zer Székely Leány Napja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "zer Székely Leány Napja"

Átírás

1 E zer Székely Leány Napja

2 Kiadja: A Csíkszereda Kiadóhivatal Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának kiadója Az Ezer Székely Leány Napja rendezvényről szóló sajtóbeszámolókat válogatta és az archív képanyagot összeállította: Daczó Katalin. A régi felvételek tulajdonosai: Gál Józsefné, özv. Nagy Lászlóné, özv. Kopacz Antalné, Koszticsák Annamária, Kriza János Néprajzi Társaság, Petres Zoltán, özv. Szász Béláné, Vass József. Az archív felvételeket Andory Aladics Zoltán, Seiwarth László, valamint ismeretlen fényképészek készítették. A kiadványban megjelenő szemelvényeket eredeti formában közöljük, akkori helyesírásukat megőriztük. Az 1990 utáni fotókat készítette: Ádám Gyula és Dobos Árpád. Csíkszereda Kiadóhivatal, 2009 A kiadásért felelős: Antal Attila, a Csíkszereda Kiadóhivatal vezetője Szerkesztette és a szövegeket gondozta: Mihály Réka Korrektúra: Prigye Kinga Tervezte és nyomtatta: Gutenberg Grafikai Műhely és Nyomda, Csíkszereda Felelős vezető: Tőzsér László, igazgató

3 Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelt ünneplő közösség, székely testvéreim, leányok, legények! Éppen keresztelőről jöttem ide fel a Nyeregbe. Amint tudjuk, a keresztség felvételekor három mozzanat is történik az egyházi szertartás során: előbb olajjal kenik be a kisded homlokát, aztán keresztvíz alá helyezik, végül krizmával kenik fel. Valahogy így vagyunk mi is itt együtt az Ezer Székely Leány Napján. Képletesen ugyanis először olajjal kenjük be a homlokunkat azért, hogy se az ördög, se egyéb kísértés, se a globalizáció ne találjon fogást rajtunk, székelyeken, hogy megmaradhassunk hagyományainknál és hitünknél, megmaradhassunk itt a szülőföldön. Ez követően képletesen keresztvíz alá tartjuk magunkat, hogy megújítsuk fogadalmunkat és törekvéseinket, hogy itt maradjunk, megmaradjunk, hogy megerősítsük hitünket, és megerősödjünk ezáltal mi magunk is. Végül pedig krizmával kenjük be homlokunkat, kenjük fel önmagunkat, és képletesen így azok is székelyekké, székely testvéreinkké válnak, akik anyaországból látogatnak el ide hozzánk, azért hogy együtt ünnepeljünk, együtt köszöntsük egymást, együtt legyünk örömmel felvértezve és boldogsággal eltöltve ezen a napon, július első szombatján, a hagyományos Ezer Székely Leány Napján. Én köszönöm Önöknek, hogy ilyen nagy számban, ilyen számosan és ilyen számos helyről eljöttek ide hozzánk Csíkországba, Csíkszeredába, Csíksomlyóra, a csíksomlyói Nyeregbe, hogy együtt legyünk és együtt ünnepeljünk ma. Köszönöm Önöknek, hogy együtt erősödünk és együtt erősítjük egymást, együtt hiszünk és együtt teszünk azért, hogy jobb legyen egy picivel a holnap, mint a ma, hogy jobb legyen egy picivel a holnapután, mint a holnap. Azt gondolom, hogy azok a Fotó: Ádám Gyula 3

4 kockázatok, veszélyek és kísértések, amelyek a két világháború között Domokos Pál Pétert a Szürke Nővérekkel együtt arra késztették, hogy életre hívják az Ezer Székely Leány Napját, nem múltak el az elmúlt évtizedekben, hanem erősödtek, és erősödnek nap mint nap. Ezért is helyénvaló az, hogy hagyományként, ünnepként tovább él bennünk és rajtunk keresztül a székelységhez való kötődés, a Székelyföldhöz való kötődés. Kedves barátaim, székely testvéreim! Végezetül köszöntöm a székelyföldi önkormányzatokat, köszöntöm az anyaországi vendégeinket, élükön a testvértelepüléseinkből érkezetteket. Külön szólnék a hőgyésziekről, hiszen itt láttuk őket, és tudjuk, hogy nekik is jó boruk van. Köszönjük, hogy ellátogattak mihozzánk, és ízletesebbé, zamatosabbá teszik ezt az ünnepet. Jó időt, jó szórakozást, hitben való megerősödést kívánok mindenkinek. Isten bennünket így segéljen! Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármesterének köszöntőbeszéde a 2008-as Ezer Székely Leány Napján 4

5 EZER SZÉKELY LEÁNY NAPJA Szemelvények a korabeli sajtóból Ezer-Székely-Leányok napja. Csíksomlyó, Csík és Udvarhely megye összes plébániáira körlevelet küldtünk, amelyben a plébániákhoz tartozó egyházközségek leányait vezetőikkel együtt meghívjuk a közös nagy találkozóra: Csíksomlyóra, hogy ott ősi viseletükben vagy falusi ruhájukban megjelenve részt vegyenek a közös szentmisén és szentáldozáson és régi magyar énekeink, játékjaink, táncaink előadásában aktive vagy passive részt vegyenek. Az Ezer-Székely- Leányok napjának az a célja, hogy egyrészt a leányok katholikus és női öntudatát, népviseletük iránt érdeklődésüket felkeltse és magukat ilyen nagy tömegbe látva, az összetartozás érzetét bennük növelje, másrészt az arra hivatottaknak indítást adjon a leányvédelmi munkára, amelynek komoly megszervezése kisebbségi életünkben létkérdéssé vált. (...) A Romániai Katholikus Nőszövetség megbízásából: Stettner Andrea testvér Erdélyi Tudósító, 1931/1. Ezer Székely Lányok Napja Különös napra virradt Csíkszereda június 18-án. Ezer-Székely-Lányok napja ilyen még nem volt eddig. De minek is lett volna? Kinek jut eszébe nyári verőfényben esernyőt tartani, sértetlenül álló házat vízzel öntözni? Hanem aztán, ha dörög, villámlik és megindulnak az ég csatornái: akinek van, esernyője alá, akinek nincs, ahol legközelebb fedelet lát, oda húzódik. S ha ne adja Isten tüzkakas szállna a ház tetejére, hej serény a háznép, de még a szomszéd is a tűzoltásban, ki barátságból, ki még előrelátásból is, nehogy a szél épen az ő portáján ejtse le a romlásthozó szikrát. 5

6 Eze r Sz é k e ly Le á n y Na p j a Sz e m e l v é n y e k a k o r a b e l i s a j t ó b ó l Kinek jutott eddig eszébe a székely-lányokért aggódni, vagy ősi viseletünk, faji kulturánk pompás, virágos hajtásainak hervadására felfigyelni? Ma székely lányaink tízezrei kénytelenek idegen, nagy városban tiszta lelküket, gyenge testüket fenyegető ezer veszély között kenyeret keresni. Falusi népeink a nyomor és az esztelen igényesség taposómalmában őrlődnek fásult, kétségbeesett vagy lázadó árnyakká. Rendeztünk hát Ezer-Székely-Lányok napját Csiksomlyón. Égi háboru elől fedél alá bujni, árasztó zuhatagnak ernyőt tartani, recsegve-ropogó, lánggal égő kicsi kunyhónk rejtett kincsét menteni, vagy a magunk házát a szomszédégés szikrájától megóvni. Jöttek: Udvarhely-, Csik-, Háromszék falvaiból a lányok, a szemükben ott égett Máriás-tiszta lelkük teremtő tüze, kacagott le róluk székely ruhájuk ezerszinü szépséges tarkasága. Jöttek 1600-an, ki erőt kérni, ki hálát leróni, ki kétkedő, nyugtalan lelkét a mennyország békéjében megfüröszteni, jöttek mind: találkozni, a szeretet-lakomán egy lélekké válni, egy lélekkel kérni a náluk levő, köztük lakó Krisztust. (...) Stettner Andrea Erdélyi Magyar Naptár az 1932-ik szökőévre Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet RT. Cluj-Kv., 1931 Ezer székely leány nap Csiksomlyón, junius 7. (...) Néhány éve már annak, hogy kiadták a jelszót: le kell szegényiteni ezt a népet s akkor könnyü lesz vele elbánni. Hát eléggé leszegényedtünk. S még most is vannak, akiknek tavaszról nyárra, nyárról őszre uj divatu ruha kell? S még most is vannak, akik tartani akarják a divattal ezt az őrült iramot? Nem lehet! nem lehet! Enni is kell, nemcsak ruházkodni. A hiányos, szegényes táplálkozás miatt már ugyis annyira satnya és minden betegségre hajlamos az ifjuságunk, hogy egy falatot is megvonni a ruházkodásért: nemzetgyilkosság. Ha sok időbe kerül is, szőjjétek, fonjátok, varrjátok magatok a ruhát, és akkor igazán nem sokba kerül a szőttes ruha. A régi szőttes ruhák is az első cérnaöltéstől az utolsó foltig otthon készültek. Miért fussunk mi minduntalan a rőfös boltjába? Lám, igy szerzi vissza a szőttes ruha a nagyanyák szép örökségét: a müvészi lelket, munkaszeretet, takarékosságot és szorgalmat. (...) P. Takács Gábor (Elhangzott Csíksomlyón, az Ezer Székely Leány Napján 1931-ben.) Katholikus Naptár 1932 Kolozsvár: Szent Bonaventura Könyvnyomda,

7 Eze r Sz é k e ly Le á n y Na p j a Sz e m e l v é n y e k a k o r a b e l i s a j t ó b ó l Az Ezer Székely Leány-nap (...) Az első összejövetel után a következő években is összejöttek, hacsak a hivatalos hatóság meg nem akadályozta. A gondolat életrevalóságát mi sem bizonyítja jobban, hogy szükségét látták ezen a napon a legényifjúság felvonultatását is. Az Ezer Székely Leány-nap kezdett kiszélesedni. Életrehívták azt vidékekint is, hogy annál tömörebbé tegyék a cél megvalósítását. Székelyudvarhely, Marosvásárhely, Kolozsvár, Budapest jelzik azokat az útvonalakat, amelyeken a székely ifjúságot keresik, hogy a csíksomlyói gondolat áramkörébe bekapcsolják. Akárhol is rendezik meg az Ezer Székely Leány-napot a központ mindig Csíksomlyó. Ide, a segítő Mária köré gyűjtik össze legalább gondolatban Mária lelkes leventéit. Akárkik rendezik, akárhová hívják össze ifjúságunkat, csak a csíksomlyói tűznél melegednek, s ennek a tűznek kialudnia nem szabad; amint arról sem szabad elfeledkezni, hogy ezt a tüzet a csíksomlyói ferencesek gyújtották ki. P. Boros Fortunát Csíksomlyó, a kegyhely Kolozsvár,

8 Eze r Sz é k e ly Le á n y Na p j a Sz e m e l v é n y e k a k o r a b e l i s a j t ó b ó l Az Ezer Székely Leánynap Csiksomlyón Csikszereda (Saját tud.) Diszkrét, halk szerenád szüremlik át az ablakokon, amelyeken már világosodik a hajnal... A városi aranyifjuság köszönti muzsikával a város vendégeit: az idegenből jött székely leányokat... Autobuszok száguldanak az uccán. Belsejükből halk énekszó hallszik: jönnek a székely leányok a szomszédos megyékből... felvirágzott koberes szekerek egyre hozzák a leányokat... Ma van az Ezer Székely Leánynap... Zachariás Flóra, a kolozsvári Kath. Nőszövetség kiküldöttje várja dr. Nagy Béninét, az ünnepség rendezőjét. Zachariás Flóra szervezi a csoportokat. Elől zászlóval a csiksomlyóiak, Faragó Vilmos káplán vezetésével. Utána a mádéfalvaiak, csicsóiak, csikszentdomokosiak, karcfalviak, szenttamásiak, taplocaiak, csikszentsimoniak, csatószegiek, szentegyházafalviak, kozmásiak, és vége-hossza nincs a gyönyörű festői csoportoknak. A csikszentmártoniak remek, szép zászlójukkal tünnek ki a csoportozatból. A parajdiak piros fejkendője, mint pipacsok a buzában. Aztán a csikszeredaiak gyönyörü leányai. De fel sem lehetne sorolni, olyan sokan vannak és annyi községből... (...) Félháromkor májusi vecsernye a kegytemplomban, mely után megkezdődött a székely nemzeti táncok bemutatása és népballadák előadása. A régi szeminárium hatalmas udvara, emeleti és földszinti folyosói szükeknek bizonyultak a rengeteg közönségnek. (...) A. I. (Albert István) Erdélyi Lapok, június 1. A csíkmadarasi csendőrőrmester is. A madarasi csendőrőrmester június 29-én szétoszlatta a székely leánynapra készülő ifjuságnak az iskola termében tartott próbáit. Csíki Lapok, július 2. 8

9 Eze r Sz é k e ly Le á n y Na p j a Sz e m e l v é n y e k a k o r a b e l i s a j t ó b ó l A harmadik Ezer Székely Leány nap Az ősi székely viselet, tánc, dal és imádság ünnepe Csiksomlyón (...) Az idén julius hó 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén rendezték meg az Ezer Székely Leányok napjá -t. Kellemes idő volt, ugy hogy a körmenetet és a szabad téri szinpadon a müsort akadálytalanul lehetett bonyolitani. Csak estefelére kezdet cseperegni az elmaradhatatlan eső. A program 9 órakor szentmisével kezdődött, amelyet Gróf Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök mondott fényes papi segédlettel, a gyönyörüen felvirágozott Mária-oltárnál. Mise alatt a megjelent leányok szent áldozáshoz járultak és felemelően énekeltek közös szent énekeket Jakab Lajos Ferenczes növendék mesteri orgona kiséretével. (...) Mise után a csiksomlyói és csikszeredai Oltáregyletek lelkes vezetői hamisitatlan székely kürtőskaláccsal és kávéval vendégelték meg a lányokat. Majd hófehér templomi lobogók alatt megindult Flóra és Andrea szociális növérek valamint P. Takács Gábor házfőnök vezetésével a csodaszép-leánymenet... Rajtuk, a jövő székely anyáin, nagyanyáik viselete, ajkukon egyházi ének, hófehér lelkükben szüzi ragaszkodás a Minden Asszonyok Asszonya : Mária iránt... Mindenütt fényképezőgépek, filmaparátusok, a mintegy hatezer érdeklődő szemében meleg érdeklődés és örömteli csodálkozás... A menet a csikszeredai templom előtt felállitott oltárnál állott meg... A fehér margarétás oltárt Kövér Sándorné diszitette... Tóth Kálmán esperes szentségi áldást adott a leányseregre... Aztán a menet fegyelmezetten, tömött négyes sorokban visszafelé indult... A hirtelen kerekedett rövid eső nem zavarta a rendet. Délután 3 óra után vette kezdetét a délutáni ünnepség. Közös Mária énekkel kezdődött, majd a hatalmas szabadtéri szinpadra felvonult a csikszeredaiak, somlyóiak és taploczaiak közel 150 tagu szavaló-kórusa P. Takács Gábor vezetése alatt és nagy hatással adott elé költeményeket megrázó erővel, fegyelmezett lendülettel. Majd a csikszeredaiak gyermekfonó jelenetében gyönyörködhettünk. A kis Buzás Gabi és Fenke Ferike a többi csöpp társával együtt, ismét nagyszerüen kitett magáért. A közönség alig tudott betelni a talpraesett 4-10 éves gyermekek ügyes énekével, táncaival. Utána a csiksomlyóiak a hétféle tánccal remekeltek, amelyhez méltóan csatlakozott a kilyénfalviak, szenttamásiak, somlyóiak és karczfalviak pompás közös tánca. Igen helyes volt a csikszentdomokosiak székely páros tánca. A nagykászoniak fonó-jelenete hatásos életkép volt. Ren- 9

10 Eze r Sz é k e ly Le á n y Na p j a Sz e m e l v é n y e k a k o r a b e l i s a j t ó b ó l dezése és ötletessége minden elismerést megérdemel. A madarasiak régi székely táncait sok tapssal és elisme réssel jutalmazta a közönség. Közös ének után igen sikerült volt a madéfalviak, szentkirályiak, szentimreiek, koz másiak, gyergyó szent miklósiak és remeteiek közös tánca. A csikszentmártoniak menyas szony-bucsuztatója ugy ötletre, mint megrendezésre egyike volt a legsikerültebb számoknak, a csiktaploczaiak virágos-kalács jelenetével együtt. Elsőrangu hatást értek el a csikszenttamásiak, akik saját fuvós zenekarukkal nagyszerüen mutatták be a tulipán csárdás -t. A kozmásiak sikerült táncszámai és a szentegyházasfalviak hatásos énekszámai után a programmban kevés változás állott be, mert már estére hajlott az idő, de azért a csikszentimreiek, gyergyószentmiklósiak majd a zetelakiak, szentegyházasfalviak, lövéteiek, udvarhelyiek, parajdiak bemutathatták pompás tánctudásukat. Különösen a kilyénfalviak palotása tünt ki, ragyogó előadásával. A lövéteiek éneke, s a csikcsicsóiak, kászoniak, taploczaiak igen ügyes tánczszámai után Kádár Kata népballada élőképesitésére került a sor. A csiksomlyóiak valósággal remekeltek és hogy jobban nem dicsérjük meg, tulajdonitsák annak, hogy ők voltak a vendéglátó házigazdák. A számokat László Ignác főgimn. hittanár jelentette be, szeretetreméltó modorban füzve ismertetéseket az egyes népi szokásokhoz, táncokhoz, dalokhoz. Szándékosan nem irtunk eddig neveket, mert nincs erre helyünk. Azok a lelkes tanitók, tanitónők, papok, nőegyleti tagok, legényegyletek tagjai stb., akik közremüködtek ennek a szép ünnepségnek a létrehozásán, elégedjenek meg azzal a tudattal, hogy népük vallásosabbá, jobbá, bizakodóbbá tételén buzgolkodtak, aminek előbb-utóbb meglesz a jutalma. Mégis meg kell emlitenünk dr. Nagy Béninét a csikszeredai és özv. H. Papp Andrásné csiksomlyói Oltáregyleti elnököket, P. Takács Gábor házfőnököt, akik fáradságot nem ismerő vezérkarukkal áldozatos lélekkel munkálkodtak az ünnepség sikerén. A szines és megkapó ünnepség minden fázisáról mintegy kétszáz felvételt készitett Aladics Zoltán erdőmérnök foto-müterme, amelyekből a legméltányosabb áron szerezhetnek be a résztvevők és érdekeltek fényképeket. Albert István Csíki Lapok, július 9. 10

11 Eze r Sz é k e ly Le á n y Na p j a Sz e m e l v é n y e k a k o r a b e l i s a j t ó b ó l Julius 2. (...) A közel 500 éves bucsu (Sarlós Boldogasszony búcsúja a szerk. megjegyezése) is elveszitette eredeti, egyszerü bensőségét. A mai bucsu bensősége felett a külső disz volt domináló. Az 1000 székely leány látványos felvonulása, a lacikonyhák, árubódék, szeszesitaláruló sátrak kifestett kiszolgáló tündéreikkel, a különböző zenekarok hangversenye és a látni vágyó kiváncsi bámészkodók tömege háttérbe szoritotta a IV. Jenő pápa által engedélyezett ősi bucsu jellegét. Ugyan kinek jutott eszébe az, hogy ugy végezze áhitatosságát, hogy érdemet szerezzen a Jenő pápa által kilátásba helyezett hét évi vezeklés elengedésére? Ugy látom, hogy az 1000 székely leány napnak sarlós napjára való áttétele hátrányára volt a bucsu céljainak. De ezen kivül az idei 1000 székely leány nap az eredetileg kitüzött céltól is eltért s bizonyos üzletszerü szint öltött magára. A cél eredetileg az volt, hogy: 1. a régi székely viselet, 2. a régi székely dalok; 3. a régi székely táncok a feledéstől megmentessenek és divatba hozassanak s a résztvevőkben a vallás-erkölcsi érzés és az együvé tartozás érzése ápoltassék. Nem akarok kritikát gyakorolni a délutáni 29 pontból álló szines, látványos előadás felett sőt inkább elismeréssel adózom azoknak a tanitóknak és tanitónőknek, kik az egyes számokat sok fáradsággal betanitották és rendezték. De mégis meg kell kérdeznem: mit kerestek a székely dalok és táncok műsorán a Vigécek és a Bob herceg cimű oprette bohózatok zene részletei és a mult század 50-es éveiből itt ragadt német táncok elrontott figurái? Ezek csak ugy kerülhet- 11

12 Eze r Sz é k e ly Le á n y Na p j a Sz e m e l v é n y e k a k o r a b e l i s a j t ó b ó l tek a közönség elé, hogy nem volt egy hozzáértő szakember, ki az összegyüjtött anyagot átrostálta volna. Ugy hallom, hogy az 1000 székely leány napot az idén is, mint tavaly a Missziós Növérek rendezték saját pénztáruk javára. Mit jövedelmezett nekik az ünnepély? Nem tudom, nem kutatom. (...) Hagyjuk meg tehát Sarlós Boldogasszony napját eredeti rendeltetésének a szenvedő és bűnbánó lelkek békéjének. Az 1000 székely leányok napjának rendezését pedig ne bizzuk hozzá nem értő idegenekre, hanem csináljuk meg magunk, a magunk céljaira. Táncoljon már egyszer a csiki székely medve a maga jószántából, a maga javára is. Legalább ennyit tanuljunk az idei Sarlós Boldogasszonynapi bucsuból és 1000 székely leány napból. Bs. (Bs. álnéven a Gulyás Pál által szerkesztett, 1956-ban kiadott Magyar írói álnévlexikon szerint a karcfalvi születésű Bartalis Ágost[on] [ ] közíró, helytörténész írt, alkotott.) Csíki Lapok, július Julius 2. mégegyszer (...) Egy éve már, hogy egy hozzáértő idegen szeredai urnak elgondolása szerint, akit zárdánk Domus Historiájában méltóképpen fogok megörökiteni ezért, végtelenül sokat nyert az Ezer Székely Leánynap tartalmában. A régi székely viselet, dal és tánc nem elégséges tartalom. Erre előkészülni elég két-három hét. Nekünk pedig egy egész évre szóló programmot kell adnunk fiatalságunknak s azt is ugy, hogy egy egész életen keresztül merithessen belőle. (...) Hogy pedig ez a sok szép elgondolás nem ugy sikerült a délutáni programmban, amint elterveztük, annak nagyon sok sajnálatos oka van. Amikor három-négy évvel ezelőtt megjelentek itt azok az idegen, Stettner Andrea és Zachariás Flóra nevü missziós testvérek, és bejárták székely falvainkat, hogy az elfárult székely koponyákba leányaink megmentéséért nagy gondolatokat ébresszenek, saját erkölcsi értékeinkből, segitőtársuk Domokos Pál Péter tanáron

13 Eze r Sz é k e ly Le á n y Na p j a Sz e m e l v é n y e k a k o r a b e l i s a j t ó b ó l kivül, senki sem akadt. Kishitü, egy kézlegyintéssel mindent elintéző, annál több. S amikor két év után már megvolt az érdeklődés és ugy gondoltuk, hogy a vezetőségek közvéleményéhez fordulunk tanácsért, uj eszmékért egy év leforgása alatt a székely falvakból csak három válasz érkezett vissza. A Bob herceg is csak ugy került a pódiumra, hogy nagyon sok falu rendezője az utolsó két-három nap jelentette be érkezésüket. Német figuráikat pedig, ugylátszik, meglepetésnek szánták, mert hiszen a közreadott programmban ezek nem is szerepeltek. (...) A háziipari kiállitás és vásár megrendezésének is el kellett maradnia, mert annak egyedüli hivatott csiki képviselője betegsége miatt nem vállalhatta.(...) Bevallom, én voltam az, aki ebben az évben sürgettem a leánynap üzletszerü szinét a kürtőskalács, lacikonyhás, limonádés sátrakkal. Meg is buktam vele. A hasznot oda szántam, a kárt azonban megtartottam magamnak. Én voltam az is, aki kértem a nőegyleteket, hogy most mondjanak le a reggeliztetés áldozataiért remélt jövedelemről. Csiksomlyó és Szereda nemeslelkü hölgyei háttérbe is szoritották saját jótékony céljaikat, mert tudták, hogy milyen sziszifuszi erőlködésbe kerül manapság tömegeket megmozgatni és nekik valamit nyujtani. Hátunk mögött sajnos nincsenek nagy mecenánsok. Az államhatalomnak pedig ezért is köszönetet kell tartoznunk, ha lélegzethez enged jutnunk és az 5 lejes jegyekből 2 és fél lejt még meghagy a saját céljainkra (10 lejes jegyünk elenyészően csekély volt s a publikum nagy része potyanézőnek mászott át a keritéseken). Az ingyen reggeliztetés nemes tényén a sok-sok készséges lelkü ember kézi segitségén és a csiksomlyói közbirtokosság uri gesztusán kivül, mellyel egy hatalmas pódiumot adományozott a leánynapnak, részükre más anyagi segitség nem állt rendelkezésükre. Megértheti tehát mindenki, ha a szalmaszál is reménység számunkra, amikor a leánynap életéről van szó. (...) Csiksomlyón, julius 12-én. P. Takács Gábor székelyudvarhelyi zárdafőnök Csíki Lapok, augusztus 6. Nem tartják meg az ezer székely leány-napot. Miután ez évben az ezer székely leány-nap elmarad, hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik annak előkészitésében részt vettek. Midőn a város asszonyai által szivesen megajánlott kávét és kalácsot köszönettel vissza mondjuk, további szives pártfogást kér: A Szoc. misszió helyi vezetősége Csíki Lapok, június 29. Egy akarat ezer engedelmesség... (...) Leirhatatlan lelkesedés közben szállott gépkocsiba a kormányzói pár és indult Csiksomlyóra. Az utvonal két oldalán éljenző emberek állottak sorfalat és virággal vonták be az utat. A kegytemplom ajtajában P. Szőcs Dénes, a törhetetlen magyarságáért meghurcolt és megkinzott ferences házfőnök üdvözölte a legma- 13

14 Eze r Sz é k e ly Le á n y Na p j a Sz e m e l v é n y e k a k o r a b e l i s a j t ó b ó l gasabb vendégeket. A templom megtekintése után az Ezer Székely Leánynapok müsorának egy részét nézte meg a kormányzópár. A diszemelvény előtt az Erdélyi Katholikus Nőszövetség nevében gróf Bethlen Györgyné mondott üdvözlő beszédet, miközben a sok-sok ezer székely leány és legény leirhatatlan szinpompás serege szakadatlanul éljenzett és szavaló kórusokba alakulva, ütemesen kiáltotta: Horthy, Horthy!... Csíki Lapok, október

15 ÉVEK, EMLÉKEK, ÉLETEM beszélgetés a kilencven esztendős Domokos Pál Péterrel 15 Éjszaka a Kurtafa patak fejében hatalmas zápor esett, olyan, hogy a magas hegyekről leomló víz a Somlyó patakát, mely ér számba is alig megy el, hatalmas folyóvá duzzasztotta. Ezen a záporos éjszakán, június 28-ról 29-re virradólag, 1901-ben, Domokoséknál, a Domokos Elek családjában megszületett a legkisebb gyermek, s az én volnék. Így kezdődik annak a századdal egyidős Domokos Pál Péternek az életleírása, akinek neve mondhatni egybeforrt a csángó, a székely, a magyar szavakkal, munkássága pedig azzal a népével, amelyet minden lélegzetvételével szolgált és szolgál mind a mai napig. Életének, életművének még csak szűkszavú méltatására sem térhetek ki, hisz akkor egyetlen sorom sem maradna arra a budapesti beszélgetésre, amelyet részleteiben, olykor áttünéseiben, de a maga gondolati ragyogásában idézek fel egykori és mai testvéreinek, a csíkiaknak és a gyergyóiaknak, minden olvasónak, akik számára mindig nyitva áll lakásának ajtaja. Tanár úr, egyre inkább az az érzésem, hogy a kor, amelybe 89 után mi otthon belebonyolódtunk és belebonyolódunk, számos vonatkozásában a két világháború közötti Romániához kezd hasonlítani. A párhuzamok keresése, a múlt felelevenítése, tehát semmiképpen nem öncélú. Fel kellene lendítenünk művelődési életünket, új vagy éppenséggel régi formákat

16

17 Év e k, Em l é k e k, Él e t e m b e s z é l g e t é s a k i l e n c v e n e s z t e n d ő s Do m o k o s Pá l Pé t e r r e l kellene keresnünk, kapcsolatainkat a hagyományokkal szorosabbra fűznünk. A húszas-harmincas években hogyan sikerült ez önöknek? Arra kérem, ossza meg velünk emlékeit. Amikor a húszas évek derekán a csíksomlyói tanítóképzőben elkezdtem a tanítást, harisnyába és csizmába öltöztem, minden vasárnap ebben jelentem meg. A tanártársaim nem lelkesedtek ezért, mert az ő szemükben a nadrág volt a kultúra szélső határa. De én kitartottam amellett, hogy nem hagyhatjuk az ősi viseletet, és a legények egymásután csináltatták meg a harisnyákat, s a leányok is kezdték felvenni a szőttes rokolyát. De a leányoknál már nehezebb volt a kérdés, ezért megkértem Hirsch Hugónét, aki a divathölgye volt Szeredának, hogy öltözzön szőttes rokolyába és tegye fel a csepeszt. Felöltözött, és többé nem kellett aztán a többieket bíztatni, mert elkészültek a rokolyák, falunként szőttesbálokat csináltunk, s a bálban szőttes lett a viselet. Így aztán a rokolyák is elkészültek, és amikor ezer rokolya megvolt, akkor megtartottam az Ezer Székely Leány Napot. Akkor ott szociális nővérek is segítettek, egy Stettner Andrea nevű szociális nővér volt az, aki igen sokat segített. Azután népművészeti kiállítást rendeztem Szeredában, Orbán Balázs-ünnepséggel egybekötve, tizenkét-tizennégy szobát töltöttem meg a gimnáziumban Csíkban található eszközökkel, bútorokkal, szőtt holmikkal, és megnyitottuk a kiállítást, azt írva ki, hogy a magyar ember magyarul ír, magyarul olvas, de magyarul is farag. Ezenkívül fiatal tanárként megszerveztem a tanítóképző és a gimnázium énekkarát, és bejártam velük Csíkot, hangversenyeket rendeztünk, a Sepsiszentgyörgyi Múzeum jubileumán ez az énekkar még azokat a legfrissebb Kodály-műveket is megszólaltatta, amelyek Pesten éppen csak, hogy megjelentek. Volt olyan mű, amelyik hamarabb szólalt meg Szeredában, mint Pesten. A magyarázat egyszerű: én Kodállyal levelezésben álltam, és ahogy új műve elkészült, göngyölegbe elküldte nekem, én meg betanítottam. 17

18 Év e k, Em l é k e k, Él e t e m b e s z é l g e t é s a k i l e n c v e n e s z t e n d ő s Do m o k o s Pá l Pé t e r r e l Sokat jártam falura, nemcsak egyedül, hanem a barátaimmal is. Venczel Jóskának, a számtantanárnak két fia volt, József és László, mindketten diákok, és lelkileg nagyon közel álltak hozzám, azt mondhatnám, hogy a lelki atyjuk én voltam, s az édesapjuk betegágyán is rám bízta, hogy figyeljek gyermekei törekvésére. Venczel Jóska egy külön újságot írt a saját kezével, sokszorosította és árulta. A lapnak, a diáklapnak az volt a címe, hogy: Vigyázz! Igen, ő maga írta s még verset is írt Orbán Balázs emlékére, talán otthon lehetne még egy példányt találni ebből. Venczel Józsefet ( a romániai magyar társadalomkutatás jeles személyiségévé vált SZ. F.) én munkatársamnak tekintettem, kimentem vele Menaságra, s megnéztük, hogy megy a szövés, milyen az éjféli mise, hogy él ott az ember. Menaság az egyik legeredetibb, és az ősfoglalkoztatást űző népnek a faluja, az a hely, ahová a legszívesebben mentem. Gyergyószárhegyi származású ember, Ferencz Jenő volt a kántor, a pap meg azt hiszem, Antal József, de nem vagyok biztos benne. A falut jártuk, igen a falut járni kell, s olvasni mellé. Akkortájban került a kezembe Bartók Béla könyve, a Magyar Népdal, amelyikben írva van, hogy Bartók Béla és Kodály Zoltán az egész magyarlakta területen elvégezték a népdalgyűjtést, csak még a Bákó városa melletti magyar falvakba nem jutottak el. Ha nem jutottak el, akkor elmegyek én, s akkor már megvolt a kettős tanári képesítésem: matematika fizika kémia az egyik, ének-zene a másik, úgyhogy a kis zenei végzettségem alapján bemegyek döntöttem el, és elvégzem ezt a gyűjtést. Akkor mentem be Kézdivásárhelyen, Berecken, a Sós-mezőn át először Moldvába, és elkezdtem beszélni a csángókkal. Ki tartozott Csíkszeredában a tanár úr baráti köréhez? Hogyan emlékszik vissza az iskolákra? A zsögödi Nagy Imrével dolgoztam együtt, s a pálfalvi születésű Gál Ferenccel, ő jó magyar emberként, a művészetek pártolójaként ott halt meg Somlyón (1973-ban SZ. F.), Vámszer Géza is oda került tanárnak, és Somlyón meg volt az a teremtő hangulat és igyekezet, amit az oktatás évszázados hagyománya hozott létre. Csíksomlyón már 1630-ban gimnáziumot létesítettek, és ez a gimnázium Szeredában ma is áll jól tudom, hogy Márton Áron most a neve, ha aztán ehhez azt is hozzátesszük, hogy Csíksomlyón 1676-ban kinyomtatták a Kájoni János-féle híres énekeskönyvet, amely közel ezer éneket tartalmazott, nyolcszáz magyart és a többi latint, akkor ennek mérhetetlen hatása volt és van, ez tartotta meg magyarnak és katolikusnak az egész Csík vármegyét. S ne feledjük: ez az iskola a 18. század minden esztendejében színdarabokat adott elő, tehát a színészetnek is az egyik megalapítója s az első zászlóvivője volt a somlyói ferences zárda. S az egyházi zenének! Miért nem csinálnak most egyházi zenét? Csíksomlyó az erdélyi egyházi zene irányítóközpontja kell legyen. Hangversenyeket kell tartani, műsoros esteket, színdarabokat kell előadni, ezek mutatják majd meg a legnagyobb nehézségekkel való sikeres küzdelmet. Hogy lehet akármi, mégis csinálom! Amikor én gyermekeskedtem, a szemem előtt látom az akkor még csíksomlyói gimnáziumot, és tudom, hogy igazgatója akkor Pál Gábor volt, a későbbi Pál Gábor képviselőnek az édesapja, fizikát tanított. De tanított ott még Csathó János természetrajzot, Sípos nevezetű a rajzot, Ráduly Simon a latint. A 910-es évek táján Csíkszereda város urai azt mondták, hogy a gimnáziumnak nem a falun a helye, hanem a városon, s aztán ezek a sza- 18

19 Év e k, Em l é k e k, Él e t e m b e s z é l g e t é s a k i l e n c v e n e s z t e n d ő s Do m o k o s Pá l Pé t e r r e l badkőműves ügyvédek a gimnáziumot a városra vitték. Kassai Lajos lett az igazgató, új tanárai Venczel József, Buszek Gyula, Antal Áron, Albert Vilmos, Domanyác Péter, aki Krassó megyéből származott, de jól megtanult magyarul, s a gimnáziumnak és a tanítóképzőnek is nagyszerű magyar zenetanára lett, ő volt, aki magyar népdaltanulmányokat adott ki a 900-as években, tehát még Bartókék és Kodályék előtt. A tanítás a gimnáziumban s a tanítóképzőben magyar emberek magyar és magyarra tanítása volt: híresnek mondták mindkét iskolát, s hogyha innen kikerült tanító vagy tisztviselő jutott valahová, az rendszerint dicsőséget hozott a székelységnek. Sokszor gondolok Zsögön Zoltánra, kit Ady Endre írásköteles költőnek nevezett, s utolsó művét Széphistóriám címmel én rendeztem sajtó alá, s ő még nyomtatásban is megláthatta. A csíki tanügyet ezekkel a nevekkel lehet összefoglalni, és nyugodtan el lehet mondani, hogy Csík büszke volt arra, hogy Somlyója, van és Somlyó büszke volt arra, hogy neki iskolái vannak és voltak, s hogy a műveltség elindítója a somlyói obszerváns ferences barátok voltak. Említette a tanár úr Pál Gábor képviselő nevét. Képviselőink akkor is voltak a parlamentben, vannak ma is. Vajon milyen közhangulat kísérte akkor a szereplésüket? Amikor Gyárfás Elemér, Schwidler József, Pál Gábor, Pál és még egy másik Pál is van megjelentek a képviselőházban, ott olyan beszédeket mondtak, hogy a többségi társaiknak a szemük-szájuk tátva maradt. Valamennyien kitűnően és igen választékosan beszéltek románul, s amikor megszólaltak, annak nagy hatása volt. De még nagyobb hatása volt, hogy ezek a képviselők a Csíki Magánjavak ügyét az egész világ elé vitték. Pál Gábor személyesen többször megfordult Genfben 64 ezer hold erdejét vették el a Csíki Magánjavaknak, s a visszaperlésükhöz szükséges különböző idegen nyelvű iratokat a felesége készítette, akinek európai műveltsége volt. És a közös összedolgozás nem maradt eredmény nélkül, s ha nem is nagy, de valami hatása volt a közéletre. Tanár úr, a menni vagy maradni? fájdalmas szívszorongató kettőssége legalább olyan időszerű, mint egykoron. Lehet erre egyáltalán választ adni? 19

20 Év e k, Em l é k e k, Él e t e m b e s z é l g e t é s a k i l e n c v e n e s z t e n d ő s Do m o k o s Pá l Pé t e r r e l Tőlem mondhatni nap mint nap azt kérdezik, hogy menjenek-e vagy maradjanak? Nekem válaszolni azt, hogy menjetek, azt is, hogy ne menjetek, rendkívül nehéz, rendkívül súlyos, és a lelkiismeretemen, a nyugalmamban, a lelki békémben folytonos kérdésként csüng. Maradni kell, míg a világ, függetlenül milyen a világ? Igen ám, csakhogy jön az ott élő ember, és azt mondja: cseréljünk helyet. S ha majd saját tapasztalatodból válaszolsz, akkor lehet beszélgetni a kérdésről. Én sem tudom a pontos és tökéletes választ megfogalmazni. Csak azt tudom, hogy aki a Székelyföldön éli az életét, az nehéz iskolát jár, de olyan végbizonyítványt szerez, amellyel a világ minden tájára mehet, s meghozza a kenyerét bárhol. Mert a székely élet a rendes életnél nehezebb, de jobban emberré neveli a gyermekeit, igaz emberré, igaz magyar emberré, akik boldogok kell legyenek abban, hogy magyarok, és a magyarságuktól semmilyen más szándék nem tántoríthatja el. Kérem szépen, az egyik erdélyi költő azt írta, hogy eredj, ha tudsz. És ebben a feltételes módban benne van minden szemlélet, minden gondolkodási mód (...). Történjen is bármi Európában, azt látnunk kell, hogy a magyar élet az nem elítélendő, az követendő, és aki ezt érzi és ezt vallja, az csakis Isten áldásával hagyhatja itt a világot. Székedi Ferenc Csíki Lapok, január

[Erdélyi Magyar Adatbank] NÉPRAJZI VONATKOZÁSÚ MOZGALMAK CSÍKBAN A KÉT HÁBORÚ KÖZTI ÉVEKBEN

[Erdélyi Magyar Adatbank] NÉPRAJZI VONATKOZÁSÚ MOZGALMAK CSÍKBAN A KÉT HÁBORÚ KÖZTI ÉVEKBEN VÁMSZER GÉZA NÉPRAJZI VONATKOZÁSÚ MOZGALMAK CSÍKBAN A KÉT HÁBORÚ KÖZTI ÉVEKBEN 1929 1941 közt Csíkszeredában éltem, s ez a 12 év elegendő volt ahhoz, hogy mint tanár bekapcsolódjam az itteni művelődési-társadalmi

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Apátfalva népi hangszere a citera települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Tóth

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú A harmadik út Erdélybe 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét Erdélyben járt, ezúttal a Székelyfölddel ismerkedtünk. Utunk elején Aradon, a 13 aradi vértanú

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Székelyudvarhelyt Márton Áron tér 2 Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium épülete Tel: 040-266-213 246

Székelyudvarhelyt Márton Áron tér 2 Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium épülete Tel: 040-266-213 246 Haáz Rezsõ Múzeum Tudományos Könyvtára; Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója - Budapest Székelyudvarhelyt Márton Áron tér 2 Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium épülete Tel: 040-266-213

Részletesebben

Nyelvművelők vallomásai

Nyelvművelők vallomásai O O Nyelvművelők vallomásai Szerkeszte e: P I Anyanyelvápolók Szövetsége Tinta Könyvkiadó Budapest, A könyv megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma támoga a. A szerkesztő munkatársai:. B M. R

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

Zöld Nap Egyesület. Zöld Nap Egyesület beszámoló

Zöld Nap Egyesület. Zöld Nap Egyesület beszámoló Zöld Nap Egyesület beszámoló A Zöld Nap Egyesület pártpolitikától mentes, független nonprofit; jogi személyiséggel rendelkező; környezetvédelmi, szakmai-tudományos szervezet, amely a 26/2000.01.30-i kormányrendelet

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

Határtalanul. A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10

Határtalanul. A program címe: Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán. A projekt száma: HA-13-01-10 Határtalanul A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10 Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán Pályázatunk célja a határon túli magyarság kultúrájának, a

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Készítette: Kónya Franciska BBTE (Kolozsvár), BTK, A Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2. éves doktorandusza. Firenze, 2011.05.12. @ Kónya Franciska

Részletesebben

KAPOLCS MUHARAY SZÍNPAD

KAPOLCS MUHARAY SZÍNPAD KAPOLCS MUHARAY SZÍNPAD VÖLGYNAPLÓ 2010. Mindannyiotoknak köszönöm a részvételt, köszönöm, hogy partnereink voltatok a nagy játékban! Egész hagyományörzö mozgalmunk szempontjából korszakosnak tartom, hogy

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely A Székely Szabadság Napja - 2016. március 10., Marosvásárhely 2016. 03. 04. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett Demokrácia-központok is részt vesznek a Marosvásárhelyen március 10-én megszervezésre

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME A PÁLYÁZAT KÖTSÉGEK IGÉNYELT MEGITÉLT HELYE IDŐTARTAMA ÖSSZESEN E A lovagrendi értékek és L Szt. György erények üzenete a 2915 1 Lovagrend

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT 2010. X. Gömör Tornai Fesztivál Tornabarakony X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT Tornabarakony 2010. július 30. 1/9 A végleges program a tervezetthez képest az időjárás (árvizek, súlyos esőzések)

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

Augusztus MAGLÓD. Mint az új iránt fogékony pedagógus gondot fordított saját fejlődésére is, továbbképzések révén. Egyik

Augusztus MAGLÓD. Mint az új iránt fogékony pedagógus gondot fordított saját fejlődésére is, továbbképzések révén. Egyik MAGLÓD 4 Mint az új iránt fogékony pedagógus gondot fordított saját fejlődésére is, továbbképzések révén. Egyik fő feladatának a tanulók tanórán kívüli és iskolán kívüli foglalkozásainak tartalmas megszervezését

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Hagyomány az ünnepekben

Hagyomány az ünnepekben Balázs Gáspár-Emil Beszámoló a Bel Canto Művelődési Egyesület 2010-2011 es évi tevékenységéről Hagyomány az ünnepekben A Bel Canto Művelődési Egyesület együttesei a 2010-es év során a következő tevékenységeket

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. I.sz.: 2-85/2006. Ea.: Kardos Anita Tárgy: Melléklet: E L Ő T E R J E S Z T É S XVI. Makói Művésztelep 2006. évi meghívandói Résztvevők javasolt névsora Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település.

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település. ADATLAP MINTA Az alábbi adatok feltöltése szükséges, értelemszerűen a relevánsak. - Név (csoport/egyéni alkotó) - Elérhetőségek (cím, e-mail, telefonszám, honlap) - Képviselő neve, elérhetőségei - Művészeti

Részletesebben

Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2)

Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2) 3. szint Június Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2) Már négy-öt nappal ezelőtt képtelenség volt(3) szállást kapni Csiksomlyó környékén, olyan harminc-negyven kilométeres körzetben. Nem csoda, hiszen

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője 2008. Templombúcsú 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Búcsúnk a Biblia évében Templomunk patrónusának, Lisieux-i Kis Szent Teréznek közismert életprogramja, a kis út szervesen

Részletesebben

Földrajzi elhelyezkedés

Földrajzi elhelyezkedés Pusztina - Pustiana Földrajzi elhelyezkedés Magyar Ház Közösségi Ház Igény és megvalósitás Az 1989-es változások után a magyar nyelv iskolai és templomi használata folyamatos igény volt a pusztinaiak (és

Részletesebben

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért.

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandra II. Rákóczi Ferenc Főiskola, Beregszász II./B Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandrának

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

Erasmus Albiban (Franciaország)

Erasmus Albiban (Franciaország) Erasmus Albiban (Franciaország) Prunariu Andrea PPKE-JÁK 2012 Előzmények Tavaly, 2011 szeptemberében az iskola meghirdetett egy pótjelentkezést a tavaszi félévre az Erasmus keretein belül. Mivel már egy

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Vándorkiállítás 2010

Vándorkiállítás 2010 Vándorkiállítás 2010 Szervező: Hargita Megye Tanácsa A katalógust összeállította: Mihály János Köszönetet mondunk a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpontnak és munkatársainak, hogy a kiállítás szervezésében

Részletesebben

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21.

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Utassy József Általános Iskola Az előkészületek Iskolánkban nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a,,határtalanul pályázat keretében a hetedik osztályos tanulók egy

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

Michael Ben-Menachem. Miki

Michael Ben-Menachem. Miki Michael Ben-Menachem Miki Michael Ben-Menachem Miki Orosházától az Északi-tengerig Regényélet Háttér Kiadó Budapest Alapítva 1987-ben Michael Ben-Menachem, 2010 Háttér Kiadó, 2010 Szerkesztette Benedek

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6.

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Immáron hagyomány a Debreceni Székely Nap, ezzel a címmel jelent meg az egyik debreceni online sajtóorgánum képes tudósítása. Ez is volt a

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy.

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy. Fővárosom Bukarest! 2011. november 25-27. között részt vehettünk a Nemzetközi Sport és Ifjúsági Szövetség által szervezett Fővárosom Bukarest! elnevezésű kiránduláson, amelynek célja volt Bukarest ismertetése

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben