Faluházavató. Szent István napját ünnepeltük. Ma is igent mondanának. A tartalomból:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Faluházavató. Szent István napját ünnepeltük. Ma is igent mondanának. A tartalomból: www.mezofoldielet.hu"

Átírás

1 I. ÉVFOLYAM SZÁM augusztus MÁRCIUS DUNAÚJVÁROS TÉRSÉGÉNEK INGYENES INFORMÁCIÓS LAPJA MEGJELENIK HAVONTA PÉLDÁNYBAN A KÖVETKEZŐ TELEPÜLÉSEKEN: Szent István napját ünnepeltük Augusztus huszadika az idén a hét közepére esett, ezért Szent Istvánt, az új kenyeret ünnepelték, falunapi ünnepségeket, augusz tálist tartottak csaknem min den környékbeli tele pü lésen. Fi zikai képtelenség len ne min - den rendez vényre eljutni egy - sze mélyes szerkesztőségünknek, ezért in kább csak érintőlegesen, ér zéseim re hagyatkozva idézem fel az ese ményeket, remélve, hogy nem bán tok meg senkit sem, ha a szükséges információk hiányában az ő településéről nem írok. folytatás az 5. oldalon A tartalomból: Tanuszoda tanulságokkal 3. Csak a halak bánták éves a Grabarics Kft. 8. Telitalálat volt az alkotótábor 10. Szirontás siker Szlovéniában 12. Kurultaj 13. Érik a bodza 14. Az idősek védelmében 15. A gyógyítókat segítik 16. Ki adhat vért? 17. Olimpiai ízelítő 18. Faluházavató Kulcs (kk) Birtokukba vehették az átépített, megszépült faluházat a kulcsiak augusztus 20-án. Dr. Oberrecht Kornél Szent István napi köszöntője után a faluház egykori munkatársa mondott beszédet. Az ban létesített intézmény hetven százalékban közadakozásból épült, a többit a falu (akkor még Rácalmás) állta mondta visszaemlékezve a régi időkre Czimmermann Marika néni, aki évtizedekig vezette az itt működő klubkönyvtárat. De voltak itt esküvők, névadók is, tette hozzá, és azt kívánta, hogy a község lakossága, ifjúsága használja tanulásra, szórakozásra a megújult létesítményt. folytatás a 4. oldalon Ma is igent mondanának Perkáta Aranylakodalmát ünnepelte Lőrincz József és felesége, Molnár Irénke a perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre rendezvényén. A Dr. Nagy Andrásné vezette baráti kör tagjai a név- és születésnaposokat is köszöntötték, köztük a 75. éves Orbán Ferencnét, de az est fő att rakciója az 50 évvel ezelőtt megesküdött, most is csillogó szemmel egymásra néző, egymásba kapaszkodó ifjú pár ünneplése volt. A Lőrincz házaspár Kulcsról került Perkátára, immár 38 éve élnek itt. Első, általános iskolai sze relem volt az övék, amely még most, fél évszázad elmúltával is kitart. folytatás a 6. oldalon

2

3 Tanuszoda tanulságokkal Adonyi kistérség Exkluzív interjú Ronyecz Péterrel, Adony város polgármesterével, az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának elnökével Az Adonyi Kistérség Társulási Tanácsa több mint két évvel ezelőtt döntötte el, hogy csatlakozik a Tanuszodát minden kistérségbe! programhoz. Részvételi szándékát mind a nyolc testület kinyilvánította, Iváncsa önkormányzata pedig a projekt gesztoraként megkötötte a PPP konstrukcióban építendő tanuszoda szerződését. Ma már állnak a falak, karácsonykor át szeretnék adni a sportlétesítményt, januártól pedig legalábbis az eredeti szándék szerint a kistérségben élő óvodás és iskoláskorú gyerekek ingyen, ingyen busszal utaztatva, tanrendbe illesztve tanulnak úszni. És az egyébként a Duna és a Velencei-tó közelében fekvő településeken élő gyerekek végre ingyen megtanulhatnak úszni. Most azonban furcsa hely zet jött létre, mert Beloiannisz képviselő-testülete nemet mondott a szerződéskötésre, Pusztasza bolcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pedig augusztus 28-ai ülésén név szerinti szavazáson mondott 8:4 arányban nemet a finanszírozási szerződés rá vonatkozó fejezetére. Erről kérdeztük Ronyecz Péter társulási tanácselnököt. Furcsa számomra, hogy nem egész két hónappal a várossá avatás után a képviselő-testület első döntése volt, hogy kiszáll egy kistérségi programból. Az előzményekhez tartozik, hogy amikor 2005-ben kiírták a pályázatot, Iváncsáról jelezték, hogy megcsinálnák ott az uszodát. A társulási tanács döntött, a testületek mindegyike pozitív tartalmú határozatot hozott, Iváncsa pedig előkészítette a közbeszerzést. A finanszírozás dolga nehéznek látszott, de reméltük, hogy találunk rá módot. A kistérségi társulásban működő intézményrendszer kiegészítő normatívája fedezte volna a településekre jutó uszodaüzemeltetési költségeket. Az adonyi központtal létrehozni kívánt kistérségi intézményi társulásra a tanács két alelnöke, Pusztaszabolcs és Perkáta polgármestere azonban néhány hete nemmel szavazott: nincs plusz normatíva. És most épp a finanszírozás hiányára hivatkoznak Pusztaszabolcson. Eddig nem voltak hasonló gondjaik? Ismerős a helyzet. Példa ként hoz hatnám a pusztaszabolcsi men - tőállomás ügyét. Ennek a meg - valósítására Pusztaszabolcs szer - ződést írt alá az állammal, majd ezt követően kereste meg a környező településeket, hogy létszámarányosan járuljanak hozzá Pusztaszabolcs önrészéhez. Vagyis nem kistérségi döntés volt, hogy legyen egy mentőállomásunk akár Pusztaszabolcson, hanem kényszerhelyzet. Most ők állítják, hogy kényszerhelyzetbe hozza őket a pénzkérés. Van másik példa is, sajnos. Pusztaszabolcs nem vett részt a 13 település által létrehozott hulladéktelep megvalósításában, viszont Iváncsa közigazgatási területén saját telepet létesített, és mióta az betelt, mégis a 13 település tulajdonában lévő telepre szállít, vagyis a gondját Adony oldotta meg. Hasonló problémák adódtak a kulcsi járóbeteg-szakellátás terén is. Amikor Adony és Iváncsa kinyilvánította a szándékát, hogy a Kulcsi Kistérségi Egészségügyi Központban szeretné megoldani a lakosság járóbeteg-szakellátását és ez akkor ingyenes volt, Pusztaszabolcs nem követte a példánkat. Miután a lakosságtól mind gyakrabban érkezett igény a sokat dicsért kulcsi ellátásra, a kistérségnek kellett 1,3 millió forintért pályáznia a kapacitásbővítésre, hogy a pusztaszabolcsi lakosság érdeke érvényesülhessen. Úgy érzem, nem mindig jó az ottani lakos ságnak az a döntés, amit a testület hoz. Hogy döntött a többi testület a tanuszodával kapcsolatban? Kulcson elsőként szavazták meg a részvételt, Iváncsán is pozitív döntés született az önkormányzati tehervállalásról, Adonyban pedig a pusztaszabolcsival egy napon tartott ülésen, egy ellenszavazattal szintén támogatást kapott az elképzelés. Perkátán a szeptemberi ülésre napolták el a döntést, a többi testületnél még nem volt napirenden. Hogyan számolták ki az egyegy települést terhelő összeget? A költségmegosztásról egy tanácsadó testület, amely többségében a települési pénzügyi bizottságok elnökeiből alakult, dön - tött. Egy hónapig keményen dol - A tanuszoda látványterve goztak. A megállapodás a pusztaszabolcsi érdekek szerint készült, figyelembe véve az ottani magas gyermeklétszámot. Mi a helyzet Iváncsa szomszédjával, Beloiannisszal? Úgy tudom, Beloianniszban lakossági kezdeményezések vannak, keresik a megoldást, hogy a község gyerekei ne maradjanak ki a kedvező lehetőségből. Hogyan tovább? Adonyi polgármesterként és a társulási tanács elnökeként fontosnak tartom a tanuszodát a jövő nemzedéke számára. A forrásokat meg tudjuk teremteni. Ha a beruházás leállításáról kellene dönteni, akkor nemcsak a beruházással kapcsolatos kárigényeket nyújtaná be a gesztor önkormányzat, hanem az elfogadó települések egyenként is benyújtanák saját nemcsak anyagi, hanem esélyegyenlőségi hátrány okozása miatti erkölcsi kárigényüket is. Hiszen a demokráciában kötelezettséget jelentenek a testületi döntések, a jogiakon túl erkölcsi értelemben is, és ha például az adonyi önkormányzat egy ilyen helyzet miatt nem tudja mégsem a tanrendbe iktatni az úszásoktatást az adonyi gyerekeknek, akkor kár éri. Sajnálom a mostani és a leendő pusztaszabolcsi gyerekes családokat, hogy így döntöttek a mostani képviselő-testületi tagok, köztük pedagógusok, bár az egyetlen nemmel szavazó adonyi képviselő is ugyan jelenleg nem gyakorló, de hosszú éveken át a pályán tevékenykedő pedagógus. Számomra ez érthetetlen. Részlet Horváth József: Kistérségi gondolatok 4., avagy a kistérségi uszoda építés háttere című, január 25-én publikált, Czompó Istvánnal készített interjújából: Miért döntöttek a csatlakozás mellett, hiszen az nem kevés anyagi áldozattal jár? Nagyon furcsa lenne, ha már itt van egy uszoda hat kilométerre, és Pusztaszabolcson van közel ezer gyerek, ha tizennyolc éves korig számoljuk, akkor több is, és mi inkább Dunaújvárosba vagy Kápolnásnyékre járnánk úszásoktatásra. Ha innen nézem, nem hiszem, hogy csökönyös öszvérként meg kellett volna kötnünk magunkat, hogy azért se, mi majd megoldjuk magunk. Másrészt ennek a dolognak a lényege az, hogy az úszásoktatást a tanterv részévé kell tenni, és amellett díjtalanul veheti igénybe az összes tanuló. Ez nagyon fontos, mert ha eddig elmentek Dunaújvárosba vagy Kápolnásnyékre, akkor azért fizetni kellett a szülőknek, alkalmanként 650 forintot az oktatás és az utazás díjára. Ebben a formában, ha felépül az uszoda, a szülő nem fizet, a gyerek ingyen vesz részt az úszásoktatásban Tehát igazából az önkormányzat, a helyi lakosok gyerekeinek adja a pénzt és nem Iváncsának. Ha ezt az önkormányzat felvállalja, akkor nem tudom megérteni, hogy ez miért rossz. Persze azt én is elfogadom, hogy jobb lenne, ha helyben lenne, de ez már nem lehetséges Másrészt van a dolognak egy másik oldala is a kistérségi létből adódóan, mert például Kulcsnak sokkal közelebb lenne Dunaújváros, mégis beszálltak, mert úgy gondolják, ide, ebbe az Adonyi kistérségbe tartoznak, és ennyi áldozatot be kell vállalniuk. Ezt is szem előtt kell tartanunk a döntéseinknél.

4 Templomosi napok Baracs (kk) Több éves hagyomány szerint idén is megrendezik Baracs- Templomoson, a kisiskola udvarán a Templomosi Napok rendezvénysorozatot. A szeptember ei hétvégi programban szerepel interaktív gyermekshow, színpadra lépnek a Baracsi Szélescsapás Tánciskola növendékei, és többek között a Princess és Solymos Tóni szórakoztatja a közönséget. Az estet tűzijáték és karaoke party zárja. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Faluházavató folytatás az 1. oldalról Kulcs (kk) Az avatón dr. Török Zoltán jegyző és Posch János al polgármester is köszönetét fejezte ki az építőknek a csaknem teljes egészében a falu pénzéből végzett beruházás jó minőség - ben, időben való megvalósításáért. Ahogy az alpolgármes ter fo galmazott: legyen ez kö zös ségépítő ház, használják bátran a civil szer vezetek. A nemzeti színű szalagot Czimmermann Marika néni, a régi, és Nagy Erika, a faluház új vezetője vágta át, és osztotta szét darabjait. Ezt követően a ha gyományos mederben folytak az új kenyér ünnepi események. Böttger Antal református lelkész megáldotta, a falu legidősebb dísz - polgára, Kocsis Antal megszelte az új búzából sütött ke nyeret, majd a jelenlévők megtekintették az új intézményt, melynek felső szintjén a községi televízió, a Tv Kulcs stúdiója kapott otthont. A Grabarics Kft. vasbetonszerelő és lakatos szakmunkásokat keres felvételre dunaújvárosi munkavégzéssel. Jelentkezni lehet hétköznap munkaidőben a Papírgyári út 30/d. szám alatti telephelyen, vagy a as telefonszámon. Bővítik a polgármesteri hivatal épületét A Szent Korona Országáért Alapítvány szervezésében minden, ami az EGYETEMI OKTATÁSból kimarad SZENT KORONA SZABADEGYETEM Az egyetem alapítója: Dr. Varga Tibor Az egyetem 3 éves (6 félév). Tanszékek: ŐSTÖRTÉNET-TÖRTÉNELEM tanszékvezető: Prof. Dr. BAKAY KORNÉL JOGTÖRTÉNET tanszékvezetők: Dr. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF, Dr. VARGA TIBOR HADTÖRTÉNET tanszékvezető: Prof. Dr. ZACHAR JÓZSEF NÉPRAJZ tanszékvezető: Prof. Dr. ANDRÁSFALVY BERTALAN TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK tanszékvezető: Prof. Dr. VASS CSABA EGÉSZSÉGTAN MŰVÉSZETEK HARCMŰVÉSZET Pusztaszabolcs (KK) A képviselőtestület augusztus 6-án rendkívüli ülésen döntött a polgármesteri hivatal, immár Városháza épületének bővítése tárgyában kiírt közbeszerzési pályázatra érkezett ajánlatokról. Az önkormányzat a V-DBK Fővállalkozói Kft-vel kötött szerződést a kivitelezésre. A nettó 56 millió forint költséggel járó építkezés már meg is kezdődött, és a tervek szerint no vember 20-ig tart. A hozzáépítéssel duplájára nő a jelenleg 350 négyzetméter alapterületű épület, amelyben egy 150 főt befogadó új házasságkötő termet, korszerű ügyfélfogadó irodákat és irattárat is kialakítanak. Mint a legutóbbi testületi ülésen elhangzott, az építkezés miatt kivágott fák törzsét későbbi hasznosítás céljából száraz helyen tárolják, a tűzifaként hasznosítható részeket pedig a rászorulók között osztja szét a családsegítő szolgálat. tanszékvezetők: Prof. Dr. KELLERMAYER MIKLÓS, Dr. ÜTŐ ISTVÁN tanszékvezető: ÜTŐ ENDRE vezető: BALCZÓ ANDRÁS (többszörös olimpiai és világbajnok) CSEPIN PÉTER hagyományőrző vitéz TANDÍJ egy félévre: Ft (szállás és étkezés nélkül, erről érdeklődjön telefonon vagy ben). Az oktatás 2008 októberétől minden hónapban péntek 16 órától vasárnap 16 óráig tart. Az I. félév időpontjai: október , november , december HELYSZÍN: Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház és Konferenciaközpont, 2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3. JELENTKEZNI LEHET: , vagy , vagy telefonon, vagy a címen. LAST MINUTE! II. Hagyományőrző Magyarok Nap jai Pakson, az Ürgemezei Strand melletti Parkban, szeptember 5 6-án. Parázsló Szabadegyetem Szek szár don, a Parázsló Múltunkból a jövőnkért Közhasznú Alapítvány szervezésében, szep tember 5-én, Szekszárd több helyszínén. (a rendezvények részletes prog ramja a weblapon) Rövid hírek Rácalmáson befejezéséhez közeledik az uniós pályázat nyertes kerékpárút építése. A Szigetfő utcában lévő iskola, óvoda, művelődési ház gyalogos és kerékpáros megközelítése így sokkal biztonságosabbá válik. Egyúttal parkolóhelyeket is létesítettek az intézményeknél. A kerékpárút megépülése a tu - ris táknak is jó hír, mert Rácalmás 6-os úti bejárójától a nagyközség belterületén végigkerékpározva, biz tonságosan juthatnak el a Jankovich-kúriába, a Nagyszigetre, illetve Dunaújváros óvárosáig. Iváncsán három aszfaltozott utat adtak át a lakosságnak, és járdaépítésre készülnek. Épül a kis térségi tanuszoda is, amely az Adonyi kistérség óvodás és iskolás gyermekeinek tanrendbe iktatott úszásoktatása mellett a lakosság egészségvédelmét is szolgálja. Nagykarácsonyban időközi ön - kormányzati választások voltak. Több új képviselő került be a testület be, és új polgármestert is választott a község, Scheier Zsolt személyében. Kulcson lemondott Kiss Csaba alpolgármester, majd augusztus 31-ei hatállyal Lénárd Béla polgármester is, ezért bár a hiányzó képviselői és külső bizottsági helyeket a kislistáról feltöltötték, és Posch Jánost alpolgármesterré választották, hetven napon belül polgármester-választást kell tartani. Mezőfalva és Rácalmás is nyert az iskolafelújítási pályázaton. E több százmillió forintos fejlesztések a jövő év végére fejeződhetnek majd be. Daruszentmiklós is társult a Mezőfalva és Hantos oktatási intézményei között létrejött társuláshoz, így a mezőfalvi iskola tagintézményeként kezdték meg a tanévet a daruszentmiklósi gyerekek és pedagógusok is.

5 Síremléket emeltek a tudósnak Iváncsa A Nemzeti Emlék - hely és Kegyeleti Bizottság Dr. Fejérpataky Lászlónak az iváncsai katolikus temetőben nyug vó hamvait őrző sírhelyét a Nemzeti Sírkert részének nyilvánította. Az Iváncsa Község Önkormányzata által a tudós születésének 150. és halálá nak 85. évfordulója alkalmából felújíttatott sírhelynél síremlékavató és -szentelő ünnepséget rendeztek augusztus 29-én, melyen a családtagok mellett magas rangú egyházi személyiségek, a magyar tudományos élet kiválóságai, a Magyar Nemzeti Múzeum, az Or szágos Széchényi Könyvtár, a Nem zeti Emlékhely és Kegyeleti Bizott ságot képviselő személyiségek, Iváncsa képviselő-testülete és lakossága is elhelyezte az emlékezés koszorúit és virágait, és lerótta tiszteletét a tudós emléke előtt. Az ünnepségen Molnár Tibor polgármester köszöntötte a meg - jelenteket, majd Laza Károly ta nár szavalata után Mátyási Sándor né ÁMK-igazgató mél tat - ta Dr. Fejérpataky László mun - kásságát. Ezt követően dr. Spányi Antal megyés püspök megáldotta és megszentelte a síremléket, s kérte Isten áldását a nagyszerű tudós emlékét ápolókra is. Koszorúk és virágok lepték el a síremléket, melyre a tudós nevét viselő iskola tanulói is egy-egy szál virágot tettek. A bensőséges ünnepség az iskola Fejérpataky Emlékszo bájában folytatódott, ahol a csa lád tagjai és a meghívott vendégek idézték fel a névadó emlékét. Gratulálok a hagyomány ápolás e szép példájához itt és a községben több helyütt! írta a vendégkönyvbe Dr. Kovács Tibor, a Ma gyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. Mint mondta, a Nemzeti Múzeumban 2002-ben helyeztek el egy emléktáblát, rajta az igazgatók nevével, és bár dr. Fejérpataky László tevékenysége döntően a Széchényi Könyvtár alaptevékeny ségéhez tartozik, sokat tett a múzeumért, főleg az őszirózsás forradalom, Trianon időszakában, az ő neve is felkerült a táblára. Rendkívül fontosnak tartom azt a hagyományápolást, amely a Nemzeti Múzeum kiemelkedő munkatársait, főigazgatói tevékeny ségét megismerteti a jelen és a jövő generációival. Nagyon nehéz kiemelni a múltból azt; ami kapcsolatot képez a múlt és jövő között, mi az, amit adaptálni kell a jövőbe múltunkból. Ma még dívik a múltat elsöpörni, velünk kezdődik a történelem mentalitás. Megváltozott és hektikussá vált a társadalmi élet. Ma mindenki új megváltó akar lenni. A nemzeti értékeket (szellemi, tárgyi) örökölte intézmények, könyvtárak, levéltárak, mú zeumok sze - repe nagy a tudatformálásban. A szakemberek feladata megteremteni a lehetőséget, amely révén a látogató és az általa szemlélt tárgy között olyan kapcsolatot teremthető, amellyel át lehet hidalni az eltelt évszázadokat. Az iskolákat, a legfiatalabb A család nevében Fejérpataky Tivadar koszorúzott generációt kell elérnünk, hogy saját nemzeti örökségükhöz közel tudjuk őket hozni. Nagy örömömre szolgál, hogy az iváncsai iskolában e törekvések, az értékek megőrzése, a hagyományok ápolása iránt meggyőződéses lelkesedést tapasztalok. Szent István napját ünnepeltük Előszálláson a hagyományos au - gusz tális rendezvény keretében a tavaly ilyenkortól mostanáig szüle - tett kis polgárok avatása, majd a másnapi szokásos horgászverseny ka pott igazán hangsúlyt. Beloiannisz ban már augusztus 16-án huszadikát ír tak, bár ez nem az ortodox naptár miatti eltolódás miatt történt így. Szokás szerint többségükben más településekről érkeztek a kul túrműsor szereplői, a hazai - ak kö zül a táncházat végigzenélő együttest leszámítva csak a Pyrgos néptáncegyüttes kapott fellépési lehetőséget, igaz, Takács Kati tanítványai mél tán arattak nagy sikert a helyiek, a környékről és a szokásoktól eltérően kis létszámban érkezett budapesti és görögországi vendégek körében. Sajnos, a beloianniszi görög néptánc hagyományok ápolására, érett hölgyekből alakult Őszirózsák táncegyüttes, és a Sirályok (Glarosz), a tizen-huszonéves korosztályból verbuválódott, igen tehetséges zenekar is csak máshol kell, Beloiannisznak nem. Viszont Görögországnak fontos a falu, amit az is igazol, hogy a nagykövet 50 ezer Eurót hozott, amit az iskola fejlesztésére kell az önkormány zatnak fordítania. Apropó, is kola. A beloianniszi iskola első osz tályába öt gyermeket írattak be, és ötödikbe is hasonló létszámban járnak a gyerekek, és kinevezett igaz gatójuk sincs. folytatás az 1. oldalról Iváncsán utoljára rendeztek falunapot augusztus 20-án, mert jövőre már Szent Iván napjára teszik át hagyományos ünnepüket, a nyárvégi ünnepet pedig Szent István emlékének és az új kenyérnek szentelik. Rácalmáson nagysza bá - sú rendezvény volt huszadikán, amely késő éjszakáig megtöltötte a Jankovich-kúriát. Sajnos, a dunaegyházai esti programra már nem tudtam vissza autózni a faluba, de hamarosan megyek! Baracson pá lyázati forrás gyarapította az augusztus huszadikai rendezvény büdzséjét, akárcsak a hónap első szombatján rendezett nagyvenyimi falunapét, Daruszentmiklós viszont kimaradt a szórásból, és csak szerényebb keretek között ünnepelhettek. Adonyban városi napot és egészségnapot rendeztek, és életmód és szenvedélyek napja volt a szomszédos Pusztaszabolcson is. A kulcsi faluház avatása lapunk címlapos, vezető híre, és nem feledkeztünk meg a hagyományaikat ápoló Kulcs-Lórév-Kulcs KUBAK-KUPAC vízi emléktúra résztvevőiről sem. Igazat adok az iváncsaiaknak. Sze rintem is jól teszik, ha kiemelik a prog ramdömpinges idő szak ból a saját falunapjukat, mert akkor a figyelem is jobban rájuk terelődik, és nem oszlik meg kényszerűségből úgy, mint államalapító szent királyunk napján.

6 Emléktúra a Zichy-kápolnához Kulcs, Lórév Hagyományuknak meg - felelően, augusztus 20-án ebben az évben is vízre szálltak az emlék vízitúra résztvevői a kulcsi hajóállomáson. A Kulcsi Baráti Kör (KUBAK) szer vezésében mintegy hatvanan öl tötték magukra az alkalomra fel - i ratozott pólót, ragadtak evezőt vagy indították be a csónakmotort, hogy a Dunán felfelé hajózva Lóréven kössenek ki, és gyalog elzarándokoljanak a Zichy-kápolnához. A múlt századra tekint vissza ez a hagyomány, tudtuk meg Oberrecht Tamástól, a KUBAK elnökétől, amikor egyesüle tük elődje, a KUPAC, vagyis a Kulcs-Pusztai Atlétikai Club tagjai szokásukká tették a vízi kirándulást a kápolnához és vissza, s a visszaérkező fáradt hajósok közös ebédjét a hajóállomásnál. Nem volt ez másként most sem. Délelőtt 11 órakor rajtoltak el az első sárga pólósok, és a csapat utolja délután három felé tért vissza, amikor a környéket már belengte a kész paprikás krumpli illata. Voltak, akik az evezéstől elfáradva, mások csak a friss dunai széltől és a Nap melegétől elpilledve láttak evéshez, az azonban biztos, hogy amellett, hogy méltó módon megemlékeztek az elődökről, mindannyian jó társaságban, vidám hangulatban, friss levegőn, mozgással töltötték a napot, és ez a lényeg. Francia nap a gyerekeknek A Perkáta-Saint Maximin Baráti Kör augusztus 17-én találkozót szervezett a francia baráti kapcso latokkal rendelkező települések nevezetesen Baracs, Iváncsa, Perkáta, Szabadegyháza gyer me keinek. Sajnos, Szabadegy há za nem tudta elfogadni a meghívást, így csak 30 gyerek találkozhatott a bárányjárási va dász - házban. Ezek a települések lassan 20 éve ápolják a barátságot fran cia - országi, illetve luxemburgi ba rá taikkal. Vitathatatlan, hogy fon tos feladatunk ezen kapcsolatok fenn tartása, ha gyo - mányainak meg őrzése, és továbbörökítése. Ehhez elengedhetetlen, hogy egy re több fiatal ismerje meg e barátságok történetét, illetve kapjon kedvet kihasználni ezt a különleges lehetőséget. Lassan át kell adnunk egy fiatalabb gene rációnak tapasztalatainkat, kellenek a kapcsolatokra szívügyükként tekintő, aktív fiatalok, akik majd átveszik tőlünk a stafétabotot. Találkozónk célja az volt, hogy egy kellemes nap eltöltése közben, felhívjuk a gyerekek figyelmét, tudatosítsuk bennük e kapcsolatok fontosságát. Délelőtt egy vidám játékos vetél kedő során ismerkedtek, össze - barátkoztak egymással. A játé kok ba igyekeztünk francia vonatko zású feladatokat beilleszteni (fran ciaországi toto, puzzle ismert épületek fotóival, ügyességi játékok petanque golyóval stb.), végül a játék és egy finom ebéd után fotókkal, térképpel, illetve szóban bemutathatták egymásnak saját partnertelepülé süket. Reméljük, ötletünk jó fogadtatásra talált, és talán elindítottunk valamit, amit akár folytatni is érdemes. A Perkáta Saint Maximin Baráti Kör nevében is köszönöm, hogy a tele - pülések nyitottak voltak erre az úttörő kezdeményezésre és elfo gad ták meghívásunkat. Kö szönöm a gye - rekek, a felnőttek, a kísérők illet ve a szervezők aktív részvételét, segítségét. Nagy Rita, a Perkáta-Saint Maximin Baráti Kör elnöke Csak a halak bánták Kisapostag Tizedik alkalom mal gyűl tek össze a baráti társa sá gok augusztus 16-án a kis apos tagi sport - pályánál, hogy össze mérjék halászléfőző tudomá nyukat. Nem először került ki győztes ként a duna újvárosi Egyszerű en Béláim! csapat. A halászléfőző verseny tipikusan az a sportág, amit csak a halak nem szeretnek. A résztvevőket is csak részben vonzza a dicsőség és az elnyerhető díjak csábítása, sokkal inkább a közösségben, a szabad ég alatt töltött néhány kellemes óra, a jó hangulat és a finom étel közös elfogyasztásának reményében raktak tüzet és terítettek asztalt a piknik helyszínén. A halat az önkormányzat adta, Schreiner Béla polgármester a jó gazda gondosságával járt körbe és felügyelte a bográcsokat. Bár ottjártunkkor a zsűri benne a Prognózis tag Vörös Istvánnal még csak gyúrt arra, hogy dönteni és rangsorolni kell a remekeket, nekünk már módunkban állt megkóstolni Nagy Péter főztjét. Bizony, kár, hogy nem maradhattunk tovább, mert ha az ő ínycsiklandó finomságos halászléje csak a harmadik lett, vajon milyen lehetett a második helyen végzett Kutrovácz Istváné és milyen a győztes, az Egyszerűen Béláim! csa pat kreációja? Sajnos, ezt már sosem tudom meg, de azért jövőre újra ott leszek. Nagy Péter halászléje dobogós helyezést ért el Összefogás Gyurikáért Rácalmás (KK) A 16 éves rácal mási Zsákovics Gyurika veleszüle tett betegsége miatt egy éve transz plantációs listára került. Idén júniusban találtak is egy megfelelő májat a számára, de sajnos nem lehetett a műtétet végrehajtani, mert a tüdeje is igen rossz állapot ban volt. Ekkor merült fel megol dásként a tüdő és máj együttes átültetése, amit azonban csak Bécsben tudnak elvégezni. Az OEP feltehetően állná a műtét közvetlen költségét, de a kiutazások, az anyuka ott tartózkodásának és kontrollok költségei a családot terhelnék. A szülők a segítség reményében számlát nyitottak Gyurika gyógyíttatására, amelyen gyűlik is a pénz, amit a segítőkész rácalmásiak hamarosan gyűjtőakciókkal is gyarapítanak. Már szervezik a jó állapotú használt ruhák vásárát, szeptember 27-én pedig jótékony sági bált rendeznek, melyek bevétele Gyurika gyógyíttatását szolgálja. Máris számos felajánlás érkezett ki mivel tud, azzal segít. Felemelő érzés megtapasztalni, milyen sok embernek fontos, hogy segíthessen. Mindenkinek köszönjük, aki bármilyen módon hozzájárul Gyurika gyógyíttatásához mondta kérdésünkre az egyik főszervező. A felajánlásokkal és a bállal kapcsolatos részletekről (belépőjegy vagy támogatói jegy vásárlása) a as telefonszámon lehet érdeklődni. Az Alba Takarékszövetkezetnél vezetett számla száma: Ma is igent mondanának folytatás az 1. oldalról Perkáta Irénke 17, Jóska 19 éves volt, amikor augusztus 16-án (kölcsön ruhában) össze - házasodtak Három gyer me ket neveltek fel. Irén lányuk már két unokával és egy dédunokával is megajándékozta őket, János is éli a maga életét, Erika viszont mozgáskorlátozott lévén ma is szüleivel él. A házaspár mindkét tagja a Dunai Vasműben volt darus, ma már nyugdíjasok. Aranylakodalmukon, amikor egy egész közösség ünnepelte őket, kaptak komoly és tréfás ajándékokat, és közösen vágták fel a hatalmas tortát, ma is rávágták a kérdésre: jól választottak-e? az igent. Sokáig legyen részük jó egészségben, szeretetben, s még sokáig fogják egymás kezét!

7 Kertészkedő Szalai Gabriella rovata Sokszínű hónap a szeptember, különösen a sárgás pirosas színek dominálnak ilyenkor, melyek közt üdítően hat néhány kék virágú növény (pl. nyári orgona, barát cser - je, mályva). El kell kezdeni a kert felkészítését a következő idényre. Ilyenkor már ne szórjunk nitrogén tartalmú műtrágyát. De a gyepre most kell kiszórni az őszi- téli kondicionálót. Ez káliumban gazdag, ami javítja a fű téli fagytűrését, a hópenésznek is ellenáll. A virágágyak legszebb őszi színfoltjai az őszirózsák, az Erika, a Csarab és a Hanga-félék. E hónap végén kell felszedni a kardvirág, dália, gumós begónia gumóit, hagymagumóit. Az egynyári virágágyásokban még ilyenkor ontja virágait a büdöske, a meténg, a szőlővirág. A megüresedett helyekre ültessük el a tavaszi virághagymákat, melyek mellett üde színfolt lehet az árvácska. Az idősebb lombhullató fák és cserjék már nem igényelnek annyi vizet, mint nyáron, de a tavasszal ültetett fiatal példányokat addig öntözzük, míg a természetes lombhullás bekövetkezik. A tű- és lomblevelű örökzöldeket, különösen napfényes időben, nemcsak ősszel, de télen is öntözni kell. A karácsonyi kaktusz is kevesebb nedvességet igényel. Októberig tartsuk hűvös helyen, majd a vízadagot fokozatosan növeljük. Fontos, hogy a növényt ne mozgassuk, forgassuk, mert eldobja a bimbóit. A mikulásvirágot is készítsük elő a decemberi virágzáshoz. Mivel sötétnappalos növény, a virág zás hoz hat héten át 14 órás sö tét időszakra van szüksége. Fon tos, hogy a sötétítés folyamatos legyen, ezért este borítsunk rá egy kartondobozt, majd 14 óra eltelte után helyezzük napfényes helyre a nö vényt. A virágbimbók megjelenésekor kezdjük el a növényt tápoldatozni. A mediterrán növények, mint pl. az angyaltrombita, a sétányrózsa, az ólomvirág, a leander még jól bírják magukat kinn, de már gondolkodjunk azon, hol teleltetjük őket. A veteményeskertbe most vetjük a sóskát, spenótot, salátát, és áttelelő káposztaféléket. Az őszi fokhagyma gerezdeket cmes sortávolságra, 5 6 cm-es tőtávolságra, 4 5 cm mélyre duggatjuk. Szeptember a betakarítás hónapja a gyümölcsöskertben. Gondosan szedjük le az érett szilvát. Lekvárkészítésre akkor megfelelően érett, ha a kocsányánál már töppedt, ráncos. A dió- és mandulafák alatt a földet gereblyézzük el, ha gyepes a fák alja, kaszáljuk le, hogy a termést könnyedén össze tudjuk szedni. Az eperágyakat felfrissíthetjük a kertészetekben most kapható ellenálló, nagy gyümölcshozamú fajtákkal. A cm-nél hosszabb málnavesszőket visszavághatjuk. Ezzel nem csökkentjük a jövő évi termést, mert a vessző hegye rendszerint nincs beérve, és télen elfagy. A letermett vesszőket sehol se hagyjuk meg, vágjuk ki. Készítsük elő a rekeszeket a gyümölcsök, zöldségek téli tárolásához (trisóval súroljuk ki). A pincét is fertőtlenítsük. Az alma, körte szedését ne kezdjük meg harmatos reggelen, hanem csak a harmat felszáradta után. Csak az egészséges gyümölcsöt tegyük el télire, a sérülteket tegyük félre azonnali felhasználásra. A hullott gyümölcsöt, lehullott lombot is gyűjtsük össze a fa alól. Gondoljunk a jövőre! Állítsuk össze az őszi telepítéshez a cserjék, gyümölcs- és szőlőoltványok, bogyósok listáját. Kezdjük el a talajelőkészítést, talajjavítást! Én elmentem a vásárba Gabonatisztítást, manipulálást napraforgó betakarítást magágykészítést õszi talajelõkészítést vállal a Gornja Radgona (Szlovénia) Idén 46. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Mezőgazdasági és Élel miszeripari Vásárt a szlovéni ai Gornja Radgonában augusztus között, ahol idén Ma gyar or - szág vendégország státusz ban vett részt. A város négy or szág: Ausztria, Horvátor szág, Ma gyar ország és Szlovénia határához közel fekszik, így mind a négy országból vonzza a láto gatókat és a kiállítókat. A rendezvény tematikájában mező gaz - dasági és élelmiszeripari ter mékek és tevékenység, első sor ban mezőgazdasági gépek, be rendezések, gyümölcstermesz tés, öntözéstechnika, takarmányozás, erdészet, állattenyésztés, vadá szat, halászat, méhészet szerepelt. Az Agrár Marketing Centrum szervezésében felállított magyar standon néhány vállalkozás is bemutatkozhatott: szörpök, pékáru, bioélelmiszerek, méz, sütemény, szalámi, bor szerepelt kínálatukban, és egy fehér-kék belga szarvasmarhatenyésztő vállalko zás is kiállított. A nyitónapon, látogatóként magam is beszippanthattam a kolbászok, pecsenyék és a nyárson sü lő malac illatát, gyönyörködhettem a nálunk ismeretlen bir kaés kecskefajták szépségében, a tekintélyparancsolóan robosztus szarvasmarhabikák látványában, a lovak és a tehenek szelídségében, és mi tagadás: vágyakozva nézegettem az önjáró napelemes fűnyírót. Kedves színfolt volt a helyi kézművesek és kistermelők bemutatója, akik praktikus stan dokon kínálták portékájukat. Még egy csésze hársfateával is megkínált egy kedves idős, nemezkalapos-pelerines hosztesz hölgy, aki a falusi turizmussal foglalkozó helyiek különféle tevékenységeit bemutató, térképpel, képekkel illusztrált táblához invitált. Sajnos, az idő rövidsége nem tette lehetővé, hogy mindent tüzetesen végignézzek, megkóstoljak, mert számomra a fő attrakció a magyar kulturális delegáció tagjaként vendégszereplők, köztük a besnyői Szironta Csengettyű- és Citeraegyüttes műsorának megtekintése volt. Ezúton is köszönöm a lehetőséget, hogy elkísérhettem őket első külföldi vendégszereplésükre, és magyar ként, a régióban élőként, magam is büszkén tapasztalhattam meg elismerésre méltó produkciójuk hangos sikerét. Érdeklõdni Csóri Csaba Kovács László

8 Grabarics a magyar építőipar élmezőnyében Exkluzív interjú Grabarics Gáborral Dunaújváros Családi házak fel újítá sával kezdte. Ma már jó nevű építőipari fővállalkozó cég, saját ingatlanfejlesztő beruházások, jó minőségben megvalósult kereskedelmi közpon - tok, lakópar kok fűződnek a Grabarics névhez. Az ügyve zetővel, Graba rics Gáborral a cég múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszél gettünk. Külső segítség, tőke és terme lő eszközök nélkül, kicsiként kezdtem idézte fel az 1990-es kezdést az ügyvezető úr, aki nagykarácsonyi szü letésű. Adonyi édesanyja sok éven át tanított Nagykarácsonyban, és ma is ott él. Szerencsére négy jó szakmunkással kerültem össze. Családi házakat újítottunk fel. Tizenöt évvel ezelőtt alapítottuk a kft-t. Emlékezetes az első acélszerkezet építésre szóló megbízás, amit a Swietel sky ve zér igazgatójától, Bognár Árpád tól kaptunk, majd jött a bu - daörsi Baumax, az első ge nerálkivitelezői munkánk. Ma már csak generálkivitelezést vállalunk. A versenytárgyalásokon az ország leg el ismertebb cégeivel együtt mi is ott vagyunk. Ercsiben volt az első monolitvasbetongyártási feladatunk, majd a recski szennyvíztisztító beruházáson dolgoztunk Ekkor már budapesti irodaházak vasbeton szerkezetein is dolgoztunk, és láttam, hogy házak generálkivitelezését is tudnánk vállal ni, ehhez viszont banki háttér is kellett. Fekete Károlyt kértem fel műszaki igazgatónak, és belefogtunk. Ma már nyolc-kilenc házat építünk egyszerre, és évi két-háromszáz lakást, emellett kereskedelmi és irodaépületeket. Hány munkatárssal dolgozik a cég? Száz felett van a saját alkalmazottjaink száma. A létszám fele technikus és mérnök. A régióból Kulcsról, Rácalmásról, Perkátáról több al vállalkozónk is van, ami az ott élők számára biztos munkalehetőséget, nekünk megbízható munkaerőt jelent. Ez a mintegy százötven fő, akik öt-tíz-húszfős csapatokban dolgoznak, cégünket erősítik. Milyen a kapcsolatuk a megrendelőikkel? Visszatérő partnereik vannak. Kezdettől kiváló kapcsolatunk van magyar és osztrák megrendelőinkkel, már több megbízást kapunk tőlük verseny nélkül. Mekkora az árbevételük? Milyenek a mostani kilátások? Cégünk árbevétele meghaladja a tízmilliárd forintot. Úgy ítélem meg a jelenlegi helyzetet, hogy a lakásépítés bedugult, a kereskedelmi láncok terjeszkedése még nem fejeződött be, de lassan telítődik a piac, már kisebb településeken is megjelennek. Ipari parkok, logisz tikai központok kellenének, ki kellene használni a jó földrajzi adottságokat. Az ország bár mely pontján vállalunk munkákat, Szentestől Szombathelyig, és helyben is vannak megbízásaink. Nagy munkát végeztünk a Hankook építésénél, ahol tizenkilenc létesítményt mi építettünk fel. A most épülő Park Center már sa ját ingatlanfejlesztésünk. Sopronban és Pécsen a régiós feladatok rugalmasabb ellátása érdekében igaz gatóságot alakítottunk ki. Fő tevékenységünk az építés, de a Seszták Sándor vezette Faktor Tanmű - hely Épí tő ipari Szakmunkásképzőn ke resz tül a javu ló színvonalú szakmun kásképzésért dol - gozunk. Meg kell becsülni a jó szak munkásokat, akik lásd vas betonszerelők bonyolult terv raj zok alapján építenek meg olyan szer ke zeteket, amelyekhez ko moly szak ér telem szükséges. Szívesen támogatja a kultúrát A dunaújvárosi Mezőföld Fotó klubot támogatom. Az ő tevékenységükhöz is az kell, ami a mi munkánkhoz: igényesség, türelem, kitartás. Fotóikkal behozzuk a természetet irodaházunk falai közé. Mit szeretne elérni? A cég logoja is az aranymetszés szabályai szerint készült G, ami a jó irányú, igé - n yes munkavégzést szimbolizálja. Hogy mit szeretnénk elérni? Az építőipar felső szintjét céloztuk meg. Mire a legbüszkébb? Arra, hogy soha nem adtunk ki rossz munkát a kezünkből mondta kérdésemre válaszolva beszélgetésünk végén Grabarics Gábor. A Szinergia támogat A következőkben három újabb sikeres pályázatot mutatunk be. Támogatásban részesült Nagyvenyim Község Önkormányzatá - nak pro jektkezdeményezése. A Venyim TV beindításával és műsorok készítésé vel teljes körű és színes tájékoztatást kívánnak nyújtani a község életéről a helyi lakosság számára, lehetőséget adva a helyi civil szervezetek és intézmények bemutatkozásának. A Köz ala pítvány a helyi TV beindításának előkészületeiben működött közre. 100 eft-os támogatásban részesült a dunaújvárosi Intercisa Múzeum által, szeptember 17. és november 18. között megrendezett, Mindennapi kenyerünk című kenyértörténeti kiállítás. A tárlat mellett komplex cipósütő program is várta (3. rész) az érdeklődőket, így az oda látogatók megismerkedhettek a kenyér történetével és elkészítésével. Támogatásban részesült a SIPOS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. munkahelyteremtést szolgáló pályázata. A dunaújvárosi székhelyű vál lalkozás egy telephelybővítő és korszerűsítő beruházás céljából vett fel több mint 15 millió forint hitelt, amely minimum 4 fő helyi álláskereső számára biztosít új munkahelyet. A Közalapítvány a beruházási hitel kamatait 2 éven keresztül támogatja, amelynek várható összege Ft. Az eddig kifizetett támogatás Ft. Figyelem! Pályázni továbbra is lehet! Bővebb információ a honlapon. Hirdetés

9 A Pont-Plan Útépítő Kft. (Dunaújváros) gépész üzemvezetői állást hirdet. Feladatköre: munkagépek és gépjárművek üzemeltetésének biztosítása, műhelymunka szervezése, szervizkapcsolatok fenntartása, logisztikai tevékenység. Út- és közműépítési gyakorlattal rendelkező építésvezetőt, művezetőt keresünk dunaújvárosi székhellyel, de változó munkahelyre. Jelentkezni szakmai önéletrajzzal és fizetési igény megjelölésével a címen lehet. Ahol a Vásárló a legfontosabb A dunaújvárosi piac I. Szolgáltató házának földszintjén van egy méteráru bolt, a Kuckó-Tex, ahová már csak a szép anyagokban való gyönyörködésért is érde mes benézni, az pedig, hogy a Vevő ki emelt figyelemben és szak értő gondoskodásban részesül, már szinte hab a tortán. A diva tos, jó minőségű öltözködési méter áruk mellett lakástextil méter árut, valamint minőségi magyar ágyneműgarnitúrákat, törülközőket, konyharuhákat és párnákat is kínálnak. Mutatós organza, voile és sable függönyanyagokból, nagy választékban sötétítő függönyökből válogathat a vásárló, akinek az anyagválasztásban is segítenek, kérésére a függönyöket készre is varrják. Folyamatosan bővülő, megújuló vá lasztékkal várják kedves Vásárlóikat, akiknek időről időre akciókkal kedveskednek. Vevőcentrikus magatartás, hagyo mányos kiskereskedői szemlélet. Ugye, Ön is szereti, ha Ön a legfontosabb? Kukkantson be a Kuckó-Texbe, ahol érdeklődését telefonon is várják! Ha érdeklik a legújabb akciók, hívja a vagy a telefonszámot, nyitvatartási időben, azaz hétfőn és szombaton 8-12 óráig, keddtől péntekig 8-16 óráig, vagy keresse fel az üzletet! Adonyi nagyberuházás felhívja a környékbeli meglévő és leendő partnerei figyelmét, hogy szeptember 1-től megkezdi az új szárító-tisztító üzemében kü lön böző termények (kukorica, olajosok, kalászosok) bértisztítását, -szárítását, -tárolását és felvásárlását. Díjtarifák: tisztítás: 800 Ft/t +ÁFA/t betárolás-kitárolás: Ft+ÁFA/t szárítás: 600 Ft+ÁFA/t/víz%, felvásárlás: a Felvásárló heti árakat hirdet meg. Az árak az áru készrejelentése után 48 órával elszállítva értendőek, egyéb esetben külön raktározási megállapodás megkötése szükséges. Információkért forduljon bizalommal munkatársainkhoz: Fejér és Somogy megye területén: Spanyár Tamás Demeter Lajos Tolna és Bács-Kiskun megye területén: Dr. Szöllősi Károly Hirdetés Vadászbolt Munkaruházati bolt Dunaföldvár, Paksi út 2/a. Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 9-12 és 13-16,30 Szombaton: 8-12 óráig Telefon: Vadász lőszerek SB, Norma, RWS, Hornady, Remington Légfegyverek tartozékok, léglőszerek, kiegészítők AIRSOFT fegyverek, lőszerek, kiegészítők Vadász felszerelések Munka- és védőruházat bakancsok, védőeszközök Várjuk Kedves Vásárlóinkat!

10 Telitalálat volt az alkotótábor Rácalmás Egy régi álom, két éve dédelgetett konkrét terv való sult meg, amikor augusztus elsején megnyílt az I. Raáb Ervin Mű vészeti Alkotótábor, s hogy a 13+1 művész rácalmási két hete igazi telitalálatnak bizonyult, arról a táborzáráskor mind a szervezők, mind a résztvevők egyértelműen nyilatkoztak. Az itt született alkotásokból kiállítást rendeztek. A Rácalmási Faluvédő Egyesület elképzelését az önkor mányzat és néhány vállalkozás anya gilag is támogatta (KVJ Művek Kiss V. Jenő, Pomóthy Áruház Pomóthy Attila, M8 Dunahíd Kht., Szalai Árpád), és így lehetőség nyílt az I. Raáb Ervin Művészeti Alkotótábor megszervezésére és lebonyolítására. A meghívott művészek, a dunaújvárosi Újpart Egyesület tagjai vágyaival is találkozott az ötlet, derült ki vezetőjük, Medvegy Zsuzsa szavaiból, aki szerint szebb és jobb körülményeket nem is álmodhattak volna maguknak első közös táborozásukhoz. A szállásról és az étkezésről a Pomóthy-család legújabb vál lal - kozása, a Széchenyi téri Szed - reskert Vendégház gondos ko - dott. A képzőművészek (fes tőés szobrászművészek): Gáspár Aladár, Farkas Mihály, ifj. Koffán Károly, Móder Rezső, Cyranski Mária, Páhi Péter, Páhi-Fekete Noémi, Lipics Vilmos, valamint Wisloczky Helga keramikus esetében a munka többnyire a Jankovich-kúria Rendezvényés Turisztikai Köz pont al ko tóműhelyeiben folyt, de voltak, akik a volt lovardában (Rohonczi István ROHO és felesége, Kelemen Marián Éva), illetve saját terepen, a kovácsműhelyben (Fischer József) tevékenykedtek. A csapathoz később csatlakozott a +1 fő, a fővárosban élő Éri Jenő. Feltóti Sándor pedig a művé szeket is megörökítette fény ké pe ző gé - pével, illetve saját vadász me - zők felé vette az irányt. Az elkészült alkotásokból augusztus 20-án nyílt kiállítás a kúriában, ahol a falunap népes közönsége is meg csodálhatta azokat. A tábor idején alkotó- és jókedv ben nem volt hiány, vidám hangulatban kezdődött, folytatódott és telt a két hét. Móder Rezső már a megérkezés napján zászlót bontott, pipára gyújtott, és ecsetet vett a kezébe, de Farkas Mihály múzsája sem maradt otthon, Kis apos tagon, hanem követte őt és lelkesen együttműködött vele, ami nek eredményeképpen új élet re kelt a rozzant fateknő, nyomat tá nemesedett az öntöttvas aknafedél mintázata. A dolgos hétköznapokon egyre születtek az alkotások. Egyik nap Cyranski Mária három gráciáját, Fischer József kö szö - nőszobrát készítés közben is módom volt megcsodálni. Wisloczky Helga persze könnyű helyzetben volt: neki a kislánya, Kamilla is segített. Amíg a pici lány agyagozott, édesanyja birkózott a porcelánnal, amely, ahogy mondta: nagyon hisztis egy anyag. A most Kulcson élő, rácalmási kötődésű Páhi Péter kedvenc időtöltése, a horgászat, kedves témája, a hal ihlette mozaikjai a Duna-parton talált cserepeknek és kidobásra ítélt kacatoknak adott új tartalmat. Roho egy provokatív installációval lepte meg a rácalmásiakat egy régi padláson talált, kézzel szőtt avíttas zsákvászon felhasználásával, amelyen a Rácz-Almás, illetve annak cirill és héber abc szerinti fel iratával idézte fel az egykori ma gyar, szerb (rác) és zsidó lakosság emlékét, mának szóló üzenetét a békés egymás mellett élésről, a közösség erejéről és még ki tudja, mi mindenről. Felsorolni is hosszan tartana, ki mit alkotott, de nem is ez a cél. Az a legfontosabb, hogy az újpartosok e két hétben művészi és közösségi élményekben gazdagodtak, nagyszerű alkotásokat hoztak létre, és ebből Rácalmás s vele együtt az egyetemes kultúra is profitált. A táborzárón az egyesület tagjai titkos szavazáson ítélték oda az újonnan alapított Kavics-díjat, egy gyönyörű fehér, görög tengerparti kavicsot Lipics Vilmosnak, amelyet Medvegy Zsuzsa elnök adott át a meghatott művésznek. Ez az aktus méltó végét is jelentette egyben a fehér asztal mellett zárult tábornak. Közös kiállítás Nem jelentette viszont a végét a gondolatnak, amely a folytatásról szól, Rácalmás és az itt élők mecénás szerepéről. Rácalmás, amely a különféle népeket, kultúrákat befogadó közösségként sok év szá zada létezik, fej lődik, most egy új ablakot nyitott a világ fe lé az alkotótábor, a leen dő művésztelep megvalósítója ként. Ne vét immár nem csak nagy gyára, a Hankook kapcsán, hanem kulturális bázisként is jegyzik. Kulcs Az új faluházban rendezte meg a Kulcsi Baráti Kör (KUBAK) a kistérségi festők kiállítását augusztus között. Szuhay Irma, a rendezvény főszervezője jóvoltából két besnyői, Gábor Ferenc és Ladányi János Mihály festményeit is megcsodálhatták a látogatók. Perkátáról Kapócs Tibor, Pusztaszabolcsról Kádár Tünde, Adonyból pedig Nógrádi Katalin hozta el néhány művét, amelyekkel bemutatkoztak a kulcsiaknak, és mindazoknak, akik kíváncsiak voltak az új faluházra, illetve első hivatalos, méltán sikert aratott rendezvényére. Jó alkalmat teremtett ez rendezvény a kistérség más-más településein élő festők számára egymás megismerésére, és közelebb hozta egymáshoz a látogatókat is. Oberrecht Tamás és Szuhay Irma a megnyitón

11 Tanuljuk együtt, milyenek vagyunk! (5. rész) Egyedülálló magyar nyelvünk A magyar nyelv a ragozó nyelvek családjához tartozik. Ezen belül akkuzatív nyelv, azaz közvetlen tárgy esetében a tárgyat ragozza. Elsőszótaghangsúlyos nyelv, azonban a hosszabb szavakban a páratlan szótagok mellékhangsúllyal rendelkeznek. Következetesen alkalmazza a magánhangzó harmóniát, miszerint a szó hangállományához nem csak a ragok magánhangzói illeszkednek, hanem az egyszerű magyar szavakban vagy csak magas, vagy csak mély hangzású magánhangzók lehetnek. A magas hangzásúak gyakran a közelséget, a mélyek a távoliságot fejezik ki. Nyelvünk határozott és határozat lan névelőt használ. Az igeidőket közvetlen ragozással képezi, az összetett igeidők ugyan a múltban még léteztek, a mai nyelvből már kikoptak, régiesnek hangzanak. A mondatok szórendje szabad, a szavak mondatbeli szerepét ragokkal fejezi ki, a ragokat a szó végére illeszti. A birtokost helye zi előre, a birtokot a birtok mögé, és a birtokot ragozza. Tárgyas és részlegesen kettős igeragozása van. Alap szókészletének zöme egy- vagy két tagú szó, melyekből képzőkkel, majd ragokkal képez fogalmakat. A magyar nyelv ma is egységes, nem szakadt nyelvjárásokra. A magyar nyelv hangkészlete nagyon bő. Teljes ajakmozgással kilenc magánhangzót formálunk, mindegyiknek van hosszú és rövid változata. Meg kell különböztetnünk az a-t az á-tól, mert ugyan az á hosszabb, mint az a, de mégsem az a hosszú változata. Ugyanez vonatkozik az e és é viszonyára is. Mindkét hangpár képzése eltérő módon történik. Mássalhangzóink száma 26, és mindegyiknek van kettőzött, hosszú változata is. A magyar nyelv szókészletének rendkívül nagy hányada az őselem, azaz etymon, ami azt je lenti, hogy egyszerű hangutánzó, mozgást leíró, vagy gyermeknyelvi szó. A magyar törzsszókészlet két harmada (66%) tartozik ide, míg más nyelvekben ez az arány sokkal kisebb. Még a türk nyelvekben találunk 25% körüli őselemet, de pl. az angol nyelvben ez már keve sebb, mint 5%. A magyar nyelv a többes számot következetesen -k hanggal fejezi ki, míg a rokon nyelvekben -i és -s a többes szám ragjaiban föllelhető jel. A baszk nyelvben ugyancsak -k fejezi ki a többes számot, de megjelenik ez a hang az örmény igeragozásban is, ahol egyébként a személyragok a magyaréval azonosak. A finnugor nyelvek közül a lappban találkozunk a többes szám első személy ragjában a -k-val, és a mordvinban fordul elő még két helyen. A magyar nyelv kétféle igeragozást használ: a tárgyatlant és a tárgyast. Tárgyas igeragozása Európa nyelveinek általában nincs, az obiugor nyelvek mellett még a permieknek van. A magyarban van kettős igeragozás, ami egyetlen finnugor nyelvben sincs, van ellenben az ergatív nyelvekben, mint amilyen a baszk és a sumér. A magyar és az ú. n. rokon nyelvek nem azonos módon képezik a múlt időt. A magyar következetesen -t hangot használ a múlt idő ragjában, a többi nyelvben a rag -s, ill. -i hang. A magyar rag sokkal inkább összhangban van a szász gyengeragozás -t, -d ragjával, mint a rokonokéval. A magyar egyes és többes számot használ, az ugor nyelvek azonban használják a duális többest is, ami az indoeurópai nyelvek korai szakaszát is jellemezte. A magyar igék közül kifejezetten hiányzik a birtoklást kifejező ige (habeo, haben, to have stb), és a ma gyar ezt a fogalmat a nekem van szókapcsolattal fejezi ki. Ebben hasonlít a türk nyelvekre. Az indo - európai nyelvek közül ez az ige hiányzik a kelta nyelvek egy részéből, a szanszkritból és az örményből. Az ige hiánya a birtoklás fogalmának alá rendelt sze repére utal a magyar műveltségnél. Az ige egyébként hiányzik a többi finnugor nyelvből is. A magyarban van határozott és határozatlan névelő, ami a finnugor nyelvekben általában nincs. A személyes névmás egyes szám első személyét a magyar az én szóval fejezi ki. Valamennyi rokon nyelvben erre -m hangzót tartalmazó szó szolgál, de ez a hang fejezi ki szinte minden európai nyelvben is ezt a fogalmat. A magyar a kivétel. Az egyes szám második személy ragja a -d, és ebben egyezik Európa valamennyi nyelvével. Kiemelendő a magyar szóképzés sokoldalúsága és hatékonysága. Az egyik legfőbb jellemzőt az igekötők adják. Ezekkel az alapigék jelentése módosítható meglehetősen széles mértékben. A rokon s a környező nyelvek nem, vagy csak korlátozott mértékben használnak igekötőket. A képzők családja hatalmas a magyar nyelvben. Ezek igen nagy segítséget jelentenek a fogalmak pontos meghatározásához. A ma gyar nyelvben megfogalmazhatunk eleddig ismeretlen fogalmakat is úgy, hogy minden magyarul tudó azt a fogalmat a szó alapján megérti. A szomszéd nyelvekben a fogalmakat leíró új szót előbb körül kell írni ahhoz, hogy mások megértsék. Külön érdekessége a magyarnak, hogy ragokat is ragozhat, és így alkothat új kifejezést. Példa erre a tőlem, hozzád stb. Hasonló módon ragokat személyraggal, birtokos raggal más finnugor nyelv nem láthat el, azonban az egyes számban a magyarral azonos raggal, hasonlóképen fejezik ki ezeket a fogalmakat a kelta utódnyelvek. Többes számú ragjaik már nem követik a magyart, nincsenek a magyaréhoz hasonlóan rendszerben. A magyar nyelv változása nemcsak a kikopó szavak kis száma, hanem a legrégebbi magyar nyelvi emlékek alapján is meglehetősen lassú. A legrégebbi magyar szövegek pl. a Halotti beszéd a latin írásmód ellenére is még minden nehézség nélkül megérthetők. Ez azt is jelenti, hogy a magyar nyelv a mai kifejezőkészségével már a honfoglalás idején is rendelkezett. Az angol vagy a francia nyelv hasonló korú szövegei a mai angol, vagy francia anyanyelvűek számára már egyáltalán nem, vagy csak alig érthetők meg. Talán ennek a lassú változásnak köszönhető, hogy a magyar nyelv az elmúlt évezred alatt sem szakadt szét nyelvjárásokra, egységes, egyetlen nyelvként maradt meg és él ma is. Darai Lajos Nyelvőr Kovács Gyuláné rovata Az igekötő-használat hibái Javában tombol a nyár, de a gyerekek egy része már készül az iskolára. Néhányan már kiolvasták a kötelező olvasmányt is. Általában így büszkélkednek, ha találkozom velük az utcán, a boltban, az usziban. Ilyenkor mindig megkérdezem, hogy hagytak-e belőle valamit. Ugyanis az olvas igét az el- igekötő teszi befejezetté, a kiirányra utal, tehát a kiolvas-nál helyesebb az elolvas alak. Másik kedvencem a gyerekek által gyakran használt kigáncsol ige. Ezt is az el- igekötővel kell használni. A helytelen igekötő-használat mellett legalább akkora hiba, ha fölöslegesen használjuk az igekötőket. Az adósságot nem letörlesztettük, csak törlesztettük, az érintetteket nem kiértesítettük, hanem értesítettük, a postás nem kikézbesíti, hanem kézbesíti a levelet, a hiányokat pótoljuk, és nem bepótoljuk. Azonban újabban találkozhatunk olyan jelenséggel is, amikor bizonyos igekötőket újakkal váltunk fel anélkül, hogy ezáltal megváltozna az ige értelme. Érdekes módon így jobban kifejezik a kívánt jelentéstartalmat. Éppen legrégibb igekötőnk, a meg- kezd veszíteni erejéből, és helyét a többféle jelentésárnyalatot kifejező le- igekötő veszi át: megbénul lebénul, megdöbben ledöbben, megterhel leterhel. A le-igekötő ezekben a szerkezetekben nemcsak irányultságot fejez ki, hanem felerősíti az ige befejezettségét is, tehát helyes. Filmvetítés és közönségtalálkozó Dunaújváros (KK) A Hadak Útja Baráti Kör szervezésében, a duna újvárosi Munkásművelődési Köz pont földszinti színházter mé - ben szeptember 20-án, szom - baton 14,30 órakor vetí tik a Népek Krisztusa, Magyarország cí mű filmet, melyet követően a két meg hívott vendéggel: Jelenczki István nal, a film rendezőjével és Molnár V. József néplélekrajz-kutatóval, a film egyik szereplőjével, os szabadságharcossal beszélgethetnek az érdeklődők.

12 Szirontás siker Szlovéniában Gornja Radgona (KK) Első külföldi fellépésén nagy sikert aratott a Szironta Csengettyű- és Citeraegyüttes. Augusztus 23, Gornja Radgona városában, a 46. Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár nyitónapján, a magyar kulturális program keretében mutatták be műsorukat a kiállítás látogatóinak. A rendezvénynek Ma gyarország volt a díszvendége, a vásár megnyitóján Gráf József, az agrártárca vezetője is köszöntőt mondott. Koradélután lépett színpadra Bangó Margit, majd a Szironta következett. Sokan figyeltek oda a csengettyűn megszólaló dallamokra és nagy tapsot kapott az együttes citerajátéka, Varga Evelin népdalszólója is. A Nyersné Vajda Márta vezette együttes sikeres szereplése révén immár az országhatáron túl is megtanulták Besnyő nevét. Szüreti fesztivál Dunaföldvár (KK) Szüreti Fesztivál lesz szeptember én a Várudvaron és környékén, amely Dunaföldvár legrégebbi időkre vissza - nyúló rendezvénye. Középpont jában a szüreti felvonulás, a szürettel, szőlővel és borral kap csola tos szokások, hagyományok állnak. Hang súlyt kapnak a német és olasz testvérvárosi kapcsolatok és a többi Földvár nevű településről érkezők programjai. Pénteken 19 órakor kórustalálkozó lesz az Öregtemplomban, szombaton 11 órakor a sportcsarnokban rendezett expo megnyitójával kezdődik, majd kulturális és kulináris programok sorával folytatódik a rendezvény. Lesz térzene, fotókiállítás, földvári művészeti csoportok bemutatója, tréfás vetélkedő Szüreti vir tuskodás címmel, este héttől pe dig Kovács János Venesz-díjas mesterszakács Földvári lecsós szüreti pecsenye című alkotásának elfogyasztása várja az érdeklődőket. Zanzibár koncert, tűzijáték, utcabál zárja a szombati programot. Vasárnap 9 órakor mise lesz az Öregtemplomban, a helyi Cantemus és a német testvértelepülés Erasmus Wiedman kórusának közreműködésével. Tíz óra kor a Városháza Dísztermében ünnepséget rendeznek Weikersheim és Dunaföldvár testvérvárosi kapcsolatának 15. évfordulója alkalmából. Földvári csapatok mérkőznek meg a Szüret ízei főzőverseny díjaiért, amit a művek közös elfogyasztása követ. A szüreti felvonulás 14 órakor kezdődik, feldíszített fogatokkal, népviseletbe öltözött táncosokkal, borlovagokkal, gólyalábasokkal, vásá - ri komédiásokkal. Néptánc gála és számtalan kísérőrendezvény (kézműves bemutató és vásár, bor-, pálinka- és sajtkóstoló, többféle kiállítás) gazdagítja a rendezvényt. Stresszlabda Rácalmás (kk) Limitált példányban jelent meg Pálinkás István költő Stresszlabda (Emlékkiadás ) című verses CD-je, amelyet a szerző Dinnyés József daltulajdonosnak és az elhunyt Balkay Géza színművésznek ajánl. A borítón a Névfosztás című vers. Úton vagyok. A tájban egy görög ólálkodik magányos. A csöndre koptatom magam vele, irigykedjen a város. A fák alól eltűnt a kínai, nagy bazdmeg -ek röpülnek. Ki hitte volna róla, egy napon meséivel fölültet. s hülyén halok meg, mint a fán a lomb, vágáskorába érve. Cseppre csepp: betelt. A kis japán kert nem hallgat már nevére. Kulturális Örökség Napjai Adony, Iváncsa, Perkáta Újjászületés a Reneszánsz Éve jegyében rendezik meg szeptember én a Kulturális Örökség Napjai programokat, melyek közül kedvcsinálás gyanánt felhívjuk a figyelmet három település eseményeire. Adonyban az 1800-as évek első felében épült Zichy-kúria a Közkincs-program keretében megújult. Az épületben működik a város közművelődési intézménye, a Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár, amely szeptember 20- án a felújítás utáni avatóünnepség napján Reneszánsz udvar rá változik, és szombat reggel 8-tól vasárnap este 20 óráig folyamatos nyitva tartással várja az érdeklődőket. Gyermekprogramok, filmvetítések, gasztronómia és tánc, kézműves foglalkozások, ezen belül Mátyás mesék vetítése és mesemondó verseny, reneszánsz táncház és ételkóstoló repíti vissza a látogatókat az időben. Iváncsán, a Helytörténeti Gyűjteményben szombaton 16 órakor ünnepségen emlékeznek meg az alapító, Fürész Gyula halálának 10. évfordulójáról, és felavatják az új kiállítótermet. Perkátán szeptember 20-án, szombaton 10-től 17 óráig várják a kastélykertben zajló színes programra az érdeklődőket. Kézműves vásár, Fejér megyei kastélyai, várai címmel gyermekrajz kiállítás, a Falusi turizmus kopogtat Engedjük be! kiállítás mellett reneszánsz ének és zene, népi mesemondó, középkori fegyverek bemutatója, valamint a Rozmaring népdalcsoport, a Sudridom néptáncegyüttes és az ercsi Zorica rác táncegyüttes műsora is szerepel a programban. Lehet majd pónin lovagolni, kisállatokat simogatni, és még vásárfia is kerülhet. Orgonakoncertek Pusztaszabolcs (kk) A barokk muzsika kedvelői szeptember 13- án Hock Bertalan és az orvos zenekar, szeptember 27- én pedig fiatal orgonaművészek bemutatkozó hangversenyét élvezheti a Szent Imre templom felújított or gonáján. Magyarország legrégebbi kétmanuálos nagyorgonáját ebben a szezonban októberben még kettő, novemberben még egy kon - certen szólaltatják meg neves művészek. Az előadások 19 órakor kezdődnek, ingyenesek.

13 Jurtanapok Hantos Szép idő fogadta a hagyományos hantosi falunap, a Jurtanapok rendezvényére ér kezőket a sportpályánál augusz - tus én. Bár a halászléfőző versenyre csak egy nevezés érkezett, az iskola előtti kis parkban szombaton délre elkészült az egy bogrács hal. Senki nem maradt viszont éhen, mert az önkormányzat egy marhapörköltre meghívta a Jurtanapok vendégeit. A sportpálya mellett felállított jurtában helyi gazdák terményeit gabonákat, zöldségeket, gyümölcsöket, szántóföldi növényeket, fűszerpaprikát mu tatták be, ahol a pálmát egy jókora karalábé (Horváth Imre kertészetéből) vitte el. Az iskolában közben Hantosi plébániatörténet címmel nyílt kiállítás, amelyet Mányoki Zsolt tanár úr gyűjtéséből rendeztek, és ahol a relikviák mellett a templom és a plébániaépület makettjét is megcsodálhatták a látogatók. Itt állították ki a hantosi családok családfáit is, aminek a böngészésére többen is vállalkoztak. Szombat délelőtt népi fogathajtó és kettes fogathajtó bemutató, gyermekfoglalkozás és mazsorett csoportok bemutatói, délután díjugrató bemutató, valamint a Kereszt és félhold, Nagylóki Talpasok végvári vitéz virtus, középkori és újkori vitézi bemutatója, néptánc és citeramuzsika szórakoztatták az érdeklődőket. Délután vehette át gyémántdiplomáját Weywara Vilmosné tanítónő. Este De szép az ember! címmel a dán-norvéglengyel-magyar színházi műhely záró előadását láthatták a vendégek, a Föld Színház szervezésében, majd táncház és a sárosdi Joy Musicians Jazz Trió műsora zárta a programot. Vasárnap rendezték meg a Jurta Kupa kispályás labdarúgó bajnokságot, este pedig szabadtéri bál zárta a rendezvénysorozatot. Kurultaj Bösztörpusztán Kunszentmiklós (kk) Bösztörpusztán rendezték a II. Kurultaj-t, törzsi gyűlést, madjar-magyar találkozót, augusztus én. A program cél - ja volt, hogy a kazakisztáni ma gyarok 40 fős küldöttsége a találkozó fővendégei viszonozzák rendezők egy évvel ezelőtti kazakisztáni látogatását, s hogy a hagyománytisztelő magyarok tömegei értékes gondolatokkal, szívüknek kedves tárgyakkal, emelkedett lélekkel térjenek majd otthonukba. Ma már egyre többen tudják, hogy Kazakisztánban van egy madjar (ejtsd magyar) nevű törzs, amelynek ősi mondái hasonlóak a mieinkkel, és genetikailag is a rokonaink. Bíró András Zsoltnak sikerült egy teljes törzs antropológiai és genetikai felmérését elvégeznie a Torgaj-vidékén. Az SNP-analízis eredmények alapján úgy tűnik, hogy a mai magyarországi lakosság egy részének az ősei és a kazakisztáni madjar populáció ősei között valamikor évvel ezelőtt genetikai kapcsolat állt fenn. A mintegy 100 jurtából, történelmi sátorból felépített táborban 500 barantás, 700 egyéb gyalogos hagyományőrző és 150 lovas, illetve lovas íjász tartott bemutatót három napon át A rendezvényen 1500 korhű magyar viseletbe öltözött ember segédkezett. Színes vásári forgatag fogadta a több ezer látogatót a fák árnyékolta kis erdős részen, ahol a kézműves portékákat, számtalan szép és hasznos dolgot szerezhettek be a vásárlók. Nincs arra hely, sem mód, hogy mindazt a jó érzést, élményt leírjam, amit ott tapasztaltam, de fontosnak tartom tudatni, hogy a Kurultaj helyszínén, a pusztán, ahonnan látszottak a dunaújvárosi vasmű létesítményei, végre mosolygós, kiegyensúlyozott emberekkel találkoztam. A gémeskútnál volt a kijelölt dohányzóhely, és sem eldobott csikket, sem egyéb szemetet nem lehetett látni, pedig a három napon voltunk vagy húsz-harmincezren, akik együtt lúdbőröztünk a dobok hangjától, bámultuk szájtátva a karikás ostorral és az íjjal jól bánó barantásokat, és akik feltöltődtünk az Életfa érintésétől. És nem tudom, valójában mi is történt, de amikor Mándoki Kongur István és Sudár István emlékére a lovasok vágtázni kezdtek, a felhőtlen égen a Nap két oldalán megjelent egy-egy darab szivárvány. Felejthetetlen volt. Ahogy bizonyára az marad annak a több ezer embernek is, akik részesei lehettek a bösztörpusztai időutazásnak, mely talán a magyar jövőnek is irányt mutatott. Honismereti tábor Bárányjáráson Perkáta (KK) Háromnapos honismereti tábort szervezett az érdeklődő perkátai gyerekek számára a Perkátáért Közalapítvány augusztus közepén. A táborozó gyerekek a tanultakat bizonyára nem felejtik el, e témakörben szerzett ismereteiket ősszel az iskolai honismereti szakkörben gyarapíthatják. Basticz Józsefné tanárnő vezetésével vertek sátrat augusztus 14- én a bárányjárási vadászháznál a lelkes táborozó diákok és felnőtt kísérőik, akik már az első nap közösen sütöttek kenyeret, délután számháborúztak, lovagoltak és tanultak régi játékokat, este pedig a helyi vadászokkal közös éjszakai túrán vettek részt. Másnap reggeli torna, akadályverseny mint a régi szép időkben várta a gyerekeket, akik ebéd után Kapócs Tiborral és a hagyományőrzésben vitézkedő Kun családdal találkozhattak. Bár a kürtős kalács még el tudott készülni, a rossz idő meghiúsította az esti táncházat és ki mit tudot. Szombat reggel aztán a táborozók és kísérőik felkerekedtek, és ki lovas kocsin, ki két keréken Hantosra utaztak. Itt találkoztunk velük, és néztük egy darabig közösen a fogathajtó bemutatót. Ezzel a programmal véget is ért a honismereti tábor, amely sok-sok kalandot, maradandó élményt adott a résztvevőknek.

14 Kóstoló Érik a bodza Bodzalekvár Hozzávalók: érett fekete fabodza termés cukor, víz Elkészítés: Az érett fekete bodzát vízzel alaposan leöblítjük és leszemezzük. Jó tudni, hogy ha a gyümölcsfürtöket egy villa fogai között át húzzuk, a bogyók lepattannak, nem sérülnek meg, és az ujjunk hegye sem lesz lila. A bogyók megtisztításához használjunk Fürtös-bogyós gyümölcsöblítő folyadékot*. Célszerű vékony gumikesztyűt hasz nálni, ill. krómozott edényben készí teni a lekvárt, mert azt nem színezi el. A gyümölcsöt kis mennyiségű vízzel 5 percig főzzük és átpasszírozzuk, vagy finom szitán áttörjük. A gyümölcsvelőt, ha szükséges, to vább főzzük, hogy besűrűsödjék, ezu tán adjuk hozzá a cukrot. 1 kg gyü mölcs - velőhöz dkg cukrot és csapott mokkáskanál citromsavat szá mítunk percig főzzük, és még forrón, széles szájú üvegekbe töltjük. Légmentesen lezárjuk, és száraz gőzbe rakjuk. Kertes házak igénytelen növénye a bodza, amely nyáron virágjával, ilyenkor pedig magas vitamintartalmú bogyóival teheti olcsóvá és változatossá ételeinket. A bodzabogyóból lekvárt, szörpöt, bort, még kocsonyát is készíthetünk, mártása pedig halételek pikáns kiegészítője. Nem tanácsos viszont az utak mentén termő, nem blei-frei (ólom mentes) bodzát fogyasztani! Érdemes időt szánni a bodza befőzésére, mert magas vitaminés ásványianyag-tartalma révén egészségünk egyik őre lesz majd a vitaminszegény téli időkben! A Kóstoló rovatban egy gazdag és ízletes leves, valamint a szilvaszezonra utalva egy sütemény receptje olvasható. Jó sü - tést- főzést-befőzést kíván Olvasóinknak a rovat vezetője, Erős István szakács Cukor és víz helyett mézzel is készíthetjük. A bodzalekvár önmagában is nagyon finom és vitamindús, de más gyümölccsel fele-fele arányban keverve is kiváló. Almával vagy körté - vel, szilvával, szederrel, galagonyával, csipkebogyóval vagy sárgarépával is összefőzhetjük. Ebben az esetben a külön-külön elkészített, egyenlő mennyiségű lekváralapokat összekeverjük, megmérjük, és feleannyi cukrot adunk hozzá. Felfőzzük, majd forrón üvegekbe töltjük, végül száraz gőzbe tesszük. Bodzamártás (ételízesítő) Fél kg szemezett, érett bodzabogyót megmosunk, porcelán vagy kőedény be rakjuk, 1/2 l borecetben egy éjszakán át állni hagyjuk. Más - nap szitán leszűrjük, jól lecsö pögtetjük. A bogyókat durvára da rált borssal, gyömbérgyökérrel vagy szegfűszeggel, fahéjjal, néhány apró fej vöröshagymával és reszelt citromhéjjal ízesítjük. A masszát 6 8 percig állandó keverés közben főzzük. Lehűlés után szitán áttörjük, üvegbe töltjük. Halételekhez kínált mártásokhoz nélkülözhetetlen. *A Fürtös-bogyós gyümölcsöblítő fo lya - dékról érdeklődjön Szerkesztő ségünk telefonszámán ( ), vagy kérdezzen -ben az címen. Palóc leves Fotó: Mudra László Hozzávalók: 50 dkg marha- vagy ürühús 2 fej vörös hagyma 5-6 babérlevél 3 gerezd fokhagyma só, bors 2 evőkanál paprika 3 evőkanál sertészsír 2 db zöldpaprika 1 db paradicsom 1 pohár tejföl 1 evőkanál liszt 2 db közepes burgonya kockázva Kb. 15 dkg zöldbab hasábra vágva zellerzöld A kockára vágott hagymát zsíron lepirítjuk, hozzáadjuk a kis kockára vágott húst, sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a babérlevelet, az összetört fokhagymát. Fedő alatt, sokszor kevergetve pároljuk. Mikor levet enged, lassú tűzön pároljuk. Félidőben hozzáadjuk a kockára vágott paprikát, paradicsomot. Pároljuk, majd beletesszük a burgonyát és a zöldbabot. Felöntjük, kb 1 liter vízzel (vagy húslével, ilyenkor vigyázzunk a sóval!) és készre főzzük. A végén tejfeles habarással sű - rítjük, megszórjuk vágott zellerrel, kis citromlével vagy tárkonyos ecettel ízesítjük. Nagyon kellemes, tartalmas leves. Barna magvas, vagy rozskenyér illik hozzá. Szilvás süti Hozzávalók: 1,5 kg szilva A tésztához: 15 dkg margarin 30 dkg liszt 5 dkg cukor 1 dl tej 2 dkg élesztő 1 tojás Az édes morzsához: 15 dkg margarin 15 dkg cukor 20 dkg liszt Elkészítés: A sütemény alja egy kelt tészta, erre tesszük a szilvát, a tetejére pedig édes morzsát szórunk. Először a tésztát készítsük el. Az élesztőt keverjük össze a langyos tejjel és egy kevés cukorral. Dolgozzuk össze a liszttel, a puha margarinnal, a cukorral és a tojással, és gyúrjunk belőle sima tésztát. Fél órát pihentessük meleg helyen. Közben magozzuk ki a szilvát és készítsük el a morzsát, amihez a puha margarint, a cukrot és a lisztet keverjük össze. Fél óra elteltével belisztezett gyúródeszkán nyújtsuk ki a tésztát a tepsi méretének megfelelően, majd fektessük a margarinnal kikent tepsibe. Sűrűn rakjuk rá a szilvát, úgy, hogy a félbevágott gyümölcs belseje lefelé nézzen. Aki szereti, cukrozott darált mákkal meghintve dúsíthatja. A tetejére szórjuk az apró morzsát. Süssük meg előmelegített sütőben. Akkor kész, amikor a morzsa barnulni kezd. Nagyon zaftos süteményt kapunk, ebéd utáni desszertnek még langyosan is kiváló! Fotó: Mudra László Adonyi és reneszánsz ételek versenye Adony (kk) Az adonyi Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár versenyt hirdetett az adonyi háziasszonyok részére hagyományos adonyi éte lek, illetve reneszánsz ételek kate góriában. Nevezni szeptember 15-ig lehet, az értékelés a Kulturális Örökség Napján, szeptember 20-án lesz. A versenyzőknek a benevezni kí vánt ételeket négy személyre, ott hon kell elkészíteni a verseny napján, majd a művelődési házba kell be vinni zsűrizésre, szeptember 20-án 16 órá ra. Az ételeket hivatásos szakács vezetésével összeállított zsűri fogja értékelni. Ka tegóriánként az első há rom he lye zett értékes jutalomban részesül. Ezt követően az ételeket a rendezvény résztvevői részére állófogadás ke - reté ben kínálják fel fogyasztásra a szervezők. A versenyre előzetesen je lentkezni kell a es telefonszámon, szeptember 15-ig.

15 Az idősek védelmében Gátlástalan bűnözők számtalan trük - kös módszerrel károsítják meg az egyedül élő idős embereket. A sér - tetté válás elkerülése ér de kében a rendőrség néhány megszívlelendő jó tanácsa: Idegent ne engedjenek be a la kásba, családi ház esetén még az udvarra sem! Mindig tartsák zárva az utcai kaput! Ha a kertben dolgoznak, a lakásajtó(ka)t is! A lakáson kívüli mérőóra leolvasására hivatkozó egyént semmiképpen se engedjék be, ha bizonytalanok a személyében! Ha nem a megszokott leolvasó megy, előbb hívják át a szomszédot! A magukat rendőrnek kiadó személyek igazolványát nézzék meg alaposan! Kérjék bemutatni a sor számozott azonosító jelvényt, amit egyenruhás rendőr a ruházatán visel, polgári ruhás rendőrnél az igazolvány tokkal együtt van! Amennyiben valaki a hozzátartozójukra hivatkozva kér pénzt köl csön, hívják fel telefonon, és ha nem erősíti meg a kérést, pénzt semmiképpen ne adjanak át! Idegenek megjelenése esetén figyeljék meg jól ruházatukat, személyleírásukat, esetleges jellegzetességeket (tetoválás, műtéti heg stb.), az általuk használt gépkocsi típusát, színét, rendszámát! Még legjobb ismerőseiknek se mondják el, ha készpénzt tartanak otthon, a legcélszerűbb azt pénzintézetben elhelyezni! Akinek van mobil- vagy vezetékes telefonja, éjszakára tartsa a keze ügyében! Jegyezze fel a rendőrség ingyenes segélyhívó számait: 112 és 107, hogy szükség esetén bármikor tudjon segítséget kérni! Ha bármilyen aggály merül föl a lakásajtó előtt álló személlyel kapcsolatban, mielőtt még beengednék a lakásba, jelezzék a 107-es 112-es segélyhívó számok bármelyikén, és kövessék az ügyeletes tiszt utasításait! A környezet is sokat tehet az idősekért. Figyeljünk jobban az egyedül álló, idősebb korú személyekre! Ha idegen, házaló, vagy egyéb okból gyanús személyeket látunk a környezetükben, tegyünk bejelentést a rendőrség bármelyik segélyhívó telefonszámán! Tele van a vegyesbolt Nagyot néztem, majd jót derültem, amikor a minap a dunaújvárosi piacon tett szokásos beszerzőkörutam során felfedeztem az I. sz. szolgáltatóház földszintjének egyik cégérét: Tele van a vegyesbolt. Benéztem, és láttam, hogy a polcok csakugyan roskadoznak a minőségi italárutól és a különleges csokoládéktól. Az üzlet vezetőjétől, Varga Ágnestől megtudtam, hogy ötletet szeretnének adni azoknak, akik nem kommersz dologgal akarják meglepni szeretteiket, barátaikat. Készítenek brahiajándék-csokicsokrokat, árulnak kézzel formázott minőségi csokoládét (kerek, szögletes, töltött, töltetlen, gömbölyű és lyukas, keserű és tejcsokoládét hmmm, Gombóc Artúr ízlése szerint ) és bonbonokat, valamint eredeti italkülönlegességeket is ezzel a kulturált italfogyasztás terjesztését is szolgálják. Koktél-alapanyagok receptekkel, eredeti kubai fehérrum, igazi whisky és cognac, Absinth és Benevá Tequila néhány, a bolt extráiból. Ahogy nézelődtem, megláttam a sörös polcon sorakozó eredeti bajor és ír sört, s a szarvasi serfőzdéből való Jäger típusú sört rejtő dobozokat és palackokat. Arra gondoltam, milyen jól esik majd otthon egy pohár ebből a tartósítószer nélküli házi sörből, amikor meghallottam az üzletvezetőtől, hogy rövidesen ismét lesz sörkóstoló náluk ennek időpontjáról az üzletben lehet érdeklődni. Varga Ágnes szerint a partikhoz, baráti összejövetelekhez, esküvőkhöz-lakodalmakhoz való innivalókat igény szerint, rövid határidővel beszerzik, nagyobb mennyiség esetén egyedi árajánlatot készítenek, és a rendelt áru kiszállításáról is gondoskodnak. Egy isteni finom bonbonnal a nyelvemen, egy palack serrel a hónom alatt léptem ki a boltból, azzal a jóleső érzéssel, hogy végre van egy hely, ahol nőknek és férfiaknak is vásárolhatok ajándékot, és ahol otthonról, telefonon ( ) is ötletet kérhetek, sőt, meg is rendelhetem az árut, mielőtt még beutaznék a városba. Hirdetés Életmódról és szenvedélyekről Pusztaszabolcs (kk) Környezetvédelmi szemétszedéssel vette kezdetét a hagyományos két napos Életmód és Szenve - délyek napja rendezvénysorozat augusztus 15-én. Az akciót a Tiszta Utak, Élő Táj ci vil szervezet szervezte. A év közötti helyi lakosság mindkét napon ingyene sen vehette igény be a szűrőkamion (mammográfia, méh nyakrák-szűrés szol gáltatásait, a gyerekeken allergia vizsgálatot, dohányosokon, nehezen légzőkön pedig légzésfunkció vizsgálatot végeztek. Csontkovács, sejt látó, többféle masszázs, horoszkóp készítés is várta a nagyszámú ér deklődőt a kastély kertben, vala mint játékos csapatversenyek, természet gyógyászati be mu - tatók, Feketé né Bokor Katalin fito terapeuta eddig megjelent könyvei, beszélgetés az egészségmegőrzéséről és étel - kóstolás is szerepelt a gazdag program kínálatban. Vasárnap amatőr sakkversenyt, kézműves foglalkozásokat és kirakodó vásárt rendeztek. A Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Szer vezeteként mű ködő, Dancsné Lieber Margit vezette Napraforgó Klub e rendezvényen is folytatta a gyűjtést, amelynek a helyi mentőállomáson hadrendbe állítandó pulzátor készü lék beszerzése a célja, és itt adták át a Tiszta porta, rendes udvar díjait is (Batykó Szilvia kerámiatábláit) a versenyben résztvevő 13 családi ház tulajdonosának és két intézmény képviselőjének. Mindkét napon amatőr rock-együttesek léptek színpadra, vasárnap este tűzijátékkal zárult a prog ram, melynek egyik főszervezője Szőke Erzsébet volt, aki segítőivel évek óta sokat tesz Pusztaszabol csért, az itt élők testi és lelki egészségéért.

16 (Nem) csak nőknek! Dr. Bazsa Sándor Ph.D szülész-nőgyógyász rovata Hogyan változik meg az anya szervezete a terhesség alatt? (II. rész) A magzatvíz A magzatvíz a magzatburkon belül található, egészséges terhesség esetén ezért nem tud elfolyni. Benne úszik a magzat. Igen fontos szerepe van: védi a magzatot mindenféle külső behatástól, ütődéstől, hőmérséklet-változástól. Ér - dekes, hogy ha az anyával pld. autóbaleset történik, a magzat akkor is ritkán károsodik, mert a magzatvíz hidraulikus fék módjára felfogja az ütést. A magzatvíz mennyisége a terhesség előrehaladtával nő. Kóros mértékben ritkán szaporodik meg, de ez esetben (hidramnion) mennyisége több litert is elérhet, ami többnyire súlyos panaszokkal jár. Az ilyen be tegnek kórházban a helye, ahol szükség esetén mód van a felesleg óvatos lecsapolására is. A hidramnion fejlődési rendellenességgel is társulhat. Néha az a baj, hogy túl kevés a magzatvíz. Ez a lepény hiányos működésének jele lehet. A magzatvíz minősége is változik, ha mennyisége nem megfelelő. Normális körülmények között víztiszta, kóros körülmények között tört fényű, sárga, zöld, barna vagy súlyo sabb esetekben borsólé színű lehet. A magzatvizet a szülés megindulása előtt is meg lehet vizsgálni, amnioszkóppal (speciális tükör) meg lehet nézni. Ha kóros a színe, a magzat életveszélyére kell gondolni, és ennek alapján a szülés művi úton való megindítása vagy befejezése válhat szükségessé. Túlhordás esetén, vagy ha a terhes cukorbeteg, ha terhességi mérgezettsége van (toxikózis, gesztózis), gyakori ez az elváltozás. Néha arra is szükség van, hogy a magzatvizet már a terhesség korábbi szakaszában megvizsgáljuk. Amniocentézisnek nevezik ezt a beavatkozást. Lényege, hogy vékony tűvel a nő hasfalán és méhfalán átszúrva néhány milliliter magzatvizet kiszívnak. A terhesség hetétől kezdve lehet ezt végezni, és így megállapítható, hogy van-e bizonyos fejlődési rendellenesség (pl. mongolizmus), hogy Rh-összeférhe tetlenség miatt nem károsodott-e a magzat. Amniocentézisre csak akkor kerülhet sor, ha igen alapos gyanú van arra, hogy a magzat veszélyben van. Dr. Bazsa Sándor Ph.D a duna újvárosi Szent Pantaleon Kórház Szü lé szetnőgyógyászat Osztályának osztály vezető főorvosa Felhasznált irodalom: dr. G. Döring: Az egészséges nő A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Kht. pályakezdő védőnőt és dietetikust keres. Az állás betöltéséhez elvárás: szakirányú felsőfokú végzettség. Érdeklődni, részletes önéletrajzzal az ápolási igazgatóságon vagy a , illetve az telefonszámon lehet. A gyógyítókat segítik Rácalmás (KK) A nagyközség önkor mányzata ősztől átvállalja az egészségház fűtési költségét, ami vel a vállalkozó orvosokat segíti a kö - zösség. Emellett két defibrillátor vásárlásáról és a régi EKG-készülék cseréjéről is döntött a képviselőtestület. Az újraélesztő berendezések és az új EKG az ellátás kor - szerűsítését és biz tonságát, a gyógyító munka hatékonyságának foko zását szolgálják. LÉZERSEBÉSZET Dr. Thomka György Lézersebészeti és általános sebészeti magánrendelés Rendelés helye: Egészségért Bt. rendelője 2400 Dunaújváros, Liget köz 7. Telefon: és Rendelés ideje: szombat 9 11 óráig Napfény 2001 Kht. Kulcsi Kistérségi Egészségügyi Központ (Járóbeteg szakrendelés és egynapos sebészeti központ) 2458 Kulcs, Rákóczi u Bejelentkezés telefonon: és Beutaló nélkül, előzetes bejelentkezés alapján, az ellátási kötelezettségen kívüli települések* lakosai által is igénybe vehető magánrendelések: audiológia fül-orr-gégészet sebészet belgyógyászat kardiológia szemészet bőrgyógyászat neurológia traumatológia esztétikai plasztikai sebészet nőgyógyászat ultrahang diagnosztika fényterápia orthopédia urológia * A területi ellátási kötelezettség alá tartozó települések: Adony, Iváncsa, Kulcs, Rácalmás; továbbá Beloiannisz, Besnyő, Pusztaszabolcs lakosai számára a Társadalombiztosítás által finanszírozott szakrendelések ingyenesen vehetők igénybe. * Az egynapos sebészeti ellátásokat a Társadalombiztosítás finanszírozza. Szabadegyháza Község Ön kormányzata pályázatot hir det fogorvosi állás betöltésére. Az állás október 1-től tölthető be, vállalkozási vagy közal kal mazotti for mában. Érdeklődni Schmitsek József polgármesternél lehet mun ka időben a telefonszámon, vagy személyesen a polgármesteri hiva talban.

17 Tudnunk kell, mit kell Kezelnünk Dr. Schrobár Hajnalka mozgásszervi rehabilitációs szak orvos rovata Néhány gondolat az inkontinenciáról őszintén... Elhíresült mondás, miszerint inkontinensen születünk és jobbára úgy is halunk meg -no de a közti idő? Az inkontinencia vizelettartási zavart, akaratunktól független vizeletűrítést, csepegést jelent. A vizelet ürítését a hólyagfal és a záróizom, valamint a medencefenék izmainak összehangolt, aka ratunkkal szabályozható műkö dése biztosítja. Számos urológiai, nőgyógyászati és ideggyógyászati ok vezethet vizelettartási zavarhoz. Más betegség első jele is lehet. Ezek jó része orvosolható, vagy legalábbis befolyásolható megfelelő kivizsgálással, gyógyszeres kezeléssel, a medenceizomzat tornájával, intim tornával, műtéti megoldással. A problémát kezelhetővé teszi az inkontinencia betét, vagy pelenka használata, mely nedvszívó tulajdonságával elfedi a kellemetlen szagot és magában tartja a nedvességet. A használóját megvédi a szégyenérzettől, és lehetővé teszi a normális napi életvitelt. A termékek OEP által támogatottak, a háziorvos vényre felírhatja, szakorvosi javaslatra, indokolt esetben. Magyarországon ezer inkontinens beteget tartanak nyilván, jelentős többségben vannak a nők. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatai szerint a hazai segédeszközökre fordított keret 60%-a inkontinecia pelenkára, betétekre fogy el. A felhasználás jelentős. Meglepő, hogy a felhasználók több mint a fele 60 év alatti. Tehát nagymértékben érintettek az aktív korúak. Sajnos, sokszor a szégyen csendjébe burkolva a beteg titka marad az inkontinencia. A megoldás ebben a korban még nem lehet a pelenka, vagy a betét használata és a beletörődés. Feltétlenül szükség van a kivizsgálásra és az oki kezelésre, hiszen csak így nyer hetjük vissza teljes testi és lelki egyensúlyunkat. Információs zöld szám is létezik, ahol a kérdésben tanácsot kaphatunk. INKO-INFO (9 13 óráig), valamint az interneten elérhető a honlap. Dr. Schrobár Hajnalka a Palotahosp Egészségügyi és Szolgáltató Kft. Kulcsi Részlege Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályának osztályvezető főorvosa A rovat támogatója a Medi-Complex Csoport. Egészséges Rácalmásért egyesületi programok Rácalmás (kk) A nyári szünet után újraindul az élet az Egészsé ges Rác almásért Egyesületnél, mely nek égisze alatt Várandós klub is működik ismét. Az egyesület szeptember 25- Ki adhat vért? Aki egészséges, betöltötte a 18. élet évét, és még nincs 65 éves, de például az 50 kg-nál kisebb testsúlyúaknak nincs elegendő vér tartaléka, tőlük nem is vesznek vért, és szintén nem adhatnak vért szoptató anyák. Bár a levett vért mindig ellenőrzik, aki nem teljesen biztos abban, hogy teljesen egészséges, ne adjon vért. A nők évente háromszor, a férfiak évente négyszer, legfeljebb ötször adhatnak ei rendezvényén Reszegi Imre, a dunaújvárosi men tőállomás vezetője tart elő adást az újraélesztésről, ahol a résztvevők a gyakorlatban megtanulhatják az életmentő technikát. vért. Két véradás közt legalább 8 hétnek kell eltelnie, általában 3 4 havonta kerül sor valakire. A véradónak a Munka Törvénykönyve rendelkezései értelmében a vértranszfúziós állomás igazolása alap ján a véradással eltöltött időre ún. távolléti díj jár, mely az átlagkeresetnek megfelelő összeg. A külön szervezett véradások idő pont járól érdeklődjön a Vöröskeresztnél! Állati Élet Dr. Túri Árpád, állatkórház-vezető, kisállat-specialista klinikus szak - állat orvos, a Magyar Állatorvosi Kamara lógyógyász specialistájának rovata Férgeket olthatnak a vérünkbe a szúnyogok (1. rész) Eddig ismeretlen betegség jelent meg Magyarországon. Felbukkanásának lehetőségével már régóta riogattak a járványügyi szakemberek, de nem hittük, hogy végül bekövetkezik, hiszen úgy tűnt, a mérsékelt éghajlat nem kedvez a betegség terjedésének. A globális felmelegedéssel azonban egy új szúnyogfaj jelent meg Magyarországon, és a már őshonos szú nyog - fajokkal együtt megkezdte a féreg terjesztését. A féreglárvákat a szúnyogok szállítják és oltják be a háziállataink és az ember vérébe. A kikelő felnőtt féreg vándorolni kezd a bőr alatti kötőszövetben, ennek során eljuthat a szembe és az agyba is. Már több ilyen eset miatt kellett magyar sebészeknek be- Bővült a kapacitás Kulcs A Kulcsi Kistérségi Egészségügyi Központ egynapos sebészeti ellátás kapacitásának bővülése jó hír a szolgáltatást igénybe vevők szá mára. E TB támogatott ellátási rendszerben a Fül-orr-gégészeten orr sövényferdülés és arcüregi ciszták kezelése, a Nőgyógyászaton méh szájseb, polip eltávolítása, hüvely plasztika, abortusz, egészség ügyi küret, a Szemé szeten szürkehályogműtét, szemlencse-beültetés, szemhéjon kisebb beavatkozások avatkozniuk. A humán egészségügy a jövőben várhatóan fokozott figyelmet fordít a tájékoztatásra és a megelőzésre. Arról hogy egy állat fertőzött-e, csak megfelelő vér laborvizsgálattal tudunk megbizonyosodni. A Duna földvári Állatkórház laboratóriumában már számos fertőzést felderítettünk. A megbetegedésre főként az idősebb ebek fogékonyak, továbbá a vadon élő ragadozók, ritkábban a macskák. Az Egyesült Államokban már rendszeres időközönként végzik a szűrővizsgálatokat. A betegség Észak-Amerikában már nagyon elterjedt. Európában az első bizonyítottan nem behurcolt eset éppen Paks környékén fordult elő. (folytatjuk) végzése valósul meg. Az Orthopédián a kéz és láb kisebb deformitásainak kezelése (bütyök, kalapácsujj, ízületi sérv stb.), térd ízületi tükrözés, porc eltávolítás, csontrögzítő fémek eltávolítása cél jából szükséges műtéteket, a Sebé szeten pedig sérvek, visszerek, hegek korrekcióját, végbéltáji betegségek, aranyér kezelését végzik el egynapos sebészet keretében, egyeztetett időpontban. IMPRESSZUM Mezőföldi Élet Dunaújváros térségének információs lapja HU ISSN Lapnyilvántartási szám: 163/265/1/2008. Alapította: és Mudra László, 2008-ban Készül példányban, a dunaújvárosi Text Nyomdában Kiadó: ev (EV ) Szerkesztőség: 2459 Rácalmás, Deák tér 4. Web: Mobiltelefon: Főszerkesztő: Fotó: Mudra László Design: Kiss Miklós Tördelés: Nagy Erika Hirdetésfelvétel: Molnár Klára Vojtek Antal

18 Olimpiai ízelítő Pekingben nézőként, Londonban? Vass András Mostantól a Dunaújvárosban élő Vass András is azon kevés magyar fiatalok egyike, aki járt már Kínában, és nézőként részt vehetett a pekingi olimpián. Ki is használta a különleges lehetőséget, hogy egyszerre szippanthatott bele Kína és az olimpia levegőjébe, s ez utóbbi illatot négy évre, a londoni játékokig elraktározta magában. Az ő célja ugyanis a évi Olimpia. A magyar kajak-kenu sport egyik nagy reménysége Vass András, aki április 24-én született, és öt éve jegyezte el magát a kenuzással. Ma is Hubik András az edzője. Tavaly négyesben a csehországi ifi világbajnokságot megnyerték, az idén Szegeden C1 kenu 1000 méteren Európa-bajnok, C1 kenu 500 méte ren ezüstérmes lett. A sportágban korosztálya legjobbja. Egyik osztálytársam hívott le magával az edzésre, én meg ott ragadtam mondja a fiatal sportoló, amikor a kezdetekről kérdezem. Egy olyan egyesületnél, a Dunaferrnél edzhetek, amely a Magyar Bajnokság eredményei alap - ján a kenu sport ág idei leg eredményesebb je. Célom a kö vet kező olimpia. Még nyolc év múlva is ott lehetek, ha minden jól jön ki. A győzelem vagy a részvétel a fontos? Több kajak-kenusnál azt látom, hogy aki az olimpiára kijut, a második-harmadik helyet vereség ként éli meg, csak aztán értékeli át, hogy mégiscsak egy olimpián lett ezüstérmes. Én már tudom, milyen jó, amikor értem szól a Him nusz. Pekingből hazaúton a bir kózó Hatos Gábor, aki nem tudott versenyezni, végig mosolygott, és azt mondta: odaveszett négy év munkája, de nyolc év munkája majd meghozza a gyümölcsét. Én azt gondolom, hogy az olimpiára mielőbb ki kell jutni, meg kell nyerni, és a csúcson kell abbahagyni. Én nem akarok belerokkanni vagy belehalni az élsportba. Hogy érintette Kolonics halála? Megdöbbentem, akárcsak a többi ek. Kolo 34 éves volt. Nem mindenkinek van ennyi megírva. Lehet olimpiát nyerni dopping nélkül? Az olimpia legtöbb számában képtelenség dopping nélkül eredményt elérni. A kajak-kenu szerencsére egy mentesített sportág. Itt senki sem doppingol. Folyami homokkal Rácalmás (kk) Strandkézilabda és strandfoci pálya várja a sportolni vágyókat a rácalmási Dunaparton, ahol augusztus 20-án már az első tornát is megszervezték. A pálya folyami homokból készült, ami a sportolásra alkalmas terepet biztosít. Be is kerítik, nehogy négylábú kedvenceink is kedvet kapjanak kipróbálására Mivel foglalkozik a sporton kívül? Most fogok érettségizni a Rosti Gimnáziumban, de számomra a sport az első. Informatikai agrármérnök szeretnék lenni, de az edző szak is érdekel, ám ha a sport úgy kívánja, inkább halasztok. Hogy került Pekingbe? Nagyon meglepődtem, amikor megtudtam, hogy egy rokonom be - nevezett egy pályázatra, amit meg - nyerve én utazhattam Fejér megyéből egyedüliként Pekingbe, és augusztus 18-tól 23-ig ott lehettem az olimpián. Alig akartam elhinni. Hatalmas élményt jelentett a számomra Kína, és az is, hogy a helyszínen drukkolhattam végig az 1000 méteres döntőt, Vajda Attila győzelmét. A Kozmann-Kiss páros harmadik helyéért is nagyon szurkoltunk, mert ők csak egy hónappal az olimpia előtt kezdtek együtt edzeni. Milyen Kína? Kína sok téren fejlettebb Magyar országnál, de például nincs ve zetékes ivóvíz. Más kultúra, más igényeik vannak, más szokások ural kodnak. Nagyon szép a tradicionális építészetük. Láttuk a Nagy Falat, a selyempiacot, a Tienanmen teret, jártunk az Ízek utcájában és a Tiltott Városban. Döbbenetes az a rend és fegyelem, amit Kínában tapasztaltam. Kanyarodjunk vissza a versenyzéshez. Mennyire kenus az alkata? Miért maradt meg ennél a sportnál? Én 176 cm magas és 73 kg vagyok. A sportághoz speciális izom zat kell. Az 1000 méteres egyes és a páros a fő versenyszámom, de 500-on is versenyzek. Nagyon biz tatónak érzem, hogy Devecseri Ádámmal csak a verseny előtti héten térdeltünk össze. Készülök a kettesben való versenyzésre. Szeptember elsejétől kivételesen egy hónap szünet után már edzünk. Most váltok ifiből U23-ba, és nagyon fontos a számomra, hogy sikeresen mutatkozzak be a felnőttek között, s a legfontosabb, hogy ott lehessek a londoni olimpikonok között. Focizz velünk! mezek melegítők labdák ŐSZI AKCIÓ pólók 20 30%-os leárazás! Megérkeztek az új focicipők, nagy választékban futó-, terem-, focicipők Dunaújváros, Római krt. 30. Telefon/fax: Mobil:

19 Dunaújváros, Köztársaság út 10. Telefon: Nyitva tartás: hétfőtől péntekig óráig szombaton 9-12 óráig ajtós szekrények, komódok, Ágyak, könyvespolcok, Vákuum- és biomatracok akár egyedi méretben is! PETRA 8 fiókos komód Ft KIKOL 3 ajtós szekrény Ft SÁRA nyitott polcok kicsi Ft nagy Ft BOHUS 90x200 cm ágykeret ágyráccsal Ft

20 Két héten át alkothattak szabadon a dunaújvárosi Raáb Ervin alkotótábor lakói, a dunaújvárosi Újpart Egyesület művészei a Jankovich-kúria kézműves műhelyeinek jó adottságait kihasználva Wisloczky Helga porcelánöntés közben Cyranski Mária a három gráciát mintázta meg Farkas Mihály átlényegített teknője Fotók: Göröngydöngöléssel ünnepeltek Kulcs (KK) Mint arról múlt havi számunkban beszámoltunk, egy 6500 négyzetméteres, vasúton és közúton is jól megközelíthető, a település központjában lévő telket vásárolt a kulcsi önkormányzattól az Esőemberek Szülei nek Dunaújvárosi Egyesülete és a kulcsi Carpe diem Általános Kép zési és Rekreációs Alapítvány. A terü leten több mint 510 milliós beruházással sze retnének megépíteni egy hiánypótló létesítményt, a Térségi Integrált Rekreációs és Mentális Fejlesztési Centrumot, ahol fogyatékkal élők nappali ellátó központja, iskola, képző- és átképzőhely, foglal koztató létesülhet, amit már nagyon várnak az Adonyi és a Dunaújvárosi kistér - ség ben élő, érintett családok. A norvég finanszírozású pályázatra benyújtott projekt az első körben már nyert. A polgármesteri hivatalban történt aláírást az augusztus 16-án a helyszínen tartott göröngydöngölő bu lival ünnepelte meg a két érintett civil szervezet tagjai és barátaik, szimpatizánsaik. Bár erősen fújt a szél, minden résztvevő jól érezte magát a szabadtéri nosztalgia-diszkóban, a frissen kaszált területen felállított asztaloknál és padokon vagy éppen kerekesszékben ülve fogyasztották el a zsíros kenyeret és a házi készítésű süteményeket, s aki csak tudott, táncra perdült. Aki ott volt, annak a vidám hangulatú birtokbavevőgöröngydöngölő buli felejthetetlen él mény marad. Fotópályázatunk nyertese! Mint azt Olvasóink bizonyára figyelemmel kísérték, több alkalommal is megjelent lapunkban a felhívás, mely szerint a Mezőföldi Élet fotópályázatot hirdetett az Olvasók között, kérve, hogy augusztus 10-ig küldjék be szerkesztőségünk címére a saját településükön a legvirágosabbnak, legszebbnek ítélt portáról készített egy darab digitális fotót. És lőn, jöttek a szebbnél szebb fotók Dunavecsétől Perkátáig, Adonyon át Kulcsig. Köszönjük! Szerkesztőségünk szakértő Mudra László fotoriporter bevonásával kiválasztotta a győztest, aki a Mezőföldi Élet Legszebb, Legvirágosabb Portája címet és a rácalmási Zöldcentrum ajándékát nyerte. Ígéretünkhöz híven közöljük a nyertes fotót sajnos, nem túl nagy a kép felbontása, de a porta tényleg nagyon szép virágos! Gratulálunk a győzelemhez tehát Tóth Lajosné adonyi olvasónknak, aki nyereményét, a rácalmási Zöldcentrum - ban levásárolható ajándék utal - ványt la punk megjelenését követően, néhány napon belül postán kapja meg tőlünk. Ugye, hogy érdemes volt?!

Felavatták a kistérségi tanuszodát iváncsán

Felavatták a kistérségi tanuszodát iváncsán www.mezofoldielet.hu I. II. ÉVFOLYAM 3. 1. SZÁM 2009. 2008. március MÁRCIUS DUNAÚJVÁROS TÉRSÉGÉNEK INGYENES INFORMÁCIÓS LAPJA MEGJELENIK HAVONTA 10.000 PÉLDÁNYBAN A KÖVETKEZŐ TELEPÜLÉSEKEN: ADONY, APOSTAG,

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

Text nyomda. Rendet vágtak, markot szedtek. Miska lett az ólomhuszár. Szolgából szabad 3.

Text nyomda. Rendet vágtak, markot szedtek. Miska lett az ólomhuszár. Szolgából szabad 3. Rendet vágtak, markot szedtek Kulcs (kk) Éles kaszákkal felfegyverzett férfiak és aratólányok sorakoztak fel szombaton reggel a 6-os út melletti árpaföld szélén. Az elsô kistérségi kézi kaszás aratóverseny

Részletesebben

Paksi Hírnök. Elhunyt a Szentlélektemplom. Országos hírűvé teszik a fesztivált. megálmodója 13. oldal. Több mint kétszáz dal a repertoár

Paksi Hírnök. Elhunyt a Szentlélektemplom. Országos hírűvé teszik a fesztivált. megálmodója 13. oldal. Több mint kétszáz dal a repertoár Hol sportemberként, túravezetőként, hol újságíróként, hol alkalmi utazásszervezőként találkozhatunk Gyulai Jánossal. A ma már nyugdíjas, négygyermekes gépészmérnök különös érdeklődést táplál a technika

Részletesebben

Három megyéből érkeztek zarándokok. Augusztus 20-i aratófelvonulás és ünnepség Tolnán

Három megyéből érkeztek zarándokok. Augusztus 20-i aratófelvonulás és ünnepség Tolnán XXIV. évfolyam 9. szám Szent István ma is elégedett lenne Augusztus 20-i aratófelvonulás és ünnepség Tolnán A hagyományokhoz híven zajlott idén is az augusztus 20-i városi ünnepség, a Tolnai Nyugdíjas

Részletesebben

ADONY, APOSTAG, BARACS, BELOIANNISZ, BESNYŐ, DARUSZENTMIKLÓS, DUNAEGYHÁZA, DUNAFÖLDVÁR, DUNAVECSE, ELŐSZÁLLÁS, HANTOS, IVÁNCSA,

ADONY, APOSTAG, BARACS, BELOIANNISZ, BESNYŐ, DARUSZENTMIKLÓS, DUNAEGYHÁZA, DUNAFÖLDVÁR, DUNAVECSE, ELŐSZÁLLÁS, HANTOS, IVÁNCSA, www.mezofoldielet.hu I. III. ÉVFOLYAM 2. 1. SZÁM 2010. 2008. február MÁRCIUS DUNAÚJVÁROS TÉRSÉGÉNEK INGYENES INFORMÁCIÓS LAPJA MEGJELENIK HAVONTA 10.000 PÉLDÁNYBAN A KÖVETKEZŐ TELEPÜLÉSEKEN: ADONY, APOSTAG,

Részletesebben

Hírek. Így ünnepelt a város október 23-án. Püspökladányi. Mindenszentek-halottak napja

Hírek. Így ünnepelt a város október 23-án. Püspökladányi. Mindenszentek-halottak napja Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 16. szám 2007. november 6. Ingyenes Így ünnepelt a város október 23-án Az 1956-os forradalom és szabadságharc 51., valamint a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Térségi lovas vetélkedő

Térségi lovas vetélkedő Karnyújtásnyira Szegedtől Közéleti információs havilap Megjelenik minden hónap első hetében VI. évfolyam 8. szám, 2012. október Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges,

Részletesebben

Megkezdődött a munka a főtéren

Megkezdődött a munka a főtéren XIX. évf. 28. szám 2010. augusztus 11. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A befejezés után azonnal megkezdődött a költözés, így a máriabesnyői városrészben megépült

Részletesebben

275 éves a közoktatás Dunaföldváron

275 éves a közoktatás Dunaföldváron XI. évfolyam 12. szám, 2007. december 180 Ft Közéleti lap Minden Olvasónknak békés ünnepeket és boldog új esztendõt kíván a Dunaföldvári Part-Oldalak szerkesztõsége! 275 éves a közoktatás Dunaföldváron

Részletesebben

Ó, mondd, te kit választanál...

Ó, mondd, te kit választanál... 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 9. sz. l 2014. szeptember l ingyenes kiadás Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból testvérvárosi kaland Felejthetetlen napokat tölt - hettek iskolásaink

Részletesebben

Ó, kiscelli Szent Szûz...

Ó, kiscelli Szent Szûz... Új» AZ ÚJ SÁG CELLDÖMÖLKÖN IN GYE NES, A VI DÉ KI ELÕ FI ZE TÕK NEK HA VON TA 170 FO RINT XXIV. ÉV FO LYAM 14. SZÁM (566) 2012. SZEPTEMBER 14. CELLDÖMÖLK VÁ ROS ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA» Tanévkezdés

Részletesebben

Programok Választási eredmények Október az idősek hónapja

Programok Választási eredmények Október az idősek hónapja Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 10. szám www.fonyod.hu 2014. október Programok Választási eredmények Október az idősek hónapja 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

Szent György-nap a megyei kórházban

Szent György-nap a megyei kórházban FEJER LAP 2009. MÁJUS, III. ÉV FO LYAM, 5. SZÁM www.fejerlap.hu FEJÉR MEGYEI havilap MELLÉKLET: Fejér megye 1000 éves millenniumi programfüzet Szent György-nap a megyei kórházban ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 10.

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

XVIII. évfolyam 3. szám

XVIII. évfolyam 3. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 3. szám 2009. március Petôfi a Nemzeti dalt szavalja Várjuk Önöket március 14-én, szombaton 16 órára az Emlékezés terére a nemzeti

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

2013. július Ára: 200 Ft 24. évfolyam 7. szám. Meghívó

2013. július Ára: 200 Ft 24. évfolyam 7. szám. Meghívó JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. július Ára: 200 Ft 24. évfolyam 7. szám Meghívó Jászfényszaru Város Önkormányzata nevében nagy tisztelettel meghívjuk a Jászfényszaru város történetében kiemelkedő eseményre

Részletesebben

Ceglédi. Ceglédi KannaBál-on. Anima Sound System (dj set) spéci mûsor a. Ingyenes P A N O R Á M A. 3.oldal. www.kannabal.hu

Ceglédi. Ceglédi KannaBál-on. Anima Sound System (dj set) spéci mûsor a. Ingyenes P A N O R Á M A. 3.oldal. www.kannabal.hu Ingyenes Ceglédi III. évfolyam, 14. szám 2009. július 17. P A N O R Á M A ANNO 2007 Anima Sound System (dj set) spéci mûsor a Ceglédi KannaBál-on 3.oldal www.kannabal.hu EMI minõsített borovi fa nyílászárók

Részletesebben

T ö k ö l i T ü k ö r

T ö k ö l i T ü k ö r T ö k ö l i T ü k ö r XX. évfolyam 5-6. szám a helyi önkormányzat lapja 2009. december Tartalomból: megemlékezés a maléter kopjafánál Áldott, békés Karácsonyi ünnepeket és boldog Új Esztendőt kívánunk

Részletesebben

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra Zászlófelvonás Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal A Kerepesi Polgármesteri Hivatal homlokzatára 4 zászló - magyar, székely, német és szlovák - került elhelyezésre. A február 14-én délután két órakor

Részletesebben

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap ingyenes közéleti havilap 2009 november November hónap a halottak hónapja. Ilyenkor sokan járják a temetőket, a halottak hazáját, és közelebb kerülnek azok hoz a kérdésekhez, amelyek foglalkoztatják az

Részletesebben

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton!

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton! 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 4. szám l 2014. április l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból az égetés szabályai A felügyelet nélkül hagyott tűz továbbterjedhet és

Részletesebben

Nyolcadik expó. » Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként 7.» Jubilál a városi vegyeskar 9.» Négy között asztaliteniszben 12.

Nyolcadik expó. » Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként 7.» Jubilál a városi vegyeskar 9.» Négy között asztaliteniszben 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT. XVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM (420) 2006. MÁJUS 12. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként

Részletesebben

Ajándék a gyerekeknek. Részletes tévéműsor

Ajándék a gyerekeknek. Részletes tévéműsor 3. oldal Nincs végérvényesen zsákutcába szaladt élet, mindig van tovább mondta Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozója lapunknak adott interjújában. 11. oldal

Részletesebben

Nádudvari. Sátrakat és padokat kaptak ajándékba nyugdíjasaink

Nádudvari. Sátrakat és padokat kaptak ajándékba nyugdíjasaink Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2013. november XVIII. évfolyam 11. szám Ára: 99 Ft 56 hőseire emlékeztek Az 1956. október 23-án kitört forradalom 57. évfordulója alkalmából emlékezhettek az Ady téri parknál

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben