Államnyelven. Telefonszám: Jogi forma Bejegyzett civil szervezet Az intézmény honlapja Az intézmény tevékenységi besorolása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Államnyelven. Telefonszám: E-mail: Jogi forma Bejegyzett civil szervezet Az intézmény honlapja www.mtt.org.rs Az intézmény tevékenységi besorolása"

Átírás

1 Hivatalos elnevezés Levelezési cím Az intézmény képviselőjének neve bemutatkozás Magyarul Angolul Dr. Gábrity Molnár Irén mtt elnök Magyarságkutató Tudományos Társaság Scientific Association for Hungarology Research Szabadka Subotica, Strossmayer utca 11, Szerbia Srbija Államnyelven Telefonszám: titulusa Naučno društvo za hungarološka istraživanja Egyetemi tanár Jogi forma Bejegyzett civil szervezet Az intézmény honlapja Az intézmény tevékenységi besorolása Oktatásképzés kutatás tudományszervezés publikálás, adattárolás Alapítás dátuma A tevékenység rövid bemutatása 1991 Törzskönyvezett szám: Tevékenységi bejegyzés: 9499 Adószám: Célja, hogy tudományos szociológiai, pszichológiai, demográfiai, néprajzi, jogtudományi, történelmi és más társadalmi jellegű kutatásokat folytasson Vajdaságban, szakirodalmat és empirikus adatokat (kérdőívezés, mélyinterjúk, fókszcsoportvizsgálat, Swot analízis) gyűjtsön, szakmunkákat és tudományos publikációkat jelentessen meg, tanácskozásokat és előadásokat szervezzen. A Társaság tagjai egyetemi, főiskolai tanárok, tudományos kutatók, egyetmisták, értelmiségiek, újságírók, közéleti személyek. Félszáz kutatási programból a legfontosabbak (szelektív adatsor): 1. Vallási identitáskutatás (562 kérdőív Vajdaságban) az Aufbruch nemzetközi vallásszociológiai projekt keretében (Tomka Miklós, Gereben Ferenc, Budapest), Magyar oktatáshálózat Vajdaságban, iskolastatisztika ( ), 3. A magyar felsőoktatás fejlesztési stratégiája HTMH ( ) 4. Migrációkutatás, Vajdaság etnikumainak szerkezetváltozása, értelmiségi elvándorlás ( ); 1

2 5. Ifjúságkutatás, Mozaik Nemzetközi Ifjúságkutató Intézet, Budapest ( ) 6. A vajdasági fiatalok továbbtanulási szándéka, vajdasági értelmiségi magatartás, egyetemisták állapotvizsgálata ( ) 7. Nyelvpszichológiai és szociolingvisztikai kutatások, (Arany János Alap támogatásával, Nyelvészet nemzetközi kutatócsoportban) 8. Pedagógus kézikönyv a magyar nyelv korai tanításához ( ) 9. Empirikus kutatás a vajdasági magyarlakta önkormányzatok felnőtt lakosságának magatartásáról és álláspontjairól (2002, 2004) kérdőívezett alany 10. Vajdasági magyar lakosság demográfiai és vitális adatainak folyamatos elemzése, szerkezetváltozása, szórványosodás, néprajzi helyzetelemzés helységenként, médiafogyasztás, egészségügyi állapot (2005) 11. A vajdasági népességi adatok kutatása, elitemigráció, a fiatalok magatartása és a vajdasági munkaerőpiac, az értelmiségi magatartás, továbbtanulás ( ). 12. A vajdasági magyar oktatáshálózat és a felsőoktatás fejlesztési lehetőségei elsősorban a pedagógusképzés terén ( ). 13. Pszicholingvisztikai kutatás: A vajdasági magyarság kétnyelvűsége; Nyelvpszichológiai vonatkozások ( ), 14. Oktatáskutatás: A kisebbségi magyar tannyelvű oktatás; magyar szakemberi és elitképzés felső szinten Vajdaságban; továbbtanulási hajlam, szakmaválasztás ( ). 15. Karrierutak vagy parkolópályák? Friss diplomások karrierje, migrációs tendenciája, felnőttképzési igényei a Kárpát-medencében az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Budapest) (empirikus adatfeldolgozás, tanulmány írása) (2006). 16. A határon túli magyar felsőoktatási és kutatásfejlesztési tevékenység támogatásának vizsgálata; Az anyaországi támogatások hasznosulásának elemzése ( ). 17. Toleranciakutatás a Vajdaság Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság (Újvidék) támogatásával, ifjúsági toleranciaszint Vajdaságban ( ). 18. Kárpát-Panel - szociológiai identitáskutatás 2007, az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Budapest) koordinálásával (empirikus adatfeldolgozás, gyorsjelentés és tanulmány írása), Médiafogyasztás és médiaigények a Vajdaságban 1500 lekérdezett (Magyar Nemzeti Tanács megrendelésére) 2007; 20. Régió összehasonlítás, a humán erőforrás magatartása tükrében Vajdaság és Hargita-megye adatai alapján ( ); 21. A Bolognai folyamat Közép-Európában projektumban (A bolognai folyamat Szerbiában az Újvidéki Egyetem példáján, a Debreceni Egyetem TEK megrendelésére) ( ); 22. Identitáskutatás MTA HTMT Ösztöndíj Program egyesületi kutatási támogatásából, Budapest, 2007; 23. Hazaé sz projekt a Vajdasági Módszertani Központ (Szabadka) megrendelésére, a munkaerőpiaci elhelyezkedést segítő, esélyegyenlőségi programsorozata a hazatérést invitáló diplomahonosítás témában, Szabadka, A vajdasági (magyar) felnőttoktatás lehetséges modellje a munkaerőpiac függvényében, az MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogram Kuratóriuma (Budapest), Regionális szakképzési hálózatépítési projekt, a Regionális Tudományi Társaság (Szabadka) keretében, 2008-ban. 2

3 26. Felnőttképzési programok európai felzárkóztatása Vajdaságban - Felnőttképzési Háló Terv és a helyszíni intézményi esettanulmány adattára, a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság támogatásával (Újvidék), CULTURALLY COMPOSITE ELITES, REGIME CHANGES AND SOCIAL CRISES IN MULTI-ETHNIC AND MULTI- CONFESSIONAL EASTERN EUROPE. (THE CARPATHIAN BASIN AND THE BALTICS IN COMPARISON - CC ). The host institution: CEU - KOZEP-EUROPAI EGYETEM (Budapest); Principal Investigator: VICTOR GYOZO KARADY, Proposal short name: ELITES08; ( ). 28. Projekt - external evaluation of the SER 032 project calls THE INCLUSION OF ROMA PUPILS IN SECONDARY SCHOOLS IN A VOJVODINA, Name of the host institution: Roma Education Fund ("REF") Baarerstrasse12, CH 6300 ZUG, SWITZERLAND Integrating (trans)national migrants in transition states (IMIG) Research project in the framework of the co-operation programme SCOPES Bern ( ); Submitted to the Swiss National Science Foundation (SNSF). Prof. Dr. Doris Wastl-Walter (Department of Geography, University of Bern), Prof. Dr. Károly Kocsis (Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary), Dr. Mónika M. Váradi (Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Pécs, Hungary, Prof. Dr. Saša Kicošev (Department of Geography, Tourism & Hotel Management, University of Novi Sad), Prof. Dr. Irén Gábrity Molnár (Scientific Association for Hungarology Research, Subotica, Serbia) 30. Project of the co-operation programme IPA HANDSHAKE Development of Hungarian and Serbian vocational and adult education systems through competency based training activities (Kézfogás Magyar és szerb szakképzési és felnőttképzési rendszerek fejlesztése, kompetencia alapú képzési tevékenységek); Probitas Civil Szervezet and Scientific Association for Hungarology Research (contract: HUSRB/0901/221/099-PROBITAS-05). The work period: 15/07/ /09/ Pannon RTV közvéleménykutatás Környezetvédelem határok nélkül című HU-SRB/1002/122/100 kódszámú IPA projekthez. Pályázó a Kecskeméti Televízió Nonprofit KFT, partner a szabadkai Pannon RTV, Probitas, Magyarságkutató Tudományos Társaság KÜLHONI MAGYAR IFJÚSÁGKUTATÁS KMI 2014; A NSKI Nemzetstratégiai Kutatóintézet Budapest koordinálásával, a vajdasági magyarság erőforrásainak és ifjúságának magatartásvizsgálata. Partnerek a Kárpát-medencei tudományos műhelyek. In: Külhoni Magyar Ifjúságkutatás 2014, Gyorsjelentés és javaslati anyag. Budapest, A fiatal kutatók bevonása és tehetséggondozás - Tréningek: Tudományos közlés és módszertana címmel, T. Mirnics Zsuzsanna által megtartott tanulmányi tréning február én a Vajdasági Ifjúsági Tanács termeiben, Szabadkán. - Számítógép-használati kurzusok Számítógépes statisztikai programkurzus szervezése, Szabadka, Diákkollégium, május (Papp Z. Attila Budapest, Gábrity Molnár Irén). Együttműködő intézmények: Zenith Műhely, Vajdasági Ifjúsági Tanács. - Oktatáskutatás feldolgozása SPSS.10. programban - tanulmányi tréning február án a Kosztolányi Dezső Nyelvi 3

4 Gimnázium termeiben Szabadkán (a HTO Programiroda szervezésében). - Konzultációk: VMTDK résztvevői számára, vagy magyarul íródó publikációk, szemináriumok és tanulmányok megbeszéléséhez a Magyarságkutató Tudományos Iroda rendszeres konzultációs órákat tart egyetemisták, apszolvensek és doktoranduszok részére. - Empirikus kutatások, kérdezőbiztosi kiképzések szervezése, fókuszcsoport-moderátor, számítógépes adattárolási kurzusok. A kutatóállomás egyéb szolgáltatásai A Magyarságkutató Tudományos Társaság kutatáskoordinálást végez a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága és az Akadémiával kapcsolatban álló intézmények (Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet) és szakmai/kutató csoportok között: kutatásszervezés, információk továbbítása/cseréje, pályázati lehetőségek prezentálása, konzultációs csoportok, kérdezőbiztosi hálózat összehívása. A társaság tagsága Az intézmény megjelentetett kiadványai Állandó tagok 74 Bedolgozó adatgyűjtők 35 Külső munkatársak 12 A Társaság külön publikációi: 1. Kisebbségi autonómiák önkormányzati törekvések (Dokumentumgyűjtemény, 1992); 2. Petőfi a déli végeken A jugoszláviai Petőfi kultusz nyomában (dr. Szöllősy Vágó László, 1992); 3. Magyar nyelvű oktatás a Vajdaságban 1944-től napjainkig (dr. Tóth Lajos, Életjel könyvek 56, társkiadó a szabadkai Szabadegyetem, 1994); 4. Népünkkel - népünkért (A szabadkai Népkör krónikája , dr. Szöllősy Vágó László, 1994); 5. Kis délvidéki demográfia (Biacsi Antal, Életjel könyvek 57, társkiadó a szabadkai Szabadegyetem, 1994); 6. Játszunk, énekeljünk magyarul! (Bálizs Jutka, Mikes Melánia pedagógusok kézikönyve, 2004); 7. Történelmi múltunk és jelenünk - Csehák Kálmán összegyűjtött tanulmányai (társkiadó Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, 2004). 8. Remény a megfélemlítettségben A délvidéki magyarság eszme- és irodalomtörténete ( ) - Vajda Gábor (2006) 9. Az autonómia illúziója, A magyarság eszme- és irodalomtörténete a Délvidéken ( ) - Vajda Gábor (2007) 10. Tolerancia-építők - Graditelji tolerancije Construcors of tolerance, (Vajdaság tolerancia-program euro regionális és EUadaptációja); (társszerzők: Dr. Korhecz Tamás, Dr. Gábrity Molnár Irén, Deli Andor) a Magyarságkutató Tudományos Társaság és a Pannónia Alap (Szabadka) közös háromnyelvű kiadványa, Pannon füzetek 1, Szabadka, p A határok kutatója/szerkesztette: Szónoky Ancsin Gabriella, Pál Viktor, Karancsi Zoltán (Szegedi Tudományegyetem JGyTK). Szeged Szabadka: Magyarságkutató Tudományos Társaság, 2007 (Szabadka MMPrint) p. 272 MTT könyvsorozat mtt könyvtár (Szerk.: Dr. Gábrity Molnár Irén és Mirnics Zsuzsa) 4

5 1. Anyanyelvű oktatásunk (Tanulmánykötet és címtár ); 2. Vajdasági útkereső (Tanulmánykötet és címtár, 1998); 3. Vajdasági marasztaló (Millenniumi tanulmánykötet és címtár, 2000); 4. Fészekhagyó vajdaságiak (Tanulmánykötet és statisztikai adattár, 2001); 5. Holnaplátók (Ifjúsági közérzetmérleg, 2002); 6. Térfoglaló (ifjúsági szerep- és közösségvállalás 2003) 7. Kisebbségi létjelenségek (szórvány és szociolingvisztikai kutatások, 2003) 8. A vajdasági magyarok kétnyelvűsége (nyelvpszichológiai vonatkozások, 2004), 9. Mi ilyen nyelvben élünk - A vajdasági magyar nyelvhasználat rétegei, mintái, állományi, változási jellemzői nyelvszociológiai és korpuszvizsgálati tanulmányok, Támogatás és hasznosulás, Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról, Közérzeti barangoló, Műhely és előadás-tanulmányok, Oktatási oknyomozó (vajdasági oktatástanulmányok), Regionális erőnlét, A humánerőforrás befolyása Vajdaságban, Magyarságkutatás Vajdaságban, Dr. Takács Zoltán: Felsőoktatási határ/helyzetek, 2013 A Társaság legjelentősebb rendezvényei Publikációs hozzájárulás: 1. Mirnics Zsuzsanna: A személyiség építőkövei Típus-, vonás- ás biológia elméletek (2006), Kiadó a Bölcsész Konzorcium HEFOP Iroda, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest A közelmúltban szervezett tudományos tanácskozások: A Magyar Tudomány Akadémiai műhelynyitása: szociolingvisztikai és demográfiai-történelmi kutatások bemutatása (2001) A vajdasági magyar ifjúság jövőképe és értékrendje (2002) Ifjúsági szerep- és közösségvállalás (2002 és 2003) Esélyek a vajdasági szórványlétben (2003) A kétnyelvűség útvesztői a Vajdaságban (2003) Tanuljunk magyarul, Holnaplátók-e a magyar fiatalok a Vajdaságban? (2004) Életet a nyelvnek! (2005) Közös úton! című rendezvény, könyvbemutató: Támogatás és hasznosulás - hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról (2005) Útkereszteződésben a délvidéki fiatalok magatartásáról elvárásairól (2006) 5

6 Oktatási oknyomozó felsőoktatásunk intézményesítésének problémái (2006) Gúzsba kötött irodalom eszme és kultúrtörténeti tanácskozás (2006) Civil Akadémia Civil szervezetek szerepvállalása a közösségfejlesztés és a közösségi önszerveződés területén, Szabadka társszervezők: Esély a stabilitásra Közalapítvány, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Közművelődési Tanszék és a Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka (2007) Oktatás és képzés a tudásalapú közösségfejlesztés szolgálatában Szakmai fórum Konferencia, Szabadka, Társszervezők: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Közművelődési Tanszék és a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka (2007) Pannon-forrás; Kárpát-medencei felnőttképzési és szolgáltatási hálózat (Békéscsabai Regionális Képző Központ koordinálásával) ( ) Értelmiségünk életközelből (könyvbemutató a Szabadkai Városi Könyvtárban, (2007) Szakképzési programok európai felzárkóztatása az Észak-vajdasági régióban nemzetközi konferencia társszervezők: Nyitott Távlatok és a Szegedi Tudományegyetem JGy Pedagógia Kar, Szabadka (2008) Regionális erőnlét, közös konferencia a mtt Híd szervezése, Szabadkán (Népkör, 2008) A Kárpát-medencei regionalizmus útján nemzetközi konferencia; Társszervezők: Magyarságkutató Tudományos Társaság és a Regionális Tudományi Társaság, Szabadka ( ) Kisebbségkutatás 20 évének állomásai, Szabadka ( ) Önálló és/vagy a határon átívelő felsőoktatás útján Szabadka, A felsőoktatás távlatai régiónkban könyvbemutató, Magyarkanizsa, Regionális szakmai pedagógus-továbbképző központ és a József Attila Könyvtár március 7. Hazai és külkapcsolatok Szerbiai partner intézmények: 1. Vajdasági Autonóm Tartomány, Tartományi Oktatási Titkársága, Újvidék (adatszolgáltatás, támogató) 2. Vajdasági Autonóm Tartomány, Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság, Újvidék (adatszolgáltatás, támogató, kutatás megbízó) 3. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka (adatszolgáltatás, közös kutatások, tanulmányírás) 4. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék (adatszolgáltatás, közös kutatások, tanulmányírás) 5. Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka (adatszolgáltatás, közös kutatások, tanulmányírás, székhely) 6. Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar, Department of Geography, Tourism & Hotel Management Novi Sad. (kutatásokadatszolgáltatás, konferencia szervezése és előadások, tanulmányírás) 7. Magyar Nemzeti Tanács, Szabadka (adatszolgáltatás, közös kutatások, tanulmányírás) 8. Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka (adatszolgáltatás, közös kutatások, tanulmányírás) 6

7 9. Probitas, Szabadka (közös kutatások, tanulmányírás) 10. Vajdasági Magyar Civil Szövetség, Szabadka (konferencia részvétel) 11. Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete, Szabadka (konferencia előadások) 12. Zenith Műhely, Szabadka (adatszolgáltatás, közös kutatások, tanulmányírás) 13. VIFO, VaMaDiSZ, Vajdasági Magyar Diákszövetség, MOST Szabadka (közös kutatások, tanulmányírás) 14. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd, Novi Sad (adatszolgáltatás, közös kutatások, tanulmányírás) 15. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta (adatszolgáltatás, konferencia előadás, tanulmányírás) 16. Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért, Zenta (adatszolgáltatás, tanulmányírás) 17. Pannónia Alap Szabadka (adatszolgáltatás, közös kutatások, publikálás) 18. Nyitott Távlatok Szabadka (adatszolgáltatás, konferencia szervezése és előadások, tanulmányírás) 19. Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék (adatszolgáltatás, konferencia előadás, tanulmányírás) 20. Magyarkanizsai Önkormányzat (adatszolgáltatás, konferencia szervezése és előadások) 21. Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény Magyarkanizsa (konferencia szervezése és előadások, tanulmányírás) 22. Szabadkai Kerekasztal Subotički okrugli sto, Szabadka (konferencia szervezése és előadások, tanulmányírás) Magyarországi partner intézmények: 1. Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (műhelytámogatás, közös kutatások, rendezvények szervezése) 2. Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Műhelye, Budapest (ösztöndíj, támogatás, adatszolgáltatás, kutatások, közös Kárpát-medencei tudományos projektumok kidolgozása) 3. Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága, Budapest (adatszolgáltatás, kutatások) 4. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti és Etnikai Ügyek Főosztálya, Nemzeti Kulturális Alapprogram, Budapest (adatszolgáltatás, kutatások) 5. Magyar Írószövetség, Arany János Alapítvány (Budapest) 6. Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Anyanyelvi Konferencia, Budapest (adatszolgáltatás, kutatások) 7. Magyar Professzorok Világtanácsa, Budapest (konferencia részvétel és előadás) 8. Balassi Bálint Intézet (Márton Áron Szakkollégium), Budapest (adatszolgáltatás, kutatások) 9. KÓD Piac-, Vélemény- és Média Kutató Intézet, Budapest (adatszolgáltatás, kutatások) 10. Jelenkor Társadalomkutató Műhely, Budapest (adatszolgáltatás, kutatások) 11. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Szociológiai Intézet, Piliscsaba (adatszolgáltatás, közös kutatások, tanulmányírás) 12. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest (adatszolgáltatás, közös kutatások, tanulmányírás) 13. JATE Társadalomelméleti és Kortörténeti Gyűjtemény, Szeged (adatszolgáltatás, kutatások) 7

8 14. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Közművelődési Tanszék (Identitásműhely) (adatszolgáltatás, kutatások, konferencia előadások, publikációk) 15. Szegedi Tudományegyetem TTK Gazdasági- és Társadalomföldrajz Tanszék (kutatás, kötetkiadás, konferencia) 16. Magyar Szociológiai Társaság Etnikai Kisebbségkutató Szakosztálya és a Pécsi Akadémiai Bizottság Kisebbségkutató Munkacsoportja, Pécs (kötetkiadás, konferencia előadások) 17. MTA Regionális Kutatások Központja Pécs (tanácsadó kapcsolat, adatszolgáltatás, kutatások)) 18. MTA RKK ATI Békéscsabai Osztálya Magyar Szerb Területfejlesztési Információs és Dokumentációs Központ Békéscsaba (adatszolgáltatás, kutatások, közös konferenciaszervezés és előadások) 19. MTA Földrajztudományi Intézete (Budapest) (közös SCOPES tudományos projektumok kidolgozása, ) 20. CEU: Közép-európai Egyetem, Budapest (levéltári adatszolgáltatás) 21. Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Pécs, Hungary (közös SCOPES tudományos projektumok kidolgozása ) 22. HuMan Xchange Emberi Erıforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány Emberi Erıforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége és a Pécsi Tudományegyetem Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ (Humán Innovációs Szemle szakfolyóirat szerkesztése, 2010) 23. Kincses Kovács Kft. Budapest (2012) 24. NSKI Nemzetstratégiai Kutatóintézet Budapest (2014) Európai partner intézmények: 1. Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság, Zágráb (Horvátország) (konferencia részvétel és előadás) 2. KAM Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Csíkszereda (Románia) (adatszolgáltatás, közös kutatások, konferenciaszervezés és előadások, közös publikációk terve) 3. Swiss National Science Foundation, SCOPES, Bern, Swiss Department of Geography, University of Bern (Svájc)- (közös SCOPES projektum ) 4. Forum Kisebbségkutató Intézet, Somorja-Komárom, Szlovákia (adatszolgáltatás, tanulmányírás) 5. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Ukrajna (adatszolgáltatás) 8

Elmúlt 20 éves a Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka (Gábrity Molnár Irén, elnök)

Elmúlt 20 éves a Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka (Gábrity Molnár Irén, elnök) Elmúlt 20 éves a Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka (Gábrity Molnár Irén, elnök) Alapítás éve 1991 Alaptevékenység: - Időszerű társadalmi kutatások, felmérések, jelenségvizsgálatok (50) - empirikus

Részletesebben

20 éves a Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka

20 éves a Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka 20 éves a Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka A Jugoszláviában/Szerbiában tevékenykedő autochton nemzeti kisebbség tudományos műhelyének létrejöttét indokolta: - a számában fogyatkozó etnikai

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Magyarságkutató Tudományos Társaság MTA által támogatott tevékenységéről

Szakmai beszámoló a Magyarságkutató Tudományos Társaság MTA által támogatott tevékenységéről Magyarságkutató Tudományos Társaság Naučno društvo za hungarološka istraživanja The Scientific Association for Hungarology Research 24000 Szabadka Subotica, Branislava Nušića 2/1, Szerbia Srbija E-maile:

Részletesebben

Prof. Dr. Gábrity-Molnár Irén: Kapcsolatok a Szerb- Magyar határ két oldalán lévő területek és lakosok között

Prof. Dr. Gábrity-Molnár Irén: Kapcsolatok a Szerb- Magyar határ két oldalán lévő területek és lakosok között HATÁRON INNEN ÉS TÚL Tudományos konferencia Szeged, 2011. október 21. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar POLITOLÓGIAI TANSZÉK Prof. Dr. Gábrity-Molnár Irén: Kapcsolatok a Szerb- Magyar

Részletesebben

A vajdasági magyarok szerepe és motívumai szerb-magyar határmenti kapcsolatépítésben

A vajdasági magyarok szerepe és motívumai szerb-magyar határmenti kapcsolatépítésben AZ 1944-45-ÖS DÉLVIDÉKI MAGYAR TRAGÉDIA A MAGYAR-SZERB TÖRTÉNELMI KAPCSOLATOK TÜKRÉBEN MTA, Budapest 2011. november 25. Prof. Dr. Gábrity Molnár Irén (Újvidéki Egyetem, Közgazdasági Kar Szabadka): A vajdasági

Részletesebben

Közlemények az Magyarságkutató Tudományos Társaság tevékenységéről

Közlemények az Magyarságkutató Tudományos Társaság tevékenységéről Magyarságkutató Tudományos Társaság/Naučno društvo za hungarološka istraživanja 24000 Szabadka Subotica, Branislava Nušića 2/1, Szerbia Srbija E-mail: irengm@tippnet.rs Honlap: www.mtt.org.rs Közlemények

Részletesebben

A Magyarságkutató Tudományos Társaság koordinálásával, vagy kutatócsoportjának részvételével vállalt kutatási projektumok adatai

A Magyarságkutató Tudományos Társaság koordinálásával, vagy kutatócsoportjának részvételével vállalt kutatási projektumok adatai Magyarságkutató Tudományos Társaság Naučno društvo za hungarološka istraživanja The Scientific Association for Hungarology Research 24000 Szabadka - Subotica, Branislava Nušića 2/1, Szerbia A Magyarságkutató

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok 3.6. 1604/2008 Vajdasági Rádió és Televízió Újvidék 3.6. 1377/2008 Temerini Kertbarátkör Temerin Újvidék Vágó berendezés beszerzése

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

EGYSÉGES FELNŐTTKÉPZÉS KÁRPÁT-MEDENCEI HÁLÓZATBAN

EGYSÉGES FELNŐTTKÉPZÉS KÁRPÁT-MEDENCEI HÁLÓZATBAN EGYSÉGES FELNŐTTKÉPZÉS KÁRPÁT-MEDENCEI HÁLÓZATBAN Miskolc, 2009. október 13. Molnár György igazgató Békéscsabai Regionális Képző Központ TÉMAKÖRÖK ELŐZMÉNYEK (2004-2009) IDŐSZERŰ FEJLESZTÉSEK JÖVŐKÉP ELŐZMÉNYEK

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM. Utópia vagy merész vízió?

A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM. Utópia vagy merész vízió? A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM Utópia vagy merész vízió? AZ MNT FELSŐOKTATÁSI TERVEI ÉS EDDIGI EREDMÉNYEI Oktatásfejlesztési stratégiánk programjai és megvalósításuk: - Felsőoktatási ösztöndíjprogram

Részletesebben

MAGYAR MŰVELŐDÉS VAJDASÁGI HELYZETKÉP

MAGYAR MŰVELŐDÉS VAJDASÁGI HELYZETKÉP MAGYAR MŰVELŐDÉS VAJDASÁGI HELYZETKÉP Vajdasági Magyar Művelődési Intézet - Zenta A Magyar Nemzeti Tanács 2005. szeptember 23-án megalapította a zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézetet.

Részletesebben

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Magyar nyelvű oktatás a Kárpát-medencében a jövő dilemmái 2015. május 27. Komárom A jövőkép feladat nélkül csak álom. A feladat

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális tudásrégióban

Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális tudásrégióban Regional universities as generators of a transnational knowledge region Centre for Regional Studies Hungarian MTA Regionális Academy Kutatások of Központja Sciences Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális

Részletesebben

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Elnök: Kocsis Károly, 2011 Románia: Benedek József

Részletesebben

Megmaradás, avagy lehetőségek és szándékok a Vajdaságban - etnikai magatartásvizsgálat -

Megmaradás, avagy lehetőségek és szándékok a Vajdaságban - etnikai magatartásvizsgálat - Megmaradás, avagy lehetőségek és szándékok a Vajdaságban - etnikai magatartásvizsgálat - Szerbia etnikai térképe Vajdaság etnikai térképe A vajdasági magyarok területi megoszlása A délvidéki magyarok

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Gábrityné Molnár Irén

Gábrityné Molnár Irén Gábrityné Molnár Irén Kisebbség- és oktatáskutatások a Vajdaságban, az MTT 15 éves tevékenységében 1. El"zmények A vajdasági magyarok kulturális és tudományos életének a körülményeit befolyásoló tényezk

Részletesebben

Kérdőív. a határon túli magyar ismeretterjesztő, honismereti/helytörténeti szervezetekről, klubokról. Intézettípus kódja: 37

Kérdőív. a határon túli magyar ismeretterjesztő, honismereti/helytörténeti szervezetekről, klubokról. Intézettípus kódja: 37 A felmérésben részt vevő intézetek: Fórum Intézet - Somorja, Regionális és Antropológiai Kutatások Központja - Csíkszereda, Max Weber Kollégium Kolozsvár, Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány

Részletesebben

A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja

A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja Országos Könyvtárügyi Konferencia, Magyar könyvtári hálózat Határok nélkül szekció Dr. Hangodi Ágnes Könyvtári

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D

CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D Dr. Jász Krisztina Ph.Dfõiskolai docensszociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Iroda: A épület, 219. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: jaszkrisztina@igyk.pte.hu Szakmai

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban

Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban A Pannonforrás Hálózat 2009. évi összehangolt programrendszere a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának támogatásával valósult meg. A PannonForrás

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret:

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret: Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati 2.1. Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret: 8.000.000 Ft Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség

Részletesebben

Magyar könyvtárosok Kárpátmedencei. hálózata

Magyar könyvtárosok Kárpátmedencei. hálózata Magyar könyvtárosok Kárpátmedencei továbbképző hálózata A hőskor 2000-es évek eleje kísérleti időszak 2004. Könyvtárosok VI. világtalálkozója, kerekasztal-beszélgetés az MKE rendezésében együttműködés

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

A civil közösségfejlesztés A CIVIL szektor definíciója: Tágabb értelemben ide tartozik minden olyan szervezet, jogi személy, amely nem tartozik a tágabb értelembe vett államszervezetbe, és nem céljuk a

Részletesebben

* szemlélés módszere a Tanítóképző kar hallgatójaként. és grafikonos bemutatása a probléma szemléltetése céljából.

* szemlélés módszere a Tanítóképző kar hallgatójaként. és grafikonos bemutatása a probléma szemléltetése céljából. TANULJUNK ANYANYELVÜNKÖN! Borbás Julianna Szabadka, 2004 A kutatáshoz felhasznált módszerek: * statisztikai elemzés * dokumentum elemzés * szemlélés módszere a Tanítóképző kar hallgatójaként A legújabb

Részletesebben

15. éve a Magyarságkutató Tudományos Társaság szolgálatában

15. éve a Magyarságkutató Tudományos Társaság szolgálatában 15. éve a Magyarságkutató Tudományos Társaság szolgálatában Gábrity Molnár Irén: A magyar felsőoktatás jelene/jövője Vajdaságban Szabadka, 2006. 05. 24. Magyarságkutató Tudományos Társaság konferencia

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. IRÉN GÁBRITY- MOLNÁR (Iren Gabrić Molnar) Jakšićeva 1, 24000 SUBOTICA, Serbia irengm@tippnet.rs

CURRICULUM VITAE. IRÉN GÁBRITY- MOLNÁR (Iren Gabrić Molnar) Jakšićeva 1, 24000 SUBOTICA, Serbia irengm@tippnet.rs CURRICULUM VITAE IRÉN GÁBRITY- MOLNÁR (Iren Gabrić Molnar) Jakšićeva 1, 24000 SUBOTICA, Serbia irengm@tippnet.rs PERSONAL DATA Name: Irén Gábrity-Molnár Place of birth: Lukácsfalva (Lukino selo), Serbia

Részletesebben

Az ifjúságkutatások 15. éves leltára a Vajdaságban (2000-2014)

Az ifjúságkutatások 15. éves leltára a Vajdaságban (2000-2014) NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET BUDAPEST KÜLHONI MAGYAR IFJÚSÁGKUTATÁS 2014, WORKSHOP Társrendezők: Budapesti Corvinus Egyetem, Századvég Alapítvány, Pi-net Postgraduates International Network, Magyar Szociológiai

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete működési költségei

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete működési költségei Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok 3.2 3773/2008 A működési költségei Érvénytelensé g oka 10 764 333 9 114 333 Visszavonta a pályázatát Érvénytelen összesen 10 764

Részletesebben

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA. Vajdasági régiós beszámoló

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA. Vajdasági régiós beszámoló MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA Vajdasági régiós beszámoló Összeállította: Sóti Attila, VaMaDiSz elnök Régió tagszervezetei Szervezet Tevékenység Székhely Cserkészszövetség Cserkész szervezet Nagybecskerek

Részletesebben

Gábrity Molnár Irén A MAGYAR NYELVŰ (FELSŐ)OKTATÁS HELYZETE ÉS ESÉLYEI A VAJDASÁGBAN

Gábrity Molnár Irén A MAGYAR NYELVŰ (FELSŐ)OKTATÁS HELYZETE ÉS ESÉLYEI A VAJDASÁGBAN Gábrity Molnár Irén A MAGYAR NYELVŰ (FELSŐ)OKTATÁS HELYZETE ÉS ESÉLYEI A VAJDASÁGBAN A vajdasági magyarok anyanyelvű oktatásnak problémáját néhány évtizede folyamatosan kutatják a tudományos társaságok

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG

Tisztelt Olvasóink! Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG II. évfolyam 2. szám HÍRLEVÉL 2012. február 15. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE

Részletesebben

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás Európai önéletrajz SZOCIOLÓGUS: OKTATÓ, KUTATÓ Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VII. VÁNDORGYŐLÉSE. Határ menti és határokon átnyúló együttmőködés

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VII. VÁNDORGYŐLÉSE. Határ menti és határokon átnyúló együttmőködés 2009. november 12. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VII. VÁNDORGYŐLÉSE Határ menti és határokon átnyúló együttmőködés Szabadka, 2009. november 12 13. Szabadka, Városháza PROGRAM 11.00 Közgyőlés A

Részletesebben

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010)

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Csernicskó István ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Gondolat Kiadó

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám Állampolgárság

2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám Állampolgárság ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Vezetéknév/utónév Zsubori Edina Ágnes Cím 2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám 06-30-584-6250 E-mail zsubina@yahoo.com Állampolgárság magyar Szakmai tapasztalat

Részletesebben

Publikációk. Györgyi Zoltán

Publikációk. Györgyi Zoltán Publikációk Györgyi Zoltán Szerkesztések 1992 Egy ismeretlen Magyarország - Mezőgazdaság és szakképzés. Szerkesztette: Forray R. Katalin és Györgyi Zoltán. Akadémiai, 1992. 154 p. 2006 Diplomával a munkaerőpiacon.

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015.

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. IRÉN GÁBRITY-MOLNÁR (Iren Gabrić Molnar)

CURRICULUM VITAE. IRÉN GÁBRITY-MOLNÁR (Iren Gabrić Molnar) CURRICULUM VITAE IRÉN GÁBRITY-MOLNÁR (Iren Gabrić Molnar) PERSONAL DATA Name: Irén Gábrity-Molnár Place of birth: Lukácsfalva (Lukino selo), Serbia Date of birth: December 31, 1954 Nationality: Serbian

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY év

MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY év MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2009. év 2009. március MTA Társadalomkutató Központ költségvetési alapokmánya a 217/1998. (XII. 30) Korm. rendelet értelmében I. Azonosító adatok Felügyeleti

Részletesebben

A magyar-szerb határmenti térség agrárfejlesztésének stratégiai irányait megalapozó dokumentum

A magyar-szerb határmenti térség agrárfejlesztésének stratégiai irányait megalapozó dokumentum A magyar-szerb határmenti térség agrárfejlesztésének stratégiai irányait megalapozó dokumentum Rövidített változat INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme 2011 1 Mottó:

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. 3.1. Magyar nyelvű tehetséggondozó gimnáziumok támogatása Kiosztható keret: 12.000.

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. 3.1. Magyar nyelvű tehetséggondozó gimnáziumok támogatása Kiosztható keret: 12.000. Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok 3.1. Magyar nyelvű tehetséggondozó gimnáziumok támogatása Kiosztható keret: 12.000.000 Ft 3.1. 1332/2007 3.1. 1500/2007 3.1. 1189/2007 Bolyai Tehetséggondozó

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-SZKOLL-14-0001 2. NTP-SZKOLL-14-0002 PTE TTK Szentágothai Protestáns Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Papnevelő Intézet Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. NTP-SZKOLL-14-0003

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

Szerb nyelv (szerbhorvát, horvát, bosnyák, montenegrói) /felsőfokú/ Német nyelv /felsőfokú/ Angol nyelv /felsőfokú/

Szerb nyelv (szerbhorvát, horvát, bosnyák, montenegrói) /felsőfokú/ Német nyelv /felsőfokú/ Angol nyelv /felsőfokú/ CV Takács Zoltán, Ph.D. Ph.D. doktori fokozat, közgazdaságtudományok (regionális politika és gazdaságtan) Magyarkanizsai Egészségház Dom zdravlja Kanjiža, számviteli osztályvezető (2006-) Magyarságkutató

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011)

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) A felsőoktatásban működő szakkollégiumok (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) Pályázati kategória azonosító Pályázó neve Székhely város Székhely megye neve Projekt címe Igényelt összeg 0001 i Agrárés Gazdálkodástudományok

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.com Tanulmányok: Alapfokú képzés: 1995 2004 Ráti Általános Iskola

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Tartalom 1. Az ITD Hungary tevékenységérıl nagyon röviden

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Zenta Zhyntarew vitézi torna Táborok szervezése Tiszaszentmiklóson Középiskolai tanárok szakmai továbbképzése

Zenta Zhyntarew vitézi torna Táborok szervezése Tiszaszentmiklóson Középiskolai tanárok szakmai továbbképzése Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok 3.1 1085/2008 3.2 1355/2008 3.2 1083/2008 St. Longinus Középkori Hagyományőrző Egyesület Tiszaszentmiklós Magyar Kultúrkör Vegyészeti-Technológiai

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

A regionális együttműködés lehetőségei (Vajdaság Dél-Alföld) Szeged, 2012. 10. 25. Prof. Dr. Gábrity-Molnár Irén:

A regionális együttműködés lehetőségei (Vajdaság Dél-Alföld) Szeged, 2012. 10. 25. Prof. Dr. Gábrity-Molnár Irén: A regionális együttműködés lehetőségei (Vajdaság Dél-Alföld) Szeged, 2012. 10. 25. Prof. Dr. Gábrity-Molnár Irén: Új migrációs típusok és lakossági kapcsolatok a szerb-magyar határmentén A közvetlen régiókapcsolatok

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

29. Szabadka. Fontos, megfogalmazza:

29. Szabadka. Fontos, megfogalmazza: A MTA Magyar Tudományoss nyosság g KülfK lföldön n Elnöki Bizottság 2007. június j 29. Szabadka Gábrity Molnár r Irén: Vajdasági felsőoktat oktatási/kutatási helyzetkép társadalomtudományok Fontos, hogy

Részletesebben

Előadások konferencián:

Előadások konferencián: Előadások konferencián: 2012 Híves Tamás: A határ menti oktatás - A különböző társadalmi hátrányokkal rendelkező tanulók integrációja című TÁMOP 3.1.1 konferencián 2012. február 1. Pécs Híves Tamás: A

Részletesebben

Önéletrajz Közép-Európai Egyetem (CEU), Gender Studies MA-szak (diploma minősítése: with Distinction)

Önéletrajz Közép-Európai Egyetem (CEU), Gender Studies MA-szak (diploma minősítése: with Distinction) Önéletrajz Személyi adatok Név: Gregor Anikó Születési dátum: 1984.04.30. Születési hely: Békéscsaba E-mail: gregor@tatk.elte.hu Tanulmányok 2010-2011 Közép-Európai Egyetem (CEU), Gender Studies MA-szak

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

A határon túli magyarság demográfiai helyzete. Nemzetpolitikai továbbképzés 2015. június 9.

A határon túli magyarság demográfiai helyzete. Nemzetpolitikai továbbképzés 2015. június 9. A határon túli magyarság demográfiai helyzete Nemzetpolitikai továbbképzés 2015. június 9. Magyarok a Kárpát-medencében a 15. században Magyarok a Kárpát-medencében 2000 körül Magyarok a Kárpát-medencében

Részletesebben

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22.

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22. Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság ZÁGON BERTALANNÉ zsofru@t-online.hu magyar Születési idő 1947. 05. 12. MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig) 2005- Munkáltató neve és címe Egyéni

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, Kocsis Károly

Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, Kocsis Károly Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, 2014.03.18. Kocsis Károly Tóth József életpályájának tagolása legfontosabb munkahelyei szerint

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

XXII. HATÁRON TÚLI MAGYAROK FESZTIVÁLJA

XXII. HATÁRON TÚLI MAGYAROK FESZTIVÁLJA XXII. HATÁRON TÚLI MAGYAROK FESZTIVÁLJA 2013. SZEPTEMBER 13-20. PÉCS BARANYA MEGYE Védnök: Tiffán Zsolt A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Védnök: Potápi Árpád Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás

Részletesebben

2. A pályázat keretében megjelent publikációk / Publications on the results of the project

2. A pályázat keretében megjelent publikációk / Publications on the results of the project ÉVES BESZÁMOLÓ / ANNUAL REPORT DE bels kutatási pályázat keretében a 2014. január 1. 2014. december 31. id szakban végzett munkáról UD research project (1st January 2014 31st December 2014) Név: Pusztai

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Sass Judit

Oktatói önéletrajz Dr. Sass Judit egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1985-1990 Kossuth Lajos Tudományegyetem, Pszichológus,

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

Délkelet Európai Aszálykezelı Központ. Bihari Zita OMSZ

Délkelet Európai Aszálykezelı Központ. Bihari Zita OMSZ Délkelet Európai Aszálykezelı Központ Bihari Zita OMSZ Tartalom Drought Management Centre for Southeast- Europe (DMCSEE) szervezet projekt DMCSEE mint projekt Résztvevık Szerkezet Cél, feladatok Alapító

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben