Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola"

Átírás

1 Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola tanévi szakmai beszámolója Szigethalom, június 23.

2 Tartalomjegyzék 1. A szakmai munka áttekintése Az oktató munka értékelése tapasztalatok, eredmények Összefoglaló az alsó tagozat munkájáról Összefoglaló a felső tagozat munkájáról A nevelő munka értékelése, tapasztalatok, eredmények A munkatervben megfogalmazott és meg nem valósult feladatok, elképzelések Az év során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei Tantárgyi mérések OKÉV mérés eredményei (2012. május) HUNGAROFIT mérés eredményei Osztályozó vizsga Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés Tehetséggondozás Befogadó-integráló iskola Az intézmény tanórán kívüli (sport és egyéb szabadidős) tevékenysége Diákönkormányzat éves programjai Osztályfőnökök, osztályok éves programjai Az éves munkaterv teljesítése Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége Tanulmányi versenyeken való részvétel és eredmények (országos, megyei, városi) Sport és egyéb kulturális versenyeken való részvétel és eredmények (országos, megyei, városi) Személyi feltételek A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége Az új pedagógusok alkalmazásának tapasztalatai Belső kommunikáció, információáramlás Tárgyi feltételek A működtető Önkormányzattal folytatott partneri viszony rövid elemzése A funkcionális eszközjegyzéknek való megfelelés alakulása Továbbképzések A tanév során továbbtanulók és támogatások A tanév során továbbképzésben résztvevők és támogatások A pedagógusok által kezdeményezett innovációk Gyermekvédelmi munka áttekintése Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások (étkezés, tankönyvellátás) alakulása. 47 1

3 5.2. Szociális problémák, deviancia Prevenciós munka A pályaválasztás/továbbtanulás tapasztalatai Beiskolázás A beiskolázás eredményessége a beiskolázási tervhez képest A felvételi eljárás lebonyolításának eredményessége HÍD II. program Közösségi rendezvények, ünnepségek Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei Városi rendezvények, programok, A tantestület szakmai és közösségi rendezvényei Pályázatok, iskolai alapítvány Külföldi partnerkapcsolatok alakulása (tanulmányutak, csereprogramok, szakmai gyakorlat) Kapcsolat más intézményekkel (köznevelési, közművelődési, szociális, egészségügyi, alapítvány, egyéb..) Statisztikai adatok a 2012/2013. évi beszámolóhoz Tanulmányi eredmények/tantárgyi átlag Melléklet A szakmai munka áttekintése 1.1. Az oktató munka értékelése tapasztalatok, eredmények 2

4 Összefoglaló az alsó tagozat munkájáról A tanító nénik munkájának hatékonyságát a nevelés és az oktatás terén is megsokszorozza a folyamatos együttműködés. Az 1-2. évfolyam tanítói szoros kapcsolatot tartanak az óvó nénikkel és a 3-4. évfolyam pedagógusaival. Minden osztályfőnök napi szinten információt cserél a napközis nevelőkkel, az iskolapszichológussal, a gyógypedagógussal és a tehetséggondozó kollégával. A tanítási év folyamán rendszeresen dolgoznak alsó és felső tagozatos nevelők közös szakmai és szabadidős témákon, programokon. Az egyes évfolyamok követelményeit, a tananyag elrendezését a szakmai munkaközösségek rendszeresen megbeszélik, hasonlóan a tankönyvválasztáshoz. Olyan tankönyvekből dolgozunk, amelyekre ráépül a felsős tankönyvcsalád, így a tudás elsajátíttatása ott folytatódik az ötödik évfolyamon, ahol az alsó tagozaton nem befejeztük, csak abbahagytuk. Az alsó tagozaton alkalmazott pedagógiai módszerek igen változatosak. Több év óta rendszeresen szervezett nevelőtestületi és egyéni továbbképzéseken sajátítottuk el azokat az új módszereket, amelyekkel igyekszünk a tanulók megváltozott tempójához, érdeklődéséhez, képességeihez alkalmazkodni. Mindegyikükhöz igyekszünk megtalálni a megfelelő kulcsot. Az ismeretek átadásában ma már első helyen szerepel a megtapasztaltatás, az elsajátíttatás. Így a frontálisan, a minden tanulóhoz egyformán szóló ismeretközlés mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a kooperatív technikák, a tanulói csoport- és páros munkák. Differenciálunk, hiszen nem kell minden tanulónak akkor és abban a témában ugyanott tartania. Ha képes rá, akkor hagyjuk előre futni, ha lassabban halad, hagyunk neki időt az érésre. Rendkívül izgalmas és a gyerekek érdeklődését hihetetlenül megnövelő munkamódszert, az úgynevezett projektmódszert alkalmazzuk, idén már az ötödik tanévben. A tanulók a szokásosnál is több önálló munkát kapnak, párokban vagy csoportokban dolgoznak. Várakozásainknak megfelelően nagyon jól működik a bevezetése óta eltelt évek tapasztalatai alapján az iskolaotthon. A két, egymással szoros szakmai kapcsolatban, rendkívül elkötelezetten dolgozó tanító munkájának eredményeképpen a tanítási nap folyamán a csoportba járó gyerekek szellemileg és fizikailag egyenletesen terheltek, kiegyensúlyozottak. Mind a két csoportban elindult a közösséggé válás folyamata. 3

5 Az egész iskolánk befogadó integráló iskola, így az alsó tagozat is az. Tanulóink értékelése és minősítése az 1. évfolyamon szövegesen, a 2-4. évfolyamon érdemjeggyel történik. Az értékeléskor nagyon fontos szempont a gyermekek erősségeinek, pozitívumainak kiemelése és az esetlegesen sikertelenebb területeken a segítségadás módjának kijelölése. Fontos változás az előző tanévhez képest, hogy első és második évfolyamon a törvényi előírásoknak megfelelően bevezettük a mindennapos testnevelést, ugyanakkor harmadik évfolyamtól megtörtént a testnevelést emelt szinten tanulók csoportba sorolása. A legügyesebbek már + 2 testnevelés órával kezdhették az évfolyamot. Eredményesen működik az alsó tagozaton a matematika tehetségfejlesztés is. A gyerekek szívesen és aktívan vesznek részt az órákon. A félévet sokan kiváló eredménnyel zárták. A pedagógusok fontosnak tartják a szakirodalom, szaksajtó figyelemmel kísérését, azoknak a cikkeknek a megvitatását, amelyek érintik a nevelőket. Szakmai munkájukat segítik a rendszeres továbbképzések, tanulmányok. Törekszünk arra, hogy felkészültek legyünk a hivatásunkat érintő változásokhoz. Az egyik jelentős fordulat a szaktanácsadói látogatások bevezetése iskolánkban, mely segíti a majdani tanfelügyelői és minősítési rendszernek való megfelelést. A tanév során folyamatosan tartottunk szakmai megbeszéléseket melyeknek témái: osztálynaplók és napközis naplók egyeztetése, könyvelési technikák iskolai és iskolán kívüli programok versenyek megszervezése, lebonyolítása nyílt órák délelőtt és a napközi otthonban év végi felmérők összeállítása felmérők eredményeinek feldolgozása folyamatos és főként év végi egységes naplóvezetés év végi dokumentumok 4

6 Vállalásaink, programjaink alsó tagozaton 1-2. évfolyam egészséges életmód projektnap Széchenyi névadó nap Ki mit tud? körzeti Széchenyi matematika verseny Anyák napi ünnepség osztálykirándulások családi disznóvágás farsang galambkiállítás tavaszi kézműves délután szavalóverseny (városi, tököli) kirándulás a Parkerdőbe Városi Gyereknap Nyuszi-buli tűzoltósági bemutató, lufihajtogató bohóccal könyvtárlátogatás tanév végi családi nap a szülőkkel Anyák napi ünnepség a Nyugdíjasok Baráti Körének a Helytörténeti Gyűjtemény kiállításainak megtekintése Múzeumok majálisa ezen a műsort az 1.a osztály adta Pindúr-pandúr ki mit tud verseny a fővárosban Papírgyűjtésen való aktív részt vétel Városnapokon kézműves foglalkozás 3-4. évfolyam Szeptember: Szüretelés projektnap 3.a Városi Könyvtár látogatása 3.b Október: Vuk projekthét (Rókavadászat, könyvtárlátogatás) 3.c Művészetek Palotája (Vuk) 4.b Babilon Center 3.c, 4.d Fővárosi Nagycirkusz 3.b Erdei túra 3.b, 4.b Kerékpártúrák 3.c November: Városi Könyvtár látogatása 4.b Ki Mit Tud? (Follmer Judit) Erdei túra 3.b 5

7 December: Mézeskalács sütés 4.b Békakirály Játszóház 3.c Karácsonyi vásár Kézműves foglalkozás a Helytörténeti Gyűjteményben 4.b Iskolai karácsonyi műsor 3.b Cipősdoboz ajándék 3.b Kinder+SPORT program kezdete (Kartali Erika) Erdei Télapó túra 3.b Január: Az én iskolám rajzpályázatok (Kartali Erika) Taksonyi népmese rajzpályázatok (Kartali Erika) Költészet napja- hangos rádiós műsor 4.a Erdei túra 3.b Február: Farsang Színházlátogatás 4.d Erdei túra 3.b Csodák Palotája, Tropikárium 4.b Március: Iskolai ünnepély 4.d Sportágválasztó Bábszínház látogatása 3.b Jótékonysági futás 3.b Kirándulás a tanösvényre 4.b Április: Kerékpártúrák 3.c Gyümölcsprogram projekt Tűzoltóság programja Nyuszi buli 3.c, 4.d 6

8 Föld Napja pályázat (Egyed Jolán) Költészet napi megemlékező program (Ráczné Tia) Május: Majális futás Anyák napi műsorok Emese Park jurta bemutató Színházlátogatás 4.d Osztálykirándulások Gyermeknap Orczy Kalandpark 3.c Planetárium 3.c Helytörténeti Múzeum- Múzeumok majálisa 4.b Író-olvasó találkozó (Városi Könyvtár) 4.b Magyar Színház 4.b Június: Osztálykirándulások Kerékpártúrák 3.c Ballagási dekorálás 4. évf. 2 napos tanulmányi kirándulás 3.b Összefoglaló a felső tagozat munkájáról Éves munkánkat, feladatainkat elsősorban az intézmény és a munkaközösségek munkatervei határozzák meg. Az itt vállalt rendezvények, események rendre megvalósultak a tanév során. (tanulmányi versenyek, sportversenyek, Alma-nap, konferencia) Az év eleji diagnosztikus mérések megíratása után, ezekre építve kezdtük meg munkánkat. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók kapjanak pontos tájékoztatást arról, hogy mit kell 7

9 megtanulni, hogy tudatosítsuk velük az elvárásokat, szokásokat, követelményeket. (értékelés, füzetvezetés, rendszeres készülés az órákra, házi feladatok elvégzése) Ezt a pedagógus kollégák rendszeresen meg is tették, de ennek ellenére nem értünk el a tanulóknál ezen a téren nagy sikereket. A jövő tanévben is kiemelt szerepet kell, hogy kapjon a rendszeresség, a pontosság, az otthoni felkészülés szükségessége. Kiemelten kezeltük az idén a testnevelés órák felszereléshiányaival kapcsolatos problémákat. A kötelező formaruha (fehér póló, sötét nadrág) használata az első hónapokban igen látványos volt, de az idő múlásával megjelentek az ettől eltérő sportruházatok. A nagyobb problémát azonban azok a tanulók jelentették, akik kevés alkalommal vagy egyáltalán nem öltöznek át az órákra. A tanulók szülei értesítést kaptak erről a tényről. A felső tagozaton az idei tanévtől az 5. és 6. évfolyamon szerepel a gyerekek órarendjében a mindennapos testnevelés. Már ősszel jól látszott, hogy az ötödikesek mennyire túlterheltek a szeptemberben bevezetésre került új óratervek miatt. Munkánkban nagy hangsúlyt fektettünk a felzárkóztatásokra. Ennek színterei voltak a korrepetálások, egyéni fejlesztések (TÁMOP utánkövetés), tanórák és gyakran a szabadidejük terhére szervezett foglalkozások. A reál munkaközösségből 3 pedagógus 4 tanulóval vett részt az Útravaló MACIKA ösztöndíjprogramban. Ennek célja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi felkészítése, tanulmányaiknak megsegítése. Idén is több, SNI és BTM diagnózissal rendelkező diák tanult nálunk felső tagozaton, célunk volt az ő szakszerű tovább-segítésük. A fejlesztéssel nehézségeink adódtak, mert gyógypedagógusunk október 1-től távozott iskolánkból. Sajnos csak hónapok múltán érkezett szakszerű segítség intézményünkbe, addig saját pedagógusaink segítették a rászoruló gyermekeket legjobb tudásuk szerint. A tanév folyamán iskolapszichológus és 3 gyógypedagógus kapcsolódott be munkánkba, továbbá sok segítséget kaptunk a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő kollégáktól is. E tanévtől 5. évfolyamon két új tantárggyal gazdagodtunk. A hon-és népismeret tantárgyat történelem végzettségű kollégáink tanították, az erkölcstan tantárgy oktatása kapcsán 2 pedagógusunk 60 órás akkreditált tanfolyamon vett részt. A tanév során több új szakkör is indult a tagozaton, ezzel is különös figyelmet fordítva tanulóink igényeire, szükségleteire, szabadidejük hasznos eltöltésére. A tanulók neveltségi szintjének emelése, a verbális-fizikai agresszió visszaszorítása mindannyiunk kiemelt feladata volt. 8

10 Az idei tanév nekünk, pedagógusoknak is számos újdonsággal szolgált. Nőtt az adminisztrációs teher az új típusú munkaidő nyilvántartás bevezetésével, mely komoly gondot okozott azoknak a munkatársainknak, akik az alapvető számítógépes felhasználói ismeretekkel sem rendelkeztek. Igyekszünk ezeket a hiányokat kiküszöbölni, segítünk egymásnak. Óralátogatásaink növekvő száma lehetőséget adott tapasztalatcserére, szakmai munkánk átgondolására. Az éves munkaterv feladatainak teljesítése A tanulási folyamat eredményessége érdekében tanítási órákon következő feladatok megerősítése történt: Az érdeklődés felkeltése, és fenntartása. A tudás értékének erősítése évfolyam átmenet segítése. Tanulás módszertani ismeretek alkalmazása, a tanulási képesség fejlesztése a tanulási folyamat eredményessége érdekében, az önálló ismeretszerzés és folyamatos önművelés igényének kialakítása. A rendszeres felkészülés igényének kialakítása gyakori szóbeli és írásbeli ellenőrzések segítségével. Önálló jegyzetelés kialakítása, lényegkiemelő képesség fejlesztése, vázlat készítése és felhasználása a tanulási folyamatban. Írásbeli munkák rendszeres ellenőrzése. Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése. Logikus, összefüggéseket meglátó gondolkodásra nevelés. A tanult ismeretek alkalmazása tantárgyakon belül is, és más szakórákon is. Kiegészítő anyag és gyakorlóórák beépítése a tananyagba. A felszerelés és a házi feladatok rendszeres számonkérése, mert ezek hiányában nem tudják elvégezni az órákon a feladataikat, órai munkájuk elégtelen. Mérésekhez (diagnosztikus, félévi és év végi mérések, OKÉV-mérés), felvételi vizsgákhoz gyakorlásként sor került minden tantárgyban feladatsorok, tesztek megoldatására. Szövegértés fejlesztése Egészséges életmódra, rendszeres mozgásra szoktatás, nevelés Tavaszi fit mérés elvégzése 9

11 A házi bajnokságokon és egyéb versenyeken való részvételekkel sikerorientált tanulók nevelése Iskolai rendezvények, versenyek szervezése, lebonyolítása. A fejlesztés iránya, kiemelt területei, eszközrendszere A 4-5. osztályban az átmenet megkönnyítése és a tanulók teljesítményét mérő reális értékelések a tanulók képességei és az oktatási folyamat körülményei függvényében. Egységes értékrend, követelmények megfogalmazása és közvetítése a tanulók felé. A tanév során szükséges a matematika OKÉV mérések eredményeinek, tapasztalatainak beépítése az órai munkába az oktató- és nevelőmunka javítása érdekében. A tapasztalatokat felhasználva jobb eredmények elérése a cél és felkészítés az év végi mérésre. Műveltségbeli alapok megteremtése, továbbépítése: biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat, az önálló tanulás és önműveltség megalapozása, a problémamegoldó gondolkodás és döntésképesség fejlesztése. Minimálisra kell csökkenteni a tanulók körében a felszerelés és házi feladat hiányt. Ezzel együtt a rendszeres felkészülésre is hangsúlyt kell helyeznünk. Színben egységes torna felszerelés viselése és a tanulók rendszeres, aktív részvétele a testnevelés órákon. Kiemelt szempont a taneszközök, ismerethordozók megválasztása az életkori jellemzők figyelembevételével. A kreativitás fejlesztése, a differenciált fejlesztés, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelés. Az egészséges életmód alapvető ismereteinek közvetítése, szokások kialakítása. Rendszeresebbé váljon az óralátogatás, amely alkalmas a pedagógiai munkánk továbbfejlesztésére. Szükség lenne több tanteremben lehetőség szerint projektor, digitális tábla elhelyezésére. 10

12 Vállalásaink megvalósítása Humán munkaközösség Október 1. Zene világnapja Október 6.-i műsor hangos rádiós formában Október X. Kistérségi Pedagógiai Konferencia Október 23.-i iskolai és városi műsor Január 22. Magyar kultúra napja hangos rádiós formában Március: Városi szavalóverseny Április 11. Költészet napja - megemlékezés totó formában Május 15. Kistérségi egészségvédelmi verseny Trianoni hangos rádiós megemlékezés Június 15. Ballagás Egyéb tevékenységeink: Gárdonyi Géza pályázat a Hegedüs Géza Városi Könyvtárral A Népmese napján 5.-es diákok olvastak fel az elsősöknek Októberi Könyvtári rendezvénysorozaton való részvétel (Lázár Ildikó előadása) Szegedi MOZAIK Kiadó továbbképzésén való részvétel Cipős doboz akció Taksonyi népmesemondó verseny TÁMOP hazafias pályázat és bemutató óra Házi és kistérségi komplex verseny Házi helyesírási verseny Rovásírás verseny Trianoni versmondó verseny Weöres Sándor versmondó verseny Kistérségi angol nyelvi szavalóverseny Bocskai István történelmi verseny Hegedüs Géza Városi Könyvtár Hegedüs Géza pályázatán való részvétel Bosnyák Viktória írónő előadásán való részvétel a Városi Könyvtárban 11

13 Hunyadi előadáson való részvétel a Városi Könyvtárban Aktív nyelvgyakorlás céljából angliai tanulmányi kirándulás Dózsa film előkészületei A víz világnapja rajzpályázat A KLIK rajzpályázata Az én iskolám címmel Milyen világban akarok élni? c. rajzpályázat Közlekedés gyerekszemmel- a Rendőrség rajzpályázata Színházlátogatások Reál munkaközösség A reál munkaközösségben a tantárgyi tehetséggondozáson túl két tantárgy kapott kiemelt szerepet: matematikából és testnevelésből készítettük fel versenyre a diákokat. Matematikából számos kistérségi, megyei, országos és nemzetközi szervezésű versenyeken indultunk: Zrínyi Matematika verseny Bolyai Matematika verseny Kenguru Nemzetközi Matematika verseny Medve Matematika verseny Szigetcsépi kompetencia alapú verseny Sportversenyek: Mikulás Kupa Dunaharaszti Diákolimpia Kiskunlacháza (foci) Szigetszentmiklós Kupa Dunavarsány Kupa OTP Bank Bozsik versenysorozat Atlétika verseny, Dömsöd Atlétika verseny, Kiskunlacháza Diákolimpia (röplabda lány/fiú) Diákolimpia (atlétika) További versenyek: Informatika Levelező verseny Kozma László országos informatikai alkalmazói tanulmányi verseny 12

14 Házi komplex verseny Körzet legügyesebb csapata Megyei katasztrófavédelmi verseny A nyolcadik évfolyamon a szeptembertől januárig tartó időszakban - külön felkészítő foglalkozásokat szervezünk matematikából az írásbeli felvételi vizsgák előtt. Nagy feladat hárult a mindennapi munka mellett a tantestület 5 tagjára, akik április 30-ig elkészítették és feltöltötték portfóliójukat A nevelő munka értékelése, tapasztalatok, eredmények Az osztályfőnöki munkaközösség ebben a tanévben 11 felsős és 14 alsós osztályfőnökkel kezdte el a munkát az alakuló értekezleten megfogalmazott célok, feladatok alapján. A szeptemberi tanévkezdés a tantermek dekorációjával vette kezdetét. Minden osztályfőnök igyekezett barátságos, kellemes környezetet kialakítani a nyáron felújított tantermében. Az osztályokban hangsúlyozott feladat a tanulók fegyelmének javítása, az egymással szemben tanúsított helyes magatartásformák, beszédstílus kialakítása, valamint a tanuláshoz való pozitív hozzáállás elérése. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatai közé tartozik a középiskolára való felkészítés. Lehetőséget biztosítottunk diákjainknak a középiskolák által szervezett nyílt tanítási napokon való részvételre, amivel nem élt minden tanuló. Pályaválasztási statisztikánk jó eredményeket mutat. Tanulóinkat többnyire az általuk megjelölt első vagy második helyre vették fel. Ennek ellenére el kell mondanunk, hogy kevés a szorgalmuk, nem vették komolyan a tanulást nagyon sokan, főleg a felvételik után. A szülőkkel való kapcsolattartás formái a szülői értekezletek, a nyílt tanítási napok, fogadóórák és a családlátogatások. Elmondhatjuk, hogy az iskola-szülő kapcsolat főleg a jó tanuló diákok esetében megfelelő. A szülők leginkább a jó eredményt elérő tanulók esetében kíváncsiak az eredményekre, esetleges kudarcok okaira. Azok a szülők, akiknek gyermekével viselkedési problémák vannak, nemigen érdeklődnek. 13

15 A szülői értekezleteken elvárható lenne a szülők 100%-os részvétele, hiszen az osztályközösséget érintő dolgokról ezeken a megbeszéléseken tájékozódhatnának a szülők. Sajnos évről-évre azt érzékeljük, hogy egyre kevesebben jönnek el ezekre az értekezletekre, fogadó órákra. A tanulmányi munka mellett igyekeztünk hangsúlyt fektetni tanulóink szabadidős kikapcsolódására. Közös főzés, beszélgetés, kézműves foglalkozás, Mikulás-délután, osztálykirándulások, színház, mozi látogatások és egyéb közösség építő programok valósultak meg. Az ünnepekre a már megszokott színvonalas műsorokkal készültek diákjaink. Tanulóink egészségügyi ellátását a gyermekorvos, a fogorvos és a védőnő biztosítják. A védőnő ebben a félévben is rendszeres látogatója voltak az osztályoknak. Több alkalommal tartottak tisztasági vizsgálatot. Adminisztrációs feladatainkat próbáltuk pontosan elvégezni. Figyelemmel kísértük a naplók beírásait és elmaradás esetén pótoltuk azokat. Fontos dokumentum az ellenőrző. Sajnos tanulóink közül sokan nem vezetik pontosan, sokszor le is tagadják meglétét iskolában és otthon is. Rendszeresen ellenőriztük a beírt jegyeket, s pótoltuk, ha hiányosságot észleltünk. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tanulmányi kirándulások megszervezéséről a lehetőségek függvényében - az iskolavezetéssel egyeztetve az osztályfőnökök dönthettek. Majdnem minden felsős osztály szervezett több napos erdei iskolát, és minden alsós közösség volt valamilyen tanulmányi kiránduláson. Az iskolai ügyelet szempontjából továbbra is nagy figyelmet kell szentelnünk az egységes szabályok betartatására. A portás továbbra is nagyon hiányzik a zavartalan munka biztosításához. Kiemelendő a telefonok problémája. Ezt a jövőben egységesen és kategorikusan meg kell oldani. Feladatunk továbbá az internetes közösségi oldalak fegyelmezett és intelligens használatának tudatosítása, továbbá tisztázni azt, hogy a pedagógusok jelenléte szükségese-e ezeken a helyeken. 14

16 Az alsó tagozaton nem áll rendelkezésünkre osztályfőnöki óra. A szokásrendszer kialakítása, a szabályok megbeszélése, személyiség fejlesztése, szociális kompetencia fejlesztése első osztálytól kezdve folyamatos. A felső tagozat évfolyamain heti egy óra osztályfőnöki óra is rendelkezésre áll. A tanmenet tartalmazza azokat a témaköröket, amelyeket feldolgozunk a gyerekek életkorának megfelelően. Ilyen pl. család, iskola, barátság, önálló tanulás, tanulási stílusok, tanulási szokások, szeretet, jó és rossz, önismeret, együttműködés, tolerancia. Ezen kívül akadtak az osztály életében aktuális feladatok: Tanulmányi munka közös értékelése (havonta) Közösségi munka, magatartás közös értékelése (havonta) Ünnepi előkészületek (október 6-i ünnepély, október 23-i ünnepély, karácsony, március 15-i ünnepély, Széchenyi névadó ünnepély, anyák napja) Közös program tervezése (mozilátogatás; fellépés a farsangon; színházlátogatás; kirándulás; erdei iskola stb.) A gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, szerveznek, kutatnak, alkotásokat hoznak létre. Kiemelt feladataink közé tartozik, hogy az osztályfőnökök sok időt töltsenek az osztállyal az óraközi szünetekben. Az ebédlői ügyeletet is tovább működtettük. Egyik fontos feladat annak betartatása, hogy minden tanuló csak az utolsó órája után menjen ebédelni. Felső tagozaton idén is használtuk a magatartás füzetet a házirendben meghatározott elvek szerint, majd ez alapján és a további közösségi munkájuk alapján az osztályfőnökök minden hónap végén értékelték a tanulók magatartását. Következetesen be kell tartatni a házirend szabályait, hogy a tanórákon nyugodt légkör legyen, s ezzel biztosítsuk a tanuláshoz való jogot. Megállapítható, hogy szoros összefüggés van a tanulók, osztályközösségek magatartása és tanulmányi eredménye között. Továbbra is jelentős probléma, hogy sok azon tanulók száma, akik azért buktak meg, mert nem hoznak felszerelést a tanítási órára, nem készítenek házi feladatot. A tantárgyi követelményeknek így eleget sem tudnak tenni. 15

17 Fontos feladatunk továbbra is az, hogy a szülőket becsalogassuk az iskolába és rendszeresen konzultáljunk velük gyermekükről A munkatervben megfogalmazott és meg nem valósult feladatok, elképzelések Tanév elején tantestületünk nagy körültekintéssel készítette el intézményünk munkatervét. A benne megfogalmazott célok és feladatok kivétel nélkül megvalósultak Az év során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei Tantárgyi mérések Tanév végi felmérések eredménye az alsó tagozaton matek olv.szövegért. hangos környezetismeret írás / nyelvtan tollbam. olv. % % sz/p % hibaszám % 1.a ,6 89 hónapok évszakhoz szabályjáték szabálya, mondatírás szabályai, kapcsolása, fordított szövegezésű következtetéses feladatok ékezethiány hosszú kétjegyű msh. napszakok szöveges feladat sorbarendezése 1.b szabályjáték szabálya, fordított szövegezésű szöveges feladat válasz aláhúzása a szövegben ékezetek, pontos betűalakítás mondatírás szabályai, ékezetek hónapok évszakhoz kapcsolása, napszakok sorbarendezése 1.c szabályjáték szabálya, fordított szövegezésű szöveges feladat válasz aláhúzása a szövegben ékezetek, pontos betűalakítás ékezethiány, mondatírás szabályai hónapok évszakhoz kapcsolása, napszakok sorbarendezése 1.d válasz aláhúzása a hónapok évszakhoz szabályjáték szabálya, ékezetek, msh. és mgh. szövegben, kapcsolása, fordított szövegezésű betűtévesztés, hosszúsága, következtetéses feladat, napszakok, napok szöveges feladat mondatkezdés mondatkezdés szereplők kiválasztása sorbarendezése Év végén tartottuk magunkat az együtt kidolgozott egységes értékelési rendszerhez, ezért már az első évfolyamosok is azonos felmérőt írtak a tantárgyakból év végén. Az 1.a osztályban kiemelkedően sikerült az írás felmérő, az 1.d osztály felmérői kissé gyengébbek lettek a többiekénél. Átlagban az első évfolyamon a megszokott 90% körüli eredményt kaptuk, amit vártunk is hiszen ez a tudás kell a továbbhaladáshoz. A típushibákat elemezve is arra jutottunk, hogy az alaptananyagot a gyerekek jól elsajátították, a nehezebb, összetett feladatokban hibáztak inkább. 16

18 matek olv.szövegért. hangos környezetismeret írás / nyelvtan tollbam. olv. % % sz/p % hibaszám % 2.a ,7 93 pontatlan számolás növény részei, szinonimák írása, ékezetek pótlása, ékezetek elhagyása, testrészek, szövegből válaszkeresés toldalékok pótlása igekötős igék érzékszervek 2.b maradékos osztás, összetett szöveges feladat szövegből válaszkeresés toldalékok pótlása, szavakból mondat alkotása ékezetek elhagyása testrészek, madarak - emlősök fogalma 2.c ,4 75 maradékos osztás, összetett szöveges feladat szókapcsolatok értelmezése j hang jelölése, toldalékok pótlása, szavakból mondat alkotása hosszú msh-k, j hang jelölése érzékelés, érzékszervek, testrészek A második évfolyamon kiemelkedőek a 2.a osztály felmérői, ők már tavalyról hozták ezt a jó az alapot, sikerült megtartaniuk jó eredményeiket.. Különösen sokat fejlődött a 2.c osztály, ahol nagyon jól látszik a tanító fejlesztő munkája. Mindhárom osztály eredményei megfelelőek a továbbhaladáshoz. OSZTÁLY Matematika Szövegértés Hangos olvasás év eleji félévi év végi év eleji félévi év végi év eleji félévi év végi 3.a 79 % 87 % 84 % 85 % 83 % 80 % 176 szótag 196 szótag 251 szótag 3.b 79 % 84 % 81 % 78 % 80 % 80 % 196 szótag 211 szótag 247 szótag 3.c 72 % 84 % 81 % 75 % 81 % 80 % 144 szótag 166 szótag 201 szótag ÁTLAG: 77 % 85 % 83 % 79 % 81 % 80 % 172 szótag 191 szótag 233 szótag TÍPUS- HIBÁK: müveleti sorrend, szöveges feladat számegyenes terv felírása szinonímák szinonímák szavak jelentése (sínylik) Angol 4.a 90 % 84 % 90 % 88 % 82 % 71 % 88 % 88 % 4.b 66 % 61 % 79 % 64 % 71 % 56 % 65 % 77 % 4.c 76 % 76 % 79 % 83 % 81 % 86 % 80 % 84 % 4.d 75 % 74 % 86 % 82 % 82 % 81 % 82 % 80 % ÁTLAG: 77 % 74 % 85 % 79 % 79 % 64 % 77 % 83 % TÍPUS- HIBÁK: müveleti sorrend, szöveges feladat pótlás, nyitott mondat, kerekítés becslés kérdés megfogalmazása közmondás, vázlat vázlatírás, rokon értelmű kifejezések OSZTÁLY Nyelvtan Tollbamondás Környezetismeret év eleji félévi év végi év eleji félévi év végi év eleji félévi év végi 3.a 80 % 84 % 84 % 4 hiba 8 hiba 6 hiba 97 % 92 % 92 % 3.b 81 % 81 % 80 % 4 hiba 9 hiba 6 hiba 87 % 84 % 89 % 3.c 76 % 83 % 82 % 4 hiba 5 hiba 5 hiba 87 % 88 % 87 % 17

19 ÁTLAG: 79 % 83 % 82 % 4 hiba 7 hiba 6 hiba 90 % 88 % 91 % TÍPUS- HIBÁK: msh pótlása, mondatokra tagolás szótagolás szófajok kikeresése ly-os szavak, hosszú mássalhangzók ékezetek madarak, emlősök tulajdonságai, érzékelés TÉMAZÁ- RÓK ÁTLAGA! életműködések 4.a 84 % 88 % 78 % 4 hiba 5 hiba 4 hiba 94 % 91 % 88 % 4.b 68 % 77 % 65 % 9 hiba 7 hiba 10 hiba 81 % 68 % 75 % 4.c 81 % 86 % 82 % 6 hiba 5 hiba 5 hiba 91 % 87 % 84 % 4.d 76 % 84 % 80 % 6 hiba 5 hiba 6 hiba 86 % 84 % 80 % ÁTLAG: 77 % 84 % 72 % 6 hiba 6 hiba 7 hiba 88 % 83 % 82 % TÍPUS- HIBÁK: szótagolás, mondatfajták hiányzó ékezetek, -val, -vel rag igekötős igék ékezetek, hosszú msh-k ékezetek időjárás elemei, égés feltételei névutó, igeragozás, kiejtéstől eltérő írás, tulajdonnevek TÉMAZÁ- RÓK ÁTLAGA! nem színezték ki a vizeket 18

20 4. évfolyam : 19

21 Központi mérésként a 3. és a 4. évfolyamon a negyedikes OKÉV íráskészség mérése alapján vizsgáltuk meg a tanulók írásának minőségét és mennyiségét. 1-től 5-ig pontoztuk az olvashatóságot, ugyanígy a külalakot, ezek összege adta a %-ot. Pontosan 5 percig másolhatták a gyerekek ugyanazt a szöveget, ebből adódott a percenkénti betűszám. Mivel a negyedikeseket tavaly is mértük ezzel a mérőanyaggal, jól látható a változás az évfolyamon: sokkal többet tudnak írni, de nem annyira szép külalakkal. A harmadikosoknál (legfőképpen a b osztályban) célul kell kitűznünk, hogy jövőre ne romoljon a gyerekek írásképe, hanem a mostaninál olvashatóbb és szebb írással lépjenek felső tagozatba. 20

22 21

23 Tanév végi felmérések eredménye a felső tagozaton Magyar irodalom 69% 70% 73% 58% 68% 56% 61% 68% 71% 46% 46% 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c Magyar nyelvtan 76% 74% 79% 59% 64% 63% 60% 36% 46% 44% 45% 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c Történelem 70% 72% 73% 64% 67% 62% 60% 64% 77% 70% 53% 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 22

24 Angol nyelv 83% 79% 72% 61% 66% 42% 68% 62% 72% 72% 68% 52% 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b Zsuzsi 7.b Gabi 7.c 8.a 8.b 8.c Matematika 68% 64% 72% 64% 72% 74% 55% 52% 38% 45% 34% 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c Term./Biológia 69% 72% 68% 57% 78% 59% 66% 62% 75% 69% 52% 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 23

25 Földrajz 74% 77% 60% 64% 62% 56% 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c Kémia 71% 58% 61% 60% 63% 51% 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c Fizika 63% 61% 61% 72% 71% 78% 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 24

26 Informatika 85% 84% 89% 76% 85% 77% 83% 73% 84% 77% 80% 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c OKÉV mérés eredményei (2013. május) Matematika 6. évfolyam Az Önök intézményében 1503 (1458;1532) Országosan 1489 (1488;1490) Általános iskolákban 1482 (1481;1483) Községi általános iskolákban 1436 (1434;1438) Városi általános iskolákban 1470 (1469;1472) Megyeszékhelyi általános iskolákban 1527 (1524;1529) Budapesti általános iskolákban 1548 (1545;1550) 8 évfolyamos gimnáziumokban 1643 (1638;1648) 25

27 A 62 tanulóból 24 fő teljesített a 3. szint alatt, 22 fő eredménye 3. szintű, 8 tanuló található a 4. szinten és 8 tanuló ért el 5. vagy 6. szintet. Ezek alapján a 6. évfolyamon matematikából az összesített képességpont (1503) az országos szint (1489) fölé került. Matematika 8. évfolyam Az Önök intézményében 1649 (1614;1692) Országosan 1620 (1620;1622) Általános iskolákban 1604 (1604;1606) Községi általános iskolákban 1558 (1556;1560) Városi általános iskolákban 1595 (1593;1597) Megyeszékhelyi általános iskolákban 1654 (1651;1657) Budapesti általános iskolákban 1669 (1666;1672) 8 évfolyamos gimnáziumokban 1765 (1761;1771) 6 évfolyamos gimnáziumokban 1756 (1752;1760) 26

28 Az 50 tanulóból 4 fő teljesített a 3. szint alatt, 11 fő eredménye 3. szintű, 16 tanuló található a 4. szinten és 19 tanuló ért el 5. vagy 6. szintet. Ezek alapján a 8. évfolyamon matematikából az összesített képességpont (1649) az országos szint (1620) fölé került. Szövegértés 6. évfolyam Az Önök intézményében 1492 (1443;1535) Országosan 1497 (1496;1498) Általános iskolákban 1488 (1487;1490) Községi általános iskolákban 1428 (1426;1430) Városi általános iskolákban 1478 (1476;1480) Megyeszékhelyi általános iskolákban 1545 (1541;1547) Budapesti általános iskolákban 1566 (1563;1569) 8 évfolyamos gimnáziumokban 1681 (1677;1687) 27

29 A 62 tanulóból 14 fő teljesített a 3. szint alatt, 22 fő eredménye 3. szintű, 15 tanuló található a 4. szinten és 11 tanuló ért el 5. vagy 6. szintet. Ezek alapján a 6. évfolyamon szövegértésből az összesített képességpont (1492) minimálisan az országos szint (1497) alá került, viszont az általános iskolák (1488) és a városi általános iskolák (1478) viszonylatában jobb eredményt értünk el. Szövegértés 8. évfolyam Az Önök intézményében 1516 (1461;1589) Országosan 1555 (1554;1557) Általános iskolákban 1539 (1538;1540) Községi általános iskolákban 1493 (1490;1495) Városi általános iskolákban 1529 (1527;1531) Megyeszékhelyi általános iskolákban 1590 (1586;1593) Budapesti általános iskolákban 1603 (1599;1606) 8 évfolyamos gimnáziumokban 1707 (1703;1710) 6 évfolyamos gimnáziumokban 1697 (1693;1700) 28

30 Az 50 tanulóból 10 fő teljesített a 3. szint alatt, 10 fő eredménye 3. szintű, 20 tanuló található a 4. szinten és 10 tanuló ért el 5. vagy 6. szintet. Ezek alapján a 8. évfolyamon szövegértésből az összesített képességpont (1516) az országos szint (1555) alá került, viszont a városi általános iskolák eredményét (1529) megközelítjük. 29

31 HUNGAROFIT mérés eredményei HUNGAROFIT felmérés 2013/2014. felső alsó ,8 12,2 12, Felülés (db) Fekvőtámasz (db) Homorítás (db) 1,7 1,3 Helyből távolugrás (m) 60 m-es futás (sec) 2000 m-es futás (min) Az elmúlt 5 év eredményeinek összehasonlítása területenként 30

32 Felülés (db) felső alsó / / / / /2014. Fekvőtámasz (db) felső 20 alsó / / / / /

33 Homorítás (db) felső alsó / / / / /2014. Helyből távolugrás (m) 1,8 1,6 1,4 1,7 1,5 1,6 1,4 1,6 1,3 1,7 1,4 1,7 1,3 1,2 1 0,8 felső alsó 0,6 0,4 0, / / / / /

34 60 m-es futás (sec) ,6 11,8 10,2 12,4 10,8 12,9 11,9 10,9 10,8 12,2 8 6 felső alsó / / / / / /2000 m-es futás (min) ,9 14,4 12,4 15,4 12,0 16,2 12,9 14,6 12,2 13 felső alsó / / / / /

35 Osztályozó vizsga A 2013/2014. tanév végén 7 felső tagozatos tanulót utaltunk osztályozó vizsgára. Közülük 5 fő magántanuló, 2 fő mulasztása elérte a törvény által előírt 250 órát. A vizsgán 3 tanuló eredménye megfelelt a követelményeknek, 2 fő javítóvizsgát tehet 1 tantárgyból, 1 tanuló eredménye nem felelt meg a követelményeknek, 1 fő nem jelent meg a vizsgán. Nekik az adott évfolyamot meg kell ismételni Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés Tehetséggondozás A tehetséges gyerekek felfedezését, a tehetségek gondozását minden nevelő feladatának kell, hogy érezze. A tehetséggondozás egy folyamat, melynek kezdete a felismerés, vége pedig (a tanár részéről) a siker elérése, a cél megvalósulása. A tehetség kibontakoztatását serkenti a megfelelő légkör megteremtése, a motiváció, a pedagógus ösztönző attitűdje, a bizalom, a megfelelő szervezeti strukturáltság, a játékosság. Sikeres pályázatok, felvételi vizsgák, nyelvvizsgák, megyei és országos tanulmányi versenyek kiemelkedő helyezései ezek azok a tények, amelyekkel a tehetséggondozás eredményessé válik. Iskolánk az alapkészségek biztos elsajátíttatása, általános iskolai tanulók alap- és általános műveltségének biztosítása, az emelt szintű és speciális programok színvonalas oktatása 34

36 mellett, fontos feladatának tartja a tehetséggondozást és a különböző szintű (iskolai, városi,körzeti, megyei, regionális, országos és nemzetközi) tanulmányi, kulturális-és sportversenyekre való felkészítést, a versenyeztetést. A jövőre nézve iskolánk egyik legfontosabb céljának a hatékony tehetséggondozást tekinti. A tehetséggondozás szervezeti formái: tanítási órán differenciált feladatok biztosítása tehetséggondozó foglalkozások témanap, témahét szakkörök pályázatok képzőművészeti kiállítások versenyekre felkészítés (iskolai, körzeti, országos) táborok, erdei iskolák Az idegen nyelv, a matematika, az informatika és a testnevelés oktatása iskolánkban kiemelt szerepet kap. Pedagógusaink a tanév során nagy hangsúlyt fektettek a tehetséggondozó munkára, ennek eredményeképpen tanulóink kiválóan teljesítettek a különféle versenyeken. Befogadó-integráló iskola Iskolánk 2004 óta integrálja a sajátos nevelési igényű gyermekeket. A gyerekek a tanítási idő nagy részét az osztályközösséggel töltik. Az iskolánkban foglalkoztatott gyógypedagógus hetente 1-2 alkalommal foglalkozik velük. Az első és második osztályos tanulókkal játékos készség- és képességfejlesztés formájában, a nagyobbak pedig a fejlesztés és rehabilitáció mellett tanulás módszertani megsegítésben is részesülnek. A gyerekek élvezik ezeket a kiscsoportos foglalkozásokat, rendszeresen sikerélményhez jutnak. Az együttnevelés az akadályozott és az ép gyermekek előnyére is válik. Az utóbbiak megtapasztalhatják, hogy szükség van a segítségükre, eltűnnek szemükben a különbségek, nő a szociális érzékenységük. Fejlődik az énképük és a személyiségük. Az akadályozott tanulóknak erősebb öntudata és szociális jártassága alakul ki. A beilleszkedési-, tanulási- és magatartási problémákkal küzdő tanulók többségének ellátása is megoldódott áprilistól, a két új gyógypedagógus kolléganő érkezésével. 35

37 1.6. Az intézmény tanórán kívüli (sport és egyéb szabadidős) tevékenysége Diákönkormányzat éves programjai A tavalyi év sikeréből kiindulva a tanév elején elfogadtuk, hogy ebben a tanévben is minden hónapban fogunk minimum egy DÖK rendezvényt megvalósítani. Az elért eredményeket ismét pontoztuk és az év végén egy Széchenyi Vándor Kupát nyert el a legjobban teljesítő osztály. Így az idei tanévben is rengeteg programot kínáltunk iskolánk tanulóinak. Az év folyamán a sok osztályprogram, egyéni és csapatverseny, ünnepély és rádiós megemlékezés mellett tanulóink nagy számban vettek rész a Magyar Kultúra Napján megrendezett Kölcsey-nap keretében az iskolai vers- és prózamondó versenyen. Az évek óta önálló eseményen, rangjának megfelelő színvonalú produkciókat is láthattunk, hallhattunk. A jövőben jó lenne, ha még egy újabb, érdeklődésre is számot tartó kulturális programmal bővülhetne a Széchenyi Vándor Kupa versenysorozata. ÖKO iskolához híven idén is több környezetvédelmi és egészségvédelmi program valósult meg. Ezek közül kiemelném az ősz szenzációs projektnapját, az ún. ALMA-napot. A tavasz folyamán pedig végre megvalósult a FA-projekt is, amikor iskolánk osztályai látványos plakátok formájában ismerkedhettek meg hazánk fafajtáival. Ennek a két rendezvénynek a gyönyörű plakátjai példázták, hogy sajnos az éves DÖK tervben vállalt plakátok csak akkor készülnek el, ha az osztályfőnök az osztály mellé áll a feladat megvalósításában. Ide kívánkozik, hogy iskolánk tisztaságára tanulóink továbbra sem vigyáznak. Sőt Az általános társadalmi irányt követve, egyre nagyobb arányú szeméttel, rongálással kell megküzdenünk. Ez sajnos a felnőtt társadalomtól ered, de valamit tennünk kellene ez ellen. Talán érdemes lenne a jövő évi ÖKO programok, tervek közé felvenni valamit ebben a témában. A Papírgyűjtés idén minden idők súlyrekordját megdöntötte, így nagyon sajnáljuk, hogy a következő években úgy fest, már nem lehet ilyen akciót szervezni. Az idén is a programok közül a legnagyobb szerepet a mozgásnak szenteltünk. A kezdésként ismét megrendezett Széchenyi Futóverseny a tavalyi évhez képest még nagyobb számú nevezőt és nézőt vonzott. Ennek a programnak jövőre is nagy létjogosultsága van. Rövid idő alatt, nagy tömeget tud megmozgatni, hála a testnevelés tagozatos kollégák jó szervezőmunkájának. A decemberi labdajátékok ún. Mikulás Kupája, ha néha Karácsony közelébe csúszik is, de szintén kedvelt rendezvénye a gyerekeknek. A Szevasz Tavasz Kupa végül a körülmények miatt bajnoki rendszerben lett lebonyolítva, de így is nagyon jó visszhangú sorozat volt. Az év közben lezajlott Labdarúgó Bajnokság döntője pedig már-már a BL döntők hangulatát idézte, szurkolótáborokkal, sok izgalommal és feszültséggel. Az egyéb programjaink közül kiemelném még a Tréfás Vetélkedőt, amely jó szórakozást nyújtott az iskola minden felsős diákjának. A jövő évben szintén szeretnének a gyerekek valami hasonló programot. A Gróf Dance & Song verseny idén is nagy sikerrel zajlott le, bár a fellépők száma egyre csökken, ami a jövőre nézve állíthatja szervezési feladat elé a rendezőket. A Farsang fenomenális produkciókkal, vetélkedőkkel és hangulattal zárult. Néha már 36

38 a régi farsangokat idézte. A DÖK-nap az idén akadályverseny rendszerben lett lebonyolítva, ami mind ügyességileg, mind, szellemileg, mind fizikailag megmozgatta a jelenlevőket. A jövőben talán egy ilyen, vagy ehhez hasonló program maradhatna a rendezvények között. A felsoroltak mellett számtalan kisebb program is volt még az év során. Pl.: Magyar Labdarúgás Napja, Valentin-napi posta stb. Osztályfőnökök, osztályok éves programjai a tanév során Sok szabadidős program valósult meg osztálykeretben: Gólyanapon való részvétel KRESZ vetélkedő Négyszínvirág Óvoda szervezésében Színházlátogatások Múzeumlátogatások Könyvtárlátogatások Helytörténeti Múzeum látogatása Filmvetítések látogatása Kézműves foglalkozások Bábszínházi előadás (Fővárosi Bábszínház) Babilon Kiállítás látogatása Kirándulások a Parkerdőbe, kerékpártúrák, teljesítménytúrák Családi szüret Családi disznóvágás (a Helytörténeti Gyűjtemény szervezésében) Iskolai Télapó Karácsonyi rendezvénysorozat Planetárium, Fővárosi Nagycirkusz előadásainak megtekintése Tűzoltóság bemutató napja helyben Nyuszi-buli, nyuszi túra Városi Gyermeknapon való részvétel Népmese napja alkalmából vetélkedő osztályok között Anyák napi megemlékezések osztálykeretben Kalandpark Délutáni labdajátékok Osztályok közötti sportversenyek Papírgyűjtés Pindur-Pandúr - országos KRESZ vetélkedő - Budapest 37

39 1.7. Az éves munkaterv teljesítése Tanév elején tantestületünk nagy körültekintéssel készítette el intézményünk munkatervét. A benne megfogalmazott célok és feladatok megvalósultak Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége A különleges bánásmódot igénylő tanulók munkájának folyamatos irányítását, ellenőrzését továbbra is nagy odafigyeléssel, sok idő és energia ráfordítással végzik a szaktanárok és a fejlesztő pedagógusok. Ezek a diákok a tanórákon többnyire differenciált, képességeiknek megfelelő feladatokat kapnak. A tudásuk számonkérése is ennek megfelelően történik. Nagyon fontos annak ismerete, hogy ezeknek a tanulóknak a tanév végén milyen követelményeknek kell megfelelniük. A tanítás újszerűségét, eredményességét, a tanulók motivációját a kooperatív munkaformák, továbbá az informatikai berendezések, az interaktív tábla használata teszik lehetővé. Az órán alkalmazott módszerek, munkaformák, szemléltetések, a tevékenyen elvégzett feladatok maradandó ismereteket és tapasztalatokat nyújtanak minden résztvevő diáknak és pedagógusnak egyaránt. Tanóráinkat igyekszünk élményszerűbbé, munkáltatóvá varázsolni az IKT eszközök rendszeres használatával. Több pedagógus tart tanórán kívül szükségszerűnek ítélt szaktárgyi felzárkóztatásokat, mert fontosnak tartjuk a rászoruló tanulók megsegítését. Több pedagógus tart versenyekre felkészítő tehetségfejlesztő foglalkozásokat. Iskolai, városi, kistérségi, megyei, országos szintű versenyeken szerepeltek tanulóink kisebb-nagyobb sikerekkel. (Az eredmények iskolánk honlapján és faliújságján is olvashatók.) A tehetséges diákokkal szakköri foglalkozásokon, tanórákon differenciált munkaformában, otthoni szorgalmi feladatokkal is foglalkozunk. 8. évfolyamos tanulóink részére felvételi felkészítő foglalkozást tartottunk matematikából és magyarból októbertől januárig heti 1-1 órában. Annak ellenére, hogy a gyerekek jártak a középiskolák által szervezett előkészítőkre, meglepően sokan vették ezt a segítséget igénybe. 38

40 A tanév során minden tantárgyból nagy hangsúlyt fektettünk a szövegértés, a logikus gondolkodás fejlesztésére. Kompetenciafejlesztő feladatokkal készültünk az idei OKÉV mérésre. Az Útravaló Ösztöndíjprogram keretében 2 továbbfutó és 2 új mentorpárosunk van. Ennek keretében kollégáink rendszeresen tartanak felzárkóztató, tehetségfejlesztő foglalkozásokat az érintett diákoknak. A TÁMOP pályázat utánkövetésének keretében kollégáink rendszeresen tartanak felzárkóztató, tehetségfejlesztő foglalkozásokat az érintett diákoknak Tanulmányi, sport és egyéb kulturális versenyeken való részvétel és eredmények (országos, megyei, területi, városi, iskolai) 2013/2014. versenyek Verseny neve Helyezés Versenyzők Körzeti Széchenyi matematika verseny III. Pálos Ádám 1.d Területi vers- és prózamondó verseny III. Csiba Attila 1.c Csatári András 1.b különdíj Vers- és prózamondó verseny, Tököl Padányi Benjámin 2.b III. Péterfi András 6.a Körzeti mesemondó verseny III. Padányi Benjamin 2.b Körzeti vers- és prózamondó verseny III. Nyutali Csaba 2.b Területi mesemondó verseny III. Padányi Benjamin 2.b Vácz Márk 3.c különdíj Péterfi András 6.a Területi vers- és prózamondó verseny I. Bálint Jázmin 3.a Őszi sanzon körzeti szavalóverseny I. Iszák Alexandra 4.b Angol nyelvi szavalóverseny I. Szabó Éda 4.a II. Dézsi Zsófia 4.a AMME "Így írunk mi" versíró verseny I. Varjas Alexa 3.a Nyelvtan- helyesírás verseny Szövegértés - Szövegalkotás és matematika a kompetencia tükrében Tanulmányi- és környezetvédelmi verseny III. I. II. Mikolecky Péter 2.a Kelemen Réka 2.b Lengyel Réka 2.c Lengyel Réka 2.c Mikoleczky Péter 2.a Iszák Martin 5.a Szász Beatrix 5.b Óvári Gergő 6.a Sáfár Anita 6.b 39

41 Diákolimpia teremfoci II. Leveleki György 4.a Csősz Zoltán 4.a Csősz Márton 4.a Kántor Benjamin 3.c Mészáros Cecília 3.c Kiss Máté 4.d Fényes Gergő 4.a Szabó Dominik 4.a Halek Norbert 4.c Olasz Olivér 3.b Dunavarsány labdarúgó mérkőzés Körzeti röplabda bajnokság II. III. Danajlovits Norbert 8.a Nagy László 8.b Franku Károly 8.b Varga Dávid 8.b Kocsis Krisztián 8.c Oláh Norbert 7.b Váradi Áron 7.c Sárvári Zsolt 7.c Nádas Anita 7.c Nádas Edina 7.c Kovács Georgina 7.b Veres Dóra 8.a Marosi Bettina 8.a Görhes Bianka 8.a Kulin Henrietta 8.b Ferencz Viktória 8.b Körzeti röplabda bajnokság I. Váradi Áron 7.c Erős Bence 7.c Danaljovits Norbert 8.a Veres Kristóf 8.a Klos Gábor 8.b Varga Dávid 8.b Atlétika verseny, Dömsöd Atlétika verseny, Kiskunlacháza Területi rajzverseny II. III. II. III. Danajlovits Norbert 8.a Lepsényi Zoltán 8.a Tyukodi Gergely 8.a Nagy László 8.b Váradi Áron 7.c Danajlovits Norbert 8.a Nagy László 8.b Szintai Dániel 8.b Lefkovits Jenő 8.c Rendek Zsigmond 7.a Mars Anna Luca 1.a Pruzsina Sára 1.a Balogh Hanna Izabella 1.a 40

42 Kinder + Sport III. Csősz Zoltán 4.a Bódi Bianka 4.c Pintér Dávid 4.c Mészáros Cecília 3.c Görhes Dominik 3.c Dénes Sára 3.c Ludvig Laura 3.c Fierer Marcell 2.a Kohut Péter 2.a Budai Patrik 2.c Klos Katalin 2.c Padányi Benjámin 2.b Illés Hanna 2.b Nagy Eszter Aletta 3.c Bendegúz megyei verseny, környezetismeret Körzeti egészséges életmód verseny Bolyai matematika verseny Versmondó verseny I. Pálos Nikolett 3.c Szabó Éda 4.a Fényes Gergő 4.a Csősz Márton 4.a évfolyam csapata évfolyam csapata 1. Szulita Márk 3.c 2. Vácz Márk 3.c 3. Iszák Alexandra 4.b 1. Dézsi Zsófia 4.a Ki mit tud? 3-4. évfolyam 2. Kohut Máté 4.d 3. Kenedi Zsófia 3.a Ki mit tud? 1-2. évfolyam vers 1. Csiba Attila 1.c Ki mit tud? 1-2. évfolyam mese 1. Nyutali Csaba 2.b Ki mit tud? 1-2. évfolyam verses mese 1. Padányi Benjamin 2.b 1. Urbán Fatime 8.b 2. 5.a osztály Felsős Song and Dance, ének Felsős Song and Dance, tánc Helyesírási verseny felső 5. osztály 3. Szedár Krisztina 6.a Gyöngyösi Zsuzsanna 6.a Szilágyi Klaudia 6.a Felföldi Tamara 6.a 1. Mezei Anikó 5.c Shnircz Gábor 6.b Nádas Edina 7.c Marelyin Evelin 5.c Strati Jennifer 5.c 1. Szatmári Jázmin 5.c 2. Iszák Martin 5.a 3. Schott Zsolt 5.a 41

43 Helyesírási verseny felső 6. osztály Helyesírási verseny felső 7. osztály Helyesírási verseny felső 8. osztály Városi Szavalóverseny Kölcsey vers-és próza mondó verseny 5-6. évfolyam Kölcsey vers-és próza mondó verseny 7-8. évfolyam Digi kópé matematika csapatverseny 5. Megyei Zrínyi Matematikai verseny Atletika Dömsöd, csapat 4. Atletika Dömsöd, egyéni Kenguru matematika verseny 1. Kiss Zoltán 6.b 2. istván Renáta 6.a 3. Sáfár Anita 6.b 1. Ceglédi Zsanett 7.b 2. Orbán Tímea 7.c 3. Mátyási Milla 7.b 1. Veres Dóra 8.a 2. Lepsényi Zoltán 8.a 3. Majör Dominika 8.a 2. Dudás Dorka 4.a 2. Szulita Márk 3.c 3. Vácz Márk 3.c 4. Tézsla Kíra 2.c 1. Péterfi András 6.a 2. Tézsla Vanda 5.a 4. Marelyin Evelin 5.c 3. Mátyási Milla 7.b 1. Péterfi András 6.a 2. Varga Alexandra 5.b 3. Vácz Balázs 6.b Iszák Martin 5.a 1. Mátyási Milla 7.b 2. Kuti Barbara 7.b 3. Orbán Tímea 7.c Görhes Dominik 3.c Ficzere István 3.b Gőgös Szabolcs 3.a Szász Beatrix 5.b Mikolecky Attila 5.b közép Agócs Ádám 7.a Nyíri Zsolt 7.c Szekeres Ádám 5.b Újvári Ferenc Balázs Bence Iszák Martin 5.a Vermes Norbert 5.a 4. Váradi Áron 7.c 5. Deák Zsófia 5.a Iszák Alexandra 4.b Batu Tamás közép Oláh Balázs Mészáros Cecília Dudás Dorka 4.a 42

44 Majális futóverseny 1. korcsoport Marelyin Márk2.c Bárczi Bence 2.c Szatmári László 2.c Csősz Zoltán 4.a Csősz Márk 4.a Leveleki György 4.a Majális futóverseny 2. korcsoport lány 2. Fazekas Ádám 4.b Sipos Béla 4.b Rigó András 4.b Kiss Máté 4.c Halek Norbert Nódas Erika 4.b Máté Vivien 4.b Petach Vanessa Majális futóverseny 3. korcsoport 2. Holocsi Máté 5.c Kapás Bálint 5.c Marelyn Márk 5.c környezetvédelmi verseny közép mezőny Becskeházi Anna 6.b Bekő Marcell 6.b Görhes Bianka 8.a Tuba Gábor 8.a Szövegmanó megyei verseny 8. Füredi Szilvia 1.b Bocskai István Református Oktatási Központ Általános Iskolája által rendezett komplex tanulmányi verseny 8. Stábel Tamara 7.b Ökrös Bence 7.b Nyíri Zsolt 7.c Fekete Balázs 7.c Házi angol szavalóverseny 7. évfolyam Házi komplex verseny 5. évfolyam Házi komplex verseny 6. évfolyam Házi komplex verseny 7. évfolyam Házi komplex verseny 8. évfolyam 1. Mátyási Milla 7.b 2. Stabel Tamara 3. Czeglédy Zsanett 1. Szász Beatrix 5.b 2. Iszák Martin 3. Schott Zsolt 5.a 1. Sáfár Anita 6.b Óvári Gergő 2. Kiss Zoltán 6.b 3. Graff Petra 1. Mátyási Milla 7.b 2. Szabó Márk 3. Nyíri Zsolt 7.c 1. Koncsek Dániel 2. Kulin Henriett 3. Ferencz Viktória 43

45 Körzeti atlétika Kiskunlacháza 5. Dalajlovics Norbert Szintai Dániel Lejkovics Jenő Tyukodi Gergő Lepsényi Zoltán Modern Tánc Világbajnokság 3. Sipos Rita 4.c Disco tánc országos magyar kupa 1. Sipos Rita 4.c Mátra kupa, boksz 1. Tyukodi Gergely Országos táncverseny Cheerleading csapat 2. Veres Dóra 8.a Budapest cselgáncs bajnokság 1. Becskeházi Anna 6.b Köztársaság Kupa, cselgáncs 3. Becskeházi Anna 6.b Diák "A" Országos Bajnokság, cselgáncs 3. Becskeházi Anna 6.b Nemzetközi KEMPO bajnokság 1. Szitás krisztián 5.b Lengyel KEMPO bajnokság 2. Szitás krisztián 5.b Szigethalmi Aerobik verseny csapat 1. I. Szigethalom aerobik verseny 1. Zsigó Vanda Zsigó Blanka Györfi Bernadett Nádas Anita Mátyási Csilla Vermes Viktória 8.a Iszák Alexandra 4.b Dudás Dorka 4.b Szigecsán Bettina 4.b Szabó Éda 4.a Thai boksz magyar bajnokság 1. Csősz Márton 4.a 3. Csősz Zoltán 4.a XX. Dancenet Kupa Táncverseny 3. Faragó Laura 4.a Szigethalmi Harcosok napja 1. Becskeházi Kata Csomád harcművészeti Fesztivál 2. Becskeházi Kata Tokodaltáró Diák "C" lány 54 kg 1. Becskeházi Kata Tokodaltáró Diák "C" fiú 54 kg 3. Becskeházi Kata Paks Magyar Köztársaság kupa Diák "C" lány 45 kg 1. Becskeházi Kata Kecskemét Judo kupa Diák "C" lány 45kg 1. Becskeházi Kata Országos Bajnokság Diák "C" lány 45 kg 1. Becskeházi Kata Területi aerobik verseny 1. Nádas Edina 7.c Moderntánc Kupasorozat 1. Klos Katalin 2. Tézsla Kíra 2.c Kempo 3. Szitás Tamás 2.a Karate verseny 3. Ohári Gabriella 2.a Kempo Világbajnokság Deák Zsófia 5.a Junior kezdő szamba táncverseny 2. Faragó Laura 4.a Kistérségi Aerobik verseny Apaj 1. Györfi Bernadett Nádas Edina Nádas Anita 44

46 Aerobik minősítő verseny kistérségi 1. Aerobik minősítő verseny kistérségi 2. Iszák Alexandra 4.b Dudás Dorka 4.b Szigecsán Bettina 4.b Szabó Éda 4.a Vermes Viktória 3.a Szabó Cintia 5.a Iszák Alexandra 4.b Dudás Dorka 4.b Szigecsán Bettina 4.b Szabó Éda 4.a Vermes Viktória 3.a Szabó Cintia 5.a Budapest Bajnokság BOKSZ 1. Nagy Róbert 7.a 1. Klos Katalin Divat és sporttáncok magyar bajnokság 2. Tézsla Kíra 2.c 2. Személyi feltételek 2.1. A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége Iskolánkban a pedagógusok a végzettségük szerint dolgoznak. Több pedagógus rendelkezik 2 vagy 3 diplomával, pedagógus szakvizsgával is. Minden pedagógus magas szintű, igényes szakmai munkát végez, a szakmai felkészültségük kiemelkedő. Folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken, végeznek önképzéseket. A tapasztalataikat műhelymunka keretében megosztják egymással. A szakmai munkaközösségek működése példaértékű Az új pedagógusok alkalmazásának tapasztalatai A tanév folyamán 2 új kollégát kellett felvennünk, nyugdíjazások, GYES és csoportbővítések miatt. Így alkalmaztuk őket a napközi otthonban, valamint felső tagozatos tanárként is. Új kollégáink nagyon jól megállták a helyüket, jól végzik a munkájukat és a közösség aktív, együttműködő tagjaivá váltak Belső kommunikáció, információáramlás A belső kommunikációt hosszú évek óta segíti, hogy az igazgatóság heti 1 alkalommal rendszeresen ülésezik, alkalomszerűen a kibővített vezetőséggel kiegészítve is. A szakmai munkaközösségek vezetőivel havonta 1 alkalommal egyeztetünk a munkatervi feladatokkal kapcsolatban, emellett az aktuális teendőket napi szinten megbeszéljük. 45

47 Így eljutnak a pedagógusok problémái hozzánk napi rendszerességgel a mi kéréseinken túl. Az információáramlás jól bevált módszere a hangos rádiós híradás, a köröző könyv alkalmazása, a tanári, szülői, tanulói faliújság használata, a honlapon történő informálás. 3. Tárgyi feltételek 3.1. A működtető Önkormányzattal folytatott partneri viszony rövid elemzése A működtető önkormányzattal jó a kapcsolatunk. A költségvetés működtetéssel kapcsolatos dologi kiadásait fedezik az iskola részére, elvégeztetik a karbantartási és a takarítási munkálatokat. A nyáron tisztasági festést végeznek az ebédlőben, a konyhán és a vizesblokkokban. A konyhai étkeztetést is működtetik. A rendezvényeinken rendszeresen részt vesz Fáki László polgármester úr. A pedagógusok továbbra is segítik önzetlen munkájukkal a városi rendezvények sikerét. Részt vesznek a Városnapokon, a városi ünnepélyeken, a városi gyermeknapon és a Gólyanapon. A városi önkormányzat évek óta finanszírozza a lengyel testvérvárosba történő csereutazásokat A funkcionális eszközjegyzéknek való megfelelés alakulása Az eszközjegyzék alapján néhány évvel ezelőtt még sikerült beszerzéseket végeznünk. Azóta azonban nincs rá helyi forrás, csak állami támogatásból tudnánk folytatni a rendkívül szükséges beszerzéseket. 4. Továbbképzések 4.1. A tanév során továbbtanulók és támogatások A tanév során nem volt továbbtanuló pedagógus az intézményben A tanév során továbbképzésben résztvevők és támogatások Továbbképzésben több pedagógus vett részt. Mentálhigiénés témával foglalkozó képzésen 2 pedagógus sajátított el ismereteket. Az erkölcstan tanításához szükséges továbbképzést 2 pedagógus végezte el. A portfólió készítésének, valamint a szaktanácsadók felkészítésének keretében 1-1 fő pedagógus vett részt továbbképzésen A pedagógusok által kezdeményezett innovációk A pedagógusok egy része továbbképzés során elsajátította az interaktív tábla alkalmazásával kapcsolatos tudnivalókat, így azokat rendszeresen alkalmazzák a tanítási óráikon az IKT 46

48 eszközökkel együtt. Iskolánkban rendszeresen szervezünk projekt napokat és projekt heteket (egészséges életmóddal kapcsolatban külső partnerek támogatásával, őszi projekt hét, Széchenyi névadó hét keretében projektnap). 5. Gyermekvédelmi munka áttekintése 5.1. Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások (étkezés, tankönyvellátás) alakulása Iskolánkban az összes étkezők száma 195 fő, ebből kedvezményesen (50%) étkezik 66 fő, ingyenesen étkezik 114 fő. Ingyenes tankönyvellátásban 214 fő részesül Szociális problémák, deviancia Számadatok: Veszélyeztetett tanulók száma: HHH tanulók száma: HH: BTM : SNI: Magántanuló: 48 fő 8 fő 12 fő 52 fő 20 fő 5 fő A leggyakoribb gyermekvédelmi problémák: igazolatlan hiányzás szülői háttér hiánya étkezés biztosítása felszerelés hiánya magatartási problémák Ezekkel kapcsolatosan 24 esetben értesítettük a szülőket írásban, 11 esetben jeleztünk a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat felé, 6 esetben értesítettük a szigetszentmiklósi járási hivatalt, 2 esetben tettünk bejelentést a szigetszentmiklósi rendőrkapitányságra. 47

49 5.3. Prevenciós munka A problémák kiküszöbölésére az alábbi intézkedéseket tettük: Az osztályfőnökökkel folyamatosan esetmegbeszélések történtek. Családlátogatások történtek, amelyek során a szülők együttműködőek voltak. Esetjelző lapok elküldése a Gyermekjóléti Szolgálathoz. Havi esetmegbeszélések a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. A tanulók félévi eredményeinek a megbeszélése az osztályfőnökökkel. Az elégtelen osztályzatot elért tanulók számbavétele, segítése a következő időszakban. Hiányzások összesítése, mulasztások okai, tapasztalatok megbeszélése. Jó kapcsolatot ápolunk a civil szervezetekkel, az általuk rendezett foglalkozásokra elvisszük a tanulóinkat és a hátrányos helyzetű gyerekeket is. Iskolánk alapítványának segítségével lehetőséget biztosítunk, hogy a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett tanulóink is eljuthassanak kirándulásokra, táborokba. A Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett Gyermekvédelmi Tanácskozásra elkészítettük a beszámolónkat. A TÁMOP pályázat keretében az utánkövetés, óvoda iskola átmenet és a nyolcadikos továbbtanulás programokban vettünk részt. Felvételi felkészítés a 7-8. évfolyam SNI és HHH-s tanulóinak. Pályaorientációs tanácsadás a tanulók és a szüleik részére. Előkészítő foglalkozás szervezése a 8. évfolyam tanulóinak. Pályaválasztási kiállítás látogatása. Pályaválasztási fórumok szervezése a 8. évfolyam tanulói és szülei számára szakpszichológus meghívásával. Óvoda-iskola átmenet megsegítésének erősítése forma 3H-s gyermekek szüleivel kapcsolattartás Fejlesztő foglalkozások, korrepetálások - ingyenes Rendkívüli szülői értekezletek Alapítványi támogatás - kirándulás Ruhasegély Közös családlátogatás logopédussal, osztályfőnökökkel Segítségnyújtási formák cél A gyermekek fejlődésének elősegítése Felzárkóztatás Tanulmányi előmenetel segítése Anyagi segítség Családok segítése Tanulmányi előmenetel segítése 48

50 6. A pályaválasztás/továbbtanulás tapasztalatai Októberben pályaválasztási kiállításon vettünk részt végzős diákjainkkal, ahol látványos szakmabemutatókkal, információs tanácsadással, kiadványokkal, szórólapokkal vártak mindenkit. Novemberben pályaválasztási fórumot tartottunk a 8. osztályos tanulók és szüleik részére. A fórumon a környékbeli középiskolák képviselői mutatták be röviden az iskolájukat. Tájékoztatást adtak a tagozatokról, a követelményekről, a felvételi feltételekről, a szabadidő hasznos eltöltéséről. Írásos bemutatkozó anyagokat is hoztak magukkal az érdeklődők részére. A közös beszámolót egyéni kérdések, tájékoztatások követték. Szász-Bogdán Gyöngyvér iskolapszichológus a tudatos pályaválasztás fontosságáról tartott előadást. Hangsúlyozta a döntés előtti széles információgyűjtést, a saját érdeklődés, a személyiségjegyek és tanulmányi eredményesség felmérését. Beszélt arról, hogy a pályaválasztás komoly döntés, amellyel családok életét lehet boldoggá tenni, vagy éppen elrontani. A sikeres pályaválasztás nemcsak a tehetséggel és örömmel végzett munkának, hanem a későbbi egzisztenciális biztonságnak is az alapja novemberében a középiskolai nyílt napok keretében több iskolába szerveztünk kiscsoportos látogatást. Ennek során bepillantást nyertek tanulóink az ottani életbe. Tanítási órákon vettünk részt, majd a diákok képviselői beszámoltak a mindennapokról, a házirend szabályairól, a tanórán kívüli foglalkozásokról. Októbertől januárig középiskolai előkészítő foglalkozásokat szerveztünk a januári központi felvételi vizsga, illetve a pályaválasztás sikeressége érdekében. A tanév során 13 alkalommal éltünk a pályaválasztási konzultáció lehetőségével, melynek során iskolánk pályaválasztási felelőse folyamatos kapcsolatot tartott fenn a környékbeli középiskolák képviselőivel, akikkel időpontokat egyeztettek. 49

51 10% évfolyam sorrend első helyen második helyen harmadik helyen 4% iskolatípusok 86% szakközép gimnázium szakiskola 18% 18% 64% 8.évfolyam tanulói létszám Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Egyéb

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből SZEPTEMBER (21) 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 2-8. o. A, E - szülői értekezlet, 1. osztály, A, E, F - tanmenetek leadása a mkv.-nek 09. - tanmenetek leadása

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15 Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető "A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Cs Tanévnyitó ünnepély 2 P Diákvezetők megválasztása - Pattantyús 3 Szo 4 V 5 H Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére 6 K 7 Sze 8 Cs 9 P 10 Sz 11 V 12 H Szülői értekezlet

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG Féléves beszámolója 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2015. január 27. Készítette: Kecskésné Szaksz Judit mk. vezető Munkaközösségünk a félév elején vállalat feladatokat

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola 2014-2015. tanév szakmai beszámolója Szigethalom, 2015. június 23. 1 Tartalomjegyzék 1. A szakmai munka áttekintése... 4 1.1. Az oktató munka értékelése tapasztalatok,

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Dátum. Szeptember. t.n.s.sz. 08. 31.

Dátum. Szeptember. t.n.s.sz. 08. 31. 08. 31. Dátum H s.sz. 1. K 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet Szeptember 8 00 17 00 17 30 17 00 W.I.A., K.S.E., M. E.

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola.

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola. Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola.hu 2014/2015 ös TANÉV MUNKATERVE Készítette: Kotz István igazgató

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola 2012-2013. tanévi szakmai beszámolója Szigethalom, 2013. június 28. Tartalomjegyzék 1. A szakmai munka áttekintése... 3 1.1. Az oktató munka értékelése tapasztalatok,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő SZEPTEMBER (22) 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő 4. 5. 6. A - szülői értekezlet, 1. és 5. o. - szülői értekezlet 7. - szülői értekezlet 6-7- 8. osztályok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F SZEPTEMBER (22) 02. 03. 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 - szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 1-8. o. A, E Erntedankfest, - szülői értekezlet, - napközi és Weltkindertag 1. és 5. o. A F tanulószoba látogatás

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje A 2015/2016. tanév helyi rendje Augusztus 08. 24-25-26. Javító- és osztályozó vizsgák. 08. 24,26-27. Tankönyvosztás 08. 27. Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanévkezdéssel kapcsolatos

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben