Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola"

Átírás

1 Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola tanévi szakmai beszámolója Szigethalom, június 23.

2 Tartalomjegyzék 1. A szakmai munka áttekintése Az oktató munka értékelése tapasztalatok, eredmények Összefoglaló az alsó tagozat munkájáról Összefoglaló a felső tagozat munkájáról A nevelő munka értékelése, tapasztalatok, eredmények A munkatervben megfogalmazott és meg nem valósult feladatok, elképzelések Az év során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei Tantárgyi mérések OKÉV mérés eredményei (2012. május) HUNGAROFIT mérés eredményei Osztályozó vizsga Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés Tehetséggondozás Befogadó-integráló iskola Az intézmény tanórán kívüli (sport és egyéb szabadidős) tevékenysége Diákönkormányzat éves programjai Osztályfőnökök, osztályok éves programjai Az éves munkaterv teljesítése Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége Tanulmányi versenyeken való részvétel és eredmények (országos, megyei, városi) Sport és egyéb kulturális versenyeken való részvétel és eredmények (országos, megyei, városi) Személyi feltételek A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége Az új pedagógusok alkalmazásának tapasztalatai Belső kommunikáció, információáramlás Tárgyi feltételek A működtető Önkormányzattal folytatott partneri viszony rövid elemzése A funkcionális eszközjegyzéknek való megfelelés alakulása Továbbképzések A tanév során továbbtanulók és támogatások A tanév során továbbképzésben résztvevők és támogatások A pedagógusok által kezdeményezett innovációk Gyermekvédelmi munka áttekintése Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások (étkezés, tankönyvellátás) alakulása. 47 1

3 5.2. Szociális problémák, deviancia Prevenciós munka A pályaválasztás/továbbtanulás tapasztalatai Beiskolázás A beiskolázás eredményessége a beiskolázási tervhez képest A felvételi eljárás lebonyolításának eredményessége HÍD II. program Közösségi rendezvények, ünnepségek Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei Városi rendezvények, programok, A tantestület szakmai és közösségi rendezvényei Pályázatok, iskolai alapítvány Külföldi partnerkapcsolatok alakulása (tanulmányutak, csereprogramok, szakmai gyakorlat) Kapcsolat más intézményekkel (köznevelési, közművelődési, szociális, egészségügyi, alapítvány, egyéb..) Statisztikai adatok a 2012/2013. évi beszámolóhoz Tanulmányi eredmények/tantárgyi átlag Melléklet A szakmai munka áttekintése 1.1. Az oktató munka értékelése tapasztalatok, eredmények 2

4 Összefoglaló az alsó tagozat munkájáról A tanító nénik munkájának hatékonyságát a nevelés és az oktatás terén is megsokszorozza a folyamatos együttműködés. Az 1-2. évfolyam tanítói szoros kapcsolatot tartanak az óvó nénikkel és a 3-4. évfolyam pedagógusaival. Minden osztályfőnök napi szinten információt cserél a napközis nevelőkkel, az iskolapszichológussal, a gyógypedagógussal és a tehetséggondozó kollégával. A tanítási év folyamán rendszeresen dolgoznak alsó és felső tagozatos nevelők közös szakmai és szabadidős témákon, programokon. Az egyes évfolyamok követelményeit, a tananyag elrendezését a szakmai munkaközösségek rendszeresen megbeszélik, hasonlóan a tankönyvválasztáshoz. Olyan tankönyvekből dolgozunk, amelyekre ráépül a felsős tankönyvcsalád, így a tudás elsajátíttatása ott folytatódik az ötödik évfolyamon, ahol az alsó tagozaton nem befejeztük, csak abbahagytuk. Az alsó tagozaton alkalmazott pedagógiai módszerek igen változatosak. Több év óta rendszeresen szervezett nevelőtestületi és egyéni továbbképzéseken sajátítottuk el azokat az új módszereket, amelyekkel igyekszünk a tanulók megváltozott tempójához, érdeklődéséhez, képességeihez alkalmazkodni. Mindegyikükhöz igyekszünk megtalálni a megfelelő kulcsot. Az ismeretek átadásában ma már első helyen szerepel a megtapasztaltatás, az elsajátíttatás. Így a frontálisan, a minden tanulóhoz egyformán szóló ismeretközlés mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a kooperatív technikák, a tanulói csoport- és páros munkák. Differenciálunk, hiszen nem kell minden tanulónak akkor és abban a témában ugyanott tartania. Ha képes rá, akkor hagyjuk előre futni, ha lassabban halad, hagyunk neki időt az érésre. Rendkívül izgalmas és a gyerekek érdeklődését hihetetlenül megnövelő munkamódszert, az úgynevezett projektmódszert alkalmazzuk, idén már az ötödik tanévben. A tanulók a szokásosnál is több önálló munkát kapnak, párokban vagy csoportokban dolgoznak. Várakozásainknak megfelelően nagyon jól működik a bevezetése óta eltelt évek tapasztalatai alapján az iskolaotthon. A két, egymással szoros szakmai kapcsolatban, rendkívül elkötelezetten dolgozó tanító munkájának eredményeképpen a tanítási nap folyamán a csoportba járó gyerekek szellemileg és fizikailag egyenletesen terheltek, kiegyensúlyozottak. Mind a két csoportban elindult a közösséggé válás folyamata. 3

5 Az egész iskolánk befogadó integráló iskola, így az alsó tagozat is az. Tanulóink értékelése és minősítése az 1. évfolyamon szövegesen, a 2-4. évfolyamon érdemjeggyel történik. Az értékeléskor nagyon fontos szempont a gyermekek erősségeinek, pozitívumainak kiemelése és az esetlegesen sikertelenebb területeken a segítségadás módjának kijelölése. Fontos változás az előző tanévhez képest, hogy első és második évfolyamon a törvényi előírásoknak megfelelően bevezettük a mindennapos testnevelést, ugyanakkor harmadik évfolyamtól megtörtént a testnevelést emelt szinten tanulók csoportba sorolása. A legügyesebbek már + 2 testnevelés órával kezdhették az évfolyamot. Eredményesen működik az alsó tagozaton a matematika tehetségfejlesztés is. A gyerekek szívesen és aktívan vesznek részt az órákon. A félévet sokan kiváló eredménnyel zárták. A pedagógusok fontosnak tartják a szakirodalom, szaksajtó figyelemmel kísérését, azoknak a cikkeknek a megvitatását, amelyek érintik a nevelőket. Szakmai munkájukat segítik a rendszeres továbbképzések, tanulmányok. Törekszünk arra, hogy felkészültek legyünk a hivatásunkat érintő változásokhoz. Az egyik jelentős fordulat a szaktanácsadói látogatások bevezetése iskolánkban, mely segíti a majdani tanfelügyelői és minősítési rendszernek való megfelelést. A tanév során folyamatosan tartottunk szakmai megbeszéléseket melyeknek témái: osztálynaplók és napközis naplók egyeztetése, könyvelési technikák iskolai és iskolán kívüli programok versenyek megszervezése, lebonyolítása nyílt órák délelőtt és a napközi otthonban év végi felmérők összeállítása felmérők eredményeinek feldolgozása folyamatos és főként év végi egységes naplóvezetés év végi dokumentumok 4

6 Vállalásaink, programjaink alsó tagozaton 1-2. évfolyam egészséges életmód projektnap Széchenyi névadó nap Ki mit tud? körzeti Széchenyi matematika verseny Anyák napi ünnepség osztálykirándulások családi disznóvágás farsang galambkiállítás tavaszi kézműves délután szavalóverseny (városi, tököli) kirándulás a Parkerdőbe Városi Gyereknap Nyuszi-buli tűzoltósági bemutató, lufihajtogató bohóccal könyvtárlátogatás tanév végi családi nap a szülőkkel Anyák napi ünnepség a Nyugdíjasok Baráti Körének a Helytörténeti Gyűjtemény kiállításainak megtekintése Múzeumok majálisa ezen a műsort az 1.a osztály adta Pindúr-pandúr ki mit tud verseny a fővárosban Papírgyűjtésen való aktív részt vétel Városnapokon kézműves foglalkozás 3-4. évfolyam Szeptember: Szüretelés projektnap 3.a Városi Könyvtár látogatása 3.b Október: Vuk projekthét (Rókavadászat, könyvtárlátogatás) 3.c Művészetek Palotája (Vuk) 4.b Babilon Center 3.c, 4.d Fővárosi Nagycirkusz 3.b Erdei túra 3.b, 4.b Kerékpártúrák 3.c November: Városi Könyvtár látogatása 4.b Ki Mit Tud? (Follmer Judit) Erdei túra 3.b 5

7 December: Mézeskalács sütés 4.b Békakirály Játszóház 3.c Karácsonyi vásár Kézműves foglalkozás a Helytörténeti Gyűjteményben 4.b Iskolai karácsonyi műsor 3.b Cipősdoboz ajándék 3.b Kinder+SPORT program kezdete (Kartali Erika) Erdei Télapó túra 3.b Január: Az én iskolám rajzpályázatok (Kartali Erika) Taksonyi népmese rajzpályázatok (Kartali Erika) Költészet napja- hangos rádiós műsor 4.a Erdei túra 3.b Február: Farsang Színházlátogatás 4.d Erdei túra 3.b Csodák Palotája, Tropikárium 4.b Március: Iskolai ünnepély 4.d Sportágválasztó Bábszínház látogatása 3.b Jótékonysági futás 3.b Kirándulás a tanösvényre 4.b Április: Kerékpártúrák 3.c Gyümölcsprogram projekt Tűzoltóság programja Nyuszi buli 3.c, 4.d 6

8 Föld Napja pályázat (Egyed Jolán) Költészet napi megemlékező program (Ráczné Tia) Május: Majális futás Anyák napi műsorok Emese Park jurta bemutató Színházlátogatás 4.d Osztálykirándulások Gyermeknap Orczy Kalandpark 3.c Planetárium 3.c Helytörténeti Múzeum- Múzeumok majálisa 4.b Író-olvasó találkozó (Városi Könyvtár) 4.b Magyar Színház 4.b Június: Osztálykirándulások Kerékpártúrák 3.c Ballagási dekorálás 4. évf. 2 napos tanulmányi kirándulás 3.b Összefoglaló a felső tagozat munkájáról Éves munkánkat, feladatainkat elsősorban az intézmény és a munkaközösségek munkatervei határozzák meg. Az itt vállalt rendezvények, események rendre megvalósultak a tanév során. (tanulmányi versenyek, sportversenyek, Alma-nap, konferencia) Az év eleji diagnosztikus mérések megíratása után, ezekre építve kezdtük meg munkánkat. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók kapjanak pontos tájékoztatást arról, hogy mit kell 7

9 megtanulni, hogy tudatosítsuk velük az elvárásokat, szokásokat, követelményeket. (értékelés, füzetvezetés, rendszeres készülés az órákra, házi feladatok elvégzése) Ezt a pedagógus kollégák rendszeresen meg is tették, de ennek ellenére nem értünk el a tanulóknál ezen a téren nagy sikereket. A jövő tanévben is kiemelt szerepet kell, hogy kapjon a rendszeresség, a pontosság, az otthoni felkészülés szükségessége. Kiemelten kezeltük az idén a testnevelés órák felszereléshiányaival kapcsolatos problémákat. A kötelező formaruha (fehér póló, sötét nadrág) használata az első hónapokban igen látványos volt, de az idő múlásával megjelentek az ettől eltérő sportruházatok. A nagyobb problémát azonban azok a tanulók jelentették, akik kevés alkalommal vagy egyáltalán nem öltöznek át az órákra. A tanulók szülei értesítést kaptak erről a tényről. A felső tagozaton az idei tanévtől az 5. és 6. évfolyamon szerepel a gyerekek órarendjében a mindennapos testnevelés. Már ősszel jól látszott, hogy az ötödikesek mennyire túlterheltek a szeptemberben bevezetésre került új óratervek miatt. Munkánkban nagy hangsúlyt fektettünk a felzárkóztatásokra. Ennek színterei voltak a korrepetálások, egyéni fejlesztések (TÁMOP utánkövetés), tanórák és gyakran a szabadidejük terhére szervezett foglalkozások. A reál munkaközösségből 3 pedagógus 4 tanulóval vett részt az Útravaló MACIKA ösztöndíjprogramban. Ennek célja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi felkészítése, tanulmányaiknak megsegítése. Idén is több, SNI és BTM diagnózissal rendelkező diák tanult nálunk felső tagozaton, célunk volt az ő szakszerű tovább-segítésük. A fejlesztéssel nehézségeink adódtak, mert gyógypedagógusunk október 1-től távozott iskolánkból. Sajnos csak hónapok múltán érkezett szakszerű segítség intézményünkbe, addig saját pedagógusaink segítették a rászoruló gyermekeket legjobb tudásuk szerint. A tanév folyamán iskolapszichológus és 3 gyógypedagógus kapcsolódott be munkánkba, továbbá sok segítséget kaptunk a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő kollégáktól is. E tanévtől 5. évfolyamon két új tantárggyal gazdagodtunk. A hon-és népismeret tantárgyat történelem végzettségű kollégáink tanították, az erkölcstan tantárgy oktatása kapcsán 2 pedagógusunk 60 órás akkreditált tanfolyamon vett részt. A tanév során több új szakkör is indult a tagozaton, ezzel is különös figyelmet fordítva tanulóink igényeire, szükségleteire, szabadidejük hasznos eltöltésére. A tanulók neveltségi szintjének emelése, a verbális-fizikai agresszió visszaszorítása mindannyiunk kiemelt feladata volt. 8

10 Az idei tanév nekünk, pedagógusoknak is számos újdonsággal szolgált. Nőtt az adminisztrációs teher az új típusú munkaidő nyilvántartás bevezetésével, mely komoly gondot okozott azoknak a munkatársainknak, akik az alapvető számítógépes felhasználói ismeretekkel sem rendelkeztek. Igyekszünk ezeket a hiányokat kiküszöbölni, segítünk egymásnak. Óralátogatásaink növekvő száma lehetőséget adott tapasztalatcserére, szakmai munkánk átgondolására. Az éves munkaterv feladatainak teljesítése A tanulási folyamat eredményessége érdekében tanítási órákon következő feladatok megerősítése történt: Az érdeklődés felkeltése, és fenntartása. A tudás értékének erősítése évfolyam átmenet segítése. Tanulás módszertani ismeretek alkalmazása, a tanulási képesség fejlesztése a tanulási folyamat eredményessége érdekében, az önálló ismeretszerzés és folyamatos önművelés igényének kialakítása. A rendszeres felkészülés igényének kialakítása gyakori szóbeli és írásbeli ellenőrzések segítségével. Önálló jegyzetelés kialakítása, lényegkiemelő képesség fejlesztése, vázlat készítése és felhasználása a tanulási folyamatban. Írásbeli munkák rendszeres ellenőrzése. Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése. Logikus, összefüggéseket meglátó gondolkodásra nevelés. A tanult ismeretek alkalmazása tantárgyakon belül is, és más szakórákon is. Kiegészítő anyag és gyakorlóórák beépítése a tananyagba. A felszerelés és a házi feladatok rendszeres számonkérése, mert ezek hiányában nem tudják elvégezni az órákon a feladataikat, órai munkájuk elégtelen. Mérésekhez (diagnosztikus, félévi és év végi mérések, OKÉV-mérés), felvételi vizsgákhoz gyakorlásként sor került minden tantárgyban feladatsorok, tesztek megoldatására. Szövegértés fejlesztése Egészséges életmódra, rendszeres mozgásra szoktatás, nevelés Tavaszi fit mérés elvégzése 9

11 A házi bajnokságokon és egyéb versenyeken való részvételekkel sikerorientált tanulók nevelése Iskolai rendezvények, versenyek szervezése, lebonyolítása. A fejlesztés iránya, kiemelt területei, eszközrendszere A 4-5. osztályban az átmenet megkönnyítése és a tanulók teljesítményét mérő reális értékelések a tanulók képességei és az oktatási folyamat körülményei függvényében. Egységes értékrend, követelmények megfogalmazása és közvetítése a tanulók felé. A tanév során szükséges a matematika OKÉV mérések eredményeinek, tapasztalatainak beépítése az órai munkába az oktató- és nevelőmunka javítása érdekében. A tapasztalatokat felhasználva jobb eredmények elérése a cél és felkészítés az év végi mérésre. Műveltségbeli alapok megteremtése, továbbépítése: biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat, az önálló tanulás és önműveltség megalapozása, a problémamegoldó gondolkodás és döntésképesség fejlesztése. Minimálisra kell csökkenteni a tanulók körében a felszerelés és házi feladat hiányt. Ezzel együtt a rendszeres felkészülésre is hangsúlyt kell helyeznünk. Színben egységes torna felszerelés viselése és a tanulók rendszeres, aktív részvétele a testnevelés órákon. Kiemelt szempont a taneszközök, ismerethordozók megválasztása az életkori jellemzők figyelembevételével. A kreativitás fejlesztése, a differenciált fejlesztés, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelés. Az egészséges életmód alapvető ismereteinek közvetítése, szokások kialakítása. Rendszeresebbé váljon az óralátogatás, amely alkalmas a pedagógiai munkánk továbbfejlesztésére. Szükség lenne több tanteremben lehetőség szerint projektor, digitális tábla elhelyezésére. 10

12 Vállalásaink megvalósítása Humán munkaközösség Október 1. Zene világnapja Október 6.-i műsor hangos rádiós formában Október X. Kistérségi Pedagógiai Konferencia Október 23.-i iskolai és városi műsor Január 22. Magyar kultúra napja hangos rádiós formában Március: Városi szavalóverseny Április 11. Költészet napja - megemlékezés totó formában Május 15. Kistérségi egészségvédelmi verseny Trianoni hangos rádiós megemlékezés Június 15. Ballagás Egyéb tevékenységeink: Gárdonyi Géza pályázat a Hegedüs Géza Városi Könyvtárral A Népmese napján 5.-es diákok olvastak fel az elsősöknek Októberi Könyvtári rendezvénysorozaton való részvétel (Lázár Ildikó előadása) Szegedi MOZAIK Kiadó továbbképzésén való részvétel Cipős doboz akció Taksonyi népmesemondó verseny TÁMOP hazafias pályázat és bemutató óra Házi és kistérségi komplex verseny Házi helyesírási verseny Rovásírás verseny Trianoni versmondó verseny Weöres Sándor versmondó verseny Kistérségi angol nyelvi szavalóverseny Bocskai István történelmi verseny Hegedüs Géza Városi Könyvtár Hegedüs Géza pályázatán való részvétel Bosnyák Viktória írónő előadásán való részvétel a Városi Könyvtárban 11

13 Hunyadi előadáson való részvétel a Városi Könyvtárban Aktív nyelvgyakorlás céljából angliai tanulmányi kirándulás Dózsa film előkészületei A víz világnapja rajzpályázat A KLIK rajzpályázata Az én iskolám címmel Milyen világban akarok élni? c. rajzpályázat Közlekedés gyerekszemmel- a Rendőrség rajzpályázata Színházlátogatások Reál munkaközösség A reál munkaközösségben a tantárgyi tehetséggondozáson túl két tantárgy kapott kiemelt szerepet: matematikából és testnevelésből készítettük fel versenyre a diákokat. Matematikából számos kistérségi, megyei, országos és nemzetközi szervezésű versenyeken indultunk: Zrínyi Matematika verseny Bolyai Matematika verseny Kenguru Nemzetközi Matematika verseny Medve Matematika verseny Szigetcsépi kompetencia alapú verseny Sportversenyek: Mikulás Kupa Dunaharaszti Diákolimpia Kiskunlacháza (foci) Szigetszentmiklós Kupa Dunavarsány Kupa OTP Bank Bozsik versenysorozat Atlétika verseny, Dömsöd Atlétika verseny, Kiskunlacháza Diákolimpia (röplabda lány/fiú) Diákolimpia (atlétika) További versenyek: Informatika Levelező verseny Kozma László országos informatikai alkalmazói tanulmányi verseny 12

14 Házi komplex verseny Körzet legügyesebb csapata Megyei katasztrófavédelmi verseny A nyolcadik évfolyamon a szeptembertől januárig tartó időszakban - külön felkészítő foglalkozásokat szervezünk matematikából az írásbeli felvételi vizsgák előtt. Nagy feladat hárult a mindennapi munka mellett a tantestület 5 tagjára, akik április 30-ig elkészítették és feltöltötték portfóliójukat A nevelő munka értékelése, tapasztalatok, eredmények Az osztályfőnöki munkaközösség ebben a tanévben 11 felsős és 14 alsós osztályfőnökkel kezdte el a munkát az alakuló értekezleten megfogalmazott célok, feladatok alapján. A szeptemberi tanévkezdés a tantermek dekorációjával vette kezdetét. Minden osztályfőnök igyekezett barátságos, kellemes környezetet kialakítani a nyáron felújított tantermében. Az osztályokban hangsúlyozott feladat a tanulók fegyelmének javítása, az egymással szemben tanúsított helyes magatartásformák, beszédstílus kialakítása, valamint a tanuláshoz való pozitív hozzáállás elérése. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatai közé tartozik a középiskolára való felkészítés. Lehetőséget biztosítottunk diákjainknak a középiskolák által szervezett nyílt tanítási napokon való részvételre, amivel nem élt minden tanuló. Pályaválasztási statisztikánk jó eredményeket mutat. Tanulóinkat többnyire az általuk megjelölt első vagy második helyre vették fel. Ennek ellenére el kell mondanunk, hogy kevés a szorgalmuk, nem vették komolyan a tanulást nagyon sokan, főleg a felvételik után. A szülőkkel való kapcsolattartás formái a szülői értekezletek, a nyílt tanítási napok, fogadóórák és a családlátogatások. Elmondhatjuk, hogy az iskola-szülő kapcsolat főleg a jó tanuló diákok esetében megfelelő. A szülők leginkább a jó eredményt elérő tanulók esetében kíváncsiak az eredményekre, esetleges kudarcok okaira. Azok a szülők, akiknek gyermekével viselkedési problémák vannak, nemigen érdeklődnek. 13

15 A szülői értekezleteken elvárható lenne a szülők 100%-os részvétele, hiszen az osztályközösséget érintő dolgokról ezeken a megbeszéléseken tájékozódhatnának a szülők. Sajnos évről-évre azt érzékeljük, hogy egyre kevesebben jönnek el ezekre az értekezletekre, fogadó órákra. A tanulmányi munka mellett igyekeztünk hangsúlyt fektetni tanulóink szabadidős kikapcsolódására. Közös főzés, beszélgetés, kézműves foglalkozás, Mikulás-délután, osztálykirándulások, színház, mozi látogatások és egyéb közösség építő programok valósultak meg. Az ünnepekre a már megszokott színvonalas műsorokkal készültek diákjaink. Tanulóink egészségügyi ellátását a gyermekorvos, a fogorvos és a védőnő biztosítják. A védőnő ebben a félévben is rendszeres látogatója voltak az osztályoknak. Több alkalommal tartottak tisztasági vizsgálatot. Adminisztrációs feladatainkat próbáltuk pontosan elvégezni. Figyelemmel kísértük a naplók beírásait és elmaradás esetén pótoltuk azokat. Fontos dokumentum az ellenőrző. Sajnos tanulóink közül sokan nem vezetik pontosan, sokszor le is tagadják meglétét iskolában és otthon is. Rendszeresen ellenőriztük a beírt jegyeket, s pótoltuk, ha hiányosságot észleltünk. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tanulmányi kirándulások megszervezéséről a lehetőségek függvényében - az iskolavezetéssel egyeztetve az osztályfőnökök dönthettek. Majdnem minden felsős osztály szervezett több napos erdei iskolát, és minden alsós közösség volt valamilyen tanulmányi kiránduláson. Az iskolai ügyelet szempontjából továbbra is nagy figyelmet kell szentelnünk az egységes szabályok betartatására. A portás továbbra is nagyon hiányzik a zavartalan munka biztosításához. Kiemelendő a telefonok problémája. Ezt a jövőben egységesen és kategorikusan meg kell oldani. Feladatunk továbbá az internetes közösségi oldalak fegyelmezett és intelligens használatának tudatosítása, továbbá tisztázni azt, hogy a pedagógusok jelenléte szükségese-e ezeken a helyeken. 14

16 Az alsó tagozaton nem áll rendelkezésünkre osztályfőnöki óra. A szokásrendszer kialakítása, a szabályok megbeszélése, személyiség fejlesztése, szociális kompetencia fejlesztése első osztálytól kezdve folyamatos. A felső tagozat évfolyamain heti egy óra osztályfőnöki óra is rendelkezésre áll. A tanmenet tartalmazza azokat a témaköröket, amelyeket feldolgozunk a gyerekek életkorának megfelelően. Ilyen pl. család, iskola, barátság, önálló tanulás, tanulási stílusok, tanulási szokások, szeretet, jó és rossz, önismeret, együttműködés, tolerancia. Ezen kívül akadtak az osztály életében aktuális feladatok: Tanulmányi munka közös értékelése (havonta) Közösségi munka, magatartás közös értékelése (havonta) Ünnepi előkészületek (október 6-i ünnepély, október 23-i ünnepély, karácsony, március 15-i ünnepély, Széchenyi névadó ünnepély, anyák napja) Közös program tervezése (mozilátogatás; fellépés a farsangon; színházlátogatás; kirándulás; erdei iskola stb.) A gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, szerveznek, kutatnak, alkotásokat hoznak létre. Kiemelt feladataink közé tartozik, hogy az osztályfőnökök sok időt töltsenek az osztállyal az óraközi szünetekben. Az ebédlői ügyeletet is tovább működtettük. Egyik fontos feladat annak betartatása, hogy minden tanuló csak az utolsó órája után menjen ebédelni. Felső tagozaton idén is használtuk a magatartás füzetet a házirendben meghatározott elvek szerint, majd ez alapján és a további közösségi munkájuk alapján az osztályfőnökök minden hónap végén értékelték a tanulók magatartását. Következetesen be kell tartatni a házirend szabályait, hogy a tanórákon nyugodt légkör legyen, s ezzel biztosítsuk a tanuláshoz való jogot. Megállapítható, hogy szoros összefüggés van a tanulók, osztályközösségek magatartása és tanulmányi eredménye között. Továbbra is jelentős probléma, hogy sok azon tanulók száma, akik azért buktak meg, mert nem hoznak felszerelést a tanítási órára, nem készítenek házi feladatot. A tantárgyi követelményeknek így eleget sem tudnak tenni. 15

17 Fontos feladatunk továbbra is az, hogy a szülőket becsalogassuk az iskolába és rendszeresen konzultáljunk velük gyermekükről A munkatervben megfogalmazott és meg nem valósult feladatok, elképzelések Tanév elején tantestületünk nagy körültekintéssel készítette el intézményünk munkatervét. A benne megfogalmazott célok és feladatok kivétel nélkül megvalósultak Az év során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei Tantárgyi mérések Tanév végi felmérések eredménye az alsó tagozaton matek olv.szövegért. hangos környezetismeret írás / nyelvtan tollbam. olv. % % sz/p % hibaszám % 1.a ,6 89 hónapok évszakhoz szabályjáték szabálya, mondatírás szabályai, kapcsolása, fordított szövegezésű következtetéses feladatok ékezethiány hosszú kétjegyű msh. napszakok szöveges feladat sorbarendezése 1.b szabályjáték szabálya, fordított szövegezésű szöveges feladat válasz aláhúzása a szövegben ékezetek, pontos betűalakítás mondatírás szabályai, ékezetek hónapok évszakhoz kapcsolása, napszakok sorbarendezése 1.c szabályjáték szabálya, fordított szövegezésű szöveges feladat válasz aláhúzása a szövegben ékezetek, pontos betűalakítás ékezethiány, mondatírás szabályai hónapok évszakhoz kapcsolása, napszakok sorbarendezése 1.d válasz aláhúzása a hónapok évszakhoz szabályjáték szabálya, ékezetek, msh. és mgh. szövegben, kapcsolása, fordított szövegezésű betűtévesztés, hosszúsága, következtetéses feladat, napszakok, napok szöveges feladat mondatkezdés mondatkezdés szereplők kiválasztása sorbarendezése Év végén tartottuk magunkat az együtt kidolgozott egységes értékelési rendszerhez, ezért már az első évfolyamosok is azonos felmérőt írtak a tantárgyakból év végén. Az 1.a osztályban kiemelkedően sikerült az írás felmérő, az 1.d osztály felmérői kissé gyengébbek lettek a többiekénél. Átlagban az első évfolyamon a megszokott 90% körüli eredményt kaptuk, amit vártunk is hiszen ez a tudás kell a továbbhaladáshoz. A típushibákat elemezve is arra jutottunk, hogy az alaptananyagot a gyerekek jól elsajátították, a nehezebb, összetett feladatokban hibáztak inkább. 16

18 matek olv.szövegért. hangos környezetismeret írás / nyelvtan tollbam. olv. % % sz/p % hibaszám % 2.a ,7 93 pontatlan számolás növény részei, szinonimák írása, ékezetek pótlása, ékezetek elhagyása, testrészek, szövegből válaszkeresés toldalékok pótlása igekötős igék érzékszervek 2.b maradékos osztás, összetett szöveges feladat szövegből válaszkeresés toldalékok pótlása, szavakból mondat alkotása ékezetek elhagyása testrészek, madarak - emlősök fogalma 2.c ,4 75 maradékos osztás, összetett szöveges feladat szókapcsolatok értelmezése j hang jelölése, toldalékok pótlása, szavakból mondat alkotása hosszú msh-k, j hang jelölése érzékelés, érzékszervek, testrészek A második évfolyamon kiemelkedőek a 2.a osztály felmérői, ők már tavalyról hozták ezt a jó az alapot, sikerült megtartaniuk jó eredményeiket.. Különösen sokat fejlődött a 2.c osztály, ahol nagyon jól látszik a tanító fejlesztő munkája. Mindhárom osztály eredményei megfelelőek a továbbhaladáshoz. OSZTÁLY Matematika Szövegértés Hangos olvasás év eleji félévi év végi év eleji félévi év végi év eleji félévi év végi 3.a 79 % 87 % 84 % 85 % 83 % 80 % 176 szótag 196 szótag 251 szótag 3.b 79 % 84 % 81 % 78 % 80 % 80 % 196 szótag 211 szótag 247 szótag 3.c 72 % 84 % 81 % 75 % 81 % 80 % 144 szótag 166 szótag 201 szótag ÁTLAG: 77 % 85 % 83 % 79 % 81 % 80 % 172 szótag 191 szótag 233 szótag TÍPUS- HIBÁK: müveleti sorrend, szöveges feladat számegyenes terv felírása szinonímák szinonímák szavak jelentése (sínylik) Angol 4.a 90 % 84 % 90 % 88 % 82 % 71 % 88 % 88 % 4.b 66 % 61 % 79 % 64 % 71 % 56 % 65 % 77 % 4.c 76 % 76 % 79 % 83 % 81 % 86 % 80 % 84 % 4.d 75 % 74 % 86 % 82 % 82 % 81 % 82 % 80 % ÁTLAG: 77 % 74 % 85 % 79 % 79 % 64 % 77 % 83 % TÍPUS- HIBÁK: müveleti sorrend, szöveges feladat pótlás, nyitott mondat, kerekítés becslés kérdés megfogalmazása közmondás, vázlat vázlatírás, rokon értelmű kifejezések OSZTÁLY Nyelvtan Tollbamondás Környezetismeret év eleji félévi év végi év eleji félévi év végi év eleji félévi év végi 3.a 80 % 84 % 84 % 4 hiba 8 hiba 6 hiba 97 % 92 % 92 % 3.b 81 % 81 % 80 % 4 hiba 9 hiba 6 hiba 87 % 84 % 89 % 3.c 76 % 83 % 82 % 4 hiba 5 hiba 5 hiba 87 % 88 % 87 % 17

19 ÁTLAG: 79 % 83 % 82 % 4 hiba 7 hiba 6 hiba 90 % 88 % 91 % TÍPUS- HIBÁK: msh pótlása, mondatokra tagolás szótagolás szófajok kikeresése ly-os szavak, hosszú mássalhangzók ékezetek madarak, emlősök tulajdonságai, érzékelés TÉMAZÁ- RÓK ÁTLAGA! életműködések 4.a 84 % 88 % 78 % 4 hiba 5 hiba 4 hiba 94 % 91 % 88 % 4.b 68 % 77 % 65 % 9 hiba 7 hiba 10 hiba 81 % 68 % 75 % 4.c 81 % 86 % 82 % 6 hiba 5 hiba 5 hiba 91 % 87 % 84 % 4.d 76 % 84 % 80 % 6 hiba 5 hiba 6 hiba 86 % 84 % 80 % ÁTLAG: 77 % 84 % 72 % 6 hiba 6 hiba 7 hiba 88 % 83 % 82 % TÍPUS- HIBÁK: szótagolás, mondatfajták hiányzó ékezetek, -val, -vel rag igekötős igék ékezetek, hosszú msh-k ékezetek időjárás elemei, égés feltételei névutó, igeragozás, kiejtéstől eltérő írás, tulajdonnevek TÉMAZÁ- RÓK ÁTLAGA! nem színezték ki a vizeket 18

20 4. évfolyam : 19

21 Központi mérésként a 3. és a 4. évfolyamon a negyedikes OKÉV íráskészség mérése alapján vizsgáltuk meg a tanulók írásának minőségét és mennyiségét. 1-től 5-ig pontoztuk az olvashatóságot, ugyanígy a külalakot, ezek összege adta a %-ot. Pontosan 5 percig másolhatták a gyerekek ugyanazt a szöveget, ebből adódott a percenkénti betűszám. Mivel a negyedikeseket tavaly is mértük ezzel a mérőanyaggal, jól látható a változás az évfolyamon: sokkal többet tudnak írni, de nem annyira szép külalakkal. A harmadikosoknál (legfőképpen a b osztályban) célul kell kitűznünk, hogy jövőre ne romoljon a gyerekek írásképe, hanem a mostaninál olvashatóbb és szebb írással lépjenek felső tagozatba. 20

22 21

23 Tanév végi felmérések eredménye a felső tagozaton Magyar irodalom 69% 70% 73% 58% 68% 56% 61% 68% 71% 46% 46% 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c Magyar nyelvtan 76% 74% 79% 59% 64% 63% 60% 36% 46% 44% 45% 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c Történelem 70% 72% 73% 64% 67% 62% 60% 64% 77% 70% 53% 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 22

24 Angol nyelv 83% 79% 72% 61% 66% 42% 68% 62% 72% 72% 68% 52% 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b Zsuzsi 7.b Gabi 7.c 8.a 8.b 8.c Matematika 68% 64% 72% 64% 72% 74% 55% 52% 38% 45% 34% 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c Term./Biológia 69% 72% 68% 57% 78% 59% 66% 62% 75% 69% 52% 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 23

25 Földrajz 74% 77% 60% 64% 62% 56% 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c Kémia 71% 58% 61% 60% 63% 51% 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c Fizika 63% 61% 61% 72% 71% 78% 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 24

26 Informatika 85% 84% 89% 76% 85% 77% 83% 73% 84% 77% 80% 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c OKÉV mérés eredményei (2013. május) Matematika 6. évfolyam Az Önök intézményében 1503 (1458;1532) Országosan 1489 (1488;1490) Általános iskolákban 1482 (1481;1483) Községi általános iskolákban 1436 (1434;1438) Városi általános iskolákban 1470 (1469;1472) Megyeszékhelyi általános iskolákban 1527 (1524;1529) Budapesti általános iskolákban 1548 (1545;1550) 8 évfolyamos gimnáziumokban 1643 (1638;1648) 25

27 A 62 tanulóból 24 fő teljesített a 3. szint alatt, 22 fő eredménye 3. szintű, 8 tanuló található a 4. szinten és 8 tanuló ért el 5. vagy 6. szintet. Ezek alapján a 6. évfolyamon matematikából az összesített képességpont (1503) az országos szint (1489) fölé került. Matematika 8. évfolyam Az Önök intézményében 1649 (1614;1692) Országosan 1620 (1620;1622) Általános iskolákban 1604 (1604;1606) Községi általános iskolákban 1558 (1556;1560) Városi általános iskolákban 1595 (1593;1597) Megyeszékhelyi általános iskolákban 1654 (1651;1657) Budapesti általános iskolákban 1669 (1666;1672) 8 évfolyamos gimnáziumokban 1765 (1761;1771) 6 évfolyamos gimnáziumokban 1756 (1752;1760) 26

28 Az 50 tanulóból 4 fő teljesített a 3. szint alatt, 11 fő eredménye 3. szintű, 16 tanuló található a 4. szinten és 19 tanuló ért el 5. vagy 6. szintet. Ezek alapján a 8. évfolyamon matematikából az összesített képességpont (1649) az országos szint (1620) fölé került. Szövegértés 6. évfolyam Az Önök intézményében 1492 (1443;1535) Országosan 1497 (1496;1498) Általános iskolákban 1488 (1487;1490) Községi általános iskolákban 1428 (1426;1430) Városi általános iskolákban 1478 (1476;1480) Megyeszékhelyi általános iskolákban 1545 (1541;1547) Budapesti általános iskolákban 1566 (1563;1569) 8 évfolyamos gimnáziumokban 1681 (1677;1687) 27

29 A 62 tanulóból 14 fő teljesített a 3. szint alatt, 22 fő eredménye 3. szintű, 15 tanuló található a 4. szinten és 11 tanuló ért el 5. vagy 6. szintet. Ezek alapján a 6. évfolyamon szövegértésből az összesített képességpont (1492) minimálisan az országos szint (1497) alá került, viszont az általános iskolák (1488) és a városi általános iskolák (1478) viszonylatában jobb eredményt értünk el. Szövegértés 8. évfolyam Az Önök intézményében 1516 (1461;1589) Országosan 1555 (1554;1557) Általános iskolákban 1539 (1538;1540) Községi általános iskolákban 1493 (1490;1495) Városi általános iskolákban 1529 (1527;1531) Megyeszékhelyi általános iskolákban 1590 (1586;1593) Budapesti általános iskolákban 1603 (1599;1606) 8 évfolyamos gimnáziumokban 1707 (1703;1710) 6 évfolyamos gimnáziumokban 1697 (1693;1700) 28

30 Az 50 tanulóból 10 fő teljesített a 3. szint alatt, 10 fő eredménye 3. szintű, 20 tanuló található a 4. szinten és 10 tanuló ért el 5. vagy 6. szintet. Ezek alapján a 8. évfolyamon szövegértésből az összesített képességpont (1516) az országos szint (1555) alá került, viszont a városi általános iskolák eredményét (1529) megközelítjük. 29

31 HUNGAROFIT mérés eredményei HUNGAROFIT felmérés 2013/2014. felső alsó ,8 12,2 12, Felülés (db) Fekvőtámasz (db) Homorítás (db) 1,7 1,3 Helyből távolugrás (m) 60 m-es futás (sec) 2000 m-es futás (min) Az elmúlt 5 év eredményeinek összehasonlítása területenként 30

32 Felülés (db) felső alsó / / / / /2014. Fekvőtámasz (db) felső 20 alsó / / / / /

33 Homorítás (db) felső alsó / / / / /2014. Helyből távolugrás (m) 1,8 1,6 1,4 1,7 1,5 1,6 1,4 1,6 1,3 1,7 1,4 1,7 1,3 1,2 1 0,8 felső alsó 0,6 0,4 0, / / / / /

34 60 m-es futás (sec) ,6 11,8 10,2 12,4 10,8 12,9 11,9 10,9 10,8 12,2 8 6 felső alsó / / / / / /2000 m-es futás (min) ,9 14,4 12,4 15,4 12,0 16,2 12,9 14,6 12,2 13 felső alsó / / / / /

35 Osztályozó vizsga A 2013/2014. tanév végén 7 felső tagozatos tanulót utaltunk osztályozó vizsgára. Közülük 5 fő magántanuló, 2 fő mulasztása elérte a törvény által előírt 250 órát. A vizsgán 3 tanuló eredménye megfelelt a követelményeknek, 2 fő javítóvizsgát tehet 1 tantárgyból, 1 tanuló eredménye nem felelt meg a követelményeknek, 1 fő nem jelent meg a vizsgán. Nekik az adott évfolyamot meg kell ismételni Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés Tehetséggondozás A tehetséges gyerekek felfedezését, a tehetségek gondozását minden nevelő feladatának kell, hogy érezze. A tehetséggondozás egy folyamat, melynek kezdete a felismerés, vége pedig (a tanár részéről) a siker elérése, a cél megvalósulása. A tehetség kibontakoztatását serkenti a megfelelő légkör megteremtése, a motiváció, a pedagógus ösztönző attitűdje, a bizalom, a megfelelő szervezeti strukturáltság, a játékosság. Sikeres pályázatok, felvételi vizsgák, nyelvvizsgák, megyei és országos tanulmányi versenyek kiemelkedő helyezései ezek azok a tények, amelyekkel a tehetséggondozás eredményessé válik. Iskolánk az alapkészségek biztos elsajátíttatása, általános iskolai tanulók alap- és általános műveltségének biztosítása, az emelt szintű és speciális programok színvonalas oktatása 34

36 mellett, fontos feladatának tartja a tehetséggondozást és a különböző szintű (iskolai, városi,körzeti, megyei, regionális, országos és nemzetközi) tanulmányi, kulturális-és sportversenyekre való felkészítést, a versenyeztetést. A jövőre nézve iskolánk egyik legfontosabb céljának a hatékony tehetséggondozást tekinti. A tehetséggondozás szervezeti formái: tanítási órán differenciált feladatok biztosítása tehetséggondozó foglalkozások témanap, témahét szakkörök pályázatok képzőművészeti kiállítások versenyekre felkészítés (iskolai, körzeti, országos) táborok, erdei iskolák Az idegen nyelv, a matematika, az informatika és a testnevelés oktatása iskolánkban kiemelt szerepet kap. Pedagógusaink a tanév során nagy hangsúlyt fektettek a tehetséggondozó munkára, ennek eredményeképpen tanulóink kiválóan teljesítettek a különféle versenyeken. Befogadó-integráló iskola Iskolánk 2004 óta integrálja a sajátos nevelési igényű gyermekeket. A gyerekek a tanítási idő nagy részét az osztályközösséggel töltik. Az iskolánkban foglalkoztatott gyógypedagógus hetente 1-2 alkalommal foglalkozik velük. Az első és második osztályos tanulókkal játékos készség- és képességfejlesztés formájában, a nagyobbak pedig a fejlesztés és rehabilitáció mellett tanulás módszertani megsegítésben is részesülnek. A gyerekek élvezik ezeket a kiscsoportos foglalkozásokat, rendszeresen sikerélményhez jutnak. Az együttnevelés az akadályozott és az ép gyermekek előnyére is válik. Az utóbbiak megtapasztalhatják, hogy szükség van a segítségükre, eltűnnek szemükben a különbségek, nő a szociális érzékenységük. Fejlődik az énképük és a személyiségük. Az akadályozott tanulóknak erősebb öntudata és szociális jártassága alakul ki. A beilleszkedési-, tanulási- és magatartási problémákkal küzdő tanulók többségének ellátása is megoldódott áprilistól, a két új gyógypedagógus kolléganő érkezésével. 35

37 1.6. Az intézmény tanórán kívüli (sport és egyéb szabadidős) tevékenysége Diákönkormányzat éves programjai A tavalyi év sikeréből kiindulva a tanév elején elfogadtuk, hogy ebben a tanévben is minden hónapban fogunk minimum egy DÖK rendezvényt megvalósítani. Az elért eredményeket ismét pontoztuk és az év végén egy Széchenyi Vándor Kupát nyert el a legjobban teljesítő osztály. Így az idei tanévben is rengeteg programot kínáltunk iskolánk tanulóinak. Az év folyamán a sok osztályprogram, egyéni és csapatverseny, ünnepély és rádiós megemlékezés mellett tanulóink nagy számban vettek rész a Magyar Kultúra Napján megrendezett Kölcsey-nap keretében az iskolai vers- és prózamondó versenyen. Az évek óta önálló eseményen, rangjának megfelelő színvonalú produkciókat is láthattunk, hallhattunk. A jövőben jó lenne, ha még egy újabb, érdeklődésre is számot tartó kulturális programmal bővülhetne a Széchenyi Vándor Kupa versenysorozata. ÖKO iskolához híven idén is több környezetvédelmi és egészségvédelmi program valósult meg. Ezek közül kiemelném az ősz szenzációs projektnapját, az ún. ALMA-napot. A tavasz folyamán pedig végre megvalósult a FA-projekt is, amikor iskolánk osztályai látványos plakátok formájában ismerkedhettek meg hazánk fafajtáival. Ennek a két rendezvénynek a gyönyörű plakátjai példázták, hogy sajnos az éves DÖK tervben vállalt plakátok csak akkor készülnek el, ha az osztályfőnök az osztály mellé áll a feladat megvalósításában. Ide kívánkozik, hogy iskolánk tisztaságára tanulóink továbbra sem vigyáznak. Sőt Az általános társadalmi irányt követve, egyre nagyobb arányú szeméttel, rongálással kell megküzdenünk. Ez sajnos a felnőtt társadalomtól ered, de valamit tennünk kellene ez ellen. Talán érdemes lenne a jövő évi ÖKO programok, tervek közé felvenni valamit ebben a témában. A Papírgyűjtés idén minden idők súlyrekordját megdöntötte, így nagyon sajnáljuk, hogy a következő években úgy fest, már nem lehet ilyen akciót szervezni. Az idén is a programok közül a legnagyobb szerepet a mozgásnak szenteltünk. A kezdésként ismét megrendezett Széchenyi Futóverseny a tavalyi évhez képest még nagyobb számú nevezőt és nézőt vonzott. Ennek a programnak jövőre is nagy létjogosultsága van. Rövid idő alatt, nagy tömeget tud megmozgatni, hála a testnevelés tagozatos kollégák jó szervezőmunkájának. A decemberi labdajátékok ún. Mikulás Kupája, ha néha Karácsony közelébe csúszik is, de szintén kedvelt rendezvénye a gyerekeknek. A Szevasz Tavasz Kupa végül a körülmények miatt bajnoki rendszerben lett lebonyolítva, de így is nagyon jó visszhangú sorozat volt. Az év közben lezajlott Labdarúgó Bajnokság döntője pedig már-már a BL döntők hangulatát idézte, szurkolótáborokkal, sok izgalommal és feszültséggel. Az egyéb programjaink közül kiemelném még a Tréfás Vetélkedőt, amely jó szórakozást nyújtott az iskola minden felsős diákjának. A jövő évben szintén szeretnének a gyerekek valami hasonló programot. A Gróf Dance & Song verseny idén is nagy sikerrel zajlott le, bár a fellépők száma egyre csökken, ami a jövőre nézve állíthatja szervezési feladat elé a rendezőket. A Farsang fenomenális produkciókkal, vetélkedőkkel és hangulattal zárult. Néha már 36

38 a régi farsangokat idézte. A DÖK-nap az idén akadályverseny rendszerben lett lebonyolítva, ami mind ügyességileg, mind, szellemileg, mind fizikailag megmozgatta a jelenlevőket. A jövőben talán egy ilyen, vagy ehhez hasonló program maradhatna a rendezvények között. A felsoroltak mellett számtalan kisebb program is volt még az év során. Pl.: Magyar Labdarúgás Napja, Valentin-napi posta stb. Osztályfőnökök, osztályok éves programjai a tanév során Sok szabadidős program valósult meg osztálykeretben: Gólyanapon való részvétel KRESZ vetélkedő Négyszínvirág Óvoda szervezésében Színházlátogatások Múzeumlátogatások Könyvtárlátogatások Helytörténeti Múzeum látogatása Filmvetítések látogatása Kézműves foglalkozások Bábszínházi előadás (Fővárosi Bábszínház) Babilon Kiállítás látogatása Kirándulások a Parkerdőbe, kerékpártúrák, teljesítménytúrák Családi szüret Családi disznóvágás (a Helytörténeti Gyűjtemény szervezésében) Iskolai Télapó Karácsonyi rendezvénysorozat Planetárium, Fővárosi Nagycirkusz előadásainak megtekintése Tűzoltóság bemutató napja helyben Nyuszi-buli, nyuszi túra Városi Gyermeknapon való részvétel Népmese napja alkalmából vetélkedő osztályok között Anyák napi megemlékezések osztálykeretben Kalandpark Délutáni labdajátékok Osztályok közötti sportversenyek Papírgyűjtés Pindur-Pandúr - országos KRESZ vetélkedő - Budapest 37

39 1.7. Az éves munkaterv teljesítése Tanév elején tantestületünk nagy körültekintéssel készítette el intézményünk munkatervét. A benne megfogalmazott célok és feladatok megvalósultak Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége A különleges bánásmódot igénylő tanulók munkájának folyamatos irányítását, ellenőrzését továbbra is nagy odafigyeléssel, sok idő és energia ráfordítással végzik a szaktanárok és a fejlesztő pedagógusok. Ezek a diákok a tanórákon többnyire differenciált, képességeiknek megfelelő feladatokat kapnak. A tudásuk számonkérése is ennek megfelelően történik. Nagyon fontos annak ismerete, hogy ezeknek a tanulóknak a tanév végén milyen követelményeknek kell megfelelniük. A tanítás újszerűségét, eredményességét, a tanulók motivációját a kooperatív munkaformák, továbbá az informatikai berendezések, az interaktív tábla használata teszik lehetővé. Az órán alkalmazott módszerek, munkaformák, szemléltetések, a tevékenyen elvégzett feladatok maradandó ismereteket és tapasztalatokat nyújtanak minden résztvevő diáknak és pedagógusnak egyaránt. Tanóráinkat igyekszünk élményszerűbbé, munkáltatóvá varázsolni az IKT eszközök rendszeres használatával. Több pedagógus tart tanórán kívül szükségszerűnek ítélt szaktárgyi felzárkóztatásokat, mert fontosnak tartjuk a rászoruló tanulók megsegítését. Több pedagógus tart versenyekre felkészítő tehetségfejlesztő foglalkozásokat. Iskolai, városi, kistérségi, megyei, országos szintű versenyeken szerepeltek tanulóink kisebb-nagyobb sikerekkel. (Az eredmények iskolánk honlapján és faliújságján is olvashatók.) A tehetséges diákokkal szakköri foglalkozásokon, tanórákon differenciált munkaformában, otthoni szorgalmi feladatokkal is foglalkozunk. 8. évfolyamos tanulóink részére felvételi felkészítő foglalkozást tartottunk matematikából és magyarból októbertől januárig heti 1-1 órában. Annak ellenére, hogy a gyerekek jártak a középiskolák által szervezett előkészítőkre, meglepően sokan vették ezt a segítséget igénybe. 38

40 A tanév során minden tantárgyból nagy hangsúlyt fektettünk a szövegértés, a logikus gondolkodás fejlesztésére. Kompetenciafejlesztő feladatokkal készültünk az idei OKÉV mérésre. Az Útravaló Ösztöndíjprogram keretében 2 továbbfutó és 2 új mentorpárosunk van. Ennek keretében kollégáink rendszeresen tartanak felzárkóztató, tehetségfejlesztő foglalkozásokat az érintett diákoknak. A TÁMOP pályázat utánkövetésének keretében kollégáink rendszeresen tartanak felzárkóztató, tehetségfejlesztő foglalkozásokat az érintett diákoknak Tanulmányi, sport és egyéb kulturális versenyeken való részvétel és eredmények (országos, megyei, területi, városi, iskolai) 2013/2014. versenyek Verseny neve Helyezés Versenyzők Körzeti Széchenyi matematika verseny III. Pálos Ádám 1.d Területi vers- és prózamondó verseny III. Csiba Attila 1.c Csatári András 1.b különdíj Vers- és prózamondó verseny, Tököl Padányi Benjámin 2.b III. Péterfi András 6.a Körzeti mesemondó verseny III. Padányi Benjamin 2.b Körzeti vers- és prózamondó verseny III. Nyutali Csaba 2.b Területi mesemondó verseny III. Padányi Benjamin 2.b Vácz Márk 3.c különdíj Péterfi András 6.a Területi vers- és prózamondó verseny I. Bálint Jázmin 3.a Őszi sanzon körzeti szavalóverseny I. Iszák Alexandra 4.b Angol nyelvi szavalóverseny I. Szabó Éda 4.a II. Dézsi Zsófia 4.a AMME "Így írunk mi" versíró verseny I. Varjas Alexa 3.a Nyelvtan- helyesírás verseny Szövegértés - Szövegalkotás és matematika a kompetencia tükrében Tanulmányi- és környezetvédelmi verseny III. I. II. Mikolecky Péter 2.a Kelemen Réka 2.b Lengyel Réka 2.c Lengyel Réka 2.c Mikoleczky Péter 2.a Iszák Martin 5.a Szász Beatrix 5.b Óvári Gergő 6.a Sáfár Anita 6.b 39

41 Diákolimpia teremfoci II. Leveleki György 4.a Csősz Zoltán 4.a Csősz Márton 4.a Kántor Benjamin 3.c Mészáros Cecília 3.c Kiss Máté 4.d Fényes Gergő 4.a Szabó Dominik 4.a Halek Norbert 4.c Olasz Olivér 3.b Dunavarsány labdarúgó mérkőzés Körzeti röplabda bajnokság II. III. Danajlovits Norbert 8.a Nagy László 8.b Franku Károly 8.b Varga Dávid 8.b Kocsis Krisztián 8.c Oláh Norbert 7.b Váradi Áron 7.c Sárvári Zsolt 7.c Nádas Anita 7.c Nádas Edina 7.c Kovács Georgina 7.b Veres Dóra 8.a Marosi Bettina 8.a Görhes Bianka 8.a Kulin Henrietta 8.b Ferencz Viktória 8.b Körzeti röplabda bajnokság I. Váradi Áron 7.c Erős Bence 7.c Danaljovits Norbert 8.a Veres Kristóf 8.a Klos Gábor 8.b Varga Dávid 8.b Atlétika verseny, Dömsöd Atlétika verseny, Kiskunlacháza Területi rajzverseny II. III. II. III. Danajlovits Norbert 8.a Lepsényi Zoltán 8.a Tyukodi Gergely 8.a Nagy László 8.b Váradi Áron 7.c Danajlovits Norbert 8.a Nagy László 8.b Szintai Dániel 8.b Lefkovits Jenő 8.c Rendek Zsigmond 7.a Mars Anna Luca 1.a Pruzsina Sára 1.a Balogh Hanna Izabella 1.a 40

42 Kinder + Sport III. Csősz Zoltán 4.a Bódi Bianka 4.c Pintér Dávid 4.c Mészáros Cecília 3.c Görhes Dominik 3.c Dénes Sára 3.c Ludvig Laura 3.c Fierer Marcell 2.a Kohut Péter 2.a Budai Patrik 2.c Klos Katalin 2.c Padányi Benjámin 2.b Illés Hanna 2.b Nagy Eszter Aletta 3.c Bendegúz megyei verseny, környezetismeret Körzeti egészséges életmód verseny Bolyai matematika verseny Versmondó verseny I. Pálos Nikolett 3.c Szabó Éda 4.a Fényes Gergő 4.a Csősz Márton 4.a évfolyam csapata évfolyam csapata 1. Szulita Márk 3.c 2. Vácz Márk 3.c 3. Iszák Alexandra 4.b 1. Dézsi Zsófia 4.a Ki mit tud? 3-4. évfolyam 2. Kohut Máté 4.d 3. Kenedi Zsófia 3.a Ki mit tud? 1-2. évfolyam vers 1. Csiba Attila 1.c Ki mit tud? 1-2. évfolyam mese 1. Nyutali Csaba 2.b Ki mit tud? 1-2. évfolyam verses mese 1. Padányi Benjamin 2.b 1. Urbán Fatime 8.b 2. 5.a osztály Felsős Song and Dance, ének Felsős Song and Dance, tánc Helyesírási verseny felső 5. osztály 3. Szedár Krisztina 6.a Gyöngyösi Zsuzsanna 6.a Szilágyi Klaudia 6.a Felföldi Tamara 6.a 1. Mezei Anikó 5.c Shnircz Gábor 6.b Nádas Edina 7.c Marelyin Evelin 5.c Strati Jennifer 5.c 1. Szatmári Jázmin 5.c 2. Iszák Martin 5.a 3. Schott Zsolt 5.a 41

43 Helyesírási verseny felső 6. osztály Helyesírási verseny felső 7. osztály Helyesírási verseny felső 8. osztály Városi Szavalóverseny Kölcsey vers-és próza mondó verseny 5-6. évfolyam Kölcsey vers-és próza mondó verseny 7-8. évfolyam Digi kópé matematika csapatverseny 5. Megyei Zrínyi Matematikai verseny Atletika Dömsöd, csapat 4. Atletika Dömsöd, egyéni Kenguru matematika verseny 1. Kiss Zoltán 6.b 2. istván Renáta 6.a 3. Sáfár Anita 6.b 1. Ceglédi Zsanett 7.b 2. Orbán Tímea 7.c 3. Mátyási Milla 7.b 1. Veres Dóra 8.a 2. Lepsényi Zoltán 8.a 3. Majör Dominika 8.a 2. Dudás Dorka 4.a 2. Szulita Márk 3.c 3. Vácz Márk 3.c 4. Tézsla Kíra 2.c 1. Péterfi András 6.a 2. Tézsla Vanda 5.a 4. Marelyin Evelin 5.c 3. Mátyási Milla 7.b 1. Péterfi András 6.a 2. Varga Alexandra 5.b 3. Vácz Balázs 6.b Iszák Martin 5.a 1. Mátyási Milla 7.b 2. Kuti Barbara 7.b 3. Orbán Tímea 7.c Görhes Dominik 3.c Ficzere István 3.b Gőgös Szabolcs 3.a Szász Beatrix 5.b Mikolecky Attila 5.b közép Agócs Ádám 7.a Nyíri Zsolt 7.c Szekeres Ádám 5.b Újvári Ferenc Balázs Bence Iszák Martin 5.a Vermes Norbert 5.a 4. Váradi Áron 7.c 5. Deák Zsófia 5.a Iszák Alexandra 4.b Batu Tamás közép Oláh Balázs Mészáros Cecília Dudás Dorka 4.a 42

44 Majális futóverseny 1. korcsoport Marelyin Márk2.c Bárczi Bence 2.c Szatmári László 2.c Csősz Zoltán 4.a Csősz Márk 4.a Leveleki György 4.a Majális futóverseny 2. korcsoport lány 2. Fazekas Ádám 4.b Sipos Béla 4.b Rigó András 4.b Kiss Máté 4.c Halek Norbert Nódas Erika 4.b Máté Vivien 4.b Petach Vanessa Majális futóverseny 3. korcsoport 2. Holocsi Máté 5.c Kapás Bálint 5.c Marelyn Márk 5.c környezetvédelmi verseny közép mezőny Becskeházi Anna 6.b Bekő Marcell 6.b Görhes Bianka 8.a Tuba Gábor 8.a Szövegmanó megyei verseny 8. Füredi Szilvia 1.b Bocskai István Református Oktatási Központ Általános Iskolája által rendezett komplex tanulmányi verseny 8. Stábel Tamara 7.b Ökrös Bence 7.b Nyíri Zsolt 7.c Fekete Balázs 7.c Házi angol szavalóverseny 7. évfolyam Házi komplex verseny 5. évfolyam Házi komplex verseny 6. évfolyam Házi komplex verseny 7. évfolyam Házi komplex verseny 8. évfolyam 1. Mátyási Milla 7.b 2. Stabel Tamara 3. Czeglédy Zsanett 1. Szász Beatrix 5.b 2. Iszák Martin 3. Schott Zsolt 5.a 1. Sáfár Anita 6.b Óvári Gergő 2. Kiss Zoltán 6.b 3. Graff Petra 1. Mátyási Milla 7.b 2. Szabó Márk 3. Nyíri Zsolt 7.c 1. Koncsek Dániel 2. Kulin Henriett 3. Ferencz Viktória 43

45 Körzeti atlétika Kiskunlacháza 5. Dalajlovics Norbert Szintai Dániel Lejkovics Jenő Tyukodi Gergő Lepsényi Zoltán Modern Tánc Világbajnokság 3. Sipos Rita 4.c Disco tánc országos magyar kupa 1. Sipos Rita 4.c Mátra kupa, boksz 1. Tyukodi Gergely Országos táncverseny Cheerleading csapat 2. Veres Dóra 8.a Budapest cselgáncs bajnokság 1. Becskeházi Anna 6.b Köztársaság Kupa, cselgáncs 3. Becskeházi Anna 6.b Diák "A" Országos Bajnokság, cselgáncs 3. Becskeházi Anna 6.b Nemzetközi KEMPO bajnokság 1. Szitás krisztián 5.b Lengyel KEMPO bajnokság 2. Szitás krisztián 5.b Szigethalmi Aerobik verseny csapat 1. I. Szigethalom aerobik verseny 1. Zsigó Vanda Zsigó Blanka Györfi Bernadett Nádas Anita Mátyási Csilla Vermes Viktória 8.a Iszák Alexandra 4.b Dudás Dorka 4.b Szigecsán Bettina 4.b Szabó Éda 4.a Thai boksz magyar bajnokság 1. Csősz Márton 4.a 3. Csősz Zoltán 4.a XX. Dancenet Kupa Táncverseny 3. Faragó Laura 4.a Szigethalmi Harcosok napja 1. Becskeházi Kata Csomád harcművészeti Fesztivál 2. Becskeházi Kata Tokodaltáró Diák "C" lány 54 kg 1. Becskeházi Kata Tokodaltáró Diák "C" fiú 54 kg 3. Becskeházi Kata Paks Magyar Köztársaság kupa Diák "C" lány 45 kg 1. Becskeházi Kata Kecskemét Judo kupa Diák "C" lány 45kg 1. Becskeházi Kata Országos Bajnokság Diák "C" lány 45 kg 1. Becskeházi Kata Területi aerobik verseny 1. Nádas Edina 7.c Moderntánc Kupasorozat 1. Klos Katalin 2. Tézsla Kíra 2.c Kempo 3. Szitás Tamás 2.a Karate verseny 3. Ohári Gabriella 2.a Kempo Világbajnokság Deák Zsófia 5.a Junior kezdő szamba táncverseny 2. Faragó Laura 4.a Kistérségi Aerobik verseny Apaj 1. Györfi Bernadett Nádas Edina Nádas Anita 44

46 Aerobik minősítő verseny kistérségi 1. Aerobik minősítő verseny kistérségi 2. Iszák Alexandra 4.b Dudás Dorka 4.b Szigecsán Bettina 4.b Szabó Éda 4.a Vermes Viktória 3.a Szabó Cintia 5.a Iszák Alexandra 4.b Dudás Dorka 4.b Szigecsán Bettina 4.b Szabó Éda 4.a Vermes Viktória 3.a Szabó Cintia 5.a Budapest Bajnokság BOKSZ 1. Nagy Róbert 7.a 1. Klos Katalin Divat és sporttáncok magyar bajnokság 2. Tézsla Kíra 2.c 2. Személyi feltételek 2.1. A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége Iskolánkban a pedagógusok a végzettségük szerint dolgoznak. Több pedagógus rendelkezik 2 vagy 3 diplomával, pedagógus szakvizsgával is. Minden pedagógus magas szintű, igényes szakmai munkát végez, a szakmai felkészültségük kiemelkedő. Folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken, végeznek önképzéseket. A tapasztalataikat műhelymunka keretében megosztják egymással. A szakmai munkaközösségek működése példaértékű Az új pedagógusok alkalmazásának tapasztalatai A tanév folyamán 2 új kollégát kellett felvennünk, nyugdíjazások, GYES és csoportbővítések miatt. Így alkalmaztuk őket a napközi otthonban, valamint felső tagozatos tanárként is. Új kollégáink nagyon jól megállták a helyüket, jól végzik a munkájukat és a közösség aktív, együttműködő tagjaivá váltak Belső kommunikáció, információáramlás A belső kommunikációt hosszú évek óta segíti, hogy az igazgatóság heti 1 alkalommal rendszeresen ülésezik, alkalomszerűen a kibővített vezetőséggel kiegészítve is. A szakmai munkaközösségek vezetőivel havonta 1 alkalommal egyeztetünk a munkatervi feladatokkal kapcsolatban, emellett az aktuális teendőket napi szinten megbeszéljük. 45

47 Így eljutnak a pedagógusok problémái hozzánk napi rendszerességgel a mi kéréseinken túl. Az információáramlás jól bevált módszere a hangos rádiós híradás, a köröző könyv alkalmazása, a tanári, szülői, tanulói faliújság használata, a honlapon történő informálás. 3. Tárgyi feltételek 3.1. A működtető Önkormányzattal folytatott partneri viszony rövid elemzése A működtető önkormányzattal jó a kapcsolatunk. A költségvetés működtetéssel kapcsolatos dologi kiadásait fedezik az iskola részére, elvégeztetik a karbantartási és a takarítási munkálatokat. A nyáron tisztasági festést végeznek az ebédlőben, a konyhán és a vizesblokkokban. A konyhai étkeztetést is működtetik. A rendezvényeinken rendszeresen részt vesz Fáki László polgármester úr. A pedagógusok továbbra is segítik önzetlen munkájukkal a városi rendezvények sikerét. Részt vesznek a Városnapokon, a városi ünnepélyeken, a városi gyermeknapon és a Gólyanapon. A városi önkormányzat évek óta finanszírozza a lengyel testvérvárosba történő csereutazásokat A funkcionális eszközjegyzéknek való megfelelés alakulása Az eszközjegyzék alapján néhány évvel ezelőtt még sikerült beszerzéseket végeznünk. Azóta azonban nincs rá helyi forrás, csak állami támogatásból tudnánk folytatni a rendkívül szükséges beszerzéseket. 4. Továbbképzések 4.1. A tanév során továbbtanulók és támogatások A tanév során nem volt továbbtanuló pedagógus az intézményben A tanév során továbbképzésben résztvevők és támogatások Továbbképzésben több pedagógus vett részt. Mentálhigiénés témával foglalkozó képzésen 2 pedagógus sajátított el ismereteket. Az erkölcstan tanításához szükséges továbbképzést 2 pedagógus végezte el. A portfólió készítésének, valamint a szaktanácsadók felkészítésének keretében 1-1 fő pedagógus vett részt továbbképzésen A pedagógusok által kezdeményezett innovációk A pedagógusok egy része továbbképzés során elsajátította az interaktív tábla alkalmazásával kapcsolatos tudnivalókat, így azokat rendszeresen alkalmazzák a tanítási óráikon az IKT 46

48 eszközökkel együtt. Iskolánkban rendszeresen szervezünk projekt napokat és projekt heteket (egészséges életmóddal kapcsolatban külső partnerek támogatásával, őszi projekt hét, Széchenyi névadó hét keretében projektnap). 5. Gyermekvédelmi munka áttekintése 5.1. Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások (étkezés, tankönyvellátás) alakulása Iskolánkban az összes étkezők száma 195 fő, ebből kedvezményesen (50%) étkezik 66 fő, ingyenesen étkezik 114 fő. Ingyenes tankönyvellátásban 214 fő részesül Szociális problémák, deviancia Számadatok: Veszélyeztetett tanulók száma: HHH tanulók száma: HH: BTM : SNI: Magántanuló: 48 fő 8 fő 12 fő 52 fő 20 fő 5 fő A leggyakoribb gyermekvédelmi problémák: igazolatlan hiányzás szülői háttér hiánya étkezés biztosítása felszerelés hiánya magatartási problémák Ezekkel kapcsolatosan 24 esetben értesítettük a szülőket írásban, 11 esetben jeleztünk a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat felé, 6 esetben értesítettük a szigetszentmiklósi járási hivatalt, 2 esetben tettünk bejelentést a szigetszentmiklósi rendőrkapitányságra. 47

49 5.3. Prevenciós munka A problémák kiküszöbölésére az alábbi intézkedéseket tettük: Az osztályfőnökökkel folyamatosan esetmegbeszélések történtek. Családlátogatások történtek, amelyek során a szülők együttműködőek voltak. Esetjelző lapok elküldése a Gyermekjóléti Szolgálathoz. Havi esetmegbeszélések a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. A tanulók félévi eredményeinek a megbeszélése az osztályfőnökökkel. Az elégtelen osztályzatot elért tanulók számbavétele, segítése a következő időszakban. Hiányzások összesítése, mulasztások okai, tapasztalatok megbeszélése. Jó kapcsolatot ápolunk a civil szervezetekkel, az általuk rendezett foglalkozásokra elvisszük a tanulóinkat és a hátrányos helyzetű gyerekeket is. Iskolánk alapítványának segítségével lehetőséget biztosítunk, hogy a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett tanulóink is eljuthassanak kirándulásokra, táborokba. A Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett Gyermekvédelmi Tanácskozásra elkészítettük a beszámolónkat. A TÁMOP pályázat keretében az utánkövetés, óvoda iskola átmenet és a nyolcadikos továbbtanulás programokban vettünk részt. Felvételi felkészítés a 7-8. évfolyam SNI és HHH-s tanulóinak. Pályaorientációs tanácsadás a tanulók és a szüleik részére. Előkészítő foglalkozás szervezése a 8. évfolyam tanulóinak. Pályaválasztási kiállítás látogatása. Pályaválasztási fórumok szervezése a 8. évfolyam tanulói és szülei számára szakpszichológus meghívásával. Óvoda-iskola átmenet megsegítésének erősítése forma 3H-s gyermekek szüleivel kapcsolattartás Fejlesztő foglalkozások, korrepetálások - ingyenes Rendkívüli szülői értekezletek Alapítványi támogatás - kirándulás Ruhasegély Közös családlátogatás logopédussal, osztályfőnökökkel Segítségnyújtási formák cél A gyermekek fejlődésének elősegítése Felzárkóztatás Tanulmányi előmenetel segítése Anyagi segítség Családok segítése Tanulmányi előmenetel segítése 48

50 6. A pályaválasztás/továbbtanulás tapasztalatai Októberben pályaválasztási kiállításon vettünk részt végzős diákjainkkal, ahol látványos szakmabemutatókkal, információs tanácsadással, kiadványokkal, szórólapokkal vártak mindenkit. Novemberben pályaválasztási fórumot tartottunk a 8. osztályos tanulók és szüleik részére. A fórumon a környékbeli középiskolák képviselői mutatták be röviden az iskolájukat. Tájékoztatást adtak a tagozatokról, a követelményekről, a felvételi feltételekről, a szabadidő hasznos eltöltéséről. Írásos bemutatkozó anyagokat is hoztak magukkal az érdeklődők részére. A közös beszámolót egyéni kérdések, tájékoztatások követték. Szász-Bogdán Gyöngyvér iskolapszichológus a tudatos pályaválasztás fontosságáról tartott előadást. Hangsúlyozta a döntés előtti széles információgyűjtést, a saját érdeklődés, a személyiségjegyek és tanulmányi eredményesség felmérését. Beszélt arról, hogy a pályaválasztás komoly döntés, amellyel családok életét lehet boldoggá tenni, vagy éppen elrontani. A sikeres pályaválasztás nemcsak a tehetséggel és örömmel végzett munkának, hanem a későbbi egzisztenciális biztonságnak is az alapja novemberében a középiskolai nyílt napok keretében több iskolába szerveztünk kiscsoportos látogatást. Ennek során bepillantást nyertek tanulóink az ottani életbe. Tanítási órákon vettünk részt, majd a diákok képviselői beszámoltak a mindennapokról, a házirend szabályairól, a tanórán kívüli foglalkozásokról. Októbertől januárig középiskolai előkészítő foglalkozásokat szerveztünk a januári központi felvételi vizsga, illetve a pályaválasztás sikeressége érdekében. A tanév során 13 alkalommal éltünk a pályaválasztási konzultáció lehetőségével, melynek során iskolánk pályaválasztási felelőse folyamatos kapcsolatot tartott fenn a környékbeli középiskolák képviselőivel, akikkel időpontokat egyeztettek. 49

51 10% évfolyam sorrend első helyen második helyen harmadik helyen 4% iskolatípusok 86% szakközép gimnázium szakiskola 18% 18% 64% 8.évfolyam tanulói létszám Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Egyéb

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14.

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14. KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:

Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján: József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola BESZÁMOLÓ a 2014/2015-ös tanévben végzett munkáról Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:... Krén Józsefné

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve a 2010/2011. tanévre Tura, 2010. szeptember Tartalomjegyzék A Hevesy György Általános Iskola éves munkaterve 3 A tantestület 7 Az 1-2. évfolyam munkaközösségének

Részletesebben

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök)

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök) A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-2012. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2012. június 27. Kapja: Bencsik Mónika Polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001 KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

A tanév végi beszámoló

A tanév végi beszámoló DIÓSDI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032354 A tanév végi beszámoló 2013/2014 Diósdi Eötvös József Általános Iskola 2014.06.18. A tantestület elfogadta egyhangúlag 2014.június 18-án 1. A szakmai munka

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI

AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2013 Budapest, 2013. július Összeállította: Kocsisné Hodosi Eszter igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés 5.o. 1. Helyzetelemzés

Részletesebben

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2014. 1 I. BEVEZETÉS, STATISZTIKAI ALAPADATOK A Köznevelési törvény arra kötelezi

Részletesebben

2014/2015. tanév. féléves beszámoló

2014/2015. tanév. féléves beszámoló TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA 2014/2015. tanév. féléves beszámoló Készítette: Buzás József mb. igazgató Szirák, 2015. január 26. Tartalom 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 211/212 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA TARTALOM A...1 BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA...1 ÉS SPORTISKOLA...1 211/212 ÉV VÉGI...1 BESZÁMOLÓJA...1 TARTALOM...2 A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV

HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV 2014/2015 Tartalom BEVEZETŐ... 5 SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 6 AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK NÉVSORA... 6 Pedagógusok... 6 Nem pedagógus alkalmazottak...

Részletesebben

Bálint Márton Általános- és Középiskola. Évkönyve. 2007-2008 Törökbálint

Bálint Márton Általános- és Középiskola. Évkönyve. 2007-2008 Törökbálint A BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE 2007-2008 Törökbálint 2 Bálint Márton Általános- és Középiskola Évkönyve 2007-2008 Törökbálint 3 Alkotó szerkesztő: Dr Német István Az évkönyvet szerkesztette:

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben