J e g y z ő k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : B e r h i d a Városi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának március 23 -án órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fülöp Attila bizottsági elnök Punk József bizottsági elnökhelyettes Antal Péterné bizottsági tag Gerőfi Roland bizottsági tag Koltai Tibor bizottsági tag Tanácskozási joggal meghívottak: Pergő Margit Nyírő István Faragó Istvánné Peresztegi Lászlóné Starkné Rezeli Erzsébet Horváthné Zakor Tünde Dr. Csányi Zoltán polgármester alpolgármester jegyző aljegyző könyvvizsgáló pénzügyi irodavezető rendőr- alezredes Na p i r e n d t á r g y a l á s a e l ő t t : Fülöp Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 fő képviselőből az ülés kezdetén 5 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjének megváltoztatására. A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal, határozathozatal nélkül a javasolt napirendek tárgyalásával egyetértett. 1.) Javaslat a évi közbeszerzési tervre Kívánja valaki kiegészíteni bármivel az anyagot? Nem készültem.

2 2 A közbeszerzési tervet a Közbeszerzési Törvény szerint minden év április 15- ig kötelező elkészíteni. A 8 millió forintot meghaladó szolgáltatást vagy beszerzést kell közbeszereztetni. Építési beruházás esetén 15 millió forint az értékhatár. TIOP /07 pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a két általános iskolában, közel 19 millió forint értékben, Séd menti Leader Kultúrpark kialakítása 30 millió forint, valószínű meghívásos eljárás keretében bonyolódik. Az önkormányzati intézmények energiakorszerűsítését és a közművelődési intézmények korszerűsítését csak pályázat esetén lehet megvalósítani. Pénz nincs rá betervezve. Szolgáltatás megrendelés az csak a tervezésre vonatkozik, 8 millió forint. Törökbálinton tegnap energiakorszerűsítésről szóló előadáson voltam. 7 milliárd forint jut 6 régióra, nem egy nagy összeg. Meg kell próbálni, március 1- től él. Az önkormányzatoknak 85% a támogatás, vállalkozásoknak 60%. Köszönjük a tájékoztatást. Egyéb kérdés, javaslat, ötlet? A Séd menti Kultúrpark az mi? Kistó és környéke. A kiviteli tervek készítése folyamatban van. A szűkös költségvetés rányomta a bélyegét a közbeszerzési tervre. Az önerőt is végig kell gondolni. Bármikor változtathatunk. A Gazdasági Bizottság a javaslattal 5 igen szavazattal egyetértett. 2.) A lakóhelyi környezet állapotának értékelése Korábban ezt mindkét bizottság tárgyalta.

3 3 Kiegészíteni nem szeretném. A zajszint magas. Kruppa József képviselő úr szerint csattognak a csatornafedelek, repednek a házfalak a kamion és teherautó forgalomtól. Komoly probléma ez, a kátyúkból az önkormányzatnak lesz kára. Makai Ferenc úr szerint a csatornafedelekre vonatkozóan vannak tervek és referenciák is, érdemes lenne velük felvenni a kapcsolatot. A Bakonykarsztnak vannak tervei, csak egész mások. A csatornafedél javítás darabja 70 ezer forint volt 3 évvel ezelőtt. Csak ők nyúlhatnak hozzá? A Bakonykarszté a csatornafedél. A TESZ kérjen be árajánlatokat. De több helyről kell bekérni az ajánlatokat. A kátyúzással mi a helyzet? Peremartonban nem lehet kifordulni a bolt mellett, akkora a lyuk. Évek óta senki nem foglalkozik vele. A teherautók is mindig ott fordulnak ki. Akkor kellett volna megcsinálni, amikor még kicsi volt. Karácsony József tavasszal mindig felméri a helyzetet. És az Orgona út teherforgalma?

4 4 A lovaspályánál az utcán nincs aszfalt, tele van kátyúval. Van buszsofőr a Harangvirág utcában, aki rendszeresen az Orgona utcán jár keresztül. A hétfői szirénapróbákkal kapcsolatosan volt lakossági megkeresés, nem tudja a lakosság miért van és mi ez? Be kell tenni az újságba. Kérdéseim vannak, az 5. oldalon a közfoglalkozatás keretében is ütemezhető mondat után a Cinca-patakot említi az anyag, nem a Sédre gondoltak? Müller József: Nem, nem az. A kertek alatt megy, Kiskovácsin már kiöntött. A földet is hordják onnan. A következőket javaslom a tájékoztatóba beépíteni: A 4. pontban a hulladékkezelés és hulladékgazdálkodás résznél: nem került bele, hogy szolgáltató váltás várható, a pályázat már kiírásra került. A Vertikál kezeli a hulladékudvart, től zöldhulladékot is befogadnak. A település több pontján szelektív hulladékgyűjtő sziget van. Hány van most? Müller József: Öt vagy hat. A Huszár-bányai szeméttelep rekultivációja megtörtént, ellenőrző kutak kerültek beépítésre. Müller József: Nem, csak rekultiváció volt. Dankó utca végén felszámolásra került egy illegális hulladéklerakó, pályázati pénzből, játszótér lett a helyén kiépítve. Mögötte már újra ott a szemét.

5 5 Kamerák nem lesznek? Van kamera, csak nincs beüzemelve a betáplálás még nem megoldott. Áramellátás nem biztosított. 6. oldalon az állati tetemek elhelyezése a volt huszárbánya területén gyűjtő konténerben lehetséges. Ki viheti oda a tetemet? Közterületről a TESZ, vagy helyi lakos is ha jól tudom. Müller József: Lakossági elsősorban, de közterületről is lehet beletenni. Csak kisállat tetemet. Lovat, tehenet például nem. Tehát lakossági és közterületről felvett kisállat tetemek kerülhetnek bele. Állategészségügyi hatóság szerint kötelező, vagy le kell szerződni a sintérrel, hogy elvigye a tetemet. 4. pont utolsó mondatához: a közterület felügyelők alkalmazása javítana a helyzeten. Mezőőr? Az nagyon jó volt. A földeken megint sok volt a lopás, sokan jelezték. Küngösön dolgozom, a cégem alkalmaz mezőőrt. Szerintem lehetne velük egyezkedni, mert itt rögtön 3 TSZ is érintett.

6 6 A bizottság tehet a beszámolóhoz kiegészítő javaslatot? Javasolnám a hulladékudvar tovább tartson nyitva. Tudom, hogy személyi feltétele van, és a Vertikáltól is függ, de napi 8-10 óra kellene. Lehet, hogy mindenkivel ismertetni kellene a nyitvatartási időt. Valahogy próbálnak a szeméttől megszabadulni, és a valahogy a lényeg. Senki nem vesz ki szabit, hogy kivigye a szemetet. A Dankó úti hulladékudvar felszámolása többe került, mint egy ember fizetése. A hulladékot a lakosok szórják szét, lomiznak. Amíg nem tudunk büntetni, ez lesz. Szedmák Úr hetente tesz feljelentést, de zsákutcába kerülnek a dolgok. Csak a tetten érés vezetne eredményre, de a számonkérés és büntetés nincsen végigvezetve. Minden hatóságnak össze kell fogni. Külön- külön semmire nem megyünk. A lomtalanításból nagy baj lesz. Már betelt a gumi elszállítási limit. Már csak pénzért viszik el. Nincs ebben a témában új a nap alatt. Ebbe a témába már minden bizottság bicskája beletört. Ha a lakosságtól szednénk be a rávalót? Valakinek ki kell fizetnie ezt. Nincs tettenérés, nincs feljelentés. 10 órás munkaidő, közterület felügyelők és mezőőr is kellene.

7 7 Bizottságunk tehet javaslatot az anyag kiegészítésére? Szeretnénk ha bekerülne a Dankó utcai hulladéklerakó felszámolása, valamint az, hogy a hulladék elszállítására új szolgáltató megjelenése várható, a pályázatot már kiírták. Lakossági összefogás lehetetlen. A közterület felügyelő és a mezőőr ügyében a környező településekkel fel kell venni a kapcsolatot. A hulladék udvar nyitva tartását meg kell hosszabbítani, vagy át kell ütemezni, hogy a lakosság számára elérhető legyen a szolgáltatás. Felhívjuk a testület figyelmét a település szélein megint nő az illegálisan elhelyezett hulladék. Javasoljuk átgondolni, hogy az új szolgáltató felé jelezzük a teljes körű hulladék átvételt. Müller József: Meg kell szerezni az engedélyeket. Helyi lakos 1 m 3 ingyen bevihetett. Miért jött itt a képbe a Vertikál? Müller József: Mert nekik van jogosultságuk erre. Nekünk nem éri meg. Csak több településsel összefogva. Nem a felszámolásra kellene költeni, hanem a megelőzésre. Ez jól hangzik, de azért nem ilyen egyszerű. A környező településekről is ide hordják a szemetet. Müller József:

8 8 A lomizást a határon kellene megállítani, akkor minimális lenne a költség. Széleskörű egyeztetést igényel. Bizottságunk észrevételei a következők: a Dankó utcai illegális hulladék lerakó pályázati és saját forrás bevonásával felszámolásra került, valamint a hulladék elszállítására pályázatot írtak ki, új szolgáltató megjelenése várható. Javasoljuk a közterület felügyelők és mezőőrök foglalkoztatását átgondolni, a hulladék udvar jelenlegi nyitva tartását átszervezni, valamint felhívjuk a testület figyelmét arra, hogy a település szélein növekedik a hulladék. A Gazdasági Bizottság a javaslattal 5 igen szavazattal egyetértett. 3.) Berhida Napok vendéglátásának pályázati felhívása Testületi ülésen beszéltünk már róla, hogy minél előbb meg kell hirdetni. A gazdasági bizottság kapta feladatul a pályázat feltételeinek kidolgozását. Tavaly meghívásos eljárás volt. A 4 meghívottból 1 jelentkezett. Ezt nem akarjuk idén. Színvonalas vendéglátást szeretnénk. Rövid hirdetmény jelenhetne meg a Naplóban, meg a Szuperinfoban. Bővebb ajánlati felhívás meg a Lengyelné Horváth Andreától lehetne kérni. A tavalyi felhívásban az szerepelt, hogy a sátor m 2 legyen, hideg- meleg étel, italfogyasztás. Plusz a 300 adag vendégétel. Külön kellene bekérni az ajánlatokat. Mit ad ő és mit adunk mi? Mert eddig se áram, se víz, sem szennyvíz díjat nem fizettek. Ő adjon ajánlatot, mennyit fizet azért, hogy itt lehet. Le kell tisztázni, hogy más jöhet- e a területre. Csak át kell javítanunk a tavalyi felhívást. Kapásból ott, hogy nem vendéglátásra, hanem vendéglátói tevékenység végzésére, nyílt pályázat, nagy helyett széles kínálattal, színvonalas működtetése. Ajánlattevők köre rész maradhat. Plusz az, hogy az elmúlt 5 évben 3 alkalommal ekkora volumenű rendezvényt bonyolított- e? Nem elég a referencia? De. Rengeteg ingyenes hirdetési lehetőség is van, főként internetes. Fesztivalkalauz.hu például, nekik cég van az adatbázisukban, vagy az iranymagyarorszag.hu és a berhida.hu. A Bazárban is ingyen hirdethetünk.

9 9 Szerintem is csak referencia kellene. Egyéb tudnivalókhoz: a nyertes pályázóval vállalkozási szerződés kerül megkötésre. A befogadóképességnek megfelelő számú székek és asztalok biztosítása 3 napig. Folyamatos takarítószolgálat biztosítása. WC-t nem a vendéglátotól várjuk, hanem mi biztosítjuk majd. A WC az nem kötelező? Az önkormányzatnak kötelező. A megbízó által biztosítandó feltételek: ivóvíz, szennyvíz, áram, ezt térítésmentesen, WC és kézmosó, kommunális hulladék elszállítása. Adatoknál: név, cím, vállalkozói igazolvány másolata, cégjegyzékszám, elérhetőség és referencialista. Az utána levő mondat az kerüljön a megb. által biztosítandó feltételek közé. A pályázati feltételek biztosítása mondatot ki kell venni. Az ajánlat tartalmazza a 300 adag ételt, de külön tételben. A helyieket kellene bevonni ebbe. De akkor nem eheti meg a sátorban. A kizárólagos jog nem azt jelenti, hogy ott is kell megenni. Csoportok étkeztetését le kell bonyolítania. Szemetet ki takarítja el? Lehet, hogy nem kell kivenni a 300 ételt.

10 10 Ez a 300 ember nem egyszerre eszik. Az iskola aulában lesznek székek és asztalok, biztos nyitva lesz. Ott is meg lehet oldani az étkezést. Támogassuk meg a helyieket? Lehet, hogy nem kérnek belőle. Nem biztos, hogy mindenki a sörsátorban akar maradni, de állítólag minden más 10- kor bezár a sátor miatt? Az üzletben van működési engedély. Nem lehet egy napra ezt felfüggeszteni. Ha nyitvatartáson túl akar nyitvatartani, akkor engedélyt kér. A kizárólagos jogot nem úgy kell érteni. De akkor mindenkire kell vonatkozzon. Nem lenne túl etikus azzal szemben, aki egész évben fizeti az adót. Azt igen nem szabad kikötni. A program előzetes megbeszélés alapján megtekinthető. Plusz a címhez: Polgármesteri Hivatal, zárt borítékban. Berhida Napok vendéglátási pályázat, Polgármesteri Hivatal titkárságán leadható. Határidők: a májusi testületi ülésen lehetne bontani. A berhida. hu- ra is kerüljön fel. Az összességében legkedvezőbb ajánlatot kell elfogadni.

11 11 Hát az nem jó, kell hagyni egy kiskaput. Ez nem így van. Miért akarunk váltani? Több pénzért. És miből ígér a vállalkozó? Az árakból. Az kit fog zavarni? Mindent drágábban fog adni, nem kellene minden áron a több pénz. Súlyozást is lehetne kiírni a pályázathoz, vagy árlistát bekérni. Nyílt pályázati eljárás lesz. Ettől még nyerhet a tavalyi is, nem? A lakosságnak nem lesz jó ez az új módszer. Tavaly későn kértünk ajánlatot. A felhívás utolsó mondatát fenntartjuk! Nem a rendezvények mennyisége a fontos, a referencia lesz a mérvadó. Bizottsági ülésen bontjuk, és felterjesztjük a testületnek. Bírálat szempontja?

12 12 Minimum a 800 négyzetméteres sátor. Feketén- fehéren le kell írni. Oda kell írni a minimum összeget amit elvárunk. Zene legyen, vagy ne, meg egyéb fontos tudnivalók. A sátorban szolgáltatott zene nem zavarhatja az önkormányzat programjait. Menetrendet biztosítani kell. 3 pályázó esetén a legalacsonyabb és a legmagasabb összeget ajánló ki kell zárni. Kirívóan alacsony és kirívóan magas, de nem lehet kizárni. Csak nehogy bóvli legyen az egész. Eredménytelennek nyílváníthatjuk. A tavalyi semmit nem fizetett, se vízért, se áramért, se a szemétszállításért.csak egy utcabál zenészéz, és két Wc bérleti díját állta. Referenciát, árat, és pályázati feltételek teljesítését kell súlyozni. Igen, meg a 300 adag étel ára. Antal Péter: Külön pályázati elbíráláson a 300 adag étel. A 300 adag étel el ne maradjon, az mindenképpen kell. A májusi bizottsági ülés a határidő. A májusi testületi ülés pedig az elbírálási határidő. Minimum 800 négyzetméteres sátor, és minimum 20 méter széles legyen.

13 13 Legyen- e minimum összeg meghatározva? A testületi ülésen még felmerülhet javaslat. Ingyenes hirdetési lehetőségeket keresünk, főleg az interneten. Az ingyenes hirdetés az jó. A Szuperinfo szerintem felesleges. A tavalyi győztest viszont értesíteni kell, hogy kiírásra került a pályázat. A helyi újságba be kell tenni. Lengyelné Horváth Andrea legyen a felelőse. Így van, ha van közművelődési igazgató, ne vegyük el tőle a lehetőséget. Döntenie úgysem kell. Mindenkinek lehetőséget kell adni. A Gazdasági Bizottság a módosító javaslattal 4 igen és 1 nem (Gerőfi Roland) szavazattal egyetértett. 4.) Javaslat a Közép- Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás szervezeti rendszerének átalakítására 176 önkormányzat képviselőit hívták össze, de mindig határozatképtelenek voltunk. Szeretnénk kistérségi területekre, régiókra bontani, Berhida város a Polgárdi régióban lenne. Így gyorsulnának a tárgyalások január 11- én kaptuk, február 28- ig kell válaszolni. Akkor miről tárgyalunk? Nem vagyunk elkésve. A társulás nálunk még gyermekcipőben jár, mert nem tudják megszervezni. Én elhiszem, hogy nehéz 176 embert egyszerre összehívni. Elveszne a társulásban a véleményünk.

14 14 A Gazdasági Bizottság a javaslattal 5 igen szavazattal egyetértett. 6.) Bírósági ülnök személyére javaslat 25- ig kell jelölnötök. Kadlicskó Pétert kell újra nyilatkoztatni. Javaslom Sidó Károlynét. A Gazdasági Bizottság a javaslattal 5 igen szavazattal egyetértett. 7.) Anyakönyves számítógép vevőjének kijelölése Leselejtezés és elvitel? Programot le kell törölni? Önkormányzat nem tart rá igényt? Hasonló konfiguráció újonnan 80 ezer forint. Ez használtan 20 ezer forint. És más is tudott erről? Hát, mindenki. De az okmányban volt. Szerintem más is megvette volna. Kell ez az önkormányzatnak? Mint informatikus azt mondom, igen, de mint képviselő azt mondom, adjuk oda.

15 15 TESZ- es csere? Az önkormányzat soha nem vehette meg a saját gépeit, mindig az intézményvezetők kapták meg. Ügyfélszolgálatra kell? Ki mit talál nem az övé. Mindenkinek meg kell adni a lehetőséget. A vállalkozói szférában nem ez a helyzet. Csak a selejt kerül ki. Én nem ezt tapasztalom. Nekem nincs az eladás ellen kifogásom. Akkor azt kellene tenni, hogy a testületi ülésig felmérni, hogy van- e rosszabb állapotú gép az önkormányzatnál. Nem értünk egyet a kijelölés tényével. A Gazdasági Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta 8.) Dr. Serke Imre kérelméről Érintett vagyok, nem szavazok.

16 augusztus 31- én kaptuk a kérelmet. A helyi rendezési tervben védő erdőként van nyilvántartva. Állásfoglalást kér, és javasolja, hogy gyep legyen a rendezési terv szerint. Az összes szakhatóságnál módosítani kell. Ki volt a tulajdonos? Sokan. A tulajdoni lap szerint erdő. De ez nem tükrözi a jelenlegi állapotokat. A jelenleg meglévő művelési ágnak megfelelően kellene módosítani a rendezési tervet. Jelenleg nem építhető be a terület. A képviselő testület meghatározta a rendezési tervet. Amit Serke Úr mond, az nem felel meg a jogszabályoknak. Területfejlesztés? Ha mezőgazdasági terület lesz bármit építhet rá? Élővíztől 100 méterig nem építhet, a földek nitrát védelme miatt. Információ kell még. Dr. Serke Imre budapesti lakos, vegyészmérnök. A vilonyai iszap ügy kapcsán ismerjük, Balatonfűzfőről hordták. A csopaki földtani intézet szerint: sótartalma magas, 3 féle nehézfémet tartalmazott egészségügyi határérték felett. Nyílt karszton elteregette, beszántotta volna. Azért kell neki a terület mert nincs hova tennie az iszapot, mert milliókért tudná kármentesíteni. Nem hiszem, hogy azért akarna építeni egy lakóépületet, hogy utána ott veszélyes hulladékot helyezzem el. Amúgy a fia akar építeni. Örülök annak, hogy a Zsuzsa elmondta ezt. Óva intem magunkat ettől. El kell tőle zárkózni. Kétélű kard ez. Miért rakná körül a házát veszélyes hulladékkal? Másrészt megcsinálná az utat, vigyázná az erdőt.

17 17 Veszélyes hulladékot nem vihet oda. Szakhatósági feladat ez, nem önkormányzati. Én ettől nem félnék. Sőt, vállalja a rendezési terv módosításának költségeit. Margit behozza a testületi ülésre a rendezési tervet. Sok mindent meg kell beszélni a módosításával kapcsolatosan. Hogyan állapítják meg, mi ott az erdő, véderdő? Terület felhasználási változás, szerintem. Az új jegyző megmondja. Ne mi mondjuk már meg, hogy mi az erdő. Sehol sem erdő, csak a rendezési tervben. Szakhatóság nélkül nem lehet ezt. 5 évente felül kell vizsgálni a rendezési tervet. Terület felhasználási átnevezés. Pénzt nem adunk, utat, vizet, gázt és villanyt sem. A Gazdasági Bizottság a javaslattal 2 igen szavazattal1 nem szavazattal (Antal Péterné) és 1 tartózkodással (Gerőfi Roland) egyetértett.1 nem vett részt a szavazáson (Fülöp Attila) 9.) Szöllősi Attila földterület használatba adási kérelméről

18 18 Ki mit talál nem az övé. Pályázza meg, adjuk el. Mennyiért? A rendeletben leszabályozott szorzószám alapján. Ki kell kötni, hogy bármikor felmondhatjuk. 3 hónapot minimum hagyni kell. Mezőgazdasági területet nem lehet egyik napról a másikra visszavenni. Adjuk ki a többit is. Azok már külterületnek lettek minősítve. A szóban forgó terület pedig gyeppé lett nyilvánítva. Utána kell járni, és a megfelelő szerződést kell kötni. Haszonbérleti díjat kell fizetnie? 1,5 Ft/ m2/ év. Be kell azonosítani. Javasoljuk tisztázni a szerződés tartalmát, és az érvényes díjtételt alkalmazni rá. 5 évre, 3 hónap felmondási idővel. A Gazdasági Bizottság a javaslattal 4 igen szavazattal és 1 nem szavazattal (Koltai Tibor Lajos) egyetértett. 10.) Tájékoztató a település közrend és közbiztonsági helyzetéről A humán ügyek bizottsága nem fogadta el a beszámolót. Hozzászólás valaki?

19 19 A bizottsági előterjesztésben kemény szavak vannak, de egyetértek vele. Kívülállóknak ez biztosan tetszene, de nekem nem. A biztonságérzet nem tükrözi a statisztikai adatokat. 8 fős csapat? Éjszakai és éjjelei jelenlét? Nem berhidaiak? Ugye? Hol van a KMB központ? Ősi, Berhida vagy Pétfürdő? Nem tudom. Mindegy mit mondanak, hányan vannak a jelenlét a fontos. Hiányoznak az ellenőrzések. Kár, hogy a rendőrség nincs most itt. A Polgárőrség munkáját jó lenne megköszönni valamilyen fórumon. Elismerő oklevélre javasolhatjuk őket. A lomisokat kellene megfogni a rendőröknek. De még a határban. Lehetőség van az ő megbüntetésükre is. Az 500 ezer forint támogatásból 200 ezer forintot túlórára költöttek. Ezt lehet? Igen. Keveset olvastunk Berhidáról. Hiányoltam a külön a Berhidáról szóló részt.

20 20 Csak ez a fegyver van a kezünkben. 8 fő ellenére kevésnek tartjuk a rendőri jelenlétet. A támogatás nagyobb arányban tartalmazhatja a túlórákra fordítható összeget, ha ezt a rendőrség igényli. Lomtalanításra és az illegális hulladékra kellene nagyobb figyelmet fordítani. A tájékoztatót olvastuk a polgárőrség munkájáról, javasoljuk a testületnek elismerésre. Dícséretes a két szervezet együttműködése. Javasoljuk a Csokonai utca, Orgona utca teherforgalmának ellenőrzését. A büntetések emelkedése is visszatartó erő. Iskola program jó, tartsák meg és fejlesszék tovább. A Gazdasági Bizottság a javaslattal 5 igen szavazattal egyetértett. További észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért a bizottság elnöke az ülést 20:12- kor bezárta. K.m.f. Fülöp Attila Bizottsági elnök

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18.-án, 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Héninger

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergõ Margit Fülöp Attila Héninger László Herczeg Gabriella

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 25-én órai kezdettel megtartott soronkövetkező üléséről.

JEGYZŐKÖNYV február 25-én órai kezdettel megtartott soronkövetkező üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott soronkövetkező üléséről. Jelen vannak: Turcsányi Istvánné Gerőfi Roland Csomainé Csókási Mónika Héninger László Részönk. Testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének október 21-i üléséről órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének október 21-i üléséről órai kezdettel. Jegyzőkönyv Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 21-i üléséről 16.30 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Fülöp Attila Gerőfi Roland Héninger László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Humán Ügyek Bizottságának, 2011. március 21-én 13.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Humán Ügyek Bizottságának, 2011. március 21-én 13.30 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Humán Ügyek Bizottságának, 2011. március 21-én 13.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Kruppa József Herczeg Gabriella Franyó

Részletesebben

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről /2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervéről Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011.(V.3) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Humán Ügyek Bizottsága elnök. Gazdasági Bizottság. Bizottsági elnökhelyettes. Távol maradt. Humán Bizottság részéről:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Humán Ügyek Bizottsága elnök. Gazdasági Bizottság. Bizottsági elnökhelyettes. Távol maradt. Humán Bizottság részéről: JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának, valamint Humán Ügyek Bizottságának, 2013. november 20.-án 16.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Jelen vannak: Humán

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Gazdasági Bizottságának február 19- i ülésén. Molnár Róbert Antal Péterné

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Gazdasági Bizottságának február 19- i ülésén. Molnár Róbert Antal Péterné Jegyzőkönyv Készült: Berhida Város Önkormányzat Gazdasági Bizottságának 2015. február 19- i ülésén Jelen vannak: Tanácskozási joggal: Fülöp Attila Punk József Molnár Róbert Antal Péterné elnök elnökhelyettes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. július 23. 10.00 órától 11.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 20.- án, 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 20.- án, 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 20.- án, 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Herczeg Gabriella

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzatának szeptember 05.-én órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzatának szeptember 05.-én órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzatának 2013. szeptember 05.-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Turcsányi Istvánné Részönk. Testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : B e r h i d a Város Önkormányzat Gazdasági Bizottságának és Humán Ügyek Bizottságának 2015. május 20- án 16.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2010. szeptember 21.-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2010. szeptember 21.-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2010. szeptember 21.-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Turcsányi Istvánné Madár Gábor Koltai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. január 16-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr.

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről jelen vannak: könyv Készült: 2015. augusztus 31-én Berhida Város Önkormányzat testületének, Vilonya Község Önkormányzat -testületének és Papkeszi Község Önkormányzat -testületének együttes rendkívüli ülésén 16.00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27 -én, 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27 -én, 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27 -én, 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Gerõfi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Lengyelné Horváth Andrea Közművelődési igazgató

JEGYZŐKÖNYV. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Lengyelné Horváth Andrea Közművelődési igazgató JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának, valamint Humán Ügyek Bizottságának, 2011. november 15.-én 16.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Jelen vannak: Humán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Amely készült: 2015. május 20- án Berhida Város Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 17:40 órai kezdettel. Peresztegi Lászlóné

Jegyzőkönyv. Amely készült: 2015. május 20- án Berhida Város Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 17:40 órai kezdettel. Peresztegi Lászlóné Jegyzőkönyv Amely készült: 2015. május 20- án Berhida Város Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 17:40 órai kezdettel Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Gerőfi Roland Fülöp Attila Héninger László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Héninger László képviselõ. Herczeg Gabriella képviselõ. Napirend tárgyalása előtt:

JEGYZŐKÖNYV. Héninger László képviselõ. Herczeg Gabriella képviselõ. Napirend tárgyalása előtt: JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én, 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit polgármester Fülöp Attila

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : B e r h i d a Városi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának 2014. március 18 -án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fülöp Attila bizottsági elnök

Részletesebben

10. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

10. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Oldal 1 / 7 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 10/2013. 10. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 4-én, 14.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 4-én, 14.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 4-én, 14.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradtak: Pergõ Margit Nyírõ István

Részletesebben

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v 14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete T a r t a l o m 2014. augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v Határozat száma Tárgya 71/2014.(VIII.26.) Helyi választási bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.), 2013. május 09. 16.00 órától 16.30 óráig a Képviselő-testület nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

/2009. (XII.10.) határozat tervezet a Képviselőtestület I. félévi munkatervéről

/2009. (XII.10.) határozat tervezet a Képviselőtestület I. félévi munkatervéről /2009. (XII.10.) határozat tervezet a Képviselőtestület 2010. I. félévi munkatervéről Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. -ában és a Berhida

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Héninger László képviselõ Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné. Napirend tárgyalása előtt:

JEGYZŐKÖNYV. Héninger László képviselõ Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné. Napirend tárgyalása előtt: JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 4.-én, 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit polgármester Nyírõ István alpolgármester

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

(Hozzászólás nem hangzik el.)

(Hozzászólás nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. augusztus 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Jelen vannak: Major Ferencné alpolgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23.-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23.-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23.-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2010. november 23.-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2010. november 23.-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2010. november 23.-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Turcsányi Istvánné Gerőfi Roland Madár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Részönkorm.Testület tagja. Napirend tárgyalása előtt:

JEGYZŐKÖNYV. Részönkorm.Testület tagja. Napirend tárgyalása előtt: JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzata 2014. március 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott soronkövetkező üléséről. Jelen vannak: Turcsányi Istvánné Gerőfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Buza Ernő Dönti Károly Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. október 26-i ülésének jegyzőkönyve 19/2009. (X.26.) sz. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Püspökladány Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Településrészi Önkormányzó Testületének március 29-én órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Településrészi Önkormányzó Testületének március 29-én órai kezdettel megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Településrészi Önkormányzó Testületének 2011. március 29-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről Jelen vannak: Turcsányi Istvánné Gerőfi Roland Héninger

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 11-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Bognár Zoltán, a bizottság elnökének a távolléte miatt Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Bognár Zoltán, a bizottság elnökének a távolléte miatt Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Pénzügyi Bizottság 2012.12.10-i üléséről. Helye: Községháza Jelen vannak: Burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Gácsi Jánosné, Vízkeleti Lászlóné bizottsági tag, Tatár László polgármester,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 28/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. december 23. napján megtartott R E N D K Í V Ű L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata képviselőtestülete 2010. június 28-án 16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.március 26-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.március 26-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.március 26-án tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 16-17., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat tulajdonát képező 021/4.helyrajzi

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

14. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

14. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Oldal 1 / 7 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 14/2013. 14. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 11- én megtartott rendkívüli ülésének J

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 14-én, órától megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 14-én, órától megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 14-én, 17.00 órától megtartott nyilvános üléséről. T a r t a I o in: Oldalszám: 125-130 - ig Határozatok és rendeletek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/24/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.128-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 22-én (szerdán) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. január 12-én megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) előterjesztése c.) határozata d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : B e r h i d a Városi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának 2012. április 17 -én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fülöp Attila bizottsági elnök

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 57-3/2015. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. február 9-én 15,20 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának november 10. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának november 10. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009. november 10. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Nádasdi Frida a Pénzügyi Bizottság elnöke, Héri Viktor, Tóth Mihály, Rudolf Károlyné, Kornis Tibor a Pénzügyi

Részletesebben

2014. évi. 26. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 30-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 26. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 30-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 26. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben