1. A LOGISZTIKA DIÓHÉJBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A LOGISZTIKA DIÓHÉJBAN"

Átírás

1 Garai Zoltán A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS HELYE A LOGISZTIKÁBAN, A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓVÁ ALAKULÁS BEMUTATÁSA EGY MAGYAR SZÁLLÍTMÁNYOZÓ VÁLLALAT PÉLDÁJÁN KERESZTÜL 1 A világgazdaság napról napra gyorsuló fejlődése új és új igényeket támaszt a vállalatokkal szemben. Ezek részben technológiai, részben vállalatvezetési és szervezési kihívások, melyeknek az egyes gazdasági egységek új megoldások kidolgozásával vagy régebbi tanok életre hívásával igyekeznek eleget tenni. Ilyen régi-új gyakorlat a logisztika is, mely már az ókorban tudományként volt számon tartva, majd egy időre elfelejtődött és csak a huszadik században terelődött rá a figyelem ismét a fontosságának és hasznosságának megfelelő mértékben bizonyos szempontból újra értelmezett formában. Szakmai gyakorlatomat a Metcosped Nemzetközi Szállítmányozó és Szolgáltató Kft.-nél töltöttem július 1-jétől, annak letelte után továbbra is a cégnél maradtam logisztikai menedzser munkakörben. Már a gyakorlat ideje alatt a logisztikai szolgáltatóvá alakulás első lépéseinek megtételével voltam megbízva. A főiskolai szakirány tematikájában is szereplő témát izgalmasnak találtam, kézenfekvőnek látszott diplomamunkámat a szállítmányozás és a logisztika jövőbeni még szorosabb összefonódásáról, ennek magyarországi, kis- és középvállalati esélyeiről írni. A tanulmány terjedelemének korlátozottsága miatt a témához nélkülözhetetlen fogalmak és alapösszefüggések bemutatásával csak érintőlegesen kívánok foglalkozni, némi logisztikai alapismeretet feltételezve az olvasótól. A fő figyelmet a logisztikai szolgáltatóvá alakulás elméleti hátterére, a magyar logisztikai alaphálózat jelen állapotának rövid áttekintésére, illetve a Metcosped Kft.-nél végzett munkám tapasztalataira, eredményeinek ismertetésére kívánom fordítani. 1. A LOGISZTIKA DIÓHÉJBAN A II. világháború után a világgazdaság fejlődése viszonylag töretlen volt, néha vetette vissza egyegy olaj-, pénzügyi- vagy biztonsági válság, gondolva e legutóbbinál a szeptember 11-i tragédiára. A gazdasági versenyfutás azonban nem állt meg, csupán a versenyképesség kritériumai alakultak át a vállalatok számára: a régiek új értelmezést kaptak, illetve újak jelentek meg. Egy vállalat versenyképességét alapvetően négy tényező határozza meg: a minőség, az ár, valamint a vevőkiszolgálás minőségét adó átfutási idő és szolgáltatási minőség. A logisztika a versenyképesség biztosításában a fizikai, mellék és kiegészítő funkcióival segíti a vállalatokat. 1 A szerző a BGF KKFK Külgazdasági szak nappali tagozatának szállítmányozás-logisztika szakirányán a es tanévben végzett hallgatója. A szakdolgozat konzulense Renner Péter adjunktus és Léránt György, a Metcosped Nemzetközi Szállítmányozó és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója volt. 25

2 KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI FÜZETEK, 11. A logisztikának, mint különböző tudományágak és gyakorlati alkalmazások szemléletét és vívmányait felhasználó interdiszciplináris tudománynak négy további jellemzője van: a rendszerszemlélet, a folyamatorientáltság, a keresztmetszeti funkció és a teljes költség koncepció. A logisztika tehát menedzsmentszemlélet, amely áramlási folyamatok alapvetően anyagok (alapanyagok, félkész- és késztermékek), energia, információ és személyek egyes rendszereken belüli és/vagy rendszerek közötti áramlásának tervezésére, szabályozására, megvalósítására irányul és amelynek célja az áramlási folyamathoz járuló optimális összköltség és vevőkiszolgálási színvonal elérése. 2 A magyar logisztika doyenjeként tisztelt Knoll Imre professzor arra figyelmeztet, hogy egy logisztikusnak a logisztikát nem csupán vezetésszervezési és vállalatirányítási, hanem műszaki oldalról egyaránt meg kell tudni közelítenie. Mindemellett a logisztikának, mint szervezési elvnek azt a célt kell zászlajára tűznie, hogy a társadalmi szempontokat figyelembe véve segítse megvalósulni a winwin, azaz a nyerjen mindenki kooperációt. Knoll professzor szerint ez nem idealizmus, ez az elv meg fog valósulni. Véleményem szerint mivel az emberi tényező igen domináns szerepet játszik a logisztikában, megkérdőjelezhető, hogy létrehozhat-e a logisztika a társadalomban egy ilyen valóban kívánatos állapotot. A történelemből, közéletből, politikából, mindennapi életünkből merített tapasztalatok sajnos azt mutatják, hogy a bürokrácia, a rövidlátás, a korrupció, a lobbizás, a megfélemlítés, a burkolt vagy nyílt fenyegetések, mint társadalmi jelenségek számtalan esetben meghiúsítják a win-win helyzetek kialakulását. 2. VÁLTOZÁSOK A SZÁLLÍTMÁNYOZÓI SZAKMÁBAN A technikai fejlődés által felgyorsult világban egyre több és felelősségteljesebb feladat hárult a szállítmányozókra, és ezek a változások az üzleti erkölcs rohamos fejlődését és a bizalmi kapcsolat megerősödését feltételezték a szállítmányozók és megbízóik között. Az egymással szembeni kölcsönös bizalom és az egymásra utaltság az alapkövei a szállítmányozás területén napjainkban végbemenő metamorfózisnak. Ez a jelenség nem teljesen új keletű, de ilyen világméretű változás csak a logisztika térhódításának és egyre szélesebb körben való alkalmazásának köszönhető. Egy logisztikai szemléletben működő termelő/szolgáltató vállalat megköveteli, hogy az anyagok és az információ a megfelelő időben, helyen, mennyiségben és minőségben a legoptimálisabb költségszinten álljon a rendelkezésére. Ezt kétféleképpen tudja elérni: az egyik útja ennek, hogy just-in-time rendszert kialakítva integrálja termelését beszállítói szállításaival, szinte teljes mértékben kiiktatva a raktározást, a másik módja, hogy a gyártó saját maga létesít disztribúciós központot a termelőüzem környékén (termelésorientált disztribúciós központ) vagy termékének felvevőpiacán (piacorientált disztribúciós központ); vagy pedig egy megbízható szállítmányozó cégre (logisztikai szolgáltatóra) bízza az anyagellátás és/vagy a disztribúció feladatát. A szállítmányozó szemszögéből nézve életfontosságú, hogy ezen világtendencia részeseként tudjon találni magának egy megbízót, aki kapacitásának döntő hányadát leköti, és biztosítja számára a megélhetést. Megbízót pedig csak bizonyos technikai és fizikai feltételeknek megfelelve találhat magának. Ezek közül a legalapvetőbb, hogy rendelkezzen egy logisztikai központként működő raktárépülettel. Ez a feltétel jelenti a hagyományos szállítmányozónak, mint fogalomnak és munkakörnek a fokozatos megszűnését: a speditőr munkája immár nem korlátozódhat csak a szürkeállományának és adott esetben 2 Halászné Sipos Erzsébet: Logisztika, szolgáltatások, versenyképesség. LFK Magyar Világ Kiadó o. 26

3 GARAI ZOLTÁN: A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS HELYE A LOGISZTIKÁBAN fuvareszköz-parkjának értékesítésére, ki kell bővítenie tevékenységét raktárépület fenntartásával és logisztikai szolgáltatások nyújtásával. 3. A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK A logisztikai szolgáltatás megnyilvánulási formája maga a vevőkiszolgálás, az, hogy az ügyfél milyen színvonalú kiszolgálásban részesül. A helyhiányra hivatkozva nem részletezem a logisztikai szolgáltatások széles palettáját (különböző alap-, mellék- és kiegészítő szolgáltatások). Az egyes logisztikai szolgáltatók közötti lényeges különbségek egyike az, hogy mekkora hányadát képesek ezen szolgáltatásoknak az ügyfeleik számára nyújtani. A logisztikai szolgáltatóknak alapvetően három fajtája létezik: az áruelosztó vagy más néven disztribúciós központ, az áruforgalmi központ és a logisztikai szolgáltató központ. Közös bennük, hogy fő feladatuk átvenni a termelésidegen feladatokat a termelőtől és a felhasználótól, megszervezni az ellátóelosztó rendszereket, kialakítani a logisztikai láncot a termelő és a fogyasztók között, valamint összekapcsolni a közlekedési ágazatokat. A disztribúciós központok elsődleges feladata, hogy összekössék a térben kiterjedt termelő-ellátófogyasztó hálózatot és összehangolják a hálózat résztvevőinek igényeit. Ezt a szállítások összes igényének a figyelembevételével történő megtervezésével és megszervezésével tudják elérni. Az áruforgalmi központok speciális, csomópont-orientált logisztikai üzemek: olyan logisztikai csatlakozóközpontok, ahol az áruáramláshoz kapcsolódó logisztikai funkciók ellátására megtalálható a funkcióvégző vállalkozók legtöbbje. 3 Jellemző tehát rájuk a közlekedési alágazatok közötti fordítókorong jellegű kapcsolat megteremtése. Az áruforgalmi központ sajátossága, hogy egy vagyonkezelői kézben van. A befektető kialakítja és fenntartja az infrastruktúrát és a kommunikációs rendszert a központon belül, és ezt adja bérbe különböző szolgáltató vállalatoknak. Számukra ez nagy könnyebbséget jelent, hiszen nem kell külön egyedileg beruházniuk, nincsenek állandó költségeik sem, hanem csak a használat után kell fizetniük. Az ÁFK előnye a disztribúciós központtal szemben, hogy többféle szolgáltatást tud nyújtani egy központban és ehhez a megfelelő szakemberek is egy helyen találhatók. A logisztikai szolgáltató központok (LSZK) regionálisan működő, a szolgáltatások legszélesebb skáláját nyújtó ellátó-elosztó központok, tulajdonképpen az ÁFK-k továbbfejlesztett formái. Ám az LSZK-k telepítésénél elsősorban azt veszik figyelembe, hogy hol tudna leginkább az adott régió gazdaságának szerves részévé válni, s nem csupán a közlekedési csomópontok elhelyezkedését. Az LSZK a gazdaság vérkeringésébe való beintegráltságát az biztosítja, hogy az áruelosztáshoz, illetve továbbításhoz kapcsolódó cégeken kívül a központba más gazdasági ágból is betelepülnek kisebb-nagyobb vállalatok. A külföldi gyakorlat különböző módokon valósít meg logisztikai szolgáltató központokat. Létrejöttük alapján megkülönböztetve őket léteznek: kikötői típusok, amelyek feladata a vízen érkező, ill. induló áruk rakodása, tárolása, csomagolása, diszponálása, szárazföldi szállítása (vasúton, közúton, tengeri kikötők esetében belvízen), vámkezelése, stb., a német rendszer, amikor a kombinált szállítást tartják meghatározónak. Kialakításukban tervszerűség van, amelyet a piacgazdaság körülményei között városi, tartományi és állami támogatással (pl.: területvásárlással, infrastruktúraépítéssel) érvényesítenek, számolva a térségre gyakorolt gazdaságfejlesztő hatásával, 3 Halászné Sipos Erzsébet: Logisztika, szolgáltatások, versenyképesség. LFK Magyar Világ Kiadó o. 27

4 KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI FÜZETEK, 11. egyéb olasz, francia, holland típusok, amikor egy befektetői csoport megvesz viszonylag kedvező infrastruktúrájú helyen egy jelentősebb területet, és ott létesít logisztikai szolgáltató központot, alapvetően elosztó központi funkciókkal, szinte kizárólag közúti forgalomra, amely iparvágánnyal ugyan általában rendelkezik, de vasúti forgalma minimális (15%), regionális (helyi jelentőségű) központok, amelyek ugyan az említett nemzetközi logisztikai szolgáltató központ típusok valamelyikéből kerülnek ki, de jelentőségük és így forgalmuk elmarad azoktól. A regionális logisztikai szolgáltató központok vállalkozási alapon, gazdasági érdekeltségük révén is létrejönnek, mivel elsősorban közútra épülnek, szerényebb infrastruktúra igényük következtében rentábilisan telepíthetők. 4. A MAGYARORSZÁGI LOGISZTIKAI ALAPHÁLÓZAT Az egyes körzetek bemutatásakor elsősorban a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) belső anyagaira támaszkodom. Ezek közül is főleg arra a belső kiadványra, amely 2001 őszén jelent meg és tájékoztat a Logisztikai Szolgáltató Központok aktuális helyzetéről. Mindegyik körzet kijelölését makro- és mikrotérségi vizsgálatok előzték meg. Az előbbiek az adott terület gazdasági potenciálját (népesség, népsűrűség, foglalkoztatottság, saját ipari termelés, áruforgalom stb.) és közlekedési kapcsolatait vizsgálták. Ez alapján került kijelölésre a terület központja. A mikrotérségi vizsgálatok a létesítendő LSZK telephelyével szemben támasztott követelmények alapján igyekeztek megtalálni a legmegfelelőbb építési területet. Az országos jelentőségű LSZK-k kijelölésénél egyúttal szempont volt, hogy illeszkedjenek a Transz Európai Autópálya Hálózat (TEN) folyosóihoz, a Transz Európai Vasúthálózat (TER) fővonalaihoz, valamint a Helsinkiben meghatározott közlekedési folyosókhoz és intermodális terminálokon keresztül kapcsolhatók legyenek az európai hálózathoz. A logisztikai szolgáltatási rendszerek kialakítása előtt a területi adottságok mellett figyelembe vették azt is, hogy a gazdasági élet helyi szereplői kívánnának-e egyáltalán igénybe venni ilyen szolgáltatásokat. A felmérések ezen része nem mindig zárult pozitívan. Napjainkban az egyre nagyobb hangsúlyt kapó környezetvédelem miatt a tanulmányok szerves részét képezik a létesítendő LSZK környezeti és hatástervei. Szintén a tanulmányok részét képezte az adott LSZK megvalósítási tervkoncepciója, mely rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési ütemeket javasolt. A rövidtávú fejlesztésbe beletartozik a helyi, logisztikai szolgáltatásokban érdekelt vállalatok (fuvarozók, szállítmányozók, raktározók stb.) közötti informatikai rendszer megteremtése, amit virtuális logisztikai központként tartanak számon. Az állami kutató- és tervezőmunka komolyságát jelzi, hogy a felépítendő logisztikai központokról jó pár tanulmányban már kész helyszínrajzok is voltak. Ahhoz képest, hogy az első tanulmányok és érdemi javaslatok már 1993-ban megszülettek, az építkezések egyelőre csak Sopronban, Székesfehérváron és Budapesten kezdődtek el Nyugat-dunántúli körzet Sopron A GYSEV Rt ben létrehozott RAABERLAG Igazgatósága révén nyújt logisztikai szolgáltatásokat a soproni áruforgalmi terminálon. Ennek bővítéseként épül 1997 óta a Soproni Logisztikai Szolgáltató Központ költségvetési és magánpénzekből, de további fejlesztésekre van még szükség, amihez működő tőkét kell bevonni, ezért érdekeltté kell tenni hajós- és vasúttársaságokat, speditőrcégeket. A Soproni LSZK német típusú logisztikai központ. Sopronban a legtöbb cég már kialakította saját logisztikai rendszerét, a raktárkapacitás a legtöbb helyen kielégítő, a jelentősebb forgalmat képviselő cégek egyértelmű érdektelenséget tanúsítottak a 28

5 GARAI ZOLTÁN: A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS HELYE A LOGISZTIKÁBAN soproni logisztikai központ szolgáltatásai iránt. Mindemellett a tervezett soproni logisztikai központ település szinten kedvezőtlen, mivel félszigetként nyúlik be osztrák területre. Ennek következtében a hazai ellátási területe lényegesen szűkebb, mint az ország belsejében lévő telepek esetében. Hatóköre akkor lehetne nagyobb, ha az országhatártól eltekinthetnénk (majd az EU csatlakozás után esetleg) és kör alakú vonzáskörzet lenne kialakítható. A területi sajátosságokon túl az is rontja a helyzetet, hogy Sopron és környéke többnyire idegenforgalomra és egyéb személyi szolgáltatásokra van berendezkedve Észak-dunántúli körzet Győr Bár a Győr-Gönyüi Országos Közforgalmú Kikötő bővítése lenne a legkézenfekvőbb megoldás a Győri LSZK létrehozására, a logisztikai központ leendő ügyfeleinek nincs szüksége folyami kikötői szolgáltatásokra, ezért már az igényfelméréskor elutasítóan nyilatkoztak az LSZK-ról. Úgy látszik, egy jó infrastruktúrával ellátott kikötő még nem jelent alapot egy kikötői típusú logisztikai szolgáltató központ felépítésére. Sopronhoz hasonlóan a logisztikai szolgáltatások iránti igény kielégítése itt is megoldott Közép-dunántúli körzet Székesfehérvár 1999-ben elkészült a helyi a logisztikai központot kiszolgáló kombiterminál, mely önálló díjszabási pontként szerepel a vasúti kiszolgálási rendszerben. Az LSZK 20 hektáros területét 2000-ben közművesítették és 2001 szeptemberében adták át a logisztikai központ első, háromezer négyzetméteres raktárépületét, mely az Eurosped Kft. tulajdonában van. A Székesfehérváron megvalósuló LSZK a német típus egyik példája Dél-dunántúli körzet Baja A Bajai Logisztikai Szolgáltató Központ elsősorban a Dunára mint a VII. közlekedési folyosóra települ. Baján is ideális lett volna egy kikötői típusú logisztikai központ létrehozása, de terveket az élet meghiúsította ben üzembe helyezték a Ro-Ro terminált és elkészült az LSZK megvalósíthatósági tanulmánya is, az önkormányzat azonban pénz hiányában eladta az LSZK kikötői területének jórészét egy mezőgazdasági gépeket gyártó vállalatnak. Az így megmaradt kis töredékterületen nem lehet létrehozni egy, az eredeti elképzelés szerinti LSZK-t. Esélye a Baján már régóta üzemelő ÁTI DEPO Kft.-nek van arra, hogy raktáraiból a jövőben egy logisztikai központot alakítson ki Budapesti körzet Az országos logisztikai szolgáltató központ hálózat koncepcióban körzetenként egy központot javasoltak, ez alól elméletileg csak Budapest jelentett kivételt. A budapesti körzetben a Budapesti Intermodális Logisztikai Központ (BILK) töltené be az egyik tervezett LSZK szerepét. A zöldmezős beruházásban a befektetők köre sokat változott, jelenleg a legnagyobb beruházó a Volán Tefu Rt. A beruházás azonban az első lépések megtétele után megtorpant. A Soroksári Kombiterminálnak csak a vasúti kapcsolatát teremtették meg, a terminál még nem épült fel az odavezető sínpárok fölé, pedig ez venné át a Budapest-Józsefváros Konténer-pályaudvar szerepét. Meglepő, hogy a BILK esetében főleg a vasúti, majd a közúti forgalomra koncentrálnak a tervezők és a Dunától néhány kilométerre építik fel a logisztikai komplexumot, figyelmen kívül hagyva a VII. számú Helsinki-folyosót. A BILK nevében is kihangsúlyozott intermodalitás így érthetetlen módon csak hiányosan, bimodalitásra korlátozva fog megvalósulni. A másik helyszín Nagytétény, ahol olyan kedvező közlekedési kapcsolati rendszer teremthető, amelyben helye van a vízi szállításnak és ezen belül is elsődlegesen a kombinált szállításoknak. A Harbor Park Budapesti Logisztikai Központ mégis a vízi szállítások mellőzésével épült fel. A beruhá- 29

6 KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI FÜZETEK, 11. zás érdekessége, hogy bár 100%-ban magántőkéből jött létre és a jövőben sem kap állami támogatást, az állam mégis a Magyarországi LSZK-k körének tiszteletbeli tagjává avatta. Hosszas és nehézkes döntési folyamat eredményeként a MAHART Csepeli Szabadkikötő is bekerült 2002 januárjában a logisztikai központok magyarországi alaphálózatába. A kikötő kiválóan alkalmas arra, hogy trimodális központként nyújtson lehetőséget az árufuvarozásra. Infrastruktúrája kissé kopott ugyan, ám kis beruházással nagy forgalomnövekedést lehet elérni. A besorolás az állami támogatásokból való részesülés lehetőségének megnyílása miatt volt fontos lépés, hiszen önerőből a kikötő nem tudna felfejlődni (pl. megoldott közúti csatlakozás stb.). A következő lépés az Országos Közforgalmú Kikötők közé való bejegyzés kell legyen, ugyanis hihetetlen módon a Csepeli Szabadkikötő nincs besorolva ebbe a hálózatba, és ez újabb források megnyílását jelenthetné a Kikötő számára. A budapesti körzetben a magántőke több ipari parkot és logisztikai centrumot is létrehozott, amik ha az állami LSZK-k nem épülnek fel átvehetik a hivatalosan állami támogatással létrehozandó LSZK-k szerepét Közép-alföldi körzet Szolnok A pénzügyi korlátok miatt az LSZK létrehozásánál kombinálni kívánják a Szolnoki Ipari Park zöldmezős beruházásra alkalmas területeit, a MÁV infrastruktúráját és az ÁTI DEPO Rt. szajoli raktárépületeit. Átmenetileg azonban csak virtuális logisztikai központot hoznak létre Dél-alföldi körzet Szeged Koncepcióváltásra kényszerülvén Szegeden is csak virtuális szintig jutott az LSZK 2001 végéig. A német típusú Szegedi LSZK minden bizonnyal három, egymástól távolabb eső ipari terület működését kombinálja majd. A központot a Tisza teherpályaudvar jelenti majd, mely már ma is nyújt logisztikai alapszolgáltatásokat. A másik két terület a Tiszai Országos Közforgalmú Kikötő és a kiskundorozsmai RO-LA terminál lenne. A háromszög csúcspontjai sajnos elég távol vannak egymástól. (Kiskundorozsma 12 km-re esik Szegedtől, valamint az OKK és a teherpályaudvar között is 2,2 km a közúti távolság.) 4.8. Észak-alföldi körzet Miskolc vagy Tiszaújváros E körzet esetében a döntés, hogy Miskolcon vagy Tiszaújvárosban épüljön-e fel a körzetbe tervezett logisztikai szolgáltató központ, a Területfejlesztési Tanács álláspontjára vár. Miskolcon valószínűleg az ÁTI DEPO Rt. telephelye alakulna át Logisztikai Szolgáltató Központtá, de jelen van a térségben a szintén országos hálózatot kialakítani szándékozó TRANSSPED Kft. is. Tiszaújvárosban a Tiszai Vegyi Kombinát Rt. erre a célra javasolt területei és az 1997-ben létesített Ipari Park egyaránt tudnának helyet biztosítani egy LSZK számára Észak-tiszántúli körzet Záhony A múlt rendszerben a záhonyi térségben jött létre Európa legnagyobb átrakóközpontja a normál és a szélesnyomtávú vasutak között. A hatalmas volumenű és sokféle árufajtát felölelő áruforgalom eredményeként az ott kialakult vasúti átrakóközpont egy 84 km 2 -es területen valósult meg, átszőve és ezzel munkát adva a környék összes kisebb településének. Megtalálható itt az olajátfejtőtől kezdve a szemestakarmány-rakodón keresztül az almahűtőházig minden, ami anno kiszolgálta a kereskedelmi forgalmat. Ám sajnos kiterjedése miatt a meglevő infrastruktúrára nehéz lenne az építendő LSZK-t tervezni, hiszen annak elvi lényege a területi koncentráció. 30

7 GARAI ZOLTÁN: A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS HELYE A LOGISZTIKÁBAN A térségben épült ugyan egy RO-LA terminál, de forgalom híján nem működik, valamint sok a régről maradt raktárépület is. Ilyen tízezer négyzetméteres régi, hűthető almaraktárt üzemeltet az a magáncégként továbbműködő régi állami vállalat is, ami talán a Záhonyi LSZK központi magját képviselheti a jövőben vámudvarával és kamionparkjával együtt. Egyelőre azonban csak virtuális szinten működik az LSZK. Pedig a közelgő EU csatlakozás miatt az új schengeni határon kifejezetten kívánatos lenne egy jól működő logisztikai szolgáltató központ Délnyugat-dunántúli körzet Nagykanizsa A délnyugat-dunántúli körzet kijelölt központja Nagykanizsa lett, ahol a nemrég felszabaduló katonai objektumok lennének alkalmasak logisztikai beruházásra. Az olasz típusú logisztikai beruházást az tenné még olaszabbá, hogy az Önkormányzat felvette a kapcsolatot a beruházás iránt komoly szándékot tanúsító olasz REDILCO céggel, amelyik közel 1 milliárd USD-ral járulna hozzá az invesztícióhoz. A feltételes módot az indokolja, hogy a helyi önkormányzat arra számított, hogy az ÁPV Rt. a laktanyákat ingyen átadja a beruházáshoz. A vagyonkezelő viszont az utolsó pillanatban észbe kapott, és részesedést követelt a befektetésben. A terület rendezetlen jogi státusza végül oda vezetett, hogy az olasz fél a beruházás máshová telepítését és szerződésszegés címén több százmillió dolláros kártérítési követelés benyújtását helyezte kilátásba. A es választások során a baloldal biztosította a kanizsaiakat arról, hogy győzelmük esetén átadják a beruházáshoz a két laktanyát A debreceni körzet Debrecen Országosan jellemző, hogy a megnövekvő logisztikai szolgáltatások iránti igény hatására magánkezdeményezések reagálnak, különböző szintű szolgáltatási palettával gyakorlatilag logisztikai központokat hoznak létre és üzemeltetnek. Az országos hálózat mellett így kialakulnak egyéb alközpontok is. A változások következtében kialakulhat olyan helyzet, amikor egyes regionális érdekeltségű logisztikai szolgáltatást nyújtó telepek szerepe megnő és országos szintűvé emelkedik. Ez történt a Transsped Kft.-vel is, amit eredményei és forgalma alapján 2001-ben besoroltak az országos logisztikai alaphálózatba. 5. AZ ÁTALAKULÁS INDOKOLTSÁGA ÉS ELMÉLETI HÁTTERE A logisztikai szolgáltató vállalatoknak két változata ismeretes. Első szintű logisztikai szolgáltató az a vállalat, mely a termelő és a felhasználó között a teljes rendszert ki tudja alakítani, a metalogisztikai funkciók mindegyikét képes ellátni, végigkövetni és szükség esetén beavatkozni. Ez azért nagyon fontos, mert a megbízója így egyetlen szolgáltatóra bízhatja az összes, vevőkiszolgáláshoz szükséges tevékenységet, amit a megbízott vagy saját maga vagy alvállalkozói kapcsolatrendszerén keresztül tud teljesíteni. A második szintű logisztikai szolgáltatók a hagyományos fuvarozó vállalatok, vámügynökségek, raktározással foglalkozó cégek. Akkor válhatnak ezzé, ha képesek és alkalmasak arra, hogy a logisztikai lánc elemei legyenek, és képesek a megbízást pontosan teljesíteni. Az első szintű logisztikai szolgáltatók leginkább a szállítmányozó vállalatok közül kerülnek ki. A szállítmányozó fő feladatát ekkor a logisztikai lánc kialakítása és a közreműködők integrálása teszi ki. A hagyományos mentalitás ehhez már nem elegendő. Ha egy termelővállalat bevonja ugyanis a termelésbe a szállítmányozót azzal, hogy rábízza az alapanyag ellátást, óriási kockázatot vállal, teljes mértékben kiszolgáltatottá válik neki. A mai termelési módszerek a raktárkészletek lehető legkisebb szintre szorítására vagy akár eliminálására törekednek, erre legjobb példa a JIT (Just In Time = éppen időben) termelésszervezési eljárás. Éppen ezért komolyabb elkötelezettségre és felelősségvállalásra 31

8 KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI FÜZETEK, 11. van szükség. Hozzá kell tenni, hogy a fent említett kiszolgáltatottság kétoldalú: a szállítmányozó is függ a megbízójától, mivel az köti le kapacitásának döntő hányadát. Ennek ellenére a termelőcég szorongatottabb helyzetben van, hiszen ha például késik a beszállítás, egy időre a teljes termelése leáll, ami hatalmas költségvonzattal jár, és amiért a szállítmányozó közvetlenül felel, még ha alvállalkozóval szállíttat is. A késések kiiktatására szolgálnak ezért a szállítmányozó és a megbízója között létrejövő, szigorú kitételeket tartalmazó szerződések. Ezek jellemzői, hogy: hosszú távra szólnak, részletesen meghatározzák a feladatokat, nem megfelelő teljesítés esetén komoly szankciókat helyeznek kilátásba, szoros kapcsolatot (kooperációt vagy akár integrációt) igyekeznek teremteni mind a megbízó és a fővállalkozó, mind a fővállalkozó és alvállalkozói között. 6. EGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ VÁLLALAT ELSŐ LÉPÉSEI A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓVÁ VÁLÁSHOZ A logisztikai szolgáltatók versenye főleg a tőkeerős nagyvállalatok között zajlik. A kisebb vállalatok esélye beszállni és helytállni a versenyben más tényezőkön múlik, mint a nagyoké. A magyar kisés középvállalatok a tőketényezőből fakadó hátrányukat a multinacionális cégekkel szemben a helyi piaci viszonyok alaposabb ismeretével és a jobb humántényezőkkel tudják kompenzálni, amik vannak olyan fontosak a siker eléréséhez, mint a rendelkezésre álló pénzmennyiség. A következőkben ezt kívánom bemutatni Élet a Metcosped Kft.-ben A Metalimpex Acél és Fémkülkereskedelmi Vállalat megszűnése után annak szállítmányozási osztálya 1990-ben kezdte meg működését privát társaságként Metcosped Nemzetközi Szállítmányozó és Szolgáltató Kft. néven. A cég 2-3 év alatt kategóriájában jelentős pozícióra tett szert a magyar szállítási piacon. Szerződéses alvállalkozókkal dolgozva főleg közúti és vasúti forgalmat bonyolít, kisebb mértékben vízi és konténeres fuvarozással is foglalkozik. A társaság speciális áru- és piacismerettel rendelkezik a kohászati alapanyagok és félkésztermékek, különféle tömegáruk és élelmiszerek nemzetközi kereskedelmének lebonyolításában. Ezen áruféleségek tekintetében megbízói között világcégek is szerepelnek. A Metcosped Kft. tagja a szakmai szempontból meghatározó szervezeteknek, egyesületeknek, rendelkezik az ISO 9001:2000 minősítéssel és saját, folyamatosan fejlesztett számítástechnikai rendszerrel A szervezeti kultúra Foglalkoztatottjai számát tekintve a Metcosped Kft. a kisvállalatokhoz tartozik. Szervezeti kultúrája is ezt mutatja, hiszen Ch. Handy 4 elméletét felhasználva a Metcosped Kft.-nél főként a Zeusz-típusú vezetés jellemvonásai fedezhetőek fel, de megtalálhatók az Apolló-kultúra bizonyos jegyei is. A Zeusz kultúra fő jellemzője, hogy a főnökkel való munkakapcsolat sokkal fontosabb, mint a formális beosztás. További sajátossága, hogy a klub kultúrájú szervezetben általában szívesen dol- 4 Dr. Ternovszky Ferenc: Nemzetközi vezetési és szervezési ismeretek. Szókratész Külgazdasági Akadémia. Budapest o. 32

9 GARAI ZOLTÁN: A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS HELYE A LOGISZTIKÁBAN goznak a munkatársak, hiszen az az egyén tulajdonságaira alapoz, szabadságukat nem nagyon korlátozza és díjazza erőfeszítéseiket. 5 Ez a Metcosped Kft.-nél mind megtalálható. Zeuszt az ügyvezető igazgató testesíti meg, aki alapos szállítmányozási és vámszakmai ismeretei révén került a trónra. Szaktudását minden dolgozó elismeri, ezért felnéznek rá. A tisztelet mellett azonban a húszéves munkaviszony során kialakult baráti jellegű kapcsolat teremtette meg azt a közvetlen légkört, ami a Metcosped mindennapjaira jellemző. A munkatársak előtt az ügyvezető igazgató irodájának ajtaja minden percben nyitva áll: mind a közvetlen, mind a közvetett a beosztottak bátran és bizalommal fordulnak felettesükhöz. Ennek oka többek között a cég létszámában és a társaság irodájának adottságaiban is rejlik: az emberek viszonylag kis térben, egymás mellett dolgoznak. Az Apolló kultúra jegyei főleg a munkaszervezésben és a munkafolyamatokban fedezhetők fel. Ez a szervezeti kultúra a tevékenységre, a munkakörre koncentrál. Két jelszava: a stabilitás és a tervezhetőség. Egy ISO minőségügyi rendszerben működő vállalatnál elképzelhetetlen, hogy a munka ne e két jelszó égisze alatt folyjon A minőségügyi rendszer A Metcosped Kft. életében 1998 hozott nagy változást azzal, hogy bevezették az ISO 9002:1994 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszert, majd annak lejárta után 2001 őszén az új, ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszert. Már az ISO 9002:1994 minőségbiztosítási rendszer is megkövetelte az alvállalkozók minősítését. Az egyes fuvarozókkal első megbízásuk alkalmával kérdőívet töltetnek ki, majd a Metcosped a kérdőívek és a fuvarozók teljesítménye alapján minősíti őket a. A szabványnak ez a része megkönnyítheti a különböző, első- vagy másodszintű logisztikai szolgáltatókkal való a kapcsolatteremtést. A telén a cégnél bevezetett teljes körű minőségirányítási rendszer (TQM = Total Quality Management) a minőségbiztosítás legfejlettebb formája. Az eddig létező minőségbiztosítási rendszerhez képest a minőségirányítás abban jelent többet és lényegibb változást, hogy a minőség előállításában a vezetők mellett a munkatársak elkötelezettségét is megköveteli a. A munkatársaknak az ügylet befejezése után meg kell tudniuk a vevő véleményét, hogy milyen mértékben sikerült megfelelniük igényeinek és elvárásainak, mérni kell a vevőelégedettséget, ami tulajdonképpen a megbízó érdekében történik SWOT analízis Ebben a pontban az analízis azon előnyét kívánom megragadni, hogy a vállalat különféle erősségeire és gyengeségeire egy új munkatárs még viszonylag objektív nézőpontjából tudom felhívni a figyelmet. 5 Dr. Ternovszky Ferenc: Nemzetközi vezetési és szervezési ismeretek. Szókratész Külgazdasági Akadémia. Budapest o. 33

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A GYSEV ZRT.

Részletesebben

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

Részletesebben

AZ ISTER-GRANUM VÁLLALKOZÁSI-LOGISZTIKAI ÖVEZET OPERATÍV MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

AZ ISTER-GRANUM VÁLLALKOZÁSI-LOGISZTIKAI ÖVEZET OPERATÍV MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ AZ ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ 3. KÖTET: STRATÉGIAI TERV Programigazgató Dr. Iván Zoltán Munkatársak Baják Zoltán Dr. Balogh Ákos Fábry György Dr. Kabai Vilmos Valter László Konzulens Mészáros

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

Kooperatív logisztikai szolgáltató központok fejlesztése

Kooperatív logisztikai szolgáltató központok fejlesztése Hartványi Tamás okl. közlekedésmérnök, okl. mérnök-tanár, szakmérnök Kooperatív logisztikai szolgáltató központok fejlesztése PhD értekezés Témavezető: Dr. Tóth Lajos PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki

Részletesebben

Cseh Ottó. Menedzsment struktúra 13. oldal. Repülõterek itthon 25. oldal. Csiki-Bege sztori. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika

Cseh Ottó. Menedzsment struktúra 13. oldal. Repülõterek itthon 25. oldal. Csiki-Bege sztori. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIII.ÉVFOLYAM 7 8. SZÁM 2005. AUGUSZTUS Menedzsment struktúra 13. oldal Repülõterek itthon 25. oldal Csiki-Bege sztori 38. oldal Cseh Ottó 131. szám

Részletesebben

Kocsis Mária Magdolna. ,,Együttmûködve versenyezni 12. oldal. Tendenciák az unióban. Jubileumi party

Kocsis Mária Magdolna. ,,Együttmûködve versenyezni 12. oldal. Tendenciák az unióban. Jubileumi party szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIV.ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. NOVEMBER,,Együttmûködve versenyezni 12. oldal Tendenciák az unióban 19. oldal Jubileumi party 38. oldal Kocsis Mária Magdolna

Részletesebben

Logisztikai központok elhelyezkedése és működési jellemzői a magyar közlekedési hálózatban

Logisztikai központok elhelyezkedése és működési jellemzői a magyar közlekedési hálózatban Földrajzi Értesítő 2002. LI. évf. 1-2. füzet, pp. 167-183. Logisztikai központok elhelyezkedése és működési jellemzői a magyar közlekedési hálózatban SCHUBERT GÉZA 1 Zusammenfassung Die Lage und die Funktionsweise

Részletesebben

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés)

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés) Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPress, Szeged. 175-200. o. 9. A hazai ipari parkok

Részletesebben

K Ö Z É P T ÁVÚ LOGIS ZT IK A I

K Ö Z É P T ÁVÚ LOGIS ZT IK A I K Ö Z É P T ÁVÚ LOGIS ZT IK A I S T R AT É G IA 2014-2020 (v2.0) Budapest, 2012-04-27 Tartalom BEVEZETÉS... 5 1.1 A stratégiakészítés célja és előzménye... 5 1.2 Korábbi stratégiai kezdeményezések... 5

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A LOGISZTIKAI SZEREPKÖR JELENTŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA SZEGED PÉLDÁJÁN. PhD dolgozat.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A LOGISZTIKAI SZEREPKÖR JELENTŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA SZEGED PÉLDÁJÁN. PhD dolgozat. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A LOGISZTIKAI SZEREPKÖR JELENTŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA SZEGED PÉLDÁJÁN PhD dolgozat Témavezető: Dr. Mészáros Rezső akadémikus Készítette: Dr. Tráser Ferenc Szeged

Részletesebben

A FLYBALATON REPÜLŐTÉR SZEREPE ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGI HATÁSAI

A FLYBALATON REPÜLŐTÉR SZEREPE ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGI HATÁSAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import menedzsment szakirány A FLYBALATON REPÜLŐTÉR SZEREPE ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGI HATÁSAI Készítette:

Részletesebben

PDF Create! 5 Trial. www.nuance.com POSTALOGISZTIKA WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA WSUF. Dr. Potóczki György

PDF Create! 5 Trial. www.nuance.com POSTALOGISZTIKA WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA WSUF. Dr. Potóczki György WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA WSUF Dr. Potóczki György POSTALOGISZTIKA Budapest 2012 Tartalomjegyzék oldal I. ELŐSZÓ...3 II. A LOGISZTIKÁRÓL ÁLTALÁBAN, A POSTALOGISZTIKA POZICIONÁLÁSA...5 III. IV. ORSZÁGOS

Részletesebben

Fülöp Zsolt. Kecskeméten a Mercedes 19. oldal. A GYSEV-elnök tervei 25. oldal. Felszámolási mérleg 30. oldal

Fülöp Zsolt. Kecskeméten a Mercedes 19. oldal. A GYSEV-elnök tervei 25. oldal. Felszámolási mérleg 30. oldal szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. SZEPTEMBER Kecskeméten a Mercedes 19. oldal A GYSEV-elnök tervei 25. oldal Felszámolási mérleg 30. oldal Fülöp Zsolt 182.

Részletesebben

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya -

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - ZÁRÓTANULMÁNYOK GELEI ANDREA A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - A tanulmánysorozat Z1. kötete BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] )

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Projektvezető: Varga Csaba Munkatársak: Bese Ferenc, Dienes István, Kiss Huba, Kárpáti László, V.Csorba

Részletesebben

Mag. Elmar Wieland. Sikeres konferencia 7. oldal. Air cargo bázis Budapesten 31. oldal. Székesfehérvári raktáravató 32. oldal

Mag. Elmar Wieland. Sikeres konferencia 7. oldal. Air cargo bázis Budapesten 31. oldal. Székesfehérvári raktáravató 32. oldal szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2011. NOVEMBER Sikeres konferencia 7. oldal Air cargo bázis Budapesten 31. oldal Székesfehérvári raktáravató 32. oldal Mag. Elmar

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A KAMIONOK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK NÖVELÉSE ÉS ENNEK VONZATAI A WABERER S INTERNATIONAL ZRT.

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Magyarország regionális logisztikai központtá válásának alapvető kérdései és feltételei. Gelei Andrea, Halászné Sipos Erzsébet

Magyarország regionális logisztikai központtá válásának alapvető kérdései és feltételei. Gelei Andrea, Halászné Sipos Erzsébet Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Magyarország

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány az Esztergom- Párkány között létesítendő teherhídhoz

Megvalósíthatósági tanulmány az Esztergom- Párkány között létesítendő teherhídhoz Megvalósíthatósági tanulmány az Esztergom- Párkány között létesítendő teherhídhoz Összefoglaló kiadvány Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával készült. A benne foglalt nézetek Esztergom

Részletesebben

Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában

Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában MINISZTERELNÖKI HIVATAL Informatikai Helyettes Államtitkárság Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlásai Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában 18. sz. ajánlás Budapest, 2000. A központi

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA. Dr. Potóczki György NEMZETKÖZI POSTAI KÜLDEMÉNYFORGALOM

WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA. Dr. Potóczki György NEMZETKÖZI POSTAI KÜLDEMÉNYFORGALOM WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA Dr. Potóczki György NEMZETKÖZI POSTAI KÜLDEMÉNYFORGALOM Budapest 2012 Tartalomjegyzék oldal I. ELŐSZÓ...3 II. III. IV. A NEMZETKÖZI ÁRU- ÉS KÜLDEMÉNYFORGALOMRÓL ÁLTALÁBAN..5

Részletesebben

A TEKNO POINT KERESKEDELMI VÁLLALAT LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÁSI SZÍNVONALA

A TEKNO POINT KERESKEDELMI VÁLLALAT LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÁSI SZÍNVONALA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A TEKNO POINT KERESKEDELMI VÁLLALAT LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÁSI SZÍNVONALA Készítette: Budai

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS.

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Levelező tagozat A VASÚT-KÖZÚT KOMBINÁLT FUVAROZÁS HELYZETE ÉS ARRA HATÁSSAL BÍRÓ TÉNYEZŐK

Részletesebben

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ Készítette: Orvos Kinga Budapest, 2007 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEMBEN

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEMBEN DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÉLELMISZERTUDOMÁNYI, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MIKROBIOLÓGIA INTÉZET HANKÓCZY JENŐ NÖVÉNYTERMESZTÉSI-, KERTÉSZETI ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozási Szak Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Készítette: Kerekes Bernadett 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Kereskedelmi tevékenység

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben