SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE Alapítva: Győr, Egyetem tér 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE Alapítva: 1973. 9026 Győr, Egyetem tér 1."

Átírás

1 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE Alapítva: Győr, Egyetem tér Győr, Pf. 701 Tel: 96/ Fax: 96/ Számlaszám: Magyar Külkereskedelmi Bank Rt Kelt: Győr, október 7. Tárgy: Árajánlat kérés Ügyintéző: Dr. Gyömörei Tamás Tel: Tisztelt Cím! Ezen pár sorral szeretnénk felkérni a Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete (9026 Győr, Egyetem Tér 1.) Egyetemi Kosárlabda Csarnok építése II. ütem c. projekt generál kivitelezési munkálatainak ajánlattételre. Projekt megnevezése: Egyetemi Kosárlabda Csarnok generál kivitelezési munkái, II ütem" A kivitelezés helyszíne: 9026 Győr, Egyetem tér 1. A Comfort Tervező Kft által készített kiviteli terveket, műszaki leírásokat, költségvetéseket, illetve a vállalkozási szerződés tervezetét kérésre a megadott címre postázzuk. A pályázat kiírója: Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete (9026 Győr, Egyetem Tér 1.) Ügyiratszám: SFP-0127/2013 Kiírás dátuma: A pályázat kiírásának helye: Széchenyi István Egyetem Sportegyesületének faliújságán és honlapján, valamint egyidejűleg írásban ( ben, faxon vagy postai úton) legalább három pályázó megkeresése -útján. A szabályzat hatálya a társasági adóról szóló évi LXXXI.Tv.22./C (6) bekezdés e.) pontja szerinti 10 millió forintot elérő vagy meghaladó sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházására, felújítására terjed ki. Pályázók köre: A tárgyi eszköz beruházására, felújítására vonatkozó sportlétesítmény (fejlesztés) területén a pályázat benyújtását megelőző legalább két naptári éve működő gazdasági társaság vagy

2 egyéni vállalkozó nyújthatja be. Amennyiben többen együttesen nyújtanak be pályázatot, ezen feltételnek valamennyi pályázónak meg kell felelnie. A pályázat kiírója legalább három pályázótól kér ajánlatot. Pályázatok elbírálása: Az ajánlatok a fejlesztés megvalósításának egészére vonatkozzanak Az ajánlatokat a kiírásnak megfelelően, de legalább két egyező példányban, az ajánlattevő által minden oldalon szignált módon kell benyújtani, zárt borítékban, személyesen a Széchenyi István Egyetem területén lévő Széchenyi István Egyetem Sportegyesületének irodájában (Egyetemi csarnok). A borítékra a pályázat elnevezését és az ajánlattevő nevét kell ráírni. Az ajánlathoz a kiírásnak megfelelően, de legalább az alábbi dokumentumokat kell csatolni: - 30 napnál nem régibb cégkivonat vagy a vállalkozói igazolvány másolata - A működés időtartamát igazoló dokumentum, amelyhez legalább az adott ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó két megrendelői referenciát is csatolni kell. - Aláírási címpéldány (gazdasági társaságok esetén) - Nyilatkozatot arról, miszerint az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a vállalkozó díj kifizetésére csak utófinanszírozás keretében kerül sor, így ennek megfelelően rendelkezik a fejlesztés megvalósításhoz szükséges anyagi erővel; - Nyilatkozatot arról, hogy ajánlatát az eredményről való tájékoztatást követő legalább 30 napig fenntartja, és nyertessége esetén megköti a vállalkozói szerződést. - Az A kategóriás felelős műszaki vezető nevét és a jogosultágát igazoló irat egyszerű másolatát. - A megküldött vállalkozói szerződést aláírva, vagy az abban foglalt feltételek elfogadásáról egy nyilatkozatot. A kiválasztás menete: A beérkezett ajánlatokat beérkezésük sorrendjében, sorszámozva, bontatlanul iktatjuk. Az ajánlatokat a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül legalább az elnökség, vagy az általa erre kijelölt háromtagú bíráló bizottság (továbbiakban: bíráló bizottság) előtt felbontjuk. A pályázatok felbontásáról jegyzőkönyvet veszünk fel, amely tartalmazza az ajánlattevő megnevezését, valamint azt, hogy formai szempontból az ajánlat megfelelő. Amennyiben lehetőség van rá, az ajánlat elfogadásáról lehetőség szerint az ajánlatok felbontása után döntés születik. A bíráló bizottság az ajánlattevőket legfeljebb 15 napos határidővel hiánypótlásra szólíthatja fel, amennyiben az ajánlat nem teljes körű vagy a csatolandó dokumentumok nem megfelelőek. A bíráló bizottság a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A bíráló bizottság - döntése szerint,- az ajánlatok pontosítás érdekében nyilvános tárgyalást is tarthat, melyre legalább a két legjobb ajánlattevőt meg kell hívnia. A nyilvános tárgyalásra szóló meghívó elküldése és a tárgyalás napja között legalább 8 naptári napnak el kell telnie. Az ajánlatok elbírálásáról az írásbeli ajánlatok felbontását és/vagy a nyilvános tárgyalást követő 15 napon belül dönteni kell, és erről az ajánlattevőket értesíteni kell. A vállalkozói szerződést a nyertes ajánlattevővel a döntést követő 15 napon belül meg kell kötni.

3 Amennyiben a nyertes ezen idő alatt nem köti meg a szerződést, úgy a bíráló bizottság döntése szerint a második legjobb ajánlattevővel kell szerződést kötni, vagy a pályázatot ismételten ki kell írni. Értékelési szempontok: A bíráló bizottság az ajánlatok felbontása előtt az elvégzendő ingatlanfejlesztéshez igazodóan a következő elbírálást alkalmaz a következők szerint: - legjobb ár A bíráló bizottság a fenti szempontoktól való eltérést jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. A bíráló bizottság az egyes ajánlatokat a bírálati szempontok szerint értékeli, és jegyzőkönyvben rögzíti. Az ajánlatok csak a kialakított szempontok alapján lehet és kell elbírálni, ennek során az egyenlő elbánás elvére külön gondot kell fordítani. Pályázat leadásának módja: Zárt borítékban, személyesen. A borítékra a pályázat elnevezését és a pályázó nevét kell ráírni. Pályázat leadásának helye: 9026 Győr, Egyetem tér 1. Egyetemi Csarnok, Széchenyi István Egyetem Sportegyesületének irodája Pályázat leadásának határideje: óra Pályázat nyertesének tervezett kihirdetése: Az eredményről pályázatot benyújtókat elektronikus úton ( útján) tájékoztatjuk. Amennyiben a pályázati kiírással kapcsolatban kérdése, észrevétele merül fel, kérem, hogy az alábbi telefonszámon, illetve címen érdeklődjön a beadást megelőzően: Elérhetőségek: Megrendelő részéről: Dr. Gyömörei Tamás:

4 Rövid tájékoztató az építendő épületről: Az I. ütem kivitelezési munkáit a Globál Kft. (9027 Győr, Hűtőház u.11.) nyerte meg. A kivitelezőnek a II. ütem építése során a munkaterületeit a Globál Kft-vel egyeztetve kell kialakítania és a munkavégzés során együtt kell működniük. A kivitelező feladatát képezik a Csarnok megépítésén túl, a használatbavételi engedélyhez szükséges nyilatkozatok és szakhatósági hozzájárulások beszerzése, melynek a műszaki átadásra azaz április 30.-ra el kell készülnie. A használatbavételi engedélyt az I. ütem nyertesének kell benyújtania és a II. ütemhez kapcsolódó nyilatkozatokat, szakhatósági engedélyeket a II. ütem nyertesének kell az I. ütem nyertesének szolgáltatnia. A véghatáridő április 30. amelyre a műszaki átadásnak hiánymentesen le kell zárulnia. MŰSZAKI LEÍRÁS a 9026 Győr, Egyetem tér 1. (HRSZ 10622/9) SZESE KOSÁRLABDA CSARNOK II. ÜTEM A KIVITELI tervdokumentáció a 9026 Győr, Egyetem tér 1. (HRSZ 10622/9) sz. alatti telken tervezett SZESE KOSÁRLABDA CSARNOK I. ÉS II. ÜTEM építési munkáihoz készült, T. Megbízóval történt folyamatos egyeztetés mellett, az elfogadott Tervezési Program alapján. A terv két ütemre bontással számol, de az építés és használatba vétel egyszerre történik. Győr városa számára az Egyetemi Csarnok és a jelen tervek szerint megvalósuló edzőcsarnok biztosítja a 2015-ben megrendezésre kerülő Kosárlabda Európa Bajnokság egyik helyszínét, illetve az Európai Olimpiai Bizottság december 08-i római döntésének értelmében a 2017-es XIV. Ifjúsági Olimpia Fesztivál kosárlabda sportág központjának szintén a Széchenyi István Egyetem nevezett két sportlétesítményét jelölte ki. A Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete a tervezett edzőcsarnok finanszírozását részben a 2011-es LXXXII. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény nyújtotta lehetőségek kihasználásával a " TAO pályázat 2013/2014 " keretében kívánja megvalósítani. 1./ Előzmények: T. Megbízónk, a Széchenyi István Egyetem Sportegyesület (9026 Győr, Egyetem tér 1.) az Egyetem területen jelenleg működő kis sportcsarnok fejlesztését határozta el. A fejlesztés iránya egy új csarnok építéseként lett véglegesítve. A tervezett új sportcsarnok jogerős építési engedéllyel rendelkezik. 2./ Jellemző adatok: - Építési terület címe: 9026 Győr, Egyetem tér 1. - HRSZ: 10622/9

5 - Telek területe: m2 - Övezeti besorolás: Kok13/S/40/30-/K/-//300 - Szerepkör: Oktatási központ különleges övezet - Megengedett legnagyobb telekkihasználtság: 1,3 m2/m2 - Előírt beépítési mód: szabadon álló - Megengedett legnagyobb beépítettség: 40 % - Zöldfelület minimuma: 30 % - Építménymagasság: kialakult - Épületek br. alapterülete építés után: ,5 m2 - Tervezett beépítettség: 34,17 %, TEHÁT MEGFELEL - Építménymagasság-számítás: 381, , , ,28 h = = 42, , , ,25 8,82 m, TEHÁT MEGFELEL - Zöldfelületek területe építés után: ,30 m2 - Tervezett zöldfelületi hányad: 37,75 %, TEHÁT MEGFELEL - Nettó épület alapterület építés után:: ,13 m2 - Tervezett telekkihasználtsági mutató: 0,7007 m2/m2, TEHÁT MEGFELEL - Földszinti padlóvonal: + 0,00 m = 112,70 mbf - Attikamagasság: + 4,73 m, + 9,80 m - Meglévő parkolókapacitás: 723 db - Meglévő épületek parkolószükséglete: 623 db - Igényelt parkolószám: (1 db/5 fh) 60 fh után: 12 db, biztosított - Meglévő kerékpár tároló szám: 199 db - Igényelt kerékpár tároló (2 db/20 fh) 60 fh után 6 db, biztosított - Tervezett sportcsarnok beépített hasznos alapterület: 01 KÜZDŐTÉR 1.359,00 M2 02 ELŐTÉR 35,40 M2 03 PORTA 21,31 M2 04 SZERTÁR/KÖLCSÖNZŐ 24,19 M2 05 KÖZLEKEDŐ 54,21 M2 06 ELŐTÉR 3,53 M2 07 SZERTÁROS ÖLTÖZŐ 3,52 M2 08 TAKARÍTÓSZER TÁROLÓ 3,69 M2 09 KÖZLEKEDŐ 1,31 M2 10 WC 1,62 M2

6 11 JÁTÉKOS ÖLTÖZŐ 10,25 M2 12 ZUHANYOZÓ 5,16 M2 13 KÖZLEKEDŐ 1,31 M2 14 WC 1,62 M2 15 JÉÁTÉKOS ÖLTÖZŐ 10,29 M2 16 ZUHANYOZÓ 5,16 M2 17 WC AKMENT 4,02 M2 18 WC 2,36 M2 19 WC 2,36 M2 20 KÖZLEKEDŐ 10,68 M2 21 NŐI TANÁRI 6,72 M2 22 MOSDÓ-ZUHANYZÓ 3,12 M2 23 SZÁRÍTÓ 6,51 M2 24 FÉRFI TANÁRI 8,78 M2 25 MOSDÓ-ZUHANYZÓ 3,55 M2 26 HŐFOGADÓ 12,15 M2 27 VILLAMOS FOGADÓ 12,15 M2 28 ELŐTÉR 1,75 M2 29 WC 1,47 M2 30 BÍRÓI ÖLTÖZŐ 5,63 M2 31 MOSDÓ 2,25 M2 32 ELSŐSEGÉLYHELY 8,64 M2 33 MOSDÓ 2,65 M2 34 ELŐTÉR 4,85 M2 35 WC 3,50 M2 36 JÁTÉKOS ÖLTÖZŐ 17,41 M2 37 MOSDÓ-ZUHANYZÓ 7,55 M2 38 ELŐTÉR 4,86 M2 39 WC 3,63 M2 40 JÁTÉKOS ÖLTÖZŐ 17,41 M2 41 MOSDÓ-ZUHANYZÓ 7,55 M2 42 KONDITEREM 102,76 M2 43 SZERTÁR 61,48 M ÖSSZESEN: 1.867,36 M2 2./ Meglévő állapot, környezet, telepítés, megközelítés: Az építési helyszínként T. Megbízó által kijelölt területrész az Egyetem telkének északi peremén, a lakóterületek közvetlen szomszédságában található. A területet délről egy szgkparkoló, északról és keletről családi házas telkek határolják, nyugati szomszédja pedig az önálló (kerítés nélküli) építési telken álló MOBILIS központ. A tervezési tér ma beépítetlen, füves, szabad terület.

7 A tervezett kosárlabda csarnok funkciója edzőcsarnok (munkacsarnok), melynek használata a T. Megbízótól kapott tervezési adatszolgáltatás alapján határozottan reggel 6:00 óra és este 22:00 óra közötti időszakra korlátozódik. Az épületet t. Megbízó igénye szerint - a meglévő személygépkocsi-parkoló szomszédságába, annak szegélyvonalához igazítva telepítettük, a szomszédos lakótelki telekhatároktól megfelelő távolságra, a hatályos Szabályozási Terv előírásainak megfelelően, szabadon álló módon. A tervezés során a jogi telekhatárral, és nem az attól eltérő nyomvonalon lévő meglévő kerítésekkel számoltunk. Az épület kitűzési alappontjait, és alapvonalát a helyszínrajz (é-0), és a geodéziai felmérési terv (mg-1) is tartalmazza. Az oldalkerti zónában erőteljes (sűrűn telepített, nagyméretű egyedeket tartalmazó) növényzet található, melyet megtartunk, csak az épülettel ütköző néhány egyed eltávolítását tervezzük. Az épület főbejárata a megközelítési irányba, dél felé, az Egyetem belső területei felé néz, így a gyalogos forgalom elhúzódik a lakóterületektől, de ugyanígy elfordul az öltözőket magába foglaló lepényépület is. Ugyanerre a homlokzatra került egy teherszállításra (nagyméretű elemek, pld sportszerek beszállítására) is alkalmas szervizbejárat. A gépjárműves, és gyalogos megközelítés az Egyetem belső közlekedési útjain biztosított, a meglévő parkolómezőn át. A beruházás keretében útépítési fejlesztést nem tervezünk. 3./ Tervezési koncepció, funkció: A tervezett épület egy kosárlabdasport befogadására alkalmas, osztható terű sportlétesítmény. A küzdőtéren ki kell alakítani egy kosárlabda centerpályát. A csarnokot két leereszthető osztófüggönnyel három felé lehet osztani az edzések idejére. A felosztott csarnok egyes részegységeiben keresztirányba fordított edzőpályák kerülnek kialakításra. A tervezett csarnokba (megfelelő átalakítást követően) áttelepítésre kerülnek a jelenlegi (elbontásra kerülő) kis csarnokban meglévő felszerelések, úgy mint lehajtható kosárlabda palánkok, bordásfalak, falmászó installáció. A csarnok tartó-, ill. egyéb szerkezetek alatti szabad belmagasságát úgy tervezzük, hogy az feleljen meg a T. Megbízó által meghatározott igényeknek (min 7,20 m). A főtartók alatti belmagasságot ennek megfelelően (biztonsági ráhagyással) PV+7,50 m-ben határoztuk meg. A sportcsarnok kifejezetten a nevezett labdajátékokkal kapcsolatos sport munkacsarnok céljára, egyesületi sport felhasználásra készül, az épületben rendezvényekkel számolni nem kell, az épületben nézőtér, ill. lelátó nem készül. Az épületben (sportolók, vezetők, egyéb személyzet, kísérők) cca 60 fő maximális egyidejű létszámmal kell számolni. Az épület szaniter csoportjait erre a létszámra méreteztük. Az épület akadálymentesítését biztosítottuk.

8 A küzdőtér főbejárati homlokzati szakaszán egy 2,60/3,10 m névleges nyílásméretű szabadba nyíló ajtót terveztünk, hogy a terjedelmes felszerelések (sporteszközök, sportszerek, stb) beszállítása biztosítható legyen. Az épület két jól elkülöníthető részből áll, úgy mint a küzdőtéri csarnoképületből (I. ütem), és a kiszolgálóépületből (II. ütem). Az épület ütemekre bontása T. Megbízó igénye szerint készült, azonban mind a tervezés, mind a kivitelezés, mind a használatba vétel szempontjából egységes, de külön kivitelezésben két ütemre bontva megvalósítható. A két funkcionális blokk egy folyosón keresztül kapcsolódik össze, melyen a teljes személyforgalom lebonyolítható. A csarnoki átjáró (mint súlypont) köré szerveztük a sportolói, játékvezetői, és tanári öltözőket, míg a bejárathoz a portát (felügyeletet) és a sportszerkölcsönzést is ellátó szertárat, ill. az ellenkező oldalra a konditermet valamint a tornacsarnokot ellátó központi szertárat. A súlypontban került kialakításra az elsősegélyhely is. A főbejárat előtt fedett-nyitott előteret (forgalmi osztó-gyűjtő területet) alakítottunk ki. Az épülethez rendelt 1 db hulladéktároló edény elhelyezését az épület délkeleti sarka mellett, a meglévő földhányás (növénnyel telepített domb) takarásában tervezzük. A szemetes edény tárolására egy lebetonozott területet tervezünk az épület körüli járdához csatlakozóan. A szemetesedény tisztítására, az ÁNTSZ-szel történt egyeztetés szerint szükség esetén a vízvételi hellyel is, padlóösszefolyóval is rendelkező 26 sz. Hőfogadó helyiségben van mód, ezért a szabadtéri elhelyezési ponton fagyveszélyes elemeket (vízvételi helyet, ill. összefolyót) nem tervezünk. 4./ Szerkezetek, anyaghasználat: 4.1/. Alapozás: monolit vasbeton pontalap, és vb gerendarács (statikus tervek és műleírás szerint). 4.2./ Tartószerkezetek: Előregyártott vasbeton pillérváz, kitöltő falazattal, a csarnok felett acél trapézlemez, míg a kiszolgáló blokk felett előregyártott vasbeton födémpallós födémmel (statikus tervek és műleírás szerint) 4.3./ Szigetelések: Vízszigetelés: Az épület padlószerkezetében, ill. falszerkezetei alatt modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelést, a tetőn BAUDER Thermofol PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelést terveztünk. Hőszigetelés: A talajon fekvő padlószerkezetben a csarnokrészben 10 cm vtg AUSTROTHERM AT-N150, a szociális részben 6 cm vtg AUSTROTHERM AT-N100 expandált PS-hab hőszigetelés készül. A csarnoktetőn terv és rétegrend szerint - alsó-felső 5 cm ROCKWOOL MONROCK MAX E kőzetgyapot réteggel kiegészített 10 cm vtg AUSTROTHERM AT-N100 expandált PS-hab hőszigetelés készül. A fejépület tetőszerkezetében terv és rétegrend szerinti elrendezésben AUSTROTHERM AT-N100 PS-hab hőszigetelés készül, AUSTROTHERM AT-N100 ékbevágott lejtésképző réteggel. Hangszigetelés: Az épület főfunkciós helyiségei (küzdőtér, konditerem) körítőfalai megfelelő (méretezéssel ellenőrzött) hanggátlást biztosító téglaszerkezetből készülnek, külön hangszigetelés tervezésére a környezetvédelmi számítások szerint nincs szükség, ennek ellenére a szomszédok felé néző homlokzatokon a sinushullámlemez burkolat alatt 4 cm vtg

9 kiegészítő hangszigetelés beépítését tervezzük. A betervezett korszerű homlokzati nyílászártók kielégítik a belső terek zajvédelmével kapcsolatos beruházói elvárásokat. 4.4/ Válaszfalak: Az épület kiszolgálóblokkjába tervezett válaszfalak egységesen 10 cm vtg, kerámia válaszfallapból épített szerkezetek. 4.5./ Homlokzatképzések: A csarnoképület összes homlokzatán vízszintes hullámokkal fektetett sinus hullámlemez homlokzatburkolat készül RAL 9006 Weissalumínium színben, az oszlopok sávjában dilatációképzéssel elválasztott burkolati sávokkal, RAL 9007 Graualumínium színben, RAL 2004 narancs színű dilatációs elemmel, bádogozással. A fejépület felületképzése egyszerű sima BAUMIT homlokzatvakolat, szürke-törtfehér (betonszürke) színben. A homlokzat főbejárati szakaszán látszóbeton felületű vasbeton szerkezetű előtető készül, mely alatt cégfelirat elhelyezését tervezzük. A betervezett ablakok műanyagszerkezetű, THERMOPLAN üvegezésű szerkezetek, külső oldalon sötétszürke színben. A főbejárati ajtó és a hozzá csatlakozó szakipari szerkezetek porszórt alumínumszerkezetből, THERMOPAN üvegezéssel készülnek, az ablakokkal azonos sötétszürke színben. A tetőn fix donga felülvilágító készül, cellás polikarbonát lemez zárással, alumínium vázzal, méretezett hő-, és füstelvezető elemekkel. Ez utóbbiak kizárólag a hő-, és füstelvezetést szolgálják, szellőztetési funkcióra nem vesszük figyelembe azokat. 5.) Megjegyzések: A tervtől eltérni csak a Tervezővel történő egyeztetés alapján, az I. fokú Építési Hatóság engedélyével szabad! A kivitelezést csak jogerős építési engedély birtokában szabad megkezdeni! Az építés során a technológiai előírásokat, és a balesetvédelmi óvó rendszabályokat szigorúan be kell tartani. Győr, október 7. Tisztelettel: Dr. Gyömörei Tamás elnök Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327233-2012:text:hu:html HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK

Részletesebben

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei)

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) nyilvános tervpályázati eljárásához (ötletpályázatához) 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Tartalomjegyzék 2 1.1. A tervpályázat

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST EREDMÉNYEZŐ ENERGIA-HATÉKONYSÁGI FELÚJÍTÁST MEGVALÓSÍTÓ BERUHÁZÁSAINAK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ M I S K O L C I A P O S T O L I E X A R C H Á T U S (3526 MISKOLC, SZE L E S U. 59.) Vállalkozási szerződés a Tokaj, görögkatolikus templom helyreállítási munkáinak elvégzésére (kódszám: HUSKROUA/1101/056).

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

HU-Debrecen: Sportlétesítmények kivitelezése 2012/S 205-337081. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Debrecen: Sportlétesítmények kivitelezése 2012/S 205-337081. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/24 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:337081-2012:text:hu:html HU-Debrecen: Sportlétesítmények kivitelezése 2012/S 205-337081 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

Magvassy Mihály Sportcsarnok 9027 Győr, Kiskút liget Előzmények: 324 331 560 D mérsékelten tűzveszélyes 320 I-III. tűzállósági fokozat 320

Magvassy Mihály Sportcsarnok 9027 Győr, Kiskút liget Előzmények: 324 331 560 D mérsékelten tűzveszélyes 320 I-III. tűzállósági fokozat 320 Magvassy Mihály Sportcsarnok 9027 Győr, Kiskút liget Építési engedélyezési tervdokumentációjához Előzmények: A tervezett csarnok közvetlenül a meglévő csarnok mellé fog épülni, a két csarnokot a hosszanti

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64440-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 377/2011. (X. 5.) Kt. sz. határozatában,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett, az alábbiakban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú projekt projektmenedzsment feladatainak teljes körű ellátása. 2013. 1 DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II/A. sz. melléklet VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A TÁVHŐVEL LAKÓÉPÜLETEK LAKÁSONKÉNTI HŐFOGYASZTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA ÉS MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK BESZERELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel) 31/2005. (VIII. 25.) rendelet Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról (egységes

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Tervpályázati kiírás 1. a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2. Győr, 2003 augusztus 25.

Tervpályázati kiírás 1. a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2. Győr, 2003 augusztus 25. Tervpályázati kiírás 1 a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2 Győr, 2003 augusztus 25. 1 A kiírás a településrendezési és építészeti tervpályázatok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Ajánlati Dokumentáció Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2 Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Név: Erzsébet Község Önkormányzata Székhely: 7661 Erzsébet, Fő utca 135. Telefonszáma: 69/551-007 Fax: 69/351-102 E-mail: erzsebet.kj@t-online.hu Címzett: Horváth

Részletesebben

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések Oldal II. Fejezet A közbeszerzéssel, a közbeszerzési

Részletesebben