Államnyelven. Telefonszám: Jogi forma Bejegyzett civil szervezet Az intézmény honlapja Az intézmény tevékenységi besorolása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Államnyelven. Telefonszám: E-mail: Jogi forma Bejegyzett civil szervezet Az intézmény honlapja www.mtt.org.rs Az intézmény tevékenységi besorolása"

Átírás

1 Hivatalos elnevezés Levelezési cím Az intézmény képviselőjének neve bemutatkozás Magyarul Angolul Dr. Gábrity Molnár Irén mtt elnök Magyarságkutató Tudományos Társaság Scientific Association for Hungarology Research Szabadka Subotica, Strossmayer utca 11, Szerbia Srbija Államnyelven Telefonszám: titulusa Naučno društvo za hungarološka istraživanja Egyetemi tanár Jogi forma Bejegyzett civil szervezet Az intézmény honlapja Az intézmény tevékenységi besorolása Oktatásképzés kutatás tudományszervezés publikálás, adattárolás Alapítás dátuma A tevékenység rövid bemutatása 1991 Törzskönyvezett szám: Tevékenységi bejegyzés: 9499 Adószám: Célja, hogy tudományos szociológiai, pszichológiai, demográfiai, néprajzi, jogtudományi, történelmi és más társadalmi jellegű kutatásokat folytasson Vajdaságban, szakirodalmat és empirikus adatokat (kérdőívezés, mélyinterjúk, fókszcsoportvizsgálat, Swot analízis) gyűjtsön, szakmunkákat és tudományos publikációkat jelentessen meg, tanácskozásokat és előadásokat szervezzen. A Társaság tagjai egyetemi, főiskolai tanárok, tudományos kutatók, egyetmisták, értelmiségiek, újságírók, közéleti személyek. Félszáz kutatási programból a legfontosabbak (szelektív adatsor): 1. Vallási identitáskutatás (562 kérdőív Vajdaságban) az Aufbruch nemzetközi vallásszociológiai projekt keretében (Tomka Miklós, Gereben Ferenc, Budapest), Magyar oktatáshálózat Vajdaságban, iskolastatisztika ( ), 3. A magyar felsőoktatás fejlesztési stratégiája HTMH ( ) 4. Migrációkutatás, Vajdaság etnikumainak szerkezetváltozása, értelmiségi elvándorlás ( ); 1

2 5. Ifjúságkutatás, Mozaik Nemzetközi Ifjúságkutató Intézet, Budapest ( ) 6. A vajdasági fiatalok továbbtanulási szándéka, vajdasági értelmiségi magatartás, egyetemisták állapotvizsgálata ( ) 7. Nyelvpszichológiai és szociolingvisztikai kutatások, (Arany János Alap támogatásával, Nyelvészet nemzetközi kutatócsoportban) 8. Pedagógus kézikönyv a magyar nyelv korai tanításához ( ) 9. Empirikus kutatás a vajdasági magyarlakta önkormányzatok felnőtt lakosságának magatartásáról és álláspontjairól (2002, 2004) kérdőívezett alany 10. Vajdasági magyar lakosság demográfiai és vitális adatainak folyamatos elemzése, szerkezetváltozása, szórványosodás, néprajzi helyzetelemzés helységenként, médiafogyasztás, egészségügyi állapot (2005) 11. A vajdasági népességi adatok kutatása, elitemigráció, a fiatalok magatartása és a vajdasági munkaerőpiac, az értelmiségi magatartás, továbbtanulás ( ). 12. A vajdasági magyar oktatáshálózat és a felsőoktatás fejlesztési lehetőségei elsősorban a pedagógusképzés terén ( ). 13. Pszicholingvisztikai kutatás: A vajdasági magyarság kétnyelvűsége; Nyelvpszichológiai vonatkozások ( ), 14. Oktatáskutatás: A kisebbségi magyar tannyelvű oktatás; magyar szakemberi és elitképzés felső szinten Vajdaságban; továbbtanulási hajlam, szakmaválasztás ( ). 15. Karrierutak vagy parkolópályák? Friss diplomások karrierje, migrációs tendenciája, felnőttképzési igényei a Kárpát-medencében az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Budapest) (empirikus adatfeldolgozás, tanulmány írása) (2006). 16. A határon túli magyar felsőoktatási és kutatásfejlesztési tevékenység támogatásának vizsgálata; Az anyaországi támogatások hasznosulásának elemzése ( ). 17. Toleranciakutatás a Vajdaság Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság (Újvidék) támogatásával, ifjúsági toleranciaszint Vajdaságban ( ). 18. Kárpát-Panel - szociológiai identitáskutatás 2007, az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Budapest) koordinálásával (empirikus adatfeldolgozás, gyorsjelentés és tanulmány írása), Médiafogyasztás és médiaigények a Vajdaságban 1500 lekérdezett (Magyar Nemzeti Tanács megrendelésére) 2007; 20. Régió összehasonlítás, a humán erőforrás magatartása tükrében Vajdaság és Hargita-megye adatai alapján ( ); 21. A Bolognai folyamat Közép-Európában projektumban (A bolognai folyamat Szerbiában az Újvidéki Egyetem példáján, a Debreceni Egyetem TEK megrendelésére) ( ); 22. Identitáskutatás MTA HTMT Ösztöndíj Program egyesületi kutatási támogatásából, Budapest, 2007; 23. Hazaé sz projekt a Vajdasági Módszertani Központ (Szabadka) megrendelésére, a munkaerőpiaci elhelyezkedést segítő, esélyegyenlőségi programsorozata a hazatérést invitáló diplomahonosítás témában, Szabadka, A vajdasági (magyar) felnőttoktatás lehetséges modellje a munkaerőpiac függvényében, az MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogram Kuratóriuma (Budapest), Regionális szakképzési hálózatépítési projekt, a Regionális Tudományi Társaság (Szabadka) keretében, 2008-ban. 2

3 26. Felnőttképzési programok európai felzárkóztatása Vajdaságban - Felnőttképzési Háló Terv és a helyszíni intézményi esettanulmány adattára, a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság támogatásával (Újvidék), CULTURALLY COMPOSITE ELITES, REGIME CHANGES AND SOCIAL CRISES IN MULTI-ETHNIC AND MULTI- CONFESSIONAL EASTERN EUROPE. (THE CARPATHIAN BASIN AND THE BALTICS IN COMPARISON - CC ). The host institution: CEU - KOZEP-EUROPAI EGYETEM (Budapest); Principal Investigator: VICTOR GYOZO KARADY, Proposal short name: ELITES08; ( ). 28. Projekt - external evaluation of the SER 032 project calls THE INCLUSION OF ROMA PUPILS IN SECONDARY SCHOOLS IN A VOJVODINA, Name of the host institution: Roma Education Fund ("REF") Baarerstrasse12, CH 6300 ZUG, SWITZERLAND Integrating (trans)national migrants in transition states (IMIG) Research project in the framework of the co-operation programme SCOPES Bern ( ); Submitted to the Swiss National Science Foundation (SNSF). Prof. Dr. Doris Wastl-Walter (Department of Geography, University of Bern), Prof. Dr. Károly Kocsis (Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary), Dr. Mónika M. Váradi (Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Pécs, Hungary, Prof. Dr. Saša Kicošev (Department of Geography, Tourism & Hotel Management, University of Novi Sad), Prof. Dr. Irén Gábrity Molnár (Scientific Association for Hungarology Research, Subotica, Serbia) 30. Project of the co-operation programme IPA HANDSHAKE Development of Hungarian and Serbian vocational and adult education systems through competency based training activities (Kézfogás Magyar és szerb szakképzési és felnőttképzési rendszerek fejlesztése, kompetencia alapú képzési tevékenységek); Probitas Civil Szervezet and Scientific Association for Hungarology Research (contract: HUSRB/0901/221/099-PROBITAS-05). The work period: 15/07/ /09/ Pannon RTV közvéleménykutatás Környezetvédelem határok nélkül című HU-SRB/1002/122/100 kódszámú IPA projekthez. Pályázó a Kecskeméti Televízió Nonprofit KFT, partner a szabadkai Pannon RTV, Probitas, Magyarságkutató Tudományos Társaság KÜLHONI MAGYAR IFJÚSÁGKUTATÁS KMI 2014; A NSKI Nemzetstratégiai Kutatóintézet Budapest koordinálásával, a vajdasági magyarság erőforrásainak és ifjúságának magatartásvizsgálata. Partnerek a Kárpát-medencei tudományos műhelyek. In: Külhoni Magyar Ifjúságkutatás 2014, Gyorsjelentés és javaslati anyag. Budapest, A fiatal kutatók bevonása és tehetséggondozás - Tréningek: Tudományos közlés és módszertana címmel, T. Mirnics Zsuzsanna által megtartott tanulmányi tréning február én a Vajdasági Ifjúsági Tanács termeiben, Szabadkán. - Számítógép-használati kurzusok Számítógépes statisztikai programkurzus szervezése, Szabadka, Diákkollégium, május (Papp Z. Attila Budapest, Gábrity Molnár Irén). Együttműködő intézmények: Zenith Műhely, Vajdasági Ifjúsági Tanács. - Oktatáskutatás feldolgozása SPSS.10. programban - tanulmányi tréning február án a Kosztolányi Dezső Nyelvi 3

4 Gimnázium termeiben Szabadkán (a HTO Programiroda szervezésében). - Konzultációk: VMTDK résztvevői számára, vagy magyarul íródó publikációk, szemináriumok és tanulmányok megbeszéléséhez a Magyarságkutató Tudományos Iroda rendszeres konzultációs órákat tart egyetemisták, apszolvensek és doktoranduszok részére. - Empirikus kutatások, kérdezőbiztosi kiképzések szervezése, fókuszcsoport-moderátor, számítógépes adattárolási kurzusok. A kutatóállomás egyéb szolgáltatásai A Magyarságkutató Tudományos Társaság kutatáskoordinálást végez a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága és az Akadémiával kapcsolatban álló intézmények (Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet) és szakmai/kutató csoportok között: kutatásszervezés, információk továbbítása/cseréje, pályázati lehetőségek prezentálása, konzultációs csoportok, kérdezőbiztosi hálózat összehívása. A társaság tagsága Az intézmény megjelentetett kiadványai Állandó tagok 74 Bedolgozó adatgyűjtők 35 Külső munkatársak 12 A Társaság külön publikációi: 1. Kisebbségi autonómiák önkormányzati törekvések (Dokumentumgyűjtemény, 1992); 2. Petőfi a déli végeken A jugoszláviai Petőfi kultusz nyomában (dr. Szöllősy Vágó László, 1992); 3. Magyar nyelvű oktatás a Vajdaságban 1944-től napjainkig (dr. Tóth Lajos, Életjel könyvek 56, társkiadó a szabadkai Szabadegyetem, 1994); 4. Népünkkel - népünkért (A szabadkai Népkör krónikája , dr. Szöllősy Vágó László, 1994); 5. Kis délvidéki demográfia (Biacsi Antal, Életjel könyvek 57, társkiadó a szabadkai Szabadegyetem, 1994); 6. Játszunk, énekeljünk magyarul! (Bálizs Jutka, Mikes Melánia pedagógusok kézikönyve, 2004); 7. Történelmi múltunk és jelenünk - Csehák Kálmán összegyűjtött tanulmányai (társkiadó Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, 2004). 8. Remény a megfélemlítettségben A délvidéki magyarság eszme- és irodalomtörténete ( ) - Vajda Gábor (2006) 9. Az autonómia illúziója, A magyarság eszme- és irodalomtörténete a Délvidéken ( ) - Vajda Gábor (2007) 10. Tolerancia-építők - Graditelji tolerancije Construcors of tolerance, (Vajdaság tolerancia-program euro regionális és EUadaptációja); (társszerzők: Dr. Korhecz Tamás, Dr. Gábrity Molnár Irén, Deli Andor) a Magyarságkutató Tudományos Társaság és a Pannónia Alap (Szabadka) közös háromnyelvű kiadványa, Pannon füzetek 1, Szabadka, p A határok kutatója/szerkesztette: Szónoky Ancsin Gabriella, Pál Viktor, Karancsi Zoltán (Szegedi Tudományegyetem JGyTK). Szeged Szabadka: Magyarságkutató Tudományos Társaság, 2007 (Szabadka MMPrint) p. 272 MTT könyvsorozat mtt könyvtár (Szerk.: Dr. Gábrity Molnár Irén és Mirnics Zsuzsa) 4

5 1. Anyanyelvű oktatásunk (Tanulmánykötet és címtár ); 2. Vajdasági útkereső (Tanulmánykötet és címtár, 1998); 3. Vajdasági marasztaló (Millenniumi tanulmánykötet és címtár, 2000); 4. Fészekhagyó vajdaságiak (Tanulmánykötet és statisztikai adattár, 2001); 5. Holnaplátók (Ifjúsági közérzetmérleg, 2002); 6. Térfoglaló (ifjúsági szerep- és közösségvállalás 2003) 7. Kisebbségi létjelenségek (szórvány és szociolingvisztikai kutatások, 2003) 8. A vajdasági magyarok kétnyelvűsége (nyelvpszichológiai vonatkozások, 2004), 9. Mi ilyen nyelvben élünk - A vajdasági magyar nyelvhasználat rétegei, mintái, állományi, változási jellemzői nyelvszociológiai és korpuszvizsgálati tanulmányok, Támogatás és hasznosulás, Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról, Közérzeti barangoló, Műhely és előadás-tanulmányok, Oktatási oknyomozó (vajdasági oktatástanulmányok), Regionális erőnlét, A humánerőforrás befolyása Vajdaságban, Magyarságkutatás Vajdaságban, Dr. Takács Zoltán: Felsőoktatási határ/helyzetek, 2013 A Társaság legjelentősebb rendezvényei Publikációs hozzájárulás: 1. Mirnics Zsuzsanna: A személyiség építőkövei Típus-, vonás- ás biológia elméletek (2006), Kiadó a Bölcsész Konzorcium HEFOP Iroda, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest A közelmúltban szervezett tudományos tanácskozások: A Magyar Tudomány Akadémiai műhelynyitása: szociolingvisztikai és demográfiai-történelmi kutatások bemutatása (2001) A vajdasági magyar ifjúság jövőképe és értékrendje (2002) Ifjúsági szerep- és közösségvállalás (2002 és 2003) Esélyek a vajdasági szórványlétben (2003) A kétnyelvűség útvesztői a Vajdaságban (2003) Tanuljunk magyarul, Holnaplátók-e a magyar fiatalok a Vajdaságban? (2004) Életet a nyelvnek! (2005) Közös úton! című rendezvény, könyvbemutató: Támogatás és hasznosulás - hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról (2005) Útkereszteződésben a délvidéki fiatalok magatartásáról elvárásairól (2006) 5

6 Oktatási oknyomozó felsőoktatásunk intézményesítésének problémái (2006) Gúzsba kötött irodalom eszme és kultúrtörténeti tanácskozás (2006) Civil Akadémia Civil szervezetek szerepvállalása a közösségfejlesztés és a közösségi önszerveződés területén, Szabadka társszervezők: Esély a stabilitásra Közalapítvány, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Közművelődési Tanszék és a Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka (2007) Oktatás és képzés a tudásalapú közösségfejlesztés szolgálatában Szakmai fórum Konferencia, Szabadka, Társszervezők: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Közművelődési Tanszék és a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka (2007) Pannon-forrás; Kárpát-medencei felnőttképzési és szolgáltatási hálózat (Békéscsabai Regionális Képző Központ koordinálásával) ( ) Értelmiségünk életközelből (könyvbemutató a Szabadkai Városi Könyvtárban, (2007) Szakképzési programok európai felzárkóztatása az Észak-vajdasági régióban nemzetközi konferencia társszervezők: Nyitott Távlatok és a Szegedi Tudományegyetem JGy Pedagógia Kar, Szabadka (2008) Regionális erőnlét, közös konferencia a mtt Híd szervezése, Szabadkán (Népkör, 2008) A Kárpát-medencei regionalizmus útján nemzetközi konferencia; Társszervezők: Magyarságkutató Tudományos Társaság és a Regionális Tudományi Társaság, Szabadka ( ) Kisebbségkutatás 20 évének állomásai, Szabadka ( ) Önálló és/vagy a határon átívelő felsőoktatás útján Szabadka, A felsőoktatás távlatai régiónkban könyvbemutató, Magyarkanizsa, Regionális szakmai pedagógus-továbbképző központ és a József Attila Könyvtár március 7. Hazai és külkapcsolatok Szerbiai partner intézmények: 1. Vajdasági Autonóm Tartomány, Tartományi Oktatási Titkársága, Újvidék (adatszolgáltatás, támogató) 2. Vajdasági Autonóm Tartomány, Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság, Újvidék (adatszolgáltatás, támogató, kutatás megbízó) 3. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka (adatszolgáltatás, közös kutatások, tanulmányírás) 4. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék (adatszolgáltatás, közös kutatások, tanulmányírás) 5. Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka (adatszolgáltatás, közös kutatások, tanulmányírás, székhely) 6. Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar, Department of Geography, Tourism & Hotel Management Novi Sad. (kutatásokadatszolgáltatás, konferencia szervezése és előadások, tanulmányírás) 7. Magyar Nemzeti Tanács, Szabadka (adatszolgáltatás, közös kutatások, tanulmányírás) 8. Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka (adatszolgáltatás, közös kutatások, tanulmányírás) 6

7 9. Probitas, Szabadka (közös kutatások, tanulmányírás) 10. Vajdasági Magyar Civil Szövetség, Szabadka (konferencia részvétel) 11. Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete, Szabadka (konferencia előadások) 12. Zenith Műhely, Szabadka (adatszolgáltatás, közös kutatások, tanulmányírás) 13. VIFO, VaMaDiSZ, Vajdasági Magyar Diákszövetség, MOST Szabadka (közös kutatások, tanulmányírás) 14. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd, Novi Sad (adatszolgáltatás, közös kutatások, tanulmányírás) 15. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta (adatszolgáltatás, konferencia előadás, tanulmányírás) 16. Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért, Zenta (adatszolgáltatás, tanulmányírás) 17. Pannónia Alap Szabadka (adatszolgáltatás, közös kutatások, publikálás) 18. Nyitott Távlatok Szabadka (adatszolgáltatás, konferencia szervezése és előadások, tanulmányírás) 19. Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék (adatszolgáltatás, konferencia előadás, tanulmányírás) 20. Magyarkanizsai Önkormányzat (adatszolgáltatás, konferencia szervezése és előadások) 21. Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény Magyarkanizsa (konferencia szervezése és előadások, tanulmányírás) 22. Szabadkai Kerekasztal Subotički okrugli sto, Szabadka (konferencia szervezése és előadások, tanulmányírás) Magyarországi partner intézmények: 1. Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (műhelytámogatás, közös kutatások, rendezvények szervezése) 2. Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Műhelye, Budapest (ösztöndíj, támogatás, adatszolgáltatás, kutatások, közös Kárpát-medencei tudományos projektumok kidolgozása) 3. Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága, Budapest (adatszolgáltatás, kutatások) 4. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti és Etnikai Ügyek Főosztálya, Nemzeti Kulturális Alapprogram, Budapest (adatszolgáltatás, kutatások) 5. Magyar Írószövetség, Arany János Alapítvány (Budapest) 6. Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Anyanyelvi Konferencia, Budapest (adatszolgáltatás, kutatások) 7. Magyar Professzorok Világtanácsa, Budapest (konferencia részvétel és előadás) 8. Balassi Bálint Intézet (Márton Áron Szakkollégium), Budapest (adatszolgáltatás, kutatások) 9. KÓD Piac-, Vélemény- és Média Kutató Intézet, Budapest (adatszolgáltatás, kutatások) 10. Jelenkor Társadalomkutató Műhely, Budapest (adatszolgáltatás, kutatások) 11. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Szociológiai Intézet, Piliscsaba (adatszolgáltatás, közös kutatások, tanulmányírás) 12. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest (adatszolgáltatás, közös kutatások, tanulmányírás) 13. JATE Társadalomelméleti és Kortörténeti Gyűjtemény, Szeged (adatszolgáltatás, kutatások) 7

8 14. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Közművelődési Tanszék (Identitásműhely) (adatszolgáltatás, kutatások, konferencia előadások, publikációk) 15. Szegedi Tudományegyetem TTK Gazdasági- és Társadalomföldrajz Tanszék (kutatás, kötetkiadás, konferencia) 16. Magyar Szociológiai Társaság Etnikai Kisebbségkutató Szakosztálya és a Pécsi Akadémiai Bizottság Kisebbségkutató Munkacsoportja, Pécs (kötetkiadás, konferencia előadások) 17. MTA Regionális Kutatások Központja Pécs (tanácsadó kapcsolat, adatszolgáltatás, kutatások)) 18. MTA RKK ATI Békéscsabai Osztálya Magyar Szerb Területfejlesztési Információs és Dokumentációs Központ Békéscsaba (adatszolgáltatás, kutatások, közös konferenciaszervezés és előadások) 19. MTA Földrajztudományi Intézete (Budapest) (közös SCOPES tudományos projektumok kidolgozása, ) 20. CEU: Közép-európai Egyetem, Budapest (levéltári adatszolgáltatás) 21. Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Pécs, Hungary (közös SCOPES tudományos projektumok kidolgozása ) 22. HuMan Xchange Emberi Erıforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány Emberi Erıforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége és a Pécsi Tudományegyetem Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ (Humán Innovációs Szemle szakfolyóirat szerkesztése, 2010) 23. Kincses Kovács Kft. Budapest (2012) 24. NSKI Nemzetstratégiai Kutatóintézet Budapest (2014) Európai partner intézmények: 1. Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság, Zágráb (Horvátország) (konferencia részvétel és előadás) 2. KAM Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Csíkszereda (Románia) (adatszolgáltatás, közös kutatások, konferenciaszervezés és előadások, közös publikációk terve) 3. Swiss National Science Foundation, SCOPES, Bern, Swiss Department of Geography, University of Bern (Svájc)- (közös SCOPES projektum ) 4. Forum Kisebbségkutató Intézet, Somorja-Komárom, Szlovákia (adatszolgáltatás, tanulmányírás) 5. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Ukrajna (adatszolgáltatás) 8

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/ SZAKMAI ÉLETRAJZ http://gabritymolnariren.com/ 1. Vezetéknév: Gábrity Molnár 2. Keresztnév: Irén 3. Születési dátum/hely: 1954. december 31, Lukácsfalva (Szerbia) 4. Állampolgárság: Szerbia 5. Családi

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2007. november 28-ai üléséről.

EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2007. november 28-ai üléséről. EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2007. november 28-ai üléséről. A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal épületében ülést tartott.

Részletesebben

pi-net konferencia 2013

pi-net konferencia 2013 pi-net konferencia 2013 Nemzeti Tudományos Kerekasztal π-net A jövő tudósgenerációjának helyzete és a kihívásai a határon túli oktatás és tehetséggondozás szempontjából Szerkesztők: Dr. Czene Gréta, Morvai

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén

A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén FORRÁSOK Biró A. Zoltán: Nagy és Kis Történetek A Nagy Történet megalkotásában sok mindenre szükség van, történelmi kellékekre, egy domináns diskurzusra, intézményekre, társadalmi szerepekre, jogi garanciákra

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás HÍRLEVÉL /41. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2006. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2006. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek. Tartalomjegyzék. III.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek. Tartalomjegyzék. III. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek 60. szám Tartalomjegyzék III. Alapító okiratok A Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési

Részletesebben

A Szülıföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2009. május 05.

A Szülıföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2009. május 05. A Szülıföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése 2009. május 05. A Szülıföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal Báthori u. 12. sz. alatti épületében tartott ülést.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL A Tanács tevékenységének stratégia mentén megvalósult területi programjai 2014-ben A Magyar Nemzeti Tanács stratégiái az elmúlt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 138. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 24., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 138. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 24., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 138. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 24., csütörtök Tartalomjegyzék 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF

Részletesebben

A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe

A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe MAGYARORSZÁGON PROGRAMFÜZET AZ ORSZÁGOS RENDEZVÉNYEKRÔL 2003. szeptember 26 október 3 A R E N D E Z V É N Y T Á M O G A T Ó I Tartalom Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2015 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Tudományos integráció: a nyelvtudomány példája Péntek János A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Talán a szolidaritásra épülő civil világ is érzékeli,

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA

MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA 212. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA Budapest, 213. május 5. 1. A szervezet alapadatai: Neve: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi

Részletesebben

Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után

Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után BÁRDI NÁNDOR Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után Ez a tanulmány fogalmak és viszonyok tisztázására törekszik, egy olyan helyzetben, amikor Magyarországon a határon túl élő magyarok

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA Útmutató a szakmában dolgozók számára Magyar nyelven szerkesztette a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete VAGOE Nemzetközi Szerkesztő Csapat Loreni Baciu,

Részletesebben

A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL

A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL Szoták Szilvia A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL A tanulmány a három nyugati kisrégió: Szlavónia, Muravidék és Burgenland magyarlakta területeihez

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES ACFC/SR/II (2004) 003 SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Hungarian version (Received on 7 May 2004)

Részletesebben

1.400.000 1.200.000. Szerbek Magyarok Horvátok Szlovákok Montenegrói Románok Cigányok Ruszinok Németek Jugoszláv Nem válaszolt 1.000.000 800.

1.400.000 1.200.000. Szerbek Magyarok Horvátok Szlovákok Montenegrói Románok Cigányok Ruszinok Németek Jugoszláv Nem válaszolt 1.000.000 800. Az interetnikus konfliktusokról Vajdaságban 10 évvel a délszláv háború után (Gábrity Molnár Irén 1 ) Bevezető elméleti alapok Ernest Gellner a nacionalizmuskutató azt vallotta, hogy a hatalmon levő politikai

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, 2011. november 24

Részletesebben

KONFERENCIÁK 2010-2014

KONFERENCIÁK 2010-2014 Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás II. disszeminációs rendezvénye 2010 február 26. Budapest, MTA Szociológiai Kutatóintézete Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás zárókonferenciája 2011 október 20 Budapest,

Részletesebben