Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető"

Átírás

1 Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15 Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

2 "A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan arassák le saját gondolataik gyümölcseit."/kahli Gibranl/ A munkaközösség tagjai: Imre Bálintné 3. osztály Mészárosné Deres Tímea 4. osztály gyermekvédelmi felelős Sósfalviné Horváth Erzsébet 1. osztály mk.v Rohonczi Józsefné 2. osztály Rohonczi Éva napközi 1-4 osztály Fehérné Baranyai Ágnes 2-3 összevont osztály Mezőkomárom Schmukné Kozma Szilvia tagintézmény vezető Mezőkomárom Magnuszné Horváth Márta 1. osztály Mezőkomárom Sipiczki Vivien napközi Mezőkomárom 1-3.osztály Munkánkat segítik: Horváth Zsuzsanna gyógypedagógus Reizingerné Bódai Márta logopédus SNI Kuti Gabriella logopédus Marton János 1-4.oszt.,néptánc Krakóczky Gyula testnevelő tanár, sportkör Tömör Attila Bozsik program vezetője Marekkelné Kovács Judit tanító, tanár 4.oszt. matematika, környezetismeret Ügyelet: Hétfő: Rohonczi Józsefné Kedd: Sósfalviné Horváth Erzsébet Szerda:Imre Bálintné Csütörtök: Horváth Zsuzsanna Péntek: forgó nap Szakköreink: Labdajátékok: Krakóczki Gyula Kölyökatlétika: Krakóczki Gyula Színjátszó: Rohonczi Józsefné Tehetséggondozás: Matematika: Imre Bálintné 1ó 1-2.osztály 1ó 3-4osztály Magyar: Sósfalviné Horváth Erzsébet 1ó 1-2.osztály 1ó 3-4osztály Projektjeink: Karácsonyváró projekt: 1.osztály Sósfalviné Horváth Erzsébet Játsszunk bábszínházat!: 2.osztály Advent projekt: 1-4 osztály kiemelten Karácsonyi műsor 3.osztály Imre Bálintné Dzsungel könyve projekt: 4.osztály Sósfalviné Horváth Erzsébet

3 A munkaközösség feladatai, céljai: Az alsós munkaközösség tanítóinak legfontosabb feladata mindig a tanulók alapkészségeinek, valamint kreatív, önálló gondolkodásának fejlesztése. Törekszünk arra, hogy minden tanuló teljesítse a tantervi követelményeket. Különös hangsúlyt fektetünk a kompetencia fejlesztésére. Bár már nem kötelező, de munkaközösségünk továbbra is elvégzi májusban a 4. osztályosaink kompetenciamérését. Nagy gondot fordítunk a törzsanyag elsajátítására. Az órákon igyekszünk többféle módszerrel és formában tanítani. A feladatokat differenciált formában oldjuk meg a gyerekekkel. Az idei tanévben a munkaidő átszervezésével tanulóink még több lehetőséget kapnak a délutáni szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások igénybe vételével, hogy képességeiket széles körben kibontakoztathassák. Szeretnénk, ha megmérettetéseken is, versenyeken is részt vennének tanulóink. Benevezünk a Dinasztia Kiadó által szervezett LÜK bajnokságba, a Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia nyelvi versenyébe, s a környező iskolák által meghirdetett versenyeket is figyelemmel kísérjük, és lehetőség szerint képviseltetjük magunkat. A tanulók felzárkóztatására is nagy szükség van. A fejlesztő pedagógia és a továbbképzéseken megismert tanulást segítő módszereket gyakran kell alkalmaznunk. A feladatok megoldásában jelentős részt vállal magára segítő gyógypedagógusunk és logopédusunk is. Az integráció sok plusz feladatot ad a tanítók számára. Sok esetben nagy segítség lenne, ha pedagógiai asszisztens is segíthetné munkánkat. Az óvoda-iskola kapcsolatának erősítése érdekében nagy hangsúlyt fektetünk az együttműködésre. Az eddig kialakult jó kapcsolatot továbbra is fenn tartjuk. Ápoljuk hagyományainkat, megtartjuk szokásos ünnepeinket, rendezvényeinket. Munkaközösségi megbeszélésünket félévente egy-egy alkalommal, az óvónőkkel közösen tartjuk. Az óvoda-iskola átmenet mellett odafigyelünk az alsó-felső átmenet megsegítésére is. A negyedikes osztályfőnök meghívja a leendő felsős tanárokat, osztályfőnököt óralátogatásokra, tanórán kívüli programokra. A szülőkkel való kapcsolattartást továbbra is kiemelten kezeljük. Szülői értekezleteken, fogadó órákon, nyílt napokon, a háromhavonkénti értékelő megbeszéléseken folyamatos a kapcsolattartás. Eredményesebb munkavégzésünk érdekében igyekszünk megnyerni a szülőket. Rendszeresen tájékoztatjuk őket fogadó órákon, szülői értekezleteken, a tájékoztató füzetek útján gyermekük munkavégzéséről, tanulmányi munkájáról, magaviseletéről. Az első osztályosaink családjait a tanító néni már a nyáron meglátogatta. Szeretettel hívjuk, várjuk a szülőket ünnepélyeinkre, alkotóházainkra is. Folytatjuk a tanulásmódszertan tanítását az eddigi tanmeneteink szerint, beépítve a témának megfelelő tantárgyba. Az idei évben a mindennapos testnevelésben már három osztályunk vesz részt, melyet úgy tudunk biztosítani számukra, hogy több alkalommal együttesen tartják az óráikat az első és második osztályosok, valamint a harmadik negyedik osztályosok is. Odafigyelünk az első osztályban megjelenő új tantárgyak (hit-és erkölcstan, informatika) tanítására, a munkaközösség valamennyi tagja megbeszéléseken ötleteivel, javaslataival segíti bevezetésüket. A munkaközösség vezető az Oktatási Hivatal kiírása szerinti határidőre elvégzi a DIFER mérést a gesztor és a tagintézmény első osztályosai körében. A mérés eredményét megbeszéli a tanítókkal, az óvónőkkel és tájékoztatja a szülőket is. A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és

4 kibontakoztatása érdekében az általános iskolák október 10-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az általános iskolai igazgatók október 25-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 6-ig kell elvégezniük. A 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési oktatási intézményeknek január 5. és május 31. között kell megszervezniük a várhatóan a korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján. Munkaközösségünk továbbra is figyelemmel kíséri a törvényi változásokból adandó egyéb feladatokat (pl. portfólió készítés), s igyekszik azokat határidőre teljesíteni. Ütemterv Augusztus: Augusztus 22. Alakuló értekezlet Augusztus 26. Tankönyvosztás Augusztus 29. Tanévnyitó értekezlet,munkavédelmi oktatás Leendő elsősöknél családlátogatások Termek, folyosók dekorálása Szeptember: Szeptember 1. Szülői értekezlet az első osztályosoknak, tanévnyitó, tankönyvosztás Szeptember 8. Szülői értekezlet alsó évfolyamoknak 17 óra Szeptember 11. Művészeti alapiskola Szülői 17 óra Szeptember 15. Tanmenetek, munkatervek leadása Szeptember 29. Papírgyűjtés 13:00-tól Szeptember 26. Akadályverseny, tanításnélküli munkanap Anyakönyvek, naplók megnyitása, Színház, szakkörök szervezése, indítása Október Október 1. Statisztikák elkészítése Október 6. Aradi vértanúk napja, oszt. főnökök Október 11. Difer mérés azokkal a tanulókkal, akiket a tanítók javasolnak Október 22. osztálykeretben 23.-ai ünnep Október 27 - október 31. őszi szünet A tanév indítását követő megbeszélés, aktualitások

5 Levelező versenyekre nevezések elküldése November November 3. Első tanítási nap November 10. Nyílt nap alsó tagozatosoknak November 18. Advent projekt indítása November 20. IPR megbeszélés November 28. Nevelési értekezlet November 17. Difer eredmények megbeszélése az óvónőkkel December December 5. Falumikulás, mikuláscsomag, műsor December 8-től Adventi kupa hete December 13. Néptánc karácsony 14:00 December 15. Karácsonyi alkotóház 14:00 December 19. Karácsonyi műsor 3.és 7. osztály 11 óra Aktív részvétel az Advent projekt megvalósításában 1. osztály Karácsonyváró projekt, 3. osztály Karácsonyi műsor a Falukarácsonyra Január Január 5. első tanítási nap Január 16. I. félév vége, osztályozó értekezlet, alsó 12:00, felső 14:00 Január 23. értesítők kiosztása Január 29. Félévi értekezlet Az első félévi munka értékelése Február Február 2. Szülői értekezlet alsó 17:00 Február 13. Farsang Február 23. Látogatás az óvodában, szülői értekezlet a leendő elsősök szüleivel Március Március 9. Nyílt nap Március o. ünnepély 5. o. 12:00 Március 30. Húsvéti alkotóház A nyílt nap tapasztalatainak, óralátogatások megbeszélése

6 Április Április 8. Nevelési értekezlet Április 14. Házi szavalóverseny 14:00 Április 16. Területi szavalóverseny Április 22. Föld Napja Anyák napi előkészületek Május Május 5-6. Anyák napja alsó Május Tavaszi papírgyűjtés Május 11. Óvodások látogatása az 1. osztályosoknál Május osztályosok visszalátogatása az óvodába Május 26. Iskolanyitogató foglalkozás Május 27. Kompetenciamérés 4. o. lehet letölteni Május 29. Gyerek nap, DÖK Év végi felmérések előkészítése, egységes értékelés Június Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja Június 6. Néptánc vizsga Június 10. Sport nap Június 12. Osztálykirándulások Június 15. Osztályozó értekezlet Június 17. Tanévzáró ünnepély Június 20. Ballagás Június 22. Tanévzáró értekezlet Pontos tanév végi dokumentáció, a tanév zárása Dég, szeptember 12. Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós-munkaközösség vezető

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola a 2013/14-es tanév munkaterve 0 Tartalom Tanév rendje, szorgalmi idő, tanítási szünet, tanításnélküli munkanapok... 3 Tanítás

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV A nevelőtestület a munkatervet elfogadta: 2014. augusztus 29-én Szabó-Rácz Béla igazgató 1 BEVEZETÉS Az iskola nevelésfilozófiai elve: A tanító csak

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ Közzétételi lista 2014/2015. tanév Madocsai Általános Iskola /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ 1/a Felvételi lehetőségek I. A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

Alsó tagozat Munkaközösségi munkaterve 2012/2013. tanévre

Alsó tagozat Munkaközösségi munkaterve 2012/2013. tanévre Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tápiószecső Szent István u. 9. Alsó tagozat Munkaközösségi munkaterve 2012/2013. tanévre Tartalomjegyzék 1. A munkaközösségünk

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola. 2012/13-as tanévének munkaterve

A Cecei Általános Iskola. 2012/13-as tanévének munkaterve A Cecei Általános Iskola 2012/13-as tanévének munkaterve Készült a Cecei Általános Iskola Pedagógiai Programja, SZMSZ-e, és a 11/1994. MKM rendelet rendelkezései alapján, a nevelőtestület, a szülői közösség

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014.

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014. HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 MUNKATERV 2013/2014. Tartalom 1. A munkaterv elkészítéséhez felhasznált dokumentumok... 3 2. Helyzetelemzés...

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2014-15. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014. október 1.

Különös közzétételi lista 2014. október 1. Különös közzétételi lista 2014. október 1. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Sorszám 1. 2. Munkakör Végzettség Tanító: 7 fő 7 fő tanító ( tanítóképző főiskola ) Tanár általános iskolában:

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE K ő b á n y a i H a r m a t Ál t a l á n o s I s k o l a 1 1 0 4 B u d a p e s t, H a r m a t u. 8 8. T e l e f o n : 2 6 0-1817, f a x : 2 6 1-1837 E - m a i l : h a r m a t 8 8 @ t - o n l i n e. h u

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius

Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V 2009/2010 tanév A tanév mottója: mindenki mindenre megtanítható, csak elegendő idő, megfelelő módszer és mester kell hozzá.

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve a 2010/2011. tanévre Tura, 2010. szeptember Tartalomjegyzék A Hevesy György Általános Iskola éves munkaterve 3 A tantestület 7 Az 1-2. évfolyam munkaközösségének

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Marcali Széchenyi u. 60. M U N K A T E R V E

Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Marcali Széchenyi u. 60. M U N K A T E R V E Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Marcali Széchenyi u. 60. M U N K A T E R V E a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az iskola nevelőtestülete a 2013. augusztus 29-ei nevelőtestületi értekezletén

Részletesebben