TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ"

Átírás

1 TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Név: Padányi József Született: március 20. Salgótarján Lakcím: 3000 Hatvan, Hatvanas út 5. Kandidátusi értekezés címe (1995): A Magyar Honvédség műszaki csapatainak lehetőségei és feladatai békeidőben, a természeti- és civilizációs katasztrófák megelőzésében és a következmények felszámolásában. MTA doktori értekezés címe (2007): A NATO-tagság hatása a Magyar Honvédség szárazföldi csapatai műszaki támogatásának elméletére és gyakorlatára. Nyelvismeret: angol (felsőfok), orosz (középfok). Érdeklődési terület: béketámogató műveletek műszaki támogatása, katasztrófák elleni védekezés műszaki támogatása, terrorizmus elleni harc műszaki támogatása, a békefenntartó műveletek sajátosságai, a balkáni országok történelme, civil-katonai együttműködés, az éghajlatváltozás hatása a biztonságra és a katonai erő alkalmazására. Beosztások és munkahelyek: 1981-ben végeztem el főiskolai tanulmányaimat a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, műszaki szakon. Ezt követően gyakorlatilag a legtöbb olyan beosztásban szolgáltam, ami ebben a szakmában betölthető. Több mint tíz éve veszek részt a katonai felsőoktatás munkájában, de szolgáltam csapatnál és a Honvéd Vezérkarnál is. Részletesen a következőkben foglaltam össze eddigi pályámat: stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettes (megbízással); egyetemi tanár, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Összhaderőnemi Műveleti Intézet, Szárazföldi Műveleti tanszék (I/VI; 82Cg15ZZRBF); intézményfejlesztési programvezető, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem; Doktori és Habilitációs Központ megbízott igazgató, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem; megbízott parancsnokhelyettes (vezényléssel), 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár; 1999 SFOR műszaki főnök (vezényléssel); 1998 SFOR Magyar Műszaki Kontingens parancsnokhelyettes (vezényléssel); tudományos főmunkatárs, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem; hadműveleti főtiszt, Honvéd Vezérkar Szárazföldi Főcsoportfőnökség, Műszaki Főnökség; 1997 SFOR Magyar Műszaki Kontingens törzsfőnök (vezényléssel); törzsfőnök, 301. műszaki-mentő ezred; tudományos ösztöndíjas, Zrínyi Miklós Katonai Akadémia; 1

2 hallgató, Zrínyi Miklós Katonai Akadémia; hadműveleti tiszt, 301. műszaki-mentő ezred, 1. műszaki-mentő zászlóalj; századparancsnok, 301. műszaki-mentő ezred; szakaszparancsnok, 301. műszaki-mentő ezred. Oktatási tevékenység: A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia oktatási és oktatásszervezési munkájába TMB ösztöndíjasként kapcsolódtam be 1991-ben ban az addigi óraadó külföldi vezénylése miatt átvettem a Hadiútépítés tantárgy oktatását, tananyagfejlesztését és ebből a témából írtam első jegyzetemet. Több cikkben is foglalkoztam a műszaki csapatok történetével, melyek összegzését jelentette a következő, hadtörténeti kérdésekkel foglalkozó jegyzetrész ban kerültem vissza a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre tudományos főmunkatársi beosztásba, és azonnal bekapcsolódtam az oktatásba. A doktori képzés jegyzet apparátusának bővítésére ekkor írtam a Katasztrófák elleni védekezés jegyzetet. Oktatóként hozzákezdtem a missziós tapasztalatok rendszerezett átadásához a doktori képzésben és a levelező oktatásban. További missziós feladataim befejezése után újabb jegyzetekben, illetve jegyzetfejezetekben dolgoztam fel a nemzetközi környezetben szerzett ismereteimet. Ebben az időszakban összesen 7 egyetemi jegyzet elkészítésében vettem részt (részletesen: A tananyagfejlesztés területén a civil-katonai együttműködés és a béketámogató műveletek műszaki támogatása az a két terület, amelyeken eredményeket értem el. Mindkét témában személyes tapasztalataimra és kutatásaimra alapozva az elsők között kezdtem publikálni és az oktatásban megjeleníteni a friss ismereteket. Mára a tárgyak a képzés valamennyi szintjén és formájában helyet kaptak a képzési tematikában. A doktori képzésben több tudományszakon hirdetek témát és oktatok. Fontosabb tárgyaim a következők: A katonai műveletek harci támogatása. Szárazföldi műveleti tanszék. (MSc képzés) Műszaki mentés. Műszaki és katasztrófavédelmi tanszék. (MSc képzés) A klímaváltozás hatása a műszaki támogatás feladataira. A katonai műveletek harctámogatásának elmélete tudományszak. (doktori képzés) Árvízvédelmi ismeretek. Vegyi és Katasztrófavédelmi Intézet (egyetemi alapés kiegészítő képzés) Közművédelem. Vegyi és Katasztrófavédelmi Intézet (egyetemi alap- és kiegészítő képzés) Műszaki védelem. Vegyi és Katasztrófavédelmi Intézet (egyetemi alap- és kiegészítő képzés) Békeműveletek. Biztonság és védelempolitikai tanszék (egyetemi alap- és kiegészítő képzés) A civil-katonai együttműködés elmélete és gyakorlata. A szárazföldi csapatok műveleteinek elmélete tudományszak (doktori képzés, felsővezetőkéző (vezérkari) tanfolyam). 2

3 1998- A civil-katonai kapcsolatok, mint intézmény helye, szerepe a fegyveres küzdelemben. A hadtudomány általános elmélete tudományszak. (doktori képzés) Infrastrukturális műszaki feladatok. A katonai műveletek harctámogatásának elmélete tudományszak (doktori képzés) A békefenntartó műveletek műszaki támogatása. A katonai műveletek harctámogatásának elmélete tudományszak. (doktori képzés) A terrorizmus elleni harc műszaki támogatása. A katonai műveletek harctámogatásának elmélete tudományszak (doktori képzés) A katasztrófák elleni védekezés műszaki támogatása. A katonai műveletek harctámogatásának elmélete tudományszak (doktori képzés). Oktató munkám kevésbé látványos, de nagyon fontos elemének tartom a szakdolgozatok és diplomamunkák témavezetését. Különösen intenzívvé vált számomra ez a munka az utóbbi néhány évben azzal, hogy a béketámogatás előtérbe kerülésével, az ilyen jellegű munkák száma megnőtt. 28 esetben vezettem hallgatót ezen a területen, elsősorban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, de kaptam ilyen jellegű felkérést Gyuláról és a Saint Cyr-ből (Franciaország) is. A Tudományos Diákköri tevékenység támogatását, a kiemelkedő hallgatókkal való foglalkozást alapvető oktatói feladatnak tartom. Három alkalommal szekcióelnökként, 27 esetben bírálóként, 6 esetben témavezetőként vettem részt ebben a munkában. Hallgatóim 9 alkalommal értek el helyezést, illetve kaptak különdíjat: Zeher Orsolya: A Tisza zászlóalj (2005) intézményi III. díj Rácz Réka: Az átalakuló Magyar Honvédség lehetőségei a katasztrófák elleni védekezésben, különös tekintettel a klímaváltozásra és az árvédekezésre (2007) intézményi II. díj; XXIX. OTDK II. díj. Rácz Réka: A klímavédelem oktatásának aktualitása, szükségessége a ZMNE védelmi igazgatási szak katasztrófavédelmi szakirányán (2007) különdíj. Harján Stefánia: ENSZ keretén belül nyújtott nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás és hazánk rendszerben való elhelyezkedése (2007) különdíj; XXIX. OTDK VI. díj. Orosz Csaba: A tűzoltóság és a honvédség árvízvédekezési lehetőségeinek összehasonlítása (2007) II. díj. Takács Diána: Humanitárius segítségnyújtás Mianmarban. Tények-tapasztalatokélmények. (2008) intézményi I. díj; XXIX. OTDK I. díj. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy második éve veszek részt az általános iskolákban rendezett Tudományos Diákköri mozgalom szervezésében, megyei bírálóbizottsági elnökként. A doktori (PhD) képzésben az oktatás mellett, témavezetőként is részt veszek. Eddig négy hallgatóm védett sikerrel: Bartha Tibor: A nem halálos fegyverek és alkalmazásuk lehetőségei a Magyar Honvédség egyes nem háborús katonai műveleteiben (2007) Boda József: A rendvédelmi békefenntartás kialakulása, fejlődése, helye és szerepe a XXI. században (2007) Gelsei András: A NATO-Ukrajna kapcsolatok fejlődése, perspektívái (2007) 3

4 Boldizsár Gábor: A békeműveletekben való részvétel hatása a Magyar Honvédségre (2009 eredményes védés) Műhelyteremtő munkaként értékelem azt, hogy a doktori (PhD) képzésben hallgatóim azokon a területeken végzik kutatásaikat, amelyek alapjainak lerakásban én is részt vettem. Fontosnak tartom azt is, hogy a vezetésemmel dolgozó munkacsoportok változó összetételben, elsősorban doktoranduszok és doktorjelöltek részvételével több eredményes pályázaton vettek részt: 2005 A civil-katonai együttműködés lehetőségei a nemzetközi feladatokban részt vevő magyar katonák biztonságának növelésében.(zsoldos Katalin-Bartha Tibor-Padányi József) 2005 A Magyar Honvédség lehetőségei a terrorizmus elleni harcban, különös tekintettel néhány sajátosságra.(galgóczi István-Padányi József) 2005 A többrendeltetésű műszaki katonák felkészítése a nemzetközi katonai műveletekre felajánlott erőknél. (Varga István-Padányi József) A jövőre vonatkozó oktatási és oktatásfejlesztési elképzeléseim azokon az eredményeken alapulnak, amelyeket eddig ismertettem. Tovább szeretném folytatni a béketámogató műveletek sajátosságainak kutatását, az aktuális nemzetközi műveletek tapasztalatainak feldolgozását és mielőbbi beépítését az oktatásba. Megkezdett kutatásaimra alapozva egy olyan új terület tematikájának kidolgozását is megcéloztam, amely az éghajlatváltozás hatását vizsgálja a katonai erő alkalmazására. Tudományos-közéleti tevékenység: MTA Hadtudományi Bizottság elnökhelyettes; EU7 Programme Committee Security nemzeti szakértő és a tanács tagja; MTA Hadtudományi Bizottság tagja; MTA köztestületi tag; Magyar Hadtudományi Társaság alelnöke; Kiss Károly Hadtudományi Klub tagja; Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának tagja; Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjasok társaságának tagja; a Hadtudományi Szemle szerkesztőbizottságának tagja, rovatvezető a Hadtudomány folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke; az Academic and Applied Research in Military Science időszaki kiadvány szerkesztőbizottságának tagja; a Műszaki Katonai Közlöny szerkesztőbizottságának tagja; a Polgári Védelmi Szemle szerkesztőbizottságának tagja; 4

5 2007- a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Doktori Tanács tagja; a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Habilitációs Bizottság tagja; a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Doktori Tanács titkára; a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Habilitációs Bizottság titkára. Tudományos tevékenységem egyik fontos területe a tudományos utánpótlás nevelése, azaz a habilitációs eljárásokban való részvétel és a doktori (PhD) képzés. Eddig négy hallgatóm (ebből egy eredményes védés után, de avatás előtt áll) védett eredményesen, megszerezve a doktori (PhD) fokozatot. MTA doktori eljárásban bírálóként egy, Habilitációs Szakértő Bizottság elnökeként egy, tagjaként kettő esetben vettem részt eljárásban. Jelenleg négy doktorandusz és két doktorjelölt munkáját irányítom. Doktori (PhD) értekezés bírálója 17 esetben voltam, míg bizottsági tagként 15 esetben vettem részt eljárásban. Továbbra is kiemelt feladatomnak tartom, hogy folytatva az eddigi gyakorlatot nemzetközi kapcsolataim felhasználásával lehetőséget teremtsek a fiatal kutatóknak a külföldön való publikálásra önállóan, vagy társszerzőként. A doktoranduszokkal és egyetemi hallgatókkal társszerzőként írt publikációim száma 10, ebből 4 külföldön jelent meg. Ezen túlmenően 6 kutatási jelentésben végeztem közös munkát hallgatóimmal. Tudományos elismerések: 2008 Zrínyi Miklós díj (Szigetvár önkormányzatától) 2007 Magyar Hadtudományi Társaság Tanárky díj 2006 MTA Bolyai-plakett; 2002 Bolyai János ösztöndíj; 2002 Széchenyi István ösztöndíj; 1998 Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj; 1991 Pro Scientia aranyérem; 1991 Országos Tudományos Diákköri Konferencián a Magyar Hadtudományi Társaság elnökének különdíja; 1991 Országos Tudományos Diákköri Konferencián szekció különdíj; 1991 Országos Tudományos Diákköri Konferencián szekció első díj. Szakmai elismerések: 2008 Védelmi Igazgatásért Emlékérem arany fokozat 2007 Szolgálati Érdemjel arany fokozat 2006 Árvízvédelemért Szolgálati Jel 2003 Szolgálati Érdemjel arany fokozat 2000 Békefenntartásért Szolgálati Jel 2000 Békefenntartásért Szolgálati Jel 2000 Békefenntartásért Szolgálati Jel 1999 NATO Békefenntartói Érdemérem 1998 NATO Békefenntartói Érdemérem 5

6 1997 NATO Békefenntartói Érdemérem 1996 I. osztályú Szolgálati Jel 1989 Haza Szolgálatáért Érdemérem ezüst fokozat 1983 Haza Szolgálatáért Érdemérem bronz fokozat Szakmai munkám elismerésének tekintem azt is, hogy 1997-ben megbíztak az SFOR Magyar Műszaki Kontingens törzsfőnöki, 1998-ban parancsnokhelyettesi feladataival, majd 1999-ben hat hónapig vezethettem az SFOR műszaki csapatait. Olyan feladatok megoldásának részese lehettem, mint a mosztári Öreg-híd köveinek kiemelése, az államfői találkozó biztosítása Szarajevóban, vagy a horvát-szerb közös üzemeltetésű pontonhíd működtetése a Száván. Szakmai elismerésnek tartom azt is, hogy 2004-ben egy évre megbíztak a 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár parancsnokhelyettesi feladatainak ellátásával. Pályám során három alkalommal léptettek elő soron kívül. Szakmai és tudományos szempontból is fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy évekig képviselhettem hazánkat a NATO országok műszaki képviselőinek (műszaki iskolák parancsnokai, műszaki főnökök) éves tanácskozásán, ahol többször kifejthettem álláspontomat a NATO műszaki szabályozók és elvek kidolgozásával, a békefenntartó műveletek műszaki támogatásának hasznosítható tapasztalataival kapcsolatban. Tudományos pályázatok eredményei: 2006 ÖLTP tudományos pályázat első díj (társszerzővel); 2003 Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar J 5 főnök pályázatán első díj; 1996 Magyar Hadtudományi Társaság műszaki szakosztály pályázatán első díj; 1995 Magyar Honvédség műszaki főnök pályázatán első díj; 1993 Magyar Hadtudományi Társaság műszaki szakosztály pályázatán első díj; 1993 Magyar Hadtudományi Társaság hadművészeti szakosztály pályázatán második díj; 1993 Magyar Hadtudományi Társaság hadtörténeti szakosztály pályázatán harmadik díj. Eredményes alapítványi és egyéb pályázatok: 2005 A civil-katonai együttműködés lehetőségei a nemzetközi feladatokban részt vevő magyar katonák biztonságának növelésében A Magyar Honvédség lehetőségei a terrorizmus elleni harcban, különös tekintettel néhány sajátosságra A többrendeltetésű műszaki katonák felkészítése a nemzetközi katonai műveletekre felajánlott erőknél. 6

7 2004 A XXI. század Magyar Honvédségének lehetőségei a terrorizmus elleni harcban. Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások (A/0086/2004) A Magyar Műszaki Kontingens munkáiról készült felvételek digitális feldolgozása. Készült a Pintér Művek, a Somos Alapítvány, a Civil Katonai Együttműködési Központ, a HVK Hadtudományi Alapítvány, a Zrínyi Hadtudományi Alapítvány és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem támogatásával A polgári-katonai együttműködés a békefenntartó műveletekben. Honvéd Vezérkar hadműveleti csoportfőnök pályázata Hogyan tovább műszakiak? (a műszaki támogatás elvi és gyakorlati kérdései ma és holnap). Magyar Honvédség Tudományszervező Tanács hadtudományi pályázata Újszerű eszközök és eljárások a békefenntartó erők műszaki támogatásában. Magyar Honvédség Tudományszervező Tanács pályázata A harc-hadművelet és a békefenntartó műveletek műszaki támogatásának összehasonlító elemzése. Honvédelmi Minisztérium Oktatási és Tudományszervező Főosztály pályázata Békefenntartó kötelék műszaki törzsének önértékelése és annak általánosítható tapasztalatai. Honvéd Vezérkar Tudományszervező Osztály Millenniumi pályázata Műszaki szakkifejezés gyűjtemény. Honvéd Vezérkar Tudományszervező Osztály Millenniumi pályázata Békefenntartó műveletek műszaki támogatása. Pro Renovanda Cultura Hungariae T.O. 1999/ A béketeremtő és humanitárius tevékenységben való magyar részvétel tapasztalatai az SFOR misszió tükrében. Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások A. 1366/VII A Magyar Műszaki Kontingens első hat hónapja az SFOR kötelékében. Pro Scientia Alapítvány PSA 97/ A katasztrófaelhárítás biztonságpolitikai összefüggései. Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások (Pataki Tokai Kiss Padányi) Akna adattár számítógépes létrehozása. Pro Renovanda Cultura Hungariae 1996/ A katasztrófakezelés elméleti és gyakorlati kérdései. Pro Renovanda Cultura Hungariae 40/94/TUD Kísérleti robbantások. Pro Renovanda Cultura Hungariae 18/92/V. Tudományszervezőként és kutatóként 28 konferencia és tudományos rendezvény előkészítésében és lebonyolításában vettem részt itthon és külföldön. A szakmai szempontból fontosabbak a következők: Nové jevy v aliancním zabezpecení obrany Brno,

8 Terrorizmus konferencia Budapest, 2005, 2006, 2007 Force Protection Brno, 2005 A nemzetközi katonai műveletek műszaki támogatásának tapasztalatai konferencia Budapest, 2005 A magyar honvédség részvétele a békefenntartásban Székesfehérvár, 2004 A mozgásszabadság műszaki támogatása a békefenntartó műveletek során Budapest, 2004 A műszaki támogatás időszerű kérdései konferencia Budapest, 2003 Békefenntartás, béketámogatás konferencia Siófok, 2003 MILEXPO 2003 Szlovénia, 2003 Nemzetközi aknakonferencia Budapest, 2002 Szóharmonizációs konferencia Budapest, 2001 Tisza 95 árvízi gyakorlat Szeged, 1995 CATE 93 nemzetközi konferencia Brno, 1993 Szakmai elismertség és habitus: Idegen nyelvi előadó képességemet és habitusomat a Habilitációs Bizottság 2000-ben a habilitáció megítélésével ismerte el. Idegen nyelvű publikációim száma 29 (részletesen az MTA Köztestületi Publikációs Adattárban: melyekből 18 egyszerzős. Az elmúlt években egyrészt a NATO csatlakozás előkészítése során végzett szakmai munkám, másrészt az SFOR műszaki főnökeként végzett feladatok miatt széleskörű nemzetközi kapcsolatot építettem ki. Ennek köszönhetően a következő tanfolyamokra, gyakorlatokra és rendezvényekre kaptam meghívást, illetve vezényeltek ki: Constant Makefast 2004 nemzetközi szakmai konferencia Brno, 2004 NATO országok műszaki iskoláinak parancsnoki értekezlete Brno, 2004 Constant Makefast 2003 nemzetközi szakmai konferencia Kingstone, 2003 NATO országok műszaki iskoláinak parancsnoki értekezlete Kingstone, 2003 Oktatási konferencia London, 2002 Constant Makefast 2002 nemzetközi szakmai konferencia Amszterdam, 2002 NATO országok műszaki iskoláinak parancsnoki értekezlete Amszterdam, 2002 Constant Makefast 2001 nemzetközi szakmai konferencia Anger, 2001 NATO országok műszaki iskoláinak parancsnoki értekezlete Anger, 2001 Oktatási konferencia Róma, 2001 Constant Makefast 1998 nemzetközi szakmai konferencia Németország, 1998 Operation Clipeus Róma, 1998 Cooperative Lantern Németország, 1998 Engineer 98 Szlovákia,

9 Mine Clearence Workshop Belgium, 1998 Műszaki zászlóaljparancsnoki tanfolyam München, 1996 Nemzetközi törzstiszti tanfolyam Delft, 1996 Guaedex 96 USA, nd Explosive Ordnance Disposal Workshop Belgium, 1995 Explosive Ordnance Disposal Working Party Belgium, 1995 Részt vettem a terrorizmus elleni harc elméleti alapjainak kidolgozásában a NATO RTO egyik munkacsoportjának (SAS 049) tagjaként, 2002-ben től a Honvédelmi Minisztérium egyetértésével és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal felkérésére az EU7 Programme Committee Security nemzeti szakértője és a tanács tagja vagyok. Mint az egyetem intézményfejlesztési programvezetője 2002-ben és 2006-ban is közreműködtem az Intézményfejlesztési Terv kidolgozásában. Egyrészt összehangoltam a kidolgozást, másrészt a tudományos és kutatási fejlesztések egyik kidolgozója voltam ben megbíztak az egyetem akkreditációs felkészülésének irányításával. Egyik kidolgozója voltam annak a nemzetközi pályázatnak, amelyben a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, a Fővárosi Vízművek, a Nemzetvédelmi Egyetem és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vett részt. Területem a szükség vízellátás eszközrendszerének vizsgálata és alkalmazása volt, nagyvárost ért katasztrófa esetén. Budapest, május 14. Padányi József 9

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2008 A kiadványt szerkesztette: Dr. Padányi József mk. ezredes, egyetemi magántanár, intézményfejlesztési programvezető Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2008 Minden

Részletesebben

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 3 3. A ZMNE doktori iskolái és a tudományszakok... 3 4. Jelentkezés

Részletesebben

Munk Sándor tudományos önéletrajza

Munk Sándor tudományos önéletrajza Munk Sándor tudományos önéletrajza Születési hely, idő Elérhetőség Budapest, 1949. november 10. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar, Informatikai tanszék 1101 BUDAPEST,

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS BESZÁMOLÓ

BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS BESZÁMOLÓ BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS Jóváhagyom! Budapest, 2015. -n... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató BESZÁMOLÓ a BM OKF Katasztrófavédelmi

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/3. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT 2009. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

Beszámoló. Biztonságpolitikai Szakkollégium 2009. évi tevékenységéről

Beszámoló. Biztonságpolitikai Szakkollégium 2009. évi tevékenységéről Beszámoló a Biztonságpolitikai Szakkollégium 2009. évi tevékenységéről 1. Belső működés Az elmúlt évben lerakott szilárd alapokra építve a Biztonságpolitikai Szakkollégium működése 2009-ben stabil és kiszámítható,

Részletesebben

Fentiek közül az alábbi témákat emeljük ki: 1. A vörös kereszt embléma jogosulatlan magyarországi használata

Fentiek közül az alábbi témákat emeljük ki: 1. A vörös kereszt embléma jogosulatlan magyarországi használata I. Bevezetés A nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2005-ben végzett tevékenységéről szóló jelentése A magyar Nemzeti Tanácsadó Bizottság

Részletesebben

Lévai Zoltán mk. ezredes

Lévai Zoltán mk. ezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács Lévai Zoltán mk. ezredes A hazai radioaktív hulladékok és az elhasznált nukleáris fűtőanyag biztonságos elhelyezésére vonatkozó nemzeti politika műszaki

Részletesebben

Hoffmann Imre tűzoltó dandártábornok

Hoffmann Imre tűzoltó dandártábornok DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács Hoffmann Imre tűzoltó dandártábornok A védelmi tervezés és a kockázatcsökkentés jelentőségének kutatása a

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai Készítette: Konczosné dr. Szombathelyi Márta

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 A kiadvány megjelenését a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta 2 Tartalomjegyzék Bevezető... 4 I. rész 1.) A Civil Térkép Témacsoportban résztvevő

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács. Lippai Péter alezredes A KÜLDETÉSORIENTÁLT VEZETÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács. Lippai Péter alezredes A KÜLDETÉSORIENTÁLT VEZETÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács Lippai Péter alezredes A KÜLDETÉSORIENTÁLT VEZETÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI egy hadtörténelmi példán keresztül bemutatva ( Tavaszi ébredés 1945. március

Részletesebben

című doktori (PhD) értekezés szerzői ismertető

című doktori (PhD) értekezés szerzői ismertető ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Kovács Péter őrnagy TERHELÉS-, ÉS TELJESÍTMÉNY-ÉLETTANI MUTATÓK VIZSGÁLATA A MAGYAR HONVÉDSÉG ÉS A CIVIL SZFÉRA HADRAFOGHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Europass Önéletrajz. Személyi adatok DR. SZILÁGYI TIVADAR. Vezetéknév / Utónév(ek)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Europass Önéletrajz. Személyi adatok DR. SZILÁGYI TIVADAR. Vezetéknév / Utónév(ek) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Jobb a helyes, bár pontatlanul jelölt, mint a pontosan kitűzött, de téves utat követni. (Samuelson) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) DR. SZILÁGYI TIVADAR

Részletesebben

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS Dr. Szabó Gyula 1 - Dr. habil. Krajnc Zoltán 2 CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A szerzők összegzik a Társadalmi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS. sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt. szám: Egyetértek! Budapest, 2011. - n. Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2011 - 2 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

NAGY Ákos Péter A budapesti Rendőrtiszti Főiskola

NAGY Ákos Péter A budapesti Rendőrtiszti Főiskola NAGY Ákos Péter NAGY Ákos Péter A Rendőrtiszti Főiskola története A Főiskola történetével különösebben most nem szeretnék foglalkozni, hiszen előttem már sokan írtak róla 1, most csak egy rövid összegzést

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (a 2005. évi CXXXIX. törvény 6. (3) bekezdésének megfelelően közzétéve) A

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2012. január 25-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2012. január 25-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2012. január 25-én tartott üléséről Az MTA IX. Osztály

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS...

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... 10 3.1. Helyzetértékelés... 10 3.1.1. A társadalmi és gazdasági környezet

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMYÁNYI ÉS HONVÉDTISZT KÉPZŐ KAR Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet Katonai Logisztikai Tanszék KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE nappali és levelező

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintő felsıoktatási tevékenység: 1989: oktatói tevékenység kezdete a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián.

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A program célja olyan had- és biztonságtechnikai mérnökök képzése,

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2009 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Benye János pv. alezredes a Pécsi Tudományegyetem doktorandusza Bojti Imre nyá. pv. alezredes, fôtanácsos, a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben