1. A LOGISZTIKA DIÓHÉJBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A LOGISZTIKA DIÓHÉJBAN"

Átírás

1 Garai Zoltán A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS HELYE A LOGISZTIKÁBAN, A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓVÁ ALAKULÁS BEMUTATÁSA EGY MAGYAR SZÁLLÍTMÁNYOZÓ VÁLLALAT PÉLDÁJÁN KERESZTÜL 1 A világgazdaság napról napra gyorsuló fejlődése új és új igényeket támaszt a vállalatokkal szemben. Ezek részben technológiai, részben vállalatvezetési és szervezési kihívások, melyeknek az egyes gazdasági egységek új megoldások kidolgozásával vagy régebbi tanok életre hívásával igyekeznek eleget tenni. Ilyen régi-új gyakorlat a logisztika is, mely már az ókorban tudományként volt számon tartva, majd egy időre elfelejtődött és csak a huszadik században terelődött rá a figyelem ismét a fontosságának és hasznosságának megfelelő mértékben bizonyos szempontból újra értelmezett formában. Szakmai gyakorlatomat a Metcosped Nemzetközi Szállítmányozó és Szolgáltató Kft.-nél töltöttem július 1-jétől, annak letelte után továbbra is a cégnél maradtam logisztikai menedzser munkakörben. Már a gyakorlat ideje alatt a logisztikai szolgáltatóvá alakulás első lépéseinek megtételével voltam megbízva. A főiskolai szakirány tematikájában is szereplő témát izgalmasnak találtam, kézenfekvőnek látszott diplomamunkámat a szállítmányozás és a logisztika jövőbeni még szorosabb összefonódásáról, ennek magyarországi, kis- és középvállalati esélyeiről írni. A tanulmány terjedelemének korlátozottsága miatt a témához nélkülözhetetlen fogalmak és alapösszefüggések bemutatásával csak érintőlegesen kívánok foglalkozni, némi logisztikai alapismeretet feltételezve az olvasótól. A fő figyelmet a logisztikai szolgáltatóvá alakulás elméleti hátterére, a magyar logisztikai alaphálózat jelen állapotának rövid áttekintésére, illetve a Metcosped Kft.-nél végzett munkám tapasztalataira, eredményeinek ismertetésére kívánom fordítani. 1. A LOGISZTIKA DIÓHÉJBAN A II. világháború után a világgazdaság fejlődése viszonylag töretlen volt, néha vetette vissza egyegy olaj-, pénzügyi- vagy biztonsági válság, gondolva e legutóbbinál a szeptember 11-i tragédiára. A gazdasági versenyfutás azonban nem állt meg, csupán a versenyképesség kritériumai alakultak át a vállalatok számára: a régiek új értelmezést kaptak, illetve újak jelentek meg. Egy vállalat versenyképességét alapvetően négy tényező határozza meg: a minőség, az ár, valamint a vevőkiszolgálás minőségét adó átfutási idő és szolgáltatási minőség. A logisztika a versenyképesség biztosításában a fizikai, mellék és kiegészítő funkcióival segíti a vállalatokat. 1 A szerző a BGF KKFK Külgazdasági szak nappali tagozatának szállítmányozás-logisztika szakirányán a es tanévben végzett hallgatója. A szakdolgozat konzulense Renner Péter adjunktus és Léránt György, a Metcosped Nemzetközi Szállítmányozó és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója volt. 25

2 KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI FÜZETEK, 11. A logisztikának, mint különböző tudományágak és gyakorlati alkalmazások szemléletét és vívmányait felhasználó interdiszciplináris tudománynak négy további jellemzője van: a rendszerszemlélet, a folyamatorientáltság, a keresztmetszeti funkció és a teljes költség koncepció. A logisztika tehát menedzsmentszemlélet, amely áramlási folyamatok alapvetően anyagok (alapanyagok, félkész- és késztermékek), energia, információ és személyek egyes rendszereken belüli és/vagy rendszerek közötti áramlásának tervezésére, szabályozására, megvalósítására irányul és amelynek célja az áramlási folyamathoz járuló optimális összköltség és vevőkiszolgálási színvonal elérése. 2 A magyar logisztika doyenjeként tisztelt Knoll Imre professzor arra figyelmeztet, hogy egy logisztikusnak a logisztikát nem csupán vezetésszervezési és vállalatirányítási, hanem műszaki oldalról egyaránt meg kell tudni közelítenie. Mindemellett a logisztikának, mint szervezési elvnek azt a célt kell zászlajára tűznie, hogy a társadalmi szempontokat figyelembe véve segítse megvalósulni a winwin, azaz a nyerjen mindenki kooperációt. Knoll professzor szerint ez nem idealizmus, ez az elv meg fog valósulni. Véleményem szerint mivel az emberi tényező igen domináns szerepet játszik a logisztikában, megkérdőjelezhető, hogy létrehozhat-e a logisztika a társadalomban egy ilyen valóban kívánatos állapotot. A történelemből, közéletből, politikából, mindennapi életünkből merített tapasztalatok sajnos azt mutatják, hogy a bürokrácia, a rövidlátás, a korrupció, a lobbizás, a megfélemlítés, a burkolt vagy nyílt fenyegetések, mint társadalmi jelenségek számtalan esetben meghiúsítják a win-win helyzetek kialakulását. 2. VÁLTOZÁSOK A SZÁLLÍTMÁNYOZÓI SZAKMÁBAN A technikai fejlődés által felgyorsult világban egyre több és felelősségteljesebb feladat hárult a szállítmányozókra, és ezek a változások az üzleti erkölcs rohamos fejlődését és a bizalmi kapcsolat megerősödését feltételezték a szállítmányozók és megbízóik között. Az egymással szembeni kölcsönös bizalom és az egymásra utaltság az alapkövei a szállítmányozás területén napjainkban végbemenő metamorfózisnak. Ez a jelenség nem teljesen új keletű, de ilyen világméretű változás csak a logisztika térhódításának és egyre szélesebb körben való alkalmazásának köszönhető. Egy logisztikai szemléletben működő termelő/szolgáltató vállalat megköveteli, hogy az anyagok és az információ a megfelelő időben, helyen, mennyiségben és minőségben a legoptimálisabb költségszinten álljon a rendelkezésére. Ezt kétféleképpen tudja elérni: az egyik útja ennek, hogy just-in-time rendszert kialakítva integrálja termelését beszállítói szállításaival, szinte teljes mértékben kiiktatva a raktározást, a másik módja, hogy a gyártó saját maga létesít disztribúciós központot a termelőüzem környékén (termelésorientált disztribúciós központ) vagy termékének felvevőpiacán (piacorientált disztribúciós központ); vagy pedig egy megbízható szállítmányozó cégre (logisztikai szolgáltatóra) bízza az anyagellátás és/vagy a disztribúció feladatát. A szállítmányozó szemszögéből nézve életfontosságú, hogy ezen világtendencia részeseként tudjon találni magának egy megbízót, aki kapacitásának döntő hányadát leköti, és biztosítja számára a megélhetést. Megbízót pedig csak bizonyos technikai és fizikai feltételeknek megfelelve találhat magának. Ezek közül a legalapvetőbb, hogy rendelkezzen egy logisztikai központként működő raktárépülettel. Ez a feltétel jelenti a hagyományos szállítmányozónak, mint fogalomnak és munkakörnek a fokozatos megszűnését: a speditőr munkája immár nem korlátozódhat csak a szürkeállományának és adott esetben 2 Halászné Sipos Erzsébet: Logisztika, szolgáltatások, versenyképesség. LFK Magyar Világ Kiadó o. 26

3 GARAI ZOLTÁN: A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS HELYE A LOGISZTIKÁBAN fuvareszköz-parkjának értékesítésére, ki kell bővítenie tevékenységét raktárépület fenntartásával és logisztikai szolgáltatások nyújtásával. 3. A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK A logisztikai szolgáltatás megnyilvánulási formája maga a vevőkiszolgálás, az, hogy az ügyfél milyen színvonalú kiszolgálásban részesül. A helyhiányra hivatkozva nem részletezem a logisztikai szolgáltatások széles palettáját (különböző alap-, mellék- és kiegészítő szolgáltatások). Az egyes logisztikai szolgáltatók közötti lényeges különbségek egyike az, hogy mekkora hányadát képesek ezen szolgáltatásoknak az ügyfeleik számára nyújtani. A logisztikai szolgáltatóknak alapvetően három fajtája létezik: az áruelosztó vagy más néven disztribúciós központ, az áruforgalmi központ és a logisztikai szolgáltató központ. Közös bennük, hogy fő feladatuk átvenni a termelésidegen feladatokat a termelőtől és a felhasználótól, megszervezni az ellátóelosztó rendszereket, kialakítani a logisztikai láncot a termelő és a fogyasztók között, valamint összekapcsolni a közlekedési ágazatokat. A disztribúciós központok elsődleges feladata, hogy összekössék a térben kiterjedt termelő-ellátófogyasztó hálózatot és összehangolják a hálózat résztvevőinek igényeit. Ezt a szállítások összes igényének a figyelembevételével történő megtervezésével és megszervezésével tudják elérni. Az áruforgalmi központok speciális, csomópont-orientált logisztikai üzemek: olyan logisztikai csatlakozóközpontok, ahol az áruáramláshoz kapcsolódó logisztikai funkciók ellátására megtalálható a funkcióvégző vállalkozók legtöbbje. 3 Jellemző tehát rájuk a közlekedési alágazatok közötti fordítókorong jellegű kapcsolat megteremtése. Az áruforgalmi központ sajátossága, hogy egy vagyonkezelői kézben van. A befektető kialakítja és fenntartja az infrastruktúrát és a kommunikációs rendszert a központon belül, és ezt adja bérbe különböző szolgáltató vállalatoknak. Számukra ez nagy könnyebbséget jelent, hiszen nem kell külön egyedileg beruházniuk, nincsenek állandó költségeik sem, hanem csak a használat után kell fizetniük. Az ÁFK előnye a disztribúciós központtal szemben, hogy többféle szolgáltatást tud nyújtani egy központban és ehhez a megfelelő szakemberek is egy helyen találhatók. A logisztikai szolgáltató központok (LSZK) regionálisan működő, a szolgáltatások legszélesebb skáláját nyújtó ellátó-elosztó központok, tulajdonképpen az ÁFK-k továbbfejlesztett formái. Ám az LSZK-k telepítésénél elsősorban azt veszik figyelembe, hogy hol tudna leginkább az adott régió gazdaságának szerves részévé válni, s nem csupán a közlekedési csomópontok elhelyezkedését. Az LSZK a gazdaság vérkeringésébe való beintegráltságát az biztosítja, hogy az áruelosztáshoz, illetve továbbításhoz kapcsolódó cégeken kívül a központba más gazdasági ágból is betelepülnek kisebb-nagyobb vállalatok. A külföldi gyakorlat különböző módokon valósít meg logisztikai szolgáltató központokat. Létrejöttük alapján megkülönböztetve őket léteznek: kikötői típusok, amelyek feladata a vízen érkező, ill. induló áruk rakodása, tárolása, csomagolása, diszponálása, szárazföldi szállítása (vasúton, közúton, tengeri kikötők esetében belvízen), vámkezelése, stb., a német rendszer, amikor a kombinált szállítást tartják meghatározónak. Kialakításukban tervszerűség van, amelyet a piacgazdaság körülményei között városi, tartományi és állami támogatással (pl.: területvásárlással, infrastruktúraépítéssel) érvényesítenek, számolva a térségre gyakorolt gazdaságfejlesztő hatásával, 3 Halászné Sipos Erzsébet: Logisztika, szolgáltatások, versenyképesség. LFK Magyar Világ Kiadó o. 27

4 KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI FÜZETEK, 11. egyéb olasz, francia, holland típusok, amikor egy befektetői csoport megvesz viszonylag kedvező infrastruktúrájú helyen egy jelentősebb területet, és ott létesít logisztikai szolgáltató központot, alapvetően elosztó központi funkciókkal, szinte kizárólag közúti forgalomra, amely iparvágánnyal ugyan általában rendelkezik, de vasúti forgalma minimális (15%), regionális (helyi jelentőségű) központok, amelyek ugyan az említett nemzetközi logisztikai szolgáltató központ típusok valamelyikéből kerülnek ki, de jelentőségük és így forgalmuk elmarad azoktól. A regionális logisztikai szolgáltató központok vállalkozási alapon, gazdasági érdekeltségük révén is létrejönnek, mivel elsősorban közútra épülnek, szerényebb infrastruktúra igényük következtében rentábilisan telepíthetők. 4. A MAGYARORSZÁGI LOGISZTIKAI ALAPHÁLÓZAT Az egyes körzetek bemutatásakor elsősorban a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) belső anyagaira támaszkodom. Ezek közül is főleg arra a belső kiadványra, amely 2001 őszén jelent meg és tájékoztat a Logisztikai Szolgáltató Központok aktuális helyzetéről. Mindegyik körzet kijelölését makro- és mikrotérségi vizsgálatok előzték meg. Az előbbiek az adott terület gazdasági potenciálját (népesség, népsűrűség, foglalkoztatottság, saját ipari termelés, áruforgalom stb.) és közlekedési kapcsolatait vizsgálták. Ez alapján került kijelölésre a terület központja. A mikrotérségi vizsgálatok a létesítendő LSZK telephelyével szemben támasztott követelmények alapján igyekeztek megtalálni a legmegfelelőbb építési területet. Az országos jelentőségű LSZK-k kijelölésénél egyúttal szempont volt, hogy illeszkedjenek a Transz Európai Autópálya Hálózat (TEN) folyosóihoz, a Transz Európai Vasúthálózat (TER) fővonalaihoz, valamint a Helsinkiben meghatározott közlekedési folyosókhoz és intermodális terminálokon keresztül kapcsolhatók legyenek az európai hálózathoz. A logisztikai szolgáltatási rendszerek kialakítása előtt a területi adottságok mellett figyelembe vették azt is, hogy a gazdasági élet helyi szereplői kívánnának-e egyáltalán igénybe venni ilyen szolgáltatásokat. A felmérések ezen része nem mindig zárult pozitívan. Napjainkban az egyre nagyobb hangsúlyt kapó környezetvédelem miatt a tanulmányok szerves részét képezik a létesítendő LSZK környezeti és hatástervei. Szintén a tanulmányok részét képezte az adott LSZK megvalósítási tervkoncepciója, mely rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési ütemeket javasolt. A rövidtávú fejlesztésbe beletartozik a helyi, logisztikai szolgáltatásokban érdekelt vállalatok (fuvarozók, szállítmányozók, raktározók stb.) közötti informatikai rendszer megteremtése, amit virtuális logisztikai központként tartanak számon. Az állami kutató- és tervezőmunka komolyságát jelzi, hogy a felépítendő logisztikai központokról jó pár tanulmányban már kész helyszínrajzok is voltak. Ahhoz képest, hogy az első tanulmányok és érdemi javaslatok már 1993-ban megszülettek, az építkezések egyelőre csak Sopronban, Székesfehérváron és Budapesten kezdődtek el Nyugat-dunántúli körzet Sopron A GYSEV Rt ben létrehozott RAABERLAG Igazgatósága révén nyújt logisztikai szolgáltatásokat a soproni áruforgalmi terminálon. Ennek bővítéseként épül 1997 óta a Soproni Logisztikai Szolgáltató Központ költségvetési és magánpénzekből, de további fejlesztésekre van még szükség, amihez működő tőkét kell bevonni, ezért érdekeltté kell tenni hajós- és vasúttársaságokat, speditőrcégeket. A Soproni LSZK német típusú logisztikai központ. Sopronban a legtöbb cég már kialakította saját logisztikai rendszerét, a raktárkapacitás a legtöbb helyen kielégítő, a jelentősebb forgalmat képviselő cégek egyértelmű érdektelenséget tanúsítottak a 28

5 GARAI ZOLTÁN: A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS HELYE A LOGISZTIKÁBAN soproni logisztikai központ szolgáltatásai iránt. Mindemellett a tervezett soproni logisztikai központ település szinten kedvezőtlen, mivel félszigetként nyúlik be osztrák területre. Ennek következtében a hazai ellátási területe lényegesen szűkebb, mint az ország belsejében lévő telepek esetében. Hatóköre akkor lehetne nagyobb, ha az országhatártól eltekinthetnénk (majd az EU csatlakozás után esetleg) és kör alakú vonzáskörzet lenne kialakítható. A területi sajátosságokon túl az is rontja a helyzetet, hogy Sopron és környéke többnyire idegenforgalomra és egyéb személyi szolgáltatásokra van berendezkedve Észak-dunántúli körzet Győr Bár a Győr-Gönyüi Országos Közforgalmú Kikötő bővítése lenne a legkézenfekvőbb megoldás a Győri LSZK létrehozására, a logisztikai központ leendő ügyfeleinek nincs szüksége folyami kikötői szolgáltatásokra, ezért már az igényfelméréskor elutasítóan nyilatkoztak az LSZK-ról. Úgy látszik, egy jó infrastruktúrával ellátott kikötő még nem jelent alapot egy kikötői típusú logisztikai szolgáltató központ felépítésére. Sopronhoz hasonlóan a logisztikai szolgáltatások iránti igény kielégítése itt is megoldott Közép-dunántúli körzet Székesfehérvár 1999-ben elkészült a helyi a logisztikai központot kiszolgáló kombiterminál, mely önálló díjszabási pontként szerepel a vasúti kiszolgálási rendszerben. Az LSZK 20 hektáros területét 2000-ben közművesítették és 2001 szeptemberében adták át a logisztikai központ első, háromezer négyzetméteres raktárépületét, mely az Eurosped Kft. tulajdonában van. A Székesfehérváron megvalósuló LSZK a német típus egyik példája Dél-dunántúli körzet Baja A Bajai Logisztikai Szolgáltató Központ elsősorban a Dunára mint a VII. közlekedési folyosóra települ. Baján is ideális lett volna egy kikötői típusú logisztikai központ létrehozása, de terveket az élet meghiúsította ben üzembe helyezték a Ro-Ro terminált és elkészült az LSZK megvalósíthatósági tanulmánya is, az önkormányzat azonban pénz hiányában eladta az LSZK kikötői területének jórészét egy mezőgazdasági gépeket gyártó vállalatnak. Az így megmaradt kis töredékterületen nem lehet létrehozni egy, az eredeti elképzelés szerinti LSZK-t. Esélye a Baján már régóta üzemelő ÁTI DEPO Kft.-nek van arra, hogy raktáraiból a jövőben egy logisztikai központot alakítson ki Budapesti körzet Az országos logisztikai szolgáltató központ hálózat koncepcióban körzetenként egy központot javasoltak, ez alól elméletileg csak Budapest jelentett kivételt. A budapesti körzetben a Budapesti Intermodális Logisztikai Központ (BILK) töltené be az egyik tervezett LSZK szerepét. A zöldmezős beruházásban a befektetők köre sokat változott, jelenleg a legnagyobb beruházó a Volán Tefu Rt. A beruházás azonban az első lépések megtétele után megtorpant. A Soroksári Kombiterminálnak csak a vasúti kapcsolatát teremtették meg, a terminál még nem épült fel az odavezető sínpárok fölé, pedig ez venné át a Budapest-Józsefváros Konténer-pályaudvar szerepét. Meglepő, hogy a BILK esetében főleg a vasúti, majd a közúti forgalomra koncentrálnak a tervezők és a Dunától néhány kilométerre építik fel a logisztikai komplexumot, figyelmen kívül hagyva a VII. számú Helsinki-folyosót. A BILK nevében is kihangsúlyozott intermodalitás így érthetetlen módon csak hiányosan, bimodalitásra korlátozva fog megvalósulni. A másik helyszín Nagytétény, ahol olyan kedvező közlekedési kapcsolati rendszer teremthető, amelyben helye van a vízi szállításnak és ezen belül is elsődlegesen a kombinált szállításoknak. A Harbor Park Budapesti Logisztikai Központ mégis a vízi szállítások mellőzésével épült fel. A beruhá- 29

6 KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI FÜZETEK, 11. zás érdekessége, hogy bár 100%-ban magántőkéből jött létre és a jövőben sem kap állami támogatást, az állam mégis a Magyarországi LSZK-k körének tiszteletbeli tagjává avatta. Hosszas és nehézkes döntési folyamat eredményeként a MAHART Csepeli Szabadkikötő is bekerült 2002 januárjában a logisztikai központok magyarországi alaphálózatába. A kikötő kiválóan alkalmas arra, hogy trimodális központként nyújtson lehetőséget az árufuvarozásra. Infrastruktúrája kissé kopott ugyan, ám kis beruházással nagy forgalomnövekedést lehet elérni. A besorolás az állami támogatásokból való részesülés lehetőségének megnyílása miatt volt fontos lépés, hiszen önerőből a kikötő nem tudna felfejlődni (pl. megoldott közúti csatlakozás stb.). A következő lépés az Országos Közforgalmú Kikötők közé való bejegyzés kell legyen, ugyanis hihetetlen módon a Csepeli Szabadkikötő nincs besorolva ebbe a hálózatba, és ez újabb források megnyílását jelenthetné a Kikötő számára. A budapesti körzetben a magántőke több ipari parkot és logisztikai centrumot is létrehozott, amik ha az állami LSZK-k nem épülnek fel átvehetik a hivatalosan állami támogatással létrehozandó LSZK-k szerepét Közép-alföldi körzet Szolnok A pénzügyi korlátok miatt az LSZK létrehozásánál kombinálni kívánják a Szolnoki Ipari Park zöldmezős beruházásra alkalmas területeit, a MÁV infrastruktúráját és az ÁTI DEPO Rt. szajoli raktárépületeit. Átmenetileg azonban csak virtuális logisztikai központot hoznak létre Dél-alföldi körzet Szeged Koncepcióváltásra kényszerülvén Szegeden is csak virtuális szintig jutott az LSZK 2001 végéig. A német típusú Szegedi LSZK minden bizonnyal három, egymástól távolabb eső ipari terület működését kombinálja majd. A központot a Tisza teherpályaudvar jelenti majd, mely már ma is nyújt logisztikai alapszolgáltatásokat. A másik két terület a Tiszai Országos Közforgalmú Kikötő és a kiskundorozsmai RO-LA terminál lenne. A háromszög csúcspontjai sajnos elég távol vannak egymástól. (Kiskundorozsma 12 km-re esik Szegedtől, valamint az OKK és a teherpályaudvar között is 2,2 km a közúti távolság.) 4.8. Észak-alföldi körzet Miskolc vagy Tiszaújváros E körzet esetében a döntés, hogy Miskolcon vagy Tiszaújvárosban épüljön-e fel a körzetbe tervezett logisztikai szolgáltató központ, a Területfejlesztési Tanács álláspontjára vár. Miskolcon valószínűleg az ÁTI DEPO Rt. telephelye alakulna át Logisztikai Szolgáltató Központtá, de jelen van a térségben a szintén országos hálózatot kialakítani szándékozó TRANSSPED Kft. is. Tiszaújvárosban a Tiszai Vegyi Kombinát Rt. erre a célra javasolt területei és az 1997-ben létesített Ipari Park egyaránt tudnának helyet biztosítani egy LSZK számára Észak-tiszántúli körzet Záhony A múlt rendszerben a záhonyi térségben jött létre Európa legnagyobb átrakóközpontja a normál és a szélesnyomtávú vasutak között. A hatalmas volumenű és sokféle árufajtát felölelő áruforgalom eredményeként az ott kialakult vasúti átrakóközpont egy 84 km 2 -es területen valósult meg, átszőve és ezzel munkát adva a környék összes kisebb településének. Megtalálható itt az olajátfejtőtől kezdve a szemestakarmány-rakodón keresztül az almahűtőházig minden, ami anno kiszolgálta a kereskedelmi forgalmat. Ám sajnos kiterjedése miatt a meglevő infrastruktúrára nehéz lenne az építendő LSZK-t tervezni, hiszen annak elvi lényege a területi koncentráció. 30

7 GARAI ZOLTÁN: A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS HELYE A LOGISZTIKÁBAN A térségben épült ugyan egy RO-LA terminál, de forgalom híján nem működik, valamint sok a régről maradt raktárépület is. Ilyen tízezer négyzetméteres régi, hűthető almaraktárt üzemeltet az a magáncégként továbbműködő régi állami vállalat is, ami talán a Záhonyi LSZK központi magját képviselheti a jövőben vámudvarával és kamionparkjával együtt. Egyelőre azonban csak virtuális szinten működik az LSZK. Pedig a közelgő EU csatlakozás miatt az új schengeni határon kifejezetten kívánatos lenne egy jól működő logisztikai szolgáltató központ Délnyugat-dunántúli körzet Nagykanizsa A délnyugat-dunántúli körzet kijelölt központja Nagykanizsa lett, ahol a nemrég felszabaduló katonai objektumok lennének alkalmasak logisztikai beruházásra. Az olasz típusú logisztikai beruházást az tenné még olaszabbá, hogy az Önkormányzat felvette a kapcsolatot a beruházás iránt komoly szándékot tanúsító olasz REDILCO céggel, amelyik közel 1 milliárd USD-ral járulna hozzá az invesztícióhoz. A feltételes módot az indokolja, hogy a helyi önkormányzat arra számított, hogy az ÁPV Rt. a laktanyákat ingyen átadja a beruházáshoz. A vagyonkezelő viszont az utolsó pillanatban észbe kapott, és részesedést követelt a befektetésben. A terület rendezetlen jogi státusza végül oda vezetett, hogy az olasz fél a beruházás máshová telepítését és szerződésszegés címén több százmillió dolláros kártérítési követelés benyújtását helyezte kilátásba. A es választások során a baloldal biztosította a kanizsaiakat arról, hogy győzelmük esetén átadják a beruházáshoz a két laktanyát A debreceni körzet Debrecen Országosan jellemző, hogy a megnövekvő logisztikai szolgáltatások iránti igény hatására magánkezdeményezések reagálnak, különböző szintű szolgáltatási palettával gyakorlatilag logisztikai központokat hoznak létre és üzemeltetnek. Az országos hálózat mellett így kialakulnak egyéb alközpontok is. A változások következtében kialakulhat olyan helyzet, amikor egyes regionális érdekeltségű logisztikai szolgáltatást nyújtó telepek szerepe megnő és országos szintűvé emelkedik. Ez történt a Transsped Kft.-vel is, amit eredményei és forgalma alapján 2001-ben besoroltak az országos logisztikai alaphálózatba. 5. AZ ÁTALAKULÁS INDOKOLTSÁGA ÉS ELMÉLETI HÁTTERE A logisztikai szolgáltató vállalatoknak két változata ismeretes. Első szintű logisztikai szolgáltató az a vállalat, mely a termelő és a felhasználó között a teljes rendszert ki tudja alakítani, a metalogisztikai funkciók mindegyikét képes ellátni, végigkövetni és szükség esetén beavatkozni. Ez azért nagyon fontos, mert a megbízója így egyetlen szolgáltatóra bízhatja az összes, vevőkiszolgáláshoz szükséges tevékenységet, amit a megbízott vagy saját maga vagy alvállalkozói kapcsolatrendszerén keresztül tud teljesíteni. A második szintű logisztikai szolgáltatók a hagyományos fuvarozó vállalatok, vámügynökségek, raktározással foglalkozó cégek. Akkor válhatnak ezzé, ha képesek és alkalmasak arra, hogy a logisztikai lánc elemei legyenek, és képesek a megbízást pontosan teljesíteni. Az első szintű logisztikai szolgáltatók leginkább a szállítmányozó vállalatok közül kerülnek ki. A szállítmányozó fő feladatát ekkor a logisztikai lánc kialakítása és a közreműködők integrálása teszi ki. A hagyományos mentalitás ehhez már nem elegendő. Ha egy termelővállalat bevonja ugyanis a termelésbe a szállítmányozót azzal, hogy rábízza az alapanyag ellátást, óriási kockázatot vállal, teljes mértékben kiszolgáltatottá válik neki. A mai termelési módszerek a raktárkészletek lehető legkisebb szintre szorítására vagy akár eliminálására törekednek, erre legjobb példa a JIT (Just In Time = éppen időben) termelésszervezési eljárás. Éppen ezért komolyabb elkötelezettségre és felelősségvállalásra 31

8 KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI FÜZETEK, 11. van szükség. Hozzá kell tenni, hogy a fent említett kiszolgáltatottság kétoldalú: a szállítmányozó is függ a megbízójától, mivel az köti le kapacitásának döntő hányadát. Ennek ellenére a termelőcég szorongatottabb helyzetben van, hiszen ha például késik a beszállítás, egy időre a teljes termelése leáll, ami hatalmas költségvonzattal jár, és amiért a szállítmányozó közvetlenül felel, még ha alvállalkozóval szállíttat is. A késések kiiktatására szolgálnak ezért a szállítmányozó és a megbízója között létrejövő, szigorú kitételeket tartalmazó szerződések. Ezek jellemzői, hogy: hosszú távra szólnak, részletesen meghatározzák a feladatokat, nem megfelelő teljesítés esetén komoly szankciókat helyeznek kilátásba, szoros kapcsolatot (kooperációt vagy akár integrációt) igyekeznek teremteni mind a megbízó és a fővállalkozó, mind a fővállalkozó és alvállalkozói között. 6. EGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ VÁLLALAT ELSŐ LÉPÉSEI A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓVÁ VÁLÁSHOZ A logisztikai szolgáltatók versenye főleg a tőkeerős nagyvállalatok között zajlik. A kisebb vállalatok esélye beszállni és helytállni a versenyben más tényezőkön múlik, mint a nagyoké. A magyar kisés középvállalatok a tőketényezőből fakadó hátrányukat a multinacionális cégekkel szemben a helyi piaci viszonyok alaposabb ismeretével és a jobb humántényezőkkel tudják kompenzálni, amik vannak olyan fontosak a siker eléréséhez, mint a rendelkezésre álló pénzmennyiség. A következőkben ezt kívánom bemutatni Élet a Metcosped Kft.-ben A Metalimpex Acél és Fémkülkereskedelmi Vállalat megszűnése után annak szállítmányozási osztálya 1990-ben kezdte meg működését privát társaságként Metcosped Nemzetközi Szállítmányozó és Szolgáltató Kft. néven. A cég 2-3 év alatt kategóriájában jelentős pozícióra tett szert a magyar szállítási piacon. Szerződéses alvállalkozókkal dolgozva főleg közúti és vasúti forgalmat bonyolít, kisebb mértékben vízi és konténeres fuvarozással is foglalkozik. A társaság speciális áru- és piacismerettel rendelkezik a kohászati alapanyagok és félkésztermékek, különféle tömegáruk és élelmiszerek nemzetközi kereskedelmének lebonyolításában. Ezen áruféleségek tekintetében megbízói között világcégek is szerepelnek. A Metcosped Kft. tagja a szakmai szempontból meghatározó szervezeteknek, egyesületeknek, rendelkezik az ISO 9001:2000 minősítéssel és saját, folyamatosan fejlesztett számítástechnikai rendszerrel A szervezeti kultúra Foglalkoztatottjai számát tekintve a Metcosped Kft. a kisvállalatokhoz tartozik. Szervezeti kultúrája is ezt mutatja, hiszen Ch. Handy 4 elméletét felhasználva a Metcosped Kft.-nél főként a Zeusz-típusú vezetés jellemvonásai fedezhetőek fel, de megtalálhatók az Apolló-kultúra bizonyos jegyei is. A Zeusz kultúra fő jellemzője, hogy a főnökkel való munkakapcsolat sokkal fontosabb, mint a formális beosztás. További sajátossága, hogy a klub kultúrájú szervezetben általában szívesen dol- 4 Dr. Ternovszky Ferenc: Nemzetközi vezetési és szervezési ismeretek. Szókratész Külgazdasági Akadémia. Budapest o. 32

9 GARAI ZOLTÁN: A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS HELYE A LOGISZTIKÁBAN goznak a munkatársak, hiszen az az egyén tulajdonságaira alapoz, szabadságukat nem nagyon korlátozza és díjazza erőfeszítéseiket. 5 Ez a Metcosped Kft.-nél mind megtalálható. Zeuszt az ügyvezető igazgató testesíti meg, aki alapos szállítmányozási és vámszakmai ismeretei révén került a trónra. Szaktudását minden dolgozó elismeri, ezért felnéznek rá. A tisztelet mellett azonban a húszéves munkaviszony során kialakult baráti jellegű kapcsolat teremtette meg azt a közvetlen légkört, ami a Metcosped mindennapjaira jellemző. A munkatársak előtt az ügyvezető igazgató irodájának ajtaja minden percben nyitva áll: mind a közvetlen, mind a közvetett a beosztottak bátran és bizalommal fordulnak felettesükhöz. Ennek oka többek között a cég létszámában és a társaság irodájának adottságaiban is rejlik: az emberek viszonylag kis térben, egymás mellett dolgoznak. Az Apolló kultúra jegyei főleg a munkaszervezésben és a munkafolyamatokban fedezhetők fel. Ez a szervezeti kultúra a tevékenységre, a munkakörre koncentrál. Két jelszava: a stabilitás és a tervezhetőség. Egy ISO minőségügyi rendszerben működő vállalatnál elképzelhetetlen, hogy a munka ne e két jelszó égisze alatt folyjon A minőségügyi rendszer A Metcosped Kft. életében 1998 hozott nagy változást azzal, hogy bevezették az ISO 9002:1994 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszert, majd annak lejárta után 2001 őszén az új, ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszert. Már az ISO 9002:1994 minőségbiztosítási rendszer is megkövetelte az alvállalkozók minősítését. Az egyes fuvarozókkal első megbízásuk alkalmával kérdőívet töltetnek ki, majd a Metcosped a kérdőívek és a fuvarozók teljesítménye alapján minősíti őket a. A szabványnak ez a része megkönnyítheti a különböző, első- vagy másodszintű logisztikai szolgáltatókkal való a kapcsolatteremtést. A telén a cégnél bevezetett teljes körű minőségirányítási rendszer (TQM = Total Quality Management) a minőségbiztosítás legfejlettebb formája. Az eddig létező minőségbiztosítási rendszerhez képest a minőségirányítás abban jelent többet és lényegibb változást, hogy a minőség előállításában a vezetők mellett a munkatársak elkötelezettségét is megköveteli a. A munkatársaknak az ügylet befejezése után meg kell tudniuk a vevő véleményét, hogy milyen mértékben sikerült megfelelniük igényeinek és elvárásainak, mérni kell a vevőelégedettséget, ami tulajdonképpen a megbízó érdekében történik SWOT analízis Ebben a pontban az analízis azon előnyét kívánom megragadni, hogy a vállalat különféle erősségeire és gyengeségeire egy új munkatárs még viszonylag objektív nézőpontjából tudom felhívni a figyelmet. 5 Dr. Ternovszky Ferenc: Nemzetközi vezetési és szervezési ismeretek. Szókratész Külgazdasági Akadémia. Budapest o. 33

10 KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI FÜZETEK, 11. Strength Erősségek Weaknesses Gyengeségek Nagy tapasztalattal rendelkező munkatársak dolgoznak a cégnél. A világ minden tájára szállít a Metcosped Kft. (USA-FÁK) Általában jó hangulat van a cégnél, szeretnek bejárni a dolgozók, nem ritka a túlóra. A munkatársaknak nincsenek a cégen belül magánügyleteik. A cégvezetés odafigyel a dolgozókra, érdekli a véleményük. Az ügyvezető igazgatóval bármikor lehet beszélni, nem kell napokkal előre bejelentkezni. A cégvezetés felismeri a változtatások szükségességét, mint például a logisztikai szolgáltatóvá alakulást. A cég az ISO 9000:2000 szabvány szerint működik. A vállalat 100%-ban magyar tulajdonú. Az ISO szabványt ténylegesen használja a cég, nem csak presztízsből vezette be. A cég vámszempontból megbízható; jó kapcsolatban van a hivatalos szervekkel (pl: vám). Kapcsolati tőke. A cég marketingje hiányos, kevés és többnyire szakmai helyen hirdetik magukat. A partnerekkel való szorosabb kapcsolatra törekvés hiányzik a cég mindennapjaiból, pedig a személyes mindennapi érintkezés alakítja a partnerkapcsolatokat (focimeccs, képeslapok, csak úgy telefonok). A számítógép használatát a dolgozók nem tudták kielégítő mértékben elsajátítani, sokan mint írógépet kezelik. Az elektronikus kereskedelem bevezetése így nehézségekbe ütközhet. A dolgozók közül nyugdíj előtt állnak olyan személyek, akik fontos pozíciót töltenek be a cégnél. Egyikük egyedül bonyolítja a cég egész FÁK-beli forgalmát, másikuk pedig a fő, német nyelvet beszélő kolléganő. A dolgozók közül nem mindenki beszél idegen nyelvet, az idegen nyelvtudással bírók közül a legtöbben angolul tudnak, mellettük 2 németes és 1 oroszos van. Az ISO minőségügyi rendszert nem tartja mindenki egyformán fontosnak, nem mindenki tartja be annak előírásait. A tulajdonosokban nem tudatosult eléggé a logisztikai átalakulás fontossága. A dolgozók közül nem mindenki támogatja a logisztikai szolgáltatóvá alakulás gondolatát. A szoftverek lassan üzemelődnek be, a szoftverfejlesztés kicsit rugalmatlan és lassú. Opportunities Lehetőségek Threatens Fenyegetések A jövőt a cég abban látja, hogy logisztikai szolgáltatóvá alakul. Az átalakulás folyamán a cég a közelgő EU csatlakozást a korridorok, közlekedési csomópontok tekintetében figyelembe veszi. A dolgozók egyéni munkamódszereit a TQM a jövőben még jobban egységesítheti. A változások a cégnél ugyan még a régi gárdával kezdődnek, de a nyugdíjba vonuló dolgozók helyett új, fiatalabb munkaerő kapcsolódik majd be. A piacon elég markánsan van jelen a társaság és ezt jól kihasználhatja (pl. referenciáik, könnyebb lehet megbízót találni logisztikai központ létrehozására). Ugyan a jövő a logisztikai központban rejlik, ehhez szükség lenne egy nagy megbízóra, aki akár anyagilag is beszáll a beruházásba, de legalább előre leköti a raktárkapacitás nagy részét. Eddig ilyet még nem talált a cég őszén kevesebb megbízás érkezett a céghez, mint az előző időszakokban. Néhány nagyobb megbízó elment. A szállítmányozó díja magas, a fuvarozók alákínálhatnak. (Erre voltak is példák.) 34

11 GARAI ZOLTÁN: A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS HELYE A LOGISZTIKÁBAN 6.2. A Metcosped Logisztikai Szolgáltató és Nemzetközi Szállítmányozó Kft. az első lépések A SWOT analízis a veszélyek között rámutatott, hogy az utóbbi hónapokban a megbízások száma csökkenő tendenciát mutat. A saját logisztikai központ a beérkező megbízásoktól való függést szüntetné meg. Az ötlet régebbről származik, voltak már próbálkozások raktár és logisztikai központ létrehozására más vállalatokkal közösen, de ezek különböző okok miatt meghiúsultak. A vállalat egyszerre vizsgálta a szolgáltatásvásárlás, a raktárépület bérlés és a raktárépület építés lehetőségét. Megfelelő mennyiségű információt összegyűjtve és kiértékelve az építés mellett döntött a cégvezetés. A legideálisabb eset, ha a Metcosped Kft. még a logisztikai központ építése előtt találna olyan megbízót, aki leköti a Metcosped logisztikai kapacitását. Megbízót azonban már felépült logisztikai központ nélkül nagyon nehéz találni. Kevesebb vállalat nyitott egy tervezett, mint egy kész beruházás felé. A 22-es csapdája helyzet ellenére a logisztikai beruházást nem szabad halogatni A telephely kiválasztása Logisztikai központunk felépítésének céljából a potenciálisan szóba jöhető területek: Budapest és környéke, a Bajai LSZK és a Szegedi LSZK. Budapest és környéke az infrastruktúra, az utóbbiak pedig a majdani schengeni határ közelsége miatt jött számításba. Az utóbbiaknál a cégvezetés az EU csatlakozás utáni vámügyi szolgáltatásokban rejlő lehetőségekre koncentrált. Lévén fontos kitétel, hogy leendő raktárunknak közvetlen vasúti kapcsolata legyen, Budapest környékén csak meglévő raktárépület bérlésére lett volna lehetőségünk, az utóbbi évek raktárépítési láza beépítette a még szabad, iparvágánnyal rendelkező területeket. A logisztikai szolgáltató központokat illetően a már ismertetett okok miatt még kevesebb eredménnyel jártunk, pedig fölöttébb előnyös lett volna Baján vagy Szegeden felépíteni logisztikai központunkat. Végül a MAHART csepeli szabadkikötője maradt az egyedüli hely, ahol elképzelésünknek megfelelő építési területet tudtak biztosítani számunkra Csepeli logisztikai központ A szabadkikötőben felkínált iparvágánnyal ellátott területhez vízi csatlakozás párosul, így a trimodális szállítás feltételei is megvalósulhatnak a későbbiekben. A Metcosped Kft. logisztikai raktára: 1 hektáros területen épülne fel a 3000 m 2 -es raktárépület, mely 9 m belmagasságú, fűthető épület lenne, raklapok számára részben polcozva. A konkrét helyszín kijelölése után kapcsolatba léptünk egy építési vállalkozóval és megbíztuk a raktárépület megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésével A Széchenyi-terv A Széchenyi-terv mérföldkőnek számít a magyar gazdasági életben, hiszen megteremtette a nyugaton már oly régóta létező PPP (Private-Public Partnership) támogatási rendszert, vagyis a magán- és a 35

12 KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI FÜZETEK, 11. közszféra kooperációját a beruházások területén. Az építkezéshez a Metcosped Kft. az SZT-2002-RE- 6 kódszámú pályázat keretében kívánja megpályázni a Széchenyi-terv által nyújtott pénzügyi segítséget. Logisztikai kapacitás létrehozása keretében a Terv csak logisztikai központok építését támogatja, bérlést vagy szolgáltatásvásárlást nem. A pályázat a közbeszerzési törvény hatálya alá esik, ami nehézségeket okoz a támogatást igénybe vevő vállalatok számára. Ezeket a hely hiánya miatt nem áll módomban taglalni, de a kompetens személyek a közbeszerzési törvény küszöbön álló módosításáról tettek említést. A pályázattal vissza nem térítendő támogatást lehet nyerni, melynek mértéke a beruházás áfa nélküli összköltségének legfeljebb 25%-a, maximum 100 millió forint. További 5%-os kiegészítő támogatást lehet nyerni, ha a beruházás az intermodális szállítás feltételeit teremti meg. Újdonság a 2001-es SZT pályázatokhoz képest az a megkülönböztetés, hogy az ipari park területén belüli logisztikai szolgáltatás fejlesztéséhez a támogatás a beruházás összegének 40%-a. Az új pályázatok a kitöltendő adatlapok egyszerűségében is különböznek a régiektől. A pályázatot sok egyéb megkövetelt dokumentummal együtt csak konkrét tervek birtokában lehet benyújtani, ezért volt szükség a megvalósíthatósági tanulmányra, mely november 22-én készült el A megvalósíthatósági tanulmány eredménye Az építési vállalkozó által átadott tanulmány végkövetkeztetése alapvetően pozitív: a terület beruházásra alkalmas, a közművek kiépítése után a beruházás azonnal megkezdhető és a raktárépület 90 nap alatt felépíthető. A tanulmány az alábbi érzékeny pontokra hívta fel a figyelmet: Az új beépítések építési tervdokumentációjának konkrét és részletes talaj és talajvíz szennyezettségi méréseket kell tartalmaznia, illetve tartalmaznia kell a szennyezések felszámolásának módját, a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség bevonásával. A rendezési tervben foglaltak miatt az előkészítő szakasz csak jelentős átfutási idővel realizálható. Részletes rendezési terv az adott telekosztási javaslattal. (A kerületi önkormányzat testületének döntése szükséges hozzá.) nap Telekosztás (földhivatali bejegyzéssel) min. 60 nap Elvi építési engedélyezési terv. (A fővárosi és kerületi önkormányzati jóváhagyással.) nap Közművek kiépítése min. 60 nap Építési engedélyezési terv (talajtani vizsgálat megléte esetén) 90 nap A fenti felsorolást figyelembe véve az előkészítés átfutási ideje optimális esetben minimum 360 nap. 6 A Metcosped Kft.-nek ezzel a területtel szerencséje is volt, meg nem is. Bár elhelyezkedése miatt roppant kedvező, a telek beruházásképes állapotba hozása annak közigazgatási háttere miatt mégis rengeteg utánajárásba és időbe telik. A szerencse azt jelenti, hogy a terület rendezetlen háttere miatt maradt üresen ezideig. A 2002-es választások közeledtével a különböző testületek döntéshozatala a választások bizonytalan kimenete miatt lelassul, és majd, csak az új kormány felállásakor indul be ismét. A testületek tehát vagy még nagyon rövid időn belül döntenek, vagy csak körülbelül egy év múlva, ami már két évre odázná el az építkezések megkezdését. 6 Részlet a Metcosped Kft. számára készült megvalósíthatósági tanulmányból. 36

13 GARAI ZOLTÁN: A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS HELYE A LOGISZTIKÁBAN A Metcosped Kft. úgy tudna hasznot húzni, ha bevetné régi szoros kapcsolatait a MAHART-tal és közösen szorgalmaznák a terület részletes rendezési tervének mielőbbi elkészítését. Ez a MAHARTnak is érdeke lenne, hiszen az új beruházók a logisztikai központok közti éles versenyben csak erősítenék pozícióját A logisztikai piac Magyarországon esélyek és lehetőségek 2001-re a multinacionális logisztikai szolgáltató vállalatok többsége megelőzve a logisztikával sok esetben először szembesülő magyar vállalatokat, bázist nyitott Magyarországon. A pillanatok alatt hazánkba települt nagy logisztikai szolgáltatókkal a kisebb magyar vállalatok egyre nehezebben tudják felvenni a versenyt. Az állam érdemi segítsége az utolsó pillanatban érkezett, fenntartva a reményt, hogy a magyar logisztikai piacot a néhány nagyobb magyar logisztikai szolgáltató vállalat mellett nem kizárólag külföldi társaságok fogják uralni. A Metcosped Kft.-hez hasonló magyar vállalatok logisztikai átalakulásának több buktatója lehet: nem ismerik fel a változás szükségességét, felismerik a változás szükségességét, de nem tesznek érte, nincs meg az anyagi fedezet, a konkurencia nem engedi őket belépni a piacra, az állami/közigazgatási feltételek esetleges gátló hatása. A Metcosped Kft. a fenti feltételeknek eleget tud tenni bár nem mindnél kielégítő mértékben. Az átalakulás szükségességét felismerte ugyan a társaság, de az elkötelezettséget 100%-osra kell növelni. Pénzügyi kereteit különböző forrásokból ki kell egészítenie. A konkurencia kiszorításától még nem kell tartania, hiszen egyelőre az is saját logisztikai bázisainak felépítésével van elfoglalva. A külső adottságokból adódnak problémák, de ezeket az önkormányzatnak előbb-utóbb rendeznie kell, nem söpörheti a szőnyeg alá a Csepel-sziget közeljövőben teljesen átalakuló északi végének végleges rendezési tervét A jövő logisztikai központ nélkül Logisztikai központ nélkül sem szűnne meg a Metcosped Kft., de a változatlan helyzet hosszabb távon éreztetné negatív hatását. A megbízások számának növekedésével nem igen számolhatnak, azok akár csökkenhetnek is. (Időszakos fellendülések persze lehetnek például egy térségi nagyobb beruházás esetén, melyre a Metcosped Kft. működése során már volt példa.) Ha ettől eltekintve azt a jövőben valószínűleg felerősödő tendenciát is számításba vesszük, mely szerint a szállítmányozók mellett a fuvarozók is átalakulnak logisztikai szolgáltatóvá, a megrendelések további csökkenésével kell számolni, hiszen ezzel a lépéssel kiiktatódik a gyár és a beszállító szerepében működő fuvarozó cég közötti szállítmányozó. A logisztikai szolgáltatóvá alakult versenytársak így nagy előnyre tesznek szert, a hasonló méretű vállalatok között most még előkelő helyet elfoglaló Metcosped Kft. a konkurenciaharcban alulmaradhat. A vállalat életében ez feszültséget okozhat, a nyugdíjazások mellett akár szükségszerű leépítésre is sor kerülhet, és ezek veszélybe sodorhatják a most oly kellemes munkahelyi körülményeket, az uralkodó barátságos hangulatot. Az EU csatlakozás hozhat ugyan pozitív változásokat, de egy logisztikai raktár birtokában sokkal jobban ki lehetne aknázni a lehetőségeit, mint a nélkül. 37

14 KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI FÜZETEK, Javaslatok a Metcosped Kft. részére A Metcosped Kft.-nél töltött hónapok alatt többé-kevésbé alapos képet kaptam a vállalatról. A munkahelyük sorsát szívükön viselő főnökök és beosztottak egyaránt igyekeznek a legtöbbet tenni a cég érdekében, de bizonyos területeken érdemes volna még több odafigyeléssel eljárni. Az alábbiakban ezekre az apróbb, de fontos észrevételeimre kívánom felhívni a figyelmet: a vállalat marketingjének fejlesztése: a reklámokon túl a kollegák próbálják meg a Metcosped Kft.-t még intenzívebben piacoltatni, hogy a cég nagyobb mértékben jelenjen meg a nyilvánosság előtt, követve azt a marketing aranyszabályt, mely szerint jobb elsőnek lenni, mint jobbnak. számítástechnikai fejlesztés: egyrészt az alkalmazott szoftverek magasabb szintű használatával tréningek keretében kellene megismertetni a dolgozókat, hogy barátként tekintsenek a számítógépekre, és ki tudják használni a bennük rejlő előnyöket (az egyszerű szövegszerkesztéstől az elektronikus levelezésig); másrészt a vállalat saját szoftverének fejlesztését kellene rugalmasabbá tenni; az új operációs rendszerre történt átállás és a TQM követelményeknek való megfeleltetés sokszor nem kis mértékben hátráltatja a napi munkát; egy felhasználói kézikönyv mindenképpen érdemes volna az új, bővített szoftverhez. a közelgő EU csatlakozás folyamatos szem előtt tartása: a Metcosped Kft. hosszabb távú stratégiájának kidolgozásakor az alkotók már figyelembe vették a teljes jogú EU tagságban rejlő lehetőségeket, amit a vállalatnak a stratégia mellett az operatív tervezésben is figyelembe kellene venni, mintegy felkészítve a vállalat szellemiségét a változásokra logisztikai hittérítés : a minőségbiztosítási rendszer bevezetése a dolgozóktól új szemléletmód kialakítását követelte meg. A logisztikai átalakulást nem szabad csupán a raktárépület megépítésében látni, hiszen ez egyben új menedzsment-szemlélet átvétele is. Az átalakulás szükségességének jobb megértése érdekében és azért, hogy a dolgozók ne csak egyfajta misztikumként lássák és kezeljék a logisztikát, hanem ténylegesen el tudják helyezni azt a mindennapokban, mindenképpen előnyös lenne tréningek keretében megismertetni velük a logisztika elméleti hátterét és a gyakorlatban való alkalmazását, terjedését. A fent említett hiányosságok megléte nem meglepő, hiszen a dolgozók döntő hányada a szocializmus éveiben kezdett el dolgozni és az akkori szemlélet rögzült bennük. Ilyen jellegű problémák valószínűleg a Metcosped Kft. versenytársai közül a legtöbbnél fennállnak. A minőségbiztosítási rendszer bevezetésével a Metcosped Kft. ugyanakkor már bebizonyította, hogy sikeresen tud reagálni a változásokra. A bizonytalankodókat meg kell győzni, hogy a logisztikai átalakulás ugyanolyan fontos, mint az ISO minőségügyi rendszer bevezetése volt. A sikeres helytállás kulcsa bármely szervezet esetén az összetartás, a csapatjáték. Ha a Metcosped Kft. képes a továbbiakban is megtartani és megbecsülni ezeket a tulajdonságait, függetlenül attól, hogy megtörténik-e az átalakulás vagy sem, a társaság jövője biztosítva lesz. IRODALOMJEGYZÉK Könyvek Anyaggazdálkodás és logisztika a gyakorlatban: sikeres módszerek és technikák alkalmazása. Cserélhető lapos kiadvány. WEKA Szakkiadó [3/3. fej. 3-4.o.] ERNI JÁNOS, NIKISCHER JÓZSEF: Vasúti szállítmányozás c. füzet. Szállítmányozási Szakismeretek. MSZSZOB [2-3.o.] 38

15 GARAI ZOLTÁN: A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS HELYE A LOGISZTIKÁBAN HALÁSZNÉ SIPOS ERZSÉBET: Logisztika, szolgáltatások, versenyképesség. LFK Magyar Világ Kiadó. Budapest [24; 33-35;67; 69; 109; 138; ] KOTLER, PHILIP: Marketing menedzsment. Műszaki Könyvkiadó. Budapest [39; 515.o.] A Közlekedéstudományi Intézet belső információs anyagai (bizalmas dokumentumok) Logisztikai Évkönyv Kiadja a Magyar Logisztikai Egyesület és a Logisztikai Fejlesztési Központ. Megjelent a NAN Navigátor Kiadó gondozásában. [7-12; o.] DR. PREZENSZKI JÓZSEF: Logisztika I. (Bevezető fejezetek). BME Mérnöktovábbképző Intézet. Budapest [30; 37.o.] DR. TERNOVSZKY FERENC: Nemzetközi vezetési és szervezési ismeretek. Szókratész Külgazdasági Akadémia. Budapest [70-71.o.] Folyóiratok ANTAL ANDRÁS: Segítség a Kékessy-centrumnak, HVG. XXIII. évf. 38. (1165.) szám szeptember o. Gazdasági Minisztérium Sajtó Titkárság: Széchenyi-terv Nemzeti Fejlesztési Terv. Tranzit magazin. II. évf. 12. (24.) szám december o. Gazdasági Minisztérium Sajtó Titkárság: A Széchenyi-terv ipari park pályázatának eredményei (2001 első félév). Tranzit magazin. III. évf. 9. (33.) szám szeptember o. MAGOS KATALIN: Közbeszerzés-köteles állami támogatások Teljesíthetetlen előírások? Világgazdaság. XXXIII. évf., 184. (8051.) szám július 3. kedd. 3.o. MOLNÁR ÉVA: Központok a térképen és a valóságban, Supply Chain Magazine, V.évf. 4. (64.) szám április. 20.o. Óriás demonstráció készül Orbán a négy évig mellőzött Nagykanizsán Népszabadság, április 13. Szerző: Zalaegerszegi tudósítónktól MESTER NÁNDOR: Búcsú egymilliárd dollártól Kártérítéssel fenyeget az olasz Redilco ingatlanfejlesztő Világgazdaság. XXXIV. Évf. 36. (8297.) szám február 20. Internet Letöltés időpontja: :23 Egyéb Saját főiskolai előadásjegyzetek A Logitech 2001 konferencia előadásai (elhangzottak szeptember 13-án Budapesten az SAP Rendezvénycsarnokban): HORVÁTH ANNAMÁRIA szakértő, LFK: A logisztikai kiszolgálási színvonal változása napjainkban Prof. DR. KNOLL IMRE elnök, MLE: Ellátás logisztika társadalom SOMLÓVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató, MAHART Rt.: Kombinált árufuvarozás módszerei és hatékonysága A Metcosped Kft. részére készült megvalósíthatósági tanulmány és egyéb belső anyagok. 39

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Az infrastruktúra alapjai 9. előadás. A logisztika szerepe a gazdasági és területi fejlődésben

Az infrastruktúra alapjai 9. előadás. A logisztika szerepe a gazdasági és területi fejlődésben Az infrastruktúra alapjai 9. előadás A logisztika szerepe a gazdasági és területi fejlődésben A logisztika fogalma A logisztika görög eredetű szó (logo = gondolkodni, logos = értelem, logisticos = logikusan

Részletesebben

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika.

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika. ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc 2017.04.27. Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika Vojdyla Judit Bevezetés Cégnév: ÁTI DEPO Zrt. Cím: 1131 Budapest Pannónia út 11.

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása. Ennek következtében

Részletesebben

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői:

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Bányai Kornél k.banyai@chello.hu Logisztikai menedzsment A logisztika humán aspektusai Katonai és polgári logisztika kapcsolatai Déri András deria@chello.hu

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire Gábor Dénes Főiskola 2010. november 8. Magyar Tudomány Ünnepe 2010 Dr. Gubán Miklós

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk során a szükséges elméleti ismeretek átadásán kívül az alkalmazott esettanulmányokkal, példákkal és csoportos gyakorlatokkal tesszük képessé

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére 2013. OM azonosító: FI47616

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK a a aa. ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK Fuvarozási vegyes vállalat Vámügynökség, LSZK, ISO 9001 Raktározás Önálló fuvarozás Romániai leányvállalat Polimer Logisztika

Részletesebben

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai Elosztó raktár Bank Logisztikai vállalat VÁM Adó, Tbj Felhasználók Vállalat Vállalati m enedzsm ent (Logisztikai menedzsment Tulajdonosok Pénzügyszámvitel Termelési rendszer (Term elés tervezés és irányítás)

Részletesebben

A Duna Stratégia közlekedési

A Duna Stratégia közlekedési Dr. Pál Ernő A Duna Stratégia közlekedési vonatkozásai Közlekedéstudományi Konferencia Széchenyi Egyetem, Győr 2011 március 24-25 Tartalom Bevezetés Kiemelt témakörök A Duna, mint vízi út jelentősége Európában

Részletesebben

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY Gördülékeny ügymenet Microsoft Dynamics NAV-val Átfogó vállalatirányítási rendszert vezetett be a K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft.-nél az XAPT. A szállítmányozási

Részletesebben

HajózásVilág konferencia

HajózásVilág konferencia HajózásVilág konferencia Vasúti és folyami árufuvarozás: együttműködési lehetőség vagy konkurenciaharc? Vernes András ügyvezető igazgató Budapest, 2017. 03. 30. 1 Fejlesztéspolitikai célkitűzések Cél:

Részletesebben

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András Közlekedési hálózatok Összeállította: Sallai András Korridorok Közlekedési folyosó fogalom Modális közlekedési csatorna Egy fajta közlekedési csatorna fogalom Dimodális Két fajta közlekedési csatorna Közúti

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

The possibility of complex transport-logistic chains

The possibility of complex transport-logistic chains 1. Nemzetközi Logisztikai Nap Debreceni Egyetem 2009. október 2. Komplex közlekedéslogisztikai láncok lehetőségei The possibility of complex transport-logistic chains Dr. BERÉNYI János tudományos tanácsadó

Részletesebben

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)!

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! 1. a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! b) Határozza meg a logisztika fogalmát, és mutassa be a vállalati logisztikai

Részletesebben

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt.

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Vasúti szállítás Magyarországon Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Magyarországi áruszállítás helyzete és kilátásai Nemzetközi kitekintés vasúti árufuvarozás Versenytársak Gazdasági válság

Részletesebben

ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC

ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC MEGVALÓSULT FEJLESZTÉS CITY LOGISZTIKA LOGISZTIKA, EGYBEN. A Budapest

Részletesebben

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció Ügyfelünk a Knorr-Bremse Központilag szervezett európai disztribúció Copyright Knorr-Bremse AG Közös növekedés lépésről lépésre A stabil kapcsolatok kialakulásához idő kell. Idő kell a kölcsönös bizalom

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10.

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10. A közlekedésfejlesztés országos céljai Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, 2015. szeptember 10. A hazai közlekedésfejlesztés három pillére Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

Szakmai beszámoló a november 29-i tanulmányútról

Szakmai beszámoló a november 29-i tanulmányútról TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024 azonosító számú A Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyeinek támogatása című projekt keretében megvalósítandó tanulmányút (képzési program) Szakmai beszámoló a 2012.

Részletesebben

Szállítási rendszerek. Áruszállítás

Szállítási rendszerek. Áruszállítás Szállítási rendszerek Áruszállítás Áruszállítási rendszerek jellemzése 1)Az áruszállítási rendszerek feladatai 1)Általános megfogalmazásban: anyagok, áruk, termékek helyváltoztatása az értékteremtő lánc

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA

A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA MKTLSZ workshop Kalocsa, 2011.05.18. Bakos András PhD hallgató Foltin Szilvia hallgató Tulajdonképpen mi is az a city-logisztika? Hol hibáztunk

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Raktározás menedzsment kurzusunkban az operatív szintű Raktározási ismeretek képzésnél magasabb szintre, a raktározás működtetésével, menedzsmentjével kapcsolatos kérdésekre

Részletesebben

IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia október 02.

IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia október 02. IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia 2009. október 02. Ipari parkok ahogy kezdődött Első hazai IP-k: 90-es évek Jellemzők: Spontaneitás Multinacionális vállalatok + HÖK

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

ELŐADÁS CÍME. Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten. Kihívások és előnyök Belina Károly

ELŐADÁS CÍME. Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten. Kihívások és előnyök Belina Károly ELŐADÁS CÍME Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten Kihívások és előnyök Belina Károly Szakképzési konferencia Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2013. november 13. Tartalom Kialakulás Mi a duális

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

A logisztikai információs hálózat felépülése

A logisztikai információs hálózat felépülése Bank Vám Termelővállalat Kereskedelmi vállalat Fuvarozó vállalat Szállítmányozó vállalat Felhasználó vállalat Biztosító Hálózati szintű információs kapcsolat Hálózati szintű logisztikai irányítás információs

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

Minősítési kategóriák: 1. Intermodális logisztikai szolgáltató központ. 2. Regionális logisztikai szolgáltató központ

Minősítési kategóriák: 1. Intermodális logisztikai szolgáltató központ. 2. Regionális logisztikai szolgáltató központ Logisztikai ok Minősítése A gazdasági élet állandó változása, a folyamatos fejlődés indokolttá tette, hogy a logisztikai központok 1998-ban jóváhagyott és a feltételrendszert megfogalmazó koncepciója felülvizsgálatra

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 6.sz.melléklet Swot analízis Erősségek Strengths A természeti környezet, a növény és állatvilág sokszínűsége borvizek gazdagsága, élő hagyományok, népszokások,

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella 3. A logisztikai szemlélet jellemzői 1 A logisztika új menedzsment szemléletet jelent a gazdaságban. Kialakulásának oka: élesedő versenyhelyzet a piacon A termék minőség mellett a kapcsolódó szolgáltatás

Részletesebben

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin LOGISZTIKA Logisztikai rendszerek Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A rendszer Felföldi L.: A rendszer valamely meghatározott cél elérése, vagy valamely feladat megoldására tudatosan kiválasztott, meghatározott

Részletesebben

LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM

LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM Beszállítókkal kapcsolatos kompetenciafejlesztési igények azonosítása és értékelése (vezetés, technológia, minőség, kommunikáció, logisztika) Dr. Németh Balázs 2013.

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

EU közlekedéspolitika, Fehér Könyv (2011)

EU közlekedéspolitika, Fehér Könyv (2011) Esztergom, 2015. szeptember hó Molnár László EU közlekedéspolitika, Fehér Könyv (2011) A következő évtizedben az a cél, hogy a közlekedési módok és az országok között még meglevő akadályok leépítésével,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy-Számvitel szak, Számvitel szakirány Gazdálkodás és Menedzsment szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2016/2017 tanév II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

CÉG BEMUTATÓ CÉG BEMUTATÓ

CÉG BEMUTATÓ CÉG BEMUTATÓ CÉGBEMUTATÓ CÉGBEMUTATÓ CÉGBEMUTATÓ A Daniella Ipari Park Kft, magyar tulajdonú cég. 2000 óta foglalkozik ipari ingatlanok bérbeadásával. Bérlőink között mind a multinacionális vállalatok, mind a magyar

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető!

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető! Lajstromszám: AL-1017 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET F.ny.t.sz.: 01-0271-04 TRÉNING AJÁNLATAINK Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE

LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE A KÉPZÉSRŐL Gyakori probléma, hogy a munkatársak nem rendelkeznek áttekintéssel a komplex vállalati logisztikai rendszer és tágabban az ellátási lánc egészének működéséről,

Részletesebben

Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. OKTÓBER 25 -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 297/2012. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Javaslat az alsó dunai szakaszon kikötő TEN-T törzshálózatba

Részletesebben

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039 A vasúti infrastruktúra és a kikötői forgalmakban rejlő adottságok lehetőséget adnak arra, hogy az árufuvarozó cégek szövetségre lépjenek egymással, és közös termékekkel jelenjenek meg a piacon. A különféle

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Érvényes-e ugyanez a termékei kivitelezésére, csomagolására, kiszerelésére?

Érvényes-e ugyanez a termékei kivitelezésére, csomagolására, kiszerelésére? 216. Termékek és szolgáltatások: a technológia elemzése T E R M É K E K É S S Z O L G Á L T A T Á S O K G Y Á R T Á S, Ú J T E C H N O L Ó G I Á K 1. Tapasztalja-e termékeinél/szolgáltatásainál, hogy az

Részletesebben

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI 12. ELŐADÁS NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI Nemzetközi vonatkozásban a logisztikai rendszerek kialakítása annyiban különbözik a belföldi gyakorlattól, hogy bővül a figyelembe veendő

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív

A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív A Nemzetgazdasági Minisztériumban a 1121/2013. (III. 11.) Korm. határozat 5. pontja alapján megindult hazánk 2014-2020-as időszakra vonatkozó

Részletesebben

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja Dr. Kovács Antal Ferenc EC JRC DRDSI Danube_NET GISOPEN 2015 Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet Székesfehérvár 2015.

Részletesebben

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Műszaki Menedzsment Intézet TANTÁRGYI ISMERTETŐ

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Műszaki Menedzsment Intézet TANTÁRGYI ISMERTETŐ Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Műszaki Menedzsment Intézet 2011. szeptember TANTÁRGYI ISMERTETŐ A tantárgy címe és kódja (magyarul, angolul): Logisztika I. / Logistics I. Tárgyfelelős: Dr. BenkőJános,

Részletesebben

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft. EUGA EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.com/hun/euga EUGA projekt háttere Lisszaboni program Az EU 2010-re a világ

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben