20 éves a Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20 éves a Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka"

Átírás

1 20 éves a Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka

2 A Jugoszláviában/Szerbiában tevékenykedő autochton nemzeti kisebbség tudományos műhelyének létrejöttét indokolta: - a számában fogyatkozó etnikai közösség állapotvizsgálatának szükségessége - az asszimilálódás veszélye miatt a kultúranemzeti, nyelvi és politikai kohézió kiépítése - az elit réteg és a tudós értelmiség kapcsolattartása a régióban és a Kárpát-medencében - identitás-megőrző javaslattétel

3 Szerbia lakosságának nemzetiségi összetétele Koszovó nélkül Szerb 83% Egyéb 8% Magyar 4% Jugoszlá v 1% Roma 1% Bosnyák 2%

4 Vajdaság etnikai térképe

5 Alapítás éve 1991 Alaptevékenység: - Időszerű társadalmi kutatások, felmérések, jelenségvizsgálatok (50) - empirikus adatgyűjtés, tudományos elemzések - Tudományos konferenciák szakmai viták (26) - Publikációk (25+1) - Kiképzések, tehetséggondozás (11) - Adattárolás, adatfeldolgozás (9) - Szakkönyv, folyóirat, statisztikai adattár gyűjtés mtt könyvtár

6 MTT anyagi forrásai Pályázati támogatások 1. MTA Titkársága (MTA Arany János Alap) 2. MTA HTMT Ösztöndíj Program, MTA Elnöki keret 3. Minisztériumi pályázatok (OM, NKA) 4. Alapítványok (Apáczai, Illyés Közalap., Esély a stabilitásért) Nemzetközi pályázatok (SCOPES Bern-Svájc, IPA, CEU ERC Brussels) Megrendelt kutatások jelenségvizsgálatok (1) Szerbia: Magyar Nemzeti Tanács, Vajdaság Végrehajtó Tanács és a tartományi titkárságok, Vajdasági önkormányzatok (2) Magyarország: MTA EN Kisebbség-kutató Intézet, Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, KOD, Jeltárs, Média, Duna TV Partner civil szerveztek: Regionális Tudományi Társaság, Vajd.Magy.Akadémiai Tanács, VM Felsőoktatási Kollégium

7 Bérelt iroda Szabadka központjában (az épülőben levő színház mögött)

8 Bejárat az irodába (a Városi Könyvtár felöl) MTT tagsága: 1. ösztöndíjas és felkért kutatók (30) 2. állandó kutató munkatársak (25) 3. tiszteletbeli tagok (30) 4. csendes tagok (30) 5. külső munkatársak (50-60)

9 Nemzetközi kapcsolatok - Magyarország: Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Műhelye, Budapest Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága, Budapest Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Budapest Magyar Írószövetség, Arany János Alapítvány (Budapest) Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Anyanyelvi Konferencia, Budapest Magyar Profeszorok Világtanácsa, Budapest Balassi Bálint Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest KÓD Piac-, Vélemény- és Média Kutató Intézet, Budapest Jelenkor Társadalomkutató Műhely, Budapest Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Szociológiai Intézet, Piliscsaba Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Közművelődési Tanszék Szegedi Tudományegyetem TTK Gazdasági- és Társadalomföldrajz Tanszék MSzT Etnikai Kisebbségkut Szakoszt., Pécsi Akad. Bizottság Kisebbségkut. Munkacsop. MTA Regionális Kutatások Központja Pécs MTA RKK ATI Békéscsabai Osztálya Békéscsaba MTA Földrajztudományi Intézete (Budapest) CEU: Közép-európai Egyetem, Budapest Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Pécs, Hungary HuMan Xchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége

10 Nemzetközi kapcsolatok egyéb országok Európai intézményekkel végzett közös programok vagy kutatások: 1. SCOPES, Bern, Swiss 2. Forum Kisebbségkutató Intézet, Somorja-Komárom, Szlovákia 3. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Ukrajna 4. KAM Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Csíkszereda, Románia 5. Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság, Zágráb, Horvátország 6. Institute for Ethnic Studies, Ljubljana, Slovenia

11 Szerbiai partner intézmények: Magyar Nemzeti Tanács, Szabadka Vajdasági AT, Tartományi Oktatási Titkársága, Újvidék VAT, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság, Újvidék Regionális Tudományi Társaság, Szabadka Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar, Novi Sad. Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka Vajdasági Magyar Civil Szövetség, Szabadka Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete, Szabadka VIFO, VaMaDiSZ, Vajdasági Magyar Diákszövetség, Újvidék-Szabadka Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd-Novi Sad Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért, Zenta Pannónia Alap, Szabadka Nyitott Távlatok, Szabadka Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény, Magyarkanizsa Probitas, Szabadka

12 Kutatási projektek témái ( között 50 projektum) kisebbségi magatartásvizsgálatok - a magyar közösség etnikai önszerveződésének feltételei, a vajdasági magyarok állapotvizsgálatai (10) az anyanyelvű oktatás múltja és jövője, a vajdasági iskolahálózat feltérképezése, egyetemalapítás (10) ifjúsági kutatások, tolerancia-építés, értékítéletek (5) a nemzeti, vallási és regionális identitás (5) médiakutatások (4) a vajdasági magyarok migrációja, határon átnyúló kapcsolatok (3) demográfiai- és szórványkutatások (3) munkaerő-kutatás, karrierépítés, továbbtanulás (3) gazdaságfejlesztés, régió erőforrások (2) nyelvpszichológiai és szociolingvisztikai projektum (2) a civil szervezetek kutatása és egyéb adattárgyűjtés (3)

13 Szerkesztők: Gábrity Molnár Irén, Mirnics Zsuzsa Tördelés és borítólap: Csernik Előd, Csernik Attila Nyomda: Verzal, Újvidék Grafoprodukt, Szabadka

14 Kutatáseredmények publikálása MTT könyvsorozat 1. Anyanyelvű oktatásunk (Tanulmánykötet és címtár ) 2. Vajdasági útkereső (Tanulmánykötet és címtár, 1998) 3. Vajdasági marasztaló (Millenniumi tanulmánykötet, 2000) 4. Fészekhagyó vajdaságiak (2001) 5. Holnaplátók (Ifjúsági közérzetmérleg, 2002) 6. Térfoglaló (ifjúsági szerep- és közösségvállalás, 2003) 7. Kisebbségi létjelenségek (szórvány és szociolingvisztika, 2003) 8. A vajdasági magyarok kétnyelvűsége (nyelvpszichológia 2004) 9. Mi ilyen nyelvben élünk (nyelvszociológia, 2004) 10.Támogatás és hasznosulás, Hatástanulmányok, anyaországi juttatások, Közérzeti barangoló, Műhelytanulmányok, Oktatási oknyomozó, Vajdasági kutatások, tanulmányok, Regionális erőnlét, A humánerőforrás befolyása Vajdaságban, Magyarságkutatás Vajdaságban, 2011 Könyv kiadástámogatás: Dr. Mirnics Zsuzsanna: A személyiség építőkövei Típus-, vonás- és biológia elméletek (2006). Kiadó a Bölcsész Konzorcium HEFOP Iroda, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

15 Az mtt könyvtár legjelentősebb kötetei a kisebbségi létjelenségekkel foglalkozik

16 Ifjúságkutatás 2002, 2003

17 Nyelvhasználati kutatások eredményei (2004)

18 Anyaországi projektumok és támogatások eredményei (2005, 2006)

19 Együttműködés az MTA kutatóműhelyeivel (Regionális Tudományi Társaság és a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács)

20 Legújabb kötetünk: fiatal szakemberek és doktoranduszok tanulmányaival (2011)

21 Külön mtt kiadványok és társpublikációk (11): Kisebbségi autonómiák önkormányzati törekvések (Dokumentum-gyűjt., 1992); Petőfi a déli végeken A jugoszláviai Petőfi kultusz nyomában (dr. Szöllősy Vágó László, 1992) Magyar nyelvű oktatás a Vajdaságban 1944-től napjainkig (dr. Tóth Lajos, Életjel könyvek 56, társkiadó a szabadkai Szabadegyetem, 1994); Népünkkel - népünkért (A szabadkai Népkör krónikája , dr. Szöllősy Vágó László, 1994) Kis délvidéki demográfia (Biacsi Antal, Életjel könyvek 57, társkiadó Szabadegyetem Szabadka, 1994) Játszunk, énekeljünk magyarul! (Bálizs Jutka, Mikes Melánia pedagógusok kézikönyve, 2004) Történelmi múltunk és jelenünk Csehák Kálmán összegyűjtött tanulmányai, (társkiadó Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, 2004) Remény a megfélemlítettségben A délvidéki magyarság eszme- és irodalomtörténete ( ) - Vajda Gábor (2006) Az autonómia illúziója, A magyarság eszme- és irodalomtörténete a Délvidéken ( ) - Vajda Gábor (2007) Tolerancia-építők - Graditelji tolerancije Construcors of tolerance (Vajdaság toleranciaprogram euroregionális és EU-adaptációja), Szerzők: Dr. Korhecz Tamás, Dr. Gábrity Molnár Irén, Deli Andor), Magyarságkutató Tudományos Társaság és a Pannónia Alap (Szabadka), Pannon füzetek 1, Szabadka (2007) A határok kutatója, tanulmánykötet; Szerkesztette: Szónoky Ancsin Gabriella, Pál Viktor, Karancsi Zoltán (Szegedi Tudományegyetem), Szabadka-Szeged (2007)

22 Az mtt külön kiadványok legkorábbi kötetek

23 Pedagógusoknak

24 Vajda Gábor kötetei sok vitát váltottak ki (2006, 2007)

25 Társkiadókkal publikáltunk (2007)

26 KONKLÚZIÓK: 1. A Kárpát-medencében a kisebbségi tudományművelést érdemes közösen kutatni, publikálni és hasznosítani. 2. Fontosnak tartjuk a tudományos műhelyek hálózatos együttműködését a Kárpát-medencében, mert elősegítené a térségben egy kisebbségkutatási stratégia kidolgozását. 3. Igényelünk egy regionális dokumentációs és kutatóintézeti hálózatközpontot, ahol a magyar magyar szakértői csoportok folyamatosan együttműködhetnek és megtervezhetik a publikációik cseréjét. 4. A közös kutatások és publikációk megtervezése racionális, információcserét biztosít és összekapcsol bennünket.

27 JAVASLAT 1. Az MTA online Hírlap - a magyar tudományosság intézményei és képviselői folyamatos informálódása a világszerte ismert magyar érdekeltségű műhelyek értekezéseinek, konferenciaanyagainak, tudományos stúdiumainak, köteteinek közzétételéről (részjelentések, teljes szövegek). 2. Hálózatos kapcsolattartás a tudományos eredmények közlésével ami kinyitja és egymás felé fordítja a tudományos közvéleményt.

28 Együttműködési területek: - kapcsolati tőke fejlesztése koordinációs iroda (együttműködési programok) - információ és adatcsere adatbázisok (online), - pénzforrások felfedezése - összehangolt kultúrpolitika, - tudományos eredmények cseréje - közös kutatások, jelenségvizsgálatok (pályázás) - közös konferencia szervezés és publikálás - tehetséggondozás magyar tudós utánpótlás a Kárpát-medencében - összegangolt ösztöndíjazás (PhD, kutatások)

29 Elérhetőségünk: Magyarságkutató Tudományos Társaság Naučno društvo za hungarološka istraživanja The Scientific Association for Hungarology Research Szabadka Branislav Nušić utca 2/1, Szerbia

30 A tudományművelés versenyképessé teszi a nemzetet!

Elmúlt 20 éves a Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka (Gábrity Molnár Irén, elnök)

Elmúlt 20 éves a Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka (Gábrity Molnár Irén, elnök) Elmúlt 20 éves a Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka (Gábrity Molnár Irén, elnök) Alapítás éve 1991 Alaptevékenység: - Időszerű társadalmi kutatások, felmérések, jelenségvizsgálatok (50) - empirikus

Részletesebben

Államnyelven. Telefonszám: E-mail: Jogi forma Bejegyzett civil szervezet Az intézmény honlapja www.mtt.org.rs Az intézmény tevékenységi besorolása

Államnyelven. Telefonszám: E-mail: Jogi forma Bejegyzett civil szervezet Az intézmény honlapja www.mtt.org.rs Az intézmény tevékenységi besorolása Hivatalos elnevezés Levelezési cím Az intézmény képviselőjének neve bemutatkozás Magyarul Angolul Dr. Gábrity Molnár Irén mtt elnök Magyarságkutató Tudományos Társaság Scientific Association for Hungarology

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/ SZAKMAI ÉLETRAJZ http://gabritymolnariren.com/ 1. Vezetéknév: Gábrity Molnár 2. Keresztnév: Irén 3. Születési dátum/hely: 1954. december 31, Lukácsfalva (Szerbia) 4. Állampolgárság: Szerbia 5. Családi

Részletesebben

A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén

A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén FORRÁSOK Biró A. Zoltán: Nagy és Kis Történetek A Nagy Történet megalkotásában sok mindenre szükség van, történelmi kellékekre, egy domináns diskurzusra, intézményekre, társadalmi szerepekre, jogi garanciákra

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

pi-net konferencia 2013

pi-net konferencia 2013 pi-net konferencia 2013 Nemzeti Tudományos Kerekasztal π-net A jövő tudósgenerációjának helyzete és a kihívásai a határon túli oktatás és tehetséggondozás szempontjából Szerkesztők: Dr. Czene Gréta, Morvai

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2007. november 28-ai üléséről.

EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2007. november 28-ai üléséről. EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2007. november 28-ai üléséről. A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal épületében ülést tartott.

Részletesebben

KISEBBSÉGI LÉTJELENSÉGEK. Vajdasági szórvány- és szociolingvisztikai kutatások

KISEBBSÉGI LÉTJELENSÉGEK. Vajdasági szórvány- és szociolingvisztikai kutatások KISEBBSÉGI LÉTJELENSÉGEK Vajdasági szórvány- és szociolingvisztikai kutatások MTT Könyvtár 7. A Magyarságkutató Tudományos Társaság sorozata A kiadványért felel az MTT elnöke MTT, Szabadka, Branislav Nušić

Részletesebben

A határontúli magyarok kulturális helyzete

A határontúli magyarok kulturális helyzete Kurdi Krisztina A határontúli magyarok kulturális helyzete Civil társadalom, oktatás, vallásgyakorlás, média Készült a József Attila Alapítvány felkérésére. Szerkesztette: Agárdi Péter A szlovákiai magyarság

Részletesebben

KÖZÉRZETI BARANGOLÓ. Műhely- és előadás-tanulmányok

KÖZÉRZETI BARANGOLÓ. Műhely- és előadás-tanulmányok KÖZÉRZETI BARANGOLÓ Műhely- és előadás-tanulmányok MTT Könyvtár 11. A Magyarságkutató Tudományos Társaság kiadványa Felelős szerkesztő Gábrity dr. Molnár Irén, az MTT elnöke MTT, Szabadka, Branislav Nušić

Részletesebben

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Tudományos integráció: a nyelvtudomány példája Péntek János A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Talán a szolidaritásra épülő civil világ is érzékeli,

Részletesebben

A Szülıföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2009. május 05.

A Szülıföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2009. május 05. A Szülıföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése 2009. május 05. A Szülıföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal Báthori u. 12. sz. alatti épületében tartott ülést.

Részletesebben

1.400.000 1.200.000. Szerbek Magyarok Horvátok Szlovákok Montenegrói Románok Cigányok Ruszinok Németek Jugoszláv Nem válaszolt 1.000.000 800.

1.400.000 1.200.000. Szerbek Magyarok Horvátok Szlovákok Montenegrói Románok Cigányok Ruszinok Németek Jugoszláv Nem válaszolt 1.000.000 800. Az interetnikus konfliktusokról Vajdaságban 10 évvel a délszláv háború után (Gábrity Molnár Irén 1 ) Bevezető elméleti alapok Ernest Gellner a nacionalizmuskutató azt vallotta, hogy a hatalmon levő politikai

Részletesebben

VajDasági generáció. Ki kicsoda a fiatal magyar értelmiség körében. Szerkesztette: Takács Zoltán Novák Anikó Rózsa Rita

VajDasági generáció. Ki kicsoda a fiatal magyar értelmiség körében. Szerkesztette: Takács Zoltán Novák Anikó Rózsa Rita VajDasági generáció Ki kicsoda a fiatal magyar értelmiség körében Szerkesztette: Takács Zoltán Novák Anikó Rózsa Rita Szabadka, 2014 1 Támogatók: 2 Tartalomjegyzék Tanulmányok a vajdasági magyar doktoranduszok

Részletesebben

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája. INNOVORG Research. Innovatív szervezetek a gazdaságban és a felsőoktatásban Multidiszciplináris Kutatócsoport

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája. INNOVORG Research. Innovatív szervezetek a gazdaságban és a felsőoktatásban Multidiszciplináris Kutatócsoport Modern Üzleti Tudományok Főiskolája INNOVORG Research Innovatív szervezetek a gazdaságban és a felsőoktatásban Multidiszciplináris Kutatócsoport Multidisciplinary Research Group of Innovative Organizations

Részletesebben

MAGYAR MŰVELŐDÉS VAJDASÁGI HELYZETKÉP

MAGYAR MŰVELŐDÉS VAJDASÁGI HELYZETKÉP MAGYAR MŰVELŐDÉS VAJDASÁGI HELYZETKÉP A magyarság művelődési élete intézményekben és rendezvényeken Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Népkör, Szüreti bálak (szüretbálak) A műkedvelő színdarabokban stilizált

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

A nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása Magyarországon

A nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása Magyarországon A nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása Magyarországon - történeti előzmények és jelen helyzetkép - A kisebbségi tárgyú kutatásoknak Magyarországon komoly előzményei vannak, amelyek a hazai társadalomkutatás

Részletesebben

Gábrity Molnár Irén 1 : Oktatásszervezés a Vajdaságban

Gábrity Molnár Irén 1 : Oktatásszervezés a Vajdaságban Gábrity Molnár Irén 1 : Oktatásszervezés a Vajdaságban A piackutatás előzményei A SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar megbízásából a szociológiai kutatócsoport (egy tanár-kutatáskoordinátor és egy munkatársa,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA

MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA 212. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA Budapest, 213. május 5. 1. A szervezet alapadatai: Neve: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi

Részletesebben

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás HÍRLEVÉL /41. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2006. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2006. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET JUBILEUMI, VÁROSNAPI DÍSZÜLÉSE ZENTA, 2006. SZEPTEMBER 10.

A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET JUBILEUMI, VÁROSNAPI DÍSZÜLÉSE ZENTA, 2006. SZEPTEMBER 10. A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET JUBILEUMI, VÁROSNAPI DÍSZÜLÉSE ZENTA, 2006. SZEPTEMBER 10. Hölgyeim és Uraim! Mélyen tisztelt Elnök Urak! Kedves vendégeink! Tisztelt ünneplő Gyülekezet! Emlékek nélkül

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

REZÜMÉKÖTET TUDOMÁNYOS DISZKURZUSOK VAJDASÁGI MAGYAR TUDÓSTALÁLKOZÓ 2013 ISBN 978-86-89095-03-6. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács

REZÜMÉKÖTET TUDOMÁNYOS DISZKURZUSOK VAJDASÁGI MAGYAR TUDÓSTALÁLKOZÓ 2013 ISBN 978-86-89095-03-6. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács ISBN 978-86-89095-03-6 Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács Újvidék Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Budapest TUDOMÁNYOS DISZKURZUSOK VAJDASÁGI MAGYAR TUDÓSTALÁLKOZÓ 2013 REZÜMÉKÖTET Vajdasági

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek. Tartalomjegyzék. III.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek. Tartalomjegyzék. III. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek 60. szám Tartalomjegyzék III. Alapító okiratok A Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési

Részletesebben

Ph.D. karrier-utak, érvényesülési pályák, emigráció a vajdasági magyar doktoranduszok körében

Ph.D. karrier-utak, érvényesülési pályák, emigráció a vajdasági magyar doktoranduszok körében A tanulmány rövidített változata megjelent: Takács Zoltán Gábrity Molnár Irén: PhD. karrier-utak, érvényesülési pályák, emigráció a vajdasági magyar doktoranduszok körében, In: Francišković Dragana, Hózsa

Részletesebben

A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL

A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL Szoták Szilvia A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL A tanulmány a három nyugati kisrégió: Szlavónia, Muravidék és Burgenland magyarlakta területeihez

Részletesebben