TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ"

Átírás

1 TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Név: Padányi József Született: március 20. Salgótarján Lakcím: 3000 Hatvan, Hatvanas út 5. Kandidátusi értekezés címe (1995): A Magyar Honvédség műszaki csapatainak lehetőségei és feladatai békeidőben, a természeti- és civilizációs katasztrófák megelőzésében és a következmények felszámolásában. MTA doktori értekezés címe (2007): A NATO-tagság hatása a Magyar Honvédség szárazföldi csapatai műszaki támogatásának elméletére és gyakorlatára. Nyelvismeret: angol (felsőfok), orosz (középfok). Érdeklődési terület: béketámogató műveletek műszaki támogatása, katasztrófák elleni védekezés műszaki támogatása, terrorizmus elleni harc műszaki támogatása, a békefenntartó műveletek sajátosságai, a balkáni országok történelme, civil-katonai együttműködés, az éghajlatváltozás hatása a biztonságra és a katonai erő alkalmazására. Beosztások és munkahelyek: 1981-ben végeztem el főiskolai tanulmányaimat a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, műszaki szakon. Ezt követően gyakorlatilag a legtöbb olyan beosztásban szolgáltam, ami ebben a szakmában betölthető. Több mint tíz éve veszek részt a katonai felsőoktatás munkájában, de szolgáltam csapatnál és a Honvéd Vezérkarnál is. Részletesen a következőkben foglaltam össze eddigi pályámat: stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettes (megbízással); egyetemi tanár, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Összhaderőnemi Műveleti Intézet, Szárazföldi Műveleti tanszék (I/VI; 82Cg15ZZRBF); intézményfejlesztési programvezető, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem; Doktori és Habilitációs Központ megbízott igazgató, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem; megbízott parancsnokhelyettes (vezényléssel), 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár; 1999 SFOR műszaki főnök (vezényléssel); 1998 SFOR Magyar Műszaki Kontingens parancsnokhelyettes (vezényléssel); tudományos főmunkatárs, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem; hadműveleti főtiszt, Honvéd Vezérkar Szárazföldi Főcsoportfőnökség, Műszaki Főnökség; 1997 SFOR Magyar Műszaki Kontingens törzsfőnök (vezényléssel); törzsfőnök, 301. műszaki-mentő ezred; tudományos ösztöndíjas, Zrínyi Miklós Katonai Akadémia; 1

2 hallgató, Zrínyi Miklós Katonai Akadémia; hadműveleti tiszt, 301. műszaki-mentő ezred, 1. műszaki-mentő zászlóalj; századparancsnok, 301. műszaki-mentő ezred; szakaszparancsnok, 301. műszaki-mentő ezred. Oktatási tevékenység: A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia oktatási és oktatásszervezési munkájába TMB ösztöndíjasként kapcsolódtam be 1991-ben ban az addigi óraadó külföldi vezénylése miatt átvettem a Hadiútépítés tantárgy oktatását, tananyagfejlesztését és ebből a témából írtam első jegyzetemet. Több cikkben is foglalkoztam a műszaki csapatok történetével, melyek összegzését jelentette a következő, hadtörténeti kérdésekkel foglalkozó jegyzetrész ban kerültem vissza a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre tudományos főmunkatársi beosztásba, és azonnal bekapcsolódtam az oktatásba. A doktori képzés jegyzet apparátusának bővítésére ekkor írtam a Katasztrófák elleni védekezés jegyzetet. Oktatóként hozzákezdtem a missziós tapasztalatok rendszerezett átadásához a doktori képzésben és a levelező oktatásban. További missziós feladataim befejezése után újabb jegyzetekben, illetve jegyzetfejezetekben dolgoztam fel a nemzetközi környezetben szerzett ismereteimet. Ebben az időszakban összesen 7 egyetemi jegyzet elkészítésében vettem részt (részletesen: A tananyagfejlesztés területén a civil-katonai együttműködés és a béketámogató műveletek műszaki támogatása az a két terület, amelyeken eredményeket értem el. Mindkét témában személyes tapasztalataimra és kutatásaimra alapozva az elsők között kezdtem publikálni és az oktatásban megjeleníteni a friss ismereteket. Mára a tárgyak a képzés valamennyi szintjén és formájában helyet kaptak a képzési tematikában. A doktori képzésben több tudományszakon hirdetek témát és oktatok. Fontosabb tárgyaim a következők: A katonai műveletek harci támogatása. Szárazföldi műveleti tanszék. (MSc képzés) Műszaki mentés. Műszaki és katasztrófavédelmi tanszék. (MSc képzés) A klímaváltozás hatása a műszaki támogatás feladataira. A katonai műveletek harctámogatásának elmélete tudományszak. (doktori képzés) Árvízvédelmi ismeretek. Vegyi és Katasztrófavédelmi Intézet (egyetemi alapés kiegészítő képzés) Közművédelem. Vegyi és Katasztrófavédelmi Intézet (egyetemi alap- és kiegészítő képzés) Műszaki védelem. Vegyi és Katasztrófavédelmi Intézet (egyetemi alap- és kiegészítő képzés) Békeműveletek. Biztonság és védelempolitikai tanszék (egyetemi alap- és kiegészítő képzés) A civil-katonai együttműködés elmélete és gyakorlata. A szárazföldi csapatok műveleteinek elmélete tudományszak (doktori képzés, felsővezetőkéző (vezérkari) tanfolyam). 2

3 1998- A civil-katonai kapcsolatok, mint intézmény helye, szerepe a fegyveres küzdelemben. A hadtudomány általános elmélete tudományszak. (doktori képzés) Infrastrukturális műszaki feladatok. A katonai műveletek harctámogatásának elmélete tudományszak (doktori képzés) A békefenntartó műveletek műszaki támogatása. A katonai műveletek harctámogatásának elmélete tudományszak. (doktori képzés) A terrorizmus elleni harc műszaki támogatása. A katonai műveletek harctámogatásának elmélete tudományszak (doktori képzés) A katasztrófák elleni védekezés műszaki támogatása. A katonai műveletek harctámogatásának elmélete tudományszak (doktori képzés). Oktató munkám kevésbé látványos, de nagyon fontos elemének tartom a szakdolgozatok és diplomamunkák témavezetését. Különösen intenzívvé vált számomra ez a munka az utóbbi néhány évben azzal, hogy a béketámogatás előtérbe kerülésével, az ilyen jellegű munkák száma megnőtt. 28 esetben vezettem hallgatót ezen a területen, elsősorban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, de kaptam ilyen jellegű felkérést Gyuláról és a Saint Cyr-ből (Franciaország) is. A Tudományos Diákköri tevékenység támogatását, a kiemelkedő hallgatókkal való foglalkozást alapvető oktatói feladatnak tartom. Három alkalommal szekcióelnökként, 27 esetben bírálóként, 6 esetben témavezetőként vettem részt ebben a munkában. Hallgatóim 9 alkalommal értek el helyezést, illetve kaptak különdíjat: Zeher Orsolya: A Tisza zászlóalj (2005) intézményi III. díj Rácz Réka: Az átalakuló Magyar Honvédség lehetőségei a katasztrófák elleni védekezésben, különös tekintettel a klímaváltozásra és az árvédekezésre (2007) intézményi II. díj; XXIX. OTDK II. díj. Rácz Réka: A klímavédelem oktatásának aktualitása, szükségessége a ZMNE védelmi igazgatási szak katasztrófavédelmi szakirányán (2007) különdíj. Harján Stefánia: ENSZ keretén belül nyújtott nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás és hazánk rendszerben való elhelyezkedése (2007) különdíj; XXIX. OTDK VI. díj. Orosz Csaba: A tűzoltóság és a honvédség árvízvédekezési lehetőségeinek összehasonlítása (2007) II. díj. Takács Diána: Humanitárius segítségnyújtás Mianmarban. Tények-tapasztalatokélmények. (2008) intézményi I. díj; XXIX. OTDK I. díj. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy második éve veszek részt az általános iskolákban rendezett Tudományos Diákköri mozgalom szervezésében, megyei bírálóbizottsági elnökként. A doktori (PhD) képzésben az oktatás mellett, témavezetőként is részt veszek. Eddig négy hallgatóm védett sikerrel: Bartha Tibor: A nem halálos fegyverek és alkalmazásuk lehetőségei a Magyar Honvédség egyes nem háborús katonai műveleteiben (2007) Boda József: A rendvédelmi békefenntartás kialakulása, fejlődése, helye és szerepe a XXI. században (2007) Gelsei András: A NATO-Ukrajna kapcsolatok fejlődése, perspektívái (2007) 3

4 Boldizsár Gábor: A békeműveletekben való részvétel hatása a Magyar Honvédségre (2009 eredményes védés) Műhelyteremtő munkaként értékelem azt, hogy a doktori (PhD) képzésben hallgatóim azokon a területeken végzik kutatásaikat, amelyek alapjainak lerakásban én is részt vettem. Fontosnak tartom azt is, hogy a vezetésemmel dolgozó munkacsoportok változó összetételben, elsősorban doktoranduszok és doktorjelöltek részvételével több eredményes pályázaton vettek részt: 2005 A civil-katonai együttműködés lehetőségei a nemzetközi feladatokban részt vevő magyar katonák biztonságának növelésében.(zsoldos Katalin-Bartha Tibor-Padányi József) 2005 A Magyar Honvédség lehetőségei a terrorizmus elleni harcban, különös tekintettel néhány sajátosságra.(galgóczi István-Padányi József) 2005 A többrendeltetésű műszaki katonák felkészítése a nemzetközi katonai műveletekre felajánlott erőknél. (Varga István-Padányi József) A jövőre vonatkozó oktatási és oktatásfejlesztési elképzeléseim azokon az eredményeken alapulnak, amelyeket eddig ismertettem. Tovább szeretném folytatni a béketámogató műveletek sajátosságainak kutatását, az aktuális nemzetközi műveletek tapasztalatainak feldolgozását és mielőbbi beépítését az oktatásba. Megkezdett kutatásaimra alapozva egy olyan új terület tematikájának kidolgozását is megcéloztam, amely az éghajlatváltozás hatását vizsgálja a katonai erő alkalmazására. Tudományos-közéleti tevékenység: MTA Hadtudományi Bizottság elnökhelyettes; EU7 Programme Committee Security nemzeti szakértő és a tanács tagja; MTA Hadtudományi Bizottság tagja; MTA köztestületi tag; Magyar Hadtudományi Társaság alelnöke; Kiss Károly Hadtudományi Klub tagja; Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának tagja; Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjasok társaságának tagja; a Hadtudományi Szemle szerkesztőbizottságának tagja, rovatvezető a Hadtudomány folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke; az Academic and Applied Research in Military Science időszaki kiadvány szerkesztőbizottságának tagja; a Műszaki Katonai Közlöny szerkesztőbizottságának tagja; a Polgári Védelmi Szemle szerkesztőbizottságának tagja; 4

5 2007- a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Doktori Tanács tagja; a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Habilitációs Bizottság tagja; a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Doktori Tanács titkára; a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Habilitációs Bizottság titkára. Tudományos tevékenységem egyik fontos területe a tudományos utánpótlás nevelése, azaz a habilitációs eljárásokban való részvétel és a doktori (PhD) képzés. Eddig négy hallgatóm (ebből egy eredményes védés után, de avatás előtt áll) védett eredményesen, megszerezve a doktori (PhD) fokozatot. MTA doktori eljárásban bírálóként egy, Habilitációs Szakértő Bizottság elnökeként egy, tagjaként kettő esetben vettem részt eljárásban. Jelenleg négy doktorandusz és két doktorjelölt munkáját irányítom. Doktori (PhD) értekezés bírálója 17 esetben voltam, míg bizottsági tagként 15 esetben vettem részt eljárásban. Továbbra is kiemelt feladatomnak tartom, hogy folytatva az eddigi gyakorlatot nemzetközi kapcsolataim felhasználásával lehetőséget teremtsek a fiatal kutatóknak a külföldön való publikálásra önállóan, vagy társszerzőként. A doktoranduszokkal és egyetemi hallgatókkal társszerzőként írt publikációim száma 10, ebből 4 külföldön jelent meg. Ezen túlmenően 6 kutatási jelentésben végeztem közös munkát hallgatóimmal. Tudományos elismerések: 2008 Zrínyi Miklós díj (Szigetvár önkormányzatától) 2007 Magyar Hadtudományi Társaság Tanárky díj 2006 MTA Bolyai-plakett; 2002 Bolyai János ösztöndíj; 2002 Széchenyi István ösztöndíj; 1998 Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj; 1991 Pro Scientia aranyérem; 1991 Országos Tudományos Diákköri Konferencián a Magyar Hadtudományi Társaság elnökének különdíja; 1991 Országos Tudományos Diákköri Konferencián szekció különdíj; 1991 Országos Tudományos Diákköri Konferencián szekció első díj. Szakmai elismerések: 2008 Védelmi Igazgatásért Emlékérem arany fokozat 2007 Szolgálati Érdemjel arany fokozat 2006 Árvízvédelemért Szolgálati Jel 2003 Szolgálati Érdemjel arany fokozat 2000 Békefenntartásért Szolgálati Jel 2000 Békefenntartásért Szolgálati Jel 2000 Békefenntartásért Szolgálati Jel 1999 NATO Békefenntartói Érdemérem 1998 NATO Békefenntartói Érdemérem 5

6 1997 NATO Békefenntartói Érdemérem 1996 I. osztályú Szolgálati Jel 1989 Haza Szolgálatáért Érdemérem ezüst fokozat 1983 Haza Szolgálatáért Érdemérem bronz fokozat Szakmai munkám elismerésének tekintem azt is, hogy 1997-ben megbíztak az SFOR Magyar Műszaki Kontingens törzsfőnöki, 1998-ban parancsnokhelyettesi feladataival, majd 1999-ben hat hónapig vezethettem az SFOR műszaki csapatait. Olyan feladatok megoldásának részese lehettem, mint a mosztári Öreg-híd köveinek kiemelése, az államfői találkozó biztosítása Szarajevóban, vagy a horvát-szerb közös üzemeltetésű pontonhíd működtetése a Száván. Szakmai elismerésnek tartom azt is, hogy 2004-ben egy évre megbíztak a 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár parancsnokhelyettesi feladatainak ellátásával. Pályám során három alkalommal léptettek elő soron kívül. Szakmai és tudományos szempontból is fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy évekig képviselhettem hazánkat a NATO országok műszaki képviselőinek (műszaki iskolák parancsnokai, műszaki főnökök) éves tanácskozásán, ahol többször kifejthettem álláspontomat a NATO műszaki szabályozók és elvek kidolgozásával, a békefenntartó műveletek műszaki támogatásának hasznosítható tapasztalataival kapcsolatban. Tudományos pályázatok eredményei: 2006 ÖLTP tudományos pályázat első díj (társszerzővel); 2003 Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar J 5 főnök pályázatán első díj; 1996 Magyar Hadtudományi Társaság műszaki szakosztály pályázatán első díj; 1995 Magyar Honvédség műszaki főnök pályázatán első díj; 1993 Magyar Hadtudományi Társaság műszaki szakosztály pályázatán első díj; 1993 Magyar Hadtudományi Társaság hadművészeti szakosztály pályázatán második díj; 1993 Magyar Hadtudományi Társaság hadtörténeti szakosztály pályázatán harmadik díj. Eredményes alapítványi és egyéb pályázatok: 2005 A civil-katonai együttműködés lehetőségei a nemzetközi feladatokban részt vevő magyar katonák biztonságának növelésében A Magyar Honvédség lehetőségei a terrorizmus elleni harcban, különös tekintettel néhány sajátosságra A többrendeltetésű műszaki katonák felkészítése a nemzetközi katonai műveletekre felajánlott erőknél. 6

7 2004 A XXI. század Magyar Honvédségének lehetőségei a terrorizmus elleni harcban. Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások (A/0086/2004) A Magyar Műszaki Kontingens munkáiról készült felvételek digitális feldolgozása. Készült a Pintér Művek, a Somos Alapítvány, a Civil Katonai Együttműködési Központ, a HVK Hadtudományi Alapítvány, a Zrínyi Hadtudományi Alapítvány és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem támogatásával A polgári-katonai együttműködés a békefenntartó műveletekben. Honvéd Vezérkar hadműveleti csoportfőnök pályázata Hogyan tovább műszakiak? (a műszaki támogatás elvi és gyakorlati kérdései ma és holnap). Magyar Honvédség Tudományszervező Tanács hadtudományi pályázata Újszerű eszközök és eljárások a békefenntartó erők műszaki támogatásában. Magyar Honvédség Tudományszervező Tanács pályázata A harc-hadművelet és a békefenntartó műveletek műszaki támogatásának összehasonlító elemzése. Honvédelmi Minisztérium Oktatási és Tudományszervező Főosztály pályázata Békefenntartó kötelék műszaki törzsének önértékelése és annak általánosítható tapasztalatai. Honvéd Vezérkar Tudományszervező Osztály Millenniumi pályázata Műszaki szakkifejezés gyűjtemény. Honvéd Vezérkar Tudományszervező Osztály Millenniumi pályázata Békefenntartó műveletek műszaki támogatása. Pro Renovanda Cultura Hungariae T.O. 1999/ A béketeremtő és humanitárius tevékenységben való magyar részvétel tapasztalatai az SFOR misszió tükrében. Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások A. 1366/VII A Magyar Műszaki Kontingens első hat hónapja az SFOR kötelékében. Pro Scientia Alapítvány PSA 97/ A katasztrófaelhárítás biztonságpolitikai összefüggései. Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások (Pataki Tokai Kiss Padányi) Akna adattár számítógépes létrehozása. Pro Renovanda Cultura Hungariae 1996/ A katasztrófakezelés elméleti és gyakorlati kérdései. Pro Renovanda Cultura Hungariae 40/94/TUD Kísérleti robbantások. Pro Renovanda Cultura Hungariae 18/92/V. Tudományszervezőként és kutatóként 28 konferencia és tudományos rendezvény előkészítésében és lebonyolításában vettem részt itthon és külföldön. A szakmai szempontból fontosabbak a következők: Nové jevy v aliancním zabezpecení obrany Brno,

8 Terrorizmus konferencia Budapest, 2005, 2006, 2007 Force Protection Brno, 2005 A nemzetközi katonai műveletek műszaki támogatásának tapasztalatai konferencia Budapest, 2005 A magyar honvédség részvétele a békefenntartásban Székesfehérvár, 2004 A mozgásszabadság műszaki támogatása a békefenntartó műveletek során Budapest, 2004 A műszaki támogatás időszerű kérdései konferencia Budapest, 2003 Békefenntartás, béketámogatás konferencia Siófok, 2003 MILEXPO 2003 Szlovénia, 2003 Nemzetközi aknakonferencia Budapest, 2002 Szóharmonizációs konferencia Budapest, 2001 Tisza 95 árvízi gyakorlat Szeged, 1995 CATE 93 nemzetközi konferencia Brno, 1993 Szakmai elismertség és habitus: Idegen nyelvi előadó képességemet és habitusomat a Habilitációs Bizottság 2000-ben a habilitáció megítélésével ismerte el. Idegen nyelvű publikációim száma 29 (részletesen az MTA Köztestületi Publikációs Adattárban: melyekből 18 egyszerzős. Az elmúlt években egyrészt a NATO csatlakozás előkészítése során végzett szakmai munkám, másrészt az SFOR műszaki főnökeként végzett feladatok miatt széleskörű nemzetközi kapcsolatot építettem ki. Ennek köszönhetően a következő tanfolyamokra, gyakorlatokra és rendezvényekre kaptam meghívást, illetve vezényeltek ki: Constant Makefast 2004 nemzetközi szakmai konferencia Brno, 2004 NATO országok műszaki iskoláinak parancsnoki értekezlete Brno, 2004 Constant Makefast 2003 nemzetközi szakmai konferencia Kingstone, 2003 NATO országok műszaki iskoláinak parancsnoki értekezlete Kingstone, 2003 Oktatási konferencia London, 2002 Constant Makefast 2002 nemzetközi szakmai konferencia Amszterdam, 2002 NATO országok műszaki iskoláinak parancsnoki értekezlete Amszterdam, 2002 Constant Makefast 2001 nemzetközi szakmai konferencia Anger, 2001 NATO országok műszaki iskoláinak parancsnoki értekezlete Anger, 2001 Oktatási konferencia Róma, 2001 Constant Makefast 1998 nemzetközi szakmai konferencia Németország, 1998 Operation Clipeus Róma, 1998 Cooperative Lantern Németország, 1998 Engineer 98 Szlovákia,

9 Mine Clearence Workshop Belgium, 1998 Műszaki zászlóaljparancsnoki tanfolyam München, 1996 Nemzetközi törzstiszti tanfolyam Delft, 1996 Guaedex 96 USA, nd Explosive Ordnance Disposal Workshop Belgium, 1995 Explosive Ordnance Disposal Working Party Belgium, 1995 Részt vettem a terrorizmus elleni harc elméleti alapjainak kidolgozásában a NATO RTO egyik munkacsoportjának (SAS 049) tagjaként, 2002-ben től a Honvédelmi Minisztérium egyetértésével és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal felkérésére az EU7 Programme Committee Security nemzeti szakértője és a tanács tagja vagyok. Mint az egyetem intézményfejlesztési programvezetője 2002-ben és 2006-ban is közreműködtem az Intézményfejlesztési Terv kidolgozásában. Egyrészt összehangoltam a kidolgozást, másrészt a tudományos és kutatási fejlesztések egyik kidolgozója voltam ben megbíztak az egyetem akkreditációs felkészülésének irányításával. Egyik kidolgozója voltam annak a nemzetközi pályázatnak, amelyben a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, a Fővárosi Vízművek, a Nemzetvédelmi Egyetem és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vett részt. Területem a szükség vízellátás eszközrendszerének vizsgálata és alkalmazása volt, nagyvárost ért katasztrófa esetén. Budapest, május 14. Padányi József 9

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Németh András. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Németh András. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar NÉV: Németh András SZÜLETÉSI IDŐ: 1979 MUNKAHELY: BEOSZTÁS: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető Intézet Informatikai és Elektronikai Hadviselés Tanszék

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintű felsőoktatási tevékenység: 1982-ben végeztem a KLKF-n, ahol polgári képesítésként testnevelő

Részletesebben

Munk Sándor tudományos önéletrajza

Munk Sándor tudományos önéletrajza Munk Sándor tudományos önéletrajza Születési hely, idő Elérhetőség Budapest, 1949. november 10. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar, Informatikai tanszék 1101 BUDAPEST,

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. JAKAB László jakab.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1950. 03. 21. Neme férfi Szakmai tapasztalat Időtartam

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Europass Önéletrajz. Személyi adatok DR. SZILÁGYI TIVADAR. Vezetéknév / Utónév(ek)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Europass Önéletrajz. Személyi adatok DR. SZILÁGYI TIVADAR. Vezetéknév / Utónév(ek) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Jobb a helyes, bár pontatlanul jelölt, mint a pontosan kitűzött, de téves utat követni. (Samuelson) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) DR. SZILÁGYI TIVADAR

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI 1. A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak

Részletesebben

RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2012. FEBRUÁR 23.) 1. Személyi adatok Név: Berek Lajos Születési idő: 1949.09.29.

RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2012. FEBRUÁR 23.) 1. Személyi adatok Név: Berek Lajos Születési idő: 1949.09.29. RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2012. FEBRUÁR 23.) 1. Személyi adatok Név: Berek Lajos Születési idő: 1949.09.29. 2. Végzettség, tudomanyos fokozat és címek, egyetemi tanári kinevezés, nyelvismeret Végzettség:

Részletesebben

2005 A civil-katonai együttműködés lehetőségei a nemzetközi feladatokban részt vevő magyar katonák biztonságának növelésében. Stratégiai kutatások

2005 A civil-katonai együttműködés lehetőségei a nemzetközi feladatokban részt vevő magyar katonák biztonságának növelésében. Stratégiai kutatások SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (PADÁNYI JÓZSEF, egyetemi tanár, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintű felsőoktatási tevékenység: 1981-ben végeztem a KLKF-n, ahol polgári képesítésként építőgépész

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1948. 10. 01. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása Melléklet a /2007. (..) HM rendelethez A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Az államtitkár közvetlen irányítása alatt működő

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

Környezeti problémák a Kárpát-medencében II. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, KATONAI BIZTONSÁG ÉS A KATONÁK BIZTONSÁGA

Környezeti problémák a Kárpát-medencében II. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, KATONAI BIZTONSÁG ÉS A KATONÁK BIZTONSÁGA Környezei problémák a Kárpá-medencében II. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, KATONAI BIZTONSÁG ÉS A KATONÁK BIZTONSÁGA TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0001 Kriikus infrasrukúra védelmi kuaások padanyi.jozsef@uni-nke.hu 2012

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

Dr. SZABÓ TIBOR alezredes

Dr. SZABÓ TIBOR alezredes Dr. SZABÓ TIBOR alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 505 1943, Szolg.: +36 30 6867471 HM vezetékes: 02 29137 Vezetékes fax: HM fax: e-mail: szabo.tibor@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve

A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Szűcs Endre alezredes A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve című doktori

Részletesebben

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban Szerzői ismertető NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Gorda Éva A magyar haditudósítás az első és második világháborúban című doktori (PhD) értekezéséhez Témavezető: Dr. Szabó József

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések:

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Molnár Kolos Születési idő: Budapest, 1985.06.24. Anyja neve: Orbán Olga Terézia Lakcím: 1151. Budapest, Bem utca 33. Telefon: +3620/213-6462 E-mail: molnar@pt.bme.hu

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Telefonszám(ok) Vezetékes: Mobil: Fax(ok) E-mail(ek) bolgar. judit@uni-nke.hu Állampolgárság

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetés ERDÉLYI LAJOS dandártábornoknak, a Honvéd Vezérkar, volt Személyzeti csoportfőnökének

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA Dr. Csery-Szücs Péter nyá. mk. alezredes A humán tudományok szerepe és jelentősége a katonai felsőoktatásban, különös tekintettel

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

Dátum 1980-1983 Szervezet neve, címe Szolnoki Mezőgép Vállalt Beosztás CNC programozó- és gépkezelő, üzletkötő ( kooperátor) Főbb tevékenységek és

Dátum 1980-1983 Szervezet neve, címe Szolnoki Mezőgép Vállalt Beosztás CNC programozó- és gépkezelő, üzletkötő ( kooperátor) Főbb tevékenységek és Europass Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név Dr. Hegedűs Henrik alezredes PhD Cím 5000 Szolnok Lovas István út 18. 2/12 Telefon 30-515-53-43 E-mail hegedus.henrik4@chello.hu Állampolgárság Magyar Születési

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy:

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Farkas Tibor főhadnagy: A válságreagáló műveletek vezetését és irányítását támogató híradó- és informatikai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. NÉV: TOMOLYA János. SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Miskolc, 1960. április 23.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. NÉV: TOMOLYA János. SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Miskolc, 1960. április 23. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ NÉV: TOMOLYA János SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Miskolc, 1960. április 23. CSALÁDI ÁLLAPOT: Nős, két gyerek: Tamás (1982.) és Beatrix (1993.) HADERŐNEM/FEGYVERNEM JELENLEGI BEOSZTÁS Mérnök ezredes

Részletesebben

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a Zsűri döntése alapján 1. Biztonságpolitika tagozatban: I Rajnai

Részletesebben

PAPP GYULA nyá. ezredes. A Magyar Honvédség békefenntartó műveletekre kijelölt alegységeinek felkészítése

PAPP GYULA nyá. ezredes. A Magyar Honvédség békefenntartó műveletekre kijelölt alegységeinek felkészítése ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács PAPP GYULA nyá. ezredes A Magyar Honvédség békefenntartó műveletekre kijelölt alegységeinek felkészítése Című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

Juhász József alezredes AZ ALKALMI HARCI KÖTELÉKEK HELYE, SZEREPE, TEVÉKENYSÉGE FEDEZŐBIZTOSÍTÓ ERŐKÉNT

Juhász József alezredes AZ ALKALMI HARCI KÖTELÉKEK HELYE, SZEREPE, TEVÉKENYSÉGE FEDEZŐBIZTOSÍTÓ ERŐKÉNT ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Juhász József alezredes AZ ALKALMI HARCI KÖTELÉKEK HELYE, SZEREPE, TEVÉKENYSÉGE FEDEZŐBIZTOSÍTÓ ERŐKÉNT című doktori (PhD) értekezésének

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar DR. KÁTAI-URBÁN LAJOS tű. alezredes egyetemi docens MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Balatonalmádi, 2015. május 27. - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ TANULMÁNYOK, SZAKMAI VÉGZETTSÉG. MTA doktora A természeti és civilizációs katasztrófák paradigmatikus elmélete (2008)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ TANULMÁNYOK, SZAKMAI VÉGZETTSÉG. MTA doktora A természeti és civilizációs katasztrófák paradigmatikus elmélete (2008) Név és utónév: Prof. Dr. Bukovics István DSc Születési hely és idő: Kispest, 1948. december 9. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Munkahely: NKE Közigazgatás-tudományi Kar, Közszervezési és Szakigazgatási Intézet Beosztás:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. ( Dr. Gyarmati János, egyetemi docens, 2010.)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. ( Dr. Gyarmati János, egyetemi docens, 2010.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ( Dr. Gyarmati János, egyetemi docens, 2010.) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintű felsőoktatási tevékenység: A Debreceni Orvostudományi Egyetemen kezdtem oktatói pályámat 1972-ben.

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren (témavezető: Dr. Pohl Árpád) 2) Az Afganisztánban

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Komjáthy László. Fax(ok) E-mail(ek) komjathy.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Komjáthy László. Fax(ok) E-mail(ek) komjathy.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. Komjáthy László komjathy.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1959.12.30. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dísztermében 2013. december 12-én a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. őszi Intézményi

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

J E G Y ZŐ K Ö NYV. Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2009. június 18-án tartott üléséről

J E G Y ZŐ K Ö NYV. Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2009. június 18-án tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottság J E G Y ZŐ K Ö NYV Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2009. június 18-án tartott üléséről Az MTA IX. Osztály

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

J A V A S L A T EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE. E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére

J A V A S L A T EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE. E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére A Villamosmérnöki és Informatikai Kar meghírdetett i állásaira az alábbi

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Révai Miklós Gimnázium Gyır. 1984-1990 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Budapest. 1990-1994 Magyar Honvédség 6 sz.

ÖNÉLETRAJZ. Révai Miklós Gimnázium Gyır. 1984-1990 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Budapest. 1990-1994 Magyar Honvédség 6 sz. 1 ÖNÉLETRAJZ Név: Rendfokozat: Dr.Pellek Sándor hivatásos állományú orvos alezredes Születési idı: 1964.10.05.. Állampolgárság: Lakcím: E-mail: Születési hely: Magyar Gyır-Ménfıcsanak. Szellı u.2/e. pellekdoktor@freemail.hu

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Dr. Czuprák Ottó E-mail Czuprak.Otto@uni-nke.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1951. 0. 10. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon

Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon 2013. március 25. A katonai felsőfokú vezetőképző tanfolyam túlnyomó többségükben ezredesi rendfokozatot viselő

Részletesebben

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, 2010. július - n Budapest, 2010. július - n.............................. Dr. Lakatos László

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól

TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól -1- TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól Prof. Em. SOLYMOSI JÓZSEF ny. mk. ezredes az IBTT elnöke BM OKF Energetikai szakmai nap Budapest 2014. március

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 247/2008

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 247/2008 MAGYARY ZOLTÁN FELSŐOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. postacím: 1461 Budapest, Pf.: 391. A kuratórium titkára: Galamb Veronika referens: Czinkos Tímea telefon: 30/755-0488

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Városmajor út 30/F/8, 5000 Szolnok (Magyarország) +36 56424267 02437990 +36305851718 bekesi.bertold@gmail.com

Városmajor út 30/F/8, 5000 Szolnok (Magyarország) +36 56424267 02437990 +36305851718 bekesi.bertold@gmail.com Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Dr. Békési Bertold Városmajor út 30/F/8, 5000 Szolnok (Magyarország) +36 56424267 02437990 +36305851718 bekesi.bertold@gmail.com Neme Férfi Születési dátum 1969. május 16. Állampolgárság

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TI SZT ELT HALLGATÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlása kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

Szakmai beszámoló a MAGISZ 2011. évi tevékenységéről (Az elnökség beszámolója) Dr. Herdon Miklós elnök. 2012.04.20. MAGISZ Közgyűlés 1

Szakmai beszámoló a MAGISZ 2011. évi tevékenységéről (Az elnökség beszámolója) Dr. Herdon Miklós elnök. 2012.04.20. MAGISZ Közgyűlés 1 Szakmai beszámoló a MAGISZ 2011. évi tevékenységéről (Az elnökség beszámolója) Dr. Herdon Miklós elnök 2012.04.20. MAGISZ Közgyűlés 1 Tartalom A.) Közgyűlés B.) Elnökségi ülések C.) Rendezvények C1.) Agrárinformatikai

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA. 2014. november 26. HELYE:

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA. 2014. november 26. HELYE: M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA 2014. november 26. HELYE: MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ előadóterem BUDAPEST, XIII. RÓBERT KÁROLY KRT.

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén. 2011.09.29. Gödöllő

Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén. 2011.09.29. Gödöllő Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén 2011.09.29. Gödöllő A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0011

Részletesebben

Hadtáp és Pénzügyi Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren 2) Az Afganisztánban szolgálatot teljesítő magyar kontingensek logisztikai szakállománya felkészítésének

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Kovács László mk. őrnagy, egyetemi docens, 2004. szeptember 01-2009. augusztus 31.)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Kovács László mk. őrnagy, egyetemi docens, 2004. szeptember 01-2009. augusztus 31.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Kovács László mk. őrnagy, egyetemi docens, 2004. szeptember 01-2009. augusztus 31.) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintű felsőoktatási tevékenység: 2002-óta vagyok oktató

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE 1 Dr. Jakab László Phd. alezredes Egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Repülőműszaki Intézet Sárkányhajtómű Tanszék A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM

Részletesebben

A NATO-TAGSÁG HATÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG SZÁRAZFÖLDI CSAPATAI MŰSZAKI TÁMOGATÁSÁNAK ELMÉLETÉRE ÉS GYAKORLATÁRA

A NATO-TAGSÁG HATÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG SZÁRAZFÖLDI CSAPATAI MŰSZAKI TÁMOGATÁSÁNAK ELMÉLETÉRE ÉS GYAKORLATÁRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA A NATO-TAGSÁG HATÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG SZÁRAZFÖLDI CSAPATAI MŰSZAKI TÁMOGATÁSÁNAK ELMÉLETÉRE ÉS GYAKORLATÁRA Padányi József BUDAPEST 2006 I. A KUTATÁSI FELADAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE Az Eszterházy Károly Főiskola minőségirányítási rendszerébe épül be a doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosítási

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE Belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról,

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

Valkó Orsolya PÁLYÁZATOK

Valkó Orsolya PÁLYÁZATOK Tudományos kommunikáció - 10. előadás Valkó Orsolya PÁLYÁZATOK Mire pályázhatunk? Állásra Kutatási projektre Ösztöndíjprogramra (Ph.D., posztdok) Külföldi/hazai tanulmányútra Konferencia részvételre Kis

Részletesebben