STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ. Felsőoktatás 2002/2003

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ. Felsőoktatás 2002/2003"

Átírás

1 STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Felsőoktatás 2002/2003 Budapest, 2003

2 Készült az Oktatási Minisztérium Közgazdasági Főosztálya Statisztikai Osztályán Főosztályvezető: Kotán Attila Osztályvezető: Kozma-Lukács Judit Összeállította: Csécsiné Máriás Emőke és Besenyei Roland Technikai szerkesztő: Dr. Könyves Tóth Kálmán

3 Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÓ 1. Összehasonlító adatok 1.1. Intézmények, karok, hallgatók (egyetemi és főiskolai képzésben) és oktatók száma Egyetemi és főiskolai szintű oklevelet szerzettek száma Az új belépő hallgatók elővégzettsége az egyetemi, főiskolai képzésben és az akkreditált felsőfokú szakképzésben (nappali tagozat) Állami támogatási és finanszírozási adatok (nappali tagozat) Az oktatók száma (teljes-, ill. részmunkaidős, valamint megbízással foglalkoztatottak) Egyetemi és főiskolai szintű képzésben részesülők évfolyamonként (nappali tagozat) Egyetemi és főiskolai szintű képzésben a nő hallgatók száma Egyetemi és főiskolai szintű képzésben az első és utolsó évfolyamos hallgatók száma Egyetemi és főiskolai szintű képzésben a hallgatók száma tanulmányi áganként Idegennyelv-oktatás a felsőoktatási intézményekben (nappali tagozat) A hallgatók száma képzési szintenként Összefoglaló adatok 2002/2003. tanév 2.1. A hallgatók száma képzési szintek és tagozatok szerint (a 2002/2003. tanév nyitó adatai) A felsőoktatási intézményenkénti főbb adatok az összes tagozaton A hallgatók száma intézményenként, karonként tagozatok szerint Felsőfokú képzésben a részvételek száma ISCED tanulmányi területek szerint, szakonként Felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók száma a képzési szintek szerint (nappali) A Magyarországon tanuló külföldi hallgatók száma állampolgárságuk szerint A felsőfokú képzésben résztvevő hallgatók száma a karok székhelye és tagozatok szerint (az összes képzési szinten) A hallgatók száma a szülők (hallgatók) lakhelye szerint képzési szintenként A hallgatók kor szerinti megoszlása képzési szintenként Részletes adatok 3.1. Nappali tagozat A hallgatók száma képzési szintek és fenntartók szerint A hallgatók kor szerinti megoszlása képzési szintenként Idegen nyelvet tanuló hallgatók száma intézményenként 1) Akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben részesülők száma Egyetemi és főiskolai szintű képzésben résztvevő hallgatók száma intézmények, karok és szakok szerint Egyetemi doktori (PhD) és mesterképzésben (DLA) résztvevő hallgatók száma intézmények, karok és tudományágak szerint A hallgatók állami juttatásai, kollégiumban elhelyezettek száma

4 3.2. Esti tagozat A hallgatók száma képzési szintek és fenntartók szerint A hallgatók kor szerinti megoszlása képzési szintenként Egyetemi és főiskolai szintű képzésben résztvevő hallgatók száma intézmények, karok és szakok szerint Levelező tagozat A hallgatók száma képzési szintek és fenntartók szerint A hallgatók kor szerinti megoszlása képzési szintenként Akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben részesülők száma Egyetemi és főiskolai szintű képzésben résztvevő hallgatók száma intézmények, karok és szakok szerint Egyetemi doktori (PhD) és mesterképzésben (DLA) résztvevő hallgatók száma intézmények, karok és tudományágak szerint Szakirányú továbbképzésben résztvevők száma intézményenként, szakirányú szakok szerint Távoktatás tagozat A hallgatók száma képzési szintek és fenntartók szerint A hallgatók kor szerinti megoszlása képzési szintenként Egyetemi és főiskolai szintű képzésben résztvevő hallgatók száma intézmények, karok és szakok szerint Oktatók Az oktatók száma oktatói besorolás szerint, összesen és fenntartónként A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók száma oktatói munkakörök szerint Tudományos fokozattal, ill. címmel rendelkező oktatók száma intézményenként Kiadott oklevelek Oklevelet szerzettek kor szerinti megoszlása A évben oklevelet szerzettek száma intézményenként, karonként és képzési szintenként Összes tagozat Nappali tagozat A végzettségek 1) száma ISCED tanulmányi területek szerint, szakonként A évben egyetemi és főiskolai szintű oklevelet szerzettek száma intézményenként, karonként Nappali tagozat Esti tagozat Levelező tagozat Távoktatás tagozat A évben szakirányú, ill.szakosító oklevelet szerzettek száma intézményenként, karonként

5 ÖSSZEFOGLALÓ Felsőoktatási intézmények Az államilag elismert felsőoktatási intézmények száma 2002-ben, 1 új alapítványi intézmény, az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem létrehozásával 66-ra nőtt. Az állami intézmények száma 30, az egyházi fenntartásúaké 26, az alapítványi intézményeké 10. A 66 felsőoktatási intézményből 23 egyetem, 43 főiskola. A felsőoktatási intézmények közül 19 folytatott akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzést, közülük 6 intézmény 2002-ben indított első alkalommal ilyen jellegű képzést. Összes tagozat A felsőoktatási intézmények hallgatóinak száma az összes tagozaton (nappali, esti, levelező és távoktatási) és képzési szinten (akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés, főiskolai és egyetemi szintű alap- és kiegészítő alapképzés, szakirányú továbbképzés, doktori képzés) fő volt. Ez 32 ezer fővel (9%-al) magasabb az előző tanévi létszámnál fő akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben, fő főiskolai, fő egyetemi szintű alap- és kiegészítő alapképzésben, fő szakirányú továbbképzésben és fő PhD, ill. DLA képzésben vett részt. Az akkreditált iskolarendszerű szakképzésben résztvevők száma 37 %-al nőtt, de arányszámuk továbbra is alacsony, az összes felsőoktatási hallgatónak csak 1,6 %-a részesük akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben a felsőoktatási intézményekben és további fő közoktatási intézményekben. Ez utóbbi tanulók számbavétele a közoktatási intézményeknél történik. Az átlagot meghaladó mértékben, 11%-al nőtt a főiskolai szintű képzésben résztvevő hallgatók száma. A felsőoktatási hallgatók 57%-a főiskolai szintű képzésben vett részt. A külföldi hallgató közül legtöbben Romániából (3 147 fő) és Szlovákiából (2 441 fő) folytattak hazánkban tanulmányokat. Nappali tagozat Jelentkezés és felvétel A évi felvételi eljárás során a felsőoktatási intézmények nappali tagozatára, akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésre, főiskolai és egyetemi szintű alap- és kiegészítő alapképzésre összesen fő nyújtotta be felvételi jelentkezését. Az államilag finanszírozott felvételi irányszám 51 ezer fő volt (a katonai és rendészeti oktatást kivéve), amely 2 ezerrel haladta meg az előző évit, tovább javítva a felvételi esélyeket. A 2002-ben a jelentkezők száma kétszerese, a felvettek száma pedig háromszorosa volt az 1990-es létszámoknak. A felvételi esély 36%-ról 59 %-ra növekedett. 5

6 A felsőoktatási intézmények nappali tagozatára jelentkezettek és felvettek számának alakulása között: A felvételi vizsga éve Felvételi irányszám Jelentkezettek száma Felvettek száma Felvettek aránya a jelentkezettek %- ában ,0 % ,6 % ,6 % ,3 % ,5 % ,5 % ,4 % ,3 % ,8 % ,8 % ,9 % ,1 % ,1 % Egyetemi, főiskolai szintű nappali tagozatos képzésre jelentkezettek és felvettek, ezer fő 18 évesek száma Jelentkezettek száma 160 Felvettek száma Képzés A 2002/2003. tanévben nappali tagozatra hallgató iratkozott be. A hallgatók 54 %-a nő. Akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésre fő, főiskolai és egyetemi szintű alap- és kiegészítő alapképzésre összesen fő, szakirányú továbbképzésben 326 fő, PhD, DLA képzésben fő vett részt. A külföldi hallgatók száma fő volt, hasonló az előző évihez. A külföldi hallgatók nagyobb részének képzése idegen nyelven, költségtérítéses képzés keretében folyt az orvostudományi, a műszaki, valamint gazdasági területeken. A hallgatók 84 %-a államilag finanszírozott képzésben részesült. 6

7 A főiskolai és egyetemi szintű alap- és kiegészítő alapképzésben az első évfolyamra hallgató iratkozott be. Az utolsó évfolyamra járó hallgatók száma több mint 39 ezer fő volt. A hallgatók tanulmányi ágankénti megoszlásában tovább nőt a gazdasági, államigazgatási képzésben résztvevők aránya, miközben csökkent a tanító, óvodapedagógus területeken. Az idegen nyelvet tanulók száma fő volt, (egy hallgató több idegen nyelvet is tanulhat) ebből legtöbben angol ( fő) és német ( fő) nyelvet tanultak. A fővárosban, Budapesten az összes hallgató 44 %-a, fő tanult a felsőoktatási intézményekben. Állami juttatások Az állami felsőoktatási intézmények nappali tagozatán az összes képzési szinten tanuló hallgatók 46 %-a, összesen hallgató részesült tanulmányi ösztöndíjban. Rendszeres pénzbeli szociális támogatásban hallgató részesült, arányuk 25 % volt. Kollégiumban az összes hallgatók közül a külföldi hallgatókkal együtt, valamint a katonai az egyházi és az alapítványi intézményeket is beleértve en kaptak elhelyezést. Arányuk az összes hallgató 24 %-a. Lakhatási támogatásra jogosult volt az összes képzési szinten tanuló nappali tagozatos hallgatók 36 %- a, fő. Esti tagozat Az esti tagozatra fő iratkozott be a 2002/2003. tanévre, ebből fő egyetemi vagy főiskolai szintű képzésben részesült, számuk hasonló az előző évihez. Szakirányú továbbképzésben résztvevők száma tovább emelkedett, főre. Egyetemi és főiskolai szintű képzésben részesülők közül az I. évfolyamon hallgató tanult, az utolsó évesek száma volt. A hallgatók közel 70 %-a nő, a hallgatók kor szerinti megoszlásban a 30 éves és idősebbek aránya 40 %. A hallgatók közül fő államilag finanszírozott képzésben vett részt. Levelező tagozat A levelező tagozatra beiratkozott hallgatók száma a tanév elején fő volt, 61 %-uk nő. 996 fő akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben, fő szakirányú továbbképzésben és fő doktori képzésben vett részt. Az egyetemi és főiskolai szintű képzésben hallgató vett részt, az első évfolyamosok száma fő, az utolsó éveseké fő volt. A 30 éves és idősebb hallgatók aránya 35 %. A hallgatók 80 %-a költségtérítéses képzésben vett részt. 7

8 Távoktatási tagozat A távoktatás tagozaton fő tanult, ebből fő szakirányú továbbképzésben. A nők aránya 53 %. A távoktatási tagozaton a hallgatók 91 %-a, fő főiskolai szintű képzésben vett részt. Az egyetemi és főiskolai szintű képzésben első évolyamra hallgató iratkozott be, az utolsó éves hallgatók száma A hallgatók 33 %-a 30 éves és idősebb korú. A tagozaton minden hallgató költségtérítéses. Oklevél 2002-ben a nappali tagozaton fő kapott egyetemi, ill. főiskolai szintű oklevelet. Az esti tagozaton en, a levelező és távoktatás tagozaton pedig en szereztek egyetemi vagy főiskolai szintű oklevelet. A négy tagozati formában együttesen fő kapott diplomát. Az összes tagozaton akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben OKJ által meghatározott szakképzettséget szerzett 981 fő, doktori, ill. mester fokozatot 983 fő, szakirányú végzettséget pedig fő. ezer fő Egyetemi és főiskolai szintű oklevelet szerzettek száma tárgyév Oktatók A 2002/2003. tanévben a felsőoktatási intézményekben az oktatók száma a októberi állapot szerint fő volt. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma fő, ebből az egyházi fenntartású felsőoktatási intézményekben 945 fő, az alapítványi főiskolákon 472 fő oktatott. A nők aránya 38 %, a 30 évesnél fiatalabb oktatók aránya 8 %. A teljes munkaidős oktatók 0,8 %-a volt akadémikus, 6,2 %-a tudományos címmel, 33 %-a tudományos fokozattal rendelkezett, és 12 %-a volt habilitált. Az egy vagy több nyelvvizsgával rendelkező oktatók száma fő, arányuk több mint 70 %. 8

9 1. Összehasonlító adatok

10

11 1.1. Intézmények, karok, hallgatók (egyetemi és főiskolai képzésben) és oktatók száma Tanév Intézmények Karok 1) Nappali Esti Levelező 2) Összes száma tagozaton a hallgatók száma Oktatók száma 3) 1937/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Egyetemi és főiskolai szintű oklevelet szerzettek száma Tanév Nappali Esti Levelező 2) tagozaton Összesen ) A karokra nem tagozódó intézményeket egy karnak számítva. 2) A levelező tagozat adatai a távoktatásban részesülőkkel együtt értendők. 3) A nyelv- és a testnevelő tanárokkal, valamint az egyéb oktatókkal együtt. 11

12 1.3. Az új belépő hallgatók elővégzettsége az egyetemi, főiskolai képzésben és az akkreditált felsőfokú szakképzésben (nappali tagozat) Tanév Gimnáziumi Szakközépiskolai Techni- Felsőkumi fokú Végzettségű hallgatók száma Egyéb 1) Külföldi Összesen számban 1998/99 2) /00 2) / / / %-ban 1998/99 2) 59,34 28,78 4,92 1,56 1,23 4,17 100, /00 2) 60,29 28,50 4,38 1,10 1,07 4,67 100, /01 60,38 31,68 3,56 0,31 0,00 4,07 100, /02 59,54 31,72 4,01 0,60 0,00 4,13 100, /03 59,58 33,26 3,02 0,58 0,00 3,57 100, Állami támogatási és finanszírozási adatok* ) (nappali tagozat) Tanév Államilag finanszírozott képzésben Tanulmányi ösztöndíjban** ) részesülők Pénzbeli szociális támogatásban** ) Diákotthonban lakók száma %-a 3) száma %-a 3) száma %-a 3) száma %-a 4) 1998/ , , , , / , , , , / , , , , / , , , , / , , , , Az oktatók száma (teljes-, ill. részmunkaidős, valamint megbízással foglalkoztatottak) Tanév Tanár Docens Adjunktus Tanársegéd Nyelvtanár Testnevelő tanár Kollégiumi tanár 5) Összes Főfoglalkozásúból nők száma %-a 1998/ ,8 1999/ / ,2 2001/ ,7 2002/ , Egyetemi és főiskolai szintű képzésben részesülők évfolyamonként (nappali tagozat) Tanév I. II. III. IV. V. VI. évfolyamon a hallgatók száma Összesen 1998/ / / / / *) 1998-tól 2000-ig egyetemi és főiskolai szintű képzésben, 2000-től összes képzési szinten tanuló hallgatók közül értendő. **) Csak az állami intézményben ösztöndíjas ill. támogatottak száma 1) Felsőfokú intézményben legalább 1 évet végzett és érettségi nélküli hallgatók 2) Az első évfolyamra beiratkozott hallgatók. 3) Az összes hallgató %-ában, külföldi hallgatók nélkül 4) Az összes hallgató %-ában 5) Az egyéb oktatókkal együtt. 12

13 1.7. Egyetemi és főiskolai szintű képzésben a nő hallgatók száma Tanév Nappali Esti Levelező 1) Nappali Esti Levelező Összesen 1) tagozaton tagozaton a nő hallgatók száma a nő hallgatók %-a Összesen 1998/ ,19 67,10 55,45 54, / ,58 69,86 55,89 54, / ,64 69,29 56,06 55, / ,84 69,46 56,73 55, / ,85 69,98 59,93 56, Egyetemi és főiskolai szintű képzésben az első és utolsó évfolyamos hallgatók száma Tanév Nappali Esti Levelező 1) Nappali Esti Levelező Összesen 1) Összesen tagozaton tagozaton az I. évfolyamos hallgatók száma az utolsó évfolyamos hallgatók száma 1998/ / / / / Egyetemi és főiskolai szintű képzésben a hallgatók száma tanulmányi áganként Tanév Műszaki Ebből főiskolai Mezőgazdasági Ebből főis- Közgazda- Ebből főis- Államés jog- Bölcsészetkolasági kolai tudományi intézmények (karok) hallgatóinak száma Természet- (nappali tagozat) Tanár- Hitképző tudofőiskolai mányi 1990/ / / / / / / / / Tanév Tanító Orvostudományi Állatorvosi Óvodapedagógus Gyógyszerészeti Művészeti Testnevelési intézmények (karok) hallgatóinak száma Katonai és rendőri Egészségügyi főiskolai (folytatás) Államigazgatási Összes főiskolai 1990/ / / / / ) / ( / ( / ) / ) ) A levelező tagozatos létszám a távoktatási tagozatos hallgatókkal együtt értendő. 2) A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Főiskolai Karán, valamint a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézetében tanulók száma 13

14 1.10. Idegennyelv-oktatás a felsőoktatási intézményekben (nappali tagozat) 1) Tanév idegen nyelvet tanulók Angol Francia Német nyelvszakos idegen nyelvet nyelvszakos idegen nyelvet hallgatók tanulók hallgatók tanulók nyelvszakos hallgatók 1989/ / / / / / / / (folytatás) Tanév idegen nyelvet tanulók Orosz Egyéb Összesen nyelvszakos idegen nyelvet nyelvszakos idegen nyelvet hallgatók tanulók hallgatók tanulók nyelvszakos hallgatók 1989/ / / / / / / / A hallgatók száma képzési szintenként Tanév Összes tagozat Akkreditált isk. rendszerű felsőfokú szak- Egyetemi és főiskolai Szakirányú továbbszintű képzésben részesülő hallgatók száma Egyetemi doktori ill. mester 2) Összesen 1990/ / / / / / / / / / / / / Nappali tagozat 1990/ / / / / / / / / / / / / ) Egy hallgató több idegen nyelvet is tanulhat. 2) 2000/2001-ig csak a nappali képzésről van adat. 14

15 2. Összefoglaló adatok 2002/2003. tanév

16 2.1. A hallgatók száma képzési szintek és tagozatok szerint (a 2002/2003. tanév nyitó adatai) Megnevezés Akkreditált isk. rendszerű felsőfokú szak- Főiskolai szintű Egyetemi szintű Szakirányú tovább- képzésben részesülő hallgatók száma Egyetemi doktori, ill. mester Összesen Nappali tagozat Összesen új belépő államilag finanszírozott utolsó éves külföldi nő lakhatási támogatásra jogosult kollégista Esti tagozat Összesen új belépő államilag finanszírozott utolsó éves külföldi nő Levelező tagozat Összesen új belépő államilag finanszírozott utolsó éves külföldi nő Távoktatás tagozat Összesen új belépő utolsó éves külföldi nő Összes tagozat Összesen új belépő államilag finanszírozott utolsó éves külföldi nő

17 2.2. A felsőoktatási intézményenkénti főbb adatok az összes tagozaton Fenntartó / intézmény Akkreditált 1) Főiskolai szintű Egyetemi szintű Szakirányú tovább- képzésben részesülő hallgatók száma PhD-, DLA- Összesen Oktatók száma Állami intézmények Berzsenyi Dániel Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesti Műszaki Főiskola Debreceni Egyetem Dunaújvárosi Főiskola Eötvös József Főiskola Eötvös Loránd Tudományegyetem Eszterházy Károly Főiskola Kaposvári Egyetem Kecskeméti Főiskola Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Magyar Iparművészeti Egyetem Magyar Képzőművészeti Egyetem Magyar Táncművészeti Főiskola Miskolci Egyetem Nyíregyházi Főiskola Nyugat-Magyarországi Egyetem Pécsi Tudományegyetem Rendőrtiszti Főiskola Semmelweis Egyetem Széchenyi István Egyetem Szegedi Tudományegyetem Szent István Egyetem Színház-és Filmművészeti Egyetem Szolnoki Főiskola Tessedik Sámuel Főiskola Veszprémi Egyetem Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Állami intézmények összesen Egyházi intézmények A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Adventista Teológiai Főiskola Apor Vilmos Katolikus Főiskola Baptista Teológiai Akadémia Debreceni Református Hittudományi Egyetem Egri Hittudományi Főiskola Esztergomi Hittudományi Főiskola ) iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés 17

18 2.2. A felsőoktatási intézményenkénti főbb adatok az összes tagozaton Fenntartó / intézmény Akkreditált 1) Főiskolai szintű Egyetemi szintű Szakirányú tovább- képzésben részesülő hallgatók száma PhD-, DLA- Összesen (folytatás) Oktatók száma Evangélikus Hittudományi Egyetem Győri Hittudományi Főiskola Károli Gáspár Református Egyetem Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Pünkösdi Teológiai Főiskola Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Sárospataki Református Teológiai Akadémia Sola Scriptura Lelkészképző és Teológiai Főiskola Szegedi Hittudományi Főiskola Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Szent Bernát Hittudományi Főiskola Szent Pál Akadémia Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola Wesley János Lelkészképző Főiskola Egyházi intézmények összesen Alapítványi intézmények Általános Vállalkozási Főiskola Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Budapesti Kommunikációs Főiskola Gábor Dénes Főiskola Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Kodolányi János Főiskola Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete Nemzetközi Üzleti Főiskola Zsigmond Király Főiskola Alapítványi intézmények összesen Mindösszesen ) iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés 18

19 2.3. A hallgatók száma intézményenként, karonként tagozatok szerint Az összes képzési szinten Nappali Esti Levelező Távoktatás Intézmény, kar megnevezése Összesen tagozaton a hallgatók száma Állami intézmények Berzsenyi Dániel Főiskola Bölcsészettudományi Főiskolai Kar Természettudományi Főiskolai Kar Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar Összesen Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Külkereskedelmi Főiskolai Kar Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Összesen Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Főiskolai Kar Gazdálkodástudományi Kar Közgazdasági Továbbképző Intézet Közgazdaságtudományi Kar Társadalomtudományi Kar Összesen Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BME Tanfolyami és Nemzetközi Oktatási Központ Építészmérnöki Kar Építőmérnöki Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki Kar Közlekedésmérnöki Kar Természettudományi Kar Vegyészmérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar Összesen Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar Neumann János Informatikai Főiskolai Kar Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Összesen Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Általános Orvostudományi Kar Bölcsészettudományi Kar Debreceni Konzervatórium Egészségügyi Főiskolai Kar Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar Jog- és Államtudományi Intézet Közgazdaságtudományi Kar Mezőgazdaságtudományi Kar Műszaki Főiskolai Kar Természettudományi Kar Összesen Dunaújvárosi Főiskola Eötvös József Főiskola Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Bölcsészettudományi Kar Jogi Továbbképző Intézet Tanárképző Főiskolai Kar Tanártovábbképző Koordinációs Központ Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar Természettudományi Kar Összesen

20 2.3. A hallgatók száma intézményenként, karonként tagozatok szerint Az összes képzési szinten (folytatás) Nappali Esti Levelező Távoktatás Intézmény, kar megnevezése Összesen tagozaton a hallgatók száma Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Főiskolai Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar Természettudományi Főiskolai Kar Összesen Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar Összesen Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar Kertészeti Főiskolai Kar Tanítóképző Főiskolai Kar Összesen Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Magyar Iparművészeti Egyetem Magyar Képzőművészeti Egyetem Magyar Táncművészeti Főiskola Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Anyag- és Kohómérnöki Kar Bartók Béla Zeneművészeti Intézet Bölcsészettudományi Kar Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar Gazdaságtudományi Kar Gépészmérnöki Kar Egészségtudományi Intézet Műszaki Földtudományi Kar Összesen Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Gazdasági- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Természettudományi Főiskolai Kar Összesen Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar Erdőmérnöki Kar Faipari Mérnöki Kar Geoinformatikai Főiskolai Kar Közgazdaságtudományi Kar Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Összesen Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Általános Orvostudományi Kar Bölcsészettudományi Kar Egészségügyi Főiskolai Kar Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Intézet Illyés Gyula Főiskolai Kar Közgazdaságtudományi Kar Művészeti Kar Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Tanárképző Intézet Természettudományi Kar Összesen Rendőrtiszti Főiskola Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Doktori Iskola

2005. évi ponthatárok

2005. évi ponthatárok 2005. évi ok Szakpár Forma Tagozat Finanszírozott ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola nemzetközi kapcsolatok A N - 84 üzleti kommunikáció A N 135 98 vállalkozásszervező A N 130 96 non-profit gazdálkodási

Részletesebben

-STA2003 Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez

-STA2003 Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez -STA2003 Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez Intézmény, kar (kvázi kar), kar szintű egység, képzési hely...2 A felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtésben használt fogalmak...16 Értékkészletek...25

Részletesebben

2010. évi ponthatárok (szeptemberben induló képzések esetében)

2010. évi ponthatárok (szeptemberben induló képzések esetében) 2010. évi ok (szeptemberben induló képzések esetében) Képzés megnevezése ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola gazdálkodási és menedzsment A N 389 200 közszolgálati A N 369 200 nemzetközi tanulmányok A N

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

Magyar. felsõoktatási intézmények

Magyar. felsõoktatási intézmények Magyar felsõoktatási intézmények 2008 Bevezetõ Kedves Olvasó! Kérem, fogadja szívélyes üdvözletemet a Magyar Rektori Konferencia nevében! Szervezetünk a felsõoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek

Részletesebben

Tartalom Tájékoztatás... 5 Alapképzések, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzések önköltségei intézményenként... 14

Tartalom Tájékoztatás... 5 Alapképzések, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzések önköltségei intézményenként... 14 Tartalom Tájékoztatás... 5 A tájékoztatás célja... 5 A tájékoztatás és a hivatalos kiegészítés... 5 A felsőoktatás finanszírozása... 6 Ki jelentkezhet állami ösztöndíjjal, vagy állami részösztöndíjjal

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

Magyarország felsőoktatási intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties

Magyarország felsőoktatási intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőoktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their

Részletesebben

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest magyar 706 885 0 GAZD

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest magyar 706 885 0 GAZD ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF felvehető kapacitásszáma: 1591 fő. Képzési gazdaságtudományok képzési Település Nyelv Felvehető (fő) Nappali képzés Esti, levelező munkarend Távoktatás Budapest

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2013 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola

ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF felvehető összlétszáma: 323 fő. Képzési Nappali Település Nyelv képzés Esti, levelező munkarend Képzési Távoktatás /Szakmacsoport gazdaságtudományok képzési Budapest

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2015 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

Képzési területek egységes osztályozási rendszere Melléklet (Részletes betűrendes jegyzék)

Képzési területek egységes osztályozási rendszere Melléklet (Részletes betűrendes jegyzék) Képzési területek egységes osztályozási rendszere Melléklet (Részletes betűrendes jegyzék) Központi Statisztikai Hivatal, 2004 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai

Részletesebben

Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek megjelenése a magyarországi felsőoktatásban

Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek megjelenése a magyarországi felsőoktatásban Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek megjelenése a magyarországi felsőoktatásban Marsi Mónika, 2004, KöNKomP, 2005. 1 Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel

Részletesebben

ATF Adventista Teológiai Főiskola 51

ATF Adventista Teológiai Főiskola 51 Intézmény kód Szerződés intézmény név Intézmény DK kód ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem 81 ATF Adventista Teológiai Főiskola 51 ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola 1 AVKF Apor Vilmos

Részletesebben

AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK. I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Agriculture

AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK. I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Agriculture Bolognai alap-és mesterképzési szakok, képzési területek és képzési ágak nevének angol fordítása (A szaklista készült az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006.

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2009 tavasza

FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2009 tavasza FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2009 tavasza Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2014 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

állattenyésztő mérnöki agrár F animal production engineer általános szociális munkás szociális F general social worker ápoló egészségügyi F nurse

állattenyésztő mérnöki agrár F animal production engineer általános szociális munkás szociális F general social worker ápoló egészségügyi F nurse 1 A magyar felsőoktatásban oktatott főiskolai szintű szakokra a szakképzettség angol megnevezése (9. számú melléklet) (A szakképzettség magyar megnevezését a képesítési követelmények tartalmazzák) az alapképzési

Részletesebben

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ ECHO SURVEY SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET ECHO RESEARCH CENTER SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK A kutatási programot az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

Magyarország felsőoktatási. intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties

Magyarország felsőoktatási. intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőoktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Nemzeti Munkaügyi Hivatal National Labour Office Nemzeti Pályainformációs Központ Euroguidance

Részletesebben

Mester képzés keretében felvehető szakképzettségek listája

Mester képzés keretében felvehető szakképzettségek listája 1 IX. Szakmai melléklet Mester képzés keretében felvehető listája A) ELŐKÉPZETTSÉGGEL FELVEHETŐ TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉGEK: A tanári mesterszak pályázat keretében választható közismereti tanári szakképzettségei

Részletesebben

2. SZ. TÁBLÁZAT SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2016. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET

2. SZ. TÁBLÁZAT SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2016. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2016. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN Figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 40. (3) bekezdének, valamint a felsőoktatási

Részletesebben

2. SZ. TÁBLÁZAT SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2015. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET

2. SZ. TÁBLÁZAT SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2015. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2015. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN Figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 40. (3) bekezdének rendelkezeire,

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben. Kiskőrös, 2012. január 12-én

A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben. Kiskőrös, 2012. január 12-én A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben Kiskőrös, 2012. január 12-én Felsőoktatási törvény 54. (1) Az alapképzésben és a felsőfokú szakképzésben az államilag támogatott hallgatói helyeket a felvételi

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar 817

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar 817 Intézmény kód Szerződés intézmény név Intézmény DK kód ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem 81 ATF Adventista Teológiai Főiskola 51 ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola 1 AVKF Apor Vilmos

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2013. évi. felsőoktatási felvételi eljárások során

KÖZLEMÉNY. Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2013. évi. felsőoktatási felvételi eljárások során KÖZLEMÉNY Szakok érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2013. évi felsőoktatási felvételi eljárások során A felsőoktatási felvételi eljárás során a hatályos felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben