STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ. Felsőoktatás 2004/2005

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ. Felsőoktatás 2004/2005"

Átírás

1 STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Felsőoktatás 2004/2005 Budapest, 2005

2 Készült az Oktatási Minisztérium Közgazdasági Főosztálya Statisztikai Osztályán Főosztályvezető: Kotán Attila Osztályvezető: Kozma-Lukács Judit Összeállította: Csécsiné Máriás Emőke és Besenyei Roland Készült: 350 példányban A kiadásért felelős: Kotán Attila főosztályvezető

3 Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÓ 5 1. Összehasonlító adatok 1.1. Intézmények, karok, hallgatók egyetemi és főiskolai képzésben és oktatók száma Egyetemi és főiskolai szintű oklevelet szerzettek száma Az új belépő hallgatók elővégzettsége az egyetemi, főiskolai képzésben és a felsőfokú szakképzésben (nappali tagozat) Az oktatók száma (teljes-, ill. részmunkaidős valamint megbízással foglalkoztatottak) Egyetemi és főiskolai szintű képzésben részesülők évfolyamonként (nappali tagozat) Egyetemi és főiskolai szintű képzésben a nő hallgatók száma Egyetemi és főiskolai szintű képzésben az első és utolsó évfolyamos hallgatók száma Idegennyelv-oktatás a felsőoktatási intézményekben (nappali tagozat) A hallgatók száma képzési szintenként A felsőoktatási intézmények, hallgatók száma fenntartók szerint Állami támogatási és finanszírozási adatok (nappali tagozat) A hallgatók száma az egyetemi, főiskolai szintű oktatásban ISCED képzési területek szerint Kezdő évfolyamos hallgatók száma képzési szintenként Összefoglaló adatok 2004/2005. tanév 2.1. A hallgatók száma képzési szintek és tagozatok szerint (a 2004/2005. tanév nyitó adatai) A felsőoktatási intézményenkénti főbb adatok az összes tagozaton A hallgatók száma intézményenként, kar/kar szintű egységenként tagozatok szerint Felsőfokú képzésben a részvételek száma ISCED tanulmányi területek szerint, szakonként Felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók száma a képzési szintek szerint (nappali) A Magyarországon tanuló külföldi hallgatók száma állampolgárságuk szerint Összes tagozaton 43 Nappali tagozaton A felsőfokú képzésben résztvevő hallgatók száma a karok székhelye és tagozatok szerint (az összes képzési szinten) A hallgatók száma a szülők (hallgatók) állandó lakhelye szerint képzési szintenként A hallgatók kor szerinti megoszlása képzési szintenként Részletes adatok 3.1. Nappali tagozat A hallgatók száma képzési szintek és fenntartók szerint A hallgatók kor szerinti megoszlása képzési szintenként Idegen nyelvet tanuló hallgatók száma intézményenként Felsőfokú szakképzésben részesülők száma Egyetemi és főiskolai szintű képzésben résztvevő hallgatók száma intézmények, karok és szakok szerint Egyetemi doktori (PhD)- és mesterképzésben (DLA) résztvevő hallgatók száma intézmények, karok és tudományágak szerint A hallgatók állami juttatásai, kollégiumban elhelyezettek száma Esti tagozat A hallgatók száma képzési szintek és fenntartók szerint A hallgatók kor szerinti megoszlása képzési szintenként Felsőfokú szakképzésben részesülők száma Egyetemi és főiskolai szintű képzésben résztvevő hallgatók száma intézmények, karok és szakok szerint Egyetemi doktori (PhD) és mesterképzésben (DLA) résztvevő hallgatók száma intézmények, karok és tudományágak szerint 155 3

4 3.3. Levelező tagozat A hallgatók száma képzési szintek és fenntartók szerint A hallgatók kor szerinti megoszlása képzési szintenként Felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatók száma Egyetemi és főiskolai szintű képzésben résztvevő hallgatók száma intézmények, karok és szakok szerint Egyetemi doktori (PhD) és mesterképzésben (DLA) résztvevő hallgatók száma intézmények, karok és tudományágak szerint Szakirányú továbbképzésben résztvevők száma intézményenként, karonként, szakirányú szakok szerint Távoktatás tagozat A hallgatók száma képzési szintek és fenntartók szerint A hallgatók kor szerinti megoszlása képzési szintenként Egyetemi és főiskolai szintű képzésben résztvevő hallgatók száma intézmények, karok és szakok szerint Oktatók Az oktatók száma oktatói besorolás szerint, összesen és fenntartónként A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók száma oktatói munkakörök szerint Tudományos fokozattal, ill. címmel rendelkező oktatók száma intézményenként A nem oktatók száma intézményenként foglalkoztatás szerint Kiadott oklevelek Oklevelet szerzettek kor szerinti megoszlása A évben oklevelet szerzettek száma intézményenként, karonként és képzési szintenként A végzettségek száma ISCED tanulmányi területek szerint, szakonként A évben egyetemi és főiskolai szintű oklevelet szerzettek száma intézményenként, karonként Nappali tagozat 241 Esti tagozat 278 Levelező tagozat 281 Távoktatás tagozat A évben szakirányú, ill.szakosító oklevelet szerzettek száma intézményenként, karonként A évben egyetemi doktori (PhD)- és mesterképzésben (DLA) oklevelet szerzettek száma intézményenként, karonként Nappali tagozat 303 Levelező tagozat 306 4

5 ÖSSZEFOGLALÓ Felsőoktatási intézmények Az államilag elismert felsőoktatási intézmények száma a 2004/2005-ös tanévben 69 volt, ebből 12 magán-, ill. alapítványi, 31 állami és 26 egyházi fenntartású. A főiskolák száma 45-re emelkedett, az egyetemeké változatlanul 24. Összes tagozat A felsőoktatási intézmények hallgatóinak száma az összes tagozaton (nappali, esti, levelező és távoktatási) és képzési szinten (felsőfokú szakképzés, főiskolai és egyetemi szintű alap- és kiegészítő alapképzés, szakirányú továbbképzés, doktori képzés) fő volt. Ez 12 ezer fővel (3 %-kal) több, mint az előző tanévben. A hallgatói létszám növekedési üteme 4 %-ponttal csökkent az előző évihez képest fő felsőfokú szakképzésben, fő főiskolai, fő egyetemi szintű alap- és kiegészítő alapképzésben, fő szakirányú továbbképzésben és fő PhD, ill. DLA képzésben vett részt. A felsőfokú szakképzésben résztvevők száma 26 %-kal nőtt, de arányszámuk továbbra is alacsony, az összes felsőoktatási hallgatónak csak 2,2 %-át teszik ki. (A közoktatási intézményekben további 14 ezer fő részesült felsőfokú szakképzésben.) A külföldi hallgató közül legtöbben Romániából (3 171 fő) és Szlovákiából (2 341 fő) folytattak hazánkban tanulmányokat. A felsőoktatási hallgatók megoszlása az intézményfenntartók szerint 2004/2005 egyházi 5% állami 87% alapítványi 8% Nappali tagozat Jelentkezés és felvétel A évi felvételi eljárás során a felsőoktatási intézmények nappali tagozatára, főiskolai és egyetemi szintű alap- és kiegészítő alapképzésre összesen fő nyújtotta be felvételi jelentkezését. Az államilag finanszírozott felvételi keretszám 54 ezer fő volt (a katonai és rendészeti oktatást kivéve), amely megegyezett az előző évivel. A normál felvételi eljárás során fő nyert felvétel ben a jelentkezők száma 49 ezerrel, a felvetteké pedig 38 ezerrel haladta meg az 1990-es létszámokat. A jelentkezők 58 %-a nyert felvételt 2004-ben. 5

6 A felsőoktatási intézmények nappali tagozatára jelentkezettek és felvettek számának alakulása között, normál felvételi eljárás (júliusi állapot) keretében: A felvételi vizsga éve Államilag finanszírozott felvételi keretszám 1) Jelentkezettek száma 2) Felvettek száma 2) Felvettek aránya a jelentkezettek %-ában ,0 % ,6 % ,6 % ,3 % ,5 % ,5 % ,4 % ,3 % ,8 % ,8 % ,9 % ,1 % ,1 % ,5 % ,6 % ezer fő Egyetemi, főiskolai szintű nappali tagozatos képzésre jelentkezettek és felvettek, évesek száma Jelentkezettek száma 160 Felvettek száma Képzés A 2004/2005. tanévben nappali tagozatra hallgató iratkozott be, 4 %-kal többen, mint az előző tanévben. A hallgatók 54 %-a nő. Felsőfokú szakképzésre fő, főiskolai és egyetemi szintű alap- és kiegészítő alapképzésre összesen fő, szakirányú továbbképzésben 450 fő, PhD, DLA képzésben fő vett részt. A külföldi hallgatók száma fő volt, 600 fővel több az előző évinél. A költségtérítéses képzésben résztvevő külföldi hallgatók képzése általában idegen nyelven folyt, pl. az orvostudományi, a műszaki, valamint gazdasági területeken. 1) 1990-től 1996-ig miniszteri döntés, 1997-től kormányhatározat alapján megállapított keretszám. 2) Az államilag finanszírozott és a költségtérítéses képzésre jelentkezettek illetve felvettek száma. 6

7 Az összes hallgató 80 %-a államilag finanszírozott képzésben részesült. (Az előző évi arány 82 % volt.) A főiskolai és egyetemi szintű alap- és kiegészítő alapképzésben az első évfolyamra hallgató iratkozott be. Az utolsó évfolyamra járó hallgatók száma fő volt. A hallgatóknak az ISCED tanulmányi területek szerinti megoszlása a társadalomtudományi és gazdasági terület növekedését, a tanárképzési és műszaki tudományi területek csökkenését mutatja. Az idegen nyelvet tanulók száma fő volt (egy hallgató több idegen nyelvet is tanulhat), ebből legtöbben angol ( fő) és német ( fő) nyelvet tanultak. A fővárosban, Budapesten az összes hallgató 44 %-a, fő tanult a felsőoktatási intézményekben. Állami juttatások Az állami fenntartású felsőoktatási intézmények nappali tagozatán az összes képzési szinten tanuló hallgatók közül fő (43 %) részesült tanulmányi ösztöndíjban. Rendszeres pénzbeli szociális támogatást hallgató kapott (22 %). A felsőoktatási intézmények saját és bérelt kollégiumaiban az összes hallgatók közül a külföldi hallgatókkal együtt, valamint a katonai az egyházi és az alapítványi intézményeket is beleértve en kaptak elhelyezést. Arányuk az összes hallgató 22 %-a. A lakhatási támogatásra jogosultak száma növekedett az előző tanévhez viszonyítva. Az összes képzési szinten tanuló nappali tagozatos hallgatók 38 %-a, fő részesült ebben a támogatási formában. Esti tagozat Az esti tagozatra fő iratkozott be a 2004/2005. tanévre, 10 %-kal kevesebben, mint az előző tanévben fő egyetemi vagy főiskolai szintű képzésben részesült, számuk 8 %-kal csökkent. A szakirányú továbbképzésben résztvevők száma fő, 20 -kal kevesebb az előző évinél. Egyetemi és főiskolai szintű képzésben részesülők közül az I. évfolyamon hallgató tanult, az utolsó évesek száma volt. A hallgatók 67 %-a nő, a hallgatók kor szerinti megoszlásában a 30 éves és idősebbek aránya 44 %. A hallgatók közül fő államilag finanszírozott képzésben vett részt. Levelező tagozat A levelező tagozatra beiratkozott hallgatók száma 6 %-kal nőtt az előző tanévi létszámhoz viszonyítva főre, a nők aránya 64 % fő felsőfokú szakképzésben, fő szakirányú továbbképzésben és fő doktori képzésben vett részt. Az egyetemi és főiskolai szintű képzésben hallgató vett részt, az első évfolyamosok száma fő, az utolsó éveseké fő volt. A 30 éves és idősebb hallgatók aránya közel 40 %. A hallgatók 82 %-a költségtérítéses képzésben vett részt. Távoktatási tagozat A távoktatás tagozaton fő tanult, 4 ezer fővel, 10 %-kal kevesebben az előző évinél. A hallgatók közül fő szakirányú továbbképzésben vett részt. A nők aránya 57 % volt. A távoktatási tagozaton a hallgatók több mint 90 %-a, fő főiskolai szintű képzésben vett részt. Az egyetemi és főiskolai szintű képzésben első évfolyamra hallgató iratkozott be, az utolsó éves hallgatók száma fő volt. A hallgatók 44 %-a 30 éves és idősebb korú. A tagozaton minden hallgató költségtérítéses. 7

8 Oklevél 2004-ben a nappali tagozaton fő kapott egyetemi, ill. főiskolai szintű oklevelet. Az esti tagozaton en, a levelező és távoktatás tagozaton pedig en szereztek egyetemi vagy főiskolai szintű oklevelet. A négy tagozati formában együttesen fő kapott diplomát. Az összes tagozaton felsőfokú szakképzésben OKJ által meghatározott szakképzettséget szerzett fő, doktori, ill. mester fokozatot 893 fő, szakirányú végzettséget pedig fő. Az egyetemi és főiskolai oklevelet szerzettek száma ezer távoktatás levelező esti nappali Oktatók A 2004/2005. tanévben a felsőoktatási intézményekben az oktatók száma a októberi állapot szerint fő volt. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma fő, ebből az egyházi fenntartású felsőoktatási intézményekben fő, az alapítványi intézményekben 614 fő oktatott. A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók 39 %-a nő, a 30 évesnél fiatalabb oktatók aránya 8 %. A teljes munkaidős oktatók 0,8 %-a volt akadémikus, 5,3 %-a tudományos címmel, 39 %-a tudományos fokozattal rendelkezett és 11 %-a volt habilitált. Az egy vagy több nyelvvizsgával rendelkező oktatók száma több mint 13 ezer fő, arányuk 78 %. 8

9 1. Összehasonlító adatok

10

11 1.1. Intézmények, karok, hallgatók egyetemi és főiskolai képzésben és oktatók száma Tanév Intézmények Karok 1) Nappali Esti Levelező 2) Összes száma tagozaton a hallgatók száma Oktatók száma 1937/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Egyetemi és főiskolai szintű oklevelet szerzettek száma Év Nappali Esti Levelező 2) tagozaton Összesen ) A karokra nem tagozódó intézményeket egy karnak számítva. 2) Levelező tagozat adatai a távoktatásban részesülőkkel együtt értendő. 11

12 1.3. Az új belépő hallgatók 1) elővégzettsége az egyetemi, főiskolai képzésben és a felsőfokú szakképzésben (nappali tagozat) Gimnáziumi Szakközépiskolai Technikumi Felsőfokú Külföldi Tanév végzettségű Összesen hallgatók száma 2000/ / / / / megoszlása %-ban 2000/ ,38 31,68 3,56 0,31 4,07 100, / ,54 31,72 4,01 0,60 4,13 100, / ,58 33,26 3,02 0,58 3,57 100, / ,92 33,56 1,74 1,08 3,69 100, / ,33 32,28 1,12 0,80 4,47 100, Az oktatók száma (teljes-, ill. részmunkaidős valamint megbízással foglalkoztatottak) Tanév Tanár Docens Adjunktus Tanársegéd Lektor Testnevel ő tanár Egyéb oktató 2) Összes Főfoglalkozásúból nők 2000/ ,2 2001/ ,7 2002/ ,2 2003/ ,5 2004/ ,6 száma 1.5. Egyetemi és főiskolai szintű képzésben részesülők évfolyamonként (nappali tagozat) Tanév I. II. III. IV. V. VI. évfolyamon a hallgatók száma %-a Összesen 2000/ / / / / Egyetemi és főiskolai szintű képzésben a nő hallgatók száma Tanév Nappali Esti Levelező 3) Nappali Esti Levelező Összesen 3) tagozaton tagozaton a nő hallgatók száma a nő hallgatók %-a Összesen 2000/ ,64 69,29 56,06 55, / ,84 69,46 56,73 55, / ,85 69,98 59,93 56, / ,73 67,28 60,80 57, / ,15 68,67 63,09 58, Egyetemi és főiskolai szintű képzésben az első és utolsó évfolyamos hallgatók száma Tanév Nappali Esti Levelező 3) Nappali Esti Levelező Összesen 3) Összesen tagozaton tagozaton az I. évfolyamos hallgatók száma az utolsó évfolyamos hallgatók száma 2000/ / / / / ) Az új belépő hallgatók az OECD meghatározása szerint értendő 2) Kollégiumi tanárokkal együtt. 3) A levelező tagozatos létszám a távoktatáson tanulókkal együtt értendő. 12

13 1.8. Idegennyelv-oktatás a felsőoktatási intézményekben (nappali tagozat) 1) Tanév idegen nyelvet tanulók Angol Francia Német nyelvszakos idegen nyelvet nyelvszakos idegen nyelvet hallgatók tanulók hallgatók tanulók nyelvszakos hallgatók 1989/ / / / / / / / / / / / (folytatás) Tanév idegen nyelvet tanulók Orosz Egyéb Összesen nyelvszakos idegen nyelvet nyelvszakos idegen nyelvet hallgatók tanulók hallgatók tanulók nyelvszakos hallgatók 1989/ / / / / / / / / / / / A hallgatók száma képzési szintenként Tanév Felsőfokú szak- Főiskolai szintű Egyetemi szintű képzésben részesülő hallgatók száma Egyetemi doktori PhD, ill. DLA 2) Összesen Szakirányú tovább- Összesenből a nők Összes tagozat 3) 1990/ / / / / / / / / / / / / / / ) Egy hallgató több idegen nyelvet is tanulhat. 2) Az 1990/1991. tanévtől az 1999/2000. tanévig a nappali tagozaton tanulók száma. 3) A nappali tagozaton az 1990/1991. tanévtől az 1999/2000. tanévig a főiskolai és egyetemi szintű képzésben részesülő hallgatók számának a megoszlása korrekció miatt változott. 13

14 1.9. A hallgatók száma képzési szintenként Tanév Felsőfokú szak- Főiskolai szintű Egyetemi szintű képzésben részesülő hallgatók száma Egyetemi doktori PhD, ill. DLA 1) Összesen (Folytatás) Szakirányú tovább- Összesenből a nők Nappali tagozat 2) 1990/ / / / / / / / / / / / / / / Esti tagozat 1990/ / / / / / / / / / / / / / / Levelező tagozat 1990/ / / / / / / / / / / / / / / ) Az 1990/1991. tanévtől az 1999/2000. tanévig a nappali tagozaton tanulók száma. 2) A nappali tagozaton az 1990/1991. tanévtől az 1999/2000. tanévig a főiskolai és egyetemi szintű képzésben részesülő hallgatók számának a megoszlása korrekció miatt változott. 14

15 1.9. A hallgatók száma képzési szintenként Tanév Felsőfokú szak- Főiskolai szintű Egyetemi szintű képzésben részesülő hallgatók száma Egyetemi doktori PhD, ill. DLA Összesen (Folytatás) Szakirányú tovább- Összesenből a nők Távoktatás tagozat 1990/ / / / / / / / / / / / / / / A felsőoktatási intézmények, hallgatók száma fenntartók szerint Tanév Állami Egyházi Magán, ill. alapítványi Összes intézmények hallgatók intézmények hallgatók intézmények hallgatók intézmények hallgatók száma Összes tagozat 1990/ / / / / / / / / / / / / / / Nappali tagozat 1990/ / / / / / / / / / / / / / /

16 1.11. Állami támogatási és finanszírozási adatok (nappali tagozat) 1) Tanév Államilag finanszírozott képzésben ösztöndíjban támogatásban Tanulmányi Pénzbeli szociális Diákotthonban lakók részesülők száma %-a 2) száma %-a 2) száma %-a 2) száma %-a 3) 2000/ , , , , / , , , , / , , , , / , , , , / , , , , A hallgatók száma az egyetemi, főiskolai szintű oktatásban ISCED képzési területek szerint 4) Képzési terület 1990/ / / / /2005 tanévben a hallgatók száma Összes tagozat Tanárképzés, oktatástudomány Művészetek Humán tudományok Társadalomtudományok 5) Gazdaság és irányítás Jog Természettudományok 6) Informatika Műszaki tudományok Mezőgazdaság, állategészségügy Egészségügy, szociális gondoskodás Szolgáltatás Összesen Nappali tagozat Tanárképzés, oktatástudomány Művészetek Humán tudományok Társadalomtudományok 5) Gazdaság és irányítás Jog Természettudományok 6) Informatika Műszaki tudományok Mezőgazdaság, állategészségügy Egészségügy, szociális gondoskodás Szolgáltatás Összesen ) Az állami, egyházi valamint magán ill. alapítványi fenntartású intézményeknél összesen. 2) A külföldiekkel csökkentett hallgatók %-ában. 3) Az összes hallgató %-ában. 4) Kétszakos ill. párhuzamos képzésben résztvevő hallgató az első szakjánál van számításba véve. 5) A társadalomtudományok az újságírás és információ kezeléssel összevont képzési terület. 6) Az élő természettudományok, a fizika tudományok, valamint a matematika és statisztika képzési területek együttesen. 16

17 1.13. Kezdő évfolyamos hallgatók száma képzési szintenként * * A jegyzetek a következő lapon. Szint 1), tagozat Tanév felsőkokú szakképzés főiskola nappali esti levelező távokt. összesen nappali esti levelező távokt összesen I. évfolyam 1990/ /1992 2) /1993 2) 3) 4) /1994 4) 5) /1995 4) 6) /1996 4) / /1998 7) /1999 7) /2000 7) / / / / / Új belépő 2000/ / / / / Folytatás Szint 1), tagozat Tanév egyetem szakirányú továbbképzés nappali esti levelező távokt. összesen nappali esti levelező távokt összesen I. évfolyam 1990/ /1992 2) /1993 2) 3) 4) /1994 4) 5) /1995 4) 6) /1996 4) / /1998 7) /1999 7) /2000 7) / / / / / Új belépő 2000/ / / / / * A jegyzetek a következő lapon. 17

18 1.13. Kezdő évfolyamos hallgatók száma képzési szintenként Folytatás Szint 1), tagozat Szint 1), tagozat Tanév PhD, DLA összesen nappali esti levelező távokt. összesen nappali esti levelező távokt összesen I. évfolyam 1990/ /1992 2) /1993 2) 3) 4) /1994 4) 5) /1995 4) 6) /1996 4) / /1998 7) /1999 7) /2000 7) / / / / / Új belépő 2000/ / / / / ) A 1990/1991. tanévtől az 1999/2000. tanévig az adatok intézmény, kar típusa, míg a 2000/2001. tanévtől a szakok szintje szerint vannak szintekre bontva. 2) A levelező tagozaton a hittudományi intézmények nincsenek szintekre bontva, így minden hallgató a főiskolai szinten szerepel. 3) A nappali tagozaton az orvostudományi, hittudományi és katonai intézmények nincsenek szintekre bontva, így minden hallgató a főiskola szinten szerepel. 4) A nappali tagozaton az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar minden hallgatója az egyetemi szinten szerepel. 5) A nappali tagozaton az orvostudományi és katonai intézmények nincsenek szintekre bontva, így minden hallgató a főiskola szinten szerepel. 6) A nappali tagozaton a katonai intézmények nincsenek szintekre bontva, így minden hallgató a főiskola szinten szerepel. 7) A művészeti intézmények minden hallgatója a főiskolai szinten szerepel. 18

19 2. Összefoglaló adatok 2004/2005. tanév

20 2.1. A hallgatók száma képzési szintek és tagozatok szerint (a 2004/2005. tanév nyitó adatai) Megnevezés Felsőfokú szak- Főiskolai szintű Egyetemi szintű Szakirányú tovább- Egyetemi doktori, ill. mesterképzésben részesülő hallgatók száma Összesen Nappali tagozat összesen Az összesenből új belépő államilag finanszírozott utolsó éves külföldi nő lakhatási támogatásra jogosult kollégista második oklevél (ill. szakképzettség) megszerzéséért tanuló Esti tagozat összesen Az összesenből új belépő államilag finanszírozott utolsó éves külföldi nő második oklevél (ill. szakképzettség) megszerzéséért tanuló Levelező tagozat összesen Az összesenből új belépő államilag finanszírozott utolsó éves külföldi nő második oklevél (ill. szakképzettség) megszerzéséért tanuló Távoktatás tagozat összesen Az összesenből új belépő utolsó éves külföldi nő második oklevél (ill. szakképzettség) megszerzéséért tanuló Összes tagozat összesen Az összesenből új belépő államilag finanszírozott utolsó éves külföldi nő második oklevél (ill. szakképzettség) megszerzéséért tanuló

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ. Felsőoktatás 2002/2003

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ. Felsőoktatás 2002/2003 STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Felsőoktatás 2002/2003 Budapest, 2003 Készült az Oktatási Minisztérium Közgazdasági Főosztálya Statisztikai Osztályán Főosztályvezető: Kotán Attila Osztályvezető: Kozma-Lukács

Részletesebben

2006. évi ponthatárok

2006. évi ponthatárok 2006. évi ok Szakpár Forma Tagozat Finanszírozott ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola gazdálkodási és menedzsment (BA) A N 129 78 nemzetközi tanulmányok (BA) A N 135 84 közszolgálati (BA) A E 115 78 gazdálkodási

Részletesebben

2005. évi ponthatárok

2005. évi ponthatárok 2005. évi ok Szakpár Forma Tagozat Finanszírozott ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola nemzetközi kapcsolatok A N - 84 üzleti kommunikáció A N 135 98 vállalkozásszervező A N 130 96 non-profit gazdálkodási

Részletesebben

-STA2003 Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez

-STA2003 Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez -STA2003 Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez Intézmény, kar (kvázi kar), kar szintű egység, képzési hely...2 A felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtésben használt fogalmak...16 Értékkészletek...25

Részletesebben

2010. évi ponthatárok (szeptemberben induló képzések esetében)

2010. évi ponthatárok (szeptemberben induló képzések esetében) 2010. évi ok (szeptemberben induló képzések esetében) Képzés megnevezése ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola gazdálkodási és menedzsment A N 389 200 közszolgálati A N 369 200 nemzetközi tanulmányok A N

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

Magyar. felsõoktatási intézmények

Magyar. felsõoktatási intézmények Magyar felsõoktatási intézmények 2008 Bevezetõ Kedves Olvasó! Kérem, fogadja szívélyes üdvözletemet a Magyar Rektori Konferencia nevében! Szervezetünk a felsõoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek

Részletesebben

xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010

xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010 xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010 Bevezetõ Kedves Olvasók! A 20 éves fennállását ünneplô Magyar Rektori Konferencia nevében tisztelettel nyújtom át Önöknek kiadványunkat, a magyar felsôoktatási

Részletesebben

Tartalom Tájékoztatás... 5 Alapképzések, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzések önköltségei intézményenként... 14

Tartalom Tájékoztatás... 5 Alapképzések, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzések önköltségei intézményenként... 14 Tartalom Tájékoztatás... 5 A tájékoztatás célja... 5 A tájékoztatás és a hivatalos kiegészítés... 5 A felsőoktatás finanszírozása... 6 Ki jelentkezhet állami ösztöndíjjal, vagy állami részösztöndíjjal

Részletesebben

2010. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében)

2010. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében) 2010. évi ok (februárban induló képzések esetében) Képzés megnevezése ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola vállalkozásfejlesztés M N 74 n.i. vállalkozásfejlesztés M L 58 n.i. ANNYE Andrássy Gyula Budapesti

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola

ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF felvehető összlétszáma: 323 fő. Képzési Nappali Település Nyelv képzés Esti, levelező munkarend Képzési Távoktatás /Szakmacsoport gazdaságtudományok képzési Budapest

Részletesebben

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest magyar 706 885 0 GAZD

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest magyar 706 885 0 GAZD ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF felvehető kapacitásszáma: 1591 fő. Képzési gazdaságtudományok képzési Település Nyelv Felvehető (fő) Nappali képzés Esti, levelező munkarend Távoktatás Budapest

Részletesebben

Magyarország felsőoktatási intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties

Magyarország felsőoktatási intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőoktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2013 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

Dr Obádovics Csilla 2011 TAVASZ VÉGZETTEK (felm11tv) Válaszadók száma = 693

Dr Obádovics Csilla 2011 TAVASZ VÉGZETTEK (felm11tv) Válaszadók száma = 693 Dr Obádovics Csilla 2011 TAVASZ VÉGZETTEK (felm11tv) Válaszadók száma = 693 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2015 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

PÉLDA. igazságügyi igazgatási. BSc) jogász. (osztatlan) általános orvos (osztatlan) orvosi biotechnológia (MA/MSc) klinikai. orvostudományok (PhD)

PÉLDA. igazságügyi igazgatási. BSc) jogász. (osztatlan) általános orvos (osztatlan) orvosi biotechnológia (MA/MSc) klinikai. orvostudományok (PhD) Pécsi Tudományem 2011 DPR felmérés, 2010-ben végzett hallgatók Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2009 tavasza

FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2009 tavasza FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2009 tavasza Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

állattenyésztő mérnöki agrár F animal production engineer általános szociális munkás szociális F general social worker ápoló egészségügyi F nurse

állattenyésztő mérnöki agrár F animal production engineer általános szociális munkás szociális F general social worker ápoló egészségügyi F nurse 1 A magyar felsőoktatásban oktatott főiskolai szintű szakokra a szakképzettség angol megnevezése (9. számú melléklet) (A szakképzettség magyar megnevezését a képesítési követelmények tartalmazzák) az alapképzési

Részletesebben

AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK. I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Agriculture

AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK. I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Agriculture Bolognai alap-és mesterképzési szakok, képzési területek és képzési ágak nevének angol fordítása (A szaklista készült az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006.

Részletesebben

Képzési területek egységes osztályozási rendszere Melléklet (Részletes betűrendes jegyzék)

Képzési területek egységes osztályozási rendszere Melléklet (Részletes betűrendes jegyzék) Képzési területek egységes osztályozási rendszere Melléklet (Részletes betűrendes jegyzék) Központi Statisztikai Hivatal, 2004 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben. Kiskőrös, 2012. január 12-én

A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben. Kiskőrös, 2012. január 12-én A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben Kiskőrös, 2012. január 12-én Felsőoktatási törvény 54. (1) Az alapképzésben és a felsőfokú szakképzésben az államilag támogatott hallgatói helyeket a felvételi

Részletesebben

ATF Adventista Teológiai Főiskola 51

ATF Adventista Teológiai Főiskola 51 Intézmény kód Szerződés intézmény név Intézmény DK kód ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem 81 ATF Adventista Teológiai Főiskola 51 ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola 1 AVKF Apor Vilmos

Részletesebben

Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek megjelenése a magyarországi felsőoktatásban

Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek megjelenése a magyarországi felsőoktatásban Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek megjelenése a magyarországi felsőoktatásban Marsi Mónika, 2004, KöNKomP, 2005. 1 Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel

Részletesebben

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ ECHO SURVEY SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET ECHO RESEARCH CENTER SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK A kutatási programot az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS HELYZETE, A BOLOGNAI FOLYAMAT AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. A STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÉT ORSZÁG KÖZÖTT

A FELSŐOKTATÁS HELYZETE, A BOLOGNAI FOLYAMAT AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. A STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÉT ORSZÁG KÖZÖTT Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Levelező Szak EU Kapcsolatok Szakirány A FELSŐOKTATÁS HELYZETE, A BOLOGNAI FOLYAMAT AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. A STRATÉGIAI

Részletesebben