12/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet egyes járványügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. hatályos

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "12/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet egyes járványügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. hatályos"

Átírás

1 12/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet egyes járványügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés d) pont df) di) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés d) pont df) alpontjában és g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a 3. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. törvény 38. (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása 1. (1) A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet [a továbbiakban: 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet] 5. (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki: (A magyar állampolgárt, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó azon személyt, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja, a tartózkodási engedéllyel rendelkező, bevándorolt, letelepedett vagy befogadott harmadik országbeli állampolgárt, továbbá a menekültet és menedékest életkorhoz kötötten) l) bárányhimlő (ellen védőoltásban kell részesíteni.) (2) A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 5. (2) bekezdés f) h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: [Az (1) bekezdés szerinti kötelező védőoltásokat az (1) bekezdés j) pontja szerinti védőoltás kivételével a 0 6 éves korúak körében folyamatos oltási rendszerben kell végrehajtani. A] f) bárányhimlő elleni oltás első részlete betöltött 13 hónapos korban, g) morbillimumpszrubeola elleni trivalens oltóanyaggal végzett oltás betöltött 15 hónapos korban, h) bárányhimlő elleni oltás második részlete betöltött 16 hónapos korban, (esedékes.) (3) A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 5. (2) bekezdése a következő i) j) ponttal egészül ki:

2 [Az (1) bekezdés szerinti kötelező védőoltásokat az (1) bekezdés j) pontja szerinti védőoltás kivételével a 0 6 éves korúak körében folyamatos oltási rendszerben kell végrehajtani. A] i) diphtheriatetanussejtmentes pertussis és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal végzett, valamint a Hib elleni oltás negyedik részlete betöltött 18 hónapos korban, j) diphtheriatetanussejtmentes pertussis oltóanyaggal és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal végzett oltás betöltött 6 éves korban (esedékes.) (4) A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 5. a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A (2) bekezdés f) és h) pontjában foglalt bárányhimlő elleni oltásokat a július 31e után születettekre vonatkozóan kell alkalmazni. 2. A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a következő 23/A 23/B. sal egészül ki: 23/A. (1) Az egészségügyi szolgáltató az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozók HCVszűrővizsgálatát a foglalkozásegészségügyi vizsgálat keretében elvégezteti a (2) (4) bekezdés szerint. (2) Az (1) bekezdés szerinti szűrővizsgálatot a évben teljeskörűen, valamennyi egészségügyi dolgozónál el kell végezni. (3) A évtől kezdődően az (1) bekezdés szerinti szűrővizsgálatot azon egészségügyi dolgozónál kell elvégezni, aki a évet megelőzően nem állt egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban, vagy akinél a (2) bekezdésben foglaltak szerinti szűrővizsgálatra nem került sor. (4) Azon egészségügyi dolgozó esetében, aki munkakörénél fogva a 2. számú melléklet 1. pontjában szereplő beavatkozások valamelyikét végzi, vagy abban közreműködik, az (1) bekezdés szerinti szűrővizsgálatot 5 évente, a többi egészségügyi dolgozó esetében 10 évente kell elvégezni. 23/B. Az egészségügyi szolgáltató évtől kezdődően elvégezteti az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozók kanyaró elleni védettségének felmérését a foglalkozásegészségügyi vizsgálat keretében azon egészségügyi dolgozónál, aki a évet megelőzően nem állt egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban, vagy akinél az elmúlt 10 évben nem történt kanyaró elleni védettségre vonatkozó ellenanyagvizsgálat. A laboratóriumi vizsgálat eredménye alapján fogékony munkavállalókat védőoltásban kell részesíteni. 3. A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Ez a rendelet a) az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat szerint a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszer keretében a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos riasztások kiadására, valamint az ilyen veszélyekkel kapcsolatos információcserére, konzultációra és a reagálás koordinációjára vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, február 13i (EU) 2017/253 bizottsági végrehajtási határozat, valamint

3 b) a járványügyi felügyeleti rendszer hatálya alá vonandó fertőző betegségekről és kapcsolódó különös egészségi problémákról, valamint a vonatkozó esetdefiníciókról szóló, június 22i (EU) 2018/945 bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 4. (1) A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 2. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosítása 5. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet 15. a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: (9) Ez a rendelet az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat szerint a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszer keretében a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos riasztások kiadására, valamint az ilyen veszélyekkel kapcsolatos információcserére, konzultációra és a reagálás koordinációjára vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, február 13i (EU) 2017/253 bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 3. A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet módosítása 6. A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a következő 18. sal egészül ki: 18. Ez a rendelet az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat szerint a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszer keretében a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos riasztások kiadására, valamint az ilyen veszélyekkel kapcsolatos információcserére, konzultációra és a reagálás koordinációjára vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, február 13i (EU) 2017/253 bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 4. Záró rendelkezések 7. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. (2) Ez a rendelet a) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, október 22i 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat, b) az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat szerint a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszer keretében a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos riasztások kiadására, valamint az ilyen veszélyekkel kapcsolatos információcserére, konzultációra és a reagálás koordinációjára vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, február 13i (EU) 2017/253 bizottsági végrehajtási határozat, valamint

4 c) a járványügyi felügyeleti rendszer hatálya alá vonandó fertőző betegségekről és kapcsolódó különös egészségi problémákról, valamint a vonatkozó esetdefiníciókról szóló, június 22i (EU) 2018/945 bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 1. melléklet a 12/2019. (VII. 3.) EMMI rendelethez 1. számú melléklet a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelethez A) Személyazonosító adatokkal együtt jelentendő Acut flaccid paralysis BNO, AFP, nem fertőző betegség (poliomyelitismentesség bizonyítására működtetett surveillance). 1. Kórokozó: 2. Teendők a beteggel 2.1. Jelentés: Bejelentésre kötelezett a gyanús eset. Az értesülést követően azonnal meg kell kezdeni a járványügyi vizsgálatot, és annak eredményéről 24 órán belül faxon vagy ben tájékoztatni kell az NNKt. A betegség 60. napján végzett nyomon követéses vizsgálat kötelező Esetek osztályozása Gyanús eset Teljesülnek a klinikai feltételek. Valószínűsíthető eset Megerősített eset Feltételek Klinikai kritérium: 15 éven aluli gyermekek petyhüdt izombénulással járó, nem traumás eredetű megbetegedése, beleértve a GuillainBarré szindrómát (BNO10: G61.0), egyéb gyulladásos polyneuoropathiákat (BNO10: G61.8), féloldali petyhüdt bénulást (BNO10: G81.0), petyhüdt paraplegiát (BNO10: G82.0), petyhüdt tetraplegiát (BNO10: G82.3), heveny haránt gerincvelőgyulladást (BNO10: G37.3), neuritist (BNO10: M79.2) és a periodikus paralysist.

5 Epidemiológiai kritérium Laboratóriumi kritérium 2.2. Elkülönítés: Fontos azonban az esetek egységes klinikai és epidemiológiai megítélése megfelelő vizsgálati anyagok biztosításával és a 60. napon elvégzett utóvizsgálattal. Ezért a felsorolt megbetegedésben szenvedőket az észleléstől számított 48 órán belül olyan fekvőbetegellátó osztályra kell beutalni, ahol a gyermekneurológiai szakellátás és intenzív ellátás is biztosított Mikrobiológiai vizsgálat: Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat: Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat: A betegtől mielőbb, de feltétlenül a bénulás kezdetétől számított 14 napon belül 1 napos időközzel levett 2 székletmintát, továbbá 14 napos időközzel alvadásgátló nélkül, sterilen vett 2 vérmintát kell küldeni az Egészségügyi Világszervezet által évente akkreditált kijelölt NNK referencia laboratóriumába. A vizsgálatkérő lapon a feltételezett diagnózisként AFP gyanúját, vagy a fent megnevezett kórképek valamelyikét kell megjelölni Felszabadító vizsgálat: 2.4. Fertőtlenítés: Folyamatos fertőtlenítés szükséges. 3. Teendők a beteg környezetében 3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása: 3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat: 3.3. Járványügyi megfigyelés: 3.4. Postexpozíciós profilaxis:

6 3.5. Fertőzőforráskutatás: 3.6. A terjesztő közeg felderítése: Amoebiasis BNO10: A06 1. Kórokozó: Entamoeba histolytica 2. Teendők a beteggel 2.1. Jelentés: Bejelentésre kötelezett a gyanús vagy a valószínűsíthető vagy a megerősített eset. Ha a beteg trópusi országból érkezett, ezt a bejelentésben közölni kell Esetek osztályozása Gyanús eset Klinikai kritériumok megléte. Valószínűsíthető eset Klinikai és epidemiológiai kritériumok megléte. Megerősített eset Klinikai és laboratóriumi kritériumok megléte Feltételek Klinikai kritérium Az alábbi tünetek legalább egyike: hasmenés (enyhe krónikus formától a súlyos vérhas jellegűig), bizonytalan hasi fájdalom, tenesmus. Epidemiológiai kritérium Az alábbi epidemiológiai kapcsolatok legalább egyike: trópusi területen történt tartózkodás,

7 szennyezett élelmiszer/ivóvíz fogyasztása, emberről emberre való terjedés, közös forrással való érintkezés, környezeti expozíció. Laboratóriumi kritérium Intestinalis amoebiasis Az E. histolytica ciszták vagy trofozoiták izolálása székletből, az E. histolytica trofozoiták izolálása biopsziás, vagy fekélyből vett szövetmintából vagy az E. histolytica trofozoiták izolálása a fogyasztott élelmiszerből. Extraintestinalis amoebiasis Az E. histolytica ciszták izolálása extraintestinalis szövetmintából. (Szeropozitivitás csak hosszú ideje fennálló extraintestinális fertőzésre jellemző.) 2.2. Elkülönítés: Csak a heveny bélamoebiasisban szenvedő beteget kell a klinikai gyógyulásig elkülöníteni kórházban vagy otthon. Az elkülönítés addig tart, amíg a felszabadító székletvizsgálat 2 egymást követő napon negatív eredményt nem ad. Ha a széklet vizsgálata a gyógyulás utáni 8. napon még mindig pozitív, az elkülönítés feloldható, de a gyógyultat járványügyi ellenőrzés alá kell helyezni, míg székletének ismételt vizsgálata nem ad egymás után következő napokon kétszer negatív eredményt. A járványügyi ellenőrzés alá vont személyt el kell tiltani 06 éves gyermekközösségek látogatásától, ilyen közösségekben, intézményekben gyermekek ellátásával kapcsolatos veszélyeztető munkaköröktől, közfogyasztásra kerülő élelmiszerek és italok kezelésétől, a közétkeztetésben, vízművekben való tevékenységtől, anyatej adásától, anyatejgyűjtő állomásokon való foglalkozástól, a közvetlen betegellátás során betegélelmezésben való részvételtől és a szájon át adott gyógyszeres kezelés végzésétől Mikrobiológiai vizsgálat: Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat: Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat: A székletet a járványügyi feladatok ellátására kijelölt parazitológiai laboratóriumba kell beküldeni. Szöveti amoebiasis gyanúja esetén szerológiai vizsgálatra alvadásgátló nélkül, sterilen vett vérmintát lehet az NNK részére megküldeni Felszabadító vizsgálat:

8 A klinikai gyógyulás és az antibiotikus kezelés befejezése után 48 óra múlva elkezdett, 2 egymást követő napon vett székletmintát kell a járványügyi feladat végzésére kijelölt, területileg illetékes parazitológiai laboratóriumba beküldeni Járványügyi ellenőrzés: Ha a széklet vizsgálata a gyógyulás utáni 8. napon még mindig pozitív, az elkülönítés feloldható, de a gyógyultat járványügyi ellenőrzés alá kell helyezni, míg székletének ismételt vizsgálata nem ad egymás után következő napokon kétszer negatív eredményt. A járványügyi ellenőrzés alá vont személyt el kell tiltani 06 éves gyermekközösségek látogatásától, ilyen közösségekben, intézményekben gyermekek ellátásával kapcsolatos veszélyeztető munkaköröktől, közfogyasztásra kerülő élelmiszerek és italok kezelésétől, a közétkeztetésben, vízművekben való tevékenységtől, anyatej adásától, anyatejgyűjtő állomásokon való foglalkozástól, a közvetlen betegellátás során betegélelmezésben való részvételtől és a szájon át adott gyógyszeres kezelés végzésétől Fertőtlenítés: Folyamatos és zárófertőtlenítés szükséges. 3. Teendők a beteg környezetében 3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása: 3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat: A beteggel szoros környezetben élők székletének laboratóriumi vizsgálatát el kell végezni a cystaürítés felderítése érdekében Járványügyi megfigyelés: A beteggel epidemiológiai kapcsolatban lévő személyeket 7 napi időtartamra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni. A járványügyi megfigyelés alá helyezett azon személyeket, akik a 2.4. pontban megjelölt közösségekbe, intézménybe járnak, illetve munkakört, tevékenységet folytatnak, a közösség, intézmény látogatásától, illetve munkakörüktől, tevékenységüktől el kell tiltani. A közösség, intézmény látogatását, illetve munkakörüket, tevékenységüket abban az esetben folytathatják, ha a megfigyelési idő 4. napja után egy alkalommal vett székletminta vizsgálata negatív eredményt adott. A szűrővizsgálat során pozitívnak bizonyult személyeket a kórokozóhordozás időtartamára járványügyi ellenőrzés alá kell helyezni. A fenti közösségek/intézmények látogatását, illetve munkakörüket, tevékenységüket csak akkor folytathatják, ha a székletvizsgálat eredménye negatívvá válik Postexpozíciós profilaxis: 3.5. Fertőzőforráskutatás:

9 A beteggel epidemiológiai kapcsolatban lévő személyeket (pl. azonos háztartásban élők, szexuális partner stb.) ki kell kérdezni A terjesztő közeg felderítése: Ha a terjesztő közeg közfogyasztásra szánt élelmiszer, az illetékes élelmiszerláncfelügyeleti szervet értesíteni kell a szükséges intézkedések megtétele érdekében. Anthrax Lépfene, BNO10: A22 1. Kórokozó: Bacillus anthracis 2. Teendők a beteggel 2.1. Jelentés: Bejelentésre kötelezett a gyanús vagy a valószínűsíthető vagy a megerősített eset. Az értesülést követően a megbetegedés sürgősséggel is jelentendő az illetékes kormányhivatalnak, amely haladéktalanul értesíti az NNKt. Járványügyi értesítést kell küldeni a területileg illetékes élelmiszerláncfelügyeleti szervnek is Esetek osztályozása Gyanús eset Valószínűsíthető eset teljesül a klinikai feltételek legalább egyike és kapcsolat anthraxban megbetegedett állattal vagy abból származó anyaggal (élelmiszer, irha stb.), teljesül a klinikai feltételek legalább egyike és a beteg környezetében élő, a betegségre fogékony állatok körében váratlan elhullás következik be a lappangási időben, teljesül a klinikai feltételek legalább egyike és kapcsolat bizonyítottan anthrax okozta bioterroreseménnyel, azonos helyen és időben legalább kettő, a bőr, illetve a tüdőanthrax klinikai feltételeinek megfelelő megbetegedés előfordulása (közös forrással vagy terjesztő közeggel való érintkezés). Megerősített eset Teljesül a klinikai feltételek és laboratóriumi feltételek legalább egyike.

10 Ha a megerősített eset a lappangási időben nem volt kapcsolatban anthraxra fogékony állattal vagy azokból származó termékekkel (bőr stb.), akkor fel kell vetni a bioterrorcselekménnyel kapcsolatos expozíció gyanúját Feltételek Klinikai kritérium Jelentkezik az alábbi klinikai formák legalább egyike: Bőranthrax Az alábbi két tünet legalább egyike: fájdalmatlan papula vagy vesicula, ödémával övezett, fájdalmatlan bemélyedő pokolvar (eschar). Bélanthrax Láz vagy hőemelkedés, és az alábbi két tünet legalább egyike: heves hasi fájdalom, hasmenés. Tüdőanthrax Láz vagy hőemelkedés, és az alábbi két tünet legalább egyike: akut légzési nehézség/distress (ARDS), a mediastinum kiszélesedésének radiológiai bizonyítéka. Agyhártya/agyvelőanthrax (meningeális/meningoecephalitisanthrax) láz, és az alábbi három tünet legalább egyike: görcsroham, eszméletvesztés, meningeális tünetek. Anthrax septicaemia (vérmérgezés). Epidemiológiai kritérium

11 Az alábbi négy epidemiológiai kapcsolat legalább egyike: állatról emberre való terjedés, a betegségre fogékony állatok körében váratlan elhullás, közös forrással, terjesztő közeggel való érintkezés, szennyezett élelmiszerrel, ivóvízzel való érintkezés. Laboratóriumi kritérium A Bacillus anthracis izolálása klinikai mintából. A Bacillus anthracis nukleinsav kimutatása klinikai mintában. (Klinikai tünetek hiányában az orrból tamponnal vett minta pozitív eredménye nem alkalmas az eset diagnózisának felállítására.) 2.2. Elkülönítés: A beteget az esetlegesen gyorsan romló klinikai állapotára tekintettel kórházban kell kezelni gyógyulásáig Mikrobiológiai vizsgálat: Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat: Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat: Bőranthrax esetében a pustula, carbunculus vagy más elváltozás sterilen vett váladékát, szövetmintát futárral kell beküldeni az NNK referencia laboratóriumába. Tüdőanthrax esetében köpetet, vért, biopsziával vett szövetmintát, bélanthrax esetében székletet, meningitis/meningoencephalitis esetén liquort és vért kell beküldeni. Septicaemiás szövődmény esetében vért kell haemocultura palackban megfelelően csomagolva a laboratóriumba küldeni diagnosztikus vizsgálatra. Ha valamilyen ok miatt a beteg életében a laboratóriumi vizsgálat nem történhetett meg, boncolási anyag (lép, esetleg egyéb szervek) küldendő be laboratóriumi vizsgálatra csiszolt üvegdugós porüvegben. A mintavételkor viselt egyszer használatos gumikesztyűt és egyéb mintavételi, illetve védelmi eszközöket el kell égetni. Bioterroresemény vagy közös terjesztő közeg (pl. intravénásan beadható drog) gyanúja esetén az azzal epidemiológiai kapcsolatban lévő betegtől származó klinikai mintákat és az eseményhez kapcsolódó környezeti mintákat haladéktalanul, futárral kell küldeni az NNK referencia laboratóriumába Felszabadító vizsgálat: 2.4. Fertőtlenítés:

12 Bőr és bélanthrax esetében folyamatos és zárófertőtlenítés, tüdőanthrax esetében szigorított folyamatos és zárófertőtlenítés végzendő. 3. Teendők a beteg környezetében 3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása: 3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat: (Bioterrorcselekmény során feltehetően exponálódott személyek orrtampon vizsgálata csak az expozíció kiterjedésének meghatározása érdekében szükséges.) 3.3. Járványügyi megfigyelés: Munkahelyi expozíció esetén a dolgozókat egy hétig meg kell figyelni. Anthraxban elpusztult állat húsának feldolgozása vagy elfogyasztása, szennyezett drog parenterális használata esetén az exponáltak 7 napos járványügyi megfigyelése szükséges. Igazolt vagy valószínűsíthető bioterror cselekmény során exponálódott személyeket az expozíció jellegének megfelelő időtartamra kell járványügyi megfigyelés alá helyezni (orális vagy kontakt expozíció: 7 nap, légúti expozíció: 60 nap) Postexpozíciós profilaxis: A járványügyi megfigyelés alá vont személyek közül a gyanús bőrfertőzésben szenvedőknél azonnal antibiotikumterápiát kell kezdeni. Az anthraxban elpusztult állattal kapcsolatba kerülteket, az állat húsát fogyasztókat, és az igazolt vagy valós zínű bioterror cselekmény során exponálódott személyeket postexpozíciós profilaxisban kell részesíteni Fertőzőforráskutatás: 3.6. A terjesztő közeg felderítése: 3.7. Egyéb intézkedések: A fertőzőforráskutatás és a terjesztő közeg felderítése során az érintett hatóságokkal (pl. rendőrség) együtt kell működni. Emellett ha a járványügyi vizsgálat során felmerül, hogy a beteg fertőződése házi vagy haszonállattal, illetve vadon élő állattal történt kontaktus révén jöhetett létre, haladéktalanul értesíteni kell az érintett személyazonosító és egészségügyi adatainak megküldésével az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes élelmiszerláncfelügyeleti szervet. Botulizmus BNO10: A Kórokozó:

13 A Clostridium botulinum A, B, E és F típusú neurotoxint (botulotoxin) termelő biovariánsai okoznak emberi megbetegedést. Európában, és így hazánkban is a B toxint termelő típus a leggyakoribb. 2. Teendők a beteggel 2.1. Jelentés: Bejelentésre kötelezett a gyanús vagy a valószínűsíthető vagy a megerősített eset. Az értesülést követően a megbetegedés sürgősséggel is jelentendő az illetékes kormányhivatalnak, amely haladéktalanul értesíti az NNKt. Járványügyi értesítést kell küldeni a területileg illetékes élelmiszerláncfelügyeleti szervnek is Esetek osztályozása Gyanús eset Klinikai kritériumok megléte. Valószínűsíthető eset Akinél teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat. Megerősített eset Akinél teljesülnek a klinikai és laboratóriumi feltételek Feltételek Klinikai kritérium Legalább egy az alábbi klinikai tünetegyüttesek közül: Élelmiszer eredetű és sebbotulizmus Az alábbi két feltétel legalább egyike: Bilaterális agyideg érintettség (pl. kettős látás, homályos látás, nyelési zavar, bulbáris gyengeség), perifériás szimmetrikus paralízis. Jellemző lehet a bénulásos tünetek gyors progrediálása. Csecsemőkori botulizmus Minden olyan csecsemő, akire teljesül legalább egy az alábbi hat tünet közül: székrekedés, lehangoltság, étvágytalanság,

14 szemhéjcsüngés, nyelési zavar, általános izomgyengeség. Ez a forma 12 hónaposnál idősebb gyermekek és ritkán felnőttek esetében is kialakulhat a gyomorbélcsatorna anatómiai rendellenessége vagy a mikroflóra megváltozása következtében. Epidemiológiai kritérium Az alábbi epidemiológiai kapcsolatok legalább egyike: Közös expozíció (pl. élelmiszer, tű vagy más eszköz megosztása), szennyezett élelmiszer/ivóvíz fogyasztása. Laboratóriumi kritérium Az alábbi három feltétel legalább egyike: Botulinum neurotoxintermelő Clostridiumok izolálása (például Clostridium botulinum, C. baratii, C. butyricum) gyermekkori botulizmus (széklet) vagy seb okozta botulizmus esetében, A botulinum neurotoxin kimutatása klinikai mintában, A botulinum neurotoxint kódoló gének kimutatása klinikai mintában Elkülönítés: Elkülöníteni nem szükséges, de a szakszerű gyógykezelés biztosítása céljából intenzív osztállyal (lélegeztető készülék) rendelkező kórházba kell a beteget utalni Mikrobiológiai vizsgálat: Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat: Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat: A betegtől haladéktalanul, lehetőleg az antitoxikus terápia megkezdése előtt 20 ml alvadásgátló nélküli vért, csecsemőbotulizmus gyanúja esetén székletmintát kell venni, és előzetes telefonos értesítéssel egy időben haladéktalanul az NNKnak meg kell küldeni. A házilag készített gyanús élelmiszerből a járási hivatal, a közfogyasztásra szánt élelmiszerből a területileg illetékes élelmiszerláncfelügyeleti szerv munkatársa vesz mintát. Az élelmiszerminta vizsgálatát az élelmiszerláncfelügyeleti szerv végzi Felszabadító vizsgálat: 2.4. Fertőtlenítés:

15 3. Teendők a beteg környezetében 3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása: A beteg által evett gyanúsított élelmiszert fogyasztók felkutatása kötelező Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat: A beteggel azonos élelmiszert fogyasztó, panaszokkal, klinikai tünetekkel rendelkező személyek mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatát el kell végezni, pozitív eredmény esetén az antitoxikus terápiát azonnal meg kell kezdeni Járványügyi megfigyelés: A beteggel azonos, vélhetően a kórokozót közvetítő élelmiszert fogyasztókat panaszok, klinikai tünetek esetén kórházi klinikai megfigyelés alá kell helyezni Postexpozíciós profilaxis: 3.5. Fertőzőforráskutatás: 3.6. A terjesztő közeg felderítése: Ha a terjesztő közfogyasztásra szánt élelmiszer, akkor az illetékes élelmiszerláncfelügyeleti szervet értesíteni kell a szükséges intézkedések megtétele érdekében. A gyanúsított élelmiszer mikrobiológiai vizsgálatát is el kell végeztetni az élelmiszerláncfelügyeleti szervvel együttműködve. Brucellosis Bangkór, máltai láz, unduláló láz, BNO10: A23 1. Kórokozó: Brucella melitensis (hazánkban nem fordul elő), B. abortus, B. suis, B. canis. 2. Teendők a beteggel 2.1. Jelentés: Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset. Értesíteni kell a megbetegedés helye szerint illetékes élelmiszerláncfelügyeleti szervet is Esetek osztályozása Gyanús eset

16 Valószínűsíthető eset Teljesülnek a klinikai feltételek és fennáll az epidemiológiai kapcsolat. Megerősített eset Teljesülnek a klinikai és laboratóriumi feltételek Feltételek Klinikai kritérium Akinél láz jelentkezik és az alábbi hét tünet közül legalább egy: izzadás (heves, kellemetlen szagú, különösen éjszaka jelentkező), hidegrázás, ízületi fájdalom, gyengeség, depresszió, fejfájás, anorexia. Epidemiológiai kritérium Az alábbi négy epidemiológiai kapcsolat legalább egyike: szennyezett élelmiszerrel, ivóvízzel való érintkezés, fertőzött állat tejének vagy tejtermékeinek fogyasztása, állatról emberre terjedő fertőzés, közvetlen érintkezés fertőzött állatokkal (pl. ellésnél, vágóhídon), illetve váladékaikkal (pl. hüvelyváladék, placenta), közös expozíció, laboratóriumi expozíció. Laboratóriumi kritérium Az alábbi három feltétel legalább egyike: Brucella spp. izolálása klinikai mintából (gyanú esetén is BSL3 szintű laboratóriumban), Brucella spp. nukleinsav kimutatása, Brucella spp.vel szemben specifikus ellenanyagok kimutatása (standard agglutinációs teszt)

17 2.2. Elkülönítés: A szakszerű antibiotikus gyógykezelés érdekében a beteget az akut szakban kórházba kell utalni Mikrobiológiai vizsgálat: Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat: Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat: Beküldendő alvadásgátló nélkül vett vérminta a járványügyi feladatok ellátására kijelölt mikrobiológiai laboratóriumba immunszerológiai vizsgálatra. Akut szakban ajánlott nyirokcsomó, csontvelőminta beküldése tenyésztés és PCRvizsgálat céljából az NNK referencia laboratóriumába Felszabadító vizsgálat: 2.4. Fertőtlenítés: 3. Teendők a beteg környezetében 3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása: 3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat: A fertőzésnek kitett dolgozóktól megbetegedésük esetén akkor is vért kell küldeni agglutinációs vizsgálatra a járványügyi feladatok ellátására kijelölt mikrobiológiai laboratóriumba, ha atípusos tüneteik miatt a brucellosis gyanúja egyébként nem merülne fel Járványügyi megfigyelés: Azon személyek klinikai megfigyelése szükséges, akik a beteggel közös forrásból exponálódtak, és a tünetek jelentkezése esetén el kell kezdeni célzott terápiájukat Postexpozíciós profilaxis: 3.5. Fertőzőforráskutatás: 3.6. A terjesztő közeg felderítése:

18 3.7. Egyéb intézkedések: A fertőzőforráskutatás és a terjesztő közeg felderítésének eredményéről az érintett személyazonosító és egészségügyi adatainak megküldésével haladéktalanul értesíteni kell az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes élelmiszerláncfelügyeleti szervet, továbbá az érintett egészségügyi szolgáltatót (vér, anyatej, transzplantátum). Campylobacteriosis Campylobacter fertőzés, campylobacter enteritis, BNO10: A Kórokozó: A Campylobacter genusba több species, illetve subspecies tartozik. Humán klinikai jelentősége főként a C. jejuni és a C. coli törzseknek van. 2. Teendők a beteggel 2.1. Jelentés: Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset Esetek osztályozása Gyanús eset Valószínűsíthető eset Teljesülnek a klinikai és epidemiológiai kritériumok. Megerősített eset Teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok Feltételek Klinikai kritérium Az alábbi három tünet legalább egyike: hasmenés (többnyire vizes, néha véres), hasi fájdalom (gyakran köldöktáji), láz. Epidemiológiai kritérium Az alábbi epidemiológiai kapcsolatok legalább egyike: szennyezett élelmiszer, víz fogyasztása,

19 szennyezett élelmiszer kezelése (ételkészítés), állatról emberre való terjedés (pl. kontaktus házi kedvencekkel), emberről emberre való terjedés, környezeti expozíció, közös expozíció. Laboratóriumi kritérium Campylobacter spp. izolálása és azonosítása székletből vagy vérből. Lehetőség szerint el kell végezni a Campylobacter spp. tipizálását. A Campylobacter spp. nukleinsav kimutatása klinikai mintában Elkülönítés: Kötelező, a beteg otthonában, tartózkodási helyén elkülönítendő Mikrobiológiai vizsgálat: Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat: Sporadikus esetben bármely klinikai mikrobiológiai laboratóriumban elvégezhető a Campylobacter spp. izolálása székletből vagy vérből Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat: Járvány gyanúja esetén az addig nem vizsgált betegeknek már az első diagnosztikus vizsgálatát is a járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratóriumban kell végezni, ugyanitt történik a Campylobacter spp. azonosítása Felszabadító vizsgálat: A klinikai gyógyulást követően székletbakteriológiai felszabadító vizsgálatot kizárólag azon személyeknél kell elvégezni, akik 03 éves gyermekek közösségébe járnak, vagy akik anyatejet adnak. Az ilyen személyek a közösség, intézmény látogatását, illetve tevékenységüket csak akkor folytathatják, ha a gyógyulás (szükség esetén az antibiotikus kezelés) után két nap múlva elkezdett, két egymást követő napon levett egyegy székletminta bakteriológiai vizsgálata negatív eredménnyel jár. Ha ezen vizsgálatok során bármelyik (vagy mindkét) minta pozitív eredményt ad, a közösség, intézmény látogatását, illetve tevékenységüket akkor folytathatják, ha székletbakteriológiai vizsgálatuk egy alkalommal negatív eredményt ad Fertőtlenítés: A beteg, illetve a betegségre gyanús személy környezetében folyamatos fertőtlenítést kell végezni. 3. Teendők a beteg környezetében

20 3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása: 3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat: Szennyezett élelmiszer vagy víz által történő terjedés gyanúja esetén kötelező, az azonos, feltételezhetően a kórokozót terjesztő ételt fogyasztók (10nél több személy esetén 20%uk, de legalább 10 fő) szűrővizsgálatát el kell végezni Járványügyi megfigyelés: A beteg családi vagy intézeti környezetében élő személyeket az utolsó érintkezéstől számított 5 napi időtartamra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni. A beteg családi környezetében élő 03 éves gyermekeket, illetve az anyatejet adókat megfigyelésük időtartamára el kell tiltani a közösség látogatásától, illetve anyatejet adó tevékenységüktől, amíg egy székletmintájuk bakteriológiai vizsgálata negatív eredménnyel jár Postexpozíciós profilaxis: 3.5. Fertőzőforráskutatás: 3.6. A terjesztő közeg felderítése: CreutzfeldtJakob betegség (CJB) Subacut spongiform agyvelőbántalom, BNO10: A Kórokozó: Egy kóros fehérje (prion), mely egy, az egészséges szervezetben főként az idegrendszerben megtalálható celluláris fehérje (ún. prion protein PrP) kóros, izoform változata. Az ágens saját nukleinsavat nem tartalmaz. 2. Teendők a beteggel 2.1. Jelentés: Bejelentésre kötelezett a halálos kimenetelű gyanús vagy a valószínűsíthető vagy a megerősített eset Esetek osztályozása Gyanús eset Két évnél rövidebb ideje fennálló, gyorsan progrediáló demencia, és emellett a II. csoportba tartozó klinikai tünetek közül legalább kettő megfigyelhető.

21 Valószínűsíthető eset Két évnél rövidebb ideje fennálló, gyorsan progrediáló demencia, és emellett a II. csoportba tartozó klinikai tünetek közül legalább kettő megfigyelhető és tipikus EEG, két évnél rövidebb ideje fennálló, gyorsan progrediáló demencia, és emellett a II. csoportba tartozó klinikai tünetek közül legalább kettő megfigyelhető és mágneses rezonancia vizsgálattal magas jelintenzitás észlelhető a caudatusban/putamenben, vagy két évnél rövidebb ideje fennálló, gyorsan progrediáló demencia, és emellett a II. csoportba tartozó klinikai tünetek közül legalább kettő megfigyelhető és pozitív a 1433 fehérje vizsgálat. Megerősített eset Teljesülnek a megerősített eset diagnosztikai feltételei, beleértve a laboratóriumi kritériumokat Feltételek Klinikai kritérium I. Gyorsan progrediáló demencia. II. Myoclonus kisagyi tünetek/látászavar, piramidális/extrapiramidális tünetek, akinetikus mutismus. III. Típusos EEG. IV. Mágneses rezonancia vizsgálattal magas jelintenzitás észlelhető a caudatusban/putamenben. Epidemiológiai kritérium Laboratóriumi kritérium Pozitív eredményű neuropatológiai vagy immunhisztokémiai vizsgálat Elkülönítés: 2.3. Mikrobiológiai vizsgálat: Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat: Kötelező, a referencia laboratóriumokban történik Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:

22 A biztos diagnózist csak post mortem, az agyszövet vizsgálata alapján lehet megállapítani. A kórbonctani és kórszövettani vizsgálat kötelező. A boncolás során eltávolított agyat a Semmelweis Egyetem Neuropathológiai és Prionbetegség Referencia Központjába kell küldeni. A mintákból a kóros prion protein immunhisztokémiai vagy Western blot technikával mutatható ki. Egyéb vizsgálatok: A liquor 1433 fehérje vizsgálata, amely valószínűsítheti az élő, feltételezett beteg személynél a CJB diagnózisát, továbbá a prion protein gén vizsgálata a Semmelweis Egyetem Neuropathológiai és Prionbetegség Referencia Központjával történt egyeztetést követően elvégezhető. Prion protein genetikai vizsgálatok végzésére vonatkozóan a szakmai kollégium ajánlása szerint kell eljárni Felszabadító vizsgálat: 3. Teendők a beteg környezetében 3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása: 3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat: A rendelkezésre álló adatok a megbetegedés familiáris, örökletes jellegét támasztják alá, a genetikai vizsgálatok végzésére vonatkozóan a szakmai kollégium ajánlása szerint kell eljárni. Ha megerősített CJB esetben patogén mutációt igazolnak, vagy a családban több esetben fordult elő megerősített CJB eset, akkor genetikai CJB esete áll fenn Járványügyi megfigyelés: 3.4. Postexpozíciós profilaxis: 3.5. Fertőzőforráskutatás: Iatrogén expozíció gyanúja esetén a forrás felkutatása szükséges A terjesztő közeg felderítése: Kötelező, az expozíciótól függően. Variáns CreutzfeldtJakob betegség (vcjb) 1. Kórokozó: BSE (bovine spongiform encephalopathy: szarvasmarhák prionbetegsége) prion. 2. Teendők a beteggel

23 2.1. Jelentés: Bejelentésre kötelezett a gyanús vagy a valószínűsíthető vagy a megerősített eset Esetek osztályozása Gyanús eset Teljesülnek az előfeltételek és a klinikai feltételek, és a sporadikus CJBre jellemző EEG negatív. (A CreutzfeldtJakob betegség sporadikus változatának típusos megjelenése az EEGn generalizált, periodikusan megjelenő komplexeket mutat, másodpercenként körülbelül egyet. Ezek a Creutzfeldt Jakob betegség variánsának későbbi stádiumaiban időnként láthatók.) Valószínűsíthető eset Minden olyan személy, akire teljesülnek a gyanús eset feltételei és pozitív eredményű az agy MRI vizsgálata vagy teljesülnek az előfeltételek és pozitív eredményű a tonsillabiopszia. Megerősített eset Teljesülnek az előfeltételek és a megerősített esethez szükséges diagnosztikai kritériumok Feltételek Előfeltételek: Minden olyan személy, aki legalább hat hónapja progresszív neuropszichiátriai rendellenességben szenved. A rutin vizsgálatok nem utalnak más diagnózisra. Nincs kórtörténeti előzmény hipofízishormonokkal vagy emberi agyvelővel/agyszövettel való érintkezésre. (Iatrogén expozíció: lásd CJB 2.1. pont.) Nincs bizonyíték a fertőző szivacsos agyvelőbántalom genetikai formájára. Klinikai kritérium Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi öt tünet közül legalább négy: korai pszichiátriai tünetek (depresszió, szorongás, apátia, visszahúzódás, téveszmék), tartós fájdalmas szenzoros tünetek (beletartozik a valódi fájdalom, illetve érzészavar), a végtagok mozgási zavara (ataxia), Myoclonus (chorea) vagy az izomtónus rendellenessége,

24 elbutulás (demencia). Epidemiológiai kritérium BSE prionnal fertőzött szarvasmarhával való kapcsolat, vagy BSE prionnal fertőzött emberről emberre való terjedés (pl. vérátömlesztés). Laboratóriumi kritérium A megerősített eset diagnosztikus kritériumai: Neuropatológiai megerősítés: szivacsszerű elváltozás és extenzív prionfehérje felhalmozódás feltűnő lerakódásokkal a cerebrumban és a cerebellumban. A valószínűsíthető vagy a gyanús eset diagnosztikai kritériumai: Az EEG a betegség korai stádiumában nem mutatja ki a sporadikus CJB tipikus megjelenését (a CreutzfeldtJakob betegség sporadikus változatának tipikus megjelenése az EEGn generalizált, periodikusan megjelenő komplexeket mutat, másodpercenként körülbelül egyet; ezek a Creutzfeldt Jakob betegség variánsának későbbi stádiumaiban időnként láthatók), az agy MRI vizsgálata a köztiagy/thalamus magjában (pulvinar) mindkét oldalon erős jelet mutat, pozitív eredményű tonsillabiopszia (a tonsillabiopszia nem javasolt rutineljárásként az olyan esetben, amikor az EEGn a sporadikus CreutzfeldtJakob betegségre típusos jelet mutat, ugyanakkor hasznos lehet olyan gyanús esetekben, amikor a klinikai jellemzők a CreutzfeldtJakob betegség variánsára utalnak, és az MRI nem mutat pulvináris jelet) Elkülönítés: 2.3. Mikrobiológiai vizsgálat: Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat: Kötelező, a referencia laboratóriumokban történik Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat: A biztos diagnózist csak post mortem, az agyszövet vizsgálata alapján lehet megállapítani. A kórbonctani és kórszövettani vizsgálat kötelező. A boncolás során eltávolított agyat a Semmelweis Egyetem Neuropathológiai és Prionbetegség Referencia Központjába kell küldeni. A mintákból a kóros prion protein immunhisztokémiai vagy Western blot technikával mutatható ki. Élő szervezetben a prion jelenléte nem igazolható, kivéve a vcjb eseteket, ahol a tonsillákból meg lehet kísérelni a kórokozó kimutatását. Egyéb vizsgálatok: A liquor 1433 fehérje vizsgálata, amely valószínűsítheti az élő, feltételezett beteg személynél a CJB diagnózisát Felszabadító vizsgálat:

25 3. Teendők a beteg környezetében 3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása: 3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat: Genetikai vizsgálatot lehet elvégezni az örökletes forma kizárása végett. Ennek elvégzésére vonatkozóan a szakmai kollégium ajánlása szerint kell eljárni Járványügyi megfigyelés: 3.4. Postexpozíciós profilaxis: 3.5. Fertőzőforráskutatás: 3.6. A terjesztő közeg felderítése: Kötelező, az expozíciótól függően. Chikungunyaláz BNO10: A9200, A Kórokozó: A Togaviridae család Alphavírus nemzetségéhez tartozó, arbovírusok közé sorolt Chikungunyavírus. 2. Teendők a beteggel 2.1. Jelentés: Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset Esetek osztályozása Gyanús eset Valószínűsíthető eset Teljesül a klinikai és az epidemiológiai feltétel és a valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériuma. Megerősített eset

26 Teljesül a megerősített eset laboratóriumi kritériuma Feltételek Klinikai kritérium Más oknak nem tulajdonítható láz. Epidemiológiai kritérium Vektor által történő terjedés Endémiás területen történt tartózkodás, ahol a tünetek kezdetét megelőző 15 napban a vírus terjedését észlelték. Emberről emberre történő terjedés fertőzött vér, szövet, szerv adományozása révén. Laboratóriumi kritérium Valószínűsíthető eset Chikungunyaspecifikus IgMosztályú ellenanyagok kimutatása egyetlen szérum mintában. Megerősített eset Az alábbi négy feltétel legalább egyike: Chikungunyavírus izolálása klinikai mintából; Chikungunyavírus nukleinsav kimutatása klinikai mintában; Chikungunyaspecifikus IgMosztályú ellenanyagok kimutatása egyetlen szérum mintában ÉS megerősítés vírusneutralizációval; Szerokonverzió vagy a Chikungunyaspecifikus ellenanyagtiter négyszeres emelkedése savópár vizsgálata során Elkülönítés: 2.3. Mikrobiológiai vizsgálat: Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat: Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat: A betegség gyanúja esetén beküldendő három hét különbséggel vett savópár az NNK referencia laboratóriumába Felszabadító vizsgálat:

27 2.4. Fertőtlenítés: 3. Teendők a beteg környezetében 3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása: 3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat: 3.3. Járványügyi megfigyelés: 3.4. Postexpozíciós profilaxis: 3.5. Fertőzőforráskutatás: Kötelező, ha a beteg a lappangási időben nem járt endémiás területen (a vírus természetes módon történő hazai terjedésének gyanúja esetén), vagy vér, szövet, illetve szervdonáció révén történő fertőződésének lehetősége merült fel A terjesztő közeg felderítése: Vér, szövet vagy szervdonáció révén történt fertőződés gyanúja esetén a donáció azonosítása kötelező Egyéb intézkedések: Vér, szövet vagy szervdonáció révén történt fertőződés gyanúja esetén értesítendő az érintett egészségügyi intézmény. Cholera BNO10: A00 1. Kórokozó: Toxintermelő Vibrio cholerae baktérium, leggyakrabban az O1, és O139 szerocsoportú törzsek. 2. Teendők a beteggel 2.1. Jelentés:

28 Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset. Az értesülést követően a megbetegedés sürgősséggel is jelentendő az illetékes kormányhivatalnak, amely haladéktalanul értesíti az NNKt Esetek osztályozása Gyanús eset Valószínűsíthető eset Minden olyan eset, akinél teljesülnek a klinikai feltételek és fennáll az epidemiológiai kapcsolat. Megerősített eset Minden olyan eset, akinél teljesülnek a klinikai és laboratóriumi feltételek Feltételek Klinikai kritérium Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi két tünet legalább egyike: hasmenés, hányás. Epidemiológiai kritérium Az alábbi négy epidemiológiai kapcsolat legalább egyike: közös forrással való érintkezés, emberről emberre való terjedés, szennyezett élelmiszerrel, illetve ivóvízzel való érintkezés, környezeti expozíció. Laboratóriumi kritérium A Vibrio cholerae izolálása klinikai mintából és a toxintermelő O1 vagy O139 antigén kimutatása az izolátumban, vagy a choleraenterotoxin vagy a choleraenterotoxin gén kimutatása az izolátumban Elkülönítés:

29 A beteget kórházi fertőző osztályon kell elkülöníteni Mikrobiológiai vizsgálat: Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat: Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat: A valószínűsített betegtől származó székletmintát az NNK laboratóriumába kell küldeni. Ha V. cholerae gyanús baktériumtörzs kerül izolálásra a klinikai mikrobiológiai laboratóriumban vagy járványügyi feladatok ellátására kijelölt mikrobiológiai laboratóriumban, a törzset járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat céljából megerősítő vizsgálatra telefonon történő bejelentést követően haladéktalanul az NNK referencia laboratóriumába kell beküldeni Felszabadító vizsgálat: Kötelező, a felszabadító vizsgálatot a járványügyi feladatok ellátására kijelölt mikrobiológiai laboratóriumban kell elvégezni. A cholerából gyógyult személyt addig kell elkülöníteni, amíg a klinikai gyógyulás és az antibiotikumkezelés befejezése után 48 óra múlva elkezdett bakteriológiai székletvizsgálat két egymást követő napon negatív eredményt ad Fertőtlenítés: Szigorított folyamatos és szigorított zárófertőtlenítés szükséges. 3. Teendők a beteg környezetében 3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása: Azokat, akik a beteggel, illetve a betegségre valószínűsített személyekkel közvetlenül érintkeztek, fel kell kutatni és 5 napra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni 3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat: A járványügyi megfigyelés alá helyezett személyektől székletmintát kell venni, és járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat céljából bakteriológiai vizsgálatra kell küldeni Járványügyi megfigyelés: Azokat, akik a beteggel, illetve a betegségre valószínűsített személyekkel közvetlenül érintkeztek, a beteggel közösen szennyezett élelmiszert, vizet fogyasztottak, 5 napra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni. Ezeket a személyeket el kell tiltani 06 éves gyermekközösségek látogatásától, ilyen közösségekben, intézményekben gyermekek ellátásával kapcsolatos veszélyeztető munkaköröktől, közfogyasztásra kerülő élelmiszerek és italok kezelésétől, a közétkeztetésben, vízművekben történő munkától, anyatej adásától, anyatejgyűjtő állomásokon való foglalkozástól, a közvetlen betegellátás során betegélelmezésben való részvételtől, és a szájon át adott gyógyszeres kezelés végzésétől. A bakteriológiai szűrővizsgálat során pozitívnak talált személyeket, mint vibrióhordozókat járványügyi ellenőrzés alá kell helyezni, és a vibrióhordozás időtartamára a fent említett

30 munkaköröktől/tevékenységtől továbbra is el kell tiltani. A vibrióhordozó személy járványügyi ellenőrzésének megszüntetésére vonatkozó eljárás azonos a betegekre vonatkozó felszabadító vizsgálattal Postexpozíciós profilaxis: A székletminta levétele után azonnal el kell kezdeni a megfigyeltek ellenőrzött antibiotikus kezelését (tetracyclin) Fertőzőforráskutatás: 3.6. A terjesztő közeg felderítése: Cryptosporidiosis BNO10: A Kórokozó: Cryptosporidium parvum 2. Teendők a beteggel 2.1. Jelentés: Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset Esetek osztályozása Gyanús eset Valószínűsíthető eset Teljesül a klinikai és epidemiológiai feltétel. Megerősített eset Teljesül a klinikai és laboratóriumi feltétel Feltételek Klinikai kritérium Az alábbi két tünet legalább egyike: hasmenés, hasi fájdalom.

31 Epidemiológiai kritérium Az alábbi epidemiológiai kapcsolatok legalább egyike: emberről emberre való terjedés, közös expozíció, állatról emberre való terjedés, szennyezett élelmiszerrel, illetve ivóvízzel való érintkezés, környezeti expozíció. Laboratóriumi kritérium Az alábbi négy feltétel legalább egyike: Cryptosporidium peték kimutatása a székletben, Cryptosporidium kimutatása a bélnedvben vagy a vékonybélből vett szövettani mintában, Cryptosporidium nukleinsav kimutatása a székletben, Cryptosporidium antigén kimutatása a székletben Elkülönítés: A beteg otthonában, tartózkodási helyén a hasmenés fennállásáig elkülönítendő Mikrobiológiai vizsgálat: Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat: Székletminta küldendő vizsgálatra parazitológiai laboratóriumba Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat: Járvány gyanúja esetén az addig nem vizsgált betegeknek már az első diagnosztikus vizsgálatát is a járványügyi feladat elvégzésére kijelölt laboratóriumban kell elvégezni Felszabadító vizsgálat: 2.4. Fertőtlenítés: Folyamatos fertőtlenítés. 3. Teendők a beteg környezetében 3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:

32 3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat: A kontakt személyek szűrővizsgálatát el kell végezni Járványügyi megfigyelés: A beteg környezetében élő azon személyeket, akik 03 éves gyermekek közösségébe járnak, akik egészségügyi intézmények ápoltjai, akik a betegellátás során étel és gyógyszerosztást végeznek, illetve anyatejet adnak, kezelnek, 7 napra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni. Ezen személyeket a járványügyi megfigyelés időtartamára közösségüktől, munkakörüktől, tevékenységüktől el kell tiltani. Közösség, intézmény látogatását, foglalkozásukat, tevékenységüket csak akkor folytathatják, ha a járványügyi megfigyelés alatt enterális tünetek nem jelentkeznek, és egy alkalommal vett székletmintájukból a kórokozó nem mutatható ki Postexpozíciós profilaxis: 3.5. Fertőzőforráskutatás: 3.6. A terjesztő közeg felderítése: Dengueláz, Dengue haemorrhagiás láz BNO10: A90, BNO10: A91 1. Kórokozó: A Flaviviridae család Flavivirus nemzetségébe tartozó Denguevírus 14 típusa. 2. Teendők a beteggel 2.1. Jelentés: Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset Esetek osztályozása Gyanús eset Valószínűsíthető eset Teljesül a klinikai és az epidemiológiai feltétel és a valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériuma. Megerősített eset Teljesül a megerősített eset laboratóriumi feltételeinek legalább egyike.

MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. július 3., szerda Tartalomjegyzék 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet A 2019/2020. tanév rendjéről 4252 12/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet Egyes járványügyi

Részletesebben

54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2015.11.25-2015.11.25

54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2015.11.25-2015.11.25 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2015.11.25 2015.11.25 Tartalom: 1. A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről

Részletesebben

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről Dr. Bíró Zoltán állatorvos MH EK KJSZ ALAPFOGALMAK 1. egészségügyi ellátással

Részletesebben

1. számú melléklet a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelethez 183. Acut flaccid paralysis

1. számú melléklet a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelethez 183. Acut flaccid paralysis 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről hatályos: 2014.02.01én 1. számú melléklet a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelethez

Részletesebben

1. számú melléklet a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelethez. Acut flaccid paralysis

1. számú melléklet a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelethez. Acut flaccid paralysis 1. számú melléklet a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelethez Acut flaccid paralysis BNO, AFP, nem fertőző betegség (poliomyelitismentesség bizonyítására működtetett surveillance). Bejelentésre kötelezett a gyanús

Részletesebben

A hazai járványügyi helyzet tükröződése a munkahelyeken

A hazai járványügyi helyzet tükröződése a munkahelyeken A hazai járványügyi helyzet tükröződése a munkahelyeken Dr.Krisztalovics Katalin EMMI Országos TisztifőorvosiFeladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság Kórházhigiénés és Járványügyi Felügyeleti Főosztály

Részletesebben

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok ÉLELEM ÚTJÁN TERJEDŐ MEGBETEGEDÉSEK = elfogyasztott ételben, italban levő mérgező hatású anyag (mikroorganizmus, mérgező növény, vegyi anyag) okoz Jellemzői: rövid lappangási idő heveny, robbanásszerű

Részletesebben

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Á N T S Z Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Dr. Ócsai Lajos Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2008/IV/28 C (2008) 1589 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2008/IV/28 az Európai Parlament és a Tanács 2119/98/EK határozata értelmében a Közösségi Hálózatnak jelentendő

Részletesebben

Az adatszolgáltatás jogi kötelezettségei a hatályos jogszabályok alapján. Dr. Csohán Ágnes november 27.

Az adatszolgáltatás jogi kötelezettségei a hatályos jogszabályok alapján. Dr. Csohán Ágnes november 27. Az adatszolgáltatás jogi kötelezettségei a hatályos jogszabályok alapján Dr. Csohán Ágnes 2014. november 27. A fertőző betegségek felügyeletét biztosító jogszabályok aktualizálásának lépései Az OSZIR terveinek

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FERTŐZÉSEK MEGAKADÁLYOZÁSÁT CÉLZÓ INFEKCIÓKONTROLL TEVÉKENYSÉGEK A JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁS TERÜLETÉN

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FERTŐZÉSEK MEGAKADÁLYOZÁSÁT CÉLZÓ INFEKCIÓKONTROLL TEVÉKENYSÉGEK A JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁS TERÜLETÉN EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FERTŐZÉSEK MEGAKADÁLYOZÁSÁT CÉLZÓ INFEKCIÓKONTROLL TEVÉKENYSÉGEK A JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁS TERÜLETÉN ÉLŐNÉ KUDOBA ANITA HIGIÉNIKUS INFEKCIÓKONTROLL TEVÉKENYSÉG TÖRVÉNYI

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről. 6. Cím. Járványügy

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről. 6. Cím. Járványügy 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről * * * 6. Cím Járványügy 56. (1) A járványügyi tevékenység célja a fertőző megbetegedések, a járványok megelőzése és leküzdése, valamint az emberi szervezet fertőző

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2008. április 28.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2008. április 28.) L 159/46 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.6.18. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2008. április 28.) az Európai Parlament és a Tanács 2119/98/EK határozata értelmében a Közösségi Hálózatnak jelentendő fertőző

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezésére július 28-án tartják a fertőző májgyulladás elleni küzdelem világnapját, melynek idei mottója: Gondolja át újra!

Részletesebben

Védőoltások. DTPa, MMR, IPV DR. MOSOLYGÓ TÍMEA SZTE-ÁOK ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI ÉS IMMUNBIOLÓGIAI INTÉZET március 10.

Védőoltások. DTPa, MMR, IPV DR. MOSOLYGÓ TÍMEA SZTE-ÁOK ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI ÉS IMMUNBIOLÓGIAI INTÉZET március 10. Védőoltások DTPa, MMR, IPV 2018. március 10. DR. MOSOLYGÓ TÍMEA SZTE-ÁOK ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI ÉS IMMUNBIOLÓGIAI INTÉZET A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TANTÁRGY-PEDAGÓGIAI KUTATÁSI PROGRAM MTA-SZTE MIKROBIOLÓGIA

Részletesebben

A kézfertőtlenítés gyakorlata

A kézfertőtlenítés gyakorlata A kézfertőtlenítés gyakorlata 2012. október 24-25. Fábián Dóra Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve A KÉZHIGIÉNE JELENTŐSÉGE IX. század: Semmelweis gyermekágyi lázzal

Részletesebben

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos XXII. Magyarországi Egészségügyi Napok, Debrecen 2015. október 7-9. Irányadó jogszabályok - Az

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA a április havi fertőző megbetegedésekről

AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA a április havi fertőző megbetegedésekről AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA a 2016. április havi fertőző megbetegedésekről A 2016. április 1 30. közötti időszakban a járási népegészségügyi osztályoknak jelentett fertőző megbetegedések

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 4.

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 4. ÉLELMISZERBIZTONSÁG 4. Élelmiszerrel terjedő vírusok Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Élelmiszerekkel terjedő vírusok A vírusok sejtparaziták, csak élő sejtekben képesek szaporodni.

Részletesebben

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású:

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású: Jelentés a munkavállalói létszámról Foglalkozás-egészségügyi szolgálat neve: címe: orvosok száma: ápolók száma: alkalmazott egyéb személyek száma: Osztály A B C D főállású: részállású: Jelenleg ellátott

Részletesebben

EBOLA-LÁZ JÁRVÁNY NYUGAT-AFRIKA, 2014

EBOLA-LÁZ JÁRVÁNY NYUGAT-AFRIKA, 2014 NEMZETKÖZI INFORMÁCIÓ EBOLA-LÁZ JÁRVÁNY NYUGAT-AFRIKA, 2014 2014. március 21-én Guinea Egészségügyi Minisztériuma egy fertőző betegség járványos előfordulását jelentette, amelyet 49 beteg esetében láz,

Részletesebben

Panelvizsgálatok. HASMENÉS panel 1. ALAP csomag (1-2 galambhulla esetén) KOMPLEX csomag (2-3 galambhulla esetén) 1 Bélsár transzport táptalajon 1

Panelvizsgálatok. HASMENÉS panel 1. ALAP csomag (1-2 galambhulla esetén) KOMPLEX csomag (2-3 galambhulla esetén) 1 Bélsár transzport táptalajon 1 M I N T A K Ü L D É S I T Á J É K O Z T ATÓ Vizsgálat Beküldendő minta Panelvizsgálatok Élő állat esetén: HASMENÉS panel 1 Friss bélsár (40 g) Bélsár transzport táptalajon 1 Hulla esetén: ALAP csomag (1-2

Részletesebben

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359.

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. Az ÁNTSZ Fővárosi és Megyei Intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára a 2006. évben 143 nosocomialis

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

Aujeszky-betegség. 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet

Aujeszky-betegség. 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet Aujeszky-betegség 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet Fogalmak Fertőzött sertés: vírus, antigénjei, DNS kimutatható; gyanút keltő klinikai tünetek és olyan állományban van ahol a fertőzöttséget hatóságilag

Részletesebben

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer Dengue-láz Dr. Szabó György Pócsmegyer Történelem Az ókori Kínában leírták. 1906-ban igazolták, hogy szúnyog terjeszti a betegséget. 1907-ben igazolták, hogy vírus. A II. világháború után kezdett megvadulni

Részletesebben

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet. a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet. a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről Acut flaccid paralysis (AFP) Nem fertőző betegség 1. Kórokozó: - 2. Fertőző

Részletesebben

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2014.04.19-2014.07.02 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2)

Részletesebben

Magyar joganyagok - 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet - a fertőző betegségek jelentésén 2. oldal (2) A mikrobiológiai vizsgálatot végző laboratórium köte

Magyar joganyagok - 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet - a fertőző betegségek jelentésén 2. oldal (2) A mikrobiológiai vizsgálatot végző laboratórium köte Magyar joganyagok - 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet - a fertőző betegségek jelentésén 1. oldal 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó

Részletesebben

Biológiai kóroki tényezők a mezőgazdaságban

Biológiai kóroki tényezők a mezőgazdaságban Biológiai kóroki tényezők a mezőgazdaságban Dr.Kővágó István 1.sz.Üzemegészségügyi Kft Budapest 2014 Mezőgazdaság igen széles terület: Állattenyésztés (nagyüzemi és háztáji) Növénytermesztés (szántóföld,

Részletesebben

113/2019. (V. 15.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról. hatályos

113/2019. (V. 15.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról. hatályos 113/2019. (V. 15.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról Módosított rendeletek: hatályos 2019.06.14-2019.06.14 1. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország hét

Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország hét Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország 2011. 7. Csökkent az influenzaszerű megbetegedések száma Az év első 6 hetében tapasztalt emelkedés után

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA a július havi fertőző megbetegedésekről

AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA a július havi fertőző megbetegedésekről AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA a 2016. július havi fertőző megbetegedésekről A 2016. július 1 31. közötti időszakban a járási népegészségügyi osztályoknak jelentett fertőző megbetegedések

Részletesebben

A hemokultúra vételének metodikája

A hemokultúra vételének metodikája A hemokultúra vételének metodikája Hajdú Edit Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet 14. Országos Antibiotikum Továbbképző Tanfolyam

Részletesebben

Változatlanul alacsony az influenza aktivitása

Változatlanul alacsony az influenza aktivitása Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország 2010. 5. hét Változatlanul alacsony az influenza aktivitása 2010. év 5. hetében hasonló volt az influenzaszerű

Részletesebben

A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK ÉRTELMEZÉSE

A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK ÉRTELMEZÉSE A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK ÉRTELMEZÉSE Dr. Kiss Virág 2016.11.20 A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK: 1. Clostridium difficile gyorsteszt 2. RSV gyorsteszt 3. Influenza gyorsteszt 4. H.pylori Ag gyorsteszt

Részletesebben

BOTULIZMUS ELLENI VÉDŐOLTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA LOVAK FŰBETEGSÉGÉNEK MEGELŐZÉSÉBEN. Kutasi Orsolya DVM, PhD, dipeceim

BOTULIZMUS ELLENI VÉDŐOLTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA LOVAK FŰBETEGSÉGÉNEK MEGELŐZÉSÉBEN. Kutasi Orsolya DVM, PhD, dipeceim BOTULIZMUS ELLENI VÉDŐOLTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA LOVAK FŰBETEGSÉGÉNEK MEGELŐZÉSÉBEN Kutasi Orsolya DVM, PhD, dipeceim Mi a fűbetegség? polyneuropathia, ami elsősorban a gyomor-bél traktus beidegzését

Részletesebben

Zoonózisok és élelmiszer eredetű események Európában az EFSA és az ECDC 2012 évi zoonózis jelentése alapján

Zoonózisok és élelmiszer eredetű események Európában az EFSA és az ECDC 2012 évi zoonózis jelentése alapján Zoonózisok és élelmiszer eredetű események Európában az EFSA és az ECDC 2012 évi zoonózis jelentése alapján Dr. Szeitzné Dr. Szabó Mária Kerekes Kata NÉBIH-ÉKI 2014. április 15. Miről lesz szó? Hogyan

Részletesebben

1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. a fertőző betegségek jelentésének rendjéről 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről hatályos: 2014.02.01. - 2014.02.02. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló

Részletesebben

M. A. H. FOOD CONTROLL Kft. Mikrobiológiai vizsgáló Laboratóriuma Állategészségügyi Diagnosztikai Részleg BROILER PROGRAM

M. A. H. FOOD CONTROLL Kft. Mikrobiológiai vizsgáló Laboratóriuma Állategészségügyi Diagnosztikai Részleg BROILER PROGRAM BROILER PROGRAM Telepítés utáni mintavétel: élőállat-szállító autóról vett, lezárt csomagolású alompapír és 10 db útihulla (vagy 25 g meconium), mely a MSZ EN ISO 6579:2002/A1:2007 és a 180/2009 (XII:

Részletesebben

Liofilchem Chromatic termékcsalád

Liofilchem Chromatic termékcsalád Liofilchem Chromatic termékcsalád Kromogénes tápközegek mikrobaazonosításhoz és az antibiotikum rezisztencia vizsgálatához Liofilchem Chromatic Salmonella Szelektív kromogénes tápközeg a Salmonella spp.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 340 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 3. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelete a fertőző betegségek jelentésének rendjéről Az egészségügyi

Részletesebben

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk.

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. Az eseteink túlnyomó részét neuro-, immunológiai eredetű kórképek adják.

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 02. hét Terjed az influenza A 2. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt orvoshoz

Részletesebben

Miért kell a nyuszimat vakcinázni?

Miért kell a nyuszimat vakcinázni? Miért kell a nyuszimat vakcinázni? A mixomatózis és a nyulak vérzéses betegsége (RHD- Rabbit Haemorrhagic Disease) két akár halálos kimenetelû (de megelôzhetô) fertôzô betegség, amely a nyulakat veszélyezteti.

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 3. hét Intenzíven terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján

Részletesebben

Kórházi járványügyi osztály

Kórházi járványügyi osztály Dr Böröcz ö Karolina Kórházi járványügyi osztály OEK módszertani levél 2003 febr 07 EPINFO különszám Összefoglalja f l lj azon ismereteket, t amelyekkel l a kockázatok megbecsülhetők Ismerteti a hatékony

Részletesebben

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere..../2016. (...) EMMI rendelete

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere..../2016. (...) EMMI rendelete Az emberi erőforrások minisztere.../2016. (......) EMMI rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő

Részletesebben

Fertőző betegségek felosztása járványtani szempontból

Fertőző betegségek felosztása járványtani szempontból Fertőző betegségek felosztása járványtani szempontból 1) Emberről-emberre terjedő betegségek a) gyomor-bélcsatornán át terjedő b) légutakon keresztül terjedő c) vérpálya útján terjedő d) kültakarón át

Részletesebben

A malacok fontosabb felnevelési betegségei

A malacok fontosabb felnevelési betegségei A malacok fontosabb felnevelési betegségei Varga János egyetemi tanár az MTA tagja Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Mikrobiológia és Járványtan Tanszék 1581 Budapest, 146 Pf. 22. A szopós

Részletesebben

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete TERVEZET Az emberi erőforrások minisztere /2015. ( ) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Részletesebben

Mikroorganizmusok (mikrobák) szabad szemmel nem látható élőlények

Mikroorganizmusok (mikrobák) szabad szemmel nem látható élőlények Mikroorganizmusok (mikrobák) szabad szemmel nem látható élőlények A mikrobák csoportosítása I. Vírusok Nem érik el a sejtes szerveződés szintjét Örökítő anyag (nukleinsav) és fehérje Szubvirális elemek:

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ. BMPT Főosztályának Bakteriológiai, Parazitológiai, Mikológiai és Tipizáló Továbbképzése

Az Országos Epidemiológiai Központ. BMPT Főosztályának Bakteriológiai, Parazitológiai, Mikológiai és Tipizáló Továbbképzése Az Országos Epidemiológiai Központ BMPT Főosztályának Bakteriológiai, Parazitológiai, Mikológiai és Tipizáló Továbbképzése Ideje: 2013. március 19-22. Regisztráció: március 19-én 9:30-10:00 óráig Helye:

Részletesebben

Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki

Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország 2011. 4. Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki A figyelőszolgálatra kijelölt

Részletesebben

ZOOANTROPONOZISOK. TARTALOM Q láz...2

ZOOANTROPONOZISOK. TARTALOM Q láz...2 ZOOANTROPONOZISOK TARTALOM Q láz...2 Anthrax (lépfene, pokolvar)...3 Brucellózis (Bang-kór, Máltai láz)...4 Leptospirosis...5 Lyme-kór...6 A foglalkozási eredetű fertőző betegségek egyik nagy csoportját

Részletesebben

Heti tájékoztató hazai járványügyi helyzetről hét

Heti tájékoztató hazai járványügyi helyzetről hét KÓRHÁZHIGIÉNÉS ÉS JÁRVÁNYÜGYI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Heti tájékoztató hazai járványügyi helyzetről 2017. 42. hét A 2017. október 16-22. közötti időszakban bejelentett fertőző megbetegedések alapján az ország

Részletesebben

Kutatási terület: Haszonállatok egészségvédelme, állománydiagnosztika

Kutatási terület: Haszonállatok egészségvédelme, állománydiagnosztika Dr. Abonyi Tamás Tanulmányok: Állatorvostudományi Egyetem, 1981. Kutatási terület: Haszonállatok egészségvédelme, állománydiagnosztika Korábbi munkahelyek: MTA Mezőgazdasági Kutató Intézet Kísérleti Gazdasága

Részletesebben

Magyar joganyagok 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járván 2. oldal 2.1. klinikai kritériuma: a betegség általános és jellemző t

Magyar joganyagok 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járván 2. oldal 2.1. klinikai kritériuma: a betegség általános és jellemző t Magyar joganyagok 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járván 1. oldal 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Részletesebben

HIV prevenció. A magyarországi HIV/AIDS helyzet Bagyinszky Ferenc

HIV prevenció. A magyarországi HIV/AIDS helyzet Bagyinszky Ferenc HIV prevenció A magyarországi HIV/AIDS helyzet Bagyinszky Ferenc o HIV: Human Immunodeficiency Virus (emberi immunhiány vírusa) o AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome (szerzett immunhiányos tünetegyüttes)

Részletesebben

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról 21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról hatályos: 2012.09.05-2012.09.05 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34.

Részletesebben

Heti tájékoztató a hazai járványügyi helyzetről hét

Heti tájékoztató a hazai járványügyi helyzetről hét KÓRHÁZHIGIÉNÉS ÉS JÁRVÁNYÜGYI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Heti tájékoztató a hazai járványügyi helyzetről 2017. 32. hét A 2017. augusztus 7 13. közötti időszakban bejelentett fertőző megbetegedések alapján az

Részletesebben

A Virológiai főosztály szolgáltatásainak jegyzéke

A Virológiai főosztály szolgáltatásainak jegyzéke Virológiai főosztály akkreditálási okiratának (NT-1-1473/2008) érvényessége: 2010. július 5. z újraakkreditálás NT-1-1668 eljárás nyilvántartási számon folyamatban van. Virológiai főosztály szolgáltatásainak

Részletesebben

Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható:

Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható: Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Területének 95%-a trópusi övezetben Magas napállás miatt legtöbb melegmennyiség Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható: Egyenlítıi,átmeneti,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.12.3. C(2018) 7920 final A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018.12.3.) egyes betegségmegelőzési és járványvédelmi szabályoknak a jegyzékbe foglalt betegségek

Részletesebben

hatályos_

hatályos_ 32/2018. (IX. 28.) EMMI rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosításáról

Részletesebben

Spóraképző baktériumok. Bacillus, Clostridium

Spóraképző baktériumok. Bacillus, Clostridium Spóraképző baktériumok Bacillus, Clostridium Gram + pálcák Spóraképző szabályos Nem spóraképző aerob Bacillus anaerob Clostridium szabályos szabálytalan Corynebacterium fak. anaerob Listeria Erysipelothrix

Részletesebben

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 4. hét Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

MI ÁLLHAT A FEJFÁJÁS HÁTTERÉBEN? Dr. HégerJúlia, Dr. BeszterczánPéter, Dr. Deák Veronika, Dr. Szörényi Péter, Dr. Tátrai Ottó, Dr.

MI ÁLLHAT A FEJFÁJÁS HÁTTERÉBEN? Dr. HégerJúlia, Dr. BeszterczánPéter, Dr. Deák Veronika, Dr. Szörényi Péter, Dr. Tátrai Ottó, Dr. MI ÁLLHAT A FEJFÁJÁS HÁTTERÉBEN? Dr. HégerJúlia, Dr. BeszterczánPéter, Dr. Deák Veronika, Dr. Szörényi Péter, Dr. Tátrai Ottó, Dr. Varga Csaba ESET 46 ÉVES FÉRFI Kórelőzmény kezelt hypertonia kivizsgálás

Részletesebben

A 2005. ÉVI NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK ÉRTÉKELÉSE EPINFO 2006; 26:333-337.

A 2005. ÉVI NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK ÉRTÉKELÉSE EPINFO 2006; 26:333-337. A 2005. ÉVI NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK ÉRTÉKELÉSE EPINFO 2006; 26:333-337. 2005. évben az ÁNTSZ fővárosi és megyei intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára 20 nosocomialis járványt és egy pseudojárványt

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ FÜZET I. KÓRHÁZI FERTŐZÉSEK

BETEGTÁJÉKOZTATÓ FÜZET I. KÓRHÁZI FERTŐZÉSEK BETEGTÁJÉKOZTATÓ FÜZET I. KÓRHÁZI FERTŐZÉSEK MIT JELENT A FERTŐZÉS? A fertőzés egy olyan folyamat, aminek során a szervezetünkben egy idegen mikroba - baktérium, vírus, parazita, kórokozó gomba - megtelepszik,

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország hét

Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország hét Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország 2011. 9. Csökken az influenzaszerű megbetegedések száma A 9. naptári en folytatódott az influenzaszerű

Részletesebben

REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM. Klinikai bakteriológiai és kórházhigénés részleg

REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM. Klinikai bakteriológiai és kórházhigénés részleg REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált vizsgálólaboratórium (NAT1 1458/2006) Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza

Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza KÓRHÁZHIGIÉNÉS ÉS JÁRVÁNYÜGYI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2018. 04. hét Terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok

Részletesebben

39/2007. (OT 29. ) ORFK utasítás. a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

39/2007. (OT 29. ) ORFK utasítás. a fertőző betegségek jelentésének rendjéről 39/2007. (OT 29. ) ORFK utasítás a fertőző betegségek jelentésének rendjéről Szám: 5-1/39/2007. TÜK A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 63/1997. (XII. 21.) NM rendeletben meghatározottak

Részletesebben

MEGOLDÓLAP VÁLADÉKOK MEGFIGYELÉSE

MEGOLDÓLAP VÁLADÉKOK MEGFIGYELÉSE MEGOLDÓLAP VÁLADÉKOK MEGFIGYELÉSE Készítette: Dr. Orbán Lászlóné Értékelés: 100 88 jeles 87 75 jó 74 62 közepes 61 51 elégséges 50-0 elégtelen 1. Sorolja fel a gyakori székletürítési zavarokat! 5 pont

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Amit az AIDS-ről tudni kell

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Amit az AIDS-ről tudni kell BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Amit az AIDS-ről tudni kell A HIV fertőzés terjedése Testnedvekben, váladékokban (ondó, vér, hüvelyváladék, anyatej) lévő vírustartalmú sejtek, szabad virionok révén.

Részletesebben

TANÁCSOK AZ INFLUENZA JÁRVÁNY IDEJÉRE. Bodor Klára Sarolta egészségfejlesztő ÁNTSZ Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Intézete 2009.

TANÁCSOK AZ INFLUENZA JÁRVÁNY IDEJÉRE. Bodor Klára Sarolta egészségfejlesztő ÁNTSZ Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Intézete 2009. TANÁCSOK AZ INFLUENZA JÁRVÁNY IDEJÉRE Bodor Klára Sarolta egészségfejlesztő ÁNTSZ Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Intézete 2009. Hogyan terjed az influenza? Mint bármely más influenza járvány,

Részletesebben

A perifériás neuropátia (PNP) morfológiai jellemzése

A perifériás neuropátia (PNP) morfológiai jellemzése Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság A perifériás neuropátia (PNP) morfológiai jellemzése Thuma Ákos 1, Szakáll Szabolcs 2, Glávits Róbert Derzsy napok Hajdúszoboszló, 2018.06.07. 1 NÉBIH-ÁDI 2

Részletesebben

A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók. Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21.

A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók. Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21. A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21. IBR és BVD mentesítés IBR mentesítés 1. ge negatív állomány kialakítása 2. IBR negatív állomány kialakítása

Részletesebben

Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Lassabban terjed az influenza

Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Lassabban terjed az influenza KÓRHÁZHIGIÉNÉS ÉS JÁRVÁNYÜGYI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2018. 06. hét Lassabban terjed az influenza A 6. héten tovább emelkedett az influenzás

Részletesebben

TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 23. szåm 2001. jçnius 15. KrÉmi-kongÑi låz KoszovÑban TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum NEMZETKÄZI

Részletesebben

Foglalkozás-egészségügyi Alapellátás

Foglalkozás-egészségügyi Alapellátás Foglalkozás-egészségügyi Alapellátás Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmakód: 2501 Tevékenységek progresszivitási szint szerinti besorolása Foglalkozás-egészségügy Progresszivitási szint I. alapellátás

Részletesebben

Heti tájékoztató a hazai járványügyi helyzetről hét

Heti tájékoztató a hazai járványügyi helyzetről hét KÓRHÁZHIGIÉNÉS ÉS JÁRVÁNYÜGYI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Heti tájékoztató a hazai járványügyi helyzetről 2017. 39. hét A 2017. szeptember 25. és október 1. közötti időszakban bejelentett fertőző megbetegedések

Részletesebben

2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Betegének vércukorszint ellenőrzést rendeltek el. Tájékoztassa a beteget a vércukorteszt elvégzéséről! - a vércukorszint mérésének módja, menete - az ápolásetika fontossága az eljárásban tájékozott

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország hét

Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország hét Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország 2011. 15. A 15. naptári en 24%-kal csökkent az influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók száma az

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a számú akkreditálási ügyirathoz Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-alföldi Regionális Intézet Kirendeltsége, Laboratóriumi Osztály Mikrobiológiai

Részletesebben

A mikrobiológiai diagnosztika, a ribotipizálás és a binary toxin vizsgálat jelentősége a CDI hazai epidemiológiai jellemzésében

A mikrobiológiai diagnosztika, a ribotipizálás és a binary toxin vizsgálat jelentősége a CDI hazai epidemiológiai jellemzésében OKI Klinikai és Járványügyi Mikrobiológiai Igazgatóság A mikrobiológiai diagnosztika, a ribotipizálás és a binary toxin vizsgálat jelentősége a CDI hazai epidemiológiai jellemzésében Pászti Judit, Hajdu

Részletesebben

Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon

Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság továbbképző konferenciája,,védőoltási helyzetkép napjainkban: újdonságok, tények, kérdések Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon

Részletesebben

LABORATÓRIUMI ÁLLATOK OKOZTA ZOONOSISOK

LABORATÓRIUMI ÁLLATOK OKOZTA ZOONOSISOK LABORATÓRIUMI ÁLLATOK OKOZTA ZOONOSISOK Prof. Dr. László Fodor Head of the department Dean A laboratóriumi állatok fertőző betegségei indukált betegségek fogékonyság spontán betegségek terjedés az állományon

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(IV.01.) rendelete az ebtartásról

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(IV.01.) rendelete az ebtartásról Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(IV.01.) rendelete az ebtartásról A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét Nem nőtt az influenzaszerű megbetegedések száma

Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét Nem nőtt az influenzaszerű megbetegedések száma KÓRHÁZHIGIÉNÉS ÉS JÁRVÁNYÜGYI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2018. 08. hét Nem nőtt az influenzaszerű megbetegedések száma A figyelőszolgálatban

Részletesebben

24 ÓRA ALATT MINDENT MEGVÁLTOZTATHAT!

24 ÓRA ALATT MINDENT MEGVÁLTOZTATHAT! A meningococcus B okozta gennyes agyhártyagyulladás és vérmérgezés 24 ÓRA ALATT MINDENT MEGVÁLTOZTATHAT! Védje meg gyermekét a MENINGOCOCCUS B okozta betegség súlyos szövődményeitől! MI AZ AGYHÁRTYAGYULLADÁS

Részletesebben

J.1.sz.táblázat. A nem specifikus és specifikus járványokban megbetegedettek és meghaltak száma 2010-ben. véráramfertőzés

J.1.sz.táblázat. A nem specifikus és specifikus járványokban megbetegedettek és meghaltak száma 2010-ben. véráramfertőzés száma % 1 Nosocomiális járványok 2010. Az ÁNTSZ regionális és kistérségi intézetei az OEK Kórházi Járványügyi Osztályára 2010. évben 185 nosocomiális járványt valamint 1 Salmonella typhi murium, 4 MRSA,

Részletesebben

Kérdések és válaszok a kanyaróról az Európában zajló kanyarójárvány kapcsán (készült 2010. július 27-én)

Kérdések és válaszok a kanyaróról az Európában zajló kanyarójárvány kapcsán (készült 2010. július 27-én) Kérdések és válaszok a kanyaróról az Európában zajló kanyarójárvány kapcsán (készült 2010. július 27-én) Kanyarójárvány Európában Mi a kanyaró (morbilli)? Előfordul-e Magyarországon a kanyaró? Milyen az

Részletesebben

1. 4. tételek. 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei

1. 4. tételek. 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei 1. 4. tételek 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei 1. A kórbonctan tárgya, feladata és vizsgáló módszerei 2. A kórbonctani és egyes kiegészítı diagnosztikai vizsgálatra szánt anyagok győjtésének

Részletesebben

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2015.06.13-2015.06.14 Tartalom: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási

Részletesebben

Magyar joganyagok - 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet - az egészségügyi tevékenys 2. oldal 3. (1) Egészségügyi tevékenység végzésére csak az olyan eg

Magyar joganyagok - 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet - az egészségügyi tevékenys 2. oldal 3. (1) Egészségügyi tevékenység végzésére csak az olyan eg Magyar joganyagok - 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet - az egészségügyi tevékenys 1. oldal 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról

Részletesebben