OE KGK Szervezési és Vezetési Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OE KGK Szervezési és Vezetési Intézet"

Átírás

1 Ajánlott szakdolgozat témák Műszaki menedzser szak, szervező informatika szakirány, controlling szakirány Gazdálkodási és menedzsment szak, vállalkozásszervezés szakirány Pénzügyi és számviteli ismeretek Dr. Bencsik Mária főiskolai docens Dr. Nagy Imre Zoltán főiskolai tanár Szabó Richard mestertanár 1. A kétszintű bankrendszer jellemzői és működése Magyarországon. 2. A Magyar Nemzeti Bank működése, funkciói Magyarországon. 3. A kereskedelmi bankok funkciói, működésüknek bemutatása egy konkrét bankon keresztül. 4. A személyi jövedelemadó rendszer jellemzői és működése Magyarországon. 5. A társasági adórendszer jellemzői és működése egy konkrét vállalkozás példáján. 6. Az általános forgalmi adó jellemzői és működése Magyarországon, vagy egy konkrétvállalkozás példáján. 7. A vállalkozások pénzügyi döntéseinek rendszere. Az üzletfinanszírozás fajtái. 8. A vállalkozások pénzforgalmának lebonyolítása. A hagyományos, a készpénz kímélő és a készpénz nélküli fizetési technikák. 9. A bankok szerepe a nemzetközi fizetési forgalom lebonyolításában. Fizetési módozatok: az okmányos meghitelezés, az inkasszó és az akkreditív vizsgálata konkrét banknál. 10. A határidős pénzügyi piacok kialakulásának okai és funkciói. A származékos ügyletek fajtái: a forward (előre), a future (jövőre) és a hedge (fedezeti) ügyletek. 11. A tőzsde újjászületése és működése Magyarországon. 12. A Magyar Értéktőzsdén szereplő főbb értékpapírok összehasonlító elemzése. 13. Automatikus kereskedés a Magyar Értéktőzsdén. 14. Határidős tőzsdei folyamatok elemzése a Magyar Árutőzsdén. 15. A bankműveletek fajtái, kiemelten az elektronikus fizetési módok. 16. Készpénzkímélő fizetési módok, elsősorban a bankkártya rendszer alkalmazása egy adott banknál. 17. Hitelfinanszírozási formák az áruvásárlásban. 18. A lízing lényege, típusai, szerepe a gazdálkodásban. 19. Externáliák és közgazdasági következményeik. 20. A pénzügyi kultúra és intézményi hátterének jellemzői Magyarországon 21. A befektetési jegyek szerepének bemutatása Magyarországon konkrét konstrukciók összehasonlításával 22. A magyar nyugdíjrendszer átalakításának szükségessége 23. A magyar egészségügyi rendszer átalakításának szükségessége 24. Adóharmonizáció az Európai Unióban 25. Adótörvény, adó-és járulékteher változások hatásának elemzése. 26. A magyar adórendszer és a költségvetés összefüggéseinek elemzése 27. A monetáris politika elemzése 2001-től napjainkig 28. A megtakarítások, a beruházások és a monetáris politika összefüggései 29. A lakossági megtakarítások és befektetések jellemző tendenciái Magyarországon 30. A devizahitelek alakulása, fajtái, kockázati tényezőinek elemzése Magyarországon. 31. A kkv-k támogatási és hitelezési konstrukciói a gyakorlatban. Tájékoztató 1

2 32. A mezőgazdasági őstermelők, kistermelők, családi gazdaságok adózása és járulék terhei. 33. A nonprofit gazdasági társaságok működése, számvitele, adózása 34. A gazdasági társaságok átalakulása a gyakorlatban 35. Az ingatlan forgalmazás és az építőipari ágazat adózása 36. Marketing Enyedi Miklósné dr. főiskolai docens Szabó Richard mestertanár 1. Szolgáltatás marketing. 2. Reklám és PR tevékenység vizsgálata. 3. Új termék piaci bevezetése. 4. Oligopol piac sajátosságai és gyakorlati megvalósulása. 5. Vállalati imázs kialakításának és fenntartásának módszertana, gyakorlata. 6. A reklám etikai kérdések vizsgálata. 7. Marketingkommunikáció. 8. Marketingterv a gyakorlatban. 9. Marketingstratégia vizsgálata. 10. Csomagolás szerepe a marketingben. 11. Piackutatás elmélete és gyakorlata. 12. Arculattervezés. Arculati kézikönyv. 13. A direkt marketing gyakorlati alkalmazása. 14. Színek hatása a vásárlói döntésekben. 15. Internet-marketing. 16. Termékfejlesztés, új termék piaci bevezetése. 17. A maketingmixre vonatkozó döntések, elemzések. 18. Promóciós mix szerepe a marketingstratégiában. 19. Marketing döntések vizsgálata a vásárlói folyamatban. 20. Direktmarketing adatbázisa. 21. Kisvállalkozások marketingje. Marketingcsatornákra vonatkozó döntések, elemzések. 22. Marketing a non-profit szervezeteknél. Döntéselmélet Enyedi Miklósné dr. főiskolai docens Szikora Péter intézeti mérnök 1. Csoportos döntések 2. Bizonytalanságok kezelésére is alkalmas ismeretalapú döntés előkészítő rendszerek. 3. Többkritériumos döntési problémák. 4. Statisztikai módszerek a gazdasági elemzésben. 5. Szervezet- és működésfejlesztési módszerek fejlődése és gyakorlati alkalmazásainak értékelése. 6. Marketing döntések sajátosságai Tájékoztató 2

3 Vállalkozásszervezés Dr. Berecz József főiskolai docens Dr. Michelberger Pál főiskolai tanár Dr. Tibor Ágnes főiskolai docens 1. A benchmarking gyakorlati alkalmazása 2. A fogyasztóvédelem követelményei és megjelenése a vállalkozások tevékenységében. 3. Koncessziós társaságok működésének sajátosságai, gazdaságossági, megtérülési vizsgálatok. 4. Vállalkozás értékelése (működésbeni és likvidációs érték alapján). 5. Üzleti tervezés. 6. Változásmenedzsment (konkrét vállalkozásban) 7. Működő vállalkozás átvilágítása. 8. Árképzés (adott vállalkozási környezetben). 9. A vállalkozás fejlesztési stratégiája. 10. A gazdasági társaságok alapításának és működésének ellenőrzési rendszere. 11. Új vállalkozás indítása és stratégiai tervezése 12. Üzleti tervezés és üzleti értékelés működő vállalkozásnál. 13. Válságmenedzselés a csőd, a felszámolás és a végelszámolás helyzeteiben. 14. Működő vállalkozás gazdasági-hatékonysági vizsgálata és fejlesztési javaslata. 15. Optimális üzemméret tervezése új és már működő vállalkozásoknál. 16. Franchise rendszer bevezetése (átadás-átvétele, indítása). 17. Munkaügyi tevékenységek tervezése, szervezése, elemzése 18. Társadalombiztosítási ellátások, szolgáltatások tervezése, szervezése, elemzése 19. Az állami vagyon működtetéséhez kapcsolódó fejlesztési javaslatok, privatizáció 20. Magyar alapítású európai vállalkozás sikerei és nehézségei egy konkrét vállalkozás példáján 21. Kisvállalkozások finanszírozási eszközei Magyarországon példákkal 22. A magyarországi vállalkozástámogatási rendszer - nyugati összehasonlításban 23. Vállalkozóképzés Magyarországon az általános iskolától a felnőttkorig 24. Családi vállalkozás utódlása 25. Stratégiai tervezés 26. Kis- és középvállalkozások átadása, eladása, öröklése 27. Innovációk a kis és közepes vállalkozások (KKV) körében 28. Az innovációk szerepe és hatásvizsgálata a vállalkozások életében A KKV versenyképesség elemzése és fejlesztése Tájékoztató 3

4 Vállalat gazdaságtan Keszthelyi András főiskolai adjunktus Dr. Michelberger Pál főiskolai tanár 1. Az outsourcing szerepe, gazdasági, szervezési és fejlesztési hatásainak elemzése a vállalkozásokban. 2. Az elektronikus és az internetes kereskedelem formái, fejlődése, gyakorlati alkalmazásának feltételei és lehetőségei. 3. Műhelyszintű párbeszédes termelésirányítás megtervezése adott vállalat kijelölt egységében, számítógépi megoldással. 4. Folyamatszervezési korszerűsítés tudományos megalapozása. 5. Vonalkód technika alkalmazása és elemző értékelése. 6. Javítás vagy gépcsere igazolása számítási módszerrel a termelőbázison. 7. Minőségirányítás, minőségmenedzsment. Fejlesztési programok az ISO és más szabványok, valamint a TQM alapján. 8. Minőségbiztosítási információs rendszerek szervezése, fejlesztése. 9. Logisztikai rendszerek szervezése, fejlesztése, alternatívák elemzése a termelés, szolgáltatás és a kereskedelem területén. 10. Logisztikai park tervezése 11. Logisztikai költségek vizsgálata 12. Anyag és készletgazdálkodás fejlesztése. 13. Tárgyi eszköz gazdálkodás és karbantartás szervezése. 14. Munkaerő gazdálkodás megszervezése 15. A műszaki előkészítési folyamat korszerűsítése számítógéppel támogatott irányítási rendszerben, adott termelőbázison 16. Szervezet korszerűsítés megtervezése kiválasztott szövetkezetnél, részvénytársaságnál, más vállalkozásoknál. 17. Termelésirányítás megtervezése, továbbfejlesztése kijelölt iparvállalatnál. 18. Korszerű minőségszabályozás megtervezése kijelölt intézménynél, a jelenlegi rendszer kritikai elemzését számításba véve. 19. Karbantartási rendszer megtervezése kijelölt gyártó bázison, különös tekintettel a javítás vagy gépcsere megválasztására a gazdaságos költségalakulás elérése érdekében. 20. Anyagi-műszaki ellátás korszerűsítése adott vállalatnál. 21. Rendelésfogadás, visszaigazolás és nyilvántartás korszerűsítése kijelölt intézménynél. 22. Működési szabályzat kidolgozása adott intézményre érvényes szervezeti felépítést alapul véve. 23. Az innováció mint komplex műszaki-gazdasági-szervezési tevékenység tervezése és elemzése Tájékoztató 4

5 Controlling Dr. Francsovics Anna főiskolai tanár Keszthelyi András főiskolai adjunktus Szikora Péter intézeti mérnök 1. A controlling szervezet működése, feltételeinek elemzése és összehasonlítása különböző gazdálkodó szervezeteknél. 2. Stratégiai és operatív controlling összefüggése és eltérések a feladatokban és az eszközrendszerekben. 3. Controlling a kereskedelemben, szolgáltatásban. 4. Vezetésorientált számvitel (Menedzsment Accounting) gyakorlata, eredményei egy konkrét gazdálkodó szervezetnél. 5. A vállalkozás vagyoni-, pénzügyi-, és likviditási helyzetének elemzése a mérleg adatai alapján. 6. A vállalkozás eszközeinek könyvszerinti és piaci értéke, az infláció hatása. 7. Likviditás tervezése. 8. Marketing controlling összefüggése (konkrét vállalkozásnál) 9. Management control a gyakorlatban. 10. Controlling információs rendszer kialakítása. 11. Logisztika-controlling tervezése, fejlesztése, elemzése. 12. Beruházások fejlesztési tervek elemzése és gazdaságossági vizsgálata. 13. Termelő és szolgáltató folyamatok controlling rendszereinek tervezése és elemzése Menedzser ismeretek Dr. Francsovics Anna főiskolai tanár Dr. Dobi Sándor főiskolai docens Dr. Tibor Ágnes főiskolai docens 1. A tulajdonosi, menedzseri és beosztott alkalmazotti motivációk és az érdekeltségi rendszerek gyakorlati alkalmazása. 2. HEM és gyakorlati megvalósulása konkrét vállalat esetében (munkakörelemzés, tervezés, értékelés, munkaerő toborzás és kiválasztás, javadalmazási és ösztönzési rendszerek, teljesítményértékelés, karriermenedzsment). 3. Különböző (konkrét) magyarországi menedzserek vezetési stílusának összehasonlítása. 4. Gazdasági bűncselekmények átstrukturálódása Magyarországon a 90-es évek elejétől az ezredvégig. 5. A gazdasági bűncselekmények ellen tett intézkedések és ezek hatásai (törvények, jogszabályok változása, APEH rendőrség, stb.). 6. Szervezeti kultúra. 7. Szervezeti magatartás 8. Projekt menedzsment a gyakorlatban. 9. Készségek, képességek, kompetenciák a kis és közepes vállalkozások vezetésében 10. A személyiség és a vezetési stílus összefüggéseinek vizsgálata a vezetéselméletben és a gyakorlatban 11. Menedzser leader szerepek vizsgálata a gyakorlatban 12. Tipikus menedzsment rendszerek tervezése és elemzése (MBP, MBO, MBE, stb. 13. Változás menedzsment és konfliktuskezelés a modern vezetési gyakorlatban Tájékoztató 5

6 EU és integráció Borbás László főiskolai adjunktus Szabó Richard mestertanár 1. Az EU egyes szektorális politikáinak megvalósulása Magyarországon. 2. A jogharmonizáció megjelenése a gazdasági illetve társadalmi élet egyes területein. 3. Magyarország EU-hoz való csatlakozásának hatásai a magyar gazdaság egyes szektoraira. 4. Az EU eddigi és további bővítésének problémái, következményei. 5. Az EU intézményrendszere reformjának szükségessége és nehézségei. 6. A Monetáris Unióhoz való csatlakozás feltételei, esélyei, problémái. 7. A kis- és középvállalkozások versenyképességének vizsgálata az EU-ban. 8. Az EU kis-és középvállalkozásokra vonatkozó politikája, programjai. 9. Az EU regionális politikájának érvényesülése Magyarországon. Gazdasági Informatika Keszthelyi András főiskolai adjunktus Dr. Michelberger Pál főiskolai tanár Szikora Péter intézeti mérnök 1. ERP rendszerek összehasonlító elemzése, kiválasztása és bevezetése vállalati példán bemutatva 2. Információbiztonsági irányítási rendszer kialakítása és működtetése 3. Vállalati információs rendszerek üzemeltetési kérdései, ill. 4. szabályozási lehetőségük 5. Ellátási láncok integrált logisztikai információs rendszereinek sajátosságai. 6. A magánszféra védelme az Internet korában 7. Biztonságos kommunikációs megoldások a mobil üzleti világban 8. Adatbázisok terhelhetőségének vizsgálata 9. Informatikai biztonság: üzleti és szabad szoftverek 10. A szabad szoftverek használatának tapasztalatai a közszférában 11. Szoftverfejlesztés: szerzői jog vagy szabadalmi jog? 12. Szerzői jogok és az internet ma Magyarországon 13. Spam: védekezési lehetőségek 14. A Neptun hallgatói felületének elemzése és értékelése 15. Pártfüggetlen hírportál indításának üzleti terve 16. Internetszolgáltatás indításának üzleti terve 17. A letöltések hatása a film- és zene"ipar"ra 18. Gazdasági bűnözés és az informatika 19. Internetes zenebolt indításának üzleti terve 20. Linuxra váltás lehetőségei egy kis és közepes vállalkozásánál 21. Könyvtár kontra e-book, (elektronikus könyvek megjelenésének a hatása a gazdaságra) 22. E-kampány - A 2008-as U.S.A. választások és az informatika 23. Php és MySQL avagy programozzunk szabadon (költségcsökkentési lehetőségek egy kisvállalkozásánál) 24. Az interneten terjedő számítógépes játékok hatása a fiatal generációra 25. Az informatikai fejlődés követése vagy figyelmen kívül hagyása egy kisvállalkozásnál. 26. Online marketing és a Spam Tájékoztató 6

7 27. Élet a campus licenc nélkül az oktatásban Budapest, március 31. Tájékoztató 7

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK 2014/2015. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témák VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK Kockázatmenedzsment - biztosítás-gazdaságtan A kockázat kezelésének vállalatgazdasági

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Kereskedelmi szak 2007. tavaszi félév Tisztelt Hallgató! A meghirdetett szakdolgozati témák választékának kialakításakor a Kereskedelmi és Marketing Tanszék alapvetően

Részletesebben

dr. Alt Mónika Anetta, docens dr. Avornicului Mihály, adjunktus

dr. Alt Mónika Anetta, docens dr. Avornicului Mihály, adjunktus BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI MAGYAR INTÉZET JAVASOLT SZAKDOLGOZAT TÉMÁK dr. Alt Mónika Anetta, docens Marketingkutatás

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: 55 3441 01 Érvényes: 2010. május 3-tól Banki szakügyintéző tételsor 2010. 1. Bankrendszerek felépítése,

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 2014/2015. I. félévben)

Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 2014/2015. I. félévben) Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 204/205. I. félévben) Alkalmazott Természettudományi Intézet Dr. Lányi Katalin (66) 56-60 lanyi.katalin@gk.szie.hu Műanyag palackok újrahasznosítása. A fosszilis

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat LG1501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása

Részletesebben

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Alapszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak Mesterszintű Közlekedési

Részletesebben

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A JOGI ISMERETEK modul vizsgakövetelményei Az okleveles

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

KONTROLLING SZAKIRÁNY

KONTROLLING SZAKIRÁNY Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KÖZGAZDÁSZ GAZDÁLKODÁSI SZAK KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS KONTROLLING SZAKIRÁNY Előterjesztés: A Kari Tanács 2004, november 14. Előterjesztő: Szórádiné Szabó Márta, tanszékvezető

Részletesebben

Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak választania kell, amelyet feldolgozás után prezentál a kutatóműhelyi foglakozás keretében.

Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak választania kell, amelyet feldolgozás után prezentál a kutatóműhelyi foglakozás keretében. A kutatóműhely egyik legfontosabb tevékenysége az egyéni kutatások segítése, megfelelő szakmai alap nyújtása egy tudományos igényű dolgozat elkészítéséhez. Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak

Részletesebben

Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK!

Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK! Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK! Az idei tanévben, a lentebb olvasható témakörökbıl lehet szakdolgozat

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2158-06 Gazdálkodásmenedzseri speciális szakmai feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 4. számú melléklet AZ 55 343 0 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 0 000 55 0 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. Általános irányelvek. A képzés szabályozásának jogi háttere

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 Az új szak létrehozásának indoklása 4 1. A szakképzettség várható hasznosítási

Részletesebben

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 1. Készség és személyiségfejlesztés I. Kreditpont: 4 Össz. óraszám (elm+gyak): I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 kollokvium Szilágyi Barnabás főiskolai adjunktus A hallgatók fejlődés-lélektani alapismereteinek

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mérlegképes

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

Záróvizsga ellenőrző kérdések

Záróvizsga ellenőrző kérdések Záróvizsga ellenőrző kérdések Pénzügy (Pénzügy szak) Elemzés ellenőrzés ( Pénzügy, Számvitel, Gazdasági informatika szak) Informatika (Számvitel, Gazdasági informatika szak) Alkalmazott HEM (HEM szak)

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 9. számú melléklet AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. A képzés szabályozásának

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben