EK-EFTA MUNKACSOPORT. Árutovábbítási kézikönyv (Új) keresési eljárás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EK-EFTA MUNKACSOPORT. Árutovábbítási kézikönyv (Új) keresési eljárás"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMÚNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika Vámeljárások Brüsszel, július1. TAXUD/2019/2008 HU Final EK-EFTA MUNKACSOPORT Árutovábbítási kézikönyv (Új) keresési eljárás 1

2 VII. rész Az árutovábbítási művelet lezárása, a keresési eljárás Bevezetés, jogi szabályozás és általános elmélet Bevezetés Jogi szabályozás és általános elmélet Jogforrások Általános elmélet Az árutovábbítási művelet befejeződése és lezárása Keresési eljárás az eljárás befejeződésének ellenőrzésére Információcsere Az árutovábbítási művelet lezárása és az állapotlekérdezés Bevezetés A lezárás A lezárás hatásai A lezárás formája Állapotlekérdezés és válasz Keresési eljárás Bevezetés A főkötelezett megkeresésével kezdődő keresés Az információkérés célja A főkötelezettől való információkérésre vonatkozó általános eljárás Az információkérés folyamata az egyes szállítási módokra vonatkozó egyszerűsített eljárások esetében Az eljárás befejeződésére vonatkozó alternatív igazolások Alternatív igazolás arra vonatkozóan, hogy az árut bemutatták a rendeltetési vámhivatalnál vagy egy engedélyezett címzettnek Alternatív igazolás arra vonatkozóan, hogy a kérdéses árunak vámjogi sorsot határoztak meg egy harmadik országban A vámhivatal megkeresésével kezdődő keresés Illetékes hatóság és előírt időtartam a keresési eljárás megindítására A Keresési eljárás megindítása (IE142) üzenet elküldése Az információcserét szolgáló üzenetek használata A Keresési eljárás megindítása (IE142) üzenet törlése A rendeltetési ország válasza Nyilvántartások vizsgálata A nyilvántartások vizsgálatának eredménye Válaszadási határidő abban az esetben, ha a keresési eljárás eredetileg a rendeltetési vámhivatalnál kezdődött Válaszadási határidő abban az esetben, ha a keresési eljárás a főkötelezettnél indult és a rendeltetési vámhivatalnál folytatódik Keresési információ iránti kérés megválaszolásához használatos kódok A főkötelezett megkeresése a keresésnek a rendeltetési vámhivatalnál való megkezdése után A keresési eljárás eredményeinek következményei Üzemszüneti eljárás Keresőlevél küldése üzemszünet vagy az egyes szállítási módokra vonatkozó egyszerűsített eljárás esetén Bevezetés

3 A főkötelezettnél kezdődő keresés Illetékes hatóság és előírt időtartam a keresőlevél elküldésére Keresőlevél (TC20) A rendeltetési ország válasza a keresőlevélre Az átléptető vámhivatal válasza a keresőlevélre A keresési eljárás következményei Utólagos ellenőrzési eljárás Az utólagos ellenőrzés céljai és módszerei Ellenőrzendő okmányok Árutovábbítási nyilatkozatok (üzemszüneti eljárás) Az árujegyzék árutovábbítási nyilatkozatként való használata Alternatív igazolás T2L okmányok A T2L okmánnyal egyenértékű kereskedelmi okmányok Az ellenőrzés következményei Kivételek (pro memoria) Sajátos nemzeti utasítások (fenntartva) Mellékletek Az illetékes hatóságok jegyzéke Levélminta a főkötelezett tájékoztatására TC20 keresőlevél mintája és magyarázó megjegyzések TC20A információküldés mintája TC21 utólagos ellenőrzési megkeresés mintája TC21A utólagos ellenőrzési megkeresés mintája Példák a keresési eljárásban előforduló esetekre

4 VII. rész Az árutovábbítási művelet lezárása, a keresési eljárás Ez a rész az árutovábbítási művelet lezárásását, valamint a keresési eljárást ismerteti. Az 1. bekezdés az árutovábbítási művelet lezárására, valamint a keresési eljárásra vonatkozó általános elméletet és szabályozást tartalmazza. A 2. bekezdés az árutovábbítási művelet lezárásával, valamint az állapotlekérdezéssel foglalkozik. A 3. bekezdés a keresési eljárással foglalkozik. A 4. bekezdés az üzemszüneti eljárással foglalkozik. Az 5. bekezdés az utólagos ellenőrzési eljárásokkal foglalkozik. A 6. bekezdés a sajátos nemzeti utasítások számára van fenntartva. A 7. bekezdés a vámigazgatási szervek számára van fenntartva. A 8. bekezdés tartalmazza a mellékleteket. 4

5 Megjegyzés: A következő kifejezések alkalmazására kerül sor: - árutovábbítási eljárás : olyan vámeljárás, amelynek során az árukat vámfelügyelet alatt szállítják egyik helyről a másikra a közösségi árutovábbítási rendeletek és az Egységes Árutovábbítási eljárásról szóló Egyezmény szabályaival összhangban. - árutovábbítási művelet : az árutovábbítási rendszer alapján történő árufuvarozás az indító vámhivatalból a rendeltetési vámhivatalba. - üzemszüneti eljárás : olyan helyzetek, amikor akár a vámhatóság számítógépes rendszere, akár a kereskedő számítógépes rendszere nem érhető el a fuvarozás megkezdésének pillanatában (semmi sincs a rendszerben). - egyszerűsített eljárások : meghatározott szállítási módokra vonatkozó egyszerűsített árutovábbítási eljárások. 1. Bevezetés, jogi szabályozás és általános elmélet 1.1. Bevezetés Ez a bekezdés a jogi hátteret ismerteti, és általános áttekintést ad. A 2. pont a lezárás jogi hátterét és a keresési eljárást ismerteti. 5

6 1.2. Jogi szabályozás és általános elmélet Jogforrások Az eljárás befejeződésének ellenőrzésére és a keresési eljárásra vonatkozó jogforrások: az Egyezmény cikke, I. melléklete, I. függeléke, VI. fejezete a Vámkódex 92. cikke a VRK cikke Általános elmélet A keresési eljárásban való illetékesség tekintetében a jogalap azt az alapelvet követi, hogy az indító ország illetékes hatósága a felelős, és övé a kulcsfontosságú szerep a keresési eljárás kezdeményezésében és figyelemmel kísérésében Az árutovábbítási művelet befejeződése és lezárása Egyezmény I. függelék, 40. cikk Kódex 92. cikk A jogforrások a közösségi és az egységes árutovábbítási művelet esetében különbséget tesznek annak befejeződése és lezárása között. Az árutovábbítási művelet befejeződése azt jelenti, hogy az árukat az okmányokkal együtt bemutatták a rendeltetési vámhivatalnak vagy az engedélyezett címzettnek. Az árutovábbítási művelet lezárása azt jelenti, hogy az árutovábbítási művelet megfelelően befejeződött a rendeltetési vámhivatal és az indító vámhivatal 6

7 rendelkezésére álló adatok összehasonlítása alapján. A különbségtétel és e jogi meghatározások az árutovábbítási művelettől (normál vagy egyszerűsített), illetve a használt rendszertől (normál árutovábbítási eljárás vagy üzemszüneti eljárás) függetlenül érvényesek. A művelet lezárása a befejeződésére vonatkozó igazolás függvénye. Igazolás hiányában (a vizsgálat formája, jellege és módszerei az eljárástól függően eltérőek lehetnek) az illetékes hatóságok megteszik a szükséges lépéseket az eljárás befejeződésének megerősítésére, ha ez alternatív módszerekkel megoldható, ellenkező esetben pedig annak megállapítására a vámtartozásra és beszedésre vonatkozó rendelkezésekkel összhangban, hogy Egyezmény I. függelék, 41. cikk VRK 365. cikk keletkezett-e (vám)tartozás, adott esetben ki(k) a megfizetésére kötelezett személy(ek), mi a tartozás keletkezésének tényleges vagy feltételezett helye, és ebből következően adott esetben melyik hatóság illetékes a tartozás beszedésében, továbbá adott esetben szankciókat szabnak ki Keresési eljárás az eljárás befejeződésének ellenőrzésére A normál árutovábbítási eljárás esetében a keresési eljárás megkezdése előtt állapotlekérdezést kell küldeni Egyezmény I. függelék, 41.cikk, (4) bekezdés VRK 365. cikk, (4) bekezdés (bővebben a 2.5. pontban). Amennyiben ezután szükség van a keresési eljárás kezdeményezésére, az indító ország illetékes hatósága megkezdi a keresési eljárást vagy a Főkötelezett megkeresése (IE140) üzenettel 7

8 (illetve egy ezzel egyenértékű, a főkötelezett számára elküldött levéllel, amennyiben a rendszer nem tartalmazza az üzenetet), vagy a bejelentett rendeltetési vámhivatalhoz küldött Keresési eljárás megindítása (IE142) üzenettel. Az indító ország illetékes hatósága közvetlenül a bejelentett rendeltetési vámhivatalnál kezdheti meg a keresési eljárást, amennyiben a 8. rovatban elegendő információ szerepel az átvevő/címzett azonosításához és meghatározásához. Az árutovábbítási nyilatkozat rendelkezésre álló adatainak biztosítaniuk kell a bejelentett rendeletetési vámhivatal illetékes hatósága számára a szükséges adatokat a felelős személlyel (átvevő/címzett) való kapcsolatfelvételhez a rendeltetési helyen. A tagállamoknak és más szerződő feleknek tájékoztatniuk kell főkötelezettjeiket, hogy milyen előnyökkel jár a 8. rovatnak a címzettre vonatkozó érvényes és hiánytalan adatokkal, valamint pontos címmel való helyes kitöltése. Ily módon elkerülhető, hogy a főkötelezett fölöslegesen kapjon egy Főkötelezett megkeresése (IE140) üzenetet (illetve ezzel egyenértékű levelet). A főkötelezettel csak akkor lépnek kapcsolatba, ha az eljárás befejeződéséről nincsen igazolás az indító vámhivatalnál, miután Állapotlekérdezés küldése (IE904) és Állapotlekérdezésre adott válasz (IE905) üzeneteket váltottak (bővebben a 2.5 pontban) és Keresési eljárás megindítása (IE142) üzenetet küldtek a bejelentett rendeltetési vámhivatalhoz (bővebben a 8

9 elegendő információ pontban). Megjegyzés: Az elegendő információ értelmezésétől függően az indító ország illetékes hatóságának mérlegelési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy hogyan/hol kezdi a keresési eljárást. KERESKEDELEM A 8. rovatnak a címzettre vonatkozó érvényes és hiánytalan információkkal, valamint pontos címmel való helyes kitöltése révén elkerülhető az illetékes vámhatóságok részéről érkező fölösleges információkérés Információcsere Kiegészítő információcseréhez vagy egyedi fuvarozásra vonatkozó kérdések feltevéséhez a Keresési információ (IE144) és a Keresési információ kérése" (IE145) üzenet használható a keresési és a beszedési eljárás teljes tartama alatt. Ezt az információcserét vagy az indító vámhivatal, vagy a rendeltetési vámhivatal kezdeményezheti; az eljárás lefolytatásához nincs szükség válaszra (sem kapcsolt üzenetekre). Az IE144 üzenetet az indító vámhivatal; az IE145 üzenetet a rendeltetési vámhivatal használja. Amennyiben szükség van papíralapú kiegészítő okmányokra, azokat más módon (fax, , posta stb.) lehet megküldeni közvetlenül az üzenetben megjelölt kapcsolattartó személy számára, világosan utalva annak a műveletnek az árutovábbítási hivatkozási számára (MRN), amelyhez tartoznak, továbbá, ha 9

10 papírformátumban küldik, a TC20A Információ küldése / NCTS árutovábbítással kapcsolatos okmányok 1 formanyomtatvány segítségével. 2. Az árutovábbítási művelet lezárása és az állapotlekérdezés 2.1. Bevezetés Ez a bekezdés az árutovábbítási művelet lezárását és az állapotlekérdezést ismerteti: a 2. pont a lezárás feltételeivel foglalkozik. A 3. pont a lezárás hatásaival foglalkozik. A 4. pont a lezárás formájával foglalkozik A lezárás Egyezmény I. függelék, 40. cikk, (2) bekezdés Kódex 92. cikk, (2) bekezdés Az árutovábbítási eljárás lezárására akkor kerül sor, ha az a IV. rész 4. fejezetében foglaltak szerint fejeződik be. Az eljárás lezárásában illetékes hatóság az indító ország. A lezárásnak különböző formái lehetnek az alkalmazott eljárás típusától függően 2. Általában a lezárás az árutovábbítási eljárással kapcsolatos adatok összehasonlításán alapul, ahogy azokat az indításnál megállapították és a rendeltetési helyen feljegyezték és igazolták. 1 Minta a 8.4. mellékletben. 2 Az összehasonlítás alapulhat elektronikus üzeneteken ( Előzetes érkezési értesítés kontra Ellenőrzés eredménye a számítógépes rendszerben) vagy okmányok összehasonlításán (TrKO 1. példánya kontra 5. példánya plusz az EV-n alapuló eljárás szerinti rakományjegyzék, légi vagy hajózási árujegyzékek kontra a rendeltetési vámhivatal havi listája az egyszerűsített eljárás 1. szintje szerint). 10

11 2.3. A lezárás hatásai Annak ténye, hogy az árutovábbítási eljárást akár hallgatólagosan, akár hivatalosan lezárták, nem érinti az illetékes hatóság jogait és kötelezettségeit, hogy megkeresse a főkötelezettet és/vagy a kezest, amennyiben egy későbbi időpontban (a beszedésre, illetve a szankciók kiszabására vonatkozóan előírt határidőkre is figyelemmel) kiderül, hogy az eljárás nem fejeződött be ténylegesen, és így nem kellett volna lezárni, vagy bizonyos árutovábbítási eljárásokkal kapcsolatos szabálytalanságot fedeztek fel egy későbbi időpontban A lezárás formája Az eljárás lezárása általában hallgatólagosan történik, anélkül, hogy az illetékes hatóságok erről hivatalos tájékoztatást küldenének a főkötelezettnek és/vagy a kezesnek. A főkötelezett és a kezes lezártnak tekintheti a műveletet, amennyiben nem kap ezzel ellentétes értesítést. Megjegyzés: Minden tagállam/szerződő fél értesítheti a főkötelezettet a lezárásról a Lezárási értesítés (IE045) üzenettel vagy levélben. Mindkét esetben figyelembe kell venni, hogy az üzenet, illetve a levél tájékoztató jellegű, és nem bír jogi erővel. Az illetékes hatóságnak kapcsolatba kell lépnie a főkötelezettel, a kezessel és más illetékes hatóságokkal, 11

12 amennyiben az árutovábbítási eljárás befejeződéséről nincs igazolás (illetőleg kétségek merülnek fel), és ebből adódóan az indító vámhivatal nem tudja lezárniaz eljárást (bővebben az és a 3.2 pontban). Egyes szállítási módokra vonatkozó egyszerűsített eljárások A szállítási módtól független, egységes alkalmazás biztosítása érdekében szükséges, hogy amennyiben lehetséges ehhez hasonló megközelítést kövessenek a meghatározott szállítási módokra vonatkozó egyszerűsített eljárások tekintetében is Állapotlekérdezés és válasz A keresési eljárás megkezdése előtt állapotlekérdezést kell végezni. Ily módon el lehet kerülni, hogy fölösleges keresési információt kérjenek olyan árutovábbítási műveletek esetében, amelyeket valójában lezártak a rendeltetési vámhivatalban, de a befejezésére vonatkozó üzenet technikai okokból adódóan elveszett a rendszerben. Az Állapotlekérdezés küldése (IE904) üzenetet a bejelentett rendeltetési vámhivatalhoz kell küldeni az árunak a rendeltetési vámhivatalban való bemutatására előírt határidőn túl, amennyiben nem érkezett Érkezési értesítés (IE006) üzenet, a tényleges rendeltetési vámhivatalhoz kell küldeni hat nappal az Érkezési értesítés (IE006) üzenet megérkezése után. A rendeltetési országban a rendszer automatikusan ellenőrzi, hogy az állapot a rendeltetési helyen megegyezik-e az indító országban fennálló állapottal, és 12

13 az Állapotlekérdezésre adott válasz (IE905) üzenettel válaszol. A nemzeti ügyfélszolgálatok vagy más illetékes hatóságok felelőssége mind a rendeltetési, mind az indító országban, hogy azonnal és minden lehetséges eszközzel (pl. a hiányzó IE006 és IE018 üzenetek újraküldésével) felhívják a figyelmet a hiányzó információra annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az árutovábbítási eljárás megfelelő nyomon követését az indító vámhivatalban. Technikai problémák esetén e problémákat ki kell vizsgálni és meg kell oldani, amilyen hamar csak lehet. Azokban a ritka és kivételes esetekben, amikor ezek a technikai problémák megakadályozzák a hiányzó üzenetek (IE006 és IE018) elküldését vagy újraküldését, a rendeltetési ország illetékes hatóságai más igazolásokat is küldhetnek az indító ország illetékes hatóságainak az eljárás lezárása érdekében (pl. a rendeltetési vámhivatal által bélyegzővel záradékolt árutovábbítási kísérő okmányt (TrKO) a TC20A formanyomtatvánnyal együtt 3 ). Az eljárás befejeződésére vonatkozó igazolás nélkül az indító vámhivatal nem zárhatja le az eljárást (bővebben a 3.3 pontban). Megjegyzés: A rendeltetési ország ügyfélszolgálata által ben elküldött információ önmagában nem fogadható el a művelet befejeződésének igazolásaként. 3 Minta a 8.4. mellékletben. 13

14 14

15 3. Keresési eljárás 3.1. Bevezetés Ez a bekezdés a keresési eljárást ismerteti: A 2. pont a főkötelezett megkeresésével kezdődő keresési eljárással foglalkozik, a 3. pont az alternatív igazolásokkal foglalkozik, és a 4. pont a rendeltetési vámhivatal megkeresésével kezdődő keresési eljárással foglalkozik. Egyezmény I. függelék, 41. cikk VRK 365. cikk A keresési eljárás fő célja az eljárás befejeződésére vonatkozó igazolás megszerzése az árutovábbítási eljárás lezárásának céljából. Ilyen igazolás hiányában, illetve ha a bemutatott igazolás egy későbbi időpontban hamisítottnak vagy érvénytelennek bizonyul, az indító ország illetékes hatóságai kötelesek megállapítani, hogy: o milyen körülmények között keletkezett a vámtartozás, o ki(k) az adós(ok) és o melyik hatóság illetékes a tartozás beszedésében. A keresési eljárás az illetékes hatóságok közötti adminisztratív együttműködésen alapul, figyelembe véve a főkötelezett által szolgáltatott bármely információt. Az eljárás helyes működésének feltétele, hogy: a technikai szabályoknak és feltételeknek megfelelően hiánytalanul kitöltsék a Keresési eljárás megindítása (IE142) üzenetet, 15

16 az Előzetes átlépési értesítést (ATR) (IE050) a tranzithivatal(ok) megfelelően kezelje (kezeljék), a Határátlépési értesítést (NCF) (IE118) a tranzithivatal(ok) megfelelően kezelje (kezeljék), az elküldött Érkezési értesítést (IE006) a rendeltetési vámhivatal megfelelően kezelje, a megkeresett hatóságok gyorsan (idejében és késedelem nélkül) válaszoljanak, és válaszuk egyértelmű legyen, a keresési eljárásban részt vevő illetékes hatóságok és hivatalok jegyzéke naprakész legyen A főkötelezett megkeresésével kezdődő keresés Ez a pont azt ismerteti, hogy milyen körülmények között kérhet az illetékes hatóság információt a főkötelezettől az árutovábbítási művelet befejeződésére vonatkozó igazolás hiányában Az információkérés célja Egyezmény I. függelék, 41. cikk Az információkérés célja a főkötelezett bevonása annak bizonyításába, hogy az eljárás befejeződött. VRK 365. cikk A főkötelezettől való információkérésre vonatkozó általános eljárás Egyezmény I. függelék, 41. cikk VRK 365. cikk A főkötelezettet értesíteni kell, amikor az árunak a rendeltetési vámhivatalban való bemutatására előírt határidő lejárt (nem érkezett 16

17 Érkezési értesítés (IE006) a rendeltetési országból), továbbá nem vettek nyilvántartásba Határátlépési értesítést (IE118), továbbá küldtek Állapotlekérdezés küldése (IE904) és Állapotlekérdezésre adott válasz (IE905) üzeneteket, és az árutovábbítás állapota azonos/egyenértékű mindkét vámhivatalban, továbbá a 8. rovatban közölt információ elégtelennek bizonyul a keresési eljárásnak a bejelentett rendeltetési vámhivatalnál történő megkezdéséhez, vagy legkésőbb 28 nappal a Keresési eljárás megindítása (IE142) üzenet elküldése után, amennyiben a bejelentett rendeltetési vámhivatal részéről nincs válasz, vagy negatív válasz érkezik a Keresési eljárásra adott válasz (IE143) üzenetben az 1. vagy 2. kód (bővebben a pontban) használatával. Bővebben a pontban. A nemzeti hatóságok döntése alapján a főkötelezettnek küldött Főkötelezett megkeresése (IE140) és a főkötelezettől válaszul érkező Főkötelezetti megkeresésre adott válasz (IE141) külső üzenet, vagy a 8.2. mellékletben bemutatott levélminta használható. Egyezmény I. függelék, 41. cikk, (5) bekezdés VRK 365. cikk Az indító ország illetékes hatóságainak minden esetben lehetőséget kell adniuk a főkötelezettnek, hogy 28 napon belül megfelelő információt szolgáltasson. 17

18 (5) bekezdés Egyezmény I. függelék, 41.cikk, (6) bekezdés VRK 365. cikk (6) bekezdés Amennyiben a főkötelezett által szolgáltatott információ nem bizonyul elegendőnek az eljárás lezárásáshoz, de elegendőnek bizonyul a keresési eljárás tovább folytatásához, az indító ország illetékes hatósága Keresési eljárás megindítása (IE142) üzenetet küld az érintett vámhivatalnak, vagy tovább folytatja a rendeltetési vámhivatalnak küldött IE142 üzenettel már megindított keresési eljárást, a rendeltetési vámhivatalt Keresési információ (IE144) üzenettel tájékoztatva arról, hogy további információ áll rendelkezésre. Egyezmény I. függelék, 116. cikk VRK 450a. cikk Megjegyzés: Amennyiben a 8. rovatban közölt információ nem bizonyul elegendőnek és: a főkötelezett nem nyújt be információt a 28 napos határidőn belül, vagy a benyújtott információ beszedést tesz indokolttá, vagy a benyújtott információ elégtelennek bizonyul a keresési eljárás megkezdéséhez a rendeltetési vámhivatalnál; a beszedést egy hónappal a 28 napos határidő lejárta után meg kell kezdeni (lásd a pontot, amennyiben a keresési eljárás a rendeltetési vámhivatalnál kezdődött meg). KERESKEDELEM Az illetékes indító vámhivatalok által használt módszertől függően a főkötelezett az alábbi módokon köteles információt benyújtani 28 napon belül: a Főkötelezetti megkeresésre adott válasz (IE141) üzenettel; vagy a 8.2. mellékletben bemutatott levélre adott válasszal. Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a benyújtott információ nem tekinthető elegendőnek az eljárás lezárásához, de elegendő a keresési eljárás tovább folytatásához. 18

19 Az információkérés folyamata az egyes szállítási módokra vonatkozó egyszerűsített eljárások esetében Egyezmény I. függelék, 111. cikk VRK 444. cikk és 447. cikk, (7) bekezdés A főkötelezettet értesíteni kell: amennyiben a légi/tengeri árutovábbításra vonatkozó 1. szintű egyszerűsített eljárások keretében: az indító vámhivatalhoz benyújtott árujegyzékek listáját a benyújtásuk hónapjának végétől számított két hónapos határidő elteltével még mindig nem továbbították az indító repülőtér vagy kikötő illetékes hatóságához, vagy a havi lista nem tartalmazza az összes szükséges árujegyzéket (az eljárást ugyanis nem lehet befejeződöttnek tekinteni a listán nem szereplő árujegyzékek esetében); Egyezmény I. függelék, 112. cikk VRK 445. vagy 448. cikk amennyiben a légi/tengeri árutovábbításra vonatkozó 2. szintű egyszerűsített eljárások keretében: a légitársaság vagy hajózási társaság árujegyzékeinek és/vagy nyilvántartásainak vizsgálata, vagy a rendeltetési repülőtér vagy kikötő hatóságainak jogsértésről vagy szabálytalanságról szóló értesítése azt tárja fel, hogy az árujegyzék nem érhető el, vagy azt nem mutatták be a rendeltetési helyen; Egyezmény I. függelék 113. cikk amennyiben a csővezetékekre vonatkozó egyszerűsített eljárás keretén belül a csővezeték 19

20 VRK 450. cikk tulajdonosa által vezetett nyilvántartások vizsgálata azt tárja fel, hogy az áru nem érkezett meg a fogadó fél telephelyére vagy elosztási hálózatába, illetve a fogadó fél azt nem könyvelte el. Levélminta Erre a célra a 8.2. mellékletben bemutatott levélminta használható. A mintát nem kötelező használni, de legalább a benne foglalt adatokat meg kell adni. Amennyiben a főkötelezett elektronikus úton kommunikál az illetékes hatóságokkal, a levelet és a választ azokkal egyenértékű elektronikus üzenetek helyettesíthetik. Mindazonáltal az információkérés nem szükséges, ha az eljárás befejeződésének hiányát a főkötelezett (a légitársaság vagy a hajózási társaság, a vasúti vagy a közlekedési vállalat vagy a csővezeték tulajdonosa) maga ismeri fel és közli az egyes szállítási módokra vonatkozó egyszerűsített eljárás szerinti kötelezettségeinek megfelelően. Amennyiben a főkötelezett elektronikus úton kommunikál az illetékes hatóságokkal, az értesítést azzal egyenértékű elektronikus üzenet helyettesítheti Az eljárás befejeződésére vonatkozó alternatív igazolások Egyezmény I. függelék 42. cikk VRK 366. cikk Amennyiben nincs az eljárás befejeződésére vonatkozó adminisztratív igazolás, a főkötelezettet fel kell kérni, hogy szolgáltasson erre vonatkozó igazolást (például 20

21 alternatív igazolásul szolgáló egyenértékű okmányt) a 28 napos határidőn belül. A szabályozás háromféle olyan okmányt határoz meg, amelyet az indító ország illetékes hatóságai elfogadhatnak annak alternatív igazolásaként, hogy az árutovábbítási eljárás befejeződött vagy befejeződöttnek tekinthető. Semmilyen más okmány nem fogadható el alternatív igazolásként. 1. A tagállam vámhatóságai, illetve az egységes árutovábbítási rendszer hatálya alá tartozó rendeltetési ország (szerződő fél) vámhatóságai által hitelesített olyan okmány, amely azonosítja az árut, és megállapítja, hogy azt bemutatták a rendeltetési vámhivatalnál vagy egy engedélyezett címzettnek. 2. Harmadik országban kibocsátott olyan vámokmány, amely az áruknak vámjogi sorsot határoz meg. 3. Harmadik országban kibocsátott, az országnak a vámhatóságai által bélyegzővel záradékolt okmány arról, hogy az áru abban a harmadik országban szabad forgalomban lévőnek minősül. Egyezmény I. függelék 42. cikk (2) bekezdés VRK 366. cikk Az alternatív igazolás csak abban az esetben fogadható el, ha egy vámhivatal hitelesíti, továbbá elégségesnek bizonyul az indító ország illetékes hatóságai számára, vagyis ténylegesen megállapíthatóvá teszi számukra, hogy a kérdéses árura vonatkozik, továbbá nem kétséges az okmány hitelessége és hitelesítése. Az igazolás terhe minden esetben a főkötelezettet érinti Alternatív igazolás arra vonatkozóan, hogy az árut bemutatták a rendeltetési vámhivatalnál vagy egy engedélyezett címzettnek 21

22 Egyezmény I. függelék 42. cikk (1) bekezdés VRK 366. cikk (1) bekezdés Ez az alternatív igazolás olyan okmány, amelyet a tagállam, illetve az egységes árutovábbítási rendszer hatálya alá tartozó rendeltetési ország vámhatóságai hitelesítettek, és amely tartalmazza az árutovábbítási nyilatkozat hivatkozási számát (amikor a TrKO-t az MRN-nel együtt használják), beazonosítja a kérdéses árut, és megerősíti, hogy azt bemutatták a rendeltetési vámhivatalnál vagy egy engedélyezett címzettnek. Az alternatív igazolásnak különösen az alábbi, a vámhatóságok által hitelesített okmányokat kell tartalmaznia: az TrKO egy példánya (az MRN-nel) vagy az egységes vámokmány (EV) egy kiegészítő 5. példányát vagy TrKO 5. példányának egy másolati példányát üzemszünet esetén olyan nyilatkozat vagy okmány példánya, amely az áruknak más vámjogi sorsot határoz meg a rendeltetési vámhivatalnál vagy egy engedélyezett címzettnél való bemutatásuk után, vagy a rendeltetési vámhivatal hitelesített okmánya, amely a vámhivatalban, illetve az engedélyezett címzettnél megtalálható okmányokon (pl. az EV 4. példánya vagy TrKO) és/vagy adatokon alapul, vagy a kereskedelmi vagy fuvarokmány egy példánya vagy az árutovábbítási műveletben részt vevő gazdasági szereplő nyilvántartásainak kivonata, 22

23 amely megerősíti, hogy a kérdéses árut bemutatták a vámhivatalnál, illetve az engedélyezett címzettnek (pl. kirakodási vagy szemlézési jelentések; kirakodási tanúsítványok; hajórakjegyek; légi fuvarlevelek; fizetési igazolások; számlák; szállítási utasítások). Az indító ország illetékes hatósága csak akkor fogad el alternatív igazolást az eljárás befejeződéséről, ha nem érkezik hivatalos igazolás a meghatározott határidő lejártáig. Üzemszünet esetén a későbbi időpontban beérkező hivatalos igazolás elsőbbséget élvez az alternatív igazolással szemben. Egyezmény I. melléklet 37. cikk (4) bekezdés VRK 361. cikk (4) bekezdés A rendeltetési vámhivatalnak bélyegzővel kell záradékolnia az áru bemutatásakor alternatív igazolásként használt TrKO-t. KERESKEDELEM Annak alternatív igazolásaként, hogy az árut bemutatták a rendeltetési vámhivatalnak, a főkötelezett a következő okmányokat használhatja: a TrKO egy példánya (az MRN-nel), vagy az árutovábbítási nyilatkozat egy példánya (üzemszüneti eljárás esetén az EV vagy TrKO), vagy olyan nyilatkozat példánya, amely az áruknak más vámjogi sorsot határoz meg, vagy a rendeltetési vámhivatal olyan okmánya, amely az árutovábbítási okmányon és/vagy a vámhivatalban, illetve az engedélyezett címzettnél megtalálható adatokon alapul, vagy a kereskedelmi vagy fuvarokmány egy példánya vagy a nyilvántartások kivonata, 23

24 amely megállapítja, hogy a kérdéses árut bemutatták a vámhivatalnál, illetve az engedélyezett címzettnek. Megjegyzés: A vámhatóságoknak hitelesíteniük kell az alternatív igazolást, annak pedig be kell azonosítania a kérdéses árut és meg kell állapítania, hogy az árut bemutatták, továbbá tartalmaznia kell az árutovábbítási nyilatkozat hivatkozási számát. VRK 366. cikk Ha az alternatív igazolás elégségesnek bizonyul az indító ország illetékes hatóságai számára, vagyis ténylegesen lehetővé teszi számukra annak megállapítását, hogy a kérdéses árura vonatkozik, továbbá az illetékes hatóságok nem vonják kétségbe az okmány hitelességét és hitelesítését, akkor zárják le az árutovábbítási műveletet. Az alternatív igazolást mindenképpen alá kell vetni egy utólagos ellenőrzésnek a TC21 Utólagos ellenőrzési megkeresés 4 formanyomtatvány (bővebben az 5. pontban) segítségével, amennyiben az illetékes hatóság részéről kétségek merülnek fel annak hitelességével, illetve annak az árunak az azonosságával kapcsolatban, amelyre az igazolás utal. Az alternatív igazolást addig nem lehet elfogadni, ameddig a megkeresett hatóság meg nem erősíti, hogy az érintett adatok hitelesek és pontosak Alternatív igazolás arra vonatkozóan, hogy a kérdéses árunak vámjogi sorsot határoztak meg egy harmadik országban Egyezmény I. függelék 42.cikk Arra vonatkozó igazolás hiányában, hogy az árut bemutatták a rendeltetési vámhivatalban, az illetékes 4 Minta a 8.5. mellékletben. 24

25 (2) bekezdés VRK 366. cikk (2) bekezdés hatóságok befejezettnek tekinthetik az eljárást, amennyiben egy arra vonatkozó okmányt vagy hitelesített okmány-másolatot mutatnak be, hogy a kérdéses árunak vámjogi sorsot határoztak meg egy harmadik országban. Egyezmény I. függelék 42. cikk (2a) bekezdés VRK 366. cikk (2a) bekezdés Ilyen alternatív igazolás lehet az olyan, harmadik országban kiadott vámokmány vagy nyomtatott adat (például az árut vámeljárás alá helyező vámárunyilatkozat), amely a kérdéses árunak vámjogi sorsot határoz meg, és amelynek alapján az indító ország illetékes hatóságai megállapíthatják, hogy az ténylegesen a kérdéses árura vonatkozik, és hogy az áru ezért ténylegesen elhagyta a szerződő felek/a Közösség területét. Egyezmény I. függelék 42. cikk (2b) bekezdés VRK 366. cikk (2b) bekezdés Ilyen alternatív igazolás lehet bármilyen más okmány vagy adat is, amely bizonyítja, hogy az áruk szabad forgalomban vannak az érintett harmadik országban, és amelyet az ország vámhatóságai lebélyegeztek, továbbá amely alapján az indító ország illetékes hatóságai megállapíthatják, hogy az ténylegesen a kérdéses árura vonatkozik, és hogy az áru ezért ténylegesen elhagyta a szerződő felek/a Közösség területét. KERESKEDELEM Annak alternatív igazolásaként, hogy a kérdéses árunak vámjogi sorsot határoztak meg egy harmadik országban, a főkötelezett a következő okmányokat használhatja: vámokmány, illetve arra vonatkozó nyomtatott adatok, hogy a kérdéses árunak vámjogi sorsot határoztak meg; vagy bármilyen más okmány vagy adat, amelyet az ország vámhatóságai lebélyegeztek, és amely bizonyítja, hogy az áruk szabad forgalomban vannak az érintett 25

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika, jogszabályok, vámtarifa Vámjogszabályok Brüsszel, 2013. február 15. Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2001. december 18-i 2002/307/EK HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG 2001. december 18-i 2002/307/EK HATÁROZATA A BIZOTTSÁG 2001. december 18-i 2002/307/EK HATÁROZATA az Európai Menekültügyi Alap által társfinanszírozott intézkedésekkel összefüggő pénzügyi korrekciókat szolgáló gazdálkodási és ellenőrzési rendszerek

Részletesebben

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.)

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.) 2006R1013 HU 08.03.2012 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (továbbiakban: Vámkódex)

Részletesebben

DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT

DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete abból a célból, hogy a.hu alatti közdomainek delegálásának, regisztrálásnak és fenntartásnak egységes

Részletesebben

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK)

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) 1. Mi az EMCS rendszer? Az EMCS rendszer (Excise Movement and Control System Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer) az EU Bizottsága és a tagállamok illetékes

Részletesebben

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez 2. számú melléklet Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez Az AEO Önértékelési kérdőív célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az AEO-státusz megszerzésével kapcsolatos követelmények megértésében,

Részletesebben

VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK

VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK BGF KKFK Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika Tanszék VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK Írta, szerkesztette: Szabó Béla vámszakértő Tisztelt Hallgató! Sokan mondják, hogy a vám már lejárt lemez. Valóban így

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) 27.12.2006 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 371/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

Devizakülföldi hitelintézetek számára vezetett HUF számla Általános Szerződési Feltételei

Devizakülföldi hitelintézetek számára vezetett HUF számla Általános Szerződési Feltételei ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Devizakülföldi hitelintézetek számára vezetett HUF számla Általános Szerződési Feltételei 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

/ 6 2009.10.27. 16:12

/ 6 2009.10.27. 16:12 Nyomtatás http://www.apeh.hu/print/adoinfo/afa080101_hatalyos/elektronikus_sz... / 6 2009.10.27. 16:12 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye 2009.10.26. az elektronikus úton kibocsátott számlákra

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA Igazgatóság által jóváhagyva: 2013. április 19-én 42/2013. sz. határozattal Hatályba helyezve: 2013. május 01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A NAV vámellenőrzési tevékenysége. Az AEO-boom sikere. A jövedékiadó-törvény ismételt változása. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12.

A NAV vámellenőrzési tevékenysége. Az AEO-boom sikere. A jövedékiadó-törvény ismételt változása. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12. Ára: 120 forint A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12. Boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! A NAV vámellenőrzési tevékenysége A közösségi és a nemzeti jogszabályok széles körű ellenőrzési

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 59/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és

Részletesebben

A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2015. február 01. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedély száma és kelte: ÁPTF. 763/1997/F. (1997. 11. 28.) PSZÁF. E-I. 265/2005. (2005.03.24)

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedély száma és kelte: ÁPTF. 763/1997/F. (1997. 11. 28.) PSZÁF. E-I. 265/2005. (2005.03.24) Hartai Takarékszövetkezet 6326. Harta, Kossuth L. u. 31. Cg: 03-02-000223. ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedély száma és kelte: ÁPTF. 763/1997/F. (1997. 11. 28.) PSZÁF. E-I. 265/2005. (2005.03.24) Jelen

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek: Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat (kelt: 1993. 04. 19.) 901/1997/F. számú ÁPTF

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. számú szabályzat A Fókusz Takarékszövetkezet részére S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 6/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

1971. évi 3. törvényerejű rendelet

1971. évi 3. törvényerejű rendelet 1971. évi 3. törvényerejű rendelet a "Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről" szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről 1 (A Magyar Népköztársaság csatlakozó

Részletesebben

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzat 1. Általános rendelkezések 1.1. Az üzletszabályzat jogi jellege, hatálya a) Az Általános Üzletszabályzat továbbiakban üzletszabályzat a Mecsekvidéke

Részletesebben

2. Az 1. -ban említett Egyezmény hivatalos magyar fordítása a következő: EGYEZMÉNY a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről (CMR)

2. Az 1. -ban említett Egyezmény hivatalos magyar fordítása a következő: EGYEZMÉNY a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről (CMR) 1971. évi 3. törvényerejű rendelet a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről (A Magyar Népköztársaság csatlakozó okiratának

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 06. 18. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

OptiJus Opten Kft. 1. 1971. évi 3. törvényerejű rendelet

OptiJus Opten Kft. 1. 1971. évi 3. törvényerejű rendelet OptiJus Opten Kft. 1. 1971. évi 3. törvényerejű rendelet 1971. évi 3. törvényerejű rendelet a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.3.20. C(2013) 1573 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.) A 2007 2013 közötti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a

Részletesebben

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 608/2013/EU RENDELETE (2013. június 12.) a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi

Részletesebben

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások Hatályos: 2012. július 1-től Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben