DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA"

Átírás

1 DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA Dr. Gábrity Molnár Irén Lukácsfalván (Nagybecskerek/Zrenjanin községben) született december 31-én. Szabadkán él. Az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Karának egyetemi tanára ban érettségizik a nagybecskereki Koča Kolarov Gimnáziumban ben egyetemi diplomát szerez az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Karán ben magiszteri fokozatot szerez a Belgrádi Egyetem Politikai Tudományok Karán. Doktori értekezését szintén a Belgrádi Egyetem Politikai Tudományok Karán védi meg ban (érteketésének címe: Uloga sindikata u integraciji radničke klase. A szakszervezetek szerepe a munkásság integrációjában. Mentor: Prof. Dr. Najdan Pašić). Kutatási témakörei: gazdasági szociológia; oktatásszociológia; emberi erőforrás- és kisebbségkutatás. Két gyermek édesanyja: András (1983) és Eszter (1985). MUNKÁSSÁGA Az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Karának tanársegéde ( ), a Szabadkai Tanítóképző Főiskola tanára ( ), az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán (Szociológia Tanszék) vendégoktató ( ), az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Karának egyetemi docense (1987-től), egyetem rendkívüli tanára (1992-től), az egyetem rendes tanára (1997-től). Az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Kar hallgatói dékánhelyettese ( ); a kar oktatási és tudományügyi dékánhelyettese ( ). A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem vendégkutatója (1977, 1989). Szociológia, Emberi erőforrás fejlődése és Politikai rendszerek tárgyakat tanította/tanítja. A Gazdasági Stúdiumok Doktori Iskolában A régió emberi erőforrásának szociológiája (Sociologija ljudskog resursa regiona) tantárgy felelőse. Vendégtanárként tanít Szabadkán a Zombori Tanítóképző Kar Szabadkai Kihelyezett Tagozatán (1998-tól), majd a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon (2006-tól, Bevezetés a szociológiába, Oktatásszociológia, Családszociológa és Településszociológia tárgyakat), illetve a Gábor Dénes Informatikai-menedzseri Főiskola Szabadkai Konzultációs Központjában ( ). Óraadó tanár a Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógiai Karán (Régió- és országtanulmányok [Szerbia] specializációs kurzus, 2008-tól) és a SZTE Állam- és Jogtudományi Kar politikatudományi mesterképzési szakán (Államelméleti, regionális és határtanulmányok szakirány, 2012-től). Társkonzulens a Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolában (2006-tól). Előadóként részt vett a Magyar Táncművészeti Főiskola Budapest kihelyezett tagozatán, a Kárpát-medence öröksége Vajdasági Néptánc- és Népzenepedagógus Iskola szabadkai képzésben (Alkalmazott kisebbségszociológia, ).

2 SZAKEGYESÜLETI, SZAKTESTÜLETI ÉS CIVIL SZERVEZETI TAGSÁG Szakmai tevékenysége több vajdasági tudományos műhelyben is jelentős. A Magyarságkutató Tudományos Társaság alapítótagja (Szabadka, 1991) és elnöke (Szabadka, 1995-től); a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság alapítótagja (Újvidék, 1997); a Regionális Tudományi Társaság alapítója és alelnöke (Szabadka, 2006-tól). Az MTA Vajdasági Magyar Akadémiai Tanácsának alapító tagja és alelnöke (Újvidék, 2008-tól). Kutatásokat végez az MTT hazai és nemzetközi kutatócsoportjaiban (kisebbség-, oktatás- és vallásszociológiai, munkaerő-, ifjúság-, értelmiség-, migráció- és szórványkutatás), az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének projektjeiben, valamint a Magyar Regionális Tudományi Társaságban (gazdaság- és térségfejlesztés, emberi erőforrás). Az MTA Külhoni Köztestületének tagja (Budapest, 2000-től). Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának állandó meghívott tagja, vajdasági kutatóműhely képviselő (Budapest, 2005-től). A Magyar Professzorok Világtanácsának ( ) és Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének (2014-től), a Magyar Szociológiai Társaság tagja (Budapest, 1989-től). Tanácsadói feladatokat látott el a Vajdasági Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa, Nemzeti Kisebbségek és Etnikai Csoportok Jogérvényesítési Kérdéseivel Foglalkozó Tanácsában ( ). A Dr. Rehák László Alap alapítója/igazgató Bizottságának tagja/elnöke (Szabadka, ); a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium témavezető tanára, tutor (Újvidék, 2002-től). A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Tanács tagja, illetve a Tanács Tudományi Bizottságának elnöke (Újvidék, 2003-tól); a szabadkai Egyetemalapító Bizottság alelnöke (Szabadka, 2003); a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács tagja (Újvidék, ). A Magyar Nemzeti Tanács Felsőoktatási- és Tudományügyi Bizottságának tagja (Szabadka, 2003, 2010-től). Részt vett a Szociográfiai Műhely munkájában (Magyarkanizsa, ). A Pannónia Alap alapítótagja (2005/2006-tól), Kuratóriumának tagja/elnöke (Szabadka, ). a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának tagja (Budapest, ); a Szekeres László Alapítvány Kuratóriumának tagja (Szabadka, 2010-től). A Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciák VMTDK (Újvidék, 2002-től) társadalomtudományi szekciójának elnöke, zsűrielnök. További vetélkedőkben vállalt elnökségi-tagsági feladatok: a Magyar tudományosság Vajdaságban c. esszépályázat (Magyar Köztársaság Szabadkai Főkonzulátusa, Belgrádi Nagykövetség és a Magyar Nemzeti Tanács); TUDOK Vajdasági Regionális Konferencia; középiskolásoknak szóló, 1 BIZTOS általános műveltségi vetélkedő (Vajdasági Magyar Diákszövetség VAMADISZ). DÍJAK - Kimagasló egyetemi tanulmányi eredményeiért Szabadka város öszöndíjasa «Stipendija grada Subotice najboljim studentima» ( ). - Az Újvidéki Egyetem kiváló egyetemi tanulmányi átlagáért (9,65) és közéleti tevékenységéért «Diploma Narodnih Heroja» kitüntetésben részesítette (1978). - A Magyar Oktatási Miniszter (Budapest) oktatói és közéleti tevékenységéért, «Gróf Klebelsberg Kuno emlékéremmel» tüntette ki (2000). 2

3 - A Vajdaságban élő magyarság érdekében végzett tudományos, oktatói, közéleti tevékenysége elismeréseként, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke által alapított kitüntetésben, «Kisebbségekért Díjban» (Budapest) részesült (2005). - A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága (Budapest) «Arany János Kiemelkedő Tudományos Teljesítményért» díjban részesítette (2009). - Az Újvidéki Egyetem Közgazdasági Kara (Szabadka) fenállásának 50. évfordulója alkalmából «Ezüst Emléklapot» (Srebrna povelja) adományozott (2010). - Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara (Szabadka) az 5 éves jubileum alkalmából «Pro Facultate» díjat adományozott a kar alapításában való érdemeiért (2011). - Magyarország Köztársasági Elnöke «Magyar Érdemrend Lovagkeresztje» kitüntetést adományozott szerteágazó társadalomtudományi munkásságáért, a délvidéki magyar közösség szolgálatáért, valamint a tehetséggondozásban betöltött szerepéért (2012). További ösztöndíjak és külföldi tanulmányok: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (Budapest, 1977, 1989), Pécsi Tudományegyetem (Pécs, 1989). MTA Arany János ösztöndíjasa (Budapes, ), továbbá az MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogram ösztöndíjasa (Budapest, ). SZERKESZTÉS - «Létünk» Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, szerkesztőségi tag ( ); - «Új Kép» Pedagógusok és szülők folyóirata. Módszertani Központ, Szabadka, szerkesztőségi tag (1997-től); - «Aracs» A délvidéki magyarság közéleti folyóirata, szerkesztőségi tag ( ); - «Humán Innovációs Szemle» szakfolyóirat (kiadó: Pécsi Tudományegyetem, Human Exchange Alapítvány) szerkesztőbizottsági tag (2010-től); - Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szabadka) könyvtársorozatának társszerkesztője/szerkesztője; - Regionális Tudományi Társaság (Szabadka) kiadványainak társszerkesztője. PUBLIKÁCIÓS EREDMÉNYEK 4 monográfia, 6 egyetemi tankönyv; 3 egyetemi jegyzet és szöveggyűjtemény szerzője/társszerzője; 16 gyűjteményes kötet szerkesztője és 28 könyvfejezet szerzője/társszerzője. 17 recenzió/könyvbemutató szerzője, 13 napi- és hetilap-cikk szerzője; több tudományos munka szaklektora (7). Eddig 160 publikált tanulmány, szakdolgozat szerzője/társszerzője hazai és külföldi (Jugoszlávia/Szerbia, Magyarország, Románia, Szlovákia, Hollandia, Svájc stb.) tudományos folyóiratokban. Több mint 220 tudományos/szakmai konferencia-részvételt jegyez; 63 kutatási projektben vett részt/koordinált. Tudományos publikációinak nyelve: zömében magyar és szerb, kisebb részben (fordításban) angol. 3

4 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Monográfiák [1.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1981: A társadalmi-politikai szervezetek és a küldöttrendszer. (Szerk.: MAGOSSY LÁSZLÓ). Forum Könyvkiadó, Újvidék o. [2.] GABRIĆ-MOLNAR, I. 1989: Gde je akcija sindikalno organizovane radničke klase? (Szerk.: OBRADOVIĆ, G.). Savremena administracija, Beograd o. [3.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2008: Oktatásunk látlelete. Oktatásszociológiai olvasmány. Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, Forum, Újvidék о. [4.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2011: Szociológiai jelenségvizsgálatok a Vajdaságban. Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka о. Tankönyvek [1.] A JSZSZK POLITIKAI RENDSZERE (magyar nyelvű egyetemi jegyzet) Szerzőtársak: DR. REHÁK LÁSZLÓ; DR. LAKI LÁSZLÓ. Kiadó: Ekonomski fakultet, Subotica. 325 oldal (ebből: ; ; ; ). [2.] POLITIČKI SISTEM SFRJ (A JSZSZK politikai rendszere, szerb nyelven) Szerzőtárs: DR. REHAK, L. Kiadó: Ekonomski fakultet, Subotica. 378 oldal (ebből: 54 86; ; ; oldalak). [3.] SOCIOLOGIJA (Szociológia, szerb nyelven) Szerzőtársak: DR. LAKI, L.; DR. BALJ, B.; DR. SAM, A.; DR. KOVAČ, Ž. R. Kiadó: Savremena administracija, Beograd. 181 oldal (ebből: 57 64; oldalak). [4.] SOCIOLOGIJA (Szociológia, szerb nyelven) Szerzőtársak: DR. LAKI, L.; DR. BALJ, B.; KOVAČ, R. Ž. Kiadó: Ekonomski fakultet, Subotica. 284 oldal (ebből: ; ; oldalak). [5.] SOCIOLOGIJA ZA EKONOMISTE (Szociológia közgazdászok részére, szerb nyelven) Szerzőtársak: DR. LAKI, L.; KOVAČ, R. Ž. Kiadó: Ekonomski fakultet, Subotica. 300 oldal (ebből: ; ; oldalak) [6.] SOCIOLOGIJA ZA EKONOMISTE (Szociológia közgazdászok részére, szerb nyelven) Szerzőtársak: DR. LAKI, L. Kiadó: Univerzitet u Novom Sadu. 298 oldal. Szöveggyűjtemények szerkesztése [1.] SZÖVEGGYŰJTEMÉNY a JSZSZK politikai rendszere c. tantárgyhoz, magyar nyelven, Szerkesztők: Dr. Rehák László; Molnár Irén. Kiadó: Ekonomski fakultet, Subotica. [2.] SZÖVEGGYŰJTEMÉNY a Szociológia c. tantárgyhoz, I. rész, magyar nyelven, Szerkesztők: Dr. Rehák László; Gábrity Molnár Irén. Kiadó: Ekonomski institut Ekonomskog fakulteta, Subotica. [3.] ZBIRKA TEKSTOVA za vežbe iz predmeta politički sistemi SFRJ (Szöveggyűjtemény a Politikai rendszer c. tantárgy gyakorlataihoz, szerb nyelven) Szerkesztők: Dr. Rehak, L.; Dr. Gabrić Molnar, I. Kiadó: OOUR Ekonomski institut u Subotici, RO Ekonomski fakultet, Subotica. Könyvek szerkesztése [1.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 1997: Anyanyelvű oktatásunk. MTT 1. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [2.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 1998: Vajdasági útkereső. MTT 2. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [3.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 2000: Vajdasági marasztaló. MTT 3. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [4.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 2001: Fészekhagyó vajdaságiak. Tanulmányok, kutatások, statisztikák. MTT 4. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [5.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 2002: Holnaplátók. MTT 5. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. 4

5 [6.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.) 2003: Almanach. Út a tudás felé. Grafoprodukt és a Szabadkai Önkormányzat kiadványa, Szabadka o. [7.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 2003: Kisebbségi létjelenségek. Szórványés szociolingvisztikai kutatások. MTT 7. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [8.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 2005: Támogatás és hasznosulás. Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról. MTT 10. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [9.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 2005: Közérzeti barangoló. Műhely- és előadástanulmányok. MTT 11. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [10.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 2006: Oktatási oknyomozó. Vajdasági kutatások, tanulmányok. MTT 12. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [11.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN RICZ ANDRÁS (szerk.) 2006: Kistérségek életereje. Délvidéki fejlesztési lehetőségek. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka o. [12.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 2008: Regionális erőnlét. A humánerőforrás befolyása Vajdaságban. MTT 13. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [13.] BARLAI JENŐ GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.) 2008: HazaéRsz. Esély és esélyegyenlőség a Vajdaságban. Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka o. [14.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.) 2008: Képzetteké a jövő. A felnőttképzés háttere Észak-Bácska iskolahálózatában. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka o. [15.] SOMOGYI SÁNDOR GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.) 2009: Évkönyv Regionális Tudományi Társaság, Szabadka o. [16.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.) 2011: Magyarságkutatás Vajdaságban. MTT 14. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. Könyv- és tanulmánykötetek fejezeteinek írása [1.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1998: A jugoszláv társadalmi környezet elemzése a nemzeti kisebbségek szempontjából. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.): Vajdasági útkereső. MTT 2. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [2.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2000: Gazdasági életünk útvesztői. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.): Vajdasági marasztaló. MTT 3. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [3.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2000: Szellemi élet: elszigeteltség vagy nyitottság? In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.): Vajdasági marasztaló. MTT 3. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [4.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2000: Vallási életünk. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.): Vajdasági marasztaló. MTT 3. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [5.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2001: A jugoszláviai magyarok vándormozgalmának okai és méretei. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.): Fészekhagyó vajdaságiak. Tanulmányok, kutatások, statisztikák. MTT 4. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [6.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2003: Az értelmiségpótlás körülményei. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.): Kisebbségi létjelenségek. Szórvány- és szociolingvisztikai kutatások. MTT 7. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [7.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2005: Útkereszteződés avagy az anyaországi támogatások fogadásának légköre. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.): Támogatás és hasznosulás. Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról. MTT 10. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [8.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2005: A kihelyezett tagozatok támogatásának hasznosulása. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.): Támogatás és hasznosulás. Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról. MTT 10. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [9.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2005: A Domus Program hasznosulása. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.): Támogatás és hasznosulás. Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról. MTT 10. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [10.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2005: A választópolgárok véleménye a reformtörekvések üteméről. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.): Közérzeti barangoló. Műhely- és előadástanulmányok. MTT 11. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. 5

6 [11.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2005: Vajdasági egyházak, vallásgyakorlási nehézségek. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.): Közérzeti barangoló. Műhely- és előadástanulmányok. MTT 11. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [12.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2006: Oktatásunk jövője. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.): Oktatási oknyomozó. Vajdasági kutatások, tanulmányok. MTT 12. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [13.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2006: Szerbia és Vajdaság demográfiai mutatói migrációk. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN RICZ ANDRÁS (szerk.): Kistérségek életereje. Délvidéki fejlesztési lehetőségek. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka o. [14.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2006: Oktatásügy a tudás alapú társadalom felé. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN RICZ ANDRÁS (szerk.): Kistérségek életereje. Délvidéki fejlesztési lehetőségek. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka o. [15.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MOLNÁR VERONA 2006: Civil szerepvállalás a helyi fejlesztési programokban. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN RICZ ANDRÁS (szerk.): Kistérségek életereje. Délvidéki fejlesztési lehetőségek. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka o. [16.] KORHECZ TAMÁS GÁBRITY MOLNÁR IRÉN DELI ANDOR (szerk.) 2007: Toleranciaépítők. Graditelji tolerancije. Constructors of Tolerance. Vajdaság toleracia-program euroregionális és EU-adaptációja. Magyarságkutató Tudományos Társaság és a Pannónia Alap közös háromnyelvű kiadványa, Pannon füzetek 1, Szabadka o. [17.] SOMOGYI SÁNDOR LAKNER ZOLTÁN KAJÁRI KAROLINA SEFCSICH GYÖRGY GÁBRITY MOLNÁR IRÉN RICZ ANDRÁS 2007: Kistérségi távlatok SWOT- és Mactor-elemzés Délvidék regionális fejlesztéséhez. (Szerk.: SOMOGYI SÁNDOR MIRNICS ZSUZSA). Regionális Tudományi Társaság, Szabadka o. [18.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2008: Tájidentitásunk a materiális és immateriális tényezők ölelésében. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.): Regionális erőnlét. A humánerőforrás befolyása Vajdaságban. MTT 13. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [19.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2008: A régió jellegzetességei. In: BARLAI JENŐ GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.): HazaéRsz. Esély és esélyegyenlőség a Vajdaságban. Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka ; o. [20.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2008: Friss diplomások tapasztalatai. In: BARLAI JENŐ GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.): HazaéRsz. Esély és esélyegyenlőség a Vajdaságban. Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka o. [21.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2008: Oktatásügy a térségben. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.): Képzetteké a jövő. A felnőttképzés háttere Észak-Bácska iskolahálózatában. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka o. [22.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2008: A bolognai folyamat Szerbiában az Újvidéki Egyetem példáján. Országok fejezet. In: KOZMA TAMÁS RÉBAY MAGDOLNA (szerk.): A bolognai folyamat Közép- Európában. Oktatás és társadalom/2. ÚM Könyvkiadó, Budapest o. [23.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: Képzési igények és kínálatok térszerkezete. In: SOMOGYI SÁNDOR GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.): Évkönyv Regionális Tudományi Társaság, Szabadka o. [24.] SOMOGYI SÁNDOR GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: Az életminőség néhány jellemzője Vajdaság északi részén. In: SOMOGYI SÁNDOR GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.): Évkönyv Regionális Tudományi Társaság, Szabadka o. [25.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2011: Magyar nyelvű oktatás a Vajdaságban iskolastatisztika. In: BARTHA CSILLA NÁDOR ORSOLYA PÉNTEK JÁNOS (szerk.): Nyelv és oktatás kisebbségben. Kárpát-medencei körkép. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 135. TINTA Könyvkiadó, Budapest o. [26.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN TAKÁCS ZOLTÁN 2012: A kibocsátó terület Vajdaságban élők véleményei. In: KINCSES ÁRON (szerk.): Szerb állampolgárok Magyarországon. PrintPix Nyomda, Budapest o. [27.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2012: A Szerbia-Magyarország határtérségében kialakult új térségtudatról a vándorok és ingázók vallomása (Nova regionalna svest u Srpsko-Mađarskoj pograničnoj zoni intervjui migranata). In: GYÖRI FERENC (szerk.): A tudás szolgálatában, Földrajzi tanulmányok Pál Ágnes tiszteletére. Közép-Európai Monográfiák 5. (Srednje-Evropske monografije) V/4. No: 19. ISSN ISBN Egyesület Közép-Európa Kutatására, Szegedi Tudományegyetem, Szeged o. [28.] IRÉN GÁBRITY MOLNÁR 2014: The Bologna process in Serbia With a Special Focus on the Situation of the Higher Esducation of Vojvodina, Book Chapter. In: TAMAS KOZMA, MAGDOLNA 6

7 RÉBAY, ANDREA ÓHIDY, ÉVA SZOLÁR (edited): The Bologna Process in Central and Eastern Europe. Translated by Eszter Gábrity. Studien zur international vergleichenden Erziehungswissenschaft. Schwerpunkt Europa Studies in International Comparative Educational Science. Focus: Europe. Vo.2. DOI / _9, VS Verlag Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. Germany/Deutschland o. Publikaciók hazai és nemzetközi folyóiratokban, tanulmány- és konferenciakötetekben [1.] MOLNÁR IRÉN 1973: A hazai ifjúságszociológiai kutatások eredményeinek összegezése. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 6. sz. Forum Novi Sad o. [2.] MOLNÁR IRÉN 1976: Lenin elméleti és gyakorlati hozzájárulása a szocializmus kiépítéséhez. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 5. sz. Forum Novi Sad o. [3.] MOLNÁR IRÉN 1977: Az életmódszociológiában, mint a fogyasztásszociológia átfogó formájában elért újabb kutatási eredmények. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 1. sz. Forum Novi Sad o. [4.] MOLNÁR IRÉN 1977: Tito elvtárs hozzájárulása a munkásosztály és önigazgatás megerősítéséhez. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 2. sz. Forum Novi Sad o. [5.] MOLNÁR IRÉN ANA TOT 1978: Ricardo Marx Lenin és az időszerű közgazdasági gondolkodás. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 1. sz. Forum Novi Sad. o. n. [6.] MOLNAR, I. 1978: O nekim protivrečnostima naše socialističke revolucije. Udruženi rad. Časopis za društveno-ekonomska pitanja. Ekonomska misao u Titovim delima. Subotica. 1 sz o. [7.] MOLNÁR IRÉN 1978: A küldöttrendszer távlatai politikai rendszerünk további fejlesztésében. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 1. sz. Forum Novi Sad. o. n. [8.] MOLNÁR IRÉN 1978: A politológusok helye és szerepe az önigazgatású társadalomban. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 5. sz. Forum Novi Sad. [9.] MOLNÁR IRÉN 1979: Az anyanyelv az egyetemi oktatásban. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 5. sz. Forum Novi Sad. o. n. [10.] REHAK, L. MOLNAR, I. 1979: Nastava na maternjem jeziku u funkciji zadovoljavanja potreba radnih ljudi udruženog rada i društvene zajednice. In: (szerk. n. n.): Savremena univerzitetska nastava zbornik radova. Udruženje univerzitetskih nastavnika i drugih naučnih radnika SAP Vojvodine, Novi Sad o. [11.] MOLNÁR I. REHÁK L. 1980: Az anyanyelvű oktatás a társult munka dolgozói és a társadalmi közösség szükségletei kielégítésének funkciójában. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 1. sz. Forum Novi Sad o. [12.] MOLNAR, I. UJHELJI, Z. 1980: Koriščenje grafoskopa u obradi teme Funkcionisanje skupštinskog sistema u nastavnoj disciplini samoupravni socijalizam. In: (szerk. n. n.): Pedagoško obrazovanje univerzitetskih nastavnika i saradnika zbornik radova. Udruženje univerzitetskih nastavnika i drugih naučnih radnika SAP Vojvodine, Novi Sad o. [13.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1981: A Szocialista Szövetség idöszerü kérdései. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat sz. Forum Novi Sad o. [14.] GABRIĆ MOLNAR, I. 1981: Sindikalno organizovanje radnika. Materijal za upotrebu Saveza sindikata Subotica. Izdanje Radničkog univerziteta Subotica, Subotica. o. n. [15.] GABRIĆ MOLNAR, I. 1981: Uloga sindikata u razvijanju samoupravljanja u osnovnim organizacijama udruženog rada. Anali Ekonomskog fakulteta. 7. sz. Subotica o. [16.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1982: A szakszervezet szerepe a politikai rendszerben. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat sz. Forum Novi Sad. o. n. [17.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1987: A társadalmi-gazdasági stabilizáció nehézségeiből eredő változások az életmódban. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 6. sz. Forum Novi Sad. o. n. [18.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1988: Az állam szerepe a strukturális válság idején. Egyetemi Szemle. Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest. o. n. [19.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1988: Kisérletek a társadalmi rendszer struktúrális válságának enyhítésére. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 1. sz. Forum Novi Sad. o. n. [20.] GABRIĆ MOLNAR, I. 1989: Dezintegrisanost jugoslovenskog društva sa aspekta političkog sistema. Udruženi rad, Subotica sz o. [21.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1991: A jugoszláv társadalom strukturális válságáról. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat sz. Forum Novi Sad o. [22.] Dr. GABRIC MOLNÁR IRÉN 1992: A szociológia helyzete és távlatai Jugoszláviában. Szociológiai Szemle. 2. sz. Budapest o. 7

8 [23.] GABRIĆ MOLNAR, I. KOVAČ-ŽNIDERŠIČ, R. 1992: Ekološki problemi današnjice sa osvrtom na socijalnu ekologiju. Privredna izgradnja sz. Novi Sad. o. n. [24.] GABRIĆ-MOLNAR, I. 1993: Preduzetništvo i sistemske promene u bivšim socijalističkim zemljama. In: BOLČIĆ, S. MILOŠEVIĆ, B. STANKOVIĆ, F. (szerk.): Preduzetništvo i sociologija. SDS ogranak u Novom Sadu, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odeljenje za sociologiju i filozofiju i Matica srpska, Novi Sad. o. n. [25.] GABRIĆ MOLNAR, I. 1994: Nezaposlenost savremeni problem čoveka. Privredna izgradnja sz. o. n. [26.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1996: A jugoszláv lakosság külföldre távozásának szociológiai vetülete. Szociológiai Szemle. 2. sz. Budapest. 15?. o. [27.] GABRIĆ MOLNAR, I. 1996: Dimenzije i efekti ekonomske migracije jugoslovenskog stanovništva u inostranstvo. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici. sz. n o. [28.] GÁBRITY MOLNÁR, I. 1997: The Sociology of Migration from the Former Yugoslavia Research Notes. New Community. Journal of the Euoropean Research Centre on Migration and Etnic Relations. Community Relations Commission Volume 23, number 1 (January 1997), Editorial office ERCOMER Utrecht Universuty the Netherlands. Published in U.K. on o. [29.] GABRIĆ MOLNAR, I. 1997: Nezaposlenost i nužnost tranzicije u Jugoslaviji. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici. sz. n. o. n. [30.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1997: A nemzeti és vallási tudat egybefonódása a Délvidéken. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat sz. Forum Novi Sad. o. n. [31.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1997: Mi a teendő? Ez a pedagógusoknak és szülőknek szánt folyóirat legyen a magyar nyelvű oktatás minőségi támasza. Új Kép. Pedagógusok és szülők folyóirata. é.n. 2. sz. Szabadka. o. n. [32.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1997: A nemzeti és vallási tudat egybefonódása a Délvidéken. Távlatok. A magyar jezsuiták folyóirata. 6. sz. Szabadka. o. n. [33.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1997: A nemzeti és vallási tudat egybefonódása a Délvidéken. Kisebbségkutatás. 3. sz. Budapest o. [34.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1998: A jugoszláv (vajdasági) lakosság hitéletének alakulása. Multikulturalizmus. KLTE Szociológia Tanszék, Debrecen. o. n. [35.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1998: A fiatalok vallási élete a rendszerváltás idején a Vajdaságban. Új Kép. Pedagógusok és szülők folyóirata. 1. évf. 6. sz. Szabadka. o. n. [36.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1998: Oktatásügyünk alakulása a második világháború után. Új Kép. Pedagógusok és szülők folyóirata. 2. évf. 19. sz. Szabadka. o. n. [37.] GABRIĆ MOLNAR, I. 1999: Ljudski resurs i izbor profesijа. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici. 4. sz o. [38.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1999: Vajdasági magyar tudományosság. In: (szerk. n. n.): Magyar tudomány a Vajdaságban. Tanulmánykötet. Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék. o. n. [39.] GABRIĆ MOLNAR, I. 2000: Obrazovni sistem osnov raslojavanja i artikulisanja ljudskog potencijala. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici. sz. n. o. n. [40.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2001: A vajdasági magyar humán tudományosság és a tudományos műhelyek szerepe. In: (szerk. n. n.): Ezredforduló tanulmánykötet. Forum Intézet, Komárom. o. n. [41.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2001: Munkaerőkutatás Vajdaságban. Regio: kisebbség, politika, társadalom. 4. sz. Budapest. [42.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2001: Nehéz a kisebbségi élet fogyatkozó értelmiséggel. In: (szerk. n. n.): Médiakötet. Enamiké Kft., Budapest. o. n. [43.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2001: A vajdasági magyarok migrációjának hatása a magyarság társadalmi szerkezetére. Kisebbségkutatás. 3. sz. Budapest o. [44.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2002: Mennyire érett ifjúságunk a Vajdaságban? Aracs. A délvidéki magyarság közéleti folyóirata. 2. évf. 3. sz. Szabadka o. [45.] GABRIĆ MOLNAR, I. 2002: Presence of the Patriarchal Pattern in the Market Economy and Business Sphere. In: DOKMANOVIĆ, M. (szerk.): Transition, Privatisation and Women. Women s Centre for Democracy and Human Rights, Subotica o. [46.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2002: Anyanyelvű felsőoktatás a Délvidéken. In: (szerk. n. n.): Nemzetpolitika 2002 A határon túli magyarság évkönyve. Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft., Budapest o. n. [47.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2002: A fiatal értelmiségképzés lehetőségei. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.): Holnaplátók. MTT 5. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka. o. n. 8

9 [48.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN T. MIRNICS ZSUZSANNA 2002: Mozaik Gyorsjelentés. Vajdaság. In: (szerk. n. n.): Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest. o. n. [49.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2003: Értékrend, identitástudat, tolerancia. In: (szerk. n. n.): Térfoglaló. Ifjúsági szerep- és közösségvállalás. MTT 6. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [50.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2003: A munkaerőpiac általános tendenciái Szerbiában (a Vajdaság). In: FÁBRI ISTVÁN (szerk.): Kisebbségi lét és érvényesülés. A magyar lakosság munkaerő-piaci kihívásai a Kárpát-medencében. Lucidus Kiadó, Kisebbségkutatás könyvek, Budapest. o. n. [51.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2003: A vajdasági magyarok elhelyezkedési lehetőségei. In: (szerk. n. n.): A magyar nyelvű oktatási intézmények munkaerő-kihívásai a Kárpát-medencében. Konferenciakiadvány. MÁSZ, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, TLA Közép-Európai Tudományok Központja, Budapest o. [52.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2003: A vajdasági magyarok időszerű médiafogyasztásának jellemzői (jelenségkutatás). Szociográfiai Műhely, Kanizsa. o. n. [53.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2003: A vajdasági lakosok migrácója. In: (szerk. n. n.): Sorskérdéseink tanulmánykötet válogatás a Magyar Szó vasárnapi rovatának írásaiból. Forum, Újvidék. o. n. [54.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2003: Anyanyelvű oktatásunk sorsa a Vajdaságban. Új Kép. Pedagógusok és szülők folyóirata. 4. évf. 20. sz. Szabadka. o. n. [55.] GABRIĆ MOLNAR, I. 2003: Budućnost obrazovanja Mađara u Vojvodini u duhu stručnosti i tolerancije. In: (szerk. n. n.): Zbornik savetovanja o obrazovanju na manjinskim jezicima u Vojvodini. Pedagoški Savet, Panonija, Novi Sad. o. n. [56.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2003: Vándorlások a Vajdaságban és a Vajdaságból. In: SZÖLLŐSY PÁL BALLA BÁLINT (szerk.): Európa keresztútjain. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 33 éve. Basel Budapest o. [57.] GABRIĆ MOLNAR, I. 2003: Značaj obrazovnog sistema ali i posebnog selektiranja talenata i uspešnih kadrova u društvu. In: (szerk. n. n.): Almanah. Fondacije Put ka znanju. Skupština Opština Subotica, Grafoprodukt, Subotica. o. n. [58.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2003: A szociológiai és szociográfiai kutatások közeledése a Vajdaságban. In: (szerk. n. n.): Adryantól Adorjánig. Szociográfiai műhelytanulmányok 1. Szociográfai Műhely. Logos Grafikai Műhely, Tóthfalu o. [59.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2003: Régiók Jugoszláviában. In: ÁBRAHÁM BARNA GEREBEN FERENC STEKOVICS RITA (szerk.): Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában. Regionális és Kisebbségi Kultúrák Kutatóműhelye, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Európa-Tudományok Központja, Piliscsaba o. [60.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2003: Az 1989 utáni politikai törésvonalak Jugoszláviában. In: ÁBRAHÁM BARNA GEREBEN FERENC STEKOVICS RITA (szerk.): Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában. Regionális és Kisebbségi Kultúrák Kutatóműhelye, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Európa-Tudományok Központja, Piliscsaba o. [61.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2003: Kisebbségi jogok Szerbiában. Civil Forum. Civil társadalmi lap. 4. évf. 3. sz. Románia. o. n. [62.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2003: Vándorlások a déli végeken. Távlatok 2. A Nyitott Távlatok civil szervezet folyóirata. 1. évf. 2. sz. Szabadka o. [63.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2003: Anyanyelvű felsőoktatás feltételei a Vajdaságban. In: (szerk. n. n.): A vajdasági magyar felsőoktatási konferencia. Magyar Nemzeti Tanács, Szabadka. o. n. [64.] BERÉNYI DÉNES BENDA ISTVÁN BÍRÓ A. ZOLTÁN EGYED ALBERT FISCHER FÜLÖP ILDIKÓ GÁBRITY MOLNÁR IRÉN HARDI TAMÁS KECSKÉS MIHÁLY KOZMA TAMÁS KULCSÁR SZABÓ ENIKŐ OROSZ ILDIKÓ TARNÓCZY MARIANN TÓTH KÁROLY TÓTH PÁL PÉTER UJVÁRY GÁBOR 2004: A határon túli magyar felsőoktatási és kutatásfejlesztési tevékenység támogatásának vizsgálata, elsősorban hazai és külföldi humán erőforrások bevonásával. Budapest. 77. o. [65.] GABRIĆ MOLNAR, I. BEREŠ, Z. DENČ, T. 2004: Računare u škole. Misao. Revija za obrazovanje i kulturu. Novi Sad o. [66.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN T. MIRNICS ZSUZSANNA 2004: Mennyire érett ifjúságunk a Vajdaságban? In: (szerk. n. n.): Határok szabdalta közérzet. Antológia az Aracs folyóirat írásaiból. Aracs könyvek 2. Logos Garfikai Műhely, Tóthfalu o. 9

10 [67.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2004: A vajdasági magyar felsőoktatás helyzete és intézményfejlesztésének időszerű problémái. Debreceni Szemle. Tudomány. Kultúra. 2. sz. Debrecen o. [68.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2004: A vajdasági magyar oktatási intézmények összehangolása, mint az értelmiségi utánpótlás feltétele. Aracs. A délvidéki magyarság közéleti folyóirata. évf. n. 2. sz. Szabadka o. [69.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2004: A vallás és az egyház a vajdasági magyarság körében. Távlatok 3. A Nyitott Távlatok civil szervezet folyóirata. 2. évf. 1. sz. Szabadka o. [70.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2004: A vajdasági magyar tanulóifjúság iskolai szintje. Forum Társadalomtudományi Szemle. 2. sz. Komárom o. [71.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2005: Magyar vagy multietnikus egyetem alapításának indoklása Vajdaságban. In: KONTRA MIKLÓS (szerk.): Sült galamb? Magyar egyetemi tankönyvpolitika. Forum, Somorja Dunaszerdahely o. [72.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2005: A Domus és doktori ösztöndíjak, valamint a magyarországi kihelyezett tagozatokról szóló vajdasági kutatásról, hozzászólás. In: BIRÓ A. ZOLTÁN (szerk.): A magyаrországi felsőoktatási és kutatási támgatások hasznosulása az egyes magyar kisebbségi régiókban. Kerekasztal konferencia kiadvány. Sapientia EMTE, Műszaki és Társadalomtudományok Kar, Csikszereda o. [73.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2005: A magyarországi felsőoktatási és K+F támogatások fogadtatása a vajdasági magyar kisebbségi és a többségi társadalomban, hozzászólás. In: BIRÓ A. ZOLTÁN (szerk.): A magyаrországi felsőoktatási és kutatási támgatások hasznosulása az egyes magyar kisebbségi régiókban. Kerekasztal konferencia kiadvány. Sapientia EMTE, Műszaki és Társadalomtudományok Kar, Csikszereda o. [74.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2005: A magyar nyelvű tudományos könyvkiadás a Vajdaságban az utóbbi másfél évtizedben. In: SIMON ATTILA (szerk.): A határon túli magyar tudományos könyvkiadás. Nostra Tempora 12. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja Dunaszerdahely o. [75.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2005: A délvidéki magyarok és a média (jelenségkutatás). Aracs. A délvidéki magyarság közéleti folyóirata. 5. évf. 2. sz. Szabadka o. [76.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2005: Van-e a délvidéki értelmiségnek vallásos magatartása? Aracs. A délvidéki magyarság közéleti folyóirata. 5. évf sz. Szabadka o. [77.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2005: Mit értünk szórványmagyarság alatt Vajdaságban? Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 35. évf. 3. sz. Forum Újvidék o. [78.] GABRIĆ MOLNAR, I. 2005: National or Regional Identity? In: PARAĆ DAMJANOVIĆ, S. (szerk.): Essays on Regionalisation 2. Vojvodina a Multiethnic and Multicultural Region in Cross- Border and Euro-Regional Co-operation. Local Democracy Agency, Subotica o. [79.] GABRIĆ MOLNAR, I. 2006: Škola kao most između porodica i društva. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici. 15. sz o. [80.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2006: Akkreditáció Szerbia-Montenegróban. In: KOZMA TAMÁS RÉBAY MAGDOLNA (szerk.): A felsőoktatási akkreditáció Közép-Európában. Felsőoktatási Kutatóintézet, ÚM Könyvkiadó, Budapest o. [81.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2006: A vajdasági magyar felsőoktatás szerveződése. In: JUHÁSZ ERIKA (szerk.): Régió és oktatás. A Regionális egyetem kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete. Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Debrecen o. [82.] GABRIĆ MOLNAR, I 2006: Vitalne karakteristike, obrazovna struktura i perspektiva vojvođanskih Mađara. In: (szerk. n. n.): Zbornik Matice Srpske za društvene nauke Novi Sad o. [83.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2006: Felszámolhatók a felsőoktatás kerékkötői? Aracs. A délvidéki magyarság közéleti folyóirata. 6. évf. 3. sz. Szabadka o. [84.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2006: Oktatáskutatás a Vajdaságban: a magyar felsőoktatás eredményei. In: (szerk. n. n.): Tudományos konferencia az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság megalakulásának 10. évfordulója alkalmából. [2006. május 10.] MTA MTK EB kiadványai 13. Budapest o. [85.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2006: Kertészképzés a Vajdaságban. In: 10 éves a kertészmérnökképzés Zentán Corvinus Egyetem Budapest, Thurzó Lajos Közművelődési Központ, Kertészek Egyesülete Zenta, Zenta o. [86.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2006: A Bolognai folyamat és a felsőoktatás szerveződése. In: (szerk. n. n.): Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Évkönyve Újvidéki Egyetem, MTTK, Szabadka o. 10

11 [87.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2007: Oktatásunk: élhetőbb életet a szülőföldön. Kutatási alapgondolatok, hipotézisek. In: (szerk. n. n.): Magyar Szó Lapkiadó Kft évi Naptára. Forum, Újvidék o. [88.] GABRIĆ MOLNAR, I. 2007: Perspektiva vojvođanskih Mađara vitalne karakteristike i uslovi obrazovanja. In: STANOVČIĆ, V. (szerk.): Položaj nacionalnih manjina u Srbiji. SANU, Odelenje društvenih nauka. Međuodelenjski odbor za proučavanje nacionalnih manjina i ljudskih prava. Knjiga 120. Beograd o. [89.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2007: A jövő záloga. Szabadka felsőoktatásának jelene és jövője. Szeged. Várostörténeti, kulturális és közéleti magazin. 19. évf. 3. sz o. [90.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2007: Megmaradás, avagy továbbtanulási lehetőségek és szándékok a Vajdaságban etnikai magatartásvizsgálat. In: KUPA LÁSZLÓ (szerk.): Tájak, tájegységek, etnikai kisebbségek Közép-Európában. Konferenciakötet. B&D Stúdió, Pécs o. [91.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2007: Kisebbség- és oktatáskutatások a Vajdaságban, az MTT 15 éves tevékenységében. In: PAPP RICHÁRD (szerk.): Délvidék/Vajdaság. Társadalomtudományi tanulmányok. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta o. [92.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2007: Vajdasági magyar fiatal diplomások karrierje, migrációja, felnőttoktatási igényei. In: MANDEL KINGA CSATA ZSOMBOR (szerk.): Karrierutak vagy parkolópályák? Friss diplomások karrierje, migrációja, felnőttoktatási igényei a Kárpát-medencében. Budapest o. Apáczai Közalapítvány honlapja: [2007. december 31.] [93.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2007: A délvidéki magyarok regionalis tudata. Aracs. A délvidéki magyarság közéleti folyóirata. 7. évf. 4. sz. Szabadka o. [94.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2007: Határon átívelő tudomány/oktatás. Új Kép. Pedagógusok és szülők folyóirata. 9. évf sz. Szabadka o. [95.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2007: Oktatáskutatási térségek. A közgazdasági és szociológiai tudományok oktatása és a kutatások perspektívája Vajdaságban. In: SZALMA JÓZSEF (szerk.): A délvidéki magyar tudományosság. Vajdasági Magyar Tudományos Társaság. Atlantis, Újvidék o. [96.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2007: A kulturális érintkezések hatása a fiatalok magatartására (vajdasági tapasztalatok). In: (szerk. n. n.): Kultúra Művészet Társadalom a globalizálódó világban. Konferenciakötet. SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet, Szeged o. [97.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2007: A vajdasági magyarok regionális tudata. In: SZÓNOKY ANCSIN GABRIELLA PÁL VIKTOR KARANCSI ZOLTÁN (szerk.): A határok kutatója. Tanulmánykötet Pál Ágnes tiszteletére. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [98.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2007: Friss diplomások karrierútja és esélyei a Vajdaságban. Kitekintés. Perspective. Tudományos és kulturális folyóirat. 11. évf. 12. sz o. [99.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN RÁC LÍVIA 2007: Vajdaság (Szerbia). In: PAPP Z. ATTILA VERES VALÉR (szerk.): Kárpát Panel A Kárpát-medencei magyarok társadalmi helyzete és perspektívái. Gyorsjelentés. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest o. [100.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2008: A bolognai folyamat és a felsőoktatás reformja. In: (szerk. n. n.): Felsőoktatási tájékoztató 2008/2009. VAMADISZ. Szegedi Tudományegyetem Polgáraiért Alapítvány, Szeged o. [101.] GABRIĆ MOLNAR, I. 2008: Karakteristike ljudskog resursa u regionu. Demografske promene i migracije u Vojvodini i susednim regionima. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici. 19. sz o. [102.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2008: A szerbiai és a vajdasági civil társadalom és civil szektor. In: (szerk. n. n.): Vajdasági betekintő. EIKKA, Európai Ifjúsági Kutató-, Szervezetfejlesztő és Kommunikációs Központ, Szeged Szabadka o. [103.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2008: Vajdaság népességmozgása az utóbbi fél évszázadban. Közép-Európai Közlemények. Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata. 1. évf. 2. sz. Szeged o. [104.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2008: A délvidéki identitástudat nyomában. In: PAPP RICHÁRD SZARKA LÁSZLÓ (szerk.): Bennünk élő multjaink. Történelmi tudat kulturális emlékezet. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta o. [105.] GÁBRITY MOLNÁR, I. 2008: Higher Educational Chances in Vojvodina Ethnical Research. In: HAMMER, E. KUPA, L. (szerk.): Ethno-Kulturelle Begegnungen in Mittel- und Osteuropa. Socialia, Studienreihe Soziologische Forschungsergebnisse, Band 94. Verlag Dr. Kovac, Hamburg o. [106.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2008: Népességmozgás térségünk jövőképe. Aracs. A délvidéki magyarság közéleti folyóirata. 8. évf. 4. sz. Szabadka o. 11

12 [107.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2008: Oktatásügyünk és a friss diplomások esélyei a Vajdaságban. In: SZALMA JÓZSEF (szerk.): A magyar tudomány napja a Délvidéken konferenciakötet. Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Atlantis, Újvidék o. [108.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: Kisebbségi autonómia-törekvések a Vajdaságban. A tartomány új alapokmányának tükrében. In: KUPA LÁSZLÓ (szerk.): Kisebbségi autonómia-törekvések Közép- Európában a múltban és a jelenben konferenciakötet. Pécsi Tudományegyetem, Bookmaster Kft., BD Stúdió, Pécs o. [109.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: Tehetséges tanár a tehetséggondozás szolgálatában. In: (szerk. n. n.): A tehetségek szolgálatában. I. nemzetközi tehetséggondozó konferencia. Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért, Zenta o. [110.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: Magyar közoktatási intézmények részvétele a vajdasági felnőttoktatásban. In: SARNYAI KÁROLY (szerk.): Esélyt adó felnőttképzés. Cnesa Oktatási Művelődési Intézet, Magyarkanizsa o. [111.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: A felsőoktatás reformja és a bolognai elvek. In: (szerk. n. n.): Felsőoktatási tájékoztató 2009/2010. VAMADISZ, Szabadka Újvidék o. [112.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: Az oktatás és identitás. Új Kép. Pedagógusok és szülők folyóirata. Évf. n sz. Szabadka o. [113.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: Oktatási reformfolyamatok Szerbiában. In: (szerk. n. n.): A tanítóképzés jövőképe. II. nemzetközi tudományos konferencián elhangzott munkák gyűjteménye. Forum, Újvidéki Egyetem MTTK, Szabadka o. [114.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: Továbbképzési esélyek a kisebbségi létben a vajdasági magyarok esélyegyenlőségének példáján. In: (szerk. n. n.): Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az oktatásban. I. Általános kérdések (anya)nyelvi oktatás. Forum, Újvidéki Egyetem, MTTK, Szabadka o. [115.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: Oktatásszervezés a Vajdaságban. Kultúra és Közösség. Művelődéstörténeti folyóirat. 13. évf. 2. sz o. [116.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: A vajdasági magyarok és az EU. Közép-Európai Közlemények. Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata. 2. évf sz. Szeged o. [117.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: Az oktatás és felnőttképzés szerepe a Vajdaságban. In: SZIRMAI ÉVA ÚJVÁRI EDIT (szerk.): Nemzetiségi Nemzeti Európai identitás. Konferenciakiadvány, CD. SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézete, Szeged. o. n. [118.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: A regionális identitás és az Európa-orientáltság összefüggései a Vajdaságban generációk a tájtudatról és az EU-ról. In: JANCSÁK CSABA (szerk.): Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. Belvedere Meridionale, Szeged o. [119.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: Képzési igények és kínálatok térszerkezete. In: SOMOGYI SÁNDOR GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.): Évkönyv Regionális Tudományi Társaság, Szabadka o. [120.] SOMOGYI SÁNDOR GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: Elégedettség elégedettlenség néhány jellemzője Vajdaság északi részén. The Central European Journal of Regional Development and Tourism. 1. évf. 1. sz. online o. [121.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2010: A tehetségápolás esélyt jelent. Új Kép. Pedagógusok és szülők folyóirata. 13. évf sz. Szabadka. o. n. [122.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2010: A menekültek betelepülésével a Vajdaság már nem ugyanaz. Aracs. A délvidéki magyarság közéleti folyóirata. 10. évf. 1. sz. Szabadka o. [123.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2010: A vajdasági magyarok emigrációs motivumai. In: KUPA LÁSZLÓ (szerk.): Vándorló kisebbségek. Etnikai migrációs folyamatok Közép-Európában történeti és jelenkori metszetben. Pécsi Tudományegyetem, Bookmaster Kft., Pécs o. [124.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2010: A magyarok regionális tudata és európai orientáltsága a Vajdaságban. In: TAKÁCS ZOLTÁN RICZ ANDRÁS (szerk.): Lendületben a regionális tudományig. Tiszteletkötet Dr. Somogyi Sándor részére. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka o. [125.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN: A vallásgyakorlás jellemzői Vajdaságban. In: PASKÓ CSABA BOGNER ISTVÁN BÉRES ZOLTÁN (szerk.): Vajdasági Pax Romana Évkönyv Pax Romana, Szabadka o. [126.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN CSÁNYI ERZSÉBET TAKÁCS MÁRTA 2010: A magyar tudományos hálózat szereplői, működése, teljesítménye és együttműködési lehetőségei Szerbiában. In: FEDINEC CSILLA (szerk.): Magyar-magyar interdiszciplináris kutatások, intézményi együttműködések lehetősége. MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága, Budapest o. 12

13 [127.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN SOMOGYI SÁNDOR TAKÁCS ZOLTÁN RICZ ANDRÁS VERÉB MISKOLCZI ZSÓFIA CSÍSZÁR MOLNÁR ANNA 2010: Felnőttképzési koncepció a vajdasági szórványban élő magyarok számára. In: SOMOGYI SÁNDOR (szerk.): Évkönyv Regionális Tudományi Társaság, Szabadka o. [128.] RICZ ANDRÁS GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2010: A Vajdaság régiókapcsolatai a Dél-Alfölddel. In: SOÓS EDIT FEJES ZSUZSANNA (szerk.): Régió a hármashatár mentén. SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, Politológiai Tanszék, Szeged o. [129.] SOMOGYI SÁNDOR RICZ ANDRÁS KAJÁRI KAROLINA GÁBRITY MOLNÁR IRÉN LAKNTER ZOLTÁN TAKÁCS ZOLTÁN CSISZÁR-MOLNÁR ANNA 2010: Strukturne karakteristike i potencijali razvoja ljudskih resursa vezano za proces pridruživanja EU u severnom delu Autonomne Pokrajine Vojvodine (Subotica, Bačka Topola, Mali Iđoš, Kanjiža, Senta, Ada, Bečej, Čoka). In: SOMOGYI SÁNDOR (szerk.): Évkönyv Regionális Tudományi Társaság, Szabadka o. [130.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2011: Az interetnikus konfliktusokról Vajdaságban 10 évvel a délszláv háború után. In: KUPA LÁSZLÓ (szerk.): Görbe háttal. Interetnikus konfliktusok Közép- Európában a múltban és a jelenben. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Virágmandula Kft, Pécs o. [131.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2011: A vajdasági magyar kutatók és tudósok tevékenységéről és esélyeiről. Új Kép. Pedagógusok és szülők folyóirata. 14. évf sz. Szabadka. o. n. [132.] GÁBRITY MOLNÁR, I. 2011: The Motives for Emigration of Hungarians in Vojvodina. In: GERNER, ZS. KUPA. L. (szerk.): Minderheitendasein in Mittel- und Osteuropa interdisziplinär betrachtet. Socialia, Studienreihe Soziologische Forschungsergebnisse. Band 113. Verlag Dr. Kovac, Hamburg o. [133.] GÁBRITY MOLNÁR, I. 2011: The Bologna Process in Serbia. In: KOZMA, T. RÉBAY, M. SZOLÁR, É. (szerk.): The Bologna Process in Central and Eastern Europe. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden. o. n. [134.] GABRIĆ MOLNAR, I. 2011: Istraživanje kvaliteta života na severu Vojvodine. In: OCIĆ, Č. (szerk.): Zbornik Matice Srpske za društvene nauke sz. Novi Sad o. [135.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2011: Emlékezés Rehák Lászlóra munkatársként. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. évf. n. 2. sz. Forum Novi Sad o. [136.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2011: A vajdasági magyarlakta térség felzárkózásának az esélye. Közép-Európai Közlemények. Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata. 4. évf sz. ( sz.) o. [137.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2011: Vajdaság népességének háború okozta attitűdjei. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.): Magyarságkutatás Vajdaságban. MTT 14. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [138.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN CSÁNYI ERZSÉBET 2011: A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács. In: FEDINEC CSILLA TARNÓCZY MARIANN (szerk.): Nemzeti önismeret. Az MTA Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának tevékenységéről MTA, Budapest o. [139.] SÁNDOR SOMOGYI, ANDRÁS RICZ, KAROLINA KAJÁRI, IRÉN GÁBRITY MOLNÁR, ZOLTÁN LAKNER, ZOLTÁN TAKÁCS, ANNA MOLNÁR 2011: Strukturne karakteristike i potencijali razvoja ljudskih resursa za proces pridruživanja EU u severnom delu Automne Pokrajine Vojvodine. In: DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT 3:(2) o. [140.] PÉICS HSJNALKA GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2011: A magyar nyelvű természettudományos oktatás és tanárképzés helyzete Vajdaságban, In: TASNÁDI PÉTER (főszerk.): A természettudomány tanítása korszerűen és vonzóan nemzetközi konferencia kiadványa. Motiváció, tehetséggondozás, tanárképzés Nemzetközi szeminárium magyarul tanító tanárok számára augusztus Eötvös Loránd Tudományegyetem, Info Park Alapítvány Budapest. ELTE Természettudományi Oktatásmódszertani Centrum, Budapest o. [141.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN CSÁNYI ERZSÉBET TAKÁCS MÁRTA 2011: A magyar tudományos hálózat szereplői Vajdaságban. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.): Magyarságkutatás Vajdaságban. MTT 14. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [142.] WASTL-WALTER, D. CVETANOVIĆ, M. ERŐSS, Á. FILEP, B. GÁBRITY, E. GÁBRITY- MOLNÁR, I. KICOŠEV, S. KOCSIS, K. NAGY, I. RÁCZ, K. TAKÁCS, Z. TÁTRAI, P. VÁRADI, M. M. 2011: Transnationale Migration und grenzüberschreitende Mobilität als Einflussgrößen der Regionalentwicklung im ungarisch-serbischen Grenzraum. In: JANSCHITZ, S. LIEB, G. K. (szerk.): Nachhaltigkeit. Regionalentwicklung. Tourismus. Festschrift zum 60. Geburtstag 13

14 von Friedrich M. Zimmermann. Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung. Band. 46. sz. Karl Franzens-Universität Graz, Institut für Geographie und Raumforschung, Graz o. [143.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2012: A magyar nyelvű (felső)oktatás helyzete és esélyei a Vajdaságban. Társadalmi Együttélés. A kisebbségi lét dimenziói. Interdiszciplináris e-folyóirat. 1. sz. [144.] TAKÁCS ZOLTÁN GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2012: Karrierutak, érvényesülési pályák, emigráció a vajdasági magyar doktoranduszok körében. In: TAKÁCS MÁRTA (szerk.): Évkönyv. ÚE MTTK, Szabadka. 7. évf. 1. sz o. [145.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2012: Lehet újat mondani a magyar nyelvű (felső)oktatás esélyeiről Vajdaságban? In. MIHÁLYI KATALIN (szerk.) Kilátó, LL évf. 35. szám. Magyar Szó, Újvidék, , 24, 08. o. [146.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2012: A szerb-magyar határon átívelő migrációs életvitel. In: BENCE ERIKA (szerk.) Létünk 2012/4. Forum Újvidék, o. [147.] TAKÁCS ZOLTÁN GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2012: PhD. karrier-utak, érvényesülési pályák, emigráció a vajdasági magyar doktoranduszok körében, In: FRANCIŠKOVIĆ DRAGANA, HÓZSA ÉVA (szerk.): Évkönyv, Tanulmány gyűjtemény. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka o. [148.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2012: A szerb-magyar határ két oldalán levő területek és lakosok közötti kapcsolatok esélye és gyakorlata. In: PACZOLAY PÉTER (főszerk.) Dieip Jog- és Politikatudományi folyóirat. (6. évf.) 3. sz. Szegedi Tudományegyetem Jogtudományi Kar Politológia Tanszék folyóirata. De iurisprudentia et iure publico, Szeged o. [149.] TÁTRAI PATRIK, KOCSIS KÁROLY, GÁBRITY MOLNÁR IRÉN, TAKÁCS ZOLTÁN 2012: A Vajdaságot érintő migráció és annak történeti előzményei (The migration concerning Vojvodina and its historical preliminaries). In: Dr. BARTA GYÖRGYI (főszerkesztő), Itthonok-otthonok új otthonok: migráns élethelyzetek a Vajdaságban és Magyarországon a délszláv háború után. Tér és Társadalom/Space and Society, Volume/évf.: 27, Number/szám: 2. MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete/Journal of CERSHAS Institute for Regional Studies. Budapest o. [150.] VÁRADI MONIKA MÁRIA, DORIS WASTL-WALTER, FILEP BÉLA, GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2013: Bevezető: utak és úton levők (Introduction: ways of migration and people on the move). In: Dr. BARTA GYÖRGYI (főszerkesztő), Itthonok-otthonok új otthonok: migráns élethelyzetek a Vajdaságban és Magyarországon a délszláv háború után. Tér és Társadalom/Space and Society, 27 évf, 2. szám. MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete/Journal of CERSHAS Institute for Regional Studies Budapest o. [151.] DORIS, WASTL-WALTER IRÉN, GÁBRITY-MOLNÁR BÉLA, FILEP ZOLTÁN, TAKÁCS: Integrating Transnational Migrants in Vojvodina Summary and Preliminary Report on the Research Project Integrating (Trans-) National Migrants in Transition States (TRANSMIG ). In: SÁNDOR SOMOGYI, Ph.D. (editor in chief) DETUROPE. THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM Vol. 5 Issue Review o. [152.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2013: A magyar nyelvű felsőoktatás és a munkaerőpiac a Vajdaságban. In: Felsőoktatás és munkaerőpiac Eszményektől a kompetenciák felé, DARVAI TIBOR (szerk.), SETUP Belvedere Meridionale Szeged o. [153.] IRÉN GÁBRITY MOLNÁR, KÁROLY KOCSIS, ZOLTÁN TAKÁCS, PATRIK TÁTRAI: Migrationsprozesse in der Vojvodina und ihre Vorgeschichte (Migrációs folyamatok történelme a Vajdaságban; Istorija migracijskih tokova u Vojvodini). In: Béla Filep, Monika M. Váradi, Martin Walter, Rudolf Wastl (szerk.): GRENZÜBERSCHREITENDE NACHBARSCHAFTEN (Határkeresztező városrészek). Klagenfurter Geographische Schriften Heft 29 (2013) Herausgeber und Verleger: Institut für Geographie und Regionalforschung der Alpen Adria Universiät Klagenfurt. Österreich o. [154.] Dr. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2013: Tudósképzés és kutatói műhelyek szereplői Vajdaságban. INSTRUCTIONAL ARTICLE In: Dr. Bence Erika (szerk.): Tudósképzés és kutatói műhelyek a felsőoktatásban Mentori-doktoranduszi konferencia. Virtuális szekció. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. Kutatói műhelyek. Forum, Újvidék. CD publikáció o. [155.] Dr. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2014: Következetesen az élet színpadán/dosledno na pozornici života (portret). In: Káich Katalin: A kölcsönösség színpadtere/scena uzajamnosti. Jugoslovenska 14

15 dramska književnost na scenama mađarskih pozorišta u Vojvodini ( ). Vajdasági színházmúzeum/pozorišni muzej Vojvodine, Novi Sad , o. [156.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2014: Az ifjúságkutatások a Vajdaságban, In. BALI JÁNOS, MARELYIN KISS JÓZSEF (szerk.) Metszetek. Külhoni magyar ifjúságkutatás 2014, Nemzetstratégiai Akadémia, Kárpát-haza Szemle 6. Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest o. [157.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2014: Felsőoktatási esélyek kisebbségi létben, Vajdaságban. In: GRÓF ANNAMÁRIA, N. CSÁSZI ILDIKÓ, SZOTÁK SZILVIA (szerk.): Sokszínű nelvészet nyelvi sokszínűség a 21. század elején, Tinta Könyvkiadó UMIZ Imre Samu Nyelvi Intézet kiadványai III. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 165. Budapest Alsóőr o. [158.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2014: A vajdasági szórványság útkeresése, In: HAVASSY PÉTER PÁL (szerk.): Szórványkollégiumok a Kárpát-medencében, Kárpát-haza Fejlesztési Műhely, Kárpáthaza Napló 3. Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest o. [159.] GABRIĆ-MOLNAR IREN, SLAVIĆ AGNEŠ 2014: The impact of emigration from Serbia to Hungary on the Human resources of Vojvodina. (Review scientific paper) In: ČASLAV OCIĆ, BRANISLAV S. ĐURĐEV i DANIJELA ARSENOVIĆ (szerk.), Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 148 (3/2014), Matica srpska, Novi Sad o. [160.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN, ÁGYAS RÉKA 2014: A vajdasági magyar fiatalok karrierútállomásai, In: BALI JÁNOS, MARELYIN KISS JÓZSEF (szerk.): Külhoni magyar ifjúságkutatás 2014, Metszetek II. Nemzetstratégiai Akadémia, Kárpát-haza Szemle 7. Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest o. Könyvbemutatók, kritikák folyóiratokban [1.] MOLNÁR IRÉN 1975: Kulcsár Kálmán a politikai és jogszociológiáról. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 2. sz. Forum Újvidék. [2.] MOLNÁR IRÉN 1975: Ratkov A.: a tudományos megismerés anatómiájáról. Bevezetés a logikába és a tudományos módszertanba. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 5. sz. Forum Újvidék. [3.] MOLNÁR IRÉN 1976: A szlovén szakszociológia Dr. Bogdan Kavčić műveinek tükrében. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 6. sz. Forum Újvidék. [4.] MOLNÁR IRÉN 1977: A szociológia szakágazatainak helyzete és időszerű problémái Magyarországon. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 6. sz. Forum Újvidék. [5.] MOLNÁR IRÉN 1979: Az önigazgatás időszerű kérdései a Savremenost évi számaiban. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 1. sz. Forum Újvidék. [6.] MOLNÁR IRÉN 1979: Smiljković R. könyve: Društveno-političke organizacije u SFRJ. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 5. sz. Forum Újvidék. [7.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1980: Dr. Atila Sam: Kriza i subjekt revolucije. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat sz. Forum Újvidék. [8.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1982: Állam, hatalom, szocializmus Nicolas Pulantras könyvében. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat sz. Forum Újvidék. [9.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1982: Savremenost broj 6/82. folyóiratbemutató. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 6. sz. Forum Újvidék. [10.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1983: Az ember, a történelem és a társadalom marxista felfogása. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 2. sz. Forum Újvidék. [11.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1984: Dr. Neca Jovanov: Dijagnoza samoupravljanja. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 2. sz. Forum Újvidék. [12.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1985: Lukács György nézetei a fasizmusról. Prikaz knjige Sziklai László-a: Lukács és a fasizmus kora. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 6. sz. Forum Újvidék. [13.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1987: Hol tartunk a munkaerkölcs terén? Radni moral könyv bemutatása Dr. Danila Ž. Marković. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat sz. Forum Újvidék. [14.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1992: Szelényi Iván könyvének bemutatása. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 1. sz. Forum Újvidék. [15.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1992: Replika társadalomkiritikai folyóirat bemutatása. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 1. sz. Forum Újvidék. 15

16 [16.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1996: Biacsi Antal: Fogyunk, fogyatkozunk. Üzenet sz. Szabadka. [17.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2008: Magyar tudományos folyóiratok a környező országokban. Debreceni Szemle. Tudomány. Kultúra. 1. sz. Debrecen. Recenziók és szaklektorálás [1.] PAPP GYÖRGY (szerk.) 2004: Adryantól Adorjánig szociográfiai műhelytaulmányok. Logos Grafikai Műhely, Tóthfalu. [2.] HAJNAL VIRÁG PAPP RICHÁRD (szerk.) 2004: Mint leveleket a vihar Kulturális antropológiai tanulmányok. Gemma könyvsorozat. Forum, Újvidék. [3.] (szerk. n. n.) 2009: A tehetségek szolgálatában. I. nemzetközi tehetséggondozó konferencia. Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért, Zenta. [4.] MIRNICS ZSUZSANNA 2009: Gyermekekről nevelőknek. Tankönyv 7. Újvidéki Egyetem, MTTK, Forum, Újvidék Szabadka. [5.] HÓZSA ÉVA HORVÁTH FUTÓ HARGITA 2008: Kapcsolatok és kibontások. Kód irodalom kultúra régió III. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék. [6.] KATASZTER 2011: Kárpát-medence magyar oktatási és tudományos intézményeinek adatbázisa. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest. [7.] POÓR, J. FARKAS, F. ENGLE, A. D. 2012: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Research Monograph. Budapest. Újságok, napi- és hetilapok [1.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN: A marxista világnézetröl, ideológiáról népszerűen. Magyar Szó. Napilap. Forum Újvidék. [1984. november 10.] [2.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN: Titoizmus. 7 Nap. Hetilap. [1989. május 4.] [3.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN: Az értelmiség útkeresése. Magyar Szó. Napilap. Forum Újvidék. [1991. október 27.] [4.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN: Társadalomkutatás Csantavér lakosságának körében. Csantavéri Újság. [1988. október 15.] [5.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN: A külföldre távozás és a menekülthullámok motívumai. Magyar Szó. Napilap. Forum Újvidék. [2000. április 1.] [6.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN: A vajdasági lakosok migrációja. Belső vándormozgalmak etnikai jellemzése. Magyar Szó. Napilap. Forum Újvidék. [2001. április 29 május 2.] [7.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2008: Gazdasági erősségünk/erőtlenségünk tájtudata Vajdaságban. Magyar Szó. Napilap. Forum Újvidék. [2008. augusztus ] [8.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN: Oktatási reformfolyamatok. Felnőttképzés kulcskérdései Szerbiában. Magyar Szó. Napilap. Forum Újvidék. [2008. szeptember 1 8.] [9.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN: Médiafogyasztási szokások és igények Vajdaságban. Magyar Szó. Napilap. Forum Újvidék. [2008. október 13.] [10.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN: Szigorodó követelmények. Magyar Szó. Napilap. Forum Újvidék. [2008. november ] [11.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN: Létérdekük az önbizalom-fejlesztés. Magyar Szó. Napilap. Forum Újvidék. [2011. június ] [12.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN: A személy hitelessége fontos egy közösség felépítésében. A hitelesség megvalósulási formái. Magyar Szó. Napilap. Forum Újvidék. [2011. augusztus 18.] [13.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN: Kapcsolatok a szerb magyar határ mentén. Magyar Szó. Napilap. Forum Újvidék. [2011. október 1.] Tudományos tanácskozásokon elhangzott előadások, felszólalások [1.] Značaj života Dimitrije Tucovića. Előadás tanácskozáson: Javni skup studentskih stručno-naučnih grupa za sociologiju. Ekonomski fakultet Subotica, Katedra za sociologiju, Radnički univerzitet. [JSZSZK: Szabadka; októbere] [2.] Karakteristika države i pitanje odumiranja države u Marksovom delu Kritika gotskog programa. Előadás tanácskozáson: Stručno-naučni skup u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Subotici. Radnički univerzitet. [JSZSZK: Szabadka; áprilisa] 16

17 [3.] Perspektive obrazovanja ekonomista u svetlu opštih marksističkih disciplina. Nemzetközi tanácskozás: Međunarodni naučni skup Obrazovanje ekonomista za sutra (koautor). Ekonomski fakultet u Subotici. [JSZSZK: Szabadka; október ] [4.] Noviji rezultati u istraživanju načina života kao obuhvatnijeg oblika sociologije potrošnje kod nas i u svetu. Előadás tanácskozáson: Naučni skup Ekonomskog fakulteta u Subotici: Stremljenja i ostvarenja. [JSZSZK: Szabadka; október 23.] [5.] Aktuelnosti Rikardovih stavova o oporezivanju u današnjim uslovima (előadók: BERENJI, A. MOLNAR, I.). Nemzetközi tanácskozás: Rikardo Marks Lenjin i savremena ekonomska misao. Crnogorska akademija nauke i umetnosti. [Montenegró: Herceg Novi; október ] [6.] Borba protiv devijacije u Titovim delima. Előadás tanácskozáson: Naučni skup Ekonomska misao J. B. Tita u njegovim delima, u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Subotici. [JSZSZK: Szabadka; november 24.] [7.] Nastava na maternjem jeziku u funkciji zadovoljavanja potreba radnih ljudi udruženog rada i društvene zajednice (előadók: REHAK, L. MOLNAR, I.). Előadás tanácskozáson: Stručni skup Savremena univerzitetska nastava, u organizaciji Univerzitetskih nastavnika i drugih naučnih radnika u Vojvodini. [JSZSZK: Novi Sad; március ] [8.] Koriščenje grafoskopa u doradi teme Funkcionisanje skupštinskog sistema u nastavnoj disciplini Samoupravni socijalizam (előadók: MOLNAR, I. UJHELJI, Z.). Előadás tanácskozáson: Naučni skup Pedagoško obrazovanje univerzitetskih nastavnika Vojvodine. Vajdasági Egyetemi Tanárok Szakegyesülete. [JSZSZK: Szabadka; október 5 6.] [9.] Uloga sindikata u razvijanju samoupravljanja u organizacijama udruženog rada. Előadás tanácskozáson: Trideset godina samoupravljanja teorijske osnove, geneza i otvorena pitanja samoupravljanja. Ekonomski fakultet u Subotici. [JSZSZK: Szabadka; május 8.] [10.] Dezintegrisanost jugoslovenskog društva sa aspekta političkog sistema. Előadás tanácskozáson: Putevi integracije jugoslovenske privrede. Ekonomski fakultet u Beogradu i Ekonomski fakultet Zagreb, Sava centar Beograd. [JSZSZK: Belgrád; június 18.] [11.] Az állam szerepe a gazdaság szerkezeti válsága esetén. Előadás nemzetközi tanácskozáson: Szocializmus és reformok. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. [Magyarország: Budapest; november ] [12.] A jugoszláv társadalmi rendszer válsága. Előadás: A társadalom válasza a krízisre nemzetközi konferencia. Magyar Szociológiai Társaság. [Magyarország: Gödöllő; október ] [13.] Odraz neadekvatnog transfera tehnologije na socijalnu strukturu jugoslovenskog društva. Előadás nemzetközi tanácskozáson: Transfer tehnologije i znanja. Ekonomski fakultet u Subotici. [JSZSZK: Szabadka; május ] publikálva: Zbornik radova [14.] Tehnološki razvoj i problem organizacije rada u preduzećima gde zapošljavamo pretežno žene. Előadás nemzetközi tanácskozáson: Central European Societies from the Perspektive of Comparative Social Analysis. Hungarian Sociological Association. [Magyarország: Budapest; június ] [15.] Az ökológiai tudat szociológiai aspektusai. Előadás nemzetközi tanácskozáson: Piacgazdaság és szociális problémák. Magyar Szociológiai Társaság, Közgazdaságtudományi Egyetem Budapest. [Magyarország: Budapest; október ] [16.] Preduzetništvo i sistemske promene u bivšim socijalističkim zemljama. Plenáris előadás: Naučni skup nacionalnog značaja u organizaciji Sociološkog društva Srbije. [JSZK: Újvidék; 1993 májusa] publikálva: Zbornik radova Preduzetništvo i sociologija, Matica Srpska. [17.] A munkanélküliségtől való rettegés hatása az emberi erőforrásra Jugoszlávia tapasztalatai. Konferencia-előadás: Social Transition in East and Central Europe Continuity and Discontinuity. Hungarian Sociological Association. [Magyarország: Miskolc; július 7 10.] [18.] Promenljivost socijalne strukture i mobilnost društva. Előadás tanácskozáson: Naučni skup Metodologija donošenja strategijskih odluka. Ekonomski fakultet u Subotici. [JSZK: Szabadka; áprilisa] publikálva: Zbornik radova sa naučnog skupa. [19.] Značaj znanja i stručnosti kao kvalitativnoj karakteristici ljudskog resursa. Előadás tanácskozáson: Naučni skup nacionalnog značaja, u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Subotici. [JSZK: Szabadka; május 24.] publikálva: Zborniku radova. [20.] Ponašanje pojedinaca u uslovima promene društvenog sistema. Előadás tanácskozáson: Naučni skup nacionalnog značaja, u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Subotici. [JSZK: Szabadka; május 24.] publikálva: Zborniku radova, Ekonomski fakultet u Subotici. [21.] The Sociological Aspect of Yugoslav Migration Abroad. Nemzetközi konferencia-előadás: Second European Conference for Sociology. European Societies: Fusion or Fission. European Sociological Association. [Magyarország: Budapest; augusztus 30 szeptember 2.] 17

18 [22.] The Role of Religion in Human Identity Creation. Nemzetközi konferencia-előadás: Second European Conference for Sociology. European Societies: Fusion or Fission. European Sociological Association. [Magyarország: Budapest; augusztus 30 szeptember 2.] [23.] Civil szervezödés a tudomány és a kultúra területén régiónkban, megmaradásunk érdekében. Konferencia-előadás: Közép-Európa mint perspektiva. [Magyarország: Kiskunfélegyháza; április ] [24.] A fiatalok vallási élete a 90-es években, Vajdaságban. Konferencia-előadás: Társadalmi átalakulás és ifjúság. Budapesti Európai Ifjúsági Központ. [Magyarország: Budapest; április 4 5.] [25.] Nemzeti identitástudatunk a Vajdaságban. Konferencia-előadás: Társadalmi átalakulás és ifjúság. Budapesti Európai Ifjúsági Központ. [Magyarország: Budapest; április 4 5.] [26.] Najnovija kretanja na tržištu rada u Severnobačkom okrugu. Előadás tanácskozáson: Naučni skup Regionalni razvoj i demografski tokovi u SR Jugoslaviji, u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Nišu. [JSZK: Niš; júniusa] publikálva: Monografija, Ekonomski fakultet u Nišu. [27.] A nemzeti és egyházi tudat egybefonódása a Délvidéken. Konferencia-előadás: Az egyházak szerepvállalása a nemzeti közösségek önépítésében. Jakabffy Napok Szatmárnémeti Kölcsey Körszervezésében. [Románia: Satu Mare; június ] publikálva: Távlatok 38. sz. [28.] The Role of Religion in Creation of the National Identity in Yugoslavia. Nemzetközi konferenciaelőadás: European Sociological Association. [Anglia: Essex; augusztus ] [29.] A jugoszláv (vajdasági) lakosság hitéletének alakulása. Konferencia-előadás: Vallás és multikulturalizmus. Magyar Szociológiai Társaság. [Magyarország: Debrecen; szeptember 12.] [30.] A vajdasági magyar iskolahálózat időszerű kérdései. Konferencia-előadás: Iskola és anyanyelv. Kárpát-Alpok Alapítvány. [Szlovákia: Kovácspatak; szeptember ] [31.] A vajdasági magyarok helyzetének az elemzése. Konferencia-előadás: Magyarok Horvátországban, tegnap és ma. Horvátországi Tudományos és Művészeti Társaság. [Horvátország: Zágráb; szeptember 26.] [32.] Az anyanyelvű oktatás társadalmi feltételeiről hazánkban. Tudományos tanácskozás: Vajdasági magyar nyelvű iskolahálózat esélyei. Magyarságkutató Tudományos Társaság. [JSZK: Szabadka; október 31.] [33.] A vajdasági magyarnyelvű oktatás általános problémái és a lehetséges megoldási alternativák. Nemzetközi tanácskozás: A határon túli magyar oktatás helyzete. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jogi és Államtudományi Kar. [Magyarország: Budapest; december 11.] [34.] Európai magyar professzorok első találkozója. Kerekasztal beszélgetés, moderator: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN. MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testület, Magyar Professzorok Világtanácsa. Center Europeen de la Culture. [Svájc: Lausanne Geneve; június ] [35.] Religioznost mladeži u kontekstu društvene krize. Előadás/Znanstveni kolokvij: Religioznost i ličnost. Teološko-katehetski Institut. Bunjevačko kolo. [JSZK: Szabadka; július 31.] [36.] A vajdasági magyar oktatás esélyei az EU-hoz való felzárkózás során. Előadás: Kárpát-medencei magyar professzorok 3. találkozója. Miskolci Egyetem, Magyar Professzorok Világtanácsa. [Magyarország: Miskolc; szeptember ] [37.] Intercultural and Peace Education for Mutual Understanding in Hungary and the Neighboring Countries. Műhelymunka: European Youth Centre. [Magyarország: Budapest; december 2 4.] [38.] Gondolatok a magyar tudományosság helyzetéről és feladatairól Vajdaságban. Konferencia-előadás: Magyar tudomány napja a Vajdaságban. Vajdasági Magyar Tudományos Társaság [JSZK: Újvidék; december 11.] [39.] A külföldre távozás és a menekült-hullámok motivumai. Tudományos tanácskozás: Fészekhagyó vajdaságiak. Magyarságkutató Tudományos Társaság. [JSZK: Szabadka; március 25.] [40.] Társadalmi viszonyok, a szellemi élet és gazdaság. Tudományos tanácskozás: Milléniumi ünnepi konferencia. Magyarságkutató Tudományos Társaság. [JSZK: Szabadka; május 5.] [41.] A vajdasági magyar közösség szociológiai mutatói. Tudományos tanácskozás: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Domus Hungarica. [Magyarország: Budapest; június 13.] [42.] Az ifjúság emberi erőforrás-esélyei a társadalomban. Előadás: VIFO VAMADISZ I. Nyári tabor. Domus Pacis. [JSZK: Horgos; július ] [43.] A történelmi egyházak helyzete és szerepe Szerbiában, a demokratizálódási folyamat kezdetén. Előadás, vallásszociológiai tanácskozás. Nyitott Távlatok. [JSZK: Szabadka; február 8 11.] [44.] A vajdasági magyarok értékeiről és helyzetéről. Előadás: Magyarok a világban, Kárpát-medence. CÉBA kiadvány-bemutató. Magyar Kultúra Alapítvány. [Magyarország: Budapest; március 27.] [45.] A jugoszláviai magyarok emigrációjának okai és méretei. Előadás: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Domus Hungarica. [Magyarország: Budapest; április 25.] 18

19 [46.] A magyar nyelvű felsőfokú nappali és levelező tagozatú képzések beindításának és folytatásának lehetőségei és gyakorlata. Előadás: Oktatási Minisztérium és a HTMH munkaértekezlete. Nyíregyházi Főiskola. [Magyarország: Nyíregyháza; május ] [47.] A jugoszláviai magyarok vándormozgalmának okai és méretei. Tudományos tanácskozás: Fészekhagyó vajdaságiak. Magyarságkutató Tudományos Társaság. [JSZK: Szabadka; május 26.] [48.] A vajdasági magyarok emigrációjának motívumai és hatása a magyarság társadalmi szerkezetére. Nemzetközi szimpózium: Kisebbségi magyarság: nemzetiségi lét, identitás és önszerveződés városi környezetben és falun. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet. [Magyarország: Budapest; május ] [49.] A vajdasági magyar felsőoktatás lehetőségei. Előadás: Vajdasági magyar professzorok találkozója. MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete, Magyar Professzorok Világtanácsa. [JSZK: Szabadka; június 8 9.] [50.] Ifjúságkutatás Műhelymunka és nemezetközi tanácskozás: Nemzeti Ifjúságkutató Intézet. [Magyarország: Zánka; június ] [51.] A vajdasági ifjúságkutatás eredményeiről. Előadás: Vajdasági Ifjúsági Fórum Fesztivál. [JSZK: Palics; július 13.] [52.] A vajdasági emberi erőforrás. Előadás: Vajdasági Ifjúsági Fórum tábora. [JSZK: Horgos; július 27.] [53.] Vallásosság és a nők. Előadás, nemzetközi szeminárium: Ženske studije. [JSZK: Szabadka; augusztus 18.] [54.] Magyarok a világban magyarok a Kárpát-medencében. Moderátor, Xerox könyvbemutató. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Agora Iroda. [JSZK: Szabadka; október 5.] [55.] Szórványiskolák a Vajdaságban (előadók: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN VARJÚ ILONA): Nemzetközi konferencia: Közösség és szórvány. Kárpát Alpok Alapítvány. [Ukrajna: Nagydobrony; október ] [56.] 10 éves a Magyarságkutató Tudományos Társaság. A Magyarságkutató Tudományos Társaság kiadványainak bemutatása. Magyar Kultúra Háza. [Magyarország: Budapest; november 12.] [57.] A vajdasági magyar oktatás lehetőségeiről. Előadás, moderator: A nemzeti kisebbségeket tömörítő civil szervezetek első regionális konferenciája. Nyitott Távlatok. [JSZK: Szabadka; január ] [58.] MTT sorozat. A Magyarságkutató Tudományos Társaság kiadványainak bemutatása. Művelődési Ház. [JSZK: Topolya; február 9.] [59.] Empirijski pokazatelji prisutnosti patrijarhalnog obrazca u sferi poslovanja. Előadás: SAS. Specialista Akadémiai Stúdiumokon. [JSZK: Újvidék; február 13.] [60.] Prisutnost patriarhalnog obrazca u sferi tržišta rada i poslovanja. Előadás, nemzetközi szeminárium: Ženske studije. [JSZK: Szabadka; február ] [61.] Vajdaság. Előadás: MOZAIK 2001 Ifjúságkutatás gyorsjelentés. [Magyarország: Budapest; március 23.] [62.] A vajdasági magyarok vállalkozási hajlama. Előadás: Kerekasztal. Híd. [JSZK: Szabadka; április 15.] [63.] Civil szervezetek nemzetközi tanácskozása. Előadás: Most Híd. [JSZK: Palics; május ] [64.] Társadalmi, gazdasági és morális válsághelyzet hatása a vajdasági fiatalok értéktudatára és vallásosságára. Előadás, nemzetközi tanácskozás: Változások a Kárpát-medence etnikai tér- és identitásszerkezeteiben. MTA Kisebbségkutató Intézet. [Magyarország: Budapest; május ] [65.] A civil szféra együttműködésének szerepe és jelentősége egy demokratizálódó folyamatban. Előadás, moderator: Szabadka Szeged testvérvárosok karnyújtásnyira. Városháza [JSZK: Szabadka; július 1.] [66.] Az ifjúság a Kárpát-medence új erőforrása. Előadás: I. Vajdasági Szabadegyetem. VIFO. Dombos Feszt. [JSZK: Kishegyes; július 7.] [67.] Az egyházak és a vallásosság a Vajdaságban. Előadás: Égig érő fa Magyarazonosság és a szülőföld. Regionális pedagógus továbbképző program. Dél-magyarországi Civil Szervezetek Szövetsége, Történelemtanárok Egyesülete. Tudomány és Technika Háza. [Magyarország: Szeged; július 29. augusztus 2.] [68.] A szociológiai és szociográfiai írások (kutatások) Vajdaságban. Előadás: Szociográfiánk jelene és jövője. 50. Írótábor. Kanizsai Szociográfiai Műhely. [JSZK: Magyarkanizsa; szeptember 6.] [69.] Testvérvárosi együttműködés lehetőségei (civil szervezkedés). Tanácskozás: Szabadka Est. Szabadka Szeged testvérvárosok karnyújtásnyira. Dugonics Társaság, Szeged Város Önkormányzata, Dél- 19

20 magyarországi Civil Szervezetek Szövetsége. Városháza díszterme. [Magyarország: Szeged; október. 29.] [70.] A vajdasági magyar felsőoktatás helyzete és intézményfejlesztésének időszerű problémái. Tanácskozás: A Kárpát-medencei Magyar Professzorok VI. találkozója. Miskolci Egyetem, Magyar Professzorok Világtanácsa. [Magyarország: Miskolc; november 8 9.] [71.] Ifjúságkutatások a Vajdaságban. Nemzetközi tanácskozás és könyvbemutató: A vajdasági magyar ifjúság jövőképe és értékrendje. Holnaplátók. Ifjúsági közérzetmérleg. Városháza. [JSZK: Szabadka; november 23.] [72.] A középiskolába iratkozási szándék empirikus kutatása a Vajdaságban. Bemutató: A tehetséggondozó gimnáziumok iránti igény. Tolerancia többnemzetiségű környezetben. [Szerbia és Montenegró: Szabadka; január] [73.] Budućnost obrazovanja Mađara u Vojvodini u duhu stručnosti i tolerancije. Tanácskozás: Učimo zajedno Živimo zajedno. Tartományi Oktatási Titkárság, Pedagógiai Szövetség, Panonija. [Szerbia és Montenegró: Újvidék; február 15.] [74.] A vajdasági magyar felsőoktatás jelene és jövője. Előadás: Pedagógustalálkozó. Itthon Vajdasági Magyar Módszertani Központ. Népkör. [Szerbia és Montenegró: Szabadka; február 28.] [75.] Vajdasági kutatási eredmény. Beszámoló: A Határon túli felsőoktatási és K+F támogatások és hasznosulásuk. Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program. [Magyarország: Budapest; március 17.] [76.] A vajdasági magyarok elhelyezkedési lehetőségei. Előadás, konferencia: A magyar nyelvű oktatási intézmények munkaerő-piaci kihívásai a Kárpát-medencében. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Márton Áron Szakkollégium, TLA Közép-Európai Tanulmányok Központja. MTA székház. [Magyarország: Budapest; március 26.] [77.] A vajdasági magyar oktatás esélyei. Előadás, konferencia: A magyar nyelvű oktatási intézmények munkaerő-piaci kihívásai a Kárpát-medencében. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Márton Áron Szakkollégium, TLA Közép-Európai Tanulmányok Központja. MTA székház. [Magyarország: Budapest; március 26.] [78.] Szerbia felsőoktatási rendszere és a vajdasági magyar felsőoktatás. Előadás, nemzetközi konferencia: A határon túli magyar felsőoktatás az EU-csatlakozás tükrében. Oktatáskutató Intézet, Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programiroda. [Magyarország: Budapest; március 27.] [79.] A délvidéki magyarok fogyatkozása. Előadás: VMDP Szegedi Tagozat. [Magyarország: Szeged; május 20.] [80.] Vándorlások a Vajdaságban és a Vajdaságból. Előadás, nemzetközi konferencia: Vándorlásaink. Akadémiai Napok. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület. [Szerbia és Montenegró: Palics; május ] [81.] Ifjúsági közérzetmérleg Értékrend, identitástudat, tolerancia. Előadás, vitatribün és könyvbemutató: Az Ifjúsági szerep- és közösségvállalás. Városháza. [Szerbia és Montenegró: Szabadka; június 5.] [82.] Sorkérdéseink teendők a vajdasági magyarok jövője érdekében. Előadás: A körzeti VMSZ évi díszülése. Városháza. [Szerbia és Montenegró: Magyarkanizsa; június 20.] [83.] A falusi fiatalok. Előadás: Nyári Civil Tábor. Zenith. [Szerbia és Montenegró: Szabadka; június 27.] [84.] Régiónk munkaerőpiacának és emberi erőforrásának jellemzői. Előadás: Vállalkozói tanfolyam. Híd. Diákkollégium. [Szerbia és Montenegró: Szabadka; június 28.] [85.] A vajdasági magyarok gazdasági esélye a globalizációs folyamatok közepette. Előadás: Írótábor. Szociográfiai Műhely Kanizsa. [Szerbia és Montenegró: Magyarkanizsa; szeptember 5.] [86.] Az oktatás szerepe az identitás kialakulásában. Előadás: Régiók Találkozása. Kárpát-medencei mozaik. Ifjúság Magyarságtudat Identitás. Magyar Kultúra Alapítvány, Nemzeti Ifjúságkutató Intézet. [Magyarország: Budapest; szeptember 12.] [87.] Kisebbségi magyar közösségek. Kutatási eredmények. Előadás: A vajdasági kutatóállomás publikációjának bemutatása (Kisebbségi létjelenségek). MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet. [Magyarország: Budapest; november 5.] [88.] Anyanyelvű felsőoktatás feltételei a Vajdaságban (előadók: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN SOMOGYI SÁNDOR). Előadás: A vajdasági magyar felsőoktatási konferencia. Magyar Nemzeti Tanács. [Szerbia és Montenegró: Szabadka; november ] [89.] A vajdasági magyar felsőoktatás intézményfejlesztésének lehetőségei. Előadás: Kárpát medencei Magyar Professzorok VII. találkozója. [Magyarország: Debrecen; november 28.] 20

Gábrity Molnár Irén Publikációs eredmények 1973-2014 között (nem teljes bibliográfia)

Gábrity Molnár Irén Publikációs eredmények 1973-2014 között (nem teljes bibliográfia) Gábrity Molnár Irén Publikációs eredmények 1973-2014 között (nem teljes bibliográfia) Tudományos publikációinak nyelve: zömében magyar és szerb, kisebb részben (fordításban) angol és német. 4+28 tudományos

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/ SZAKMAI ÉLETRAJZ http://gabritymolnariren.com/ 1. Vezetéknév: Gábrity Molnár 2. Keresztnév: Irén 3. Születési dátum/hely: 1954. december 31, Lukácsfalva (Szerbia) 4. Állampolgárság: Szerbia 5. Családi

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Magyarságkutató Tudományos Társaság MTA által támogatott tevékenységéről

Szakmai beszámoló a Magyarságkutató Tudományos Társaság MTA által támogatott tevékenységéről Magyarságkutató Tudományos Társaság Naučno društvo za hungarološka istraživanja The Scientific Association for Hungarology Research 24000 Szabadka Subotica, Branislava Nušića 2/1, Szerbia Srbija E-maile:

Részletesebben

A Magyarságkutató Tudományos Társaság koordinálásával, vagy kutatócsoportjának részvételével vállalt kutatási projektumok adatai

A Magyarságkutató Tudományos Társaság koordinálásával, vagy kutatócsoportjának részvételével vállalt kutatási projektumok adatai Magyarságkutató Tudományos Társaság Naučno društvo za hungarološka istraživanja The Scientific Association for Hungarology Research 24000 Szabadka - Subotica, Branislava Nušića 2/1, Szerbia A Magyarságkutató

Részletesebben

Elmúlt 20 éves a Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka (Gábrity Molnár Irén, elnök)

Elmúlt 20 éves a Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka (Gábrity Molnár Irén, elnök) Elmúlt 20 éves a Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka (Gábrity Molnár Irén, elnök) Alapítás éve 1991 Alaptevékenység: - Időszerű társadalmi kutatások, felmérések, jelenségvizsgálatok (50) - empirikus

Részletesebben

20 éves a Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka

20 éves a Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka 20 éves a Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka A Jugoszláviában/Szerbiában tevékenykedő autochton nemzeti kisebbség tudományos műhelyének létrejöttét indokolta: - a számában fogyatkozó etnikai

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Államnyelven. Telefonszám: E-mail: Jogi forma Bejegyzett civil szervezet Az intézmény honlapja www.mtt.org.rs Az intézmény tevékenységi besorolása

Államnyelven. Telefonszám: E-mail: Jogi forma Bejegyzett civil szervezet Az intézmény honlapja www.mtt.org.rs Az intézmény tevékenységi besorolása Hivatalos elnevezés Levelezési cím Az intézmény képviselőjének neve bemutatkozás Magyarul Angolul Dr. Gábrity Molnár Irén mtt elnök Magyarságkutató Tudományos Társaság Scientific Association for Hungarology

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Elnök: Kocsis Károly, 2011 Románia: Benedek József

Részletesebben

15. éve a Magyarságkutató Tudományos Társaság szolgálatában

15. éve a Magyarságkutató Tudományos Társaság szolgálatában 15. éve a Magyarságkutató Tudományos Társaság szolgálatában Gábrity Molnár Irén: A magyar felsőoktatás jelene/jövője Vajdaságban Szabadka, 2006. 05. 24. Magyarságkutató Tudományos Társaság konferencia

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Történelem szakos középiskolai tanár 1999 PPKE Német nyelv és irodalom szakos 1999 PPKE középiskolai tanár II. OKTATÁSI

Részletesebben

Szerzőink, szaklektoraink

Szerzőink, szaklektoraink 301 Szerzőink, szaklektoraink DPR.indd 301 DPR.indd 302 303 Ceglédi Tímea Diplomáját a Debreceni Egyetem szociológia szakán szerezte 2008-ban, majd a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Programjában

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1959

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1959 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1959 Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén 1959. október 21-én kezdődött meg az oktatás.

Részletesebben

Pillanatfelvétel a vajdasági magyar doktoranduszokról az Aranymetszés 2013 Kárpát-medencei doktorandusz életpálya-vizsgálat tükrében

Pillanatfelvétel a vajdasági magyar doktoranduszokról az Aranymetszés 2013 Kárpát-medencei doktorandusz életpálya-vizsgálat tükrében 1 Ágyas Réka Novák Anikó Rózsa Rita Pillanatfelvétel a vajdasági magyar doktoranduszokról az Aranymetszés 2013 Kárpát-medencei doktorandusz életpálya-vizsgálat tükrében Bevezető Az Aranymetszés 2013 Kárpát-medencei

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Szerb nyelv (szerbhorvát, horvát, bosnyák, montenegrói) /felsőfokú/ Német nyelv /felsőfokú/ Angol nyelv /felsőfokú/

Szerb nyelv (szerbhorvát, horvát, bosnyák, montenegrói) /felsőfokú/ Német nyelv /felsőfokú/ Angol nyelv /felsőfokú/ CV Takács Zoltán, Ph.D. Ph.D. doktori fokozat, közgazdaságtudományok (regionális politika és gazdaságtan) Magyarkanizsai Egészségház Dom zdravlja Kanjiža, számviteli osztályvezető (2006-) Magyarságkutató

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar, magyar-orosz

Részletesebben

A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM. Utópia vagy merész vízió?

A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM. Utópia vagy merész vízió? A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM Utópia vagy merész vízió? AZ MNT FELSŐOKTATÁSI TERVEI ÉS EDDIGI EREDMÉNYEI Oktatásfejlesztési stratégiánk programjai és megvalósításuk: - Felsőoktatási ösztöndíjprogram

Részletesebben

STRUČNA BIOGRAFIJA. OSNOVNI PODACI Ime

STRUČNA BIOGRAFIJA. OSNOVNI PODACI Ime STRUČNA BIOGRAFIJA OSNOVNI PODACI Ime Iren Prezime Gabrić Molnar (Gábrity Molnár) Godina rođenja 1954 Mesto rođenja Lukino selo (Zrenjanin), Srbija PODACI O RADNOM MESTU Radno mesto Univerzitet Novi Sad,

Részletesebben

Előadások konferencián:

Előadások konferencián: Előadások konferencián: 2012 Híves Tamás: A határ menti oktatás - A különböző társadalmi hátrányokkal rendelkező tanulók integrációja című TÁMOP 3.1.1 konferencián 2012. február 1. Pécs Híves Tamás: A

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok 3.6. 1604/2008 Vajdasági Rádió és Televízió Újvidék 3.6. 1377/2008 Temerini Kertbarátkör Temerin Újvidék Vágó berendezés beszerzése

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

Prof. Dr. Gábrity-Molnár Irén: Kapcsolatok a Szerb- Magyar határ két oldalán lévő területek és lakosok között

Prof. Dr. Gábrity-Molnár Irén: Kapcsolatok a Szerb- Magyar határ két oldalán lévő területek és lakosok között HATÁRON INNEN ÉS TÚL Tudományos konferencia Szeged, 2011. október 21. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar POLITOLÓGIAI TANSZÉK Prof. Dr. Gábrity-Molnár Irén: Kapcsolatok a Szerb- Magyar

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Közlemények az Magyarságkutató Tudományos Társaság tevékenységéről

Közlemények az Magyarságkutató Tudományos Társaság tevékenységéről Magyarságkutató Tudományos Társaság/Naučno društvo za hungarološka istraživanja 24000 Szabadka Subotica, Branislava Nušića 2/1, Szerbia Srbija E-mail: irengm@tippnet.rs Honlap: www.mtt.org.rs Közlemények

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

"Dr. Kugler József életműve"

Dr. Kugler József életműve 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a "Dr. Kugler József életműve" települési/megyei értéktárba történő felvételéhez Készítette: Katona Katalin Mezőberény, 2016. január 11. I.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. IRÉN GÁBRITY- MOLNÁR (Iren Gabrić Molnar) Jakšićeva 1, 24000 SUBOTICA, Serbia irengm@tippnet.rs

CURRICULUM VITAE. IRÉN GÁBRITY- MOLNÁR (Iren Gabrić Molnar) Jakšićeva 1, 24000 SUBOTICA, Serbia irengm@tippnet.rs CURRICULUM VITAE IRÉN GÁBRITY- MOLNÁR (Iren Gabrić Molnar) Jakšićeva 1, 24000 SUBOTICA, Serbia irengm@tippnet.rs PERSONAL DATA Name: Irén Gábrity-Molnár Place of birth: Lukácsfalva (Lukino selo), Serbia

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Világgazdasági Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 2002-2008 Budapesti Corvinus Egyetem, PhD, Közgazdaságtudományok doktora, Budapesti

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére. EGYETEMI ÉS KARI KITÜNTETÉSBEN, ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLŐK NÉVSORA (2015) I. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon, illetve a Karért hosszú időn át végzett kiemelkedően színvonalas tevékenységének egyetemi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bicsák Zsanett Ágnes Neptun kód: G8MOPW Doktori Iskola: Humán Tudományok Doktori Iskola Iktatószám: Tételszám: Tárgy: DEENKÉTK/314/2014. PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Nemzeti ünnepünk alkalmából is tisztelettel nyújtjuk át Önöknek hírlevelünk új számát. Kocsis Károly elnök

Tisztelt Olvasóink! Nemzeti ünnepünk alkalmából is tisztelettel nyújtjuk át Önöknek hírlevelünk új számát. Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE Tisztelt Olvasóink! Nemzeti ünnepünk alkalmából

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET Személyi adatok: Név: Gácsi Anett Erzsébet Születési hely, idő: Mezőtúr, 1987. 05. 01. Állampolgárság: magyar Levelezési cím: Szegedi Tudományegyetem, Állam-

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2014/1-2. IX. évfolyam 1 2. szám 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VII. VÁNDORGYŐLÉSE. Határ menti és határokon átnyúló együttmőködés

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VII. VÁNDORGYŐLÉSE. Határ menti és határokon átnyúló együttmőködés 2009. november 12. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VII. VÁNDORGYŐLÉSE Határ menti és határokon átnyúló együttmőködés Szabadka, 2009. november 12 13. Szabadka, Városháza PROGRAM 11.00 Közgyőlés A

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2015/2 X. évfolyam 2. szám 2015 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet JELENKORI

Részletesebben

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka Székhely: Szabadka, Strossmayer u.11. Telefon: +38124/624-444 Fax: +38124/624-424 Web: www.magister.uns.ac.rs Mail: office@magister.uns.ac.rs

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. IRÉN GÁBRITY-MOLNÁR (Iren Gabrić Molnar)

CURRICULUM VITAE. IRÉN GÁBRITY-MOLNÁR (Iren Gabrić Molnar) CURRICULUM VITAE IRÉN GÁBRITY-MOLNÁR (Iren Gabrić Molnar) PERSONAL DATA Name: Irén Gábrity-Molnár Place of birth: Lukácsfalva (Lukino selo), Serbia Date of birth: December 31, 1954 Nationality: Serbian

Részletesebben

Gönczy László. Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, ;

Gönczy László. Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, ; Gönczy László. Szakmai önéletrajz (Gönczy László) Születési hely, idõ: Budapest, 1957. augusztus 30. Tanulmányok: Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, 1971-1975; Liszt

Részletesebben

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Marton Melinda Születési hely, idő: Szeged, 1982 E-mail: marton.p.m@gmail.com Telefon: 30/406-5733 Iskolai végzettség: 2007 : Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági kapcsolatok a Szeged-Szabadka térségben. 2012. február 24. DitranS Nyitókonferencia

Társadalmi-gazdasági kapcsolatok a Szeged-Szabadka térségben. 2012. február 24. DitranS Nyitókonferencia Társadalmi-gazdasági kapcsolatok a Szeged-Szabadka térségben P A P Á G I G A Z D A S Á G - É S T Á R S A D A L O M F Ö L D R A J Z T A N S Z É K S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M 2012. február

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 37. és 38. szakasza (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) valamint a Tanács Ügyrendjének 19. szakasza alapján (elfogadva

Részletesebben

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Magyar nyelvű oktatás a Kárpát-medencében a jövő dilemmái 2015. május 27. Komárom A jövőkép feladat nélkül csak álom. A feladat

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János indian@ktk.pte.hu 72-501-599/23148 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tudományos ösztöndíjas gyakornok

Részletesebben

Megmaradás, avagy lehetőségek és szándékok a Vajdaságban - etnikai magatartásvizsgálat -

Megmaradás, avagy lehetőségek és szándékok a Vajdaságban - etnikai magatartásvizsgálat - Megmaradás, avagy lehetőségek és szándékok a Vajdaságban - etnikai magatartásvizsgálat - Szerbia etnikai térképe Vajdaság etnikai térképe A vajdasági magyarok területi megoszlása A délvidéki magyarok

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Berényi János, tudományos tanácsos, egyetemi rendes tanár, Mezőgazdasági Kutatóintézet, Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

VAJDASÁGI MAGYAR FELSŐOKTATÁS - JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, HELYZETKÉP, TÁVLATOK

VAJDASÁGI MAGYAR FELSŐOKTATÁS - JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, HELYZETKÉP, TÁVLATOK Tóth Karolina, abszolvens hallgató Újvidéki Egyetem Jogtudományi Kar Belügyi irányzat VAJDASÁGI MAGYAR FELSŐOKTATÁS - JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, HELYZETKÉP, TÁVLATOK Bevezető A dolgozat fő témája a vajdasági

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011)

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) A felsőoktatásban működő szakkollégiumok (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) Pályázati kategória azonosító Pályázó neve Székhely város Székhely megye neve Projekt címe Igényelt összeg 0001 i Agrárés Gazdálkodástudományok

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Döntéselmélet Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE), közgazdász (Gazdálkodási szak, Pénzügy, Vállalatértékelés,

Részletesebben

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Az Egyetem rövid története Az Andrássy Egyetem a Magyar Köztársaság, Ausztria, Németország, Svájc, a Bajor és Baden Württemberg Szövetségi Tartományok közös projektje

Részletesebben

AZ OKLEVÉLMELLÉKLET RENDSZERE NÉHÁNY EURÓPAI EGYETEMEN II.

AZ OKLEVÉLMELLÉKLET RENDSZERE NÉHÁNY EURÓPAI EGYETEMEN II. FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Biró Zsuzsanna Hrubos Ildikó Lovász Gabriella Pásztor Adél AZ OKLEVÉLMELLÉKLET RENDSZERE NÉHÁNY EURÓPAI EGYETEMEN II. Oklevélmelléklet minták The system of the

Részletesebben

Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem

Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem Megújulás és fenntarthatóság a versenyképes és tudásalapú Magyarországért. VIII. Nemzetközi Tanácsadói Konferencia. Budapesti Kereskedelmi

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza,

ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza, ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza, 1988.07.24. E-mail: nyusti.szilvia@gmail.com Tanulmányok 2011- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Survey statisztika

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

29. Szabadka. Fontos, megfogalmazza:

29. Szabadka. Fontos, megfogalmazza: A MTA Magyar Tudományoss nyosság g KülfK lföldön n Elnöki Bizottság 2007. június j 29. Szabadka Gábrity Molnár r Irén: Vajdasági felsőoktat oktatási/kutatási helyzetkép társadalomtudományok Fontos, hogy

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

Meghívó. Időpont: november (csütörtök, péntek) Helyszín: Dubniczay Palota (Veszprém, Vár utca 29.)

Meghívó. Időpont: november (csütörtök, péntek) Helyszín: Dubniczay Palota (Veszprém, Vár utca 29.) Meghívó A Veszprémi Magyarságtudományi Kutatások Műhely és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága meghívja Önt a Globalizáció vagy lokalizáció a Baltikumtól az Adriáig? című nemzetközi

Részletesebben

A civil közösségfejlesztés A CIVIL szektor definíciója: Tágabb értelemben ide tartozik minden olyan szervezet, jogi személy, amely nem tartozik a tágabb értelembe vett államszervezetbe, és nem céljuk a

Részletesebben