A május a természet bocsánatkérése a február miatt. (Bill Tammeus)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A május a természet bocsánatkérése a február miatt. (Bill Tammeus)"

Átírás

1 A május a természet bocsánatkérése a február miatt. (Bill Tammeus) Tartalomjegyzék Mészáros Sándorra emlékezünk 1 Sikerekben gazdag évet zárt az MVM Ovit Zrt. 2 Az Igazgatóság közleményei 3 Projektjeinkrôl 6 Rendezvények 13 Elismerések 14 Társadalmi felelôsségvállalás 16 Szervezeti hírek 19 Személyi hírek 21 Új belépôk 21 Az Integrált Rendszer hírei 22 Munkavédelmi hírek 23 Az MVM Csoport hírei 23 Nyugdíjasainkról 30 Sport 31 KulTÚRA 34 Mozaik 39 Lapzárta után 44 Kiadásért felelõs: Gopcsa Péter vezérigazgató Engedélyszám: III. ÛHB/83/1987 Felelõs szerkesztõ: Lengyel Enikõ Szerkesztõség, kiadóhivatal: 1158 Budapest, Körvasút sor 105. Példányszám: 550 Munkaszám: Felelõs vezetõ: Lengyel Enikô MVM OVIT Zrt. Házinyomda

2 Mészáros Sándorra emlékezünk Az MVM OVIT Zrt. munkavállalói mély megrendü léssel értesültek arról, hogy február 5-én reggel 4 óra után néhány perccel halálos munkabalesetet szenvedett Mészáros Sándor, az MVM OVIT Zrt. Dunaújvárosi mûvezetôségének villamoshálózat-karbantartó szakmunkása. A baleset felsôvezeték-szerelési munka végrehajtása közben Vác vasútállomáson történt. Mészáros Sándor 2005 szeptembere óta állt az MVM OVIT Zrt. alkalmazásában. A társaság munkavállalóit mélyen megrázta a tragikus baleset híre. Az MVM OVIT Zrt. az elhunyt kollégát saját halottjának tekintette. A temetésen Horváth Szabolcs távvezeték üzletigazgató búcsúzott az MVM OVIT Zrt. képviseletében elhunyt kollégánktól: Tisztelt Gyászolók! Tisztelt Mészáros Család, kedves Andrea! Tisztelt Kollégáim, gyászoló Barátaim! Mélyen megrendülve állok Mészáros Sándor kollégánk ravatalánál. A történtekrôl, a végzetes balesetrôl, amelyben kollégánk elhunyt, még mindig nagyon nehéz beszélni. Azért vagyok most itt, hogy elmondhassam Önöknek: az MVM OVIT Zrt. munkatársait mélyen megrázta a tragikus halálesetrôl érkezô hír. Szeretném kifejezni az egész társaság, az összes kolléga nevében részvétünket. Bizonyára tudják már, de úgy érzem, helye van annak, hogy itt újra elhangozzék: az MVM OVIT Zrt. Mészáros Sándor kollégánkat saját halottjának tekinti. Ezért búcsúzom tôle közelebbi kollégái, a Dunaújvárosi mûvezetôség, a Nyugat-magyarországi távvezeték-létesítési üzem, a Távvezeték üzletigazgatóság, a Hálózati Igazgatóság és az MVM OVIT Zrt. minden munkavállalója nevében. A munkabaleset, amely kollégánkat érte, és amelyben ô is, és az MVM OVIT Zrt. is vétlen volt, különösen tragikus körülmények között történt. Sándor munkavégzés közben, Vác va sútállomáson áramütés következtében égési sérüléseket szenvedett, majd 21 méter magasból lezuhanva halálos koponyasérülés ér te. A baleset körülményeit vizsgálják a hatóságok. Ezek a száraz, de nagyon súlyos tények, amelyek olyan megrázóak, megdöbbentôek voltak mindnyájunk számára, hogy fölöttük bizonyára nagyon nehéz lesz valaha is napirendre térni. Szeretném megosztani Önökkel, hogy kollégáimmal az elmúlt szerdán a Sándort ért baleset után pontosan egy héttel, ugyanabban az órában, amikor a szerencsétlenség történt, felkerestük a baleset helyszínét. Szerettünk volna a magunk módján búcsút venni társunktól, akit munkája végzése közben ért a halál. Közvetlen szerelôtársaival összegyûltünk a helyszínen, és az oszlopra, amelyrôl kollégánk lezuhant, emléktáblát helyeztünk el. Úgy éreztük akkor ott, hogy számunkra ez az elköszönés, a búcsúvétel egy fontos pillanata volt. Szerettük volna kifejezni ezzel a mozzanattal megbecsülésünket elhunyt kollégánk iránt. Ígéretet kaptunk arra, hogy ezt a táblát sohasem fogják onnan leszerelni; az emlékezés és a tiszteletadás helye marad a jövôben is. Tisztában vagyok vele, hogy igazi vigaszt ebben a pillanatban nem jelenthet, de el kell mondanom, hogy az MVM OVIT Zrt. lehetôségeihez mérten de minden rendelkezésére álló eszközzel, kiemelt erkölcsi és anyagi támogatást nyújt és fog nyújtani a családnak, Sándor kisfia 18 éves koráig rendszeres járadékban fog részesülni. Mindez persze a gyász óráit nem teszi könnyebbé most, de azt reméljük, mély együttérzésünket és szolidaritásunkat kifejezi a család számára. Tisztelt Gyászolók! Most már nem maradt más hátra, mint hogy az MVM OVIT Zrt. képviseletében fejet hajtsak Mészáros Sándor emléke elôtt. Kollégánk emlékét tisztelettel megôrizzük! Nyugodjék békében! 1

3 Sikerekben gazdag évet zárt az MVM OVIT Zrt. Kimagaslóan jó évet zárt az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. Az MVM Csoport társaságának egyre növekvô ismertsége és elismertsége tette lehetôvé, hogy 2013-ban a társaság 53 milliárd forintot meghaladó árbevételének közel 50%-a csoporton kívül megkötött szerzôdések teljesítésébôl származott. Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése elfogadta a társaság 2013-as üzleti évérôl készített éves beszámolóját, évi mérlegét és eredménykimutatását, valamint a évre vonatkozó üzletpolitikáját. Az OVIT lehetôségeihez mérten kiemelt anyagi és erkölcsi támogatást nyújtott és nyújt a családnak, így a társaság a temetési költségeket teljes egészében átvállalta, valamint Mészáros Sándor családja az MVM OVIT Zrt. kezdeményezésére az iparág nehéz helyzetbe került munkavállalóit támogató Egymásért-Együtt Alapítványtól azonnali segélyt kapott, a továbbiakban pedig az alapítvány havi rendszeres járadékot folyósít az elhunyt gyermekének 18 éves koráig. További segítségnyújtásként a balesetet szenvedett kollégánk hozzátartozói önsegélyezô pénztári, egészségpénztári és nyugdíjpénztári kifizetésekben is részesülnek, valamint megilleti ôket a veszélyes munkakörben foglalkoztatottak biztosítása és a haláleseti biztosítás után fizetendô összegek. Kommunikációs osztály A közgyûlés az MVM OVIT Zrt. Igazgatóságának beszámolója alapján, a felügyelôbizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentésének ismertében a társaság évi mérlegét és eredménykimutatását ezer forint mérlegfôösszeggel, illetôleg ezer forint adózott eredménnyel állapította meg. Az értékesítés nettó árbevétele a tavalyi évben minden eddiginél magasabb, 53 milliárd forintot meghaladó volt. A társaság a 2013-ban nyújtott kiváló teljesítményért az MVM Paksi Atomerômû Zrt. Kiemelt Szállító-díjában részesült. Az elismerés azt is mutatja, hogy az MVM OVIT Zrt. jegyzett, elismert és sikeres cég az atomerômûvi szolgáltatások nyújtása területén, ezért elfogadott stratégiai céljai alapján a 40%-os hazai beszállítói hányad meghatározó szereplôjeként joggal készülhet az új blokkok megvalósítása során a profiljába illeszkedô területeken vezetô szerepre. Ezzel összhangban Gopcsa Péter vezérigazgató a díj átvételével egy idôben bejelentette az MVM OVIT Zrt. szándékát a paksi atomerômû kapacitás-fenntartásához kapcsolódó gépész, villamos és irányítástechnikai vállalkozói klaszter létrehozására. Az MVM Csoport stratégiájához igazodó erôteljes piaci terjeszkedés eredményeként ban a társaság árbevételének közel 50%-a csoporton kívül megkötött szerzôdések teljesítésébôl származott, ezek jelentôs része vasúti felsôvezeték-szerelési és vontatási alállomásépítési munka kivitelezése volt. Mindezeken túl a társaság 2013-ban konzorciumi tagként, 2

4 közbeszerzési eljárás keretében elnyerte a magyar GSM-R hálózat kiépítésére vonatkozó pályázatot. A megvalósuló fejlesztés nagyban hozzájárul az európai vasúti forgalomirányítás fejlôdéséhez. Az elmúlt évben az MVM OVIT Zrt. további, kiemelten fontos szerzôdéses vállalásait is maradéktalanul teljesítette, így például elvégezte másik nagy megrendelôje, a MAVIR ZRt. részére a Debrecen Józsa 400 kv-os alállomás létesítését. A rendszerirányító további megbízatásai mellett a két társaság között fennálló rendelkezésre állási szerzôdés alapján a márciusi kelet-magyarországi viharkárok okozta hálózati üzemzavar elhárítását az MVM OVIT Zrt. ügyeletes egységei azonnal megkezdték, majd rövid idôn belül sikerrel be is fejezték. Hazai energetikai tevékenysége mellett a 2013-as évben az MVM OVIT Zrt. jelentôs külföldi projekteket nyert el és kivitelezett sikeresen. Elvégezte a svájci székhelyû Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) 66 kv-os alállomásainak korszerûsítését, az E.ON Netz GmbH minôsített beszállítójaként több mint 4000 tonna távvezetéki acélszerkezetet gyártott és szállított Németországba, valamint megkezdte egy 400 kv-os csehországi távvezeték rekonstrukciós munkáit. Csehországban további távvezetéki és alállomási fejlesztések várhatók a közeljövôben, a társaság az ehhez kapcsolódó tendereken elindult. Az üzletfejlesztési munka során a kormányközi vegyes bizottságok munkája keretében is támogatást kaptak MVM OVIT Zrt. elképzelései, így a társaság a közelmúltban a 2. Magyar Arab Üzleti Fórum résztvevôjeként írhatott alá szándéklevelet szaúd-arábiai partnerével közép- és nagyfeszültségû távvezeték-létesítési, földkábel-fektetési és alállomás-építési munkák jövôbeni megvalósításra. A társaság közel-keleti szerepvállalásának erôsítése érdekében számos üzleti kapcsolatfelvétel történt jordániai és kuvaiti cégekkel. Az MVM OVIT Zrt., az MVM Csoport tagja, Magyarország energetikai iparának legkiterjedtebb tevékenységi körû építô, szerelô és gyártó társasága. Több mint 60 éve végzi nagyfeszültségû távvezetékek és transzformátorállomások létesítését, karbantartását és fejlesztését, illetve szerzôdéses megállapodások alapján látja el a paksi atomerômû üzemeltetése során felmerülô villamos és irányítástechnikai, valamint gépész szerelô és karbantartó feladatokat. Mindemellett rendszeresen vállal létesítési, karbantartási, felújítási és fejlesztési feladatokat a hazai erômûvek, áramszolgáltatók, vasúttársaságok, továbbá ipari nagyfogyasztók és külföldi megrendelôk részére is. Budapest, április 3. MVM OVIT Zrt. Kommunikációs osztály Az Igazgatóság közleményei február 25-ei ülésén az Igazgatóság: Jóváhagyta a december 20-ai ülésérôl felvett jegyzôkönyvet; Jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetérôl, mûködését befolyásoló eseményekrôl; Megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a 101. sz. Kontrollingjelentésben foglaltakat; A évi munkaterve végrehajtásának értékelését tartalmazó írásos elôterjesztést megtárgyalta, és megállapította, hogy a testületi határozatok évi végrehajtása az írásbeli elôterjesztésben foglaltakkal egyezôen történt; Az írásbeli elôterjesztéssel egyezôen elfogadta a évi munkatervet; Megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette az MVM OVIT Zrt. vállalkozási projektek fedezetének bemutatása c. elôterjesztésben foglaltakat április 3-án 10 órára az MVM OVIT Zrt. évi rendes közgyûlését a következôk szerint összehívta: 1. Az MVM OVIT Zrt évi üzletpolitikai célkitûzései teljesítésének értékelése, beszámoló az uralmi szerzôdésben foglaltak teljesítésérôl. 2. A 2013-as üzleti év lezárása: a) A társaság beszámolója a 2013-as üzleti évrôl (az igazgatóság beszámolója, mérleg, eredménykimutatás, kiegészítô melléklet, üzleti jelentés) b) A felügyelôbizottság jelentése 3

5 c) A könyvvizsgáló jelentése d) A vezérigazgató évi prémiumfeladatai teljesítésének értékelése e) Az igazgatóság javaslata az eredmény felosztására f) A mérleg jóváhagyása g) Döntés a Gt (5) bekezdés szerint felmentvény megadásáról. 3. A társaság évi üzletpolitikája 4. A vezérigazgató évi alapbérének és prémiumfeladatainak meghatározása 5. A könyvvizsgáló visszahívása, megválasztása, évi díjazásának megállapítása 6. Igazgatósági és felügyelôbizottsági tagok évi díjazásának megállapítása A közgyûlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyûlés a meghívóban írt helyen április 10-én 10 órakor kerül megtartásra. Az ügyvezetés intézkedik a közgyûlési meghívó kézbesítése iránt. Megtárgyalta és jóváhagyta az MVM OVIT Zrt évi üzletpolitikai célkitûzései teljesítésének értékelése, beszámoló az Uralmi Szerzôdésben foglaltak teljesítésérôl c. elôterjesztést, melyet az alábbi határozati javaslattal terjeszt a közgyûlés elé elfogadásra: Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése megtárgyalta az MVM OVIT Zrt évi üzletpolitikai célkitûzései teljesítésének értékelésérôl szóló elôterjesztést, megállapította, hogy a Társaság évi üzletpolitikájával kapcsolatos elvárások a 12/2013. (IV.29.) sz. Közgyûlési Határozatban foglaltaknak és az idôközben elfogadott korrekcióknak megfelelôen teljesültek, ezért a közgyûlés az elôterjesztésben foglaltakat elfogadja. A közgyûlés tudomásul veszi az MVM OVIT Zrt. mint ellenôrzött társaság beszámolóját a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 61. (1) bekezdésében írtak alapján az uralmi szerzôdésben foglaltak teljesítésérôl. Megtárgyalta és jóváhagyta a társaság beszámolóját a 2013-as üzleti évrôl, melyet az alábbi határozati javaslattal terjeszt a közgyûlés elé elfogadásra: A közgyûlés az MVM OVIT Zrt as üzleti évérôl elôterjesztett éves beszámolót elfogadja. Megtárgyalta és jóváhagyta a vezérigazgató évi prémiumfeladatai teljesítésének értékelésérôl szóló elôterjesztést, melyet a közgyûlés elé terjesztett elfogadásra. Az igazgatóság javaslata az eredmény felosztására címû elôterjesztést megtárgyalta, jóváhagyta, melyet az alábbi határozati javaslattal terjeszt a közgyûlés elé elfogadásra: A társaság 2013-as üzleti évben keletkezett E Ft-os adózott eredménye osztalékként kifizetésre kerül. A társaság a meglévôeredménytartalékából E Ft összegben fejlesztési tartalékot képez. A mérleg jóváhagyása címû elôterjesztést megtárgyalta, jóváhagyta, melyet az alábbi határozati javaslattal terjeszt a Közgyûlés elé elfogadásra: A közgyûlés az igazgatóság beszámolója alapján, a felügyelôbizottság és a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében a részvénytársaság évi mérlegét és eredménykimutatását ezer forint, azaz huszonnyolcmilliárd-egyszázkilencmillió nyolcvankettôezer forint mérlegfôösszeggel és ezer Ft, azaz egymilliárd háromszáznyolcvanegymillió nyolcszázhétezer forint adózott eredménnyel és nulla forint mérleg szerinti eredménnyel állapítja meg. Megtárgyalta és jóváhagyta a Döntés a Gt (5) bekezdés szerint felmentvény megadásáról c. írásos elôterjesztést, melyet az alábbi határozati javaslattal terjeszt a Közgyûlés elé elfogadásra: Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése az igazgatóság, a felügyelôbizottság és a könyvvizsgáló jelentése alapján úgy értékeli, hogy az MVM OVIT Zrt. Igazgatóságának tagjai évben munkájukat, az MVM OVIT Zrt. ügyvezetését a jogszabályoknak és az uralmi szerzôdésben foglaltaknak megfelelôen, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 60.. (4) bekezdés- 4

6 ében írtak szerint az elismert vállalatcsoport egésze üzleti érdekének elsôdlegességét szem elôtt tartva végezték, ezért az MVM OVIT Zrt. Igazgatóságának tagjai számára a évi IV. törvény 30. (5) bekezdése és az MVM OVIT Zrt. Alapszabálya 25. pontjának e.) alpontja szerinti felmentvényt megadja. Megtárgyalta és jóváhagyta a társaság évi üzletpolitikáját, melyet az alábbi határozati javaslattal terjeszt a Közgyûlés elé elfogadásra: A közgyûlés az MVM OVIT Zrt évi üzletpolitikáját a következô követelményekkel, célkitûzésekkel fogadja el: 1.) A társaság maradéktalanul hajtsa végre határidôre a MAVIR ZRt.-vel kötött átviteli hálózat karbantartására, fejlesztésére, felújítására vonatkozó szerzôdésekben foglaltakat. 2.) A társaság erômû-karbantartó tevékenysége során teljesítse az MVM társaságcsoport tagvállalataival kötött szerzôdésekben foglaltakat. 3.) Szerzôdéses kötelezettségei végrehajtása során legyen fokozott figyelemmel a balesetmentes munkavégzés körülményeinek biztosítására. A 2/2012. számú Vezérigazgatói körlevélben meghatározott mutatók ne haladják meg az alábbi értékeket: a. LTI: 3,7 LTI= b. WANO IS: 1,75 WANO IS= Baleseti táppénzes napok száma Ledolgozott millió munkaóra 100 Munkakieséssel járó munkabalesetek száma x Összes ledolgozott munkaóra 4.) Megfelelô jövedelmezôség és kockázati kitettség mellett növelje a társaság MVM Csoporton kívüli árbevételének volumenét, amely cél elérése érdekében alakítson ki a külsô piaci tevékenységét támogató kockázatelemzési és pénzügyi monitoring rendszert. 5.) Hajtsa végre az MVM Csoport stratégiájában a társaság részére megfogalmazott akciókat. 6.) Teljesítse a társaság a évi üzleti tervét, az abban foglalt tervezési feltételek figyelembevételével, az alábbiak szerint: a. az értékesítés nettó árbevétele érje el az M Ft-ot. b. adózás elôtti eredménye érje el a 1.210,6 M Ft-ot; c. a személyi jellegû ráfordítások értéke ne haladja meg a ,9 M Ft-ot d. a beruházások összege ne haladja meg a 1.025,8 M Ft-ot, kivéve, ha az a külsô piaci tevékenység növelése érdekében az MVM által elfogadott és jóváhagyott. 7.) A megalapozott garanciális igénybejelentések száma ne haladja meg a 10 (tíz) esetet 2014-ben. 8.) A személyi jellegû ráfordítás esetében az üzleti tervben rögzített kerettôl való eltérés legfeljebb az éves bér- és szociális megállapodás szerinti mértékben lehetséges, vagy abban az esetben, ha a társaság árbevétele magasabb, mint az üzleti tervben meghatározott és ehhez az árbevétel növekedés teljesítéséhez szükséges eltérés arányos és jóváhagyott. Az érvényes csoportszintû szabályzásnak megfelelôen hajtsa végre a évi csoportszintû bérmegállapodást. 9.) A társaság az MVM Csoport tagjaként maradéktalanul tegyen eleget az uralmi szerzôdésben és csoportszintû szabályzatokban foglalt kötelezettségeinek. Megtárgyalta és jóváhagyta a vezérigazgató évi alapbérének és prémiumfeladatainak meghatározása tárgyú elôterjesztést, melyet a közgyûlés elé terjesztett elfogadásra. Jóváhagyólag tudomásul vette Az üzletfolytonosság folyamati megközelítésben címû elôterjesztésben foglaltakat. Dr. Sidló Krisztina 5

7 Projektjeinkrôl AZ MVM OVIT ZRT. ELSÔ NAPELEMESERÔMÛ-ÉPÍTÉSI FELADATA december 6-a óta üzemszerûen termel az MVM OVIT Zrt. kivitelezésében elkészült fotovoltaikus háztartási méretû kiserômû. Az erômû a honvédségi létesítmény meglévô 0,4 kv-os hálózatára termel. A FISCHER rendszerû napelemtartó szerkezetet a terveknek megfelelôen helyben elkészített beton pontalapokra megfelelô pozicionálás után kellett rögzíteni. A tartószerkezetekre a napelempanelek és az inverterek telepítését, valamint a teljes DC és AC hálózat kiépítését, a rendszer üzembe helyezését a Kelet-magyarországi alállomás létesítési üzem dolgozói végezték. A pontos, szakszerû, határidôre történô, sikeres kivitelezést amelyet nem szokványos körülmények közepette végeztünk, nagyban segítette a kollégák pozitív hozzáállása, kitartása. A technológiai szerelés 6 munkanap alatt készült el 7 20 fô létszámmal. Laczkó Zsolt projektmenedzser Alállomás Üzletigazgatóság A SZÁLLÍTÁSI ÜZEM LEGJELENTÔSEBB PROJEKTJEI 2013 MÁSODIK FELÉBEN A földre telepített erômû az ELIOS Zrt. megrendelésére a HM Szolnoki Helikopter Bázisán épült meg. A kivitelezéshez szükséges fô anyagokat a megrendelô biztosította. A napelemes termelôberendezés DC oldali villamos teljesítménye 48 kwp, a rendszerengedéllyel rendelkezô SUNNY TRIPOWER (SMA) inverterek névleges AC oldali teljesítménye 3x15 kva. A fotovoltaikus kiserômû napelemei ET-Solar által gyártott, 235 W névleges teljesítményû polikristályos felépítésû, alumínium kerettel ellátott gyártmányok. A kivitelezett rendszer 204 db napelempanelbôl áll. A szeptember havi OVIT Híradóban jelent meg az elôzô cikkem a Szállítási üzem 2013 elsô félévi munkáinak összegzésérôl, amelyet ezúton szeretnék folytatni. Elôzô cikkemet úgy fejeztem be, hogy reméljük, sikeres lesz az év második fele is. Szerencsére ebben a reményemben nem csalatkoztam: alig tudtuk az általunk piaci körülmények között elnyert munkákat elvállalni, elvégezni. Most, hogy visszanéztem a naptáramat, hogy milyen munkáink is voltak, alig tudok válogatni közülük! Júniusban kezdôdött meg a TISZÁLL Kft.-vel kötött vállalkozási keretszerzôdésen belül 5 db ún. yankee cilinder (papírszárító henger) szállítása Tiszakécskérôl a paksi kikötôbe. Ennek a munkának a szerzôdéskötése még Kaló Tímea volt kolléganônk nevéhez kötôdik, aki most már a Vállalkozási beszerzési osztályon dolgozik. A papírszárító henger szállítási méretei: 9,65 méter hosszú, átmérôje: 5,62 méter, súlya pedig 116 tonna. Szükséges szállító jármû: Háromtengelyes vontató + héttengelyes tréler + 11 méteres kesszelbetét + hattengelyes tréler. Teljes hossz: 45 méter; ezt azért még elképzelni sem könnyû! 6

8 2014/1. A 130 kilométeres távolságot két éjszaka alatt tudtuk megtenni, mint a számokból is látszik, óránként nem túl sokat lehetett elôre haladni. Ennél a feladatnál nehéz volt kitalálni, hogyan lehet kivitelezni a szállítást. A konkrét kivitelezési idôszak kb. 5 6 hónapot ölelt át. Kollégáim, Fekete István és Juhász Tibor többször bejárták az útvonalat, rengetegszer egyeztettek a hatóságokkal, hogy hogyan is lehet elvinni a 5,8 méter szállítási magasságú, valamint 197,5 tonna (jármûvel együtt) össztömegû hengert közúton Paksig. Tuba Zoltán kollégám egyeztetett továbbá a paksi önkormányzattal, az ottani utak használhatóságával kapcsolatban; az atomerômû rendészetével, ô tervezte meg az emelési technológiát is, hogy hajóba tudjuk tenni az árut. A szállítási feladat bonyolultságát mi sem tükrözi jobban, mint az, hogy járulékos mellékköltségei (ezen a 130 km-en) elérik a 8 millió forintot. S hogy ez mi mindent foglal magába? Hidak statikai vizsgálatát, hidak alátámasztását, felsôvezetékek áramtalanítását, vasúti feszültségmentesítést, lámpák, táblák bontásait, rendôri kíséretet stb. Rengeteg mindent lehetne még írni arról, hogy például útszakaszokat is építettünk, de akkor a cikkem nem is szólna másról, csak errôl az egy feladatról. Most már, mivel begyakorlott feladat lett ez a szállítás, csak kéthetes elôkészület elôz meg egy-egy újabb alkalmat. Ami fontos, hogy olyannyira jól sikerültek a szállítások, hogy mind az 5 yankee cilindert elszállítottuk novemberig, és újabb szerzôdést kötöttünk további 6 db yankee cilinder szállítására! Júniusban a GE Hungary Kft. megbízásából szállítottunk két egység gázturbina-erômûvet Veresegyházról Antwerpenbe. Ez a szállítás azért volt érdekes, mert általában folyami kikötôig szoktuk megnyerni a fuvart, de most ebben az esetben egészen Antwerpenig szállítottunk, és a kamionok lerakodása, valamint a hajóból történôkirakodás is a mi feladatunk volt a tengeri kikötôben. Összesen 566 tonnát mozgattunk meg. Szerencsére a feladat ismételten jól sikerült, és a megrendelô teljes elégedettségére végeztük el ezt a feladatunkat is. E.ON megrendelésre fuvaroztunk egy 25 MVA típusú transzformátort Zágrábból a Siklósi alállomásra, és elvégeztük az alapra helyezését is. Iparkodnunk kellett a szállítással, mert a zágrábi gyár pont a nyári leállást tervezte. Azonban a horvát engedélyünk a szállítás tervezett napjai elôtt még nem volt kész, így eléggé izgultunk, hogy a szállítást meg tudjuk-e valósítani, s a megrendelônk által támasztott feltételeket tudjuk-e teljesíteni. De ismételten sikerült. Szerencsénk volt, hogy június 30-án a horvátok is csatlakoztak az Európai Unióhoz, így a vámkérdésekkel nem kellett vacakolni. A hatóságok korábban mindig kitaláltak valamit, és volt olyan, hogy nem engedték el a határról a szerelvényünket, hanem várakoznia kellett 1 2 napig. Augusztusban kiskunfélegyházi gépgyártási üzemünk megbízásából kellett 4 db, a pótvízelôkészítô rekonstrukciójához szükséges technológiai tartályt elszállítani Kiskunfélegyházáról a paksi atomerômûbe. A tartályok méretei: 8420 x 5340 x 5520 m; 10 t/darab. A nehézséget az okozta, hogy ebben az idôszakban több igen jelentôs szállítási megbízásunk is volt (a yankee cilinder szállítása, egy 131 tonnás transzformátorszállítás Paksról 7

9 Tápiószelére, gázturbinaegységek kitárolása stb.), és mivel a tartályok a Szállítási üzem jármûveire voltak megtervezve, nehezen találtunk megoldást az egyszerre megvalósítandó fuvarok kivitelezésére. Ez a szállítási feladat ugyanolyan bonyolult volt, mint a yankee cilinder fuvarozása, azzal a különbséggel, hogy ezeknek a tartályoknak nem a súlya okozott nehézséget, itt a feladat volt rendkívül összetett. A kivitelezhetôség mikéntjén, a feladat elvégzésén több hónapig dolgoztak a kollégáim. 13 szakfelügyeletet ellátó céget kellett bevonni az egyeztetésekbe, és ez nem bizonyult egyszerû feladatnak szeptemberében a Szállítási üzem megbízatásai történetében újabb mérföldkôhöz érkezett. Ebben a hónapban került sor a GE Hungary Kft. által gyártott TM2500 mobil erômû elszállítására Veresegyházról Szlovéniába, az ott található Koperi kikötôbe. Ezt a típusú mobil erômûvet szállítottuk korábban már többször is a Liszt Ferenc Repülôtérre, az olvasók is bizonyára jól emlékeznek rá ban több olyan feladatunk is volt, amelynek kivitelezését, a szállítás megtervezését több hónapos elôkészületi munka elôzött meg. Ez most sem történt másképp. A GE Hungary Kft. tavasszal kiírt egy olyan nemzetközi tendert, amelynek tárgya a TM2500 mobil gázturbina-erômûvek szállítása volt a gyártás helyszínétôl egészen a szlovéniai Koper kikötôig. Elvégzendô feladat: a 22 egységbôl álló szerkezetet amelynek legjelentôsebb darabja maga a mobil tréler: hossza: 20,5 méter; szélessége: 3,5 méter; magassága: 4,5 méter; súlya: 86 tonna eljuttatni kilenc jármûvel Veresegyházról Koperbe közúton, valamint a kikötôben a darabok lerakodása, vámokmányok ügyintézése; és az óceánjáró hajó megérkezésekor a darabok hajóba rakodása. Ahogyan jeleztem, a szerkezet jármû nélküli magassága 4,5 méter volt, de külföldön a szállíthatósági magasság jármûvel együtt is maximum 4,5 méter lehet, így ki kellett találni, milyen módon van lehetôség megoldani a szerelvény kiszállítását. Millner István szállítási üzemvezetô és Bednár Imre mûhelyfônök sokat dolgoztak a feladaton, míg végül megtervezték, és megfelelô dokumentációval alátámasztották a szállítás kivitelezhetôségét, és elfogadtatták a megrendelô amerikai szakértôivel. A tendert végül a Szállítási üzem nyerte meg több pályázóval szemben. Ez a szállítási megbízás olyan sikeres volt, hogy szeptembertôl december végéig hét egységet kellett leszállítani Koperbe úgy, hogy 8

10 ugyanezen tréler tudta a yankee cilinder szállítását is elvégezni. Így az év hátralévô részében egyik héten papírszárító hengert fuvaroztunk, a másik héten meg mobil erômûvet. Októberben, azalatt amíg én szabadságomat töltöttem, az irodában ôrültek háza és a káosz vette át az uralmat. IMISK nevezetû török partnercégünknek augusztusban kellett szállítanunk egyik napról a másikra vagyis ô ezt szerette volna egyegységnyi gázturbina-erômûvet Dunakeszirôl Constantába. Elég nehezen értettem már meg akkor is vele, hogy ez nem ennyire egyszerû feladat, nem könnyû darut, folyami hajót ilyen gyorsan a piacon találni. Ebbôl nem tanult, és mi sem az ô temperamentumából. Ugyanis szeptember utolsó hetében bejelentette, hogy ötegységnyi erômûvet akar elszállíttatni október elsô hetében Dunakeszirôl a romániai Constanta kikötôbe. A török ügyfelet nem érdekelte, hogy mennyi az elôkészületi idô, és hogy milyen belsô szabályozások vannak az OVIT-nál érvényben. A kollégák a fejük tetején álltak, hogy kivitelezhessék a szállítást, és a rövid határidôn belül induló tengerjáró hajót elérjék Constantába. Öt komplett egység: 238 ládából/bokszokból állt. Legnagyobb darabjai: 3 db 7,7 x 4,1 x 3,25 m; 78 tonna; illetve 6 db 12 x 5 x 4,5 m; 49 tonna. Összsúly: közel 1400 tonna. Az öt egység elszállításához: 77 tréler és kamion, valamint öt folyami hajó volt szükséges. A folyami hajók megrakodását hét munkanap alatt bonyolította le az Szállítási üzem, ami normál esetben 15 munkanapot vett volna igénybe. A gépkocsivezetôk, kísérôk, diszpécserekkel együtt szó szerint éjjel-nappal dolgoztak. És ami a végén hihetetlen volt, egy hibát sem vétettek a kollégák, nem volt olyan, hogy jaj, lemaradt egy láda! Összehangolt, fantasztikus kivitelezés volt a Szállítási üzem részérôl, amelyet most is köszönök mindenkinek! 2013 novemberében egy új partnerrel sikerült leszerzôdnünk egy Indiába szállítandó transzformátor fuvarozására. A partner cég (AVION SHIPPING) maga is indiai volt. Szerencsére ôvele nem volt probléma, nem siettetett, betartotta az elôkészületi idôket. A 195 tonnás transzformátort sikeresen elszállítottuk Tápiószelérôl Paksra vagonnal, ott a nehézszállító brigádunk segítségével hajóba tettük, majd folyami hajóval Antwerpenbe szállítottuk. A tartozékait pedig közvetlenül kamionnal vittük a tengeri kikötôbe. Azért, mit ne mondjak, ôk is okoztak nekünk kisebb galibát! November 1-jén, halottak napján, telefonált a megbízónk Millner úrnak ô meg nekem, hogy nekik kell surveyor (biztosító), aki felügyeli a rakodásokat, szállításokat stb. A transzformátort még október 31-én rakodtuk be vagonba Tápiószelén, de csak nov. 1-jén este 7-kor indult el. Ez a telefonbeszélgetés pedig este 6-kor zajlott le, Millner István és közöttem. Telefonálgatni kezdtünk. Millner úr elérte kollégánkat, Fekete Istvánt, aki a közelben lakik, és megkérte, siessen az állomásra, és fényképezze le a transzformátort a vagonban. Nekem közben sikerült egy ezzel foglalkozó céget elérnem, amelyet telefonon megbíztam a feladattal. A jó partneri kapcsolatra való tekintettel, a Cunningham Lindsey Kft. elvállalta a 9

11 feladatot, és végigkísérték a szállítmányt egészen Antwerpenig. Ezúton is szeretném megköszönni az összes kol légámnak a 2013-as év sikereit! Honfi Nóra fuvarszervezô fômunkatárs A ÉVI DOLGOZÓI ELKÖTELEZETTSÉGMÉRÉS KAPCSÁN VÉGREHAJTOTT ÉS ÉVBEN TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK Novemberben emellett több transzformátort is szállítottunk közúton, és helyeztünk alapra. Viszonylatok: Miskolc Székesfehérvár; Tápiószele Soroksár; Gyôr Tapolca Gyôr; Miskolc-Nyugat alállomás Miskolc-Déli alállomás, Biatorbágy Szôd Biatorbágy. Közben visszatértünk az általunk szállított sósavreaktorhoz is. Sajnos, most nagy szállítást nem igényeltek (pedig az lett volna a év befejezésének koronája), csak a kazincbarcikai gyáron belül kellett odébb vinni decemberét a yankee cilinderek és a Koperbe menô egységek szállításával töltöttük. Az árbevételünk soha ilyen magas nem volt, mint a 2013-as évben. Ennek sikere köszönhetô az egész Szállítási üzemnek, az irodában dolgozó kollégáktól kezdve a gépkocsivezetôkön, kísérôkön keresztül, a mûhelyben dolgozó kollégákig. Igazi nagy csapatmunka volt, és bízom benne, hogy a 2014-es évben is hasonlóképpen egy csapatként fogunk dolgozni, és sikerül túlszárnyalni a 2013-as rendkívüli teljesítményünket elsô félévében külsô cég közre mû ködésével, az MVM kezdeményezésre munkatársi elkötelezettségmérés volt társaságunknál. Az MVM OVIT Zrt. munkavállalói nagyon nagy számban vettek részt a felmérésben, így a cég vezetése kiemelten kezeli a felmérés eredményeit, és felelôsséget érez a reagálásra és viszszajelzésre. A beérkezett vélemények alapján a munkatársak az alábbi elvárásaik teljesülését látják jellemzôen megvalósítva munkahelyükön: A munkahely biztonsága, a fizetés ( utalás ) biztonsága Az egyéni eredmény (a munka) fontosságának érzése Fenntartható siker, hosszú távú mûködôképesség A munkatársak közötti együttmûködés A munkavégzés biztonsága, munkakörülmények fejlesztése A munkavégzéshez szükséges információ megléte A munkavégzéshez szükséges eszközök megléte Ígéretek megtartása Törôdés a munkatársak jólétével Az alábbi témákban fogalmaztak meg negatív érzéseket, kritikát és elvárásokat: Nem a teljesítménnyel és a felelôsséggel arányosak a juttatások (cégen belül, és más cégekkel összevetve is), egyéni és csoportteljesítmény díjazása nem megfelelô, gyengén teljesítôk eltûrése Nagy a leterhelés, munkaszervezés problémái, a munka és a magánélet összehangolásának problémái, egyenlôtlen munkaterhelés Vezetôi stílus nem megfelelô (teljesítmény visszajelzésének hiánya, erkölcsi megbecsülés hiánya, egyenlôtlen munkamegosztás, nem megfelelô mértékû delegálás) Folyamatok lelassultak (túlzott adminiszt 10

12 ráció), a folyamatok szervezettsége nem megfelelô A kommunikáció nem mûködik megfelelôen se lefelé, se felfelé, a vállalati célok ismerete hiányos, munkavállalók véleményének figyelmen kívül hagyása A fiatalok megtartása nehéz, nem kötôdnek a céghez Szakmai és vezetôi karrierpálya hiánya A változások szükségessége nem magyarázott, új tevékenységek felmerülése nem indokolt (stratégiát nem ismerik) változáskezelés hiánya Kiszolgáltatottságérzés 2013 szeptemberében a cégvezetés a felmérésben felvetett problémákkal kapcsolatos akciójavaslatokat készített és az Üzemi Tanácsnak eljuttatta azokat. Az Üzemi Tanács a javaslatokkal egyetértett. Az akciókkal kapcsolatban írásbeli kiegészítés nem érkezett, szóbeli egyeztetések történtek. A évben végrehajtott akciók: Termelési tanácskozások, állománygyûlések tartása Vezetôképzés folyamatban (MVM Csoport programjához csatlakozva): Részvétel az MVM-es vezetôképzési programban Vezetô-utánpótlás: 6 fô Tálentum-program: 12 fô HAY-besorolási rendszer kialakítása (MVM Csoport programjához csatlakozva) Tudásmenedzsment-akcióterv készítése (MVM Csoport programjához csatlakozva) SRM-folyamat felülvizsgálata, visszajelzések évi javasolt feladatok: HAY-besorolás végrehajtása (MVM Csoport programjához csatlakozva) Bérstruktúra felülvizsgálata, teljesítményértékelési rendszer kialakításának vizsgálata (fix bérelemeken felüli ösztönzô rész beépítése, az MVM Csoport programjához csatlakozva) Vezetôi fogadóórák rendszerének kialakítása Termelési tanácskozások, állomány gyûlések tartása, igazgatóságokon belüli értekezleti rend szabályozása Az intraneten munkavállalói fórumfelület biztosítása Céges rendezvények rendszerének bôvítése: Jubileumi jutalom átadásához köz - ponti rendezvény szervezése Társasági évfordulókhoz, nagy projektek lezárásához, erkölcsi elismerések átadásához kapcsolódóan rendezvények szervezése Munkaidôn kívüli nem szakmai rendezvények (társadalmi elfogadottságot növelô és csapatépítést szolgáló akciók, önkéntes munkák telephelyek környezetében) Munkakörülmények vizsgálatának felmérésére javaslat kidolgozása Ifjúsági klub létrehozása (elôadások, prog ramok, vezetôi konzultációk, mentori rendszer mûködtetése) Belépôk oktatási rendszerének fejlesztése (mentori rendszer kialakítása) Szakmai rendezvények (szakmai klubok), belsô konzultációk rendszerének fejlesztése Egészségmegôrzés támogatása: MVM Csoporthoz kapcsolódóan egészségbiztosítási lehetôségek vizsgálata Szervezett szûrôvizsgálatok lehetôségeinek (finanszírozás, szervezés) feltárása Kórházakkal való együttmûködési megállapodások lehetôségének feltérképezése Munkavállalók nehéz élethelyzetében segítséget nyújtó alapítvány létrehozásának vizsgálata A cégvezetés az akciók állásáról folyamatos visszajelzést tervez, és várja a munkavállalók visszajelzéseit, javaslatait az akciók megvalósításával kapcsolatban. AZ ÚJ INTRANET ELSÔ ÉVE Kedves Munkatársak! Schmidt Péterné osztályvezetô Humán erôforrás osztály Pár nappal több mint egy éve helyeztük üzembe új intranetünket. Ennyi idô után már érdemes számvetést végezni arról, hogy mennyire sikerült megvalósítani ezzel az új eszközrendszerrel a vele kapcsolatos elvárásokat. Másik fontos kérdés, hogy a felhasználók, az ovitosok megbarátkoztak-e már vele. 11

13 Az elsôdleges cél az volt, hogy ezzel, a csoportszinten egységesen kialakított felülettel nôjön az információáramlás hatékonysága az MVM Csoport tagvállalatai között. Emellett, a SharePoint programrendszer adta lehetôségeket kihasználva épüljön be a vállalati munkafolyamatokba, szolgálja ki az ügyintézési igényeket, és adjon teret a dolgozói véleményeknek. Úgy hiszem, az elsôdleges cél maradéktalanul teljesült. A portál a lehetôségek széles tárházát adja arra, hogy a cégcsoport tagvállalatai közötti és a tagvállalaton belüli információáramlás hatékony és naprakész legyen. Már csak az a kérdés, hogy ezt mennyire használtuk ki! Ezt jól szemlélteti ez a diagram: Az elôkelô 3. helyen vagyunk, az MVM-mel holtversenyben. Egy rendszer hasznosságának egzakt mérôszáma, hogy hányan veszik igénybe a szolgáltatásait. Ha csak az erre vonatkozó adatokat nézzük, nem lehetünk túlságosan elégedettek. A vonatkozó cégcsoportos összehasonlító táblázaton az átlag alatt vagyunk. Ha az aktivitások látogatottságát nézzük, ott is hasonlónak tûnik a helyzet, de ebben az esetben az átlag hamis képet mutat. Jól szemlélteti az ábra, hogy voltak olyan weboldalak, melyek nagy népszerûségnek örvendtek. Úgy hiszem, a viszonylag gyenge látogatottságnak az az oka, hogy az intranetünk mint munkafelület, a vállalati tevékenység hasznos segítôjeként kevés kivételtôl eltekintve nem funkcionál. Alapvetôen fájlszerverként használjuk (például hatályos szabályozások és egyéb dokumentumok tárolása), és nem használjuk ki a benne rejlô, konkrét munkavégzést segítô lehetôségeket. Azért akad néhány üdítôkivétel: szavazások, felmérések, programokra való jelentkezések lebonyolítása az intraneten, kommunikációs költségek tervezése és tényadatok nyilvántartása és egy újabb kezdeményezés: a Biztonsági és létesítményüzemeltetési osztályon az elsôsegély-felszerelések állapotának nyilvántartása. Én, mint ennek a rendszernek a társasági felelôse örömmel venném, ha minél többen megkeresnének azzal az igénnyel, hogy tárjuk fel, hogy az adott munkahely mely feladatainak megoldásában lehetne igénybe venni az intranet szolgáltatásait. 12

14 Ha már elkészült, és nem kis pénzért üzemeltetjük, jó lenne hatékonyan használni is! Végezetül néhány fotó az ötletes jelmezekrôl: Forró Gábor társasági intranetfelelôs Rendezvények FARSANG A KÖRVASÚT SORON február 20-án délután farsangi mulatságot szerveztünk a Körvasút soron. Az elôzô évben is meghirdettük az eseményt, de kevés jelentkezô volt, így a farsang akkor elmaradt. Most igyekeztünk még jobb programot kitalálni, és még több helyen meghirdetni a rendezvényt, hisz az elkötelezettségmérés eredményei is azt mutatták, hogy több közösségépítô rendezvényre van igény a kollégák részérôl. A széleskörû reklám (intranet, , plakát, szórólap, vezetôi értekezlet) hatása megjelent a magasabb jelentkezési számban, több mint 50 fô jelentkezett, és így elkezdôdhetett a szervezés. Az idei programot stand-up comedy nyitotta, a Duma Színházból Pataky Balázs nevetette meg a részvevôket, részben farsangi témájú szösszeneteivel. Ezt követôen jelmezverseny, zenefelismerô és OVIT-os filmfelismerô vetélkedôk, majd tombolahúzás következett. A program végén a Hanti Band zenélt. A nagyobb létszámú jelentkezés ellenére a résztvevôk száma elmaradt a két évvel ezelôttitôl, és a jelmezben megjelentek száma is kevesebb volt. Külön köszönet azoknak, akik beöltöztek, és ezzel mosolyt csaltak arcunkra, köszönet Olasz Zsoltnak a tôle már megszokott profi mûsorvezetésért, és a zsûrinek a közremûködését (Hofer Noémi, Gellérfy Júlia, Ács Attila, Nagypál Béla). Pozitív tapasztalat, hogy voltak olyan vezetôk, akik felismerték az esemény csapatépítô szerepét, és csapatukkal együtt vettek részt a jelmezversenyen. Reméljük, jövôre még több ilyen vezetô kolléga lesz! Továbbra is várjuk észrevételeiteket, véleményeteket: mi tetszett, és mi az, amin változatnátok, hogy jövôre még többen legyünk! KÖZELEDIK AZ OVIT GYEREKNAP Kommunikációs osztály Az MVM OVIT Zrt. vezetése idén ismét lehetôséget biztosított arra, hogy megrendezzük a családok és gyerekek közös ünnepét, az OVIT Gyereknapot. Ebben az évben is változatos programokkal és mûsorokkal igyekszünk kedveskedni a csemetéknek, így reméljük, hogy egy újabb felejthetetlen napot tölthetünk majd együtt el. Ahogy az már megszokott, idén is több telep 13

15 Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körébe ban integrálódott új elemként az erômûvi, ezen belül is kiemelten az atomerômûvi karbantartás. A tevékenységi terület fontosságát jól jelzi, hogy ettôl az idôponttól kezdve közel 400 munkavállalónk végzi a paksi atomerômû üzemeltetése során felmerülô villamos és irányítástechnikai, valamint gépész szerelô és karbantartó feladatokat ben társaságunk tulajdonosi jóváhagyással új stratégiát fogadott el, amelyben az erômûvi üzletág szolgáltatásainak fejlesztése, bel- és külpiaci jelenlétének erôsítése kiemelt célként jelent meg. helyen: Budapesten, Felsôzsolcán, Tatabányán és Pakson várjuk majd a családokat. A gödi, százhalombattai és bicskei munkatársainkat, gyerekeiket és unokáikat a budapesti rendezvényre várjuk, a vértesieket pedig a tatabányai szervezôk várják nagy szeretettel. A rendezvényt Budapesten június 1-jén, a többi helyszínen is ezen vagy megelôzô hétvégén tartjuk. A pontos idôpontról és programokról plakátokon olvashattok majd. Az elôzôévben minden helyszínen élményekkel teli napot töltöttek el a résztvevôk, ezért arra számítunk, hogy ez idén sem lesz másként! Kommunikációs osztály Elismerések AZ MVM OVIT ZRT. KAPTA AZ MVM PAKSI ATOMERÔMÛ ZRT. KIEMELT SZÁLLÍTÓ-DÍJÁT március 14-én Gopcsa Péter, az MVM OVIT Zrt. vezérigazgatója átvette az MVM Paksi Atomerômû Zrt. Kiemelt Szállítója díját. Az elnyert díjat az elmúlt évben az atomerômûben nyújtott szolgáltatások elismeréseként vehettük át. 14

16 Hálózat- és állomásépítés évi 50 millió Ft fölötti kategóriában (Távvezeték és Alállomási üzletigazgatóság projektjeik magas színvonalú kivitelezéséért), Termékbeszállítás évi 200 millió Ft fölötti kategóriában (Acélszerkezeti gyártóüzem és Központi alállomás létesítési üzem termékeik jó minôsében, határidôre történô leszállításáért). Az elismerô okleveleket a cégvezetés megbízásából Romhányi László üzletfejlesztési fômérnök vette át. Kommunikációs osztály A most elnyert díj jelentôségét tovább növeli az átadás idôpontja, amely egybeesik a tervezett atomerômûvi beruházásra vonatkozó orosz-magyar nukleáris energetikai megállapodás aláírásával. Az elismerés azt is mutatja, hogy az MVM OVIT Zrt. jegyzett, elismert és sikeres cég az atomerômûvi szolgáltatások nyújtása területén, ezért elfogadott stratégiai céljai alapján a 40%-os hazai beszállítói hányad meghatározó szereplôjeként joggal készülhet az új blokkok megvalósítása során a profilba vágó területeken vezetô szerepre. Ezzel összhangban Gopcsa Péter vezérigazgató bejelentette az MVM OVIT Zrt. szándékát a paksi atomerômû bôvítéséhez kapcsolódó gépész, villamos és irányítástechnikai vállalkozói klaszter létrehozására. Budapest, március 14. Kommunikációs osztály AZ E.ON HUNGÁRIA ZRT. ELISMERÉSE AZ MVM OVIT ZRT.-NEK február 27-én az E.ON Hungária Zrt. díjkiosztóján az MVM OVIT Zrt. két kategóriában is a év kiemelkedô beszállítója minôsítéssel elismerô oklevelet kapott: 15

17 Társadalmi felelôségvállalás AZ MVM OVIT ZRT. ELMÚLT ÉVI TÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 2013-ban az MVM OVIT Zrt. közösségi szerepvállalásának területei hasonlóan az elmúlt évekhez az egyetemes és hazai kulturális értékek, az oktatás és tudomány, a regionális projektek, a szociális, karitatív ügyek, valamint a sport támogatása voltak. Az egyetemes és hazai kulturális értékek támogatása területén a tavalyi évben két kiemelt projektünk volt. Társaságunk 2011-tôl segíti az El Camino zarándokút magyarországi szakaszának, a Szent Jakab-zarándokútnak (Budapest Lébény) kiépítését, ben az útjelzések, táblák, betonoszlopok gyártása és kihelyezése történt meg, valamint elkészült az út honlapja (www.szentjakabut.hu) és egy kültéri zarándoktérkép is Lébényben ban a zarándokút útikönyve jelent meg társaságunk támogatásával. A könyv amelynek bemutatója októberben volt hasznos tanácsokkal segíti a fizikai és lelki felkészülést az útra, térképekkel bemutatja a napi szakaszokat, tartalmazza a tudnivalókat a településekrôl, szálláshelyekrôl, és számos érdekességet mutat be a zarándoklás témakörébôl. Másik projektünkkel a fiatal szobrászmûvész, Németh Marcell ismertségének növekedését segítettük. Németh Marcell tematikus érdeklôdése a villamosenergia-ipar tevékenységéhez kötôdik, fémreliefjein többek között nagyfeszültségû távvezetékek jelennek meg. Az MVM OVIT Zrt. központi telephelyén kiállítást rendeztünk mûveibôl, valamint a társaságunk évi üzleti jelentésének címlapja is a szobrászmûvész egyik munkája alapján készült. Az oktatás és tudomány támogatása keretében felkaroltuk azokat a kezdeményezéseket, amelyeknek célja az iparághoz köthetôoktatási intézmények munkájának segítése, a szakember-utánpótlás biztosítása: ilyen például a Kandó Alapítványon keresztül évek óta zajló kooperatív fôiskolai képzési rendszer támogatása, de ide tartozik a paksi Energetikai Szakközépiskola Szakképzéséért Alapítvány és az országos iskolai fizikaversenyeket szervezô Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány támogatása is. A szakmai tudás, mûveltség, kultúra fennmaradásának és fejlesztésének segítése kiemelt ügyünk, ezért 2013-ban is támogattuk az Energetikai Szakkollégium Egyesület munkáját. Regionális projektként az MVM OVIT Zrt. központi telephelyéhez kötôdôen (Budapest, XV. kerület) támogatást nyújtottunk a Csokonai Mûvelôdési Központnak az Újpalotai Napok programsorozatának megrendezéséhez. Az MVM OVIT Zrt. minden évben kiemelt figyelmet fordít a szociális, karitatív szerepvállalásra. A munkavállalókért érzett felelôsségvállalás hívta életre 1991-ben a villamosenergia-iparban üzemi balesetet, egészségkárosodást 16

18 szenvedett munkavállalók megsegítésére az Egymásért Együtt Alapítványt, melynek kuratóriumi munkájában az MVM OVIT Zrt óta vesz részt. Az alapítvány tevékenysége az üzemi balesetet szenvedett, illetve hoszszan beteg munkavállalók segélyezésén és a hátramaradottak támogatásán túl tól kibôvült a mozgásszervi rehabilitáció és megelôzôkezelések támogatásával is. Társaságunk minden évben támogatja az alapítvány munkáját, tartós támogatási szerzôdések keretében óta mûködik az Idôs Nyugdíjas Villamos Szakemberek Megsegítéséért Alapítvány, amelynek célja az alacsony nyugdíjjal rendelkezô, nehéz anyagi körülmények között élô, villamosenergia-iparból nyugdíjba vonult idôs emberek támogatása, akiknek az egyes társaságok felterjesztése alapján életük végéig segítséget nyújtanak. Az MVM OVIT Zrt óta áll kapcsolatban az alapítvánnyal, így 2013-ban is támogattuk mûködésüket. A társaság számára fontos a villamosenergia-iparhoz kapcsolódó sportélet felkarolása. A villamosenergia-ipari sporttalálkozók nemcsak a testedzést, de a közösségépítést is szolgálják, ezért nyújt társaságunk Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítványon keresztül ezen rendezvények megszervezésére anyagi támogatást ban új kezdeményezésként, a munkatársak önkéntességi alapon szervezôdô támogatási akcióban is részt vettek: a tavalyi évben elôször csatlakoztunk a Szemem Fénye Alapítvány a pécsi Dóri Házat segítô Öltözz Pirosba! kampányához, amelynek nagy sikere volt, csaknem minden telephelyünkrôl érkeztek munkavállalói adományok, és számos fénykép is készült pirosba öltözött kollégáinkról. Kommunikációs osztály AZ ÖLTÖZZ PIROSBA! 2014 AKCIÓ VÉGEREDMÉNYE Örömmel tapasztaltuk, hogy ismét nagyon sokan csatlakoztatok a február 14-ei Öltözz Pirosba! jótékonysági célú kezdeményezéshez, amellyel a pécsi Dóri Házat (az elsô magyar gyermekhospice-házat) támogattuk. Pirosba öltöztünk minden telephelyen, összesen 193-an! Ennél azonban jóval többen, közel 500-an adakoztunk, a gyûjtés végeredményeként a szervezô Szemem Fénye Alapítvány számára Ft-ot küldtünk el, ez több mint a duplája a tavalyi összegnek. Tavaly az MVM Zrt. és az MVM OVIT Zrt. csatlakozott a Szemem Fénye Alapítvány kezdeményezéséhez, idén azonban a nemzeti energetikai társaságcsoport szinte minden vállalata részt vett a nemes akcióban. Több mint 700 munkavállaló fejezte ki együttérzését azzal, hogy piros ruhát vagy kiegészítôt viselt. A pécsi Dóri Ház mûködésének támogatására 781 ezer forintot gyûjtöttek az MVM Csoport önzetlen munkatársai, amellyel biztosítják a Szemem Fénye Alapítvány további mûködését. A Dóri Ház munkatársai segítenek a kórházból kikerülô gyermekek ellátásában, és támogatást biztosítanak a családok otthonában is. Nem engedik el azoknak a gyermekeknek a kezét sem, akiknek életébôl már kevés van hátra. Könnyebbé teszik a gyermek és a család utolsó közös napjait, és védett körülményeket biztosítva, szakemberek bevonásával segítik a családot az elbúcsúzásban, a gyász idôszakában és életük további éveiben is. A pécsi hospice-ház szolgáltatásait ingyenesen vehetik igénybe az érintettek, fenntartását a Szemem Fénye Alapítvány nagyrészt adományokból fedezi. A szervezet 2011 novemberében tartotta elsô Öltözz pirosba! kampányát. Egyetlen napon több mint 170 közösség, több mint ezer ember öltözött pirosba, és támogatta a Szemem Fénye Alapítvány gyermekhospice-házainak mûködését. 17

19 2014/1. Az akció során újra megmutatkozott, hogy az MVM OVIT Zrt. munkatársainak az összefogás és a szolidaritás fontos értékek, ez pedig mindnyájunk számára örömteli tapasztalat! Köszönjük a beérkezô fotókat is, amelyekbôl a fenti montázst készítettük. Kommunikációs osztály 18

20 2014/1. Szervezeti hírek BESZÉLGETÉS HOFER NOÉMIVAL, AZ MVM OVIT ZRT. GAZDASÁGI IGAZGATÓJÁVAL január 15-tôl a Gazdasági Igazgatóság igazgatói teendôit Hofer Noémi látja el. Hofer Noémi közgazdász, diplomáját 1998-ban a Corvinus Egyetemen szerezte. Ezt követôen az ELTE Jogi Továbbképzô Intézetében jogi szakokleveles közgazdász másoddiplomát szerzett. Okleveles adótanácsadói, valamint nemzetközi adózás területen okleveles adószakértôi végzettséggel is rendelkezik. Vezetôi tapasztalatait többek között energetikai cégeknél betöltött pozíciókban szerezte. Angol, francia és spanyol nyelven beszél. Kedves Noémi! Gratulálok a gazdasági igazgatói kinevezésedhez! Milyen érzésekkel, gondolatokkal fogadtad a felkérést erre az új pozícióra? Nagy örömmel fogadtam a felkérést. Megtiszteltetésnek és kihívásnak érzem, hogy egy ilyen nagy múltú, a magyar villamosenergia-iparban kiemelten fontos és megkerülhetetlen cégnél, illetve cégcsoportnál dolgozhatom. Motiváló az MVM OVIT stratégiai célkitûzéseinek megvalósításáért tenni nap mint nap. Különösen jó érzés szakmailag felkészült és tapasztalt kollégákkal dolgozni. Mesélj, légy szíves, eddigi pályafutásodról az OVIT Híradó Olvasóinak! Milyen cégeknél milyen szakmai feladatokat láttál el eddig? Éppen az MVM OVIT-nál töltött elsô munkanapomat 16 évvel megelôzôen, még ötödéves egyetemistaként kezdtem el dolgozni egy francia tulajdonú energiaipari cégnél, amely az ott töltött hat évemben cégcsoporttá nôtte ki magát. Elmondhatom, hogy szerencsésen kezdtem a pályafutásomat, hiszen a Budapesti Közgazdasági Egyetemen (ahol az elsô diplomámat szereztem), egy francia cégek által rendezett állásbörze folyományaként nyertem el egy olyan pozíciót, amelyben a francia nyelvtudásomat is naponta használva, a gazdasági igazgatót helyettesítettem, illetve a cégcsoport kontrollingvezetôje lettem. Közben az ELTE jogi karán elvégeztem a jogi szakoklevelet adó közgazdászképzést. 19 Úgy gondolom, hogy ez a képzés minden vezetô beosztást betöltô gazdasági, mûszaki szakember hasznára válik, mert a tanultak a mindennapi munkában jól alkalmazhatóak. A 2,5 éves divízióvezetôként végzett adótanácsadói, nemzetközi adószakértôi munkámtól eltekintve (igaz, ott is voltak nagy energiaipari ügyfeleink) az energiaiparban, nemzetközi cégeknél, sok külföldi projektben közremûködve szereztem szakmai tapasztalataimat. Több mint öt évig ( ) a Dunamenti Erômû Zrt. és az Electrabel Magyarország Kft. gazdasági igazgatója voltam, amely cégek stratégiai, jogi döntéseiben is aktívan részt vettem, így volt alkalmam magát az európai energiapiacot is megismerni. Számos nagy projektben mint az SOX (az amerikai, New York-i tôzsdén jegyzett társaságoknál kötelezô belsô szabályozási rendszer) kialakítása, vagy a 400 MW-os kombinált ciklusú erômû építése vettem részt. A Mol Nyrt.-nél a Magyarországot és Romániát magába foglaló Flagship Upstream (kutatás és termelés) kontrollingvezetôje voltam, ahol szintén hasznos tapasztalatokat szereztem a kontrolling, és különösen a projektkontrolling területén, hiszen éves szinten több mint 60 Mrd Ft értékû projekt beszámoltatása tartozott az irányításom alatt lévô szervezethez. Az eddigi munkahelyeimen szinte mindig kiemelt fontosságú volt a szervezeti átalakítás, hatékonyabbá tétel és ezzel párhuzamosan a kultúraváltás, a minél dinamikusabb, innovatív, nyelvtudással bíró csapat felépítése, irányítása, természetesen a tapasztalt kollégák aktív bevonásával. Mindig is abban hittem, hogy egy csapat akkor mûködik hatékonyan, ha a fiatal, dinamizmust adó kollégák megfontoltabb, sokéves tapasztalattal rendelkezô munkatársakkal dolgoznak együtt. Most, amikor beszélgetünk, két hónapja dolgozol az OVIT-nál, ez alatt a rövid idô alatt mennyire sikerült megismerni az OVIT szervezetét, mûködését, illetve a hozzád tartozó gazdasági területet? Valóban rövid idô az eddig eltelt két hónap, és így még csak nagy vonalakban ismertem meg az MVM OVIT-ot. Kiemelten fon

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2011. február 01. Baji Csaba PA Zrt. Igazgatóságának elnöke Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója Hamvas István PA Zrt. vezérigazgatója 1 A 2010. évi eredmények - Az erőmű történetének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Határozatok Tára FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS szeptember 20.

Határozatok Tára FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS szeptember 20. Határozatok Tára I. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS 2012. szeptember 20. FB1/2012 A Felügyelőbizottság egyetértett a napirendekkel, FB2/2012 A Felügyelőbizottság elismeréssel fogadta a tájékoztatót, azt FB3/2012

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2016. április 28. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2016.04.28.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13935-1/2014. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója 2013. évi prémiumfeladatainak értékelésére

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában

EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában ZÖLD ÚT A ZÖLD PROJEKTNEK, megkezdődik a Mátrai Erőmű Zrt. 15 MW-os naperőművének építése, Magyarország

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Paks II Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a

Részletesebben

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató Sajtótájékoztató 2010. január 26. Süli János vezérigazgató 1 A 2009. évi üzleti terv Legfontosabb cél: biztonságos üzemeltetés stratégiai projektek előkészítésének és megvalósításának folytatása Megnevezés

Részletesebben

MEE Szegedi Szervezet

MEE Szegedi Szervezet MEE Szegedi Szervezet 2014. évi beszámol moló taggyűlés Napirend: 2014 évi beszámoló 2015. évi terv Jelölő bizottság megválasztása 2014. évi egyesületi munka elismerése Jubileumi nyakkendők átadása Munkabiztonság

Részletesebben

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY Statisztikai szám: 19183189 9190 569 13 SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA 2010. Részei: I. Számviteli beszámoló II. A Központi költségvetési szervektől, az elkülönített pénzalaptól, a helyi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 15. A Magyar Telekom Nyrt. 17/2012 (IV.16.) sz. Közgyőlési határozatával jóváhagyott

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata Közgyűlésének 7/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság

Részletesebben

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése Siófok, 2010. szeptember 17. GA Magyarország Kft., Papp László Tartalom 1. Bevezetés 2. Terjedelem 3. Megoldandó

Részletesebben

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: MH:17-074/100/2012 Üi.: Vincze Csaba Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottsága Melléklet: - Miskolc Holding

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató

Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató 1 A CÉG TÖRTÉNETE, JOGELŐDÖK A cég fennállását 1928. október 21-től

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2008. évi határozatairól 2008. január 17. 1/2008. (01.17.) sz. FEB Határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

H/3032. számú. országgyűlési határozati javaslat

H/3032. számú. országgyűlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ORSZÁGG Y 0LfS I4I'V#k L Érkezett: 1007 MAJ 11. H/3032. számú országgyűlési határozati javaslat az elektronikus útdíjfizetési rendszer magyarországi bevezetéséről Előadó : Dr.

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

A jelentés a Véglegesítés projektszakasz (2009. november február 8.) eseményeinek összefoglalását tartalmazza.

A jelentés a Véglegesítés projektszakasz (2009. november február 8.) eseményeinek összefoglalását tartalmazza. III. PROJEKTSZAKASZ ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE HATÉKONY SZERVEZETI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA HEVES ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁBAN PROJEKT ELŐZMÉNY Ezen jelentés a Hatékony szervezeti működés kialakítása Heves Önkormányzati

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai,

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI MŰHELY KÖZHASZNÚ ALAPITVÁNY 9024 Győr, Táncsics Mihály utca 9. A/1.

ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI MŰHELY KÖZHASZNÚ ALAPITVÁNY 9024 Győr, Táncsics Mihály utca 9. A/1. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI MŰHELY KÖZHASZNÚ ALAPITVÁNY 9024 Győr, Táncsics Mihály utca 9. A/1. 2007 évi Közhasznúsági jelentése Készült: Győr, 2008. 05. 31. Összeállította: Wenhard Andrea, kuratóriumi

Részletesebben

Céges farsang - re-krea stílusban

Céges farsang - re-krea stílusban Céges farsang - re-krea stílusban Humusz Szövetség A Humusz Szövetség mint országos civil szervezet célja, hogy Magyarországon a fenntartható, a természeti erőforrásokkal takarékosan bánó fogyasztás és

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16

CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16 CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16 1. A Vállalat bemutatása A CG Electric Systems Hungary Zrt. (röv. CG) korábban Ganz Villamossági Művek több mint 140 éve szereplője a

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglalkoztatás

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglalkoztatás Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai,

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TÁRSASÁG) IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016 A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 18. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDES KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2008 Budapest, 2009.május 22. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója. A Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft. a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg.

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt

Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt 2017 Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt. 2017.01.23. Tiszta Jövő: EverSales és Tinmar Energiakereskedő Együttműködése A Tinmar az egyik legnagyobb román áramkereskedő magánvállalat. A csoport már 2000-es

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2015. április 28-i éves

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2012. január 30. Baji Csaba a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója Hamvas István a PA Zrt. vezérigazgatója 1 2011. évi eredmények Eredményeink: - Terven felüli,

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról ( Természetben nyújtott ellátások fejezet Tüzelő segély támogatási

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-14/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 25-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

J a v a s l a t a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 2008. évi prémiumfeladatainak értékelésére és 2009. évi prémiumfeladatainak kiírására

J a v a s l a t a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 2008. évi prémiumfeladatainak értékelésére és 2009. évi prémiumfeladatainak kiírására SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250; Fax: 32/422-386; E-mail: polgarmester@.salgotarjan.hu Szám:19975-3 /2009. J a v a s l a t a Salgó

Részletesebben

C É G I S M E R T E T

C É G I S M E R T E T ELTI Energetikai Létesítményeket Tervez Iroda Kft. Telephely, levélcím: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 28. /: (36-1) 279-1674, 279-1675 : elti.kft@chello.hu C É G I S M E R T E T Tisztelt leend Partnerünk!

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain. Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető

Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain. Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető 2 Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető 3 A MAVIR ZRt. alállomásain a 90-es évek végen kezdődött el a primer és szekunder

Részletesebben

ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA

ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA Kajtor János ELMŰ Hálózati Kft. Hálózatoptimalizálás 1. OLDAL ELŐZMÉNYEK 2006-ig A hálózati elemek beszerzésénél eltérő precizitású és formátumú specifikációk

Részletesebben

Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Allianz Hungária Biztosító Zrt. Allianz Hungária Biztosító Zrt. Éves jelentés 27 Éves jelentés 27 A fõbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Biztosító Zrt. 25 25 millió Változás % 26 26 millió Változás % 27 27 millió Bruttó díjbevétel

Részletesebben

Az alaphálózati stratégia megvalósítása

Az alaphálózati stratégia megvalósítása Az alaphálózati stratégia megvalósítása Tari Gábor 2012. október 4. Az átviteli hálózat fejlıdése 19. század vége Villamosenergia szolgáltatás kezdete 20. század első fele Feszültségszint növekedése (60-ról

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben