2. MELLÉKLET. Az EU közötti időszakra meghatározott 11 Tematikus Célkitűzése és Eger hosszú távú célkitűzései közötti kapcsolat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. MELLÉKLET. Az EU 2014 2020 közötti időszakra meghatározott 11 Tematikus Célkitűzése és Eger hosszú távú célkitűzései közötti kapcsolat"

Átírás

1 2. MELLÉKLET Az EU közötti időszakra meghatározott 11 Tematikus Célkitűzése és Eger hosszú távú célkitűzései közötti kapcsolat AZ ITS KÖZÖTTI IDŐSZAK CÉLKITŰZÉSEI AZ EU KÖZÖTTI IDŐSZAK 11 TEMATIKUS CÉLTERÜLETE TÉMATERÜLET HOSSZÚ TÁVÚ CÉL 1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése 2. Az IKT hoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának és minőségének fokozása 3. A KKV k versenyképességének fokozása 4. Az alacsony szén dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban 5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és kezelésének elősegítése 6. Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése 7. A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása 8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése 9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 10. Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba 11. Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fokozása 1. TÁRSADALOM 2. GAZDASÁG Eger népességének megtartása, kötődésének erősítése, oktatásmunkahely kínálat optimalizálása. A társadalmi szolidaritás növelése, szociális és egészségügyi ellátórendszerek fejlesztése. Eger város kiegyensúlyozott társadalmi gazdasági és területi fejlődési feltételeinek megőrzése, javítása a városgazdaság harmonikusabbá tétele, elsősorban a magas hozzáadott értéket előállító (tudás intenzív) tevékenységek és helyi térségi együttműködések révén Népesség megtartása OO OO OOO OOO OO OOO OOO OOO O 1.2. A versenyképes tudás kialakítása OOO O OOO OOO OOO O 1.3. Társadalmi integráció erősítése OO OOO OOO OO 1.4. Szociális és egészségügyi ellátó és támogató rendszerek fejlesztése 2.1. Járműipar és kapcsolódó ágazatainak fejlesztése OOO OO OO OO OOO 2.2. Egészséggazdaság jövedelemtermelő képességének és munkahelyteremtő hatásának növelése 2.3. Idegenforgalom jövedelemtermelő képességének és munkahelyteremtő hatásának növelése 2.4. A hiányzó makroszintű infrastrukturális elemek megvalósítása 2.5. Helyi térségi gazdaság fejlesztése a városkörnyéki települések együttműködésében az adottságokra alapozva (földhasználat, megújuló energia, helyi piac) 2.6. Gazdaság diverzifikálása, ezen belül a K+F és innováció súlyának növelése, a nagyvállalatok és a KKV k közötti gazdasági együttműködés erősítése OOO OOO OO OOO O OOO OO OOO OO OOO OO OO OOO OOO OO OO OOO OOO OO OO OOO OO OO O OOO OOO OOO OO O OO

2 AZ ITS KÖZÖTTI IDŐSZAK CÉLKITŰZÉSEI AZ EU KÖZÖTTI IDŐSZAK 11 TEMATIKUS CÉLTERÜLETE 1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése 2. Az IKT hoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának és minőségének fokozása 3. A KKV k versenyképességének fokozása 4. Az alacsony szén dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban 5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és kezelésének elősegítése 6. Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése 7. A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása 8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése 9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 10. Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba 11. Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fokozása TÉMATERÜLET HOSSZÚ TÁVÚ CÉL 3. ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET Eger város szerves fejlődése, kompakttá válása, olyan belső és megújuló erőforrásokra támaszkodva, amelyek fenntartható módon elégítik ki a népesség megtartását, biztosítva az élhető környezetet és a táji természeti, épített értékek hosszú távú megőrzését 3.1. Városi és várostérségi kapcsolatok erősítése OOO OO OOO O OOO OOO 3.2. Energiahatékony városüzemeltetés OOO OOO OOO OOO 3.3. A városrészek harmonikus fejlesztése O OO OOO OOO OOO OOO OO O 3.4. Külterületi fejlesztések és a tájhasználat optimalizálása OOO OOO OO OO Jelmagyarázat: O gyenge kapcsolat OO közepes kapcsolat OOO erős kapcsolat

3 Az EU közötti időszak beruházási prioritások és az fejlesztési dokumentumok céljainak elérését szolgáló beavatkozásai közötti kapcsolat TEMATIKUS CÉLTERÜLETEK ÉS BERUHÁZÁSI PRIORITÁSOK 1. A kutatás, a technológia fejlesztés és az innováció megerősítése A kutatási és innovációs infrastruktúra (K+I) és ennek kiválóságának a fejlesztésére 1.1 irányuló kapacitás megerősítése és különösen az európai érdekeltségű kompetenciaközpontok támogatása A vállalatok K+I beruházásainak, a vállalkozások és K+F központok és felsőoktatási intézmények egymás közötti kapcsolatainak és szinergiáinak kialakításának támogatása, különösen a termék és szolgáltatásfejlesztés elősegítése, 1.2 technológiaátadás, szociális innováció és közszolgálati alkalmazások, keresletélénkítés, hálózatépítés, klaszterek és nyílt innováció intelligens specializáció által A technológiai és alkalmazott kutatás, kísérleti programok, korai termékhitelesítési 1.3 intézkedések, az alaptechnológiák fejlett gyártási kapacitásának és az első gyártás támogatása, az általános célú technológiák terjesztése A kutatás, a technológiai fejlődés és az innováció ösztönzése posztgraduális képzések kidolgozása, kutató képzési programok, valamint a felsőoktatási 1.4 intézmények, kutató és technológiai központok és vállalkozások közötti hálózatépítő tevékenységek és partnerségek révén Tervezhető alap 2. Az IKT hoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának és minőségének fokozása 2.1 A szélessáv kiépítés kiterjesztése és nagy sebességű hálózatok kiépítése, továbbá feltörekvő technológiák és hálózatok támogatása a digitális gazdaság érdekében 2.2 Az IKT termékek és szolgáltatások, az e kereskedelem továbbfejlesztése és az IKT iránti kereslet fokozása 2.3 Az e kormányzás, az e tanulás, az e befogadás, e kultúra és az e egészségügy IKTalkalmazásainak megerősítése Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés elősegítése és a 2.4 technológiák használatának és minőségének fokozása a digitális jártasság és az e tanulás fejlesztése, valamint a digitális társadalmi befogadással, a digitális jártassággal és a megfelelő vállalkozói készséggel kapcsolatos beruházások révén 3. A KKV k versenyképességének fokozása A vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági 3.1 hasznosításának megkönnyítésével, valamint új cégek alapításának ösztönzésével, beleértve az üzleti inkubációt 3.2 KKV k számára új vállalati modell kidolgozása és megvalósítása, elsősorban a nemzetközivé válás céljával Várható támogatási keret Kapcsolódó fejlesztési beavatkozások, tevékenységek K+F+I tevékenységek ösztönzésére irányuló programok és projektek Járműipar és kapcsolódó ágazatainak fejlesztése a technológiai fejlődéshez szükséges alapfeltételek megteremtése (beruházások fogadására alkalmas helyszínek kialakítása együttműködések támogatása, ösztönzése (információs és beszállítói hálózatok kiépítése, civil szervezetek és vállalkozások kapcsolatrendszerének erősítése) közös termékek gyártására technológia és termék azonosítás (várostérség, régió) az Eszterházy Károly Főiskolához kapcsolódó K+F+I+O fejlesztések, eszközbeszerzés, felsőoktatási speciális szakok indítása inkubációs tevékenységek támogatása, inkubátorház(ak) Egri Tudáspark és Tudásklaszter duális képzési rendszer EQ rendszer a város gazdasági innovációs kohézióját elősegítő hálózatfejlesztési tevékenységek a lakosság hozzáférési lehetőségének javítása informatikai szolgáltatások fejlesztése (internet sávszélesség, honlap kezelhetősége, dokumentumokhoz való hozzáférés javítása) tanácsadási rendszer működtetése a KKV k, a helyi gazdasági szereplők intenzív bevonása a gazdaság jövedelemtermelő képességének növelése érdekében a helyi hagyományos minőségi élelmiszerek és szolgáltatások fejlesztése, újak kialakítása komplex helyi élelmiszergazdaság, minőségi élelmiszer gyártás

4 3.3 A termék és szolgáltatásfejlesztésre irányuló korszerű kapacitások támogatása, létrehozása 3.4 A KKV k kapacitásainak támogatása a növekedés és innováció érdekében A kis és középvállalkozások versenyképességének növelése a vállalkozások és 3.5 munkavállalók alkalmazkodóképességének elősegítése és a humántőkeberuházások növelése révén 4. Az alacsony szén dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban 4.1 Megújuló energiaforrások gyártásának és forgalmazásának támogatása, KA. TOP,, TOP, 4.2 A vállalkozásokban az energiahatékonyság és a megújuló energia használatának elősegítése, KA 4.3 Az infrastrukturális létesítményekben, beleértve a közcélú épületeket és a, TOP,, KA lakásépítési ágazatban az energiahatékonyság és a megújuló energia támogatása 4.4 Alacsony és közepes feszültségű intelligens elosztórendszerek fejlesztése és megvalósítása, KA TOP, Minden típusú területi egységben, különösen a városokban alacsony szén dioxidkibocsátású 4.5 fejlesztési stratégiák támogatása, beleértve a fenntartható városi TOP,,, KA mobilitás előmozdítását és a releváns adaptációs intézkedések negatív hatásainak IKOP enyhítését 4.6 Alacsony szén dioxid termelésű technológiák kutatásának, innovációjának és, TOP, átvételének előmozdítása 4.7 Magas hatékonyságú hő és áramtermelés alkalmazásának előmozdítása a hasznos hő keresleten alapulva TOP, A kis szén dioxid kibocsátású, az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes, erőforrás hatékony és környezeti szempontból fenntartható 4.8 gazdaságra való áttérés támogatása az oktatási és képzési rendszerek reformja, a készségek és képesítések munkerőpiaci igényekhez való igazítása, a munkavállalók TOP, képzési szintjének emelése, valamint a környezettel és energiával foglalkozó ágazatokban történő munkahelyteremtés révén 5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és kezelésének elősegítése Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló célzott beruházás támogatása, KA TOP, Egyedi kockázatok kezelésére, a katasztrófákkal szembeni ellenállóképesség biztosítására és katasztrófavédelmi rendszerek kifejlesztésére irányuló beruházások elősegítése, KA TOP, helyi termelői piac minőségi élelmiszer értékesítés intézményi hátterének megteremtése KKV k és a nagyvállalatok közötti együttműködések erősítése új befektetők vonzása, beszállítói program kidolgozása, tevékenységek menedzselése innovációs potenciál növelése képzési és együttműködési programokkal városrészi alközpontok fejlesztése megújuló energiák használatának ösztönzése tájékoztatási rendszer a lakosság és a gazdasági szereplők számára egyaránt, szemléletformáló programok geotermikus energia hasznosítása (Déli iparterület) termálvíz fűtési rendszerbe történő hasznosítása napenergia hasznosításának támogatása (pl. Északi lakótelep, napelem mező) környezetbarát közlekedési rendszer fejlesztése közösségi közlekedés fejlesztése (gyalogos és kerékpáros utak kiépítése, korszerű buszok beszerzése) energiatakarékos közvilágítás felsővárosi hőközpont technológia korszerűsítése környezetbarát fűtési rendszerek városi klíma javítása: zöldterületek fejlesztése, vízpartok revitalizációja és bekapcsolása a város zöldfelületi rendszerébe a város levegőjének védelme átgondolt ipar és energetikai fejlesztések vízgazdálkodás és vízkészlet védelme szemléletformáló tevékenységek ( Kis lépésekkel ) patak revitalizációk (Eger patak, Szala patak) árvízvédelmi biztonság fokozása élővizek patakok külterületi árapasztókkal történő ellátása csúszásveszélyes területeken megfelelő biztonsági intézkedések roncsolt felületek, tájsebek rehabilitációja csapadék elvezetési rendszer fejlesztése, záportározók kialakítása közterület fejlesztésekhez kapcsolódó csapadékvíz elvezetés és kezelés

5 6. Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése A hulladékgazdálkodási ágazat jelentős beruházási szükségletének kielégítése az Unió környezetvédelmi vívmányai követelményeinek teljesítése érdekében A vízgazdálkodási ágazat jelentős beruházási igényeinek kielégítése az Unió környezetvédelmi vívmányai követelményeinek teljesítése érdekében A kulturális és természeti örökség védelme, elősegítése és fejlesztése A biológiai sokféleség védelme és helyreállítása, talajvédelem és helyreállítás, és az ökoszisztéma szolgáltatások elősegítése, ideértve a NATURA2000 t és a zöld infrastruktúrákat is A városi környezetfejlesztést célzó intézkedések, ideértve a rozsdaövezetek helyreállítását és a légszennyezettség csökkentését is, KA, KA, KA, KA, KA, TOP, TOP,,, TOP,, TOP TOP, mikroklimatikus hatások biztosítása a városi zöldfelületi rendszer és a vízpartok fejlesztésén keresztül hulladékgazdálkodás és hasznosításra irányuló fejlesztések (szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése, inert hulladéklerakó) technológiai korszerűsítés szennyezőanyag kibocsátás csökkentése (déli szennyvíztisztító telep, felsővárosi hőközpont) szemléletformáló tevékenységek (Hulladékos Kisokos) vízkészlet védelme, vízgazdálkodás termálkincs védelme élővizek patakok külterületi árapasztókkal történő ellátása árvízvédelem Kis tó program természetvédelmi prioritású fejlesztések (Eged hegyi kaladpark) történelmi borvidéki tájkarakter megóvása műemléki területek megóvása, kulturális és turisztikai célú fejlesztések (Belváros, vár, egri pincerendszer és pincés karakter megóvása, egyházi értékek megújítása) Műemlékőr program kapcsolódás az országos és nemzetközi hálózatokhoz (világörökségi helyszín, Mária út) Eger, mint turisztikai termék város imázs csomag és értékesítési lánc kidolgozás települések turisztikai értékeinek felmérése A Nemzeti Ökológiai Hálózat folytonosságának biztosítása és fejlesztése külterület szabályozás, célzott extenzív tájgazdálkodást ösztönző támogatási rendszer, fejlesztés és ellenőrzési rendszer Az ökológiailag sérülékeny területek megóvása (hulladéklerakás, túlzott beépítés, környezetszennyezés, stb.) roncsolt felületek, tájsebek rehabilitációja zártkerti területek tájhasználati konfliktusainak kezelése barnamezős területek rehabilitációja ipari területek aktivizálása/funkcióváltása külterületi honvédségi területek funkcióváltása működő ipari gazdasági, városüzemeltetési területek technológiai korszerűsítése környezetbarát közlekedési rendszer fejlesztés szemléletformáló és nevelési programok

6 Innovatív technológiák támogatása környezetvédelem és az erőforrás hatékonyság fokozása érdekében a hulladék és vízgazdálkodási ágazatban, a talajvédelem területén és a légszennyezettség csökkentése érdekében Az erőforrás hatékony gazdaság irányába történő ipari átmenet támogatása a zöld növekedés érdekében TOP,, TOP, környezetvédelem és erőforrás hatékony termelés ösztönzése (tájékoztatás, támogatási rendszer) technológiai korszerűsítések támogatása a szennyezőanyag kibocsátások csökkentése érdekében épületenergetikai fejlesztések a város közintézményeiben, gazdasági területeken a megújuló energiák és a hatékony energiafelhasználásra irányuló fejlesztések ösztönzése, támogatása zöld technológiák, árucikkek kínálatának felmérése, K+F+I tevékenységek 7. A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása Multimodális egységes európai közlekedési térség támogatása a transzeurópai Közlekedési koncepció aktualizálása 7.1, KA IKOP közlekedési hálózatba (TEN T) való beruházás álal Országos és térségi kapcsolatok erősítése (autópályához való A regionális mobilitás fokozása a másodrangú és harmadrangú csomópontok TEN T csatlakozás, környező települések és a város külterületeinek 7.2 TOP, IKOP megközelíthetőségének javítása) infrastruktúrához történő kapcsolásával Parkolási rendszer fejlesztése (gépjármű és buszparkolók Környezetbarát és alacsony szén dioxid kibocsátású közlekedési rendszerek biztosítása) 7.3 beleértve a folyami és tengeri közlekedést, kikötőket és multimodális, KA TOP, IKOP Városi utak fejlesztése (Deák utca, Sas utca, Baktai út, Faiskola csomópontokat is kifejlesztése és a fenntartható városi mobilitás elősegítése utca, Déli iparterület, Hadnagy utca Kertész utca Átfogó, színvonalas és interoperábilis vasúti rendszerek kifejlesztése és körforgalom, Szala utca környezetrendezése) 7.4, KA TOP, IKOP rehabilitációja Gyalogos és kerékpáros kapcsolatok kiépítése, fejlesztése Intermodális csomópont kialakítása (előkészítés folytatása Intelligens gáz és áramelosztó, tároló és átviteli rendszerek tervezés), irányvezérelt közösségi közlekedésfejlesztés Az egri borvidék szülőterületeinek megőrzése, külterületi mezőgazdasági utak fejlesztése 7.5 A helyi közösségi közlekedés telephelyi feltételeinek megteremtése információs rendszer fejlesztése energiabarát és környezetbarát közlekedés eszközök előnyben részesítése 8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése 8.1 Üzleti inkubátorházak létrehozása, valamint az önfoglalkoztatás, a mikrovállalkozások és a cégalapítás beruházásokkal való támogatása, TOP Foglalkoztatás barát növekedés támogatása a területi stratégiákban foglalt 8.2 endogén potenciálok fejlesztése által a speciális területeken, beleértve a hanyatló ipari régiók szerkezetváltását, továbbá a különös természeti és kulturális, TOP erőforrásokhoz való hozzáférés növelését, valamint ezen erőforrások fejlesztését Helyi fejlesztési kezdeményezések és szomszédos szolgáltatásokat nyújtó struktúrák 8.3 támogatása új munkahelyek teremtése érdekében, amennyiben ezek a, TOP tevékenységek az ESzA alkalmazási körén kívül esnek 8.4 Beruházás az állami foglalkoztatási szolgálatok infrastruktúrájába, TOP 8.5 Munkaerő piaci hozzáférés a munkakeresők és az inaktív személyek számára többek között helyi foglalkoztatási kezdeményezések és a munkavállalói mobilitás, TOP A város és régió gazdasági versenyképességének erősítése és K+F+I tevékenységének hasznosítása a felsőoktatási és helyi önkormányzati kapacitásokra építve Egri Tudáspark A munkavállalói mobilitás ösztönzése Eger irányába, a kvalifikált munkaerő megtartása pályaorientációs tevékenységek duális képzési rendszer a gazdaság jövedelemtermelő ágazatainak kiszolgálására megfelelő szakmai személyzet képzése (járműipar, egészségipar, borászat, stb.) inkubációs tevékenységek támogatása Sas Vállalkozói Park és Inkubációs Program + egyetemi inkubátorház helyi termelői együttműködéseket ösztönző és támogató programok (beszállítói hálózat, klaszter program)

7 ösztönzése révén 8.6 Fiatalok különös tekintettel a munkanélküli és oktatáson kívüliekre fenntartható munkaerő piaci integrációja, TOP 8.7 Önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és vállalkozásalapítás, TOP 8.8 A nemek közötti egyenlőség biztosítása, a munka és a magánélet összeegyeztetése, TOP 8.9 A munkavállalók, vállalkozások és a vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez, TOP 8.10 Aktív és egészséges idősödés, TOP A munkaerő piaci intézmények modernizációja és erősítése, beleértve a 8.11 transznacionális földrajzi mobilitást ösztönző tevékenységeket, TOP 9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem Beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális 9.1 infrastruktúrába, az egészségügyi státuszbeli egyenlőtlenségek csökkentése, valamint átállás az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra EFOP, TOP 9.2 A rászoruló városi és falusi közösségek és térségek fizikai rehabilitációjának, valamint gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása EFOP, TOP 9.3 A szociális vállalatok támogatása EFOP, TOP 9.4 Aktív befogadás, különös tekintettel a foglalkoztathatóság javítására EFOP, TOP 9.5 A társadalom peremére szorult közösségek például romák integrációja EFOP, TOP A nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, 9.6 fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés EFOP, TOP elleni küzdelem A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés 9.7 biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális EFOP, TOP szolgáltatásokat 9.8 A szociális gazdaság és vállalkozások ösztönzése EFOP, TOP 9.9 Közösségek szintjén irányított helyi fejlesztési stratégiák EFOP, TOP 10. Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba 10.1 Oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével A korai iskolaelhagyás megelőzése, a korai iskolaelhagyók számának csökkentése; és a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés ösztönzése mind a koragyermekkori nevelésben, mind az alap és középfokú oktatásban A felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése és a végzettségi szintek emelése érdekében Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a munkavállalók készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, továbbá az TOP. EFOP, TOP, EFOP, EFOP, TOP, EFOP, info és telekommunikációs rendszer javítása közlekedési kapcsolatok fejlesztése a tehetséges, ám hátrányos helyzetben lévő fiatalok mentorálása induló vállalkozások támogatása esélyegyenlőség biztosítása, a társadalmi befogadás előmozdítása, a lakossági közösségtudat erősítése különböző soft tevékenységekkel a lakosság korösszetételéhez rugalmasan igazodó ellátó és támogatási rendszer kialakítása (megfizethető lakáskonstrukció, egészségügyi és szociális alapellátás korszerűsítése, időseket ellátó intézmények kapacitásának növelése) a társadalmi befogadás előmozdítása a lakosság közösségtudatának erősítése szemléletformáló programokkal a hátrányos helyzetben lévő fiatalok mentorálása egykori zártkerti területek szegregálódásának megakadályozása civil szervezetek tevékenységének támogatása, együttműködések ösztönzése munkahelyteremtésre irányuló fejlesztések (jövedelemtermelő ágazatok), részmunkaidős foglalkoztatás, gyakorlati hely biztosítás esélyegyenlőség biztosításának szem előtt tartása minden fejlesztésnél intézményi infrastruktúra fejlesztése (egészségügyi, szociális, oktatási) városrészek harmonikus fejlesztése a leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek fejlesztése, felzárkóztatása (antiszegregációs program alapján) városrészi alközpontok fejlesztése az oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló tevékenységek Az Eszterházy Károly Főiskola képzési rendszerének fejlesztése (K+F+I, új szakok, duális képzés) regionális piaci igényekre épülő felnőttképzési szolgáltatások gyakorlatorientált képzési portfólió erősítése

8 oktatási és képzési rendszereknek a munkaerő piaci igényekhez való jobb igazítása; beleértve a szakoktatás és szakképzés minőségi javítását, valamint a gyakornoki rendszerek és munkaalapú tanulás kialakítását, mint pl. a duális képzési rendszerek 11. Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fokozása Az intézményi kapacitás és az végrehajtásához kapcsolódó közigazgatási hatékonyság és közszolgáltatások megerősítése által, valamint az ESzA által 11.1 támogatott intézményi kapacitásra és a közigazgatás hatékonyságára irányuló intézkedések támogatása Az intézményi kapacitás és a KA végrehajtásához kapcsolódó közigazgatási 11.2 hatékonyság és közszolgáltatások megerősítése által A közigazgatási szervek és közszolgálatok intézményi kapacitásának és 11.3 hatékonyságának növelésébe történő beruházások, amelyek célja a reformok, a jobb szabályozás és a felelősségteljes kormányzás megvalósítása A foglalkoztatás, oktatás és szociálpolitika kidolgozásában érintett felek 11.4 intézményi kapacitásának növelése; ágazati és területi paktumok a nemzeti, regionális és helyi szintű reformok ösztönzésére KA KÖFOP KÖFOP KÖFOP KÖFOP Info és telekommunikációs rendszer javítása az önkormányzat, a gazdasági szféra, a lakosság, az intézmények és a vonzáskörzet együttműködésével

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve RMDSZGazdaságiTanács Er dél y2020 aszül őf öl deuf or r ásokr aal apozot t i nt el l i gens,f ennt ar t hat óési nkl uzí vnövekedésének közösst r at égi aiker et eés f ej l eszt ésit er ve Vi t aanyag

Részletesebben

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1 TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1 MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ PRO REGIO KÖZÉP MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési programja

Fejér megye területfejlesztési programja Fejér megye területfejlesztési programja Társadalmi egyeztetési változat Készült a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és Építésügyi Szakértői

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM Az NGM 2014. július 31-i iránymutatása, a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési és Ágazati Fejlesztési Részdokumentum,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban.

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban. A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban Ruszkai Zsolt Munkaerő-piaci környezet Pályázati lehetőségek a jelenlegi,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Településfejlesztési koncepció (2014-2030)

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Településfejlesztési koncepció (2014-2030) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Településfejlesztési koncepció (2014-2030) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolc, 2014 ÉMOP 3,11/C-13-2013-003 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. MISKOLC JÖVŐKÉPE...

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020)

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) A TOP 5.0, illetve az ahhoz kapcsolódó szakmai követelményrendszerek tervezete (2014. október 10-i változat),

Részletesebben

A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról

A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...2 1. LEGFŐBB KIHÍVÁSOK...4 2. TÁMOGATÁSI

Részletesebben

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ KÉSZÍTETTÉKK MEGBÍZÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. GENERÁLTERVEZŐ FÜLÖP ÉPÍTÉSZIRODA BT. 1033 Budapest, Zab utca 12. 1 Fülöp Péter Fülöp Judit

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d 3d) A kkv-k kapacitásának támogatása a növekedésben és innovációs folyamatokban való részvétel

Részletesebben

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Dél Dunántúli Operatív

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TÉR-T-REND Kft. 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA 214. OKTÓBER 1. Készítette: a forprojekt Kft, a Városfejlesztés Zrt és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. június 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési program

Részletesebben

A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben