Elmúlt 20 éves a Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka (Gábrity Molnár Irén, elnök)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elmúlt 20 éves a Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka (Gábrity Molnár Irén, elnök)"

Átírás

1 Elmúlt 20 éves a Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka (Gábrity Molnár Irén, elnök)

2 Alapítás éve 1991 Alaptevékenység: - Időszerű társadalmi kutatások, felmérések, jelenségvizsgálatok (50) - empirikus adatgyűjtés, tudományos elemzések - Tudományos konferenciák szakmai viták (26) - Publikációk (25+1) - Kiképzések, tehetséggondozás (11) - Adattárolás, adatfeldolgozás (9) - Szakkönyv, folyóirat, statisztikai adattár gyűjtés mtt könyvtár

3 MTT anyagi forrásai Pályázati támogatások 1. MTA Titkársága 2. MTA HTMT Ösztöndíj Program, MTA Elnöki keret 3. Minisztériumi pályázatok (OM, NKA) 4. Alapítványok (Illyés Közalapítvány, Apáczai, Esély a stabilitásért, MTA Arany János, Domus) Nemzetközi pályázatok (SCOPES Bern-Svájc, IPA, CEU ERC Brussels) Megrendelt kutatások jelenségvizsgálatok (1) Magyar Nemzeti Tanács, Vajdaság Végrehajtó Tanács és a tartományi titkárságok, Vajdasági önkormányzatok (2) Magyarországi megrendelő intézmények (MTA EN Kisebbség-kutató Intézet, Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, KOD, Jeltárs, Média, Duna TV) Partner civil szerveztek: Regionális Tudományi Társaság (Szabadka), Vajdasági Magyar Akadémia Tanács, VM Felsőoktatási Kollégium (Újvidék)

4 Bérelt irodáink Szabadka központjában 2014-től a Tanítóképző épületében

5 Tagságunk 1. ösztöndíjas és felkért kutatók (20-30) 2. állandó munkatársak (25) 3. tiszteletbeli tagok (30) 4. külső munkatársak (50-60) 5. csendes tagság (25)

6 Nemzetközi kapcsolatok - Magyarország: Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Műhelye, Budapest Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága, Budapest Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Budapest Magyar Írószövetség, Arany János Alapítvány (Budapest) Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Anyanyelvi Konferencia, Budapest Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest Magyar Professzorok Világtanácsa, Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége, Bpest Balassi Bálint Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest KÓD Piac-, Vélemény- és Média Kutató Intézet, Budapest Jelenkor Társadalomkutató Műhely, Budapest Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Szociológiai Intézet, Piliscsaba Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Közművelődési Tanszék Szegedi Tudományegyetem TTK Gazdasági- és Társadalomföldrajz Tanszék MSzT Etnikai Kisebbségkut Szakoszt., Pécsi Akad. Bizottság Kisebbségkut. Munkacsop. MTA Regionális Kutatások Központja Pécs, MTA RKK ATI Békéscsabai Osztálya MTA Földrajztudományi Intézete (Budapest) CEU: Közép-európai Egyetem, Budapest Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Pécs, Hungary HuMan Xchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége

7 Nemzetközi kapcsolatok egyéb országok Európai intézményekkel végzett közös programok vagy kutatások: 1. SCOPES, Bern, Swiss 2. Forum Kisebbségkutató Intézet, Somorja-Komárom, Szlovákia 3. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Ukrajna 4. KAM Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Csíkszereda, Románia 5. Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság, Zágráb, Horvátország 6. Institute for Ethnic Studies, Ljubljana, Slovenia

8 Szerbiai partner intézmények: Magyar Nemzeti Tanács, Szabadka Vajdasági AT, Tartományi Oktatási Titkársága, Újvidék VAT, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság, Újvidék Regionális Tudományi Társaság, Szabadka Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar, Novi Sad. Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka Vajdasági Magyar Civil Szövetség, Szabadka Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete, Szabadka VIFO, VaMaDiSZ, Vajdasági Magyar Diákszövetség, Újvidék-Szabadka Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd-Novi Sad Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért, Zenta Pannónia Alap, Szabadka Nyitott Távlatok, Szabadka Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény, Magyarkanizsa Probitas, Szabadka

9 Kutatási projektek témái ( között 52 projektum) kisebbségi magatartásvizsgálatok - a magyar közösség etnikai önszerveződésének feltételei, a vajdasági magyarok állapotvizsgálatai (10) az anyanyelvű oktatás múltja és jövője, a vajdasági iskolahálózat feltérképezése, egyetemalapítás (10) ifjúsági kutatások, tolerancia-építés, értékítéletek (7) a nemzeti, vallási és regionális identitás (5) médiakutatások (4) a vajdasági magyarok migrációja, határon átnyúló kapcsolatok (3) demográfiai- és szórványkutatások (3) munkaerő-kutatás, karrierépítés, továbbtanulás (3) gazdaságfejlesztés, régió erőforrások (2) nyelvpszichológiai és szociolingvisztikai projektum (2) a civil szervezetek kutatása és egyéb adattárgyűjtés (3)

10 Szerkesztők: Gábrity Molnár Irén, Mirnics Zsuzsa, Takács Zoltán Tördelés és borítólap: Csernik Előd, Csernik Attila Nyomda: Verzal, Újvidék Grafoprodukt, Szabadka

11 Kutatáseredmények publikálása MTT könyvsorozat 1. Anyanyelvű oktatásunk (Tanulmánykötet és címtár ) 2. Vajdasági útkereső (Tanulmánykötet és címtár, 1998) 3. Vajdasági marasztaló (Millenniumi tanulmánykötet, 2000) 4. Fészekhagyó vajdaságiak (2001) 5. Holnaplátók (Ifjúsági közérzetmérleg, 2002) 6. Térfoglaló (ifjúsági szerep- és közösségvállalás, 2003) 7. Kisebbségi létjelenségek (szórvány és szociolingvisztika, 2003) 8. A vajdasági magyarok kétnyelvűsége (nyelvpszichológia 2004) 9. Mi ilyen nyelvben élünk (nyelvszociológia, 2004) 10.Támogatás és hasznosulás, Hatástanulm., anyaorsz. juttatások, Közérzeti barangoló, Műhelytanulmányok, Oktatási oknyomozó, Vajdasági kutatások, tanulmányok, Regionális erőnlét, A humánerőforrás befolyása Vajdaságban, Kisebbségkutatás Vajdaságban, Felsőoktatási határhelyzetek, 2014 Könyv kiadástámogatás: Dr. Mirnics Zsuzsanna: A személyiség építőkövei Típus-, vonás- és biológia elméletek (2006). Kiadó a Bölcsész Konzorcium HEFOP Iroda, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

12 Az mtt könyvtár legjelentősebb kötetei a kisebbségi létjelenségekkel foglalkozik

13 Ifjúságkutatás 2002, 2003

14 Nyelvhasználati kutatások eredményei (2004)

15 Anyaországi projektumok és támogatások eredményei (2005, 2006)

16 Együttműködés az MTA kutatóműhelyeivel (Regionális Tudományi Társaság és a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács)

17 Legújabb köteteink: fiatal szakemberek és doktoranduszok tanulmányaival (2011, 2014)

18 Külön mtt kiadványok és társpublikációk (11): Kisebbségi autonómiák önkormányzati törekvések (Dokumentum-gyűjt., 1992); Petőfi a déli végeken A jugoszláviai Petőfi kultusz nyomában (dr. Szöllősy Vágó László, 1992) Magyar nyelvű oktatás a Vajdaságban 1944-től napjainkig (dr. Tóth Lajos, Életjel könyvek 56, társkiadó a szabadkai Szabadegyetem, 1994); Népünkkel - népünkért (A szabadkai Népkör krónikája , dr. Szöllősy Vágó László, 1994) Kis délvidéki demográfia (Biacsi Antal, Életjel könyvek 57, társkiadó Szabadegyetem Szabadka, 1994) Játszunk, énekeljünk magyarul! (Bálizs Jutka, Mikes Melánia pedagógusok kézikönyve, 2004) Történelmi múltunk és jelenünk Csehák Kálmán összegyűjtött tanulmányai, (társkiadó Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, 2004) Remény a megfélemlítettségben A délvidéki magyarság eszme- és irodalomtörténete ( ) - Vajda Gábor (2006) Az autonómia illúziója, A magyarság eszme- és irodalomtörténete a Délvidéken ( ) - Vajda Gábor (2007) Tolerancia-építők - Graditelji tolerancije Construcors of tolerance (Vajdaság toleranciaprogram euroregionális és EU-adaptációja), Szerzők: Dr. Korhecz Tamás, Dr. Gábrity Molnár Irén, Deli Andor), Magyarságkutató Tudományos Társaság és a Pannónia Alap (Szabadka), Pannon füzetek 1, Szabadka (2007) A határok kutatója, tanulmánykötet; Szerkesztette: Szónoky Ancsin Gabriella, Pál Viktor, Karancsi Zoltán (Szegedi Tudományegyetem), Szabadka-Szeged (2007)

19 Az mtt külön kiadványok legkorábbi kötetek

20 Pedagógusoknak

21 Vajda Gábor kötetei sok vitát váltottak ki (2006, 2007)

22 Társkiadókkal publikáltunk (2007)

23 KONKLÚZIÓK: 1. A Kárpát-medencében a kisebbségi tudományművelést érdemes közösen kutatni, publikálni és hasznosítani. 2. Fontosnak tartjuk a tudományos műhelyek hálózatos együttműködését a Kárpát-medencében, mert elősegítené a térségben egy kisebbségkutatási stratégia kidolgozását. 3. Igényelünk egy regionális dokumentációs és kutatóintézeti hálózatközpontot, ahol a magyar magyar szakértői csoportok folyamatosan együttműködhetnek és megtervezhetik a publikációik cseréjét. 4. A közös kutatások és publikációk megtervezése racionális, információcserét biztosít és összekapcsol bennünket.

24 JAVASLAT 1. Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága honlapján nyisson külön lehetőséget a külhoni tudományos műhelyek értekezéseinek, konferenciaanyagainak, tudományos stúdiumainak, köteteinek közzétételére (részjelentések, teljes szövegek). 2. Az interaktív honlapok a legfrissebb határon túli magyar tudományos ismeretek közvetítői lehetnek. Kapcsolattartás és a tudományos eredmények közlésével kinyitná és egymás felé fordítaná a tudományos közvéleményt.

25 Elérhetőségünk: Magyarságkutató Tudományos Társaság Naučno društvo za hungarološka istraživanja The Scientific Association for Hungarology Research Szabadka, Szerbia (Branislav Nušić utca 2/1), Strossmayer utca 11.

26 A tudományművelés versenyképessé teszi a nemzetet!

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/ SZAKMAI ÉLETRAJZ http://gabritymolnariren.com/ 1. Vezetéknév: Gábrity Molnár 2. Keresztnév: Irén 3. Születési dátum/hely: 1954. december 31, Lukácsfalva (Szerbia) 4. Állampolgárság: Szerbia 5. Családi

Részletesebben

A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén

A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén FORRÁSOK Biró A. Zoltán: Nagy és Kis Történetek A Nagy Történet megalkotásában sok mindenre szükség van, történelmi kellékekre, egy domináns diskurzusra, intézményekre, társadalmi szerepekre, jogi garanciákra

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2007. november 28-ai üléséről.

EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2007. november 28-ai üléséről. EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2007. november 28-ai üléséről. A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal épületében ülést tartott.

Részletesebben

pi-net konferencia 2013

pi-net konferencia 2013 pi-net konferencia 2013 Nemzeti Tudományos Kerekasztal π-net A jövő tudósgenerációjának helyzete és a kihívásai a határon túli oktatás és tehetséggondozás szempontjából Szerkesztők: Dr. Czene Gréta, Morvai

Részletesebben

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Tudományos integráció: a nyelvtudomány példája Péntek János A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Talán a szolidaritásra épülő civil világ is érzékeli,

Részletesebben

A Szülıföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2009. május 05.

A Szülıföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2009. május 05. A Szülıföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése 2009. május 05. A Szülıföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal Báthori u. 12. sz. alatti épületében tartott ülést.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA

MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA 212. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA Budapest, 213. május 5. 1. A szervezet alapadatai: Neve: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

1.400.000 1.200.000. Szerbek Magyarok Horvátok Szlovákok Montenegrói Románok Cigányok Ruszinok Németek Jugoszláv Nem válaszolt 1.000.000 800.

1.400.000 1.200.000. Szerbek Magyarok Horvátok Szlovákok Montenegrói Románok Cigányok Ruszinok Németek Jugoszláv Nem válaszolt 1.000.000 800. Az interetnikus konfliktusokról Vajdaságban 10 évvel a délszláv háború után (Gábrity Molnár Irén 1 ) Bevezető elméleti alapok Ernest Gellner a nacionalizmuskutató azt vallotta, hogy a hatalmon levő politikai

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek. Tartalomjegyzék. III.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek. Tartalomjegyzék. III. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek 60. szám Tartalomjegyzék III. Alapító okiratok A Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési

Részletesebben

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás HÍRLEVÉL /41. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2006. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2006. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL A Tanács tevékenységének stratégia mentén megvalósult területi programjai 2014-ben A Magyar Nemzeti Tanács stratégiái az elmúlt

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY SAJTÓ BIBLIOGRÁFIA Vö. 2081., 4989., 4599., 5308., 5370., 5373. sz. 1. Bibliografija knjiga u Vojvodini 1996 = Vajdasági könyvek bibliográfiája

Részletesebben

A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia kerete" című stratégiai dokumentum végrehajtása

A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia kerete című stratégiai dokumentum végrehajtása A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia kerete" című stratégiai dokumentum végrehajtása A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia kerete" című stratégiai dokumentum végrehajtása

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL

A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL Szoták Szilvia A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL A tanulmány a három nyugati kisrégió: Szlavónia, Muravidék és Burgenland magyarlakta területeihez

Részletesebben

A Kárpát-medencei tehetséggondozás jó gyakorlatai

A Kárpát-medencei tehetséggondozás jó gyakorlatai A Kárpát-medencei tehetséggondozás jó gyakorlatai GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 138. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 24., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 138. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 24., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 138. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 24., csütörtök Tartalomjegyzék 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF

Részletesebben

Magyar Tudomány. magyar kisebbséegk a kutatások tükrében Vendégszerkesztõ: Szarka László

Magyar Tudomány. magyar kisebbséegk a kutatások tükrében Vendégszerkesztõ: Szarka László Magyar Tudomány magyar kisebbséegk a kutatások tükrében Vendégszerkesztõ: Szarka László A magyar botanika gyökerei 155 éve hunyt el gróf Teleki József Herman Ottó és a magyar halászat 2005 2 127 Magyar

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2015 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

A határon túli magyar könyvtárak támogatásának alakulása a rendszerváltozás óta eltelt időben

A határon túli magyar könyvtárak támogatásának alakulása a rendszerváltozás óta eltelt időben A kulturális intézetek könyvtárai fennállásuk alatt többnyire nem álltak az érdeklődés homlokterében, egy látványos kiállítás, színvonalas előadás mindig nagyobb feltűnést kelt, nagyobb tömegeket vonz.

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, 2011. november 24

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2013 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400) 1 Lukács Péter Curriculum vitae Szül.: 1948, Budapest Állampolgárság: magyar Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Részletesebben