MOLNÁR ISTVÁN MÚZEUM KIADVÁNYAI 3. ERDÉLY ÉS KAPCSOLATAI A KORA NÉPVÁNDORLÁS KORÁBAN 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOLNÁR ISTVÁN MÚZEUM KIADVÁNYAI 3. ERDÉLY ÉS KAPCSOLATAI A KORA NÉPVÁNDORLÁS KORÁBAN 2010/2011"

Átírás

1

2

3 MOLNÁR ISTVÁN MÚZEUM KIADVÁNYAI 3. ERDÉLY ÉS KAPCSOLATAI A KORA NÉPVÁNDORLÁS KORÁBAN 2010/2011 PUBLICAŢIILE MUZEULUI MOLNÁR ISTVÁN 3. TRANSILVANIA ŞI RELAŢIILE EI ÎN EPOCA MIGRAŢIILOR TIMPURII PUBLICATIONS OF THE MOLNÁR ISTVÁN MUSEUM 3. TRANSYLVANIA AND ITS CONNECTIONS IN THE EARLY MIGRATION PERIOD MOLNÁR ISTVÁN MÚZEUM Székelykeresztúr, 2010/2011

4 MOLNÁR ISTVÁN MÚZEUM KIADVÁNYAI 3. ERDÉLY ÉS KAPCSOLATAI A KORA NÉPVÁNDORLÁS KORÁBAN 2010/2011 Főszerkesztő: Társszerkesztő: A kötetet szakmailag lektorálta: A borító tervezője: Tördelőszerkesztő: Körösfői Zsolt Sándor-Zsigmond Ibolya Dr. Istvánovits Eszter (Nyíregyháza), Dr. Vida Tivadar (Budapest) Scholtz Róbert Sándor-Zsigmond Dénes Molnár István Múzeum, 2010/2011 Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata, 2010/2011 Az egyes cikkek szerzői, 2010/2011 Román és angol nyelvű tartalmi kivonatokat fordították, ellenőrizték: Madár Xiména Sándor-Zsigmond Ibolya Az egyes tanulmányok szerzői Az első borítólapon: A hátsó borítólapon: A hátsó borítólap belső felén: Alapították: Kr.u. 4. századi tál Fiatfalváról (fotó: Boros György) Fiatfalván feltárt leégett földbeásott lakóház és feltárói (fotó: Czire Alpár) A fontosabb erdélyi lelőhelyek térképen (Kosza Antal) Körösfői Zsolt Luka Zsuzsánna Sándor-Zsigmond Ibolya Kiadja: Támogatók: Nyomda: F&F International Gyergyószentmiklós, Tudor Vladimerescu u. 4. ISBN /2011

5 MOLNÁR ISTVÁN MÚZEUM KIADVÁNYAI 3. ERDÉLY ÉS KAPCSOLATAI A KORA NÉPVÁNDORLÁS KORÁBAN PUBLICAŢIILE MUZEULUI MOLNÁR ISTVÁN 3. TRANSILVANIA ŞI RELAŢIILE EI ÎN EPOCA MIGRAŢIILOR TIMPURII PUBLICATIONS OF THE MOLNÁR ISTVÁN MUSEUM 3. TRANSYLVANIA AND ITS CONNECTIONS IN THE EARLY MIGRATION PERIOD Főszerkesztő: Körösfői Zsolt MOLNÁR ISTVÁN MÚZEUM Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata F&F International SRL Székelykeresztúr, 2010/2011

6

7 MOLNÁR ISTVÁN MÚZEUM KIADVÁNYAI 3. ERDÉLY ÉS KAPCSOLATAI A KORA NÉPVÁNDORLÁS KORÁBAN SZERZŐK Botár István, Dr. Coriolan Horaţiu Oprean, Dan Buzea, Demjén Andrea, Dobos Alpár, Dr. Gindele Robert, Körösfői Zsolt, Kelemen Imola, Masek Zsófia, Nyárádi Zsolt, Dr. Prohászka Péter, Radu Zăgreanu, Sófalvi András, Dr. Tóth Endre, Vlad Lăzărescu, Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda (Muzeul Secuiesc al Ciucului, Mircurea Ciuc) Román Tudományos Akadémia Régészeti Intézete, Kolozsvár (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei al Academiei Române, Cluj-Napoca) Keleti-Kárpátok Nemzeti Múzeuma, Sepsiszentgyörgy (Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu-Gheorghe) Tarisznyás Márton Múzeum, Gyergyószentmiklós (Muzeul Tarisznyás Márton, Gheorgheni) PhD, ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Budapest Szatmár Megyei Múzeum, Szatmárnémeti (Muzeul Judeţean Satu Mare, Satu Mare) Jósa András Múzeum, Nyíregyháza Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda (Muzeul Secuiesc al Ciucului, Mircurea Ciuc) Magyar Nemzeti Múzeum. Régészeti Tár, Budapest PhD, ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Budapest Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely (Muzeul Haáz Rezső, Odorheiu-Secuiesc) Szegedi Tudományegyetem. Régészeti Tanszék, Szeged Keleti-Kárpátok Nemzeti Múzeuma, Sepsiszentgyörgy (Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu-Gheorghe) Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely (Muzeul Haáz Rezső, Odorheiu-Secuiesc) Magyar Nemzeti Múzeum. Régészeti Könyvtár, Budapest Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca) 7

8 TARTALOMJEGYZÉK CUPRINS CONTENTS ELŐSZÓ - PREFAŢĂ 10 BOTÁR ISTVÁN 15 A Marosszentanna Csernyahov kultúra régészeti emlékei a Csíki-medencében I. Urmele arheologice ale culturii Sântana de Mureş Cerneahov în bazinul Ciucului I. Archaeological finds of the Sântana de Mureş Cerneahov (4th century) culture in the Csík-Basin I. DAN BUZEA RADU ZĂGREANU 39 Posztrómai település Oltszem Homokbánya lelőhelyen (Kovászna megye). Előzetes megfigyelések Locuirea post-romană de la Olteni Cariera de nisip, jud. Covasna. Consideraţii preliminare The Post Roman habitation from Olteni, The sand quarry, Covasna County. Preliminary report DEMJÉN ANDREA VLAD LĂZĂRESCU 63 Római császárkori és kora középkori leletek Gyergyószárhegyen. A régi ásatások újraértékelése Descoperiri aparţinâd epocii romane imperiale târzii şi evului mediu timpuriu de la Lăzarea. Revalorificarea unor vechi săpături Late Roman and Early Medieval finds from Lăzarea. Re-evaluating some old excavations KÖRÖSFŐI ZSOLT 95 A Marosszentanna Csernyahov kultúra lelőhelyei a Nagy-Küküllő felső folyása mentén Siturile culturii Sântana de Mureş Cerneahov pe cursul superior al Târnavei Mari Archaeological sites of Sântana de Mureş-Chernyakhov Culture in the Upper Valley of the Nagy-Küküllő (Târnava Mare) River KELEMEN IMOLA 161 A Székelykeresztúr Felső-Lok-i Marosszentanna Csernyahov kultúrához tartozó kora népvándorlás kori település as kutatásából származó állatcsontanyag vizsgálata Analiza oaselor animale provenite din campania a cercetării sitului epocii timpurii a migraţiilor aparţinând culturii Sântana de Mureş Cerneahov la Cristuru-Secuiesc, punctul Felső-Lok The archaeozoological analysis of the animal bones coming from the campaign of the excavation at the Early Migration period site of the Sîntana de Mureş Cerneahov culture at Cristuru-Secuiesc- Felső-Lok NYÁRÁDI ZSOLT SÓFALVI ANDRÁS 177 Vizigót településrészletek Telekfalván Urme de locuire ale vizigoţilor de le Teleac Remains of visigoth settlement in Telekfalva\Teleac CORIOLAN HORAŢIU OPREANU Az erdélyi Marosszentanna-kultúra vége: Szentgyörgy-kultúra vagy posztcsernyahovi horizont? 191 Sfârşitul culturii Sântana de Mureş în Transilvania: cultura Sfântu Gheorghe, sau orizontul post-cerniahovian? 8

9 GINDELE RÓBERT 205 A császárkori és kora népvándorláskori anyagi kultúra fejlődésének aspektusai Északnyugat-Románia területén Aspectele evoluţiei culturii materiale din spaţiul nord-vest al României în epoca romană şi începutul epocii migraţiilor Probleme betreffend die Entwicklung der Sachkultur in den 2-5. Jh. im Nordwesten Rumäniens MASEK ZSÓFIA 249 Adatok a Marosszentanna Csernyahov-kultúra és az alföldi késő szarmata hun kori kerámiaanyag kapcsolataihoz Date privind relaţiile ceramicii culturii Sântana de Mureş Cerneahov şi a ceramicii sarmatice târzii epocii hunice din Câmpia Maghiară Angaben zu den Beziehungen der Sîntana de Mureš-Černjachov-Kultur und des spätsarmatisch-hunnenzeitlichen Keramikmaterials auf dem Ungarischen Tiefebene TÓTH ENDRE 293 A pannoniai késő római besimított kerámia eredetéről (Carpok a Dunántúlon) Despre originea ceramicii fine (netezite) romane târzie din Panonia (Carpii dincolo de Dunăre) Über die Herkunft der spätrömischen eingeglätteten Keramik in Pannonien (Karpen in Transdanubien) NYÁRÁDI ZSOLT 321 Gepidák a Nagy-Küküllő felső folyásának dombközi medencéiben Gepizi din bazinul dintre zona deluroasă aflată pe cursul superior al Tărnavei Mari Gepids in the basins found between the hills of the upper flow of the Nagy-Küküllő River DOBOS ALPÁR 377 Az erdélyi soros temetők lovastemetkezései Înmormântările cu cal în cimitirele cu morminte dispuse în şiruri paralele din Transilvania The horse burials of the row-grave cemeteries from Transylvania PROHÁSZKA PÉTER 405 Római aranypénzforgalom Erdély és Partium területén a Kr. u. 3. és 6. század között Circulaţia monedelor romane din aur în regiunea Transilvaniei şi a Parţiumului în secolele 3-6 d. Hr. Römisches Goldmünzverkehr auf dem Gebiet von Siebenbürgen und Partium zwischen dem 3. und 6. Jahrhundert n. Chr Bakayné Perjés Judit ( ) (Puskás Katalin, Domokos Levente) 427 RÖVIDÍTÉSEK 428 Abrevieri Abreviations/Abkürzungsverzeichnis A FONTOSABB ERDÉLYI LELŐHELYEK AZONOSÍTÓJA 431 Identificatorul siturilor arheologice mai importante din Transilvania Identification of the main Transylvanian Sites 9

10 ELŐSZÓ Annak ellenére, hogy a Marosszentanna Csernyahov kultúrának egyik nevét adó temetőjét (Marosszentanna/Sântana de Mureş, Maros megye) 1903-ban Erdélyben tárták fel, az itteni népvándorláskori kutatás nemhogy kiteljesedett volna az azóta eltelt több mint egy évszázad alatt, hanem inkább megtorpant. Az elkövetkező évtizedekben a dákoromán kontinuitás jegyében zajló romániai kutatások elsősorban a római, dák és szláv kori emlékeket célozták, a kora népvándorláskori, középkori lelőhelyek tervásatására pedig ritkán került sor. Amikor véletlenszerűen, vagy leletmentéssel népvándorláskori lelőhelyek kerültek napvilágra, gyakran értelmezték azokat a továbbélő dákok, vagy a helyben maradt, római lakosság régészeti hagyatékának. Az aktuálpolitika nyomására a régészet egyik fő feladata a román nép etnogenezisének bizonyítása lett. Így jöttek létre a népvándorlás korát túlélő dákoromán népesség régészeti kultúrái, mint Erdélyben a 4. századra keltezett Szentgyörgy- (cultura Sfântu-Gheorghe), a Baráthely- (cultura Bratei, Kr.u század), a Fiatfalva- (cultura Filiaşi), Baráthely Fiatfalva-kultúrák (cultura Bratei-Filiaşi), valamint ezek Kárpátokon kívüli megfelelői, az Ipoteşti-Gândeşti (Kr.u század) és a Dridu-kultúrák (Kr.u. 9. század) óta a romániai régészeti kutatás kezdi elvetni az említett, prekoncepciókra felépített régészeti kultúrák létezését, vagy legalábbis nem említi. A népvándorláskori lelőhelyek feltárásának legfőbb akadályát az elmúlt évtizedekben az erdélyi múzeumok akkut pénzhiánya képezi. Úgy tűnik azonban, hogy az utóbbi pár évben a meginduló építkezések és a műemléki előírások következetesebb ellenőrzésének köszönhetően a régészeti kutatásokban pozitív elmozdulás történt. Ezzel egy időben több erdélyi múzeumba fiatal, szakmailag jól felkészült régész került, akik a megelőző feltárások, leletmentések mellett folyamatosan terepbejárásokat is végeznek. Az erdélyi népvándorláskori lelőhelyek kutatásáról kevés összefoglaló munka vagy tanulmánykötet létezik, éppen ezért ezt a kötetet a szükség hozta létre. Az itt szereplő tanulmányok témájuk alapján változatosak, ugyanakkor egymáshoz is kapcsolódnak. A történelmi-földrajzi értelemben vett Erdélyben (nem a mai használatban lévő Nyugat-Romániát) és Partium-ban (jelenleg Romániai nyugati határsávja) feltárt újabb/ régebbi lelőhelyek közlése mellett, kisebb régiók (Felső-Tisza vidéke, Nagy-Küküllő mente, Csíki-medence) régészeti kutatásainak összegzése is bekerült kötetünkbe. Bizonyos részproblémák régészeti módszerrel végzett elemzésével (a Marosszentanna Csernyahov kultúra és a hun kori szarmata kerámia közti kapcsolat, a dunántúli karpok kérdése) két tanulmány is, Erdély, szomszédos területekkel való kapcsolatára reflektál. A kötetbe egyaránt kerültek fél évszázada feltárt, de még közöletlen vagy csak részben közölt (Fiatfalva/ Filiaşi Disznóhizlaldó/Felhágó, Gyergyószárhegy/Lăzarea Lázár-kastély, Székelykeresztúr/Cristuru- Secuiesc Felsőlok), illetve kisebb, újabban kutatott lelőhelyek (Csikszentimre/Sântimbru, Fiatfalva/Filiaş Nagyerdő-földje, Telekfalva/Teleac), amelyek csak rövid ásatási beszámoló formájában jelentek meg ez idáig. A kötet valósághű bepillantást nyújt az erdélyi népvándorláskori kutatások jelenlegi állapotába, módszereibe és eredményeibe. Fontosnak tartok még egy dolgot megemlíteni, éspedig azt, hogy a tanulmányok magyarul jelennek meg egy olyan témában, amelynek Erdély tekintetében jelenleg a román és a német a hagyományosan használt szakmai nyelve. Annak érdekében, hogy a más nyelven értő kollégák is forgathassák a kötetet, bővebb, idegen nyelvű kivonatok kerültek a tanulmányok végére. A táblák kétnyelvűek, a fontosabb lelőhelyek 10

11 ERDÉLY ÉS KAPCSOLATAI A KORA NÉPVÁNDORLÁS KORÁBAN gyorsabb megtalálása érdekében helységnév-azonosítót és hozzá kapcsolódó térképmellékletet is szerkesztettünk. Ahogy lenni szokott, egy ilyen nagyméretű munka mögött több ember háttérmunkájára, közreműködésére is szükség volt. Jelen kiadvány egy kis székelyföldi múzeum két évvel ezelőtt létrehozott kiadványsorozatának harmadik száma. A kötet kiadását a Nemzeti Kulturális Alapprogram, Hargita Megye Régészeti Programja és Székelykeresztúr Város támogatásával sikerült megvalósítani. A kötet szerkesztésében, ahogyan a korábbi kiadványok esetében is nagy érdemei Sándor-Zsigmond Ibolyának és Sándor-Zsigmond Dénesnek vannak. A kötet tanulmányait szakmailag dr. Istvánovits Eszter (Nyíregyháza) és dr. Vida Tivadar (Budapest) véleményezte. Köszönettel tartozom Székely Attilának, Székelykeresztúr és környéke lelőhelyeinek kiváló ismerőjének, aki az elmúlt négy évtizedben több Nagy-Küküllő-menti népvándorlás kori lelőhely feltárásában is részt vett, s az azokból előkerült leletanyag feldolgozásában komoly segítséget nyújtott. Az elmúlt öt év közös munkájáért rendkívül hálás vagyok, önzetlen, soha nem lankadó régészeti munkásságának pedig csodálója. Köszönöm Kosza Antalnak, Hargita megye régészfelügyelőjének (Csíkszereda) a segítségét, aki a térképmellékletek nagy részét készítette. Hálával tartozom még Orbán Lívia (Székelykeresztúr), Szinyéri Péterné restaurátoroknak és Beleznai Gabriella rajzolónak (Nyíregyháza), akik önzetlen és szép kivitelezésű munkáikkal járultak a kötethez. Legutoljára Szász Viktor (Székelyudvarhely) és Burszán Károly (Fiatfalva) neveit szeretném megemlíteni, akiknek bejelentése nyomán igen fontos népvándorlás kori lelőhelyek felfedezését köszönhetjük. Kérem, forgassák érdeklődéssel a kötetet. Körösfői Zsolt 11

12 Prefaţă În pofida faptului că cimitirul (Sântana de Mureş/Marosszentanna, judeţul Mureş) care şi-a dat numele culturii Sântana de Mureş Cerneahov a fost descoperit în 1903 în Transilvania, în secolul trecut de atunci cercetările perioadei migraţiei nu că s-au dezvoltat, dar se pare, că s-au oprit. În următoarele decenii cercetările din România efectuate sub zodia continuităţii daco-romane au ţintat mai ales vestigiile din epoca romană, dacică şi slavă, foarte rar fiind efectuate săpături sistematice pe siturile ale perioadei timpurii a migraţiei, sau epocii medievale. Descoperire ocazională sau în urma săpăturilor de salvare a unor situri din perioada migraţiei, acestea au fost des explicate ca moştenirea arheologică lăsată în urmă de către populaţia dacică, sau a romanilor rămaşi pe loc. La presiunea politicii actuale, una dintre sarcinile principale a arheologiei a devenit dovedirea etnogenezei a poporului român. Aşa s-au născut culturile arheologice ale populaţiilor daco-romane care au supravieţuit perioada migraţiei: în Transilvania cultura Sfântu-Gheorghe datată la secolul 4., cultura Bratei (sec. 4-6 e.n.), cultura Filiaşi, cultura Bratei-Filiaşi sau echivalenţii extracapatici ai acestora: Ipoteşti- Gândeşti ( sec.6-7 e.n.) şi culturile Dridu din sec. 9. e.n. Din 1989 cercetarea arheologică din România începe să respingă existenţa culturilor arheologice preconcepute astfel, sau cel puţin nu le menţionează. Cea mai de seamă piedică în ultimile decenii în cercetarea siturilor ai perioadei migraţiei, o constituie lipsa acută de fonduri financiale a muzeelor din Transilvania. Se pare însă, că datorit construcţiilor începute în ultimii ani şi verificărilor mai consecvente ale regulamentelor privind monumentele istorice, s-a făcut un pas pozitiv. Simultan cu acesta, în mai multe muzee din Transilvania au fost angajaţi arheologi tineri, bine pregătiţi, care pe lângă săpăturile preventive şi de salvare, efecuează cercetări de teren continuu. Există prea puţine volumuri de studii sau lucrări de rezumare despre cercetarea perioadei migraţiilor din Transilvania, iar acest volum a luat naştere din cauza acestei lipse. Studiile, ce le conţine, sunt variate tematic, totodată se şi leagă unul de celălalt. Pe lângă publicarea siturilor mai vechi şi mai recenţi din Transilvania luată în sensul istoric-geografic (nu folositul în uzul contemporan Vest-România) şi Partium (în prezent zona de graniţă vestică a României), am redactat în acest volum şi nişte studii rezultând din cercetări arheologice efectuate în regiuni mai mici, (zona Tisei-Inferioare, Valea Târnavei-Mari, Bazinul Ciucului). Două studii se ocupă de relaţiile Transilvaniei cu teritoriile învecinate prin analiza efectuată cu metodele arheologiei a unor probleme de detalii (legătura între ceramica culturii Sântana de Mureş Cerneahov şi ceramica sarmatică din epoca hunică, sau problema carpilor dincolo de Dunăre). În volum se găsesc atât locuri de descoperire încă nepublicate sau parţial publicate, cercetate mai mult de o jumătate de secol (Filiaşi Disznóhizlalda/Felhágó, Lăzarea Lázár-kastély, Cristuru-Secuiesc Felsőlok,) cât şi situri mai mici, cercetate recent (Sântimbru, Filiaş Nagyerdő-földje, Teleac), care până în prezent au fost publicate doar ca scurte rapoarte de săpătură.

13 ERDÉLY ÉS KAPCSOLATAI A KORA NÉPVÁNDORLÁS KORÁBAN Volumul reflectă o imagine reală asupra stadiul actual, metodele şi rezultatele cercetărilor perioadei migraţiei din Transilvania. Este important să menţionez încă un lucru, şi anume că, studiile apar în limba maghiară într-o tematică, a cărei limbă de specialitate folosită de obicei în prezent - cu privire la Transilvania- este cea română şi germană. În interesul colegilor, care nu vorbesc limba maghiară, ca să poată utiliza volumul nostru, la sfârşitul studiilor am anexat rezumaturi mai detaliate în limbă străină. Tabelele sunt bilingve, iar o listă a localităţiilor împreună cu hărţi referitoare ajută identificarea locurilor de descoperire. Cum se întâmplă de obicei, în spatele unei asemenea munci voluminoase, am avut nevoie de sprijinul şi colaborarea mai multor oameni. Volumul prezent constituie numărul trei al seriei de publicaţii fondată acum doi ani de un mic muzeu din Ţinutul Secuilor. Publicarea volumului a fost posibilă cu sprijinul comun al Fondului Cultural Naţional Maghiar, Programul Arheologic al Judeţului Harghita şi Oraşul Cristuru-Secuiesc. În redactarea cărţii, ca şi în cazul volumelor anterioare, au un rol de apreciat Sándor-Zsigmond Ibolya şi Sándor-Zsigmond Dénes. Studiile au fost profesional lectorate de dr. Istvánovits Eszter (Nyíregyháza) şi dr. Vida Tivadar (Budapest). Mulţumesc d-lui profesor Székely Attila, cunoscătorul de excepţie al locurilor de descoperire din Cristuru-Secuiesc şi împrejurimea oraşului, care în cei patru decenii trecuţi a participat la mai multe săpături ale perioadei migraţiei din Valea Târnavei Mari, şi a ajutat în mod serios în prelucrarea materialului rezultat din aceste lucrări. Pentru cei cinci ani petrecuţi împreună în muncă comună îi sunt foarte recunoscător, iar pentru munca lui perseverentă şi dezinteresată îl apreciez mult. Mulţumesc lui Kosza Antal, arheolog in cadrul Direcţiei de Patrimoniu Harghita (Miercurea-Ciuc), pentru că a executat marea parte a anexelor de hartă. Sunt recunoscător faţă de restauratorii Orbán Lívia (Cristuru-Secuiesc), Szinyéri Péterné şi desenatoarea Beleznai Gabriella (Nyíregyháza), pentru că prin munca lor frumoasă şi amabilă au contribuit la acest volum. În sfârşit trebuie să amintesc de dl. Szász Viktor (Odorheiu-Secuiesc) és dl. Burszán Károly (Filiaşi), datorit atenţiei lor au fost descoperite situri foarte importante din perioada migraţiei. Doresc, să vă fie utilă acest volum! Körösfői Zsolt 13

14 14

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla.

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla. Bordi Zsigmond Lóránd - Publikációk Szerkesztés A székelyek. A kereszténység védelmezői Secuii. Apărătorii creştinătăţii. Kiállításkatalógus. Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2009, 82 o. (Írta,

Részletesebben

Gyulafehérvár 9-11. századi temetői

Gyulafehérvár 9-11. századi temetői Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományok Doktori Iskola Régészet Doktori Program Gál Szilárd Sándor Gyulafehérvár 9-11. századi temetői Doktori disszertáció tézisei Budapest

Részletesebben

Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága

Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága 200 Csorba Csaba Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága KÓS KÁROLY az erdélyi tárgyi néprajz legjobb romániai magyar szakértője, egyben legtöbbet publikáló kutatója. Ennek ellenére tevékenységének

Részletesebben

A zsűri tagjai: Ádám Gyula, Balázs Attila, Bálint Zsigmond, Erdély Bálint Előd, Henning János

A zsűri tagjai: Ádám Gyula, Balázs Attila, Bálint Zsigmond, Erdély Bálint Előd, Henning János Kapcsolat Contact Kapcsolat válogatás a Kapcsolat fotópályázatra beérkezett fényképekből A világunk végtelen összefüggések rendszere: a viszonyok némelyike magától érthetődő, mások számunkra érzékelhetetlenek,

Részletesebben

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete *

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * I. Tudományos munkák (könyvek, tanulmányok, közlemények) 150. Despre politica socială a regelui atia Corvin în Transilvania. In: Cumpăna.

Részletesebben

MOLNÁR ISTVÁN MÚZEUM KIADVÁNYAI 3. ERDÉLY ÉS KAPCSOLATAI A KORA NÉPVÁNDORLÁS KORÁBAN 2010/2011

MOLNÁR ISTVÁN MÚZEUM KIADVÁNYAI 3. ERDÉLY ÉS KAPCSOLATAI A KORA NÉPVÁNDORLÁS KORÁBAN 2010/2011 MOLNÁR ISTVÁN MÚZEUM KIADVÁNYAI 3. ERDÉLY ÉS KAPCSOLATAI A KORA NÉPVÁNDORLÁS KORÁBAN 2010/2011 PUBLICAŢIILE MUZEULUI MOLNÁR ISTVÁN 3. TRANSILVANIA ŞI RELAŢIILE EI ÎN EPOCA MIGRAŢIILOR TIMPURII PUBLICATIONS

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI SZAKTESTÜLET PÁLYÁZATI ŰRLAP

MŰVELŐDÉSI SZAKTESTÜLET PÁLYÁZATI ŰRLAP PÁLYÁZATI ŰRLAP Pályázó szervezet neve: Program megnevezése: VÉGVÁRÉRT ALAPITVÁNY IX. HAGZOMÁNYŐRZŐ NÉPTÁNCTÁBOR Iktatási szám (nem kitöltendő): Kitöltés módja: számítógéppel. I. ADATLAP ÉS ÖSSZEGZŐ 1.

Részletesebben

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FENNTARTHATÓSÁGA HARGITA MEGYÉBEN-konferencia SUSTENABILITATEA PATRIMONIULUI CONSTRUIT ÎN JUDEŢUL HARGHITA-conferinţă 22.02.2013.

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FENNTARTHATÓSÁGA HARGITA MEGYÉBEN-konferencia SUSTENABILITATEA PATRIMONIULUI CONSTRUIT ÎN JUDEŢUL HARGHITA-conferinţă 22.02.2013. ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FENNTARTHATÓSÁGA HARGITA MEGYÉBEN-konferencia 22.02.2013. Hargita Megye Tanácsa, Faluképvédelmi programja, 2009- Modern székely ház: 2011-es alprogram A Modern székely ház program számokban:

Részletesebben

Nándor BÁRDI RELAÞIILE ROMÂNO-MAGHIARE, TRECUT ªI VIITOR A ROMÁN MAGYAR KAPCSOLATOK, MÚLT ÉS JELEN

Nándor BÁRDI RELAÞIILE ROMÂNO-MAGHIARE, TRECUT ªI VIITOR A ROMÁN MAGYAR KAPCSOLATOK, MÚLT ÉS JELEN Nándor BÁRDI RELAÞIILE ROMÂNO-MAGHIARE, TRECUT ªI VIITOR A ROMÁN MAGYAR KAPCSOLATOK, MÚLT ÉS JELEN ROMANIAN-HUNGARIAN RELATIONS BETWEEN PAST AND FUTURE RELAÞIILE ROMÂNO-MAGHIARE, TRECUT ªI VIITOR A. Despre

Részletesebben

Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între aprilie 2016

Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între aprilie 2016 Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între 18-22 aprilie 2016 Ce înseamnă asta? Mâinile rele au eliberat 10 fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș. Pentru a le vâna trebuie

Részletesebben

A MAROSSZENTANNA CSERNYAHOV KULTÚRA RÉGÉSZETI EMLÉKEI A CSÍKI-MEDENCÉBEN I.* 1

A MAROSSZENTANNA CSERNYAHOV KULTÚRA RÉGÉSZETI EMLÉKEI A CSÍKI-MEDENCÉBEN I.* 1 Botár István A MAROSSZENTANNA CSERNYAHOV KULTÚRA RÉGÉSZETI EMLÉKEI A CSÍKI-MEDENCÉBEN I.* 1 1 A Csíki-medence régészeti kutatása hoszszú évtizedekig esetleges volt, helyi intézményi, szakmai háttér nélkül

Részletesebben

TÖMB, UTCAKÉP - ÉRTÉKELŐ ADATLAP FIŞĂ DE CARTARE - ZONĂ, TRAMĂ STRADALĂ Település / Localitate Almás / Merești

TÖMB, UTCAKÉP - ÉRTÉKELŐ ADATLAP FIŞĂ DE CARTARE - ZONĂ, TRAMĂ STRADALĂ Település / Localitate Almás / Merești 1/9 1. Általános adatok / Date generale Keltezés / Data nov. 2011 Adatgyűjtő neve/nume responsabil András Alpár, Lőrincz Barna Aláírása/Semnătura Rajz azonosítója/nr. desen Fotók azonosítója/nr.identificare

Részletesebben

Prefectura Cluj. Bulevardul 21 Decembrie 1989 Nr. 58, Cluj-Napoca Tel.: Fax:

Prefectura Cluj. Bulevardul 21 Decembrie 1989 Nr. 58, Cluj-Napoca Tel.: Fax: Prefectura Cluj Bulevardul 21 Decembrie 1989 Nr. 58, Cluj-Napoca Tel.: +40.264.594888 Fax: +40.264.59163 prefectura@prefecturacluj.ro Tisztelt Prefektus Ur! Stimată Doamnă/ stimate Domn! Tárgy: Törvény

Részletesebben

Gabriel ANDREESCU NECESITATEA RECONCILIERII INTERNE A BELSÕ MEGBÉKÉLÉS SZÜKSÉGESSÉGE THE NEED FOR DOMESTIC RECONCILIATION

Gabriel ANDREESCU NECESITATEA RECONCILIERII INTERNE A BELSÕ MEGBÉKÉLÉS SZÜKSÉGESSÉGE THE NEED FOR DOMESTIC RECONCILIATION Gabriel ANDREESCU NECESITATEA RECONCILIERII INTERNE A BELSÕ MEGBÉKÉLÉS SZÜKSÉGESSÉGE THE NEED FOR DOMESTIC RECONCILIATION NECESITATEA RECONCILIERII INTERNE Dragi colegi, Mã grãbesc sã vã trimit rãspunsul

Részletesebben

Civilizatii din zone mlastinoase în regiunea Tisei Superioare Lápvidéki civilizációk a Felso-Tisza-vidékén. Workshop Program

Civilizatii din zone mlastinoase în regiunea Tisei Superioare Lápvidéki civilizációk a Felso-Tisza-vidékén. Workshop Program Magyarország - Románia Határon Átnyúló Együttmuködési Program 2007-2013 Program de cooperare Transfrontaliera Ungaria - Romania 2007-2013 Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap Uniunea Europeana

Részletesebben

Belső könyvvizsgáló és ellenrőző iroda Birou de audit public intern şi corp control. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011

Belső könyvvizsgáló és ellenrőző iroda Birou de audit public intern şi corp control. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 Belső könyvvizsgáló és ellenrőző iroda Birou de audit public intern şi corp control Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 A Belső könyvvizsgáló és ellenőrző iroda tevékenysége két részlegben

Részletesebben

Dosar individual. Facultatea de Teologie Reformată, Catedra de Teologie Reformată Domeniul ştiinţific. szaniksz@gmail.com

Dosar individual. Facultatea de Teologie Reformată, Catedra de Teologie Reformată Domeniul ştiinţific. szaniksz@gmail.com ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

EXAMENUL DE BACALAUREAT Probă scrisă la Geografie Europa România Uniunea Europeană Proba D/E/F

EXAMENUL DE BACALAUREAT Probă scrisă la Geografie Europa România Uniunea Europeană Proba D/E/F EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Probă scrisă la Geografie Europa România Uniunea Europeană Proba D/E/F Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de

Részletesebben

A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata

A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata Evaluarea ecologică a râului Someş în vederea determinării influenţei acestuia asupra stării

Részletesebben

25. H í r l e v é l 2011. október Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja

25. H í r l e v é l 2011. október Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja 25. H í r l e v é l 2011. október Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja Miről olvashatunk a Debreceni Pozsgástár már megjelent, 2011. 3. szeptemberi újságjában? A Gymnocalycium

Részletesebben

Közös kultúrtörténeti emlékeink a kunhalmok. Movile cunice - valori culturale comune. Dombegyház, 2005.

Közös kultúrtörténeti emlékeink a kunhalmok. Movile cunice - valori culturale comune. Dombegyház, 2005. Közös kultúrtörténeti emlékeink a kunhalmok Movile cunice - valori culturale comune Dombegyház, 2005. Szerző / Autor: Szelekovszky László Fotó / Foto: Szelekovszky László, Bagyinszki Zoltán Fordítás /

Részletesebben

A MAROSSZENTANNA CSERNYAHOV KULTÚRA LELŐHELYEI A NAGY-KÜKÜLLŐ FELSŐ FOLYÁSA MENTÉN. Körösfői Zsolt

A MAROSSZENTANNA CSERNYAHOV KULTÚRA LELŐHELYEI A NAGY-KÜKÜLLŐ FELSŐ FOLYÁSA MENTÉN. Körösfői Zsolt A MAROSSZENTANNA CSERNYAHOV KULTÚRA LELŐHELYEI A kultúra délkelet-erdélyi lelőhelyei a nemzetközi, de még a romániai kutatás számára is viszonylag ismeretlenek. Ennek számos oka van, amelyek közül a feltárások

Részletesebben

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă Numele şi prenumele: Székely Kinga-Katalin A. Teza de doctorat B. Cărti publicate Autor (autori), titlu, editura, locul, anul, nr. ISBN, nr.

Részletesebben

A SZORZÓTÁBLA TANÍTÁSA

A SZORZÓTÁBLA TANÍTÁSA ÎNVĂŢAREA TABLEI ÎNMULŢIRII A SZORZÓTÁBLA TANÍTÁSA Inv.Simon Kerekes Csilla Gimnaziul Dacia Tg.Mureş Învăţarea tablei înmulţirii pentru mulţi constituie o problemă. Pentru dascăli e o provocare, pentru

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Aprobat cu Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5198 / 01.11.2004 M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME ŞCOLARE PENTRU

Részletesebben

DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor

DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL CABINETUL PREŞEDINTELUI DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor În temeiul art. 94 alin.(1)

Részletesebben

1. Pe scurt despre proiect

1. Pe scurt despre proiect Idei pentru identificarea nevoilor grupului țintă 1 Primul ghid din seria de publicaţii destinate diseminării a luat naştere cu scopul de a furniza informaţii concrete şi utile legate de evaluarea necesităţilor

Részletesebben

emlékei Kézdialbisban (Csernáton község, Kovászna megye)

emlékei Kézdialbisban (Csernáton község, Kovászna megye) Székely Zsolt ACTA SICULICA 2007, 225 230 A Marosszentanna Csernyeahov-kultúra emlékei Kézdialbisban (Csernáton község, Kovászna megye) Az 1997 és 2003 közt Kézdialbis területén végzett régészeti kutatások

Részletesebben

LISTA DE LUCRĂRI. Teza de doctorat Civilizația tracă din sud-estul Transilvaniei în perioada timpurie și începutul celei mijlocii a epocii bronzului

LISTA DE LUCRĂRI. Teza de doctorat Civilizația tracă din sud-estul Transilvaniei în perioada timpurie și începutul celei mijlocii a epocii bronzului LISTA DE LUCRĂRI Candidat: Székely Zsolt - Dr./ 1997., lector / din 2003 /.conferențiar / din 2004 Teza de doctorat Civilizația tracă din sud-estul Transilvaniei în perioada timpurie și începutul celei

Részletesebben

A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében

A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében URBANISZTIKAI ENGEDÉLYEZÉSI FOLYAMAT PROCESUL DE AUTORIZARE DPDV. URBANISTIC Korodi Szabolcs építész URBANISZTIKAI SZAKMAI SZEMPONT PUNCTUL DE VEDERE AL PROFESIEI

Részletesebben

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 aprilie 2014

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 aprilie 2014 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL JUDEȚEAN Direcția generală administrație publică locală Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita Nr. /2014 Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului

Részletesebben

Arhitectura religioasă medievală din Transilvania V Középkori egyházi építészet Erdélyben V Medieval Ecclesiastical Architecture of Transylvania V

Arhitectura religioasă medievală din Transilvania V Középkori egyházi építészet Erdélyben V Medieval Ecclesiastical Architecture of Transylvania V Arhitectura religioasă medievală din Transilvania V Középkori egyházi építészet Erdélyben V Medieval Ecclesiastical Architecture of Transylvania V Acest volum cuprinde comunicările prezentate în cadrul

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS FC7070 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4237547

Az Ön kézikönyve PHILIPS FC7070 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4237547 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Észak-Erdély 1940 1944 közötti története a román történetírásban

Észak-Erdély 1940 1944 közötti története a román történetírásban Limes 131 Észak-Erdély Nézőpontok Sárándi Tamás Észak-Erdély 1940 1944 közötti története a román történetírásban Bevezető megjegyzések. Írásom elkészítésekor csak az 1990 után született munkákat vettem

Részletesebben

Beruházási adatlap / Notă de fundamentare a cererii de investiţie

Beruházási adatlap / Notă de fundamentare a cererii de investiţie 3-sz. Melléklet/Anexa nr. 3 Beruházási adatlap / Notă de fundamentare a cererii de investiţie A BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE / TITLUL PROIECTULUI DE INVESTIŢIE: KÉRT TAMOGATÁS FORRÁS LEÍRÁSA / INFORMAŢII PRIVIND

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén

JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén Minőséget teremtünk! Start spre calitate! Jövőképünk: A test-lélek-szellem hármassága az élet teljessége. A helyi gazdaság

Részletesebben

Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóság/ Direcţia generală de administraţie publică locală. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011

Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóság/ Direcţia generală de administraţie publică locală. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóság/ Direcţia generală de administraţie publică locală Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 1 A jogi osztály 2011. évi tevékenysége / Activitatea compartimentului

Részletesebben

PORTA - ÉRTÉKELŐ ADATLAP FIŞĂ DE CARTARE - GOSPODĂRIE Település / Localitate: Homoródújfalu/Satu Nou. Forrás - Sursă

PORTA - ÉRTÉKELŐ ADATLAP FIŞĂ DE CARTARE - GOSPODĂRIE Település / Localitate: Homoródújfalu/Satu Nou. Forrás - Sursă PORTA - ÉRTÉKELŐ ADATLAP FIŞĂ DE CARTARE - GOSPODĂRIE Település / Localitate: Homoródújfalu/Satu Nou Tömb, utca / stradă, bl.morf: felszeg porta házszám / nr. gospodărie: 53 Kód / Cod Lapszám/nr.pagină

Részletesebben

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 octombrie 2015

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 octombrie 2015 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL JUDEȚEAN Direcția generală administrație publică locală Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita Nr. /2015 Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului

Részletesebben

Lista pieselor expuse în lapidarul medieval

Lista pieselor expuse în lapidarul medieval Lista pieselor expuse în lapidarul medieval Panou I Castelul de la Hunedoara este unul dintre cele mai mult şi mai radical restaurate monumente. Aceste lucrări au demarat în 1868 şi cu mici întreruperi

Részletesebben

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 15 octombrie 2015

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 15 octombrie 2015 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL JUDEȚEAN Direcția generală administrație publică locală Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita Nr. /2015 Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului

Részletesebben

INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) -

INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) - INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) - www.ghiseul.ro ISMERTETŐ KÉZIKÖNYV- BANKKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ ONLINE ADÓFIZETÉS AZ

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Anexa nr. 2 la Ordiul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3919 / 20.04.2005 M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME ŞCOLARE PENTRU

Részletesebben

Raport de activitate anul es tevékenységi beszámoló

Raport de activitate anul es tevékenységi beszámoló Raport de activitate anul 2012 2012-es tevékenységi beszámoló Menedzsment vezérigazgatóság/ Direcția generală management Protokolliroda / Biroul de protocol: Saját kiadványok részlege / Compartimentul

Részletesebben

Zoltán Székely: Lucrări alese. Redactor: Zsolt Székely. Editat de Muzeul Naţional Secuiesc Director: Mihály Vargha

Zoltán Székely: Lucrări alese. Redactor: Zsolt Székely. Editat de Muzeul Naţional Secuiesc Director: Mihály Vargha . Zoltán Székely: Lucrări alese Redactor: Zsolt Székely Editat de Muzeul Naţional Secuiesc Director: Mihály Vargha Moştenitorii lui Zoltán Székely Muzeul Naţional Secuiesc ISBN 978-973-0-13679-1 Muzeul

Részletesebben

RAPORT ANALIZĂ. Anul școlar 2012-2013

RAPORT ANALIZĂ. Anul școlar 2012-2013 RAPORT ANALIZĂ Anul școlar 2012-2013 1. Baza materială Inceperea anului școlar 2012-2013 aproape a pornit in condiții excelente din punct de vedere al bazei materiale. S-au schimbat 6 rânduri de geamuri

Részletesebben

POSZTRÓMAI TELEPÜLÉS OLTSZEM-HOMOKBÁNYA LELŐHELYEN (KOVÁSZNA MEGYE) Előzetes megfigyelések

POSZTRÓMAI TELEPÜLÉS OLTSZEM-HOMOKBÁNYA LELŐHELYEN (KOVÁSZNA MEGYE) Előzetes megfigyelések Dan Buzea Radu Zăgreanu POSZTRÓMAI TELEPÜLÉS OLTSZEM-HOMOKBÁNYA LELŐHELYEN (KOVÁSZNA MEGYE) Előzetes megfigyelések Oltszem a Szentgyörgy-medencében fekszik, közigazgatási szempontból a kovásznamegyei Bodok

Részletesebben

Ecological assessment of the Szamos/Somes River to determine its influence on the ecological state of the Tisza River

Ecological assessment of the Szamos/Somes River to determine its influence on the ecological state of the Tisza River Ecological assessment of the Szamos/Somes River to determine its influence on the ecological state of the Tisza River A Szamos és Tisza folyók állapota a laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján Evaluarea

Részletesebben

Dosar individual. vajdandras@yahoo.com

Dosar individual. vajdandras@yahoo.com ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

APROFUNDAREA COOPERĂRII TRANSFRONTALIERE ÎN FORMAREA ŞI ORIENTAREA PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR ÎN EDUCAŢIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

APROFUNDAREA COOPERĂRII TRANSFRONTALIERE ÎN FORMAREA ŞI ORIENTAREA PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR ÎN EDUCAŢIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ APROFUNDAREA COOPERĂRII TRANSFRONTALIERE ÎN FORMAREA ŞI ORIENTAREA PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR ÎN EDUCAŢIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSE A SZOCIÁLIS SZAKEMBEREK KÉPZÉSE ÉS MUNKAERŐ-PIACI

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi Literatura Maghiară 1.4 Domeniul

Részletesebben

ó ľ ľ é ľ é ü é ľ ó í í é é í ź ü é ź é ę é Ĺ é É É Á Á Ü É É Íľ ľľ ń ł ł Ą Ą É Ü É ľ ô ľľ É ľ é é ü é é é é ź é ź ł Á Ü é é ü ď źů é ó é é ü é ó é ź ö ö ó ö ü ó ó í ó ó ľ ü é ó é ö é é ľ ö ü é ľ ű é é

Részletesebben

A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA Magyar tapasztalatok

A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA Magyar tapasztalatok Leonardo da Vinci Innovation Transfer Project ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA Magyar tapasztalatok Csillag Sára PhD BGF ADAPTYKES - Adaptation of trainings

Részletesebben

SEMÁN ÁTOKUL CRESTIN

SEMÁN ÁTOKUL CRESTIN KÖNYVSZEMLE Körösi Csorna Sándor: Buddha élete és tanításai. Fordította", az előszót írta és jegyzetekkel ellátta Bodor. András. II. javított kiadás. Kriterion könyvkiadó, Bukarest, 1982. 224 1. A híres

Részletesebben

KORAVASKORI TÁROLÓ GÖDÖR A NAGYGALAMBFALVA-VÁRFELE (HARGITA MEGYE) LELŐHELYRŐL 1.

KORAVASKORI TÁROLÓ GÖDÖR A NAGYGALAMBFALVA-VÁRFELE (HARGITA MEGYE) LELŐHELYRŐL 1. A NAGYGALAMBFALVA-VÁRFELE (HARGITA MEGYE) LELŐHELYRŐL 1. Nagygalambfalva 1 község, Székely- Keresztúrtól 10 km-re, keletre a Nagy- Küküllő középső szakaszán, annak jobb partján, a Nagygalambfalvi völgyben

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím HORVÁTH Alpár Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Mobil: horvath_alpar@yahoo.com;

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar. Meghívó

Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar. Meghívó Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar Meghívó MEGHÍVÓ A Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara tisztelettel meghívja Önt és kedves kollégáit A NEMZETISÉGI PEDAGÓGUS PÁLYA ÚJ KIHÍVÁSAI című nemzetiségi konferenciájára.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TOPCOM BUTLER 4502+TRIPLE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2232614

Az Ön kézikönyve TOPCOM BUTLER 4502+TRIPLE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2232614 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató TOPCOM BUTLER 4502+TRIPLE. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Lista de lucrări. B1. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate în străinătate

Lista de lucrări. B1. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate în străinătate Lista de lucrări Numele şi prenumele Bodó Julianna A. Teza de doctorat Bodó Julianna: A formális és informális szféra ünneplési gyakorlata az 1980-as években. etnológiai elemzés. (Ceremoniile sferei formale

Részletesebben

KESZEG VILMOS ARANYOS-VIDÉK. HONISMERETI KÖNYV

KESZEG VILMOS ARANYOS-VIDÉK. HONISMERETI KÖNYV KESZEG VILMOS ARANYOS-VIDÉK. HONISMERETI KÖNYV Keszeg Vilmos Aranyos-vidék Honismereti könyv KRIZA JÁNOS NÉPRAJZI TÁRSASÁG ERDÉLYI-MÚZEUM EGYESÜLET KOLOZSVÁR, 2014 Kiadja a KRIZA JÁNOS NÉPRAJZI TÁRSASÁG

Részletesebben

6.Tanulmányok: Intézmény: BBTE, Bölcsészkar BBTE, Bölcsészkar

6.Tanulmányok: Intézmény: BBTE, Bölcsészkar BBTE, Bölcsészkar CURRICULUM VITAE 1. Családnév: GURKA-BALLA 2. Keresztnév: ILONA (személyazonosságiban: ELENA) 3. Születési adatok: 1955.09.26, Kolozsvár/ Kolozs megye 4. Lakcím: Kolozsvár, 400679, Hateg u., 26/3 Románia

Részletesebben

Hifa-Ro. Áhítva vártak engem / M-au aşteptat cu dor INFO

Hifa-Ro. Áhítva vártak engem / M-au aşteptat cu dor INFO Hifa-Ro INFO 2006 anul IV évf. nr. 14 szám Trimestrul II negyedév Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru Toţi A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes hírlapja - Ziarul trimestrial

Részletesebben

Dosar individual. Facultatea de Geografie, Catedra de Geografie Fizică şi Tehnică Domeniul ştiinţific. palzeusz@geografie.ubbcluj.

Dosar individual. Facultatea de Geografie, Catedra de Geografie Fizică şi Tehnică Domeniul ştiinţific. palzeusz@geografie.ubbcluj. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

RAPORT SONDAJ DE OPINIE. Aspecte privind cultura politică din Sfântu Gheorghe

RAPORT SONDAJ DE OPINIE. Aspecte privind cultura politică din Sfântu Gheorghe Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Extensia Universitară Sfântu Gheorghe Asociaţia Ştiinţifică Pro Scientia Administrativa RAPORT SONDAJ DE OPINIE

Részletesebben

A konferencia részletes programja: SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap által biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

A konferencia részletes programja: SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap által biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap által biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatott pályázat: Határtalan régészet: A Békés és Arad megyei régészeti kutatások legújabb

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi piacok

A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi piacok Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi piacok Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro

Részletesebben

A munkahely kialakítása

A munkahely kialakítása A munkahely kialakítása A munkahely modellje A munkahely a termelés technikaigazdasági folyamatának legkisebb egysége, a termékelőállítási tevékenység, az emberi munka színtere Kettős tartalom: A tevékenység

Részletesebben

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap)

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap) Curriculum vitae Személyes adatok Név/Keresztnév BALLA EMESE Lakcím 537050 Gyergyócsomafalva, 1475 szám, Hargita megye. E-mail ballaemese@kv.sapientia.ro Állampolgárság Román, magyar Nemzetiség Magyar

Részletesebben

Piata Universitatii Underground Parking University-Bucharest Project June-August 2011 Daniel BUZILA, MATEIDESZ Gábor

Piata Universitatii Underground Parking University-Bucharest Project June-August 2011 Daniel BUZILA, MATEIDESZ Gábor Piata Universitatii Underground Parking University-Bucharest Project June-August 2011 Daniel BUZILA, MATEIDESZ Gábor HBM SBR / SZIE 2011.11.28. Pozitie santier Localizare pe harta Locatia cu amplasamentul

Részletesebben

Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresa Andreea Popescu Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12. Turnu Măgurele Jud. Teleorman 06102. România. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Formatul românesc de adresă: Strada,

Részletesebben

Emilia Martin. Românii din Ungaria Studii de etnologie

Emilia Martin. Românii din Ungaria Studii de etnologie Emilia Martin Românii din Ungaria Studii de etnologie 1 Românii din Ungaria Studii de etnologie Publicaţia Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria A Magyarországi Románok Kutatóintézete kiadványa

Részletesebben

Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 29. számú lelõhelyén, Kaposújlak-Várdomb-dûlõben 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról

Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 29. számú lelõhelyén, Kaposújlak-Várdomb-dûlõben 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 165 178 Kaposvár, 2004 Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 29. számú lelõhelyén, Kaposújlak-Várdomb-dûlõben 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról SOMOGYI KRISZTINA

Részletesebben

Dosar individual. 1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul celor cotate)

Dosar individual. 1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul celor cotate) ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Erősdi leletek a Magyar Nemzeti Múzeumban

Erősdi leletek a Magyar Nemzeti Múzeumban Sztáncsuj Sándor József Erősdi leletek a Magyar Nemzeti Múzeumban Fejezet az erdélyi régészet történetéből Erősd (Ariuşd) falu Kovászna megye délnyugati szegletében fekszik, a Baróti-hegység lábánál, az

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Funcţia şi locul de muncă (universitatea, facultatea, catedra)

CURRICULUM VITAE. Funcţia şi locul de muncă (universitatea, facultatea, catedra) CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume/Prenume DR. BUGLYA SÁNDOR Adresa 1012 Budapesta, str. Mátray, nr. 5 7., Ungaria Telefon 0036-1-2122 965 E-mail sbuglya@gmail.com Data şi locul naşterii 1945.12.16.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVEN

TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 8. TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 8. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT 9YOKT 998ED X /HA http://hu.yourpdfguides.com/dref/5587014

Az Ön kézikönyve HOTPOINT 9YOKT 998ED X /HA http://hu.yourpdfguides.com/dref/5587014 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HOTPOINT 9YOKT 998ED X /HA. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Analiza comparată a identităţii minorităţilor maghiare din Bazinul Carpatic. A Kárpát-medencei magyarok nemzeti identitásának összehasonlító elemzése

Analiza comparată a identităţii minorităţilor maghiare din Bazinul Carpatic. A Kárpát-medencei magyarok nemzeti identitásának összehasonlító elemzése STUDII DE ATELIER. CERCETAREA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE DIN ROMÂNIA WORKING PAPERS IN ROMANIAN MINORITY STUDIES MŰHELYTANULMÁNYOK A ROMÁNIAI KISEBBSÉGEKRŐL Nr. 2 Veres Valér Analiza comparată a identităţii

Részletesebben

fejlécz 1 NéPRAjzI egyetemi jegyzetek 5.

fejlécz 1 NéPRAjzI egyetemi jegyzetek 5. f e j l é c z 1 NÉPRAJZI EGYETEMI JEGYZETEK 5. Szikszai Mária Támogató: A művészet antropológiája Egyetemi jegyzet KJNT BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék Ko l o z s v á r, 2009 Kiadja a KRIZA

Részletesebben

Kedves Olvasóink! Dragi cititori! Acolo unde se pierde tradiţia, acolo se găureşte timpul şi se scurge trecutul. Ancsel Éva

Kedves Olvasóink! Dragi cititori! Acolo unde se pierde tradiţia, acolo se găureşte timpul şi se scurge trecutul. Ancsel Éva Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Programul De Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 Ahol elvesznek a tradíciók, ott kilyukad az idô, és elpereg a múlt.

Részletesebben

Írás Scris Angol /Engleză 5 4 4 Magyar/ Maghiară

Írás Scris Angol /Engleză 5 4 4 Magyar/ Maghiară 5.b Melléklet - A projekt menedzsment tagok és a projekt belső szakértőinek önéletrajzai / Anexa 5/b - Curriculum Vitae al echipei de management de proiect şi ale experţilor interni ÖNÉLETRAJZ / CURRICULUM

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babes-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babes-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babes-Bolyai superior 1.2 Facultatea Istorie şi Filozofie 1.3 Departamentul Istorie, linia maghiara 1.4 Domeniul de studii

Részletesebben

István Horváth, Profesor Univ. Dr.

István Horváth, Profesor Univ. Dr. István Horváth, Profesor Univ. Dr. Adresa email : ihorvath66@hotmail.com Adresa : Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-130 400604 Cluj-Napoca CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE Sociologie generală Sociologia relaţiilor

Részletesebben

ROMÁNIA KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

ROMÁNIA KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet / Tanszék Közigazgatási és Közszolgálati

Részletesebben

mmcité www.mmcite.com

mmcité www.mmcite.com mmcité Oraș Spațiile publice ale orașelor sunt locuri fascinante unde oamenii se întâlnesc cu istoria. Ne bucurăm că designul nostru este focusat asupra a ceva așa de interesant precum zonele urbane. Putem

Részletesebben

A TANULMÁNYI OKMÁNYOK KIBOCSÁTÁSÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

A TANULMÁNYI OKMÁNYOK KIBOCSÁTÁSÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE 1510/2014.03.28 szenátusi határozat - 5. melléklet A TANULMÁNYI OKMÁNYOK KIBOCSÁTÁSÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE 1. A tanulmányi okmányok kiállítása az 1/2011-es Tanügyi Törvény, a 2284/2007-es Miniszteri rendelet

Részletesebben

Minorităţi în Bazinul Carpatic

Minorităţi în Bazinul Carpatic Două ţări, un scop, succes comun! Két ország, egy cél, közös siker! Consiliul Judeţean Satu Mare Szatmár Megye Tanácsa Muzeul Judeţean Satu Mare Szatmár Megyei Múzeum Direcţia Muzeelor din Judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

SZÁRAZ GÁZÖMLÉSEK ÉS AZ ÁSVÁNYVIZEKET KISÉRŐ GÁZOK A KELEMEN-GÖRGÉNY HARGITA VULKÁNI VONULAT ÖVEZETÉBEN

SZÁRAZ GÁZÖMLÉSEK ÉS AZ ÁSVÁNYVIZEKET KISÉRŐ GÁZOK A KELEMEN-GÖRGÉNY HARGITA VULKÁNI VONULAT ÖVEZETÉBEN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) SZÁRAZ GÁZÖMLÉSEK ÉS AZ ÁSVÁNYVIZEKET KISÉRŐ GÁZOK A KELEMEN-GÖRGÉNY HARGITA VULKÁNI VONULAT ÖVEZETÉBEN Péter Elek, Makfalvi Zoltán

Részletesebben

Dosar individual. Fac. de Litere, Catedra de Limba Maghiară şi Lingvistică Generală Domeniul ştiinţific.

Dosar individual. Fac. de Litere, Catedra de Limba Maghiară şi Lingvistică Generală Domeniul ştiinţific. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă filosofie

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă filosofie Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă filosofie Numele şi prenumele: Tamás Dénes A. Teza de doctorat Titlu: Focusare pe frumos Universul romanelor lui Krasznahorkai László (A szépség

Részletesebben

ANALITIKAI PROGRAM. A TANTÁRGY LEÍRÁSA

ANALITIKAI PROGRAM. A TANTÁRGY LEÍRÁSA ANALITIKAI PROGRAM. A TANTÁRGY LEÍRÁSA 1. Általános információk 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Környezettudomány és Környezetmérnöki Kar 1.3 Intézet Környezettudomány

Részletesebben

KOLOZSVÁR 10 13. SZÁZADI TEMETŐINEK ÉS SZÓRVÁNYLELETEINEK KUTATÁSTÖRTÉNETE

KOLOZSVÁR 10 13. SZÁZADI TEMETŐINEK ÉS SZÓRVÁNYLELETEINEK KUTATÁSTÖRTÉNETE Gáll Erwin Gergely Balázs Acta Siculica 2009, 215 226 KOLOZSVÁR 10 13. SZÁZADI TEMETŐINEK ÉS SZÓRVÁNYLELETEINEK KUTATÁSTÖRTÉNETE A Kárpát-medence, vagyis a történelmi Magyarország egyetlen országrészének

Részletesebben

In memoriam Kurt Horedt

In memoriam Kurt Horedt Coriolan Horaţiu Opreanu AZ ERDÉLYI MAROSSZENTANNA KULTÚRA VÉGE: SZENTGYÖRGY-KULTÚRA VAGY POSZTCSERNYAHOV HORIZONT? In memoriam Kurt Horedt Annak ellenére, hogy a Kr. utáni IV. században a késő római kor

Részletesebben

Arhiva Genealogică. CUPRINSUL: Actele celui de-al IX-lea Congres de Genealogie şi Heraldică (Iaşi, 7-10 mai 1998) EXTRAS IAŞI

Arhiva Genealogică. CUPRINSUL: Actele celui de-al IX-lea Congres de Genealogie şi Heraldică (Iaşi, 7-10 mai 1998) EXTRAS IAŞI Arhiva Genealogică VI (XI) 1999 1-4 CUPRINSUL: Actele celui de-al IX-lea Congres de Genealogie şi Heraldică (Iaşi, 7-10 mai 1998) EXTRAS IAŞI INSTITUTUL ROMÂN DE GENEALOGIE ŞI HERALDICĂ SEVER ZOTTA" W.

Részletesebben

Erdélyi Magyar Restaurátorok X. Továbbképző Konferenciája

Erdélyi Magyar Restaurátorok X. Továbbképző Konferenciája Erdélyi Magyar Restaurátorok X. Továbbképző Konferenciája 2010. Székelyudvarhely A résztvevők címlistája András Tihamér (fémrestaurátor) 540328 Tg. Mureş, str. Mărăşti nr. 8/A. E-mail: andrastihamer@yahoo.com

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény BABES BOLYAI TUDOMANYEGYETEM 1.2 Kar Történelem-Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület Történelem

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY KDL-32BX420 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4059449

Az Ön kézikönyve SONY KDL-32BX420 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4059449 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

A Székely Nemzeti Múzeum igazgatói jelentése (2013. november október)

A Székely Nemzeti Múzeum igazgatói jelentése (2013. november október) Vargha Mihály Acta Siculica 2014 2015, 7 20 A Székely Nemzeti Múzeum igazgatói jelentése (2013. november 2015. október) Tisztelettel köszöntöm mindazon olvasóinkat, akik érdeklődve veszik kézbe évkönyvünk,

Részletesebben