EK-EFTA MUNKACSOPORT. Árutovábbítási kézikönyv (Új) keresési eljárás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EK-EFTA MUNKACSOPORT. Árutovábbítási kézikönyv (Új) keresési eljárás"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMÚNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika Vámeljárások Brüsszel, július1. TAXUD/2019/2008 HU Final EK-EFTA MUNKACSOPORT Árutovábbítási kézikönyv (Új) keresési eljárás 1

2 VII. rész Az árutovábbítási művelet lezárása, a keresési eljárás Bevezetés, jogi szabályozás és általános elmélet Bevezetés Jogi szabályozás és általános elmélet Jogforrások Általános elmélet Az árutovábbítási művelet befejeződése és lezárása Keresési eljárás az eljárás befejeződésének ellenőrzésére Információcsere Az árutovábbítási művelet lezárása és az állapotlekérdezés Bevezetés A lezárás A lezárás hatásai A lezárás formája Állapotlekérdezés és válasz Keresési eljárás Bevezetés A főkötelezett megkeresésével kezdődő keresés Az információkérés célja A főkötelezettől való információkérésre vonatkozó általános eljárás Az információkérés folyamata az egyes szállítási módokra vonatkozó egyszerűsített eljárások esetében Az eljárás befejeződésére vonatkozó alternatív igazolások Alternatív igazolás arra vonatkozóan, hogy az árut bemutatták a rendeltetési vámhivatalnál vagy egy engedélyezett címzettnek Alternatív igazolás arra vonatkozóan, hogy a kérdéses árunak vámjogi sorsot határoztak meg egy harmadik országban A vámhivatal megkeresésével kezdődő keresés Illetékes hatóság és előírt időtartam a keresési eljárás megindítására A Keresési eljárás megindítása (IE142) üzenet elküldése Az információcserét szolgáló üzenetek használata A Keresési eljárás megindítása (IE142) üzenet törlése A rendeltetési ország válasza Nyilvántartások vizsgálata A nyilvántartások vizsgálatának eredménye Válaszadási határidő abban az esetben, ha a keresési eljárás eredetileg a rendeltetési vámhivatalnál kezdődött Válaszadási határidő abban az esetben, ha a keresési eljárás a főkötelezettnél indult és a rendeltetési vámhivatalnál folytatódik Keresési információ iránti kérés megválaszolásához használatos kódok A főkötelezett megkeresése a keresésnek a rendeltetési vámhivatalnál való megkezdése után A keresési eljárás eredményeinek következményei Üzemszüneti eljárás Keresőlevél küldése üzemszünet vagy az egyes szállítási módokra vonatkozó egyszerűsített eljárás esetén Bevezetés

3 A főkötelezettnél kezdődő keresés Illetékes hatóság és előírt időtartam a keresőlevél elküldésére Keresőlevél (TC20) A rendeltetési ország válasza a keresőlevélre Az átléptető vámhivatal válasza a keresőlevélre A keresési eljárás következményei Utólagos ellenőrzési eljárás Az utólagos ellenőrzés céljai és módszerei Ellenőrzendő okmányok Árutovábbítási nyilatkozatok (üzemszüneti eljárás) Az árujegyzék árutovábbítási nyilatkozatként való használata Alternatív igazolás T2L okmányok A T2L okmánnyal egyenértékű kereskedelmi okmányok Az ellenőrzés következményei Kivételek (pro memoria) Sajátos nemzeti utasítások (fenntartva) Mellékletek Az illetékes hatóságok jegyzéke Levélminta a főkötelezett tájékoztatására TC20 keresőlevél mintája és magyarázó megjegyzések TC20A információküldés mintája TC21 utólagos ellenőrzési megkeresés mintája TC21A utólagos ellenőrzési megkeresés mintája Példák a keresési eljárásban előforduló esetekre

4 VII. rész Az árutovábbítási művelet lezárása, a keresési eljárás Ez a rész az árutovábbítási művelet lezárásását, valamint a keresési eljárást ismerteti. Az 1. bekezdés az árutovábbítási művelet lezárására, valamint a keresési eljárásra vonatkozó általános elméletet és szabályozást tartalmazza. A 2. bekezdés az árutovábbítási művelet lezárásával, valamint az állapotlekérdezéssel foglalkozik. A 3. bekezdés a keresési eljárással foglalkozik. A 4. bekezdés az üzemszüneti eljárással foglalkozik. Az 5. bekezdés az utólagos ellenőrzési eljárásokkal foglalkozik. A 6. bekezdés a sajátos nemzeti utasítások számára van fenntartva. A 7. bekezdés a vámigazgatási szervek számára van fenntartva. A 8. bekezdés tartalmazza a mellékleteket. 4

5 Megjegyzés: A következő kifejezések alkalmazására kerül sor: - árutovábbítási eljárás : olyan vámeljárás, amelynek során az árukat vámfelügyelet alatt szállítják egyik helyről a másikra a közösségi árutovábbítási rendeletek és az Egységes Árutovábbítási eljárásról szóló Egyezmény szabályaival összhangban. - árutovábbítási művelet : az árutovábbítási rendszer alapján történő árufuvarozás az indító vámhivatalból a rendeltetési vámhivatalba. - üzemszüneti eljárás : olyan helyzetek, amikor akár a vámhatóság számítógépes rendszere, akár a kereskedő számítógépes rendszere nem érhető el a fuvarozás megkezdésének pillanatában (semmi sincs a rendszerben). - egyszerűsített eljárások : meghatározott szállítási módokra vonatkozó egyszerűsített árutovábbítási eljárások. 1. Bevezetés, jogi szabályozás és általános elmélet 1.1. Bevezetés Ez a bekezdés a jogi hátteret ismerteti, és általános áttekintést ad. A 2. pont a lezárás jogi hátterét és a keresési eljárást ismerteti. 5

6 1.2. Jogi szabályozás és általános elmélet Jogforrások Az eljárás befejeződésének ellenőrzésére és a keresési eljárásra vonatkozó jogforrások: az Egyezmény cikke, I. melléklete, I. függeléke, VI. fejezete a Vámkódex 92. cikke a VRK cikke Általános elmélet A keresési eljárásban való illetékesség tekintetében a jogalap azt az alapelvet követi, hogy az indító ország illetékes hatósága a felelős, és övé a kulcsfontosságú szerep a keresési eljárás kezdeményezésében és figyelemmel kísérésében Az árutovábbítási művelet befejeződése és lezárása Egyezmény I. függelék, 40. cikk Kódex 92. cikk A jogforrások a közösségi és az egységes árutovábbítási művelet esetében különbséget tesznek annak befejeződése és lezárása között. Az árutovábbítási művelet befejeződése azt jelenti, hogy az árukat az okmányokkal együtt bemutatták a rendeltetési vámhivatalnak vagy az engedélyezett címzettnek. Az árutovábbítási művelet lezárása azt jelenti, hogy az árutovábbítási művelet megfelelően befejeződött a rendeltetési vámhivatal és az indító vámhivatal 6

7 rendelkezésére álló adatok összehasonlítása alapján. A különbségtétel és e jogi meghatározások az árutovábbítási művelettől (normál vagy egyszerűsített), illetve a használt rendszertől (normál árutovábbítási eljárás vagy üzemszüneti eljárás) függetlenül érvényesek. A művelet lezárása a befejeződésére vonatkozó igazolás függvénye. Igazolás hiányában (a vizsgálat formája, jellege és módszerei az eljárástól függően eltérőek lehetnek) az illetékes hatóságok megteszik a szükséges lépéseket az eljárás befejeződésének megerősítésére, ha ez alternatív módszerekkel megoldható, ellenkező esetben pedig annak megállapítására a vámtartozásra és beszedésre vonatkozó rendelkezésekkel összhangban, hogy Egyezmény I. függelék, 41. cikk VRK 365. cikk keletkezett-e (vám)tartozás, adott esetben ki(k) a megfizetésére kötelezett személy(ek), mi a tartozás keletkezésének tényleges vagy feltételezett helye, és ebből következően adott esetben melyik hatóság illetékes a tartozás beszedésében, továbbá adott esetben szankciókat szabnak ki Keresési eljárás az eljárás befejeződésének ellenőrzésére A normál árutovábbítási eljárás esetében a keresési eljárás megkezdése előtt állapotlekérdezést kell küldeni Egyezmény I. függelék, 41.cikk, (4) bekezdés VRK 365. cikk, (4) bekezdés (bővebben a 2.5. pontban). Amennyiben ezután szükség van a keresési eljárás kezdeményezésére, az indító ország illetékes hatósága megkezdi a keresési eljárást vagy a Főkötelezett megkeresése (IE140) üzenettel 7

8 (illetve egy ezzel egyenértékű, a főkötelezett számára elküldött levéllel, amennyiben a rendszer nem tartalmazza az üzenetet), vagy a bejelentett rendeltetési vámhivatalhoz küldött Keresési eljárás megindítása (IE142) üzenettel. Az indító ország illetékes hatósága közvetlenül a bejelentett rendeltetési vámhivatalnál kezdheti meg a keresési eljárást, amennyiben a 8. rovatban elegendő információ szerepel az átvevő/címzett azonosításához és meghatározásához. Az árutovábbítási nyilatkozat rendelkezésre álló adatainak biztosítaniuk kell a bejelentett rendeletetési vámhivatal illetékes hatósága számára a szükséges adatokat a felelős személlyel (átvevő/címzett) való kapcsolatfelvételhez a rendeltetési helyen. A tagállamoknak és más szerződő feleknek tájékoztatniuk kell főkötelezettjeiket, hogy milyen előnyökkel jár a 8. rovatnak a címzettre vonatkozó érvényes és hiánytalan adatokkal, valamint pontos címmel való helyes kitöltése. Ily módon elkerülhető, hogy a főkötelezett fölöslegesen kapjon egy Főkötelezett megkeresése (IE140) üzenetet (illetve ezzel egyenértékű levelet). A főkötelezettel csak akkor lépnek kapcsolatba, ha az eljárás befejeződéséről nincsen igazolás az indító vámhivatalnál, miután Állapotlekérdezés küldése (IE904) és Állapotlekérdezésre adott válasz (IE905) üzeneteket váltottak (bővebben a 2.5 pontban) és Keresési eljárás megindítása (IE142) üzenetet küldtek a bejelentett rendeltetési vámhivatalhoz (bővebben a 8

9 elegendő információ pontban). Megjegyzés: Az elegendő információ értelmezésétől függően az indító ország illetékes hatóságának mérlegelési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy hogyan/hol kezdi a keresési eljárást. KERESKEDELEM A 8. rovatnak a címzettre vonatkozó érvényes és hiánytalan információkkal, valamint pontos címmel való helyes kitöltése révén elkerülhető az illetékes vámhatóságok részéről érkező fölösleges információkérés Információcsere Kiegészítő információcseréhez vagy egyedi fuvarozásra vonatkozó kérdések feltevéséhez a Keresési információ (IE144) és a Keresési információ kérése" (IE145) üzenet használható a keresési és a beszedési eljárás teljes tartama alatt. Ezt az információcserét vagy az indító vámhivatal, vagy a rendeltetési vámhivatal kezdeményezheti; az eljárás lefolytatásához nincs szükség válaszra (sem kapcsolt üzenetekre). Az IE144 üzenetet az indító vámhivatal; az IE145 üzenetet a rendeltetési vámhivatal használja. Amennyiben szükség van papíralapú kiegészítő okmányokra, azokat más módon (fax, , posta stb.) lehet megküldeni közvetlenül az üzenetben megjelölt kapcsolattartó személy számára, világosan utalva annak a műveletnek az árutovábbítási hivatkozási számára (MRN), amelyhez tartoznak, továbbá, ha 9

10 papírformátumban küldik, a TC20A Információ küldése / NCTS árutovábbítással kapcsolatos okmányok 1 formanyomtatvány segítségével. 2. Az árutovábbítási művelet lezárása és az állapotlekérdezés 2.1. Bevezetés Ez a bekezdés az árutovábbítási művelet lezárását és az állapotlekérdezést ismerteti: a 2. pont a lezárás feltételeivel foglalkozik. A 3. pont a lezárás hatásaival foglalkozik. A 4. pont a lezárás formájával foglalkozik A lezárás Egyezmény I. függelék, 40. cikk, (2) bekezdés Kódex 92. cikk, (2) bekezdés Az árutovábbítási eljárás lezárására akkor kerül sor, ha az a IV. rész 4. fejezetében foglaltak szerint fejeződik be. Az eljárás lezárásában illetékes hatóság az indító ország. A lezárásnak különböző formái lehetnek az alkalmazott eljárás típusától függően 2. Általában a lezárás az árutovábbítási eljárással kapcsolatos adatok összehasonlításán alapul, ahogy azokat az indításnál megállapították és a rendeltetési helyen feljegyezték és igazolták. 1 Minta a 8.4. mellékletben. 2 Az összehasonlítás alapulhat elektronikus üzeneteken ( Előzetes érkezési értesítés kontra Ellenőrzés eredménye a számítógépes rendszerben) vagy okmányok összehasonlításán (TrKO 1. példánya kontra 5. példánya plusz az EV-n alapuló eljárás szerinti rakományjegyzék, légi vagy hajózási árujegyzékek kontra a rendeltetési vámhivatal havi listája az egyszerűsített eljárás 1. szintje szerint). 10

11 2.3. A lezárás hatásai Annak ténye, hogy az árutovábbítási eljárást akár hallgatólagosan, akár hivatalosan lezárták, nem érinti az illetékes hatóság jogait és kötelezettségeit, hogy megkeresse a főkötelezettet és/vagy a kezest, amennyiben egy későbbi időpontban (a beszedésre, illetve a szankciók kiszabására vonatkozóan előírt határidőkre is figyelemmel) kiderül, hogy az eljárás nem fejeződött be ténylegesen, és így nem kellett volna lezárni, vagy bizonyos árutovábbítási eljárásokkal kapcsolatos szabálytalanságot fedeztek fel egy későbbi időpontban A lezárás formája Az eljárás lezárása általában hallgatólagosan történik, anélkül, hogy az illetékes hatóságok erről hivatalos tájékoztatást küldenének a főkötelezettnek és/vagy a kezesnek. A főkötelezett és a kezes lezártnak tekintheti a műveletet, amennyiben nem kap ezzel ellentétes értesítést. Megjegyzés: Minden tagállam/szerződő fél értesítheti a főkötelezettet a lezárásról a Lezárási értesítés (IE045) üzenettel vagy levélben. Mindkét esetben figyelembe kell venni, hogy az üzenet, illetve a levél tájékoztató jellegű, és nem bír jogi erővel. Az illetékes hatóságnak kapcsolatba kell lépnie a főkötelezettel, a kezessel és más illetékes hatóságokkal, 11

12 amennyiben az árutovábbítási eljárás befejeződéséről nincs igazolás (illetőleg kétségek merülnek fel), és ebből adódóan az indító vámhivatal nem tudja lezárniaz eljárást (bővebben az és a 3.2 pontban). Egyes szállítási módokra vonatkozó egyszerűsített eljárások A szállítási módtól független, egységes alkalmazás biztosítása érdekében szükséges, hogy amennyiben lehetséges ehhez hasonló megközelítést kövessenek a meghatározott szállítási módokra vonatkozó egyszerűsített eljárások tekintetében is Állapotlekérdezés és válasz A keresési eljárás megkezdése előtt állapotlekérdezést kell végezni. Ily módon el lehet kerülni, hogy fölösleges keresési információt kérjenek olyan árutovábbítási műveletek esetében, amelyeket valójában lezártak a rendeltetési vámhivatalban, de a befejezésére vonatkozó üzenet technikai okokból adódóan elveszett a rendszerben. Az Állapotlekérdezés küldése (IE904) üzenetet a bejelentett rendeltetési vámhivatalhoz kell küldeni az árunak a rendeltetési vámhivatalban való bemutatására előírt határidőn túl, amennyiben nem érkezett Érkezési értesítés (IE006) üzenet, a tényleges rendeltetési vámhivatalhoz kell küldeni hat nappal az Érkezési értesítés (IE006) üzenet megérkezése után. A rendeltetési országban a rendszer automatikusan ellenőrzi, hogy az állapot a rendeltetési helyen megegyezik-e az indító országban fennálló állapottal, és 12

13 az Állapotlekérdezésre adott válasz (IE905) üzenettel válaszol. A nemzeti ügyfélszolgálatok vagy más illetékes hatóságok felelőssége mind a rendeltetési, mind az indító országban, hogy azonnal és minden lehetséges eszközzel (pl. a hiányzó IE006 és IE018 üzenetek újraküldésével) felhívják a figyelmet a hiányzó információra annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az árutovábbítási eljárás megfelelő nyomon követését az indító vámhivatalban. Technikai problémák esetén e problémákat ki kell vizsgálni és meg kell oldani, amilyen hamar csak lehet. Azokban a ritka és kivételes esetekben, amikor ezek a technikai problémák megakadályozzák a hiányzó üzenetek (IE006 és IE018) elküldését vagy újraküldését, a rendeltetési ország illetékes hatóságai más igazolásokat is küldhetnek az indító ország illetékes hatóságainak az eljárás lezárása érdekében (pl. a rendeltetési vámhivatal által bélyegzővel záradékolt árutovábbítási kísérő okmányt (TrKO) a TC20A formanyomtatvánnyal együtt 3 ). Az eljárás befejeződésére vonatkozó igazolás nélkül az indító vámhivatal nem zárhatja le az eljárást (bővebben a 3.3 pontban). Megjegyzés: A rendeltetési ország ügyfélszolgálata által ben elküldött információ önmagában nem fogadható el a művelet befejeződésének igazolásaként. 3 Minta a 8.4. mellékletben. 13

14 14

15 3. Keresési eljárás 3.1. Bevezetés Ez a bekezdés a keresési eljárást ismerteti: A 2. pont a főkötelezett megkeresésével kezdődő keresési eljárással foglalkozik, a 3. pont az alternatív igazolásokkal foglalkozik, és a 4. pont a rendeltetési vámhivatal megkeresésével kezdődő keresési eljárással foglalkozik. Egyezmény I. függelék, 41. cikk VRK 365. cikk A keresési eljárás fő célja az eljárás befejeződésére vonatkozó igazolás megszerzése az árutovábbítási eljárás lezárásának céljából. Ilyen igazolás hiányában, illetve ha a bemutatott igazolás egy későbbi időpontban hamisítottnak vagy érvénytelennek bizonyul, az indító ország illetékes hatóságai kötelesek megállapítani, hogy: o milyen körülmények között keletkezett a vámtartozás, o ki(k) az adós(ok) és o melyik hatóság illetékes a tartozás beszedésében. A keresési eljárás az illetékes hatóságok közötti adminisztratív együttműködésen alapul, figyelembe véve a főkötelezett által szolgáltatott bármely információt. Az eljárás helyes működésének feltétele, hogy: a technikai szabályoknak és feltételeknek megfelelően hiánytalanul kitöltsék a Keresési eljárás megindítása (IE142) üzenetet, 15

16 az Előzetes átlépési értesítést (ATR) (IE050) a tranzithivatal(ok) megfelelően kezelje (kezeljék), a Határátlépési értesítést (NCF) (IE118) a tranzithivatal(ok) megfelelően kezelje (kezeljék), az elküldött Érkezési értesítést (IE006) a rendeltetési vámhivatal megfelelően kezelje, a megkeresett hatóságok gyorsan (idejében és késedelem nélkül) válaszoljanak, és válaszuk egyértelmű legyen, a keresési eljárásban részt vevő illetékes hatóságok és hivatalok jegyzéke naprakész legyen A főkötelezett megkeresésével kezdődő keresés Ez a pont azt ismerteti, hogy milyen körülmények között kérhet az illetékes hatóság információt a főkötelezettől az árutovábbítási művelet befejeződésére vonatkozó igazolás hiányában Az információkérés célja Egyezmény I. függelék, 41. cikk Az információkérés célja a főkötelezett bevonása annak bizonyításába, hogy az eljárás befejeződött. VRK 365. cikk A főkötelezettől való információkérésre vonatkozó általános eljárás Egyezmény I. függelék, 41. cikk VRK 365. cikk A főkötelezettet értesíteni kell, amikor az árunak a rendeltetési vámhivatalban való bemutatására előírt határidő lejárt (nem érkezett 16

17 Érkezési értesítés (IE006) a rendeltetési országból), továbbá nem vettek nyilvántartásba Határátlépési értesítést (IE118), továbbá küldtek Állapotlekérdezés küldése (IE904) és Állapotlekérdezésre adott válasz (IE905) üzeneteket, és az árutovábbítás állapota azonos/egyenértékű mindkét vámhivatalban, továbbá a 8. rovatban közölt információ elégtelennek bizonyul a keresési eljárásnak a bejelentett rendeltetési vámhivatalnál történő megkezdéséhez, vagy legkésőbb 28 nappal a Keresési eljárás megindítása (IE142) üzenet elküldése után, amennyiben a bejelentett rendeltetési vámhivatal részéről nincs válasz, vagy negatív válasz érkezik a Keresési eljárásra adott válasz (IE143) üzenetben az 1. vagy 2. kód (bővebben a pontban) használatával. Bővebben a pontban. A nemzeti hatóságok döntése alapján a főkötelezettnek küldött Főkötelezett megkeresése (IE140) és a főkötelezettől válaszul érkező Főkötelezetti megkeresésre adott válasz (IE141) külső üzenet, vagy a 8.2. mellékletben bemutatott levélminta használható. Egyezmény I. függelék, 41. cikk, (5) bekezdés VRK 365. cikk Az indító ország illetékes hatóságainak minden esetben lehetőséget kell adniuk a főkötelezettnek, hogy 28 napon belül megfelelő információt szolgáltasson. 17

18 (5) bekezdés Egyezmény I. függelék, 41.cikk, (6) bekezdés VRK 365. cikk (6) bekezdés Amennyiben a főkötelezett által szolgáltatott információ nem bizonyul elegendőnek az eljárás lezárásáshoz, de elegendőnek bizonyul a keresési eljárás tovább folytatásához, az indító ország illetékes hatósága Keresési eljárás megindítása (IE142) üzenetet küld az érintett vámhivatalnak, vagy tovább folytatja a rendeltetési vámhivatalnak küldött IE142 üzenettel már megindított keresési eljárást, a rendeltetési vámhivatalt Keresési információ (IE144) üzenettel tájékoztatva arról, hogy további információ áll rendelkezésre. Egyezmény I. függelék, 116. cikk VRK 450a. cikk Megjegyzés: Amennyiben a 8. rovatban közölt információ nem bizonyul elegendőnek és: a főkötelezett nem nyújt be információt a 28 napos határidőn belül, vagy a benyújtott információ beszedést tesz indokolttá, vagy a benyújtott információ elégtelennek bizonyul a keresési eljárás megkezdéséhez a rendeltetési vámhivatalnál; a beszedést egy hónappal a 28 napos határidő lejárta után meg kell kezdeni (lásd a pontot, amennyiben a keresési eljárás a rendeltetési vámhivatalnál kezdődött meg). KERESKEDELEM Az illetékes indító vámhivatalok által használt módszertől függően a főkötelezett az alábbi módokon köteles információt benyújtani 28 napon belül: a Főkötelezetti megkeresésre adott válasz (IE141) üzenettel; vagy a 8.2. mellékletben bemutatott levélre adott válasszal. Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a benyújtott információ nem tekinthető elegendőnek az eljárás lezárásához, de elegendő a keresési eljárás tovább folytatásához. 18

19 Az információkérés folyamata az egyes szállítási módokra vonatkozó egyszerűsített eljárások esetében Egyezmény I. függelék, 111. cikk VRK 444. cikk és 447. cikk, (7) bekezdés A főkötelezettet értesíteni kell: amennyiben a légi/tengeri árutovábbításra vonatkozó 1. szintű egyszerűsített eljárások keretében: az indító vámhivatalhoz benyújtott árujegyzékek listáját a benyújtásuk hónapjának végétől számított két hónapos határidő elteltével még mindig nem továbbították az indító repülőtér vagy kikötő illetékes hatóságához, vagy a havi lista nem tartalmazza az összes szükséges árujegyzéket (az eljárást ugyanis nem lehet befejeződöttnek tekinteni a listán nem szereplő árujegyzékek esetében); Egyezmény I. függelék, 112. cikk VRK 445. vagy 448. cikk amennyiben a légi/tengeri árutovábbításra vonatkozó 2. szintű egyszerűsített eljárások keretében: a légitársaság vagy hajózási társaság árujegyzékeinek és/vagy nyilvántartásainak vizsgálata, vagy a rendeltetési repülőtér vagy kikötő hatóságainak jogsértésről vagy szabálytalanságról szóló értesítése azt tárja fel, hogy az árujegyzék nem érhető el, vagy azt nem mutatták be a rendeltetési helyen; Egyezmény I. függelék 113. cikk amennyiben a csővezetékekre vonatkozó egyszerűsített eljárás keretén belül a csővezeték 19

20 VRK 450. cikk tulajdonosa által vezetett nyilvántartások vizsgálata azt tárja fel, hogy az áru nem érkezett meg a fogadó fél telephelyére vagy elosztási hálózatába, illetve a fogadó fél azt nem könyvelte el. Levélminta Erre a célra a 8.2. mellékletben bemutatott levélminta használható. A mintát nem kötelező használni, de legalább a benne foglalt adatokat meg kell adni. Amennyiben a főkötelezett elektronikus úton kommunikál az illetékes hatóságokkal, a levelet és a választ azokkal egyenértékű elektronikus üzenetek helyettesíthetik. Mindazonáltal az információkérés nem szükséges, ha az eljárás befejeződésének hiányát a főkötelezett (a légitársaság vagy a hajózási társaság, a vasúti vagy a közlekedési vállalat vagy a csővezeték tulajdonosa) maga ismeri fel és közli az egyes szállítási módokra vonatkozó egyszerűsített eljárás szerinti kötelezettségeinek megfelelően. Amennyiben a főkötelezett elektronikus úton kommunikál az illetékes hatóságokkal, az értesítést azzal egyenértékű elektronikus üzenet helyettesítheti Az eljárás befejeződésére vonatkozó alternatív igazolások Egyezmény I. függelék 42. cikk VRK 366. cikk Amennyiben nincs az eljárás befejeződésére vonatkozó adminisztratív igazolás, a főkötelezettet fel kell kérni, hogy szolgáltasson erre vonatkozó igazolást (például 20

21 alternatív igazolásul szolgáló egyenértékű okmányt) a 28 napos határidőn belül. A szabályozás háromféle olyan okmányt határoz meg, amelyet az indító ország illetékes hatóságai elfogadhatnak annak alternatív igazolásaként, hogy az árutovábbítási eljárás befejeződött vagy befejeződöttnek tekinthető. Semmilyen más okmány nem fogadható el alternatív igazolásként. 1. A tagállam vámhatóságai, illetve az egységes árutovábbítási rendszer hatálya alá tartozó rendeltetési ország (szerződő fél) vámhatóságai által hitelesített olyan okmány, amely azonosítja az árut, és megállapítja, hogy azt bemutatták a rendeltetési vámhivatalnál vagy egy engedélyezett címzettnek. 2. Harmadik országban kibocsátott olyan vámokmány, amely az áruknak vámjogi sorsot határoz meg. 3. Harmadik országban kibocsátott, az országnak a vámhatóságai által bélyegzővel záradékolt okmány arról, hogy az áru abban a harmadik országban szabad forgalomban lévőnek minősül. Egyezmény I. függelék 42. cikk (2) bekezdés VRK 366. cikk Az alternatív igazolás csak abban az esetben fogadható el, ha egy vámhivatal hitelesíti, továbbá elégségesnek bizonyul az indító ország illetékes hatóságai számára, vagyis ténylegesen megállapíthatóvá teszi számukra, hogy a kérdéses árura vonatkozik, továbbá nem kétséges az okmány hitelessége és hitelesítése. Az igazolás terhe minden esetben a főkötelezettet érinti Alternatív igazolás arra vonatkozóan, hogy az árut bemutatták a rendeltetési vámhivatalnál vagy egy engedélyezett címzettnek 21

22 Egyezmény I. függelék 42. cikk (1) bekezdés VRK 366. cikk (1) bekezdés Ez az alternatív igazolás olyan okmány, amelyet a tagállam, illetve az egységes árutovábbítási rendszer hatálya alá tartozó rendeltetési ország vámhatóságai hitelesítettek, és amely tartalmazza az árutovábbítási nyilatkozat hivatkozási számát (amikor a TrKO-t az MRN-nel együtt használják), beazonosítja a kérdéses árut, és megerősíti, hogy azt bemutatták a rendeltetési vámhivatalnál vagy egy engedélyezett címzettnek. Az alternatív igazolásnak különösen az alábbi, a vámhatóságok által hitelesített okmányokat kell tartalmaznia: az TrKO egy példánya (az MRN-nel) vagy az egységes vámokmány (EV) egy kiegészítő 5. példányát vagy TrKO 5. példányának egy másolati példányát üzemszünet esetén olyan nyilatkozat vagy okmány példánya, amely az áruknak más vámjogi sorsot határoz meg a rendeltetési vámhivatalnál vagy egy engedélyezett címzettnél való bemutatásuk után, vagy a rendeltetési vámhivatal hitelesített okmánya, amely a vámhivatalban, illetve az engedélyezett címzettnél megtalálható okmányokon (pl. az EV 4. példánya vagy TrKO) és/vagy adatokon alapul, vagy a kereskedelmi vagy fuvarokmány egy példánya vagy az árutovábbítási műveletben részt vevő gazdasági szereplő nyilvántartásainak kivonata, 22

23 amely megerősíti, hogy a kérdéses árut bemutatták a vámhivatalnál, illetve az engedélyezett címzettnek (pl. kirakodási vagy szemlézési jelentések; kirakodási tanúsítványok; hajórakjegyek; légi fuvarlevelek; fizetési igazolások; számlák; szállítási utasítások). Az indító ország illetékes hatósága csak akkor fogad el alternatív igazolást az eljárás befejeződéséről, ha nem érkezik hivatalos igazolás a meghatározott határidő lejártáig. Üzemszünet esetén a későbbi időpontban beérkező hivatalos igazolás elsőbbséget élvez az alternatív igazolással szemben. Egyezmény I. melléklet 37. cikk (4) bekezdés VRK 361. cikk (4) bekezdés A rendeltetési vámhivatalnak bélyegzővel kell záradékolnia az áru bemutatásakor alternatív igazolásként használt TrKO-t. KERESKEDELEM Annak alternatív igazolásaként, hogy az árut bemutatták a rendeltetési vámhivatalnak, a főkötelezett a következő okmányokat használhatja: a TrKO egy példánya (az MRN-nel), vagy az árutovábbítási nyilatkozat egy példánya (üzemszüneti eljárás esetén az EV vagy TrKO), vagy olyan nyilatkozat példánya, amely az áruknak más vámjogi sorsot határoz meg, vagy a rendeltetési vámhivatal olyan okmánya, amely az árutovábbítási okmányon és/vagy a vámhivatalban, illetve az engedélyezett címzettnél megtalálható adatokon alapul, vagy a kereskedelmi vagy fuvarokmány egy példánya vagy a nyilvántartások kivonata, 23

24 amely megállapítja, hogy a kérdéses árut bemutatták a vámhivatalnál, illetve az engedélyezett címzettnek. Megjegyzés: A vámhatóságoknak hitelesíteniük kell az alternatív igazolást, annak pedig be kell azonosítania a kérdéses árut és meg kell állapítania, hogy az árut bemutatták, továbbá tartalmaznia kell az árutovábbítási nyilatkozat hivatkozási számát. VRK 366. cikk Ha az alternatív igazolás elégségesnek bizonyul az indító ország illetékes hatóságai számára, vagyis ténylegesen lehetővé teszi számukra annak megállapítását, hogy a kérdéses árura vonatkozik, továbbá az illetékes hatóságok nem vonják kétségbe az okmány hitelességét és hitelesítését, akkor zárják le az árutovábbítási műveletet. Az alternatív igazolást mindenképpen alá kell vetni egy utólagos ellenőrzésnek a TC21 Utólagos ellenőrzési megkeresés 4 formanyomtatvány (bővebben az 5. pontban) segítségével, amennyiben az illetékes hatóság részéről kétségek merülnek fel annak hitelességével, illetve annak az árunak az azonosságával kapcsolatban, amelyre az igazolás utal. Az alternatív igazolást addig nem lehet elfogadni, ameddig a megkeresett hatóság meg nem erősíti, hogy az érintett adatok hitelesek és pontosak Alternatív igazolás arra vonatkozóan, hogy a kérdéses árunak vámjogi sorsot határoztak meg egy harmadik országban Egyezmény I. függelék 42.cikk Arra vonatkozó igazolás hiányában, hogy az árut bemutatták a rendeltetési vámhivatalban, az illetékes 4 Minta a 8.5. mellékletben. 24

25 (2) bekezdés VRK 366. cikk (2) bekezdés hatóságok befejezettnek tekinthetik az eljárást, amennyiben egy arra vonatkozó okmányt vagy hitelesített okmány-másolatot mutatnak be, hogy a kérdéses árunak vámjogi sorsot határoztak meg egy harmadik országban. Egyezmény I. függelék 42. cikk (2a) bekezdés VRK 366. cikk (2a) bekezdés Ilyen alternatív igazolás lehet az olyan, harmadik országban kiadott vámokmány vagy nyomtatott adat (például az árut vámeljárás alá helyező vámárunyilatkozat), amely a kérdéses árunak vámjogi sorsot határoz meg, és amelynek alapján az indító ország illetékes hatóságai megállapíthatják, hogy az ténylegesen a kérdéses árura vonatkozik, és hogy az áru ezért ténylegesen elhagyta a szerződő felek/a Közösség területét. Egyezmény I. függelék 42. cikk (2b) bekezdés VRK 366. cikk (2b) bekezdés Ilyen alternatív igazolás lehet bármilyen más okmány vagy adat is, amely bizonyítja, hogy az áruk szabad forgalomban vannak az érintett harmadik országban, és amelyet az ország vámhatóságai lebélyegeztek, továbbá amely alapján az indító ország illetékes hatóságai megállapíthatják, hogy az ténylegesen a kérdéses árura vonatkozik, és hogy az áru ezért ténylegesen elhagyta a szerződő felek/a Közösség területét. KERESKEDELEM Annak alternatív igazolásaként, hogy a kérdéses árunak vámjogi sorsot határoztak meg egy harmadik országban, a főkötelezett a következő okmányokat használhatja: vámokmány, illetve arra vonatkozó nyomtatott adatok, hogy a kérdéses árunak vámjogi sorsot határoztak meg; vagy bármilyen más okmány vagy adat, amelyet az ország vámhatóságai lebélyegeztek, és amely bizonyítja, hogy az áruk szabad forgalomban vannak az érintett 25

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.5. COM(2014) 338 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Tanács határozata az OTIF felülvizsgálati bizottságának 25. ülésén a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezménynek

Részletesebben

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.24. C(2015) 2619 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a kábítószer-prekurzorokról

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni A BIZOTTSÁG 3649/92/EGK RENDELETE (1992. december 17.) a feladási tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek Közösségen belüli szállításának egyszerűsített kísérőokmányáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap Európai uniós nyomtatványok A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának engedélyével a VIVA Média Holding gondoskodott az úniós csatlakozás után szükséges európai uniós nyomtatványok gyártásáról.

Részletesebben

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK 2008.10.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 274/1 II (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT

Részletesebben

RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1192/2008/EK RENDELETE. (2008. november 17.)

RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1192/2008/EK RENDELETE. (2008. november 17.) 2008.12.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 329/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1192/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A) Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok I. Jogi alapok A Tanács 2913/92/EGK rendeletének (továbbiakban: Vámkódex) 36a. 36c. cikkeiben és a Bizottság

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

A NAV-os oldal. a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítésében. 2014. február 26.

A NAV-os oldal. a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítésében. 2014. február 26. A NAV-os oldal a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítésében 2014. február 26. Jogszabályi háttér Új uniós és nemzeti szabályozás 2014. január 1- jétől 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT)

sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT) HETEDIK KERETPROGRAM sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT) egyrészről az [Európai Közösség] [Európai Atomenergia-közösség] (a továbbiakban: a

Részletesebben

3157641207 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3004/2014. útmutató a gazdasági vámeljárások általános kérdéseiről

3157641207 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3004/2014. útmutató a gazdasági vámeljárások általános kérdéseiről 3157641207 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3004/2014. útmutató a gazdasági vámeljárások általános kérdéseiről A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

az EMCS üzemszüneti eljárásról

az EMCS üzemszüneti eljárásról FE LHÍVÁS az EMCS üzemszüneti eljárásról A jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállítása a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK

ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK 5 ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK Részletes tartalomjegyzék... 15 Előszó... 55 Rövidítések... 57 1. Bevezetés... 61 1.1. A vámunió... 61 1.2. Jogforrások... 63 2. Területi hatály...

Részletesebben

52 344 05 0010 52 02 Vámügy ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 02 Vámügy ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Tisztelt Felhasználó!

Tisztelt Felhasználó! Tisztelt Felhasználó! A csoportos beszedési megbízáson, a Szerződő fél azonosítója a kedvezményezetnél rovatban a számlán szereplő, szerződéses folyószámla számot kell megadnia. Az azonosító 12 számjegyből

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõrzés részletes szabályairól A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

LÉGI UTASOK JOGAI EU PANASZBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY

LÉGI UTASOK JOGAI EU PANASZBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY LÉGI UTASOK JOGAI EU PANASZBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY EZZEL A NYOMTATVÁNNYAL A LÉGITÁRSASÁGOKNÁL ÉS/VAGY AZ ILLETÉKES NEMZETI SZERVEKNÉL LEHET PANASZT BENYÚJTANI. Visszautasított beszállás, alacsonyabb osztályon

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.3. COM(2015) 420 final ANNEX 1 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az Európai Unió által az EU EFTA egységes árutovábbítási vegyes bizottságban az

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Kitöltési útmutató az átalakítás iránti kérelem űrlapjához

Kitöltési útmutató az átalakítás iránti kérelem űrlapjához BELSŐ PIACI HARMONIZÁCIÓS HIVATAL (BPHH) Védjegyek és formatervezési minták Kitöltési útmutató az átalakítás iránti kérelem űrlapjához Általános megjegyzések Az átalakítás iránti kérelem űrlapját a Belső

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

A számlán nem szerepelhet semmilyen rövidítés, és minden számlának tartalmaznia kell az alábbi információkat:

A számlán nem szerepelhet semmilyen rövidítés, és minden számlának tartalmaznia kell az alábbi információkat: Tisztelt Partnerünk! Az orosz vámhatóság 2010-ben jelentős szigorításokat vezetett be a vámkezelésben. Annak érdekében, hogy a küldemények megfeleljenek az orosz vámkövetelményeknek, és elkerüljük a fennakadásokat,

Részletesebben

1973. évi 11. törvényerejű rendelet

1973. évi 11. törvényerejű rendelet 1973. évi 11. törvényerejű rendelet a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról Tisztelt Ügyfeleink! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3016 /2013. útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3016 /2013. útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3016 /2013. útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (továbbiakban: Vámkódex) 161-162.

Részletesebben

Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató

Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató Tisztelt Jelentkező! Jelen tájékoztatásunkat annak érdekében állítottuk össze, hogy az energetikai auditori szakmai vizsgával összefüggő lényeges információkat

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren Teleki József pénzügyőr ezredes főigazgató NAV Repülőtéri Főigazgatóság

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör Általános Üzleti Feltételek 1. Érvényességi kör (1) Jelen Általános Üzleti Feltételek minden, Bosch Electronic Service Kft. és olyan vevők közti üzletre érvényesek, akik a 2. -ban meghatározott szolgáltatásokat

Részletesebben

TC-32 EGYEDI GARANCIAJEGY KERET-FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

TC-32 EGYEDI GARANCIAJEGY KERET-FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az TC-32 EGYEDI GARANCIAJEGY KERET-FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS VÁM ÉS LOGISZTIKAI FŐOSZTÁLY IBUSZ Utazási Irodák Kft. (székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.; Cg: 01-09-266780;

Részletesebben

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5.

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. GYAKORLATI TANÁCSOK A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. A vámelejárások és a kapcsolódó intézkedések. A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. A vámelejárások és a kapcsolódó intézkedések. A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok Dézsi Zsolt A vámelejárások és a kapcsolódó intézkedések A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok A követelménymodul száma: 1981-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-005-50

Részletesebben

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A) Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok I. Jogi alapok A Tanács 2913/92/EGK rendeletének (továbbiakban: Vámkódex) 36a. 36c. cikkeiben és a Bizottság

Részletesebben

ADMINISZTRATÍV KÍSÉRÕOKMÁNY 1

ADMINISZTRATÍV KÍSÉRÕOKMÁNY 1 EURÓPAI KÖZÖSSÉG JÖVEDÉKI TERMÉKEK ADMINISZTRATÍV KÍSÉRÕOKMÁNY 1 1 Feladó 2 Feladó jövedéki száma 3 Bizonylat azonosító 4 Címzett jövedéki száma 5 Számlaszám 6 Számla dátuma 7 Címzett 8 Feladási hely szerint

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

A Közösségen belüli adómentes borbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályi háttér:

A Közösségen belüli adómentes borbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályi háttér: A Közösségen belüli adómentes borbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályi háttér: Az Áfatv. vonatkozó rendelkezése 2005. január 1-től a következőképpen módosult: 29/A. Mentes az adó alól: f) az a termékértékesítés,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA. Rektor. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3.

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA. Rektor. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3. 3/2008. i Utasítás a vagyonnyilatkozat átadása, nyilvántartása, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelme, valamint a vagyongyarapodási vizsgálat

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

A forint jogcímezés és információ átadás főbb szabályai a loro- és vostro számlákon

A forint jogcímezés és információ átadás főbb szabályai a loro- és vostro számlákon A jogcímezéshez szükséges információk továbbításának szabályai A nem rezidens ügyfélnek forint loro vagy nem rezidens hitelintézetnek forint vostro számlát vezető, jogcímezésre kötelezett hitelintézet

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 3528591168 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4004/2013. tájékoztatás az Egységes Vámokmány Kitöltéséről szóló, 4003/2013. tájékoztatás módosításáról A közösségi vámjog végrehajtásának részletes

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK

RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK 15 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 55 Rövidítések... 57 1. Bevezetés... 61 1.1. A vámunió... 61 1.1.1. A szabadkereskedelmi övezet jellemzői... 62 1.1.2. A vámunió jellemzői...

Részletesebben

Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat

Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat A Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Saldo Zrt.) mint a 2013. évi LXXVII. törvény szerinti

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

a Raiffeisen Expressz programban

a Raiffeisen Expressz programban VIBER utalások kezelése 1. VIBER átutalások kezelése a Raiffeisen Expressz programban A Raiffeisen Expressz lehetőséget biztosít VIBER utalási megbízások kézi rögzítésére, majd elektronikus aláírás után

Részletesebben

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Jogszabályi háttér Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 1451/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 1451/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/26126-18/2011. Tárgy: a Debrecen 92,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez, -egy elszámolásról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan egy kérelem nyújtható be

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez, -egy elszámolásról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan egy kérelem nyújtható be ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye 151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN (A Kérelmező szerint az elszámolás helytelen adatot, számítási hibát tartalmaz, és/vagy vitatja a forintban kifejezett követelésre

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolási eljárás A pénztár - a felszámolás esetét kivéve - csak végelszámolást követően szűnhet meg (Öpt. 45. (1) bekezdés). A pénztár végelszámolási eljárására az e törvényben meghatározott eltérésekkel

Részletesebben

Árutovábbítási kézikönyv. (A TIR-eljárás)

Árutovábbítási kézikönyv. (A TIR-eljárás) EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika Vámeljárások Brüsszel, 2009. július1. TAXUD/1873/2007 EN Final VÁMKÓDEXBIZOTTSÁG ÁRUTOVÁBBÍTÁSI SZEKCIÓ (TIR) Árutovábbítási kézikönyv (A

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A jelen folyamatszabályozás a helyi adók kivetésével, beszedésével, a nem adózók felkutatásával, továbbá az önkormányzat adóhátralékainak és az

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (továbbiakban: Vámkódex)

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

A UPC MAGYARORSZÁG TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ELJÁRÁSA ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZŐDÉS KÖTÉSÉRE IRÁNYULÓ KEZDEMÉNYEZÉSHEZ

A UPC MAGYARORSZÁG TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ELJÁRÁSA ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZŐDÉS KÖTÉSÉRE IRÁNYULÓ KEZDEMÉNYEZÉSHEZ A UPC MAGYARORSZÁG TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ELJÁRÁSA ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZŐDÉS KÖTÉSÉRE IRÁNYULÓ KEZDEMÉNYEZÉSHEZ Elektronikus hírközlési szolgáltatók részére Érvényes: visszavonásig 2008. január 11. 1.

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25

2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25 2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25 A BIZOTTSÁG 284/2011/EU RENDELETE (2011. március 22.) a Kínai Népköztársaságból és Hongkong Különleges Közigazgatási Területről származó vagy ott feladott

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

B) AZ ENGEDÉLYEZTETÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ÉPÜLET ADATAI

B) AZ ENGEDÉLYEZTETÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ÉPÜLET ADATAI Az építtető teljes neve (természetes személyek esetén) A jogi személy elnevezése (jogi személy esetén) ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Topolya Községi

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 1 / 3 211.8.29. 12:42 Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi A jogszabály mai napon (211.VIII.29) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket

Részletesebben

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak

Részletesebben