Istria Tours 94 saját magánapartman. exkluzív ajánlat! Istria Tours 94 tipp. típusapartman. nászutas. gyerekbarát. légkondícionált

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Istria Tours 94 saját magánapartman. exkluzív ajánlat! Istria Tours 94 tipp. típusapartman. nászutas. gyerekbarát. légkondícionált"

Átírás

1

2 Tartalom Utazási feltételek 2. Apartman információk 2. Isztriai-félsziget 3. Umag, Porecs 3. Rovinj, Pula 4. Rabac 6. Opatija, Lovran 7. Kvarner-öböl 7. Kraljevica 7. Crikvenica, Selce 8. Omisalj, Malinska 10. Krk 11. Rab, Barbat 12. Észak-Dalmácia 13. Pag, Plitvicei-tavak 13. Karlobag, Zadar 14. Privlaka, Biograd 15. Közép-Dalmácia 16. Trogir, Duce 16. Omis 17. Makarszka 19. Dél-Dalmácia 20. Korcsula 20. Orebics 21. Autóbuszos üdülés 21. Görögország 22. Skopelos 22. Fapados körutazások és városlátogatások 23. Az Istria 94-Tours Utazási Iroda által szervezett valamennyi utazásra érvényes, amely létrejött egyrészrôl az Istria 94-Tours Utazási Iroda Korlátolt Felelôsségû Társaság (1066 Budapest, Mozsár u. 6., tel.: , fax: , eng..sz.: MKEH: R-1978/2000., adószám: , ügyeleti szám: ), mint Utazásszervezô, továbbiakban: Utazásszervezô, másrészrôl a jelentkezési lapon feltüntetett megrendelô(k), továbbiakban: Utas(ok) között az alábbi feltételekkel. Ez a részletes utazási szerzôdés a Ptk paragrafusa, valamint a 281/2008. (XI. 28.) Korm. Rendeletben foglaltak figyelembevételével biztosítja az Ön és a mi számunkra is a kölcsönösen rendezett viszonyt, ezért kérjük, hogy helyfoglalás, megrendelés, az elôleg befizetése, ill. aláírás elôtt alaposan tanulmányozza át. 1. Az Utazásszervezô minden általa szervezett utazásról részletes utazási ajánlatot (továbbiakban: tájékoztató) tesz közzé, amely tartalmazza az utazás idôtartamát, az utazás, a tartózkodás, az egyes szolgáltatások leírását, mennyiségét, minôségét, és egyéb fontos információkat. Az interneten való közzététel is tájékoztatónak minôsül. Megrendelésre szervezett utazások esetében mindezeket az Utazásszervezô írásos visszaigazolása, illetve a jelen szerzôdés mellékletei tartalmazzák. 2. Az Utazásszervezô által átadott minden katalógus, egyedi tájékoztató, programismertetés a jelen szerzôdés mellékletét képezi, az 1. pont szerinti tájékoztatónak minôsül, amelyet a szerzôdés elidegeníthetetlen részének kell tekinteni. 3. Az Utas kijelenti, hogy az Utazásszervezô utazási szerzôdésében, tájékoztatójában és bármely más e szerzôdéshez csatolt mellékletben foglalt és számára átadott, vagy az interneten közzétett utazási feltételeket megismerte, azokat a jelentkezési lap aláírásával, vagy a megrendelôlap kitöltésével és -en, faxon, vagy postán történô elküldésével, az elôleg befizetésével elfogadja. A szerzôdés az Utas és az Utazásszervezô iroda között csak akkor lép életbe, amikor a közvetítô iroda átutalta a teljes részvételi díjat az Utazásszervezô számlájára. Utazásszervezô a számla határidôben történô kiegyenlítésének elmulasztása esetén az utazási szerzôdést érvénytelennek tekinti és errôl a közvetítôt és az Utast is értesíti. 4. Az Utazásszervezô utazásaira történô jelentkezés feltétele: a jelentkezési lap kitöltése, az elôleg befizetése, a szerzôdés aláírása, vagy en történô jelentkezési lap továbbítása, az Utasnak történô átadása, vagy a szolgáltatások en, faxon történt visszaigazolása Az Utazásszervezô a tájékoztatóban közzétett programok megváltoztatásának jogát fenntartja. A változásokról köteles az Utast írásban haladéktalanul értesíteni, s amennyiben az Utas a változást írásban elfogadja, az a szerzôdés részévé válik Az utas az utazási szerzôdésen nyilatkozik, hogy a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minôségben, vagy adóalanyként, de saját nevében és javára (azaz utasként) veszi igénybe. A változásra az áfatörvény elôírásai miatt került sor. 5. Az Utas a jelen szerzôdés aláírásával egyidejûleg elôleget fizet, amelynek összege a részvételi díj (egyedi megrendelésnél az irányár) 40%-a. A teljes részvételi díj és a részvételi díjban nem szereplô külön szolgáltatások díjának megfizetése az utazás megkezdése elôtt 30 nappal, külön értesítés nélkül esedékes. Az elôleg és a teljes részvételi díj befizetése esetén az Utazásszervezô garantálja, hogy a lefoglalt férôhelyet másnak nem értékesíti. 6. A fizetési határidôk be nem tartása esetén az Utazásszervezô az utazási szerzôdést jogosult megszûntnek tekinteni, s a szállást más Utasnak értékesíteni, vagy a megrendelt szolgáltatásokat kötbérfizetés elkerülése végett haladéktalanul lemondani. Jelmagyarázat AI Istria Tours 94 saját magánapartman exkluzív ajánlat! Istria Tours 94 tipp típusapartman nászutas gyerekbarát légkondícionált közvetlen tengerparti homokos part elérhetô közelségben all inclusive kedvezô ár kiemelt gyerekkedvezmény Elôfoglalás március 31-ig: 10% kedvezmény! UTAZÁSI SZERZÔDÉS (Általános utazási feltételek) 7. A részvételi díj az utazási tájékoztatóban meghirdetett szolgáltatások árát, szervezési költséget, szervezési díjat és az ÁFA-t tartalmazza. A részvételi díjban nem szereplô külön felszámításra kerülô díjban nem szerepel a vízumköltség, a biztosítás, üdülôhelyi díj, bejelentkezési díj, kezelési költség. Az útlevél beszerzésérôl és érvényességérôl, vízum- és vámrendelkezések betartásáért az Utas maga felel Az utazásszervezô fenntartja a jogot, hogy elsôsorban a lemondások elkerülése érdekében a tervezett indulást megelôzô 20 napon belül kedvezményes részvételi díjat állapítson meg. A kedvezményes díj érvényesítését a korábban szerzôdést kötött utasok nem igényelhetik. 8. Az Utazásszervezô az utazás részvételi díját bel-, vagy külföldi hatósági ár-, devizaárfolyam, közlekedési költségek díjszabási árváltozása, adók, illetékek mértékének megváltozása miatt az utazás megkezdése elôtt legkésôbb 20 nappal felemelheti, errôl az Utast írásban értesíti. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, az Utas az errôl átvett értesítés keltétôl számított 3 napon belül a szerzôdéstôl elállhat és ez esetben az Utazásszervezô a befizetett összeget teljes egészében visszafizeti. 9. Az Utazásszervezô a jelen általános szerzôdési feltételekben (20 fô), minibusz esetén (10 fô), vagy a tájékoztatóban meghatározott legkisebb utaslétszám hiányában az utazás megkezdése elôtt 20 nappal - vagy a tájékoztatóban közzé tett más idôpontban - a szerzôdéstôl, írásban tett nyilatkozatban elállhat. Az elállás joga az Utazásszervezôt akkor is megilleti, ha az utazás célja szerinti, vagy tranzit országokban a szerzôdéskötéskor elôre nem látható és az emberi életet és egészséget, vagyonbiztonságot veszélyeztetô külsô körülmények (politikai zavargások, sztrájkok, elháríthatatlan természeti csapások, vis maior okok) az utazás megvalósítását veszélyeztetik. Ha az Utazásszervezô a szerzôdéstôl eláll: 9.1. Az eredetivel azonos, vagy magasabb értékû szolgáltatást, vagy ugyanazt a szolgáltatást ajánlja fel más idôpontban. Ha a helyettesítô szolgáltatás magasabb értékû a díjkülönbözet az Utast terheli, ha alacsonyabb értékû az Utazásszervezô a különbözetet visszatéríti. Az Utazásszervezô errôl írásban értesíti az Utast, aki 3 napon belül döntését köteles írásban közölni Ha az Utas a felajánlott szolgáltatást nem fogadja el, követelheti a befizetett teljes részvételi díj visszafizetését és a díj után járó, a mindenkori Ptk. szerinti éves késedelmi kamat idôarányos részének megfizetésére tarthat igényt. 10. Ha az Utazásszervezô az utazási ajánlatát (idôpont, idôtartam, részvételi díj, program) a szerzôdéskötést követôen lényegesen megváltoztatta, az Utas a változás közlésétôl számított 3 napon belül a szerzôdéstôl ellálhat. Ezen okból történô ellálás esetén a jelen szerzôdés 9.1. és 9.2. pontjaiban foglaltakat kell alkalmazni. 11. Az Utas, ha nem a 8. és 9. pontokban megjelölt okok miatt mondja le az utazását, 45 nappal az utazás tervezett megkezdése elôtt költségtérítés és indoklás nélkül megteheti. Az utas 45 napon belüli lemondás esetén köteles az Istria 94-Tours részére átalány-kártérítést fizetni - kivételt képez az orvosi igazolással igazolt betegség illetve haláleset - horvátországi utak esetén, melynek mértéke a meghirdetett részvételi díj százalékában - az ellálás idôpontjától függôen - az alábbiak szerint alakul: napig 10%, napig 30%, napig 40%, napig 80%, 5 napon belüli elállás esetén 100%. Az utazáson való meg nem jelenés esetén az ÁFA-val csökkentett teljes részvételi díjat kell megfizetnie. A költségtérítést az Utazásszervezô a befizetett összegbôl jogosult levonni. Részvételi díj: Apartman esetén: az árak az apartman teljes árát tartalmazzák önellátással. Szálloda esetén: az árak kétágyas szobára vonatkoznak, félpanziós vagy all inclusive ellátással és személyenként értendôk. Részvételi díj nem tartalmazza: Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô (18 év felett), 1300 Ft/fô (12-18 év között), 12 év alatt nem kell fizetni. Fôiroda: 1066 Budapest, Mozsár u. 6. Telefon: 06-1/ , Fax: 06-1/ Mobil: 06-20/ Skype: istriatours Facebook: Istria94 Tours Kft Fiókiroda: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. (Forrás Üzletház fszt. 4/B.) Telefon/Fax: 06-72/ Internet: Az Utas jogosult az utazási szerzôdésben lekötött részvétel jogát 3. személyre engedményezni. Az engedményezés csak írásban az Utazásszervezô beleegyezésével lehetséges, a költségek megtérítése mellett. 13. Az Utazásszervezô a szolgáltatások teljesítéséért felelôsséggel tartozik Ha az utazást nem a szerzôdésnek megfelelôen teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani Az Utas a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles az idegenvezetônek, ha idegenvezetô nincs, közvetlenül a szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni, jegyzôkönyv felvételét kezdeményezni, és azt a szolgáltató felelôs képviselôjével aláiratni, végsô esetben köteles a segélytelefont használni, a közlés késedelmébôl eredô kárért felelôs. Az Utas a nem szerzôdésszerû (hibás, hiányos) teljesítésbôl származó igényeit a hazaérkezését követôen haladéktalanul, de legkésôbb 5 napon belül köteles írásban a jegyzôkönyv becsatolásával bejelenteni. A késedelmes bejelentésbôl származó kárért az Utas felelôs. Nem megfelelôen teljesített szolgáltatás esetén, a felvett jegyzôkönyv alapján az Utazásszervezô köteles a részvételi díjat arányosan csökkenteni. Az utazásszervezô az utazási szerzôdés nem-teljesítésébôl vagy hibás teljesítésébôl eredô károkért való felelôsségét a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza. 14. Az Utazásszervezô nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült bármely más okból nem vett igénybe. 15. Ha a szerzôdéstôl eltérô teljesítés az Utasnak felróható okból következik be, az Utas kártérítési igényt nem érvényesíthet. 16. Az utazás során az Utas által 3. személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelôsséggel. 17. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, egészségügyi és egyéb elôírásokat betartani. Ezeknek elmulasztásából, vagy megszegésébôl eredô többletköltségek, károk az Utast terhelik. 18. Az utazásokra vonatkozóan az utazás megkezdése elôtt köthetô utasbiztosítást a részvételi díj nem tartalmazza. Feltételekrôl, díjakról irodánkban kaphat részletes felvilágosítást. 19. Az Utazászervezô a számára elôírt vagyoni biztosítékra az Union Biztosító Zrt-vel kötött szerzôdést. 20. Az Utazásszervezô kötelezettséget vállal arra, hogy az utazás megkezdése elôtt 7 nappal - ha az utazási szerzôdés megkötése és az indulás idôpontja közötti idôtartam ennél rövidebb, az utazási szerzôdés megkötésekor - írásban tájékoztatja az Utast a helyi képviselôjének, partnerének nevérôl, címérôl, telefonszámáról, ennek hiányában arról a telefonszámról, vagy egyéb információról, amely lehetôvé teszi az Utas számára az Utazásszervezôvel történô kapcsolatfelvételt, illetve arról a helyi utazási irodáról, amelyhez az Utas szükség esetén segítségért fordulhat. 21. Programajánlatunkban szereplô országokba - magyar állampolgárok részére - vízum és védôoltás nem szükséges, hazánktól eltérô szabályok és feltételek nincsenek. Külföldi állampolgár a rá vonatkozó szabályokról az adott ország nagykövetségén kaphat tájékoztatást. 22. Fakultatív kirándulások lehetôségérôl prospektusunk ad tájékoztatást. A fakultatív kirándulásokat minden esetben helyszíni utazási iroda szervezi. A fakultatív kirándulásokra történô jelentkezés és díjának megfizetése a helyszínen történik. 23. A jelen általános szerzôdési feltételek visszavonásig érvényesek. 24. Az Utazásszervezô által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekednek. Megegyezés hiányában alávetik magukat a hatáskörileg illetékes bíróságok illetékességének. Apartmanok: Az apartmanok ára magában foglalja a bérleti díjat, az ágynemûhasználatot, a gáz, villany és víz díját (kivéve olaszországi apartmanok). Az apartmanok praktikusan berendezettek, alapvetô konyhai felszerelésekkel. Mosó-, mosogató- és tisztítószereket minden apartmanba vinni kell. Ha az apartman átvételekor bármilyen hiányosságot észlel, kérjük szíveskedjen a kulcsátvétel helyén azonnal jelezni! Az apartmanokban be kell tartani a házirend szabályait. A személyek száma meg kell egyezzen a voucheren szereplôvel. Az okozott károkat a helyszínen meg kell téríteni. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelôen az apartmanok, illetve szállodai szobák az érkezés napján 14 órától állnak a vendégek rendelkezésére, az elutazás napján 10 óráig kell elhagyni azokat. Figyelem! Kérésre képpel visszaigazolt apartmanokat is tudunk biztosítani. Ebben az esetben a részvételi díj eltérhet a katalógusban megjelentettôl. Szállodai szoba esetén a tengerre nézô szobák nem minden esetben néznek 100%-osan a tengerre, mivel a szoba oldalt is elhelyezkedhet, illetve fák akadályozhatják a kilátást. A szállodákban hûtôszekrény nem található, a magasabb kategóriájú szállodákban minibár áll rendelkezésre. A fedett medencék fôszezonban nem üzemelnek. A szállodákban az egyágyas szobák általában parkra vagy udvarra néznek, méretük kisebb. Fenti leírás az utazási szerzôdés részét képezi!

3 Elôfoglalási kedvezmény március 31-ig 20%! ISZTRIAI-FÉLSZIGET Umag - Depadance Jadran** Fekvése: a szálloda körülbelül egy kilométerre fekszik Umag központjától, fákkal körülvett, parkos környezetben. Strand: 50 m-re, a part a szállodánál sziklás-kavicsos. 200 m-re homokos strand. Elhelyezés: 52 egyszerûen berendezett szoba, melyek mindegyike balkonnal, fürdôszobával rendelkezik, négyzetméteresek, parkra nézôek. Pótágy nem tehetô a szobákba, azonban egy felfújható matrac esetleg elfér. A szobák egy részében franciaágy (160x190 cm), másik részében 2 db egyszemélyes heverô található. Ellátás: svédasztalos félpanzió, a Hotel Guest House Adriatic éttermében (250 m-re), vacsorához üdítôk az italautomatából ingyenesen. Szolgáltatások: étterem, bár, tenisz, vitorlázás, szörf, vízisí, strandröplabda a strandon. Depadance Jadran (ár: fô/hét/félpanzió) ágyas szoba Gyerekkedvezmények: 0-9 éves korig szülôkkel egy ágyban ingyenes, 0-12 éves korig fôágyon egy felnôttel egy szobában -25%. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. Elôfoglalási kedvezmény március 31-ig 20%! Umag - Depadance Moj Mir & Bungaló Savudrija*** Fekvése: a szállodakomplexum árnyas fenyôerdôben Umagtól 9 km-re, Basenija településen a tengerpart közelében épült. A szállodakomplexum fôépületbôl és bungalókból áll. Strand: 30 m-re, sziklás, betonos. Elhelyezés: Depadance Moj Mirban lévô szobákban, amelyek 2 ágyasak, fürdôszobásak, telefonnal, tv-vel, erkéllyel felszereltek. Wi-fi csatlakozás térítés ellenében kérhetô. Savudrija bungalók: 2 ágyasak, fürdôszobával, telefonnal, tv-vel, terasszal rendelkeznek. Wi-fi csatlakozás térítés ellenében kérhetô. Pótágy csak néhány szobában van, elôzetes egyeztetést igényel. Ellátás: svédasztalos reggeli és vacsora, vacsorához üdítôk az italautomatából ingyenesen. Szolgáltatások: étterem, kávézó, strand bár, a szállodakomplexumhoz sportlétesítmények tartoznak, napágyak térítés ellenében a tengerparton, teniszpályák, minigolf, vízibicikli, széf a recepción térítés ellenében, fôszezonban esténként élôzene biztosítja a kellemes kikapcsolódást, animációs programok gyerekeknek fôszezonban, parkolás. Egyéb: Háziállat (kicsi) vihetô. Bejelentkezés a szállodába órától, kijelentkezés óráig. Depadance Moj Mir & Bungaló Savudrija (ár: fô/hét/félpanzió) ágyas szoba Gyerekkedvezmények: 0-9 éves korig szülôkkel egy ágyban ingyenes, pótágyas szoba esetén: 0-12 éves korig pótágyon ingyenes, 12 év felett pótágyon -25%, 0-12 éves korig fôágyon -25%, pótágyas szoba esetén: 2. gyerek 0-3 éves korig szülôkkel egy ágyban ingyenes, 2. gyerek 3-9 éves korig szülôkkel egy ágyban -50%. Háziállat: 10 E/nap, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. Porecs - Hotel Delfin** Fekvése: a több épületbôl álló szálloda Porec belvárosától 5 km-re található, napfényes, zöld övezetben, a Zelena Laguna üdülôövezetben. Strand: 50 m-re található a kék zászlós strand, kavicsos, sziklás, részben betonozott. Elhelyezés: egyszerû bútorokkal berendezett szobák, zuhanyzóval és WC-vel. TV, klíma, hûtô nincs a szobákban. A pótágy kis méretû, összecsukható fotelágy (méretébôl adódóan felnôttnek nem alkalmas, inkább gyerekek tudják használni). Ellátás: svédasztalos félpanzió. Szolgáltatás: étterem, külsô tengervizes medence, kávézó, parkoló (felár ellenében), minigolf, teniszpálya, masszázs (térítés ellenében), gyerekprogramok, ajándékbolt, TV a közösségi terekben, táncestek, koktél bár, 400 fôs konferenciaterem, sportolási lehetôségek, vízisport eszközök kölcsönzése, wi-fi ingyenesen a recepciónál. Egyéb: Háziállat vihetô. Hotel Delfin (ár: fô/hét/félpanzió) 2 á. szoba á. szoba, balkon á. szoba, balkon, tengerre nézô á. családi szoba, balkon, tengerre nézô á. szoba á. szoba, balkon á. szoba, balkon, teng á. családi sz., balk., teng Figyelem! A 4 ágyas szoba: 2 db 2 ágyas szobát nyitnak egybe, 1 fürdôszoba/wc-vel, ezért 4 fôággyal kell számolni. Gyerekkedvezmények: 0-12 évig pótágyon ingyenes, évig pótágyon -50%, 0-7 évig fôágyon -50%, 7-14 évig fôágyon -30%, évig fôágyon -20%, családi szobában fôágyon 2 gyerek: 0-14 éves korig -50%. Parkolás: 1 e/nap, a helyszínen fizetendô. Háziállat: 8 e/nap, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. Apartmanok és szállodák gazdag kínálata internetoldalunkon online foglalással is. 3

4 Porecs Hotel Valamar Pinia*** Fekvése: Borik üdülôövezetben, 1,5 km-re Porecs óvárosától található a gyerekbarát szálloda. Strand: 150 m-re, sziklás, kavicsos, betonozott. Elhelyezés: 2 ágyas, szépen berendezett szobákban, melyekhez tartozik fürdôszoba zuhanyzóval, sat-tv, telefon, klíma, wi-fi csatlakozási lehetôség ingyenesen. Nem mindegyik szoba erkélyes. A standard 2 ágyas szoba nem pótágyazható. Ellátás: light all incluisve: svédasztalos reggeli, ebéd, vacsora, téma vacsora heti 2 alkalommal, italok az ebédhez és vacsorához: sör, bor, víz, üdítôk automatából. Szolgáltatások: recepció, étterem, bár, külsô tengervizes medence, gyerek medence, napernyôk és napágyak a medencénél, animációs programok felnôtteknek és gyerekeknek, Maro Club: jégkrém party és délutáni snack gyerekeknek, mini-club, játszótér, sportolási lehetôségek gyerekeknek, felnôtteknek: vízi aerobic, minigolf, asztalitenisz, strandröplabda, bicikli bérlés, élôzene, medence bár, strandbár, parkoló (térítés ellenében), wellness részleg: masszázs, testkezelések (térítés ellenében), török fürdô, finn szauna, jacuzzi, relaxációs szoba. Egyéb: háziállat vihetô. Rovinj - Apartman Buterer Fekvése: 700 m-re Rovinj központjától, csendes helyen található az apartmanház. Strand: 1 km-re, sziklás, kavicsos. Elhelyezés: 2 fôs stúdió: 32 m 2, egy légterû, fürdôszoba, konyhasarok, sat-tv, klíma, erkély tartozik hozzá. 2+2 fôs apartman: 34 m 2,1 hálószoba, konyha-nappali pótággyal, fürdôszoba, sat-tv, klíma, erkély tartozik hozzá. Szolgáltatások: parkolás a ház elôtt, wi-fi ingyenesen. Egyéb: háziállat vihetô. Apartman Buterer (ár: apartman/hét) Apartman 2 fôre + 2 pótágy Stúdió 2 fôre Pótágy/darab Kezelési költség: 5 e/nap, a helyszínen fizetendô. Háziállat: 7 e/nap, a helyszínen fizetendô. Klíma: 5 e/nap, a helyszínen fizetendô. Gyerek ágy nélkül 2-7 éves korig: Ft/hét. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. 4 Apartmanok és szállodák gazdag kínálata internetoldalunkon online foglalással is. ISZTRIAI-FÉLSZIGET Hotel Valamar Pinia (ár: fô/hét/light all inclusive) ágyas szoba, standard, parkra nézô Junior Suite, standard, parkra nézô (max. 3 fô) Családi szoba, standard, parkra nézô (max 4 fô) Parkolás: 3 e/nap, a helyszínen fizetendô. Háziállat: 10 e/nap, a helyszínen fizetendô. Gyerekkedvezmények: 2 ágyas nem pótágyazható szobában: 0-14 éves korig fôágyon -30%. Junior suite: 0-14 éves korig pótágyon ingyenes, 14 év felett pótágyon -15%. Családi szobában: 0-14 éves korig 2 gyerek ingyenes, 14 év felett 2 gyerek -50%. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. Pula - Banjole Hotel Centinera*** Fekvése: Banjole településen egy öbölben, zöldövezetben, Pulától 6 km-re. Strand: köves és kavicsos, 50 méterre. Elhelyezés: 3 felújított melléképületben. Standard A, oldalról tengerre nézô: 2 ágyas pótágyazható szoba, oldalról tengerre nézô, francia erkéllyel, fürdôszoba, sat tv, klíma és wi-fi tartozik a szobákhoz. Standard B, balkon, oldalról tengerre nézô: 2 ágyas pótágyazható szoba, oldalról tengerre nézô, erkéllyel, fürdôszoba, sat tv, klíma és wi-fi tartozik a szobákhoz. 2 pótágy is betehetô. Családi szoba balkon, oldalról tengerre nézô: 2 hálószoba, oldalról tengerre nézô, 2 erkélyes, fürdôszoba, sat tv, klíma és wi-fi tartozik a szobákhoz. Ellátás: svédasztalos reggeli és vacsora. Az ár tartalmazza az italokat a vacsoránál (sör, bor, üdítôk vagy ásványvíz). Szolgáltatások: recepció, légkondicionált étterem, bár, ajándékbolt, tengervizes fedett medence (júliusban és augusztusban zárva), animációs programok ig, közelben teniszpálya, parkolás térítés ellenében, wi-fi térítés ellenében. Hotel Centinera (ár: fô/hét/félpanzió) ágyas szoba, Standard A ágyas szoba, Standard A ágyas Standard B, balkon ágyas családi szoba, Standard B, balkon ágyas családi szoba, balkon Parkolás: 1 e/fô/nap, a recepción fizetendô. Wi-fi: 5 e/szoba/tartózkodás, a recepción fizetendô. Rövid tartózkodási felár: +20%. Gyerekkedvezmények 2 felnôtt mellett 3. és 4. ágyon: 0-6 éves korig pótágyon ingyenes, 6-16 éves korig pótágyon -50%, 16 év felett -30%, 0-12 éves korig fôágyon -50%. 2 gyerek esetén az elsô gyereknek mindig az idôsebb gyerek számít. Üdülôhelyi díj: 1 E/fô/nap, évig: 0,50 E/fô/nap, a recepción fizetendô. Elôfoglalási kedvezmény február 29-ig 10%! Elôfoglalási kedvezmény március 31-ig 10%! AKCIÓ! és éjszakát fizet, 7-et kap! (Elôfoglalási kedvezménnyel nem összevonható!)

5 ISZTRIAI-FÉLSZIGET Pula - Magánapartmanok (apartmanleírás és részvételi díj leírás az utazási feltételeknél) Irodánk külön nyilvántartása alapján választhatók olyan privát apartmanok Pula üdülôkörzeteiben (Premantura, Medulin, Pjescana Uvala) a tengertôl méterre, amelyek 2-8 személy elhelyezését teszik lehetôvé, hogy utasaink a nyaralás idején szinte a megszokott családi környezetben élvezzék a tengert, a napfényt, a feledhetetlen kikapcsolódást. Magánapartmanok (ár: apartman/hét) Stúdió 2 fôre Apartman 2 fôre Apartman 3 fôre Apartman 4 fôre (2+2) Apartman 4 fôre (2/2) Apartman 4+1 fôre Apartman 6 fôre (2/2+2) Apartman 6 fôre (3/2) Apartman 6+1 fôre Apartman 6+2 fôre (3/2+2) Pótágy 2 fôs stúdióba és 2 fôs apartmanba: Ft/fô/hét. Kezelési költség: 1000 Ft/fô/hét. Háziállat: 5 e/nap, a helyszínen fizetendô, elôzetes egyeztetés szükséges. Klíma: 5 e/nap, a helyszínen fizetendô, elôzetes egyeztetés szükséges. Kaució: 150 e/hét. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. A voucheren nem szereplô személyeknek a helyszínen 6 e/nap költséget kell fizetni! 7 éjnél kevesebb tartózkodás esetén +20% felár fizetendô. Pula - Srsen Dina-ház Fekvése: az apartman Pula város szélén található, kb. 3 km-re a városközponttól. Egy csendes, kertvárosi házban helyezkedik el a 2-3 fôs stúdió, illetve 4-5 fôs kétszobás apartman. Strand: a háztól max. 100 m-re (125 lépés), egy erdei betonos ösvényen megközelítve, dús fenyvesben található a strand, amely kb. 50 m-en mesterségesen fel van töltve sóderrel. Ez a gyerekek birodalma, de körben, végig a parton 3 km-en át sziklás a tenger. A sziklákon kis természetes napozóteraszokat találunk, amiken kialakíthatjuk a saját kis privát strandunkat. A strandon büfék szolgálják a vendégek kényelmét. Tisztaságáról a közeli Hotel Pula személyzete gondoskodik. Elhelyezés: az apartmanok szépen berendezettek, a bútorzat ízléses. Mindkét apartman jól felszerelt, Sat TV-vel, mosógéppel rendelkezik. A kétfôs, klímás stúdió az emeleten található, új építésû, berendezése is új. A hálószobában 2 ágy és pótágy található. Az étkezôben van kialakítva a konyhasarok és innen nyílik egy nagy terasz is. A négyfôs klímás emeleti apartmannak két hálószobája van, mindkét szobában található egy pótágy. Az apartmanban, konyha étkezôvel, egy külön WC mosdóval és egy külön fürdôszoba található. Az udvar zárt, itt a gyerekek nyugodtan játszhatnak. Mindkét apartmannak külön teraszrésze van. Szolgáltatások: az udvari grillezôt megbeszélés szerint szokták használni, de mivel általában magyar utasok vannak a házban, gyakori a közös sütögetés is. Parkolás a ház elôtt lehetséges. Az utca zsákutca. Wi-fi csak az udvaron. Egyéb: a házban lekérésre további apartmanok is bérelhetôk. A házigazda csónakját ha igénylik, ki is bérelhetik utasaink. Háziállat vihetô. Srsen Dina apartman (ár: apartman/hét) Stúdió 2 fôre fôs apartman 4 fô esetén fôs apartman 5 fô esetén fôs apartman 6 fô esetén Pótágy 2 fôs stúdióba: Ft/fô/hét. Kezelési költség: 1000 Ft/fô/hét. Háziállat: 5 e/nap, a helyszínen fizetendô, elôzetes egyeztetés szükséges. Klíma: 5 e/nap, a helyszínen fizetendô, elôzetes egyeztetés szükséges. Kaució: 150 e/hét. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. A voucheren nem szereplô személyeknek a helyszínen 6 e/nap költséget kell fizetni. 7 éjnél kevesebb tartózkodás esetén +20% felár fizetendô. Medulin Doris apartman Fekvése: Medulin központjától 50 m-re. Strand: 700 m-re, kavicsos, sziklás, betonozott, homokos. Elhelyezés: a 4+1 fôs apartman 60 m 2 -es, 2 hálószobás, a hálószobák a tetôtérben vannak, egyikben franciaágy, a másikban 2 különálló ágy található, konyha étkezôvel, nappaliban pótágy az 5. fônek, fürdôszoba zuhanyzóval, erkély, sat-tv, klíma tartozik hozzá. Szolgáltatások: grill az udvarban, parkoló. Egyéb: háziállat vihetô. Doris apartman (ár: apartman/hét) Apartman 4 fô esetén Apartman 5 fô esetén Kezelési költség: 1000 Ft/fô/hét. Háziállat: 5 e/nap, a helyszínen fizetendô. Klíma: 5 e/nap, a helyszínen fizetendô. Kaució: 150 e/hét. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. A voucheren nem szereplô személyeknek a helyszínen 6 e/nap költséget kell fizetni. 7 éjnél kevesebb tartózkodás esetén +20% felár fizetendô. Apartmanok és szállodák gazdag kínálata internetoldalunkon online foglalással is. 5

6 Rabac - Hotel Allegro*** Fekvése: a rabaci öbölben, fenyôerdôkkel körbevéve fekszik az ötemeletes szálloda, 700 m-re a városközponttól. Strand: 100 méterre található a kék zászlós strand, sziklás, kavicsos, napernyôk és napágyak bérelhetôek. Rabac - Hotel Marina** Fekvése: 800 m-re Rabac városközpontjától, fenyôerdôben található a szálloda. Tengerpart: 50 méterre, kavicsos, sziklás, Kék zászló -val jelölt tengerpart, napágyak bérelhetôek a parton. Elhelyezés: egyszerûen berendezett szobákban, melyek tengerre vagy parkra néznek, csak a 2+1 ágyas tengerre nézô szoba típus pótágyazható, a szobákhoz fürdôszoba, sat tv tartozik. Ellátás: svédasztalos félpanzió. Szolgáltatások: recepció, étterem, lift, kültéri tengervizes medence, bérelhetô napágy és napernyô, bár a medencénél, ingyenes parkolás, internet sarok térítés ellenében, kávézó, pénzváltó, széf bérelhetô. Sportolási lehetôségek a közelben: teniszpálya 50 m-re, strandröplabda, minigolf, pingpong, kerékpárkölcsönzô, vízi sportolási lehetôség, búvárközpont 600 m-re. Egyéb: háziállat vihetô. Hotel Marina (ár: fô/hét/félpanzió) ágyas szoba, standard, parkra nézô ágyas szoba, standard, tengerre nézô ágyas szoba, standard, tengerre nézô, balkon Minimum tartózkodás ágyas szoba, standard, parkra nézô ágyas szoba, standard, tengerre nézô ágyas szoba, standard, tengerre nézô, balkon Háziállat: 10 e/nap, a helyszínen fizetendô, ketrecben tartva 5 e/nap. Babaágy: 5 e/nap. Gyermekkedvezmények: 0-2 éves korig ágy és ellátás nélkül ingyenes, 2-12 éves korig pótágyon ingyenes, 2-12 éves korig fôágyon -30%, 12 év felett pótágyon -15%. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. Rövidebb tartózkodás esetén +20% felár fizetendô. 6 Apartmanok és szállodák gazdag kínálata internetoldalunkon online foglalással is. ISZTRIAI-FÉLSZIGET Elhelyezés: kétágyas, pótágyazható szobákban, a szobákhoz tartozik fürdôszoba, sat-tv, klíma, telefon. Ellátás: light all inclusive: svédasztalos reggeli, ebéd vacsora, étteremben ebédhez és vacsorához ital automatából: helyi bor, helyi sör, üdítô, témavacsora (heti 3 alkalommal). Szolgáltatások: recepció, étterem, külsô tengervizes medence, gyermek medence, gyermek- és felnôtt animáció, szórakoztató programok, zenés esték, lobby bár terasszal, pool bár, internet sarok (térítés ellenében), ingyenes wifi a recepción és a hallban, fitness terem, szauna, masszázs, sportolási lehetôségek (teniszpályák 200 m-re, pingpong, minigolf, strandröplabda, kerékpárbérlés, vízisportok), játszótér, pénzváltó, lift, parkoló. Egyéb: szombattól eltérô turnusváltás is lehetséges. Háziállat vihetô. Hotel Allegro (ár: fô/hét/light all inclusive) á. szoba, parkra nézô, balk., standard á. szoba, teng. nézô, balk., superior á. szoba, parkra nézô, balk., standard á. szoba, teng. nézô, balk., superior Háziállat: 10 e/nap, a helyszínen fizetendô, ketrecben tartva 5 e/nap. Babaágy: 5 e/nap. Gyerekkedvezmények: 0-2 éves korig ágy és ellátás nélkül ingyenes, 2-14 éves korig pótágyon ingyenes, 2-14 éves korig fôágyon -30%, 14 év felett pótágyon -15%. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. Rabac - Hotel Girandella** Fekvése: Rabac központjától 1,5 km-re, fenyôerdôvel körülvett területen található a 3 pavilonból álló szállodakomplexum. Külön épületben található a recepció, az étterem és a szobák. Strand: köves, sziklás, kavicsos, 200 m-re. Elhelyezés: 2 ágyas (nem mindegyik pótágyazható), egyszerûen berendezett, de felújított (új bútorok), tus/wc-s, SAT-TV, hûtô a szobákban. A tengerre nézô szobákban a fák miatt csak részleges kilátás nyílik a tengerre. Ellátás: svédasztalos reggeli és vacsora. Szolgáltatások: recepció, étterem, külsô tengervizes medence, animációs programok gyerekeknek és felnôtteknek, esténként élôzene a teraszon, kávézó, internet sarok (térítés ellenében), parkoló, széf a recepción, ajándékbolt, pénzváltó, játszótér, teniszpálya 50 m-re, asztalitenisz, minigolf, búvárközpont 200 m-re. Egyéb: háziállat vihetô. Szombattól eltérô turnusváltás lehetséges. Hotel Girandella (ár: fô/hét/félpanzió) á. szoba, standard, parkra nézô, balkon á. szoba, standard, parkra nézô, balkon á. szoba, superior, teng. nézô, balkon á. szoba, superior, teng. nézô, balkon á. szoba, superior, teng. nézô Háziállat: 10 e/nap, a helyszínen fizetendô, ketrecben tartva 5 e/nap. Babaágy: 5 e/nap. Gyerekkedvezmények: 0-2 éves korig ágy és ellátás nélkül ingyenes, 2-12 éves korig pótágyon ingyenes, 2-12 éves korig fôágyon -30%, 12 év felett pótágyon -15%. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. Rövidebb tartózkodás esetén +20% felár fizetendô éves korig pótágyon ingyenes! Elôfoglalási kedvezmény március 31-ig 15%! Elôfoglalási kedvezmény március 31-ig 10%! 2-12 éves korig pótágyon ingyenes! Elôfoglalási kedvezmény március 31-ig 10%!

7 Elôfoglalási kedvezmény február 29-ig 15%! Elôfoglalási kedvezmény április 15-ig 10%! 3 éjszakás akció: Ft/fô! ISZTRIAI-FÉLSZIGET, KVARNER-ÖBÖL Opatija - Hotel Belvedere** Fekvése: Opatija központjától 700 m-re fekszik a 2 épületbôl álló monarchiabeli stílusú szálloda, parkkal körülvéve. Strand: 10 m-re, betonos, kiépített. Elhelyezés: Belvedere I: 2 ágyas pótágyazható szobákban, fürdôszoba, telefon tartozik a szobákhoz. Csak a tenger felôli szobák pótágyazhatóak, elôzetes egyeztetés alapján. Belvedere II: 2 ágyas, régi berendezésû szobákban, fürdôszoba, telefon tartozik a szobákhoz. Ellátás: svédasztalos félpanzió. Az étkezésekhez ingyenes italok az italautomatából. Szolgáltatások: recepció, étterem, bár, fedett tengervizes medence (5 e/fô/nap), ingyenes wi-fi csatlakozási lehetôség, tv-szoba, társalgó, nyári hónapokban felnôtt animáció, parkolás térítés ellenében, masszázs, szauna térítés ellenében. Napozóágy, napernyô bérlés a strandon: külön-külön 30 kuna (kb. 4 e). Egyéb: háziállat vihetô. Hotel Belvedere (ár: fô/hét/félpanzió) ágyas parkra nézô szoba ágyas tengerre nézô/oldalról tengerre nézô szoba Parkolás: 9 e/nap (60 kuna), helyszínen fizetendô. Háziállat: 13,50 e/nap, helyszínen fizetendô. Gyerekkedvezmények: parkra nézô szobatípusban: 0-12 évig fôágyon 1 felnôttel -30%. Tenger felé nézô/oldalról tengerre nézô szobatípusban: 0-12 éves korig pótágyon ingyenes, 12 év felett pótágyon -15%, 2 gyerek 0-12 évig 1 felnôttel egy szobában -50%, 0-12 évig fôágyon 1 felnôttel 1 gyerek -30%; Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. Lovran - Hotel Lovran*** Fekvése: a 2 épületbôl álló barátságos szálloda, amelyet 2003-ban újítottak fel, Lovran központjától 200 m-re található. Strand: 50 m-re, betonozott, lépcsôkön közelíthetô meg. Elhelyezés: 2 fôs pótágyazható szobákban, fürdôszoba, sat-tv, telefon, ingyenes wi-fi hozzáférés tartozik a szobákhoz. Nem mindegyik szoba légkondicionált és nem mindegyik szobához tartozik erkély/loggia. Családi szoba: 4 fônek, fürdôszoba, sat-tv, telefon, ingyenes wi-fi tartozik hozzá. Suite: 4 fônek, hálószoba+nappali, tengerre nézô erkéllyel/loggia, fürdôszoba, sat-tv, klíma, ingyenes wi-fi tartozik hozzá. Ellátás: svédasztalos reggeli. Vacsora befizethetô. Szolgáltatások: recepció, étterem, kávézó, ingyenes wi-fi, fodrászat, konferencia terem, széf a recepción, teniszpályák (térítés ellenében), pénzváltó, parkoló, wellness részleg térítés ellenében: masszázs, kozmetikai kezelések, bio szauna, infra szauna, kneipp zuhany, pilates torna heti 2x. Hotel Lovran (ár: fô/éj/reggeli) ágyas szoba, tengerre nézô ágyas szoba, utcára nézô ágyas szoba, tengerre nézô, klíma ágyas szoba, utcára nézô, klíma Családi szoba, utcára nézô Suite, tengerre nézô, klíma Vacsora felár: 3300 Ft/fô/nap. Gyerekkedvezmények: 0-12 éves korig ingyenes, éves korig pótágyon -50%, 16 év felett pótágyon -20%, fôágyon nincs gyerekkedvezmény. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. 6-7 éj foglalása esetén -10% kedvezmény levonható a táblázatban szereplô árakból, 4-5 éj foglalása esetén -5%. Kraljevica - Hotel Uvala Scott* Fekvése: a hotel és apartmanjai a Dubno-öbölben, csodálatos zöldövezetben találhatóak, domboldalon (lépcsôk) m-re a tengerparttól. Tengerpart: kiépített betonos tengerpart, sok lépcsôn közelíthetô meg. Elhelyezés: az elhelyezés a szálloda fôépületében, ill. pavilonjaiban történik. A szobák berendezése nagyon egyszerû. Az étterem és a recepció is külön épületben található, amit szintén lépcsôkön közelíthetünk meg. 2 ágyas szobák: pótágyazhatók, zuhanyzó/wc-vel rendelkeznek. 2 ágyas klímás szobák: pótágyazhatók, zuhanyzó/wc-vel, sat-tv-vel és hûtôvel rendelkeznek. 2+2 ágyas apartmanok: egyszerûen berendezettek, 1 hálószobával, nappali kihúzható ággyal 2 fôre, fürdôszobával és konyhával sat-tv-vel, telefonnal, klímával felszerelt apartmanok. A pavilonban lévô szobák nem erkélyesek, nem a tengerpart felé néznek. Ellátás: svédasztalos reggeli és vacsora, az apartmanok önellátással vannak, de félpanzió befizethetô. Reggeli 7:00-10:00 között, vacsora 18:30-21:00 között. Szolgáltatások: recepció, étterem, taverna, kávézó, tengerparti grill bár, szauna, biliárd-szalon, mini-market, ajándéküzlet, diszkó, élôzene a tavernában a nyári idôszakban, tv szoba, parkoló. Napozóágy bérlés ára: kb. 30 kuna/ágy, napernyô ára: 30 kuna/ernyô. Wi-Fi a recepción található. Minigolf, asztalitenisz, vízi sportok a tengerparton térítés ellenében. Egyéb: Háziállat vihetô. Hotel Uvala Scott (ár: fô/hét/félpanzió) ágyas szoba, klíma ágyas szoba, standard ágyas apartman/önellátás/4 fô Gyermekkedvezmények: 0-2 éves korig szülôkkel egy ágyban ingyenes, 2-18 éves korig pótágyon -50%, 18 év felett pótágyon -30%, 2-18 éves korig fôágyon egy felnôttel -20%, 2. gyerek 2-18 éves korig szülôkkel egy ágyban -50%. Háziállat 5 kg-ig: 6 e/nap, a helyszínen fizetendô. Félpanzió az apartmanokban: Ft/fô/hét. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. Rövidebb tartózkodás esetén +20% felár. Apartmanok és szállodák gazdag kínálata internetoldalunkon online foglalással is. 7

8 Crikvenica - Hotel Omorika**** Fekvése: a 6 emeletes szálloda, illetve a 3 melléképület (2*) egy emelkedôn, zöld környezetben, a városközponttól 2 km-re helyezkedik el. A szállodát (csak a fôépületet) 2015-ben újították fel 4*-ra. Strand: 150 m-re, kék zászló" jelzésû, kavicsos, napágyak és napernyôk bérelhetôk. Crikvenica Hotel-Pavilon Ad Turres** Fekvése: Crikvenica központjától 3 km-re fekvô szálloda, egy kis fenyôerdô közepén helyezkedik el. A tengerparti sétány és a strand 500 m-re található a hoteltôl. Strand: 500 m-re található a kavicsos, sziklás, betonos tengerpart, homokos öblökkel, ami lépcsôkön és erdei utakon közelíthetô meg. Elhelyezés: a szálloda fô- és melléképületeiben, 2 ágyas pótágyazható szobákban, a berendezés nagyon egyszerû, fürdôszoba (zuhany/wc) tartozik a szobákhoz, a fôépületben lévô szobák erkélyesek. A tengerre nézô szobákba délután besüt a nap. Ellátás: az étterem a fôépület mellett található, svédasztalos félpanzió. Reggeli 7:00 és 9:00 óra között, vacsora 19:00 és 21:00 között. Szolgáltatások: klimatizált étterem, lobby bár, recepció, aperitif-bár, Tv-szoba, fodrászat, ajándék bolt, night club, bowling terem, napozó terasz medencével, internetsarok térítés ellenében, parkolási lehetôség a szállás közelében. Egyéb: Tegyen egy kirándulást a Plitvicei-tavakhoz, fedezze fel a Krk-szigetet, és látogasson el Rijeka régi piacterére is. Háziállat vihetô. Hotel/Pavilon Ad Turres (ár: fô/hét/félpanzió) ágyas szoba, hotel ágyas szoba, tengerre nézô, hotel ágyas szoba, tengerre nézô, pavilon Gyerekkedvezmények: 0-6 éves korig pótágyon ingyenes, 6-12 éves korig pótágyon -50%, éves korig pótágyon -30%, 2. gyerek 0-6 éves korig pótágyon -50% (szállodával történô elôzetes egyeztetés szükséges), 0-6 éves korig fôágyon ig -30%, azon kívül -40%, 6-12 éves korig fôágyon ig -20%, azon kívül -30%, 18 év felett pótágyon -20%. Kezelési költség: 500 Ft/fô/hét. Háziállat: 6 e/nap, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. 3 éjnél kevesebb tartózkodás esetén +30% felár. Selce - Hotel és Pavilon Slaven**/*** Fekvése: 200 méterre a központtól, közvetlenül a tengerparton. Nagyszerû választás családi nyaraláshoz, pihenéshez. Ahotel és pavilonjai közel 400 vendég befogadására alkalmasak, a hotel 2 emeletes, a pavilonok 3 emeletesek. Crikvenica és Selce központja egyaránt megközelíthetô menetrendszerinti kisvonat járattal. Tengerpart: 50 méterre, sziklás, kiépített betonos, kavicsos. Elhelyezés: A hotel szobái: felújítottak és három csillagosak. Tartozik hozzájuk fürdôszoba, sat tv, telefon, de csak a tengerre nézô szoba erkélyes. A kisebb szoba típus franciaágyas és nem pótágyazható. Pavilon szobái 2**: egyszerûen berendezett, kétágyas, pótágyazható, erkélyes szobákban. Tengerre nézôek a pavilon szobái, de a magas fák miatt a kilátás a tengerre korlátozott. Ellátás: svédasztalos félpanzió. Szolgáltatások: légkondicionált étterem, bár, internet sarok (térítés ellenében), minigolf, asztalitenisz, búvárközpont, ingyenes parkoló. Egyéb: Háziállat vihetô. Hotel és Pavilon Slaven (ár: fô/hét/félpanzió) ágyas szoba, hotel ágyas szoba, tengerre nézô, hotel ágyas szoba, tengerre nézô, kisebb, hotel ágyas szoba, pavilon Gyermekkedvezmények: 0-6 éves korig pótágyon ingyenes, 6-12 éves korig pótágyon -50%, éves korig pótágyon -30%, 18 év felett pótágyon -20%, 0-6 évig fôágyon között -30%, egyéb idôszakokban -40%, 6-12 éves korig fôágyon között -20%, egyéb idôszakokban -30%, 2. gyerek 0-6 éves korig pótágyon -50% (szállodával történô elôzetes egyeztetés szükséges). Gyerekágy 0-3 évig: Ft/hét. Kezelési költség: 500 Ft/fô/hét. Háziállat: 6 e/nap, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. 3 éjnél kevesebb tartózkodás esetén 30% felár fizetendô. 8 Apartmanok és szállodák gazdag kínálata internetoldalunkon online foglalással is. KVARNER-ÖBÖL Elhelyezés: fôépület szobái: 2 ágyas tágas szobák, amelyek fürdôszobával (fürdôkád), sat tv-vel és telefonnal, erkéllyel rendelkeznek. A szobák tengerre nézôek, de valamelyikbôl csak részlegesen látni a tengert. Mezzanin szobák: a recepció és az 1. emelet között helyezkednek el és nem rendelkeznek erkéllyel. Ellátás: svédasztalos félpanzió, italok a vacsorához (víz, üdítô, sör, bor) ingyenesen. Szolgáltatások: légkondicionált étterem, recepció, bár, konferenciaterem, széf a recepción (térítés ellenében), internet sarok a recepciónál térítés ellenében, wi-fi csatlakozási lehetôség, animációs programok, pénzváltó, 2 db lift, parkoló. A szálloda közelében sportpályák, éttermek, kávézók és boltok találhatóak és számos vízi sport közül választhatunk. Egyéb: háziállat vihetô. Hotel Omorika (ár: fô/hét/félpanzió) ágyas szoba, mezzanin ágyas szoba, tengerre nézô Gyerekkedvezmények: 1. gyermek 0-6 éves korig pótágyon INGYENES, 2. gyermek 0-6 éves korig pótágyon -50%, 6-12 évig pótágyon -50%, 0-6 éves korig fôágyon: között -30%, többi idôszakban -40%, 6-12 éves korig fôágyon: között -20%, többi idôszakban -30%, évig pótágyon -30%, 18 év felett pótágyon -20%. Háziállat: 6 e/nap, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. Rövidebb tartózkodás esetén +30% felár. Hotel Slaven AKCIÓ! 6 éjszakát fizet, 7-et kap az alábbi idôpontokban: Hotel: ig, tôl Pavilon: ig, tól Szállodai akció: 10%! (04.01-ig a teljes összeg befizetése esetén) (A kedvezmények nem összevonhatóak.) Pavilon Slaven Szállodai akció: 10%! (04.01-ig a teljes összeg befizetése esetén)

9 KVARNER-ÖBÖL Crikvenica - Ankica apartman Fekvése: Crikvenica központjától 900 méterre található a kétemeletes, mediterrán stílusban épült apartmanház. Strand: 450 méterre, kavicsos, sziklás, kiépített betonos. Elhelyezés: 8 fôs apartmanban, amely 2 pótágy segítségével akár 10 fôsre is bôvíthetô. 2. emeleten van, 4 db kétfôs hálószobával rendelkezik. 2 db fürdôszoba zuhanyzóval, teljesen felszerelt konyha, Sat TV, tengerre nézô erkély tartozik hozzá. 6+2 fôs apartman a földszinten helyezkedik el, 1 hálószoba franciaággyal, 2 db 3 ágyas szoba, nappali, konyha, fürdôszoba, sat-tv, terasz tartozik hozzá. Szolgáltatások: étterem 300 méterre, bolt 50 méterre. Egyéb: háziállat és a dohányzás megengedett, parkolás biztosított. Ankica apartman (ár: apartman/hét) Apartman 6+2 fôre, 6 fô esetén Apartman 6+2 fôre, 7 fô esetén Apartman 6+2 fôre, 8 fô esetén Apartman 8+2 fôre, 8 fô esetén Apartman 8+2 fôre, 9 fô esetén Apartman 8+2 fôre, 10 fô esetén Kezelési költség: 5 e/fô, a helyszínen fizetendô. Gyerek szülôvel egy ágyban 0-7 éves korig Ft/hét. Kisállat: 6 e/nap, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. 7 éjnél kevesebb tartózkodás esetén +30% felár fizetendô. Crikvenica - Julia apartman Fekvése: a 3 emeletes apartmanház zöld környezetben, emelkedôn fekszik, szép kilátással a tengerre. Strand: 150 m-re homokos-sóderes, sekély. Városi strand (fizetôs) is közel van, de lejtôn közelíthetô meg. Elhelyezés: A 2 fôs stúdió egy légterû, a fekvôhely és a konyharész egyben van, fürdôszobás. Az egyik stúdió (Keti) régebbi bútorokkal van berendezve és nem tengerre nézô. A 3 fôs apartman egy hálószobából áll, konyha+nappali egyben, ahol a kihúzható pótágy (fotelágy) van a 3. fônek, fürdôszobás. A 2+2 fôs apartman egy hálószobából áll, konyha+nappali egyben ahol kihúzható kanapé van 2 fôre, fürdôszobás. A 4-5 fôs apartman 2 hálószobás, konyha+nappali egyben, ahol a kihúzható pótágy (fotelágy) van az 5. fônek, fürdôszobás. Mindegyik apartman teraszos, sat- tv- vel felszerelt, némelyik tengerre nézô. A 4 fôs apartmanok közül az 5. és 8. számú az épület oldalán helyezkedik el. A 3 fôs apartmanok közül 2 db helyezkedik el az épület oldalán, 2 db pedig szembôl tengerre nézô. Keti és a Sarah Key apartman berendezése egyszerû, régebbi típusú bútorokkal. Keti apartmanban egy hálószoba van franciaággyal, másik franciaágy és az 5. ágy a konyhában van. Szolgáltatások: bevásárlási lehetôség, éttermek az apartmantól 200 m-re találhatók, sportolási lehetôségek a parton vehetôk igénybe. Egyéb: parkolási lehetôség az apartmanház elôtt. Háziállat vihetô. Julia apartman (ár: apartman/hét) Stúdió 2 fôre Apartman 3 fôre (2 fô esetén) Apartman 3 fôre (3 fô esetén) Apartman 4 fôre (2+2) 5., oldalról tengerre nézô, 2. emelet, 8., oldalról tengerre nézô, 3. emelet Apartman 4 fôre (2+2), 7., 3. emelet Apartman 5 fôre (4 fô esetén) Sarah Kay, 1. emelet Apartman 5 fôre (5 fô esetén) Sarah Kay, 1. emelet Apartman 5 fôre: 2+3 (4 fô esetén), Keti, 1. emelet Apartman 5 fôre: 2+3 (5 fô esetén), Keti, 1. emelet Apartman 5 fôre (4 fô esetén), 9., 3. emelet Apartman 5 fôre (5 fô esetén), 9., 3. emelet Kezelési költség: 5 e/fô, a helyszínen fizetendô. Gyerek szülôvel egy ágyban 0-7 évig Ft/hét. Kisállat: 6 e/nap, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. 7 éjnél kevesebb tartózkodás esetén +30% felár fizetendô. Crikvenica Jevgenij Ház Fekvése: Az apartmanház zöld környezetben fekszik, 800 m-re Crikvenica központjától. Strand: 450 m-re, homokos-sóderes. Elhelyezés: 2 fôs stúdió (Mimoza): tetôtérben, 37 m 2, egy légtérben a hálószoba és konyha, fürdôszoba, sat-tv, klíma, tengerre nézô erkély tartozik hozzá. 2 fôs apartman: 2 db, egyik a földszinten (Maslina): 37 m 2, 1 hálószoba, konyha, fürdôszoba, sat-tv, klíma, terasz tartozik hozzá. A másik (Lavanda) a tetôtérben található, 37 m 2, 1 hálószoba, konyha, fürdôszoba, sat-tv, klíma, tengerre nézô terasz tartozik hozzá. 2+3 fôs apartman (Oleander): földszinten található, 60 m 2, 1 hálószoba (franciaágy + 1 személyes heverô), konyha nappalival kihúzható heverôvel, fürdôszoba, terasz tartozik hozzá. Szolgáltatások: parkoló. Étterem 80 m-re, bolt 450 m-re. Jevgenij Ház (ár: apartman/hét) Stúdió 2 fôre, Mimoza Apartman 2 fôre, Maslina, Lavanda Apartman 2+3 fôre (Oleander) 4 fô esetén fô esetén Kezelési költség: 5 e/fô, a helyszínen fizetendô. Klíma: 5 e/nap, a helyszínen fizetendô. Gyerek szülôvel egy ágyban 0-7 évig Ft/hét. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. 7 éjnél kevesebb tartózkodás esetén +30% felár fizetendô. Apartmanok és szállodák gazdag kínálata internetoldalunkon online foglalással is. 9

10 Krk-sziget - Omisalj Hotel Adriatic Depadance Marina/Primorka** Fekvése: a hotel és melléképületei 500 m-re fekszenek Omisalj központjától. Strand: 50 m-re, kavicsos, sziklás, öblös. Elhelyezés: a Hotel Adriatic szobái 2 ágyasak, pótágyazhatóak, egyszerûen berendezettek. A szobákban fürdôszoba, sat-tv, telefon található, nagy részük balkonos. Melléképület Marina, Primorka: egyszerûen berendezett szobák, fürdôszoba és erkély tartozik csak hozzájuk. Ellátás: svédasztalos félpanzió. Szolgáltatások: recepció, étterem, bár, wifi a recepció környékén ingyenesen, széf bérlés a recepción, pénzváltó, ajándékbolt, fodrászat, masszázs térítés ellenében, zenés bár a strandon, 100 m-re minigolf, teniszpálya, kosárlabda pálya, asztalitenisz, strandon játszótér, parkoló. Omisalj (ár: fô/hét/félpanzió) á. szoba, Hotel Adriatic á. szoba, Melléképület Marina/Primorka Gyerekkedvezmények: 0-7 éves korig ágy nélkül szülôkkel egy ágyban ingyenes, 0-14 éves korig pótágyon -50%, 14 év felett pótágyon -10%, 0-14 éves korig fôágyon -50%, 2 gyerek 0-14 éves korig külön szobában -30%. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. Rövid tartózkodási felár: +20%. Krk-sziget - Malinska Sabina Apartman Fekvése: Malinska településen található a szépen berendezett apartmanház, 350 m-re a városközponttól. Strand: 350 m-re, aprókavicsos. Elhelyezés: 4+1 fôs apartmanban: 2. emeleten található, 2 hálószobával (egyikben franciaágy van, másikban emeletes ágy), nappali konyhával, heverôvel 1 fônek, fürdôszobával és terasszal, sat-tv, klíma, erkély tartozik hozzá. 2+2 fôs apartman: 1. emeleten található, egy hálószoba, nappali konyhával, kihúzható heverôvel 2 fônek, fürdôszoba, sat-tv, erkély tartozik hozzá. Szolgáltatások: SAT TV, klíma csak 4+1 fôs apartmanban (felár ellenében), Wi-Fi, grill, parkolás. Egyéb: háziállat vihetô. Sabina apartman (ár: apartman/hét) Apartman 2 fôre +2 pótágy Apartman 4 fôre +1 pótágy Pótágy Gyerek ágy nélkül: 8600 Ft/hét. Regisztrációs díj: 2,75 e/fô, a helyszínen fizetendô. Klíma: 5 e/nap, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. 4 éjnél kevesebb eltöltése esetén +30% felár fizetendô. Krk-sziget - Malinska Pero Apartman Fekvése: Malinska településen található az apartman, 1,2 km-re a városközponttól, csendes környezetben. Strand: 200 m-re, kavicsos, betonozott részekkel. 0-7 éves korig ágy nélkül ingyenes! Elhelyezés: 4 fôs apartmanban, ami 2 hálószobás, nappaliban pótággyal, fürdôvel, konyhával, terasszal rendelkezik. Szolgáltatások: SAT TV, Wi-Fi, klíma, parkolás. Pero apartman (ár: apartman/hét) Apartman 4 fôre +1 pótágy Pótágy Gyerek ágy nélkül: 8600 Ft/hét. Regisztrációs díj: 2,75 e/fô, a helyszínen fizetendô. Klíma: 5 e/nap, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. - Az élményt ingyen adjuk! 10 Apartmanok és szállodák gazdag kínálata internetoldalunkon online foglalással is. KVARNER-ÖBÖL

11 Krk-sziget - Njivice Depadance Adria** Fekvése: a városközponttól 700 m-re, fákkal körülvett csendes helyen, emelkedôn fekszik a Hotel Beli Kamik szálloda és melléképületei. A fôépülettôl 200 méterre találhatóak az egyszerûen berendezett, 2 emeletes bungalók. Strand: 150 méterre, kavicsos, sóderes, sziklás. Elhelyezés: kétágyas, 2 fô részére pótágyazható családi szobákban, melyekhez fürdôszoba is tartozik. Ellátás: svédasztalos reggeli és vacsora a Beli Kamik I. szálloda éttermében. Szolgáltatások: étterem, kávézó, TV-szoba, széf a recepción, tenisz, asztalitenisz, kerékpár kölcsönzô, minigolf, búvárközpont, napágyak és ernyôk bérlési lehetôsége, parkoló az utcán. Egyéb: Háziállat nem vihetô. Depadance Adria (ár: fô/hét/félpanzió) ágyas szoba Gyerekkedvezmények: 0-6 éves korig 3., 4. ágyon ingyenes, 6-12 éves korig pótágyon -50%, 12 év felett pótágyon -20%, 0-12 éves korig fôágyon -30%. Babaágy: 0-5 évig: 7 e/nap, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. 3 éjnél kevesebb tartózkodás esetén +20% felár fizetendô. Krk-sziget - Silo - Tina Panzió Fekvése: Silo központjától 600 m-re, csendes környezetben található ez a 30 fôs családias panzió, csodálatos kilátással a tengerre. Strand: 600 m-re, kavicsos, homokos öblökkel. Elhelyezés: 2-3 fôs klímás stúdiókban, 3-5 fôs klímás apartmanokban, amelyekhez tartozik konyhasarok, fürdôszoba, sat-tv, wi-fi és erkély. A stúdiókban a hálószoba és a konyhasarok egy légtérben van. Ellátás: önellátás, reggeli befizethetô. Szolgáltatások: medence a kertben napágyakkal, grill, a közelben bevásárlási lehetôség, éttermek, bárok találhatóak. Egyéb: parkolás a panzió elôtt, háziállat vihetô. Tina Panzió (ár: apartman/hét) Stúdió 2+1 fôre*** Nr Apartman 2+2 fôre*** Nr. 1, 2, 5, 6, Apartman 3 fôre**** Nr Stúdió 4+1 fôre*** Nr Apartman 4+1 fôre*** Nr Pótágy Reggeli: 2400 Ft/fô/nap. Kezelési költség: 2,80 e/fô/hét, a helyszínen fizetendô. Gyerek ágy nélkül 1-5 éves korig: Ft/hét. Klíma: 6 e/nap, a helyszínen fizetendô. Háziállat: 6 e/nap, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. 5 éjnél kevesebb tartózkodás esetén 30% felár fizetendô. Krk-sziget - Silo Magánapartmanok (apartmanleírás és részvételi díj leírás az utazási feltételeknél) Irodánk külön nyilvántartása alapján választhatóak privát apartmanok Silo, Njivice, Cizici, Vrbnik településeken, a tengertôl méterre, amelyek 2-8 személy elhelyezését teszik lehetôvé. Az apartmanok a tulajdonosok ízlése szerint vannak berendezve. Magánapartmanok (ár: apartman/hét) Stúdió 2 fôre Apartman 2 fôre Apartman 3 fôre Apartman 4 fôre A (2/2) Apartman 4 fôre B (2+2) Apartman 6 fôre Apartman 7 fôre Apartman 8 fôre Pótágy Kezelési költség: 2,80 e/fô/hét, a helyszínen fizetendô. Gyerek ágy nélkül 1-5 éves korig: Ft/hét, 1 éves korig a gyerek ingyenes. Gyerek ágy: 6 e/nap, a helyszínen fizetendô. Klíma: 6 e/nap, a helyszínen fizetendô. Háziállat: 6 e/nap, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. 5 éjnél kevesebb tartózkodás esetén 30% felár fizetendô. Fényképes apartmanok: külön ajánlat alapján, melyek esetében ár eltérés lehetséges a fent megadott magánapartmanokhoz képest. KVARNER-ÖBÖL Apartmanok és szállodák gazdag kínálata internetoldalunkon online foglalással is. 11

12 Rab-sziget - Lopar Apartman Pecarina*** Fekvése: Lopar településen, 100 méterre a városközponttól található a kétemeletes apartmanház. Strand: a legközelebbi 350 méterre, homokos, lassan mélyülô, 1500 méter a lopari strand. Elhelyezés: fôs pótágyazható apartmanokban, a 2 fôs pótágyazható apartmanok egy hálószobásak (franciaágy és egyszemélyes ágy), konyha, fürdôszoba, erkély, sat-tv, klíma tartozik hozzájuk. 4 fôs pótágyazható apartmanok 2 hálószobásak (franciaágy és egyszemélyes ágy a szobákban), konyha, fürdôszoba, erkély, sat-tv tartozik hozzájuk, 6 fôs pótágyazható apartmanok 3 hálószobásak (franciaágy és egyszemélyes ágy 2 szobában), konyha, fürdôszoba, erkély, sat-tv tartozik hozzájuk. Szolgáltatások: a közelben étterem és bolt található, a strandon térítés ellenében napágy és ernyô bérelhetô. Grill az udvarban. Parkolási lehetôség biztosított, wi-fi csatlakozási lehetôség. Egyéb: háziállat vihetô. Apartman Pecarina (ár: apartman/hét) Apartman 2 fôre +1 pótágy Apartman 4 fôre +2 pótágy Apartman 6 fôre +2 pótágy Minimum tartózkodás Pótágy: Ft/hét. Gyerek ágy nélkül 0-2 éves korig: Ft/hét. Klíma: 5 e/nap, a helyszínen fizetendô (csak a 2+1, 4+2 fôs apartmanok klímásak). Háziállat: 6 e/nap, helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. Rab-sziget - Barbat Drvodelic Bozena Apartman Fekvése: Barbat településen, csendes helyen, Rab várostól 3,5 km-re. Strand: 350 m-re a tengertôl, 550 m-re a sóderes, kavicsos strandtól. Elhelyezés: 2 apartman található a házban. 2+2 fôs apartman: 35 m 2 -es, 1 hálószobás, konyha+nappali, ahol van egy kihúzható heverô 2 fôre, tengerre nézô terasz (16 m 2 -es), sat tv, klíma van. 3., 4. fô esetén pótágy fizetendô. 4+1 fôs apartman: 45 m 2 -es, 2 hálószobás, konyha+nappali, ahol van egy pótágy 1 fônek, tengerre nézô balkon (8 m 2 -es) + tengerre nézô terasz (16 m 2 -es) sat tv, klíma van. 5. fô esetén pótágy fizetendô. Szolgáltatások: az udvarban grillsütô, parkoló. Étterem 150 m-re, teniszpálya, disco 3,5 km-re. Egyéb: Háziállat vihetô ig a minimum tartózkodás 7 éj. Drvodelic Bozena Ap (ár: apartman/hét) Apartman 2 fôre +2 pótágy Apartman 4 fôre +1 pótágy Pótágy: Ft/fô/hét. Gyerekkedvezmények: 0-4 éves korig ágy nélkül: Ft/fô/hét. Klíma: 3 e/nap, a helyszínen fizetendô. Háziállat: 5 e/nap, a helyszínen fizetendô. Csónak kikötés a parton: kb. 6 e/nap. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. 7 éjnél kevesebb tartózkodás esetén 30% felár fizetendô. Rab-sziget - Barbat Peran Andjelija Apartman Fekvése: Barbat településen, Rab városától 3,5 km-re, csendes, mediterrán környezetben. Strand: tenger 200 m-re, sóderes-aprókavicsos strand 400 m-re. Elhelyezés: 2-3 fôs stúdiókban és 8-9 fôs apartmanban. Stúdiók (2 db): földszinten vannak, m 2 -esek, egy légtérben van a hálószoba és a konyha, fürdôszoba, erkély tartozik hozzájuk. Csak az egyik stúdió pótágyazható. 8-9 fôs apartman: 1. emeleten van, 90 m 2 -es, 4 hálószoba, egy szobában 2 különálló ágy van, konyha ebédlôvel, 2 fürdôszoba tusolóval, sat-tv, erkély tartozik hozzá. A pótágy a 9. fônek az egyik hálószobában található. Egy hálószobához tartozik saját fürdôszoba. Szolgáltatások: grill a kertben, közös terasz, parkoló. Peran Andjelija Ap (ár: apartman/hét) Stúdió 2 fôre +pótágy lehetôség 3. fônek Apartman 8 fôre +pótágy lehetôség 9. fônek Pótágy: Ft/fô/hét. Gyerekkedvezmények: 0-4 éves korig ágy nélkül: 5800 Ft/fô/hét. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. 7 éjnél kevesebb tartózkodás esetén 30% felár fizetendô. 12 Apartmanok és szállodák gazdag kínálata internetoldalunkon online foglalással is. KVARNER-ÖBÖL

13 Magánapartmanok (ár: apartman/hét) Stúdió 2 fôre Apartman 2 fôre Apartman 3 fôre Apartman 4 fôre (2+2) A Apartman 4 fôre (2/2) B Apartman 5 fôre Apartman 6 fôre (2/2+2) B Apartman 6 fôre (3/2) C Apartman 7 fôre Pótágy Egy gyerek/apartman 0-2 éves korig ingyenes. Klíma: 5-8 e/nap, a helyszínen fizetendô. Háziállat: 10 e/nap. Kaució: a helyszínen fizetendô, 50 e/fô. A kauciót a használati tárgyak tisztán és rendben hagyása esetén teljes egészében visszafizetik. Ha az apartmant nem tisztán adják vissza, akkor az alábbi költségek kerülnek felszámításra a helyszínen: A típusú apartman: 40 e/apartman, B típusú apartman: 50 e/apartman, C típusú apartman: 60 e/apartman. Nevesített képes apartmanok árai 5%-kal magasabbak. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. Minimum tartózkodás ig 7 éj, ezen kívül 5 éj, 5 éj alatt rövid tartózkodási felár +30%. Degenija Panzió (ár: fô/éj/reggeli) ágyas szoba Pótágy Degenija Hotel (ár: fô/éj/reggeli) ágyas szoba, comfort ágyas szoba, comfort, terasz ágyas szoba, superior Családi szoba 3 fô esetén ágyas szoba, superior suite Gyerekkedvezmények: 0-6 éves korig pótágyon ingyenes, 6-12 éves korig pótágyon Ft/fô/éj, 12 év felett Ft/fô/éj. KVARNER-ÖBÖL, ÉSZAK-DALMÁCIA Rab-sziget - Banjol Danijela Apartman*** Fekvése: Banjol településen, csendes helyen, 3 km-re Rab várostól. Strand: tenger 120 m-re, aprókavicsos strand 300 m-re, betonozott részekkel. Pag-sziget Pag Magánapartmanok (apartmanleírás és részvételi díj leírás az utazási feltételeknél) Pag város a XVI. században épült. Nagy kulturális örökségének, a pagi csipkének, és a különleges borainak és sajtféléinek köszönheti hírességét. Homokos strandjai miatt nagyon közkedvelt családi üdülôhely. Az apartmanok maximum 2500 m-re fekszenek a városközponttól 500 m-re a tengertôl, 800 m-re a strandtól. Az apartmanok konyhával, fürdôszobával rendelkeznek és a tulajdonosok saját ízlései szerint vannak berendezve. Pag város Frane panzió Fekvése: családias panzió 1 km-re Pag városától, egy csendes öböl partján. Strand: sóderes, lassan mélyülô, gyerekeknek alkalmas. Elhelyezés: 2 db 2+1 fôs stúdió: elsô és második emeleten helyezkednek el, mindkettô 28 m 2, egy légtérben a hálószoba és a konyha. Fürdôszoba, sat-tv, klíma tengerre nézô erkély tartozik hozzájuk. 2+1 fôs apartman: elsô emeleten, 45 m 2, 1 hálószoba, konyha, étkezô pótággyal a 3. fônek, fürdôszoba, sat-tv, klíma, tengerre nézô terasz tartozik hozzá. 4+3 fôs apartman: elsô emeleten, 60 m 2, 2 hálószoba, mindkettôben van 1-1 pótágy, konyha, étkezô pótággyal, 2 db fürdôszoba, sat-tv, klíma, tengerre nézô erkély tartozik hozzá. Szolgáltatások: parkoló, grill, internet. Egyéb: háziállat vihetô. Danijela Apartman (ár: apartman/hét) Stúdió 2 fôre +1 pótágy Apartman 2 fôre+1 pótágy Apartman 4 fôre+3 pótágy Pótágy: Ft/fô/hét. Gyerekkedvezmények: 0-4 éves korig ágy nélkül: Ft/fô/hét. Klíma: 0,70 e/óra. Háziállat: 5 e/nap, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. Elhelyezés: 21 db modern berendezésû 2 ágyas szobákban, néhány szoba pótágyazható csak. A szobákban TV, telefon, minibár, klíma. A tengerre nézô szobák balkonosak, a park felôli oldalra nézô szobák balkon nélküliek. Ellátás: reggeli vagy félpanzió (büféreggeli, 3 féle menüválasztásos vacsora). Szolgáltatások: tengerre nézô étterem, fitness terem, szauna. Frane panzió (ár: fô/hét) ágyas balkonos szoba, reggelivel ágyas balkonos szoba, félpanzióval Balkon nélküli szoba: -10%. Ebéd felár: 10 e/fô/nap. Babaágy: 5 e/nap, a helyszínen fizetendô. Gyerekkedvezmények: 0-3 éves korig ágy nélkül ingyenes, 3-12 éves korig pótágyon -50%, éves korig pótágyon -20%. Háziállat: 5 e/nap, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. 7 éjszakánál kevesebb tartózkodás esetén +30% felár fizetendô, ig csak 7 éjszaka foglalható, szombati turnusváltással! Plitvicei-tavak Degenija Panzió***/Hotel**** Fekvése: A D1 fôút mellett egy kis emelkedôn, Rakovicán a Plitvicei-tavaktól 8 km-re fekszik a családias jellegû, 2 épületrészbôl álló panzió és hotel. Elhelyezés: a panzióban összesen 1 db négyágyas, 4 db háromágyas és 3 db kétágyas szoba található, melyek zuhanyzósak, wc-sek, felújítottak és TV-vel felszereltek. 4* szobák: a szálloda 4* része 2012 tavaszán nyitott meg, a szobák 2 ágyasak, pótágyazhatóak, új bútorokkal berendezettek, fürdôszobásak, SAT TV-vel felszereltek. Ellátás: reggeli. Szolgáltatások: A hotel éttermében vacsorázási lehetôség van a la carte rendszerben. Apartmanok és szállodák gazdag kínálata internetoldalunkon online foglalással is. 13

14 Karlobag - Hotel Zagreb*** AI Fekvése: Karlobag nevû település szélén fekszik, csendes és nyugodt környezetben. Strand: sziklás, napozórészekkel kiépített, kavicsos strand csak néhány lépcsô. Elhelyezés: A szálloda fôépületbôl és azonos színvonalú melléképületbôl áll. 2-3 ágyas szobák: fürdôszoba hajszárítóval, telefon, sat-tv, klíma tartozik hozzájuk. A szobák csak egy része rendelkezik erkéllyel. Családi szobák: azonos felszereltségûek, franciaágy és 2 pótágy vagy dupla kihúzható ággyal rendelkeznek. Ellátás: all inclusive: svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora: 2 féle leves, 3 féle fôétel, 4 féle köret, saláta, desszert, gyümölcs, italok (víz, üditô, bor, sör), heti 5x dalmát vacsora, bárban 11:00-21:00 között snack, sütemény, kávé, üdítô, sör, bor, helyi alkoholos italok. Szolgáltatások: légkondicionált étterem, bárok, élôzene, animációs programok gyerekeknek, konferenciaterem, külsô, belsô medence, wellness (térítés ellenében: szauna, masszázs, fitness szoba), teniszpálya, minigolf, vízibicikli. A strandon zuhanyzók, bérelhetô nyugágyak és napernyôk. Egyéb: Háziállat nem vihetô. Zadar magánapartmanok (apartmanleírás és részvételi díj leírás az utazási feltételeknél) Az apartmanok Diklo és Borik üdülôtelepeken fekszenek, m-re a köves, sóderos strandtól és 6 km-re a városközponttól. Az apartmanok közelében éttermek, önkiszolgálók, kávézók találhatók. Mindegyik igényesen berendezett, saját parkolóval és terasszal rendelkezik. A közelben van a Borik üdülôközpont, amelynek szolgáltatásait térítés ellenében igénybe vehetik a vendégek: tenisz, minigolf, vízisportok, aquagan, diszkó, éjszakai bárok és klubok. A fakultatív kirándulásokról és programokról érdeklôdjön a helyi utazási irodában. Magánapartmanok (ár: apartman/hét) Stúdió 2 fôre Apartman 3 fôre Apartman 4 fôre Apartman 5 fôre Apartman 6 fôre Apartman 7 fôre Apartman 8 fôre Gyerek ágy nélkül 3 éves korig ingyenes. Klíma: 7 e/nap, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. Fényképes apartmanok: külön ajánlat alapján, melyek esetében ár eltérés lehetséges a fent megadott magánapartmanokhoz képest. Zadar - Valentina Apartman Fekvése: a ház Diklo városrészben, Zadar óvárosától kb. 8 km-re fekszik, csendes helyen. Strand: 150 m-re, kavicsos és sziklás. Végig szabad strandok találhatóak. Hotel Zagreb (ár: fô/hét/all inclusive) ágyas szoba, tengerre nézô, balkon ágyas szoba, balkon nélkül vagy francia balkonnal Gyerekkedvezmények: 2+1 ágyas szobában: 0-12 éves korig pótágyon ingyenes, éves korig pótágyon -50%, évig pótágyon -30%, 18 év felett pótágyon - 20%, 1 felnôtt + elsô gyerek 0-12 éves korig fôágyon -30%, 1 felnôtt és 2. gyerek 0-12 éves korig pótágyon -50%. Családi szobában: 0-12 éves korig 3. ágyon ingyenes, éves korig 3. ágyon -50%, éves korig 3. ágyon -30%, 18 év felett 3. ágyon -20%, 0-2 éves korig 4. ágyon ingyenes, 2-16 éves korig 4. ágyon -50%, évig 4. ágyon -30%, 18 év felett 4. ágyon -20%. Parkolás: 1,50 e/nap, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. Elhelyezés: az apartmanban 5-6 fô elhelyezésére van lehetôség, elsô szintjén található nappali 1 ággyal, konyha, terasz, TV, félemeleten van a fürdôszoba, egy egyágyas és egy kétágyas hálószoba, majd egy szinttel feljebb egy franciaágyas hálószoba. Szolgáltatások: zárt garázs. Egyéb: háziállat vihetô. Valentina Apartman (ár: apartman/hét) Apartman 5 fôre Apartman 6 fôre Gyerek ágy nélkül 3 éves korig ingyenes. Háziállat: 6 e/nap, helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. Szállodai akció: 13%! (04.30-ig a teljes összeg befizetése esetén) AKCIÓ! ig és tôl 6 éjszakát fizet, 7-et kap! 12 éves korig pótágyon ingyenes! 14 Apartmanok és szállodák gazdag kínálata internetoldalunkon online foglalással is. ÉSZAK-DALMÁCIA

15 Zadar Lavanda Apartman Fekvése: Diklo településen, Zadar óvárosától 7 km-re fekszik a 2015-ben épült modern apartmanház. Strand: 100 m-re, köves, betonozott részekkel. Elhelyezés: 4+2 apartman: 2. emeleten, 90 m 2 : 2 hálószoba, konyha nappalival, pótággyal, fürdôszoba, sat-tv, klíma, erkély tartozik hozzá. 2 darab 4+1 fôs apartman: 1. emeleten, 60 m 2 : 2 hálószoba, konyha nappalival, pótággyal, fürdôszoba, sat-tv, klíma, erkély tartozik hozzá. Szolgáltatások: parkolás az udvaron, wi-fi csatlakozási lehetôség. Egyéb: háziállat vihetô. Étterem, bolt 200 m-re az apartmantól, sportolási lehetôség 600 m-re. Lavanda Apartman (ár: apartman/hét) Apartman 4 fôre+1 pótágy Apartman 4 fôre+2 pótágy Pótágy: Ft/fô/hét. Klíma: 4+1 fôs apartman: 5 e/nap, 4+2 fôs apartman: 7 e/nap, helyszínen fizetendô. Wi-fi használat: ingyenes. Háziállat: 6 e/nap, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. Privlaka-Mobilházak Fekvése: 80 m-re fekszik a tengertôl, a kempinget egy csodálatos fenyôerdô veszi körül. A kemping 20 km-re fekszik Zadartól, amely látnivalókat és vásárlási lehetôséget biztosít az oda látogatóknak. Privlaka központjától 400 m-re. Strand: 80 m-re, homokos tengerpart. Elhelyezés: B4: 2 kétágyas szobával, konyhával, fürdôszobával, terasszal, sat-tv-vel rendelkezik. B5: 1 kétágyas és 1 háromágyas szobával (1 ágy emeletes ágy), konyhával, fürdôszobával, sat-tvvel rendelkezik. A mobilház mérete 3x8 m, melyhez egy 10 m 2 terasz tartozik. A pótágy mindkét apartmanban a konyhába tehetô. Szolgáltatások: kemping területén egy étterem és egy bolt is található, parkolás a bungalók mellett. Egyéb: gyerekes családoknak, fiataloknak, idôseknek egyaránt kellemes és pihentetô nyaralást kínál, különbözô sportolási lehetôségekkel. Háziállat vihetô. Wi-fi használat térítés ellenében. Mobilházak (ár: mobilház/éj) fô részére+1 pótágy fô részére+1 pótágy Pótágy: Ft/fô/éj. Klíma: az ár tartalmazza. Háziállat: 4 e/nap, a helyszínen fizetendô. Wi-fi használat: 15 e/hét. Üdülôhelyi díj: 1 e/fô/nap, a helyszínen fizetendô. 3 éj alatt rövid tartózkodási felár fizetendô: 30%. Biograd Pink Apartman Fekvése: Biograd központjától 800 m-re található a 6 igényes apartmant magába foglaló ház. Strand: 200 m-re, aprókavicsos. Elhelyezés: 2+2 fôs apartmanok: 1 hálószoba franciaággyal, konyha kihúzható pótággyal, fürdôszoba, klíma, sat-tv, erkély tartozik hozzá. 6 fôs apartmanok: 2 hálószoba franciaággyal, konyha kihúzható pótággyal, fürdôszoba, klíma, sat-tv, erkély tartozik hozzá. Szolgáltatások: medence, grill, parkoló az udvarban, ingyenes wi-fi. Pink Apartman (ár: apartman/hét) Apartman 2+2 fôre Apartman 6 fôre Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. Az ár tartalmazza a klíma és a wi-fi használatát. ÉSZAK-DALMÁCIA Apartmanok és szállodák gazdag kínálata internetoldalunkon online foglalással is. 15

16 Trogir - Hotel Medena**/*** Fekvése: a szálloda Seget-Donji-ban emelkedôn található, 4 km-re Trogirtól. Egy gyönyörû öbölben fekszik, fenyôfákkal körülvéve. Strand: kavicsos, sziklás, részben betonos, 150 méterre fekszik a szálloda fôépületétôl, könnyen megközelíthetô egy sétányon át, a fenyôerdôn keresztül. Figyelem: emelkedô és lépcsô. Elhelyezés: 2 ágyas 2*, nem felújított, tus/wc-s, egyszerû berendezésû, régi bútorzatú, parkra nézô, balkonos szobákban. Szoba mérete 18 m 2. Szobákban SAT TV, telefon található. Pótágy lehetôség nincs. 2 ágyas 3* economy, modernebb bútorokkal berendezett szoba, fürdôszoba hajszárítóval, telefon, sat-tv, klíma, tengerre nézô erkély tartozik hozzájuk. 2 ágyas 3* standard, 2005-ben felújított szobák, fürdôszoba hajszárítóval, sat-tv, telefon, minibár, klíma, tengerre nézô erkély tartozik hozzájuk, szobák mérete 18 m 2. 2 ágyas 3*+ superior, összesen 72 db szoba, ebbôl 36 db 2008-ban volt felújítva: fürdôszoba hajszárítóval, LCD-tv, széf, minibár, klíma, kicsi tengerre nézô erkély tartozik hozzájuk. 36 db szoba 2013-ban volt felújítva: fürdôszoba hajszárítóval, LCD-tv, széf, minibár, klíma és tengerre nézô erkély tartozik hozzájuk. Pótágy lehetôség nincs. Ellátás: svédasztalos reggeli és vacsora. Szolgáltatások: recepció, étterem, kávézó, lift, ajándékbolt, ingyenes wi-fi csatlakozás, a szálloda közel 60 hektáros területén számos lehetôség áll a turisták rendelkezésére. 6 teniszpálya, minigolf, futball-, röplabda-, kosárlabda pályák, bicikli bérlés. Animátorok szórakoztatják a gyerekeket és a felnôtteket egyaránt. Reggeli torna, jóga, táncoktatás, továbbá vízi sportok kipróbálására is nyílik lehetôség, parkoló. Egyéb: Háziállat nem vihetô. Hotel Medena (ár: fô/hét/félpanzió) ágyas szoba 2* ágyas szoba 3* economy ágyas szoba 3* standard ágyas szoba 3*+ superior Gyerekágy 3 éves korig 2 e/nap, a helyszínen fizetendô. Gyerekkedvezmények: 2* szoba: 0-3 éves korig szülôkkel egy ágyban ingyenes, 0-7 éves korig fôágyon 1 felnôttel -50%, 7-14 éves korig fôágyon 1 felnôttel -30%. 3* economy/standard szoba: 0-3 éves korig szülôkkel egy ágyban ingyenes, 3-7 éves korig pótágyon -80%, 7-14 éves korig pótágyon -50%, 14 év felett pótágyon -20%, 0-7 éves korig fôágyon 1 felnôttel -50%, 7-14 éves korig fôágyon 1 felnôttel -30%. 3*+ superior szoba: 0-3 éves korig szülôkkel egy ágyban ingyenes, 0-7 éves korig fôágyon 1 felnôttel -50%, 7-14 éves korig fôágyon 1 felnôttel -30%. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. Trogir - Sauka Apartman Fekvése: Trogir Ciovo városrészében, Okrug Gornji kerületben fekszik ez az új építésû apartmanház, csendes környezetben. A házban összesen 6 db apartman van. Strand: 350 m-re, kavicsos. Sauka Apartman (ár: apartman/hét) Stúdió 2 fôre Stúdió 3 fôre Apartman 4 fôre Apartman 5 fôre gyerek 4 éves korig szülôkkel egy ágyban ingyenes. Klíma: 6 e/nap, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. Duce - Apartman Meri Fekvése: Duce üdülôfaluban, 1,5 km-re Omis központjától. Strand: 100 m-re, homokos. Elhelyezés: 2 db apartman 4 fô részére: 1 hálószoba, étkezô konyhával, kihúzható 2 személyes ággyal, fürdôszoba, tengerre nézô terasz. 1 db apartman 4-6 fô részére: 2 hálószoba, nagy nappali étkezôvel, konyhával, kihúzható 2 személyes ággyal, fürdôszoba. Az apartmanok klímásak és sat-tv van. Szolgáltatások: parkoló az udvarban, wi-fi. Apartman Meri (ár: apartman/hét) Apartman 4 fôre (2+2) Apartman 4+2 fôre, 4-5 fô esetén Apartman 4+2 fôre, 6 fô esetén éves korig egy gyerek szülôkkel egy ágyban ingyenes. Klíma: 5 e/nap, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. Minimum tartózkodás ig 7 éj. 4 éjnél kevesebb eltöltése esetén +30% felár fizetendô. 16 Apartmanok és szállodák gazdag kínálata internetoldalunkon online foglalással is. KÖZÉP-DALMÁCIA Elhelyezés: 2-3 fôs stúdió apartmanokban, melyek egy légterûek, fürdôszoba tartozik hozzájuk. 4-5 ágyas apartmanokban, melyek két hálószobásak, konyha, fürdôszoba tartozik hozzájuk. Minden apartman egyéni új berendezésû és elrendezésû, TV- vel, klímával felszerelt, balkonosak és tengerre nézôek. Szolgáltatás: parkolás a ház elôtt. Egyéb: vízisport eszközök bérlése a parton. Háziállat nem vihetô. 3 éjszakás akció 2* szobában: Ft/fô! Ft/fô! AKCIÓ: 10%! (05.01-ig a teljes összeg befizetése esetén)

17 Duce Apartman Katusic Fekvése: Duce településen. Strand: 40 m-re, homokos, a fôút alatt vezetô átjárón lehet megközelíteni, ez mozgássérülteknek nem alkalmas. Elhelyezés: 3 fôs apartmanban: 1 db 3 ágyas hálószoba, konyha, fürdôszoba, erkély tengeri kilátással, sat-tv, klíma tartozik az apartmanhoz, az apartman az épület oldalán helyezkedik el. 2+3 fôs apartmanban: 1 hálószoba saját fürdôszobával, nagy nappali konyhával, itt van egy kihúzható heverô 2 fôre (és még egy pótágy betehetô az 5. fônek), még egy fürdôszoba, erkély tengeri kilátással, sat-tv, klíma tartozik az apartmanhoz. Szolgáltatások: parkolás biztosított. Apartman Katusic (ár: apartman/hét) Apartman 3 fôre Apartman 2+3 fôre Klíma: az ár tartalmazza. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. Omis - Magánapartmanok (apartmanleírás és részvételi díj leírás az utazási feltételeknél) Apartmanok bérelhetôk Omisban, pár száz méterre az óvárostól illetve Omis vonzáskörzetében, Nemirában, Staniciben, Mimiceben, ezek 3-6 km-re vannak Omistól. Az apartmanok 2-6 személy elhelyezését teszik lehetôvé és a tengertôl m-re vannak és a tulajdonosok saját ízléseit tükrözik. Magánapartmanok (ár: apartman/hét) Apartman 2 fôre Apartman 4 fôre (2+2) Apartman 4 fôre (2/2) Apartman 6 fôre Pótágy Gyerek ágy nélkül 3 éves korig ingyenes. Klíma: 5 e/nap, a helyszínen fizetendô, vagy 0,6 e/óra a fogyasztás alapján. Háziállat: 6 e/nap, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. Minimum tartózkodás ig 7 éj. 4 éjnél kevesebb tartózkodás esetén +30% felár fizetendô. Fényképes apartmanok: külön ajánlat alapján, melyek esetében ár eltérés lehetséges a fent megadott magánapartmanokhoz képest. Omis - Ivanka apartman Fekvése: az apartman Omis belvárosától 500 méterre hegyoldalban fekszik. Turnusváltáskor az apartmanhoz vezetô szûk úton nagy a forgalom, óvatos vezetést igényel. Strand: az apartmannál található kavicsos strandhoz lépcsôk vezetnek, távolság kb. 150 méter. Az omisi homokos városi strand kb. 500 méter. Elhelyezés: 2 db S2 stúdió 2 fô részére: kétágyas szoba, kis folyosón konyhasarok, fürdôszoba, étkezô, nagy tengerre nézô közös terasz, klíma. Egyik pótágyazható a 3. fô részére, egyszerûbb berendezés, nem felújított. 1 db C5 apartman 5-6 fô részére: 3 szoba, 1 db 1 ágyas (ebbôl nyílik a másik két szoba), 1 db 2 ágyas, 1 db 3 ágyas (6. fô esetén pótágy fizetendô), étkezô konyhával, fürdôszoba, tengerre nézô nagy terasz, klíma, sat-tv. 1 db A4 apartman 4 fô részére: 1 szoba, nappali étkezôvel, kihúzható 2 személyes ággyal, fürdôszoba, tengerre nézô terasz, külön konyha, fürdôszoba/wc, sat-tv, klíma. 1 db B4 4 fô részére: felújított, 2 hálószoba, étkezô konyhával, fürdôszoba, sat-tv, klíma, pótágyazható 5. és 6. fô részére. Szolgáltatások: parkoló a ház elôtt, wi-fi. Egyéb: Háziállat vihetô. Ivanka apartman (ár: apartman/hét) Stúdió 2 fôre Apartman 4 fôre (2+2) A Apartman 4 fôre (2/2) B4 új pótágy lehetôség 5., 6. fônek Apartman 5 fô részére C5-6 pótágy lehetôség 6. fônek Pótágy Gyerek ágy nélkül 3 éves korig ingyenes. Klíma: 5 e, a helyszínen fizetendô. Háziállat: 6 e/nap, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. Minimum tartózkodás ig 7 éj. 7 éjnél kevesebb tartózkodás esetén +30% felár fizetendô. KÖZÉP-DALMÁCIA Apartmanok és szállodák gazdag kínálata internetoldalunkon online foglalással is. 17

18 Omis - Vrljicak apartman Fekvése: Omisban, 1 km-re a városközponttól. Strand: 300 m-re, homokos. Elhelyezés: C6, új apartman: a földszinten, nagy terasszal, 3 hálószoba, 3 fürdôszoba, nagy étkezô konyhával, egyik szobában pótágy a 7. fô részére. A4, felújított déli fekvésû: 1 db 3 ágyas hálószoba, étkezô konyhával, 140 cm 2 személyes ággyal, fürdôszoba, 5. fô esetén pótágy fizetendô, tengerre nézô, balkon. A4, felújított, északi fekvésû: 1 db 2 ágyas szoba, étkezô konyhával, fürdôszoba, balkon. A4, régi, déli fekvésû: 1 db 3 ágyas hálószoba, étkezô konyhával, 140 cm 2 személyes ággyal, fürdôszoba, 5. fô esetén pótágy fizetendô, tengerre nézô, balkon. A4, régi, északi fekvésû: 1 db 2 ágyas szoba, étkezô konyhával, fürdôszoba, balkon. Sat-tv, klíma mindegyik apartmanban van. Szolgáltatások: grill az udvaron, parkolás biztosított, wi-fi. Vrljicak apartman (ár: apartman/hét) Apartman 6 fôre C6 új (+1 pótágy) Apartman 4 fôre A4 új, déli (+1 pótágy) Apartman 4 fôre A4 új, északi Apartman 4 fôre A4 régi, déli (+1 pótágy) Apartman 4 fôre A4 régi, északi éves korig egy gyerek szülôkkel egy ágyban ingyenes. Pótágy: Ft/hét. Klíma: 5 e/nap, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. Minimum tartózkodás ig 7 éj. 4 éjnél kevesebb eltöltése esetén +30% felár fizetendô. Medici - Medic Stipe apartman Fekvése: Medici üdülôfaluban, Omistól 10 km-re délre, egy emelkedôn helyezkedik el az apartman, csendes, zöld környezetben. Strand: 50 m-re, aprókavicsos, de végig lépcsôn kell a parthoz lemenni. Elhelyezés: az apartmanházban összesen 4 db 2 fôs stúdió van és 2 db 4 fôs apartman. 2 fôs stúdiók 20 négyzetméteresek, a hálószoba és a konyha egy légtérben van, fürdôszobásak, balkonnal, sat tv-vel felszereltek, klímásak. 4 fôs apartmanok 40 négyzetméteresek, 1 hálószoba van franciaággyal, a nappali-étkezôben van egy kihúzható ágy még 2 fônek, konyha, fürdôszoba, terasz, sat tv-vel felszereltek, klímásak. Szolgáltatások: az udvaron van egy fedett közös terasz (különálló épület a háztól), amit étkezésre lehet használni, grill, wi-fi. Egyéb: parkolási lehetôség az udvarban. Háziállat nem vihetô. Medic Stipe apartman (ár: apartman/hét) Stúdió 2 fôre Apartman 4 fôre (2+2) éves korig egy gyerek szülôkkel egy ágyban ingyenes. Klíma: 5 e/nap, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. Minimum tartózkodás ig 7 éj. 7 éjnél kevesebb tartózkodás esetén +30% felár fizetendô. Omis Babilo apartman Fekvése: Brzet üdülôfaluban épült, Omis központjától 1 km-re az apartmanház. Viszonylag csendes helyen fekszik, de Omis belvárosi forgataga gyalogosan megközelíthetô. Strand: közvetlen, aprókavicsos, homokos strandon. Elhelyezés: Stúdió 2 fô részére: kb. 20 m 2, konyha és a hálószoba egy légtérben, fürdôszoba, saját terasszal, sat-tv, klímával rendelkezik. Stúdió 2+1 fô részére: 3 ágyas szoba étkezôvel, konyhasarokkal, fürdôszoba, saját tengerre nézô terasszal, sat-tv, klímával rendelkezik. 4 fôs apartman: 2 db apartman 4-5 fô részére: 2 db 2 ágyas hálószoba, nagy étkezô konyhával és a pótággyal, fürdôszoba, tengerre nézô terasz, sat-tv, klíma. Szolgáltatások: grill, parkoló az apartman elôtt vagy a Brzet Hotel ôrzött parkolójában, kb. 20 e/autó/hét, tengerre nézô közös terasz, wifi. Babilo apartman (ár: apartman/hét) Stúdió 2 fôre Stúdió 2+1 fôre,balkon Apartman 4 fôre +1 pótágy Pótágy éves korig egy gyerek szülôkkel egy ágyban ingynes. Klíma: helyszínen fizetendô, fogyasztás alapján, 0,60 e/óra. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. Minimum tartózkodás ig 7 éj. 7 éjnél kevesebb eltöltése esetén +30% felár fizetendô. 18 Apartmanok és szállodák gazdag kínálata internetoldalunkon online foglalással is. KÖZÉP-DALMÁCIA

19 AKCIÓ: 10%! (04.15-ig a teljes összeg befizetése esetén) Családi akciós ár: Bungaló 2+2 fôs felnôtt+2 gyerek 7 éves korig Ft/7 éj, Ft/3 éj! Omis Branko panzió Fekvése: Nemira nevû faluban található, 3 km-re Omis központjától. Strand: gyönyörû, aprókavicsos tengerpart 250 méterre a panziótól. Elhelyezés: 2 ágyas szobákban, minden szobához tartozik erkély, fürdôszoba, közös konyha használati lehetôség, igény szerint tengerre nézô szobák is választhatóak. Ellátás: 15 méterre található az étterem, igényelhetô csak reggeli, illetve félpanziós ellátás. Szolgáltatások: parkolás. Branko panzió (ár: fô/hét) ágyas szoba félpanzióval ágyas szoba reggelivel Egyágyas felár: +30%. Gyerekkedvezmények: 0-4 éves korig szülôkkel egy ágyban ingyenes, 4-12 éves korig pótágyon -20%, 12 év felett pótágyon -10%. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig 1300 Ft/fô/hét. 7 éjnél kevesebb tartózkodás esetén: +30%. Omis Holiday Village Sagitta*** Fekvése: Omistól 7 km-re árnyas környezetben, közvetlenül a tengerparton található üdülôfalu, egy többszintes szállodaépülettel és bungalókkal. Strand: 80 m-re, kavicsos, sóderes, sziklás. Elhelyezés: Fôépület szobái: 2 ágyasak, pótágyazhatóak, fürdôszoba, sat-tv, telefon, klíma, erkély tartozik hozzájuk. Az economy szoba típus nem pótágyazható. Bungalók: 2-4 fôsek, fürdôszoba, sat-tv, kis konyha, klíma, nyitott terasz tartozik hozzájuk. A 4 fôs bungalóban a pótágy emeletes ágy. Csendesebb környezetben, 200 m-re a fôépülettôl fekszenek. Ellátás: all inclusive, amely tartalmazza a svédasztalos reggelit, ebédet, vacsorát, délutáni snacket (üdítô, keksz), korlátlan italfogyasztás (helyi alkoholos italok, alkoholmentes italok, üdítô), helyi alkoholos italok: óráig, alkoholmentes italok: óráig. Szolgáltatások: étterem, bár, kávézó, kültéri tengervizes medence, gyerek medence, kosárlabda pálya, ingyenes internet, animációs programok gyerekeknek, felnôtteknek, élôzene, napágyak a strandon: 3 e/nap. Parkoló, széf a recepción, ajándékbolt, pénzváltó. Strandbár, sportbár, étterem bárjában a fogyasztás térítés ellenében! Holiday Village Sagitta (ár: fô/hét/all inclusive) ágyas szoba, economy ágyas szoba, tengerre nézô, balkon Bungaló 2+1 fôs Bungaló 2+2 fôs Babaágy 3 éves korig: 5 e/nap. Gyerekkedvezmények: Economy szoba típus: 2-7 éves korig 1 felnôttel fôágyon -50%, 7-12 éves korig 1 felnôttel fôágyon -30%. Tengerre nézô szoba típus: 0-7 éves korig pótágyon ingyenes, 2-7 éves korig fôágyon 1 felnôttel -50%, 7-12 éves korig fôágyon 1 felnôttel -30%, 7-12 éves korig pótágyon -50%. 2+1 fôs bungaló: 0-7 éves korig pótágyon ingyenes, 7-12 éves korig pótágyon -50%, 12 év felett pótágyon -20%, 2-7 éves korig fôágyon -50%, 7-12 éves korig fôágyon -30%. 2+2 fôs bungaló: 0-7 éves korig 1 vagy 2 gyerek pótágyon ingyenes, 7-12 éves korig 1 vagy 2 gyerek pótágyon -50%, 12 év felett pótágyon -20%. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig 1300 Ft/fô/hét. Makarszka Ruza Apartman*** Fekvése: Makarszka központjától 900 m-re. Strand: 400 m-re, kavicsos, sóderes, homokos. Elhelyezés: stúdiókban és apartmanokban: A2+3 apartman: 1 hálószobás, ahol 3 ágy van, konyha-nappali, itt van a kihúzható pótágy, fürdôszoba, sat-tv, klíma, erkély tartozik hozzá. B4+1 apartman: 2 hálószobás (egyikben van a pótágy), konyha, fürdôszoba, sat-tv, klíma, erkély tartozik hozzá. 2-3 fôs stúdiók: egy légtérben van a hálószoba és konyha, tartozik hozzájuk fürdôszoba, sat-tv, klíma, erkély. Szolgáltatások: parkolás, grill, internet. Egyéb: 400 m-re FKK (nudista) strand található. Háziállat nem vihetô. Ruza Apartman (ár: apartman/hét) Apartman 3+2 fôre N Apartman 4+1 fôre N1, N2, N Stúdió 2+1 fôre N Stúdió 2 fôre N5, N Klíma: az ár tartalmazza. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig 1300 Ft/fô/hét. AI KÖZÉP-DALMÁCIA Apartmanok és szállodák gazdag kínálata internetoldalunkon online foglalással is. 19

20 Makarszka - Vila Nika** Fekvése: Makarska óvárosában fekszik. Tengerpart: 50 m-re a városi strand, köves. Elhelyezés: szépen berendezett 2-3 ágyas szobákban, a szobákhoz tartozik fürdôszoba, sat-tv, klíma, wi-fi. Ellátás: félpanzió, svédasztalos reggeli, menüválasztásos vacsora üdítôvel vagy aperitiffel, salátabárral. Szolgáltatások: parkoló, á la carte étterem. Vila Nika (ár: fô/hét/félpanzió) ágyas szoba Gyerekkedvezmények: 2 ágyas szobában: 0-3 éves korig szülôkkel egy ágyban ingyenes, 0-12 éves korig 1 felnôttel fôágyon -30%. 3 ágyas szobában: 0-3 éves korig ingyenes, 2 gyerek 1 felnôttel 3-12 éves korig -50%, 3-12 éves korig 3. ágyon -50% ( ig ingyenes). Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig 1300 Ft/fô/hét. Rövid tartózkodás: +30% felár. Korcsula Hotel Bon Repos**/*** AI Fekvése: Korcsula várossal szemben (3 km-re), egy fenyôerdôvel borított területen, csendes öbölben. A szálloda egy fôépületbôl és több melléképületbôl áll (3*: Jasmine, Cedar, 2*: Begonia, Cypress). Strand: m-re, kavicsos, sziklás, egy része kiépített betonozott, homokos öböl is van. Elhelyezés: 2 ágyas pótágyazható szobákban**, melyek egyszerûen berendezettek, fürdôszobával, rendelkeznek és balkonnal, parkra nézôek. 2 ágyas pótágyazható szobákban***, melyek fürdôszobával, sat-tv-vel, telefonnal, hajszárítóval és balkonnal rendelkeznek. Ellátás: 2* szobákhoz: svédasztalos félpanzió. 3* szoba foglalható félpanzióval vagy light all inclusive ellátással. Light all inclusive ellátás tartalmazza: svédasztalos reggeli, ebéd, vacsora, étkezésekhez filteres kávé, víz, üdítô, alkoholmentes italok, csapolt sör, bor. Szolgáltatások: központi recepció, 2 étterem, aperitif- bár, borozó, TV- szalon, tengervizû nyitott medence, napozó, napágyak és napernyôk a medencénél ingyenesen, disco, teniszpálya (térítés ellenében), asztalitenisz, minigolf, játszótér, sportszerkölcsönzô, széf a recepción: 5 e/hét, terasz élô zenével, animációs programok gyerekeknek, wi-fi térítés ellenében a recepció környékén, parkoló. Egyéb: háziállat vihetô 15 kg-ig. Hotel Bon Repos (ár: fô/hét) ágyas szoba, superior 3* félpanzióval ágyas szoba, superior 3* light all inclusive ágyas szoba, standard 2* félpanzióval Kezelési költség: 1000 Ft/fô/hét. Egyágyas felár: +50%. Háziállat: 15 kg-ig megengedett, 10 e/nap, a helyszínen fizetendô. Gyerekkedvezmények: 0-14 éves korig pótágyon ingyenes, 0-14 éves korig fôágyon egy felnôttel -50%, 0-14 éves korig 2 gyerek egy szobában -30%, 14 év felett pótágyon -30%. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. Korcsula Hotel Park**/*** Fekvése: Korcsula városban, az óvárostól 800 m-re, közvetlenül a tengerparton, kilátással az óvárosra. Strand: köves, sóderes, kiépített betonos. Elhelyezés: **-os, egyszerûen berendezett, 2 ágyas, tus, wc-s szobákban. ***-os, felújított, 2-3 ágyas, tus/wc-s, erkélyes, tengerre nézô, sat-tv-vel felszerelt szobákban. Ellátás: svédasztalos félpanzió. Szolgáltatások: recepció, légkondícionált étterem, tv-szalon, bár, kávézó, fodrászat, teniszpálya (térítés ellenében), teke, minigolf, asztalitenisz, vizisport eszközök bérlése a parton, animációs programok gyerekeknek, wi-fi térítés ellenében a recepció környékén, széf bérlés a recepción (5 e/nap), parkoló a hotel mögött. Egyéb: háziállat vihetô 15 kg-ig. Hotel Park (ár: fô/hét/félpanzió) ágyas szoba 3*, balkon, tengerre nézô ágyas szoba 2* Kezelési költség: 1000 Ft/fô/hét. Egyágyas felár: +50%. Háziállat: 15 kg-ig megengedett, 10 e/nap, a helyszínen fizetendô. Gyerekkedvezmények: 0-7 éves korig pótágyon ingyenes, 7-14 éves korig pótágyon -50%, 0-7 éves korig fôágyon -50%, 7-14 éves korig fôágyon -30%, 0-14 éves korig 2 gyerek külön szobában -30%, 14 év felett pótágyon -30%. Üdülôhelyi díj: 2600 Ft/fô/hét, évig: 1300 Ft/fô/hét. 7 éves korig pótágyon ingyenes! 14 éves korig pótágyon ingyenes! AKCIÓ! és éjszakát fizet, 7-et kap! AKCIÓ: 15%! (02.29-ig a teljes összeg befizetése esetén) AKCIÓ: 10%! (04.30-ig a teljes összeg befizetése esetén) (A kedvezmények nem összevonhatóak.) AKCIÓ! és éjszakát fizet, 7-et kap! AKCIÓ: 15%! (02.29-ig a teljes összeg befizetése esetén) AKCIÓ: 10%! (04.30-ig a teljes összeg befizetése esetén) (A kedvezmények nem összevonhatóak.) 20 Apartmanok és szállodák gazdag kínálata internetoldalunkon online foglalással is. KÖZÉP- ÉS DÉL-DALMÁCIA

remisens family excelsior**** AI smart selection hotel bristol*** AI FREE FREE FREE

remisens family excelsior**** AI smart selection hotel bristol*** AI FREE FREE FREE LOVRAN horvátország, KVARNER ÉS SZIGETEI Opatijától kb. 6 km-re dél-nyugatra található fürdőhely. A két települést tengerparti sétány köti össze. A nyugalmat árasztó, hangulatos kisvárosból számos kirándulási

Részletesebben

AI AI. 250-700 m FREE FREE FREE

AI AI. 250-700 m FREE FREE FREE POREC Egyike a leglátogatottabb isztriai fürdőhelyeknek. A tengerpart legrégibb városai közé tartozik. Művészettörténeti ritkasága a VI. századból származó, bizánci stílusban épített, mozaikokkal díszített

Részletesebben

MEDULIN. Apartman Ferry Pula 10 km, Rabac 53 km. www.greenhorvat.hu KIEMELT AJÁNLAT! Elhelyezkedés: Medulinban, egy csendes mellékutcában,

MEDULIN. Apartman Ferry Pula 10 km, Rabac 53 km. www.greenhorvat.hu KIEMELT AJÁNLAT! Elhelyezkedés: Medulinban, egy csendes mellékutcában, MEDULIN KIEMELT 15 Apartman Ferry Pula 10 km, Rabac 53 km Elhelyezkedés: Medulinban, egy csendes mellékutcában, szépen gondozott kertben, a központtól kb. 200 m-re. Strand: homokos, kavicsos kb. 600 m-re;

Részletesebben

A Posta Csoport dolgozói részére a részvételi díjból további 5 % kedvezményt biztosítunk!

A Posta Csoport dolgozói részére a részvételi díjból további 5 % kedvezményt biztosítunk! POSTA PALETTA ZRT. Székhely:1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. Levelezési cím: 1442 Budapest Pf.:90. Tel: +36 40/201-043 Fax: +36 1/288-1508 E-mail: info@postautazas.hu www.postautazas.hu Horvátországi ajánlatok

Részletesebben

HORVÁTORSZÁG. Autóbuszjegy ára oda-visszaútra: Budapest - Umag - Poreč Rovinj Pula - Medulin: 24 900 Ft/fő, gyermek 12 éves korig 14 900 Ft/fő.

HORVÁTORSZÁG. Autóbuszjegy ára oda-visszaútra: Budapest - Umag - Poreč Rovinj Pula - Medulin: 24 900 Ft/fő, gyermek 12 éves korig 14 900 Ft/fő. HORVÁTORSZÁG Egy festői szépségű ország, amelyet a természet mérhetetlen gazdagsággal áldott meg. Viharos történelmi eseményeinek köszönhetően műemlékekben igen gazdag. Több évszázados városaiban a látogatók

Részletesebben

Isztria. Porec Vrsar. Rovinj. Bale. Pula. Uvala POREČ HR0202

Isztria. Porec Vrsar. Rovinj. Bale. Pula. Uvala POREČ HR0202 Isztria Horvátország az ezer sziget országa. 2000 km hosszan elnyúló tengerpartja, csodás üdülőhelyei méltán teszik az egyik legkedveltebb nyaralási célponttá. De a fürdőzés mellett számos építészeti remeket,

Részletesebben

Montenegro a fekete hegyek országa

Montenegro a fekete hegyek országa 198 Montenegro a fekete hegyek országa HERCEG NOVI RISAN TIVAT BUDVA BECICI BAR ULCINJ Montenegró Szerbia szomszédságában található, itt szinte a fellegeket érik a Dinári hegység legmagasabb csúcsai. Önállóvá

Részletesebben

is megismerheti a szigetet, miközben megmártózhat

is megismerheti a szigetet, miközben megmártózhat 51 Zakinthosz Levante rózsája Zante néven is ismert a Jón-tenger harmadik legnagyobb szigete. Az elmúlt években méltán vált az egyik leglátogatottabb görög területté. Miért is? És miért ajánlanám én is

Részletesebben

ÁRPARÁDÉ. Mediterrán Nyaralások októberig 2009 NYÁR. Hihetetlen ajánlatok parádés árakon. 124 900 Ft. HOTEL KaYa BELEk ***** AI. már.

ÁRPARÁDÉ. Mediterrán Nyaralások októberig 2009 NYÁR. Hihetetlen ajánlatok parádés árakon. 124 900 Ft. HOTEL KaYa BELEk ***** AI. már. 2009 NYÁR ÁRPARÁDÉ Mediterrán Nyaralások októberig Hihetetlen ajánlatok parádés árakon. Törökország Antalya Belek HOTEL KaYa BELEk ***** AI Közvetlenül a tengerpartnál, Antalya repülőtere kb. 27 km távolságra

Részletesebben

AZ EZER SZIGET ORSZÁGA

AZ EZER SZIGET ORSZÁGA AZ EZER SZIGET ORSZÁGA Hazánkhoz legközelebb a horvát tengerpart fekszik a kedvelt külföldi célpontok közül. Természeti szépségeit rendkívüli gazdagság jellemzi. Kristálytiszta, kék tenger, erdővel borított

Részletesebben

Utazási le he tô sé gek:

Utazási le he tô sé gek: 140 Szicília a tûz szigete PALERMO MESSINA SAN ALESSIO TAORMINA GIARDINI-NAXOS CATANIA SIRACUSA NOTO Utazási le he tô sé gek: A 25.000 négyzetkilométeres háromszög alakú szigetet a helyiek a Nap szigetének

Részletesebben

Hotel GRAN SAN BERNARDO*** - Riccione

Hotel GRAN SAN BERNARDO*** - Riccione Hotel GRAN SAN BERNARDO*** - Riccione Tengertől való távolság: 50 m homokos (Strandszervíz a helyszínen fizetendő). Elhelyezkedés: 1,5 km-re a Viale Ceccarinitől és kb.3 km-re Riccione Spatól. Szolgáltatások:

Részletesebben

Karpathos a szenvedély szigete

Karpathos a szenvedély szigete Karpathos a szenvedély szigete Akad egy hely, egy parányi gyöngyszem, amelynek neve egybeforrt a szenvedéllyel, egy sziget, ahol a vadság találkozik a nyugalommal, a hagyománytisztelő falu a nyitottabb

Részletesebben

*CSALÁDI NYARALÁS AHOL A GYEREKEK INGYEN VAKÁCIÓZHATNAK* ***2 felnőtt + 2 gyerek (14 éves korig) 2 fő fizet 2 gyermek GRATIS***

*CSALÁDI NYARALÁS AHOL A GYEREKEK INGYEN VAKÁCIÓZHATNAK* ***2 felnőtt + 2 gyerek (14 éves korig) 2 fő fizet 2 gyermek GRATIS*** 2015 *CSALÁDI NYARALÁS AHOL A GYEREKEK INGYEN VAKÁCIÓZHATNAK* ***2 felnőtt + 2 gyerek (14 éves korig) 2 fő fizet 2 gyermek GRATIS*** CAMPING FIORI*** RABAC - Isztriai félsziget Horvátország 560 km-re Bp-től

Részletesebben

Utazási le he tô sé gek:

Utazási le he tô sé gek: 34 Tolo a Peloponnészosz gyöngyszeme ATHEN Mindigisvágytamazéletemsoránazújra, azismeretlenre.hosszú,többszázkilométerenkeresztülkanyarogtamgörögországhegyeinésvölgyeinát,mígmegérkeztem életembenelôszörtolóba.fáradtéséhes

Részletesebben

ROGLa. HOTEL és BUnGaLÓ ROGLa. 1050-1517 m, 18 km sífutópálya. 100 www.ibusz.hu

ROGLa. HOTEL és BUnGaLÓ ROGLa. 1050-1517 m, 18 km sífutópálya. 100 www.ibusz.hu ROGLa 1050-1517 m, 18 km sífutópálya 2 9 2 km 9 km 10 km BUDAPESTTÔL KB. 400 KM TÁVOLSÁGRA TALÁLHATÓ. Szlovénia egyik kedvelt síterülete, mely késő ősztől kora tavaszig nyújt síelési lehetőséget az idelátogatóknak.

Részletesebben

Kuba. 4*+ Hotel Tryp Peninsula Varadero. Hotel Időpont Ell. 1hét 2á 2hét 2á 1hét 1á 2hét 1á Gyermek Code. 4* Tryp Peninsula

Kuba. 4*+ Hotel Tryp Peninsula Varadero. Hotel Időpont Ell. 1hét 2á 2hét 2á 1hét 1á 2hét 1á Gyermek Code. 4* Tryp Peninsula 4*+ Hotel Tryp Peninsula Varadero Fekvése: Közvetlenül a kb. 3 km hosszú homokos strand mellett. Felszereltség: A karibi stílusban épült szálloda 20 két-, háromszintes épületből áll. A szállodában lobby,

Részletesebben

HORVÁTORSZÁG MONTENEGRÓ

HORVÁTORSZÁG MONTENEGRÓ HORVÁTORSZÁG MONTENEGRÓ adriamester.hu HORVÁTORSZÁG ÉS MONTENEGRÓ Isztria Bővebb kínálatunk, illetve kedvezményes üdülő programjaink (időszakos, hétvégi/ünnepi és last minute akciók) a www.adriamester.hu

Részletesebben

2014 KÜLÖNLEGESSÉGE! A TITOKZATOS EGZOTIKUM ÉSZAK-CIPRUS

2014 KÜLÖNLEGESSÉGE! A TITOKZATOS EGZOTIKUM ÉSZAK-CIPRUS 2014 KÜLÖNLEGESSÉGE! A TITOKZATOS EGZOTIKUM ÉSZAK-CIPRUS A gyönyörű sziget észak-keleti részén található a török ciprióták ún. Észak-Ciprusi Török Köztársasága. Szép és érintetlen strandjai, homokos partjai,

Részletesebben

Jetwing Blue Hotel Szobák (deluxe): Ellátás: Szolgáltatások, sport:

Jetwing Blue Hotel Szobák (deluxe): Ellátás: Szolgáltatások, sport: Jetwing Blue Hotel Negombo közkedvelt szállodasorán található, a repülôtértôl 15 km-re. A vízparton, modern stílusban megépített, vadonatúj hotel. Nyitott étterme egybeépült a szálloda látványkonyhájával.

Részletesebben

Rovinj Horvátország. 19 500 Ft. 3 éjszaka. hotel **, reggelivel, kétágyas szobában. Clubcard pont

Rovinj Horvátország. 19 500 Ft. 3 éjszaka. hotel **, reggelivel, kétágyas szobában. Clubcard pont Önnek is jár a kikap kapcsolódá ás 2012. május - június www.tescoutazas.hu 06 40 525 552 Rovinj Horvátország 19 500 Ft 3 éjszaka hotel **, reggelivel, kétágyas szobában 97 Clubcard pont Önnek is jár a

Részletesebben

superior márc. 1. 20., nov. 22. dec. 20.

superior márc. 1. 20., nov. 22. dec. 20. Hévíz HOTEL EURÓPA FIT Gyógyulás, wellness, családbarát környezet, három generáció számára ideális környezet. Az elmúlt évben látványosan megújult szálloda Hévíz központjában, a világhírű gyógytótól 400

Részletesebben

3., 10., 17., 24. Fakultatív kirándulásokat, autóbérlést a helyszínen, telepített idegenvezetőnknél lehet befizetni, helyi partnerünk szervezésében.

3., 10., 17., 24. Fakultatív kirándulásokat, autóbérlést a helyszínen, telepített idegenvezetőnknél lehet befizetni, helyi partnerünk szervezésében. KARPATHOS Akad egy hely, egy parányi gyöngyszem, melynek neve egybeforrt a szenvedéllyel, egy sziget, ahol a vadság találkozik a nyugalommal, a hagyománytisztelő falu a nyitottabb fővárossal, a napsugár

Részletesebben

Belek. Antalya. Side. Alanya

Belek. Antalya. Side. Alanya TÖRÖK RIVIÉRA A Török Riviérán, a Földközi-tenger festői déli partvidékén lépten-nyomon tapintható közelségben van a történelem és a mitológia, ugyanakkor a természeti szépségek valódi kincsestára. A balzsamosan

Részletesebben

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK Jelentkezés az IBUSZ asszisztenciánál való helyszíni fizetés ellenében lehetséges.

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK Jelentkezés az IBUSZ asszisztenciánál való helyszíni fizetés ellenében lehetséges. TÖRÖK RIVIÉRA a misztikus kelet És az európai kultúra ÖtvÖzete, imádom a bazárok hangulatát, a keleti fűszerek illatát, És a törökök vendégszeretetét. www.ibusz.hu 250 FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK Jelentkezés

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA BESZÉDES JÓZSEF KOLLÉGIUM

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA BESZÉDES JÓZSEF KOLLÉGIUM EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA BESZÉDES JÓZSEF KOLLÉGIUM Cím: 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky út 16. Telefon: 36-30-349-5157 Honlap: http://www.ejf.hu/kollegiumok.php?http://www.ejf.hu/kollegium/kollegiumi_informaciok.php

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

Korfu. Odüsszeusz szigete. Korfu

Korfu. Odüsszeusz szigete. Korfu Odüsszeusz szigete 32 Moraitika Agios Ioannis városától 20 km-re délre, a keleti parton található kiépült nyaralóhely. A Messonghy folyó bal partján elterülő szállodák, nyaralók és apartmanházak között

Részletesebben

Korfu. Odüsszeusz szigete. Fakultatív programok. Sidari. Korfu. Moraitika. Messonghy

Korfu. Odüsszeusz szigete. Fakultatív programok. Sidari. Korfu. Moraitika. Messonghy Odüsszeusz szigete Sidari A Jón szigetvilág egyik legelbűvölőbb szigete csodás búja növényzetével, látnivalói gazdagságával, kellemes klímájával páratlan élmény nyújt az idelátogatóknak. A szigetet kis

Részletesebben

Mexikó CanCún. Időeltérés: -7 óra. Hivatalos nyelv: spanyol. a legtöbb helyen angolul beszélnek. Pénznem: mexikói Peso (Mxn). (1 Mxn = kb.

Mexikó CanCún. Időeltérés: -7 óra. Hivatalos nyelv: spanyol. a legtöbb helyen angolul beszélnek. Pénznem: mexikói Peso (Mxn). (1 Mxn = kb. Mexikó CanCún A Karib-tengerbe nyúló mexikói félsziget legkeletibb csücskén fekszik Cancún varázslatos üdülővárosa. A türkiz számtalan árnyalatában szikrázó tenger szinte körbefonja a 7-es számot formázó

Részletesebben

Hotel Korona Eger **** Magyarország - Heves megye - Eger http://www.reise.info.hu/korona-hotel-eger/hu/

Hotel Korona Eger **** Magyarország - Heves megye - Eger http://www.reise.info.hu/korona-hotel-eger/hu/ http:///korona-hotel-eger/hu/ Bemutatkozás Tegyen velünk egy túrát Eger egyik legkedveltebb szállodájában! Eger első magán és wellness szállodája - Hotel Korona****/*** Eger történelmi belvárosának legcsendesebb

Részletesebben

Család, szórakozás és pihenés...

Család, szórakozás és pihenés... Család, szórakozás és pihenés... UMAG I VILLAGE SOL GARDEN ISTRA 4* CSALÁDI AJÁNLAT 2015.10.23-11.01. családi szobában 2 felnőtt + 2 gyermek 101 700 Ft/CSALÁD/3 éj félpanzióval családi szoba: két összenyitható

Részletesebben

SZICÍLIA A TŰZ SZIGETE UTAZÁSI LEHETŐSÉGEK: MESSINA PALERMO TAORMINA GIARDINI-NAXOS BUDAPEST-CATANIA-BUDAPEST ÚTVONALON WIZZ AIR JÁRATTAL CATANIA

SZICÍLIA A TŰZ SZIGETE UTAZÁSI LEHETŐSÉGEK: MESSINA PALERMO TAORMINA GIARDINI-NAXOS BUDAPEST-CATANIA-BUDAPEST ÚTVONALON WIZZ AIR JÁRATTAL CATANIA SZICÍLIA A TŰZ SZIGETE UTAZÁSI LEHETŐSÉGEK: BUDAPEST-CATANIA-BUDAPEST ÚTVONALON WIZZ AIR JÁRATTAL június július augusztus szeptember 13., 20., 27. 4., 11., 18., 25. 1., 8., 15., 22., 29. 5., 12., 19. A

Részletesebben

ÜDÜLÉSEK OLASZORSZÁGBAN

ÜDÜLÉSEK OLASZORSZÁGBAN Utazási Iroda TdMUtazás határok nélkül ÜDÜLÉSEK OLASZORSZÁGBAN 2015 www.tdmtravel.hu Tisztelt Utasunk! Először is köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával és nyaralása megtervezéséhez a TdM Utazási Iroda

Részletesebben

Costa Dorada az aranypart

Costa Dorada az aranypart 70 Costa Dorada az aranypart Barcelonától délre, Tarragona provincia egész partvidéke, egészen az Ebro deltájáig a Costa Dorada. A terület az Aranypart nevet viseli, amelyet hosszú, homokos partjaival

Részletesebben

DOMINIKAi. köztársaság

DOMINIKAi. köztársaság DOMINIKAi köztársaság A Dominikai Köztársaság az Antillák szigetvilágában, Hispaniola szigetén található, melynek kétharmadát foglalja el. 1492-ben fedezte fel Kolombusz Kristóf az Indiába vezető tengeri

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRİL

TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRİL TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRİL Nyugdíjasklubok és Idısek Életet az éveknek Országos Szövetsége (Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3., tel/fax: 06/1/327-0118, email: nyugszov@hu.inter.net)

Részletesebben

Horvátország árlista. Horvátország. érvényes: 2015. július 31-ig. 2015 Tavasz, Nyár és Ősz www.budavartours.hu/horvatorszag. A d.

Horvátország árlista. Horvátország. érvényes: 2015. július 31-ig. 2015 Tavasz, Nyár és Ősz www.budavartours.hu/horvatorszag. A d. 2015 Tavasz, Nyár és Ősz /horvatorszag Horvátország árlista érvényes: 2015. július 31-ig. Nagykanizsa M7 A4 Magyarország E71 Zágráb A7 Umag Opatija A6 E65 Porec Njivice Kraljevica Crikvenica A1 Rabac Selce

Részletesebben

Colosseum Hotel **** Superior Magyarország - Csongrád megye - Mórahalom http://www.reise.info.hu/colosseumhotel/hu/

Colosseum Hotel **** Superior Magyarország - Csongrád megye - Mórahalom http://www.reise.info.hu/colosseumhotel/hu/ http:///colosseumhotel/hu/ Bemutatkozás 2011 áprilisától várja vendégeit a Colosseum Hotel****, mely Mórahalom központjában, közvetlenül a Szent Erzsébet Gyógyfürdő mellett található, Szegedtől 20 km távolságra.

Részletesebben

OLASZORSZÁG. 48 otptravel.hu

OLASZORSZÁG. 48 otptravel.hu OLASZORSZÁG Kedvező adottságai miatt az ország klasszikus úti célja a világ szinte valamennyi pontjáról érkező turistának. Napfény, homokos tengerpart, olasz vendégszeretet, műemlékekben gazdag városok

Részletesebben

Hotel Helikon *** Magyarország - Zala megye - Keszthely http://www.reise.info.hu/hotel-helikon/hu/

Hotel Helikon *** Magyarország - Zala megye - Keszthely http://www.reise.info.hu/hotel-helikon/hu/ http:///hotel-helikon/hu/ Bemutatkozás Üdvözlet Napfény, víz, levegő... Helikon. Keszthely, a régi barokk kisváros hangulatos környezetben fekszik a Keszthelyi hegység és a Balaton között. Szobák A háromcsillagos

Részletesebben

Székelyudvarhely - Küküllő Szálloda

Székelyudvarhely - Küküllő Szálloda Székelyudvarhely - Küküllő Szálloda A Küküllő Szálloda*** a város központjában az Emlékezés Parkja mellett fekszik, ahonnan 15-20 perces sétával bejárható és megtekinthető a régies hangulatú városközpont.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

Murau-Kreischberg (868-2118 m)

Murau-Kreischberg (868-2118 m) Murau - Kreischberg Murau-Kreischberg (868-2118 m) Kreischbergen a haladó és profi sízők is megtalálják a számításukat. A 2118 méter magas Rosenkranz csúcsra vivő ülőszékes + csákányos felvonók mentén

Részletesebben

Bevezetés 1. MEGHATÁROZÁSOK

Bevezetés 1. MEGHATÁROZÁSOK Bevezetés A Wizz Tours Kft. (a továbbiakban: "Wizz Tours"), 01-09-205337 cégjegyzékszámon bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, amelynek székhelye 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. A. ép.1. em., Magyarország,

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

A szálláshelyeket kizárólag a Posta Csoport dolgozói és velük utazó hozzátartozók vehetik igénybe

A szálláshelyeket kizárólag a Posta Csoport dolgozói és velük utazó hozzátartozók vehetik igénybe POSTA PALETTA ZRT. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. Tel: +36 40/201-043 Fax: +36 1/288-1508 E-mail: info@postautazas.hu www.postautazas.hu Horvát Szakszervezeti ajánlatok 2016. NYÁR A szálláshelyeket kizárólag

Részletesebben

ahol a színes korallzátonyok élôvilágában gyönyörködhetnek kedvükre. Szállodáink a Bavaro Playa 20 kilóméteren belüli partszakaszán találhatóak meg.

ahol a színes korallzátonyok élôvilágában gyönyörködhetnek kedvükre. Szállodáink a Bavaro Playa 20 kilóméteren belüli partszakaszán találhatóak meg. 52 Dominika a karib tenger gyöngyszeme A Dominikai Köztársaság az Antillák szigetvilágában, Hispaniola szigetén található, melynek kétharmadát foglalja el. 1492-ben fedezte fel Kolombusz Kristóf az Indiába

Részletesebben

Vakáció, Vízpart, Wellness 2016 nyár itthon!

Vakáció, Vízpart, Wellness 2016 nyár itthon! Vakáció, Vízpart, Wellness 2016 nyár itthon! Balatonon Badacsony Balatonalmádi Balatonfüred Balatonkenese Balatonlelle - Csopak Siófok Zamárdi Velencei tó partján Gárdony Velence Tisza tónál Tiszafüred

Részletesebben

A KULTÚRA BÖLCSŐJE UTAZÁSI LEHETŐSÉGEK: 68 www.ibusz.hu RETHYMNO HERAKLION

A KULTÚRA BÖLCSŐJE UTAZÁSI LEHETŐSÉGEK: 68 www.ibusz.hu RETHYMNO HERAKLION A KULTÚRA BÖLCSŐJE UTAZÁSI LEHETŐSÉGEK: BUDAPEST HERAKLION BUDAPEST REPÜLŐJÁRATTAL június július augusztus szeptember 13., 20., 27. 4., 11., 18., 25. 1., 8., 15., 22., 29. 5., 12., 19., 26. RETHYMNO HERAKLION

Részletesebben

Az árak nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót, amely 450.- Ft /fő /éj, 18 éven felülieknek. Parkolási díj: 1.200 Ft /éj /autó.

Az árak nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót, amely 450.- Ft /fő /éj, 18 éven felülieknek. Parkolási díj: 1.200 Ft /éj /autó. VAKÁCIÓ Hegyvidéki ajánlatok HOTEL KITTY***+ MISKOLC-TAPOLCA Érvényes: 2016. június 20- augusztus 28. közötti időszakban, min.2éj foglalással Ár: 11.050 Ft / fő / éj, min. 3 éj foglalással 8.910 Ft / fő

Részletesebben

2013 NYÁR 2013 NYÁRCIPRUS CIPRUS MEDITERRÁN. utazások utazások ÁRKATALÓGUS

2013 NYÁR 2013 NYÁRCIPRUS CIPRUS MEDITERRÁN. utazások utazások ÁRKATALÓGUS CIPRUS 2013 NYÁR 2013 NYÁRCIPRUS MEDITERRÁN utazások utazások ÁRKTLÓGUS Ciprus Általános információk Minden olyan kérdésben, melyet katalógusunk nem tartalmaz, a szolgáltatásainkra vonatkozó, a Polgári

Részletesebben

HUNGUEST HOTEL GALYA ERZSÉBET PARK HOTEL. Galyatető. Parádfürdő. superior

HUNGUEST HOTEL GALYA ERZSÉBET PARK HOTEL. Galyatető. Parádfürdő. superior Galyatető HUNGUEST HOTEL GALYA A Mátra legmagasabb csúcsán 957 méter magasan, 5 hektáros park közepén, gyönyörű panorámával várja Vendégeit a patinás, 1939- ben épített szálloda. Akkor is és ma is a családok,

Részletesebben

Utazási feltételek I. Az utazási szerződés. II. A díjfizetés feltételei. IV. Lemondási feltételek

Utazási feltételek I. Az utazási szerződés. II. A díjfizetés feltételei. IV. Lemondási feltételek FOR TWO UTAZÁSI IRODA Engedélyszám: R-0837/93/97 1036 BUDAPEST Cégjegyzékszám 01090/78307 LAJOS U. 93-99. fszt. (NAGYSZOMBAT U 1.) Adószám 10619496-2-41 TEL: 430-1778; 430-1779 Vagyoni biztosíték: COLONNADE

Részletesebben

Az alábbi tájékoztató a Neckermann szerződési feltételeinek a részét képezi!

Az alábbi tájékoztató a Neckermann szerződési feltételeinek a részét képezi! Autóbuszjegyek foglalása 2016 NYÁR Az idei szezonban sem lesz lehetőség az autóbuszjegyek rendszerben történő foglalására. Minden megrendelést manuálisan kezelünk, így a foglalási szándékokat a szabad

Részletesebben

ELŐSZEZONI AJÁNLATOK HH HELIOS ***+ HÉVIZ

ELŐSZEZONI AJÁNLATOK HH HELIOS ***+ HÉVIZ ELŐSZEZONI AJÁNLATOK HH HELIOS ***+ HÉVIZ Érvényes: 2016.04.01-06.10. (kivéve kiemelt és ünnepi napokon) 3 + 1 Lendület Hévizen csomag /Vasárnaptól csütörtökig történő foglalás esetén! min. 4 éjszakától

Részletesebben

86 Spanyolország - costa dorada Ariadne Travel - Nyaralások

86 Spanyolország - costa dorada Ariadne Travel - Nyaralások Costa Dorada Ha Spanyolország és nyaralás, akkor nekünk, magyaroknak elsősorban a Costa Brava turistáktól nyüzsgő tengerpartja jut eszünkbe. Kevesen tudják azonban, hogy kicsit délebbre, a Costa Dorada,

Részletesebben

COSTA BRAVA ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐHELYEK

COSTA BRAVA ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐHELYEK COSTA BRAVA ÉS KÖRNYÉKE Barcelona Spanyolország és a világ leglátogatottabb és legsokoldalúbb városa, Katalónia fővárosa, ahol a középkori emlékek, a modernizmus és az építészeti remekek mellett igazi

Részletesebben

UTASTÁJÉKOZTATÓ ZAKYNTHOS 2016

UTASTÁJÉKOZTATÓ ZAKYNTHOS 2016 UTASTÁJÉKOZTATÓ ZAKYNTHOS 2016 A festői szépségű kék tenger minden természetkedvelő embert elvarázsol Zakynthos szigetén. Aki egyszer a Navagio-öblöt megpillantja, az biztosan rabja lesz és szeretne visszatérni

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 54/2003. (VIII.29.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 54/2003. (VIII.29.) GKM rendelete A gazdasági és közlekedési miniszter 54/2003. (VIII.29.) GKM rendelete a kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998.

Részletesebben

köztünk élnek. Ugyanakkor szeretem a modern kort is. A tengert, a napfényt, a turisták forgatagát, és az éjszakai életet Jesolóban, Riminiben,

köztünk élnek. Ugyanakkor szeretem a modern kort is. A tengert, a napfényt, a turisták forgatagát, és az éjszakai életet Jesolóban, Riminiben, 110 Olaszország a temperamentum országa Olaszország minden egyes területének megvan a sajátossága. Lehet síelni a hegyekben, gondolázni a romantikus Velencében, elmerülni az ókori emlékekben Rómában, vagy

Részletesebben

HOTEL SOPRON TORNÁCOS HÁZ - HEGYKŐ. Sopron. Hegykő

HOTEL SOPRON TORNÁCOS HÁZ - HEGYKŐ. Sopron. Hegykő Sopron HOTEL SOPRON A szálloda az osztrák-magyar határ közelében és csupán néhány lépésre a város szívétől, páratlan kilátást nyújtva Sopron óvárosára, és annak jelképére, a Tűztoronyra. Wellness helyett

Részletesebben

MENDAN MAGIC SPA & WELLNESS HOTEL HHHHsuperior, ZALAKAROS

MENDAN MAGIC SPA & WELLNESS HOTEL HHHHsuperior, ZALAKAROS KONFERENCIA BEMUTATKOZÓ MENDAN MAGIC SPA & WELLNESS HOTEL HHHHsuperior, ZALAKAROS Amennyiben Ön is egy tökéletesen szervezett, gördülékeny és sikeres rendezvény megszervezésén fáradozik, megtalálta a megfelelô

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1. A Grand Tours Kft. (a továbbiakban Kft.) működési engedélyének száma R-0007/92/1999. A működéshez előírt vagyoni biztosítékról a QBE Insurance (Europe) Limited Magyar országi

Részletesebben

KURAMATHI ISLAND RESORT 4 csillagos, KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ, Déli-Rasdhooatoll, sziget mérete:900 m x 200 m, zátony. 30-50 m hidroplántranszfer 30 perc,

KURAMATHI ISLAND RESORT 4 csillagos, KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ, Déli-Rasdhooatoll, sziget mérete:900 m x 200 m, zátony. 30-50 m hidroplántranszfer 30 perc, 1 KURAMATHI ISLAND RESORT 4 csillagos, KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ, Déli-Rasdhooatoll, sziget mérete:900 m x 200 m, zátony. 30-50 m hidroplántranszfer 30 perc, Dús trópusi növényzetű, kiváló merülési lehetőségeket

Részletesebben

Kempingek. www.timtravel.hu KEMPINGEK

Kempingek. www.timtravel.hu KEMPINGEK KEMPINGEK Kempingek CAMPING BELLA ITALIA / PESCHIERA DEL GARDA Általános információk: hatalmas és varázslatos kemping, a Garda tó legnagyobb kempingje. Közvetlenül a Garda tó partján fekszik, néhány lépésre

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ SZEGED 2016. OKTÓBER 6-9. A MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE 44. KONGRESSZUSA

ÉRTESÍTŐ SZEGED 2016. OKTÓBER 6-9. A MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE 44. KONGRESSZUSA A MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE 44. KONGRESSZUSA Szeged, 2016. AZ MFOE AUDIOLÓGIAI SZEKCIÓJÁNAK 53. VÁNDORGYŰLÉSE ÉRTESÍTŐ SZEGED 2016. OKTÓBER 6-9. A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE

Részletesebben

Csokonyavisonta / Korona Apartmanház és Panzió szálláslehetőség

Csokonyavisonta / Korona Apartmanház és Panzió szálláslehetőség Csokonyavisonta / Korona Apartmanház és Panzió szálláslehetőség Ha csendre, nyugalomra, kristálytiszta levegőre vágyik, élvezni szeretné a gyógyvíz nagyszerű hatásait vagy családi pihenéshez szállást keres,

Részletesebben

Az élmények világa. Check in, chill out. www.aquaworldresort.hu. A resort of:

Az élmények világa. Check in, chill out. www.aquaworldresort.hu. A resort of: Az élmények világa A resort of: www.aquaworldresort.hu B_tematikus_HU_2014_11.indd 1 2015.01.07. 15:08:40 A vízibirodalom Az Aquaworld Resort Budapest komplexum fürdője Közép-Európa legnagyobb fedett vízi

Részletesebben

TAVASZVÁRÓ SALIRIS RESORT HOTEL**** EGERSZALÓK ERZSÉBET PARK HOTEL *** PARÁDFÜRDŐ

TAVASZVÁRÓ SALIRIS RESORT HOTEL**** EGERSZALÓK ERZSÉBET PARK HOTEL *** PARÁDFÜRDŐ TAVASZVÁRÓ ERZSÉBET PARK HOTEL *** PARÁDFÜRDŐ Érvényes: 2016. február 01. június 15. között (kivéve: kiemelt-és ünnepi időszakok) Ár hétköznap: Ár hétvégén: 7.435 Ft / fő / éj 8.715 Ft / fő / éj Tartalom:

Részletesebben

Villa Weber Romantic Resort (bezárt) Magyarország - Tolna megye - Bonyhád http://www.reise.info.hu/weber/hu/

Villa Weber Romantic Resort (bezárt) Magyarország - Tolna megye - Bonyhád http://www.reise.info.hu/weber/hu/ Bemutatkozás Hotel: Villa Weber Romantic Resort (bezárt) A Völgységi dombság szíében, páratlan nyugodt környezetben álló majorság és a kastély épülete a bonyhádi Perczel család tulajdonában állt, és az

Részletesebben

3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek.

3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek. Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (ÁSZF) I. Bevezetés 1. Az Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján a Hotel Füred****

Részletesebben

ÁRPARÁDÉ NYARALÁSOK JÚNIUSTÓL OKTÓBERIG

ÁRPARÁDÉ NYARALÁSOK JÚNIUSTÓL OKTÓBERIG LIGHT Szabadság mindenkinek ÁRPARÁDÉ NYARALÁSOK JÚNIUSTÓL OKTÓBERIG Hihetetlen ajánlatok parádés árakon. ZAKYNTHOS VASSILIKOS PYRGARAKI STÚDIÓK **+ A szálloda kb. 50 méterre a sziget legszebb strandjától,

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS GROUP

DANUBIUS HOTELS GROUP KREATÍV KONFERENCIÁK KIHAGYHATATLAN PROGRAMOK SOPRONBAN ÉS KÖRNYÉKÉN Vegyen egy mély levegőt és élvezze az Alpoknak és a meseszép erdős vidéknek köszönhető üdítően tiszta, friss levegőt. KONFERENCIA ÉS

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

A Continent Utazási Iroda általános szerződési feltételei

A Continent Utazási Iroda általános szerződési feltételei Utazási feltételek A Continent Utazási Iroda általános szerződési feltételei (letölthető, nyomtatható pdf-hez kattintson ide) 1. A Continent Utazási Iroda Bt. (továbbiakban: Continent) 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

Travel Health Relax. Nyaralás Itáliában

Travel Health Relax. Nyaralás Itáliában Travel Health Relax 2016 Nyaralás Itáliában BIBIONE CAMPIELLO Apartmanok Lido del Sole Strand: 300 m homokos. Elhelyezkedés: kb. 200 m-re Lido del Sole központjától. Üzletek és éttermek a közvetlen közelében.

Részletesebben

Szentesi Üdülőközpont *** Magyarország - Csongrád megye - Szentes http://www.reise.info.hu/udulokozpont-szentes/hu/

Szentesi Üdülőközpont *** Magyarország - Csongrád megye - Szentes http://www.reise.info.hu/udulokozpont-szentes/hu/ http:///udulokozpont-szentes/hu/ Bemutatkozás Szentesi Üdülőközpont Üdülőházak Szeretnél egy árnyas liget közepén folyópart mellett pihenni? És még a strandért sem kell fizetned? Akkor jó helyre jössz!

Részletesebben

Horvátország HOTEL LIŠANJ 2* - NOVI VINODOLSKI

Horvátország HOTEL LIŠANJ 2* - NOVI VINODOLSKI HOTEL LIŠANJ 2* - NOVI VINODOLSKI A hotel közvetlen tengerparton található, közelében postahivatal, bank és benzinkút, a városközpont kb. 10 perc. A kétágyas szobák mindegyikben zuhany/wc, SAT TV, telefon.

Részletesebben

FONTOS INFORMÁCIÓK A MINŐSÍTÉSHEZ

FONTOS INFORMÁCIÓK A MINŐSÍTÉSHEZ FONTOS INFORMÁCIÓK A MINŐSÍTÉSHEZ A Hotelstars európai harmonizált szállodaminősítési rendszer 270 kritériumból áll, ezekből maximum 860 pont szerezhető. Minden kategóriában (1*-5*) meghatározásra került

Részletesebben

RV ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2010

RV ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2010 RV ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2010 RV ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2010 Nyaralás a Görög Tengerparton Nyaralás a tengerparton az Olimposzi Riviéra kedvelt fürdőhelyén fürd helyén az Olimposz hegy lábánál lévő lév Paralián.

Részletesebben

csomagok vár fehér Székes szálloda gasztronómia kikapcsolódás kultúra vendégváró

csomagok vár fehér Székes szálloda gasztronómia kikapcsolódás kultúra vendégváró Székes fehér vár 2016 vendégváró csomagok szálloda gasztronómia kikapcsolódás kultúra Belvárosi hétvége a Hotel Magyar Királyban Székesfehérvár szívében, a megszépült történelmi belvárosban, a színház

Részletesebben

Wolf Hotel *** Magyarország - Vas megye - Sárvár http://www.reise.info.hu/wolf-hotel/hu/

Wolf Hotel *** Magyarország - Vas megye - Sárvár http://www.reise.info.hu/wolf-hotel/hu/ http:///wolf-hotel/hu/ Bemutatkozás Üdvözöljük! Családias környezetben várja vendégeit a három csillagos Wolf Hotel, mely mindössze 300 m-re fekszik a Gyógy- és Wellnessfürdôtôl. Szobák, leírás A hotel

Részletesebben

Üdülési ajánlatok 2015. Check in, chill out. www.aquaworldresort.hu. A resort of:

Üdülési ajánlatok 2015. Check in, chill out. www.aquaworldresort.hu. A resort of: Üdülési ajánlatok 2015 Check in, chill out A resort of: www.aquaworldresort.hu Rólunk Az Aquaworld Resort Budapest**** superior konferencia- és wellness szálloda Budapest északi részén, az M0-ás Megyeri

Részletesebben

Egerszalók Erdőbénye Galyatető Garabonc Gárdony Gyula Hajdúszoboszló Harkány Hajmás Herceghalom Hernádvécse Hévíz Kardosfa

Egerszalók Erdőbénye Galyatető Garabonc Gárdony Gyula Hajdúszoboszló Harkány Hajmás Herceghalom Hernádvécse Hévíz Kardosfa Balatonkenese Balatonfüred Bánk Bükfürdő Cegléd Demjén Döbrönte Eger Egerszalók Erdőbénye Galyatető Garabonc Gárdony Gyula Hajdúszoboszló Harkány Hajmás Herceghalom Hernádvécse Hévíz Kardosfa Lenti-Gosztola

Részletesebben

2 és 3 SZÁLLODÁK. 30.06.-14.07. 18.08.-01.09. 14.07.-18.08. 1/2 PN НВ 27 29 42 48 1/2 standard НВ 28 31 43 49 1/2 BLCTN, AC НВ 31 37 49 54

2 és 3 SZÁLLODÁK. 30.06.-14.07. 18.08.-01.09. 14.07.-18.08. 1/2 PN НВ 27 29 42 48 1/2 standard НВ 28 31 43 49 1/2 BLCTN, AC НВ 31 37 49 54 1000 ÚT Utazási Iroda HORVÁTORSZÁG 2007. 2 és 3 SZÁLLODÁK Az árak EUR-ban/fő. Forintban történő fizetésnél alkalmazott árfolyam: Kereskedelemi és Hitelbank napi valuta eladási jegyzése. RÖVIDíTÉSEK: 1/2=

Részletesebben

ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT SOLTVADKERTI CSALÁDOS ÜDÜLŐJE

ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT SOLTVADKERTI CSALÁDOS ÜDÜLŐJE ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT SOLTVADKERTI CSALÁDOS ÜDÜLŐJE A várostól 4 km-re, a Vadkerti tó üdülőövezetének központjában a strand főbejáratától 200 m-re található a 3 szintes 15 szobás, fűthető, egész évben nyitva

Részletesebben

Foglalható időszakok: 2014. április 22.-29. és 2014. május 4. 2014. június 5.

Foglalható időszakok: 2014. április 22.-29. és 2014. május 4. 2014. június 5. MÁJUSI ÁR-ESŐ HOTEL PIROSKA-BÜK Érvényesség: 2014. 05. 05.- 06.01. között, min. 2 éj foglalással Ár: 8.460 Ft / fő/ éj / Hétköznapokon 10.155 Ft/fő/ 2 éj / Hétvégéken Superior szoba felár: 1000 Ft/fő/éj

Részletesebben

ÁGYNEMŰ: Kell e magunkkal hozni ágyneműt, töröközőt? ÁRAZÁS MOBILHÁZ: Miből tevődik össze a mobilház ára?

ÁGYNEMŰ: Kell e magunkkal hozni ágyneműt, töröközőt? ÁRAZÁS MOBILHÁZ: Miből tevődik össze a mobilház ára? ÁGYNEMŰ: Kell e magunkkal hozni ágyneműt, töröközőt? A szálláshelyek edényekkel, tányérokkal, takarókkal, párnákkal felszereltek. A Vendégnek kell biztosítania saját ágyneműt, párnahuzatot és törölközőt,

Részletesebben

BÁSTYA FOGADÓ, ZALAEGERSZEG

BÁSTYA FOGADÓ, ZALAEGERSZEG BÁSTYA FOGADÓ, ZALAEGERSZEG Bemutatkozás: Csodálatos természeti környezetben, a zalai dombok között helyezkedik el Zalaegerszeg városa. Fogadónk könnyen megtalálható a város északdéli főútja mentén. Kellemesen

Részletesebben

Mallorca ahol ébren álmodhat

Mallorca ahol ébren álmodhat 78 Mallorca ahol ébren álmodhat Azt hiszem, nyugodtam mondhatom azt, hogy szerencsés vagyok, hogy Mallorcán nyaralhattam. Tavaly nyáron ugyanis Fortuna kegyeltje voltam, és egy játék nyerteseként eljutottam

Részletesebben

Általános információk

Általános információk Általános információk Utazási feltételek Minden olyan kérdésben, melyet katalógusunk nem tartalmaz, a szolgáltatásainkra vonatkozó, a Polgári Törvénykönyv 415-416. paragrafusai, az utazási és utazást közvetítô

Részletesebben

A MAGÁNSZÁLLÁSBÉRLÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGÁNSZÁLLÁSBÉRLÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGÁNSZÁLLÁSBÉRLÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. BEVEZETŐ 1.1. A PTMT Utazási Iroda, mint szállásközvetítő, partnerével kötött megállapodás alapján garantálja a www.horvat-tengerpart.hu oldalon

Részletesebben

Srí Lanka Maldív-szigetek Seychelle-szigetek Mauritius India Egyesült Arab Emirátusok Thaiföld Indonézia - Bali

Srí Lanka Maldív-szigetek Seychelle-szigetek Mauritius India Egyesült Arab Emirátusok Thaiföld Indonézia - Bali 2016 nyár-ősz Srí Lanka Maldív-szigetek Seychelle-szigetek Mauritius India Egyesült Arab Emirátusok Thaiföld Indonézia - Bali Kedves Utasaink! Legújabb programfüzetünkben utazási irodánk 2016. nyári-ôszi

Részletesebben

PÉCS EXPO 27. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 27TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS

PÉCS EXPO 27. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 27TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS PÉCS EXPO 27. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 27TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS 2007. MÁJUS 17-20. 17-20 MAY 2007 A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE: LOCATION OF EVENT: EXPO CENTER PÉCS A RENDEZVÉNY SZERVEZÔJE: PÉCSI RENDEZVÉNYSZERVEZÔ

Részletesebben

Bali. ÜdÜlőhelyek. ejtik a messzi földről érkező turistákat.

Bali. ÜdÜlőhelyek. ejtik a messzi földről érkező turistákat. Bali A Jáva és Lombok között fekvő Bali az indonéz szigetvilág legszebb és legkedveltebb úti célja. A vulkanikus hegyek, a zöldellő teraszos rizsföldek, az egzotikus, buja növényzet, a inomhomokos strandok,

Részletesebben

A szobák klimatizáltak, mely használati díját (35 óra/hét) az árak tartalmazzák. Az apartman sat TV-vel felszerelt. Parkolási lehetőség az utcán.

A szobák klimatizáltak, mely használati díját (35 óra/hét) az árak tartalmazzák. Az apartman sat TV-vel felszerelt. Parkolási lehetőség az utcán. HORVÁTORSZÁG - Omiš NIKOLA APARTMANHAZ (4+1 fő): A ház az aprókavicsos tengerparttól 200 m-re, a homokos tengerparttól, valamint Omiš központjától 700 m-re helyezkedik el. A ház teljesen új, modern berendezéssel

Részletesebben

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

Közelebb mint gondolná

Közelebb mint gondolná U-000283 HORVÁTORSZÁG Közelebb mint gondolná Kedves Érdeklődő, Örömmel nyújtjuk át irodánk első horvátországi kiadványát, 2014-es FIRST MINUTE katalógusunkat. Akciónk keretein belül most jelentős árelőnnyel

Részletesebben