J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : B e r h i d a Városi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának március 23 -án órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fülöp Attila bizottsági elnök Punk József bizottsági elnökhelyettes Antal Péterné bizottsági tag Gerőfi Roland bizottsági tag Koltai Tibor bizottsági tag Tanácskozási joggal meghívottak: Pergő Margit Nyírő István Faragó Istvánné Peresztegi Lászlóné Starkné Rezeli Erzsébet Horváthné Zakor Tünde Dr. Csányi Zoltán polgármester alpolgármester jegyző aljegyző könyvvizsgáló pénzügyi irodavezető rendőr- alezredes Na p i r e n d t á r g y a l á s a e l ő t t : Fülöp Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 fő képviselőből az ülés kezdetén 5 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjének megváltoztatására. A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal, határozathozatal nélkül a javasolt napirendek tárgyalásával egyetértett. 1.) Javaslat a évi közbeszerzési tervre Kívánja valaki kiegészíteni bármivel az anyagot? Nem készültem.

2 2 A közbeszerzési tervet a Közbeszerzési Törvény szerint minden év április 15- ig kötelező elkészíteni. A 8 millió forintot meghaladó szolgáltatást vagy beszerzést kell közbeszereztetni. Építési beruházás esetén 15 millió forint az értékhatár. TIOP /07 pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a két általános iskolában, közel 19 millió forint értékben, Séd menti Leader Kultúrpark kialakítása 30 millió forint, valószínű meghívásos eljárás keretében bonyolódik. Az önkormányzati intézmények energiakorszerűsítését és a közművelődési intézmények korszerűsítését csak pályázat esetén lehet megvalósítani. Pénz nincs rá betervezve. Szolgáltatás megrendelés az csak a tervezésre vonatkozik, 8 millió forint. Törökbálinton tegnap energiakorszerűsítésről szóló előadáson voltam. 7 milliárd forint jut 6 régióra, nem egy nagy összeg. Meg kell próbálni, március 1- től él. Az önkormányzatoknak 85% a támogatás, vállalkozásoknak 60%. Köszönjük a tájékoztatást. Egyéb kérdés, javaslat, ötlet? A Séd menti Kultúrpark az mi? Kistó és környéke. A kiviteli tervek készítése folyamatban van. A szűkös költségvetés rányomta a bélyegét a közbeszerzési tervre. Az önerőt is végig kell gondolni. Bármikor változtathatunk. A Gazdasági Bizottság a javaslattal 5 igen szavazattal egyetértett. 2.) A lakóhelyi környezet állapotának értékelése Korábban ezt mindkét bizottság tárgyalta.

3 3 Kiegészíteni nem szeretném. A zajszint magas. Kruppa József képviselő úr szerint csattognak a csatornafedelek, repednek a házfalak a kamion és teherautó forgalomtól. Komoly probléma ez, a kátyúkból az önkormányzatnak lesz kára. Makai Ferenc úr szerint a csatornafedelekre vonatkozóan vannak tervek és referenciák is, érdemes lenne velük felvenni a kapcsolatot. A Bakonykarsztnak vannak tervei, csak egész mások. A csatornafedél javítás darabja 70 ezer forint volt 3 évvel ezelőtt. Csak ők nyúlhatnak hozzá? A Bakonykarszté a csatornafedél. A TESZ kérjen be árajánlatokat. De több helyről kell bekérni az ajánlatokat. A kátyúzással mi a helyzet? Peremartonban nem lehet kifordulni a bolt mellett, akkora a lyuk. Évek óta senki nem foglalkozik vele. A teherautók is mindig ott fordulnak ki. Akkor kellett volna megcsinálni, amikor még kicsi volt. Karácsony József tavasszal mindig felméri a helyzetet. És az Orgona út teherforgalma?

4 4 A lovaspályánál az utcán nincs aszfalt, tele van kátyúval. Van buszsofőr a Harangvirág utcában, aki rendszeresen az Orgona utcán jár keresztül. A hétfői szirénapróbákkal kapcsolatosan volt lakossági megkeresés, nem tudja a lakosság miért van és mi ez? Be kell tenni az újságba. Kérdéseim vannak, az 5. oldalon a közfoglalkozatás keretében is ütemezhető mondat után a Cinca-patakot említi az anyag, nem a Sédre gondoltak? Müller József: Nem, nem az. A kertek alatt megy, Kiskovácsin már kiöntött. A földet is hordják onnan. A következőket javaslom a tájékoztatóba beépíteni: A 4. pontban a hulladékkezelés és hulladékgazdálkodás résznél: nem került bele, hogy szolgáltató váltás várható, a pályázat már kiírásra került. A Vertikál kezeli a hulladékudvart, től zöldhulladékot is befogadnak. A település több pontján szelektív hulladékgyűjtő sziget van. Hány van most? Müller József: Öt vagy hat. A Huszár-bányai szeméttelep rekultivációja megtörtént, ellenőrző kutak kerültek beépítésre. Müller József: Nem, csak rekultiváció volt. Dankó utca végén felszámolásra került egy illegális hulladéklerakó, pályázati pénzből, játszótér lett a helyén kiépítve. Mögötte már újra ott a szemét.

5 5 Kamerák nem lesznek? Van kamera, csak nincs beüzemelve a betáplálás még nem megoldott. Áramellátás nem biztosított. 6. oldalon az állati tetemek elhelyezése a volt huszárbánya területén gyűjtő konténerben lehetséges. Ki viheti oda a tetemet? Közterületről a TESZ, vagy helyi lakos is ha jól tudom. Müller József: Lakossági elsősorban, de közterületről is lehet beletenni. Csak kisállat tetemet. Lovat, tehenet például nem. Tehát lakossági és közterületről felvett kisállat tetemek kerülhetnek bele. Állategészségügyi hatóság szerint kötelező, vagy le kell szerződni a sintérrel, hogy elvigye a tetemet. 4. pont utolsó mondatához: a közterület felügyelők alkalmazása javítana a helyzeten. Mezőőr? Az nagyon jó volt. A földeken megint sok volt a lopás, sokan jelezték. Küngösön dolgozom, a cégem alkalmaz mezőőrt. Szerintem lehetne velük egyezkedni, mert itt rögtön 3 TSZ is érintett.

6 6 A bizottság tehet a beszámolóhoz kiegészítő javaslatot? Javasolnám a hulladékudvar tovább tartson nyitva. Tudom, hogy személyi feltétele van, és a Vertikáltól is függ, de napi 8-10 óra kellene. Lehet, hogy mindenkivel ismertetni kellene a nyitvatartási időt. Valahogy próbálnak a szeméttől megszabadulni, és a valahogy a lényeg. Senki nem vesz ki szabit, hogy kivigye a szemetet. A Dankó úti hulladékudvar felszámolása többe került, mint egy ember fizetése. A hulladékot a lakosok szórják szét, lomiznak. Amíg nem tudunk büntetni, ez lesz. Szedmák Úr hetente tesz feljelentést, de zsákutcába kerülnek a dolgok. Csak a tetten érés vezetne eredményre, de a számonkérés és büntetés nincsen végigvezetve. Minden hatóságnak össze kell fogni. Külön- külön semmire nem megyünk. A lomtalanításból nagy baj lesz. Már betelt a gumi elszállítási limit. Már csak pénzért viszik el. Nincs ebben a témában új a nap alatt. Ebbe a témába már minden bizottság bicskája beletört. Ha a lakosságtól szednénk be a rávalót? Valakinek ki kell fizetnie ezt. Nincs tettenérés, nincs feljelentés. 10 órás munkaidő, közterület felügyelők és mezőőr is kellene.

7 7 Bizottságunk tehet javaslatot az anyag kiegészítésére? Szeretnénk ha bekerülne a Dankó utcai hulladéklerakó felszámolása, valamint az, hogy a hulladék elszállítására új szolgáltató megjelenése várható, a pályázatot már kiírták. Lakossági összefogás lehetetlen. A közterület felügyelő és a mezőőr ügyében a környező településekkel fel kell venni a kapcsolatot. A hulladék udvar nyitva tartását meg kell hosszabbítani, vagy át kell ütemezni, hogy a lakosság számára elérhető legyen a szolgáltatás. Felhívjuk a testület figyelmét a település szélein megint nő az illegálisan elhelyezett hulladék. Javasoljuk átgondolni, hogy az új szolgáltató felé jelezzük a teljes körű hulladék átvételt. Müller József: Meg kell szerezni az engedélyeket. Helyi lakos 1 m 3 ingyen bevihetett. Miért jött itt a képbe a Vertikál? Müller József: Mert nekik van jogosultságuk erre. Nekünk nem éri meg. Csak több településsel összefogva. Nem a felszámolásra kellene költeni, hanem a megelőzésre. Ez jól hangzik, de azért nem ilyen egyszerű. A környező településekről is ide hordják a szemetet. Müller József:

8 8 A lomizást a határon kellene megállítani, akkor minimális lenne a költség. Széleskörű egyeztetést igényel. Bizottságunk észrevételei a következők: a Dankó utcai illegális hulladék lerakó pályázati és saját forrás bevonásával felszámolásra került, valamint a hulladék elszállítására pályázatot írtak ki, új szolgáltató megjelenése várható. Javasoljuk a közterület felügyelők és mezőőrök foglalkoztatását átgondolni, a hulladék udvar jelenlegi nyitva tartását átszervezni, valamint felhívjuk a testület figyelmét arra, hogy a település szélein növekedik a hulladék. A Gazdasági Bizottság a javaslattal 5 igen szavazattal egyetértett. 3.) Berhida Napok vendéglátásának pályázati felhívása Testületi ülésen beszéltünk már róla, hogy minél előbb meg kell hirdetni. A gazdasági bizottság kapta feladatul a pályázat feltételeinek kidolgozását. Tavaly meghívásos eljárás volt. A 4 meghívottból 1 jelentkezett. Ezt nem akarjuk idén. Színvonalas vendéglátást szeretnénk. Rövid hirdetmény jelenhetne meg a Naplóban, meg a Szuperinfoban. Bővebb ajánlati felhívás meg a Lengyelné Horváth Andreától lehetne kérni. A tavalyi felhívásban az szerepelt, hogy a sátor m 2 legyen, hideg- meleg étel, italfogyasztás. Plusz a 300 adag vendégétel. Külön kellene bekérni az ajánlatokat. Mit ad ő és mit adunk mi? Mert eddig se áram, se víz, sem szennyvíz díjat nem fizettek. Ő adjon ajánlatot, mennyit fizet azért, hogy itt lehet. Le kell tisztázni, hogy más jöhet- e a területre. Csak át kell javítanunk a tavalyi felhívást. Kapásból ott, hogy nem vendéglátásra, hanem vendéglátói tevékenység végzésére, nyílt pályázat, nagy helyett széles kínálattal, színvonalas működtetése. Ajánlattevők köre rész maradhat. Plusz az, hogy az elmúlt 5 évben 3 alkalommal ekkora volumenű rendezvényt bonyolított- e? Nem elég a referencia? De. Rengeteg ingyenes hirdetési lehetőség is van, főként internetes. Fesztivalkalauz.hu például, nekik cég van az adatbázisukban, vagy az iranymagyarorszag.hu és a berhida.hu. A Bazárban is ingyen hirdethetünk.

9 9 Szerintem is csak referencia kellene. Egyéb tudnivalókhoz: a nyertes pályázóval vállalkozási szerződés kerül megkötésre. A befogadóképességnek megfelelő számú székek és asztalok biztosítása 3 napig. Folyamatos takarítószolgálat biztosítása. WC-t nem a vendéglátotól várjuk, hanem mi biztosítjuk majd. A WC az nem kötelező? Az önkormányzatnak kötelező. A megbízó által biztosítandó feltételek: ivóvíz, szennyvíz, áram, ezt térítésmentesen, WC és kézmosó, kommunális hulladék elszállítása. Adatoknál: név, cím, vállalkozói igazolvány másolata, cégjegyzékszám, elérhetőség és referencialista. Az utána levő mondat az kerüljön a megb. által biztosítandó feltételek közé. A pályázati feltételek biztosítása mondatot ki kell venni. Az ajánlat tartalmazza a 300 adag ételt, de külön tételben. A helyieket kellene bevonni ebbe. De akkor nem eheti meg a sátorban. A kizárólagos jog nem azt jelenti, hogy ott is kell megenni. Csoportok étkeztetését le kell bonyolítania. Szemetet ki takarítja el? Lehet, hogy nem kell kivenni a 300 ételt.

10 10 Ez a 300 ember nem egyszerre eszik. Az iskola aulában lesznek székek és asztalok, biztos nyitva lesz. Ott is meg lehet oldani az étkezést. Támogassuk meg a helyieket? Lehet, hogy nem kérnek belőle. Nem biztos, hogy mindenki a sörsátorban akar maradni, de állítólag minden más 10- kor bezár a sátor miatt? Az üzletben van működési engedély. Nem lehet egy napra ezt felfüggeszteni. Ha nyitvatartáson túl akar nyitvatartani, akkor engedélyt kér. A kizárólagos jogot nem úgy kell érteni. De akkor mindenkire kell vonatkozzon. Nem lenne túl etikus azzal szemben, aki egész évben fizeti az adót. Azt igen nem szabad kikötni. A program előzetes megbeszélés alapján megtekinthető. Plusz a címhez: Polgármesteri Hivatal, zárt borítékban. Berhida Napok vendéglátási pályázat, Polgármesteri Hivatal titkárságán leadható. Határidők: a májusi testületi ülésen lehetne bontani. A berhida. hu- ra is kerüljön fel. Az összességében legkedvezőbb ajánlatot kell elfogadni.

11 11 Hát az nem jó, kell hagyni egy kiskaput. Ez nem így van. Miért akarunk váltani? Több pénzért. És miből ígér a vállalkozó? Az árakból. Az kit fog zavarni? Mindent drágábban fog adni, nem kellene minden áron a több pénz. Súlyozást is lehetne kiírni a pályázathoz, vagy árlistát bekérni. Nyílt pályázati eljárás lesz. Ettől még nyerhet a tavalyi is, nem? A lakosságnak nem lesz jó ez az új módszer. Tavaly későn kértünk ajánlatot. A felhívás utolsó mondatát fenntartjuk! Nem a rendezvények mennyisége a fontos, a referencia lesz a mérvadó. Bizottsági ülésen bontjuk, és felterjesztjük a testületnek. Bírálat szempontja?

12 12 Minimum a 800 négyzetméteres sátor. Feketén- fehéren le kell írni. Oda kell írni a minimum összeget amit elvárunk. Zene legyen, vagy ne, meg egyéb fontos tudnivalók. A sátorban szolgáltatott zene nem zavarhatja az önkormányzat programjait. Menetrendet biztosítani kell. 3 pályázó esetén a legalacsonyabb és a legmagasabb összeget ajánló ki kell zárni. Kirívóan alacsony és kirívóan magas, de nem lehet kizárni. Csak nehogy bóvli legyen az egész. Eredménytelennek nyílváníthatjuk. A tavalyi semmit nem fizetett, se vízért, se áramért, se a szemétszállításért.csak egy utcabál zenészéz, és két Wc bérleti díját állta. Referenciát, árat, és pályázati feltételek teljesítését kell súlyozni. Igen, meg a 300 adag étel ára. Antal Péter: Külön pályázati elbíráláson a 300 adag étel. A 300 adag étel el ne maradjon, az mindenképpen kell. A májusi bizottsági ülés a határidő. A májusi testületi ülés pedig az elbírálási határidő. Minimum 800 négyzetméteres sátor, és minimum 20 méter széles legyen.

13 13 Legyen- e minimum összeg meghatározva? A testületi ülésen még felmerülhet javaslat. Ingyenes hirdetési lehetőségeket keresünk, főleg az interneten. Az ingyenes hirdetés az jó. A Szuperinfo szerintem felesleges. A tavalyi győztest viszont értesíteni kell, hogy kiírásra került a pályázat. A helyi újságba be kell tenni. Lengyelné Horváth Andrea legyen a felelőse. Így van, ha van közművelődési igazgató, ne vegyük el tőle a lehetőséget. Döntenie úgysem kell. Mindenkinek lehetőséget kell adni. A Gazdasági Bizottság a módosító javaslattal 4 igen és 1 nem (Gerőfi Roland) szavazattal egyetértett. 4.) Javaslat a Közép- Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás szervezeti rendszerének átalakítására 176 önkormányzat képviselőit hívták össze, de mindig határozatképtelenek voltunk. Szeretnénk kistérségi területekre, régiókra bontani, Berhida város a Polgárdi régióban lenne. Így gyorsulnának a tárgyalások január 11- én kaptuk, február 28- ig kell válaszolni. Akkor miről tárgyalunk? Nem vagyunk elkésve. A társulás nálunk még gyermekcipőben jár, mert nem tudják megszervezni. Én elhiszem, hogy nehéz 176 embert egyszerre összehívni. Elveszne a társulásban a véleményünk.

14 14 A Gazdasági Bizottság a javaslattal 5 igen szavazattal egyetértett. 6.) Bírósági ülnök személyére javaslat 25- ig kell jelölnötök. Kadlicskó Pétert kell újra nyilatkoztatni. Javaslom Sidó Károlynét. A Gazdasági Bizottság a javaslattal 5 igen szavazattal egyetértett. 7.) Anyakönyves számítógép vevőjének kijelölése Leselejtezés és elvitel? Programot le kell törölni? Önkormányzat nem tart rá igényt? Hasonló konfiguráció újonnan 80 ezer forint. Ez használtan 20 ezer forint. És más is tudott erről? Hát, mindenki. De az okmányban volt. Szerintem más is megvette volna. Kell ez az önkormányzatnak? Mint informatikus azt mondom, igen, de mint képviselő azt mondom, adjuk oda.

15 15 TESZ- es csere? Az önkormányzat soha nem vehette meg a saját gépeit, mindig az intézményvezetők kapták meg. Ügyfélszolgálatra kell? Ki mit talál nem az övé. Mindenkinek meg kell adni a lehetőséget. A vállalkozói szférában nem ez a helyzet. Csak a selejt kerül ki. Én nem ezt tapasztalom. Nekem nincs az eladás ellen kifogásom. Akkor azt kellene tenni, hogy a testületi ülésig felmérni, hogy van- e rosszabb állapotú gép az önkormányzatnál. Nem értünk egyet a kijelölés tényével. A Gazdasági Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta 8.) Dr. Serke Imre kérelméről Érintett vagyok, nem szavazok.

16 augusztus 31- én kaptuk a kérelmet. A helyi rendezési tervben védő erdőként van nyilvántartva. Állásfoglalást kér, és javasolja, hogy gyep legyen a rendezési terv szerint. Az összes szakhatóságnál módosítani kell. Ki volt a tulajdonos? Sokan. A tulajdoni lap szerint erdő. De ez nem tükrözi a jelenlegi állapotokat. A jelenleg meglévő művelési ágnak megfelelően kellene módosítani a rendezési tervet. Jelenleg nem építhető be a terület. A képviselő testület meghatározta a rendezési tervet. Amit Serke Úr mond, az nem felel meg a jogszabályoknak. Területfejlesztés? Ha mezőgazdasági terület lesz bármit építhet rá? Élővíztől 100 méterig nem építhet, a földek nitrát védelme miatt. Információ kell még. Dr. Serke Imre budapesti lakos, vegyészmérnök. A vilonyai iszap ügy kapcsán ismerjük, Balatonfűzfőről hordták. A csopaki földtani intézet szerint: sótartalma magas, 3 féle nehézfémet tartalmazott egészségügyi határérték felett. Nyílt karszton elteregette, beszántotta volna. Azért kell neki a terület mert nincs hova tennie az iszapot, mert milliókért tudná kármentesíteni. Nem hiszem, hogy azért akarna építeni egy lakóépületet, hogy utána ott veszélyes hulladékot helyezzem el. Amúgy a fia akar építeni. Örülök annak, hogy a Zsuzsa elmondta ezt. Óva intem magunkat ettől. El kell tőle zárkózni. Kétélű kard ez. Miért rakná körül a házát veszélyes hulladékkal? Másrészt megcsinálná az utat, vigyázná az erdőt.

17 17 Veszélyes hulladékot nem vihet oda. Szakhatósági feladat ez, nem önkormányzati. Én ettől nem félnék. Sőt, vállalja a rendezési terv módosításának költségeit. Margit behozza a testületi ülésre a rendezési tervet. Sok mindent meg kell beszélni a módosításával kapcsolatosan. Hogyan állapítják meg, mi ott az erdő, véderdő? Terület felhasználási változás, szerintem. Az új jegyző megmondja. Ne mi mondjuk már meg, hogy mi az erdő. Sehol sem erdő, csak a rendezési tervben. Szakhatóság nélkül nem lehet ezt. 5 évente felül kell vizsgálni a rendezési tervet. Terület felhasználási átnevezés. Pénzt nem adunk, utat, vizet, gázt és villanyt sem. A Gazdasági Bizottság a javaslattal 2 igen szavazattal1 nem szavazattal (Antal Péterné) és 1 tartózkodással (Gerőfi Roland) egyetértett.1 nem vett részt a szavazáson (Fülöp Attila) 9.) Szöllősi Attila földterület használatba adási kérelméről

18 18 Ki mit talál nem az övé. Pályázza meg, adjuk el. Mennyiért? A rendeletben leszabályozott szorzószám alapján. Ki kell kötni, hogy bármikor felmondhatjuk. 3 hónapot minimum hagyni kell. Mezőgazdasági területet nem lehet egyik napról a másikra visszavenni. Adjuk ki a többit is. Azok már külterületnek lettek minősítve. A szóban forgó terület pedig gyeppé lett nyilvánítva. Utána kell járni, és a megfelelő szerződést kell kötni. Haszonbérleti díjat kell fizetnie? 1,5 Ft/ m2/ év. Be kell azonosítani. Javasoljuk tisztázni a szerződés tartalmát, és az érvényes díjtételt alkalmazni rá. 5 évre, 3 hónap felmondási idővel. A Gazdasági Bizottság a javaslattal 4 igen szavazattal és 1 nem szavazattal (Koltai Tibor Lajos) egyetértett. 10.) Tájékoztató a település közrend és közbiztonsági helyzetéről A humán ügyek bizottsága nem fogadta el a beszámolót. Hozzászólás valaki?

19 19 A bizottsági előterjesztésben kemény szavak vannak, de egyetértek vele. Kívülállóknak ez biztosan tetszene, de nekem nem. A biztonságérzet nem tükrözi a statisztikai adatokat. 8 fős csapat? Éjszakai és éjjelei jelenlét? Nem berhidaiak? Ugye? Hol van a KMB központ? Ősi, Berhida vagy Pétfürdő? Nem tudom. Mindegy mit mondanak, hányan vannak a jelenlét a fontos. Hiányoznak az ellenőrzések. Kár, hogy a rendőrség nincs most itt. A Polgárőrség munkáját jó lenne megköszönni valamilyen fórumon. Elismerő oklevélre javasolhatjuk őket. A lomisokat kellene megfogni a rendőröknek. De még a határban. Lehetőség van az ő megbüntetésükre is. Az 500 ezer forint támogatásból 200 ezer forintot túlórára költöttek. Ezt lehet? Igen. Keveset olvastunk Berhidáról. Hiányoltam a külön a Berhidáról szóló részt.

20 20 Csak ez a fegyver van a kezünkben. 8 fő ellenére kevésnek tartjuk a rendőri jelenlétet. A támogatás nagyobb arányban tartalmazhatja a túlórákra fordítható összeget, ha ezt a rendőrség igényli. Lomtalanításra és az illegális hulladékra kellene nagyobb figyelmet fordítani. A tájékoztatót olvastuk a polgárőrség munkájáról, javasoljuk a testületnek elismerésre. Dícséretes a két szervezet együttműködése. Javasoljuk a Csokonai utca, Orgona utca teherforgalmának ellenőrzését. A büntetések emelkedése is visszatartó erő. Iskola program jó, tartsák meg és fejlesszék tovább. A Gazdasági Bizottság a javaslattal 5 igen szavazattal egyetértett. További észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért a bizottság elnöke az ülést 20:12- kor bezárta. K.m.f. Fülöp Attila Bizottsági elnök

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : B e r h i d a Városi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának 2012. április 17 -én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fülöp Attila bizottsági elnök

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008.december 11-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 29-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Igazoltan hiányzik: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. január 28-án 14:00 órai kezdettel tartott NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K : 1./

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén JEGYZŐ KÖNYV Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal nagy tanácsterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA VIII. Iktatószám: 317-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. április 29-én megtartott, n y i l t s o r

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott nyílt üléséről. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Szentgotthárd 644-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott

Részletesebben

Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. január 28-án tartott közmeghallgatásról.

Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. január 28-án tartott közmeghallgatásról. BANA ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/1/2011. K Ö Z M E G H A L L G A T Á S J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. FEBRUÁR 8-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. FEBRUÁR 8-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK Ikt.szám: 53-4/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. FEBRUÁR 8-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 32, 33/2013. (II. 8.) 2 Jegyzőkönyv Pusztaszabolcs Város

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 2009. december 02-án megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 óra 00 perces kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-181/2011-24. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2011. november 25. 25. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1) A 2012. évi hulladékkezelési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében

Jegyzőkönyv. 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1033-17/2009. Jegyzőkönyv Készült: Tárgy: 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben