DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA"

Átírás

1 DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA Dr. Gábrity Molnár Irén Lukácsfalván (Nagybecskerek/Zrenjanin községben) született december 31-én. Szabadkán él. Az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Karának egyetemi tanára ban érettségizik a nagybecskereki Koča Kolarov Gimnáziumban ben egyetemi diplomát szerez az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Karán ben magiszteri fokozatot szerez a Belgrádi Egyetem Politikai Tudományok Karán. Doktori értekezését szintén a Belgrádi Egyetem Politikai Tudományok Karán védi meg ban (érteketésének címe: Uloga sindikata u integraciji radničke klase. A szakszervezetek szerepe a munkásság integrációjában. Mentor: Prof. Dr. Najdan Pašić). Kutatási témakörei: gazdasági szociológia; oktatásszociológia; emberi erőforrás- és kisebbségkutatás. Két gyermek édesanyja: András (1983) és Eszter (1985). MUNKÁSSÁGA Az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Karának tanársegéde ( ), a Szabadkai Tanítóképző Főiskola tanára ( ), az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán (Szociológia Tanszék) vendégoktató ( ), az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Karának egyetemi docense (1987-től), egyetem rendkívüli tanára (1992-től), az egyetem rendes tanára (1997-től). Az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Kar hallgatói dékánhelyettese ( ); a kar oktatási és tudományügyi dékánhelyettese ( ). A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem vendégkutatója (1977, 1989). Szociológia, Emberi erőforrás fejlődése és Politikai rendszerek tárgyakat tanította/tanítja. A Gazdasági Stúdiumok Doktori Iskolában A régió emberi erőforrásának szociológiája (Sociologija ljudskog resursa regiona) tantárgy felelőse. Vendégtanárként tanít Szabadkán a Zombori Tanítóképző Kar Szabadkai Kihelyezett Tagozatán (1998-tól), majd a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon (2006-tól, Bevezetés a szociológiába, Oktatásszociológia, Családszociológa és Településszociológia tárgyakat), illetve a Gábor Dénes Informatikai-menedzseri Főiskola Szabadkai Konzultációs Központjában ( ). Óraadó tanár a Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógiai Karán (Régió- és országtanulmányok [Szerbia] specializációs kurzus, 2008-tól) és a SZTE Állam- és Jogtudományi Kar politikatudományi mesterképzési szakán (Államelméleti, regionális és határtanulmányok szakirány, 2012-től). Társkonzulens a Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolában (2006-tól). Előadóként részt vett a Magyar Táncművészeti Főiskola Budapest kihelyezett tagozatán, a Kárpát-medence öröksége Vajdasági Néptánc- és Népzenepedagógus Iskola szabadkai képzésben (Alkalmazott kisebbségszociológia, ).

2 SZAKEGYESÜLETI, SZAKTESTÜLETI ÉS CIVIL SZERVEZETI TAGSÁG Szakmai tevékenysége több vajdasági tudományos műhelyben is jelentős. A Magyarságkutató Tudományos Társaság alapítótagja (Szabadka, 1991) és elnöke (Szabadka, 1995-től); a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság alapítótagja (Újvidék, 1997); a Regionális Tudományi Társaság alapítója és alelnöke (Szabadka, 2006-tól). Az MTA Vajdasági Magyar Akadémiai Tanácsának alapító tagja és alelnöke (Újvidék, 2008-tól). Kutatásokat végez az MTT hazai és nemzetközi kutatócsoportjaiban (kisebbség-, oktatás- és vallásszociológiai, munkaerő-, ifjúság-, értelmiség-, migráció- és szórványkutatás), az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének projektjeiben, valamint a Magyar Regionális Tudományi Társaságban (gazdaság- és térségfejlesztés, emberi erőforrás). Az MTA Külhoni Köztestületének tagja (Budapest, 2000-től). Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának állandó meghívott tagja, vajdasági kutatóműhely képviselő (Budapest, 2005-től). A Magyar Professzorok Világtanácsának ( ) és Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének (2014-től), a Magyar Szociológiai Társaság tagja (Budapest, 1989-től). Tanácsadói feladatokat látott el a Vajdasági Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa, Nemzeti Kisebbségek és Etnikai Csoportok Jogérvényesítési Kérdéseivel Foglalkozó Tanácsában ( ). A Dr. Rehák László Alap alapítója/igazgató Bizottságának tagja/elnöke (Szabadka, ); a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium témavezető tanára, tutor (Újvidék, 2002-től). A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Tanács tagja, illetve a Tanács Tudományi Bizottságának elnöke (Újvidék, 2003-tól); a szabadkai Egyetemalapító Bizottság alelnöke (Szabadka, 2003); a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács tagja (Újvidék, ). A Magyar Nemzeti Tanács Felsőoktatási- és Tudományügyi Bizottságának tagja (Szabadka, 2003, 2010-től). Részt vett a Szociográfiai Műhely munkájában (Magyarkanizsa, ). A Pannónia Alap alapítótagja (2005/2006-tól), Kuratóriumának tagja/elnöke (Szabadka, ). a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának tagja (Budapest, ); a Szekeres László Alapítvány Kuratóriumának tagja (Szabadka, 2010-től). A Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciák VMTDK (Újvidék, 2002-től) társadalomtudományi szekciójának elnöke, zsűrielnök. További vetélkedőkben vállalt elnökségi-tagsági feladatok: a Magyar tudományosság Vajdaságban c. esszépályázat (Magyar Köztársaság Szabadkai Főkonzulátusa, Belgrádi Nagykövetség és a Magyar Nemzeti Tanács); TUDOK Vajdasági Regionális Konferencia; középiskolásoknak szóló, 1 BIZTOS általános műveltségi vetélkedő (Vajdasági Magyar Diákszövetség VAMADISZ). DÍJAK - Kimagasló egyetemi tanulmányi eredményeiért Szabadka város öszöndíjasa «Stipendija grada Subotice najboljim studentima» ( ). - Az Újvidéki Egyetem kiváló egyetemi tanulmányi átlagáért (9,65) és közéleti tevékenységéért «Diploma Narodnih Heroja» kitüntetésben részesítette (1978). - A Magyar Oktatási Miniszter (Budapest) oktatói és közéleti tevékenységéért, «Gróf Klebelsberg Kuno emlékéremmel» tüntette ki (2000). 2

3 - A Vajdaságban élő magyarság érdekében végzett tudományos, oktatói, közéleti tevékenysége elismeréseként, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke által alapított kitüntetésben, «Kisebbségekért Díjban» (Budapest) részesült (2005). - A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága (Budapest) «Arany János Kiemelkedő Tudományos Teljesítményért» díjban részesítette (2009). - Az Újvidéki Egyetem Közgazdasági Kara (Szabadka) fenállásának 50. évfordulója alkalmából «Ezüst Emléklapot» (Srebrna povelja) adományozott (2010). - Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara (Szabadka) az 5 éves jubileum alkalmából «Pro Facultate» díjat adományozott a kar alapításában való érdemeiért (2011). - Magyarország Köztársasági Elnöke «Magyar Érdemrend Lovagkeresztje» kitüntetést adományozott szerteágazó társadalomtudományi munkásságáért, a délvidéki magyar közösség szolgálatáért, valamint a tehetséggondozásban betöltött szerepéért (2012). További ösztöndíjak és külföldi tanulmányok: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (Budapest, 1977, 1989), Pécsi Tudományegyetem (Pécs, 1989). MTA Arany János ösztöndíjasa (Budapes, ), továbbá az MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogram ösztöndíjasa (Budapest, ). SZERKESZTÉS - «Létünk» Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, szerkesztőségi tag ( ); - «Új Kép» Pedagógusok és szülők folyóirata. Módszertani Központ, Szabadka, szerkesztőségi tag (1997-től); - «Aracs» A délvidéki magyarság közéleti folyóirata, szerkesztőségi tag ( ); - «Humán Innovációs Szemle» szakfolyóirat (kiadó: Pécsi Tudományegyetem, Human Exchange Alapítvány) szerkesztőbizottsági tag (2010-től); - Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szabadka) könyvtársorozatának társszerkesztője/szerkesztője; - Regionális Tudományi Társaság (Szabadka) kiadványainak társszerkesztője. PUBLIKÁCIÓS EREDMÉNYEK 4 monográfia, 6 egyetemi tankönyv; 3 egyetemi jegyzet és szöveggyűjtemény szerzője/társszerzője; 16 gyűjteményes kötet szerkesztője és 28 könyvfejezet szerzője/társszerzője. 17 recenzió/könyvbemutató szerzője, 13 napi- és hetilap-cikk szerzője; több tudományos munka szaklektora (7). Eddig 160 publikált tanulmány, szakdolgozat szerzője/társszerzője hazai és külföldi (Jugoszlávia/Szerbia, Magyarország, Románia, Szlovákia, Hollandia, Svájc stb.) tudományos folyóiratokban. Több mint 220 tudományos/szakmai konferencia-részvételt jegyez; 63 kutatási projektben vett részt/koordinált. Tudományos publikációinak nyelve: zömében magyar és szerb, kisebb részben (fordításban) angol. 3

4 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Monográfiák [1.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1981: A társadalmi-politikai szervezetek és a küldöttrendszer. (Szerk.: MAGOSSY LÁSZLÓ). Forum Könyvkiadó, Újvidék o. [2.] GABRIĆ-MOLNAR, I. 1989: Gde je akcija sindikalno organizovane radničke klase? (Szerk.: OBRADOVIĆ, G.). Savremena administracija, Beograd o. [3.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2008: Oktatásunk látlelete. Oktatásszociológiai olvasmány. Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, Forum, Újvidék о. [4.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2011: Szociológiai jelenségvizsgálatok a Vajdaságban. Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka о. Tankönyvek [1.] A JSZSZK POLITIKAI RENDSZERE (magyar nyelvű egyetemi jegyzet) Szerzőtársak: DR. REHÁK LÁSZLÓ; DR. LAKI LÁSZLÓ. Kiadó: Ekonomski fakultet, Subotica. 325 oldal (ebből: ; ; ; ). [2.] POLITIČKI SISTEM SFRJ (A JSZSZK politikai rendszere, szerb nyelven) Szerzőtárs: DR. REHAK, L. Kiadó: Ekonomski fakultet, Subotica. 378 oldal (ebből: 54 86; ; ; oldalak). [3.] SOCIOLOGIJA (Szociológia, szerb nyelven) Szerzőtársak: DR. LAKI, L.; DR. BALJ, B.; DR. SAM, A.; DR. KOVAČ, Ž. R. Kiadó: Savremena administracija, Beograd. 181 oldal (ebből: 57 64; oldalak). [4.] SOCIOLOGIJA (Szociológia, szerb nyelven) Szerzőtársak: DR. LAKI, L.; DR. BALJ, B.; KOVAČ, R. Ž. Kiadó: Ekonomski fakultet, Subotica. 284 oldal (ebből: ; ; oldalak). [5.] SOCIOLOGIJA ZA EKONOMISTE (Szociológia közgazdászok részére, szerb nyelven) Szerzőtársak: DR. LAKI, L.; KOVAČ, R. Ž. Kiadó: Ekonomski fakultet, Subotica. 300 oldal (ebből: ; ; oldalak) [6.] SOCIOLOGIJA ZA EKONOMISTE (Szociológia közgazdászok részére, szerb nyelven) Szerzőtársak: DR. LAKI, L. Kiadó: Univerzitet u Novom Sadu. 298 oldal. Szöveggyűjtemények szerkesztése [1.] SZÖVEGGYŰJTEMÉNY a JSZSZK politikai rendszere c. tantárgyhoz, magyar nyelven, Szerkesztők: Dr. Rehák László; Molnár Irén. Kiadó: Ekonomski fakultet, Subotica. [2.] SZÖVEGGYŰJTEMÉNY a Szociológia c. tantárgyhoz, I. rész, magyar nyelven, Szerkesztők: Dr. Rehák László; Gábrity Molnár Irén. Kiadó: Ekonomski institut Ekonomskog fakulteta, Subotica. [3.] ZBIRKA TEKSTOVA za vežbe iz predmeta politički sistemi SFRJ (Szöveggyűjtemény a Politikai rendszer c. tantárgy gyakorlataihoz, szerb nyelven) Szerkesztők: Dr. Rehak, L.; Dr. Gabrić Molnar, I. Kiadó: OOUR Ekonomski institut u Subotici, RO Ekonomski fakultet, Subotica. Könyvek szerkesztése [1.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 1997: Anyanyelvű oktatásunk. MTT 1. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [2.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 1998: Vajdasági útkereső. MTT 2. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [3.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 2000: Vajdasági marasztaló. MTT 3. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [4.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 2001: Fészekhagyó vajdaságiak. Tanulmányok, kutatások, statisztikák. MTT 4. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [5.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 2002: Holnaplátók. MTT 5. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. 4

5 [6.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.) 2003: Almanach. Út a tudás felé. Grafoprodukt és a Szabadkai Önkormányzat kiadványa, Szabadka o. [7.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 2003: Kisebbségi létjelenségek. Szórványés szociolingvisztikai kutatások. MTT 7. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [8.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 2005: Támogatás és hasznosulás. Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról. MTT 10. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [9.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 2005: Közérzeti barangoló. Műhely- és előadástanulmányok. MTT 11. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [10.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 2006: Oktatási oknyomozó. Vajdasági kutatások, tanulmányok. MTT 12. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [11.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN RICZ ANDRÁS (szerk.) 2006: Kistérségek életereje. Délvidéki fejlesztési lehetőségek. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka o. [12.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 2008: Regionális erőnlét. A humánerőforrás befolyása Vajdaságban. MTT 13. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [13.] BARLAI JENŐ GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.) 2008: HazaéRsz. Esély és esélyegyenlőség a Vajdaságban. Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka o. [14.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.) 2008: Képzetteké a jövő. A felnőttképzés háttere Észak-Bácska iskolahálózatában. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka o. [15.] SOMOGYI SÁNDOR GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.) 2009: Évkönyv Regionális Tudományi Társaság, Szabadka o. [16.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.) 2011: Magyarságkutatás Vajdaságban. MTT 14. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. Könyv- és tanulmánykötetek fejezeteinek írása [1.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1998: A jugoszláv társadalmi környezet elemzése a nemzeti kisebbségek szempontjából. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.): Vajdasági útkereső. MTT 2. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [2.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2000: Gazdasági életünk útvesztői. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.): Vajdasági marasztaló. MTT 3. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [3.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2000: Szellemi élet: elszigeteltség vagy nyitottság? In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.): Vajdasági marasztaló. MTT 3. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [4.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2000: Vallási életünk. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.): Vajdasági marasztaló. MTT 3. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [5.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2001: A jugoszláviai magyarok vándormozgalmának okai és méretei. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.): Fészekhagyó vajdaságiak. Tanulmányok, kutatások, statisztikák. MTT 4. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [6.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2003: Az értelmiségpótlás körülményei. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.): Kisebbségi létjelenségek. Szórvány- és szociolingvisztikai kutatások. MTT 7. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [7.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2005: Útkereszteződés avagy az anyaországi támogatások fogadásának légköre. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.): Támogatás és hasznosulás. Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról. MTT 10. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [8.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2005: A kihelyezett tagozatok támogatásának hasznosulása. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.): Támogatás és hasznosulás. Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról. MTT 10. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [9.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2005: A Domus Program hasznosulása. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.): Támogatás és hasznosulás. Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról. MTT 10. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [10.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2005: A választópolgárok véleménye a reformtörekvések üteméről. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.): Közérzeti barangoló. Műhely- és előadástanulmányok. MTT 11. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. 5

6 [11.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2005: Vajdasági egyházak, vallásgyakorlási nehézségek. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.): Közérzeti barangoló. Műhely- és előadástanulmányok. MTT 11. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [12.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2006: Oktatásunk jövője. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.): Oktatási oknyomozó. Vajdasági kutatások, tanulmányok. MTT 12. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [13.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2006: Szerbia és Vajdaság demográfiai mutatói migrációk. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN RICZ ANDRÁS (szerk.): Kistérségek életereje. Délvidéki fejlesztési lehetőségek. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka o. [14.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2006: Oktatásügy a tudás alapú társadalom felé. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN RICZ ANDRÁS (szerk.): Kistérségek életereje. Délvidéki fejlesztési lehetőségek. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka o. [15.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MOLNÁR VERONA 2006: Civil szerepvállalás a helyi fejlesztési programokban. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN RICZ ANDRÁS (szerk.): Kistérségek életereje. Délvidéki fejlesztési lehetőségek. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka o. [16.] KORHECZ TAMÁS GÁBRITY MOLNÁR IRÉN DELI ANDOR (szerk.) 2007: Toleranciaépítők. Graditelji tolerancije. Constructors of Tolerance. Vajdaság toleracia-program euroregionális és EU-adaptációja. Magyarságkutató Tudományos Társaság és a Pannónia Alap közös háromnyelvű kiadványa, Pannon füzetek 1, Szabadka o. [17.] SOMOGYI SÁNDOR LAKNER ZOLTÁN KAJÁRI KAROLINA SEFCSICH GYÖRGY GÁBRITY MOLNÁR IRÉN RICZ ANDRÁS 2007: Kistérségi távlatok SWOT- és Mactor-elemzés Délvidék regionális fejlesztéséhez. (Szerk.: SOMOGYI SÁNDOR MIRNICS ZSUZSA). Regionális Tudományi Társaság, Szabadka o. [18.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2008: Tájidentitásunk a materiális és immateriális tényezők ölelésében. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.): Regionális erőnlét. A humánerőforrás befolyása Vajdaságban. MTT 13. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [19.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2008: A régió jellegzetességei. In: BARLAI JENŐ GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.): HazaéRsz. Esély és esélyegyenlőség a Vajdaságban. Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka ; o. [20.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2008: Friss diplomások tapasztalatai. In: BARLAI JENŐ GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.): HazaéRsz. Esély és esélyegyenlőség a Vajdaságban. Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka o. [21.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2008: Oktatásügy a térségben. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.): Képzetteké a jövő. A felnőttképzés háttere Észak-Bácska iskolahálózatában. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka o. [22.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2008: A bolognai folyamat Szerbiában az Újvidéki Egyetem példáján. Országok fejezet. In: KOZMA TAMÁS RÉBAY MAGDOLNA (szerk.): A bolognai folyamat Közép- Európában. Oktatás és társadalom/2. ÚM Könyvkiadó, Budapest o. [23.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: Képzési igények és kínálatok térszerkezete. In: SOMOGYI SÁNDOR GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.): Évkönyv Regionális Tudományi Társaság, Szabadka o. [24.] SOMOGYI SÁNDOR GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: Az életminőség néhány jellemzője Vajdaság északi részén. In: SOMOGYI SÁNDOR GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.): Évkönyv Regionális Tudományi Társaság, Szabadka o. [25.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2011: Magyar nyelvű oktatás a Vajdaságban iskolastatisztika. In: BARTHA CSILLA NÁDOR ORSOLYA PÉNTEK JÁNOS (szerk.): Nyelv és oktatás kisebbségben. Kárpát-medencei körkép. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 135. TINTA Könyvkiadó, Budapest o. [26.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN TAKÁCS ZOLTÁN 2012: A kibocsátó terület Vajdaságban élők véleményei. In: KINCSES ÁRON (szerk.): Szerb állampolgárok Magyarországon. PrintPix Nyomda, Budapest o. [27.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2012: A Szerbia-Magyarország határtérségében kialakult új térségtudatról a vándorok és ingázók vallomása (Nova regionalna svest u Srpsko-Mađarskoj pograničnoj zoni intervjui migranata). In: GYÖRI FERENC (szerk.): A tudás szolgálatában, Földrajzi tanulmányok Pál Ágnes tiszteletére. Közép-Európai Monográfiák 5. (Srednje-Evropske monografije) V/4. No: 19. ISSN ISBN Egyesület Közép-Európa Kutatására, Szegedi Tudományegyetem, Szeged o. [28.] IRÉN GÁBRITY MOLNÁR 2014: The Bologna process in Serbia With a Special Focus on the Situation of the Higher Esducation of Vojvodina, Book Chapter. In: TAMAS KOZMA, MAGDOLNA 6

7 RÉBAY, ANDREA ÓHIDY, ÉVA SZOLÁR (edited): The Bologna Process in Central and Eastern Europe. Translated by Eszter Gábrity. Studien zur international vergleichenden Erziehungswissenschaft. Schwerpunkt Europa Studies in International Comparative Educational Science. Focus: Europe. Vo.2. DOI / _9, VS Verlag Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. Germany/Deutschland o. Publikaciók hazai és nemzetközi folyóiratokban, tanulmány- és konferenciakötetekben [1.] MOLNÁR IRÉN 1973: A hazai ifjúságszociológiai kutatások eredményeinek összegezése. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 6. sz. Forum Novi Sad o. [2.] MOLNÁR IRÉN 1976: Lenin elméleti és gyakorlati hozzájárulása a szocializmus kiépítéséhez. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 5. sz. Forum Novi Sad o. [3.] MOLNÁR IRÉN 1977: Az életmódszociológiában, mint a fogyasztásszociológia átfogó formájában elért újabb kutatási eredmények. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 1. sz. Forum Novi Sad o. [4.] MOLNÁR IRÉN 1977: Tito elvtárs hozzájárulása a munkásosztály és önigazgatás megerősítéséhez. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 2. sz. Forum Novi Sad o. [5.] MOLNÁR IRÉN ANA TOT 1978: Ricardo Marx Lenin és az időszerű közgazdasági gondolkodás. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 1. sz. Forum Novi Sad. o. n. [6.] MOLNAR, I. 1978: O nekim protivrečnostima naše socialističke revolucije. Udruženi rad. Časopis za društveno-ekonomska pitanja. Ekonomska misao u Titovim delima. Subotica. 1 sz o. [7.] MOLNÁR IRÉN 1978: A küldöttrendszer távlatai politikai rendszerünk további fejlesztésében. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 1. sz. Forum Novi Sad. o. n. [8.] MOLNÁR IRÉN 1978: A politológusok helye és szerepe az önigazgatású társadalomban. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 5. sz. Forum Novi Sad. [9.] MOLNÁR IRÉN 1979: Az anyanyelv az egyetemi oktatásban. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 5. sz. Forum Novi Sad. o. n. [10.] REHAK, L. MOLNAR, I. 1979: Nastava na maternjem jeziku u funkciji zadovoljavanja potreba radnih ljudi udruženog rada i društvene zajednice. In: (szerk. n. n.): Savremena univerzitetska nastava zbornik radova. Udruženje univerzitetskih nastavnika i drugih naučnih radnika SAP Vojvodine, Novi Sad o. [11.] MOLNÁR I. REHÁK L. 1980: Az anyanyelvű oktatás a társult munka dolgozói és a társadalmi közösség szükségletei kielégítésének funkciójában. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 1. sz. Forum Novi Sad o. [12.] MOLNAR, I. UJHELJI, Z. 1980: Koriščenje grafoskopa u obradi teme Funkcionisanje skupštinskog sistema u nastavnoj disciplini samoupravni socijalizam. In: (szerk. n. n.): Pedagoško obrazovanje univerzitetskih nastavnika i saradnika zbornik radova. Udruženje univerzitetskih nastavnika i drugih naučnih radnika SAP Vojvodine, Novi Sad o. [13.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1981: A Szocialista Szövetség idöszerü kérdései. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat sz. Forum Novi Sad o. [14.] GABRIĆ MOLNAR, I. 1981: Sindikalno organizovanje radnika. Materijal za upotrebu Saveza sindikata Subotica. Izdanje Radničkog univerziteta Subotica, Subotica. o. n. [15.] GABRIĆ MOLNAR, I. 1981: Uloga sindikata u razvijanju samoupravljanja u osnovnim organizacijama udruženog rada. Anali Ekonomskog fakulteta. 7. sz. Subotica o. [16.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1982: A szakszervezet szerepe a politikai rendszerben. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat sz. Forum Novi Sad. o. n. [17.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1987: A társadalmi-gazdasági stabilizáció nehézségeiből eredő változások az életmódban. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 6. sz. Forum Novi Sad. o. n. [18.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1988: Az állam szerepe a strukturális válság idején. Egyetemi Szemle. Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest. o. n. [19.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1988: Kisérletek a társadalmi rendszer struktúrális válságának enyhítésére. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 1. sz. Forum Novi Sad. o. n. [20.] GABRIĆ MOLNAR, I. 1989: Dezintegrisanost jugoslovenskog društva sa aspekta političkog sistema. Udruženi rad, Subotica sz o. [21.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1991: A jugoszláv társadalom strukturális válságáról. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat sz. Forum Novi Sad o. [22.] Dr. GABRIC MOLNÁR IRÉN 1992: A szociológia helyzete és távlatai Jugoszláviában. Szociológiai Szemle. 2. sz. Budapest o. 7

8 [23.] GABRIĆ MOLNAR, I. KOVAČ-ŽNIDERŠIČ, R. 1992: Ekološki problemi današnjice sa osvrtom na socijalnu ekologiju. Privredna izgradnja sz. Novi Sad. o. n. [24.] GABRIĆ-MOLNAR, I. 1993: Preduzetništvo i sistemske promene u bivšim socijalističkim zemljama. In: BOLČIĆ, S. MILOŠEVIĆ, B. STANKOVIĆ, F. (szerk.): Preduzetništvo i sociologija. SDS ogranak u Novom Sadu, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odeljenje za sociologiju i filozofiju i Matica srpska, Novi Sad. o. n. [25.] GABRIĆ MOLNAR, I. 1994: Nezaposlenost savremeni problem čoveka. Privredna izgradnja sz. o. n. [26.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1996: A jugoszláv lakosság külföldre távozásának szociológiai vetülete. Szociológiai Szemle. 2. sz. Budapest. 15?. o. [27.] GABRIĆ MOLNAR, I. 1996: Dimenzije i efekti ekonomske migracije jugoslovenskog stanovništva u inostranstvo. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici. sz. n o. [28.] GÁBRITY MOLNÁR, I. 1997: The Sociology of Migration from the Former Yugoslavia Research Notes. New Community. Journal of the Euoropean Research Centre on Migration and Etnic Relations. Community Relations Commission Volume 23, number 1 (January 1997), Editorial office ERCOMER Utrecht Universuty the Netherlands. Published in U.K. on o. [29.] GABRIĆ MOLNAR, I. 1997: Nezaposlenost i nužnost tranzicije u Jugoslaviji. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici. sz. n. o. n. [30.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1997: A nemzeti és vallási tudat egybefonódása a Délvidéken. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat sz. Forum Novi Sad. o. n. [31.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1997: Mi a teendő? Ez a pedagógusoknak és szülőknek szánt folyóirat legyen a magyar nyelvű oktatás minőségi támasza. Új Kép. Pedagógusok és szülők folyóirata. é.n. 2. sz. Szabadka. o. n. [32.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1997: A nemzeti és vallási tudat egybefonódása a Délvidéken. Távlatok. A magyar jezsuiták folyóirata. 6. sz. Szabadka. o. n. [33.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1997: A nemzeti és vallási tudat egybefonódása a Délvidéken. Kisebbségkutatás. 3. sz. Budapest o. [34.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1998: A jugoszláv (vajdasági) lakosság hitéletének alakulása. Multikulturalizmus. KLTE Szociológia Tanszék, Debrecen. o. n. [35.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1998: A fiatalok vallási élete a rendszerváltás idején a Vajdaságban. Új Kép. Pedagógusok és szülők folyóirata. 1. évf. 6. sz. Szabadka. o. n. [36.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1998: Oktatásügyünk alakulása a második világháború után. Új Kép. Pedagógusok és szülők folyóirata. 2. évf. 19. sz. Szabadka. o. n. [37.] GABRIĆ MOLNAR, I. 1999: Ljudski resurs i izbor profesijа. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici. 4. sz o. [38.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1999: Vajdasági magyar tudományosság. In: (szerk. n. n.): Magyar tudomány a Vajdaságban. Tanulmánykötet. Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék. o. n. [39.] GABRIĆ MOLNAR, I. 2000: Obrazovni sistem osnov raslojavanja i artikulisanja ljudskog potencijala. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici. sz. n. o. n. [40.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2001: A vajdasági magyar humán tudományosság és a tudományos műhelyek szerepe. In: (szerk. n. n.): Ezredforduló tanulmánykötet. Forum Intézet, Komárom. o. n. [41.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2001: Munkaerőkutatás Vajdaságban. Regio: kisebbség, politika, társadalom. 4. sz. Budapest. [42.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2001: Nehéz a kisebbségi élet fogyatkozó értelmiséggel. In: (szerk. n. n.): Médiakötet. Enamiké Kft., Budapest. o. n. [43.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2001: A vajdasági magyarok migrációjának hatása a magyarság társadalmi szerkezetére. Kisebbségkutatás. 3. sz. Budapest o. [44.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2002: Mennyire érett ifjúságunk a Vajdaságban? Aracs. A délvidéki magyarság közéleti folyóirata. 2. évf. 3. sz. Szabadka o. [45.] GABRIĆ MOLNAR, I. 2002: Presence of the Patriarchal Pattern in the Market Economy and Business Sphere. In: DOKMANOVIĆ, M. (szerk.): Transition, Privatisation and Women. Women s Centre for Democracy and Human Rights, Subotica o. [46.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2002: Anyanyelvű felsőoktatás a Délvidéken. In: (szerk. n. n.): Nemzetpolitika 2002 A határon túli magyarság évkönyve. Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft., Budapest o. n. [47.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2002: A fiatal értelmiségképzés lehetőségei. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MIRNICS ZSUZSA (szerk.): Holnaplátók. MTT 5. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka. o. n. 8

9 [48.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN T. MIRNICS ZSUZSANNA 2002: Mozaik Gyorsjelentés. Vajdaság. In: (szerk. n. n.): Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest. o. n. [49.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2003: Értékrend, identitástudat, tolerancia. In: (szerk. n. n.): Térfoglaló. Ifjúsági szerep- és közösségvállalás. MTT 6. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [50.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2003: A munkaerőpiac általános tendenciái Szerbiában (a Vajdaság). In: FÁBRI ISTVÁN (szerk.): Kisebbségi lét és érvényesülés. A magyar lakosság munkaerő-piaci kihívásai a Kárpát-medencében. Lucidus Kiadó, Kisebbségkutatás könyvek, Budapest. o. n. [51.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2003: A vajdasági magyarok elhelyezkedési lehetőségei. In: (szerk. n. n.): A magyar nyelvű oktatási intézmények munkaerő-kihívásai a Kárpát-medencében. Konferenciakiadvány. MÁSZ, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, TLA Közép-Európai Tudományok Központja, Budapest o. [52.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2003: A vajdasági magyarok időszerű médiafogyasztásának jellemzői (jelenségkutatás). Szociográfiai Műhely, Kanizsa. o. n. [53.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2003: A vajdasági lakosok migrácója. In: (szerk. n. n.): Sorskérdéseink tanulmánykötet válogatás a Magyar Szó vasárnapi rovatának írásaiból. Forum, Újvidék. o. n. [54.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2003: Anyanyelvű oktatásunk sorsa a Vajdaságban. Új Kép. Pedagógusok és szülők folyóirata. 4. évf. 20. sz. Szabadka. o. n. [55.] GABRIĆ MOLNAR, I. 2003: Budućnost obrazovanja Mađara u Vojvodini u duhu stručnosti i tolerancije. In: (szerk. n. n.): Zbornik savetovanja o obrazovanju na manjinskim jezicima u Vojvodini. Pedagoški Savet, Panonija, Novi Sad. o. n. [56.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2003: Vándorlások a Vajdaságban és a Vajdaságból. In: SZÖLLŐSY PÁL BALLA BÁLINT (szerk.): Európa keresztútjain. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 33 éve. Basel Budapest o. [57.] GABRIĆ MOLNAR, I. 2003: Značaj obrazovnog sistema ali i posebnog selektiranja talenata i uspešnih kadrova u društvu. In: (szerk. n. n.): Almanah. Fondacije Put ka znanju. Skupština Opština Subotica, Grafoprodukt, Subotica. o. n. [58.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2003: A szociológiai és szociográfiai kutatások közeledése a Vajdaságban. In: (szerk. n. n.): Adryantól Adorjánig. Szociográfiai műhelytanulmányok 1. Szociográfai Műhely. Logos Grafikai Műhely, Tóthfalu o. [59.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2003: Régiók Jugoszláviában. In: ÁBRAHÁM BARNA GEREBEN FERENC STEKOVICS RITA (szerk.): Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában. Regionális és Kisebbségi Kultúrák Kutatóműhelye, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Európa-Tudományok Központja, Piliscsaba o. [60.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2003: Az 1989 utáni politikai törésvonalak Jugoszláviában. In: ÁBRAHÁM BARNA GEREBEN FERENC STEKOVICS RITA (szerk.): Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában. Regionális és Kisebbségi Kultúrák Kutatóműhelye, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Európa-Tudományok Központja, Piliscsaba o. [61.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2003: Kisebbségi jogok Szerbiában. Civil Forum. Civil társadalmi lap. 4. évf. 3. sz. Románia. o. n. [62.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2003: Vándorlások a déli végeken. Távlatok 2. A Nyitott Távlatok civil szervezet folyóirata. 1. évf. 2. sz. Szabadka o. [63.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2003: Anyanyelvű felsőoktatás feltételei a Vajdaságban. In: (szerk. n. n.): A vajdasági magyar felsőoktatási konferencia. Magyar Nemzeti Tanács, Szabadka. o. n. [64.] BERÉNYI DÉNES BENDA ISTVÁN BÍRÓ A. ZOLTÁN EGYED ALBERT FISCHER FÜLÖP ILDIKÓ GÁBRITY MOLNÁR IRÉN HARDI TAMÁS KECSKÉS MIHÁLY KOZMA TAMÁS KULCSÁR SZABÓ ENIKŐ OROSZ ILDIKÓ TARNÓCZY MARIANN TÓTH KÁROLY TÓTH PÁL PÉTER UJVÁRY GÁBOR 2004: A határon túli magyar felsőoktatási és kutatásfejlesztési tevékenység támogatásának vizsgálata, elsősorban hazai és külföldi humán erőforrások bevonásával. Budapest. 77. o. [65.] GABRIĆ MOLNAR, I. BEREŠ, Z. DENČ, T. 2004: Računare u škole. Misao. Revija za obrazovanje i kulturu. Novi Sad o. [66.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN T. MIRNICS ZSUZSANNA 2004: Mennyire érett ifjúságunk a Vajdaságban? In: (szerk. n. n.): Határok szabdalta közérzet. Antológia az Aracs folyóirat írásaiból. Aracs könyvek 2. Logos Garfikai Műhely, Tóthfalu o. 9

10 [67.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2004: A vajdasági magyar felsőoktatás helyzete és intézményfejlesztésének időszerű problémái. Debreceni Szemle. Tudomány. Kultúra. 2. sz. Debrecen o. [68.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2004: A vajdasági magyar oktatási intézmények összehangolása, mint az értelmiségi utánpótlás feltétele. Aracs. A délvidéki magyarság közéleti folyóirata. évf. n. 2. sz. Szabadka o. [69.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2004: A vallás és az egyház a vajdasági magyarság körében. Távlatok 3. A Nyitott Távlatok civil szervezet folyóirata. 2. évf. 1. sz. Szabadka o. [70.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2004: A vajdasági magyar tanulóifjúság iskolai szintje. Forum Társadalomtudományi Szemle. 2. sz. Komárom o. [71.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2005: Magyar vagy multietnikus egyetem alapításának indoklása Vajdaságban. In: KONTRA MIKLÓS (szerk.): Sült galamb? Magyar egyetemi tankönyvpolitika. Forum, Somorja Dunaszerdahely o. [72.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2005: A Domus és doktori ösztöndíjak, valamint a magyarországi kihelyezett tagozatokról szóló vajdasági kutatásról, hozzászólás. In: BIRÓ A. ZOLTÁN (szerk.): A magyаrországi felsőoktatási és kutatási támgatások hasznosulása az egyes magyar kisebbségi régiókban. Kerekasztal konferencia kiadvány. Sapientia EMTE, Műszaki és Társadalomtudományok Kar, Csikszereda o. [73.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2005: A magyarországi felsőoktatási és K+F támogatások fogadtatása a vajdasági magyar kisebbségi és a többségi társadalomban, hozzászólás. In: BIRÓ A. ZOLTÁN (szerk.): A magyаrországi felsőoktatási és kutatási támgatások hasznosulása az egyes magyar kisebbségi régiókban. Kerekasztal konferencia kiadvány. Sapientia EMTE, Műszaki és Társadalomtudományok Kar, Csikszereda o. [74.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2005: A magyar nyelvű tudományos könyvkiadás a Vajdaságban az utóbbi másfél évtizedben. In: SIMON ATTILA (szerk.): A határon túli magyar tudományos könyvkiadás. Nostra Tempora 12. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja Dunaszerdahely o. [75.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2005: A délvidéki magyarok és a média (jelenségkutatás). Aracs. A délvidéki magyarság közéleti folyóirata. 5. évf. 2. sz. Szabadka o. [76.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2005: Van-e a délvidéki értelmiségnek vallásos magatartása? Aracs. A délvidéki magyarság közéleti folyóirata. 5. évf sz. Szabadka o. [77.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2005: Mit értünk szórványmagyarság alatt Vajdaságban? Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 35. évf. 3. sz. Forum Újvidék o. [78.] GABRIĆ MOLNAR, I. 2005: National or Regional Identity? In: PARAĆ DAMJANOVIĆ, S. (szerk.): Essays on Regionalisation 2. Vojvodina a Multiethnic and Multicultural Region in Cross- Border and Euro-Regional Co-operation. Local Democracy Agency, Subotica o. [79.] GABRIĆ MOLNAR, I. 2006: Škola kao most između porodica i društva. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici. 15. sz o. [80.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2006: Akkreditáció Szerbia-Montenegróban. In: KOZMA TAMÁS RÉBAY MAGDOLNA (szerk.): A felsőoktatási akkreditáció Közép-Európában. Felsőoktatási Kutatóintézet, ÚM Könyvkiadó, Budapest o. [81.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2006: A vajdasági magyar felsőoktatás szerveződése. In: JUHÁSZ ERIKA (szerk.): Régió és oktatás. A Regionális egyetem kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete. Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Debrecen o. [82.] GABRIĆ MOLNAR, I 2006: Vitalne karakteristike, obrazovna struktura i perspektiva vojvođanskih Mađara. In: (szerk. n. n.): Zbornik Matice Srpske za društvene nauke Novi Sad o. [83.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2006: Felszámolhatók a felsőoktatás kerékkötői? Aracs. A délvidéki magyarság közéleti folyóirata. 6. évf. 3. sz. Szabadka o. [84.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2006: Oktatáskutatás a Vajdaságban: a magyar felsőoktatás eredményei. In: (szerk. n. n.): Tudományos konferencia az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság megalakulásának 10. évfordulója alkalmából. [2006. május 10.] MTA MTK EB kiadványai 13. Budapest o. [85.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2006: Kertészképzés a Vajdaságban. In: 10 éves a kertészmérnökképzés Zentán Corvinus Egyetem Budapest, Thurzó Lajos Közművelődési Központ, Kertészek Egyesülete Zenta, Zenta o. [86.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2006: A Bolognai folyamat és a felsőoktatás szerveződése. In: (szerk. n. n.): Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Évkönyve Újvidéki Egyetem, MTTK, Szabadka o. 10

11 [87.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2007: Oktatásunk: élhetőbb életet a szülőföldön. Kutatási alapgondolatok, hipotézisek. In: (szerk. n. n.): Magyar Szó Lapkiadó Kft évi Naptára. Forum, Újvidék o. [88.] GABRIĆ MOLNAR, I. 2007: Perspektiva vojvođanskih Mađara vitalne karakteristike i uslovi obrazovanja. In: STANOVČIĆ, V. (szerk.): Položaj nacionalnih manjina u Srbiji. SANU, Odelenje društvenih nauka. Međuodelenjski odbor za proučavanje nacionalnih manjina i ljudskih prava. Knjiga 120. Beograd o. [89.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2007: A jövő záloga. Szabadka felsőoktatásának jelene és jövője. Szeged. Várostörténeti, kulturális és közéleti magazin. 19. évf. 3. sz o. [90.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2007: Megmaradás, avagy továbbtanulási lehetőségek és szándékok a Vajdaságban etnikai magatartásvizsgálat. In: KUPA LÁSZLÓ (szerk.): Tájak, tájegységek, etnikai kisebbségek Közép-Európában. Konferenciakötet. B&D Stúdió, Pécs o. [91.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2007: Kisebbség- és oktatáskutatások a Vajdaságban, az MTT 15 éves tevékenységében. In: PAPP RICHÁRD (szerk.): Délvidék/Vajdaság. Társadalomtudományi tanulmányok. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta o. [92.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2007: Vajdasági magyar fiatal diplomások karrierje, migrációja, felnőttoktatási igényei. In: MANDEL KINGA CSATA ZSOMBOR (szerk.): Karrierutak vagy parkolópályák? Friss diplomások karrierje, migrációja, felnőttoktatási igényei a Kárpát-medencében. Budapest o. Apáczai Közalapítvány honlapja: [2007. december 31.] [93.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2007: A délvidéki magyarok regionalis tudata. Aracs. A délvidéki magyarság közéleti folyóirata. 7. évf. 4. sz. Szabadka o. [94.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2007: Határon átívelő tudomány/oktatás. Új Kép. Pedagógusok és szülők folyóirata. 9. évf sz. Szabadka o. [95.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2007: Oktatáskutatási térségek. A közgazdasági és szociológiai tudományok oktatása és a kutatások perspektívája Vajdaságban. In: SZALMA JÓZSEF (szerk.): A délvidéki magyar tudományosság. Vajdasági Magyar Tudományos Társaság. Atlantis, Újvidék o. [96.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2007: A kulturális érintkezések hatása a fiatalok magatartására (vajdasági tapasztalatok). In: (szerk. n. n.): Kultúra Művészet Társadalom a globalizálódó világban. Konferenciakötet. SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet, Szeged o. [97.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2007: A vajdasági magyarok regionális tudata. In: SZÓNOKY ANCSIN GABRIELLA PÁL VIKTOR KARANCSI ZOLTÁN (szerk.): A határok kutatója. Tanulmánykötet Pál Ágnes tiszteletére. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [98.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2007: Friss diplomások karrierútja és esélyei a Vajdaságban. Kitekintés. Perspective. Tudományos és kulturális folyóirat. 11. évf. 12. sz o. [99.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN RÁC LÍVIA 2007: Vajdaság (Szerbia). In: PAPP Z. ATTILA VERES VALÉR (szerk.): Kárpát Panel A Kárpát-medencei magyarok társadalmi helyzete és perspektívái. Gyorsjelentés. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest o. [100.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2008: A bolognai folyamat és a felsőoktatás reformja. In: (szerk. n. n.): Felsőoktatási tájékoztató 2008/2009. VAMADISZ. Szegedi Tudományegyetem Polgáraiért Alapítvány, Szeged o. [101.] GABRIĆ MOLNAR, I. 2008: Karakteristike ljudskog resursa u regionu. Demografske promene i migracije u Vojvodini i susednim regionima. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici. 19. sz o. [102.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2008: A szerbiai és a vajdasági civil társadalom és civil szektor. In: (szerk. n. n.): Vajdasági betekintő. EIKKA, Európai Ifjúsági Kutató-, Szervezetfejlesztő és Kommunikációs Központ, Szeged Szabadka o. [103.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2008: Vajdaság népességmozgása az utóbbi fél évszázadban. Közép-Európai Közlemények. Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata. 1. évf. 2. sz. Szeged o. [104.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2008: A délvidéki identitástudat nyomában. In: PAPP RICHÁRD SZARKA LÁSZLÓ (szerk.): Bennünk élő multjaink. Történelmi tudat kulturális emlékezet. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta o. [105.] GÁBRITY MOLNÁR, I. 2008: Higher Educational Chances in Vojvodina Ethnical Research. In: HAMMER, E. KUPA, L. (szerk.): Ethno-Kulturelle Begegnungen in Mittel- und Osteuropa. Socialia, Studienreihe Soziologische Forschungsergebnisse, Band 94. Verlag Dr. Kovac, Hamburg o. [106.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2008: Népességmozgás térségünk jövőképe. Aracs. A délvidéki magyarság közéleti folyóirata. 8. évf. 4. sz. Szabadka o. 11

12 [107.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2008: Oktatásügyünk és a friss diplomások esélyei a Vajdaságban. In: SZALMA JÓZSEF (szerk.): A magyar tudomány napja a Délvidéken konferenciakötet. Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Atlantis, Újvidék o. [108.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: Kisebbségi autonómia-törekvések a Vajdaságban. A tartomány új alapokmányának tükrében. In: KUPA LÁSZLÓ (szerk.): Kisebbségi autonómia-törekvések Közép- Európában a múltban és a jelenben konferenciakötet. Pécsi Tudományegyetem, Bookmaster Kft., BD Stúdió, Pécs o. [109.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: Tehetséges tanár a tehetséggondozás szolgálatában. In: (szerk. n. n.): A tehetségek szolgálatában. I. nemzetközi tehetséggondozó konferencia. Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért, Zenta o. [110.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: Magyar közoktatási intézmények részvétele a vajdasági felnőttoktatásban. In: SARNYAI KÁROLY (szerk.): Esélyt adó felnőttképzés. Cnesa Oktatási Művelődési Intézet, Magyarkanizsa o. [111.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: A felsőoktatás reformja és a bolognai elvek. In: (szerk. n. n.): Felsőoktatási tájékoztató 2009/2010. VAMADISZ, Szabadka Újvidék o. [112.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: Az oktatás és identitás. Új Kép. Pedagógusok és szülők folyóirata. Évf. n sz. Szabadka o. [113.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: Oktatási reformfolyamatok Szerbiában. In: (szerk. n. n.): A tanítóképzés jövőképe. II. nemzetközi tudományos konferencián elhangzott munkák gyűjteménye. Forum, Újvidéki Egyetem MTTK, Szabadka o. [114.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: Továbbképzési esélyek a kisebbségi létben a vajdasági magyarok esélyegyenlőségének példáján. In: (szerk. n. n.): Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az oktatásban. I. Általános kérdések (anya)nyelvi oktatás. Forum, Újvidéki Egyetem, MTTK, Szabadka o. [115.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: Oktatásszervezés a Vajdaságban. Kultúra és Közösség. Művelődéstörténeti folyóirat. 13. évf. 2. sz o. [116.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: A vajdasági magyarok és az EU. Közép-Európai Közlemények. Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata. 2. évf sz. Szeged o. [117.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: Az oktatás és felnőttképzés szerepe a Vajdaságban. In: SZIRMAI ÉVA ÚJVÁRI EDIT (szerk.): Nemzetiségi Nemzeti Európai identitás. Konferenciakiadvány, CD. SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézete, Szeged. o. n. [118.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: A regionális identitás és az Európa-orientáltság összefüggései a Vajdaságban generációk a tájtudatról és az EU-ról. In: JANCSÁK CSABA (szerk.): Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. Belvedere Meridionale, Szeged o. [119.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: Képzési igények és kínálatok térszerkezete. In: SOMOGYI SÁNDOR GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.): Évkönyv Regionális Tudományi Társaság, Szabadka o. [120.] SOMOGYI SÁNDOR GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2009: Elégedettség elégedettlenség néhány jellemzője Vajdaság északi részén. The Central European Journal of Regional Development and Tourism. 1. évf. 1. sz. online o. [121.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2010: A tehetségápolás esélyt jelent. Új Kép. Pedagógusok és szülők folyóirata. 13. évf sz. Szabadka. o. n. [122.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2010: A menekültek betelepülésével a Vajdaság már nem ugyanaz. Aracs. A délvidéki magyarság közéleti folyóirata. 10. évf. 1. sz. Szabadka o. [123.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2010: A vajdasági magyarok emigrációs motivumai. In: KUPA LÁSZLÓ (szerk.): Vándorló kisebbségek. Etnikai migrációs folyamatok Közép-Európában történeti és jelenkori metszetben. Pécsi Tudományegyetem, Bookmaster Kft., Pécs o. [124.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2010: A magyarok regionális tudata és európai orientáltsága a Vajdaságban. In: TAKÁCS ZOLTÁN RICZ ANDRÁS (szerk.): Lendületben a regionális tudományig. Tiszteletkötet Dr. Somogyi Sándor részére. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka o. [125.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN: A vallásgyakorlás jellemzői Vajdaságban. In: PASKÓ CSABA BOGNER ISTVÁN BÉRES ZOLTÁN (szerk.): Vajdasági Pax Romana Évkönyv Pax Romana, Szabadka o. [126.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN CSÁNYI ERZSÉBET TAKÁCS MÁRTA 2010: A magyar tudományos hálózat szereplői, működése, teljesítménye és együttműködési lehetőségei Szerbiában. In: FEDINEC CSILLA (szerk.): Magyar-magyar interdiszciplináris kutatások, intézményi együttműködések lehetősége. MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága, Budapest o. 12

13 [127.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN SOMOGYI SÁNDOR TAKÁCS ZOLTÁN RICZ ANDRÁS VERÉB MISKOLCZI ZSÓFIA CSÍSZÁR MOLNÁR ANNA 2010: Felnőttképzési koncepció a vajdasági szórványban élő magyarok számára. In: SOMOGYI SÁNDOR (szerk.): Évkönyv Regionális Tudományi Társaság, Szabadka o. [128.] RICZ ANDRÁS GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2010: A Vajdaság régiókapcsolatai a Dél-Alfölddel. In: SOÓS EDIT FEJES ZSUZSANNA (szerk.): Régió a hármashatár mentén. SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, Politológiai Tanszék, Szeged o. [129.] SOMOGYI SÁNDOR RICZ ANDRÁS KAJÁRI KAROLINA GÁBRITY MOLNÁR IRÉN LAKNTER ZOLTÁN TAKÁCS ZOLTÁN CSISZÁR-MOLNÁR ANNA 2010: Strukturne karakteristike i potencijali razvoja ljudskih resursa vezano za proces pridruživanja EU u severnom delu Autonomne Pokrajine Vojvodine (Subotica, Bačka Topola, Mali Iđoš, Kanjiža, Senta, Ada, Bečej, Čoka). In: SOMOGYI SÁNDOR (szerk.): Évkönyv Regionális Tudományi Társaság, Szabadka o. [130.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2011: Az interetnikus konfliktusokról Vajdaságban 10 évvel a délszláv háború után. In: KUPA LÁSZLÓ (szerk.): Görbe háttal. Interetnikus konfliktusok Közép- Európában a múltban és a jelenben. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Virágmandula Kft, Pécs o. [131.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2011: A vajdasági magyar kutatók és tudósok tevékenységéről és esélyeiről. Új Kép. Pedagógusok és szülők folyóirata. 14. évf sz. Szabadka. o. n. [132.] GÁBRITY MOLNÁR, I. 2011: The Motives for Emigration of Hungarians in Vojvodina. In: GERNER, ZS. KUPA. L. (szerk.): Minderheitendasein in Mittel- und Osteuropa interdisziplinär betrachtet. Socialia, Studienreihe Soziologische Forschungsergebnisse. Band 113. Verlag Dr. Kovac, Hamburg o. [133.] GÁBRITY MOLNÁR, I. 2011: The Bologna Process in Serbia. In: KOZMA, T. RÉBAY, M. SZOLÁR, É. (szerk.): The Bologna Process in Central and Eastern Europe. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden. o. n. [134.] GABRIĆ MOLNAR, I. 2011: Istraživanje kvaliteta života na severu Vojvodine. In: OCIĆ, Č. (szerk.): Zbornik Matice Srpske za društvene nauke sz. Novi Sad o. [135.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2011: Emlékezés Rehák Lászlóra munkatársként. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. évf. n. 2. sz. Forum Novi Sad o. [136.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2011: A vajdasági magyarlakta térség felzárkózásának az esélye. Közép-Európai Közlemények. Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata. 4. évf sz. ( sz.) o. [137.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2011: Vajdaság népességének háború okozta attitűdjei. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.): Magyarságkutatás Vajdaságban. MTT 14. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [138.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN CSÁNYI ERZSÉBET 2011: A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács. In: FEDINEC CSILLA TARNÓCZY MARIANN (szerk.): Nemzeti önismeret. Az MTA Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának tevékenységéről MTA, Budapest o. [139.] SÁNDOR SOMOGYI, ANDRÁS RICZ, KAROLINA KAJÁRI, IRÉN GÁBRITY MOLNÁR, ZOLTÁN LAKNER, ZOLTÁN TAKÁCS, ANNA MOLNÁR 2011: Strukturne karakteristike i potencijali razvoja ljudskih resursa za proces pridruživanja EU u severnom delu Automne Pokrajine Vojvodine. In: DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT 3:(2) o. [140.] PÉICS HSJNALKA GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2011: A magyar nyelvű természettudományos oktatás és tanárképzés helyzete Vajdaságban, In: TASNÁDI PÉTER (főszerk.): A természettudomány tanítása korszerűen és vonzóan nemzetközi konferencia kiadványa. Motiváció, tehetséggondozás, tanárképzés Nemzetközi szeminárium magyarul tanító tanárok számára augusztus Eötvös Loránd Tudományegyetem, Info Park Alapítvány Budapest. ELTE Természettudományi Oktatásmódszertani Centrum, Budapest o. [141.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN CSÁNYI ERZSÉBET TAKÁCS MÁRTA 2011: A magyar tudományos hálózat szereplői Vajdaságban. In: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.): Magyarságkutatás Vajdaságban. MTT 14. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka o. [142.] WASTL-WALTER, D. CVETANOVIĆ, M. ERŐSS, Á. FILEP, B. GÁBRITY, E. GÁBRITY- MOLNÁR, I. KICOŠEV, S. KOCSIS, K. NAGY, I. RÁCZ, K. TAKÁCS, Z. TÁTRAI, P. VÁRADI, M. M. 2011: Transnationale Migration und grenzüberschreitende Mobilität als Einflussgrößen der Regionalentwicklung im ungarisch-serbischen Grenzraum. In: JANSCHITZ, S. LIEB, G. K. (szerk.): Nachhaltigkeit. Regionalentwicklung. Tourismus. Festschrift zum 60. Geburtstag 13

14 von Friedrich M. Zimmermann. Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung. Band. 46. sz. Karl Franzens-Universität Graz, Institut für Geographie und Raumforschung, Graz o. [143.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2012: A magyar nyelvű (felső)oktatás helyzete és esélyei a Vajdaságban. Társadalmi Együttélés. A kisebbségi lét dimenziói. Interdiszciplináris e-folyóirat. 1. sz. [144.] TAKÁCS ZOLTÁN GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2012: Karrierutak, érvényesülési pályák, emigráció a vajdasági magyar doktoranduszok körében. In: TAKÁCS MÁRTA (szerk.): Évkönyv. ÚE MTTK, Szabadka. 7. évf. 1. sz o. [145.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2012: Lehet újat mondani a magyar nyelvű (felső)oktatás esélyeiről Vajdaságban? In. MIHÁLYI KATALIN (szerk.) Kilátó, LL évf. 35. szám. Magyar Szó, Újvidék, , 24, 08. o. [146.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2012: A szerb-magyar határon átívelő migrációs életvitel. In: BENCE ERIKA (szerk.) Létünk 2012/4. Forum Újvidék, o. [147.] TAKÁCS ZOLTÁN GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2012: PhD. karrier-utak, érvényesülési pályák, emigráció a vajdasági magyar doktoranduszok körében, In: FRANCIŠKOVIĆ DRAGANA, HÓZSA ÉVA (szerk.): Évkönyv, Tanulmány gyűjtemény. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka o. [148.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2012: A szerb-magyar határ két oldalán levő területek és lakosok közötti kapcsolatok esélye és gyakorlata. In: PACZOLAY PÉTER (főszerk.) Dieip Jog- és Politikatudományi folyóirat. (6. évf.) 3. sz. Szegedi Tudományegyetem Jogtudományi Kar Politológia Tanszék folyóirata. De iurisprudentia et iure publico, Szeged o. [149.] TÁTRAI PATRIK, KOCSIS KÁROLY, GÁBRITY MOLNÁR IRÉN, TAKÁCS ZOLTÁN 2012: A Vajdaságot érintő migráció és annak történeti előzményei (The migration concerning Vojvodina and its historical preliminaries). In: Dr. BARTA GYÖRGYI (főszerkesztő), Itthonok-otthonok új otthonok: migráns élethelyzetek a Vajdaságban és Magyarországon a délszláv háború után. Tér és Társadalom/Space and Society, Volume/évf.: 27, Number/szám: 2. MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete/Journal of CERSHAS Institute for Regional Studies. Budapest o. [150.] VÁRADI MONIKA MÁRIA, DORIS WASTL-WALTER, FILEP BÉLA, GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2013: Bevezető: utak és úton levők (Introduction: ways of migration and people on the move). In: Dr. BARTA GYÖRGYI (főszerkesztő), Itthonok-otthonok új otthonok: migráns élethelyzetek a Vajdaságban és Magyarországon a délszláv háború után. Tér és Társadalom/Space and Society, 27 évf, 2. szám. MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete/Journal of CERSHAS Institute for Regional Studies Budapest o. [151.] DORIS, WASTL-WALTER IRÉN, GÁBRITY-MOLNÁR BÉLA, FILEP ZOLTÁN, TAKÁCS: Integrating Transnational Migrants in Vojvodina Summary and Preliminary Report on the Research Project Integrating (Trans-) National Migrants in Transition States (TRANSMIG ). In: SÁNDOR SOMOGYI, Ph.D. (editor in chief) DETUROPE. THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM Vol. 5 Issue Review o. [152.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2013: A magyar nyelvű felsőoktatás és a munkaerőpiac a Vajdaságban. In: Felsőoktatás és munkaerőpiac Eszményektől a kompetenciák felé, DARVAI TIBOR (szerk.), SETUP Belvedere Meridionale Szeged o. [153.] IRÉN GÁBRITY MOLNÁR, KÁROLY KOCSIS, ZOLTÁN TAKÁCS, PATRIK TÁTRAI: Migrationsprozesse in der Vojvodina und ihre Vorgeschichte (Migrációs folyamatok történelme a Vajdaságban; Istorija migracijskih tokova u Vojvodini). In: Béla Filep, Monika M. Váradi, Martin Walter, Rudolf Wastl (szerk.): GRENZÜBERSCHREITENDE NACHBARSCHAFTEN (Határkeresztező városrészek). Klagenfurter Geographische Schriften Heft 29 (2013) Herausgeber und Verleger: Institut für Geographie und Regionalforschung der Alpen Adria Universiät Klagenfurt. Österreich o. [154.] Dr. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2013: Tudósképzés és kutatói műhelyek szereplői Vajdaságban. INSTRUCTIONAL ARTICLE In: Dr. Bence Erika (szerk.): Tudósképzés és kutatói műhelyek a felsőoktatásban Mentori-doktoranduszi konferencia. Virtuális szekció. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. Kutatói műhelyek. Forum, Újvidék. CD publikáció o. [155.] Dr. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2014: Következetesen az élet színpadán/dosledno na pozornici života (portret). In: Káich Katalin: A kölcsönösség színpadtere/scena uzajamnosti. Jugoslovenska 14

15 dramska književnost na scenama mađarskih pozorišta u Vojvodini ( ). Vajdasági színházmúzeum/pozorišni muzej Vojvodine, Novi Sad , o. [156.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2014: Az ifjúságkutatások a Vajdaságban, In. BALI JÁNOS, MARELYIN KISS JÓZSEF (szerk.) Metszetek. Külhoni magyar ifjúságkutatás 2014, Nemzetstratégiai Akadémia, Kárpát-haza Szemle 6. Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest o. [157.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2014: Felsőoktatási esélyek kisebbségi létben, Vajdaságban. In: GRÓF ANNAMÁRIA, N. CSÁSZI ILDIKÓ, SZOTÁK SZILVIA (szerk.): Sokszínű nelvészet nyelvi sokszínűség a 21. század elején, Tinta Könyvkiadó UMIZ Imre Samu Nyelvi Intézet kiadványai III. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 165. Budapest Alsóőr o. [158.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2014: A vajdasági szórványság útkeresése, In: HAVASSY PÉTER PÁL (szerk.): Szórványkollégiumok a Kárpát-medencében, Kárpát-haza Fejlesztési Műhely, Kárpáthaza Napló 3. Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest o. [159.] GABRIĆ-MOLNAR IREN, SLAVIĆ AGNEŠ 2014: The impact of emigration from Serbia to Hungary on the Human resources of Vojvodina. (Review scientific paper) In: ČASLAV OCIĆ, BRANISLAV S. ĐURĐEV i DANIJELA ARSENOVIĆ (szerk.), Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 148 (3/2014), Matica srpska, Novi Sad o. [160.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN, ÁGYAS RÉKA 2014: A vajdasági magyar fiatalok karrierútállomásai, In: BALI JÁNOS, MARELYIN KISS JÓZSEF (szerk.): Külhoni magyar ifjúságkutatás 2014, Metszetek II. Nemzetstratégiai Akadémia, Kárpát-haza Szemle 7. Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest o. Könyvbemutatók, kritikák folyóiratokban [1.] MOLNÁR IRÉN 1975: Kulcsár Kálmán a politikai és jogszociológiáról. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 2. sz. Forum Újvidék. [2.] MOLNÁR IRÉN 1975: Ratkov A.: a tudományos megismerés anatómiájáról. Bevezetés a logikába és a tudományos módszertanba. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 5. sz. Forum Újvidék. [3.] MOLNÁR IRÉN 1976: A szlovén szakszociológia Dr. Bogdan Kavčić műveinek tükrében. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 6. sz. Forum Újvidék. [4.] MOLNÁR IRÉN 1977: A szociológia szakágazatainak helyzete és időszerű problémái Magyarországon. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 6. sz. Forum Újvidék. [5.] MOLNÁR IRÉN 1979: Az önigazgatás időszerű kérdései a Savremenost évi számaiban. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 1. sz. Forum Újvidék. [6.] MOLNÁR IRÉN 1979: Smiljković R. könyve: Društveno-političke organizacije u SFRJ. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 5. sz. Forum Újvidék. [7.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1980: Dr. Atila Sam: Kriza i subjekt revolucije. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat sz. Forum Újvidék. [8.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1982: Állam, hatalom, szocializmus Nicolas Pulantras könyvében. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat sz. Forum Újvidék. [9.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1982: Savremenost broj 6/82. folyóiratbemutató. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 6. sz. Forum Újvidék. [10.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1983: Az ember, a történelem és a társadalom marxista felfogása. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 2. sz. Forum Újvidék. [11.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1984: Dr. Neca Jovanov: Dijagnoza samoupravljanja. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 2. sz. Forum Újvidék. [12.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1985: Lukács György nézetei a fasizmusról. Prikaz knjige Sziklai László-a: Lukács és a fasizmus kora. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 6. sz. Forum Újvidék. [13.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1987: Hol tartunk a munkaerkölcs terén? Radni moral könyv bemutatása Dr. Danila Ž. Marković. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat sz. Forum Újvidék. [14.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1992: Szelényi Iván könyvének bemutatása. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 1. sz. Forum Újvidék. [15.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1992: Replika társadalomkiritikai folyóirat bemutatása. Létünk. Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. 1. sz. Forum Újvidék. 15

16 [16.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1996: Biacsi Antal: Fogyunk, fogyatkozunk. Üzenet sz. Szabadka. [17.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2008: Magyar tudományos folyóiratok a környező országokban. Debreceni Szemle. Tudomány. Kultúra. 1. sz. Debrecen. Recenziók és szaklektorálás [1.] PAPP GYÖRGY (szerk.) 2004: Adryantól Adorjánig szociográfiai műhelytaulmányok. Logos Grafikai Műhely, Tóthfalu. [2.] HAJNAL VIRÁG PAPP RICHÁRD (szerk.) 2004: Mint leveleket a vihar Kulturális antropológiai tanulmányok. Gemma könyvsorozat. Forum, Újvidék. [3.] (szerk. n. n.) 2009: A tehetségek szolgálatában. I. nemzetközi tehetséggondozó konferencia. Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért, Zenta. [4.] MIRNICS ZSUZSANNA 2009: Gyermekekről nevelőknek. Tankönyv 7. Újvidéki Egyetem, MTTK, Forum, Újvidék Szabadka. [5.] HÓZSA ÉVA HORVÁTH FUTÓ HARGITA 2008: Kapcsolatok és kibontások. Kód irodalom kultúra régió III. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék. [6.] KATASZTER 2011: Kárpát-medence magyar oktatási és tudományos intézményeinek adatbázisa. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest. [7.] POÓR, J. FARKAS, F. ENGLE, A. D. 2012: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Research Monograph. Budapest. Újságok, napi- és hetilapok [1.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN: A marxista világnézetröl, ideológiáról népszerűen. Magyar Szó. Napilap. Forum Újvidék. [1984. november 10.] [2.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN: Titoizmus. 7 Nap. Hetilap. [1989. május 4.] [3.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN: Az értelmiség útkeresése. Magyar Szó. Napilap. Forum Újvidék. [1991. október 27.] [4.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN: Társadalomkutatás Csantavér lakosságának körében. Csantavéri Újság. [1988. október 15.] [5.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN: A külföldre távozás és a menekülthullámok motívumai. Magyar Szó. Napilap. Forum Újvidék. [2000. április 1.] [6.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN: A vajdasági lakosok migrációja. Belső vándormozgalmak etnikai jellemzése. Magyar Szó. Napilap. Forum Újvidék. [2001. április 29 május 2.] [7.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2008: Gazdasági erősségünk/erőtlenségünk tájtudata Vajdaságban. Magyar Szó. Napilap. Forum Újvidék. [2008. augusztus ] [8.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN: Oktatási reformfolyamatok. Felnőttképzés kulcskérdései Szerbiában. Magyar Szó. Napilap. Forum Újvidék. [2008. szeptember 1 8.] [9.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN: Médiafogyasztási szokások és igények Vajdaságban. Magyar Szó. Napilap. Forum Újvidék. [2008. október 13.] [10.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN: Szigorodó követelmények. Magyar Szó. Napilap. Forum Újvidék. [2008. november ] [11.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN: Létérdekük az önbizalom-fejlesztés. Magyar Szó. Napilap. Forum Újvidék. [2011. június ] [12.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN: A személy hitelessége fontos egy közösség felépítésében. A hitelesség megvalósulási formái. Magyar Szó. Napilap. Forum Újvidék. [2011. augusztus 18.] [13.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN: Kapcsolatok a szerb magyar határ mentén. Magyar Szó. Napilap. Forum Újvidék. [2011. október 1.] Tudományos tanácskozásokon elhangzott előadások, felszólalások [1.] Značaj života Dimitrije Tucovića. Előadás tanácskozáson: Javni skup studentskih stručno-naučnih grupa za sociologiju. Ekonomski fakultet Subotica, Katedra za sociologiju, Radnički univerzitet. [JSZSZK: Szabadka; októbere] [2.] Karakteristika države i pitanje odumiranja države u Marksovom delu Kritika gotskog programa. Előadás tanácskozáson: Stručno-naučni skup u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Subotici. Radnički univerzitet. [JSZSZK: Szabadka; áprilisa] 16

17 [3.] Perspektive obrazovanja ekonomista u svetlu opštih marksističkih disciplina. Nemzetközi tanácskozás: Međunarodni naučni skup Obrazovanje ekonomista za sutra (koautor). Ekonomski fakultet u Subotici. [JSZSZK: Szabadka; október ] [4.] Noviji rezultati u istraživanju načina života kao obuhvatnijeg oblika sociologije potrošnje kod nas i u svetu. Előadás tanácskozáson: Naučni skup Ekonomskog fakulteta u Subotici: Stremljenja i ostvarenja. [JSZSZK: Szabadka; október 23.] [5.] Aktuelnosti Rikardovih stavova o oporezivanju u današnjim uslovima (előadók: BERENJI, A. MOLNAR, I.). Nemzetközi tanácskozás: Rikardo Marks Lenjin i savremena ekonomska misao. Crnogorska akademija nauke i umetnosti. [Montenegró: Herceg Novi; október ] [6.] Borba protiv devijacije u Titovim delima. Előadás tanácskozáson: Naučni skup Ekonomska misao J. B. Tita u njegovim delima, u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Subotici. [JSZSZK: Szabadka; november 24.] [7.] Nastava na maternjem jeziku u funkciji zadovoljavanja potreba radnih ljudi udruženog rada i društvene zajednice (előadók: REHAK, L. MOLNAR, I.). Előadás tanácskozáson: Stručni skup Savremena univerzitetska nastava, u organizaciji Univerzitetskih nastavnika i drugih naučnih radnika u Vojvodini. [JSZSZK: Novi Sad; március ] [8.] Koriščenje grafoskopa u doradi teme Funkcionisanje skupštinskog sistema u nastavnoj disciplini Samoupravni socijalizam (előadók: MOLNAR, I. UJHELJI, Z.). Előadás tanácskozáson: Naučni skup Pedagoško obrazovanje univerzitetskih nastavnika Vojvodine. Vajdasági Egyetemi Tanárok Szakegyesülete. [JSZSZK: Szabadka; október 5 6.] [9.] Uloga sindikata u razvijanju samoupravljanja u organizacijama udruženog rada. Előadás tanácskozáson: Trideset godina samoupravljanja teorijske osnove, geneza i otvorena pitanja samoupravljanja. Ekonomski fakultet u Subotici. [JSZSZK: Szabadka; május 8.] [10.] Dezintegrisanost jugoslovenskog društva sa aspekta političkog sistema. Előadás tanácskozáson: Putevi integracije jugoslovenske privrede. Ekonomski fakultet u Beogradu i Ekonomski fakultet Zagreb, Sava centar Beograd. [JSZSZK: Belgrád; június 18.] [11.] Az állam szerepe a gazdaság szerkezeti válsága esetén. Előadás nemzetközi tanácskozáson: Szocializmus és reformok. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. [Magyarország: Budapest; november ] [12.] A jugoszláv társadalmi rendszer válsága. Előadás: A társadalom válasza a krízisre nemzetközi konferencia. Magyar Szociológiai Társaság. [Magyarország: Gödöllő; október ] [13.] Odraz neadekvatnog transfera tehnologije na socijalnu strukturu jugoslovenskog društva. Előadás nemzetközi tanácskozáson: Transfer tehnologije i znanja. Ekonomski fakultet u Subotici. [JSZSZK: Szabadka; május ] publikálva: Zbornik radova [14.] Tehnološki razvoj i problem organizacije rada u preduzećima gde zapošljavamo pretežno žene. Előadás nemzetközi tanácskozáson: Central European Societies from the Perspektive of Comparative Social Analysis. Hungarian Sociological Association. [Magyarország: Budapest; június ] [15.] Az ökológiai tudat szociológiai aspektusai. Előadás nemzetközi tanácskozáson: Piacgazdaság és szociális problémák. Magyar Szociológiai Társaság, Közgazdaságtudományi Egyetem Budapest. [Magyarország: Budapest; október ] [16.] Preduzetništvo i sistemske promene u bivšim socijalističkim zemljama. Plenáris előadás: Naučni skup nacionalnog značaja u organizaciji Sociološkog društva Srbije. [JSZK: Újvidék; 1993 májusa] publikálva: Zbornik radova Preduzetništvo i sociologija, Matica Srpska. [17.] A munkanélküliségtől való rettegés hatása az emberi erőforrásra Jugoszlávia tapasztalatai. Konferencia-előadás: Social Transition in East and Central Europe Continuity and Discontinuity. Hungarian Sociological Association. [Magyarország: Miskolc; július 7 10.] [18.] Promenljivost socijalne strukture i mobilnost društva. Előadás tanácskozáson: Naučni skup Metodologija donošenja strategijskih odluka. Ekonomski fakultet u Subotici. [JSZK: Szabadka; áprilisa] publikálva: Zbornik radova sa naučnog skupa. [19.] Značaj znanja i stručnosti kao kvalitativnoj karakteristici ljudskog resursa. Előadás tanácskozáson: Naučni skup nacionalnog značaja, u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Subotici. [JSZK: Szabadka; május 24.] publikálva: Zborniku radova. [20.] Ponašanje pojedinaca u uslovima promene društvenog sistema. Előadás tanácskozáson: Naučni skup nacionalnog značaja, u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Subotici. [JSZK: Szabadka; május 24.] publikálva: Zborniku radova, Ekonomski fakultet u Subotici. [21.] The Sociological Aspect of Yugoslav Migration Abroad. Nemzetközi konferencia-előadás: Second European Conference for Sociology. European Societies: Fusion or Fission. European Sociological Association. [Magyarország: Budapest; augusztus 30 szeptember 2.] 17

18 [22.] The Role of Religion in Human Identity Creation. Nemzetközi konferencia-előadás: Second European Conference for Sociology. European Societies: Fusion or Fission. European Sociological Association. [Magyarország: Budapest; augusztus 30 szeptember 2.] [23.] Civil szervezödés a tudomány és a kultúra területén régiónkban, megmaradásunk érdekében. Konferencia-előadás: Közép-Európa mint perspektiva. [Magyarország: Kiskunfélegyháza; április ] [24.] A fiatalok vallási élete a 90-es években, Vajdaságban. Konferencia-előadás: Társadalmi átalakulás és ifjúság. Budapesti Európai Ifjúsági Központ. [Magyarország: Budapest; április 4 5.] [25.] Nemzeti identitástudatunk a Vajdaságban. Konferencia-előadás: Társadalmi átalakulás és ifjúság. Budapesti Európai Ifjúsági Központ. [Magyarország: Budapest; április 4 5.] [26.] Najnovija kretanja na tržištu rada u Severnobačkom okrugu. Előadás tanácskozáson: Naučni skup Regionalni razvoj i demografski tokovi u SR Jugoslaviji, u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Nišu. [JSZK: Niš; júniusa] publikálva: Monografija, Ekonomski fakultet u Nišu. [27.] A nemzeti és egyházi tudat egybefonódása a Délvidéken. Konferencia-előadás: Az egyházak szerepvállalása a nemzeti közösségek önépítésében. Jakabffy Napok Szatmárnémeti Kölcsey Körszervezésében. [Románia: Satu Mare; június ] publikálva: Távlatok 38. sz. [28.] The Role of Religion in Creation of the National Identity in Yugoslavia. Nemzetközi konferenciaelőadás: European Sociological Association. [Anglia: Essex; augusztus ] [29.] A jugoszláv (vajdasági) lakosság hitéletének alakulása. Konferencia-előadás: Vallás és multikulturalizmus. Magyar Szociológiai Társaság. [Magyarország: Debrecen; szeptember 12.] [30.] A vajdasági magyar iskolahálózat időszerű kérdései. Konferencia-előadás: Iskola és anyanyelv. Kárpát-Alpok Alapítvány. [Szlovákia: Kovácspatak; szeptember ] [31.] A vajdasági magyarok helyzetének az elemzése. Konferencia-előadás: Magyarok Horvátországban, tegnap és ma. Horvátországi Tudományos és Művészeti Társaság. [Horvátország: Zágráb; szeptember 26.] [32.] Az anyanyelvű oktatás társadalmi feltételeiről hazánkban. Tudományos tanácskozás: Vajdasági magyar nyelvű iskolahálózat esélyei. Magyarságkutató Tudományos Társaság. [JSZK: Szabadka; október 31.] [33.] A vajdasági magyarnyelvű oktatás általános problémái és a lehetséges megoldási alternativák. Nemzetközi tanácskozás: A határon túli magyar oktatás helyzete. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jogi és Államtudományi Kar. [Magyarország: Budapest; december 11.] [34.] Európai magyar professzorok első találkozója. Kerekasztal beszélgetés, moderator: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN. MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testület, Magyar Professzorok Világtanácsa. Center Europeen de la Culture. [Svájc: Lausanne Geneve; június ] [35.] Religioznost mladeži u kontekstu društvene krize. Előadás/Znanstveni kolokvij: Religioznost i ličnost. Teološko-katehetski Institut. Bunjevačko kolo. [JSZK: Szabadka; július 31.] [36.] A vajdasági magyar oktatás esélyei az EU-hoz való felzárkózás során. Előadás: Kárpát-medencei magyar professzorok 3. találkozója. Miskolci Egyetem, Magyar Professzorok Világtanácsa. [Magyarország: Miskolc; szeptember ] [37.] Intercultural and Peace Education for Mutual Understanding in Hungary and the Neighboring Countries. Műhelymunka: European Youth Centre. [Magyarország: Budapest; december 2 4.] [38.] Gondolatok a magyar tudományosság helyzetéről és feladatairól Vajdaságban. Konferencia-előadás: Magyar tudomány napja a Vajdaságban. Vajdasági Magyar Tudományos Társaság [JSZK: Újvidék; december 11.] [39.] A külföldre távozás és a menekült-hullámok motivumai. Tudományos tanácskozás: Fészekhagyó vajdaságiak. Magyarságkutató Tudományos Társaság. [JSZK: Szabadka; március 25.] [40.] Társadalmi viszonyok, a szellemi élet és gazdaság. Tudományos tanácskozás: Milléniumi ünnepi konferencia. Magyarságkutató Tudományos Társaság. [JSZK: Szabadka; május 5.] [41.] A vajdasági magyar közösség szociológiai mutatói. Tudományos tanácskozás: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Domus Hungarica. [Magyarország: Budapest; június 13.] [42.] Az ifjúság emberi erőforrás-esélyei a társadalomban. Előadás: VIFO VAMADISZ I. Nyári tabor. Domus Pacis. [JSZK: Horgos; július ] [43.] A történelmi egyházak helyzete és szerepe Szerbiában, a demokratizálódási folyamat kezdetén. Előadás, vallásszociológiai tanácskozás. Nyitott Távlatok. [JSZK: Szabadka; február 8 11.] [44.] A vajdasági magyarok értékeiről és helyzetéről. Előadás: Magyarok a világban, Kárpát-medence. CÉBA kiadvány-bemutató. Magyar Kultúra Alapítvány. [Magyarország: Budapest; március 27.] [45.] A jugoszláviai magyarok emigrációjának okai és méretei. Előadás: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Domus Hungarica. [Magyarország: Budapest; április 25.] 18

19 [46.] A magyar nyelvű felsőfokú nappali és levelező tagozatú képzések beindításának és folytatásának lehetőségei és gyakorlata. Előadás: Oktatási Minisztérium és a HTMH munkaértekezlete. Nyíregyházi Főiskola. [Magyarország: Nyíregyháza; május ] [47.] A jugoszláviai magyarok vándormozgalmának okai és méretei. Tudományos tanácskozás: Fészekhagyó vajdaságiak. Magyarságkutató Tudományos Társaság. [JSZK: Szabadka; május 26.] [48.] A vajdasági magyarok emigrációjának motívumai és hatása a magyarság társadalmi szerkezetére. Nemzetközi szimpózium: Kisebbségi magyarság: nemzetiségi lét, identitás és önszerveződés városi környezetben és falun. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet. [Magyarország: Budapest; május ] [49.] A vajdasági magyar felsőoktatás lehetőségei. Előadás: Vajdasági magyar professzorok találkozója. MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete, Magyar Professzorok Világtanácsa. [JSZK: Szabadka; június 8 9.] [50.] Ifjúságkutatás Műhelymunka és nemezetközi tanácskozás: Nemzeti Ifjúságkutató Intézet. [Magyarország: Zánka; június ] [51.] A vajdasági ifjúságkutatás eredményeiről. Előadás: Vajdasági Ifjúsági Fórum Fesztivál. [JSZK: Palics; július 13.] [52.] A vajdasági emberi erőforrás. Előadás: Vajdasági Ifjúsági Fórum tábora. [JSZK: Horgos; július 27.] [53.] Vallásosság és a nők. Előadás, nemzetközi szeminárium: Ženske studije. [JSZK: Szabadka; augusztus 18.] [54.] Magyarok a világban magyarok a Kárpát-medencében. Moderátor, Xerox könyvbemutató. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Agora Iroda. [JSZK: Szabadka; október 5.] [55.] Szórványiskolák a Vajdaságban (előadók: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN VARJÚ ILONA): Nemzetközi konferencia: Közösség és szórvány. Kárpát Alpok Alapítvány. [Ukrajna: Nagydobrony; október ] [56.] 10 éves a Magyarságkutató Tudományos Társaság. A Magyarságkutató Tudományos Társaság kiadványainak bemutatása. Magyar Kultúra Háza. [Magyarország: Budapest; november 12.] [57.] A vajdasági magyar oktatás lehetőségeiről. Előadás, moderator: A nemzeti kisebbségeket tömörítő civil szervezetek első regionális konferenciája. Nyitott Távlatok. [JSZK: Szabadka; január ] [58.] MTT sorozat. A Magyarságkutató Tudományos Társaság kiadványainak bemutatása. Művelődési Ház. [JSZK: Topolya; február 9.] [59.] Empirijski pokazatelji prisutnosti patrijarhalnog obrazca u sferi poslovanja. Előadás: SAS. Specialista Akadémiai Stúdiumokon. [JSZK: Újvidék; február 13.] [60.] Prisutnost patriarhalnog obrazca u sferi tržišta rada i poslovanja. Előadás, nemzetközi szeminárium: Ženske studije. [JSZK: Szabadka; február ] [61.] Vajdaság. Előadás: MOZAIK 2001 Ifjúságkutatás gyorsjelentés. [Magyarország: Budapest; március 23.] [62.] A vajdasági magyarok vállalkozási hajlama. Előadás: Kerekasztal. Híd. [JSZK: Szabadka; április 15.] [63.] Civil szervezetek nemzetközi tanácskozása. Előadás: Most Híd. [JSZK: Palics; május ] [64.] Társadalmi, gazdasági és morális válsághelyzet hatása a vajdasági fiatalok értéktudatára és vallásosságára. Előadás, nemzetközi tanácskozás: Változások a Kárpát-medence etnikai tér- és identitásszerkezeteiben. MTA Kisebbségkutató Intézet. [Magyarország: Budapest; május ] [65.] A civil szféra együttműködésének szerepe és jelentősége egy demokratizálódó folyamatban. Előadás, moderator: Szabadka Szeged testvérvárosok karnyújtásnyira. Városháza [JSZK: Szabadka; július 1.] [66.] Az ifjúság a Kárpát-medence új erőforrása. Előadás: I. Vajdasági Szabadegyetem. VIFO. Dombos Feszt. [JSZK: Kishegyes; július 7.] [67.] Az egyházak és a vallásosság a Vajdaságban. Előadás: Égig érő fa Magyarazonosság és a szülőföld. Regionális pedagógus továbbképző program. Dél-magyarországi Civil Szervezetek Szövetsége, Történelemtanárok Egyesülete. Tudomány és Technika Háza. [Magyarország: Szeged; július 29. augusztus 2.] [68.] A szociológiai és szociográfiai írások (kutatások) Vajdaságban. Előadás: Szociográfiánk jelene és jövője. 50. Írótábor. Kanizsai Szociográfiai Műhely. [JSZK: Magyarkanizsa; szeptember 6.] [69.] Testvérvárosi együttműködés lehetőségei (civil szervezkedés). Tanácskozás: Szabadka Est. Szabadka Szeged testvérvárosok karnyújtásnyira. Dugonics Társaság, Szeged Város Önkormányzata, Dél- 19

20 magyarországi Civil Szervezetek Szövetsége. Városháza díszterme. [Magyarország: Szeged; október. 29.] [70.] A vajdasági magyar felsőoktatás helyzete és intézményfejlesztésének időszerű problémái. Tanácskozás: A Kárpát-medencei Magyar Professzorok VI. találkozója. Miskolci Egyetem, Magyar Professzorok Világtanácsa. [Magyarország: Miskolc; november 8 9.] [71.] Ifjúságkutatások a Vajdaságban. Nemzetközi tanácskozás és könyvbemutató: A vajdasági magyar ifjúság jövőképe és értékrendje. Holnaplátók. Ifjúsági közérzetmérleg. Városháza. [JSZK: Szabadka; november 23.] [72.] A középiskolába iratkozási szándék empirikus kutatása a Vajdaságban. Bemutató: A tehetséggondozó gimnáziumok iránti igény. Tolerancia többnemzetiségű környezetben. [Szerbia és Montenegró: Szabadka; január] [73.] Budućnost obrazovanja Mađara u Vojvodini u duhu stručnosti i tolerancije. Tanácskozás: Učimo zajedno Živimo zajedno. Tartományi Oktatási Titkárság, Pedagógiai Szövetség, Panonija. [Szerbia és Montenegró: Újvidék; február 15.] [74.] A vajdasági magyar felsőoktatás jelene és jövője. Előadás: Pedagógustalálkozó. Itthon Vajdasági Magyar Módszertani Központ. Népkör. [Szerbia és Montenegró: Szabadka; február 28.] [75.] Vajdasági kutatási eredmény. Beszámoló: A Határon túli felsőoktatási és K+F támogatások és hasznosulásuk. Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program. [Magyarország: Budapest; március 17.] [76.] A vajdasági magyarok elhelyezkedési lehetőségei. Előadás, konferencia: A magyar nyelvű oktatási intézmények munkaerő-piaci kihívásai a Kárpát-medencében. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Márton Áron Szakkollégium, TLA Közép-Európai Tanulmányok Központja. MTA székház. [Magyarország: Budapest; március 26.] [77.] A vajdasági magyar oktatás esélyei. Előadás, konferencia: A magyar nyelvű oktatási intézmények munkaerő-piaci kihívásai a Kárpát-medencében. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Márton Áron Szakkollégium, TLA Közép-Európai Tanulmányok Központja. MTA székház. [Magyarország: Budapest; március 26.] [78.] Szerbia felsőoktatási rendszere és a vajdasági magyar felsőoktatás. Előadás, nemzetközi konferencia: A határon túli magyar felsőoktatás az EU-csatlakozás tükrében. Oktatáskutató Intézet, Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programiroda. [Magyarország: Budapest; március 27.] [79.] A délvidéki magyarok fogyatkozása. Előadás: VMDP Szegedi Tagozat. [Magyarország: Szeged; május 20.] [80.] Vándorlások a Vajdaságban és a Vajdaságból. Előadás, nemzetközi konferencia: Vándorlásaink. Akadémiai Napok. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület. [Szerbia és Montenegró: Palics; május ] [81.] Ifjúsági közérzetmérleg Értékrend, identitástudat, tolerancia. Előadás, vitatribün és könyvbemutató: Az Ifjúsági szerep- és közösségvállalás. Városháza. [Szerbia és Montenegró: Szabadka; június 5.] [82.] Sorkérdéseink teendők a vajdasági magyarok jövője érdekében. Előadás: A körzeti VMSZ évi díszülése. Városháza. [Szerbia és Montenegró: Magyarkanizsa; június 20.] [83.] A falusi fiatalok. Előadás: Nyári Civil Tábor. Zenith. [Szerbia és Montenegró: Szabadka; június 27.] [84.] Régiónk munkaerőpiacának és emberi erőforrásának jellemzői. Előadás: Vállalkozói tanfolyam. Híd. Diákkollégium. [Szerbia és Montenegró: Szabadka; június 28.] [85.] A vajdasági magyarok gazdasági esélye a globalizációs folyamatok közepette. Előadás: Írótábor. Szociográfiai Műhely Kanizsa. [Szerbia és Montenegró: Magyarkanizsa; szeptember 5.] [86.] Az oktatás szerepe az identitás kialakulásában. Előadás: Régiók Találkozása. Kárpát-medencei mozaik. Ifjúság Magyarságtudat Identitás. Magyar Kultúra Alapítvány, Nemzeti Ifjúságkutató Intézet. [Magyarország: Budapest; szeptember 12.] [87.] Kisebbségi magyar közösségek. Kutatási eredmények. Előadás: A vajdasági kutatóállomás publikációjának bemutatása (Kisebbségi létjelenségek). MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet. [Magyarország: Budapest; november 5.] [88.] Anyanyelvű felsőoktatás feltételei a Vajdaságban (előadók: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN SOMOGYI SÁNDOR). Előadás: A vajdasági magyar felsőoktatási konferencia. Magyar Nemzeti Tanács. [Szerbia és Montenegró: Szabadka; november ] [89.] A vajdasági magyar felsőoktatás intézményfejlesztésének lehetőségei. Előadás: Kárpát medencei Magyar Professzorok VII. találkozója. [Magyarország: Debrecen; november 28.] 20

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/ SZAKMAI ÉLETRAJZ http://gabritymolnariren.com/ 1. Vezetéknév: Gábrity Molnár 2. Keresztnév: Irén 3. Születési dátum/hely: 1954. december 31, Lukácsfalva (Szerbia) 4. Állampolgárság: Szerbia 5. Családi

Részletesebben

Államnyelven. Telefonszám: E-mail: Jogi forma Bejegyzett civil szervezet Az intézmény honlapja www.mtt.org.rs Az intézmény tevékenységi besorolása

Államnyelven. Telefonszám: E-mail: Jogi forma Bejegyzett civil szervezet Az intézmény honlapja www.mtt.org.rs Az intézmény tevékenységi besorolása Hivatalos elnevezés Levelezési cím Az intézmény képviselőjének neve bemutatkozás Magyarul Angolul Dr. Gábrity Molnár Irén mtt elnök Magyarságkutató Tudományos Társaság Scientific Association for Hungarology

Részletesebben

Elmúlt 20 éves a Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka (Gábrity Molnár Irén, elnök)

Elmúlt 20 éves a Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka (Gábrity Molnár Irén, elnök) Elmúlt 20 éves a Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka (Gábrity Molnár Irén, elnök) Alapítás éve 1991 Alaptevékenység: - Időszerű társadalmi kutatások, felmérések, jelenségvizsgálatok (50) - empirikus

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL

A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL Szoták Szilvia A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL A tanulmány a három nyugati kisrégió: Szlavónia, Muravidék és Burgenland magyarlakta területeihez

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

Gábrity Molnár Irén 1 : Oktatásszervezés a Vajdaságban

Gábrity Molnár Irén 1 : Oktatásszervezés a Vajdaságban Gábrity Molnár Irén 1 : Oktatásszervezés a Vajdaságban A piackutatás előzményei A SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar megbízásából a szociológiai kutatócsoport (egy tanár-kutatáskoordinátor és egy munkatársa,

Részletesebben

REZÜMÉKÖTET TUDOMÁNYOS DISZKURZUSOK VAJDASÁGI MAGYAR TUDÓSTALÁLKOZÓ 2013 ISBN 978-86-89095-03-6. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács

REZÜMÉKÖTET TUDOMÁNYOS DISZKURZUSOK VAJDASÁGI MAGYAR TUDÓSTALÁLKOZÓ 2013 ISBN 978-86-89095-03-6. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács ISBN 978-86-89095-03-6 Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács Újvidék Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Budapest TUDOMÁNYOS DISZKURZUSOK VAJDASÁGI MAGYAR TUDÓSTALÁLKOZÓ 2013 REZÜMÉKÖTET Vajdasági

Részletesebben

pi-net konferencia 2013

pi-net konferencia 2013 pi-net konferencia 2013 Nemzeti Tudományos Kerekasztal π-net A jövő tudósgenerációjának helyzete és a kihívásai a határon túli oktatás és tehetséggondozás szempontjából Szerkesztők: Dr. Czene Gréta, Morvai

Részletesebben

VajDasági generáció. Ki kicsoda a fiatal magyar értelmiség körében. Szerkesztette: Takács Zoltán Novák Anikó Rózsa Rita

VajDasági generáció. Ki kicsoda a fiatal magyar értelmiség körében. Szerkesztette: Takács Zoltán Novák Anikó Rózsa Rita VajDasági generáció Ki kicsoda a fiatal magyar értelmiség körében Szerkesztette: Takács Zoltán Novák Anikó Rózsa Rita Szabadka, 2014 1 Támogatók: 2 Tartalomjegyzék Tanulmányok a vajdasági magyar doktoranduszok

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén

A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén FORRÁSOK Biró A. Zoltán: Nagy és Kis Történetek A Nagy Történet megalkotásában sok mindenre szükség van, történelmi kellékekre, egy domináns diskurzusra, intézményekre, társadalmi szerepekre, jogi garanciákra

Részletesebben

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia ép helye Személyes adatok Név: Székely Tünde... Születési hely és dátum: Csíkszereda, Hargita megye, Románia, 1981. január 14.... Végzettség: Filozófia BA, Nemzetközi kapcsolatok BA, Politológia MA - Politológus

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA. oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA. oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban Baja, 2014 Szerkeszette, lektorálta: Dr. Steinerné dr. habil. Molnár Judit CSc Technikai munkatárs:

Részletesebben

1.400.000 1.200.000. Szerbek Magyarok Horvátok Szlovákok Montenegrói Románok Cigányok Ruszinok Németek Jugoszláv Nem válaszolt 1.000.000 800.

1.400.000 1.200.000. Szerbek Magyarok Horvátok Szlovákok Montenegrói Románok Cigányok Ruszinok Németek Jugoszláv Nem válaszolt 1.000.000 800. Az interetnikus konfliktusokról Vajdaságban 10 évvel a délszláv háború után (Gábrity Molnár Irén 1 ) Bevezető elméleti alapok Ernest Gellner a nacionalizmuskutató azt vallotta, hogy a hatalmon levő politikai

Részletesebben

Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna

Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna KÖNYVEK Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna. 1. Agrárpolitika vidékfejlesztés / szerk. Elek

Részletesebben

Ph.D. karrier-utak, érvényesülési pályák, emigráció a vajdasági magyar doktoranduszok körében

Ph.D. karrier-utak, érvényesülési pályák, emigráció a vajdasági magyar doktoranduszok körében A tanulmány rövidített változata megjelent: Takács Zoltán Gábrity Molnár Irén: PhD. karrier-utak, érvényesülési pályák, emigráció a vajdasági magyar doktoranduszok körében, In: Francišković Dragana, Hózsa

Részletesebben

AKADÉMIAI TAGAJÁNLÁSOK

AKADÉMIAI TAGAJÁNLÁSOK AKADÉMIAI TAGAJÁNLÁSOK 2012 A Magyar Tudomány 2012. novemberi számának melléklete 1 A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840 173. évfolyam 2012/11. szám, melléklet A jelöltek névsora

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben B a j a, 2011 1 Tudományos, művészeti tevékenység és sporteredmények 2010. január 1-től 2010. december

Részletesebben

Publikációs jegyzék Belyó Pál

Publikációs jegyzék Belyó Pál Publikációs jegyzék Belyó Pál I. Az előző tudományos fokozat megszerzése előtti publikációk I.A. Magyar nyelvű publikációk I.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek, monográfiák 1.) A bölcsődei és óvodai

Részletesebben

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése»

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése» A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége (MPNSZ), a Budapesti Gazdasági Főiskola, az UNESCO UNITWIN fenntartható fejlődés kutatási, oktatási és képzési hálózata és az Európai Kulturális Központ (CEC

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

2014. július-szeptember HÍREK

2014. július-szeptember HÍREK HÍREK Tanévnyitó ünnepség a BGF-en Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere mondott köszöntőt a BGF szeptember 8-i központi tanévnyitó ünnepségén. Az eseményre a Markó utcai Aulában került sor, a

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

Tanulmányi célú nemzetközi migráció Kárpátalján

Tanulmányi célú nemzetközi migráció Kárpátalján Tanulmányi célú nemzetközi migráció Kárpátalján Műhelytanulmányok I. 2013 DIDAKT - MÁRTON ÁRON SZAKKOLLÉGIUM Lektorálta: Dr. Teperics Károly ISBN-978-615-5212-15-4 Készült a Debreceni Egyetem tudományos

Részletesebben