezettje az előleg nyújtásának feltételeként az előző (V./30) pontban meghatározott típusú biztosítékot nem bocsátja rendelkezésre, c) az előleg folyósításától történő eltekintésre az operatív program irányító hatóság megindokolt kérése alapján a közösségi támogatási keret irányító hatósága engedélyt ad. Vagyonbiztosítás: 32) Beruházási támogatással megvalósult vagyontárgyra (ingó, ingatlan) kötelező vagyonbiztosítást kötni. Kivételt képeznek ez alól a központi költségvetési szervek, az egyházak és intézményeik, illetve helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, önkormányzatok társulásai és ezek költségevetési szervei, amennyiben a fejlesztés tárgya, vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy törzsvagyon, vagy törzsvagyonná válik. Nem támogatható a pályázat: 33) Ha a fejlesztés helyeként szolgáló ingatlan nem per-, és igénymentes. 34) Valótlan adatszolgáltatás esetén. 35) Ha a pályázó az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 6/2004. (I. 22.) Kormányrendelet, valamint a pályázati felhívás alapján jogosulatlanul vett igénybe támogatást. 10

11 36) Ha a pályázó csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll. 37) Amennyiben a pályázónak az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény alapján 60 napot meghaladó, esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) engedélyezett. 38) Ha a pályázat egyéb hazai, illetve európai uniós költségvetési támogatásban részesült. 39) Kiskereskedelmi szintű beruházások esetén (lásd 5. melléklet). 40) Ha a fejlesztés a pályázati felhívás 2. melléklete szerint a támogatásból kizárt beruházások körébe tartozik. VI. A pályázat tartalmi és formai követelményei 1) A pályázatokat a jogszabályokban foglaltaknak, a pályázati felhívásnak, valamint az ahhoz tartozó pályázati csomagnak megfelelő, a támogatási cél sajátosságaihoz, követelményeihez igazodó tartalommal kell elkészíteni. 2) Pályázat típusok: a) Kis pályázat, amely az alábbi összes feltételnek megfelel: elszámolható költségeinek összege 30 és 100 millió forint között van; nem irányul kapacitáskorlátozás alá eső kapacitás bővítésére; a pályázó nem rendelkezik több régióban telephellyel, illetve nem tagja több régióban üzemmel/telephellyel rendelkező vállalatcsoportnak; b) Nagy pályázat, amely az alábbi feltételek bármelyikének megfelel: az elszámolható költségek összege meghaladja a 100 millió forintot; korlátozás alá eső kapacitások bővítésére irányul ugyanolyan, vagy nagyobb kapacitás párhuzamos megszüntetésével, a pályázó az ország több régiójában rendelkezik üzemmel/telephellyel, illetve olyan vállalatcsoporthoz tartozik, amely az ország több régiójában rendelkezik üzemmel/telephellyel, A nagy pályázatok értékelése során külön értékelik az országos szakmapolitikai szempontok teljesülését. 3) A pályázat előírt részei: a) pályázati adatlap, b) mellékletek (a pályázati csomag tartalomjegyzékében felsorolva) 4) A pályázati adatlapot magyar nyelven kitöltve (CD-R lemezen is, de nem szkennelve), hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden oldalon aláírva és a mellékletek csatolásával kell benyújtani. A pályázati adatlap szerkezete, fejezet címei, formája nem változtatható. Amennyiben a pályázati adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik a pályázatra, a megfelelő helyen a pályázatomra nem vonatkozik megjegyzést szükséges bevezetni. 11

12 5) A jelen pályázati kiíráshoz kapcsolódóan a pályázónak pályázati (eljárási) díjat nem kell fizetni. 6) Az összeállított pályázatnak ki kell térnie a pályázó vállalkozásának rövid bemutatására, a fejlesztés szükségességének rövid leírására, megvalósíthatóságára, költséghatékonyságára, valamint a fejlesztés eredményeként az üzleti és értékesítési tevékenység várható fejlődésére, a tervezett beruházás hatékonyságának és megtérülésének bemutatására. A pályázati csomag tartalmazza mindazokat a kérdéseket, amelyek lehetőséget nyújtanak a pályázó számára fejlesztési tervének bemutatására. 7) A pályázat összeállításánál be kell mutatni, hogy a tervezett beruházás összhangban van a támogatási intézkedésben megfogalmazott célkitűzéssel. A pályázat tartalmi elemeinek megfogalmazásában a pályázati csomag és a kitöltési útmutató nyújt iránymutatást. 8) A kis pályázatot egy eredeti és egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban; a nagy pályázatot egy eredeti és kettő, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban kell benyújtani. Mindkét esetben a pályázati adatlapot további egy példányban, CD R lemezen is be kell nyújtani. A pályázati csomag letölthető a és a címről, valamint a pályázati csomag tájékoztató jelleggel beszerezhető az MVH Kirendeltségein. A pályázat eredeti példányához hatóságok és bíróságok által kiállított okiratokat (lásd pályázati csomag tartalomjegyzéke), eredeti, vagy közjegyző, illetve a kiállító által hitelesített másolatokat kell csatolni. 9) A pályázat eredeti és másolati példányát külön dossziéba lefűzve (eredeti és másolati példány megjelöléssel), a dokumentumokat a pályázati csomagban található tartalomjegyzéknek megfelelően sorba rendezve kell beadni. 10) Az Adatlap a támogatási döntésről című dokumentumot a pályázati csomag minden példányában, külön borítékban kell beküldeni. 11) Kézzel írt pályázat illetve hiánypótlás nem nyújtható be. 12) A pályázó a pályázatkezelési folyamat során bármikor visszavonhatja támogatási igényét. A visszalépés a Visszalépési nyilatkozat című dokumentum segítségével történik, mely beszerezhető a Kirendeltségeken, illetve letölthető a és a címekről. A nyilatkozatot teljes körűen kitöltve az illetékes Kirendeltséghez kell benyújtani. VII. A pályázat benyújtásának módja 1) A pályázatokat: postai úton, tértivevénnyel, minden példányt és a CD R lemezt egy csomagban, AVOP pályázat felirattal, a pályázó nevének, címének feltüntetésével, Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése intézkedési cím feltüntetésével, folyamatosan, a megvalósítás helye szerint illetékes (regionális) Kirendeltség címére 12

13 lehet benyújtani. 2) A nem postai úton érkezett pályázatot, illetve hiánypótlást az MVH nem veszi át. 3) A pályázat benyújtásának és hiánypótlásának időpontja az igazolt postára adás dátuma. Ha ez nem állapítható meg egyértelműen, akkor a benyújtás és a hiánypótlás napja az MVH általi érkeztetés dátuma. 4) A pályázatkezelés időtartamát az MVH a dokumentumok tértivevényen igazolt beérkezésének - egyéb információkérés esetén az igazolt átadás vagy a fax érkezésének - dátumától számítja. 5) Amennyiben a pályázó nem a megfelelő helyre nyújtotta be pályázatát, a kirendeltség továbbítja azt a megvalósítás helye szerint illetékes kirendeltségre. Ebben az esetben, a benyújtás időpontja változatlan, azonban pályázatkezelés időtartamát az MVH az illetékes kirendeltségre történő érkeztetés dátumától számítja, melyről az illetékes kirendeltség a pályázót értesíti A bírálati eljárás legfontosabb szakaszai: VIII. A pályázat elbírálása 1) A befogadásra való jogosultság vizsgálata: a) A pályázat beadásakor a következő minimum feltételeknek kell teljesülniük, ellenkező esetben a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül: Formai követelmények: a pályázat a pályázati felhívásban közzétett benyújtási határidő lejártáig benyújtásra került, az előírt pályázati adatlapon került benyújtásra, a pályázat egy eredeti, valamint egy (nagy pályázat esetén két) az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban lett benyújtva. Jogosultsági és tartalmi követelmények: a fejlesztés helye Magyarország a pályázatot a pályázati felhívás IV. fejezetében megjelölt, jogosult pályázó nyújtja be, a pályázat a megfelelő kódszámú tevékenységre került benyújtásra, a pályázó a benyújtáskor rendelkezik a jogosultságot biztosító TEÁOR-számmal, az igényelt támogatás összege és mértéke megfelel a pályázati felhívásban előírtnak, pályázó vállalkozása teljesíti a felhívás IV. fejezet 4) pont szerinti életképességi követelményt, a mezőgazdasági árbevétel aránya megfelel az V. fejezet 17. pontjában előírtaknak b) A teljesség vizsgálata a benyújtott pályázati adatlap megfelelő kitöltésének és a szükséges dokumentumok meglétének ellenőrzése alapján történik. Amennyiben a pályázó a minimum feltételeken túlmenően hiányos, formailag, tartalmilag nem megfelelő pályázatot nyújt be, az MVH egy alkalommal hiánypótlásra 13

14 szólítja fel, aminek teljesítésére a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetőség. A hiánypótlás teljesítésének időpontja az igazolt postára adás dátuma. A hiánypótlás nem fogadható el, ha a pályázó a hiánypótlás keretein túlmenően a projektet módosítja úgy, hogy a pályázat eredeti műszaki tartalma megváltozik. Minden egyéb nem hiánypótlásban bekért, illetve benyújtott változtatást a pályázónak alá kell támasztania és indokolnia kell. Amennyiben a pályázó hiánypótlást késedelmesen, vagy nem megfelelően nyújtja be, a pályázatot az MVH elutasítja. c) A pályázat befogadása Az MVH a pályázat tértivevényen igazolt beérkezésétől számított 25 napon belül a pályázatot befogadja vagy elutasítja, illetve megállapítja a hiánypótlás szükségességét. A 25 napos ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlás időtartama. Hiánypótlás esetén a hiánypótlás igazolt beérkezésétől számított 15 napon belül fogadja be, vagy utasítja el a pályázatot az MVH. Befogadásra kerül a pályázó által hiánytalanul benyújtott, illetve a megfelelően hiánypótolt, formailag és tartalmilag megfelelő pályázat. Ezek megállapításának dátuma a befogadás dátuma, amelyet a befogadásról szóló értesítő levél tartalmaz. A pályázat befogadása a pályázat érdemi bírálatának kezdetét, nem pedig a támogatási összegre való jogosultság megszerzését jelenti. Szükség esetén a hiánypótlást követően az MVH illetékes Kirendeltsége saját állásfoglalása megalapozása érdekében további információt kérhet be a pályázótól, melynek benyújtási határidejét - amely biztosítja a teljesíthetőséget - az információkérés fogja tartalmazni. Amennyiben ezen határidőn belül nem érkezik faxban/levélben, vagy személyesen válasz, az MVH többletinformáció nélkül bírálja el a pályázatot. Az MVH a pályázókat a pályázat befogadásától számított 35 napon belül értesíti a támogatási döntésről. 2) A befogadott pályázatok szakmailag és pénzügyileg a következő szempontok alapján kerülnek értékelésre: a) a pályázó hosszú távú, gazdasági, élet- és versenyképessége (a tevékenység tárgyi feltételei, nyersanyag/alapanyag-ellátás, értékesítés, minőségpolitika, környezeti és munkaerőhelyzet, pénzügyi/gazdasági helyzet), b) a projekt célja, indokoltsága, tartalma, c) a beruházáshoz szükséges pénzügyi források megléte, d) költséghatékonyság vizsgálata, e) a projekt finanszírozhatósága, különös tekintettel arra, hogy a pályázónak szüksége van-e a támogatásra a projekt megvalósításához, f) nagy pályázatok esetén a fejlesztés hatásai országos, termékpálya és szakágazati szinten, g) esélyegyenlőség érvényesülésének biztosítása (nők, hátrányos helyzetű csoportok tagjai). Amennyiben a pályázat nem éri el az 50 pontban meghatározott minimálisan elérendő pontszámot, a pályázat az Irányító Hatóság vezetője (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium EU tagállami és agrár-vidékfejlesztési helyettes-államtitkára) által elutasításra kerül. A maximálisan elérhető pontszámot a pályázati csomag kitöltési útmutatója tartalmazza 14

15 3) Rangsorolás, előterjesztés döntésre és döntés: a pályázatok pontozása és ennek megfelelő rangsorolása, a pályázatok előterjesztése támogatási döntésre rangsor szerint. a) Az MVH az elbírált pályázatokról pályázat típusonként országos rangsort készít az AVOP Döntés-előkészítő Bizottság (lásd pályázati csomag kitöltési útmutatója) részére, amely szükséges gyakorisággal ülésezik. A bizottság a rendelkezésre álló források erejéig javaslatot tesz az AVOP Irányító Hatóság vezetőjének a támogatási döntés meghozatalára. A Bizottságnak támogatási döntésre irányuló javaslattétele során jogában áll az elé terjesztett pályázatokra vonatkozó minimum pontszámnál magasabb ponthatárt megállapítani. b) Forráshiány esetén a már nem finanszírozható pályázatok elutasításra kerülnek az Irányító Hatóság vezetője által, amely ellen kifogásnak helye nincs. c) Az igényelt támogatási összeg részben nem, csak teljes egészében ítélhető meg. d) A támogatásban részesülő pályázók (továbbiakban: kedvezményezett) számára a szerződés megkötésére a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésre, amely időtartam alatt a támogatási döntésre az ajánlati kötöttség szabályait kell alkalmazni. Amennyiben a pályázó hibájából ezen időtartam alatt nem köttetik meg a szerződés, a támogatási döntés hatályát veszti. e) A nem nyertes pályázatok másolati példányát az MVH legfeljebb két évig őrzi, ezt követően azokat megsemmisíti. A két éves őrzési időszak alatt a pályázó kérésére a nem nyertes pályázat másolati példányát és a pályázat eredeti mellékleteit az MVH másolat megtartása mellett a pályázónak, vagy megbízottjának átadja. f) Kizárólag szerződésmódosítás keretén belül történhet, indokolt esetben: - a beruházás támogatási szerződésben rögzített műszaki tartalmának, - a beruházás kezdési, illetve befejezési határidejének (lásd V/7. pont), - a mérföldkő dátumának, - az éves keretnek, - a költségkategóriáknak, - a maradványösszeg éven túli átütemezésének változtatása, továbbá a szerződésben szereplő bármilyen adatváltozás. Ezen változtatások azonban a támogatási szerződésben szereplő teljes támogatási összeget nem növelhetik. IX. A támogatás felhasználása és elszámolása 1) A támogatásban részesülő pályázó számára a szerződés megkötését követően az abban rögzített módon az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet módosító 52/2005. (III. 26.) Korm. rendeletnek megfelelően a támogatás 25 %- ának megfelelő előleg nyújtandó. Előleg igénybevétele esetén az MVH a támogatás 25%- ának megfelelő összeget a támogatási szerződés megkötésétől számított 30 napon belül a Kedvezményezett bankszámlájára átutalja. Az előleg vonatkozásában biztosíték nyújtására kötelezett Kedvezményezettek esetében az előleg átutalásának feltétele, hogy a 15

16 megfelelő biztosítékok a támogatási szerződés megkötésekor a Hivatal rendelkezésére álljanak. A kedvezményezett a támogatás előlegen felüli összegét utófinanszírozás keretében a pályázatban kidolgozott, pénzügyi és fizikai megvalósítás időbeli ütemezéséhez (mérföldkövekhez) igazodó költségekről szóló, pénzügyileg rendezett számlák, analitikus nyilvántartások, számviteli bizonylatok bemutatása után teljesítésarányosan veheti igénybe, a szerződésben meghatározott célok elérésére. A mérföldkövenként ütemezett időközi fizetésnek nem előfeltétele a folyósított előleg teljes összege felhasználásának igazolása, és az azzal történő elszámolás. Az előleg és a köztes kifizetés (Kedvezményezett által kifizetett számla, egyéb számviteli bizonylat alapján teljesülő tételek) nem haladhatja meg a támogatási összeg 80%-át. A Kedvezményezettek részére a támogatási összeg záróegyenlegének kifizetése az előleggel történt elszámolást követően történhet meg. A kedvezményezett köteles visszafizetni az előleget, amennyiben nem nyújt be kérelmet időközi fizetésre az előleg fizetésétől számított 6 hónapon belül, illetve a benyújtott fizetési kérelem a támogatás rendeltetés ellenes, nem szabály szerű felhasználását bizonyítja. 2) Amennyiben a biztosíték(ok) között ingó vagyontárgy nem szerepel, a biztosítékok rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésétől számított 3 hónapon belül a Kedvezményezettnek igazolnia kell. Ha a biztosíték(ok) között ingó vagyontárgy is van, az ingó vagyontárgy vonatkozásában ez a határidő 1 év, a többi típusú biztosítékra 3 hónap. Ha a biztosíték kizárólag ingó vagyontárgyakból áll, a rendelkezésre állás igazolásának határideje 1 év. Ha a fenti határidőkön belül a biztosítékok rendelkezésre állásának igazolása nem történik meg, a támogatási szerződés hatályát veszti. 3) A műszaki - pénzügyi - időbeli ütemezés kidolgozása során meg kell állapítani azokat a mérföldköveket, melyek teljesítése után igényelhető a támogatási hányad. 4) A mérföldkövek megállapításának és a teljesítés ütemezésének feltételei a pályázati felhívás egyéb pontjaiban felsoroltakon kívül: a mérföldkő dátuma mindig munkanap legyen. egy beruházásnak maximum négy mérföldköve lehet. az utolsó mérföldkő a támogatási összeg min. 20%-a legyen. a mérföldkövek között legalább 30 napnak kell eltelnie előleg igénybevétele esetén az első mérföldkövet az előleg tervezett igénybevételétől számított hat hónapon belül kell tervezni a mérföldkövek tervezése során figyelemmel kell lenni arra, hogy az utolsó mérföldkőnél a kifizetést kizárólag a szükséges szakhatósági engedélyek, hozzájárulások benyújtása esetén teljesíti az MVH a mérföldkövek tervezése során arra is figyelemmel kell lenni, hogy az AVOP támogatások kifizetése december 31-ig történhet, ezért az utolsó támogatásigénylési csomag benyújtásának határideje szeptember 30. az utolsó támogatásigénylési csomagot a projekt befejezését követő 30 napon belül kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, üzembe helyezési jegyzőkönyvet, használatbavételi engedélyt a kifizetés a támogatásigénylési csomag befogadása után 60 napon belül történik. 16

17 a támogatásigénylési csomag befogadása minden mérföldkőnél a számlák és egyéb dokumentumok ellenőrzése után történik, és a számlák és egyéb dokumentumok valóságtartalmát, a megvalósítás folyamatát, valamint a tervvel való egyezőséget helyszíni ellenőrzés során is vizsgálhatják a pályázat benyújtása előtt, a pályázattal összefüggő, azt megelőzően felmerült egyéb költségeket, ráfordításokat (az egyéb költségeket, ráfordításokat lásd pályázati felhívás X. fejezetében részletezve) az első mérföldkőnél kell elszámolni. A január 1. után, de a pályázat benyújtása előtt maximum 180 nappal keletkezett számla számolható el a felmerült egyéb költségekről, ráfordításokról a támogatásigénylési csomag egy eredeti és két, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban, személyesen vagy meghatalmazott útján adható be a Kirendeltségre a támogatásigénylési csomag hiánypótlása személyesen, meghatalmazott útján, vagy tértivevényes küldeményként postai úton adható be a postai úton megküldött hiánypótlás benyújtásának időpontja az igazolt postára adás dátuma. A számlakezelés időtartamát az MVH a támogatásigénylési csomag tértivevényen igazolt beérkezésének dátumától számítja a postai úton megküldött hiánypótlás esetén a kedvezményezett elfogadja a hiánypótlás MVH által érkeztetett tartalmát a támogatásigénylési csomag a biztosítékok és a vagyonbiztosítás a projekt mérföldkövek szerinti tartalmának megfelelő rendelkezésre állása és a kedvezményezett valamennyi bankszámlájára szóló azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás rendelkezésre állása esetén fogadható be 5) Az építési beruházások ÉN-ÉNK alapján elkészített részletes, tételes költségvetések árajánlatai, illetve a részletes, tételes költségvetés a pályázat benyújtásakor érvényes építési normagyűjtemény (ÉN-ÉNK) figyelembevételével kerül elbírálásra. Ez vonatkozik a benyújtandó számla mellékletét képező számlarészletezőre is. A támogatási szerződés mellékletét képezi a műszaki tartalom -részletes géplista, létesítményjegyzék). 6) A kedvezményezett kivitelezője az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól, valamint az építési naplóról szóló 51/2000. (VIII. 9.) FVM GM KöViM együttes rendelete szerint köteles eljárni. Az építési műszaki ellenőri tevékenységről szóló 158/1997. (IX. 26.) Kormányrendelet értelmében csak a szakvizsgát tett, bejegyzett műszaki ellenőr alkalmazható. Az előírt dokumentációt a helyszíni ellenőrzés alkalmával be kell mutatni. 7) Az MVH indokolt esetben minden mérföldkőnél helyszíni ellenőrzést tarthat, az utolsó mérföldkőnél azonban kötelezően helyszíni ellenőrzést tart, mely során vizsgálja a projekt terv szerinti megvalósítását és a számlák meglétét és valóságtartalmát. 8) Csak az eredeti, jogszabály által bankszámlavezetésre kötelezett Kedvezményezett esetén átutalással kiegyenlített, forint vagy euro pénznemben kiállított, kiegyenlített, támogatásigénylési csomagban benyújtott és az MVH munkatársai által ellenőrzött, kifogástalannak minősített számlákkal, saját kivitelezés esetén analitikus nyilvántartásokkal, számviteli bizonylatokkal alátámasztott támogatási hányad kerül kifizetésre. 17

18 9) Az eredeti számlákhoz, egyéb számviteli bizonylatokhoz csatolni kell a teljesítés igazolásokat, kifizetést igazoló dokumentumokat. 10) A kifizetés engedélyezése során az MVH a támogatási szerződésben szereplő éves keretet és költségkategóriákat figyeli. Az éves keret és költségkategóriák változtatása kizárólag szerződésmódosítás keretén belül történhet. Ezen változtatások azonban a támogatási szerződésben szereplő teljes támogatási összeget nem növelhetik. 11) A támogatási szerződés naptári évre vonatkozó keretösszegét több mint 10%-kal meghaladó támogatás folyósítása csak szerződésmódosítás keretében történhet. A további szerződésmódosítási eseteket a megkötött támogatási szerződés tartalmazza. 12) A kedvezményezett számára történő kifizetéseket a Magyar Államkincstár a) forintban, b) a kedvezményezett bankszámlájára teljesíti. X. Elszámolható költségek 1) Ingatlan építése, korszerűsítése, bővítése, átalakítása. Ingatlan vásárlása csak abban az esetben támogatható, ha az üzemet urbanisztikai, környezetvédelmi stb. okokból hatóság kötelezi telephelyének elhagyására, vagy ha több telephelyen lévő kapacitásait kívánja összevonni hatékonyabb termelési üzemméret kialakítása céljából a termelőkapacitások növelésével és a felesleges kapacitások párhuzamos leépítésével. 2) Új, (első üzembe helyezésű) gépek és berendezések beszerzése, és üzembe állítása, beleértve az üzemeltetést szolgáló számítógép szoftvert is. 3) A projekthez közvetlenül kapcsolódó egyéb költségek, ráfordítások: az építészek, mérnökök, tanácsadók (sikerdíj nem elszámolható), Megyei Közigazgatási Hivatalokban és a Vízügyi Felügyeleteknél regisztrált műszaki ellenőrök díjai, közjegyzői, közbeszerzési eljárás díja, illetékek, megvalósíthatósági tanulmányok, szabadalmak és licencek vásárlása költségeinek összege, amely nem lehet több, mint a projekt ezen egyéb költségekkel csökkentett összes elszámolható költségének 12%-a. XI. Beszámolási kötelezettség 1) A kedvezményezettnek projekt előrehaladási jelentést kell készíteni a projekt megvalósításáról a kifizetésekre vonatkozó igénylések alátámasztására. Adatszolgáltatási kötelezettségének az előrehaladási jelentés formanyomtatvány postai úton történő benyújtásával tesz eleget. 2) A projekt előrehaladási jelentésnek tartalmaznia kell: a) a pályázati adatlapban feltüntetett mutatók alakulását b) főbb eredményeket, beleértve az időbeli ütemezést c) a céloktól való mindennemű eltérést, megfelelő indoklással együtt d) a projekt végrehajtása során felmerült problémákat és a megoldásuk érdekében tett lépéseket. 18

19 3) A projekt előrehaladási jelentéseket negyedévente kell benyújtani. Minden projekt előrehaladási jelentésnek három hónapos időszakra kell vonatkoznia. Az első jelentést a támogatási szerződés aláírásától számított harmadik hónap végén kell benyújtani. 4) A projekt előrehaladási jelentést akkor is negyedévente kell benyújtani, ha az adott negyedévben nem kérelmezi támogatás kifizetését. A projekt előrehaladási jelentés jóváhagyása a további kifizetések előfeltétele. 5) A kedvezményezettnek a végső kifizetés teljesítését követően az üzemeltetési / üzemben tartási kötelezettség ideje alatt minden évben éves fenntartási jelentést kell benyújtania (a formanyomtatvány szerződéskötéskor kerül átadásra). Az első fenntartási jelentést a végső kifizetéstől számított első év végén kell benyújtani. 6) Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása a támogatási szerződésben foglalt kötelezettség megszegésének minősül. XII. Ellenőrzés, és a támogatás rendeltetésétől eltérő felhasználásának következményei 1) A kedvezményezettnek a támogatási szerződésben a fejlesztési cél megvalósításával, hasznosításával, illetve a támogatás jogtalan igénybevételével kapcsolatban a támogatás visszafizetésére is kötelezettséget kell vállalnia. 2) Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény a alapján az arra feljogosított szervezetek a folyamat bármely szakaszában ellenőrzést végezhetnek, az ellenőrzési programjukban foglaltak szerint. A pályázattal és a támogatással összefüggő dokumentumot, objektumot vizsgálhatnak, információt kérhetnek. 3) A költségvetési és európai uniós forrásokból származó támogatások kedvezményezettje köteles az ellenőrzés érdekében a(z): a) Európai Számvevőszék, b) Európai Bizottság illetékes szervei, c) Állami Számvevőszék, d) Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, e) Magyar Államkincstár, f) Kifizető Hatóság (PM) g) Irányító Hatóság (FVM) h) közreműködő szervezet (MVH) képviselőivel együttműködni ellenőrzési munkájukban, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani, a megfelelő dokumentumok (számlák, engedélyek, tanúsítványok, építési naplók, szerződések, kiviteli tervek, géplisták, stb.), a projekt megvalósítását igazoló okmányok (tulajdoni lap, bérleti szerződés, stb.), bizonylatok (pénzügyi, minőségi, szállítási, stb.) rendelkezésre bocsátásával. 4) Helyszíni ellenőrzést csak megbízólevéllel rendelkező ellenőrök végezhetnek. 5) A helyszíni ellenőrzés lehet: a) előzetes helyszíni szemle (pályázatkezelés során, indokolt esetben), b) a megvalósítás időszakában (mérföldkövenként, indokolt esetben), 19

20 c) a működtetés ideje alatt 6) A helyszíni ellenőrzésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelynek tudomásul vételét és átvételét a pályázó/kedvezményezett aláírásával igazolja, s egyben a jegyzőkönyvre rávezetve jelezheti az ellenőrzéssel kapcsolatos észrevételeit. 7) Az ellenőrzések zavartalan lebonyolítása érdekében a projekt végrehajtása során keletkező dokumentumokat és a kapcsolódó bizonylatokat a támogatott köteles olyan módon tárolni és nyilvántartani, hogy hozzáférhetők és teljes körűen ellenőrizhetők legyenek. 8) A 1260/1999/EK rendelet 38. cikkének 6. bekezdése értelmében a projekt megvalósítására, ellenőrzésére és finanszírozására vonatkozó dokumentumokat a pályázó december 31-ig köteles megőrizni. 9) Jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül: a) a támogatás rendeltetésétől, valamint a támogatási szerződésben meghatározottaktól eltérő felhasználása, b) valótlan adatszolgáltatás és adatok eltitkolása, c) együttműködési kötelezettség megszegése, d) ha a beruházás a pályázatban elfogadott céltól eltérő rendeltetéssel valósul meg, e) ha a beruházás megvalósulását követően a létesítményt nem a szerződésben vállalt ideig és módon üzemeltetik, f) ha a támogatással létrehozott vagy felújított, korszerűsített létesítményt, tárgyi eszközt a támogatási jogviszonyból származó kötelezettség fennállásának ideje alatt engedély nélkül elidegeníti, gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként beviszi (apportálja), vagy nem eredeti funkciója szerint működteti. Az MVH elnökének a visszafizetésről szóló döntése alapján, a támogatást a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal növelten kell az MVH számlájára visszafizetni. A jogosulatlanul felhasznált támogatás adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. 10) Amennyiben a támogatási szerződés megkötése után, a megvalósítás és a működtetés során pénzügyi, vagy egyéb rendellenesség fedezhető fel, a támogatási szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására kerül sor az MVH részéről. Ez lehet a kedvezményezettnek már kifizetett támogatás visszafizetésére kötelezés, valamint a további támogatástól való eltiltás, illetve egyéb polgári és büntetőjogi eljárások kezdeményezése. Amennyiben a Kedvezményezett neki fel nem róható okból a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tud maradéktalanul eleget tenni, azonban a számszerűen megállapított kötelezettségek esetén legalább 75%-ot meghaladó arányban teljesíti azokat, a már kifizetett támogatási összeget nem kell visszafizetni, azonban a támogatott további támogatásra nem jogosult. XIII. Közbeszerzés 1) Figyelembe véve, hogy az elnyert támogatás folyósításakor költségvetési források kerülnek felhasználásra, a közbeszerzésről szóló évi CXXIX. törvény és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni (ld. a pályázati csomag közbeszerzési tájékoztatóját). 20

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2 P Á L Y Á Z A T a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehézségekkel küzdő, mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából 1. Pályázati program

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei... 3 1. Előzmények... 3 2.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez A. Az Útmutató célja, hatálya: A.1. Az Útmutató célja:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben